hu.FalunDafa.org
 

A Dáfá-tanítványoknak kell tanulniuk a -t

-magyarázat Washington D. C.-ben 2011

(Li Hongzhi, 2011. 07. 16.)

(Erőteljes taps)

Üdvözöllek benneteket! (Minden Dáfá-tanítvány: Üdvözöljük a Mestert! Erőteljes taps) Erőfeszítéseket tettetek! (A Dáfá-tanítványok: A Mester dolgozik keményen!) Nagyon örülök, hogy látlak benneteket. Az utóbbi években nem volt olyan sok -konferenciánk, kiváltképpen nem olyan sok nagy -konferenciánk, ennélfogva kevés alkalom is létezett, hogy találkozzam veletek. De tudom, hogy nagyon sok Dáfá-tanítvány nagyon jól csinálta ezt az igazságtisztázásnál, az emberek megmentésénél és az üldözés elleni bevetésnél, ők nagyon aktívak, valóban is nagyon nagy hatásokat céloztak meg. Ebben a tekintetben már lehet azt mondani, ezzel már teljesítve lett egy Dáfá-tanítványnak a kötelessége. Mindazonáltal tudjátok, hogy a gonosz tényezők egyre kevesebben lesznek az összhelyzetnek a változásával. A -helyreigazításnak a nagy áramlata előrenyomul. Rétegről rétegre vannak megsemmisítve azok a tényezők, amelyek elválasztják az emberi világot, következésképpen a rétegek vékonyabbak lesznek. A -helyreigazításnak a nagy áramlata egyre közelebb jön az embervilághoz. A különböző dimenziókban levő gonoszok nagy tömegekben lettek megsemmisítve, rétegről rétegre. Ilyen dolgokból ezért egyre kevesebb létezik az embervilágban, egyre gyengébbek lesznek. Talán erősen meg fog változni a helyzet. De Dáfá-tanítványokként nektek mindannál, amit csináltok, kiváltképpen a három dolognál, nem szabad lazítanotok. Semmi esetre sem szabad lazítanotok. A hatalmas erényetek, a művelésetek és minden, amit hordoztok, ebben van tartalmazva.         

Dáfá-tanítványokként számotokra a művelésetek elsőrangú. Mert ha te nem művelted volna jól saját magadat, nem tudtad volna megvalósítani azokat a dolgokat, amelyeket csinálnod kell. Ha nem művelted volna jól magadat, nem rendelkeztél volna azzal a nagy erővel, hogy embereket mentsél meg. Ha te még rosszabbul művelted volna magadat, annak a rendje és módja, ahogyan dolgokat szemlélsz és ahogyan elgondolkozol azokon, át lenne itatva az emberi gondolatoktól, az emberi ötletektől. Akkor ez még rosszabb lenne. Ezért semmi esetre sem szabad lazítanotok és túl könnyedén vennetek ezt. Az egyszeri alkalom és a milliónyi és rengeteg száz milliónyi év óta való várakozás, minden, amit mi elviseltünk a történelemben, a mai napra szolgál. Ebben a fontos pillanatban nem szabad elügyetlenkedni azokat a dolgokat, amelyeket csinálni akartatok. Egy napon, amikor megérted, miről van szó, akkor ez rendkívül fájdalmas lesz számodra, az életed számra. Ezért semmi esetre sem szabad túl könnyedén vennetek ezt. Ez kiváltképpen a tanulását illeti. Ti feltétlenül komolyan és lelkiismeretesen kell tanuljátok a -t. Tudjátok, sok helyen lépett fel néhány szituáció a -tanulásnál. Milyen szituációk? Némely területeken a -tanulás egy formalitássá vált. Némely emberek figyelmetlenek, amikor a „Zhuán Fálun”-t olvassák, más dolgokra gondolnak és nem tudnak a művelésre összpontosítani. Az semmi más, mint időpocsékolás. Ez nem csak időpocsékolás. Abban a pillanatban, amelyikben ők tulajdonképpen megemelkedhetnek, olyan dolgokra és problémákra gondolnak, amelyekre nem kellene gondoljanak. Akkor az nemcsak úgy van, hogy ők nem emelkedtek meg. Ellenkezőleg, ők még lefelé estek. Ha az ember nem tanulta jól a -t, sok dolgot nem csinálhat jól.         

Tudjátok, hogy sok Dáfá-tanítvány épített fel projekteket az üldözés elleni bevetésre, az igazságtisztázásra és az emberek megmentésére. A fődolog egy jó együttműködés, csak ha jól együttműködtök egymással, csinálhatjátok jól a dolgokat. Korábban elmeséltem nektek, hogy minden Dáfá-tanítvány király volt a múltban, király a mennyben. Mindegyiknek megvannak a saját gondolatai, mindegyik rendelkezik azzal a képességgel, hogy önállóan elintézzen egy dolgot. De nehéz együttműködni. A nehézség abban áll, hogy mindegyiknek megvannak a gondolatai, mindegyiknek megvannak a jó ötletei. Ha mindegyik ragaszkodik a saját ötleteihez, nem lehet jól együttműködni. Mindazonáltal ti művelők vagytok, végül is ti Dáfá-tanítványok vagytok. Végső soron a feladatok rátok vannak bízva. Egy művelő helyes gondolatai kellene játsszák a vezető szerepet. Tulajdonképpen azt gondolom, a legfontosabb pont az: Ha ti lépést tudtok tartani a -tanulásnál és a művelésnél, akkor minden probléma megoldható az együttműködésnél. Jó ideje némely emberek némely területeken nem tudnak lépést tartani a -tanulásnál. Gyakran használják az emberi módszereket. Ha nem sikerül jól együttműködni, passzivitásba jutnak, mindegyik az övét csinálja. Vagy a hétköznapi emberek ravasz magatartásával járnak el a dolgokkal. Ebben az esetben ők hétköznapi emberek, akik a Dáfá-ért dolgoznak, ez nem szabad megtörténjen. Némely területeken, némely embereknél viszonylag világosan látja az ember a problémát. Te azt gondolod, bárhogyan is, én a Dáfá-ért csináltam meg a dolgokat. Valójában nem, te csak a forma kedvéért csináltad meg. A megmentendő emberek nem lettek megmentve. Azoknak a dolgoknak, amelyeknél mindenki együttműködése igényelt, avégett hogy hassanak, nem volt hatásuk. Ez semmi esetre sem szabad így legyen. Ti jól kell műveljétek saját magatokat, mint egy igazi Dáfá-tanítvány. Ti egy Dáfá-tanítványnak a perspektívájából kell kezeljétek a problémákat, együtt kell működjetek egymással. Csupán akkor csinálhatjátok ezt jól.             

Még valamit: Pillanatnyilag a Dáfá-tanítványoknak az erőforrásai nagyon korlátozottak. Kiváltképp a tengerentúl van sok Dáfá-tanítvány különböző projektekbe bevonva. Ritkán vesznek részt azon a -tanuláson, amely a helyi Dáfá-egyesületek által van szervezve. Ezek a tanulók viszont saját kezdeményezéseket sem tettek arra, hogy tanulják a -t. Sőt némelyek hosszú idő óta nem tanultak -t. Gondoljátok csak át, én megmondtam, ha te azt, amit csinálsz, nem a szempontjából szemléled, ha nincs ott a -nak az ereje, ha nem művelted jól saját magadat, te ezt nem fogod tudni jól csinálni. Talán te elvégezted a munkát, de az egyszerűen nem mutat hatást és egyszerűen nem menthet meg embereket, mivel nem vagy képes arra, hogy feloszlassad a gonosz tényezőket. Ezért a -tanulás a legeslegfontosabb, a legeslegfontosabb. Ez az alapvető garancia mindenre, amit csinálsz. Ha nem tudnál lépést tartani a -tanulásnál, minden hiábavaló lenne.       

Ha néha nem tudtok lépést tartani a -tanulással, a hétköznapi emberek sok ragaszkodásával rendelkeztek, sőt különböző emberi érzületek kerülnek napvilágra. Egy bizonyos dolgot, sőt nagyon fontos dolgokat emberi érzületekkel fogtok szemlélni és csinálni. Ha ez nagyon hosszan tart, csak nagyon nehezen csinálhatod jól azt a projektet, amit csinálsz. Ha az ember nem tanulja a -t, szintén több lesz a hétköznapi embereknek a ragaszkodása – és egyre feltűnőbbek is lesznek. Te is egyre inkább hasonlítasz egy hétköznapi emberre és másoknak is azt az érzést hagyod hátra, hogy te nem vagy művelő. Egészen mindegy, milyen elfoglaltak vagytok, ti kell tanuljátok a -t. Ezért azt javaslom azoknak a Dáfá-tanítványoknak, akik különböző projekteken keresztül le vannak kötve, hogy szakítsanak időt maguknak arra, hogy részt vegyenek a helyi -tanuláson. Az utóbbi időben a különböző projektekből való gyakorlók megkérdezték, hogy megpróbálhatják-e ők saját maguk, hogy időt szakítsanak maguknak a -tanulásra. Így én figyelemmel kísértem, hogy szorgalmasan haladhatnak-e előre a művelésnél és hogy megy-e az, miután nem tanulták többé a csoporttal együtt a -t. Végül láttam, hogy az nem ment. Nemcsak, hogy az nem ment, hanem még meg is akadtak és sok dolgot gondatlan módon végeztek el. Sok ember emberi érzületeket használ a gondolkodásnál és amikor dolgokat szemlélnek és intéznek el. A művelés nem tudott lépést tartani. Én már láttam ennek a problémának a komolyságát. Ezért azt mondom nektek, a leginkább részt kellene vegyetek a helyi -tanuláson. Bármi is van, nektek nem szabad lazítanotok a -tanulásnál. Ez a legnagyobb probléma, az alapvető probléma,    

Tudjátok, ha az ember nem tud lépést tartani a művelésnél, az emberi érzületek feljönnek. Meg lesznek mutatva, és a többiek látják azokat. A különböző gondolatok, amelyek emberi gondolkodásmódokból származnak, és a különféle gondolati források zavarni fognak téged. Egészen mindegy, melyik fajta életállapotnak felelnek meg a gondolataid, ennek a fajtának az élete egy hatást fog kifejteni. Mert ennek a világegyetemnek a bonyolultságát nem nem lehet leírni az emberi nyelvvel, az nagyon bonyolult. Az egyenrangú szinteken is léteznek olyan dimenziók, amelyek sok különböző tényezőből vannak összeállítva, úgy függőlegesen, mint vízszintesen is. A világegyetemben levő dimenziókban, amelyek különböző részecskékből vannak összeállítva, szintén léteznek még különféle dimenziók, amelyek sok különböző fajtájú elemből vannak kialakítva. A részecskéknek megvannak a saját tulajdonságaik. Különböző fajtájú és nagyságú részecskék különféle élőlényeket képeznek. Ezeknek az élőlényeknek a nagyságai és fajtái is mérhetetlenek és számtalanok. Mihelyt a gondolataid megfelelnek az élőlények egy fajtájának, ezek azonnal hatni fognak rád. Te viszont nem tudod, honnan jönnek a gondolataid. Még azt hiszed, hogy te saját magad szeretnéd úgy csinálni. Valójában úgy van, hogy a ragaszkodásod odavezetett, hogy ezek az élőlények megcélozhatnak egy hatást, úgyhogy a ragaszkodásod meg lesz erősítve.           

Ha a gondolatoknak az eredetéről van szó, sok ember azon van, hogy kutatásokat folytasson, a tudósok is. Azt kutatják, hogyan jöttek létre az emberi agynak a képességei és a gondolatai. Korábban azt mondtam nektek, hogy az agy valójában egy feldolgozógyár a gondolati szerkezet és a kifejezési módok számára az emberiségnek a szintjén. Egészen mindegy, mit akarnak kifejezni a testmozdulataid és a szavaid, milyen szerkezete van a nyelvednek, az a rendeltetése van, hogy feldolgozza ezeket és egy formát kölcsönözzön nekik. Némely gondolatok azokból a nézetekből jönnek, amelyek a jelenlegi életből lettek kialakítva. Némelyek az előszeretet iránti ragaszkodásból származnak. És honnan jönnek a gondolatok nagyobb dolgoknál? Hol kezdődtek? Nem ebben a dimenzióban. Szigorúan véve az igazi énnek lesz hatása a döntő pillanatban. Normális módon mindegyik dimenzióban léteznek gondolati források, amelyek megerősítik a nézeteket és az előszeretetet.

Azonkívül ezeknek az emberek erkölcsi szintjéhez van közük. Némelyeknél a gondolatok egy valamelyest magasabb szintről jönnek, némelyeknél egy nagyon alacsony szintről. Ezért is van az ember különböző szinten a cselekvésnél és a gondolkodásnál, mivel különböző erkölcsi szinten található. A dimenziók nagyon bonyolultak. Lentről fentig, az egyenrangú szinteken is sok dimenzió létezik. Azonkívül még létezik több vízszintesen összekötött dimenzió. Ezek ugyanolyan számosak, mint a függőlegesen összekötött dimenziók. Különféle élőlényeknek a sűrűsége rendkívül nagy. Mindannyian zavarhatják az embereket, bezárólag azokkal a művelőkkel, akik nem a szempontjából szemlélik a dolgokat.         

Ehhez képest az embereknek az alakja nagy ebben a világegyetemben. Tudjátok, hogy a részecskéknek annál több energiájuk van, minél mikroszkopikusabbak. Nem mondják talán a modern tudományban is, hogy a radioaktivitás akkor annál erősebb? Az atomokból álló élőlények teljes bizonyossággal kicsik is, mivel ezeknek a részecskéi kicsik. Természetesen a még mikroszkopikusabban léteznek olyan nagy élőlények, amelyek az egész szintet érintik. Szintén léteznek különbözően nagy élőlények, amelyek különböző szintek mikroszkopikus részecskéiből vannak kialakítva. De ehhez képest egy élőlény, amelyik ennél ugyanolyan sok részecskéből van összeállítva, mint az emberi test, kisebb. Ennél nem a részecskéknek a nagyságáról beszélünk, hanem csak a számukról. Tehát egy ugyanolyan mennyiségű részecskével rendelkező élőlény összehasonlításképpen kisebb nagysággal rendelkezik, A még mikroszkopikusabban még kisebb, az ugyancsak még mikroszkopikusabban még kisebb. De a bölcsesség nagyobb, mivel a szint magasabb. Sok buddha és istenség rendkívül mikroszkopikus dimenziókban szintén nagyon mikroszkopikus, de a buddhák nagyon nagynak mutatkozhatnak meg. Mindazokban a dimenziókban, amelyek különbözően nagy részecskékből vannak összeállítva, léteznek buddhák. Némelyek talán kis dimenziókból jönnek, sőt olyan kicsik, hogy nem lehet őket látni. Természetesen különböző dimenziók különböző nagyságokkal rendelkeznek. Léteznek buddhák, taók és istenségek, akik különbözően nagy dimenziókban találhatók és különbözően nagy részecskékből vannak összeállítva. Körülbelül így magyaráztam el ezt. A mikroszkopikus dimenziókban levő élőlények között nemcsak buddhák, taók és istenségek léteznek. Tudjátok, hogy sok különféle élőlény létezik, amelyik nagyon bonyolult. A mi emberi világunkban léteznek még különböző emberfajok és különböző népek. Más dimenziókban ez még bonyolultabb és nekik egy még hosszabb történelmük van. Ezért egészen mindegy, kinek felelsz te meg, neki lesz egy hatása. Ez az egyik.             

A másik az emberi testnek a szerkezete. A három világkörben levő minden anyagi részecske azokat a tényezőket képviseli, amelyek a három világkörben levő minden tárgyat képezik. Ők képezik szintén az emberi testnek a résecskéit mind. Ezért ezek számosak. Valójában minden molekula, atom, kvark, neutrinó és proton, amiről beszélünk, a három világkörön belüli részecske. Azonkívül ezek olyan részecskék, amelyek a felszínes dimenziókat képezik az embereknek a szintjén a három világkörön belül. Azok a részecskék, amelyek a három világkörnek a belsejét képezik, másmilyenek, mint a három világkörön kívüli részecskék. Másmilyen szerkezettel is rendelkeznek. De ennek ellenére már nagyon bonyolultak és számosak. Mert a te tested molekulákból van összeállítva. A molekulák képezik a sejteket. A sejtek képeznek téged. Mi létezik a molekulák alatt? Tudjátok, a molekulák atomokból vannak összeállítva. Ha ez így megy tovább, léteznek atommagok, protonok és neutrinók. Amíg az emberek megint felfedeznek valami újat. Egészen mindegy, milyen messzire fejlődik az emberiség, az emberiség sohasem fedezheti fel a végérvényes részecskéket, amelyek az emberi testet képezik. Azok a legmagasabb részecskék a három világkörben. De ők csak a világegyetem legalacsonyabb részecskéinek egy rétege.      

Amit az éppen mondottakkal közölni akartam veletek, az az, hogy a gondolatoknak a forrása valójában nagyon bonyolult. Az emberek a világon csak az életnek a folyamatát élvezik. Korábban azt mondtam, hogy az emberek nagyon szánalomra méltók, egy ember a világon csak azokat az érzéseket és érzékeléseket élvezi, amelyek neki az élet folyamata közben vannak adva. Ez a kijelentés részemről már egészen precíz. Mit jelent ez? Az emberek azt hiszik, hogy ők döntenek saját magukról és hogy saját maguk akarnak csinálni valamit. Valójában az szokás és ragaszkodás egyfajta előszeretethez, amelyeket egy születés utáni életben sajátított el, ebben ő érzékelésekre törekszik, ez minden. Az emögött levő tényezők, amelyeknek valóban van hatásuk és szeretnének elérni valamit, éppen ezért olyan dolgokat használnak ki, mint az embereknek a szokása, ragaszkodása, nézete és vágyai, hogy hassanak. Az igazi embertest éppen ilyen, csak az érzékeléseket élvezi az élet folyamatában. Ha neked valami édes van adva, te az édességet érzékeled, ha neked valami keserű van adva, te a keserűséget érzékeled, ha neked valami csípős van adva, te a csípősséget érzékeled, ha neked fájdalmak vannak adva, te a szenvedést érzékeled, ha neked boldogság van adva, te tudsz örülni.            

Minden Dáfá-tanítványnak az igazi énje magas szintekről jön, én csak emberekről beszélek és arról a szerkezetről, amelyik az embertestet képezi. Éppen az emberi gondolatoknak a forrásáról beszéltem, a -helyreigazításban láttam egy helyzetet: Azokban a dimenziókban, amelyekben a -helyreigazítás nem érkezett meg, néha előfordul, hogyha egy Dáfá-tanítványnak egy gondolata becsületes, létezik egy becsületes istenség vagy egy tényező, amelyik hat és megerősíti a helyes gondolatait. Néha a Dáfá-tanítványok nem működnek jól együtt, felfortyannak és bosszankodnak, így én sok elidegenedett élőlényt látok. Némelyek ezekből szintén nagyon nagyok, ők felerősítik ezt, azonkívül szintről szintre különböző alacsonyabb szintek rossz élőlényei hatnak, ha az ember különböző szinteken megfelel ezeknek az élőlényeknek. Nem megmondtam, hogy az ember rendelkezik úgy a jó, mint a rossz oldallal is? Így gondoljatok csak utána, amikor egy embernél létrejön egy gondolat, azok a tényezők, amelyek hatnak, nagyon bonyolultak. De minden Dáfá-tanítványnak van egy igazi énje. Egészen mindegy, milyen céllal jöttél a világra, hogy a -t akartad-e megkapni, hogy a Mesternek akartál-e segíteni a -helyreigazításnál vagy a korábbi világodnak az élőlényeit akartad-e megmenteni, te ezzel a gondolattal jöttél. Neked az igazi éned védve van, kezdetben az igazi én rendelkezett a vezető funkcióval. De tudjátok, miután az ember bejutott a három világkörbe, olyan, mintha el lenne temetve a földbe, fokozatosan az igazi én nem vehet át többé vezető funkciót, sőt nem hat többé. Nem megmondta Isten: „Én földből (agyagból) teremtettem az embereket”? Nem mondják a kínaiak is, hogy Nüwa földből (agyagból) teremtett kínaiakat? A mennyországból nézve minden molekula a földön, bezárólag az atomokkal, az istenségek szemében piszkos, a három világkörön belüli részecskék mind olyan részecskék, amelyek ezt a világot alkotják, ezek mind föld, az istenségek világaiban az anyagi részecskék mikroszkopikusabbak, tisztábbak és több energiát birtokolnak. Az ő szempontjukból az embereknél valóban minden föld és sár. Az embertest éppen olyan részecskékből, amelyeket az istenségek földnek tekintenek, van kialakítva és megteremtve a három világkörön belül. Innen eredően mondta Isten, hogy Ő sárból és földből (agyagból) teremtett embereket, ez van elgondolva ezzel. Természetesen, amikor istenségek embereket teremtettek, az istenségeknek a magatartása nem volt hasonló az emberekéhez. Egy gondolat teljesen elegendő, hogy embereket alkossanak, nem kell megmozdítsák a kezüket. Egy ilyen alacsony embertest egyetlen egy képességgel sem rendelkezik. Amivel a gondolataid megegyeznek, az fog kormányozni téged. Ez azt jelenti, ha különböző szintek élőlényei észreveszik, hogy te bírni akarsz valamit és ragaszkodsz valamihez, ami nekik éppen megfelel, akkor hatnak és ráadásul irányítanak téged. Ha az ember ésszerűtlen és kifakad, a negatív tényezők hatnak. Mindennek van élete. Ez éppen a rosszindulat, ezek éppen a vágyak, ez éppen a gyűlölet, ezek éppen különböző dolgok. Így természetesen megvan a hatásuk.                 

Mindenekelőtt a -helyreigazítás közben akar a világegyetemben levő minden pozitív és negatív élőlény megmentve lenni a jelenlegi -helyreigazításban, bezárólag minden szinteknek a legmagasabb, határtalanul gigantikus istenségeivel, és kiváltképpen az élőlények a világaikban. Ezért mindannyian behelyezték egy lábukat a világba és a három világkörbe. Elveszítenék ők az életmentésnek azt az alkalmát, amelyik jiék tízezreiben nem következett be? Te meg kell mentsél engem, mindannyian azt mondják, te meg kell mentsél engem, te meg kell mentsél engem. De a megjelenési forma nem olyan, mint ahogyan az ember ismeri ezt az embervilág etikus alapelveinek a szempontjából, hogy egy kérésnél udvarias és szerény legyen: Ha te megmentesz engem, először is meg kell köszönnöm neked, egy szívességet kell tennem neked. Az viszont nincs úgy. Ezeknek az élőlényeknek a szempontjából ez úgy van: Hogy megmenthess engem, el kell érned a szintemet és ezzel a hatalmas erénnyel rendelkezned, csupán akkor tudsz megmenteni engem. Hogyan menthetsz meg engem, ha nem rendelkezel azokkal a hatalmas erényekkel és nem éred el a szintemet? Tehát hagynak téged elesni, szenvedéseket elviselni, úgyhogy a ragaszkodásaid el legyenek távolítva és a hatalmas erényeid fel legyenek építve. Ha te elértél egy bizonyos szintet, megmentheted őket. Ezt csinálják mindannyian.             

Ezért mondtam korábban, művelőként egy Dáfá-tanítvány pontosan másképpen kellene megnézzen egy problémát, mint az emberek. Némelyek azt gondolják, ha egy kellemetlenséggel kellene találkoznom, úgy én boldogtalan vagyok, tehát nem vagy te mégis egy ember? Hol van a különbség? Ha te valami kellemetlen dologba ütközöl, az nem pontosan az az idő, amelyikben te saját magadat és a szívedet műveled? Nem megmondták korábban a vallásokban, befelé művelődni és a szívet művelni? Ne hallgassatok oda, mit mond a mostani kornak az embere, ő nem érti meg feltétlenül, mi az igazi jelentés. Műveld őszintén saját magadat, a konfliktusoknál és a problémáknál nézd meg, mit csináltál hibásan te saját magad és hogyan kellene eljárjál azzal. A -val mérd le a dolgot. Gondoljatok csak utána, ez nem a művelés? Egészen mindegy, hogy egy hétköznapi ember a templomba megy-e vagy otthon műveli-e magát, ezen a módon fog ő cselekedni? Nem. Azon vagy te akkor, hogy saját magadat műveljed? Ha valami kellemetlenség, valami bosszantó dolog történik veled, ha a személyes érdekeid, az éned pellengérre van állítva, befelé (magadba) nézhetsz, művelheted saját magadat, megkeresheted a saját réseidet (hiányosságaidat). Még ha valóban ártatlan is vagy a konfliktusoknál, a következő módon is gondolkozhatsz: Ó, értem, én biztosan nem cselekedtem jól valahol, még ha valóban nem létezne egy hiba sem, ez lehetne egy régebbről felhalmozott karmatartozás, én jól járok el ezzel. Ami vissza kell legyen fizetve, visszafizetem. Szakadatlanul ütközöl ilyen problémákba, szakadatlanul találkozol ilyen dolgokkal, és szakadatlanul műveled magad. Az a kellemetlenség, amellyel a hétköznapi emberek között találkozol, nem-e valami jó dolog, ha ti művelőkként ezen a módon szemlélitek a problémákat és becsületes alapelvek alapján művelitek magatokat? Ha te művelni szeretnéd magad és meg szeretnél válni a három világkörtől, ha szeretnél visszatérni az eredeti helyedre és szeretnéd megmenteni a világodnak az élőlényeit, ha te valóban azon vagy, hogy segíts a Mesternek a -helyreigazításnál, mindez nem teremtett akkor kedvező feltételeket neked, úgyhogy te valóban művelheted magad? A rossz események, amelyekkel találkozol, nem arra vannak ott, hogy elsimítsák az utadat? Miért nem örülsz te?               

Valójában ezt már megmondtam a „Zhuán Fálun”-ban, ezekben az években ezt szakadatlanul ismételtem. Mihelyt némelyek egy konkrét problémába ütköznek, nem akarják többé legyűrni. Ők persze boldogok akarnak lenni, a konfliktusokban nem keresnek saját maguknál, még ha egy hibát is követtek el, nem ismerik el. Hogyan segíthetsz te nekem a -helyreigazításnál, ha nem műveled magad? Hogyan vethetlek be téged? Te csak akkor akarsz közreműködni, ha mindig csak örvendetes dolgokba ütközöl, ha neked annál is, hogy segítesz a Mesternek, hogy helyreigazítsa a -t, örvendetes feladatok vannak adva, ha tied a döntés és a központban állsz. Ez nem létezik. Milyenek az emberek a világon, mi láttuk. Tegnap még tréfálkoztam velük, azt mondtam, a mostani színészeknek, hogy filmszínészek-e vagy színművészek-e, amikor gonosz embereket alakítanak, nem szükséges eljátszaniuk őket. (mind nevetnek) Az én koromban levő emberek és azok, akik idősebbek nálam, mindannyian tudják, akkoriban az emberszív jó volt, a külső alak jószívű, a nyelv jószívű. Az embernek a viselkedése és a mércéje éppen ilyen magas volt. Ezért eszükbe kellett juttassanak valamit, hogy jól játszhassanak el gonosz embereket. Tanulniuk és gyakorolniuk kellett, csupán akkor tudtak gonosz embereket alakítani. Csak évek néhány tucatja telt el. Milyen nagy lett a különbség az akkori emberekhez képest? A mostani emberek a jó embereknek az alakításánál el kell töprengjenek, el kell játsszák őket és nem sikerül nekik valósághűen ábrázolni őket. Az emberek ezen a módon csúsznak le az embervilágban, és te még az örömben akarod művelni magad? A Dáfá-tanítványoknak az emberi oldala is az emberek realitásában műveli magát, nekik is megvan az emberek ragaszkodása, emiatt művelhetik magukat, ugyanakkor fognak létezni rossz együttműködések és az emberi érzületek zavarásai, bezárólag saját magadnál. De másképpen szemlélve, az emberek a világban ezen a módon csúsznak lefelé, azok a démoni szomorúságok, amelyekről gondoskodnak, nem éppen művelési alkalmak számodra? A régi erők mármost éppen így jártak el, ők persze ezen a módon gondolkoztak. Tudatosan változtatják meg az embereket rosszá, hogy feltételeket teremtsenek a Dáfá-tanítványok számára, avégett hogy művelhessék magukat. De ez tönkretette ennél az embervilágot és az embereket. De tudjátok, a mostani emberek nem egyszerű származással rendelkeznek. Én mondom, a -helyreigazítás a világegyetemben egy nagy dolog. A világegyetemben egy nagy kiterjedésű és hosszú történelem lett elrendezve. Lehet-e az egy szimpla dolog, ki lesz ember a világegyetemben történő -helyreigazítás idején? Miért emelik ki a mostani emberek olyan erősen a környezetvédelmet? Néhány évvel ezelőtt, amikor a környezet még nem lett olyan erősen károsítva, már környezetvédelemről és állatvédelemről beszéltek. Semmi sem véletlen, sok magas élőlény jött le a reinkarnációban és akart sorskapcsolatot kötni a Dáfá-val, az emberek is reinkarnálódnak, csak egy bizonyos számú ember létezik. Csak ilyen sok emberbőr létezik, még több nem fér (illik) már a földre. Ennélfogva magasabb szinteknek az élőlényei állatokként és növényekként is reinkarnálódtak. Az emberek között sok élőlény nem egyszerű származással rendelkezik, ők többé nem normál élőlények. Azonkívül egészen mindegy, mi történik a világon, minden istenségek által van ellenőrizve, mindennek megvan a rendje. A káosz szintén istenségek által van létrehozva, az is rend a rendetlenségben. Ha nem hisztek ebben, gondosan kísérjétek figyelemmel mindezt. De a főszerepük itt a Dáfá-tanítványoknak van, az élőlények mind a megmentésükre várnak, ők megteremtik nektek a művelési környezetet és egyidejűleg a megmentésükre várnak.                                

Ha te nem művelted jól magad, ha te kellemetlen dolgokkal találkoztál és te aztán boldogtalannak érzed magad, nem végzel többé Dáfá-munkát. Ha valaki egypár kellemetlen szót mond, nem akarod többé megmenteni őt. (mind nevetnek) De tudod, ők mindannyian a -ért jöttek. A régi erők, a rossz tényezők, az eretnek Kínai Kommunista Pártnak a vörös sárkánya a világon, az elfajult élőlények, Sátán és az ördögök voltak azok, akik rosszá tették őket. Ezek rájuk kényszerítették az ateizmusnak az eretnek kultúráját, amelyik megrágalmazza az emberiségnek a hagyományát és a hagyományos kultúrát és amelyik szítja a harcot az emberek között, az emberek harcát a föld ellen, valamint az emberek harcát a menny ellen. Szántszándékkal szabotálják Kínának a hagyományos istenségek által megteremtett kultúráját. Rájuk kényszerítették az eretnek pártnak a harci filozófiáját, amelyik ellentmond a világegyetemnek. A démonok is meg akarják semmisíteni azt. Ha nem a -helyreigazításról lenne szó, a démonok is megsemmisítették volna azt. Mert elfajult és semmi esetre sem kellene létezzen a világegyetemben. Csak a -helyreigazítás miatt védik meg a régi erők, hogy vele vizsgáztassák le a Dáfá-tanítványokat. A Mester csak azért van a régi erők ellen, mivel nem ért egyet ezzel a cselekvési módjukkal. A Mesternek más cselekvési módjai vannak. Mindazonáltal mindegy, hogyan van ez, a világ már ebbe az állapotba jutott. Dáfá-tanítványokként nektek valóban nem kellene lazítanotok a művelésnél. Használjátok ki egyszerűen az időt arra, hogy saját magatokat jól műveljétek. Minél nagyobb az összevisszaság, annál hamarabb kellene művelhessétek magatokat ennél a zűrzavarnál. Minél hamarabb ütköztök démoni nehézségekbe és kellemetlen dolgokba, annál hamarabb kellene tudnotok a fordított oldalról szemlélni a dolgokat: Ezek mind olyan lépcsők, amelyek a művelésemre és a megemelkedésemre szolgálnak. Így látjátok ezt vagy sem? (Minden tanítvány: Igen. Taps)           

Ti mindannyian szívesen szeretitek hallgatni a Mester -magyarázatát. A Mester ezt világosan el tudja magyarázni, igaz? (Minden tanítvány: Igen.) Én mondom nektek, a ti igazi életetek ezt még jobban el tudja magyarázni, mint én. Mert a Mester ezt most emberi nyelvvel magyarázza el. Az igazi énetek nagyon jól tájékozott. Csak a te éned el van temetve azon nézetek, tapasztalatok és lerakodások alá, amelyek a megszerzett nézetek és a három világkörben levő rossz dolgok alapján alakultak ki, ez olyan, mint a földben eltemetve. Az igaz gondolat nem kerülhet napvilágra. Ezért kell neked művelned magad, tehát kimásznod, gyökerestől eltávolítanod az ilyen szennyezést és saját magadat tisztára mosnod. Éppen ezt csináljátok ti a művelésnél. Egyidejűleg a démoni nehézségeknél még meg is kell mentenetek minden lényt. Ne felejtsétek el, kérlek, a régi erők tették rosszá a mai embereket, különösen a kínaiakat. Ők ugyan azt mondják, hogy egy környezetet teremtettek volna nektek a művelésre, de ha ti készre műveltétek magatokat, a világegyetem nincs többé ott. Akkor ti főnökként (vezérként) egyedül álltok ott a mindenkori helyeiteken. Ezért kell megmentsétek az embereket, a démoni nehézségekben is meg kell mentsétek őket. Ez a Dáfá-tanítványok hatalmas erénye. Ezt nem tehetik meg a hétköznapi emberek. Senki sem tette meg ezt a történelemben! Mindegyik hangosan mondta, minden lényt megmenteni, minden lényt megmenteni, de egyik sem tette ezt meg. Ti azonban azon vagytok, hogy megtegyétek ezt! (taps)       

Mindazonáltal azt mondtam, hogy a -helyreigazítás teljes bizonyossággal be lesz végezve, igaz? (A Mester nevet.) Ez már eljutott a mai lépésig. Már közeledik a végéhez. Mindenképpen, miért mondtam én, hogy a -helyreigazítás teljes bizonyossággal be lesz végezve? Mivel a a kezdettől fogva a végéig már be lett végezve. Most csak az élőlények megmentéséről van szó. Éppen most beszéltem a világegyetem szerkezetéről. Ezzel azt akartam elmondani neked, honnan jönnek azok a zavarások, amelyeket a különböző szinteknek a különféle élőlényei fejtenek ki a gondolataidra. Én mondom nektek, a te igazi éned tart mindent ellenőrzés alatt, de az ereje nem elegendő. Sőt tehetetlen, mivel a világegyetem régi erőinek az ereje ezt még messze felülmúlja. Azonkívül te el vagy temetve a három világkörben levő fordított alapelvekbe. Ezért kell a Mesternek felügyelnie téged, segítenie neked és ezt mind ellenőrzés alatt tartania. Ez még nem minden. Gyökerétől fogva én ellenőrzés alatt tartok mindent, a semmitől a mindenig. Ezt mind nem lehet elmagyarázni az emberi nyelvvel és példákkal. Ez egy módszerrel sem lehet elmagyarázva. Ez az erő a legerősebb és megóv minden élőlényt, a mikroszkopikustól fogva a makroszkopikusig mindent. Minden ellenőrzés alatt van. Egészen mindegy, milyen magas egy istenség, ellenőrzés alatt áll. A világegyetemnek a formája, a helyzet a világon, a magas szintektől az alacsonyakig minden, ha én szeretnék megjelentetni egy állapotot, az állapot jön. Ha szeretnék valamit csinálni, meg lesz csinálva. Ti már tudjátok, miért van most ez ezen a módon csinálva a -helyreigazításnál. Azért hogy megtartsuk az őseredeti élőlényeket. Az nagyon nehéz. Mert azok az élőlények, amelyek meg lesznek mentve, meg kell különböztessék a világon levő zűrzavarban a becsületest az eretnektől és meg kell javuljanak. A Dáfá-tanítványok is ki kell műveljék magukat a világ összevisszaságából és tisztára kell mossák magukat.        

Korábban azt mondtam, hogy az istenségek egy gondolattal meg tudnak teremteni valamit, amit meg akarnak teremteni. A legmagasabb istenség szintén egy gondolattal teremti meg a világegyetemet. Mert neki egyszerűen megvan a bölcsessége ezen a magas szinten és ez a nagy ereje. Az ő területén éppen létezik egy ilyen nagy mező. Ebben a mezőben sok réteg részecskéi léteznek. Ha minden nagy és kicsi részecske különböző szinteken élőlény, gondoljátok csak át, ha a gondolata szeretne csinálni valamit – mert minden molekula, minden erő és minden részecske élőlény, egészen mindegy, milyen nagy vagy milyen mikroszkopikus, ők egyidejűleg működnek és a parancs szerint cselekszenek, aminél minden dimenzió és idő túl van szárnyalva. Nincs ez akkor villámgyorsan megteremtve? Ez pontosan a csoda. Így teremtenek meg dolgokat az istenségek. Egy gondolattal be van fejezve. Az istenségek és a buddhák nem mozdultak meg. Azok mind a részecskék, amik valóban cselekszenek. Villámgyorsan van ez együtt kialakítva és megteremtve. Az egyik megteremti ezt a szintet, a másik egy másik szintet teremt meg, az egyik megteremti ezt, a másik megteremti azt. Ez irtózatosan sűrű. Az emberek nem tudnak sokat csinálni, nekik nincs meg ez a képességük. Ők a kezükkel kell ezt megcsinálják. Ebben a dimenzióban az idő segítségével és lépésenként intézik el azokat a dolgokat, amiket bírni szeretnének. Ilyenek az emberek.          

Ami benneteket Dáfá-tanítványokat illet, ti annál jobban kellene járjátok az utatokat, minél inkább közeledik a vég. Használjátok ki az időt, hogy jól műveljétek magatokat. Ti egy csomó dolgot tettetek meg, ha viszont visszapillantatok, ti emberi érzületekkel tettétek meg azokat. Ha az emberek az emberek dolgait teszik és nem helyes gondolatokkal, ennél nem létezik a Dáfá-tanítványok hatalmas erénye. Más szavakkal, az istenségeknek a szemében az nagyon felszínes és könnyelmű. Ennél nem épít fel hatalmas erényt az ember, és ez nem is művelés, ámbár megtette az ember. Mit gondolsz, nem hiába tette meg az ember? Ti minden esetre jól kell tanuljátok a -t. Ez az alapvető garancia a visszatérésetekre. (Minden tanítvány tapsol). Ezt nem a légből kaptam. Az, amit a Mester elmagyarázott nektek, a világegyetemnek a -ja. Ezekkel a szavakkal világossá szeretném tenni számotokra, hogy a művelésnél semmi esetre sem kellene alábbhagynotok. Semmi esetre sem kellene lazítanotok a -tanulásnál, hanem lelkiismeretesen és komolyan kellene tanuljátok a -t. Ma még egyszer elmagyaráztam ezt neked, ha te korábban nem tanultad jól, miután hazamentél, feltétlenül lelkiismeretesen kellene olvasnod a könyveket és művelned magadat, aminél semmi másra nem kellene gondolnod. (Minden tanítvány tapsol.)      

Talán sokat töprengtetek a Shen Yun-on. Erről is beszélhetek mellékesen. Mindannyian tudjátok, hogy a Dáfá-tanítványok sok projektet építettek fel azzal a céllal, hogy felfedjék a rosszindulatú üldözést. Ugyanabban az időben a rágalmak sok megmérgezett embert vittek rá arra, hogy a gonosz oldalára álljon. Ők be vannak csapva az illúzióktól. Ez nagyon veszélyes. Ezért ti meg kellene mentsétek az embereket és elmagyarázzátok nekik az igazságot. Ez az, amit pillanatnyilag jól kellene csinálnotok. A különböző projektek, amelyeket felépítettetek, valóban egy nagy hatást céloztak meg. Nemcsak egy nagy hatást, hanem egy nagyon döntő hatást. A Shen Yun-nál az emberek a művészet formáján keresztül vannak megmentve. Ezt nem kell pontosan elmagyarázzam, ezt már mindannyian tudjátok. Ezt szintén elmagyaráztam már nektek. Ami a Shen Yun művészi színvonalát illeti, ha a Shen Yun világturnéra megy, a követelmények a Shen Yun startszínvonalára viszonylag magasak kell legyenek. Mennyiben magasak? Már a kezdeti időben gondoltam arra, hogy az előadás kiváló hatás nélkül nem érintheti meg és nem is mentheti meg az embereket. Minden nép azt gondolja, hogy a saját művészi színvonala magas. Ennél nem kritizálok egy népet sem. Mindegyik nép nagyra becsüli a népművészetét. Ehhez semmi megjegyezni való sincs. Néha azt gondolom, a szimfónia, a balett és az olasz opera, amelyek nemzetközi szinten el vannak ismerve, váltak a világ művészetének a legtipikusabb, legkiválóbb és legmagasabb formáivá. Különösen a középső és a magasabb rétegeknek az emberei szeretik megnézni azokat. A modern show-knak, amelyek valóban futuristák, csak a középső és alsó rétegek, illetve a munkásosztály kevés emberénél van piacuk, az egyetemisták között is létezik egy piac erre. A tanulmányaik befejezése után az egyetemisták elszakadnak ettől a színpadtól (jelenettől) és automatikusan belépnek a középső és a magasabb rétegekbe. Ilyen a dolgok állása.         

Tudjátok, ha a művészet formáján keresztül szeretnénk megmenteni az embereket, amikor viszont nem rendelkezünk egy kiváló művészi formával sem, nem menthetjük meg az embereket. Miért? Ha az istenségek a színpadon segítenek az előadásnál és az emberek azt gondolják: Hű, ez az előadás valóban rossz, a színvonal nem elégséges, ha szakadatlanul nevetnek azon, gondoljátok csak át, az istenségek segítenek az előadásnál, tehát akkor az emberek nemcsak hogy nem lehetnek megmentve, hanem az emberek még bűnt is követtek el. Úgy az nem megy. Ezért a művészet egy kiváló formájával kell rendelkezzen az ember. A Shen Yun sok országot meglátogatott a világturnén. Ha a művészetnek a formája és a színvonala nem kitűnő és nem lehetnek teljesítve az emberek követelményei, semmi jót sem fognak gondolni az előadásokról. Akkor nem lehetnek megmentve. Ezért olyan jó kell legyen, mint egy csoda. Mindannyian jónak fogják tartani. Senki sem mondhatja, hogy nem jó. Csupán akkor tudod megmenteni az embereket. A Shen Yun Performing Arts magas színvonalon kell elinduljon. Hogy ezt megtegyem, akkoriban szántszándékkal választottam ki az ének és a tánc formáját, amelyet a világ minden népe megérthet, elfogadhat és felfoghat. Azonkívül a többi projektnek is szeretnék egy példaképet adni, úgyhogy lássátok, hogyan van ez csinálva a Shen Yun-nál és példaként vehessétek ezt. Ezért ez nagyon pontosan lett csinálva az előadás minőségének és a személyzet kiképzésének a vonatkozásában. A gyakorlatban is egy nagyon jó hatás lett megcélozva. Kezdetben a jegyeladásnál ti nem merészeltétek azt mondani, hogy mi vagyunk a legjobbak. A Shen Yun-előadás kiváló hatása bizalmat adott nektek. Idővel egyre több bizalmat nyertetek, és ti is meritek azt mondani, hogy ez a legjobb. (taps)    

Természetesen nem azt akarom mondani nektek, milyen erős ez, hanem azt mondani nektek: Az előadásnak az istenségek segítségével elért nagyon jó hatását az emberek nem állíthatják elő. Az energia, amelyik kijött, tele volt töltve „Őszinteség, Könyörületesség és Elnézés”-sel. Mindegy, hogy a művészek táncoltak, dalokat énekeltek vagy zenéltek-e, az őszinte energia mindenütt tartalmazva volt ebben. Még a színek is pozitív energiát sugároztak ki a színpadon. (taps) Minden anyagból áll. Az emberek hasznot húztak egy ilyen pozitív összhatásból, ezért némelyek meg lettek gyógyítva az előadás közben. Némelyek telefonhívást kaptak a színház elhagyásánál és egy jó hírt kaptak, hogy egy nagy nehézség az életükben egyszerre meg lett oldva. És ők nem tudták miért. Minden esetre örültek az előadás után, és sok dolog meg lett változtatva. Az ok az, hogy az embereknek a nehézségei az emberek karmájától lettek okozva és hogy a karma a korábbi rossz tetteken keresztül lett összegyűjtve. Minél több karma gyűlt össze, annál nagyobbak a nehézségek. Az emberek aztán ettől szenvednek. Ez a nehézség katasztrófákat okozhat neked a jövőbeli életed számára, a test szenvedését és betegségeket okozhat. Az előadás meglátogatása után a karma el lett távolítva, éspedig az előadás pozitív energiáján keresztül. Gondoljátok csak át, létezik-e még a nehézség a jövőben? Nem. Mert a nehézség a karma által lett okozva. Ez éppen az oka, amiért az emberek helyben hasznot húzhatnak az előadásból.          

Ez még nem minden. Mint tudjátok, a kínai kultúra egy istenségek által átadott kultúra. Azt is elmagyaráztam nektek, hogy a „dinasztia” Kínában nem ugyanaz a fogalom, mint az „ország”, és a „császár” más, mint más országoknak a „királya”. A „dinasztia” az emberiségnek egy szakaszát jelképezi, és a „császár” és „király” közti különbség nagyon nagy. A császár egy dinasztiának az uralkodója volt, ő a királyok királya volt. Alatta voltak a királyok. Ameddig az országok a császár uralma alatt álltak, a királyok a mindenkori dinasztiának a császára által lettek kinevezve, és a következő királynak a kiválasztása a császár által kellett legyen törvényesítve. Az ok az: Kína volt a kapu a különböző mennyországok számára, amelyek istenségei lejöttek az embervilágba. Szintén Kína volt a fő helyszín a sorskapcsolatoknak a megkötésére és az uralmakra. Azután a történelemnek az utolsó szakaszában továbbra is sorskapcsolatok lesznek kötve és kívánságok beteljesítve. Egy dinasztiának a kultúrája a dinasztia égi embereinek felelt meg. Ők különböző öltözeteket, életszokásokat és még az étkezésnél, az öltözködésnél és a lakásnál való különbségeket hoztak magukkal. Ezek a változások a dinasztiaváltásnál következtek be. Természetesen, amikor én a dinasztiaváltásról beszélek, az embereknél létezik még egy alapelv, „katonai hatalommal meghódítani a világot” és „a győztes kormányozza az országot”. Ez egy fordított alapelv, nem becsületes. Az embereknél pontosan fordított alapelvek vannak, ez az emberek alapelveinek kell megfeleljen. Ezért léteztek háborúk. A császárnak az uralma meg kellett legyen döntve, különben a császár nem távozott volna el a hivatalából. Hova mentek mindegyik dinasztiának a kínai emberei? Ha ők mindannyian Kínában vártak volna, nem lett volna elég a hely. Így más országokba mentek. Sok ország, sok nemzet és különböző fajok léteznek, ez onnan jön, hogy különböző istenségek különböző emberi bőröket teremtettek, ámde a fő-ősszellemek nincsenek feltétlenül abból a fajból. Amikor az élőlények a mennyből az első alkalommal születtek újra az embervilágban, ők először Kínába jöttek, ott születtek újra, egy dinasztiát alkottak, aztán más országokban és területeken születtek újra egy ország vagy egy nemzet lakosaiként és a Dáfá utolsó terjesztésére és a -helyreigazításnak az elkezdésére várnak.          

Gondoljátok át, ki teremtette meg az 5000 éves kínai kultúrát? Az egész emberiség. Az istenségek a kínai kultúrát akarják használni a -helyreigazítás közben, amelyik szintén általuk lett megteremtve. Az tulajdonképpen egy félisteni kultúra. Milyen szépek itt a dolgok, ez az 5000 éves civilizációnak a dicsősége, ennél számtalan történelmi história létezik. Ezek mind fénypontok az istenségek által átadott kultúrában. Ez egy olyan kultúra, amelyik abban a folyamatban lett megteremtve, amelyikben az őskornak az emberei modern gondolkodásmóddal rendelkező emberekké lettek átalakítva. Egy ilyen kultúra van megmutatva, gondoljátok csak át, nem szép az, hogy megnézzék? Az nem klasszikus? Nem szeretik az emberek, hogy ilyesmit lássanak? Mindegy, hogy a föld melyik sarkában élsz, ha te ezt a kultúrát, ezeket a dolgokat látod, mindent nagyon ismerősnek találsz, mintha ezt személyesen élted volna át és egyszer ott helyben voltál volna. Mindenkinek egy ilyen érzése van. Igen, ez így van. Mindegy, hol született az ember újra, még megvannak az emlékei. Ez olyan, mint egy csatlakozó, amelyik a konnektorba van dugva, az áram azonnal ott van. Ámde az igazi én idővel viselkedési módoktól, nézetektől és létmódoktól lett betakarva, amelyek ugyancsak a világnak a fordított alapelvei által lettek okozva. Különböző elsajátított emberi érzületek, ragaszkodások, különböző nézetek és azok a dolgok, amiket ebben az életben tanult az ember, takarnak be mindenedet régebbről. Úgy betakarva, hogy te nem tudod többé, micsoda ez mind, ámde te izgalomba vagy juttatva. A tiszta oldal izgatott, nagyon is tisztán lát és mindenről tájékozott. Ez azt jelenti, hogy az igazi én tudja ezt, azonban az emberi felszín nem tudja világosan kifejezni magát. Azonkívül az agy nem működik többé a meglevő alapelvek szerint, ez a feldolgozógyár nem tudja előállítani és megszervezni ennek az érzésnek a leírását, ilyen egy érzés az, ezért a Shen Yun erős hatással és erős erővel rendelkezik az emberek megmentésénél.        

Ugyanakkor a Shen Yun megmutatja a nézőknek, hogy a Kínai Kommunista Párt sok hazugságot koholt, hogy üldözze a Fálun Gong-ot. Tulajdonképpen mindegyik politikai mozgalomban így csinálta azt: Először hazugságokat koholni, aztán felhasználni a kínaiak egy részét, hogy más kínaiakat üldözzenek és hogy haragot bujtson fel a nép között. A párt csak egy hangot engedélyez, és neked semmit sem szabad mondanod. Senki sem tudja, hogy ő jó-e vagy rossz. Az mondja meg, hogy te jó vagy-e vagy rossz. Az újságok és a rádióadók az egész országban a párt által vannak ellenőrizve, és mindenütt hazugságok vannak terjesztve. Létezett valaki a kínai múltban, aki kibírta három nap hosszán át az elnyomást? Nem. Egy újságcikk elegendő volt. A KKP nem mindig is ezen az úton és módon csinálta? Mi mindazonáltal művelők egy csoportja vagyunk, ezért mi nem lehetünk leverve. Ámde a pártnak a mérgezése nagyon erős, úgyhogy a világi emberek az ő oldalán állnak és szidják a Dáfá-t és a Dáfá-tanítványokat. Mi művelők egy csoportja vagyunk, azonkívül mi azon vagyunk, hogy megmentsük a világi embereket. Gondoljatok csak át, nem követnek el bűnt az emberek? Másképpen nézve, az emberek éppen a művelők miatt követnek el bűnt. Ebből a szempontból nézve nem kellene a Dáfá-tanítványoknak megmenteniük az embereket? De. A Shen Yun bemutatója, a művészek előadása, a programok cselekményeinek a koncepciója, sőt egyetlen egy testtartás, a daloknak a szövegei és a Shen Yun által teremtett zene a hagyományos, hiteles és tiszta kínai kultúrához tartoznak. Az 5000 éves kultúrának a mélysége és a gazdagsága, amelyet az egész világon élő emberek teremtettek meg, ezen a módon lesz megmutatva, így nyerik el a betekintést az emberek. Ez pontosan olyan, mint egy embert megítélni, néhány szó után vagy egy pillantás után az ember tudja, hogy valaki jó-e vagy rossz. A körülbelül több mint két órás színpadi előadás után a nézők tudják, milyen csoport ember ez. Egy ilyen tiszta, könyörületes és szép előadást nem tudnak létrehozni a normál modern emberek. Éppen mondtam, ha egy mai ember egy jó embert akar alakítani, tettetnie kell magát. Nem tudja tettetni magát, ez a belsőnek egy természetes megtestesülése, azonkívül egy művelőnek a teste nagyon tiszta. Sok néző látta, hogy a művészek olyan könyörületesek, a mosolyuk sem olyan, mint a normál művészeknek a behízelgő mosolya, az teljes egészében a tiszta, könyörületes belsőnek a megnyilvánulása. Nem lesznek az emberek tisztában azzal, miután látták ezt, hogy milyen emberek a Fálun Gong-gyakorlók? Természetesen a programokban létezik a könyörületesség, amelyik szellemi ihletet ad az embereknek és hiteles szépséget. Szintén léteznek jelenetek a Fálun Gong üldözéséről, ezért látjátok ti a hatást. Nagyjában és egészében véve a hatás pozitív, mondjuk azt az elővigyázat kedvéért, a nézők több mint 95%-a dicsérte a Shen Yun-t az előadás után és azonkívül megrázva érezték magukat. Mert a mai előadások nagyon kevés pozitív dologgal rendelkeznek önmagukban, azt nem lehet mondani, hogy egyáltalán nem rendelkeznek pozitív dolgokkal, csak nagyon kevéssel.                      

Mindazonáltal az még nem megy, hogy egyedül a show jó. A Shen Yun még a kezdeti szakaszban található, sok területen még nem ismerik a Shen Yun-t, sejtelmük sincs arról, mi a Shen Yun. Egészen mindegy, hova megy a Shen Yun, egészen mindegy, melyik nép az, az emberek ott csak a balettegyütteseiket, az operáikat és a filharmóniáikat ismerik. Ők nem tudják, mi a Shen Yun. Ezért a Dáfá-tanítványok egy nagy szerepet (funkciót) tölthetnek be (fejthetnek ki) ebben a szakaszban. Ők valóban nagy szerepet játszottak a Shen Yun promóciójánál (reklámozásánál), más szavakkal, segítettek a Shen Yun-nak, hogy embereket mentsen meg. Ezt úgy mondják ugyan, hogy segítesz a Shen Yun-nak, valójában a Shen Yun is segített neked. Mert minden, amit csinálsz, arra szolgál, hogy saját magadat műveljed. Azonkívül neked is van egy részed abban, ha a Shen Yun embereket mentett meg. Ez teljes bizonyossággal így van, az összes hatalmas erény ennél jön létre. Ami ezt a dolgot illeti, az úgy van, hogy a mostani szakaszban mindannyian közösen fáradoznak azon, hogy megmentsék az embereket. A Mesternek viszont mindig a következő megfontolásai vannak: Az nem elegendő, ha egyedül a művészek csinálnak egy jó show-t. Ha a helybeli Dáfá-tanítványok ezt nem csinálják jól és nem dolgoznak jól egymással, a nézők szintén nem fognak jönni. A mostani szakaszban ez azon múlik, hogy mindannyian jól dolgozzanak egymással, hogy egy új sikerhelyzetet teremtsenek meg. Ha egy sikerhelyzet van teremtve úgy, mint ahogyan ez az eset áll fenn Kanadának a keleti részében és Tajvanon, az emberek mindannyian tudomással bírnak a Shen Yun-ról. Ha a Shen Yun megint jön, nem szükséges többé sem egy nagy időráfordítás, sem a személyzetnek és az anyagiaknak egy nagy bevetése. Ti mindannyian különböző projektekkel vagytok elfoglalva és sok tennivalótok van. A Mester valóban nem szeretné, hogy ti mindannyian hosszú távon vessétek be magatokat a Shen Yun-ért és minden mást letegyetek. De a mostani szakaszban azt szeretném, hogy az erőiteket arra összpontosítsátok, hogy egy sikerhelyzetet teremtsetek.                

Négy év telt el. Némely területeken egy sikerhelyzet lett megteremtve, némely területeken nemcsak hogy nem jött létre egy sikerhelyzet, ellenkezőleg, ez egyre rosszabbá vált. Léteznek még esetek, amelyekben olyan problémák merültek fel, amelyek egyáltalán nem kellett volna felmerüljenek. Ez a művelésnek a különbségét mutatja meg és az embereknek különböző beállítottságokkal való megmentésének egy visszatükröződése. Eredetileg három évnyi idő után akartam egy nagy sikerhelyzetet teremteni a show számára. Azután nem lenne szükség többé olyan sok Dáfá-tanítványra. Hogy ezt megcsináljuk, először a középső és a magasabb rétegek kell legyenek elérve, csupán aztán sikerülhet ez az egész társadalommal. Valójában ez csak egy stratégia. De elérte már az ember a középső és a magasabb rétegeket, ha erről beszélt? Ha az emberek nem jönnek a show-ra, ez akkor nem ugyanaz. Ha te azt mondod, akkor ez meg lesz csinálva, akkor már meg lesz csinálva? Nem. Neked néhány formális eljárási módot kell használnod. Melyeket? A jegyáraid a középső és a magasabb rétegeknek kell megfeleljenek, az emberek megnézik ezt. A munkamódszered és a promóciós eljárásod a középső és a magasabb rétegeknek kell megfeleljen. Ha ez mind nincs hozzáidomítva, akkor az bizony nem is megy. De mihelyt azt mondtam, hogy a középső és a magasabb rétegekkel dolgozzunk… azok a tanulók, akik az utóbbi években szórólapokat osztogattak az utcán és hangosan kiabáltak a kínai negyedben, ahhoz voltak hozzászokva. A jegyek szintén jól elmentek, az emberek szintén jöttek, sőt sok ember jött, a terem is tele volt. De tudjátok, milyen módon jöttek ezek az emberek. A Dáfá-tanítványok minden erejének a bevetésén keresztül jöttek! Lehet ezt hosszú távon így csinálni tovább? Nem! Ezért eszünkbe kell jusson valami, hogy alapjától fogva megváltoztassuk a helyzetet. Ebből az okból kifolyólag szeretné a Mester a középső és a magasabb réteggel elkezdeni. Sok tanulónak nincs megértése ehhez: Ámde korábban én jól adtam el jegyeket… A jegyár részben nagyon alacsony volt, néha el is lettek ajándékozva. Így kellene ezt tovább csinálnunk örökké?               

A nyugati társadalomban az érvényes, amilyen az ár, olyan az árú. A show-nknak olyan magas színvonala van, te viszont feltétlenül utcai árusként akarod eladni. A Mester nem szeretné ezt, ezért elmeséltem nektek, hogyan dolgozik az ember a középső és a magasabb réteggel. Valójában az, amit a Mester akar csinálni, semmi esetre sem egy puszta ötlet. Én sok-sok előkészületet teszek, amelyet ti nem láthattok. Az istenségek is azt teszik. Minden elő van készítve, csak még az hiányzik, hogy te velük vonulj. Ámde te egyszerűen nem mered megtenni ezt a lépést. Hogyan dolgozzon az ember a társadalomnak a középső és a magasabb rétegeivel? Én azt nem tudom. Az emelkedett (elegáns) lakónegyedekben még csak azt sem mered, hogy beszélj azokkal az emberekkel, akikkel találkozol. Információs anyagokkal a kezedben reszketsz és félsz. Mondd csak, megmentheted-e így az embereket? Az embernek ott rögtön az az érzése, hogy te nem vagy bizalomra méltó. Az nincs úgy? Nem szükséges, hogy olyan sokat töprengj, legyél egyszerűen nyílt és őszinte. Te Dáfá-tanítvány vagy. Nem világos neked, hogy te azon vagy, hogy embereket mentsél meg? A Shen Yun-nak a jegye nem ér meg annyi pénzt? De, az annyit ér! Én mondom nektek, (taps) ha egy elsőosztályú show egy nyugati, a középső és a magasabb réteg társasága által olyan stílusban lenne előállítva, mint a mienk, tudjátok ti, mennyit kérnének el ők egy jegyért? Bármelyik városban is legkevesebb 500 dollárba kerülne. (taps) Ámde mi nem kértünk el annyit. Mitől félsz hát? Hiszen nem kértél el túl sok pénzt tőle, te valóban azon vagy, hogy megmentsd őt. Te egyszerűen nem érzed biztosnak magad. Ha autóval mentél oda, még csak kiszállni sem mersz. Tettél ott egy kört, igen, én odamentem. Vagy titokban és lopva csinálod és az emelkedett (elegáns) negyedekben itt osztasz egy lapot és ott egy lapot. Csupa ilyen dolgok, mintha olyasmit csinálnál, ami visszariad a fénytől. Igen, létezik néhány ember, akinek erős ellenszenve van a reklámmal szemben, mindig létezik néhány módszer, amelyik ellenállásba ütközik néhány embernél. De neked ennél azt kell megnézned, miről van szó. Egy olyan nagy dologról van szó, az emberek mindannyian arra várnak, hogy meg legyenek mentve. Ameddig te nem mész túl messzire, az embereknek is lesz megértésük. Olyan gyakorlóink is vannak, akik ezt valóban nagyon jól csinálták. Nyíltan és őszintén mentek keresztül a jó negyeden és nyugodt és higgadt módon mesélték el ezt az embereknek. Az emberek azonnal nagyon örvendezőnek mutatkoztak meg, mintha erre vártak volna. Valójában ez úgy van, hogy már minden elő van készítve és még csak az hiányzik, hogy te ezt helyes gondolatokkal tedd meg. És neked egyszerűen nincsenek meg ezek a helyes gondolataid.

Tudjátok, miért voltak nagyon nehezen eladhatók a jegyek az utóbbi évben. Egy része a tanulóknak közösen küldött helyes gondolatokat. A helyes gondolatoknak a küldése természetesen arra szolgál, hogy eltávolítsa a gonoszt, amelyik abban gátol, hogy megmentsük az embereket. Valójában a gonosz már nem olyan sok. Eltávolítani a gonoszt, az természetesen egy jó dolog. Nem létezett semmi hatás, hogy olyan sok tanuló küldött őszinte gondolatokat? De, az hatott. De milyen gondolatokat küldtek némelyek közülünk? Ők ott ültek és egyenesen tartották a kezüket, a gondolataik viszont nem voltak helyesek: Miért kell ezt ebben az évben így csinálnunk? Hiszen a múlt évben nagyon jól adtam el jegyeket. Miért vagyok itt helyes gondolatokra beosztva és nem a jegyeladásra? Miért kell legyen ez feltétlenül a középső és a magasabb társadalommal csinálva? A jegyek olyan drágák, megvennék az emberek azokat?! (mind nevetnek) Ti ezt halljátok most és nevetségesnek találjátok. De a jelenség nagyon elterjedt. Tudjátok? Az, ami ki lett küldve, ragacsos dolgokat alakított ki az egész világban, úgyhogy csak nagyon kevés gonosz zavarhat már benneteket. Ti viszont nem tudjátok eltávolítani a dolgokat. Azokat a Dáfá-tanítványokat, akik jegyeket adtak el és valóban helyes gondolatokat küldtek, ez közvetlenül akadályozta ebben, azok nem lehettek eltávolítva. Ha a gonosz azért jön, hogy szabotázst folytasson, ti helyes gondolatokat küldtök és azonnal el van távolítva és megsemmisítve, merő félelemből menekül. Ha viszont egy Dáfá-tanítvány ezt csinálja, persze nem lehet megsemmisíteni. Neki egy hibás gondolata van ebben a pillanatban, ennek a Dáfá-tanítványnak a felismerései hibásak ebben a pontban. Mit lehet hát tenni? Semmit, ráadásul a Mester sem tehet többé semmit. Mert én arra kell várjak, hogy a jól művelt tanulók még jobban műveljék magukat ennél az alkalomnál és végig járják ezt az utat. Bárhogyan is, létezik még néhány tanuló, aki ezt jól csinálta, tehát makacsul kitart, így mi átjutottunk. De tudjátok ti, hogy azok az emberek, akik a múlt évben meg kellett volna legyenek mentve, örökre elveszítették az esélyt? Mert a -helyreigazítás folyamatosan van előremozdítva, lépésről lépésre. Ha el van érve egy szint, az ezen a szinten levő emberekről van szó. Ha fent egy mennyország, égitesteknek egy szintje van elérve, pontosan az erről a szintről való emberek jönnek a show-ra. Következő alkalommal a hely már nem hozzá tartozik, hanem egy másikhoz. Tudjátok, hány élőlény veszett el?! Tudjátok, milyen érzésem volt, amikor az üres helyeket láttam a színházteremben?

Sok Dáfá-tanítvány beszélt arról, „a Mesternek segíteni a -helyreigazításnál”, „mi azt csináljuk, amit a Mester akar”. Szilárd eltökéltséggel beszélnek. Ha viszont a Mester egy olyan feladatot ad neked, amelyik nem felel meg az óhajodnak vagy amelyik valamivel nehezebb, te teljesen elfelejtetted azt a helyes gondolatot, hogy segíteni akarsz a Mesternek. Az elégedetlenséggel töltött gondolatok, amelyeket kibocsátasz, egy gátló hatást hoznak létre. Korábban azt mondtam, hogy senki sem szabotálhat Dáfá-tanítványokat. Ti tudjátok, milyen gonosz ez a rosszindulatú Kínai Kommunista Párt. Ha szeretne leverni valakit, kibírhatja az három nap hosszán át? Levert az Dáfá-tanítványokat? A művelésnél ők egyre jobbá, egyre állhatatosabbá, egyre erősebbé, egyre érettebbé váltak. Ez az egyetlen hatás, amelyet a Kínai Kommunista Párt kifejtett. Más szavakkal mondva, külső tényezők nem szabotálhatják a Dáfá-ban való művelést, mindegy, milyen zavarások léteznek. Új-Zélandon kínai ügynököknek egy csoportja tűnt fel, akik a a felismerésben tévutakra jutott gyakorlókat használják ki, hogy zavarjanak. Hagyjátok csak próbálkozni őket! Lássátok csak, hol kötnek ki. Ki szabotálhatja a Dáfá-t? Senki. Egy kívülről való tényező sem tudja ezt. Ha azok a Dáfá-tanítványok, akik valóban művelik magukat, nem tudják jól csinálni, akkor egy nagy veszteség létezik. Ki szabotálhatja valóban a Dáfá-t? Ki képes arra, hogy az univerzumnak a Törvényét szabotálja? Csak egy vizsgáról van szó számotokra, hogy felmutassa az emberi érzületeiteket és ragaszkodásaitokat. Mindazok a tényezők, amelyek zavarják a Dáfá-tanítványokat, amelyekbe ti ütköztök, nem azokra a gyakorlókra vannak irányozva, akik nem művelik szorgalmasan magukat és akik úgy tesznek, mintha művelnék magukat? Mint például a rosszindulatú honlappal való eset. Némely emberek úgy bele lettek vonva, hogy egészen zavarodottak és elvesztették az eszüket, mintha egyszerűen nem ők saját maguk lennének többé. Ráadásul még terjesztették is ezt a rosszindulatú honlapot. Miért történik ez? Csak mivel te rendelkezel azokkal a ragaszkodásokkal, azokkal az emberi érzületekkel és azzal a szokással, hogy hazudj, mivel rendelkezel azzal az előszeretettel, hogy pletykákat terjesszél. Mindez fel van mutatva ezáltal, úgyhogy leess a földre, úgyhogy lásd a hiányosságot saját magadnál. Azonkívül azok, akiknél ez valóban nem megy, ki lesznek selejtezve. A régi erők csak azért használják fel a rossz embereknek a rossz dolgait és hagyják őket világosan felismerhetővé válni, hogy egy ilyen hatást célozzanak meg, nem igaz? Ezért mondtam én, hogy senki sem zavarhat. Ez csak ahhoz vezet, hogy a művelők egyre tisztábbá válnak. Tudjátok, hogy a kínai gazfickószerű ügynökök az egész világon sok színházat akartak megvesztegetni, hívtak fel és írtak nekik fenyegető leveleket, vagy Fálun Gong-tanulóknak álcázták magukat és zavaros tartalommal rendelkező leveleket küldtek nekik, hogy ellenszenvet hozzanak létre náluk a Fálun Gong-gal szemben. Minden lehetséges módszert alkalmaztak, de átlátták őket. Semmi sem jut eszükbe többé. Amikor a Shen Yun Dél-Koreában lépett fel, a Kínai Kommunista Párt külön egypár rosszindulatú embert küldött oda. Ezek azzal büszkélkednek, hogy garantáltan nem hagyják fellépni a Shen Yun-t. Végső soron a Shen Yun fellépett. Teljesen kudarcot vallottak. Végül már ők sem tudták, mi lett volna a teendő. Aztán már nem is zavartak tovább. Tehát nem zavartak többé. De ti saját magatok egy ilyen veszteséget hoztatok létre.                   

A Dáfá-tanítványoknak a kötelessége minden élőlényt megmenteni. Gondoljátok át egyszer, még ha a Shen Yun nagyon is siet az emberek megmentésével, hány nézője lehet egy előadásnak, Az egész világon hét milliárd ember létezik. Hányat menthettek meg ti és a Shen Yun? Minden média, minden projekt, amelyet a Dáfá-tanítványok építettek fel, azon van, hogy embereket mentsen meg. Még ha az egész erőtöket is bevetnétek, egy nagy száma létezne azoknak az embereknek, akik nem lehetnek megmentve. Én már azt is megmondtam nektek, hogy ti sem a Mester javára, sem mások javára mentitek meg az embereket. Ti saját magatok számára mentitek meg őket. Nagyon valószínűen ennél azokról az élőlényekről van szó, amelyek a ti jövendő világaitokhoz tartoznak hozzá. Vagy a ti területetekhez tartoznak. Az bizony nem megy, ha te visszamész a pozíciódba és ott semmi más sem létezik az ürességen kívül, hogy te magányos parancsnok vagy egy óriási égitestben. A buddhák számára nem létezik szegénység. Ők gazdagok. Az élet pontosan a gazdagság. Csupán így lehet gazdagítva a világod. Ez mind gazdagság. Mindegyik élőlény egy gazdagság.     

Tudom, hogy néhány Dáfá-tanítványnak a családtagjai jelen vannak. Tetejébe még néhány Dáfá-tanítvány barátai, akik hétköznapi emberek, szintén a terembe jöttek. Mert a mező itt nem nagyon tiszta. Természetesen létezik még egypár ember, aki a KP-gazfickók által lett ideküldve. Bárhogyan is, én mondom nektek, az egy alkalom számodra, ha te itt bejutsz. Egészen mindegy, ki vagy te és mit csinálsz, az nem egy egyszerű dolog, hogy te hallhatod a Buddha-Törvényt, hogy neked megvan ez az alkalmad. A látszat szerint téged ideküldött valaki. Ha az istenségek nem engedték volna meg, semmi esetre sem érted volna el, hogy bejuss. (a Dáfá-tanítványok tapsa) Én azért jöttem, hogy embereket mentsek meg. (a Dáfá-tanítványok tapsa). Mindenki tudja, hogy én minden élőlényért viselek el szenvedéseket, avégett hogy az emberek meg lehessenek mentve. Nekem nincsenek személyes céljaim. Én mindenről le tudok mondani. Nekem nincs is emberi ragaszkodásom. Ha már egyszer azért jöttem, hogy embereket mentsek meg, akkor nem is válogatok. Minden embert megmentek a világon, bezárólag azokkal, akik itt ülnek. (erőteljes taps)

 

 

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2011.08. 01

 

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2011. 08. 19)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 08. 04)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 08. 23)

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Dafa-Jünger müssen das Fa lernen

Fa-Erklärung in Washington D.C. 2011

 

http://www.minghui.de/jingwen/65675.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.