hu.FalunDafa.org
 

-magyarázat a

-konferencián

New Yorkban 2010

 

(Li Hongzhi, 2010. szeptember 5., Manhattan)

 

(Minden jelenlevő feláll és hosszan és erőteljesen tapsol)

Üdvözöllek benneteket! (Minden Dáfá-tanítvány: Üdvözöljük a Mestert! Erőteljes taps) Erőfeszítéseket tettetek! (A Dáfá-tanítványok: A Mester keményen dolgozik!) Ez itt egy ritka nagy konferencia. Ezúttal viszonylag sok tanuló jött. Hallottam, hogy két konferenciaterem van megtöltve tanulókkal. Egy szempillantás alatt eltelt tíz év. Mindegy, milyen komisz az üldözés, csak ahhoz vezetett, hogy a Dáfá-tanítványok éretté lettek acélozva. A Dáfá-tanítványok átélték és átvészelték ezt a rosszindulatú, kemény, úgynevezett vizsgát. Mindegy, milyen rosszindulatú is az üldözés, ti még mindig azon vagytok, hogy tisztázzátok az igaz körülményeket, megmentsétek az élőlényeket és igazoljátok a -t. Nagyon tisztában vagytok azokkal a dolgokkal, amiket tesztek. A Dáfá-tanítványok nem vettek részt a hétköznapi emberek politikájában, mi nem érdeklődünk a politika iránt. Kizárólag emberek egy csoportjáról van szó, amelyik műveli magát. Ennek ellenére az üldözők az emberi társadalom legrosszabb dolgait terjesztették, mint csalás, rosszindulatúság, erőszak és erotika, azért hogy üldözzék a Fálun Gong-ot és a népnek ezt a magát az „Őszinteség, Könyörületesség és Elnézés” szerint művelő jószívű csoportját, anélkül hogy attól tartsanak, hogy romba döntik az emberiség erkölcsét. Ez azt jelenti, ámbár nekünk nincs érdekünk a politikában és nem akarjuk bírni valaki hatalmát, ámbár nekünk már elegendő egy környezet a művelésre és a Dáfá-ban való hitnek a szabadsága, az üldözők mégsem minden számítás nélkül hajtják végre az üldözést, ők egészen pontosan tájékozottak, hogy az embereknek ez a csoportja jó ember akar lenni. A rosszindulatú KKP uralma nem hagyja az embereket jó embernek lenni. Az uralma megalapításának már az első napja óta a veleje gazemberekből áll. Egész idő alatt hazugságokkal és csalásokkal szedte rá a népet és erőszakkal valósított meg egy önkényuralmat. Pontosan ezen a módon alapította meg az uralmát. Egész idő alatt folytonos hazugságokkal és erőszakos elnyomással jutott át. Szinte mindegyik propaganda és mindegyik elnyomás csalás. Az érdemei csalás, az általa propagált hősies személyek nem hősiesek, az általa legyőzött „rossz” emberek nem rosszak, az általa propagált ellenséges hatalmak csalás, az általa felállított hősök hazugságok, a látszólag nagyszerű megjelenése szintén csalás. Az emberek, kiváltképpen a kínaiak, egyre tisztábban fel tudják ismerni az igazi arcát.         

Ez azt jelenti, hogy a Fálun Gong üldözése közben hallgatólagosan támogatja a gonosz dolgokat és a rossz tetteket az „Őszinteség, Könyörületesség és Elnézés” általános érvényű értékek elleni harcban, azért hogy üldözze az embereknek ezt a csoportját és leverje a Fálun Gong-ot. Ennek következtében a rossz dolgok akadálytalanul terjeszkednek a társadalomban és ennél már egyáltalán nem lehet többé a fékre lépni. Mivel ezek a rossz dolgok elértek egy bizonyos mértéket, ellenkezőleg a saját uralmukat is veszélyeztetik. Most a párt már nincs többé abban a helyzetben, hogy rendet teremtsen, ha akarja is. Ez azt jelenti, mivelhogy elnyomja a Fálun Gong-ot, saját magát verte le. Most pontosan ennek a fázisnak a végső szakaszában található. Korábban már megmondtam, hogy ennek a rosszindulatú pártnak a szégyenletes vége nem onnan ered, hogy valaki által meg lesz döntve, hanem a gonosztetteinek a megtorlása által. Aki szelet vet, vihart arat. Ami a Dáfá-tanítványokat illeti, ti nagyon pontosan tisztában kellene legyetek azzal, mit csináltok. Az egész úton, amelyet jártunk, sohasem változtattam meg nektek, művelőknek az elveit. Ezért némely tanulók nem kellene hagyják magukat megtéveszteni, ne álmodozzatok emberi érzületekkel.

A teljes három világkörnek a létrejötte, valamint a világnak a megteremtése ennek a befejezésül felbukkanó dolognak a számára lett elrendezve. Az emberiségnél ez úgy mutatkozik meg, hogy jó embereknek egy csoportja megmenti a világ embereit, a jó irányba húzza magával a társadalmat, megmenti ezt a világot, valamint az emberiséget. Persze a világegyetemben a -helyreigazításról van szó. Ennél számtalan élőlény, gigantikus világegyetemek, határtalan égitestek vannak érintve. Ezzel nem hasonlíthatják össze magukat az emberiségnek a nagyon kicsi dolgai, valamint a személyes előnyei és a politikája. Mindazonáltal a Dáfá-tanítványok azért jöttek a hétköznapi emberekhez, hogy megtegyék ezeket a dolgokat. Csak a Dáfá segítségével különböztethetik meg a helyeset a hamistól. Mihelyt az embervilágba jutott, az ember a ködben található. Ezért senki sem tudja átlátni az igaz körülményeket. Csak ezt a Dáfá-t lehet útmutatóként venni arra, hogyan kellene ezt megtegye az ember. Az utóbbi években a gyakorlat is igazolta, hogy azok a Dáfá-tanítványok, akik jól tanulták a -t, nem veszítenék el a tájékozódást. Egészen mindegy, milyen bonyolult ez a társadalom, milyen sokrétűen mutatkoznak meg a jelenségek, egészen mindegy, hogy a különböző emberi érzületek. gondolatok, ragaszkodások, valamint csábítások, amelyek megindíthatják az embereket, és a felszínen levő összes dolog zavarja-e a művelőket, nem fogod hagyni magad megtéveszteni az ilyen szemfényvesztésektől, ha te valóban ezen szerint tudod művelni magad.                       

A Dáfá-tanítványok valóban megfontoltsággal kellene egy pillantást vessenek arra az útra, amit az utóbbi években jártunk. Sok dolog rendezetlennek tűnik, de valójában nagyon rendezett. A végső fázisban levő történelem, amelyet a -helyreigazítás hátrahagyott, lépésről lépésre meg van hosszabbítva számotokra. Még vissza tudok emlékezni arra, hogy az üldözés előtt a Dáfá-tanítványok itt is rendeztek egy nagy -konferenciát. Akkoriban nagyon sok tanuló jött el. Most talán nem jöttetek el még egyszer ide? A gonosz a világ egyre több embere által van kiismerve. Kik tulajdonképpen a Dáfá-tanítványok, mi tulajdonképpen a Fálun Gong, ez szintén egyre tisztábban át van látva a világ emberei által. A légből kapott vádak és a rágalmak, valamint azok a kérdések, kicsoda őszinte, kicsoda eretnek, ki jó és ki rossz, ezeket is át fogják látni az emberek. Ez az eretnek és rosszindulatú uralom vádakat kohol, ha le akar verni valakit. Ez egy olyan módszer, amelyet egész idő alatt használt. Mindezek a vádak most egyik a másik után le vannak leplezve. A KKP mindegyik kampányánál ugyanazokat az alattomos módszereket használta. Először hazugságokat terjesztett az üldözöttek ellen. A médiák ezt nagy dobra verik, azért hogy felszítsák a nép haragját. A nép el lett rabolva [rá lett szedve], úgy hogy részt vett ebben. Azután leverték az üldözötteket. Ez az úgynevezett „népi kampány (tömegkampány)”. Ezúttal ez nem sikerül többé. Világos. A világegyetemben helyre van igazítva a . A világegyetemben minden istenség figyelemmel kíséri ezt. Sok buddha, tao és istenség is részt vesz ebben. Megengedett-e akkor, hogy néhány rossz emberé legyen a döntés? Csak úgy van, hogy ez az öntelt, eretnek párt van arra használva, hogy levizsgáztassa a Dáfá-tanítványokat. A halál vizsgája előtt a Dáfá-tanítványok ragaszkodásai el vannak távolítva, úgy hogy a Dáfá-tanítványok eljuthatnak a beteljesüléshez. Ennél azok, akik nem lehetnek Dáfá-tanítványok, ki vannak selejtezve. Ez csak egy ilyen folyamat. Persze nagyon nehéz kiismerni ezen folyamat közben, mi történik tulajdonképpen. Aki ebben a ködben és ebben a folyamatban található, az tudja csupán, milyen nehéz ez. Ezzel csak azt szeretném mondani nektek, hogy a Dáfá-tanítványok nagyszerűek. Az üldözésen keresztül ti átjutottatok. Mindazonáltal azt mondom némely embereknek: Ne veszítsd el az irányt, ti tisztában kellene legyetek azzal, mit csináltok.                   

Még egyet szeretnék mondani: Az üldözésnek mindezeknek az éveiben a mi Dáfá-tanítványaink szakadatlanul leleplezték az üldözést, avégett hogy az emberek felismerhessék azokat a hazugságokat, amelyek rágalmazásul lettek terjesztve ellenünk az üldözésnél. Valójában ennél ti megmentettétek az embereket, mivel azok, akik valóban üldözve vannak, nem a Dáfá-tanítványok, hanem az emberek ezen a világon. Én már régen megmondtam: A Dáfá-tanítványok számára ez csak egy folyamat, amelyikben ezen roppant nagy nyomás alatt egy valódi vizsgát élnek meg, amelyik életről és halálról határoz, és eljutnak a beteljesüléshez. Ez hát az a módszer, amelyik az ortodox vallások elleni mindegyik üldözésnél alkalmazva lett, nem igaz? Korábban azt mondtam, hogy az emberiség sohasem emlékszik a pozitív leckékre, hanem mindig csak a negatív leckékre. Egészen mindegy, bármilyen fájdalmas is lehet, a Dáfá-tanítványok azon vannak, hogy embereket mentsenek meg. Minden projekt (tervezet) ezt a célt szolgálja. Azért hogy ténylegesen megmentsék az embereket és hogy leleplezzék a rosszindulatú üldözést, a Dáfá-tanítványok sok projektet alapítottak az igaz körülmények tisztázása és az emberek megmentése végett. Léteznek nagyobb és kisebb projektek, léteznek médiák, valamint projektek arra, hogy áttörjék az internetblokádot, és léteznek projektek, amelyekkel a Dáfá-tanítványok a legkülönbözőbb környezetekben, a legkülönbözőbb szociális szinteken a legkülönbözőbb formákban igazolják a Dáfá-t és mentik meg az embereket. Ezt nagyszerűen csináltátok. Dáfá-tanítványok megszervezték saját magukat és néhány különösen hatékony projektet alapítottak az emberek megmentésére, azért hogy hatékony és alapos módon még jobb hatásokat célozzanak meg. Ezen a helyen helyesnek jelentem ki az elkötelezettségeteket. Ameddig a Mester nem mondja, hogy az, amit csinálsz, rossz vagy szükségtelen, akkor neked egyszerűen csinálnod kellene és jól csinálnod. Ameddig embereket menthetsz meg azzal, akkor csináld. Nem szükséges, hogy a Mester minden egyes munkátokat helyesnek jelentsen ki.             

Tudjátok, a művelőknek a fő célja a múltban a személyes beteljesülés volt. A Dáfá terjesztése egy olyan nagy esemény a történelemben. Hogyan lehetne egy banális dolog? A kozmikus van továbbadva az embereknek. Hogyan tudják művelni magukat ezzel a normál emberek? Amit Sákjamuni terjesztett az embervilágban, az az Arhát-Törvény volt. A mahájána buddhizmus azután jött létre, miután Sákjamuni már elhagyta a világot. Szigorúan véve ennél egy elidegenedett változatról van szó, vagyis ezzel csak arháttá művelheti magát az ember. Viszont minden Dáfá-tanítvány a mennyből való király, aki azért jött le, hogy segítsen a Mesternek a -helyreigazításnál. Az univerzumnak a -helyreigazítása az alapvető ok arra, hogy ilyen jó velük született alappal rendelkező Dáfá-tanítványok léteznek. A megmentendő élőlények szintén nem egyszerű élőlények. Közönséges élőlények nem érdemlik meg, hogy az univerzum nagy -jától és a Dáfá-tanítványoktól legyenek megmentve. A világban levő mai emberek legnagyobb részt a mennyből való élőlények, amelyek azért jöttek le a földre, hogy emberként éljenek. Mögöttük élőlényeknek egy hatalmas nagy csoportja áll. Egy ilyen nagy megbízatás aztán nem hagyja magát többé normál művelők által teljesíteni. Az ennél elérendő gyümölcshelyzet szintén nem hagyja magát normál művelők által elérni. Ez nem olyan egyszerű, mint ahogyan az emberek korábban felismerték.     

Korábban azt mondtam: Bármilyen vallás, bármilyen hitirányzat és bármilyen művelési módszerek is lehettek a múltban, azok csak arra szolgáltak, hogy megteremtsék a kultúrát, avégett hogy az emberiség felismerhesse a művelést és az istenségek különböző fajtáit. Ha nem léteztek volna ezek az emberek, ezek a megvilágosultak, akik megteremtették ezt a kultúrát, a mai emberek nem tudnák megérteni, mit jelent a művelés. Nem tudnák, hogy a mennyben léteznek istenségek és milyen istenségek léteznek, hogy léteznek buddhák, taók és istenségek, mint Jézus és Jehova, akiket ismernek az emberek. Természetesen még nagyon-nagyon sok különböző fajtájú istenség létezik. Ők teremtették meg a kultúrát, avégett hogy az emberek felismerhessenek istenségeket, úgy hogy az emberek a történelem folyamán elegendő felismeréseket tudtak nyerni arról, milyenek az istenségek és milyen megjelenési formákkal rendelkeznek, mi a művelés és milyen művelési formák vannak kéznél és hogyan kellene művelje magát az ember. Miután ez a kultúra meg lett teremtve, ma sokkal egyszerűbb számomra, hogy terjesszem a -t. Nem volt szükséges többé elmagyaráznom, mi egy istenség, mi a művelés és hogyan érheti el az ember az istenségek szintjét. Sok-sok dolgot a felszínen nem szükséges többé elmagyaráznom, mivel az emberek már megértették azt és már értesültek róla. Ez a kultúra már meg lett teremtve. Ez az igazi ok, amiért a megvilágosultak a történelemben az embervilágba jöttek. Ma ez másképpen van. A mai Dáfá-tanítványok elkapták az univerzumban történő -helyreigazításnak az idejét. Egészen mindegy, ki beszélt erről, ki jövendölte meg, milyen jelenségeket tudtak és tapasztaltak meg a képességekkel rendelkező emberek, ez eljutott ahhoz az időponthoz, amelyiknél a Dáfá-tanítványok ennek az utolsó lépésnek a dolgait teszik.        

Minden Dáfá-tanítvány nagyszerű. Mindannyian magas szintekről jöttek. Az emberi történelemben ők teremtették meg az emberiségnek a kultúráját. Sok híres személyiség a történelemből található a Dáfá-tanítványok között. Egészen mindegy, hogy egy megvilágosultként jelent-e meg vagy egy kulturális hírességként, hogy egy ismert tábornokként a történelemben vagy egy nép királyaként jelent-e meg, mihelyt a neve hátra lett hagyva a történelemben, ő egy nagyszerű ember volt. Szintén számos látszólag nagyszerű dolog létezett, aminél az embereknek a nevei és a történeteik nem lettek hátrahagyva. Akkor az azt jelenti, hogy az istenségek nem engedték meg ezt. Normál emberek nincsenek arra minősülve, hogy a neveik a történelemben álljanak, mivel az emberi történelem saját maga is a -helyreigazítás és a -igazolás számára lett megteremtve. Az nem egy banalitás, melyik kultúra és melyik emberi gondolatok kell legyenek megtartva. Az emberiségnek az igazi történelme (története) és ennek a céljai nem egy egyszerű dolog. Maga a Dáfá-tanítványoknak a művelése és az embereknek a megmentése az univerzumban folyó -helyreigazítással függ össze.   

Tudjátok, 1999. július 20.-tól máig mi lépésről lépésre figyelemmel kísértük a változást a társadalomban és az emberek szívének a változását. Egyidejűleg szintén érzékeltük, mit tartanak az emberek a Dáfá-tanítványokról és az eretnek KKP-ról és milyen magatartásuk van. Az akkori helyzet rosszindulatú volt. Ha a Dáfá-tanítványok nem csináltak volna semmit, senki sem csinálta volna meg ezt számotokra, mivel minden ember arra vár, hogy általatok legyen megmentve. Nem ti vagytok azok, akik valóban üldözve vannak, hanem ennek a világnak az emberei. Minden ember látta, hogy a Fálun Gong üldözve van és a Dáfá-tanítványok síkra szállnak az üldözés ellen. Valójában az üldözés elleni síkra szállás a felszínen való megjelenés. Az igazság az, hogy ennél az emberek vannak megmentve. A gonosz leleplezése is azt a célt szolgálja, hogy embereket mentsetek meg, mivel az eretnek párt az istenségek ellen van. Nem hagyja az embereket az istenségekben hinni. Az ateizmus önmagában egy nagy bűntett. Az istenségek teremtettek téged és te nem ismered el az istenségeket? Akkor nem marad semmi más hátra, mint hogy ki legyél selejtezve az istenségek által. Avégett hogy a mentési munka még hatékonyabb legyen, a Dáfá-tanítványok nagyon sok energiát vetettek be mindegyik projektnél. Ezt láttam és nagyon örvendetesnek tartom. Ez azt jelenti, hogy ti mindannyian hatalmas erényt építetek fel az üldözés folyamán. Az üldözők a gonosz megjelenések [megjelenései] a Dáfá-tanítványok beteljesüléshez vezető útján. Az emberek vannak valóban üldözve a világon.    

Hogyan vannak üldözve a földi emberek? Hiszen ők mindannyian egy laza életet élnek és ennél egészen jól érzik magukat abban a társadalomban, amelyikben az erkölcs lecsúszott. Tudjátok, a legtöbb ember a földön a mennyből jött. Sokan ezekből a mennyből való követek, akik egy bizonyos égitestet és az abban az univerzumban levő élőlényeket képviselik. Ők avégett jöttek, hogy a végén meg lehessenek mentve. Hogy ez az ember meg lehet-e mentve, azon múlik, hogyan viselkedik a földön, amikor a Dáfá van terjesztve, mivel a viselkedése azon univerzum őmögötte álló élőlényeinek a magatartását testesíti meg a -helyreigazításnál. Egy ember nem úgy mutatkozik meg, mint egy istenség. Amikor az emberi szintre jut, egy alacsonyabb szintre jut. Ő csak az emberi megjelenési formában mutatkozhat meg. A Mester szintén nem mutatkozhat meg egy istenség formájában a -terjesztésnél. Én csak az emberi nyelvvel magyarázhatom el a -t és az emberi alakot vehetem fel, azért hogy együtt maradjak veletek, emiatt sok ember nem láthatja át ezt. Az emberek azon a véleményen vannak, hogy a Fálun Gong üldözve van. Valójában az emberek vannak üldözve a világon. Miért? Mivel ők hittek a gonosz hazugságainak ennél az üldözésnél és következésképpen gyűlölettel viseltetnek a Fálun Gong irányában. Ámde a Fálun Gong a kozmikus Törvénynek a megnevezése a földön. A Dáfá-tanítványok azon vannak, hogy igazolják a -t. Ők a Dáfá tanítványai azzal a fontos küldetéssel, hogy megmentsék az embereket, ez azt jelenti, ők az istenek követei. Ha az embereknek a világon rossz gondolataik vannak a Dáfá-val szemben és a Dáfá-tanítványokkal szemben, ha megrágalmazzák vagy nem ismerik el az univerzumnak az alapvető Törvényét – Őszinteség, Jószívűség és Elnézés –, kiváltképp ha közvetlenül részt vettek a Dáfá-tanítványok üldözésében, rosszat mondtak a Dáfá-ról vagy tettek a Dáfá ellen, akkor ki lesznek selejtezve és meg lesznek semmisítve az istenségek által. Bármilyen komiszul is vannak üldözve a Dáfá-tanítványok, ők az istenséghez vezető úton találhatóak. Hogy idő előtt vagy később hagyják el a világot, ők el fognak jutni a beteljesüléshez és vissza fognak menni a pozíciójukba. Nem éppen az emberek azok, akik üldözve vannak?      

Számtalan élőlény létezik az univerzumban, számtalan minden fajtájú istenség. A gigantikus univerzum összehasonlíthatatlanul szentséges. Számtalan istenség létezik Sákjamuninak a szintjén a mennyben. Sákjamuni buddha a Gangeszben levő homokszemeknek a számát használta arra, hogy kifejezésre juttassa az istenségeknek a számát. Valójában az istenségeknek és a buddháknak az össz-száma ezen a szinten még csak a földön létező homokszemeknek az összmennyiségével sem hasonlítható össze. Mindazonáltal ennél csak az egyik szinten létező istenségeknek és buddháknak a számáról van szó. Összehasonlítva ezzel, mik vajon az emberek? Valóban szóra sem érdemesek. De ámbár az emberek egy nagyon alacsony szinthez tartoznak, mögöttük viszont a magas szintekről való élőlények állnak. Sok ember a földön egy bizonyos területről való élőlényeknek a képviselője. Egy ember, aki a ködben tartózkodik, saját maga ezt nem tudja. Nem tudja, ki ő valójában. De sok ember áll ott a magas szintekről való számtalan élőlényért. [De a világ emberei közül sok mögött, általa képviselve, valójában a magasabb szintek számtalan és végtelen élete van.] Hogyan lehet tehát az, hogy egy ilyen nagy és ilyen nagyszerű Dáfá-tanítványok vannak bevetve, azért hogy megmentsenek egy normál hétköznapi embert? Hogyan lehetne az lehetséges? Manapság sok ember rendelkezik a földön egy belső alappal. Ha egy ember egy gigantikus égitestnek egy követe, az, amit képvisel, egy világ vagy az univerzumnak egy rétege, égitesteknek egy rétege. Egy égitest egy belső körforgással rendelkező rendszer. Bármilyen nagy is a számos kozmikus rendszer, mindegyiknek van egy saját rendszere. Azoknak, amelyek még magasabban fekszenek, szintén megvannak a rendszereik, a még magasabbaknak is megvannak a rendszereik, a még-még magasabbaknak is megvannak a rendszereik. Minél magasabb, annál nagyobb, annál számtalanabbak az élőlények, annál nagyobbak az istenségek. Az élőlényeknek a száma akkor még számtalanabb. Az összvilágegyetem óriási nagy. Ha egy Dáfá-tanítvány megmentett egy embert, nemcsak egyetlen egy embert mentett meg, hanem élőlényeknek egy óriási nagy csoportját. Másféleképpen mondva, egy embernek a magatartása a Dáfá-val és a Dáfá-tanítványokkal szemben nem egy egyszerű megjelenése egy embernek [nem egyszerűen egy emberi tett]. Természetesen egy ember felszínének a homályossága akadályozni fogja őt, hogy ez az ember és azok az élőlények, amelyeket képvisel, meg legyenek mentve. Ezért kell elmagyarázni neki az igazságot.         

Előbb azt mondtam, hogy ennél egy nagy dologról van szó. Ma sokan jöttek, hogy hallják a -t. A Dáfá-tanítványoknál nem létezik probléma. Az lehetne, hogy az új tanulók és a Fálun Gong néhány támogatója, valamint a gyakorlóknak a családtagjai nem érthetnék meg mindannyian. Mivel nekünk egy -konferenciánk van, én a Dáfá-tanítványoknak magyarázom el a -t. Csak így tudom elmagyarázni. Ez az oka, amiért a nagy kozmikus van terjesztve az embervilágban és milyen embereket mentenek meg a Dáfá-tanítványok. Csak az ilyen emberek érdemesek arra, hogy meg legyenek mentve a Dáfá-tanítványok által, és hogy a nagy kozmikus Törvény az embervilágban van terjesztve. Ilyen nagy dolog ez. Ami az embereket saját magukat illeti, az így van: Egy alacsony szinten levő ember mögött élőlényeknek egy gigantikus csoportja áll. Mindazonáltal a földön te egy normál ember vagy ebben a környezetben, ezen a szinten. Ilyen a viszony. Ugyan te a legalacsonyabb szinten tartózkodsz, de ha egy bűntettet követtél el a kozmikus Törvény ellen, vagy ha te nem azonosulsz ezzel a -val, amelyik számtalan élőlénnyel együtt megteremtette az univerzumot, ha te ellene vagy, hova akarsz hát menni? Az emberek azt mondják, hogy egy helyre is szükség van a (meg)maradáshoz, ha meghal valaki. Ebben az univerzumban minden ezen által lett megteremtve, hová akarsz hát menni? Ebben a világegyetemben az abszolút holt alapanyagok is ezen által lettek teremtve. Ha te ellene vagy, hova tudsz hát menni? Például Jehova és Jézus megmondta a Bibliában, hogy némelyek, akik a szenteknek a tanítványait [az apostolokat] üldözték, az örök szenvedésbe süllyednének és örökre kínozva lennének majd, vég nélkül, ha az univerzum újból is lesz teremtve. A bűnös a végtelen szenvedést kell majd elviselje az örök történelemben. Ah, az rettenetes! Az egy vég nélküli szenvedés lesz. Ha egyvalaki a Dáfá ellen követett el egy bűntettet, egy ilyen nagy bűnt követett el. Egy ember ugyan csak egy ember, ő képviseli viszont az élőlényeket a magas szintekről. Ha egy ember a Dáfá-val szemben követett el egy bűntettet, a számtalan istenség és mindenfajta élőlény az általa képviselt élőlényeknek a csoportjából, amelyek fentről lentig megtalálhatóak az égitestekben, mind meg lesznek semmisítve. Mivel az univerzumnak a -helyreigazításáról van szó, a könyörületesség a nagy katasztrófa előtti megjelenés. A -helyreigazítás szigorú és nem ismer kegyelmet (bocsánatot).     

Én a Dáfá-tanítványoknak magyaráztam el a -t, de nem a hétköznapi embereknek. A Dáfá-tanítványok mindannyian tudják, miről van szó. Vagyis azok, akik valóban üldözve vannak, az emberek. Azok, akik legvégül ki lesznek selejtezve, az emberek. Az üldözésnek a valódi okai egyfelől abban rejlenek, hogy levizsgáztassák a Dáfá-tanítványokat, másfelől, hogy kiselejtezzék a régi élőlényeket az univerzumból, bezárólag az emberekkel. Alapjában véve a régi erők nem akarják, hogy az emberek meg legyenek mentve, mivel a régi erők az univerzumban azon a véleményen vannak, hogy az univerzum semmit sem ér többé és az összes élőlény szintén nem, úgy hogy mind meg kellene legyen semmisítve. A művelők keményen le kell legyenek vizsgáztatva. Ha a Dáfá-tanítványok nem művelték volna jól magukat, ki kellene legyenek selejtezve. Az emberek a világon, valamint más élőlények nem szabadna legyenek többé megtartva. Láttátok, hogy sok jóslat így lett megírva, vagy? Némelyek arról beszélnek, hogy tízezerből egy, ezerből egy lesz megtartva. Ezerből csak egy lesz megtartva. Némelyek arról beszélnek, hogy tíz családból csak egy lesz megtartva. Bárhogyan is, ők nagy mennyiségben akarják megsemmisíteni az élőlényeket. Ámde az ezen a világon való -terjesztésnek az alapvető célja és az élőlényeknek az általános megmentése abban rejlik, hogy mindezt megmentsük. Az alapvető cél abban rejlik, hogy ezt mind megmentsük és hogy megmentsük azokat az élőlényeket, amelyek megmenthetőek. Ezért lehetőleg sokat kell tennetek, azért hogy lehetőleg sok élőlényt mentsetek meg.   

Egyedül a régi erőknek a részvétele a -helyreigazításban megmutatta, hogy ők semmi mások, mint démonok a Dáfá általi -helyreigazítás számára. Tudjátok, hogy az emberi szinten minden aláveti magát a kölcsönös hatásnak és ellenhatásnak (támogatásnak és akadályozásnak). Ha létezik valami pozitív, létezik valami negatív is. Ilyen az emberi társadalom. Az emberek éppen egy ilyen környezetben léteznek, amelyik úgy jót, mint gonoszat is tartalmaz. Az alapanyagok, amelyekből egy ember van képezve, jó és gonosz tényezőkből állnak. Ezért az olyan lelkiállapotok, mint a harag, esztelenség, könyörtelenség, gonoszság, gyűlölet és örömittasság, a démoni tulajdonságokhoz tartoznak. Ezzel ellentétben a megfontoltság, könyörületesség és jószívűség buddha-természet és jóságos tulajdonságok. Ezen a világon léteznek jó és gonosz emberek, valamint jó és rossz. A mennyben léteznek buddhák. A buddhák a királyai. Szintén léteznek a démon-királyok. Természetesen mindennek létezik az ellentéte. A kölcsönösség magas szintekig hat. Ha létezik valami pozitív, létezik valami negatív. A pozitív és a negatív mindent egyensúlyban tartanak a régi világegyetemben. A régi erők a világegyetemben látták, hogy a Dáfá szélesen terjeszkedik, ami a tiszta jó, így sok démont, valamint démoni nehézséget teremtettek. Így éppen ők saját maguk is démonokká váltak a -helyreigazításnál és démonokként szolgálnak a kozmikus Dáfá-nak. Ilyen a viszony.

Ez azt jelenti, amit a Dáfá-tanítványok évek óta tettek, arra szolgál, hogy embereket mentsenek meg és hogy tisztázzák az igaz körülményeket. Ámbár sok Dáfá-tanítvány mértéktelenül van üldözve, ők az istenséghez vezető úton vannak. Ők a beteljesüléshez mennek, egészen mindegy, hogy korábban vagy későbben mennek-e (el). De egy hétköznapi embernek nincs ilyen alkalma. Miért olyan különleges egy Dáfá-tanítványnak az élete? Mivel ez az alap már örök idők előtt le lett fektetve a történelemben. A Dáfá-tanítványok ezen a módon jutottak át az egész időn keresztül. Jézus és Sákjamuni tanítványai vannak a Dáfá-tanítványok között. Természetesen ennél még léteznek istenségek és ezeknek a tanítványai is, akiknek a nevét ti nem ismeritek. De te nem vagy az ő igazi tanítványuk. Te egy Dáfá-tanítvány vagy. A cél az volt, a mai időre várni. Ez azt jelenti, akkoriban ti követtétek a szenteket és megteremtettétek velük az emberi kultúrát. Manapság ennek a kultúrának a segítségével mentitek meg az embereket.   

Utolsó alkalommal az USA fővárosában, Washingtonban sok tanuló hallotta a -konferencia után, hogy a Mester a mindenkori projektekhez menne és találkozna veletek. Így sok ember jött. (mind nevetnek) A különböző projektek sok meghívást adtak át nekem. Minden projekt, nagy vagy kicsi, fel akarta keresni a Mestert és összeülni a Mesterrel. (mind nevetnek) Így én ezt nem tudom megcsinálni mesterként. Azzal, amit éppen mondtam, valójában közölni akartam veletek, hogy ti mindannyian jól csináltátok ezt és hogy nem szükséges, hogy a Mester egyiket a másik után vagy minden egyes valakit közületek elismerjen. Te át tudtál jutni máig és részt tudtál venni az emberek megmentésében, akkor te azon vagy, hogy éppen megteremtsd a saját utadat, hogy megalapozd a hatalmas erényedet és hogy teljesítsd a történelmi feladatodat. Sok dolog a ködben található. Még ha a Mester el is magyarázná ezt nektek, nem magyarázna el mindent (a Mester nevet). Ezért mondom nektek, én valóban nem tudok odamenni, ámbár ti mindannyian arra kértek engem. (mind nevetnek) De ma eljöttem és nem akarnék csalódást okozni az elvárásaitokban. Ti mindig mondani akartok valamit a Mesternek. (a tanítványok tapsolnak) Nagyon sok ember van itt. Adhattok le cédulákat és én megadom nektek a válaszokat. Ha viszont a személyes problémátokról van szó vagy ha semmi köze sincs az emberek megmentéséhez és ahhoz, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kell, akkor – kérlek – ne adjatok le egy cédulát sem. Ha túl sok cédula van, ha mindenki írna egy cédulát, holnap ilyenkorig (eddig az időpontig) még nem lehetnénk készek. (mind nevetnek) A másik konferenciateremben levők is adhatnak le cédulákat.      

Oké, a cédulákat hozzám kérem. Csupán csak hozzám.

Tanítvány: Mit jelent „Négy nagy már elporladt” a „Hongyin II”-ben?

Mester: Én elmagyarázhatom neked. De gondolom, ennek nincs sok köze az élőlények megmentéséhez, amit pillanatnyilag csinálunk. Föld, víz, tűz és szél a négy elem, amire Sákjamuni gondolt. Ezek a lényeges okok a világegyetem keletkezésére egy szinten az égitestben. Én világosan megmondom egyszer, a lényeges ok, amiért egy világegyetem keletkezik egy bizonyos szinten, az a négy elem. De ez nem a végső lényeges ok. Egy égitest jellege szerint, keletkezés, megtartás, hanyatlás és megsemmisítés-en keresztül, a végtelen időben ez eljutott a megsemmisítés folyamatához. Ez úgy néz ki, mintha elporladna.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínából, akik most Dél-Koreában élnek, hiányolják a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. Nem szükséges többé ilyesmit írnotok. Tudom, hogy ti mindannyian hiányoljátok a Mestert. A Mester is hiányol benneteket. (erőteljes taps a tanítványok részéről)

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok Pekingből annál jobban hiányolják Önt, minél inkább közeledik ez a végéhez.

Mester: Ezt nem olvasom fel többé. Kérdéseket választok ki és azokat olvasom fel.

Tanítvány: A Pekingi Mezőgazdasági Egyetem, Földrajztudományi Egyetem, az Űrhajózási Technikai [Beihang] Egyetem, az Erdőgazdálkodási Egyetem … a Dáfá-tanítványok üdvözlik a Mestert.

Mester: Ne adjatok több üdvözletet. Mert időbe kerül felolvasni azt. Köszönöm nektek. (a tanítványok tapsolnak) 

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok Nanchangból, Guangdongból, Hunanból, Xiningből üdvözlik a nagyszerű Mestert.

Mester: Ilyen üdvözleteket nem olvasok fel többé, először a kérdéseket válaszolom meg. Először a kérdéseket olvasom fel és válaszolom meg őket.

Tanítvány: Minden tanítvány Thaiföldről üdvözli a Mestert.

Mester: Még egy üdvözlet. Köszönöm nektek.

Tanítvány: Sichuan Ziyang, Chengdu… (mind nevetnek).

Mester: Még egyszer üdvözlet.

Tanítvány: Hogyan lehet a lehető leggyorsabban eltávolítani azokat a nézeteket és ragaszkodásokat, amelyek az emberek között képződtek?

Mester: (nevet) Ha nehézségekben vagy megoldhatatlan dolgokban található az ember, állandóan egy megoldáson gondolkodik. Tulajdonképpen őszintén a Dáfá szerint kell művelje magát, nem létezik egy rövidítés sem. Ha egy ember istenséggé műveli magát, de arra gondol, hogy keressen egypár sikerreceptet, (nevet) akkor szilárd módon művelte magát felfelé? Nem, szilárdan kell művelje magát az ember és csupán aztán juthat felfelé.

Tanítvány: A Washingtonban megrendezett -konferencia után sok gyakorló felismerte a szárazföldi Kínában, hogy ők is feltétel nélkül kellene együttműködjenek a koordinátorral. Ők még korábbi illetékeseket és asszisztenseket is keresnek fel és főkoordinátorrá teszik őket. De sokan az akkori illetékesek és asszisztensek közül nem igazán léptek elő egész idő alatt.   

Mester: A gyakorlóhelyeknek az akkori illetékesei Kínában nem azért lettek illetékesek, mivel jól művelték magukat, hanem mivel rátermettek és készségesek voltak, hogy megtegyenek dolgokat. A művelőknek a dolgai művelők által kell legyenek csinálva. Az nem megy, hogy egyedül azon képessége szerint szemléljük meg őt, hogy dolgokat tesz meg. Még meg kell legyen nézve, hogy tudja-e művelni magát. Ez sohasem változtatható meg.

Az utolsó -magyarázatnál én külön hozzátettem, „a globális Dáfá-tanítványok Kínán kívül”. A szárazföldi Kínában más a helyzet. Ezért ezt nem célzottan rájuk mondtam.

Tanítvány: A szorgalmas Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínából az igazságtisztázással vannak elfoglalva. Nincs elég idejük a -tanulásra, illetve a gyakorlatokra és így üldözve vannak, miközben némely tanulók nagyon sok időt vetnek be a -tanulásra és a gyakorlatokra, de keveset az igazságtisztázásra. Sok ilyen tanuló létezik. Hogyan lehet ilyen helyzetben elegendő embert megmenteni?

Mester: Ez azt jelenti, némelyek tisztázzák az igazságot, de nem tanulják a -t, némelyek tanulják a -t, de nem tisztázzák az igazságot. (mind nevetnek) Ez éppen a régi erőknek a kifogása, amiért Dáfá-tanítványokat üldöznek. Te nem kezelted helyesen az arányt. A Dáfá-nak az emberek megmentésére szolgáló dolgai nem lehetnek egy hétköznapi ember által elintézve. Ez egy művelő által kell legyen csinálva. Akkor neked éppen a -t kell tanulnod, művelned magad és művelőnek lenned. Az nem számít, ha egy hétköznapi ember szintén ezt teszi. Neki nincs is meg a hatalmas erénye. De művelőként, ha te semmit sem teszel és csak a -t tanulod – tudod-e, miért tanulod te a -t? Azért hogy beteljesüljél, és azért hogy egyidejűleg minden élőlényt megmentsél. Ha te tanultad a -t, te saját magad kapod meg a -t. Csak kapni akarsz valamit, éspedig a Dáfá-nak az előnyeit? Egy szóval, amikor a Dáfá-tanítványok üldözve vannak, amikor a Dáfá be van szennyezve, te még csak ki sem lépsz, hogy szólj egy szót, méltó vagy-e akkor még arra, hogy megkapd a -t? Így van ez.

Tanítvány: Némely nyugati tanulók Észak-Európából megkövetelik, hogy azt a módszert használják, hogy a dátum szerint olvassák a „Zhuán Fálun”-t…

Mester: Ilyen megállapodás nem létezik, ilyen módszer sem. Leginkább egy fix időpontot kellene meghatározzatok a -tanulásra. Együtt tanulni a -t, ez az a forma, amit én hátrahagytam nektek. De a -tanulásnál szorgalmasan kell előrehaladni, neked gyakrabban kellene tanulnod. Úgy nem fogod elveszíteni az irányt, helyesen fogod járni az utadat. Csupán akkor teheted meg jól azt, amit neked meg kell tenned. Ne változtassátok meg a -tanulásnak az állapotát. Ne gondoljatok ki semmi rendkívülit és szokatlant magatoknak. Válogatósan tanulni a -t vagy bármilyen formában tanulni a -t, az mind az emberi szív, úgy ahogyan én látom azt.

Tanítvány: A mi vidékünkön létezik egy Shen Yun koordinátor, aki különböző okok miatt most nem jön ki többé. Viszonylag visszafogott. Beszélhetne egyszer a Mester erről – kérem?

Mester: Én nem mondhatok ítéletet róla. (mind nevetnek) Ameddig ennek a dolognak nincs vége, a Dáfá-tanítványok még a művelésnél vannak és a vizsgák legyűrésénél. Ennél meg van nézve, hogy megy-e vele vagy sem. Én nem zárhatom le az útját. Mindenki a felismerés folyamatában van és mindenki műveli magát. Ugyan látod, hogy nem jön ki, de ő is nagyon rosszul érzi magát. És ő szintén a vizsgája legyűrésénél van. A vizsga legyűrésénél mindenki ilyen lesz. A döntő az, hogyan uralkodik saját magán az ember.     

Tanítvány: Egy gyakorlótárs azt mondta: Ha az ember nem hisz az első számú felelős személyben, ez azt jelenti, hogy nem hisz a Mesterben. Az helyes?

Mester: Még egyszer el kell magyarázzam nektek ezt a dolgot. Én azt mondtam, hogy a különböző projekteknek a fő felelősei vagy egy terület Dáfá-egyesületének a fő felelőse, nagyon fontosak. Ennek a projektnek az alárendeltjei, a más területeken való felelősök vagy más részlegeknek a felelősei azonban nem olyan fontosak. Mindazonáltal, ha már a Mester megköveteli egyszer tőletek, hogy megváltoztassátok az állapotot, Dáfá-tanítványokként pontosan ezt kell csináljátok. A projekt vezetősége iránt fenntartás nélkül kell lennetek és követnetek kell a parancsokat. Mert a különböző részlegekben szintén a legfontosabb felelős ad útmutatásokat, és a többiek követik. Tehát még egyszer elmagyarázom ezt a viszonyt: Én a fő felelősökre, a nagy projektek felelőseire és a Dáfá-egyesületeknek az első számú felelőseire hivatkozom. Ami alattuk van, a különböző konkrét részlegek, a gyakorlócsoportok és a Fá-tanulócsoportok, amelyek a Dáfá-egyesületek alatt vannak, azok nem azok. Én nem rájuk hivatkozom. Azok nem viselnek felelősséget az egész projektért. Mindazonáltal a sok terület felelőseinek, valamint a különböző projektek részlegfelelőseinek szintén engedelmeskedni kell és jól csinálni a dolgokat, mert ezt ők is a projekt első számú felelősének az útmutatása szerint teszik. Ha valóban léteznek komoly problémák, hiszen jelentheted szabályos úton. Mindazonáltal a sok éven keresztül ti elsajátítottatok egy szokást, nevezetesen hogy semmibe vegyétek (lenézzétek) a többieket. Ez a szív nagyon nehezen távolítható el. Hozzá vagytok szokva, hogy kívül keressetek. El fogom távolítani számotokra ezt az állapotot. El fogom távolítani számotokra ezeket a dolgokat. Ennek nem szabad többé így mennie tovább, az idő erre már elmúlt.

Miért nem mondtam ezt korábban? Ha kezdettől fogva így csináltuk volna, milyen állapot lépett volna fel? Ti egyszerűen azt csináltátok volna, bármit mondott volna a felelős. Így nem találhattatok volna egy saját utat. Egyidejűleg azt sem vehettétek volna észre, ha a felelős tévutakra is vezetett volna benneteket. Azonkívül a felelős sem művelhette volna magát, ha saját magának egy legyűrendő vizsgája sem lett volna. Megértettétek a szavaimat, vagy? Ez az oka annak, amiért az elmúlt években ezt így csináltattam veletek és nem hoztam szóba ezeket a dolgokat. Most a felelősök sok vizsgát legyűrtek az utóbbi tíz évben a nehézségeken és a művelésükön keresztül és a saját útjaikat járták. A legeslegtöbben felismerték, hogyan kell csinálják. Most meg kell változtassuk ezt az állapotot. Egyidejűleg el kell legyen távolítva a már szokássá vált ragaszkodás, nevezetesen, hogy egy problémánál kifelé tekintsenek, kívül keressenek és a felelősnél kutassanak. Korábban már hozzászoktak ahhoz, hogy kifelé tekintsenek, látják a felelősöket és hogy ők egyre nincsenek rendben, az most sincs rendben. (mind nevetnek) Az nem megy, ezt rendbe kell hozzuk. Ámde vissza(térve) a felelősökhöz, némelyek ezt valóban nagyon rosszul csinálták. Ez ugyan nagyon rossz volt, de a fő fejlődés jó. Innen eredően a Mester még most is figyelemmel kíséri ezt.          

Tanítvány: Egy művelőtárs felmutatta nekem, hogy én egyik médiának a munkáját csinálom, de egy másik média művelőtársának is megígérem, hogy programokat állítsak elő. Ez talán azt jelenti, hogy nem tiszta szívvel csinálok valamit vagy összpontosítok egy dologra?

Mester: Mi, Dáfá-tanítványok mármost több feladatot tudunk egyidejűleg elintézni. Ha te jól tudsz elintézni egy dolgot és ugyanakkor egy másik dolgot is jól tudsz csinálni, akkor csinálhatod úgy. Ha viszont még csak el sem tudsz intézni egy dolgot és egyidejűleg más feladatokat veszel át, akkor semmit sem tudsz jól elintézni. Innen eredően te saját magad kell rendbe hozzad ezeket a dolgokat. Északkelet-Kínában létezik egy közmondás: A vak medve szedi a kukoricacsövet. (mind nevetnek) A vak medve tehát egy medve, hogyan szedi a kukoricacsövet? Letör egyet és a hóna alá dugja. Aztán letör még egyet, de ugyanazon hóna alá dugja. Aztán letör még egyet és szintén ugyanazon hóna alá dugja. A végén még mindig csak egy van neki. (mind nevetnek)  

Tanítvány: Egy nagyon jó koordinátor a szárazföldről röviddel ezelőtt hirtelen meghalt betegségkarma formájában. Nagy kár. A körülötte levő gyakorlótársak a saját felelősségük után néznek. De léteznek még más okok?

Mester: Mi olyan sok üldözést kibírtunk és olyan sok utat megtettünk. Mindannyian tudják, miért történt ilyesmi. Kérdezd csak meg a többieket, meg fogod érteni.

Sok dolog volt így elrendezve a régi erők által. Természetesen a tanulók nem feltétlenül tudták ennek a dolognak az elrendezésénél, hogy ők régi erők voltak. Akkoriban a Mester sem említette meg, hogy ezek a régi erők voltak. Így követte ő az elrendezést és így állapodott meg. Sokan gondolták azt, hogy ez így kellene legyen és aláírtak valamit. Ez éppen az oka, amiért egy bizonyos időpontban ők gyakorlókat üldözhetnek. De léteznek más esetek is. Sok ember néz például egy másik után, hogyan műveli ő magát és utánozzák ezt. Nem járják a saját útjukat. Akkor a régi erők hagyják őt korábban elmenni. Így van megnézve, hogyan mozdul meg a szívetek, hogy tovább művelitek-e még magatokat vagy sem. Mert a művelés a szívből kell jöjjön. Aktív módon kell művelje magát az ember. Csak az megy, ha te könnyedén tudod venni a személyes érdekeket, a hírnevet és az érzelmeket a fájdalmas sérülések között. Ha látod, hogy mások meg tudják csinálni, akkor te is meg tudod. Ha látod, hogy a többiek nem tudják ezt, akkor te sem csinálod meg. Ha mindannyian így viselkednek, az semmi más, mint hogy ti ezt a személyt veszélybe sodorjátok. Az emberi ragaszkodások felgyorsítják azt az iramot, amit ő jár [siettetik az eltávozását]. A régi erők akkor a következő alapelvhez fognak ragaszkodni és a halálba vezetik őt: Azon a véleményen vannak, hogy egy csomó embert befolyásolt. Azok rá tekintenek, hogyan csinálja ő és mégsem művelik magukat igazán. Megcsinálják-e valóban ezek az emberek? Tudják művelni magukat? Igazán művelik magukat? Csak akkor mehetne, ha saját maguk művelik magukat. Ha ténylegesen ezt a kiindulási pontot veszik alapul, ez a Mester számára is nehéz. Mert nekik igazuk volt és azt mondják: Nézd meg magadnak ezt a csoport embert. Melyik műveli magát közülük igazán? Ő el kell menjen. Ezért kell a művelésnél feltétlenül a saját utatokat járjátok és saját magatok művelődjetek.               

Természetesen nemcsak ez a két helyzet van. Az is veszélyes, ha némelyek egy hosszabb időn át rendelkeznek a betegségnek az erős ragaszkodásával. Mert némelyek azt mondják, az ember egészségessé fog válni és egy védőernyővel fog rendelkezni, mihelyt Dáfá-t művel: „Nem fogok betegségeket elkapni és nem szükséges semmitől sem félnem, mihelyt a Dáfá-tanítványok egyike leszek.” Milyen erős az emberi szív! Ez az igazi és szilárd művelés? Az ember védőernyőnek tekinti a Dáfá-t? Ez egy ragaszkodás, még ha az elején nem is így gondolkodott az ember.

Nem megmondtuk, hogy a beteljesülésnél kivétel nélkül minden ragaszkodást el kell távolítsunk? Az emberi érzületek egyike sem lesz kihagyva. Az nem megy, ha csak egy emberi érzülettel is rendelkezik az ember. Minden el kell legyen távolítva. Némely gyakorlóknál ez mind váratlan eseményekhez vezethet. Gondolom, az összes démoni nehézség után sok tanuló tudja, miért van ez így. Ehhez semmi többet nem mondok. Ezeket a problémákat magatok mögött tudjátok az utatokon.

Tanítvány: Mivel némely Dáfá-tanítványok üldözve lettek Kínában, ők nem mernek előlépni. A tanítványok, akik visszamaradnak, késleltetni fogják a -helyreigazításnak a folyamatát. Adhat a Mester – kérem – egypár útmutatást ehhez?

Mester: Ők nem késleltethetik a folyamatot. Mert az idő nem vár az emberekre. Csak a Mester ad egyre és egyre újra esélyeket nekik. A folyamat közben lehet várni. De a tényleges, igazi végső idő nem lehet késleltetve.

Tanítvány: Hogyan kellene ezt még jobban csinálják a Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínában a -helyreigazítás pillanatnyi folyamatában? Üdvözletüket továbbíttatják velem a tisztelt Mesternek.

Mester: Mentsetek meg minden lényt, tisztázzátok az igaz körülményeket, csináljátok azt, amit a Dáfá-tanítványok kell csináljanak, műveljétek jól saját magatokat. Ne vadásszatok mindig új dolgok után. Ne űzzétek a kis utaknak a dolgait. Csináljátok őszinte módon jól a három dolgot. Köszönöm nektek. (taps).

Tanítvány: Ami az adománygyűjtésről szóló -alapelvet érinti, kérem a tisztelt Mestert, hogy még egyszer adjon egy világos útmutatást. Ha például Kínán kívül projektek húzódnak el, amelyek meg kell legyenek csinálva, ha némely tanulók pénzt fektetnek ezekbe, némely mások aztán átveszik a munkát, az adománygyűjtésnek számít?

Mester: Valójában az adománygyűjtés vonatkozásában főképpen a szárazföldi Kínában levő helyzetre célozva beszéltem. Kínán kívül ez nagyon ritkán fordul elő. Tajvanon egyes emberek kihasználják a Dáfá-tanítványok hiányosságait. Ezzel ellentétben az effajta rossz emberek számosak a szárazföldi Kínában. Ezért ennél a szárazföldi Kínában levő helyzetre hivatkoztam. Más területeken ez viszonylag ritkán fordul elő. Némely Dáfá-tanítványok együtt fektetnek be egy projektbe. Az nem számít adománygyűjtésnek. Mert ők nem követeltek pénzt másoktól. Így ez mind nem számít adománygyűjtésnek. Természetesen léteznek Dáfá-tanítványok, akik üzleteket kötnek és egy nagyon jó gazdasági helyzetben vannak. Így ők támogatják a Dáfá-projekteket a pénzükkel. Ez is egészen más, mint egy adománygyűjtés. Ezt saját kezdeményezésükből és a szívükből csinálják, ennél semmi sincs megzavarva. Azonkívül gazdaságilag viszonylag jól állnak ott. Így ennél nincsenek adományok gyűjtve. Ne csináljátok ezt tagsággal. Ne követeljetek saját kezdeményezésetekből mindenütt pénzt a tanulóktól. Aki azt csinálja, az helytelenül cselekszik.   

Tanítvány: Újabban némely területeken viszonylag erősen léptek fel tanulóknál a betegségkarmának a megjelenései. Némely tanulók javasolták, hogy mindannyian együtt küldjenek helyes gondolatokat, hogy egy jóságos megoldást találjanak azon élőlények számára, amelyek létrehozták a betegségkarmát. Helyes ez a megértés a „jóságos megoldás”-ról és ez a cselekvési mód?

Mester: A Dáfá-tanítványok könyörületesek. A Mesternek a -teste is azon van, hogy a különböző jó, valamint rossz sorskapcsolataitokat megoldja. A gondolat nem hibás, de meg kell nézni, hogy az megfelel-e a helyzetnek, és hogy az csak egy azon körülmények közötti cselekvési mód-e, amelyek között nincs többé kiút.

Némelyek betegek voltak és meg lettek gyógyítva, miután elkezdték művelni magukat. Ők valóban meg lettek gyógyítva. De azért, hogy eltávolítsák a ragaszkodásodat és levizsgáztassanak téged, hogy meg tudod-e csinálni, a régi erők ezt úgy csinálják, hogy a korábbi betegséggócnak a helyén egy fájdalomérzéssel rendelkezz vagy hogy a betegségeknek a reakcióival rendelkezz. Ráadásul a tünetek is ugyanolyanok. Ennél meg van vizsgálva, hogy hiszel-e te a Dáfá-ban. Mi a teendő akkor? Az emberek egy gondolaton keresztül különböznek az istenségektől. Ha neked helyes gondolataid vannak, ha te ezt mind a régi erők megtévesztéseinek és zavarásainak tartod, ha úgy véled, hogy miután olyan sok évet műveltél Dáfá-t, ilyesmi nem bukkanhat fel, ha ez a gondolat valóban a szívből jön, minden azonnal eltűnik. De azt nem csinálja meg az ember, csupán ha egyszer azt mondja. Az állhatatos helyes gondolat a belsődből jön. Nem egy formalitásról van szó, ezek nem is üres szavak. Némelyek például azt gondolják: A Mester megtanította nekünk, hogy azt úgy mondjuk, tehát én is azt mondom. De ha te meginogsz a szívedben vagy ha csak azért csinálod azt, hogy megmutasd a Mesternek, akkor te nem érted el azt a szintet. Az valóban úgy van, hogy a kibocsátott gondolat ezt akkor nem rázhatja meg és nem törheti át a régi erőknek a tetteit. Akkor az nem megy. Csak az megy, ha az helyes gondolatok a művelésre vezethetőek vissza.        

Avégett hogy ti ezt mind jól tudjátok kezelni, újra és újra azt mondtam nektek, hogy ti valóban kell tanuljátok a -t és szilárdan műveljétek magatokat. Ha a helyes gondolat erős, a gondolat hasonló egy istenségéhez, amelyik széthasíthat egy hegyet. Egy gondolattal már szét lehet hasítani egy hegyet. Akkor nézd meg, hogy a régi erők mernek-e még csinálni valamit. Ha az helyes gondolat ott van, semmitől sem lehet visszatartva az ember. Ezért a legtöbb tanuló, aki leginkább zavarva és üldözve lett, az, aki nem haladt nagyon szorgalmasan előre vagy aki nem tanulta gyakran a -t vagy a tanulásánál más dolgokra gondol. Normális módon ez így van. Azok a Dáfá-tanítványok, akik valóban jól művelték magukat, tényleg nem lehetnek zavarva. Ők egyáltalán nem lehetnek zavarva. Azonkívül nekik nagyon erős helyes gondolataik vannak. Egyidejűleg segítenek másoknak. Ők valóban azon vannak, hogy segítsenek a Mesternek a -helyreigazításnál.   

Tanítvány: A szárazföldi Kínában sok tanuló tekinti „A Fálun Dáfá jó” felirattal rendelkező amulettet szükséges tárgyként az igaz körülmények tisztázására. Mindenkinek ad egyet, akivel találkozik, anélkül hogy mélyrehatóan tisztázná az igaz körülményeket.

Mester: Az természetesen nem helyes. Te nem tudod, mit csinál és már adsz egyet neki. (mind nevetnek) Ő éppenséggel pont Dáfá-tanítványokat üldözött a munkatáborban. És te adsz neki egyet, minek? Miért véded őt? Megvéded őt, úgy hogy ne ütközzön nehézségekbe és továbbra is Dáfá-tanítványokat üldözzön? Neked tisztáznod kell neki az igaz körülményeket, úgy hogy tisztában legyen velük és semmi rosszat se csináljon többé. Csupán akkor adj neki egy amulettet, miután valóban megmentetted őt. Ez pontra kell legyen téve. Az emberek megmentése nem azonos a szórólaposztással, amelynél egyik a másik után van szétosztva.

Tanítvány: Némely tanulók a szárazföldi Kínában azt mondják a súlyosan beteg rokonaiknak vagy barátaiknak, hogy azt kellene szavalják „A Fálun Dáfá jó”. Ők még bizonygatják is, hogy a betegségek akkor teljes bizonyossággal meg lehetnek gyógyítva.

Mester: A szárazföldi Kína pillanatnyi helyzetének a szempontjából nézve, ha valaki abban az eretnek környezetben valóban ezt meri szavalni, és ráadásul hangosan szavalni, akkor meg lesz gyógyítva. (mind tapsolnak) De ha ezt egy lazább környezetben szavalja, ez nem működik feltétlenül. Miért? Mivel te ott a gonosz nyomásának az ellenére azt mered mondani „A Dáfá jó”. Ez akkor más, mint amikor egy olyan környezetben, mint az USA, egyszerűen így mondja az ember. Ha te itt az utcán azt kiáltod „A Fálun Dáfá jó”, a rendőrség is magasba fogja emelni egyszer a kezét [követi a hívásodat és támogatást nyújt]. (mind nevetnek) Nem létezik nyomás. De ha valóban a szívéből szavalja az ember „A Dáfá jó”, ez is fog működni. Ezért az ember magatartása és a környezet dönti el, milyen az eredmény. H a környezet nagyon jó, nagyon laza és nem érezhető nyomás, akkor a körülmények is meg kell legyenek nézve. Ennél a szív van megnézve.      

Tanítvány: Némelyek nem gyakoroltak Fálun Gong-ot a szárazföldi Kínában. Hogy tartózkodási engedélyt kapjanak külföldön, a gyakorlóhelyünkön megtanulták az öt gyakorlatot. A különböző tevékenységeknél csináltak egypár fényképet. Ezzel becsapták a kormányt és menedékjog iránti kérelmet állítottak ki. Némely Dáfá-tanítványok igazolásokat állítottak ki a családtagjaiknak. Megfelel ez a alapelveinek?

Mester: A művelés kezdetén már vitatkoztak erről a Dáfá-tanítványok. Mi a teendő? Én ezt így látom: Hogy ő valóban gyakorol-e Fálun Gong-ot vagy sem, a kormánynak a munkája azt megítélni. A Dáfá-tanítványoknak nincs meg az adminisztratív hatalmuk, hogy ezzel törődjenek. Ha szeretné tanulni ezt és csinálni a gyakorlatokat, mondhatod te akkor, hogy nem akarod megtanítani azokat neki? Neki is meg kell tanítanod azokat. A döntő az, hogy ennél tisztáznotok kell neki az igaz körülményeket. Hogy ő tisztában legyen ezzel, az a kulcs.       

Normális módon a Dáfá-tanítványok nagyon jószívűek. Ha képeket csinál, hagyják őt. Ha tanulni akarja, hagyják őt tanulni. Az úgy van, ha a Fálun Gong-on keresztül politikai menedékjogot kapott, tartozik valamivel a Fálun Gong-nak. Attól fogva semmi rosszat sem szabad csináljon a Fálun Gong ellen. Mihelyt azt csinálja, azonnal megtorlást fog tapasztalni. Akkor vissza kell fizesse ezt az adósságot, éspedig egy bizonyos mértékig. Ő az USA-ba tudott jutni Kínából a Fálun Gong segítségével. Így pontosan olyan sokat kell visszafizessen, amennyivel tartozik. Lehet, hogy vét valamilyen törvény ellen és ki lesz toloncolva vagy más megtorlás éri, amelyik ugyanolyan komisz. Pillanatnyilag némely ügyvédek Fálun Gong tanfolyamokat tartanak. Azért hogy segítsenek a menedékjogot kérelmezőknek, tudtukra adják, hogy a „Zhuán Fálun”-t tanulják. Egészen mindegy, milyen okokból csinálják ezt ezek az ügyvédek, ők erősen eladósodtak a Fálun Gong-gal szemben. De másfelől nem rossz dolog az embereket odavezetni, hogy megismerjék a Dáfá-t. Ámbár minden ember azért jön külföldre, hogy pénzt keressen és hogy biztosítsa a létfenntartást, aminél a személyes előnyöket teszi az első helyre, egészen mindegy, hogyan működik ez, egyúttal teljes bizonyossággal kap valamit a Fálun Gong-ról ebben a folyamatban. Ezért normális módon nem nagyon törődünk az ilyen dolgokkal. Mert ez a kormánynak a munkája, hogy ezzel törődjön. Ennek semmi köze hozzánk. Ezért lehetőleg nem kellene rossz sorskapcsolatokat kössetek.                

Tanítvány: Tisztelt Mester, a Shen Yun promócióról való tapasztalatcsere magában kellene foglalja a xinxing-emelésnek a témáját is, úgy hogy ne csak a munkáról beszéljen az ember?

Mester: Igen. Csak ha a Dáfá-tanítványok mindennél, amit tesznek, erős helyes gondolatokkal rendelkeznek, intézhetik el még jobban a dolgokat. Természetesen az nem megy, hogy semmit sem csinál az ember és csak a -t tanulja, ha sürget is a dolog. Ha az emberek mind elmentek a -tanulás után, semmi sem lehet elérve többé, úgy az szintén nem megy. Nem szabad minden dolognál túl mereven eljárnotok a szabályok szerint. A Fá-t feltétlenül kell tanulni. Különböző helyzetekre és időkre kellene legyen ügyelve, ezt jól kellene elrendezzétek.    

Tanítvány: Azok a gondolatok és jellemvonások, amelyek egy hosszú időn át jöttek létre, a régi erőknek egy elrendezése? Ezek nagyon erősen zavarják a -tanulást, hogyan lehet megszabadulni ezektől a zavarásoktól?

Mester: Az emberek gondolatai, ötletei és mindenféle nézetei, amelyek az agyban jöttek létre, mind azon folyamat közben lettek kialakítva, amelyiknél te különböző dolgokkal kerültél kapcsolatba a társadalomban. Minél idősebb egyvalaki, annál több van összegyűjtve. A rossz jelenségek a szárazföldi Kínában egyre inkább sokasodnak. És ezekből te is egyre többet nézel meg magadnak. Azt mondják, a gyerekek a szárazföldi Kínából egészen mások, mint a külföldön élők. A gyerekek, akik Kínából jönnek, mindent megértenek és ravaszok. Igen, abban a társadalomban minden gaztett napvilágra kerül. Újságok, médiák, az embereknek a viselkedése, amikről beszélnek, nem ismernek határokat. A gyermekeknek az agya sok olyan dologgal van teletöltve, ami nem szabad legyen és többel, mint az, amivel a külföldön élő gyermekek rendelkeznek a fejükben. Ez azt jelenti, ők koraérettek.       

Ha egy dolog belement egy embernek a gondolataiba, az már létezik ott. Az embernek van egy emlékezete. Ezt emlékezetnek nevezik, ha erről beszél az ember, úgy tűnik, hogy ez egy nézet lenne, valójában megfoghatóan létező alapanyagokról van szó. Ha az ember beszél, elmagyaráz neked egy alapelvet vagy meg akar győzni téged, blabla, közvetlenül az agyadba tölti ezt, ő valóban dolgokat dob oda neked. Némelyek nagyon bosszankodnak és szünet nélkül tiltakoznak ez ellen, így állandóan ellökik ezt. Magától értetődően a Dáfá-tanítványok hasznot hajtanak az embereknek. A szavaink helyes gondolatokra épülnek fel. A beszéd közben lótuszvirágok vannak kibocsátva. De a között, amit hétköznapi emberek alakítottak ki a társadalomban, alig létezik valami, ami valóban jó. Ha ez emberi testekbe jut, manipulálni fogja az embereket. Az ember azt mondja, az nem tesz semmit, ha a szem lát valamit. Ha az ember nem akarja többet, nem néz többé oda, akkor az jó. Nem, az nincs úgy, ha te láttad, az bejutott. Mert minden dolog megsokszorozhatja magát a többi dimenzióban. Minél hosszabban nézi az ember, annál több jut be. Tévét nézni, számítógépet nézni, mindegy, mit nézel meg magadnak, az bejut. Ha ezekből a dolgokból sok van beletöltve az agyba és a testbe, a viselkedésed ezek által lesz ellenőrizve. A beszédstílusod, a gondolkodásmódod, a dolgok általad való meglátása mind befolyásolva van ezektől.     

Különböző környezetek különböző embereket teremtenek, ez abszolút. Nemcsak a művelési körben, korábban ezt még az idősebb emberek is megértették. Ezek a dolgok fokozatosan el vannak távolítva a művelésben. Ha viszont te úgy véled, én ma műveltem magam, én mind eltávolítom azokat. Szokásos körülmények között az nem megy. Miért? Mélyen megfagyott jég nem vezethető vissza egyetlen egy nap hidegére. A létrejött dolgok csak nagyon nehezen lehetnek egyszerre eltávolítva. Ha nem rendelkezel egy ilyen nagy hőmennyiséggel, nem éred el, hogy olvadásba hozzad. Több próbálkozásra van szükséged, hogy olvadásba hozzad. Ha ma jól művelted magad, olvadásba hozhatsz valamit, ha holnap jól műveled magad, szintén olvadásba hozhatsz valamit, ha holnapután jól műveled magad, megint olvadásba hozhatsz valamit, ha neked fokozatosan valóban erős helyes gondolataid vannak, a hő is nagy lett, akkor egészen olvadásba hozhatod.     

Miért mondják némelyek, én mind eltávolítottam a gonosz dolgokat a gondolatokban, miért léteznek ezek már megint? Azonkívül minden nap küldök helyes gondolatokat, hogy kitisztítsam őket, miért kerülnek megint napvilágra? Miért nem szabadulok meg egyszerűen tőlük? Igen, neked ezek a dolgaid szintén nem egy nap alatt jutottak be (a Mester nevet), ez bizony nem egyszerre lett kialakítva. Ilyen a viszony. Az úgy van, ha én a Mestert hívom segítségül, akkor ő már mindent eltüntetne? Mondd csak, következésképpen nem a Mester művelné magát érted? Végső soron ez nem számít ahhoz, ami általad van kiművelve. Ha ezek nem számítanak a tieidhez, akkor te nem művelted magad, akkor neked hiányosságaid vannak a művelésben. Miután visszatértél a mennybe, az összes istenség megkérdezné: Hogyan művelted te magad? Sok dolog nem általad lett művelve, semmilyen hatalmas erények, te nem viselted el a szenvedést ebben a tekintetben. Az egész úton mindig a Mester távolított el számodra mindent, akkor a menny nem vesz fel téged. Az nem megy, hogy még adósságaid legyenek, amelyeket nem törlesztettél. Az ember azt fizeti vissza, amivel eladósodott, ez a világegyetemnek az alapelve. A Mester visszafizethet egy részt számodra és megtisztíthatja azt a gondolataidban, ami meg kell legyen tisztítva. De a művelésben neked megvan az a művelni való részed, amit te kell műveljél és az az elviselni való picike, amit el kell viseljél. Ez nem veszélyes számodra, de te fel kell ismerd, mi a művelés és hogyan műveli magát az ember. Ha te felismersz valamit a művelésben és megemelkedsz, az csupán a művelés.          

Tanítvány: Beszélhet a Mester – kérem – egyszer a Zhen-Shan-Ren képzőművészeti kiállítás fontosságáról?

Mester: A fontosságról beszélni. A képzőművészeti kiállítás, valamint más projektek az igazság tisztázására szolgáló projektek, amelyeket a Dáfá-tanítványok az emberek megmentéséért tesznek. Így van ez, ez hasonló más projektekhez.

Tanítvány: Tisztelt Mester, én médiaprodukcióval (média-előállítással) vagyok elfoglalva. Ha konkrét dizájnról (formatervezésről) van szó, mint például tévédizájnról (televíziós formatervezésről), akkor sok dolog semmivel sem rendelkezik a mi hagyományunkból, nagyon kommerciális (üzleties), vagyis korábban nem létezett ilyesmi. Ha most az ember szeretné egy Dáfá-tanítványnak az útját járni és ennél meg kell feleljen a hétköznapi emberek professzionalizmusának, hogyan lehet megtartani ennél a helyes egyensúlyt?

Mester: Végezd nyugodtan a hétköznapi embereknek a munkáját. Az az út és mód, ahogyan ez a társadalom működik, pontosan ennek a korszaknak egy terméke. Mondjuk csak úgy, korábban nem létezett a mai társadalmunknak az állapota, ha te teljes egészében a korábbi mód szerint szeretnéd előállítani a dolgokat, akkor hát senki által sem lesznek megvásárolva (mind nevetnek), ez a környezet nem is létezik többé. A mostani társadalom mármost ilyen, egyszerűen dolgozz egészen normálisan, és az nem lesz hibaként felszámítva neked. A Dáfá-tanítványok nem kell előmozdítsák ezeket a dolgokat, hanem több pozitív hatást kifejtsenek, akkor az már rendben van. Te viszont mindegyik környezetben tudod művelni magad, és az, ami művelve van, te vagy. Az előny láttára, a jó és rossz, helyes és hibás, kell vagy nem kell láttára, akkor nézd csak meg, hogyan helyezed el magad, akkor eljött a gyakorlatnak és a művelésnek az ideje. Te olvastad a könyvet, olvastad a -t is, szüntelenül műveled magad és állandóan olvasod a -t, akkor a társadalomban egyszerűen meg lesz nézve, hogyan tudsz uralkodni magadon.      

Amik a modern iskolákban vagy egyetemeken vannak közvetítve, azok ilyen dolgok, ha te aztán egy munkakörnyezetbe jutsz, azok még mindig ilyen dolgok, az nem tesz semmit. Már az egész társadalom ilyen, és következésképpen semmi más nem marad fenn számodra, mint hogy saját magad lehetőleg jól csináljad ezt. Ha nem dolgozol, hogyan tudod akkor eltartani a családot? Ha még a te létezésed is kérdésessé van téve, mit csinálsz akkor? Ha mostantól fogva mindenkivel a hajdankori ruhákat vetetnénk fel, ha mostantól kezdve csak még olyan dolgokat csináltatnánk veletek, amelyek a hajdankorban is csinálva lettek, (mind nevetnek) ilyesmit mi nem csinálunk. Most egy ilyen korszakban tartózkodunk. Hogy a jövendő emberiség újra vissza fog találni az emberiség hagyományához, az kérdésen kívül áll, az abszolút úgy lesz, most viszont az nem megy. Ez különösen az emberek megváltásánál van így, te feltétlenül meg kell felelj a hétköznapi emberek társadalma állapotának, amikor embereket váltasz meg, máskülönben nem válthatnál meg embereket. Ha te valami szokatlan dolgot művelnél, és a többiek igazán furcsának tekintenének téged, akkor senki sem értene meg téged, bármit is magyarázol, hogyan lehetnének ennél emberek megmentve?       

Tanítvány: Hogyan lehet elérni, hogy ismertté tegyük a Shen Yunt a középső és a felsőbb társadalomban, avégett hogy az eredmény még jobb legyen?

Mester: Erre saját magatok kell rájöjjetek a gyakorlatban. Ez mindegyik vidéken másképp működik, mindegyik nép is más, némelyek átélték a kommunista társadalmat, némelyeknél mindig egy normál társadalom volt, némely helyek gazdaságilag fejlettek, némely helyeken ez rosszul néz ki gazdaságilag, sok nép a társadalomban is különböző kulturális nézeteket alakított ki, emiatt a különböző vidékeken élő Dáfá-tanítványok ezt saját maguk kell csinálják. Az nincs úgy, hogy ti a Shen Yun dolgában részt kell vegyetek, mert ez is egy projekt az emberek megmentésére, a Dáfá-tanítványok erőforrásai viszont korlátozottak, ha szeretnétek ezt csinálni, akkor jól kell csináljátok, különben hagyjátok. Az nincs úgy, hogy én a Shen Yunt világszerte mindegyik városban fel szeretném léptetni, úgy vélem: Ha te ezt valóban szeretnéd csinálni, akkor sikeresen kell csináld, máskülönben hagyd.     

Némelyek úgy vélik, hogy ők ebben az évben sikeresen zárták volna le a Shen Yunt, nincsenek veszteségek, és így örülnek, ámde a Shen Yun veszteségeket csinált. Neked tudnod kell, hogy a Shen Yunnek évente néhány milliónyi kiadása van, de honnan kellene származzon ez a pénz? A Dáfá-tanítványok mindannyian tudják, hogy a Shen Yun egy helybeli látogatásával embereket lehet megmenteni, hogy ezt így is lehet csinálni, akkor ez viszont azt is jelenti, hogy neked viselned kell a felelősséget a Shen Yunért. A Shen Yun sok helyen teszi lehetővé számotokra, hogy elintézzétek az összes lény megváltásának a dolgát, de ti is kell figyeljetek arra, hogy lehetővé tegyétek a Shen Yunt. Ha ezt csináljátok, akkor csináljátok jól, különösen ennél a dolognál a Mester közvetlenül irányítja a Shen Yunt, ezért valószínűtlenül gyorsan be lesz számolva nekem, hogyan csináltátok ezt helyben.      

Tanítvány: Most sok gyermeke létezik a Dáfá-tanítványoknak, aki el van ködösítve a hétköznapi emberek dolgaitól, mit lehet ott tenni?

Mester: Valóban, ez a társadalom egy nagy festékes edény. A mostani társadalom az egyik oldalon húzza az embereket, a Dáfá-tanítványok a másikon, a Dáfá-tanítványoknak a gyermekei maguk is ebben a környezetben vannak és a rossz dolgok lefelé húznak embereket. Ha a gyermek nem tudja magát művelni vagy a környezet nem jó, akkor a gyermeknek nincs elhárító ereje. A Dáfá-tanítványoknak a felelőssége viszont nagyon nagy, mi nemcsak a világi embereket mentjük meg a világban, a körülötted levő emberek is meg kell legyenek mentve.   

Tanítvány: Mester, magyarázza el – kérem – a kapcsolatot a „Sound of Hope” és más médiaprojektek között.

Mester: Ennél nem léteznek különleges kapcsolatok, ezek mind olyan projektek, amelyek Dáfá-tanítványok által vannak csinálva, mindnek ugyanaz a célja: minden élőlényt megmenteni. Csináljátok teljes erővel, ha tesztek valamit, akkor csináljátok azt jól, különben hagyjátok. Ha te nem csinálod jól, akkor a gonosz ráadásul ki fog nevetni, az szégyent fog hozni a Dáfá-tanítványokra és rosszul fog kihatni. Ezért, mindegy, mit tesztek, ti valóban lelkiismeretesen kell megtegyétek.

Minden, bezárólag azzal az úttal, amit a -igazolásban jártatok, fel lett jegyezve a történelemben. Dolgok, amiket ti teremtettetek, az istenségek által vannak összefoglalva, a Mesternek a -teste szintén összefoglalja azokat számotokra. Ha aztán kiveszi az ember a lényeget (az esszenciát), akkor az a te utad, akkor az a te méltóságteljes erényed, akkor az a dolgok a világodban, amelyet megteremtettél. Mit ismert fel Sákjamuni? „Lemondás, Meditáció, Bölcsesség”, ti mindannyian tudjátok, hogy ez volt az ő művelése, bezárólag azzal, amit a világon való -terjesztésének a 49 évében kapott. Mindegyik istenségnek megvan a saját felismerése, ami pontosan az, amit az univerzumnak a Dáfá-jából ismert fel, a felismerésben saját maga teljesül be és egyidejűleg megteremti a világát. Mindennel, amit mindegyik Dáfá-tanítvány saját maga csinál, istenségek törődnek, minden az istenségek által van összefoglalva.       

Tanítvány: Az NTDTV központnak az eladói megkövetelik az újságíróktól, hogy díjmentesen forgassanak kereskedelmi adásokat néhány cég számára.

Mester: Adásokat díjmentesen? Ha az ember a kapcsolatápolásért szeretne csinálni valamit vagy üzletileg kölcsönösen hasznot lehet húzni, akkor az megy. Ha viszont ez nincs úgy, akkor nincs értelme ingyenesen csinálni valamit. Ha ezen keresztül az ember beszélhet az igaz körülményekről és ennél embereket vált meg, akkor szintén nem vagyok ellene. Ha viszont ez mind nincs így, minek kellene akkor csinálni? Mivel a kérdés így lett feltéve a tanítvány által, én is így kell azt megválaszoljam.     

Tanítvány: Én ezt nem tudom felfogni, előmozdíthatja ez [ez nem fogja kompromittálni] az „NTDTV” márkát, vagy a riporterek lehetőleg együtt kellene működjenek és ezzel segítsenek az eladóknak, hogy ezen a módon potenciális kliensekhez (ügyfelekhez) jussanak? Nem kellene talán az eladóknak a professzionalizmusukon dolgozniuk, avégett hogy önállóan vonzhassanak ide hirdetést (reklámot)?

Mester: Tehát az NTDTV-nél valóban sok dolog van, amit még jobban kell csinálni. Nézzétek csak meg hát, hogyan van ez csinálva a Shen Yunnél, ott nem csinálhatja mindegyik egyszerűen azt, amit akar. Ha találkozókat csinál az ember és ennél nem tudja megoldani az igazi problémákat, akkor az szintén nem megy. Tulajdonképpen egyáltalán nem akarok beleavatkozni ezekbe a konkrét dolgokba, a művelésben ez az az út, amit ti saját magatok kell jól járjatok. Ha viszont te nem csinálod jól, akkor valóban nagy köveket fogsz lerakni a Dáfá-tanítványoknak az útjába az összes élőlény megmentésénél és rossz hatást fogsz gyakorolni.

Tanítvány: A projektünknél még sohasem kérdeztük meg a Mestert, most a projekt éppen a döntő szakaszban található, az illetékesek azonban nem tudnak egy közös nevezőt találni és nagy konfliktusaik vannak, ezáltal a projekt nem jut előbbre.

Mester: Akkor csináljátok úgy,  ahogyan a fő felelős határozza meg. Nézetem szerint a múltban sok dolognál létezett ez a probléma, és ti csak fáradságosan jutottatok előre, újra és újra orra bukott az ember. Remélem viszont, hogy ti a kudarcból a pozitív tanulságokat (leckéket) tudjátok levonni, nem kellene minidig a rossz tapasztalatokat kiszűrjétek. Ha a rossz tapasztalatokat szűri ki az ember, akkor emberi szívvel szemléli a dolgokat, ravasszá válik és agyafúrt lesz, aztán rosszá válik. Mi egy rossz ember, azt persze már elmagyaráztam nektek, egy ravasz ember az egy rossz ember. Ha valaki jószívű, nincsenek olyan bonyolult gondolatai, akkor az egy jó ember. A problémákat pozitív módon kell szemlélni, ha orra bukik az ember, az okokat egy művelő perspektívájából kell megkeresni: Hol viselkedtem hibásan? Csupán ha a -val mérlegelsz, vonhatsz le pozitív tanulságokat ebből. Ha te valóban így tudod megvalósítani azt, akkor teljes bizonyossággal minden jó lesz. Ha aztán mindannyian együtt csinálják, akkor szilárdan hiszek abban, hogy jól működik egy projekt. Egyszerűen úgy van, hogy nem nézett belülre (befelé) az ember, hogy nem vont le pozitív tanulságokat, hogy nem úgy beszélgetett a problematikáról, mint egy Dáfá-tanítvány.           

Tanítvány: Ha azon kérdés előtt áll az ember, melyik Dáfá-projektnél kellene közreműködjön, át kellene gondolja, melyiknél tudná a legjobban bevetni a képességeit, vagyis olyan projekteket kikeressen, amelyek a legtökéletesebben tudnának kihatni a saját emelkedésre művelésen keresztül és nem a projektfelelősök csábító szavaira hallgasson, ez helyes vagy nem? Mert az illetékesek a jó képességekkel rendelkező tanítványokat legszívesebben teljes munkaidőben dolgoztatnák maguknak, én viszont azon a véleményen vagyok, hogy a hétköznapi emberek munkahelyein lehet a leginkább találkozni azokkal az emberekkel, akik befolyással rendelkeznek a középső és a felsőbb társadalomban. Kérem a Mester útmutatását.   

Mester: „Dáfá-projekteknél közreműködni, amelyekben a legjobban tudná bevetni a képességeit az ember”, ha ezt az emberek megváltása alapvető problematikájának a szemszögéből nézi az ember, ez stimmel. Ha viszont azt mondod, te egy számítógép-specialista volnál, és aztán reklámot mész eladni – természetesen, ha te akkor még úgy véled, hogy te szintén képes vagy reklámot eladni, akkor természetesen az is megy. Amit én akarok mondani, az az, hogy természetesen az jó, ha annak, amit tanultunk, illetve bevetünk, nagy haszna lesz az emberek megmentésénél. Természetesen azt is átgondolhatja az ember, hogy egy munka a hétköznapi embereknél még hatékonyabb lehetne az emberek megmentésének a tekintetében, akkor az természetesen szintén nem hiba. Tulajdonképpen ezek a dolgok nagyon egyszerűek, az ember lerögzíti az irányt és aztán egyszerűen jól csinálja. Némely felelősök bizonyos projekteknél valóban személyzethiánnyal küszködnek, akkor minden követ megmozgatnak, hogy személyzetet szerezzenek, nekik akkor az is mindegy, milyen képességeid vannak, ameddig te közre tudsz működni nála, az már rendben van számára. (mind nevetnek) Az utat saját magatok kell járjátok, ha egyszer orra buktok, akkor ahhoz szintén semmit sem szólok, ha az ember saját maga észrevette, hogyan teendő meg ez, akkor az már elegendő.    

Tanítvány: A személyzethiány alapján különböző projektek egymás közt vitatkoznak és harcolnak a szűkös személyzeti erőforrásokért, ahelyett hogy még jobban együttműködjenek.

Mester: Heveny személyzethiánynál nem talál az ember helyben megfelelő (alkalmas) embereket, így csupán elkezdeti egyszer a munkát valakivel. Nekem is világos, hogy ezek a ti pillanatnyi nehézségeitek. Az összeegyeztethetetlenségeket szintén figyelemmel kísérem ennél.

Tanítvány: Szeretném – kérem – megkérdezni a Mestert, hogy Vietnam jelenlegi politikai helyzetében is tisztázni kellene az igaz körülményeket a szárazföldi Kína irányába?

Mester: Ha Dáfá-tanítványok egy különleges politikai környezetben tartózkodnak, és aztán jól tudják csinálni a körülöttük levő dolgokat, akkor az is rendben van. Ha a környezet és a feltételek nem engedik meg, akkor azt nem is kell kényszerrel keresztülvinni. Természetesen azt is mondtam, a szárazföldi Kínában élő embereknél nem egyszerű dolgokról van szó, mert a világ országainak a királyai különböző történelmi korszakokból és a magas szintekről azok, akik lejöttek és sorskapcsolatot kötöttek, mind ott születtek újra. Eltekintve attól, hogy a mostani kínaiak a felismerhetetlenségig el vannak torzítva az eretnek kommunista párt által, a cselekedetek, a gondolkodás, a viselkedés mind eléggé megromlott, ámde így ezeknek a származása valóban nagyon figyelemre méltó, nagyon könnyen lehetséges, hogy a ti népeitek királyai ott vannak. Ezek a dolgok a szárazföldi Kínában élő tanítványok által is teljes erővel vannak csinálva, ha tehát neked megvannak ezek az előfeltételeid, akkor megteheted, ha nincsenek meg az előfeltételeid, akkor az sem tesz semmit, a Dáfá-tanítványok az egész világból, bezárólag a szárazföldi Kína minden vidékének a Dáfá-tanítványaival, azon vannak, hogy megtegyék azt.      

Tanítvány: Melyik projekt alkalmas pillanatnyilag a leginkább, hogy megmentsük Afrikában az élőlényeket, a Shen Yun, az NTDTV vagy az EPT?

Mester: (nevet) Amelyik megérett, az lehet bevetve. Ha az NTDTV megérett, csináljatok NTDTV-t ott. Előfeltételek nélkül az nem megy. Ha az EPT megérett, csináljatok EPT-ot ott. Nem azon múlik, melyik projekt alkalmas, hanem azon: Először, hogy az előfeltételek jelen vannak-e, másodszor, hogy a Dáfá-tanítványok tényleg gondolnak-e minden élőlényre.    

Tanítvány: A Dáfá erőforrásai értékesek. Hogyan lehet minden Dáfá-tanítványt rávenni arra, hogy megbecsülje a Dáfá erőforrásokat?

Mester: Igen. Sok tanuló nem tud pénzt keresni, mindazonáltal egyáltalán nem félnek pénzt költeni. (mind nevetnek) Mindegy, milyen sok pénz az, el merik költeni. Nagyon gyorsan költik el, anélkül hogy ügyelnének a következményekre, anélkül hogy eltöprengenének, honnan jön a pénz. Azzal szintén nem törődnek, később hogyan megy ez tovább? Nincs felelősségérzetük. Ha ezt csinálják, az istenségek is dühösen néznek rájuk. A Dáfá-tanítványoknak az erőforrásait eltékozolni, az semmi más, mint hogy zavarják és szabotálják a Dáfá-t. Csak ez a mennyisége van az erőforrásoknak. Ha elhasználod ezeket, azoknak, akik valóban embereket menthetnek meg, ellenben semmijük sincs.      

Tanítvány: A -helyreigazítás a végéhez közeledik. A délkelet-ázsiai országokban a Shen Yun még mindig nem lehet megrendezve. Aggódom emiatt. Kérem a Mestert, hogy támogasson bennünket, úgy hogy ne adjuk fel az utolsó reményt.

Mester: Nem kell feltétlenül úgy legyen, hogy a Shen Yun odamegy. Ha a médiák, úgymint az EPT, az NTDTV stb. jól vannak csinálva, ugyanazzal az erővel rendelkeznek az igaz körülmények tisztázásánál. Azonkívül más projektek is nagyon nagy erővel rendelkeznek. Ha minden Dáfá-tanítványnak meglehet az a hatása, amelyikkel rendelkeznie kell, akkor azt gondolom, ez azon múlik, hogy ti jól csináltátok. Az nincs úgy, hogy ez csupán akkor számít az összes lény megmentéséhez, csak ha a Shen Yun ott odamegy. A Shen Yun csak egy (egyik) projekt. Mivel ez ennél nagyon a professzionalizmuson múlik, az nem megy, ha egy ilyen nemzetközi együttes nem éri el a nemzetközi művészi színvonalat, ezért van ez az ellenőrzésem alatt.

Tanítvány: Kínában úgy a magas, mint az alacsony rétegeknek az emberei is már tudnak néhány dolgot a Fálun Gong-ról. Csak a középréteg kerüli el normális módon ezt a témát és nem veszi figyelembe. Hogyan kellene eljárjunk ezekkel az emberekkel?

Mester: Az úgynevezett középréteg a mai Kínában semmi esetre sem tartozik a középső és magasabb rétegekhez, ez csak egy olyan réteg, amelyik szorosan össze van kötve személyes érdekekkel. A Fálun Gong üldözése előtt a középső és magasabb rétegeknek több mint a fele gyakorolt Fálun Gong-ot. Az eretnek párt az ellenkező oldalra szorította a középső és magasabb rétegeknek ezeket az embereit. Most egy csomó korrupt embert a társadalom támogató erejévé tett. Emiatt ez a társadalom olyan korrupttá vált, úgyhogy nem megmenthető többé. Természetesen az emberek önmagukban még meg lehetnek mentve. A kulcspont az, hogy meg merik-e hallgatni az igaz körülményeket.

Tanítvány: A környezet Tajvanon a Dáfá-tanítványoknak az érzületei miatt fejlődött a mai állapotig vagy az a régi erőknek egy elrendezése?

Mester: Ezt lehet így mondani. A régi erőknek természetesen megvannak az elrendezéseik. Ha viszont a Dáfá-tanítványok nem csinálták jól, az saját magad számára a művelésnek egy problémája. Ha egy területen a Dáfá-tanítványok nem csinálták jól, ezen a területen problémák fognak felbukkanni, amelyek a tanulók emberi érzületeire vezethetők vissza. Ha Tajvanon még több Dáfá-tanítvány nem csinálta jól egy bizonyos tematika vonatkozásában, annak befolyása lesz ezen terület környezetére. Természetesen nem arra gondoltam, hogy a Dáfá-tanítványok Tajvanon ezt nem csinálták jól. Némely dolgok a régi erők által lettek megzavarva. Ha például akkoriban a Dáfá-tanítványoknak nem lett volna egy ragaszkodásuk sem a különböző pártokhoz, ma jobb lenne a helyzet. Már kezdetben állandóan erről a problémáról beszéltem. Én láttam ennek a problémának a következményeit. Mindazonáltal az emberi ragaszkodás a pártokhoz némely tanulóknál egyszerűen fontosabb volt, mint a művelés. Éppenséggel nehéz emberi érzületeket eltávolítani.          

Tanítvány: Kérem a Mestert egy utalásra (útmutatásra) a következő probléma számára: Malajziában pillanatnyilag sok Dáfá-tevékenység van megzavarva sok oldalról. Hiányosságaink vannak a művelésnél, nem koordináltuk jól (nem hangoltuk össze jól) vagy léteznek más okok?

Mester: Léteznek kívülről származó okok, amelyek a Kínai Kommunista Párt cselekedeteinek a zavarásai. Az biztos. De Észak-Amerikában többé nem zavarhatják meg a Shen Yun előadásokat, mivel az összes színház saját kezdeményezésből már összeköttetésben van egymással. Ha a párt zavarásokat szorgalmaz, a tanulóink odamennek és tisztázzák az igaz körülményeket. A színház szintén fel fogja hívni azt a színházat, amelyikben az utolsó show folyt le és meg fogja kérdezni ezt, milyen volt a show tulajdonképpen, milyen darabok lettek bemutatva. Az utolsó színház azt mondja neki, hogy a show nagyon jó volt és milyen darabok lettek bemutatva. A színház megkérdezi, miért eszközölt néhány telefonbeszélgetést és zavart ennél a kínai konzulátus? Miért küldtek e-maileket idegen nevek alatt vagy telefonáltak vagy írtak névtelenül és erről vagy arról meséltek? Az utolsó színháznak az emberei akkor azt fogják mondani: Mi is kaptunk ilyesmiket. Így most a színházak már tudják, hogy a kínai konzulátusnak és a követségnek az ügynökei csinálnak ilyesmiket.       

Én a többi területre gondolok. A Shen Yunnek a szervezői Dáfá-tanítványok. Valóban tettél te azért erőfeszítéseket, hogy megcsináld azt? Különösen Európában, ti évről évre veszteségeket okoztok, azon töprengek, hogy kellene-e még a Shen Yun Európába utazzon. Nem szabadna többé ezen a módon csinálnotok tovább. Komolyan kellene vegyétek és kezelnetek ezt a dolgot. Ennél nagyon sok ember, anyagi, valamint pénzügyi erőforrás van bevetve. Miért nem csináljátok jól? Vagy ne csináljátok többé ezt. Ha más projektekkel foglalkozik az ember, az nem olyan fáradságos.     

Tanítvány: A Shen Yun előadás után még több hétköznapi ember akart Fálun Gong-ot tanulni. Több gyakorlóhelyet kellene szervezzünk a szabadban és több -t terjesszünk?

Mester: Ha léteznek emberek, akik meg akarják tanulni, ezt meg is kellene szervezzük. A Dáfá-tanítványok talán nem az embereket akarják megmenteni?

Tanítvány: Miután a vidékünkön bemutattunk egy filmet, amelyik az igaz körülmények tisztázására szolgál, egy illetékes egy pénzgyűjtésre szolgáló ládikóval egyik tanulótól a másikhoz ment azzal a kéréssel, hogy adományozzon valamit.

Mester: Egy illetékes egy pénzgyűjtésre szolgáló ládikóval egyik tanulótól a másikhoz ment azzal a kéréssel, hogy adományozzon valamit. Aki ezt csinálta, az vissza kell szolgáltassa a pénzt.

Tanítvány: Némely tanulók úgy találták, hogy a pénzgyűjtés ellentmond a Mester -magyarázatának, így elutasították, hogy pénzt adjanak. De nem kevés tanuló adományozott pénzt. Azt mondták, hogy ennél több mint 4000 jüan lett összegyűjtve. Azután a tanulók nagyon sokat vitatkoztak erről és nem jutottak ennél egy végkövetkeztetésre sem. Kérem a Mestert, hogy adjon egy választ erre.

Mester: Ezt már megmondtam. Aki összegyűjtötte a pénzt, az vissza kell adja.

Tanítvány: Azért, hogy ismertesse a Shen Yunt, az ausztráliai Dáfá-Egyesület felszólított bennünket a közös internetes (online) -tanulásnál, hogy arra adományozzunk pénzt, hogy fedezzük a tajvani tanulóknak az utazási költségeit Ausztráliába. Rendben van ez?    

Mester: Ami ezt a dolgot illeti, ha a Mester nem csinálja ezt, ti sem kellene csináljátok. Sok dolgon ti valóban el kellene töprengjetek.

Tanítvány: Egy tengerentúli bíró egy jogos ítéletet hozott. Mindazonáltal üldözve lett a gonosz által, ami egy rossz befolyást hozott létre. Köze van ennek a tanítványok bizonyos ragaszkodásaihoz? Hogyan lehet ezt jobban csinálni?   

Mester: A Dáfá-tanítványok azt csinálták, amit csinálniuk kell. A régi erők látták, hogy a hatás túl nagy volt és a gonosz elleni megrázkódtatás túllépte az egyensúlyt. Így ők bezavartak. De sok dolog nem olyan egyszerű. Ha a Dáfá-tanítványoknak bivalyerős helyes gondolataik vannak vagy ha mi ezt valóban ezen a módon kell csináljuk, az istenségek is azon vannak, hogy csinálják és hogy segítséget nyújtsanak. Mindkét ok létezik.    

Tanítvány: Hogyan jött létre a szakadás a gyakorlók között? Hogyan kellene eltávolítani?

Mester: Ha az emberi érzületek egymásba ütköznek és ennél nem néz magába (befelé) az ember vagy emberi érzületekkel nézi meg a problémákat, ha te nem értékeled (becsülöd meg) őt, és ő téged, ha ez sokáig tart, egy szakadás fog létrejönni. Akkor nem tudnak kijönni egymással és ugyanolyanok, mint a hétköznapi emberek. Helyes gondolatokkal tekintsétek meg a problémákat. Ha ti mindannyian eltöprengtek, mit nem csináltatok jól saját magatok, ha ti valóban jól tudtok viselkedni, a szemben álló fél is látni fogja a változásotokat. Ő is utána fog gondolni, mit nem csinált jól. Ha ez így folyhat le, egy szakadás sem fog létrejönni. A szakadás eltávolításánál ugyanarról az elvről van szó. Ti közösen művelitek ugyanazt a -t. Ugyanaz a sorskapcsolatotok van. Ha van valamitek, amit nem tudtok elengedni, tisztességesen ki kellene cserélnetek a véleményeiteket másokkal és elfogadnotok másokat, akik megmutatják neked a gyengeségeidet. Meg lesz akkor oldva a probléma, vagy?      

Tanítvány: Szeretném – kérem – megkérdezni a Mestert, hogyan kellene helyesen kezelnünk a viszonyt az olyan médiák, mint az NTDTV, EPT stb. terjesztése és a Fálun Gong igaz körülményeinek a tisztázása között?

Mester: Az NTDTV és az EPT terjesztésénél az igaz körülmények is tisztázva vannak. Azoknak az embereknek, akikkel a médiák terjesztésénél kerül érintkezésbe az ember, az igaz körülményeket is tisztáznia kell. Ez azt jelenti, ha emberekkel kerülsz érintkezésbe, te tisztázhatod az igaz körülményeket. Hogyan kell ezzel konkrétan eljárni, ennél a munkánál gyűjt tapasztalatokat az ember. Azon emberek szerint, akikkel érintkezésbe kerül, dönti el az ember, hogyan kellene ezt tisztázni.

Tanítvány: Nálunk csak két, három tanuló létezik. Amikor arról beszélgettünk, hogy kellene-e Shen Yunt rendezzünk helyben, kételyeink voltak, mivel nem volt elegendő ember ott. Túl gyenge helyes gondolataink voltak ennél?

Mester: Ha csak két, három ember létezik, az természetesen nem elegendő. De ez azon múlik, hogyan csinálják. Milyen sok ember létezik, annak semmi köze az helyes gondolatokhoz. Mindazonáltal egy bizonyos vidéken csak két tanuló létezik. Két előadást szerveztek egy olyan színházzal, amelyik több mint kétezer embert tud befogadni. A színház tele volt. Az utóbbi években nem ritkán élt meg ilyesmit az ember. Némely helyzetekben ez azon múlik, hogyan teszed ezt. Ha valóban meg akarod tenni, akkor lelkiismeretesen tedd meg azt. Némelyek azt mondják, hogy nem létezik elegendő ember, így hétköznapi embereket keresnek fel, akik segítséget nyújtanak. Vagy megbízzák a hétköznapi emberek egy cégét, hogy megtegye azt. Az nem megy. Mihelyt ezt teszi az ember, zátonyra fut és veszteségeket szenved el. Miért? A -igazolás és az igaz körülmények tisztázása olyan dolgok, amik Dáfá-tanítványok által kell legyenek csinálva és nem hétköznapi emberek által. Ha egy cégnek nincs meg ez a hatalmas erénye, ha nagyon nagy is, nem tudja azt megcsinálni. Ha neked a szaktudás hiányzik és ők csak üzleti ötleteket szolgáltatnak vagy reklámokat csinálnak, az nem probléma. Csak akkor megy, ha ti tartjátok kézben az irányt (a gyeplőt).      

Tanítvány: Ha mi azokkal a gyakorlókkal találkozunk, akik ritkán küldenek helyes gondolatokat vagy éppen egy megpróbáltatásban találhatók, testileg rosszul érezzük magunkat, néha a saját állapot szintén nem jó.

Mester: Némelyik érzékelés nem feltétlenül felel meg a valóságnak. Létezik például egy Dáfá-gyakorló, aki nagyon jól művelte magát, de mindegy, milyen jól művelte magát, ő egy a művelésnél levő ember. Ameddig nem jutott el a beteljesüléshez, emberi dolgokkal rendelkezik magán, még mindig van karmája, amelyik az emberi testen létezik, mindegyik szinten. Te pont abban a pillanatban találkoztál vele, amikor a megemelkedési folyamatban tartózkodott, a karma-eltávolításnál, az ilyen dolgok eltávolításánál. Éppen abban a pillanatban találkoztál vele. Te azt mondod: Hűha, tele hideg energiával vagy fekete energiával, ő túl rosszul művelte magát. Az nem stimmel. Egy művelő számára a karma-eltávolítás a karmának az átváltozását jelenti. A többi ember csak a mezőt érzi. Nincs hátrány a többi ember számára. Azonkívül az, aki éppen a karma-eltávolításnál van, a megemelkedési folyamatban található. Mindazonáltal ő nagyon jól művelte magát.     

Jelenleg némelyek láthatnak néhány helyzetet. Amit ők láttak, azok a nagyon alacsony szinteken levő helyzetek. Ők nem láthatják az igaz körülményeket. Ők nem láthatják azt az oldalt, amelyik jól van művelve. Ők csak azt az oldalt láthatják, ahol a -helyreigazítás még nincs befejezve és amelyik nem művelte jól magát. Ahogyan éppen mondtam, az univerzumnak a legmagasabb formája, amit Sákjamuni látni tudott, az a Négy Nagy: Föld, Víz, Tűz és Szél. Miből áll a Négy Nagy? Mi a legalapvetőbbje a földnek, víznek, tűznek és szélnek? Az univerzum elpusztul, tönkremegy és elporlad, de nem a legalapvetőbbje a még nagyobb univerzumnak, ez csak az alapja az univerzum egy egyszerű kis rendszerének egy nagyon kicsi szinten. Az univerzum összehasonlíthatatlanul óriási. Számtalan ilyen nagy rendszer létezik. Ki tudja, hol van a vége a legnagyobb univerzumnak? Ki tudja, hol a vége mindannak, amit a Dáfá-tanítványok tettek? Ki tudja, milyenek azoknak a rejtett oldalaknak az igaz megjelenései, amelyeket a Dáfá-tanítványok már készre műveltek? Még ha én is, a Mester, távolítom el a karmát az összes élőlény számára, rosszul érzem magam és a testem szintén szörnyű összevisszaságba van hozva. Ha azok, akik csak egy korlátozott szinten találhatók és nem láthatják az igaz megjelenéseket, ebben a pillanatban látnak engem, nem fognak szintén úgy gondolkodni, hogy a Mester nagyon tehetetlen volna? De valójában éppen a karmát viselem el az összes élőlény számára, bezárólag azokkal, akik ugyan látnak valamit, de nem láthatják az igaz körülményeket.       

Némely gyakorlóknál fel lett nyitva az égi szem. Számukra persze nem könnyű, hogy műveljék magukat. A régi erők nehézségeket és vizsgákat fognak elrendezni a nyitott égi szemnek az állapotára. Különösen azok tartják magukat rendkívülinek, akik kis utak által vannak zavarva. Az egyáltalán semminek sem számít. Ők zavarodottak és nem tudnak kijutni ebből a helyzetből. Csak bután fecsegnek és csak valami rejtélyes dologról beszélnek. A művelőknek semmi esetre sem megengedett, hogy lássák az igaz körülményeket. Ez különösen azokra érvényes, akiknek az égi szeme fel van nyitva. Csak az megengedett nekik, hogy azokat a dolgokat lássák, amik számukra vannak elrendezve és amiket látniuk kell. Nem megengedett nekik, hogy azokat a dolgokat lássák, amiket nem kell látniuk, mivel ők még a művelésnél vannak. Ha te nem akarod többé művelni magad, az egy más téma.     

Én ismételten mondtam, hogy senki sem láthatja az igaz körülményeket, mivel ez nem úgy néz ki, ahogyan a régi univerzum mutatott az elmúlt történelemben. Most semmi sem létezik többé. Tudjátok, egészen mindegy, az univerzumnak melyik szintjén adódtak problémák az elmúlt történelemben, mihelyt nem ment többé, ki lett selejtezve, akkor léteztek nagy vagy kis katasztrófák. Ezek mind a régi világegyetem történelméből való események voltak. Mert a világegyetem megteremtésénél minden egyidejűleg lett megteremtve a kezdettől fogva a végéig, minden egyidejűleg jött létre. Minden élőlény megmutatkozott ebben. Az élőlények a kezdettől fogva a végéig a lerögzített pályán haladtak, pontosan úgy, mint egy forgatókönyv szerint, az emberek csak a szerepeiket játszották el ennél a kezdettől fogva a végéig. Az óriási égitestekben különböző idők és dimenziók léteztek. Egy lassú idővel rendelkező dimenzióban az ember tudta látni a gyors időtérben létező élőlényeknek az egész életét. Sőt egy szempillantás alatt látni tudta a világegyetemnek az egész folyamatát, mivel minden egyidejűleg ment végbe. Minden egyidejűleg létezett, csak az idők elválasztottak egymástól különböző időtereket és időbeli környezeteket. De most ez másképp van, mivel a helyre kell legyen igazítva a világegyetemben. Mindennél a világegyetemben ez többé nem megy így tovább, minden tönkre van menve. Korábban a jó hasonultatva lett és újólag összeillesztve. A rossz mind fel lett oszlatva. Minden, ami teljesen új, abszolút egy kötelékkel sem rendelkezik a régi világegyetemhez és az élőlényekhez. Ha az élőlény a régi világegyetemben nem válhat az új világegyetem élőlényévé, sohasem tudhatja meg, hogyan néz ki az új világegyetem. Ez azt jelenti, ha te a régi világegyetemben létezel, sohasem fogod megtudni, hogyan néz ez ki az új világegyetemben. Egészen mindegy, melyik magas szinten tartózkodik egy istenség, ameddig a -helyreigazítás nincs befejezve, semmit sem fog megtudni az új világegyetemről. Azon kívül, aki helyreigazítja a -t, senki sem érdemes arra, hogy tudjon erről. Mert a nagyon magas szinteken levő istenségek is mindannyian szembesítve kell legyenek a -helyreigazítással. Mielőtt a helyre van igazítva, meg lesznek vizsgálva, hogy rendben vannak-e és hogy meg lehetnek-e tartva. Különösen azok nem számítanak semminek sem, akik alacsony szinteken művelik magukat egy nyitott állapotban, összehasonlítva azzal, ami előttük áll. Mihelyt az emberi érzületek hatnak, ennélfogva az ember vaktában beszél. Ha a ragaszkodás erős, az ember össze lesz zavarva és nem fogja tudni többé, kicsoda tulajdonképpen.    

Tanítvány: Szeretném – kérem – megkérdezni, hogy a Tian Guo Marching Band fontos-e Európában?

Mester: Ameddig az emberek megmentésénél kellően fel van használva, fontos. Ha nincs felhasználva, nem fontos. Amikor a Tian Guo Marching Band ki kell bontakoztassa a hatását az emberek megmentésénél, fontos. Ne szélsőséges módon értsétek meg ezt. A Mester azt mondja, hogy a Tian Guo Marching Band fontos volna az emberek megmentésére, így te minden nap semmi mást sem csinálsz többé a trombitálás gyakorlásán kívül. Úgy nem megy. Dáfá-tanítványok, tegyétek azt, ha szükséges. Ha nincs szükség rá, vagy ha más projektek nagyon elfoglalnak embereket, csináljatok más projekteket. Ilyen a viszony.   

Tanítvány: Felléphet a Tian Guo Marching Band azokban a városokban, ahol a Shen Yun hamarosan végbe fog menni, úgy hogy az emberek ott is tudjanak a Fálun Gong-ról?

Mester: A nyugati társadalomban az nem szükséges. Én a Shen Yunt független világklasszis együttesként mutatom be a nyilvánosságnak. Semmi esetre se csináljátok úgy, mint a piacon. Nekem nem szükséges, hogy ti ott előzetesen fellépjetek. Már egyedül elintéztem a többi dimenzióban levő dolgokat. (taps) 

Természetesen a gondolat jó, hogy tudassátok az ottani embereket a Fálun Gong-ról. De ne ezen a módon tegyétek azt. Nem kell feltétlenül nagy dobra verni és hangosan elmesélni az embereknek, hogy a Shen Yun a Fálun Gong-tól jön. Én nem vonakodom elmesélni az összefüggést, de nem is terjesztem szándékosan. Tudjátok, 30-50 évvel ezelőtt a világ lakosságának több mint 80 százaléka rendelkezett egy hittel. Sőt némely együtteseknél az összes tag az evangélikus vagy a katolikus egyházhoz tartozott. Sohasem hallotta az ember, hogy ők azt terjesztették, mielőtt felléptek egy helyen: „Mi a katolikus egyháztól vagyunk” vagy „Mi az evangélikus egyháztól vagyunk”. Mondta ezt valaki így? Sőt az eretnek párt uralma alatti együttesek, amelyek az egész világ által démonokként vannak tekintve, sem mondják elsőként, hogy ők a pártnak egy show-ját mutatják be. Miért kellene mi ezt feltétlenül közhírré tegyük? Ez nem megkülönböztető bánásmód? Igen, jelenleg létezik a Fálun Gong-nak az üldözése, én nem kerülöm el ezt a problematikát, de nem is kell saját magamtól elmeséljem. Ne hagyjátok megingatni magatokat azoktól, akik a régi erők által vannak irányítva. Én nem viselkedem olyan ingadozóan, mint ti.         

Tanítvány: Hogyan értse az ember a három média és a Dáfá-Egyesület közötti viszonyt? Hogyan lehet ezt helyesen kezelni a munkában?

Mester: Ami a három médiát illeti, bezárólag más projektekkel, ameddig te egy helybeli gyakorló vagy, a Dáfá-Egyesülettel kell összehangolódj. Ha a Dáfá-Egyesület egy rendezvényt szervez és kéri a részvételedet, vagy ha a csoportban való -tanulásról, valamint sok más dologról van szó, abban az esetben, ha nem vagy éppen elfoglalt, részt kell vegyél azon. Ha viszont úgy véled, hogy te valóban nagyon elfoglalt vagy, természetesen az is érthető, ez akkor szintén nem probléma. Gyakorlóként végül is te egy helyi tanuló vagy. A médiák a gyakorlók saját maguk által lettek kezdeményezve, én nem rendelhetlek alá téged feltétlenül a Dáfá-Egyesületnek, mert a Dáfá-Egyesület csak a műveléssel törődik. Individuális személyként te egy művelő vagy és biztosan a helyi Dáfá-egyesület koordinációja (koordinálása) alatt vagy található. A viszony hasonló a köztünk levőhöz: Mindegyik Dáfá-tanítvány foglalkozik egy projekttel, mondhatod te akkor, hogy te a projekthez vagy hozzárendelve és hogy én, mesterként, nem kellene törődjek veled? Az nem stimmel. Te még mindig a művelésnél vagy és nekem, mesterként, még mindig törődnöm kell veled. Ilyen a viszony.    

Tanítvány: Tajvanon minden gyakorló „olvasástalálkozó”-nak nevezi a közös -tanulást, az megfelelő?

Mester: Az nem nagyon megfelelő. Ti komolyan kell vegyétek a művelést a Dáfá-ban és nem kell új és szokatlan kifejezéseket kigondoljatok magatoknak. Azokat a szavakat, amelyeket én nem mondtam, nem kell tetszőlegesen használjátok a -ban, különösen a régi vallások és a hétköznapi emberek némely dolgait nem. Más művelési formák szintén nem kell legyenek tetszőlegesen alkalmazva a Dáfá-ban való művelésben. Némely dolgok még mindig tartalmaznak információkat és a hiányosságok (rések) könnyen ki lehetnek használva rossz dolgok által.

Tanítvány: A Mester azt mondta, hogy együtt kell működni a koordinátorral. Némelyek ezt a koordinátorok elrendezése szerinti cselekvésként értik. Egyszerűen a koordinátorok elrendezésére várnak és azzal kész. Abban az esetben, ha a koordinátorok semmit sem rendeztek el, ők saját maguk nem kutatnak aktívan munka után. Nem aktívak az élőlények megmentésénél.   

Mester: A koordinátorok csak akkor szerveznek dolgokat, ha szükséges. Ő nem oszthat ki minden nap munkát neked. Természetesen ha nem létezik egy közös tevékenység sem, a Dáfá-tanítványok aktívak kell legyenek az összes élőlény megmentésénél. Ennél nem lehet a koordinátorok elrendezésére várni. Én csak a viszonyt magyaráztam el a koordinátorok és a gyakorlók között.

Tanítvány: Én egy gyakorló vagyok és Chicagóban a kínai negyedben (Chinatown) tisztázom az igaz körülményeket. Szeretném megkérdezni a tisztelt Mestert: Miközben a standnál az igaz körülményeket tisztázzuk és rábeszéljük az embereket a Kínai KP-ból, az Ifjúsági szövetségből és az Ifjú pionírok-ból való kilépésre, megfelelő, hogy emellett a Da Ji Yuan újságokat osztogassuk?

Mester: Némely médiák nem akarják mindig a címlapra helyezni a Fálun Gong-ot, mint például Fálun Gong-Da Ji Yuan, Fálun Gong-NTDTV, Fálun Gong-valami. Némely gyakorlók viszont feltétlenül ezt akarják csinálni. Nem szükséges ezt úgy csinálnod. Valójában, még ha te semmit sem mondasz, a többiek szintén tudják. Sokan tudják, hogy a Da Ji Yuan Fálun Gong-gyakorlók által van kiadva. De tudjátok, némelyek úgy vélik, az nem jó stb., ha a Fálun Gong nem áll a címlapon. Ez a KP-kémeknek a provokációja. Miért mondtak újra és újra ilyesmit? Eltöprengtetek ti ezen? Több évtizeddel ezelőtt sok médiánál minden ember keresztény volt, az elnöktől kezdve az alkalmazottakig. Mindazonáltal senki sem merte, hogy mindig azonnal az első helyen azt mondja: Mi katolikusok vagyunk stb., vagy mi evangélikusok vagyunk, és mi ezt vagy azt az újságot csináljuk. (mind nevetnek) Csinálnának ők ilyesmit? Nem lenne az furcsa? Miért nem találjátok ti ezt furcsának?    

Természetesen én itt nem a gyakorlót kritizálom. Nekünk most csak egy korlátozott számú személyzetünk van és szét kell osztanunk ezeket az újságokat és azokat az újságokat, egyidejűleg még meg kell győzni az embereket, hogy kilépjenek a KP-ból és a többi a KP-val kapcsolatos szervezetből, valamint tisztázni kell az igaz körülményeket. Ez egy probléma. Nem mondhatom meg, hogy megy-e vagy sem. Csináld egyszerűen egy picikét jobban. Normális módon az újságokat kiteheted az ázsiai szupermarketben (bevásárlóközpontban), neked csak az igaz körülményekről szóló anyagokat szükséges magaddal vinned és az embereket rábeszélned a kilépésre, úgy az megfelelő. A médiák fő felelősei szeretnék, hogy azok a médiák, amelyek Dáfá-gyakorlók által vannak csinálva, megvessék a lábukat a társadalomban és a hétköznapi emberek társadalmának egy normál médiájává fejlődhessenek. A médiákat a Dáfá-tanítványok működtetik, így azok szavahihetőbbek és az igazságtisztázásnak a hatása is erősebb lesz. De ha mindig oda nem illő módszereket használ az ember, egy nem professzionális benyomást fog hátrahagyni az emberekben. Az újság egy másik kiindulási pontból tisztázza az igaz körülményeket, amelyik más, mint a közvetlen igazságtisztázásnak a szemszöge. Ezért kell megtartani a helyes arányt.       

Tanítvány: Nekem vannak ismerőseim, akik hétköznapi emberek. Ők az USA-ba jöttek és az utcán találkoztak Dáfá-tanítványokkal, akik tisztázták nekik az igazságot. Az elején közvetlenül meg lett mondva nekik, hogy „a menny meg fogja semmisíteni a KKP-t” stb. Ezt nem tudták elfogadni a barátaim. Ellenszenv jött létre náluk, úgyhogy egy akadály lett teremtve az igaz körülmények későbbi meghallgatásánál. Azt gondolom, talán meg kellene változtatni az eljárási módot, lépésről lépésre csinálni és nem egy ilyen szimpla módon csinálni.   

Mester: Az úgy van. Az igazság tisztázásánál nekünk, Dáfá-tanítványoknak valóban ügyelnünk kellene az eljárási módra, mert léteznek emberek, akik különböző szellemi szinteken találhatók. Különösen a kínaiak vannak teletöltve az eretnek KKP gondolkodásmódjával, szókincsével és emberi magatartásmódjaival. Minden az eretnek párt kulturális körére van korlátozva. Sőt némely kínaiak az eretnek párt gondolkodásmódján belül szidják az eretnek pártot. Ő nem látta át valóban az eretnek pártot. Ezért mondom, hogy mi ésszerűen és nem felszínesen kellene cselekedjünk. Ha te embereket akarsz megmenteni, akkor gondossággal és nem túl könnyelműen.

„A menny meg fogja semmisíteni a KKP-t”, ez az a végeredmény, amelyet a gyakorlók láttak. Neked viszont nem kellene ezt bevezetésként használni az igazságtisztázáshoz. Ha már elmagyaráztad neki, miről van szó valóban és ha aztán elmondod, milyen sok gonosz dolgot csinált az eretnek párt és hogy a menny meg fogja semmisíteni, akkor az rendben van. Ha viszont te még nem tisztáztál neki igazságot és már közvetlenül azt mondod, hogy „a menny meg fogja semmisíteni a KKP-t”, akkor az a személy valóban nem tudja, miről van szó és azt fogja vélni, hogy te „politikát folytatsz (politizálsz)”.   

Tanítvány: A Fei Tian Művészeti Akadémia egy fiókiskolát nyitott Tajvanon. Némely tanulók úgy vélik, hogy az a Dáfá-tanítványok gyermekeinek a pályázataira van sorba állítva. Szeretném – kérem – megkérdezni a tisztelt Mestert, mi a célja annak, hogy felállítják Tajvanon a Fei Tian Művészeti Akadémia egy fiókiskoláját.

Mester: A Dáfá-tanítványok számára elegendő egy iskola az USA-ban. Nem szükséges olyan sok iskolát alapítani a Dáfá-tanítványok számára. Voltaképpen te nem nevezheted feltétlenül Fei Tian-nek az iskolát. Minden Dáfá-tanítványok által van csinálva, miért ne csináljuk ezt a társadalom számára? Miért ne vegyük fel a hétköznapi emberek gyermekeit, tisztázzuk nekik az igazságot, úgy hogy meg legyenek mentve? Így több ablak lesz kinyitva és nem a Dáfá erőforrásai lesznek elhasználva. Ezért remélem, ha ti iskolákat létesítetek különböző helyeken a világon, hagyjátok azokat megvetni a lábukat a társadalomban. Fűzzetek több kapcsolatot a hétköznapi emberek társadalmához. Mentsetek meg több embert. Ne a Dáfá-tanítványok számára tegyétek ezt.     

Tanítvány: A mi vidékünk gyakorlói között léteznek véleménykülönbségek, hogyan értendő a kapcsolat a Shen Yun professzionalizálása és az helyes gondolatok fontossága között. Újra és újra léteznek konfliktusok. Elmagyarázhatná a Mester még egyszer világosan ezen két dolognak a kapcsolatát?

Mester: Ez nem ellentmondás. A művelők professzionálisan kell cselekedjenek. Az nincs úgy, hogy a Dáfá-tanítványok dolgai hétköznapi emberek által vannak csinálva. A legfontosabb egy dolognál a beállítottság egy cselekvésnél és az a kérdés, miért csinál valamit az ember. Ha a dolgok megbeszélésénél valaki mindig hangosan akadékoskodik, késlelteti a cselekvést és problémája van. A Mester ezzel nemcsak a Shen Yunt említette meg, ez minden mást ugyanúgy érint. Mi akadékoskodni való létezik hát? Cselekedjetek egyszerűen. Cselekedjetek szilárd módon. Ha Dáfá-tanítványként látja az ember, hogy valaki nem csinálta jól valahol, aktívan újra jóvá kell tenni. Ha az ülésen egyvalaki állandóan ellentmond és úgy véli, hogy egy vélemény nem nagyon érett, nem lenne átgondolt, úgyhogy a dolog ezáltal megfeneklik, akkor problémái vannak. Némely dolgoknál nem szükséges mindent százszázalékosan megvitatni. Csak cselekednetek szükséges és a cselekvés folyamata közben jól csinálnotok. Te úgy véled, hogy az ötleted jó és megmenthet száz embert. Ha viszont semmit sem teszel, az semmit sem segít. Ha csak egy személy van megmentve, aki azt tette, az hatalmas erényt alapozott meg annál.       

Tanítvány: Egy kérdés a Mesterhez: Ha a médiáknak pillanatnyilag pénzre van szükségük, lehet akkor a hétköznapi emberek között kis mennyiségben akciókat csinálni, mint például adománygyűjtéseket, hogy pénzügyi támogatásokat kapjunk a cég számára?

Mester: Adományfelhívások a médiák számára azok rendben vannak, mert ennél nem a Dáfá-tanítványok, illetve a Dáfá-egyesület könyörög adományokért, ezek nem is a művelés folyamatában lesznek használva. Mindannyian tudjátok, hogy a művelésre nem szükséges pénz. Ami a médiákat illeti, úgy azok önmagukban már cégek, amelyek megvetették a lábukat az emberi társadalomban. Azok a médiák, amelyeket életre hívtatok, nem olyan médiák, amelyeket a Dáfá működtet (üzemeltet). Ezt már régen megmondtam nektek. A Dáfá nem rendelkezik médiákkal, a Dáfá mármost művelés. Ha tehát aztán az emberi társadalom médiáiról van szó, ha a formaság szempontjából ezek hasonlóak az emberi társadalomban levő cégekhez, hol kellene legyen akkor a probléma? Nincs probléma, csináljátok azt egyszerűen. A hétköznapi embereknek is szükségük van adományokra, akkor ti is csinálhatjátok azt, nem probléma. A tanulók között azonban nem szabad legyenek adományfelhívások csinálva.     

Tanítvány: San Francisco tengerpartján [öbölvidékén] három városban léteztek a Shen Yun előadásai, azonban csak San Franciscóban léteztek hasonlatképpen nagy veszteségek. A Shen Yun következő turnéjára San Franciscóba viszonylag nagy nyomás létezik a pénzügyek tekintetében, megértésünk szerint először csak San Franciscóban kellene egy jó eredményt szolgáltassunk és a környéken levő városokat először csak kint előre engedni [ideiglenesen félretenni]. Szeretném – kérem – megkérdezni a Mestert, hogy helyes-e ez a megértés vagy sem?    

Mester: Ezeknél a konkrét kérdéseknél tulajdonképpen ti saját magatok kell eltöprengjetek, én nem vagyok ellene, mindegy, hol is csinálják a show-t, de semmiképpen sem szabad legyenek veszteségek csinálva. Némelyek úgy vélik, most az emelkedett és magasabb társadalommal rendelkezünk célként, akkor egy kevéssel több pénzt fektetünk be a reklámba. Ámde az nincs úgy, hogy a reklámkiadásokat kell megemelni, és hogy a reklámkiadások egy nagy részt kell kitegyenek, csak mert a jegyárak megemelkedtek, az nincs úgy. Nem kell nagyvonalúan kiadjátok a pénzt a jegyárak százalékos arányának megfelelően az összbevétellel szemben, csináljátok egyszerűen, ahogyan már csináltátok ezt a múltban. A hétköznapi emberek százalékos felosztása nálunk itt nem működik. Itt arról van szó, hogy embereket mentsünk meg, akkor még az istenségek is besegítenek, a Dáfá-tanítványoknak az állapota ennél nagyon döntő. Ha egy Shen Yun előadást szervez az ember, akkor az is művelés, jól kell együttműködni, ha emberekkel találkozik valaki, tisztázni kell az igaz körülményeket, minden lény arra vár, hogy meg legyen mentve.    

Tanítvány: A Tian Guo Marching Band tagjai New Yorkban pillanatnyilag nagyon sok zeneelméletet kell tanuljanak, aztán még vizsgák jönnek ehhez, nincs ezzel idő elpocsékolva?

Mester: Valóban sok zeneelmélet kell legyen tanulva? Ámde az egyáltalán nincs úgy, vagy? Most még nem válhattok profikká, a Fá-igazolásnál ti mindenütt használva vagytok (mindenütt szükség van rátok), ha ezt megértette az ember, az már rendben van, az nem is szükséges, hogy te egy profi zenésszé válj a Tian Guo Marching Band-ben. A Dáfá-tanítványok sok dolgot tudnak egyidejűleg elintézni. Mindegy, milyen dolgokat csinál éppen az ember, úgy egyszerűen próbálja meg egy keveset jobban csinálni azokat, ezt már meg lehet érteni, ti viszont feltétlenül meg kell találjátok a helyes mértéket, gondosan mérlegeljetek mindent.    

Tanítvány: A Fahui, valamint a kis konferenciák közben semmi sem szabad legyen felvéve és a Shen Yun projektrésztvevők Sydneyből mégis felvették, a felvételeket újra és újra továbbadták a tanulóknak.

Mester: Ha én részt veszek a konferenciáitokon és senkinek sem mondtam, hogy fel kell legyen véve, akkor azok, akik ennek ellenére felveszik, egy olyan dolgot csinálnak, amelyik szabotálja a Dáfá-t. Hogyan tudod csak [úgy] megtenni azt? Nem rögzítettük le már korábban ezeket a dolgokat? Bárki is tette azt, a saját készítésű felvételeket át kellene adja a helyi Dáfá-egyesületnek, az a legjobb.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok Indonéziából nem működnek jól egymással, mondhat a Mester valamit ehhez?

Mester: Tulajdonképpen úgy találom, hogy sok dolog egészen jól lett megcsinálva, némelyeknél létezett egypár probléma az együttműködésben (a kooperációban), de gondolom, hogy a művelés folyamatában jól fog működni köztetek az együttműködés (összedolgozás).

Tanítvány: A következő dologról szeretném megkérdezni a Mestert: Ha a hétköznapi emberek híreit készíti az ember, naponta be van szennyezve, el lehet akkor nyomni ezt a szennyet napról napra gondolatokkal? Lehet ezzel a szennyet olyan csekélynek megtartani (csekély szinten tartani), mint lehetséges?

Mester: Ez nem szükséges. Minden szennyezett, amit láttok, az már elegendő, ha több -t tanultok, ha a gyakorlás szabályozottan jön ehhez minden nap – a -tanulásnál gondolatilag kell összpontosítson az ember, tehát ha valóban műveli magát, akkor minden probléma meg lesz oldva.

Tanítvány: Némely emberek csak felszínesen értenek egyet a „három kilépés”-sel, hogy jó benyomást hagyjanak hátra, ez azonban nem a rosszindulatú párt természetével szembeni alapos megértésből jön, az ilyen emberek is meg lesznek mentve?

Mester: Ha a gondolat a szívből jön, akkor ez az ember meg lehet mentve. Ha csak felszínesen mondja, hogy egy szép arcot mutasson, akkor ennél még meg kell nézze az ember. Ha valaki ezt meri mondani, akkor az már azt jelenti, hogy nincs gonoszul beállítva a Dáfá-val szemben, ha merészeli a kilépést, akkor az már a rosszindulatú párttal szembeni ellenszenvet jelenti. Természetesen, ha a szó csak úgy a nyelvén van, a szívében viszont ellentétes gondolatai vannak, akkor az valami más. Az istenségek ezt mind láthatják. Ami viszont a Dáfá-tanítványokat illeti, úgy ti egyfelől alaposabban kell csináljátok, nem kellene olyan felületesen csináljátok, az nem megy, ha a veled szemben álló csak azért ért egyet, mivel már kínos neki, hogy beszéljen veled. Tudom viszont, hogy a legtöbb esetnél ez nem felületesen lett elmondva. És a -helyreigazítás helyzete mostani változásának, valamint az emberiség változásának a szempontjából nézve, a változások már nagyon nagyok. A szárazföldi kínaiak ráadásul még erősebben megváltoztak, mint a Kínán kívül élő kínaiak, sőt a külföldön élő kínaiak megijedtek a konzulátusoktól, ők valóban meg lettek félemlítve a kis ügynökök által. Az emberek Kínában nyíltan szidják a rosszindulatú kommunista pártot és ennek ellenére nem félnek. Meg lehet érteni, ha a szárazföldi Kínában élő kínaiak félnek, mivel sakkban vannak tartva a párt által, de te még akkor is félsz tőle, amikor kívül tartózkodsz a hatáskörén, hogyan lehet hát, hogy egy picike gerinced sincs? Hát nem furcsa talán az ilyen embereknek a pszichéje?           

Tanítvány: A Mester az utóbbi időben újra és újra a hétköznapi emberek adminisztrációs és üzleti módszereit tanultatja velünk. Most az illetékesek is be akarnak vezetni néhány adminisztrációs módszert, de léteznek művelőtársak, akik nem akarnok ott közreműködni és ráadásul azt mondják: „Egy szándék nélküli szabályozás a legmagasabb szint”. (mind nevetnek)   

Mester: Ők valóban nincsenek zavarban egy kifogásért. (mind nevetnek) Melyik cég szabályoz szándék nélkül? Ha te úgy véled, hogy a Dáfá-tanítványok által irányított cégek mások, mint a többiek, és hogy minden szándékmentesen lehet szabályozva, akkor azt nem hiszem el. Ha neked nincs emberi szíved, akkor te egy istenség vagy. Te talán nem egy olyan ember vagy, aki műveli magát? Ha tehát te emberként műveled magad, akkor az a rész, amelyik még nincs készre művelve, nem hasonló a hétköznapi emberekhez? Akkor még vannak ragaszkodásaid, amelyek nincsenek lecsiszolva, csak úgy van, hogy a művelők jó emberek, a látókörük magas. Ha te nem helyezkedsz szembe az adminisztrációval, ha nincsenek harci gondolataid és mindig együttműködsz, ha te valóban magadba (befelé) nézel, a belsődben (belül) keresel, akkor ez egy egyszerűbb adminisztráció lenne, mint a hétköznapi emberek médiáinál, azonkívül a hatékonyság nagyon magas lenne. Ezt viszont ti most még nem tudjátok megcsinálni, minden az emberi érzületeiteken keresztül jön és ezáltal a hatékonyság nem olyan magas.   

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínából, valamint sok helyről Kínán kívül, a Dáfá-tanítványok, akik Kínán kívül az igazságtisztázás sokféle projektjeiben részesek, mindannyian szeretnék ennél a -konferenciánál átadni üdvözleteiket a könyörületes és nagyszerű Mesternek.

Mester: Köszönöm nektek mindannyiótoknak. (taps) Éppenséggel már sok cédula létezett, amin a Mesternek szóló üdvözlet állt, és amit nem olvastam fel, szintén sok ilyenfajta cédula, ami a konferencia szervezői által itt már el lett véve, ámde aztán újra ki lett válogatva. De mindegy, a Mester látja a szíveteket, a Mester is nagyon hiányolja a Dáfá-tanítványokat a szárazföldi Kínából, valamint a Dáfá-tanítványokat világszerte. (minden tanítvány tapsol) A -helyreigazítás be lesz fejezve, az már egy vitathatatlan tény. (minden tanítvány tapsol). Amikor akkoriban elkezdtem ezt a dolgot, az istenségek azt mondták nekem: Azt, amit itt csinálsz, a jövő emberei mind látni fogják. Akkor azt kérdeztem: Nos, hogyan fogják látni? Azt mondták: Az emberek látni fogják, ahogyan a csillagok feloszlanak az égen, látni fogják a mennyboltozatnak a változását, az emberek látni fogják, hogy ezeknek a dolgoknak valami közük van hozzád. Most ez mind lépésről lépésre közelebb fog jönni, korábban az égitestek nem tapasztaltak meg ilyen nagy változásokat, most viszont az egész egyre közelebb jön, még egy normál távcsővel is lehet már látni az égitesteknek a változásait. A helyzet az emberiségnél szintén éppen változik, a Dáfá-val szembeni felismerés is lépésről lépésre változik, úgy mintha egy lyuk keletkezett volna ott [mintha az emberek elméi fokozatosan ki volnának takarítva] vagy ahogyan a jég megolvad. Egy nem túlságosan távoli jövőben az emberek egy valóban különös fényt fognak vetni a Fálun Gong-ra, valamint a Dáfá-tanítványokra [egy egész új színben fogják látni a Fálun Gong-ot és a Dáfá-tanítványokat], az igazság az emberek szeme elé lesz tárva. Abban az időben az emberek meg fogják érteni, hogy a Dáfá-tanítványok az egyetlen reménységük (reményük) a megmenekülésre, emiatt a Dáfá-tanítványok feltétlenül jól kell csinálják ezt, ti valóban egy óriási nagy felelősséget vettetek magatokra, nektek valóban egy ilyen nagy történelmi felelősségetek van, ezért ti feltétlenül jól kell csináljátok ezt.          

Tudjátok, miért vált csak nagyon kevés ember Dáfá-tanítvánnyá az üldözés megkezdése után? Mivel a régi erők zárolták azt. Speciális körülmények nélkül, anélkül hogy én külön megköveteltem volna valakit, senki sem jutott volna be. Mert a régi erők logikája szerint a vizsga már a végéhez közeledik, a legkegyetlenebb idő már elmúlt. És az üldözés kései szakaszában található az ember. A vizsgának a legveszélyesebb környezete már megszűnt. Sok rossz ember, aki előre volt látva, már meghalt. Az a környezet nem létezik többé. Azok, akik aztán jutnak be, csak nagyon nehezen tudják megalapozni azt a hatalmas erényt, amellyel a Dáfá-tanítványok kell rendelkezzenek. Ezért akadályozzák ezt minden erejükkel. Tudjátok, hogy az utóbbi időben, amelyikben az üldözés nagyon komisz volt, az emberek féltek az üldözéstől vagy nem volt megértésük a Dáfá-val szemben. Így nem tudtak bejutni. Most az igaz körülmények mindenütt tisztázva vannak a világon, aminél az üldözés le van leplezve. A környezet is lazább lett. De miért juthatnak be ennek ellenére még mindig nehezen? Éppen ebből az okból kifolyólag.        

Az élőlények megmentésének a dolgai éppen általatok kell legyenek csinálva. Nemcsak csinálnotok kell azokat, hanem feltétlenül jól is csinálnotok. Ti nem a Mesterért csináljátok ezt. Mondják, hogy minden lény meg lesz mentve. Mindazonáltal ti ezt nem is kizárólag értük csináljátok, hanem saját magatokért. Mert azok az élőlények, amelyeket megmentettél, bezárólag azokkal, amelyeknek tisztáztad az igaz körülményeket, a jövőben talán a te gigantikus világegyetemed egy részének az élőlényei. Te azon vagy, hogy saját magadat beteljesítsd és tökéletesítsd. Enélkül nem válhatsz királlyá, nem is teljesítheted a küldetésedet és nem alapozhatsz meg egy megfelelő nagyszerű hatalmas erényt. Ilyen a viszony. Ezért jól kell csináljátok. Ne rekedjetek meg abban az állapotban, amelyikben egymással veszekedtek. Viselkedjetek Dáfá-tanítványokként és csináljátok azt, amit csinálnotok kell, aminél a földön jártok és szilárdak maradtok. Egészen mindegy, melyik projektről, melyik dologról van szó, ha te nem csinálod azt, akkor hagyhatod, de ha csinálod azt, feltétlenül jól kell csinálnod. Ha elkezdi az ember, be kell fejezze azt. Máskülönben hogyan kellene legyen dokumentálva a történelemben az az idő, amit elpazaroltál? Ha egy dolog nincs sikeresen megcsinálva, az egy balsiker. Az nincs úgy, hogy csak akkor alapozhatsz meg hatalmas erényt, ha ez a gondolataidnak megfelelően sikerre van juttatva. Az fontos, milyen gondolataid vannak az együttműködésnél, hogyan viselkedsz te az együttműködésnél. Ez a művelésnek a folyamata. Ha a munkánál nagyon helyes gondolatokkal rendelkezel és nem felejted el, hogy te egy művelő vagy, ha nem felejted el a küldetésedet és a kötelességeidet és elintézed azt a részt, amit el kell intézzél, akkor ez az a folyamat, amelyikben megalapozod a hatalmas erényt, műveled magad és Dáfá-tanítványként teljesíted a történelmi küldetésedet. A Dáfá-tanítványok sok dolgot intéztek el együttműködésen keresztül. Ugyancsak sok dolgot egyedül csináltak meg a Dáfá-tanítványok. Semmi sincs véletlenül ott, amivel találkoztok. Nagyon valószínűen mindegyik dolog úgy lett elrendezve a történelemben. Ezért nem kellene alábecsüljétek azokat a dolgokat, amiket csináltok. Minden pontosan olyan jelentéktelennek néz ki, mint a hétköznapi emberek dolgai. De más dimenziókban óriási nagy változások lépnek fel.             

Éppen mivel a ködben vagytok, nem megengedett számotokra, hogy lássátok az igaz arculatot. Így nem láthatjátok, milyen szentséges az általatok megtett dolog. Ti rendelkeztek az emberi oldallal és nehéz, hogy helyes gondolataitok legyenek. Ezért nem bátoríthatjátok magatokat. A nehézségek ellenére továbbra is jól kellene csináljátok. Csak ha át tud jutni, nagyszerű az ember. Ha mindegyik tudná, hogy az általa megtett dolog nagyszerű és kiváló, mindegyik megtenné ezt. Ha mindegyik láthatná, hogy egy élő istenség állna előtte, semmi mást sem akarna tenni, mint azt, amit az istenség követel meg tőle. Mindegyik így csinálná ezt. Ennél nem tudna hatalmas erényt megalapozni az ember. Az nem is lenne többé művelés. A köd is kitisztult volna és semmi sem számítana. Éppen a ködnek ebben a környezetében, amelyikben nem lehet látni az igaz arculatot, látható, hogy művelheted-e magad, elmehetsz-e a végéig és sikeresen művelheted-e magad. Pontosan ilyen nehéz egy ember számára a földön, hogy egy istenséggé váljon. Pontosan ilyen nehéz egy ember számára a földön, hogy a mennybe menjen.

A történelemben ugyan sok ember művelte magát. De valójában egyik sem művelte sikeresen magát. Korábban mondtam nektek, hogy ennél csak a mellékősszellemek művelték magukat. A valódi fő-ősszellemek még mindig a földre mennek a reinkarnációba. Sákjamuni, Lao-ce és Jézus tulajdonképpeni teste is a Dáfá-tanítványok között van. A hatalmas erény, amelyet a történelemben halmoztak fel, elegendő, hogy eljuttassa őket a beteljesüléshez. Ez más Dáfá-tanítványokra is érvényes. A hatalmas erény a beteljesüléshez juttathat benneteket. Ezért mondom gyakran, hogy számotokra nem probléma eljutni a beteljesüléshez. Az emberek megmentésének a nyomós küldetése csupán a legnagyobb probléma. A döntő az, hogy tudja-e teljesíteni az ember ezt a küldetést. A cél nem abban rejlik, hogy saját magát beteljesítse. Korábban már megalapozta az ember ezt a hatalmas erényt, csak ezért vagy érdemes arra, hogy Dáfá-tanítvány legyél.

A Mester nem akar többet beszélni. Amikor megemlítettem a problémákat, a hangom egy picikét túl szigorú volt. Persze mindig azt akartam, hogy fel tudjátok ismerni ezt. Ámbár a hangom egy picikét túl szigorú volt, mindazonáltal azt gondolom, hogy ti már nem vagytok olyan felületesek, mint akkoriban, amikor éppen elkezdtétek gyakorolni a Dáfá-t, ezért a problémák megoldásánál talán előnyös számotokra, ha a hangnem egy picikét szigorú. Természetesen talán sok kérdést még mindig nem tettetek fel. Olyan sok ember van és nem is olyan egyszerű, ilyen sok cédulát átadni. Később, amikor alkalom kínálkozik, a Mester tovább fog magyarázni. Ennyit mára. (minden tanítvány erőteljesen tapsol)

Ma ilyen sokat beszéltem. Nem tudom, milyen sokat fogtatok fel. Sok dolgot nem mondtam feltétlenül nagyon harmonizálóan. Azok között, akik részt vesznek a Dáfá-tanítványok tapasztalatcserére szolgáló konferenciáján, sokan léteznek, akik jól művelték magukat. Nézzétek meg a valóságot, hogyan művelték magukat mások. Meg kellene nézzétek, hogyan találhatjátok meg a távolságot (lemaradást) másokhoz és emelkedhettek meg ezen konferencia segítségével. Vegyétek ezt hajtóerőként. A konferenciánk nem hiába kellett legyen megrendezve. Tudjátok, hogy olyan sok Dáfá-tanítvány jött ide a világ minden sarkából. Egyedül a repülőjegyek több mint tíz millióba kerülnek. Nekünk nincs olyan sok pénzünk tetszés szerint elpazarolni. Tanulnunk kell valamit ebből a -konferenciából. Valóban szilárd módon tegyetek erőfeszítéseket a művelésnél. Ne maradjatok felületesek. Ne legyen olyan sok emberi érzületetek. A Mester mindegyik gondolatotokról és mindegyik cselekedetetekről le tudja olvasni, milyen ragaszkodásotok van. A legnagyobb ellenszenvem azok iránt van, akik csak beszélnek, de semmit sem csinálnak. A ravaszokat sem szeretem. Az egyszerűeket szeretem, akik a földön járnak (mindkét lábukkal a földön állnak) és teszik a dolgokat [Azokat szeretem, akik becsületesek és egyszerűek, őszinték és gyakorlatiasak]. Azt is remélem, hogy olyan sok évnek a művelésén keresztül ti pozitív értelemben megsokszoroztátok a bölcsességeteket, és nem tanultatok túl sokat az emberekkel való ravasz eljárás vonatkozásában.            

Köszönöm nektek. Ennyit mára. (minden tanítvány erőteljesen tapsol)

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2010.10. 01

 

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2009. 10. 27)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 03. 22)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 03. 22)

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz in New York 2010

http://www.minghui.de/jingwen/177.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.