hu.FalunDafa.org
 

-magyarázat a The Epoch Times ülésén

Li Hongzhi, 2009. 10. 17.

(taps)

Megerőltettétek magatokat. Valóban nagyon megerőltettétek. A The Epoch Times újság alapítása óta sok nehéz út lett megtéve. A nem-tudástól a tudásig folyamatában valóban nagyon sok démoni nehézség létezett. Nem egyszerű lépésről lépésre átjutni, a xinxing vizsgáinak ellenére a személyes művelésben és a zavarásoknak az ellenére, amelyek a külvilágtól jöttek. Azt gondolom, hogy a The Epoch Times mai sikere nektek, jelenlevőknek a közös erőfeszítéseire vezethető vissza, valamint azokéra, akik közreműködnek a The Epoch Times-nál és ma nincsenek itt. A The Epoch Times ténylegesen nagyon nagy hatást fejtett ki a -igazolásnál. Ezt mindannyian láttátok. Az emberek gondolatai valójában viszonylag egyszerűek. Sok ember hisz egyszerűen abban, amit a médiák mondanak. A legtöbb embernek a mindennapi információforrásai a médiák. Innen eredően az információnak ez a fajta eszköze nagyon kedvező számotokra, hogy megmentsétek az embereket és hogy igazoljátok a -t. Ténylegesen az igazságtisztázásnál valóban egy nagyon jó hatást fejtett ki. Ezért az emberek nevében is szeretném megköszönni nektek. (taps)   

A kezdettől fogva máig a The Epoch Times újság már egy nagyon nagy befolyást gyakorolt. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb ember és dolog jó volt a folyamat közben az újság fennállása óta és hogy a siker nem tagadható le, egészen mindegy, mi történt és ámbár sok művelési állapot nem volt kielégítő. Ez nagyon jó. A jövőbeli aspektus szempontjából nézve, ez mindig is még jobb kellene legyen. A hétköznapi emberek is egyre komolyabban veszik a The Epoch Times újságot. Sok kínai nyelvű média létezik, amelyik a mai gazdasági recesszióban csak nagyon nehezen juthat át a fordulókon [maradhat életben]. Némelyek már csődbe mentek. Ha még egy picikét jobban csináljátok ezt, még gyorsabban fog fejlődni. Nem létezik egy véletlen sem. Ha jól csináljátok, az az út, amelyik szabaddá lesz téve nektek az összes lény megmentésénél, talán szélesebb lesz és a piac talán még nagyobb. Így jobb feltételek is lesznek teremtve nektek, hogy jól csinálhassátok ezt az újságot. De saját magatok kell tudjátok kihasználni ezt az esélyt és megpróbáljátok még inkább a hétköznapi emberek egy médiavállalatának az irányába vezetni az újságot és stabilan tartani. Kezdetben ti mindannyian az igazságtisztázásra szolgáló eszköznek tekintettétek ezt az újságot és nem voltak további gondolataitok. Sőt némelyek szórólapként kezelték. Természetesen ez most másképp van. Fokozatosan felismertétek, hogy nem szabad többé rövid távon gondolkozni, hanem jól kell csinálni ezt az újságot és még a profi útra is kell juttatni.    

Gondolom, jobb, ha többet tanulhattok a hétköznapi emberek cégeinek a tapasztalataiból, legyen az az adminisztrációnál, legyen az a menedzsmentnél (gazdálkodásnál). Mindazonáltal normális módon viszonylag nehéz keresztülvinni ezt. Min múlik ez? Az együttműködésen. (nevet) Minden Dáfá-tanítvány nagyszerű. Mindenki közületek király volt a történelemben. (nevet) Mindazonáltal Kínában létezik egy közmondás: „Egy hegyen nem él két tigris”. (mind nevetnek) Az könnyű, ha egy király mondja ki az utolsó szót. Nos, ha olyan sok király van együtt, sok ötlet és sok gondolat létezik. Azonkívül mindannyian nagyon erősen hajlanak arra, hogy döntéshozók legyenek. Ebben rejlik nevezetesen a legnagyobb nehézség, amellyel a Dáfá-tanítványok találkoznak a kölcsönös együttműködésnél. Ez az akadály saját magatoktól származik. Mindegyik közületek rátermett. Sőt a képességek nagyon nagyok. A cselekvésnél egyvalaki sok hétköznapi embert tud helyettesíteni. Az együttműködésnél ellenben nehéz. Régóta létezik ez a probléma. Ha jobban tudtok együttműködni, egyet tudtok érteni a véleményeitekben és mindannyian egy húron tudtok pendülni, ha ehhez még hozzájönnek a képességeitek, ti valóban feltartóztathatatlanok vagytok. Ezért gondolom, talán úgy van, hogy egyre inkább ebbe az irányba mentek és az erőtök egyre erősebb lesz, ha még jobban művelitek magatokat. [Így hát azon tűnődöm, nekünk várnunk kell, amíg jobban művelitek magatokat, mielőtt közeledhettek ehhez és megnövelhetitek az erőtöket?] (nevet) Csak ha a legnehezebb időben tudjátok megcsinálni ezt, fog gyorsan megváltozni a helyzet. És akkor jobban tudjátok megtenni, amit tennetek kell.             

Az idő persze nem vár az emberekre, a fejlődés nem vár az emberekre. Mindegy, mi történik, a Dáfá-tanítványoknak most jól kell együttműködniük. A helyzet, amellyel szembesítve vagytok, egy jó együttműködést követel meg egymással. Csak ha jól együttműködtök, válthatjátok be jól a fogadalmat, amit be kell váltsatok, és tehetitek még hatásosabbá ezt az újságot. Az valóban kifizetődik számotokra, hogy tanuljatok valamit a hétköznapi emberek társadalmában létező nagy médiáktól az adminisztráció és a menedzsment tekintetében. Egy újságon keresztül ők néhány ezer embert tartottak el. Hogyan érték el azt? Azonkívül a hétköznapi társadalom médiáinál a munkatársak, legyenek azok szerkesztők, újságírók, legyenek azok a munkások a nyomdában és így tovább, egy olyan fizetést kapnak, amelyik a szint fölöttinek felel meg a társadalomban és egyáltalán nem alacsony. Gondolom, ti nagyon megerőltettétek magatokat és végigcsináltátok (átéltétek) a folyamatot a nem-tudástól a tudásig. A cselekvésnél egyszer azt is át kellene gondoljátok, hogyan működtethetitek jobban gazdaságilag, úgy hogy még mélyebben gyökeret ereszthessen a társadalomban és ne legyen zavarva olyan problémák által, mint a nyomdaköltségek (a nyomtatásnak a költségei), a személyzetnek az együttműködése és így tovább. A profi adminisztrációnál mindegyik Dáfá-tanítványnak ki van utalva egy munka. A munkaelosztás nem felel meg a művelési szint magasságának. Nincs úgy, hogyha egyvalaki szerkesztő vagy újságíró lett, vagy ha egyvalaki csak az általános munkát végzi, az akkor magasabbra vagy rosszabbul műveli magát. Nem létezik ilyen hasonlat (összefüggés). Tudjátok, hogy a múltban való művelésnél leginkább azok művelték a legjobban magukat, akik a legfáradságosabban dolgoztak és a legalacsonyabb pozícióban voltak. A munkaelosztás hasonlít a munka különbözőségéhez és nincs közvetlen kapcsolata a műveléssel. Ez nem ugyanaz. A művelésnél a szív kell legyen művelve. Minden helyzetben, minden társadalmi rétegben lehet művelődni. De nincs úgy, hogy egyik társadalmi szinten magasra lehet és egy másik szinten nem lehet magasra művelődni. Az nem létezik. A művelésnél egy Dáfá-tanítvány xinxingjének a szintjéről van szó, valamint az összes lény megmentésére szolgáló felelősségéről és beállítottságáról.

A The Epoch Times számára végzett munkánál ez ugyanúgy van. Egészen mindegy, milyen munkát végzel itt, az nem képviseli a művelési szintedet. Ami meg van nézve, az csak az, hogy szorgalmasan haladsz-e előre a művelésnél. Az istenségek és a buddhák csak az emberek szívére tekintenek a művelésnél, csak arra, hogy szorgalmas vagy-e a művelésnél vagy sem. Egészen mindegy, milyen munkát végeztek a hétköznapi emberek között, milyen környezet az, csak arról van szó, hogy egy a művelésre való környezetet teremtsenek nektek, hogy a művelésre szolgáló különböző módszereket bocsássanak a rendelkezésetekre. Ezzel feltétlenül tisztában kell legyetek. Jól kell uralkodjatok magatokon és el kell engedjétek a kiegyensúlyozatlan emberi szívet. Egy munkaelosztásnál éppenséggel létezik az igazgatóság és a beosztottak (irányítottak). Némelyik nem érzi jól magát, ha ő alárendelt vagy útmutatásokat kell elfogadjon. (nevet) Tulajdonképpen, ha mindannyian [teljes] szívükből kívánnák, hogy jól csinálják ezt az újságot, akkor nem lenne nagy probléma, hogy valaki élesen vagy nem élesen bírált-e, ki adja az utasításokat kinek vagy ki kire kell hallgasson.     

Ami rendszerint a leginkább zavar benneteket a más Dáfá-tanítványokkal való együttműködésnél, az az, hogy valakitől vezényelve legyetek. De amikor a hétköznapi emberek társadalmában dolgozol, persze a cégfőnökre hallgatsz, bármit is mond. Hiszen te hagyod magad a hétköznapi emberek által vezényelni. Miért nem megy ez akkor többé, ha a saját ügyünkről van szó? (nevet) Mihelyt nyíltan megemlítem a témát, mindannyian megértitek. Ha viszont valóban egy konkrét esetről van szó, kiváltképpen, ha egy konfliktus van ott, könnyen megtörténhetne, hogy belsőleg nem tudnád könnyedén venni. Természetesen létezik még egy különbség a hétköznapi emberek egy cégéhez képest. A hétköznapi emberek egy cégénél kezdettől fogva munkabér és fizetés van kifizetve. Attól függő az ember, ezért követnie kell az utasításokat, hogy megkapja a fizetést. Az természetesen nem megy, ha nem fogadja el az utasításokat. Eltekintve a Dáfá-tanítványok történelmi felelősségétől a -igazolás dolgaiban és szintén eltekintve a művelés értékességétől, az egy tárgyilagos valóság, hogy némely új gyakorlóknak és azoknak, akik nem olyan szorgalmasak, valóban problémáik vannak ebben a tekintetben. Mindazonáltal emberek azok, akik művelik magukat. Náluk nem is lehet átsiklani a tényezők fölött a valóságos társadalmi élet vonatkozásában. Akkor jól kellene vezessétek az újságot, avégett hogy a gazdasági hozamok megemelkedjenek, úgyhogy ti mindannyian tartósan [hivatalosan] alkalmazva lehessetek és egy normál fizetést kaphassatok.              

Valójában ti már egy nagyon jó alap fölött rendelkeztek. Az újság olyan befolyásos. Minden Dáfá-tanítvány nagy képességek fölött rendelkezik, ha teljes szívvel bevetitek magatokat, akkor egy nagy piacnál [piaci részesedésnél] megoldódhat a probléma. A szívetekkel kell bevessétek magatokat, hogy valóban jól vezessétek az újságot. Mindenkinek meg kell legyen ez a gondolata és mindenki ennek megfelelően kell cselekedjen. Nem elegendő, ha csak kevesen osztják ezt a gondolatot. Ez mindenkitől megköveteli az együttműködést (Ez megköveteli mindenkinek az együttműködését). Ha ti valóban fel tudtok építeni egy rendes vállalkozást, ha valóban meg tudjátok csinálni azt, akkor nem is létezne többé a kérdés, hogy kész-e az ember, hogy alárendelje magát vagy sem, akkor a létprobléma is meg lenne oldva. Ha jól van vezetve az újság, ti még erősebbek vagytok az élőlények megmentésénél és a -igazolásnál.      

Jelenleg némely régiók (területek) már elérték, hogy fedezzék a gyártási (előállítási) költségeiket és hogy ennél egy kis nyereséget célozzanak meg. Ez nagyon örvendetes. Ámde nem szabad ennél megállnotok. Sok felelős [személy] azon a véleményen van, hogy az már elegendő, ha a gyártási (előállítási) költségek fedezve vannak, ezzel el lenne érve a standard. Nem, az nem megy. Gondoljátok át egyszer, ha nektek mindannyiótoknak nem szükséges többé, hogy a hétköznapi emberek egy cégénél kelljen megszolgálnotok a mindennapi kenyeret, hanem a saját újságunknál, úgyhogy ti minden erőt itt vethettek be, ha az újság egy normál munkává [munkahellyé] fejlődhetne a hétköznapi emberek társadalmában, ha ezáltal egy rendes fizetést kaphatnátok, akkor azt tehetnétek, amit egy Dáfá-tanítvány kell tegyen, miközben az életetek pénzügyileg is biztosítva van. Nem lenne ez szép?     

Tulajdonképpen már a projektetek kezdeti idején így gondolkodtam. Nagyon örülnék, ha meg tudnátok ezt csinálni. Nincsenek aggályaim, ha Dáfá-tanítványok sok pénzt keresnének. Minél nagyobb a projektetek, minél több pénzetek van, annál inkább örülök. Az egyetlen aggodalmam, amellyel rendelkezem, az, hogy ti nem tudnátok megcsinálni ezt. Ha pénzügyileg mindannyian erősek vagytok, milyen nagy lesz akkor az erő, amellyel azt csináljátok, amivel Dáfá-tanítványok a -t igazolhatják? Az nem lenne elsőrendű? Én sohasem mondtam, hogy ti úgy kellene viselkedjetek, mint a taoisták, akik a hegyekben művelik magukat, és egy fillért sem kellene elfogadjatok. Az nem is megy, ha az ember a hétköznapi emberek társadalmában műveli magát. Így sohasem is követeltem meg ezt tőletek. Mindig azt mondtam, hogy a Dáfá-ban való művelésnél az ember a hétköznapi emberek társadalma formájának megfelelve kell művelje magát. Ha azt halljátok, amit éppen mondtam, nem kellene viszont a végletekbe mennetek, úgyhogy mostantól fogva csak a pénzharácsolásra gondoltok (mind nevetnek) és abbahagyjátok a Dáfá-tanítványok feladatait. Az nem megy. A Dáfá-tanítványok feladatai teljesítve kell legyenek. A fődolog az: Az előfeltételek most már itt vannak, nektek ki kell használnotok az időt, hogy jól csináljátok az újságot.          

Tulajdonképpen mindig létezett néhány ember, akinek az a gondolata volt: Csinálok bizonyos üzleteket, hogy támogassam a The Epoch Times-ot, csinálok bizonyos befektetéseket,hogy megoldjam a pénzügyi problémát a The Epoch Times számára. A gondolat nem hibás. De arra gondolok, miért nem tudtok többet elgondolkodni azon, hogy jól csináljátok a The Epoch Times-ot? Ha el van érve ez a cél, mindenetek megvan, amire szükségetek van. Önmagában ezt meg tudjátok csinálni. Ha az ember megszemléli a The Epoch Times kilátásait és a pillanatnyi gazdasági helyzetet a világban, lehet mondani, hogy az út valóban számotokra van kitaposva. Ha a menedzsment területén jól tudtok együttműködni egymással, ha több erőt vettek be a marketing területén és több nyereséget csináltok, akkor a munkatársak egy része kaphatna fizetést. Ha később egyre jobban működik, akkor egy olyan vállalattá (vállalkozássá) fejlődhetne, amelyik normálisan működik, amelyik úgy az újságot, mint a munkatársakat is finanszírozhatja (pénzelheti). Ez abszolút megcsinálható. Néhány évvel ezelőtt azt mondtam, ez egy cél lenne. Ma azt mondom, hogy ez megcsinálható.      

Pillanatnyilag néhány terület még valamivel gyengébb másoknál. Azt hiszem, hogy ez azon múlik, milyen komolyan veszitek a dolgot. Némely területeken a gyakorlók ezt jobban megcsinálták, azonban ők túlságosan könnyen önelégültté váltak. Az nem elegendő, ha a The Epoch Times gyártási (előállítási) költségei fedezve vannak. Nem gondoltatok arra, hogy ez még jobban kellene működjön, valamint hogy az újságot egy normál vállalkozássá építsétek fel, avégett hogy még több hatása legyen az élőlények megmentésénél és az igazságtisztázásnál. Az én gondolataim azok, némi idővel ezelőtt így mondtam az NTDTV-nek is, hogy egy fix fizetés kell legyen kifizetve a hirdetéseladás és a marketing munkatársainak. Még ha valamivel alacsonyabb is lenne a fizetés, az sem lenne probléma. De biztosítva kell legyen ezeknek a gyakorlóknak a létfenntartása, avégett hogy összpontosítva dolgozhassanak. Az NTDTV már elkezdte ezt. Ahogyan hallottam, viszonylag jó az eredmény. Ha még jobban akarjátok csinálni az újságot és még erősebben ki akarjátok építeni, azok a területek, amelyek képesek erre, szintén megpróbálhatják ezt egyszer.    

Nektek sok megtenni való dolgotok van. A hétköznapi emberek közti munka jól kell legyen elvégezve, az otthoni dolgokkal is kell törődnötök, azonkívül a Dáfá-tanítványoknak kell legyen idejük a -tanulásra és a gyakorlatokra, még kell tisztázniuk az igazságot és még a Dáfá-projekteken dolgozniuk, bezárólag a munkával a The Epoch Times-nál. Ha ti összekombináljátok az igazság tisztázását a Dáfá-tanítványok médiáinál végzett munkával, nem takaríthattok meg időt ezáltal? Azonkívül ezáltal meg van oldva még a létfenntartás problémája, a hétköznapi emberek társadalmában végzett munka problémája is meg lehet oldva ezáltal. De hiszen ez egy szép dolog, miért nem teszi meg az ember azt? Úgy találom, hogy az idő is már megérett erre. (nevet) Nem is ti vagytok az elsők, akik ezt teszik. Mert az NTDTV már azon van. Még egyvalamit, a tanárok a Feitian Művészeti Akadémián hosszabb idő óta teljes munkaidőben oktattak, náluk is létezik a létfenntartásnak a problémája. Most mindannyian már szintén kapnak fizetéseket, mindazonáltal még viszonylag keveset. Idővel egyre jobbak lesznek a feltételek és a Shen Yun-előadás egyre ismertebbé fog válni, így a bevétel is egyre több lesz és a fizetéseik is meg lesznek emelve lassanként.        

Ezen a helyen szeretnék még egy másik dolgot megemlíteni. A tanulók a különböző helyeken szintén nagyon megerőltették magukat, hogy eladják a jegyeket. Ezért szintén eltöprengek ebben a tekintetben, hogy az ember tartozik-e valamivel a jegyeladással elfoglalt tanulóknak. Szerencsére az is világos mindenkinek, hogy ennél az emberek megmentéséről van szó. Egy eladott jegy azt jelenti, hogy egy ember meg van mentve. Innen eredően mindannyian egy helyes viszonyt állíthatnak elő. Nem is fogok hosszabb időn át ilyesmit csináltatni veletek. Amikor a Shen Yun Performing Arts valóban nagy tekintélyt ért el a világban, az emberek már jönnek, mihelyt reklámot csinál az ember a Shen Yun számára. Ha ez odáig jutott, minden Dáfá-tanítvány visszavonulhat. Akkor nem szükséges többé a jegyeladással törődni. Jelenleg ebben az irányban teszünk erőfeszítéseket. Ha én tenni akarok valamit, feltétlenül jól is fogok cselekedni. A The Epoch Times újság számára ez szintén így kell legyen. Nektek feltétlenül erre a célra irányulva kell erőfeszítéseket tennetek.   

Nektek mindannyiótoknak tudomásotok van a KKP kémeinek a zavarásairól külföldön. Ha megpróbáltok hirdetéseket eladni, ők telefonálnak és szabotálnak. Ezek a gazfickók minden alkalommal, amikor egy gonosztettet követnek el, megtorlást kapnak. Ha a bűnök nagyok, gonosz megtorlást fognak kapni. Az emberek a világon a -ért jöttek. Ha ti valóban teljes szívvel teszitek a dolgokat, ezek az emberek csak hiába garázdálkodnak. A döntő az, hogy tegyetek erőfeszítéseket és ne végezzetek felszínes munkát. Különösen ha problémák merültek fel, kell tisztázzátok az igaz körülményeket, avégett hogy az emberek átláthassák a KKP aljas arcát. Ameddig a KKP gazfickói még egyre zavarásokat szorgalmaznak, még szilárdabban kell csináljátok ezt a dolgot. Valójában a KKP kémei nem olyan rátermettek. A régi erők által elrendezett rothadt kísértetek vannak mögöttük, amelyek rájuk tapadnak. A cél az, hogy megvizsgálják az embereket a világon, hogy megválthatók-e még. Ha egy embernek a szíve valóban a helyes beállítottságot veszi fel, csak egy mondattal vagy egy gondolattal ő már nem tartozik többé a jelen időhöz, hanem a jövőhöz. A gazfickók, illetve a kémek akkor szintén semmit sem tehetnek többé ellene.            

Ameddig kapcsolatotok van az emberekkel, ti azon vagytok, hogy megmentsétek az embereket. Ez a hirdetéseladást is érinti. Melyik oldalra áll ez az ember, hogy megy-e vele vagy sem, ez mind meg fog mutatkozni a Dáfá-tanítványok és az emberek közti találkozásoknál. Nem kell túl komolyan vegyétek a problémákat. Minél inkább figyelmet szenteltek a nehézségeknek, annál fáradságosabb lesz a dolog. Mert a jelenség a saját szívből következik, a dolog egyszerűen még fáradságosabb lesz. Az a mondás „A jelenség a saját szívből következik” még ezzel a jelentéssel bír. Mert te magasabbra értékelted a nehézségeket és alacsonyabbra becsülted magadat. Ne tartsátok túl fontosnak azokat a dolgokat. Az emberek megmentése egy olyan nagy dolog. Ti azt kell tegyétek, amit tennetek kell. A szív nyugodt és szilárd kell maradjon. Ha egy olyan dologgal találkoztok vagy olyasmit hallotok, ami nem feltétlenül tetszik nektek, nem kellene a szívetekre vegyétek. Csináljátok nyíltan és őszintén azt, amit csinálnotok kell. Ne zavartassátok és ne indíttassátok meg magatokat az eretnek dolog által, akkor nem fognak felbukkanni nálatok a rossz tényezők. Következésképpen a gonosz parányi és ti ellenben nagyok vagytok és a [helyes] gondolataitok ugyanúgy szintén erősek. Ez valóban mindig így van.         

A félisteni kultúrának megvan az értelme. „A jelenség a saját szívből következik” ezzel a jelentéssel is bír. Mert az emberek rendelkeznek egy saját területtel a társadalmi környezetben. Egy embernek a hangulata befolyásolhatja azokat a dolgokat, amiket tesz. A Dáfá-tanítványoknál ez aztán igazán úgy van. Mivel a Dáfá-tanítványok magukra vették az élőlények megmentésének a küldetését, az ő területük még nagyobb. Az egész világnak a Dáfá-tanítványai felölelik az egész világot. Mindenkinek van egy területe. Minden, amivel találkozol és amivel kapcsolatba jutsz, a területeden levő tényezők. Ha a helyes gondolataid erősek, te nagy vagy a területeden és el tudod nyomni a területeden azokat a rossz dolgokat. Ha mindegyik Dáfá-tanítvány elérheti ezt, az egész világ meg fog változni. Mert közületek mindegyik egy nagyon nagy területért illetékes ezen a világon és egy bizonyos területnek az élőlényeiért áll ki. Én gyakran mondom nektek, hogy nektek befelé kell művelnetek magatokat és problémáknál a belsőtökben kell kutassatok. Az öntisztítás a helyes gondolataitok küldésénél nemcsak arról gondoskodik, hogy megtisztítsa a saját gondolataidat, hanem egyidejűleg arról is, hogy megtisztítsa azt a területet, amelyért felelős vagy és amelyet a válladon hordasz. Ha mindegyik Dáfá-tanítvány komolyan veszi a helyes gondolatok küldését és a mindennapokban erős helyes gondolatai vannak, az egész világ minden gonosz intelligens lénye gyorsan fel lehet oszlatva. Ha minden Dáfá-tanítvány tisztában van vele és lelkiismeretesen meg tudja csinálni, hogy helyes gondolatai legyenek, a probléma egy napon belül meg fog oldódni. Nem fog akkor az egész világ megváltozni, ha mindenki feloszlatta a rossz tényezőket azon a területen, amelyikért felelős? Valójában az embereknek is van egy saját területük a világon, mindazonáltal ez egy nagyon kicsi mező és nem tartalmaz más embereket. Egy embernek az érzelmi helyzete is vezethet egy bizonyos eredményre némely dolgoknál. Az emberek nem ismerik „a jelenség a saját szívből következik”-nek ezt a jelentését. Valójában ez azt jelenti, hogy a saját tényezők megváltoztatták a saját környezetet. Saját magát művelni és a belsőben keresni, már nagyon tisztán, nagyon világosan megmondtam ezeket a szavakat. (nevet) De nem léteznek olyan sokan, akik figyelmet szentelnek erre a dologra. Ez azokra a dolgokra is érvényes, amiket a Dáfá-tanítványok tesznek.                

Minden tekintetben létezik az a kérdés, bezárólag a hirdetéseladással, a menedzsmenttel, az adminisztrációval és a szponzorkereséssel, hogy tud-e mindent helyes gondolatokkal kezelni az ember. Természetesen az összhelyzetre vonatkoztatva létezik a régi erőknek a tényezője, amelyik befolyásolja ezt a dolgot. Ők nem szintén a réseket használják ki? Ha ti mindent helyes módon csináltok, egy rést sem tudnak kihasználni. Néha kérdezik, miért nem lehet alapjától fogva eltakarítva a gonosz: Miért bukkan fel újra? Így van ez. Ha ti egy nap alatt eljuthatnátok a beteljesüléshez és helyben buddhává válhatnátok, az nem is lenne művelés többé. A nézetek és a rossz dolgok, amelyeket a valóságos életben alakított ki vagy sajátított el az ember, mind csak nagyon nehezen lehetnek egy csapással eltávolítva. A szokássá vált dolgoknál, a szokások még el kell legyenek távolítva. A gondolkodásmód már ilyenné vált. Így ez a gondolkodásmódtól fogva kell legyen kijavítva, csupán akkor nem fognak többé problémák felmerülni. Te úgy véled, hogy már eltakarítottad ezt. Igen, a mező világos lett a helyes gondolatok küldésén keresztül. De mihelyt felállsz, megint a hétköznapi emberek gondolatai uralkodnak. A gondolkodásnál és a cselekvésnél újra visszatérsz a kiindulóponthoz. Így újra létrejött. Sőt az is lehet, hogy a gondolataid még mindig nem maradhatnak stabilak a helyes gondolatok küldésénél. Miközben eltávolítod a rosszat a helyes gondolatok küldésénél, újra létrehozod azt. A művelésnél pontosan saját magát műveli az ember. Valójában ez így van.          

Azonkívül ti, az illetékesek, újra és újra azt mondtátok nekem, hogy a The Epoch Times központjának nagyon nehéz. A helyi szerkesztőségek nem szentelnek figyelmet a központ helyzetének. Egy nagy száma a szerkesztőknek a központból jön. Ott viszonylag sok munkatárs és sok energia van bevetve. A helyi szerkesztőségek csak a helyi híreket kell beillesszék az újságba. Ezt viszonylag könnyű megcsinálni. Nekik már elegendő, ha ők saját maguk nem szenvednek el veszteségeket. Nem törődnek azzal, hogyan megy a központtal. Mivel a The Epoch Times egy test és egy cég, neked hozzá kell számolnod a központnak a problémáit. Az ilyen problémáknál ez össze kell legyen hangolva. Hallgatni kellene az áttekinthető ügyintézésre a központ részéről. Így találom ezt jónak. Különösen ha minden oldal erősen függő a központtól, helyezi ez azt szintén nagy nyomás alá. Gondolom, erre kellene használjátok ezt a találkozót és rájöjjetek, hogyan lehet mindent jól adminisztrálni, avégett hogy megvethesse a lábát a hétköznapi emberek társadalmában és nyereséget hozzon. Ha ti ezt valóban egy szilárd vállalkozássá építitek fel, amelyik jól működik gazdaságilag, miközben biztosítva van a közreműködő Dáfá-tanítványoknak a létfenntartása és ezek aztán teljes egészében bevethetik magukat ezért, úgyhogy ez még erőteljesebben tud hatni a -igazolásnál és az összes lény megmentésénél – ez először is az, amit én bírni akarok. A következő lépésetek az kellene legyen, hogy a munkatársak fizetéseket kaphassanak. Nem kell önelégültek legyetek, ha a gyártási (előállítási) költségek fedezve vannak. Ami azokat illeti, akik még mindig veszteségeket szenvednek, gondolom, ti valóban erőfeszítéseket kell tegyetek. Nem szabad az legyen, hogy ti mindig mögötte loholtok. Dáfá-tanítványokként mindig azt mondjátok, hogy jól kell csináljátok azt, amit a Dáfá-tanítványok kellene csináljanak, és hogy a -helyreigazításnál valóban fejthettek ki hatást és segíthettek a Mesternek. Csak ha a szívetekkel csináljátok, érhetitek el azt. Ha az ember nem tesz erőfeszítéseket, egy teherré válik. Ha nem csinálja meg ezt, még zavarva is lesz és nem tud eleget tenni a Dáfá-tanítványok ígéretének. Valóban figyelmet kell szentelni erre.                  

Mellékesen mondok még valamit az angol, valamint a több nyelvű The Epoch Times-ról. Tudom, hogy pillanatnyilag viszonylag sok nehézség létezik. A fő probléma a munkatársak hiányában rejlik. Az a legnagyobb probléma. Gondolom, ha jól tudjátok csinálni a kínai The Epoch Times-ot, ti azon is vagytok, hogy segítsetek az angol változatnak, hogy feltárja a piacot és több befolyást nyerjen. Mert ha a kínai The Epoch Times nagy befolyást fejt ki a társadalomra és mindannyian tudnak róla, ha viszont az emberek nem érthetik meg – mit csinálnak? Aha, itt van az angol, francia, német változat, valamint más nyelvek. Ha jól csinálja az ember, lehet előfeltételeket teremteni. Pillanatnyilag ez nehéz. Az a helyzet, amellyel az angol változat van szembesítve, ugyanolyan, mint az, amivel a kínai újság volt szembesítve akkoriban. A legszembeötlőbb probléma a munkatársak hiányában rejlik. Ha tartósan jól tudjátok csinálni azt, amit tennetek kell, a problémák fokozatosan minden tekintetben meg lesznek oldva. Mert bárhogyan is, az új gyakorlók azon vannak, hogy szakadatlanul bejöjjenek. Fokozatosan ők is éretté válnak. Mihelyt érettek, együttműködhetnek. Ti is ezt az utat jártátok. Ha valamilyen területen ti helyesen és becsületes módon mentek, a bezárt ajtó ki kell legyen nyitva. És az út szélesebb lesz. Egészen mindegy, melyik projektnél, ti ezen a módon jutottatok át. Hogy az állapot nem lesz jobb, arra vezethető vissza, hogy az ember nem működik jól együtt és nem szentel elegendő figyelmet ennek. Az emberi érzületek elzárták a saját utatokat. Ezért botlik meg az ember újra és újra. Nem járja jól az ember és újra és újra problémák adódnak. Ez éppen onnan ered, hogy túl sok emberi érzület van jelen, és hogy a problémák felbukkanásánál az ember saját magát védi és nem a -t. Gondolom, hogy ti azon vagytok, hogy továbbra is megerőltessétek magatokat. Minden esetre előbb vagy utóbb ezt jól kell elintézzétek.            

A többnyelvű The Epoch Times szintén nagyon döntő. Mert a Dáfá-tanítványok az egyetlen reménység az emberek megmentésére, egészen mindegy, a világ melyik területeiről, melyik szegleteiből jönnek. Az nem megy, ha én, Li Hongzhi, a Dáfá-tanítványok mestereként még ezt a dolgot is megtenném. Ez általatok kell legyen megtéve. Ha én teszek valamiket, azok az embervilág által való helyreigazításának a megkezdése után levő dolgok. Mielőtt a helyreigazítja az embervilágot, ti több embert kell megmentsetek, úgy hogy több ember maradhasson meg. Ez azt jelenti, hogy ebben a nagy jie-katasztrófában ti megtartjátok az embereket az igaz körülmények általatok való tisztázása, a általatok való igazolása és az élőlényeknek a megmentése közben. Csak ezek az emberek méltóak arra, hogy megpillantsák minden dolognak az igaz arculatát a világegyetemnek és a világnak a megteremtése óta, miközben a helyreigazítja az embervilágot. Csupán azután fogom én csinálni az embervilág helyreigazításának a dolgait. Mert a dolgok az embereknél nem olyan egyszerűek. Ha a dimenzióknak ez a rétege meg lesz tartva, még sok dolog kell legyen megtéve. Az összes lény megmentésének a dolgai általatok kell legyenek megcsinálva. Ez az idő nektek van hátrahagyva, hogy hatalmas erényt alapozzatok meg és hogy helyes gondolatokkal és tettekkel jussatok el a beteljesüléshez. Ha tovább tenném ezt, zavarnálak benneteket. Némely tanulók mindig nálam keresik a megoldást, mindegy, milyen nagy a probléma. Az nem jelent semmi mást, mint hogy az ember nem szeretne eljutni a beteljesüléshez. Mert ti a -helyreigazításnál levő Dáfá-tanítványok vagytok. Már meg van határozva, hogy az két lépésre van felosztva: Az embervilágnak a által történő helyreigazítása és a -helyreigazítás idejében való művelés. A -helyreigazítás idejében való művelés már belépett a végső szakaszba. A leggonoszabb élőlények már nincsenek ott. A legszörnyűbb idő és környezet már elmúlt. A Dáfá-tanítványoknak ebben az időben megvannak a saját teljesítendő feladataik és kötelességeik, meg kell mentsétek az embereket, aminél ti beteljesültök. Azonkívül ez a dolog már olyan bőven meg van csinálva. Így ez nem vitás. Ha még több embert szeretnének megmenteni a világon, a Dáfá-tanítványok kell megtegyék ezt. Azt ti kell megtegyétek.      

Természetesen ennél még létezik egy másik tényező. Ámbár az emberek a szárazföldi Kínában nagyon rosszá váltak, az eretnek Kínai Kommunista Párt elzüllesztette az emberek nézeteit, az erkölcs nagyon alacsony és a társadalom ott nagyon romlott, viszont valóban úgy van, hogy különböző népeknek sok királya és különböző korszakokból született ott újra. Egészen mindegy, melyik népből jönnek a királyok és ráadásul a mennyben levő sok király is ott született újra. A környezet ott így összevisszaságba lett juttatva. A világegyetemnek a régi erői éppenséggel meg akarták nézni, ki tud kijutni ebből a kaotikus környezetből. Csak ha a félelmetes és veszélyes helyzet és a nyomás ellenére meg tudja kapni az ember a -t, lesz általuk elismerve. Ők tudták, hogy egy embernek a megmentése számtalan olyan élőlénynek a megmentését jelenti, amelyik mögötte áll. Ez más népek azon élőlényeinek és embereinek a megmentését is jelenti, akiknek ez az ember volt a királya a világon. A kínaiak megmentésével a világ különböző népeinek sok élőlénye lehet megmentve. Az, amit a Dáfá-tanítványok csinálnak a nemzetközi társadalomban, befolyást fog kifejteni a szárazföldi Kínában. A Dáfá-tanítványok Kínában nagyon jól csinálták ezt. Mindenütt megtudhatóak az igaz körülmények. A Dáfá-tanítványok a nemzetközi társadalomban ugyanazt csinálják, mint a Dáfá-tanítványok Kínában. Ezért meg kell erősítsétek az igaz körülményeknek a tisztázását a szárazföldi Kínában. Az a befolyás is át lesz ruházva a kínaiakra és a kínai társadalomra, amelyet a nyugati nyelveken megjelenő The Epoch Times fejt ki a nemzetközi közösségre az igaz körülmények tisztázásán keresztül. Mindez segítséget nyújt ott. Ne törődjetek azzal, milyen szakasz van most és mikor fejeződik be az üldözés. Csináljátok egyszerűen tovább. Ha valóban befejeződne, mindannyian bánnák. Mielőtt be lesz fejezve és mielőtt a helyreigazítja az embervilágot, csak továbbcsinálnotok szükséges. Csináljátok ezt az emberek megmentésénél úgy, ahogyan lennie kellene. Csináljátok lehetőleg egyre jobban és jobban a dolgokat. Ennél lesztek ti – a Dáfá-tanítványok – beteljesítve.

 

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2011. 01.     )

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 04. 07)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 04. 07)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Fa-Erklärung auf der Sitzung von The Epoch Times

http://www.minghui.de/jingwen/173.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében