Fá-magyarázatok
hu.FalunDafa.org
 

Fa-magyarázat a nemzetközi Fa-konferencián az USA fővárosában 2012

 

(Minden résztvevő feláll, erőteljes taps).

Üdvözöllek benneteket! (Minden Dafa-tanítvány: Üdvözöljük a Mestert!) (Továbbra is erőteljes taps a Dafa-tanítványok részéről). Üljetek le.

Minden évben két nagy Fa-konferenciánk van, mindkettő az USA-ban zajlik le, éspedig mindkettő; a keleti parton. (A Mester nevet.) Néha azt gondolom, ha ti nem húztatok volna hasznot a Fa-konferenciákból, úgy egyáltalán nem fizetődött volna ki, mivel az utazási költségeitek az ide- és visszarepülésre egy roppant nagy összeget képeznek. Ebből az okból kifolyólag nem szeretném, hogy sok nagy Fa-konferencia legyen szervezve, hogy lehet&őleg csökkentsük a Dafa-tanítványok pénzügyi terheit. Bárhogyan is, néhány probléma ténylegesen megoldható a Fa-konferenciákon keresztül, mivel a Fa-konferencia után még létezik néhány projektülés. Mindazonáltal az egy értékes találkozó, amelyiknél mindannyian összeülhetnek, hogy ténylegesen megoldjanak néhány problémát. Ezt nagyon jónak találom.

Ahogyan tudjátok, pillanatnyilag úgy néz ki, hogy az egész világ megváltoztatta a magatartását a Falun Gonggal szemben. Amikor elkezdődött az üldözés, az egész világ összes médiája átvette a KKP rosszindulatú propagandáját, amelynek az üldözést kellett szolgálnia. Ez azt jelenti, hogy a KKP összes médiája besegített, hogy széleskörűen terjessze a propagandáját, azzal az eredménnyel, hogy az egész világ a rákényszerített hazugságokon keresztül ismerte meg a Falun Gongot. A nemzetközi táradalomban élő legtöbb Dafa-tanítvány olyan tanuló volt, akinek nem volt nagyon sok társadalmi tapasztalata. A „cselekvésen keresztüli tanulásnál” azért építettek fel néhány médiát és sok projektet, hogy tisztázzák az igazságot. Tényleg elérték, hogy elterjesszék kifelé az igazságot és hogy sikeresen helyreigazítsák azokat a rosszindulatú hazugságokat, amelyeket a KKP terjesztett az üldözésnél. Nagyszerű! Az összhelyzet szempontjából nézve ámde még létezik egy időköz, amíg az emberek valóban megismerik a Falun Gongot; gondoljátok át egyszer, máskülönben az emberek már Falun Gongot gyakorolnának. Valójában sok ember még mindig egy olyan hitközösségnek tekint bennünket, amelyet üldöznek; olyan embereknek, akiknek politikai követelményei vannak vagy egy más beállítottságot birtokolnak, mint a rosszindulatú KKP. Az embereknek pontosan emberi gondolataik vannak. Bárhogyan is, az emberek végül hát fel fogják ismerni, mire van ott a Falun Gong, mert mindannál, amit a Dafa-tanítványok tettek, az emberi társadalomban úgy néz ki, mintha minden lépésünk nagyon nehezen lenne megtehető és minden ajtó nagyon nehezen lenne kinyitható. De a Fa-helyreigazítás összfolyamata megy előre. Az emberi világban nem tűnik úgy, hogy olyan gyors lenne, mert a föld csak ilyen nagy. Ha itt túl gyorsan megy, [itt már el lehetne intézni a dolgokat], mielőtt a Fa-helyreigazítás befejeződik. Pontosan ez az összefüggés létezik az összfolyamatban. Ha az emberek valóban olyan messzemenően felismerhetik, akkor ez mind már eléri a végét. Valójában már nincs olyan messze távol ett&ől. A mostani helyzet szempontjából nézve, tudjátok, a gonoszok már nem tudnak sokáig kitartani. Az üldözés sem tartható már fenn sokáig.

A felszínen egy ember azzal a hús-vér testtel rendelkezik, amit a szüleitől kapott. Ez a test az élelmiszerek bevitelén keresztül növekszik. Semmi különössel sem rendelkezik. Egy ember felszíne olyan, mint egy ruhadarab. Ami valóban hathat erre az emberre, az az a belső rész, amelyik más dimenziókban található. A felszínen egyáltalán semmit sem lát az ember. Ami számít, az kizárólag ennek az embernek a magatartása. A másik oldalról származó mindenféle gondolatok eredete nagyon összetett. A legkülönbözőbb élőlények befolyásai egy keverékként tükröződnek vissza egy ember felszínén. Így van ez. Ez rendkívül összetett. A Dafa-tanítványok üldözésének egy még összetettebb háttere van, mert egy ember egyedül alig tud csinálni valamit. A más dimenziókban levő rosszindulatú élőlények azok, amelyek a vezető szerepet játsszák. Sok rosszindulatú élőlényt fognak eltávolítani és eltakarítani. Ebben a szempillantásban egyre kevesebb létezik belőlük. Láttátok, amikor a gonoszok akkoriban az egész világon elkövették a gonosztetteiket, ők valóban dölyfösek voltak. Ahogyan látom, ez sok kormányzatot elijesztett. Most nincs többé erejük, hogy tovább vitelezzék ki a terrorakciókat az egész világon. Pillanatnyilag még csak erejük sincs, hogy ilyen dolgokkal törődjenek, mert ha a Fa-helyreigazítás egyre tovább megy előre, a rosszindulatú élőényeket nagyon gyorsan el fogják távolítani minden dimenzióban, rétegről rétegre. Úgy, mint egy élőlénynek, a gonoszoknak is megvannak a létformáik mindegyik rétegben. Egy élőlény különösen rátermett, mivel a gyökere mélyen fekszik és mivel nagy származással rendelkezik. Más szavakkal mondva, talán egy nagyon magas szintről jön. Miután mindezt lépésről lépésre eltávolítják és ez a folyamat egyre tovább hatol a felszín felé, a gyökere egyre inkább a felszínesebb talajban fekszik. Ha végül csak az emberi marad fenn, egyáltalán semmi sincs többé. Ez a gonoszokkal is így van. Más dimenziókban még egyre tovább távolítják és távolítják el őket, amíg ez eljut a felszínhez. A mostani helyzet szempontjából nézve, most ez az eset áll fenn. A gonoszoknak nincs többé erejük, hogy ugyanazt megismételjék az egész világon, ahogyan azt akkoriban tették.                 

Még Kínában sem érik el többé, hogy úgy alkalmazzák a vörös terrort, mint akkoriban, nem beszélve hát az egész világról. A felszínen talán nincsenek ott az intézményeik és szervezeteik? Ámde még ott vannak, ahogyan látjuk. Azonban mindezt a mögötte létező tényezők irányítják. Ha emögött a becsületes tényezők kerekednek felül, a felszínen levő gonoszok nem képesek többé arra, hogy gonoszat tegyenek. Ha emögött a rosszindulatú tényezők kerekednek felül, akkor a felszínen levő gonoszok nagyon rosszindulatúak. Ez tehát azt jelenti, hogy miközben sok rosszindulatú élőlényt távolítanak el a Fa-helyreigazításnál, amely egyre tovább halad előe, az emberi viselkedés is megváltozik a felszínen. Én újra és újra mondtam, hogy amikor akkoriban a legkomiszabbul üldözték a Falun Gongot, a rosszindulatú élőlények nagy sűrűségben fedték be az egész földet. A rossz dolgok mindegyik élőlényre rátapadtak, még a fűszálakra is. Úgy tűnt, mintha még a fűszálak is azt akarták volna, hogy eless, és mindannyian meg akartak volna lökni téged. Ez nagyon gonosz volt. De most minden megváltozott. Mindezeket a dolgokat eltakarították, ezért a helyzet megváltozott és az emberek is ésszerűbbé váltak, mert egy embernek megvan a tiszta oldala. Azonkívül az ember még rendelkezik a vele született résszel, nevezetesen a vele született alappal; mivel a legtöbb ember azért jött ide, hogy megkapja a t; mivel a legtöbben a Fa miatt jöttek ide, a tiszta oldaluk egyre erősebbé vált. Ezért élitek meg néha, hogy miközben tisztázzátok valakinek az igazságot, neki nagyon magas felismerései vannak és olyasmit mond, amit egy ember normális módon nem mondhat. Ez kiváltképp akkor történik meg, ha az ember elfogadja a Dafa igazságát. Egy normál ember sem érte volna el, hogy így fejezze ki magát. Abban a pillanatban inkább úgy viselkedik, mint egy művelő;. Ez azt jelenti, hogy ennek az embernek a tiszta oldala azon van, hogy működjön. A rosszindulatú tényezők kevesebbek lettek. Többé nem képesek arra, hogy irányítsák az embereket. Az a kicsi picike, amely fennmarad, visszahúzódott a kulcspozíciójába. Ott viszi véghez továbbra is a gonosztetteit és próbál meg tovább kitartani. Az üldözés kezdetén az egész világban őrjönghettek és aztán még csak a politikai és jogi bizottság rendszerében, valamint a börtönökben, rendőrségi hivatalokban, az állambiztonság és a munkatáborok rendszerében. Pillanatnyilag még csak ezt a rendszert sem tudják uralni. Ez a rendszer is az ellenőrzésükön kívülre jut. Most visszahúzódtak a börtönökbe és agymosási létesítményekbe és már nem maradt sok erejük. Ráadásul Pekinget is alig tudják még tartani.              

Tudjátok, hogy a rosszindulatú KKP-nek jelenleg az az érzése, mintha bármikor összeomlana. Ezt nem én mondtam, hanem ő saját maga mondta. Más emberek szintén így mondják. Talán a hadserege, a rendőrsége, minden hatalmi szerve nincs továbbra is a kezében? A hadseregének talán nincs ugyanolyan sok katonája, mint korábban? Hogy jön ez ahhoz, hogy ilyen érzése van? A külső formája és a szervezeti szerkezete ugyan még teljes, de a mögöttük levő gonosz élőlények nincsenek többé ott. És az alapvető ok arra, hogy létezhet, azokban a legrosszindulatúbb tényezőkben rejlik, amelyeket egyre tovább távolítanak el. Ezek egyre kevesebben lesznek.

Az üldözés kezdetén a Mester már megmondta, hogy a Falun Gong üldözésénél a KKP saját magát fogja a bukáshoz juttatni. Nézzétek, ez most pontosan odafejlődik, nem igaz? De bárhogyan is, Dafa-tanítványokként nekünk ennek ellenére nem szabad lazítanunk, ámbár a helyzet megváltozott. Nem kellene arra gondolnotok, hogy lazíthattok a művelésnél, mert enyhült a helyzet. Az nem megy. Semmi esetre sem szabad elfelednetek, hogy ti művelők vagytok. Csak az alapként szolgáló műveléssel vagytok képesek arra, hogy embereket mentsetek meg. Csak a művelésnek ezzel az alapjával és erős őszinte gondolatokkal sikerül nektek embereket megmentenetek. Csak így tudjátok teljesíteni ezt a feladatot. Ennélfogva egy időpontban sem szabad elhanyagolnotok a saját műveléseteket.

Némely gyakorlók, akik nem szorgalmasak, vagy némely új gyakorlók tehát azt gondolják: Hűha, a rosszindulatú KKP hamarosan össze fog omlani, a jövőben a Falun Gong lesz az uralkodó. Én mondom nektek, a Falun Gong nem fog kormányozni. Mi nem akarunk politikai hatalmat. Sok Dafa-tanítvány már akkoriban megmondta, amikor elkezdte a művelést: Én megkaptam a Dafát. „Reggel hallotta a Daót, este meghalhat az ember”. Ezzel arra gondolnak: „Én megkaptam a Dafát. Még ha az ország elnökének a hivatalát is felajánlanák nekem, nem fogom azt csinálni. Én művelni akarom magam.” Más szavakkal mondva, egy művelő olyan valaki, aki lemond az ilyen anyagi érdekekről. Az ilyesmi nem az, amire egy művelő törekszik. Ő nem akar a világi dolgokhoz ragaszkodni. A saját művelés célja abban rejlik, hogy azért művelje jól saját magát, hogy visszatérjen a valódi otthonához. Az emberi világ csak egy olyan hely, amelyet az univerzum végső szakaszában történő Fa-helyreigazítás számára hoztak létre. Ez nem egy olyan hely, amellyel az univerzum korábban rendelkezett; nem is egy olyan hely, amellyel az univerzumnak feltétlenül rendelkeznie kell. Ezt a múltra vonatkoztatva értem. Ha a jövőben tovább létezik, annak az az oka, hogy ez a hely a Fa-helyreigazításnál ez alkalommal felépítette a méltóságos erényét. Talán az univerzum egy szintjeként fog tovább létezni. ezért nincs a mi igazi otthonunk itt. Sok élőlény, amely azért jött ide, hogy megkapja a t, bármilyen mélyen is veszett el saját maga ebben a világban, a jövetelének a célja abban rejlik, hogy megkapja ezt a t.       

Mivel az univerzum többé nincs rendben, az összes élőlény nincs többé rendben. Minden összevissza van. Ez azt jelenti: Mindenki érintett ettől. Az összes élőlény az univerzumban, egészen mindegy, milyen magas a szintjük, az árral sodródnak és tönkreteszik az univerzumot. Ez azt jelenti, hogy ebben az univerzumban minden élőlény bűnrészes és el fognak pusztulni az univerzummal. Ha ez alkalommal nem létezett volna Fa-helyreigazítás, akkor ez az eset állt volna fenn. Hogy megmentsük ezeket az élőlényeket, arról kell tehát gondoskodni, hogy ezekben a démoni nehézségekben, a legnehezebb körülmények között újra megtalálják majd az eredeti természetüket és majd a Dafát is megtalálják, amely megválthatja őket. Ez viszont nagyon nehéz. Tudjátok, hogy mi azért osztogatjuk mindenütt az utcákon a szórólapokat, hogy rávegyük az embereket a művelésre. Sok ember hagyta figyelmen kívül ezt. Azonkívül a rosszindulatú KKP sok hazugságot gyártott a propagandájánál és a legkülönbözőbb fajta szabotázst. Ez sok embert megfélemlített. És ez nem az egyetlen ok. A világon ez mindenütt így van. Mihelyt sok ember valóban el akarja kezdeni a művelést, egészen biztosan mindannyian olyan akadályokba ütköznek, amelyeket mindenféle megszerzett nézeteken keresztül alakítottak ki, ezért nem sikerül nekik a művelés. Ilyen körülmények között nagyon nehéz megmenteni az embereket. De másrészt ez a saját nehézségeikhez tartozik. Ha a Dafa-tanítványoknak sikerül megmenteni ezeket az embereket, ők nagyszerűek. Éppen mivel ezek az élőlények szeretnék megkapni a t, azért kell ilyen nagy akadályokkal és egy ilyen helyzettel szembesülniük, csak akkor számít ez. Mivel többé semmi sincs rendben, egy ember csupán akkor számít nagyszerűnek, ha eléri ezt. A démoni nehézségek és a fájdalmak között, azon karmának és mindenféle nézeteknek a hatása alatt, amelyeket életről életre halmozott fel és amelyek maguk alá temették, őt meg fogják vizsgálni, hogy fel tudja-e még ismerni a t, hogy művelheti-e még magát és vissza tud-e térni, és hogy fel tudja-e ismerni, amikor a Dafa megmenti őt. Ez nagyon nehéz. Ami előtt mi állunk, az mármost egy ilyen helyzet. Ezért a Dafa-tanítványoknak nemcsak saját magukat kell jól művelniük, nektek a történelmi küldetéseteket is teljesítenetek kell, nevezetesen az összes élőlény megmentését.                

A történelemben minden fajta művelés más volt, mint a Dafában való művelés. A Fa-helyreigazítás még sohasem létezett az univerzumban. Tudjátok, hogy mindazt, amit a régi erők tesznek, én nem fogadom el. Én megmondtam, nekik, hogy ők zavarnak. Végül kifogytak az érvekből, akkor azt mondták: „Ez az egyedüli dolog, amit tehetünk.” Mire gondoltak hát? Ismeritek a kereszténység történetét. A keresztényeket 300 év hosszán át üldözték. Végül csupán azokat ismerték el, akik megcsinálták. A buddhizmusnak is újra és újra démoni nehézségeket kellett legyőznie. Ehhez még átélt néhány sorscsapást. Mindannyian egy hasonló utat hagytak maguk mögött. Ők azt mondták, hogy csak ezt tehették. Ők pontosan a régi élőlények. Te azt akarod, hogy ők igazán felismerjék a Dafát. Azonban nem fogják tudni felismerni, mielőtt ők saját maguk nincsenek helyreigazítva. Ők is egy jó dolognak tekintik a Fa-helyreigazítást, amelynél saját maguk meg lehetnek mentve és szeretnének viszont feltétlenül az ő nézeteikkel közreműködni ennél. Bárhogyan is magyarázza nekik az ember, ők egyszerűen nem húzódnak vissza, következésképpen ők váltak az akadályokká a Fa-helyreigazítás számára. Azonkívül egy teljes rendszert rendeztek el. Közülük egyik sem képes arra, hogy elszakadjon ettől. Végül azt teszik, amit tenni akartak, mint a hipnotizáltak. Bárhogyan is, ez egy nagyon nehéz dolog az összes élőlény számára. Mindenkinek nagyon nehéz, aki túl akarja élni, bezárólag az istenségekkel. Mindenki szembesülni fog mindezekkel a dolgokkal, mindenki a saját szintjén ismeri fel a t. Ez már önmagában megmutatja a nehézséget. Mindenki tud erről a dologról; egyik sem tudja, hogy sikerül-e és milyen nagy ez a dolog. Senkinek sincs bármilyen elképzelése; mindenki megpróbálja bevetni a képességeit és ezáltal egy nagyon nagy akadályt teremtettek számomra.       

Bárhogyan is, ti már láttátok, milyen utat jártunk. Ha a Fa-helyreigazítás nem sikerülne vagy nem érné el a mércét, nem ismerhetné el az összes élőlény vagy ha a Mester nem lenne elégedett ezzel, más szavakkal mondva: Bármilyen rátermett is lehet a Mester, ha nem tudna gondoskodni arról, hogy a Fa-helyreigazításnál minden élőlény elérje a szükséges tisztasági fokot vagy ha valami balul ütne ki ebben a folyamatban, én azt mondom nektek, akkor a föld feloszlana, a Fa-helyreigazításnak és az élőlények megmentésének vége volna. Bármikor létrejöhetnének veszélyek. De nem, nem áll fenn ez az eset. Azonban mindez már megtörtént egyszer. Tudjátok, hogy némely csillagok a föld felé közeledtek, hogy nekiütközzenek. De végezetül nem ütköztek neki a földnek. Sok pusztító katasztrófának kellett volna bekövetkeznie a földön, de nem következett be. Egészen mindegy, hogy léteztek-e veszélyek vagy sem; egészen mindegy, milyen sok démoni nehézséget éltünk át, a Fa-helyreigazítás eljutott a mai lépésig. Ez azt jelenti, amit mi tettünk, az helyes volt. Azonkívül eljutottunk a végéhez. (erőteljes taps a Dafa-tanítványok részéről). Ez tehát azt jelenti, hogy az az út, amelyet jártunk, egyenes. Ehhez számít a Dafa-tanítványok nagyszerűsége is. A Fa-konferencián sokat meséltetek arról a folyamatról, amelyben művelitek magatokat, más élőlényeket mentetek meg és igazoljátok a Dafát. Valójában ezrek és ezrek, több mint 100 millió Dafa-tanítvány járta ugyanazt az utat. Démoni nehézségekbe ütköznek, xinxing-vizsgákat élnek át, keményen művelik magukat. Mindenki a saját útját járja. Mindenki azon van, hogy saját maga beteljesüljön. Egy Dafa-tanítvány beteljesülésénél természetesen nemcsak arról van szó, hogy megváltsa a saját életét. A Dafa-tanítványok nem is a saját kedvükért jöttek ide. Az a küldetésük, hogy megmentsék az összes élőlényt. Egyidejűleg azoknak a földi embereknek, akik meg akarják kapni a t, szintén van egy küldetésük. Ők szintén nemcsak a saját kedvükért jöttek, hanem azoknak az élőlényeknek az életéért és haláláért viselik a felelősséget, amelyek hozzájuk tartoznak. Ők azért jöttek a földre, mivel meg akarják menteni azokat az élőlényeket. Ezért jöttek.          

Ez egy nagyszerű dolog. Egészen mindegy, hogyan gondolkozik most erről az ember, az előbb azt mondtam, hogy végül ezt minden embernek meg kell értenie. Nemcsak, hogy meg kell érteniük. Amit az emberek a jövőben meg fognak élni és ami előtt állni fognak, az nagyon megrázó lesz. Ez az „igazság”, amelyről én beszélek, nagyon sokat tartalmaz. Azzal az igazsággal, amelyről most beszélünk, arra gondolunk, hogy mi megmondjuk az embereknek, milyen hazugságokat gyártottak a gonoszok, hogy üldözzék a Falun Gongot; micsoda tulajdonképpen a rosszindulatú KKP; miért üldözi a Falun Gongot és micsoda tulajdonképpen a Falun Gong. Ti azt is mondtátok, hogy az emberek nagyon nehezen tudják felismerni ezt az igazságot. Bárhogyan is, a jövőben még egészen sok igazságot fognak felmutatni, amelyről az emberek semmit sem tudnak, de tudni akarnak, vagy az olyan dolgokról szóló igazságot, amiket az emberek helyeseknek tartanak, amik viszont tulajdonképpen hibásak. Amiben az emberek nem hisznek, azt szintén fel fogják mutatni az embereknek. Az emberek meg fognak élni egy nagy, felejthetetlen, erős változást, amelyet ősidők óta még sohasem éltek át.       

A történelem halad előre és az út megy tovább. Senki sem tartóztathatja fel azt, ha a menny eldöntötte, hogy változásokat idézzen elő. Ebben a folyamatban nektek lehetőleg még több embert kellene megmentenetek, avégett hogy túlélhessék. Igen, Dafa-tanítványokként, én azt mondom nektek, nektek valóban még több embert kell megmentenetek, mivel én akkoriban ezt így rendeztem el: Intézkedni fogok, hogy a jövőben az emberek ezt visszafizessék a Dafának, nevezetesen azoknak az embereknek, akik túlélték, a páratlan dicsőség egy korszakát, egy fénykort kellene megteremteniük a Dafának. Ezt a feladatot kell teljesíteniük az embereknek. Ha csak egészen kevés ember élhetné túl, hogyan csinálhatnák meg ők? Ez hát nagyon unalmas lenne. (mind nevetnek, a Mester nevet) Nekünk több embert kell megmentenünk.        

Bármilyen legyen is a pillanatnyi helyzet; egészen mindegy, mit mesélnek erről az emberek, a Mester ezt teljesen kézben tartja, ez nem üthet ki balul. Egyes személyeknek vannak némi problémáik a ról való megértéseikkel kapcsolatban. Ezek az ő saját művelési problémáik. Az összhelyzet ennél nem fog megváltozni. Nektek egyszerűen embereket kellene megmentenetek és teljesítenetek a történelmi küldetéseteket, ennél kapjátok meg Dafa-tanítványokként a méltóságos erényt és fogjátok elérni a célotokat és fogtok beteljesülni. Természetesen még sok nem kielégítő dolog létezik. Ez alkalommal nem szeretnék sokat beszélni erről. De néha már a nyelvemen vannak a szavak, ennélfogva szeretnék egypár dolgot megemlíteni. (a Dafa-tanítványok tapsolnak)       

A Dafa-tanítványok művelése más bel- és külföldön. Valójában, egészen mindegy, hogy te belföldön, külföldön vagy bárhol máshol vagy, mindegyik Dafa-tanítvány művelése más. Én azt mondtam, hogy egy példakép, egy minta sem létezik, ti csak azt láthatjátok, amit mások az őszinte gondolatok hatása alatt tettek és ihletet meríthettek abból. Ha azt gondolod, hogy úgy csinálhatnád, ahogyan mások csinálják; ha te egyszerűen vakon átveszed, amit mások csináltak, akkor tévedsz. Mindenki a saját útját járja, mindenki azokat a Dafában való igaz felismeréseit gyűjti, amelyek a jövőben a saját ját képezik. A szárazföldi Kínában élő Dafa-tanítványok az iszonyatos nyomás alatt és a démoni nehézségek között művelik magukat és tisztázzák az igazságot. Erre a múltban határoztátok el magatokat, ez a te saját döntésed volt akkoriban. Ehhez jön még sok sorskapcsolat, amely ahhoz vezet, hogy ezt feltétlenül így kell csinálni. Hogy a szárazföldi Kínán kívül élő Dafa-tanítványok külföldön művelik magukat és dolgoznak, az szintén sorskapcsolatokra vezet vissza. Náluk ez másképp van. A szárazföldi Kínában élő tanulók a vörös terror óriási nyomása alatt állnak. Bárhogyan is a szárazföldi Kínán kívül élő tanulók egy lényegesen csekélyebb nyomás alatt állnak. Úgy, ahogyan az USA-ban láttam, minden tanulónak, aki a szárazföldi Kínából kijött, legkevesebb egy fél évre van szüksége, mielőtt újra összeszedte magát. Még itt is félnek, amikor az utcán mennek. (mind nevetnek) Ez a pszichikai nyomáson múlik, amelyet a vörös terror okozott, és ezt az anyagot még nem távolították el náluk. Nem merik kinyitni a szájukat, ha más emberekkel találkoznak, mintha még mindig az akkori környezetben élnének. Valójában ez itt teljesen másképp van.

Ez tehát azt jelenti, hogy ebben a környezetben az embernek egy más eljárási módja van. Azonkívül a külföldön élő Dafa-tanítványoknak általában jobbak az életfeltételeik. Természetesen, ha már egyszer az életfeltételek témájára jutunk, Dafa-tanítványként nyugodtan élvezheted a vagyonodat, ha van ilyened. A Mester nem vezet benneteket a szegénység útján, mint ahogyan a rosszindulatú KKP tette. Külföldön rendszerint egy sokkal jobb életet él az ember és egy sokkal jobb körülménnyel rendelkezik, mint a szárazföldi Kínában élő Dafa-tanítványok. Ez a valóság. Összehasonlításképpen a szárazföldi Kínában élő legtöbb tanulónak keményebb élete van. Nem kellene összehasonlítanotok magatokat egymással és azt mondanotok, ti egy túlságosan kényelmes életet éltek, miközben mi olyan sok szenvedést viselünk el ott. Ez a te utad, (a Mester nevet) és hát nekik megvan az ő útjuk. De a külföldön élő tanulók is nagyon nagyszerűek. Egészen sok fáradsággal elérték, hogy megváltoztassák a nemzetközi helyzetet. Ugyanabban az időben nagy erővel vetettek gátat a gonosznak és ezáltal csökkentették a nyomást a belföldön élő Dafa-tanítványokon. Máskülönben, gondoljátok át egyszer, akkor hát a gonosz nem csinálhatott volna meg mindent a legrosszindulatúbb és legvadabb időszakában, vagy?         

De a szárazföldi Kínában létező terror-környezet láttán azok, akik a nyomás alapján nem tanulták jól a t és nem művelték magukat olyan szorgalmasan, talán elkövettek néhány hibát és tettek egy kerülőutat, amikor a gonosz nyomása alá helyezték őket. Ameddig ez a dolog még nincs lezárva, valójában ez mind a művelési folyamatodhoz tartozik. A művelési folyamat közben megtörténhet, hogy az ember nem tudott legyűrni egy vizsgát vagy egy nehézséget és újólag le kell gyűrnie. Ez pontosan művelés. Még senkit sem láttam, aki akadálytalanul járhatja az útját és semmitől sem akadályoztatja magát. Ha ez így lenne, akkor ez azt jelentené, hogy neked hiába rendezték el a vizsgákat és hogy te egy istenségként, nem egy emberként műveled magad. Ezért a művelésnél mindenkinek különböző démoni nehézségekbe kell ütköznie és különböző dolgokkal szembesülnie. Némely dolgot ráadásul nagyon rosszul csináltatok. Újabban megint hallottam, hogy némely a szárazföldi Kínában élő rosszindulatú emberek az interneten garázdálkodnak. Felszólítják azokat, akik kerülőutat tettek, hibát követtek el vagy olyasmit tettek, amit nem kellene megtenni, hogy pénzt utaljanak át egy honlapnak. Azt mondják, ha ilyen és olyan sok pénzt fizetett az ember, nem lennének többé bűnei és a hibái nem számítanának. Némely emberek tényleg utaltak át pénzt. Ahogyan hallottam, ráadásul létezett valaki, aki eladta az autóját, hogy kifizesse a pénzt és hogy némely emberek egy nagy összeget fizettek. Olyan irracionális. A pszichikai nyomás alapján vesztették el az értelmüket? A nyomás túl nagy, úgyhogy elvesztették az értelmüket, ez így van?     

A Dafa-tanítványoknak a ban kell művelniük magukat. Nekik jól kell csinálniuk a három dolgot, amit egy Dafa-tanítványnak csinálnia kell. Csupán akkor nem téveszthetik el az utat és szabadíthatják meg magukat a hiányosságaiktól és moshatják tisztára magukat. Valójában nem a tisztára mosásról van szó. Ha te a művelés közben nem gyűrtél le jól egy vizsgát, akkor azután jól kellene csinálnod a dolgokat. Ha egy további vizsga jön, neked jól kellene legyűrnöd azt. Az elegendő. Némely emberek foltoknak tartják a hibákat és erős pszichikai nyomás alá helyezték magukat. Az már nem megint egy ragaszkodás? A rosszindulatú tényezők éppen a ragaszkodásodat használják ki. A rosszindulatú honlapok, valamint az ügynökök, ők az emberi érzületedet fogják kihasználni, hogy becsapjanak téged, úgyhogy még több pénzt veszíts el és újra leess. Te még mindig nem ébredsz fel. Ezek a rosszindulatú emberek azért tudják ezt kiügyeskedni és gonoszat tenni az interneten, mivel a régi erők ennél kihasználják őket, avégett hogy pénzt veszíts. Ha te még mindig nem ébredsz fel, akkor csődbe fognak juttatni téged, hogy lássák, hogy akkor felébredsz-e. Én azt mondtam, hogy a régi erők ilyesmit tennének. Egészen mindegy, hogy a Mester felhasználja őket vagy hogy a Mester nem ismeri el őket, mielőtt a Fa-helyreigazítás megérkezik ide, ők ki fogják használni ezt az időközt, hogy rosszat tegyenek. Amikor a Fa-helyreigazítás megérkezik, akkor mindannyian el lesznek takarítva.         

Az univerzumban történő Fa-helyreigazítás nézetem szerint nagyon gyorsan megy. Adok nektek egy példát: Az univerzum egy nagy idő. A Fa-helyreigazítás egy kézmozdulattal történő kitakarítás. Így van ez. Azonban ebben a gigantikus égitestben számtalan univerzum, számtalan a legkülönbözőbb nagyságban létező égitest és számtalan csillagrészecske létezik. Mindegyik részecskének megvan a saját ideje, hogy nagy-e vagy kicsi, mindegyik részecskének megvan a saját ideje, amelyik más, mint a többieké. Én azt mondtam, hogy ez a nagy univerzum egy kézmozdulattal már ki van takarítva. De némely szélsőségesen lassú dimenziókban ez talán több száz millió évet tart. Némely csillagokon ez több tucatnyi évet tart. A földön, a mi emberi világunkban, úgy tűnik, hogy egy tíz év fölötti folyamattal rendelkezik. Valójában ez csak egy pillanat. De a régi erők kihasználták az ebben a pillanatban létező különböző időket. A különböző dimenziók időiben azt teszik, amit tenni akarnak. Ellenkezőleg a Mester valójában szintén kihasználja az összes tetteiket, hogy beteljesítse a Dafa-tanítványokat. Máskülönben egy másik módszert vettem volna. Ők ezt már így csinálták. Én hát a saját fegyvereikkel győzöm le őket. Következésképpen ők a régi erőkké váltak, az univerzumban történő Fa-helyreigazítás számára szolgáló démonokká. Ha viszont a Dafa-tanítványok nem járhatnák jól az útjukat, akkor egy nagy veszteség létezne. Bárhogyan is, hogy te elismered-e őket vagy sem, ha te egyszer valóban leesel, akkor te leestél. Ha te jól csináltad, akkor te pontosan jól csináltad.                

Ezért, bárhogyan is, én azt mondtam, hogy nektek nyíltan és őszintén kell művelnetek magatokat és ésszerűnek kell lennetek. Minden dolognál a hoz kellene igazodnotok. Dafa-tanítványként, bárhogyan is, mindegy, milyen körülmények között, hogy te hibásan vagy helyesen jártad az utat, nektek jól kellene tennetek azt a három dolgot, amit a Dafa-tanítványoknak tenniük kellene. Tegyétek őket akkor jól a következő időben. Így műveled te egyre tovább magad, mész egyre tovább előre és teljesülsz be egyre tovább. Miközben te folyamatosan műveled magad, fel fogod ismerni, hogyan csinálja az ember jobban a jövőben. Nem kellene semmiféle terheket viselnetek. Ezek emberi érzületek, amelyeket a gonosz kihasználhat.   

Természetesen sok mondanivalóm van. De a két konferencia túl közel fekszik egymáshoz időben. Nem szabad túl sokat mondanom. Némely dolgokat nem szabad túl világosan megmondanom. Ha mindezt eltakarítottam volna a művelési utatokról, akkor nem tudtátok volna többé művelni magatokat és többé nem is lett volna járni való utatok. Stimmel? Ha ez így van, akkor saját magatoknak kell járnotok az utat, saját magatok kell művelnetek magatokat. A Mester csak általánosságban magyarázza el ezeket a dolgokat. Bárhogyan is, a Mester nagyon örül, hogy láthat benneteket. Dafa-tanítványokként ti már átjutottatok a démoni nehézségeken és elértétek a mai állapotot. Én már láthatom a jövőtöket. Köszönöm nektek! (a Dafa-tanítványok hosszasan, erőteljesen tapsolnak)      

Li Hongzhi, 2012. 07. 14., Washington D. C.

 

 

 

 

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2012. 07. 25.

 

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2012. 07. 25)

(A magyar fordítás elkészült:              2012. 07. 27)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2012. 07. 27)

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Die Fa-Erklärung auf der internationalen Fa-Konferenz in der Hauptstadt der USA 2012

 

http://de.minghui.org/jingwen/69934.html

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Falun Gong és a Zhuan Falun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.