hu.FalunDafa.org
 

A Fa-magyarázat a 20. évfordulóra

Li Hongzhi, 2012. május 13., New York, USA

(A jelenlevők mindannyian felállnak és szívélyesen tapsolnak, a Mester int néhányszor a kezével és jelt ad, hogy mindannyiójuknak le kellene ülniük.)

Üdvözöllek benneteket! (Minden tanítvány: Üdvözöljük a Mestert!) Sok erőfeszítést tettetek! (Minden tanítvány: Mester, az Ön részéről egészen! Taps) Ahogyan látom, szívesebben maradok állva, úgy mindannyian jobban láthatnak. (Minden tanítvány tapsol) Már hosszú ideje nem láttalak benneteket, ti is tisztán akartok látni engem. Vagyis hát inkább egyszerűen felállok. (Minden tanítvány nevet és tapsol. A Mester heshit végez és így visszaköszön.)

Minden évben egyszer New York ad helyet a Fa-konferenciának, mindig nagyon sokan jönnek. Ennek a rendezvényteremnek a befogadóképessége korlátozott. Én már megmondtam nekik, abban az esetben, ha később újra tartanak egy Fa-konferenciát, keressünk magunknak egy stadiont.

Ha mi fáradozásokról és erőfeszítésekről beszélünk, ti ténylegesen nagy erőfeszítéssel dolgoztok. A Fa-helyreigazítás egy olyan nagy dolog, példa nélküli a történelemben. Valójában a jelentős események az összes kultúrában, bezárólag a különböző időszakok művelőinek az állapotával és a megvilágosultak állapotával a történelemben, mindez arra volt ott, hogy példát mutasson a Dafa-tanítványoknak és egy alapot fektessen le a Dafa terjesztésére. Ez azt jelenti, hogy az ősi múlttól máig minden ezért a dologért létezik. Még világosabban megmondva, valójában az ötezer éves kínai civilizáció egy közvetlen alapkövet képvisel erre a végén bekövetkező dologra. Tehát egy ilyen nagy dolog, gondoljátok át egyszer, ez közvetlen kapcsolatban áll azzal, hogy meg lehet-e menteni az egész világegyetem élőlényeit és hogy ez mind megmenthető-e még, ha minden lefelé megy. Mielőtt a Fa-helyreigazítás elkezdődött a világegyetemben, senki sem merte megítélni, hogy ez a dolog a sikerhez fog-e vezetni. Amikor én akkoriban elkezdtem ezt a dolgot, sok istenség szintén így gondolkodott. Gyakran mondták nekem: „Sok sikert kívánok neked.” A szavaik sokatmondók. Olyan istenségek is léteznek, akik azt mondták nekem, ilyesmi még sohasem létezett. Ők is látták, milyen nehéz ez a dolog.       

Valójában a Dafa-tanítványok művelés közbeni üldözése a pozitív és a negatív élőlények közötti heves reakciók megjelenése a világegyetem megújított összetételében. Ez a jelenség a hétköznapi emberek társadalmában játszódik le. Ez azt jelenti, a borzalom a gonosz általi üldözés közben, az élőlények megmentése a Dafa-tanítványok által, az állhatatos őszinte hitük, az üldözéssel szembeni ellenállásuk, azok csak parányi megjelenések az embervilágban az óriási nagy világegyetem Fa-helyreigazításának a folyamatában. Valójában ez a dolog nagyon gigantikus, olyan gigantikus és grandiózus, hogy egy nyelv sem létezik leírni azt. Újólag összeállítják a világegyetemet, ezt minden dimenzióban kivitelezik. A mindenkori dimenzióknak különböző megjelenési formái léteznek minden dimenzióban. Az új és régi, a jó és gonosz közötti összecsapásnál meg fognak mutatkozni az élőlények különböző beállítottságai. Az embervilágban ez csak egyetlen egy dimenzió megjelenése. Korábban azt mondtam nektek, hogy az a kérdés, hogy a Dafa-tanítványok jól művelték-e magukat, dönt az összes élőlény megmentésének az erejéről és az együttműködés sikeréről az embervilágban történő Fa-helyreigazításnál. Valójában minden dimenzió együttműködik a Fa-helyreigazításban, szintén minden egyidejűleg megy végbe, a Fa-helyreigazítás folyamata egységes. Az ember csak azt láthatja, hogyan mutatkoznak meg a Dafa-tanítványok a világon. Azok az állapotok, amelyek más dimenziókban mutatkoznak meg, mások. Az ember ott közvetlenül áll szemben az élőlények feloszlatásával, az élőlények létezésével vagy elpusztulásával és a világegyetemnek és az égitestnek a megújítási folyamatával. Ez nagyon lélekmegrázó és borzasztó. Mert csak az ember művelheti magát. Egészen mindegy, milyen nagy az a küldetés, amelyet egy Dafa-tanítvány magára vett, ő is egy olyan ember, aki műveli magát. Mivel emberekről van szó, akik ezt teszik, innen eredően a legtöbben ezt nem láthatják. Szórványosan néhányan csak egy kis részletet láthatnak, ők csak a saját állapotukban, az emberek speciális állapotában, érezhetik a gonoszok nyomását és tehetik a démoni nehézségben azt, amit tenniük kellene.                

Ha a történelem szempontjából nézi az ember, ha egy ilyen nagy dologról van szó, gondoljátok át egyszer, milyen előkészületet kellett tenni erre. Valójában ez már nagyon részletesen el van rendezve. Sőt az, hogyan járja mindegyik Dafa-tanítvány az útját, hogyan jut tovább és lép vissza, ha különböző helyzetekbe kerül, és mit kellene csinálnia abban az esetben, ha egy olyan helyzet merül fel, amelynek nem szabad léteznie, mindez már nagyon részletesen el van rendezve. Bárhogyan is, egy élőlényként neki saját magának kell döntenie. Te szeretnéd művelni magad, te szeretnéd ezt bírni, te szeretnéd csinálni, te nem szeretnéd csinálni, te nem szeretnéd bírni ezt, ezek mind saját döntések. Ezért ez nagyon nehéz. Ugyanaz érvényes arra is, hogy egy Dafa-tanítvány jól vagy rosszul művelte-e magát, hogy te be tudod-e teljesíteni a történelem előtti fogadalmadat. Hétköznapi emberként előtte van a Dafa-tanítványok elleni üldözés, amelynél egy állam összes apparátusa teljes gázt ad és minden médiát felhasználnak, hogy hazugságokat gyártsanak, hogy rágalmazzák és elnyomják a Dafát és a Dafa-tanítványokat. Egy ilyen körülmény alatt emberként azt gondolja az ember, hogy a kormányzatnak hinni kellene. Kiváltképp a Kínai KP tussolta el mindig is a csúnyát és rosszindulatút hazugságokon keresztül, ez az eretnek és rosszindulatú uralom képmutatással terjesztette a „kiváló helyzet”-et és a kitalált hősi alakokat. A hosszan tartó eltussolásokban és hazugságokban a kínaiak valóban nagyon nehezen különböztethetik meg az igazat a hamistól. Egy másik oldalról szemlélve a régi erők azt gondolják, hogy azoknak az embereknek, akik olyan sok karmát halmoztak fel, ki kell jutniuk a ködből és a hazugságokból, mivel már az egész világegyetem nincs rendben és az emberek sem. Mindenki követte az eretnek pártot és besegített az áramlatban, ezért kell az embereknek mindezt elviselniük és elszenvedniük. Ha te kiléptél, akkor kiléptél. Ha nem, akkor hát kiselejteznek téged. Ámbár te látod, hogy az embervilágban ez olyan eretneken és ijesztően történik és az emberek nagyon nagyra tartják ezt a dolgot, valójában csak a kozmikus Fa-helyreigazítás egy kicsi dimenzióban való megjelenéséről van szó, egy apróságról a gigantikusan nagy égitestekben létező újólag való összeállításban. Azonkívül ez csak egy kegy a szigorú és komoly Fa-helyreigazításban. Az élőlények megmentésénél azokat mentik meg, akik meg tudják csinálni. Azokat, akik nem tudják megcsinálni, nem szeretnék bírni többé.                      

Ami a Dafa-tanítványokat illeti, ti már láttátok, hogy a helyzet pillanatnyilag nagyon gyorsan változik. Ugyanakkor ez a világegyetem Fa-helyreigazításának egy visszatükröződése az embervilágban. Amikor 1999. július 20-án elkezdődött a Dafa-tanítványok üldözése, a felső szférák különböző dimenzióinak a rosszindulatú dolgait, valamint a különböző dimenziókból és különböző világegyetemekből származó dolgokat, amik kiselejtezendők, lefelé nyomták. Fel kellett volna oszlatnotok őket. Ezáltal egy óriási nyomás alá helyezték a Dafa-tanítványokat. Ez irtózatosan rosszindulatú volt és egy óriási iszonyat. Mindezt átvészeltétek. A dolgok most elmúltak és már nektek is tudomásotok van róla. A Mesternek sem szükséges leírnia. Mindez, az eretnek Kínai KP rosszindulatúságával együtt, egy példa nélküli nyomásról gondoskodott a társadalomban. Ugyanakkor a Fa-helyreigazítás közbeni művelési szabványok, valamint azok a szabványok, amelyeket az istenségeknek kellene elérniük a világegyetem megújítása után, szigorúak. Ezek mind az új világegyetem követelményei és szabványai. De azok az élőlények, amelyeket a Fa még nem igazított helyre, a régi világegyetem alapelvei szerint fognak cselekedni és ezekkel megítélni a Dafa-tanítványokat. Ők azon a véleményen vannak, hogy csupán akkor elégedettek, ha te az általuk elismert szabványokat érted el. Csupán akkor szabad zavarások nélkül felfelé emelkedned és véleményük szerint csupán akkor vagy jogosult megmenteni őket. Valójában azok a királyok is, akik különböző szinteken uralkodnak a világegyetemek fölött, azon vannak, hogy a régi szabványokkal akadályozzák a Fa-helyreigazítást. Ők csupán akkor kiegyensúlyozottak és csupán akkor engednek át téged, ha te elérted az általuk alkalmazott szabványokat. Némelyek közülük azt is tudják, hogy őket saját magukat is helyre kell igazítania a nak. Némelyek a legfelsőbb uralkodónak tartják magukat. Szintén némelyek közülük nem ismerik el a Fa-helyreigazítás követelményeit. Mindegy, hogy elismerik-e vagy sem, egyik sem tudja közülük, hogyan fog ez kinézni a Fa-helyreigazítás után. A különböző szinteken levő istenségek mindannyian szintén ebben az állapotban találhatók, szintről szintre ők is mindannyian így gondolkodnak. Ha ők úgy tartják, hogy „nem jó” vagy „nem a szabványnak megfelelő”, az erőikkel közvetlenül el fognak pusztítani mindent, ami a hatalmukban áll és nem felel meg a szabványaiknak, bezárólag a Fa-helyreigazítás közbeni dolgokkal. Ámbár valójában nem képesek arra, hogy valóban zavarják a Fa-helyreigazítást, lehet egy akadályozó hatásuk. Mindegy, hogy véghez tudnak-e vinni valamit vagy sem, meg fogják próbálni elpusztítani. Valójában már számtalan alkalommal történt ilyesmi. Sem az nem sikerült nekik, hogy elpusztítsák a Fa-helyreigazítást vagy a Dafa-tanítványokat, sem az emberiséget nem tudták megsemmisíteni vagy a Fa-helyreigazítást akadályozni. Mindazonáltal sok nehézség jött létre ezen keresztül. Ezek a nehézségek az embervilágban tükröződtek vissza és zavarásokhoz vezettek. Ilyen dolgok mindig is léteztek.                 

Ha a Dafa-tanítványok nem csinálták jól és a művelésnél lecsökkentették a követelményeket saját magukkal szemben, ha a magas szinteken levő régi élőlények, vagyis a számtalan istenség és király szintről szintre mindannyian így cselekednek, gondoljátok át egyszer, milyen nagy nehézségek fognak létrejönni ezáltal. Miközben ezeket az istenségeket megsemmisítik és feloszlatják, egyetlen egy élőlényt sem lehet megmenteni az uralkodási területükön levő számtalan élőlény közül. Ha az egész égitest ilyen lenne, egy élőlényt sem lehetett volna megmenteni többé. Ez pontosan az a nehézség, amellyel a Fa-helyreigazítást és a Dafa-tanítványokat szembesítik. Az embervilágba visszatükrözve ezek éppen különböző nehézségek. Ti azt gondoljátok, hogy a Mester az abszolút képességgel rendelkezik és a Fa-helyreigazításnál neki van meg a szava, hogyan kellene csinálni. De ti nem gondoltatok arra, hogy a megmentésnél az nem számít, ha a megmentendő nem akarja azt. Ha kényszerrel csinálja az ember, a lénye nem fog megváltozni. Ha kényszeríti őket az ember, hogy megváltoztassák a lényüket, az azt jelenti, egy élőlényt újólag megteremteni. Egy új élőlényt megteremteni, az nagyon egyszerű. A legnehezebb egy élőlényt megváltani. Egyszerűen túl könnyű újólag megteremteni valamit.        

Tudjátok, hogy Sákjamuni buddha azt mondta, hogy egy buddha egyetlen egy gondolattal megteremthet egy olyan világot, amelyben számtalan élőlény létezik. Mert a területén éppen ilyen nagy képessége van. A legmikroszkopikusabbtól a legnagyobb részecskéig birtokolja az energiát a szintjén. A részecskék is elérhetnek egy ilyen nagy sűrűséget. A kicsiktől a nagy részecskékig, minden szinten egyidejűleg van csinálva. Neki megvan a képessége, hogy mindent újonnan teremtsen meg a világában. Ha meg akar teremteni valamit, bezárólag élőlényekkel, az már egyetlen egy gondolattal sikerül. Ha a Fa-helyreigazításban ugyanígy járnánk el, az olyan lenne, mint mindent újonnan megteremteni. Akkor a régi nem létezne többé. Nem is hívnák annak, hogy helyreigazítani a t és megmenteni az élőlényeket. Te meg akarod menteni őket. Mit jelent hát megmenteni? Rá kell venned őket, hogy önként meg akarjanak változni. Csupán akkor számít ez. Ebben a világegyetemben és az embervilágban minden romlott. Milyen nehéz mindezt megmenteni. Ha néha démoni nehézségekbe ütköztök, némelyik közületek azt gondolja: Miért van nekem ilyen nagy démoni nehézségem? A Mester talán nem tudja eltávolítani ezt a nehézséget? Egyszer már én is így gondolkodtam. Amikor láttam, hogy ti Dafa-tanítványokként nagyon kemény üldözés alatt szenvedtetek, de nem voltak erős őszinte gondolataitok, valóban el akartam távolítani a nehézségeket számotokra. De ha eltávolítottam volna a nehézségeket, az azt jelentette volna, hogy ti nem mentetek volna át a vizsgán. Azt, amit el kellett viselnetek, szintén nem viseltétek volna el. Nem is emelkedtetek volna meg a művelésnél. Ha mindent eltávolítanék, akkor semmit sem számítana többé. Minden semmivé válna, benneteket sem tekintenének többé művelőknek vagy Dafa-tanítványoknak. Azonkívül a reinkarnációban közületek mindegyik karmával teljesen megrakottan született meg életről életre. Ámbár a Mester életről életre törődött veletek, a karma nem kevés. Ha a történelemben még valamilyen fogadalmat is letettetek, valamivel adósok maradtatok vagy valamilyen nehézségeitek voltak, ezt mind nagyon nehéz megoldani. Ezt mind meg kell oldani és felkarolni. Nagyon nehéz megoldani az ilyen dolgokat. Ezek is az okok sok nehézségre a művelésben. Egy élőlényt megmenteni, az semmi esetre sem egy olyan egyszerű dolog, mint ahogyan azt az ember elképzeli magának.             

De mindegy, milyen nehéz is lehet, mindegy, hogyan zavarnak és okoznak nehézségeket a megmentendő élőlények a megmentésük előtt, a Dafa-tanítványoknak megvan a saját útjuk. Dafa-tanítványként, én mindig mondtam korábban, a Dafa-tanítványoknak egy ilyen nagyszerű történelmi küldetésük van, azt a felelősséget viselik, hogy megmentsék az élőlényeket. Garantáltan megvan a saját utatok. Ennek egy olyan útnak kell lennie, amelyik megfelel a mércének. Úgy a kozmikus élőlények tisztelni fognak és nem zavarhatnak többé téged. Csupán akkor nem lesznek többé nehézségeid és járhatod súrlódásmentesen az utadat. Különben különböző ragaszkodások és egy emberi szív miatt sok olyan problémát fogsz beszerezni ezen az úton, amely akadályoz téged. Ha nem tudod őszintén járni az utadat, az ok egyfelől a karma is. Ez vonatkozik a különböző harag, a fogadalom és a más élőlényekkel való kapcsolatok stb. problémáira, amelyeket az élőlény magával hoz. Másfelől ez a saját emberi szív ragaszkodása. Különösen a létrejött beállítottságok, a kifejlesztett gondolkodásmód hagynak egy embert csak nagyon nehezen felismerni az öntudatlan emberi szívnek a megjelenéseit. Ha még csak fel sem ismeri ezt, hogyan engedheti el? Különösen a Kínában levő körülmények között, az eretnek párt elpusztította a hagyományos kínai kultúrát és létrehozta az eretnek párt dolgait. Ez az úgynevezett pártkultúra. Ezzel az ennek alapján létesített gondolkodásmóddal valóban nehezen ismerheti fel az ember a kozmikus igazságot. Sőt még csak azt sem ismerheti fel, hogy a nem szép gondolatok és tettek ellentmondanak a világban létező egyetemes értéknek. Mi a teendő, ha az ember sok nem szép gondolatot nem tud felismerni? Csak a Dafa szerint igazodhat el.              

Korábban elmeséltem nektek, hogy a mai kínaiak a történelemben különböző nemzetek és különböző korok királyai voltak. A világegyetemben levő magas szintek királyai, akik a mennyből jöttek le, mindannyian Kínában születtek újra. Ha ő meg lesz mentve, az a számtalan élőlény, amelyet képvisel, meg lesz mentve. Akkor ez nem olyan egyszerű. Ha ő egyedül lesz megmentve, nagyon sokan lesznek megmentve, kinek kellene eltávolítania a karmát? Hogyan mehet át ezen a vizsgán? Mit kellene tennie úgy, hogy a régi erők kevesebb rést használhassanak ki? Mi a teendő, avégett hogy azok az élőlények és istenségek, akik át vannak itatva a különböző szintek régi kozmikus törvényeitől és beállítottságaitól, meg legyenek győzve ettől? Az érintett élőlények hogyan érezhetik magukat belsőleg kiegyensúlyozottaknak és hagyhatnak téged ezért átjutni? Ez nagyon nehéz. A Mester azt mondta: „Ha a tanítványok helyes gondolata elegendő, A Mesternek megvan az ereje, hogy visszavezesse a mennybe.” Neked elegendő őszinte gondolataid vannak, és ha akkor valaki még mer valamit tenni, akkor a Mester mindent elintézhet, mert nekünk igazunk van. Ha te nem viselkedsz őszintén, mit tehet akkor a Mester? Mit gondolsz, te azt nem tetted helyesen és a Mesternek mindannyiójukat el kellene távolítania. Megy az? Te nem csináltad jól és ha démoni nehézségek bukkannak fel, ők meg lesznek semmisítve. Kit mentünk meg mi még? Az nem megy.           

Bárhogyan is. Éppen azt mondtam, ámbár ezek a régi alapelvek és ámbár már minden megromlott és többé nem megy, létezik még egy egyetemes alapelv. A földön élő emberek egyetemes értéknek nevezik. A mennyben létezik egy általános mérce az egész világegyetemben. Ha ők mindannyian nem fogadják el azt és a Mester őket mind eltávolítja, akkor kit mentünk még meg? Ez éppen a nehézség. Én cselekedhetem a saját mércém szerint, mindegy, milyen idős az élőlény. Ha ezt az egész úton így csináltam volna, valószínűleg egyetlen egy élőlényt sem menthettem volna meg. Mindannyian el lesznek távolítva és felrobbantva. Csak azért hogy megmentsék őket, kell a Dafa-tanítványoknak ezt olyan súlyosan elviselniük, és a Dafa-tanítványok útja is nagyon nehéz. Azok a démoni nehézségek, amelyekkel találkozunk, az élőlények megmentésére szolgálnak. Ők elégedettek ezzel: A Dafa-tanítványoknak most szabad továbbmenniük. Egyidejűleg meg lesznek mentve. A kozmikus élőlények így gondolkodnak rétegről rétegre, mindegy, hogyan is gondolkodsz te. Mindegyik rétegben létezik egy király, mindegyik rétegben létezik egy úr. Az óriási nagy élőlények számtalanok. Ti nem tudjátok elképzelni magatoknak, milyen nagyok ők. Így hatnak ők rétegről rétegre. A különböző rétegek élőlényei ezen a módon szemlélik a problémákat. Gondoljátok át egyszer, neked még meg is kell mentened őket. Mit csinálsz te akkor? A Mester megsemmisítheti őket. Mindent megsemmisíteni és semmi sem létezik többé. Ha én így mentem volna át, egyetlen egy élőlény sem lenne megmentve. A következő szakasznál ugyanígy van. Aki ellene van, el lesz távolítva. Ha én így mentem volna át, egy élőlény sem létezne többé. Ha mi az egész úton így csinálnánk, nem pusztítottunk el akkor mindent? Ezért a Dafa-tanítványoknak egészen őszintén kell járniuk a saját útjukat, így tudod te megmenteni az élőlényeket. Így haladhatsz előre az élőlények általad való megmentésénél. Ilyen nehéz ez. Az összes lény megmentésénél létező nehézségek éppen így jöttek létre. Némely tapasztalatlan emberek az élőlények megmentéséről beszélnek. Valójában még csak azt sem tudják, mit jelent az élőlények megmentése.            

Mindazonáltal, a Dafa-tanítványok nagyszerűek, ha ők megmenthetik az élőlényeket. Igen, a Dafa-tanítványok megtették az utat és több mint 100 millió embert mentettek meg a Fa-helyreigazításnál. Ez nagyon jó. A Mester nagyon elégedett. Sok Dafa-tanítvány szintén valami óriási nagy dolgot viselt el. Ők szintén nagy hatalmas erényt alapítottak meg. De miért kell nektek valami ilyen nagy dolgot elviselnetek? Némelyik megkérdez engem, miért üldözik őt olyan súlyosan? Talán ezt sok élőlény számára viseli el, amelyik mögötte bújik meg. Akiket meg fog védeni és menteni, egyszerűen túlságosan sokan vannak. Talán a saját tényezői és a megmentendő élőlényekéi okozták ezt. Túl sok karma és túl sok elviselendő történelmi tényező van. Talán még sok megoldatlan harag és sok olyan csomó létezik, amely többé egyáltalán nem megoldható. Némelyeknek ezt egy ember életével kell visszafizetniük. Ezért léteznek az üldözés bonyolult esetei. Némely dolgot a régi erők tettek. A zavarásaiknál a Mester is használta a módszereiket. Mindegy, hogyan, a Mesternek megvan a mércéje. Amit a régi erők tettek, azt mind meg kell fizetniük.      

Korábban azt mondtam nektek, hogy a három világkörön belül minden a Fa-helyreigazításért létezik. Minden élőlény, egészen mindegy, hogy elismerik-e a Dafát vagy sem, tud arról, hogy a Fa helyre lesz igazítva, de egyik sem tudja, milyen nagy ez a dolog. Kiváltképp azok a királyok és urak, akik saját magukat nagyon nagyra tartják, mind nem gondoltak arra, hogy mögöttük még számtalan világegyetem létezik. Ők mindannyian nagyszerűnek tartják saját magukat, ezért mernek beleavatkozni, ez szélsőségesen nagy nehézségekhez vezetett. Bárhogyan is, a Dafa-tanítványok egy nagy csomó élőlényt megmentettek, és a Fa-helyreigazítás eléri az utolsó szakaszát. Ha ez így megy tovább – ti is láttátok, hogy a gonoszok ereje nem elegendő többé. Az a rosszindulatú környezet, amellyel a régi erők vizsgáztatják le a Dafa-tanítványokat, valamint az a környezet, amelyben a Dafa-tanítványok a gonoszok nyomása alatt mentik meg az összes élőlényt, fokozatosan megszűnik, mivel a gonoszok többé nincsenek elegen. A régi erők azon a véleményen vannak, hogy az az erő, amelynek a Dafa-tanítványokat és a földi embereket kellene levizsgáztatnia, többé nem elegendő, akkor ez többé nem is számít vizsgának. Azok az alkalmak, amelyekben a Mester a régi erők zavarásait használja fel arra, hogy megmentesse az embereket a Dafa-tanítványokkal, szintén a végüket járják. Azoknak, akik nem lettek megmentve, és azoknak, akik ebben a szakaszban nem figyeltek oda, amikor a Dafa-tanítványok az igaz körülményeket tisztázták nekik, vagy azoknak, akik ugyan odafigyeltek, de nem értették meg, akkor egy esélyük sem lesz többé. Ha elmúlt, akkor az elmúlt. A következő lépés hamarosan el fog kezdődni.      

Bármelyik napon is fejeződik be a történelem, ez a határidő semmi esetre sem lesz eltolva. Változásoknak csak a konkrét dolgoknál vagy a folyamatban szabad létezniük. Ami nem lett jól csinálva, befolyásolni fogja a későbbi dolgokat, de a végérvényes határidő nem hagyja magát eltolni hátrafelé. Ennek semmi köze ahhoz, hogy a Mester könyörületes-e vagy könyörtelen. Valójában, ha az, ami meg lett mentve vagy újonnan felépítve, nem felelne meg annak, amit én akarok bírni, vagy nem tudná elérni a színvonalat, akkor mindez hiábavaló lenne és el kellene pusztítani. Az időhatárt nem szabad túllépni. Azokkal az élőlényekkel, amelyeket nem lehet megmenteni, semmit sem lehet többé csinálni.

Miután én ezt épp pontosan elmagyaráztam, a Dafa-tanítványok sajnálják talán, hogy korábban sok dolgot nem csináltak jól, ez egészen biztosan így van. Valójában én már ennek a dolognak a kezdetétől fogva tudtam, hogy valóban nagyon nehéz egy olyan szakaszban tisztázni az igaz körülményeket, amelyben az emberiség olyan messzire alájutott. Ehhez jönnek még a gonoszok részéről való erős zavarások és azok a hazugságok, amelyeket az üldözésnél a Dafa-tanítványok ellen alkalmaztak, amelyek elvakították az embereket. Abban az időpontban én már láttam, hogy többé már nem lehetséges minden embert megmenteni. Még lehetetlenebb a világegyetemben levő minden élőlényt megmenteni. De nekünk lehetőleg gyorsan és lehetőleg sok élőlényt kellene megmentenünk, avégett hogy még több élőlényt lehessen megmenteni, mielőtt az idő lejár.

Ezen a helyen még beszélek valamit a művelésről. Mindazoknak a dolgoknak, amiket a Dafa-tanítványoknak kell csinálniuk, valójában megvan a lefolyásuk. Ha az idő elmúlt, akkor minden elmúlt. Ha a múltba való visszapillantásnál olyan dolgok jutnak eszetekbe, amiket nem csináltatok jól, többé egy alkalom sem létezik, hogy jóvátegyétek őket. Természetesen a művelésnek még nincs vége, te tovább csinálhatod azt, amit egy Dafa-tanítványnak csinálnia kell és jól csinálhatod a későbbi dolgokat. Erre még nagyon sok alkalmad és időd van. De ha sok dolog létezik, ami nem lett jól csinálva, valóban sok dolgot fogtok megbánni. Például előbb a Shen Yunről beszéltetek a beszédeitekben. Én még világosabban megmondom nektek: A Shen Yun arra van ott, hogy minden élőlényt megmentsen. Ezt mindannyian tudjátok. De utánagondoltatok-e annak, hogy ez szintén egy olyan alkalom, amelyet a Mester teremtett nektek, amelynél ti összedolgoztok egymással, és azok számára, akik még nem léptek ki, avégett hogy kilépjenek? A Shen Yun erősebb kihatásával mindannyian tudják, hogy a Shen Yun a szuperklasszis egy előadása. A mostani emberiség egy előadása sem képes arra, hogy lépést tartson vele. Természetesen ennél nem tudnak lépést tartani. Tudjátok, hogy az előadásoknál az istenségek besegítenek a színpadon. A Shen Yunnél embereket lehet megmenteni. Ki tudna lépést tartani? Senki. Azonkívül a Dafa-tanítványok azok, akik fellépnek. A művészek képességei a világklasszishoz tartoznak. Senki sem tarthat lépést velük. A tanulók sok városban segítenek be, hogy előtérbe helyezzék a Shen Yunt. Az nincs úgy, hogy ti nem szeretnétek közreműködni, máskülönben nem is kellett volna veszekednetek egymással, ha valamit meg kellene csinálni. Mindegyik szeretne közreműködni, de az egyik így mondja és a másik úgy, az egyik most mondja, a másik később mondja. Egyik sem adja fel. Ezek az erős emberi érzületek vezetnek ahhoz, hogy nem tudtok együttműködni egymással. A vitánál némelyek erős emberi érzületeket mutatnak. Az emberi érzületektől hajtva némelyek másokkal veszekednek. Még ha a szükségtől kényszerítve közre is működnek, nagyon passzívan viselkednek.     

Én mondom nektek: Mindezekben az években én újra és újra mondtam, hogy a Dafa-tanítványok nagyon nagy képességek fölött rendelkeznek. Sokan egyszerűen nem hisznek benne, mert nálatok nincs engedélyezve, hogy lássátok ezeket a képességeket. Az őszinte gondolataitok hatása alatt minden meg lesz változtatva körülöttetek és a saját testetek körül. Egész idő alatt ezt még csak ki sem akarjátok próbálni. A régi erők és azok a rosszindulatú tényezők éppen a gondolataitokban levő réseket használják ki, hogy zavarjanak. Ezt ők újra és újra megcsinálták ezekben az években. A régi erők általi irányítás alatt a rothadt kísértetek és a rosszindulatú párt tényezői mindig így csinálták, úgyhogy ti nem tudtátok sikerre juttatni az emberek megmentésére való dolgokat. Mert a gonoszok nem tudnak legyőzni benneteket a közvetlen összeütközésben. Mihelyt őszinte gondolatokat bocsátotok ki, a gonoszok egy szempillantás alatt földdé válnak, még ha nagy haderővel is rendelkeznek. Mindannyian meg lesznek semmisítve. Ők egyáltalán semmik. Ha a harc így folyik le, a rothadt kísértetek és a rosszindulatú párt tényezőinek a zavarásai teljesen meg lesznek semmisítve. Ha a Dafa-tanítványok nagyon összpontosítottan, nagyon erős őszinteséggel rendelkezve bocsáthatják ki az őszinte gondolatokat, ezt kipróbálhatjátok egyszer, ha ti ezt ma eléritek, a mostani gonoszok fele azonnal meg lesz semmisítve. Pontosan mivel nektek ezek és azok az emberi érzületeitek vannak, ti nem tudtok jól összedolgozni egymással. Ők kihasználják ezt a rést, avégett hogy ne érjétek el azt, amit meg kellene csinálnotok; avégett hogy legyengítsék az erőtöket az emberek megmentésénél. A gonoszoknak nincsenek más útjaik. A rosszindulatú emberek nagyon gonosznak mutatkoznak meg az embervilágban. Ők azért olyan gonoszok, mivel létezik mögöttük a gonosz, amely támogatja őket ennél. Ha ti megsemmisítettétek a gonoszt, az ember nem képes rá többé, hogy vad legyen. Ha minden Dafa-tanítvány ugyanazt akarná és erős őszinte gondolatokkal menne előre, gondoljátok át egyszer, ez jelentené igazán azt, hogy az istenségek megmutatkoznak az embervilágban. A gonosz számára ez igazán félelemkeltő volna!        

A gonosz emberek viselkedése azon gonosz erők megnyilvánulása, amelyek az emberek mögött találhatók és támogatják őket. A pillantásotok folyvást csak a felszínre összpontosul. Miért olyan borzalmas az ember, miért olyan gonosz az ember, ez a gonosz rendőr ezt és azt tette, ez az ember olyan ésszerűtlenül viselkedik. Ti folyvást csak a külszínre bámultok. Én egész idő alatt mondom nektek, hogy ez az emberi test olyan, mint egy ruhadarab. Ténylegesen az ősszellem az, amelyik ezt az emberi testet uralja, legyen az a fő-ősszellem, legyen az a mellékősszellem. Azonkívül nemcsak az ősszellemek léteznek, akik manipulálhatják ezt az embert, hanem azok a lények is, amelyek valami intelligenciát kaptak. Az a gonosz, amely a Dafa-tanítványoknak okozott valamit, akkor nem mutatkozik meg a felszínen. Miután elintéztétek a mögötte levő tényezőket, nézzétek meg magatoknak, mi fog akkor megmutatkozni a felszínen? A mögöttük levő tényezők nélkül az emberek mindent meg fognak tenni, amit mondasz nekik. Te művelő vagy és képességeid vannak. Te olyan valaki vagy, aki az istenség felé vezető úton található. Ő egy hétköznapi ember és nincs energiája. Ezért ne az ember külsejére szegezzétek a tekinteteteket. Csupán ha eltávolítottátok a mögötte levő tényezőket, akkor lesz alapjától fogva megoldva a probléma. Így megváltoztathatjátok a helyzetet és átváltoztathatjátok az embereket.      

Amikor a múltban a jegyeket adtátok el, mindannyian tudtak a nagy nehézségekről. Ha nehéz is, létezik egy út számodra. A kérdés az, hogy kutatsz-e ezen út után. Némelyek azt mondják, az már elegendő, ha őszinte gondolatokat bocsátunk ki. Ha te csak őszinte gondolatokat bocsátasz ki, de semmit sem teszel, azt még művelésnek hívják? Ez hasonló ahhoz, mint némelyeknél, akik Fa-könyveket olvasnak, ők csak olvasnak, de nem teszik azt, amit egy Dafa-tanulónak tennie kellene. Dafa-tanuló vagy te? Ez nem a Dafa művelése. Ha az őszinte gondolatok kibocsátásával ez elegendő lenne, nem lenne szükséges ezt tenned. Én szerveznék New Yorkban egy csoportot Dafa-tanítványokból, hogy őszinte gondolatokat bocsássanak ki. És így minden el lenne intézve. De neked ezt saját magadnak kell megtenned, saját magadat művelned és cselekedned. Erőfeszítéseket tenni, ez a művelésed egy része. Minden intézkedést foganatosítanod kellene, hogy megtaláld az általad megmentendő embereket. Ezek a dolgok azok, amiket a Dafa-tanulóknak meg kellene tenniük. Nektek jól kellene együttműködnötök egymás között. Abban az esetben, ha te hiányosságokat állapítasz meg másoknál, vagy ha az összejöveteleknél közösen találtok ki valamit, de nem intézitek el olyan jól, a javaslatodat nem fogadják el, de te másrészt valóban azon a véleményen vagy, hogy úgy kellene csinálni, és ámbár a javaslatod nincs elfogadva, ennek ellenére neked saját magadnak nyugodtan kellene tenned a helyes dolgot. Egy művelő ilyen.         

Mindannyian tudjátok, minél gyakrabban adják elő a Shen Yunt, annál jobb és befolyásosabb lesz. Ebben az évben az USA-ban, a későbbi szezonban, mindegyik Shen Yun-előadást kiárusították. A jegyeladás eléggé egyszerű lesz a jövő évben. Én mondom nektek, ha valóban minden ember jönni fog egy bekapcsolt hirdetés által, nem foglak összehívni benneteket, hogy eladjátok a jegyeket. Ó, némelyek úgy találják, oké, ez jó volna, egy feladattal kevesebb. Ha semmi tennivaló sem létezne, az még művelés lenne? A Mester felmutatja nektek, hogy ezt az utat járjátok és egy ilyen alkalmat ad nektek. Közreműködtél te? Magától értetődő, ha te azt mondod, ugyan én nem dolgoztam a Shen Yun számára, de más projekteknek tettem szolgálatokat. Akkor egy probléma sincs és az nagyon jó. Ha te más projektekben nagyon szorgalmasan és jól dolgoztál együtt, egy probléma sem létezik. Akkor is örülök, ha te nem dolgozol a Shen Yun számára. Ezzel szemben némelyeknek nincs olyan sok tennivalójuk, ők saját maguk mégsem viselkednek jól. Röviden megmondva, te nem szeretnél nehézségeket és csak a nyugalmadat szeretnéd. Másképpen mondva, te egyszerűen nem szeretnéd beváltani azt, amit meg kellene tenned. Az nem megy. Az már nagyon veszélyes. A Dafa-tanulóknak megvannak a saját mércéik. Ugyan te művelő vagy és néha egy mondat által meg tudsz menteni egy embert, ha nagyon erős őszinte gondolataid vannak. De ők hétköznapi emberek. Nekik megvannak a mércéik, hogy meg legyenek mentve. Nekik megvannak a helyeik, ahová menni fognak, miután meg lettek mentve. Neked megvan a saját mércéd.        

Még valamit, most a későbbi szakaszban sok tanuló képes arra, hogy érintkezésbe kerüljön más dimenziókkal és lássa azokat, sőt hogy lássa a saját cselekvésének a megjelenéseit a Fa-helyreigazításnál. Logikus módon ez egészen normális. Minden egyes valaki feltételei különbözőek. Minden egyes valaki megmutatkozott állapotai szintén nem ugyanolyanok. Ezért némelyek láthatnak valamit. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a múltban létezett néhány tanuló, aki saját magát nem tudta olyan jól kézben tartani és tönkretette saját magát. Ha láttál valamit, nem kellene hagynod létrejönni emberi érzületeket, ragaszkodásokat és az örömérzet különböző fajtáit és nem kellene tönkretenned saját magadat. Korábban már léteztek ilyen példák. Mindenkinek ügyelnie kellene erre.   

Én újra és újra mondtam, hogy az a kozmikus terület, amelyet a Dafa-tanítványok magukra vettek, nagyon nagy. Talán egy világegyetem királya vagy, vagy ráadásul egy még magasabb szint egyik megvilágosultja. Gondoljátok át egyszer, milyen nagy ez a világegyetem. Sákjamuni azt mondta, hogy egy homokszem háromezer világot tartalmaz. Egy homokszemben abban a homokszemben létezik megint háromezer világ? Ezekben a világokban is léteznek még homokszemek? A homokszem homokszemében levő világokban is léteznek homokszemek. És léteznek ott még folyók és tengerek is? És a homokszemben ugyancsak létezik háromezer világ? Ennek a homokszemnek ebben a háromezer világában is léteznek még tengerek és homokszemek? Ezekben a homokszemekben is létezik még háromezer világ? Az emberi alak összehasonlításképpen nagy a világegyetemben, mivel az emberi test a nagy részecskékhez tartozik. Természetesen még sok részecske létezik, amelyik nagyobb, mint az ember. Ha ez így van, a világegyetemben a legnagyobbtól a legkisebb részecskéig mindegyik homokszemben ilyen sok világ létezik. Valójában a levegő is részecskékből áll. Ezek a részecskék is még mikroszkopikus anyagokból állnak össze. Ezek a mikroszkopikus anyagok teljes bizonyossággal nem lehetnek hasonlók a földhöz vagy a kövekhez, amelyeket emberi szemekkel lehet látni. Azok teljes bizonyossággal azon dimenzió anyagainak az állapotában vannak. Tehát a levegő is molekulákból áll. A molekulák ugyancsak atomokból állnak. És az atomok ugyancsak még mikroszkopikusabb részecskékből állnak. Ha ez így megy tovább a mikroszkopikusba, a nagyon magas szinteken levő istenségek számára is végtelen. Hány részecske létezik a levegőben? A levegőben még sok különféle, gázformájú alkotórész létezik. Valójában még sok különböző tényező létezik benne, amelyet nem lehet látni. A mai tudomány felismerései egyszerűen túl felszínesek vagy?         

Az emberek felismerése szerint a talaj az, amelyre lépni lehet. Azok a helyek, amelyekre nem lehet lépni, már nem a talaj. Az istenségek szemében ez másképp van. Minden, ami molekulákból áll, az talaj, minden föld. Ha az ott fenn levő istenségek atomokból vagy atommagokból állnak össze, ennek a rétegnek a részecskéi is mindenütt jelen vannak a világegyetemben levő minden területen. Az istenségek másképp látják a dolgokat, mint az emberek. Más a megértésük. Az emberek szemei molekulákból állnak és csak ezen kevés dolgot láthatják. Egy istenségnél ez viszont másképp van. Az ő területén az istenség mindenható és mindent láthat. Ez a világegyetem olyan nagy. Hány élőlény létezik a makroszkopikustól a mikroszkopikusig? Hány részecskéből áll össze mindegyik élőlény? Mindegyik részecskében léteznek világok. Ez a réteg is számtalan világegyetemből áll majd össze. Az istenek hány világa létezik benne? Milyen hosszú minden egyes istenség világának a történelme? Hány élőlénynek van meg a saját történelme ebben? Úgy, ahogyan én látom, minden egyes élőlény [életútja] egy életrajzhoz és egy történelmi regényhez hasonlít. Minden elő lesz adva mindegyik életben és egy nagyon élénk módon. Hány élőlény létezik az egész világegyetemben? Nekik különböző a nagyságuk és számtalanok. Mindegyik embernek, mindegyik istenségnek és mindegyik élőlénynek megvan a saját történelme, hasonló az elbeszélésekhez. Minden egyes élőlény folyamata hasonlít egy történelemkönyvhöz. Gondoljátok át egyszer, milyen sokrétű hát ez a világegyetem. Ki tudja, honnan jön az, amit a művelésnél láttatok vagy amivel érintkezésbe kerültetek. Ha megmutatkozik a szemeid előtt, ha érintkezésbe kerülhetsz ezzel, mindegy, milyen mikroszkopikus, minden a gigantikus kozmikus állapotban található. Ha te belépsz és valóban jelen vagy ott, ugyanaz a nagyságod, mint a benne levő élőlényeknek. Akkor meg fogod állapítani, hogy az ottani világ is összehasonlíthatatlanul tágas. A belső tartásod és gondolkodásmódod is ennek a világnak megfelelően fog megváltozni. Egészen mindegy, melyik környezetbe lépsz be, ezen dimenzió állapotának megfelelően fogod szemlélni ezt a világot. Léteznek emberek, akik egy nagyon mikroszkopikus világot láttak. Még kisebb talán nem megy. Az emberhez viszonyítva az a hely egyszerűen túl kicsi. Abban megmutatkoznak az istenségek, az élőlények és az istenségek csodái is. Nincs különbség a nagy dimenziókhoz és a nagy alakkal rendelkező élőlényekhez viszonyítva. Minden élőlény egyenjogú. Nem az alak nagyságán múlik. Nálad hasonlóképpen örömérzet fog keletkezni. Azt fogod gondolni: Ó, valóban csodálatra méltó. Valójában ez parányian kicsi és jelentéktelen a gigantikus kozmikus égitestben. Megértettétek, mit mondtam?            

Arra gondoltam, hogy ez a világegyetem egyszerűen nagyon nagy. Az élőlények nagyon számosak, nem lehet őket megszámolni és különböző nagyságaik vannak. Ha te belépsz az állapotukba, szintén ennek megfelelően fogod szemlélni a dolgokat és figyelemmel kísérni az élőlényeket. Mivel te műveled magad, istenivé is váltál és ráadásul még istenibbé és rátermettebbé, mint ők. Te egy emberi testet birtokolsz. Ha nem vigyázol, az egód terjeszkedni fog és saját magadat nagyszerűnek fogod tartani. Ha újra visszajössz az úgynevezett emberi valóságba, azt fogod gondolni: Igen, én nagyszerű vagyok. Valójában sok ember látott egy helyet, egy részt vagy egy dolgot a világegyetemben, így nagyon nyugtalanná váltak a szívükben. Amikor akkoriban a t terjesztettem, némelyik látott néhány dolgot, amit mindig is magával hordott. Akkor azt gondolta: „Úgy tűnik, én is buddha vagyok.” Saját magát egy buddhaként szemlélte. Önelégült lett és nem jött többé a tanfolyamra. Ez a kezdeti időben volt. Mindenütt elmesélte, hogy ő is egy buddha volna és nem lenne szükséges többé művelnie magát és azt nem is tudná többé. Az egója terjeszkedett. Ha az ember a művelésnél nem távolít el emberi érzületeket, minden ragaszkodást előhívhat. Minden egy akadállyá válhat a művelésnél. Egy ragaszkodást se hagyj keletkezni. A Mester megmondta, hogy te semmi esetre sem láthatod a világegyetem összességének az igazságát. Mert az alacsony szintek istenségei sem láthatják, nem beszélve hát rólad, aki egy emberi testtel rendelkezel. Ámbár az élőlények azokban a világokban azt mondják, hogy te ilyen vagy olyan nagyszerű vagy, te semmi vagy, mielőtt eljutottál a beteljesüléshez. Eredetileg talán egy élőlény voltál ott vagy az élőlények királya voltál ott. Ez volt. Mert te most egy ember vagy és nem is tudsz visszatérni. Ha nem fejezi be a művelés egész folyamatát vagy ha a művelés félresikerült, nem térhet vissza az ember. Ezért semmi esetre se hagyj valamilyen ragaszkodást létrejönni. Csináld azt, amit csinálnod kellene éspedig nagyon őszinte gondolatokkal és nyíltsággal. Ez a világegyetem egyszerűen túl nagy.      

Némely szavak szinte az ajkaimra tolulnak, ám nem szeretnék többet mondani. Mert aggályaim vannak, hogy az számos gondolatot hozhatna elő nálatok. Ugyancsak kérdezni fogjátok, miért, miért és szeretnétek megint kikutatni. Ebből kifolyólag néhány ragaszkodást fejleszthetnétek ki. Bizony mondja nektek a Mester, hogy én az univerzumot – arra az univerzumra gondolok, amelynek köze van az életünkhöz, ezt az összehasonlíthatatlanul gigantikus univerzumot – már régen befejeztem. Egészen fent a Mester már régen visszatért. A mi univerzumunk amúgy is összehasonlíthatatlanul szép. Miután ezt mind készre felépítettem és szerettem volna megtenni a következő lépést, felfedeztem, hogy a felszínes világot még nem lehet kioldani. Miért? Ez az univerzumunk olyan óriási nagy, hogy ti nem képzelhetitek el azt magatoknak. Már egy kis területen belül mérhetetlenül sok élőlény létezik. A kolosszális égitestek egyszerűen leírhatatlanok. Ezért a Fa-magyarázat későbbi szakaszában többé nem mondtam nektek, milyen nagy az univerzum. Minél tovább csinálom, annál inkább megmutatkozik az univerzum. Nem is hagyja magát többé emberi gondolkodáson keresztül és emberi nyelvvel leírni. A Fa-helyreigazítás végső szakaszában megállapítom, hogy az élőlények azokban az univerzumokban, amelyeknek semmi közük hozzánk és más égitestekben találhatók, olyan pompásan felépítettnek találják a mi univerzumunkat, mint egy ékkövet, egy gyémántot, ragyogva az univerzumban. Mindannyian jónak találják és szeretnék bírni ezt a t, mindannyian szeretnék megkapni ezt a t.

Korábban elmagyaráztam nektek valamit az univerzum fogalmáról, hány galaxis képez egy szférát. És ez a szféra hasonlít akkor az általunk kis univerzumnak nevezetthez. Ilyen univerzumoknak ilyen és ilyen sok száz milliója állt össze és képezi az univerzum második rétegét. Végső soron, milyen nagy a mi univerzumrendszerünk? Az óriási univerzum egy milliárd rétegét mi szférának nevezzük. Egy milliárdtól milliárdok milliárdjaiig, feltéve hogy milliárdnyi réteg világegyetem egy milliárdja képez egy levegőrészecskét, és ebben a színházban itt mindenütt léteznek ilyen részecskék. És ilyen sok univerzum csak egy kicsi jelentéktelen részecskét képez az univerzum egy dimenzióján belül. A Fa-helyreigazítás végső szakaszában én látom, hogy az élőlény formája nem is az, amit az alsó élőlények felfoghatnak. Az alsó szintek istenségei már nem érhetik meg többé a fennkölt Fa-alapelveket. Addig a szintig és addig az állapotig is végül felfedeztem, hogy az mégis csak egy porrészecske az univerzumban.    

Nagyon világosan tudom, hogy mindegyik élőlény, mindegy, melyik szinten található, érzi az élet gyönyörűségét. Természetesen azoknak a három világkörben levőknek a kivételével. Dafa-tanítványként neked teljesítened kellene a küldetésedet; a saját művelési szinteden megmenteni azokat az élőlényeket, amelyeket meg kellene mentened; megváltani az emberiség azon élőlényeit, amelyeket neked saját magadnak kellene megváltanod; és teljesíteni egy Dafa-tanítvány kötelességét. Miután visszatértél a pozíciódba, páratlanul megbecsültnek fogod érezni magad és a benyomásod is az lesz, hogy az univerzumod szférája felfoghatatlanul gigantikus. Egy istenség mindezt emberi vágyak és elégedetlenség nélkül szemléli, neki nincs többé emberi állapota. Egy istenség, mindegy, melyik szinten található, egyáltalán nem örül, ha te egy magasabb szintre vinnéd őt. Úgy véli, hogy annak ott semmi köze hozzá. Nincsenek emberi gondolatai. Az univerzum kolosszális égitestjei egyszerűen elképzelhetetlenül óriásiak. Én csak a hatalmasság fogalmát magyaráztam el kissé nektek, ne adjátok át magatokat képzelgéseknek. Semmit sem használ, mivel egyszerűen túl nagy minden.   

Néha azt gondolom, hogy egy élőlény nagyon jelentéktelennek néz ki, de van egy saját élettörténete. Némely történetek hősiesek, némelyek tele kanyarokkal és fordulatokkal, örömmel és szenvedéssel, könyörületességgel és jósággal. Mindannyian az élet különböző tulajdonságaival rendelkeznek. De a különböző kozmikus szinteken levő királyok és a még nagyobb istenségek nem méltatják figyelemre az alacsony szintek élőlényeit. Ezt az állapotuk határozza meg. Ők csak az összesség mércéjére ügyelnek és nem egy egyedi élőlényre vagy egy nagy területen levő élőlények csoportjaira. Mert ők saját maguk egyszerűen nagyon gigantikusak. Pillanatnyilag már mindent elintéztem a Fa-helyreigazítással. Minden elkészült. Más égitestek követik. Mindenesetre a teljes Fa-helyreigazítás idejét nem fogják eltolni. Ha véget kell érnie, véget fog érni.      

Mivel némely Dafa-tanítványok az utóbbi időben még nem léptek elő, úgy várni kellett rájuk, hogy lehetőleg előléphessenek. Ez az idő viszont egyre szűkösebb lesz. Amikor láttam némely tanítványokat, akik a szárazföldi Kínából jöttek, továbbíttattam azoknak a tanulóknak, akik még nem léptek elő, hogy gyorsan elő kellene lépniük. És gyorsan fel kellene keresni azokat a tanulókat, akik tévutakra jutottak, és tisztázni nekik az igazságot. Máskülönben a legrosszabb következmények előtt állnának. A művelés nem gyerekjáték. Különösen a Dafa-tanítványok hordoznak egy ilyen nagy történelmi küldetést. Ez a küldetés számtalan élőlény életét és halálát érinti. Mit gondolsz, nem nagy ez a dolog? Persze, ez nagyon nagy. A világban az igaz körülmények tisztázásán keresztül mutatkozik meg és azáltal, hogy akadályozza a rosszindulatú üldözést. Ha az ember nem viselkedik jól, még emberi érzületekkel ítéli meg azt. Ez a világ pontosan ködben található.  A művelők állapota is a hit és a nem-hit között ingadozik. Ha az ember valóban művelőnek tekinti magát, szilárd módon és nagyon őszinte gondolatokkal jól tudja csinálni a saját dolgait, az már nagyon nagyszerű, mert ezt az embervilágban levő állapot határozza meg. Ha az ember pontosan úgy csinálná a dolgokat, mint egy istenség, ez mind nem számítana többé. Akkor már el lenne intézve, ha a hegyekben levő földi istenségek csinálnák ezt vagy ha a Dafa-tanítványok művelési energiája már kezdettől fogva fel lenne nyitva és mindent elintézne. Az nem megy. Ha ez így lenne csinálva, az nem is számít. Meg kell menteni a ködben levő embereket. Az emberiség társadalma pontosan a ködben található. Akkor az emberi társadalom állapotának megfelelően kell megmenteni az embereket. A világ megteremtésénél ezt szándékosan így rendezték el.

A Mester olyan sokat beszélt. Nem tudom, mennyit értettetek meg? (Erőteljes taps) Némely dolgok valóban nem olyanok, mint ahogyan az emberek elképzelik. A gonosz rágalmakat terjesztett és azt mondta: „A Mestereteknek nagy képességei vannak, de miért nem csinálja meg ő ezt vagy azt?” Tudom azt. De nekem nem szabad azt. Azért jöttem, hogy minden lényt megmentsek. Ha te nagyon rosszá is váltál, én adok neked esélyeket. Te rosszá váltál és ilyesmit mertél mondani. Mert a világ erkölcse napról napra rosszabbodik. A mögötted levő rosszindulatú tényezők mondatják ezt veled. Én szánalmat érzek irántad, mint élőlény. Könyörületes vagyok veled szemben és esélyeket fogok adni neked. Így én nem csinálhatom ezt vagy azt úgy. De ha szükséges úgy csinálni, teljes bizonyossággal úgy is fogom csinálni. Valójában azok az istenségek fogják ezt átvenni. Ők látják a gonoszt és nem tudnak várni többé. Nem szükséges nekem csinálnom.      

Azzal, amit a Dafa-tanítványok elértek ezekben az években, a mester valóban nagyon elégedett. Természetesen azokat, akik nem járták jól az utat, és azokat, akik nem léptek ki, most még nem lehet Dafa-tanítványként megnevezni. Én azokra gondolok, akik át tudtak jutni és akiknek sikerült ez, ők valóban nagyszerűek. Ez is a régi erők zavarásainak egy elutasítása. A Dafa-tanítványok nem tágítottak ebben a rosszindulatú üldözésben. Ebben a példátlan, kegyetlen üldözésben, vagyis ebben a Dafa-tanítványok elleni úgynevezett vizsgában ők nem roppantak össze. Egyidejűleg a Dafa-tanítványokat megacélozták. Hogy a nehézségek voltak-e vagy a gonoszok üldözése, bárhogyan is, ti megcsináltátok, valóban megcsináltátok. A maradék többé nem elegendő arra, hogy a Dafa-tanítványokat összességként szabotálja, hanem hogy csak azokra irányuljon, akik nem csinálták jól, és hogy némely vidékeken úgymond „levizsgáztassák” őket. Mihelyt a gonosz emberi érzületeket lát, ki fogja használni azokat, hogy rosszat tegyen. A régi erők azon a véleményen vannak, hogy ennek egyszerűen így kellene lennie. Az összes élőlény megmentésénél a Dafa-tanítványoknak egyidejűleg el kell utasítaniuk a régi erők zavarásait, így volt ez az egész idő alatt. Az üldözés elleni harcban és az összes élőlény megmentésénél lesznek Dafa-tanítványok megteremtve. Járjátok jól a végső utatokat.      

Én mondom nektek: Értékeljétek azt az utat, amit magatok mögött hagytatok, értékeljétek azt, amit elértetek, és azt az időt, amelyben a t igazoltátok. A történelem elmúlt, soha nem jön vissza újra. Nem lehetséges többé még egyszer létrehozni egy ilyen borzalmas környezetet, hogy megacélozzák a Dafa-tanítványokat, mivel többé nem létezik olyan sok gonosz. Miközben a Fa-helyreigazítás rétegről rétegre előrehalad, folytonosan és nagy mennyiségben távolítja el ezeket a rosszindulatú tényezőket. Egyre újra újonnan alakít ki új világegyetemeket. Azok a Dafa-tanítványok, akik jól csinálták, szintén nagy mennyiségben távolítják el a rosszindulatú tényezőket azokon a területeken és tartományokban, amelyekért illetékesek. Ezért a rosszindulatú tényezőknek nem lehetséges többé, hogy továbbra is nagy hatásokat fejtsenek ki.      

Tudjátok, Kínában mindenki szidja a rosszindulatú KKP-t. Tudjátok, miért? Az idősebb emberek mindannyian tudják, hogy korábban senki sem merte szidni a rosszindulatú pártot. Most mindenki meri szidni, mivel a rosszindulatú pártnak csak egészen kevés rosszindulatú tényezője áll még rendelkezésre. Alig van még belőlük valami ott. Az üldözés kezdeti idején a rosszindulatú tényezők befedési foka és sűrűsége nagyon nagy volt. Ellenőrizték az embereket, sőt helyettesítették az embereket. Ki mert rosszat mondani a rosszindulatú pártról? Még csak az illemhelyen, a bezárt ajtó mögött sem merte kritizálni az ember a rosszindulatú pártot, még akkor is félt. Ez azoknak a rosszindulatú tényezőknek a kihatásán múlt. Most nagy mennyiségben semmisítették meg ezeket a rosszindulatú tényezőket, míg semmi sem marad meg belőlük többé. Akkor az igazság érzetével rendelkező emberek szintén elő mernek lépni, hogy megmondják a véleményüket. Ha az emberek látják, hogy a rosszindulatú párt más embereket üldöz, ők is merik szidni, mivel már nem létezik olyan sok rosszindulatú tényező. Ez azt jelenti, hogy a borzasztó környezet nincs többé ott. Az a környezet, amelyet a régi erők teremtettek, hogy üldözzék a művelőket, amelyben a Dafa-tanítványokat meg lehet acélozni, egyre inkább megszűnik. Ha már nem elegendő, hogy levizsgáztassa a Dafa-tanítványokat és elegendő nyomást hozzon létre, amely alatt a Dafa-tanítványok megmentik az élőlényeket, akkor ez a dolog a végét járja. Anélkül hogy a Mester mondjon erről valamit, ti is láttátok, hogy a helyzet drasztikusan változik. Bárhogyan is, a művelők azok művelők. Mi nem avatkozunk bele a hétköznapi emberek politikájába. Aki valami jót tesz a Dafa számára, azt meg fogják erősíteni az istenségek. Természetesen ezt a Dafa-tanítványok is láthatják. Ez az ember azon van, hogy jövőt teremtsen saját maga számára.          

Ennyit mára. Köszönöm nektek! (Nagy, hosszan tartó taps)

A Mester szeretné még egypár mondattal kiegészíteni. A ti szemetekben a Mester egy ember, egy teljes emberi alak, körülötte és rajta mindazzal, ami ehhez tartozik, pontosan olyan, mint egy ember. De a Mester testei a világegyetem minden szintjén olyan alakokban jelennek meg, amelyek megfelelnek a mindenkori szint kozmikus élőlényeinek. Ez itt is érvényes. Egyszer már azt is mondtam nektek, hogy a Mester fő része itt található, ámbár itt az emberek dimenziója van. Ezért ez itt a világegyetemben végbemenő egész Fa-helyreigazítás központjává vált. Úgy a régi erők, mint azok az élőlények is, amelyeket meg akarunk menteni, valamint a világegyetemben levő gigantikus égitestek, amik szeretnék, hogy megmentsék őket, mindannyian szerepet akarnak játszani. Biztonsági okokból minden olyan élőlénynek az igazi életét, amelyik még nem lett teljesen helyreigazítva, nálam gyűjtöttem össze. Az életük a különböző szinteken levő részecskéimben  a felszínen levő sejtekig van lepecsételve. Ennek ellenére azt mondom nektek, a Mester egy emberként jelenik meg. Senki előtt sem fog egy istenségként megjelenni, kivéve, ha a Fa-helyreigazítás vége előtt állunk. Ha én most egy istenségként jelennék meg, az elpusztítaná a művelési környezeteteket. Egy rejtély sem létezne többé, amelyet felismerésen keresztül kellett volna megoldanotok a művelésnél. Minden, amit csináltatok, és a későbbi művelésetek nem számítana többé. Mindent elpusztítana. Az embereket sem lehetne megmenteni többé. Ezért nem kellene emberi érzületekkel megítélnetek a t, nem kellene emberi gondolatokkal szemlélnetek a Mestert. Az a Fa, amit átadtam, képes arra, hogy lehetővé tegye nektek a művelést. Nektek ezen Fa alapján kellene művelnetek magatokat és a t kellene mérceként vennetek. A Fa hibamentes. A Fa a legkülső felszínén jelenik meg az emberi nyelvben és birtokolja ennek a szerkezetét, de semmi esetre sem korlátozódik erre a felszínre. A nak mindegyik szinten megvannak a tartalmai.          

Köszönöm nektek! (Hatalmas, hosszan tartó taps)

 

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2012. 05.

 

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2011. 06. 03)

(A magyar fordítás elkészült:              2012. 06. 06)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2012. 06. 06)

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Die Fa-Erklärung zum 20. Jahrestag

 

http://de.minghui.org/jingwen/69332.html

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Falun Gong és a Zhuan Falun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.