hu.FalunDafa.org
 
Legyetek szorgalmasabbak
 

 

Li Hongzhi

 

Július 24, 2010 ~ Washington, DC

 

 

(A közönség feláll, hosszú hangos tapssal)

 

Igazán keményen dolgoztatok!(A tanítványok lelkesen tapsolnak és válaszolnak ”Mester keményen dolgozott”.) Azoknak a Dáfá tanítványoknak, akik a küldetésüket töltötték be különböző projektekben, és az ígéreteiket megtartották az ő környezetükben és társadalmi csoportjukban, én azt mondom nektek: ti mindannyian olyan keményen dolgoztatok! (A tanítványok lelkesen tapsolnak.)

 

Jelenleg úgy tűnik, hogy amit mondtatok, vagy amit ígértetek, azzal kapcsolatban, hogy segítetek Mesternek helyreigazítani a Fát és megmenteni az érző lényeket, valóban valósággá vált, és ti kivettétek a részeteket mialatt az igazságot magyaráztátok. Én láttam a sikerét ennek, ugyanúgy mint mindent, amit azért tettetek, hogy teljesítsétek a küldetéseiteket. Ez csak rendkívüli. [Amit tettetek] nem csak a pillanat hatása alatt tettétek, nem is állt meg csak üres beszédnél. Ti most a végső folyamatában vagytok annak, hogy kitöltsétek és teljesítsétek, amit hosszú idővel ezelőtt ígértetek, és ezért van az, hogy azt mondom a Dáfá tanítványok rendkívüliek. Mindegy, hogyan nézi valaki is, ti átjutottatok a leggonoszabb üldözésen. Ti  mind láttátok, hogy bármilyen sokáig is marad meg a gonosz, és bármilyen trükköket is alkalmaz majd, ezek nem fognak működni. Van egy pont amivel mindannyian nagyon tisztában vagytok: az hogy a történelem idáig fejlődött  a mai napig, itt ezen a világon, pontosan azért volt, mert le volt foglalva a Dáfá tanítványok számára, hogy megmentsék az érző lényeket, mivel a történelem ezen fejezete kifejezetten a Dáfá tanítványok sikere számára létezik és azért, hogy beteljesíthessétek az ígéreteiteket. Természetesen ez nem csak kizárólag a felajánlásaitokról és az ígéreteitek beteljesítéséről szól. Ez a Fá-helyreigazításhoz is kötődik és a mérhetetlen életek sorsához a kozmoszban — valami ilyen hatalmashoz. Ha jó munkát tudtok csinálni azzal, amit csinálnotok kellene, a három világkörben minden jól fog menni és a zavarás, amivel Mester szembesül a Fá-helyreigazítás folyamatában kevesebb lesz.

 

            A dolgok kivitelezésében mindegy, hogy milyen megpróbáltatásokkal néztetek szembe, mibe ütköztetek, vagy milyen zavarás történt az emberi ragaszkodásokból, ahogy együtt dolgoztatok, ti, ugyanekkor, átjutottatok. Remélem, hogy most, ennek a folyamatnak a végén, a Dáfá tanítványok a legeslegjobbat fogják kihozni magukból, hogy még több embert mentsenek meg és még jobban csinálják, úgy, hogy a hatalmas erényük még nagyobb lesz. Nem szabad enyhülnötök és még jobban kell ezt csinálnotok. A történelem ezen időszaka teljes mértékben a Dáfá tanítványok számára volt hagyva, azért hogy igazolhassák a Fá-t. Más szavakkal az emberiség színpada a Dáfá tanítványoknak lett adva. Ne tévesszen meg az a tény, hogy minden úgy tűnik, hogy ugyanolyan elfoglalt, mint általában itt ebben a világban, vagy, hogy mindegyik nemzet és az emberek továbbra is folytatják és ugyanúgy viselkednek mint általában, mert mindez valójában a Dáfá-ért létezik. Teljesen mindegy, hogy mennyi prófécia lett örökölve az emberiség utolsó napjairól, a múltban, teljesen mindegy, hogy mennyi, mióta a Dáfá megteremtette a Három Világkört az emberek tudhatták az emberiség végét, legyen az nyíltan vagy burkoltan, kisebb, vagy nagyobb mértékben; és teljesen mindegy, hogy mennyi ember formált bizonyos világnézeteket a valóságok közepette [a társadalom valóságai], minden élet, valójában a végső fejlesztéseket várta, az emberiséget belefoglalva, ami most bontakozik ki. Én látom, hogy minden a végső szakasz felé tart. Ez mindössze annyi, hogy sok ember fél elismerni ezt a valóságot, és a haladó kibontakozását; hogy az életeknek a száma, amelyeket meg kellene menteni, mielőtt a végső pillanat elérkezik, még nem érte el a mennyiséget, amit el kellene, hogy érjen; és még mindig van egy része a Dáfá tanítványoknak, akik nem tartottak lépést. Ez az ok, amiért ennek a vállalkozásnak a vége még mindig nem lett elhozva.

 

            Tehát más szavakkal nem szabad enyhülnötök az érző lények megmentésében, és jobban kell csinálnotok, és több embert kell megmentenetek, mivel ez egyszerűen kritikus és borzasztóan fontos. Az emberiség jelenleg semmit nem hisz el abból, amit épp megbeszéltem, de nemsokára az emberiség lassan kapcsolni fog és minden fokozatosan tisztává válik majd. A közeljövőben az

emberek ebben a világban rádöbbennek majd, hogy a Dáfá tanítványok embereket mentenek. Ez egy olyan dolog, amit mindenképpen jobban kell csinálnotok, és nagyobb erővel kell tegyetek. Tehát ez megköveteli, hogy jól működjetek együtt. Ha nem tudtok jól együttműködni, a gonosz valóban ki fogja használni a gyengeségeiteket és nagy veszteségeket fogtok szenvedni. Veszteségek, ez ugyanúgy érvényes a személyes művelésre, mint a csoportos projektekre, amelyeknek érző lényeket kell megmenteniük.

 

            Amint azt tudjátok, ha nem cselekedtek jól, a kezdeményezések, amikért olyan keményen dolgoztatok, hogy elkezdődjenek, tönkre lesznek téve a gonosz által, minden erőfeszítéseteket visszacsinálva. Ha nem működtök együtt jól, nem lesztek képesek hatékonyan kivitelezni azt, amit a Dáfá tanítványoknak csinálniuk kellene. Ez az, ami gyakran történik.  Amikor bizonyos kezdeményezéseknek arra van szükségük, hogy mindenki együtt cselekedjen, az első dolog, amit az emberek tesznek az, hogy vitatkoznak, egyre csak vitatkoznak, és minden ember ragaszkodik az ő véleményéhez, és a végső eredmény az, hogy a dolgok megoldatlanok maradnak és ennek következtében a Dáfá tanítványok nem képesek teljesíteni sok mindent, vagy gyenge munkát végeznek vele. Ennek több oka is van. Én azt mondtam, hogy a Dáfá tanítványok rendkívüliek, és hogy ők más világok üdvözlő királyai, tehát természetes, hogy megvan a saját nézeted, és sok képességed. Azonban az nem működik, ha minden ember a saját dolgát csinálja, amikor az együttműködésre van szükség. Amikor összehangoltan kell együtt cselekednetek, hogy végrehajtsatok valamit, mindenkinek dolgoznia kell rajta. Tehát hogyan kellene pontosan a dolgokat kezelni? Az igazság az, senkinek a nézőpontja nem tökéletes, ugyanúgy semelyik személy ötlete sem hibátlanul brilliáns. A kritikus dolgokon, amikor valaki néhány kérdést vet fel, vagy megpróbál néhány problémát megoldani, vagy javaslatokat ajánl a megoldásra, mindaddig, amíg úgy érezzük, hogy az ő kiindulópontja józan, és a dolgok, amiket meg kell csinálni általánosan korrektek, nekünk aktívan támogatnunk kellene.

 

            Aztán ott vannak azok, akik azt mondják, hogy azért hozzák fel azokat az eltérő véleményeket, hogy  ez jobb együttműködést hozzon, és hogyha az ő véleményük nincs elfogadva, akkor nehezükre esik, hogy továbbmenjenek. De nem kellene, hogy ez legyen a helyzet. Egy Dáfá tanítvány helyes gondolatai a Fá-ból származnak, és a ti művelésetek nem annak a kérdése, hogy mint emberi lény, milyen jók a te ötleteid, vagy hogy milyen brilliáns a megközelítésed. Inkább a te művelésed számít, hogy sikerül e helyes gondolatokkal rendelkezned a kihívásokkal szembesülvén. Ha az ötlet, amit valaki felhoz, vagy a megközelítése hiányos, akkor lehet egy racionális megbeszélésetek a koordinátor által szervezve a projekt tagjaival. De, ha  amikor azzal, amit felhozol, nem értenek egyet, vagy nem fogadják el, és mégis úgy érzed, hogy nyilvánvaló, hogy a te megközelítésed szükséges, hogy a dolgok még eszményiebben legyenek megoldva, te negatívvá és passzívvá válsz. Valójában, bár mint Dáfá tanítvány, ha ilyen esetekben a gondolataid helyesek, és ha amire gondolsz az a művelés, az hogy felelősségteljes légy, és hogy hogyan legyen valami jól megoldva, akkor neked csöndesen át kellene venned, bármi legyen is az, amit hiányzónak tartasz, és jól kellene azt megcsinálnod. Így kellene ezt valójában egy Dáfá tanítványnak kezelnie. Ha minden Dáfá tanítványnak sikerülne így kezelnie a dolgokat, ott kint minden rendkívül jól menne, biztosan.

 

            Néhány ember ezért azt gondolja, „De ha ez a helyzet, nem fogja akkor az a másik ember megkapni mindazt a tekintélyt? Nem lesz akkor a hatalmas erény mind az övé?” Nem, ez nem így van. Tudjátok, amit mi teszünk, az nem azért van megtéve, hogy az emberek ezt lássák, nem is azért van, hogy valamelyik projekt koordinátor lássa, vagy hogy valamelyik Dáfá egyesület koordinátora lássa, igaz?

Ha azt reméled, hogy Mester fogja látni, az ő fő teste nincs pont előtted, tehát mit remélsz, ki fogja látni? Te ezt az Istenek sokasága előtt teszed. Mester Törvény Testjei is figyelnek, és a kozmosz megszámlálhatatlan érző lényei elszántan rögzítették a tekintetüket, minden egyes gondolaton és szellemi tevékenységen. Tehát mit remélsz, kinek mutathatod? Minden csodálatos dolog, amit csinálsz, a Fá igazolásának folyamata közben, minden rögzítésre kerül, a kozmosz történelmének ezen fejezetében semmi sem marad ki, semmire vonatkozva, egyetlen tanítványt sem kihagyva. Azonban, ha te a felszínes hétköznapi emberi dolgokra koncentrálsz, akkor te ragaszkodsz, és emberi gondolkodást használsz. Ne adj súlyt ilyen dolgoknak. Ha sikerül csöndesen megoldanod, amit észreveszel, hogy hiányzik, csendesen jól csinálni azt, amit csinálnod kell, és csöndesen jól csinálni valamit, ha úgy találod, hogy kevésbé mint eszményien lett megcsinálva akkor az Istenségek sokasága hatalmas csodálattal lesz majd feléd, és azt fogják kiáltani hogy ez az ember egyszerűen rendkívüli. Csak ha ilyen módon cselekszel, számít ez annak, amit egy Dáfá tanítványnak tennie kellene. Tehát ez az egyik helyzet. Ezért, mint Dáfá tanítványok tehát bármikor, amikor együttműködés szükséges, és mégis továbbra is viták állnak fent, vagy az emberek vitatkoznak anélkül, hogy döntésre jutnának, olyan módon kell eljárnotok a dolgokkal, ahogy azt megbeszéltem. És így cselekedvén a gonosz semmilyen módon nem tud majd zavarni.

 

            Szintén ki akarok hangsúlyozni egy koordinációs kérdést, amely a szárazföldi Kínán kívüli Dáfá tanítványokra vonatkozik. Ez egy olyan dolog, amit nem neveztem meg ezelőtt, mert azt akartam, hogy edződjetek, és hogy megtaláljátok a saját útjaitokat, amit követtek; mivel minden Dáfá tanítvány magasabb világból származó király, mindegyiküknek meg kell feltáráson és ellenőrzésen keresztül világosodnia arra, amire meg kell a Fá-ból. Tehát, ahogy a dolgok jelenleg állnak, az idő mennyisége, amely adatott, elég hosszú volt. Ti már keresztülmentetek tíz év idején, tehát ehhez [a kérdésetekhez], én azt mondanám, hogy vége van és befejezettnek tekintjük. Tehát, én azt akarom nektek mondani, hogy a mai naptól kezdve, a fő koordinátor minden egyes projekthez — az az egy fő koordinátor — annak a projektnek a képviselője. Ez igaz minden egyes térség Dáfá egyesületének a fő koordinátorára is. Ő a képviselője. Bármi legyen is az, amit a koordinátor tesz, megkövetel tőled, vagy eldönt — vigyétek véghez feltétel nélkül. (Lelkes taps). Mától kezdődően.

 

            Vigyétek véghez feltétel nélkül. Megértettétek, amit mondtam? Sok esetben, amikor az emberek ezt hosszában vitatják, minden, amire szükség volna annak a koordinátornak az álláspontot foglalnia, és akkor ez az, amit tesztek. Továbbá, sok dologgal, képesnek kellene lennie csak egyenesen előre menni, anélkül hogy ezt veled megvitatná, és feladatokat hozzád rendelni. És miért van ez? Korábban több alkalommal, amikor oda és vissza vitatkoztatok, én nem fejeztem ki a véleményemet ezzel kapcsolatban, mert én tudatosan akartam, hogy a te saját gondolkodásod megedződjön és sikerrel járhasd a saját utad. De most bőséges idő lett adva, és amivel rendelkezned kellene, azzal most rendelkezel. Ezért itt az ideje, hogy megszüntessük azt az állapotot. Egy átfogó koordinátor felelős Mesternek és a globális Dáfá egyesületnek, és ha valami feljön, Mester vagy a globális Dáfá egyesület fog vele beszélni. Őneki csak azoknak kell felelnie, akik egy ranggal fölötte vannak. A mi tanulóinknak módosítaniuk kell a művelési állapotukat, és a mai naptól kezdve ne művelődjetek továbbra is félszemmel a koordinátoron. Mostantól kezdve nem kellene egyetlen szót sem mondanod arról, hogy a koordinátor milyen jól művelődik, vagy vezeti az embereket, és műveld magad a szerint, amit éppen most mondtam. Nektek most mindannyitoknak ezt kell tennetek. Kezdjétek el magatokat művelni.

 

Tehát bármit is tesz egy projekt fő koordinátora — tekintet nélkül arra, hogy milyen projektre adja a fejét —, vagy amit a Dáfá egyesületek koordinátorai a különböző régiókban, tesznek, minden, amit tennetek kell az, hogy követitek őket és ugyanazt teszitek. Fognak e valamilyen hibát csinálni, ami a mi elveink ellen van? Nem fognak, minden bizonnyal nem fognak. Teljesen biztos vagyok benne. Ezt nagyon tisztán látom, amióta a Dáfá tanítványok keresztülmentek az edződés olyan sok évén. Nem lesznek ilyesfajta problémák. Ha ilyen problémák felmerülnek, a Dáfá Egyesület aggályok nélkül lecseréli, bárki is volna az. De ne gondoljatok az emberek lecserélésére, mivel nagyon valószínű, hogy nem lehetséges lecserélni embereket. (A tanítványok nevetnek) Megedzeni a Dáfá tanítványok különböző koordinátorait, nem egyszerű teljesítmény. Ezen éveken túljutva, a Dáfá tanítványoknak meglesznek a saját egyedülálló munkamódszereik és eljárásaik tenni dolgokat. Ti művelők vagytok, és ebben a tekintetben ti nem vagytok teljes egészében egyenlők, vagy ugyanazok, mint a hétköznapi emberek. Ez alatt a tíz év alatt a koordinátorok megedződtek és én azt mondanám, hogy most már elég érettek. Most, hogy orvosoltam ezt a problémátokat, a koordinátorok jól fognak cselekedni. Ez azért van, mert a külső zavarásokból származó támadások most már kicsik, és a koordinátorok átfogóan fognak gondolkodni a Dáfá dolgokról, nem kell többé azt a tömeg energiát abba fektetniük, hogy rájöjjenek, hogy hogyan simítsák el a kapcsolatokat veled és közted. Ehelyett abba fogják tenni az energiájukat, hogy a Dáfá projekteket gyümölcsözően véghez vigyék, és hogy a dolgok, amiket a Dáfá tanítványoknak kell csinálniuk jól legyenek csinálva. Az ő terhük csökkentve lesz és több idejük lesz, hogy az ő rendes kötelességeikben részt vegyenek. Ti, mint Dáfá tanítványok, nem kellene a koordinátorra összpontosítanotok, de ehelyett teljesen magatokra kellene összpontosítanotok, és hogy hogyan működjetek együtt jól, tegyétek jól a dolgokat, és hogy befejezzétek, amit be kell fejeznetek. Ilyennek kellene lennie a dolgok állapotának mától kezdve. Én ezt formálisan elmagyaráztam nektek ezen a konferencián, és az, hogy én ma idejöttem az kifejezetten arra volt, hogy erről a dologról beszéljünk.

 

            Ezért mától kezdődően, meg kell változtatnotok a módjaitokat és úgy tennetek, ahogy én azt leírtam. És így cselekedvén mit kellene elvárnunk? Sok esetben a döntések gyorsan érkeznek majd, nagy erő lesz jelen, amikor dolgokat visztek véghez, és a kéznél levő dolog befejezésre lesz hozva. Ez a megközelítés mindennek a javára lesz, amit azért teszünk, hogy megmentsük az érző lényeket, és nagy változásokat látunk majd mindenben, amit a Fá igazolásáért teszünk, ugyanúgy, mint minden egyes projektünk műveleteiben, ami embereket ment, minőségében és előrehaladásában. Ezért mostantól kezdve, így fogjuk kezelni a dolgokat, amikről éppen beszéltem.

 

            Mivel olyan sok Dáfá tanítvány van ma itt, két óra valószínűleg nem lenne elég, hogy ha kérdéscédulákat küldenétek fel, ahogy azt általában tesszük a Fá konferenciákon. Ezért én azt gondolom, hogy ha van egyéni projekt gyűlésetek ezután, akkor eljöhetek és beszélhetek annak keretében, és így a konkrét kérdéseiteket célozhatjuk meg és megoldhatjuk őket. Ha kifogásaitok vannak ahhoz, amit az imént megbeszéltem, akkor kifejezhetitek a véleményeiteket különböző csatornákon keresztül. De amit én gondolok az, hogy ti mind azért vagytok itt, hogy „segítsetek Mesternek helyreigazítani a Fá-t”—hogy a ti saját szavaitokat használjam—tehát én megkérdezném, tényleg akartok segíteni Mesternek helyreigazítani a Fá-t? Azt mondjátok, „Bármit mond is Mester, mi azt fogjuk tenni”, és „Bármit akar is Mester azt fogjuk tenni.” Akkor én azt mondom nektek: ez az, amit én akarok! (Lelkes taps)

 

Most hogy ennyit mondtam, mondok egy pár szót futólag. Nevezetesen, arról fogok beszélni „Bármit akar is Mester, mi azt fogjuk tenni”. Az igazat megmondván, néha az ajkaitok azt fogják mondani, hogy bármit akar is Mester, azt fogjátok tenni, de mihelyst igazi életbeli körülményekkel találkoztok [amit mondtatok] felhígul, anélkül hogy ezt észrevennétek. Mindig saját véleményetek van a dolgokról, és azt gondoljátok, hogy a véleményetek megfelel a ti valóságaitoknak és körülményeiteknek. De ez nem az igazság. Nem szabad elfelejtenetek: ez a jelenlegi szakasza a történelemnek, a Fá-helyreigazításért lett megtartva, és a Dáfá tanítványoknak lett adva, hogy érző lényeket mentsenek meg, és hogy tökéletesítsék magukat. Ez közel sem olyan egyszerű, mint ahogy az emberek elképzelik, emberi gondolkodással. Egy másik dolog, hogy néhány ember mindig úgy gondolja, „Amit Mester akar, azt fogjuk tenni, de tegyük ezt egy kicsit jobban” és ez megint az az eset, hogy megváltoztatják, amit Mester akar. Emberi ragaszkodások dolgoznak itt bármikor is ez a helyzet, és ez zavarásként szolgál.

 

Ott van a Shen Yun jegyek eladásának kérdése is. Én azt mondtam, hogy nekünk most a társadalom felsőbb rétegére kell koncentrálnunk, és csak ha a kulturális főáram részéve válunk, tudjuk kinyitni a társadalmat nagyban, lesz nagyobb hatásunk, fog több ember részt venni, és fog több érző lény eljönni és megmenekülni. De aztán vannak olyan emberek, akik mindenféle kifogást emelnek, néhány ember azt is mondja, hogy a jegydíjak túl magasak. De nem ez a helyzet egyáltalán. Például a Shen Yun társaságok egyike épp az Egyesült Államok nyugati partján van, és a jegyárak egészen a felső réteg normális jegyáraira lettek alapozva. Amikor az emberek először elkezdték árulni a jegyeket, nem volt túl sok ember, aki vásárolta őket. Ennek több oka is volt, az egyik az, hogy júliusban és augusztusban sok ember vakáción van, a diákoknak szünetük van, és sok jómódú család a tengerpartra ment, néhányuk talán hajókázik, míg mások összejöveteleken vannak, vagy barátokat látogatnak. Tehát bármely esetben is elfoglaltak a dolgokkal, és így nem sok ember maradt a környéken. És ez azt jelenti, hogy kevesebb ember jön el megnézni a showt. Ez a probléma szíve. Ha ti most mentek és olcsóbbá teszitek a show-nkat, még akkor sem lesz sok ember, aki részt vesz. Ez a szíve ennek.

 

            Van valami, amivel tisztában kell, hogy legyetek. Amikor én azt akarom, hogy valami meg legyen csinálva, ez teljes mértékben nem olyas valami, aminek a megvalósíthatóságát ti aztán megvitathatjátok. Ha én azt mondom, hogy egy bizonyos módon tegyétek ezt meg, akkor nektek csak azon kellene izgulnotok, hogy megcsináljátok azt. Ez azért van, mert mihelyst én eldöntök valamit, ez nem csak néhány szó kimondásának az egyszerű esete, és a megközelítés, amit választok sem bármilyen módon egyszerű. Sok mindent kell igazítanom, és még az isteni lények is követik az irányításomat. A Fá-helyreigazításban sok dolog megváltozik, de ha te aztán megváltoztatod ezeket, azért mert nem vagy képes dolgokat elfogadni, és ha te mindig meg akarod változtatni a dolgokat, a helyzet azonnal egy nagy zűrzavarrá változik. Még csak egy pici változtatás is azonnal zűrzavart eredményez. Nem azt mondjátok, hogy úgy fogjátok csinálni a dolgokat, ahogy Mester akarja, hogy csinálva legyenek? (a tanítványok nevetnek) Akkor hogyan lehetne kifogásotok ahhoz, amit Mester csinálni akar? Ha [Mester ötlete] valóban nem lenne megvalósítható, akkor Mester elviselné a felelősséget. Mindegy hogy számodra ez megvalósíthatónak tűnik vagy sem, csak próbáld meg és meglátod. Bár sokan közületek talán itt élnek a nyugati társadalomban, a valóságban, nem igazán értitek ezt a helyet. Ami ebből következik az az hogy, meg kell változtatnotok a gondolkodásotokat, amit a Párt belétek nevelt, és jobban meg kell értenetek hogyan működik az élet a normális világban Kínán kívül. Ne hagyjátok, hogy az emberi gondolkodás mindig akadályozza a dolgokat. Amikor ti nagyon próbáljátok a dolgokat Mester kívánságai szerint csinálni, de nem csináljátok a megfelelő módon, a dolgok még mindig nem fognak működni. Mester mondta nektek, hogy koncentráljátok az erőfeszítéseiteket a társadalom felsőbb rétegére, mégis ti még mindig olyan helyekre mentek, amelyek nem a magasabb réteg. Tehát természetesen a dolgok nem fognak működni. És ez természetesen azt jelenti, hogy te nem igazán működsz együtt. Ha Mester arra kér, hogy a társadalom felsőbb rétegén dolgozz, akkor csak tedd ezt helyes gondolatokkal, és minden bizonnyal sikerre jutsz.

 

            Természetesen én csak egy példát rajzoltam, hogy megmutassam a nézőpontomat. Sok dolog van amivel nem nagyon vagytok tisztában. A világosság folyamatának megszerzése nem szabad, hogy túl sokáig tartson. Azt mondani, hogy „úgy fogod csinálni a dolgokat, ahogy Mester csinálja” nem olyan egyszerű, mint csak mondani valamit. Más kezdeményezésekkel [amelyeket nem Mester irányít], bárhogyan is választod meg, hogy hogyan jársz el a dolgokkal, az a te dolgod, még ha összezavarodott is vagy a vitákban, vagy különböző véleményeket kezelsz. De amikor ahhoz a dolgokhoz érsz, amit Mester meg akar tenni, akkor igazán nem vitatkozhatsz azon, hogy ez megvalósítható-e vagy sem. Csak azon lehet vitatkozni, hogyan lehetne a legjobban megcsinálni. Nektek igazán tisztában kell lennetek ezzel.

 

            Már egy kis idő eltelt mióta legutoljára Fá-konferenciát tartottunk, nem volt egy nagyszabású sem. Ez azt jelenti, hogy a tanulóinknak a különböző térségekből nem volt sok alkalmuk összejönni. Úgy hallom, hogy a ma bemutatott papírok minősége elég jó és mindenki érzi, hogy a Fá-konferencia jól megy. Van még ehhez több is mint ez. Mindez annak a ténynek köszönhető, hogy a Dáfá tanítványok egyre és egyre inkább éretté válnak, az edződés eredményeképpen, és sok dolog egyre világosabb lesz a Fá-alapelveket tekintve. Tehát a ti művelési állapototok kötelezően visszatükrözi ezt különböző módokon. A Dáfá tanítványok művelési állapotai növekvően jobbak lesznek majd a jövőben és ugyanígy a Dáfá tanítványok állapota is általánosságban. Ez bizonyos. Ha mindannyian fel tudtok zárkózni és meg tudtok felelni az elvárásoknak, amiket az imént leírtam akkor a Dáfá tanítványok művelési állapotai különböző régiókban szintén eszerint át fog változni. Ezért mától kezdődően, nem kell pont nélkül vitatkoznotok vagy kihívnotok a dolgokat, amiket a fő koordinátoraitok a ti egyes régióitokban tesznek, vagy amit a fő projekt koordinátorok tesznek. Nektek csak azt kell tennetek [amit ők eldöntenek], mert Mester Törvény Testjei és az Istenek sokasága törődnek a dolgokkal.

 

            Amikor megkérdőjelezitek a fő koordinátort, akkor valójában azt a projektet kérdőjelezitek meg. Hogyhogy? Használjuk példának az NTDTV-t. Ti tudjátok, hogy ki az általános koordinátora az NTDTV-nek. Tegyük fel, hogy az emberek azt mondják, hogy az NTDTV általános koordinátorának problémái vannak, kétségeitek vannak vele szemben, vagy azt mondjátok, hogy mennyire nem megfelelő ő, és akkor lecserélitek őt. Én elmondom nektek, ha ez megtörténne, minden, amit az NTDTV véghez vitt a kezdete óta egészen a mai napig, ki lenne törölve, és minden, amit azok az emberek tettek, akik be voltak vonva abba a projektbe hogy igazolják a Fá-t és megmentsék az érző lényeket, hasztalan lenne. Eltűnne. A projekt nem létezne, és a hatalmas erénynek egyike sem létezne, vagy azok a dolgok, amiket csináltatok nem számítanának. Ez ilyen komoly. Valaki talán azt kérdezhetné, hogyan lehetséges, hogy az általános koordinátor egy ilyen hatalmas dolog elnöklésére jutott. Azért mert ő különösen jól művelte magát? Nem feltétlenül. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy ő kezdte el a projektet és ő vezeti, és a projekt rajta nyugszik. Mindenki más csupán a Fá-t igazolja és a saját részét végzi, a legjobbat teszi a saját részén, abban a projektben, amit már elkezdtek. Hasonló ahhoz, a műveléshez, amit egy társaságnál végeztek a hétköznapi emberek társadalmában: a te főnököd nem fog hatalmas erényt szerezni miattad, de te megalapozod a hatalmas erényedet abban a környezetben.

 

            Az kritikus, hogy egy projekt általános koordinátora jól művelje magát. Ha nem műveli jól magát, az az egész projektre hatással lesz, megrekeszti azt és sok nehézség lesz. Tehát ez kritikus. De ezt mondván, a Dáfá Egyesület felelős érte, és ha Mester lát egy dolgot, akkor beszélni fog vele. Tehát nektek nem kell aggódnotok e miatt. Bármely projekt általános koordinátoráért azonban a tét igazán olyan magas. A többieknek, nektek nem szabad teljesen megtagadnotok a ti összes műveléseteket azon a projekten, az elmúlt tíz évben, úgy hogy leváltsátok azt a személyt, és újrakezditek, mivel nekünk már nincs meg többé mindaz az időnk, amely egyszer megvolt, vagy ugyanazok a lehetőségek. Nem szabad kitörölnötök a hatalmas erényeteket — a hatalmas erényt, amelyet létrehoztatok ― vagy az elért eredményeket a Fá igazolásában, vagy mindazt, amiben utat törtetek mialatt az érző lényeket megmentettétek. Ezért nem kellene többé olyanokon gondolkodnotok, mint lecserélni valakit, vagy, hogy mit fogtok csinálni, ha a koordinátor nem megfelelő. Ha ti tényleg azon gondolatok alapján cselekednétek, a dolgok, amikre az kihatna, egyszerűen csak hatalmasak lennének, és minden, amit tettetek, az elejétől a végéig, minden hasztalan lenne. Azonban, ha a személy, aki a fő koordinátor, valóban rossz munkát végzett, és tényleg nem működik, akkor Mesternek alternatív eszközei lesznek ennek kezelésére. Ha én tényleg leváltanék valakit, az Istenek sokasága segítene ebben, és a dolgok újra lennének igazítva anélkül, hogy elveszítenétek a hatalmas erényeteket. De ezek nem olyan változtatások, amiket alkalomszerűen meg lehet csinálni. A fő koordinátort abszolút nem szabad könnyelműen leváltani. Mindaddig, amíg nem csinált egy hatalmas hibát, vagy nem ment át a másik oldalra, nem szabad leváltani.

 

            Ma én a nyilvánosságra hoztam ezt a kérdést. Én az NTDTV példáját használtam, de ez csak illusztráció volt. Amit mondtam az igaz az összes másik projektre is ott kint. Ne tartózkodjatok mindig azon, hogy a koordinátort művelésre bírjátok. A mai naptól kezdve, nem szabad mindig arra figyelnetek, hogy hibát találjatok a koordinátorban. Ha te mindig a homlokodat ráncolnád a főnöködre a munkahelyeden, ki lennél rúgva semmi perc alatt. Miért nem cseréltem én le a koordinátorokat mindezen évek után?  Egy dolog miatt, én edzettem őket. És másodszor, ő rendkívül fontos annak projektnek. Váltsd le azt a személyt és a projekt már nem létezik. Bármit is építenél, már valami új lenne, az elejétől, és minden, amit a Dáfá tanítványok tettek abban a projektben előzőleg, ki lenne törölve és nem létezne többé. Ilyen kritikus ez. Értékelnetek kellene mindazt amit megtettetek, mert ez annak számít mintha saját magatokat értékelnétek! Emlékezzetek Mester szavaira. (taps).

 

Ez minden, amit mondani fogok. Köszönöm mindannyitoknak! (meleg taps). A mi Dáfá tanítványainknak, nektek, akik különböző projektekben vagytok, de nem vagytok koordinátorok, de együtt kell működnötök, nektek igazán kell, mától kezdődően, jól együtt dolgoznotok, és el kell érnetek a Fá-helyreigazítás haladásának követelményeit. Remélem, hogy mindannyian jobban cselekedtek. Ti mindannyian figyelemreméltóak vagytok. Ti átjutottatok a legdurvább és leggonoszabb körülményeken, és ráadásul, mindvégig igazoltátok a Fá-t, tisztáztátok az igazságot, és megmentettétek az érző lényeket — egészen mostanáig. Talán ti nem veszitek észre a hatalmas erényetek nagyságát, de a kozmosz érző lényei már tudják, hogy a kiérdemelt tisztelettel nézzenek fel rátok.

 

Köszönöm mindannyitoknak!