hu.FalunDafa.org
 

-magyarázat a Minghui-honlap 10. évfordulójára rendezett -konferencián

(Kérdések és válaszok)

 

Li Hongzhi, 2009, az USA-ban

 

Tanítvány: A Minghui-honlap tartalmai csak a -helyreigazításra szükségesek vagy a jövendő embereknek is hátra kellene legyenek hagyva?

Mester: Gondolom, hogy a Minghui-honlap tartalmai értékes anyagok a Dáfá-tanítványok művelésének a folyamatáról. A jövőben nem fog létezni többet üldözés, a Minghui-honlap munkatársai sem kell többé olyan titkosan ténykedjenek, a rosszindulatú üldözés nem kell legyen többé leleplezve, (nevet) a helyzet akkor megváltozott, ámde ami a Minghui-honlapot illeti, úgy hát az egy média. Gondolom, ámbár ez közvetlenül a Dáfá-tanítványok művelési állapotáról számol be, a jövendő embereknek valószínűleg persze egy médiaként kellene legyen hátrahagyva. Ha te nem is hagyod hátra a jövendő embereknek, úgy ők a legrendkívülibb módon fogják tudni értékelni a „Minghui-honlap” fogalmat, sőt az is lehetséges, hogy egy nagy médiává válik a hétköznapi emberek társadalmában, azt hiszem, úgy lesz. (nevet) (taps mindenkitől)   

Tanítvány: Az utóbbi tíz évben a Minghui-honlapnál mindig viszonylag nagy hangsúlyt fektettek a művelésről és a szárazföldi Kínában folyó üldözés leleplezéséről szóló beszámolók tartalmainak az ellenőrzésére. A jövőben többet kellene tegyünk az értelmiségiekkel szembeni és a nyugati társadalom lényeges területein végzett igazságtisztázás tekintetében?

Mester: A Minghui-honlap a mai napig mindig nagyon közvetlenül tükrözte vissza a Dáfá-tanítványok művelési állapotát. Ha a tartalmak ellenőrzéséről van szó, úgy azt médiaként feltétlenül jól kellene csinálni, ez kiváltképp érvényes a Minghuira. Ti mindannyian művelők vagytok és tudjátok, miről kell beszámolni és miről nem. Ha a nézetek tévesek vagy hiány van a megértésben, ezek a cikkek, mihelyt a honlapon állnak, negatív hatásokat fognak kifejteni az új tanulókra, ez különösen olyan honlapokra érvényes, mint a Minghui-honlap.

Ami azt a kérdést illeti, hogy a jövőben meg kellene-e erősíteni az igazság tisztázását ebben vagy abban a tekintetben? Alkossátok meg erről a saját gondolataitokat és aztán határozzátok el magatokat. Ami a honlapot illeti, úgy a Minghui-honlap már ezt az utat járta. Ez akkor éppen a ti utatok, ezek akkor éppen a ti módszereitek, ez akkor éppen a ti Minghui-honlapotoknak az iránya. Az az út és mód, ahogyan pillanatnyilag csináljátok, a helyes mértékről való mérlegelés utáni eredmény, ezért a jövőben továbbra is így kellene csináljátok. Kivéve, ha az üldözés be lenne fejezve, akkor az üldözés nem is kellene legyen többé a napvilágra hozva, az igaz körülmények akkor a napnál is világosabbak lennének, akkor megváltozna a helyzet, másképpen nem adódnának nagy változások.    

Tanítvány: A Shen Yun tökéletes és szép előadása valóban megmenthet élőlényeket és megrázhat embereket. Amit a Dáfá-tanítványok tesznek, az viszont normális módon nem olyan finomra csiszolt, nem törekszenek minőségre és nem is figyelnek olyan nagyon a tárgyilagos eredményekre.   

Mester: (nevet) Hát itt biztosan a reklámra vagy a jegyeladás módjára van gondolva, vagy? Természetesen a Shen Yun előadásnak a minősége nagyon magas, ez már bizonyítva is lett. Legalábbis pillanatnyilag egyetlen egy show sem létezik, amelyik összemérheti magát a Shen Yunnel, a Shen Yun promóciójánál (ismertetésénél) létezik még viszont néhány nem olyan jól megérett (kiforrott) részlet. Minden dolognál, amit teszünk, létezik a „nem tudjuk”-tól a „tudjuk”-hoz vezető folyamat, az ember több és több tapasztalatot gyűjt vagy technikailag megemelkedik, végül jól meg tudja csinálni. Mármost létezik ez a folyamat.    

A Mester most személyesen foglalkozik a Shen Yunnel. Az ok abban rejlik, hogy a követelmények a technika és a professzionalizmus egyeztetéseivel szemben magasak, sok Dáfá-tanítvány szintén csinálni akarta, ámde egypár év hosszán át ez mind nem működött optimálisan. Én szeretném az érettséghez vezetni azokat a Dáfá-tanítványokat, akik ebben a tekintetben akarják tanúsítani a -t és akarnak élőlényeket megváltani. Ha viszont aztán én teszem ezt, ez már nem ugyanaz, akkor ez valami más. Ami még ehhez jön: Ha én teszem ezt, akkor az eredmény a legjobb kell legyen, világcsúcs kell legyen. (nevet) (taps) Ha viszont reklámról és jegyeladásról van szó, úgy azt mindenütt a Dáfá-tanítványok kell elintézzék. Mivel különböző területek tanulóinál különböző művelési állapotok léteznek, az együttműködés foka is nagyon különböző, szintén különböző az egyetértés foka a jegyeladás eljárásmódjára, ezért biztosan fognak különbségek létezni az útban és módban vagy minőségileg nézve. Ami ehhez jön még, az az, hogy korábban ti még sohasem kerültetek érintkezésbe ilyen dolgokkal. Némely tanulóknak különböző területekről egyáltalán fogalmuk sem volt, hogyan működik az ilyesmi és így ez a „nem tudjuk”-tól a „tudjuk”-hoz kell fejlődjön, ti fokozatosan fogjátok elérni (megcsinálni) és megérteni. A munkának a minősége is fokozatosan egyre jobbá válik.       

Tanítvány: A teljes munkaidejű dolgozókról van szó a Minghuinál. Tíz év óta ők teljes munkaidőben tevékenykednek a Minghui számára és nincs fizetésük, mint a normál dolgozó embereknek, lassanként mindannyian munkát kerestek (munka után néztek). A mostani körülmények között lehet pénzügyi eszközöket kérelmezni a hétköznapi embereknél?

Mester: A teljes munkaidejű munkaerők biztosíthatják, hogy a Minghui-honlap súrlódásmentesen működjön és a tudósítás ne legyen befolyásolva. Ez nagyon fontos. Gondolom, a mai gyűlésen ebben a tekintetben is egyre inkább tisztába fogtok jönni ezzel. A ti erőfeszítéseitektől függ, hogyan lehetnek megoldva ezek a problémák. Ha a Minghui-honlap jól működik, ez a legnagyszerűbb munkáitok egyike az emberek megmentésére. A kölcsönös összehangolás (koordinálás) és a kölcsönös tapasztalatcsere alapján nézzétek meg, hogyan oldhatjátok meg a problémákat, amelyek felmerültek.     

Ami viszont a pénzügyi eszközöknek a kérelmezését illeti a hétköznapi emberek alapítványainál, azt már csinálhatjátok. Pár évvel ezelőtt a helyzet még más volt, egyszerűen túl sok gonosz dolog létezett, amelyik az egész emberiséget körülfogta és minden embercsoportot ellenőrzött. Most ez másképp van, és most ezzel is tisztában vannak az emberek, a gonosz a legmesszebbmenően el van távolítva és következésképpen nincs többé ereje, hogy ellenőrizze a legtöbb embert. Ezen körülmények között megpróbálhatjátok ezt egyszer, nézzétek meg egyszer, mi történik.

Tanítvány: A Minghuinál a munka biztonságot és visszafogottságot (tartózkodó magatartást) követel meg, következésképpen a tengerentúli tanulók többször nyomást éreznek a környezetben, némelyek nehéznek találják, hogy kibontakozzanak és összehangolódjanak (összhangba jussanak). Ha más projektekből való emberek megpróbálják, hogy személyzetet vonjanak el a Minghuitól, ráadásul olyan dolgokat mondanak, mint: „Nézd csak meg, milyen korban élünk, és te még mindig a Minghuinál vagy? …”

Mester: Egészen mindegy, milyen kor van, a Minghui kell legyen. Az a mondat természetesen problematikus. Ámbár a Minghui-honlapnak nincs olyan nagy nyilvános befolyása a társadalomban, mint más médiáknak és nem is rendelkezik sok olyan hírrel, amelyik iránt a hétköznapi emberek érdeklődnek, így viszont közvetlenül megmutatja a Dáfá-tanítványok művelési állapotát és az üldözés helyzetét, ez nagyon fontos, rendkívül fontos. Egy bizonyos szemszögből nézve, más médiák jelenleg ezt még nem tudják megcsinálni. Ha egy másik média nem létezne többé, pótolva lehetne a többi által. Ha viszont Minghui-honlap nem létezne többé, úgy ez nem lehetne pótolva egy másik média által sem, ezért úgy vélem, hogy a Minghui-honlapnak nemcsak léteznie kell, hanem jól is kell legyen csinálva.     

Tanítvány: A Minghuinak az angol, valamint a más nyelvű kiadásait szeretnénk kiépíteni egy jó eszközzé az igazság tisztázására a nyugati társadalom legbefolyásosabb területein, illetve a kormányzatokban. Ezért a honlap egy kedvező, magasan hatékony eszköz kellene legyen. Ámde nem tudjuk pontosan, hogy nyomtatott kiadások szükségesek-e.

Mester: A különböző népek számára a többnyelvű Minghui-honlap valóban nagy jelentőségű. Olvasva van minden kormányzat által, emberjogi szervezetek által, valamint olyan szervezetek által, amelyek az üldözés ellen vannak. Korábban sok ember nem akarta olvasni a beszámolóitokat, amelyek közvetlenül mutatják be a Dáfá-tanítványok helyzetét. Az ok egyfelől abban rejlik, hogy az emberek a gonosz tényezők ellenőrzése alatt álltak. Másfelől egy nagy országgal állnak szemben, amelyik a rosszindulatú KKP ellenőrzése alatt áll, miközben egyidejűleg a Fálun Gong alig befolyásos csoportja van előttük. Az érdekeik mérlegelése után nem akartak szembesítve lenni ezzel. Most megváltozott a helyzet. A gonosz tényezők, amelyek irányítják az embereket, el lettek távolítva. Az emberek felébrednek. Korábban a KKP mögötti gonosz tényezők az ellenőrzésük alatt tartották az embereket, úgyhogy a világ szinte minden nagy újságja és tévéadója ugyanazt tette: Senki sem mert beszámolni erről. Most megvan a bátorságuk, hogy beszámoljanak erről, hogy beszéljenek erről. Annak is nekikezdtek, hogy figyelmet szenteljenek a Fálun Gong üldözésének a KKP által. Némely dolgoknál éppen finom (apró) változások mennek végbe. Ha vannak konkrét terveitek, a lehetőségeitek korlátain belül kipróbálhatjátok azokat.           

Tanítvány: Azt gondoljuk, hogy a Minghui-honlapon meg kellene legyen erősítve és növelve a tengerentúli dolgokról szóló tartalom. Szeretnénk felkeresni azokat a gyakorlótársakat, akik korábban velünk dolgoztak. Szabad nekik azt mondanunk, hogy a Minghui számára való munka (közreműködés) külföldön nagyon fontos az összes lény megmentésére? Ha ők nem ismerik fel a Minghui fontosságát, nehezen hagyják buzdítani magukat, hogy intenzíven bevessék magukat a Minghui-honlap tudósítása számára a tengerentúlon.      

Mester: Előbb azt mondtam, hogy a Minghui-honlap valóban nagyon fontos. Az első kézből származó információk Kínából abszolút igazak és megbízhatóak. Egy másik honlap sem lép fel a Dáfá-tanítványok művelésének az ablakaként. Dáfá-tanítványként, egészen függetlenül attól, hogyan szemlélik a hétköznapi emberek a Minghui-honlapot, ti pozitívan kell szemléljétek azt. Némelyek nem pozitív értelemben szemlélik a Minghui-honlapot. Azt mondom, nekik van egy problémájuk, egészen biztosan. Mert a Minghui közvetlenül tükrözi vissza a Dáfá-tanítványok fő részének a művelési állapotát. Különböző országok Dáfá-tanítványainak a tapasztalatcseréjénél egy jelentős szerepet játszik. Más médiák nem tölthetik be ezt a feladatot. Nem is írhatnak beszámolókat ezen nézőpont alapján. Ez a Minghui-honlap sajátossága. Magától értetődően léteznek hiányosságok. A művelési és az érési folyamatban ezek meg kell legyenek szüntetve és ki kell legyenek javítva.    

Tanítvány: A szárazföldi Kínában évek óta nagyon hiányoznak a VCD-k, amelyeket a Dáfá-tanítványok osztanak szét ott. Az rendben van, ha a Minghui és a korábbi „Fang Guang Ming”-csapat továbbra is csinál tévéfilmeket, amelyekkel a szárazföldi Kínában célzottan lehet tisztázni a Fálun Gong igaz körülményeit?    

Mester: Én nem foglalkozhatok ezekkel a konkrét dolgokkal. Ha ezek a gyakorlók még rendelkeznek az erre szükséges előfeltételekkel és az idővel, összedolgozhatnak egymással. Nincs semmi ellenvetésem. Abban az esetben, ha már más projektekben vesznek részt, meg kell nézzék, hogyan hozzák összhangba. Beszéljetek velük egyszer. Ezeknek a VCD-knek nagyon jó hatásuk volt a múltban. Ha képesek vagytok rá, csinálhatjátok ezt.    

Tanítvány: Minden nap nagyon fáradtnak érezzük magunkat. Ámbár sokat dolgoztunk, a hatásnál nem érezhető világos javulás az emberek megmentésénél. Úgy tűnik, mintha valami által akadályozva lennénk.

Mester: Egészen biztosan léteznek problémák. Biztosan fáradtak vagytok. Azoknak, akik a frontvonalakon dolgoznak, kevés idejük van, hogy kipihenjék magukat. Ezt mind tudom. Te úgy véled, egy világos hatás (eredmény) sem létezne az összes lény megváltásánál és az emberek megmentésénél. Úgy vélem, az nincs úgy. Különböző médiák referenciaként (hivatkozási alapként) veszik a Minghuit. A Minghuion való tájékoztatáson keresztül megismerik a helyzetet. Azonkívül a Minghui honlap egyre több elismerésre talál a hétköznapi embereknél. Ha némely emberek nekikezdenek a Dáfá-val foglalkozni, ők mindannyian a Minghuit olvassák.

Tanítvány: Én felismertem, ha mi gyorsabban meg akarjuk menteni az embereket a világon, arról kell gondoskodjunk, hogy azok a tanulók Kínában, akik nem tudnak kilépni, a leggyorsabban kijöjjenek. Kína némely helységeiben a gyakorlók kis olvasócsoportokat építettek fel, amelyekben kölcsönösen segítik egymást. Ez egy nagyon jó hatást célzott meg. Szabad a Minghui-honlapon gyakorlókat bátorítanunk, hogy kis olvasócsoportokat építsenek fel, avégett hogy fokozottan cseréljenek tapasztalatokat egymással és kölcsönösen segítsék egymást, azon szempont alatt, hogy ennél ügyeljenek a biztonságra?   

Mester: Olvasócsoportok, gyakorlócsoportok és -konferenciák, ezt hagytam én hátra nektek. Mindig támogattam ezt a kezdeményezést. De némely gyakorlóknak a művelési állapota olyan tényezők által van megterhelve, amelyek a biztonság hiányos figyelembe vételéből származnak. Ha örülnek, nem szentelnek figyelmet más dolgokra. Némelyek a végletbe mennek vagy érvényesülési vágyuk van. Mindez károkat okozhatna vagy veszélybe sodorhatna más gyakorlókat. Szabad olvasócsoportokat felépítenetek, de ennél nem szabad minden mást figyelmen kívül hagynotok.   

Tanítvány: Némely gyakorlók Kínában nagyon tapasztaltak az igazságtisztázásnál. Három vagy öt perc alatt rávehetnek egy járókelőt, hogy kilépjen a KKP három szervezetéből. Némely gyakorlók azt mondják az embereknek, ők meg lehetnek mentve, ha azt mondják „a Dáfá jó”. Némely gyakorlók azon a véleményen vannak, hogy ilyen rövid idő alatt nekik nem lett világosan elmagyarázva (tisztázva) a Dáfá-nak az igazsága és az üldözésnek az igazsága. Még ha az ki is lépett a KKP szervezeteiből, nincs garantáltan megmentve. Más gyakorlók ellenben azon a véleményen vannak, hogy ez az ember meg lehet mentve, mivel neki egy ilyen erős, jó gondolata volt.   

Mester: Mihelyt egy ember lead egy nyilatkozatot az eretnek pártból való kilépésre, többé nem áll az eretnek KKP gonosz tényezőinek és a meglevő világegyetem azon istenségeinek az ellenőrzése alatt, amelyek még nem lettek helyreigazítva a által. Ő akkor azokhoz az élőlényekhez tartozik, akik már állást foglaltak. Az olyan emberek, mint ő, a jövőhöz tartoznak, és olyan istenségek törődnek vele, akik pozitív hatást fejtenek ki. A maradék élete és az életének a jövője újólag el van rendezve. Abban a szempillantásban, amelyikben az igaz gondolat felbukkan az embernél, minden elkezd megváltozni.      

Mihelyt egy ember kilépett az eretnek KKP-ból, többé nem áll az eretnek KKP ellenőrzése alatt. Mihelyt ez az ember megszabadul az eretnek KKP ellenőrzésétől, azonnal végbemegy nála egy változás. Milyen változás? Az eretnek párt mérgező tényezői meg vannak tisztítva a testében. Az olyan problematikát, mint a Fálun Gong és ennek az üldözése újonnan fogja megtekinteni. Ez automatikusan jön. Ezért léphet majd be a jövőbe. Ha viszont azt mondja: „Én az eretnek KKP ellen vagyok, de nem értek egyet a Fálun Gong-gal”, akkor az azt jelenti, hogy ő nem foglalt állást ebben. Nem létezik harmadik opció (választási lehetőség). Az azt jelenti, hogy ő még nem foglalt állást.    

Tanítvány: Ami az információs anyagokat illeti, a Minghui nagyjában és egészében véve szabványosította a szórólapoknak és a brosúráknak a tartalmát. Ami a videofilmeket illeti, az öt évvel ezelőtti „Utazás menny és föld között szél és eső közepette” című film óta a külföldön élő művelőtársak egy teljes videofilmet sem állítottak elő többé. Jelenleg a Kínában élő tanulók a Dáfá igazságáról szóló rövidfilmeket egy DVD-filmmé foglalták össze azokkal a rövid filmekkel, amelyek a „Június 4.”, földrengések stb. témákkal leplezik le a KKP-t. A minőség nem olyan kielégítő. Tudom, hogy az egy nagy projekt, egy jó videofilmet állítani elő az igaz körülményekről. De tekintettel a nagy hatásra szeretném javasolni azoknak a külföldön élő művelőtársaknak, akiknek megvannak a képességeik, hogy szenteljék újólag a figyelmüket ennek a dolognak, avégett hogy ez a nehéz feladat meg legyen oldva. Nem tudom, hogy a javaslatom méltányos-e annak tekintetében, hogy a külföldön élő Dáfá-tanítványok nagyon elfoglaltak.      

Mester: Ilyen dolgokat összehangolhattok (koordinálhattok), ha képesek vagytok rá. Ha nem, nem is kell kényszerítsétek magatokat. Ha nem vagytok más projektekkel elfoglalva vagy semmi sürgős teendőtök sincs, vagy ha némely tanulók amúgy sem érdekeltek egy projektben sem és megvannak a képességeik, akkor egyszerűen csináljátok ezt.

Tanítvány: Szervezhet-e a Minghui megadott témájú tapasztalatcserét néhány gyakori problémáról, mint például félelem, ragaszkodás az időhöz, függőség a hétköznapi emberektől stb.?

Mester: A művelésben létező összes dologról lehet tapasztalatot cserélni. Lehet cikkeket írni vagy kialakítani egy rövid határidős rovatot stb. Az ilyen dolgokat jól kellene összehangoljátok.

Tanítvány: Szeretném megkérdezni a tisztelt Mestert, hogyan szemlélendő az, hogy a tanulók Kínában pénzt adnak ki arra, hogy becsületes ügyvédeket bízzanak meg a perekkel. Sok esetben a becsületes ügyvédek védőbeszéde a bíróság előtt tele volt éllel és meggyőző erővel, ennek ellenére a tanulók nem lehettek kihozva a börtönből. Léteznek még némely tanulók, akik azon a véleményen vannak, hogy az ember elismerné a gonosznak az üldözését, ha egy ügyvédet sem bízna meg a védelemmel, aki síkra száll azért, hogy „nem bűnös”.   

Mester: Ezt a dolgot így látom. Ha az ember képes erre vagy megvannak a feltételei, véleményem szerint persze meg kellene bízni egy ügyvédet. Miért? Nincs úgy, hogy a tanulók lehetőleg a hétköznapi emberek állapotának megfelelően művelik magukat? A KKP nem verte nagy dobra, hogy ő „nagyszerű, tiszteletteljes és helyes” volna? Nem jelentette ki az egész világnak, hogy ő a törvény és a jog mellett állna ki? Jó, akkor felkeresek egy ügyvédet. Némely ügyvédeknél, akik a Fálun Gongot, illetve a Dáfá-tanítványokat védték, a védőbeszédük minden mondata meggyőző, úgyhogy egy nagyon jó hatás (eredmény) lett előhíva. A védőbeszédük ugyan különböző eredményeket mutatott, de a gonosz üldözésnek a leleplezésével éppen azon van az ember, hogy tisztázza az igazságot és hogy megmentse az élőlényeket. Ezeknek az ügyvédeknek az üldözése, amelyről a Minghui-honlapon és más honlapokon lett beszámolva, még inkább amellett szól, hogy az eretnek pártnak a törvénye egy látszattörvény. Ezáltal még inkább napvilágra van hozva az eretnek pártnak az igazi arca ebben az üldözésben. Innen eredően ez a dolog persze meg kellene legyen csinálva.      

Egy ügyvédet megbízni a bíróság előtti védelemmel, ez a dolog önmagában is az emberek megmentése. Mindannyian, akik ott ülnek és hallgatják, legyenek ők az eretnek párt által odaküldve vagy normál közönség, a hallgatóság számára az ügyvédnek az őszinte érvelése egyenlő az igazság tisztázásával. Nincs úgy, hogy ennél ösztönözve van a jószívűségük? Némely bírák a meghallgatás után ráadásul lehorgasztották a fejüket és egy szót sem mondtak többé. Némely rendőrök is csodálták ezt. Amikor elhagyták a bíróságot, nem tudták visszatartani magukat, hogy azt mondják: „Valóban jól meg lett mondva!” Ez azért van így, mivel az emberek jószívűsége fel lett ébresztve. Mitől fél a gonosz? Nem pontosan az ilyesmitől fél? Innen eredően úgy találom, hogy meg kell legyen bízva egy ügyvéd. Ha a világ összes emberének megvan a bátorsága, hogy előlépjen és beszéljen, ha a világ összes embere szintén világosan felismerheti a gonoszt a Fálun Gong üldözésénél, nincs akkor az eretnek párt feloszlatva? Azonkívül az emberek tudnak az üldözőkkel szembeni megtorlásról. Tudják, hogy az emberek le fognak számolni az eretnek párttal, mihelyt az el van intézve. Azok, aki részesek az üldözésben, szintén tudják, hogy a jövőben ők bíróság elé lesznek állítva. Az emberek nem fognak szükségszerűen ilyen dogokra gondolni? Ez nem egy elrettentés a gonosz számára és egy akadályozás az üldözés számára? A gonosz fél az ügyvédek általi védelemtől és ezért megtiltja azt. Ez nem azt jelenti, hogy ezt csak azért is meg kell tenni? Mindazonáltal nem szabad legyen kényszer alatt megtéve, ha nem adottak a feltételek. Nem szabad a végletbe menni. Nem szabad az legyen, hogy az ember feltétlenül meg szeretné tenni, mivel a Mester ezt így mondta, ámbár nem rendelkezik a feltételekkel. Feltétlenül ésszerűséggel kellene segíteni a Mesternek, hogy helyreigazítsa a -t.    

Tanítvány: A tanulók Kínában a mostani helyzetben saját maguk állítják elő a könyveket. Némely tanulók úgy vélik, hogy az tiszteletteljes volna a Mesterrel és a Fá-val szemben, ha a könyvek valamivel szebben vannak csinálva. Némely tanulók azonban azon a véleményen vannak, a korlátozott erőforrásokat inkább azon információs anyagoknak az előállítására kellene bevetni, amelyek az igazság tisztázására és az emberek megmentésére szolgálnak.

Mester: Az stimmel. Valóban nem szükséges, hogy a mostani időben olyan szépre csinálják a könyveket Kínában. Bármilyen szép legyen is, a mostani helyzet szerint nem tudja utolérni a külföldi nyomdatechnikának (könyvnyomtatásnak) a színvonalát. Ezért minek csinálják ezt az erőfeszítést? Az már elegendő, ameddig rendelkeznek könyvekkel a -tanulásra és el lehet érve az emberek megmentésének a hatása. Pontosan olyan jól lehet használni könyveket egyszerű kivitelezésben. Most nincs meg az az idő arra, hogy olyan szépre csinálják. Az erő teljesen az emberek megmentésébe kell legyen befektetve. Ha az emberek megmentése érdekében szükséges szebbre csinálni, akkor az is rendben van. Ha nem ez az eset áll fenn, akkor inkább a három dolog számára vessétek be az erőt.

Tanítvány: Hogyan fejthet ki egy még nagyobb szerepet a Minghui-honlap az emberek megmentésénél a tengerentúlon?

Mester: Az út, amelyet a Minghui-honlap most jár, így marad. Az nem egy különleges feladat a Minghui számára, hogy a tengerentúlon élő emberekre célozva csináljon valamit. Mindazonáltal a világ emberei idővel egy egyre tisztább megértést fognak nyerni a Fálun Gong-ról és mindannyian a Minghui-lapra fognak rohanni. Mert az emberek akkor már tudják, hogy a Dáfá-tanítványok az ő megmentésüknek a reménysége. Abban az időben ez meg fog változni. Végül is a Minghui jelenleg az üldözött Dáfá-tanítványoknak a főtestét célozza meg és egy olyan ablak, amelyik inkább a Dáfá-tanítványok művelésének szenteli magát. Ez másképp van, mint más médiáknál.    

Tanítvány: Külföldön a turistalátványosságoknál és a repülőtereken a Dáfá-tanítványok sok helyen főképpen újságokat osztogatnak, amelyek egy harmadik fél szempontjából vannak csinálva, valamint a KKP-ból való kilépésről szóló szórólapokat. Információs anyagok, amelyek közvetlenül magyarázzák el a Dáfá-t, nincsenek túlsúlyban.

Mester: A hétköznapi emberek nem érthetik meg a Fálun Gong-nak a mélyreható alapelveit. Ezt nem is szabad túl magasan elmagyarázni. Azok az információs anyagok, amelyek közvetlenül a Dáfá igazságát magyarázzák el, egyszerűen a legkönnyebben érthető alapelveket kellene tartalmazzák és elmagyarázzák, mi a Fálun Gong. A legkönnyebben érthető alapelveket kellene elmagyarázzák az emberi létről, valamint a Fálun Gong hatásairól. Mindegy, milyen sok éven hosszán át tisztáztátok az igaz körülményeket, ez a legalapvetőbb dolog, amit mindig el kell magyarázzatok. Mert sok embernél, akinek sejtelme sincs a Fálun Gong-ról, még mindig arról van szó, hogy nekik nincs egy alapismeretük sem a Fálun Gong-ról. Ezért a jövőben ezt mindig el kell magyarázni. Ami a Fálun Gong művelésének a magasabb dolgait illeti, a hétköznapi embereknek a legcsekélyebb dolgot sem kell elmesélni ezekből. Különben csak egy negatív hatást fejthetnek ki a hétköznapi embereknél. Mert a hétköznapi emberek nem érthetik meg ezeket. Úgy vélitek, hogy ti mindent megérthettek. Ti csupán hosszú művelés után értettétek meg lassanként ezeket. Egy hétköznapi ember azonnal meg kellene értsen valami ilyen magas dolgot? Ha nem tudja megérteni, az ugyanaz, mint eltaszítani őt. Ezért nem szabad ezt túl magasan elmagyarázni a hétköznapi embereknek.      

Tanítvány: Némely hétköznapi emberek a szárazföldi Kínában láttak Dáfá-tanítványokat olyan újságokat osztogatni, amelyek egy harmadik fél szempontjából lettek csinálva. Így azt mondták, anélkül hogy pontosan odanézzenek, hogy a Fálun Gong „politikát folytatna”. Vagy úgy vélték, hogy a Fálun Gong és a demokratikus mozgalom ugyanazon a vonalon haladnának.   

Mester: Szenteljetek figyelmet erre. A fej tiszta kell legyen. Megfontoltsággal mentsétek meg az embereket. Persze a mai emberek mindannyian tudják, hogy a rosszindulatú KKP rossz. Egészen mindegy, hogy azt mondják-e, hogy te és a demokratikus mozgalom ugyanazon a vonalon halad vagy hogy valamilyen demokratikus párthoz tartozol, a kezdetben neked nem szükséges ezt olyan komolyan venned. „Éppen azt akarom, hogy te átláthasd az eretnek KKP-t. Miután átláttad, megmondom neked, hogyan van ez a Fálun Gong-gal.” Nem tesz semmit, ha egyik lépést a másik után teszi meg az ember. Tulajdonképpen sok ember óhajtja nagyon erősen, hogy a Fálun Gong azonnal politikát folytasson és megdöntse az eretnek KKP-t. Így gondolkozik a legtöbb kínai. A Fálun Gong ugyan nem akar hatalmat, és mi nem is folytatunk politikát, de neked meg kellene különböztetned, hogy a hétköznapi emberek szavai negatívan terheltek-e vagy ez csak a felszínen való egyfajta felismerés, úgy hogy a tényleges adottságoknak megfelelő megoldást találhass. Csupán akkor oldhatod meg ezt a problémát.        

Tanítvány: A szárazföldi Kínában sok tanuló tisztázza az igaz körülményeket, miközben ők csak a „Kilenc kommentár”-t osztogatják és a pártból való kilépésről, valamint társadalmi problémákról beszélnek. Úgy vélik, hogy már elmúlt volna az az idő, hogy közvetlen módon tisztázzák a Fálun Gong-nak az igaz körülményeit.

Mester: Az ilyen felismerésekről lehet néhány cikket írni a Minghui-honlap számára és tapasztalatot cserélni a szárazföldön élő tanulókkal. Beszeljetek egyszer velük és hozzátok a tudomásukra. A Fálun Gong-nak az igaz körülményei feltétlenül tisztázva kell legyenek. Az igaz körülmények tisztázásánál sohasem szabad félretolni az alapvető kérdést „mi a Fálun Gong”. Ez minden esetre tisztázva kell legyen. Aki nem hallotta az igaz körülményeket, nincs tudomása a Fálun Gong-ról és előítéletei vannak a Fálun Gong-gal szemben, az éppenséggel semmit sem tud a legalapvetőbb dologról. Az előítéletek az eretnek párt agymosására vezethetők vissza. Ezért a Fálun Gong-nak az igaz körülményeit továbbra is tisztázni kell, éspedig súlypontként.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok a tudományos és technikai körből üdvözlik a Mestert! A közép- és az elemi iskolák szinte minden tanulója meg van mérgezve az eretnek párt által. Beléjük lett sulykolva, hogy a Dáfá nem volna jó. Az igaz körülmények pillanatnyi tisztázásánál lehet az összpontosítást az iskolásokra és tanárokra, valamint ezeknek a három kommunista szervezetből való kilépésére irányozni? Ezt viszonylag könnyű megcsinálni. Támogatást tudnánk nyújtani az információs anyagok előállításának a vonatkozásában.   

Mester: Természetesen ezt meg lehet tenni. Ami a konkrét dolgokat illeti az igaz körülmények tisztázásánál, úgy azt gondolom, ha ti problémákat láttok, meg kellene próbáljátok, hogy megoldjátok azokat és hogy megtegyétek a dolgokat.

Tanítvány: Megállapítottuk, hogy a fő okoknak az egyike, amiért némely helyeken az üldözés nagyon komisz, abban rejlik, hogy az információs anyagok „a helyi rosszindulatú emberek leleplezéséről” nem voltak elég erősek. Azonkívül ezekben az információs anyagokban gyakran nem lettek adatok szolgáltatva a gonosz emberek hozzátartozóiról, kiváltképpen a gyermekeikről nem. Így a gonosz emberek nem éreznek nyomást a közvéleményen keresztül. Sőt némelyek még őrültebben mennek előre. Nem ritkán látni ilyen leckéket. Nem tudom, hogy helyes-e ez a felismerés.   

Mester: Ez az egyik ok erre. Erről be lehet számolni a Minghui-honlapon. Mondjátok meg a tanulóknak, hogy még pontosabban kellene tájékozódjanak a rosszindulatú emberekről és beszámoljanak róluk. Mutassátok fel a helyi tanulóknak, hogy erővel leplezzék le ezeket a rossz embereket. Mindezeknél a dolgoknál a Minghui segítséget kellene nyújtson. Ha némely területeken a tanulók nem tették meg ezt vagy nem elég intenzíven tették meg, azt is meg kellene mondjátok nekik.

Tanítvány: A tanulók némely hozzátartozói gyűlölik a Dáfá-t, mivel a tanulók halálra lettek kínozva. Lehet ezeket a hozzátartozókat, akik szenvednek az üldözéstől és nehéz (nehezükre esik) megérteniük az igazságot, pontosan úgy tekinteni, mint más normál élőlényeket?

Mester: Természetesen. Minden esetre világosan el kell magyarázni nekik az igaz körülményeket. Ki kínozta halálra a hozzátartozóidat? Az eretnek KKP.

Tanítvány: Vehetnek-e a tanulók az igaz körülményekről szóló információs anyagokat egy anyag-előállító műhelytől és fizethetnek-e pénzt ezekért? Egy jüant egy VCD-ért, pár tucat fent egy brosúráért stb.

Mester: Normális módon nem szednek be pénzt információs anyagokért. Ha az anyag-előállító műhely pénzt követel a tanulóktól, mivel hiányoznak a pénzügyi eszközök, mit csinálnak akkor azok a tanulók, akiknek nincs vagy nagyon kevés bevételük van? Az emberek megmentésének a szemszögéből nézve, ha te nem is kérsz pénzt, néha nehéz az embereket rávenni arra, hogy elfogadják az információs anyagokat. Ha pénzt kérsz értük, a hétköznapi emberek még kevésbé fogják elfogadni azokat. Nem gondoskodik ez nehézségekről az emberek megmentésénél? Némely területeken a Dáfá-tanítványok gazdagok. Így közösen vetik be magukat az anyag-előállító műhely felépítéséért. Némely területeken a Dáfá-tanítványok nem gazdagok, úgy az nem csinálható meg.     

Tanítvány: A Dáfá-könyvekért, amelyek az anyag-előállító műhelyben vannak előállítva, el lehet kérni a termelési költségeket?

Mester: A Dáfá-könyvek előállításánál és eladásánál lehet termelési költségeket elkérni. Ezt már régen megmondtam.

Tanítvány: Miután némely írásjegyek meg lettek változtatva, a mostani szakaszban a szárazföldi Kínában nagy mennyiségben kellene új könyveket előállítani és díjtalanul a tanulók rendelkezésére bocsátani?

Mester: Ez a tanulók képességének megfelelően kellene legyen megtéve. Ha tudod ezt, akkor csináld. Ha nem, akkor várj ki egyszer. Ami azt illeti, hogy díjtalanul adják tovább a tanulóknak, tedd azt, ha te valóban képes vagy arra. Ezek mind konkrét dolgok. Ha ti egyszer eltöprengtek ezen, már tudjátok, mi a teendő.

Tanítvány: Üdvözöljük a Mestert a Csangcsunban élő Dáfá-tanítványok részéről. A tanítványok hiányolják a Mestert. Az üldözés előtt minden asszisztensközpontnak (tanácsadóhelynek) az asszisztensei (a megbízottai) nagyon nagy hatást fejtettek ki. Az üldözés közben nagyon komisz üldözésnek lettek kitéve. Sokan közülük nagyon rossz állapotban találhatók jelenleg. Ezt nagy kárnak találjuk. A -helyreigazítás már a végéhez közeledik. Mi a teendő ezekkel az emberekkel? Hogyan kellene segítenünk nekik?

Mester: Ugyanarról van szó, bárkinek is tisztázzátok az igaz körülményeket. A gonosz üldözése vezetett ahhoz, hogy ők sokat szenvedtek. Ámbár én nem ismerem el ezt a fajta üldözést a tanulókkal szemben és a -helyreigazításnál minden tekintetben megsemmisítem, ez azon van, hogy őrültként üldözze a Dáfá-tanítványokat, ameddig a -helyreigazítás még nem érkezett meg. Ezért mondom azt, hogy azok a legnagyszerűbbek, akik átjutottak. Egészen mindegy, hogy valaki egy asszisztensközpontnak (tanácsadóhelynek) az asszisztense (a megbízottja) volt vagy valamilyen illetékes volt, korábban egy művelő volt, pontosan úgy, mint más művelők. Nem úgy volt, hogy ő asszisztens lett, mivel jól művelte magát. Talán még csak olyan szilárdan sem művelte magát, mint egy normál tanuló. De ő elkötelezheti magát és kész is, hogy elkötelezze magát. Ezért lett illetékesnek vagy asszisztensnek (megbízottnak) kinevezve. Ha tisztázzátok nekik az igazságot, azt is meg kellene nézzétek, mi a csomó a szívükben.      

Tanítvány: Az üldözés megkezdése után a művelőtársak egyik a másik után léptek elő és átvették az koordinációs munkát. De egymásután üldözve lettek. Mindannyian erőfeszítéseket tesznek. Ami viszont az összehangolást (koordinációt) illeti, az üldözés előtti állapot nem lehet többé elérve.   

Mester: A valóban erős helyes gondolatokkal rendelkező tanulókat a gonosz egyszerűen nem tudja üldözni. Abban az időben is, amikor a gonosz üldözése a leggonoszabb volt, nem hagytak olyan hiányosságokat a gonosznak, amelyeket ki tudjon használni. Ha valóban erős helyes gondolatokkal rendelkezhet az ember, ezt ki lehet védeni. Ha nem, nagyon nehéz ezt kivédeni. Ha sokéves tanulók léptek ki, akik korábban nem léptek ki, mindannyian örvendeztek ezen: Több kéz a segítéshez. De ne felejtsétek el, hogy az emberszív gondoskodott arról, hogy ő nem tudott kilépni. Az emberi érzületek is hívhatnak (idézhetnek) elő nehézségeket. A félelme vagy a problematikus művelési állapota vezetett ahhoz, hogy a gonosz letartóztatta. Ha a helyes gondolatai valóban elég erősek és a megértése nagyon magas, elháríthatja az üldözést, ámbár nála arról van szó, hogy visszatérjen a műveléshez. Csupán akkor lesz viszonylag stabil és problémamentes.    

Tanítvány: A koordinátorok a szárazföldi Kínában jelenleg mások, mint a tengerentúli Dáfá-egyesületek. Némely esetekben a művelőtárs ezt nyilvánvalóan hibásan csinálta, ami részben közvetlenül veszélyeztette mindenkinek a biztonságát. De nem akarta kijavítani a hibáját, mindegy, hogyan cseréltek tapasztalatot vele. Így csak helyes gondolatokkal lehetett védeni a művelőtársakat. Mit kellene tenni?

Mester: Igen, léteznek olyanok, akik figyelmetlenül (másokra való tekintet nélkül) járnak el. A hiányosságaik ki vannak használva a gonosz által, úgyhogy azok a nehézségek vannak előidézve. Nem művelik magukat szorgalmasan és nem is érdeklődnek mások biztonsága iránt (nem is érdekli őket másoknak a biztonsága). Ha mindannyian megfontoltsággal szemlélik a problémákat és helyes gondolatokkal látnak neki a dolgoknak, a helyzet másképp fog kinézni.

Tanítvány: Jelenleg nem kevesen léteznek, akik megváltak a Dáfá-tól és beléptek a vallásokba. A helyzeteik különbözőek. Némelyik még a Mester tanítványaként ismeri el magát, de az eretnek felismerések állapotában található. Ezekért az emberekért is sok erőfeszítést tettünk. Némelyik közülük visszajött. Némelyik még mindig mereven kitart a vallások dolgai mellett. Tudjuk, hogy a Mester egyre törődik velük. Mit kellene még csinálnunk egyébként?   

Mester: Tisztázzátok alaposan az igazságot, ott érjetek el egy áttörést, ahol téved. Akkor világos lesz neki. Ezeknél az embereknél ez legtöbbször a félelmen múlik. A vallások jelenleg még nincsenek olyan hivatalosan üldözve. Ha el lesz kezdve, hogy üldözzék a vallásokat, nézzétek csak meg, hol megy ő még oda. Ez egyszerűen a félelem.   

Tanítvány: Csangcsun városában sok ember létezik, akinek sorskapcsolata van a Mesterrel. Ők mindannyian elismerik, hogy a Mester egy nagyon jó ember. De ha még mélyebben tisztázza az ember az igazságot, ez nagyon nehéz. Mit tehet még az ember, hogy megmentse őket?

Mester: Az igazságot mélyen elmagyarázni, nem jelenti azt, hogy az ember már rendelkezik egy a tényleges adottságoknak megfelelő megoldással. Tisztázzátok az igazságot ott, ahol ő téved. Néhány tényező, amelyet a gonosz hátrahagyott és néhány hazugság, amely az üldözés közben lett gyártva, még kifejti a hatását. Ha az ember megtalálja az alapvető akadályt, meg is lehet oldani.

Tanítvány: Rendben van az, hogy a szárazföldi Kínában élő Dáfá-tanítványok közreműködnek az „átmeneti kormány”-nál? (Mester: Nem, nincs rendben.) Jelenleg az „átmeneti kormány”-nak a legtöbb internet-résztvevője a szárazföldi Kínában élő Dáfá-tanítvány. Sőt azon vannak, hogy még más tanulókat toborozzanak a szárazföldi Kínában.

Mester: Nem szeretném, hogy a Dáfá-tanítványok részt vegyenek a hétköznapi emberek dolgaiban. Az „átmeneti kormány”, a demokratikus mozgalom és a különböző demokratikus pártok nagyon odavannak a Dáfá-tanítványokért és nagyon is barátságosak velük szemben. De emiatt nem szabad összekeverni a művelést és a Dáfá-tanítványok történelmi felelősségét a hétköznapi embereknek a dolgaival. A Dáfá-tanítványok nem kell részt vegyenek a hétköznapi emberek dolgaiban. Egy másik szemszögből nézve, a Dáfá-tanítványoknál a művelők egy olyan csoportjáról van szó, akik mindent el tudnak engedni, úgyhogy a gonosz tanácstalan. Mert ők a szívükben hordják a -t. Az nem fog menni, ha valóban a hétköznapi emberek dolgait űzik a Dáfá-tanítványok között. Feltéve, hogy ezzel a csoporttal semmi sem lenne többé, azokkal, akik a reményüket a Fálun Gong-ba helyezték, szintén semmi sem lenne többé.

Tanítvány: Egy nagyon szegény vidékről való Dáfá-tanítvány a letartóztatása után szeretne egy jóravaló ügyvédet megbízni, aki aztán védeni tudja a bíróság előtt. A költségek 100.000 jüanra rúgnak. Mivel a Dáfá-tanítványnak a hozzátartozói nem képesek rá (nincsenek abban a helyzetben) pénzügyileg és a vidékén alig egy pénzügyileg erős művelőtárs létezik, ez csak az összes művelőtárs segítségével lehetséges. Az pénzgyűjtésnek számít?

Mester: A túl magas díjak már önmagukban problematikusak. Keressétek fel azokat az ügyvédeket, akik az igazságról való felvilágosításon keresztül egy igazságérzetet szereztek. Ha a kereseten keresztül valóban el van érve, hogy leleplezzétek a gonoszt, hogy megmentsétek az élőlényeket és egyidejűleg megvédjétek a Dáfá-tanítványt, ha minden helyi Dáfá-tanítványnak egy világos megértése van erre és az ügy lefolyása alatt mindannyian együtt tudnak működni egymással, úgy azt gondolom, hogy az egy jó dolog. Ha a cél egyedül abban rejlik, hogy kivonja magát a letartóztatás, illetve az üldözés alól, akkor nem fog létezni egy olyan nagy hatalmas erény. Hogy kölcsönösen segítitek egymást és valami pénzt adományoztok egy ügyvéd megbízására, nem kellene probléma legyen. Abban az esetben, ha egy felelős [személy] mindenkit pénzadományozásra szólít fel erre a dologra és ha egy nagy összegről van szó, de senki sem ért egyet, úgy véleményem szerint utána kell nézni, mi a cél.      

Tanítvány: Létezik egy biztonsági probléma, ha olyan Dáfá-tanítványok veszik át a koordinációs munkát, akik körözőlevél útján vannak keresve a gonosz által?

Mester: Azért hogy védjük a Dáfá-tanítványokat, persze gondolni kellene a biztonságra.

Tanítvány: Az írásstílus a kínai honlapon egyszerűen nem tud egy bizonyos színvonalra emelkedni. Ez ahhoz vezet, hogy a hétköznapi emberek (különösen az értelmiségiek) nem olvassák olyan szívesen. Ez egyike azoknak az okoknak, amelyek az emberek megmentésének a tempóját befolyásolják?

Mester: Ezt még nem hallottam. Mivel a Minghui-honlap beszámolóiban az üldözés leleplezése és a Dáfá-tanítványok művelése igazi helyzetének a visszatükrözése áll az első helyen, az már rendben van, ha a cikkek az írástechnika vonatkozásában normálisan olvashatóak. Ez nem egy olyan média, amelyiknél a magas írástechnika és a művészi színvonal van kihangsúlyozva. Természetesen az még jobb, ha az írásstílus különösen jó. Ha azt mondják, hogy a Minghui-honlap írásstílusa olyan rossz, hogy nem menthet meg embereket, úgy nem értek egyet ezzel a kijelentéssel. (mind nevetnek)

Tanítvány: „A Minghui hetilapjának a tengerentúli kiadása” pillanatnyilag Hongkongban, Tajvanban, New Yorkban, Philadelphiában, Washingtonban, San Franciscóban, Dallasban stb. az USA-ban van kiadva. A művelőtársak nagyon jónak találják a hatást az igaz körülmények tisztázására. Lehet-e a Minghui-honlap más kiadványaiból egy további kiadást kiválasztani és a tengerentúlon kiadni?

Mester: Ami a Minghui-honlap dolgainak a kiadását illeti a társadalomban, azt kipróbálhatjátok. Persze ezek mindazonáltal közvetlenül az üldözésnek a helyzetét és a Dáfá-tanítványok művelésének az állapotát mutatják fel. Mennyire tudják ezt elfogadni a hétköznapi emberek, azt saját magatoknak kell mérlegelnetek és annak megfelelően kezelnetek.

Tanítvány: A fontos nyugati politikusokkal szemben végzett igazságtisztázásnál a baloldali párt némely képviselői kifejezik a támogatásukat a Fálun Gong-tanulók üldözése ellen. Mire kellene figyeljünk ebben a tekintetben? Bátoríthatjuk-e őket például, hogy közösen fejezzék ki a támogatásukat a Fálun Gong számára?

Mester: Igen. Az igaz körülmények tisztázásánál az emberekre irányulunk. Ennél meg vannak mentve az emberek, függetlenül a pozíciójuktól. Ha szeretnének néhány határozatot hozni az üldözés ellen, az nagyon ésszerű. Alighanem éppen erre várt még a KKP. [az jelentőségteljes volna és ugyanakkor a KKP éppen nem szeretné azt!]    

Tanítvány: Az NTDTV által előállított programok a Shen Yun-nézőknél kialakult visszhangról (rezonanciáról) jelenleg a Minghui-honlap által is át vannak véve. Gyárthatjuk-e azokat nagyobb mennyiségben és használhatjuk-e információs anyagokként a Shen Yun terjesztésére?

Mester: Az NTDTV-adó és más médiák ezt nagy mennyiségben csinálhatják. A Minghui azonban korlátozottan kellene tegye ezt. A Minghui nem kellene eltérüljön az álláspontjától.

Tanítvány: Ez rendben van a Shen Yun VCD-k terjesztésének az intenzitásával a szárazföldi Kínában? A Shen Yun terjesztése közben lehet egyidejűleg az igaz körülményeket tisztázni a Dáfá-ról? Némely művelőtársak azt mondják, hogy jobb, ha az embereknek nincsenek gátlásaik (akadályaik) a Shen Yun megtekintése előtt és ne gondolják, az a Dáfá-tól volna.

Mester: Helyes. Ha az igaz körülményeket nem lehet egyszerre alaposan tisztázni, inkább semmit sem kellene mondani előtte. Miután megnézte a VCD-t, megváltozott. Akkor mindent el tud fogadni, ha tisztázod neki az igaz körülményeket. Ha viszont még nem nézte meg és te nem tudod neki alaposan tisztázni az igazságot, ha ő előítéletekkel nézi meg, ha csak egy gondolat is van a fejében, a hatás nem jó a megtekintésnél. Egyedül ez a gondolat már egy akadály.

Tanítvány: Némely művelőtársak, akik tudósításokat küldtek a Minghuinak, azt mondták, ha a tudósításaik nem jelennek meg a Minghuion, tovább kellene legyenek irányítva az Epoch Timeshoz. Létezik ennél a biztonság problémája? Ennél lehetőleg kizárólag a Minghuijal kellene kapcsolatban maradjon az ember.

Mester: Igen. Lehet csinálni, ha az ember nem fél a biztonsági problémáktól. Ha viszont fennáll egy biztonsági probléma, azt megfontoltsággal kellene kezelni.

Tanítvány: A Mester azt mondta korábban, hogy a szárazföldi Kínában élő embereknek legkevesebb több mint 50 százaléka meg kellene legyen mentve. Hogyan néz ki most a helyzet? Ha mi továbbra is helyes gondolatokkal szorgalmasan haladunk előre, létezik remény, hogy ez a cél túl lesz szárnyalva és eljut 60 – 70 százalékig?

Mester: Az istenségek mindegyik szinten látták a dolgokat a földön és mindannyian megcsinálták az elrendezéseiket. Egészen mindegy, melyik szinten, mindannyian úgy rendezték el, hogy az emberek egy tizede marad a földön. Úgy ahogyan eddig csináltátok, az még nem elegendő. Nincs úgy, hogy én ilyen és olyan sokat szeretnék. Hanem ti olyan sokat kellene megmentsetek, amennyit lehetséges. Legalább a fele meg kellene legyen tartva. Ha viszont 70 vagy 80 százalék maradhat, az a legjobb. Ezért mondtam nektek, hogy ti ezt lehetőség szerint kell tegyétek. Éppen ebben rejlik az ok. Mert én tudom, hogy a legtöbb ember a földön fentről jött. Ez tehát másképp van, mint az akkori helyzet, amikor azok az istenségek megcsinálták az elrendezéseiket. Ha tudták volna, hogy a mai emberiség egy ilyen emberiség és hogy magas szintekről jött, akkoriban senki sem merte volna azt mondani, hogy csak egy tized kellene maradjon a világon. Mindazonáltal a gonosz már eddig a fokig megcsinálta az elrendezését, ezt senki sem tudja többé visszavonni. Ezért az igaz körülmények tisztázásánál nem kellene lazítsatok tekintettel a gonosz által okozott akadályozó erőkre.

Tanítvány: A munkaerő hiánya miatt a fordításnál a francia Yuanming-honlap és a francia Minghui-honlap megosztják a lefordított cikkeket. Ezért ennek a két honlapnak a tartalma nagyon hasonló. Némely művelőtársak kérdezik, hogy szükséges-e két, szinte ugyanolyan tartalommal rendelkező honlapot fenntartani.

Mester: Ha a francia tanulók elegendő munkaerővel rendelkeznek, a két honlapot nekik lehetőleg különbözően kellene kialakítaniuk. Ha nincs elegendő munkaerő ott, nehezen lehet azt mondani. Mindazonáltal a Yuanming-honlap néhány más tartalomról számolhat be. A Minghui-honlap nem szabad megváltoztassa a sajátosságait. Ez különböző.

Tanítvány: A munkaerő hiánya miatt a német Yuanming-honlap szeretne együttműködni a Minghui-honlappal és megosztani az erőforrásokat.

Mester: Csak azt mondhatom, hogy a Minghui-honlapon levő részt fel lehet osztani. Ennél lehet munkaerő megtakarítva. Más részeket viszont saját maga kell csináljon a Yuanming-honlap.

Tanítvány: A Dáfá sok országban van terjesztve. Hogyan mutatható fel a Minghui-honlapon, hogyan terjed a Dáfá a világon?

Mester: Ez nem a Minghui fő feladata. Természetesen beszámolhattok erről. A Minghui fő célja az, hogy bemutassa a Dáfá-tanítványok főtestének a művelési állapotát. A Minghui kiváltképp az üldözés helyzetét kellene leleplezze a szárazföldi Kínában és a tájékoztatás a szárazföldi Kínában élő Dáfá-tanítványok művelési állapotára kellene összpontosítson. Más dolgokat mellékesen lehet csinálni. De nektek nem szabad letérnetek arról az útról, amit most jártok, nevezetesen, amit már megteremtettetek.   

Tanítvány: A „Fálun Gong” francia kiadása nem lesz többé kinyomtatva, mindazonáltal a könyv még terjed a tanulók között. Szabad ennek a könyvnek az elektronikus változatát díjtalanul továbbadnunk az új tanulóknak?

Mester: Igen. A könyv mindig is meg volt található az interneten. A Dáfá-honlapon is áll. Mindig is léteznek Fálun Gong információs anyagok, amelyek ingyenesen letölthetők. Szabad ezt csinálnotok.

Tanítvány: „A KKP-t feloszlatni, az üldözést befejezni”, ezelőtt nem kerültük el ezt a témát a külföldről származó beszámolók ellenőrzésénél. De azt gondoltuk, hogy el kellene kerüljük, hogy a Dáfá-tanítványok félreérthessék ezt egy „irányzat”-ként, azonkívül láttuk, hogy némely gyakorlók ezt a legfontosabbnak tekintik, így ezt a témát nem emeltük ki különösen a tudósításnál. Helyesen csináltuk? Vagy aggályaink vannak?

Mester: A folyamat, hogy feloszlassuk azt, az a folyamat, hogy lecsökkentsük azt. Egyrészt le van csökkentve a Dáfá-tanítványoknak az üldözése, másrészt ez arra szolgál, hogy megnöveljük az emberek megmentésének a terjedelmét. Valójában az igaz körülményeknek a tisztázásai és ezen eretnek párt hazugságainak a leleplezései a feloszlásához vezetnek. Ilyen hatása van. Az eretnek uralom a hazugságokon keresztül tartja fenn magát. Nem probléma, ha a Minghui-honlap megtartja a jelenlegi hozzáállást. A történelemben egy művelési módszer sem állt kapcsolatban a politikai hatalommal. De egyet tudnotok kell, hogy kereszténység-e vagy buddhizmus, mindenki fel akarja (mindannyian fel akarják) oszlatni a gonoszt, hogy ez a Sátán-e, a démonok királya vagy bármi is legyen az, bezárólag azokkal a kísértetekkel a világon, amelyek ártanak az embereknek. A szerzetesek és a papok mindannyian vallásos szertartásokat tartottak a vallásokban, hogy eltávolítsák azokat. Korábban a protestáns és a katolikus egyházban léteztek papok vagy főfoglalkozásúak, akik speciálisan ilyen dolgokat intéztek el. Bárhogyan is, azon gonosz ellen, amelyik az emberiség politikai hatalma fölött rendelkezik, semmit sem tettek célzottan.           

Mihelyt a KKP feloszlatásáról van szó, némely emberek ezt nem értik meg többé. Valójában arról van szó, hogy megmentsük azokat az embereket, akik ezen nagy démon által, ezen nagy gonosz által túszul vannak ejtve, az emberek megmentéséről van szó. Sok ember kérdezi, ugyan mi köze van ennek a művelésünkhöz? Igen, a mai művelés szintén más, mint a múltban létező művelés. A Dáfá-tanítványoknak megvan a küldetésük. Számtalan élőlény létezik. Miért lettél éppen te egy Dáfá-tanítvány? Miért lettél Dáfá-tanítvány ezen gigantikus világegyetem megújításának és újrateremtésének a folyamatában? A Dáfá-tanítványok pontosan egy ilyen nagy felelősséget viselnek, azt a felelősséget, hogy megmentsék az összes élőlényt, amelyik megromlott és azokat az embereket, akik túszul vannak ejtve az eretnek párt gonosz démona által és nincsen többé reményük. A mai emberek mind a mennyből jöttek. Azonkívül ráadásul mindegyik egy mennyei rendszert képvisel. Egyetlen egy embert megmenteni ezért azt jelenti, számtalan élőlényt megmenteni. Emögött egy iszonyatosan hatalmas erény áll. Mit gondolsz, meg tudja csinálni ezt egy hétköznapi ember? Érdemes-e erre? Nem. Csak azok, akik érdemesek arra, hogy Dáfá-tanítványok legyenek, csinálhatják ezt meg és oszlathatják fel ezt a gonosz démont.      

Ez a nagy dolog közvetlenül a -helyreigazítással van összekötve. Ezért nevezlek én benneteket „a -helyreigazítás korabeli Dáfá-tanítványok”-nak. Miben különbözik tehát egy -helyreigazítás korabeli Dáfá-tanítvány egy jövendő Dáfá-tanítványtól a művelésnél? A jövőbeli művelésnél neki nincs egy olyan nagy küldetése és felelőssége. A művelése alapvetően a személyes beteljesülésre szolgál. Ma egy olyan nagy gonosz előtt áll az ember a világon, amelyik nemcsak az embereket ejtette túszul, hanem még azokat a Dáfá-tanítványokat is üldözi, akik megmenthetik ezeket az embereket. A történetében olyan sok embert elpusztított. Sok további ember van elpusztítva. Ha a Dáfá-tanítványok nem mentik meg őket, ki mentené hát meg őket? Ámbár én nem ismerem el ezt az üldözést, mindazonáltal végbement. Az emberek is már üldözve vannak. Ezért meg kell mentsük őket. Ehhez tudomásukra kell hozzuk az embereknek, hogy az eretnek KKP egy démonnak a földi megjelenési formája és azt feloszlatni az emberek megmentését szolgálja. A cél nem abban rejlik, hogy feloszlassuk, hanem hogy megmentsük az embereket. Nem azért oszlatjuk fel, mivel a hatalmát akarjuk bírni, hanem hogy megszabadítsuk a kínaiakat, akik túszul lettek ejtve. Ezért teljes erővel kell tisztázzuk az igazságot és megmentsük az embereket.            

Ha minden embernek tudomása van az igaz körülményekről, az üldözés nem tarthatja fenn többé magát. Akkor az eretnek párt össze fog omlani. De mi nem azért tisztázzuk az igazságot, hogy megdöntsük, hanem azért hogy megmentsük az embereket. Az üldöző saját magát dönti meg. Az emberek feloszlatják azt. Az eretnek párt a nagy démon. A feloszlatás ezt a gonosz tényezőt célozza meg, ennek az eretnek pártnak a földi formáját, de nem az embereket. Ezért mondjuk az embereknek, ők ki kellene lépjenek a pártból és meg kellene szabadítsák magukat a gonosz ellenőrzésétől. A kevés főgonosz kivételével, aki a gonosz reinkarnációjaként jött a világra, az emberek nincsenek démonoknak tekintve. Az emberek az ő túszai. Ilyen a viszony. Ennél meg kellene tartsátok a helyes mértéket a Minghui-honlapon. Az rendben van, ha nem beszéltek közvetlenül az eretnek párt feloszlatásáról vagy keveset beszéltek erről. Az sem probléma, ha kevesebbet számoltok be erről.        

Tanítvány: Ha az ember a hétköznapi embereknek mutatja be a Shen Yunt, lehet a Shen Yun honlap címét e-maileken keresztül elküldeni egyedi személyeknek vagy hétköznapi emberek csoportjainak?

Mester: Nem kellene probléma legyen, ha az ember a Shen Yun honlapját mutatja be. De ha úgy csinálja az ember, mint a spam e-mailekkel, amelyekkel szemben az embereknek ellenszenvük van, akkor nem ér el jó hatást. Ezért ezt megfontoltsággal és bölcsességgel kellene csináljátok. Ne hívjatok elő ellenszenvet másoknál.

Tanítvány: A japán nyelvű Minghui-honlap összes Dáfá-tanítványa köszönti a Mestert. Továbbra is igyekezni fogunk, hogy még átfogóbban és még jobban adjuk vissza a kínai Minghui-honlapot.

Mester: Igen, azt elhiszem. Mert ti ezt folytonosan csináltátok. És nektek szintén nem volt könnyű.

Tanítvány: Sok helyen a művelőknek, összességként nem kielégítően jó a xinxingjük. Nem tudnak jól együttműködni egymással és nem merik meghívni a Shen Yunt. Vagy félnek, hogy veszteségeket szenvednek el. Így ezt nagyon nehezen lehet előre vinni ott. Kérem a Mestert útmutatásokra. [Félek, hogy] Túl késő lenne, ha ők még mindig nem rendeznék meg a Shen Yunt.

Mester: Tulajdonképpen nem olyan nehéz megrendezni a Shen Yunt. Csak a gyakorlók nem értik meg ezt olyan jól és nagyon nehéznek tekintik. Tulajdonképpen csak a következő dolgokról van szó: Egy hotel keresése, hogy elszállásolják a Shen Yunt. Minden nap előkészítik számukra az ennivalót. Ez a kínai uzsonnacsomaggal is megy. Vagy gyors-ételek. Bárki teremthet kapcsolatot a színházzal. Ha valaki szeretne kapcsolatot felvenni egy színházzal, egyeztetnie kell a helyi Dáfá Egyesülettel és ezt a dolgot a helyi Dáfá-Egyesület képviseletében csinálnia. Mutassátok be a színház embereinek a reklámfilmet a Shen Yunről és az NTDTV által készített filmet a nézők megkérdezéséről. Ha megnézték egyszer, már tudják, miről van szó. Neked még csak kérdezned sem szükséges, már ők kérdeznek téged, hogy a show eladó-e vagy ti saját magatok szeretnétek megszervezni mindent. A jegyeladást alapjában véve a mi tanulóink hajtották végre. Akkor az nagyon egyszerű. A szerződéskötésnél a díjakra vonatkozóan világos megállapodásokra kell jutni. A jegyek egy része külön kell legyen kezelve. Mi a jegyek egy részének az eladásáért vagyunk illetékesek. A színház jegypénztára egy másik részért illetékes. Tegyük fel, mi eladtunk egy bizonyos mennyiségű jegyet. A megmaradtakat vissza kell adni a jegypénztárnak. Mert egy jegy megfelel egy bizonyos összegnek. Így a maradék jegyeket vissza kell adjátok a színháznak. A végén el lesz számolva. Vagy csak a színházat bérli ki az ember, akkor egy összár (teljes ár) létezik, kész. A meghatározó pont és szintén a legmegerőltetőbb és legfáradságosabb dolog a tanulók általi jegyeladás. A lefolyás nagyon egyszerű, nem bonyolult.                   

De egyvalami fontos. A nyugati társadalom különböző szociális rétegekből áll. Ez a színház kiválasztásánál is érvényes. Ez nagyon döntő. Ha a színház elsőrangú, a társadalom elitje (főrésze) odamegy. Ha ez nem egy elsőrangú színház, a társadalom elitje nem megy oda. Ezzel tisztában kell legyetek. Ne csak az alacsony árra figyeljetek. Ha a társadalomban ott élő embereknek az elitje nem megy oda, túl kevés néző van ott.    

Tanítvány: Írhatnak a Minghui-riporterek a tanulók olyan hozzátartozóitól származó történeteket, akik támogatják a Fálun Gong-ot?

Mester: Természetesen ez megy, ameddig pozitív. Ez mind megy. Ha a megfelelő körülmények adottak, ezt mind csinálhatjátok. Mert az ilyen beszámolók pozitív módon mutatják be a Dáfá-tanítványok helyzetét, valamint az emberek magatartását a Dáfá-tanítványokkal szemben és az emberek megmentésének a hatását is kifejthetik.

Tanítvány: Nyilvánosságra lehetnek hozva a Mester jingwenei a Yuanming-honlapon vagy csak a Minghui-honlapon szabad legyenek nyilvánosságra hozva?

Mester: Én csak a Minghui-honlapon hozom nyilvánosságra azokat, hogy megőrizzem a hitelességüket. A többi belső honlap, amelyik Dáfá-tanítványok által van működtetve, a Minghui változatát hozhatják nyilvánosságra. Akkor a hamisak nem zavarhatnak többé.

Tanítvány: A Shen Yun előkészítése Genfben, illetve Svájcban, valamint a műveléskörnyezet ott más, mint a többi országban. Genfnek, illetve Svájcnak vannak sajátosságaik?

Mester: Nincsenek. A Shen Yun-nél ugyanarról van szó Genfben, illetve Svájcban. Amikor a show fellép ott a turné közben, az pontosan olyan, mint más helyeken. De ha a hétköznapi emberek megveszik a show-t, a tanulóknak nem szükséges többé részt venniük a jegyeladásban. Egy ilyen helyzetben a tanulók nem kell közreműködjenek. A hétköznapi emberek saját maguk adják el a jegyeket és saját maguk szerveznek meg mindent. Így van ez. Amikor a világturné Svájcba jut, a tanulók részt kell vegyenek azon. A turné közben nem létezik a show eladása. Aki akadályozza akkor a tanulókat, hogy részt vegyenek rajta, annak nincs igaza.

Tanítvány: Mester, Ön arról beszélt, hogy a -helyreigazítás a három világkörön kívül már le volna zárva és hogy a mai emberek leginkább magas szintekről jöttek. Lehet ezt úgy érteni, hogy eltekintve attól, hogy ezek az emberek meg lehetnek-e váltva vagy sem, az eredeti égitestjeik már meg lettek váltva és beléptek a jövőbe?

Mester: Sok Dáfá-tanítvány jött magas szintekről, néhányan szintén viszonylag magas szintekről jöttek. Ami ezt a fajta helyet illeti akkor, úgy a -helyreigazítás már be van fejezve. Már előre lehet látni milyen lesz a Dáfá-tanítványok beteljesülésénél. A -helyreigazítás folyamatában a Mester segít neked a harmonizálásnál. Ha egy Dáfá-tanítvány csak az út feléig művelte magát és nem jutott olyan magasra, a világa is fel fog oszlani és egy új világot fognak harmonizálni számára azon a helyen, amilyen magasra művelte magát. Ha viszont ez az ember véges-végül nem tudja a beteljesüléshez művelni magát, akkor semmije sincs többé, akkor nem létezik többé egy jövőbeli égitest sem, a helye szintén nem létezik többé, minden, amit képvisel, nincs többé ott és abszolút hasonló egy hétköznapi emberhez.    

Tanítvány: A mi vidékünkön nincs olyan sok tanuló; ha interjúkat írunk a tanítványokról, ezzel kiszolgáltatjuk a tanulókat a gonosznak?

Mester: Ez a probléma létezik. Bizonyos helyeken néha nem létezik olyan sok tanuló, és ha te a cikkekben tanítványokról szóló interjúkat írsz és melyik területről jössz, akkor a gonosz nagyon valószínűen eltalálhatná, kiről van szó. Ezért ezekben a dolgokban a Minghui-honlap minden esetre jól kellene mérlegeljen, nem kellene kiszolgáltatnotok a tanítványokat, hanem ügyelnetek a biztonságukra.

Tanítvány: A „Minghui gyújtópont (fókusz)” című tévéműsor egyszer nagyon pozitív hatást fejtett ki az igaz körülmények tisztázásánál, később személyzeti kérdések miatt le lett állítva (meg lett szüntetve). Most szeretnénk visszatérni ehhez a programhoz, már eltelt egy bizonyos idő, de sokféle okból kifolyólag még nem tudtuk megcsinálni. Ki tudtam ma hallani a Mester -magyarázatában, hogy nekünk nem szükséges többé ezt a műsort csinálnunk?    

Mester: Én mondtam ezt? Ti saját magatok egyeztethettek, mit csináltok. Ezek a kérdések túl konkrétak. Semmi ellen sem vagyok, amit tesztek, ameddig az igaz körülmények tisztázásáról van szó, a ti oldalatokon vagyok. A legnagyobb probléma mindig az, milyen jól tudtok összehangolódni. Hogyan tudjátok ezt megvalósítani, nektek valóban megvan az erőtök, hogy megtegyétek ezt, mindezekben a kérdésekben ti saját magatok kellene hozzatok egy döntést. Elvileg én mindent támogatok, ami az emberek megmentéséhez vezethet. Minden, amit a Dáfá-tanítványok tesznek, az emberek megmentésére és az igaz körülmények tisztázására szolgál.   

Tanítvány: Némely nagyvárosokban a szárazföldi Kínában még nem léteznek információs anyagok a helyi igaz körülményekről, például „Minghui hetilap” és brosúrák a helyi igaz körülményekről. Ebben a helyzetben segítenünk kellene a szárazföldi Kínában élő művelőtársaknak anyagokat előállítani a helyi igaz körülményekről, vagy kellene várjunk, amíg a szárazföldi Kínában élő művelőtársak saját maguk teszik meg ezt?

Mester: Valójában a tengerentúlon nagyon hiányzik a munkaerő. Ha ti néhány száz város számára állítanátok elő az anyagokat az igaz körülményekről a szárazföldi Kína számára, azt valóban nem tudnátok megcsinálni. Ennél jól kell koordinálni (összehangolódni).

Tanítvány: Az egy színház megnyerésére való folyamodásnál nehézségekbe ütköztünk. Ennek ahhoz is van köze, hogy mi nem emeltünk vádat a kínai konzulátus szabotáló tettei ellen?

Mester: Az stimmel, hogy a legnagyobb probléma, amelyikbe a folyamodásnál ütköztök egy színház megnyerésénél, nem a Shen Yun megrendezése önmagában, hanem az eretnek KKP-nak az alattomos zavarása. De egészen mindegy, bárhogyan is zavar, gondolom, a Dáfá-tanítványoknak megvan a saját útjuk. Csináld egyszerűen helyes gondolatokkal tovább és biztosan meg tudod csinálni. Ha viszont ingadozásba jutottál miattuk, nem tudod jól csinálni azt, amit neked tenned kellene. Emelhettek vádat ellene. Ha leleplezitek, úgy hogy a világon élő emberek átláthatnak rajta, úgy az segít a jegyeladásnak. Ha nincs elegendő munkaerő ott, akkor jól kellene mérlegeljétek ezt. Akkor először a fontos kérdéseket kellene megoldjátok és azután bíróság elé állítanotok. Nem az a célunk, hogy vádat emeljünk ellene. A célunk az, hogy leleplezzük. Valójában a KKP nem tudja, milyen rossz a híre a nemzetközi közösségben. Például, ha a Shen Yun fellép egy helyen, az eretnek párt konzulátusa felhív minden helyi külföldi képviseletet és azt mondja nekik, hogy nem kellene elmenjenek a Shen Yun show-ra. Ennek eredményeként ezek mind vesznek jegyeket és eljönnek a show-ra. Korábban sokan semmit sem tudtak a show-ról. Ez viszont díjtalanul segít a Shen Yunnek minden reklámjánál. Azonkívül, amikor jegyeket vettek, azok megkérdezték, miért csinálta ezt (az eretnek pártnak a konzulátusa). Akkor ez pontosan egy jó esély, hogy tisztázzátok nekik az igaz körülményeket. Már régen megmondtam, hogy az még jó az eretnek párt számára, ha semmit sem tesz. Mihelyt tesz valamit, az egy szégyenfolt, egy balsiker.        

Ennyit ehhez. A Dáfá-tanítványoknak éppen egy ilyen nagy felelősségük van. Minden projektetek az emberek megmentésére Dáfá-tanítványok által lett létrehozva (megszervezve) saját kezdeményezésből és egy rendkívül nagy hatást fejtenek ki ennél. Legyen az az igaz körülmények tisztázásánál, legyen az az emberek megmentésénél, az eredmény mindig nagyon világosan látható, ennek valóban nagyon örülök. A kezdeti időben sokat aggódtam a konkrét dolgok miatt. Aggódtam, hogy nem tudnátok betartani a helyes mértéket és hogy nem tudnátok különböző nehézségeket legyőzni. Ezért sokat aggódtam akkoriban. Most nem aggódom többé. Minden projekt nagyon jól fut. A projektek illetékes tanulóit sem hívom már fel olyan gyakran. Ti már éretté váltatok és egyre jobban csináljátok a dolgokat. Minden egyes médiának az útját saját magatok teremtettétek meg. A médiák irányát (irányzatát) is meghatároztátok és megtaláltátok a megfelelő mértéket. Különösen a Minghui-honlap csinálta ezt nagyon jól ebben a tekintetben. Mindig nagyon stabil marad, ami a helyes mértéket illeti. Nem léteztek nagy problémák. Nagyjában és egészében véve egészségesen fejlődik. Ebben a folyamatban az a tény, hogy nem léteznek problémák, már önmagában a legnagyobb csapás a gonosz irányában.       

A Minghui-honlap stabilitása, az az állapot, hogy a honlap nem hagyja zavarni (zavartatja) magát, és az időszerű beszámolók kezdetben a velejükig (halálosan) gyűlölve lettek az eretnek KKP által. Pillanatnyilag iszonyatosan fél ettől. A világ emberei nem követik mindannyian a gonoszt. A becsapott emberek némelyike kezdetben a Fálun Gong ellen volt. Most ez csodálatba csapott át. Ez azt jelenti, hogy az igaz körülmények tisztázásánál ti valóban egy nagyon nagy hatást fejtettetek ki. Legalábbis ti láttátok a tanulók helyzetét Kínában, valamint Kínán kívül és a kölcsönös információcserét közöttük. Az információkon keresztül tudtok az összhelyzetről, a Dáfá-tanítványok összművelési állapotának a helyzetéről és a Dáfá-tanítványok gonosz általi üldözésének a konkrét helyzeteiről. Azt is megtudtátok, hogyan jártak el a Dáfá-tanítványok ellene ezen üldözés közben. Egészen mindegy, hogyan áll ez a Dáfá-tanítványoknak a művelési állapotával, az úton léteznek azok, akik jól járják és azok is, akik nem járják jól. Mindenesetre a Minghui-honlapunk egy nagyszerű hatást fejtett ki az időszerű beszámolók alapján. Ezért a Minghui-honlap csodálatra méltó. Az ebben résztvevő (részes) tanulók nagyszerűek.         

Köszönöm nektek! Ennyit ehhez. (erőteljes taps)

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2009. 09. 22.

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2009. 09. 03)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 04. 04)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 04. 04)

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz zum 10. Jahrestag der Minghui-Webseite (Fragen und Antworten)

http://www.minghui.de/jingwen/168.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.