2018-as Fá tanítás Washington DC-ben

Li Hongzhi
2018. június 21.
Washington D.C., Egyesült Államok

(Közel tízezer jelenlévő Dáfá tanítvány állva tapsol. A Mester belép a színpadra és mindenkit heshi-vel köszönt minden irányba, mielőtt int, hogy üljenek le.)

Üdvözlet mindenkinek! (A tanítványok válaszolnak: „Jó napot Mester!” és lelkesen tapsolnak. A Mester int, hogy abbahagyhatják a tapsot.)Keményen dolgoztatok. (A tanítványok válaszolnak: „A Mester dolgozott keményen!” A Mester int a kezével, hogy csendesedjenek el.)Az üldözés, a régi erők kifejezésével, a Dáfá tanítványok élet és halál [felett döntő] vizsgája, egy tűzkeresztség és az igaz arany olvasztásának folyamata. De akármilyen is a helyzet, gyakorlóként tényleg óriási felelősséget vállaltatok fel – az élőlények megmentését. Nincs sok karmátok; vagy legalábbis nem olyan sok. Mindazonáltal, mindannyian tudjátok, hogy az emberi társadalomban a lények tömege nem egyszerű, még az állatok sem egyszerűek. Sok lény magas szintekről jött. Meg kell mentenünk őket. Azokat a lényeket, akiket képviselnek a régi univerzumban meg kellene szüntetni – ezért meg kell mentenünk őket. Ha tehát megmentjük őket, a lényeik, akiket képviselnek szintén megmenekülnek. Úgy tűnik, hogy az élőlények megmentése egy nagyon jó dolog; akkor mi van a karmával? Azzal a nagy halom karmával. Ahogy el tudjátok képzelni, az emberek óriási karma mennyiséget halmoztak fel ennek a világnak az erős áramlatában. És ez okozza a nehézségeket a megmentésükben, a bajokat a megmentésükben, a megpróbáltatásokat a megmentésükben és az üldözést is.

Ez az üldözés önmagában véve az alacsony szintű rossz dolgokról szól, amelyek megakadályoznak minket az emberek megmentésében; a magas szintű lények úgy gondolják, hogy ez az üldözés csak egy vizsga és művelés a Dáfá tanítványok számára, és így állnak összefüggésben ezek a dolgok. Tulajdonképpen minden helyes vallás a történelemben – például azok az Istenek, akikről tudjuk, hogy lejöttek megmenteni az embereket, azok, akik lefektették az Istenek megértésének kultúráit – ugyanezen ment át. Ebből a szemszögből nézve ugyanazok, de azok a dolgok, amiket a Dáfá tanítványok tesznek, több okból sem egyszerűek. Ha az emberi lények mind magas szintű lények földi reinkarnációi és lények hatalmas tömegeit képviselik, akkor elképzelhetitek, milyen jelentősége van annak, hogy hogyan boldogulnak ezek az emberek ebben a világban. És ebben az értelemben nem olyan egyszerű ez a világ, mint ahogyan első látásra tűnik. De, akármilyen speciálisak az emberek most ezen a földön, rosszul viselkednek – sőt, néhányan borzasztóan – ahogy bekerülnek ebbe az útvesztőbe, a földi világba, és a földi dolgok irgalmatlan áradatának foglyaivá válnak. Mégis óriási kaliberű élőlények. Meg kell mentenünk őket, akkor is, ha bekerültek a modern gondolkodás folyamába ezen a felületes szinten, ami elviszi őket az Istenek alkotta kultúrától, [akkor is] ha baljósan betanította őket a gonosz kommunista társadalom kultúrája és gondolkodása, és emiatt rosszul vagy borzasztóan viselkednek. Mégis meg kell mentenünk őket. A Dáfá tanítványok az egyetlen remény számukra a megmentésre. Senki más nem tudja megmenteni őket.

Ez annak a ténynek köszönhető – mint ahogy már korábban is utaltam arra –, hogy a vallások a múltban csupán lefektették a kulturális alapkövet, hogy az emberek megérthessék az Istenit. Ez magában foglalja pl. azt, hogy milyenek a különböző Istenségek, hogyan gyakorolják a hiteket, mit kell tenni ahhoz, hogy elérhessék az Isteni birodalmat vagy hogy mivel jár a spirituális gyakorlás. Ők csupán a kultúra alapkövét fektették le. De tényleg fel tudnák-e vállalni ezek a vallások a kozmoszban az élőlények igaz megmentésének felelősségét a végső, kritikus órában? Egyikük sem tudná. Ezt csak a Dáfá és a Dáfá tanítványok tudják megtenni, és igen, ez figyelemre méltó. Talán egy igazán jelentős helyről jössz (a Mester mosolyog)és minden, amit képviselsz hatalmas; talán kiemelkedőek voltak a képességeid, mielőtt ebbe a világba [jöttél]. De nehéz nemet mondani erre a földi világra és nem beszennyezni magatokat, ha szembekerültök mint mindenki más is, mindenféle csábító dolgokkal és minden más dologgal, amik vonzzák az érzéseidet és a ragaszkodásaidat, hogy letérj az útról. Szerencsére a Dáfá tanítványokat a történelem folyamán megtisztítottam és megszüntettem a karmájukat is, mind a mai napig. Ezért különbözöl a hétköznapi emberektől. Az Isteni lények úgy vélik: mindenki, aki ellenáll az áramlatnak, ami lehúzza ezt a világot, és [mindenki,] aki megállja a helyét, tényleg figyelemre méltó. Mindenki, akit ez nem befolyásol, tényleg rendkívüli! És nem csak, hogy ez nem befolyásolja a Dáfá tanítványokat, hanem ráadásul az árral szemben [úsznak]! (Heves taps. A Mester heshi-t csinál.)

Ennek a világnak az erős áramlata ellen fordultatok. De, ha belegondoltok, a dolgok nem olyan egyszerűek, mint amilyennek látszanak. Az egész kozmosz a megszűnéssel szembesül és minden elfajult. És nektek sikerült egy ilyen áramlat ellen fordulnotok! Mindenki figyelemre méltó, akinek ebben a világban pozitív, őszinte gondolatai vannak. Nem így van? Pozitív, őszinte gondolatainak érdeme összefüggésben áll a társadalmi környezettel, amiben [él] és annak morális alapjával. Régen nem volt annak nagy jelentősége, ha valaki valami jót tett, mivel majdnem mindenkinek becsületes gondolatai és kiváló morális értékei voltak; mindenki ilyen volt. De a mai világban összekeveredett a jó és a rossz, sőt, teljesen megfordultak. Ha képes vagy őszinte gondolatokkal szemlélni a dolgokat – ha még mindig vannak őszinte gondolataid – akkor rendkívüli vagy.

Most egy olyan dologról szeretnék beszélni, amit még eddig nem említettem. Gyakran ejtünk szót a „művelés”-ről. De ez mit jelent valójában? A „művelés” egy lény tökéletesítése és beteljesülése. Az nem úgy van, hogy a vallásban műveli magát egyvalaki, és nem is csak a művelők csoportjához tartozók művelik magukat. Vegyétek fontolóra, ha a Három Birodalmat abban az időben alkották, amikor a kozmosz már nem volt jó, és ha az élőlények, akik összejöttek ebben az emberi világban, számtalan magas szintű lény és csoport képviselői, akkor milyen lesz ez a világ és hogyan kell kezelni? Gondoljatok bele, ez tényleg egy komoly és mélyre ható üggyé vált. Az az igazság, hogy azzal, hogy ezek az élőlények ebbe az emberi világba jöttek, a művelés és saját maguk nemesítésének környezetébe érkeztek. Mindig is megmondtam, hogy az egész társadalom tulajdonképpen a Dáfá tanítványaink művelésének környezete. A világban műveled ki magad és nem egy vallásos környezetben, tehát akármilyen munkád vagy üzleted is van, mindez a művelésed környezeteként szolgál, nem igaz? És ez valójában nem csak rátok vonatkozik. Akkor ez nem azt jelenti, hogy a hétköznapi emberek is a művelés és önmaguk nemesítésének környezetében vannak? Még soha sem létezett ezelőtt egy ilyen világ!

Minden társadalmi rétegben, minden világi környezetben, az élet minden evilági formájában vannak olyan dolgok, amik próbára teszik a szívet és a lelket. Hogy egy személy hogyan kezel mindent az életében, gondolkodásmódját és karakterét tükrözi, és mindez feljegyzésre kerül. Fontolóra vetted valaha is, hogyan képes embereket menteni egyetlen Shen Yun előadás? Nem kellett nekik ehhez a szükséges alap és környezet, hogy ez lehetővé váljon? Mindig is megmondtam, hogy azok, akik megnézik a Shen Yun előadásokat, különlegesek; nem mindenki jogosult belépni. Azoknak, akik belépnek a színházba már lefektették az alapot,, és őket választották ki minden emberből odakint, nekik adták meg a lehetőséget, hogy [lássák]. Más szóval, ők gyakorlatilag már nemesítették és művelték önmagukat. [Hadd mondjak egy példát.] Emlékszem, hogy a Shen Yun előadást tartott egy városban North Carolina-ban, azt hiszem ott volt, és én is ott voltam. Minden jegy elkelt, de az előadás napján hóvihar volt. Mély volt a hó és tényleg nehéz volt bárhova is utazni. Emiatt csupán a nézők harminc százaléka jött el. De utána azok, akiknek sikerült [eljönni], drámai beszámolóval szolgáltak arról, hogy mit éltek át. Valaki elmesélte az útját az otthonától egészen a színházig és „spirituális útnak“ nevezte, minden lépését kihívások és elmélkedések kísérték; úgy érezte, mintha az egyik megpróbáltatás után a másikon keresztül nemesítette volna magát; és miután megnézte az előadást, mélyen beteljesültnek érezte magát – mint [ahogyan mi nevezzük] a „beteljesülés“. (a tanítványok lelkesen tapsolnak)Más szóval, ne becsüld alá ezt a világot és az embereit. Nem csak a Dáfá tanítványok „művelik“ önmagukat vagy dolgoznak önmagukon; mások ugyanezt teszik, bizonyos értelemben. Őket is nemesítik. Az életükben, a munkájukban és a különböző környezetekben, a problémák, amikkel szembenéznek, a gondolataik és minden tevékenységük – minden arról szól, hogy hogyan döntenek, hogy hogyan foglalnak állást a jó és gonosz közti harcban – ami meghatározza a jövőjüket.

Ha ez a környezet teljes egészében elősegíti a művelést, akkor ez nem azt jelenti, hogy mindenki művelő? Nem, nem ezt [jelenti]. Talán tudjátok, hogy az acél olvasztásánál nem csak vasérc megy a kohóba, hanem faszén is. És enélkül nem lehet vasércet olvasztani. Ugyanez az elképzelés érvényes ebben az emberi világban is. Miközben sok lény ide jött magas szintről, ugyanígy sok démon emberként öltött testet; ők bajokat szítanak ebben a világban és folyamatosan megpróbálják az embereket a gondolkodás „új“ irányaira bírni. Modern irányú gondolkodásra vezetik rá őket, elterelik őket az Isten adta hagyományok irányaitól; és arra vezetik az embereket, hogy lerombolják a reményeiket a Mennybe vezető úthoz, mivel a hagyományos utat az Istenek rendezték el. Mint ahogy már említettem, ha valaki művelni és nemesíteni szeretné önmagát, akkor az Istenek által lefektetett úton kell haladnia. De most démonok [élnek] az emberek között, mivel titokban emberi formát öltöttek. Számuk nagy. De a legtöbbjüknek acélt kell olvasztania; máskülönben a kohónak a tüze nem lenne elég nagy, a hő sem lenne elég nagy és a hőmérséklet sem érné el a szükséges fokot. Tehát ez a szerepük, amit ebben a világban játszaniuk kell, modern gondolatokkal megpróbálni irányítani és elpusztítani az emberiséget, mindenféle taktikákkal és különböző szemléletekkel, melyek megrontják az embereket. Sokan tényleg belebuktak ebbe, főleg a fiatalok. A gonoszok a diákokat, főleg pedig az egyetemistákat vették célba.

Mindenesetre, nem akarom ezt túl komolyan venni. Gondoljátok meg, de lényegét tekintve ez a világ helyzete. Ugyanakkor felfedeztem valamit a gondolkodás mai irányaiban. Kezdetben megnéztem, hogy hány ember képes egy ilyen hatalmas nehézségen keresztüljutni. Kínán kívül a világ minden táján úgy láttam, hogy ez a magasabb rétegeket nagyrészt nem befolyásolja, akármilyen keményen is próbálják őket befolyásolni. Elutasítják a modern dolgokat, és ennél erőteljesek. Ők a hagyományok őrzői. Ezért képesek megtartani és megvédeni a hagyományok Isten-adta irányait. Viszont Kínában nem ez a helyzet. Ott az embereket olyannyira betanították a gonosz kommunista gondolatokkal, hogy nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól és hanyatt-homlok beleestek azokba a dolgokba, amikkel az emberi formát öltött démonok huzakodtak elő nyugaton; a kínai társadalomban többé-kevésbé mindenki odavan ezekért a dolgokért. De ez miért ilyen Kínában? Emlékezzetek vissza, hogy mit tanítottam nektek a világ királyairól vagy a uralkodóiról, és hogy mit történt velük a demokrácia bevezetésével: Kínában születtek újjá. És ennél minden korszak uralkodóira gondolok – nem csak egy korszakra, egy személyre vagy egy nemzetre. Minden korszakból valóak és a Mennyek legmagasabb szintjéről jöttek, nagy kozmikus testek képviseletében, és [azelőtt] hatalmas képességeik voltak. Mindannyiuk Kínában született újjá és [Kína] vált számukra a művelés elsődleges környezetévé. Ezért Kína a legnagyobb zűrzavar, és minden elképzelhető alávaló dolog megtalálta az útját oda. Minden jel arra mutat, hogy Kína manapság virágzik, és hogy minden elképzelhető [megtalálható ott]. De valójában ezek a dolgok megkísértik és tönkreteszik az embereket – és alig tud bárki is ennek ellenállni. El tudjátok képzelni, milyen nehéz mindezt túlélni! Néha úgy gondolom, hogy ugyan a kínai társadalom abnormális helyzete valóban zűrzavart okozott a Dáfá tanítványaink számára, mégis a Dáfánál maradtak és még mindig próbálják a dolgukat tenni a Dáfáért. E tekintetben elégedett vagyok és úgy gondolom, hogy ők rendkívüliek. (a tanítványok fokozatosan egyre hangosabban tapsolnak, lelkesen tapsolnak, a Mester pedig szünetet tart)Életük minden szemszögében átütnek a modern dolgok szennyezett jelei – a magaviseletüktől kezdve a gondolkodásukig, akármi is legyen az. De még így is, ha Dáfá tanítványként jól tudod végezni a dolgokat, amiket tenned kell – tehát ha Dáfá tanítványként teljesíteni tudod az esküt, amit letettél és azt teszed, amit tenned kell – akkor ez a legnagyszerűbb és legkiemelkedőbb dolog. Akkor is, ha ez megzavart, amíg nem hagyod el a Fát, próbálod jól művelni magad, amíg Dáfá tanítvány vagy és azt teszed, amit egy Dáfá tanítványnak tennie kell – akkor ez kiemelkedő, figyelembe véve, hogy milyen bonyolulttá és leromlottá vált a kínai társadalom. 

Nyugaton sem olyan egyszerűek a dolgok, mint ahogy tűnnek. A démoni lények, melyeknek célja az emberiség elpusztítása, máshogyan járnak el: az egyetemes kultúra megfertőzésével akarják elérni a végüket. Kitágítják az emberek szabadságról alkotott elképzelését, és túlzottan ösztönözik az individualizmust és az önzést. És még ott van… Nem akarok belemenni a részletekbe. Egyszerűen mindenféle dolgokat támogatnak manapság az emberek. Mondanivalóm lényege, hogy tönkreteszik a hagyományos kultúrát, eltérő megközelítések segítségével. Az embereket a modern gondolkodás irányai hajtják. Egy igazán kaotikus világgal nézünk szembe. Azért beszélek erről most, mert itt az ideje. Ha a dolgok túl messzire mentek, ideje, hogy megforduljanak. Pozitív és egészséges dolgok vannak növekvőben, és látni fogjátok, hogy közeleg a remény; ez a korszak lassan, de biztosan a helyes irányba fordul. Ezért azt szeretném, hogy mindenki fokozatosan megértse ezeket a dolgokat.

A gonosz Kommunista Párt hírneve iszonyatos, mint tudjátok. Még azok sem büszkék rá, akik hatalmon vannak a kommunista államban; ez csak egy eszköz számukra, hogy megtartsák a hatalmat. Képtelenek tovább gondolni, vonakodnak elengedni a gyeplőt. Tehát így állnak a dolgok. Senki sem hisz benne már igazán. Ugyan a kommunista kísértet uralja a világot, ugyanazzal a veszélyes helyzettel néz szembe, mint a Párt ebben a világban, és lassan letizedelik. Akármilyen helyzetben is van vagy akármilyen dolgok is folynak a társadalomban, a Dáfá tanítványok játsszák a fő szerepet ebben a világban – tiétek a színpad. Tehát akármilyennek is tűnnek a dolgok, valójában a faszenet semmi esetre sem lehet az acélhoz hasonlítani. Ők olvasztanak fel titeket, nem pedig fordítva. Más szóval, az olyan dolgok, mint a gonosz Kommunista Párt és a kísértet, miattatok léteznek és élnek. Talán észrevettétek, hogy ez a kozmosz már régóta leromlott és alkalmatlanná vált, és a Dáfá miatt maradt fenn eddig a napig. Ha nem lettünk volna sikeresek abban, amit ma teszünk, minden összeomlana és megszűnne létezni. De az a tény, hogy sikerült mindent megtennünk, amit meg kell tennünk, és hogy mindent jól tettünk, az adott körülmények között – akármilyen kaotikus vagy bonyolult a helyzet – ez azt jelenti, hogy sikerrel jártunk. (minden tanítvány lelkesen tapsol)

Egy másik dolog: mint tudjátok, az üldözés továbbra is folyik ebben a világban – mégpedig Kínában. Úgy látjuk, ahogy van: a régi gépezet még mindig működik. Ez teljesen világos számunkra. Úgy gondolom, hogy megértettétek. És miközben a dolgok rendezetlennek tűnnek, rá fogsz jönni, hogy valójában megvan a rendjük. Még az is el lett rendezve, ami kaotikusnak és zavartnak tűnik. Idővel rendezettebbnek tűnnek majd a dolgok. Meg fogod látni. De mindenesetre a Dáfá tanítványoknak jó megértéssel kell bírniuk mindarról, ami a már megtett, és a még előttük álló útjukat érinti.

Mindig is megmondtam, hogy a legkeményebb dolog a művelésben (a Mester nevet), hogy milyen hosszúnak és elhúzódónak tűnik, különösen akkor, amikor az embert csapások és megpróbáltatások által edzik. Nem láthatjátok a finist vagy hogy mikor ér véget (a Mester nevet), és valóban ez a legfárasztóbb benne. De van erre egy mondás, igaz? „A dolgok mindig megfordulnak, ha elérnek egy bizonyos pontot“. És ez mindenre igaz; ez egy törvény. A dolgok mindig meg fognak változni egy bizonyos ponton, függetlenül attól, hogy ez várható-e vagy sem. Vegyük például a Szovjetunió összeomlását. Senki sem számított rá. Senki sem tudta elképzelni, hogy egy ilyen erős rezsim összeomlik. De muszáj volt neki [összeomlani]. Nem számít, mit gondolnak az emberek; ha a magasabb lények azt akarják, hogy az emberek megtegyenek valamit, akkor meg fogják tenni, és ez azokra az emberekre is vonatkozik, akik azt hiszik, hogy tényleg van saját akaratuk. (a Mester mosolyog)Ne hagyd, hogy az idő, amibe mindez beletelik, kifárasszon. Sokan vannak, akik fokozatosan lazítottak a művelésükben. Mégis ez, amivel mi rendelkezünk, valami rendkívüli. Megmondtam nektek, hogy kiemelkedő – valóban kiemelkedő –, ha a Dáfá tanítványoknak sikerül Kínában kitartani amellett, amit tenniük kell és saját maguk művelése mellett, ha tovább tanulják a Fát, annak ellenére, hogy ez a környezet fárasztó és nagy nyomású, és [telve van] mindenféle kísértéssel, amivel ebben a bonyolult környezetben szembe kell nézniük. Sikerült nekik ezt megtenni ilyen fárasztó körülmények között! Ne lazítsatok! Ahogy lazítasz, ezt a régi erők [azonnal] kihasználják és talán az életedet veszik. Túl sok fájdalmas példa és lecke volt erre! Persze más eset is volt: néhányan nagyon jól művelték magukat, de a régi erők mégis elvették az életüket, hogy így mások műveljék magukat. Számos ilyen eset is előfordult. 

Mondanivalóm lényege, hogy ne legyél kevésbé szigorú önmagaddal szemben a művelésben. Már túljutottatok az út legnehezebb szakaszán, a legdurvább megerőltetéseken, minden erőfeszítésetekkel. Persze tudom – könnyebb mondani, hogy járd jól az utadat, mint megtenni. De akármilyen nehéz is, ezért jöttél ide. És akármilyen nehéz is, ezért teremtették az életedet. Egy Dáfá tanítvány már nem tartozik a Három Birodalom hatáskörébe. A nevedet azon a napon törölték a Pokol nyilvántartásából, amikor eldöntötted, hogy elkezded a gyakorlást. (a tanítványok lelkesen tapsolnak)Egy Dáfá tanítvány nem ölthet itt újból testet, miután elhunyt, mivel nem tartozik már a Három Birodalom hatáskörébe és nem születhet itt újjá. És a Pokolnak sincs hatásköre felette, és ezért a pokol nem is büntethet meg téged. Kizárólag a Dáfához tartozol és az ő törődése alatt állsz. (a tanítványok lelkesen tapsolnak)Azok a Dáfá tanítványok, akik korábban, akármilyen okból is, eltávoztak, függetlenül attól, hogy jól csinálták-e vagy sem, ők mindannyian egy speciális dimenzióból néznek rátok, ahol arra várnak, hogy mindez véget érjen (elérkezzen a végső döntéshez). (mindenki lelkesen tapsol)

Amit végső soron próbálok elmagyarázni nektek, hogy emiatt az esemény miatt jöttetek ide! (a tanítványok lelkesen tapsolnak)Ezért nincs más választásod [mint jól végezni mindezt]; tényleg nincs más út! Ez a helyzet a Dáfá tanítványok esetében. A hétköznapi emberek számára rendben van, ha újra testet öltenek, akárhol is legyen az. De neked ez nem opció, mert a Dáfáért és annak óriási vállalkozásáért vagy itt. Tehát ha nem csinálod jól, sajnálkozni fogsz csak. És főleg a tapasztalt Dáfá tanítványok figyelmét szeretném felhívni arra, hogy ne lazítsanak. Olyan sok és fárasztó éven mentél keresztül, hogy eddig a napig eljussál, és ez tényleg nem volt könnyű! Nem értékeled és becsülöd önmagad? Én okvetlenül nagyra becsüllek! És az Isteni lények is! (a tanítványok lelkesen tapsolnak) Ezért annál is inkább kellene neked magadnak értékelned és becsülnöd önmagadat.

Ennyit mára. Válaszolok néhány kérdésre, amelyek képviselik, amit mások is kérdeznének. (a tanítványok lelkesen tapsolnak)Most feladhatjátok a cédulákat a kérdésekkel. Köszönöm.(minden jelenlévő újból lelkesen tapsol)

Tanítvány: Üdvözlet, Mester! A médiánk olyan elemzéseket közölt, hogy a kommunizmus hogyan csapta be és ártott a világnak, és támogatjuk a hagyomány és illem visszatértét. De néhány gyakorló ezt csak nagyon nehezen tudja elfogadni, őket erősen befolyásolta a nyugat normáktól eltérő gondolkodása, ami az utóbbi években bukkant elő. És néhányuknak nehezére esik ezt elfogadni. Hogyan tudunk rajtuk segíteni, hogy megváltoztathassák a gondolkodásmódjukat?

Mester: Ez semmi esetre sem egy egyszerű dolog. De elmagyarázom az alapokat. A hagyományos utakat az Istenek indították el, és ezek lehetővé teszik az embereknek, hogy visszatérjenek a Mennyekbe. Mivel az emberi lények múltja rendkívüli, ilyen módon kapcsolatba tudnak lépni az Istenivel. És miután már korábban is elmagyaráztam: ez a nagy környezet gyakorlatilag a művelésért van, ezért az, aki a Dáfával találkozik, azonnal elnyeri a megmentést. De az elfajult dolgok nem részei a hagyománynak és nem engedik, hogy bárki is kapcsolatba kerüljön az Istenivel. Ha valakinek a gondolkodása elutasítja az Istenit és még csak nem is méltányolja vagy nem hisz benne, akkor hogyan menekülhetne meg? És ebben rejlik a probléma. Dáfá tanítványként az a kötelezettséged, hogy megpróbálj minden lényt megmenteni. Tehát a kérdés, amiről beszélünk, nem valami alapvető dolgot érint? Úgy gondolom, hogy [azoknak az embereknek, akikről kérdeztél], nem kell ezen sokat gondolkodniuk.

Nem keveredünk semmilyen világi politikai dologba sem, de semmi esetre sem hazudhatunk. Médiánk nem tudósíthat hamisan, mint ahogy azt mások teszik, és nem is követheti mások példáját, ahogyan azok hazug dolgokat terjesztenek. Nem támogatunk senkit sem, és nem is próbálunk valakiről pozitív híreket közölni. Sokkal inkább megpróbálunk precízen beszámolni a dolgokról. A Dáfá tanítványok segíteni próbálnak az embereken, hogy egy egészéges, pozitív iránya haladjanak, igaz? Célunk az emberek megmentése, szóval úgy gondolom, hogy ha valaki most eljön, hogy segítsen megállítani azt a lefelé irányuló spirálist, amelyben a világ található, akkor ő valóban rendkívüli! Ő gyakorlatilag segít nekünk! (taps)Nem segítene nekünk az emberek megmentésében? Gondoljatok bele: nem tudnánk megmenteni őket, ha tovább csúsznának lefelé! Azt hiszem most már látjátok, hogy mi a terv.

Tanítvány: Miután elolvastam a „Kilenc Kommentár“ szerzőinek [újabb] sorozatát, „Az ördög uralja világunkat“címmel, amely leleplezi a kommunista kísértetet, nyugtalan lettem és tehetetlennek érzem magam ebben a helyzetben, hogy a kísértet beszűrődött a társadalom minden egyes részébe. (Mester: Ez valóban így van.) Azt szeretném kérdezni a Mestertől, hogy hogyan tisztíthatjuk meg önmagunkat saját nézeteinktől őszinte gondolatokkal.

Mester: Abban a pillanatban már megsemmisülnek, ahogy felismeritek őkt a Fá tanulásakor. – Ha a hétköznapi emberek tisztán felismerik a gonosz kísértetet, akkor ők is vissza fogják taszítani. Ahogy tisztán felismered, emberként tudni fogod, mi a teendőd. És ugyanerről van szó akkor is, ha az igaz tényeket magyarázzuk el. Tehát akkor kinek kell megszüntetnie? Ez nem a Dáfá tanítványaink feladata. Mi csak megmentjük az embereket és megmondjuk nekik, hogy mit kell tennie egy embernek.

Ha valaki letesz egy esküt és ezt mondja: „Az életemet áldozom a kommunizmusért“, gondoljatok bele, a mennyei törvény szigorú. Mit jelent, ha valaki letesz egy esküt? Az Istenek minden mondatot dokumentálnak, amit kiejt egy ember. Gondoljatok bele: ha leteszi az esküt, mellyel az életét áldozza a kommunizmusért, akkor a gonosz Kommunista Párté az élete. Ezért azt tesz ezzel az emberrel, amit csak akar. Néha ilyen embereknek magyarázzátok az igaz tényeket, de ők nem hallják. Az ok nem abban rejlik, hogy ez a személy nem figyel. A kommunizmus gonosz kísértete megszállta a testét. Birtokába vette és [ezért] nem hallotta. A kommunizmus gonosz kísértetének azért van ilyen hatalma, mert ez az élőlény az övé. De a Dáfá tanítványaink is nagyon bölcsek és lassan felismerték. Először hagyják, hogy ez a személy kilépjen a Pártból. Először elmagyarázzák neki, hogy milyen rossz a gonosz Kommunista Párt, és hogy milyen gonosz tetteket vitt véghez. Tehát a Dáfá tanítványok először elmagyarázzák gonosz tulajdonságait és utána kilépésre ösztönzik ezt a személyt. Ahogy egyetért a kilépéssel, jó, akkor már nem utasítja vissza az igaz tényeket, amiket a Dáfá tanítványok utána feltárnak. Miért van ez? Mert ez a személy már nem áll a gonosz kísértet ellenőrzése alatt. Ha tovább irányítja a kísértet, akkor megsemmisítik az Istenek. (a Mester nevet)Miért egyszerűbb az igaz tények feltárása, miután kilépett a Pártból? Pontosan ebben rejlik az ok. (erős taps)

Azt mondják, hogy az ördög uralja a világunkat; valójában az őszinte Istenek törődnek a világunkkal. Az emberi társadalomban a pozitív és negatív tényezők egyidejűleg léteznek. Viszont hogyha a negatív dolgok egyre többen és egyre nagyobbak lesznek az emberi társadalomban, akkor kiesik az egyensúlyból. Akkor úgy néz ki, mintha az ördög uralná a világot. Ez így van. De ha az embereknek őszinte gondolataik vannak és világosan felismerik a gonoszt, visszaáll az egyensúly.

Tanítvány: A Shen Yun reklámozásán és a médiamunkán kívül alig vesznek részt aktívan a fiatal Dáfá tanítványok más projektekben, mint pl. a Dáfá terjesztésének vagy az igaz tények feltárásának rendszeres aktivitásain. Hogyan teremthetünk lehetőséget a fiatal Dáfá tanítványoknak arra, hogy acélozzák magukat?

Mester: Hát, erre mit mondjak? Tulajdonképpen itt nincs probléma, mert minden helyen és minden projektben hiányzik a munkaerő és mindenhol bevetik a fiatal Dáfá tanítványokat. Amíg dolgozni akarnak benne, minden projektben részt vehetnek. A Shen Yun is felveszi őket. A Shen Yun minden tagja (a Mester nevet) fiatal Dáfá tanítvány.

Tanítvány: Néhány tanuló azt mondja a privát beszélgetések közben, hogy az emberi világban történő Fá helyreigazítás már nemsokára elér minket és hogy a Fá helyreigazítás egy új szakaszába ér. Ez a szakasz másmilyen lesz, mint a múltban. [Azt mondják, hogy ] korábban a Dáfá tanítványoknak sok erőt kellett fektetniük az üldözés felfedésébe és a Dáfá igaz tényeinek feltárásába, most pedig a Dáfá tanítványoknak a társadalmat kellene vezetniük.

Mester: Ugyan a fő szerepet játszátok, de nem vezethetitek a társadalmat. Most nem tehetitek. Világosan látjuk a tényeket és meg tudjuk menteni az embereket. Ami a társadalom vezetését illeti, művelőként a jövőben sem akarunk a társadalom dolgaival törődni. Vannak emberek, akik törődnek a társadalommal. Ti csak az emberek megmentésével törődtök és én pedig az emberek szívével törődöm.

Tanítvány: Tavaly, amikor nem ment jól a Shen Yun [előadások] jegyeladása, városunk Shen Yun koordinátora felrótta minden más a Fá megerősítését célzó projekt koordinátorainak, hogy nem vetették be magukat teljesen a Shen Yun reklámozásába. Idén, a Shen Yun előadás után újból azt mondta, hogy a Mester említette: „Az emberek megmentésére szolgáló minden projekt közül a Shen Yun a leghatásosabb.“ (Mester: Igen, ezt mondtam.)Ezt egyáltalán nem cáfolom meg. A kérdésem: mindenki hagyja ott a projektjét, hogy a Shen Yunt reklámozza?

Mester: Akkoriban, amikor elkezdtük felépíteni a Shen Yunt, nem ezt mondtam. A Shen Yun reklámozásának elején nagyon nehéz volt a helyzet. Még akkor is mindig azt mondtam, hogy azok a Dáfá tanítványok, akiknek nincs olyan sok dolguk, tehát azok, akik nincsenek a projektekben leterhelve, a Shen Yun terjesztésében segíthetnek. Ha egy koordinátor látja, hogy nem megy jól a jegyeladás, aggódik. Talán ez így volt. Itt nem egy nagy elvi kérdésről van szó, de megmondom nektek: a Shen Yun nagyon hatásos az emberek megmentésében. Már egy előadáson egy-, kétezer ember is megmenekülhet. Azokhoz a tanulókhoz, akik nem olyan elfoglaltak: el kell gondolkodnotok azon, hogy miért jöttetek ide. Viszont egyre kevesebb alkalom akad.

Európában ezt mondtam: az ok, amiért megköveteltem, hogy mindannyian részt vegyetek ebben az volt, hogy így felépítsétek hatalmas erényeteket, hogy alapot teremtsetek saját művelésetekre, és hogy emelkedhessetek. De sok tanítványunk nem vette komolyan. Amikor ezt észrevették, részt akartak venni benne. De amikor végre megértették ennek a dolognak a fontosságát, már nagyon jól ment a jegyeladás. Mert a reklámok és az online reklámok segítségével el lehet adni a jegyeket. Amikor részt akartak venni, már nem volt erre alkalom. Ilyen a művelés, nem vár [senkire].

Tanítvány: Amikor néhány Dáfá tanítvány gyermekei még kicsik voltak, tanulták a Fát és a szülőkkel együtt végezték a gyakorlatokat. De a szülőknek akkoriban nem volt elég ismeretük arról, hogyan kell nevelni a kis Dáfá tanítványokat. Ezenkívül elfoglalták őket a Fá megerősítésének projektjei. Ezért nem sikerült nekik megértetni a gyerekekkel, hogy mi a művelés. Most már nagyok lettek a gyerekek és a társadalomban vannak. Nagy részük felhagyott a műveléssel. Mivel sorskapcsolatuk van a Dáfával, ezért a Dáfá tanítványok családjába születhettek. A Fá helyreigazítás a végéhez közeledik. Kapnak még lehetőséget a szülők, hogy a hibáikat jóvátegyék a gyereknevelésben?

Mester: Jaj, ez tényleg nehéz! Úgy kell elmagyaráznod neki az igaz tényeket, mint másoknak. Nem szabad azt gondolnod, hogy te vagy a főnök, mert ez a te gyereked. Már nem hallgat rád. Egy másik szemszögből kell elmagyaráznod neki az igaz tényeket. Ez így van.

Ezt én is ismerem saját tapasztalatomból. Az elején a szülőknek nem volt elegendő megértésük a Shen Yunről, aggódtak, hogy mit tehetnek a gyerekek, ha már nem táncolnak. De nem gondoltak arra, hogy a Mester soha sem hagyja cserben azokat, akiket bevetett. Még törődnöm kell ezeknek a gyerekeknek a jövőjével. Ezért alapítattam egy gimnáziumot és egyetemet bachelor és master szakosoknak. Akkoriban nem akarták a szülők a gyerekeket a Shen Yunhöz küldeni. Nehezükre esett elválni a gyerekektől. A gyerekek akkor 12-13 évesek voltak, tehát pont a legjobb korban, hogy fejleszthessék képességeiket; ebben a korban a testük még nagyon hajlékony. De a szülők nem akartak elválni tőlük. Amikor a gyerekek 14-15 évesek lettek, a szülők észrevették, hogy a 15 évesek már nem hagyják nevelni magukat. Visszabeszéltek a szülőknek és harcoltak ellenük. A szülők látták, hogy ez így nem mehetett tovább, és gyorsan a Hegyre akarták őket küldeni.(mindenki nevet)De a gyerek már testileg merev lett, ezért nagyon fárasztó így a gyereknek a Hegyen. Erről sokat mesélhetnék.

Tanítvány: A szárazföldi Kínában akadnak hétköznapi emberek, akik Fálun jelvényeket állítanak elő. Néhány régióban a gyakorlók nagyobb mennyiségben megrendeltek az interneten Fálun jelvényeket és ezeket továbbadják más tanulóknak. A gyakorlók között vitatott ez a téma.

Mester: Tulajdonképpen nincs abban semmi rossz, ha valaki Fálun jelvényeket állíttat elő. De ha itt üzletről van szó, hogy pénzt keressen vele, akkor ezt semmi esetre se tegyék a Dáfá tanítványok. Ez túl veszélyes lenne. Ha csak azért csinálja valaki, hogy másoknak is legyen ilyen Fálun jelvénye és csak a kiadásait fedi vele, akkor nem mondunk semmit ellene. Viszont, ha a szárazföldi Kínában élsz, akkor mindenképpen ügyelned kell a biztonságra, mert ott jelenleg nem hordhatnak Fálun jelvényt a tanulók. Ha viseli, akkor megmutatja a gonosz rendőröknek, hogy ő Fálun Gong tanuló. Mi a teendő? Még nincs itt az ideje, hogy ezt előállítsuk. A biztonsági problémán kívül semmi rossz sincs benne.

Tanítvány: Kínában még mindig zajlik az üldözés. Gyakran kapunk belső információkat a közbiztonsági- és állambiztonsági [hivatalok] céljáról. Ha nem adjuk ezt tovább más gyakorlóknak, attól tartunk, hogy nem utasítják vissza ezeket a célokat őszinte gondolatokkal. Másrészt viszont aggódunk, hogy a többieket ezek a negatív információk akadályozzák abban, hogy azt tegyék, amit tenniük kell. Néha, ha más gyakorlókat értesítünk, néhány mondatot hozzá kell tennünk. – Reméljük, hogy mindenki ügyel a biztonságra és egyidőben megőrzi őszinte gondolatait és őszintén cselekszik. Vissza kell utasítanunk az üldözést, és jól kell végeznünk, amit tennünk kell. Nem tudom, hogy ez így rendben van-e. 

Mester: Rendben kell lennie. Azok a Dáfá tanítványok, akik a közbiztonságnál dolgoznak, tudnak néhány dologról. Néha dilemmába kerülnek, mert ha továbbadják más gyakorlóknak ezeket az információkat, attól tartanak, hogy a többiek szélsőségekbe esnek. Viszont ha nem mondanak semmit sem, attól tartanak, hogy a többiek nem ügyelnek a biztonságra. Akadnak ilyen problémák. Az lenne a legjobb, ha mindenki tiszta ésszel tenné a dolgokat, amiket tenni kell, és ha hagynák azokat a dolgokat, amiket nem szabad megtenniük. De ez nehéz, mert a társadalom bonyolult.

Tanítvány: Néhány gyakorló USB memóriakártyára mentette le a Shen Yun 2016-os, 2017-es és 2018-as előadásainak videófelvételeit, és továbbadták néhány gyakorlótársnak. Mások utaltak arra, hogy a Minghui szerkesztőség egy közleménye szerint ez tilos. De ezek a gyakorlók egyszerűen tovább csinálták.

Mester: Nincs mit kritizálni azon, hogy mindannyian meg akarjátok nézni a Shen Yunt. De a biztonság egy probléma.

Viszont van még egy probléma. Mint tudjátok, sok mindent elértünk, mint pl. a Fei Tian Akadémiát és a Shen Yunt. Sokuk a világ élvonalához tartozik. De nem rakjuk fel az internetre. Nem tesszük közzé az interneten. Mert az internet olyan, mint egy ördög, amelyben minden lehetséges megtalálható; egy olyan hely, ami a lehető legerősebben romlott. Az emberiség romlottságának terméke. Miért kellene oda feltölteni a dolgainkat és összekevernünk a piszokkal? Miért dobjuk bele a jó dolgainkat? Néhány tanuló állandóan felrak valamit a Shen Yunről az internetre és más dolgokat is. Persze a Shen Yun és a Fei Tian honlapján van néhány tartalom a Shen Yunről és a Fei Tianről. Ennek megvan a célja és muszáj üzleti honlappal rendelkeznünk, mint a hétköznapi emberek üzleteinek is. – Persze a gonoszok használják az internetet, hogy megrágalmazzanak minket. Úgy vélem, hogy nem is kell ezekről tudomást vennetek. Ha semmibe veszitek, magától eltűnik. Minél nagyobb figyelmet szenteltek neki, annál aktívabb lesz.

Ezért, ha nem figyelsz és a Shen Yun dolgait terjeszted az interneten, az interneten keresztül megkapják mások. Gondoljatok bele: a Shen Yun sok dolga, beleértve a zenéjét is, a Mennyből jön. Ha mindenki megkaphatná az interneten, mit szólnál ahhoz, ha arra használnák, hogy aláaknázzák a Dáfát; vagy ha a lehető legrosszabb dolgokra használnák az emberi társadalomban? És ezt te okoztad! Ez igaz? Ezért nem szeretném, hogy ilyen jó dolgok felkerüljenek az internetre. Arra szolgálnak, hogy egyengessék az emberiség jövőjét!

Tanítvány: Hogyan kezeljük a mostani időben a szárazföldi Kínában a nagyszabású koordinációt? Az rendben van, ha egy körzet nélküli város fő koordinátora minden alatta lévő kerülettel foglalkozik? Néhány gyakorló azon a véleményen van, hogy nem is lenne összesség, ha nem lenne ilyen törődés.

Mester: Ez nem így működik. Attól függetlenül, hogy mi a szándékod, megmondom nektek: ezt ne csináljátok! Pontosan tudom, hogy egy ember fizikai kitartásának megvan a határa az üldözésnél! Ha a lelki terhelhetőséged határára értél és már nem is vagy képes tisztán gondolkodni; ha továbbra is kínoznak, talán olyan dolgokat mondasz, amiket nem szabadott volna mondanod, és [talán] feladod. Viszont a művelés kellős közepén vagy és ezért nem feltétlenül a végeredményedről van szó. Tudjuk, hogy azért nem csináltad jól, mert abban a pillanatban elérted terhelhetőséged határát, sőt, majdnem meghaltál. Mivel a művelésnek még nincs vége, talán további esélyeket kapsz. De az nem egyszerű dolog, ha valaki ilyen esetekben hibát követ el. És ha emiatt néhány Dáfá tanítvány még az életét is veszti, akkor ez még bonyolultabb. Ezért mondom nektek, hogy ne csináljatok ilyesmit.

A Minghui honlap egy helyszín a Dáfá tanítványok tapasztalat-cseréjére és ez egy ablak kifelé. Ha van valami, a Minghui honlapon keresztül közölhetitek a véleményeteket. Nem most van a megfelelő idő nagyszabású koordinációra. Ha megfontoltok valamit, mindenképpen ügyelnetek kell a biztonságra.

Tanítvány: Idén jó néhány gyakorló meghalt a környékünkön. Köztük akadtak koordinátorok is, akiknek nagy volt a szerepe a régiónkban. Néhány gyakorlótárs, akik a betegségkarma miatt haltak meg, szívük mélyén nem akarták elhagyni a világot. Azon a véleményen vagyunk, hogy ennek egyik oka egy feltartóztathatatlan tényező.

Mester: Elmagyaráztam, hogy néhányan azért veszítették életüket, hogy a többiek ezt lássák és műveljék magukat. Ez a régi erők elrendezése és nem azt jelenti, hogy az adott személy nem jól csinálta. De tényleg akadnak olyanok, akik lazítottak a művelésben. Ezek mind leckék. Az üldözést tekintve néhányan nagyon tehetetlennek érzik magukat és nem képesek megtalálni saját problémáikat. Ilyen esetek is vannak.

Minden Dáfá tanítvány igaz művelő szeretne lenni. Mindenki kitartó Dáfá tanítvány szeretne lenni, aki az Istenség útját járja és műveli magát. De néhány tanuló számára ez csupán vágyálom marad. Nem érték el azt az állapotot, azt a szintet. Ha valaki ezt gondolja: „Egyszerűen elutasítom a régi erők üldözését“, de nem érte el azt az állapotot és azt a szintet, akkor nem képes kitartóan megőrizni az őszinte gondolatait. Néha a régi erők egyszerűen tudni akarják, hogy bizonytalankodsz-e. Megfigyelik a gondolataidat, hogy zavarjanak. Ha végül bizonytalankodsz, sikerült nekik. Ilyen körülmény között úgy gondolom néha, abban az esetben, ha új tanuló vagy, vagy aki ugyan már régóta műveli magát, de nem tud emelkedni; és ha a betegségkarma vizsgájával nézel szembe, nem probléma, ha kórházba mész. Nem probléma, ha kórházba mész és kezelteted magadat. Ezek a művelés folyamatának dolgai. Azok a Dáfá tanítványok, akik jól művelték magukat és erős őszinte gondolatokkal rendelkeznek, tudják maguktól, hogy mit kell tenniük. Azoknak, akik jól művelték magukat, nincs ilyen problémájuk.

A régi erők kihasználják ezt a hiányosságot. Talán megrendített benneteket, amit ma mondtam. Felfedeztem, hogy a régi erők kihasználják ezt a hiányosságot, hogy ezzel üldözzék tanulóinkat. A régi erők kihasználják ezt a hiányosságot. Az előbb elmagyaráztam, hogy az alacsony szintű gonoszok, beleértve az alacsony szintű régi erőket is, tényleg gonoszak. Nem szeretnék, hogy a beteljesedésig műveljétek magatokat, meg akarnak ölni titeket. A magas szintű régi erők úgy hiszik, hogy ez az üdözés arra használható, hogy műveljétek magatokat. Ez az összefüggés. Azok, akik alacsony szinten a Dáfá tanítványok testében kárt tehetnek, alacsony szintről származnak és zavarásokat okoznak. Persze ez különböző sorskapcsolatokkal függ össze. Ez nem úgy működik, mint ahogy elképzeltétek, hogy az Istenek és a Mester mindent elintéznek neked. Néhány sorskapcsolat olyan bonyolult, hogy nehéz elmagyarázni. Az új tanulók és azok a hosszú éve gyakorlók, akik maguk is tudják, hogy nem művelhetik magukat magas [szintre], és azok, akik csak félszívvel művelik magukat: ha problémákkal néztek szembe, kórházba mehettek. 

Amikor korábban azt mondtam, hogy a Dáfá tanítványoknak nem kellene kórházba menni, azt meséltem, hogy az Istenek és a Halhatatlanok a hegyekben, akik több száz vagy több ezer évig művelték magukat, nem mennek kórházba, vagy?! (minden tanítvány hevesen tapsol)Ha a kórházi orvosok betegek lesznek, a Halhatatlanokhoz mennek kezelésre. (mindenki nevet, heves taps)Ez az összefüggés. Ezért mindenképpen tisztában kell lennetek ezzel.

Tanítvány: Néhány gyakorlónak sok pénze van, de nem használják az emberek megmentésére. Ez csupán azt jelenti, hogy a művelésben nem szorgalmasak? Vagy éppen egy nagy hibát követnek el?

Mester: Ne ügyeljetek ilyen dolgokra. A tehetős emberek között (a Mester nevet)biztosan akadnak Dáfá tanítványok is. Minden társadalmi szinten vannak Dáfá tanítványok. Az nem úgy van, hogy akinek van pénze, az hibát követ el, akinek pedig nincs pénze, az nem követ el hibát. Annak, hogy valakinek van-e pénze vagy sem, semmi köze sincs a műveléshez. Néhányuknak tehetősnek kell lennie. De nem műveli magát nagyon szorgalmasan. Másoknak van pénzük és szorgalmasan művelik magukat. A művelésről van szó és a pénz nem tesz különbséget. (mindenki nevet)Az sem feltétlenül helyes, ha valakinek pénzt kell a rendelkezésére állítani. Az nem lehet, hogy a projekteknek nincs nyereségük és csak a gyakorlók adományaiból élnek. Néhányan csak pénzt adnak ki, sőt, hanyagul bánnak a pénzzel, anélkül hogy ügyelnének rá, hogy van-e pénz vagy sem. Nem is gondolnak bele, hogy kinek a pénzét adják ki.

A Dáfá tanítványok sok projektjében hiányzik a pénz. A régi erők látni akarják, hogy ennek ellenére sikerrel jártok-e, holott nincs pénzetek és nehéz a helyzet. Ezen a véleményen vannak: „Ez művelés, ez erény, ez nagyszerű. Ezt elismerem. Ha mindenetek meglenne, elég munkatárs és elég pénz – hűha! –, akkor túl könnyű lenne Dáfá tanítványnak lenni. Az emberek megmentése túl egyszerű lenne. Csak műholdat kellene építenetek, és máris minden kész lenne, ha át akarnátok törni az internet blokádot.“ (mindenki nevet)Gondoljátok, hogy a régi erők így elismernének titeket? Ezért olyan nagyon nehéz az utunkon járni. Szűkös a munkaerő, az anyagi erőforrások és a pénzügyi eszközök is. Ezekkel a korlátozott erőforrásokkal viszont világszerte több mint hét milliárd emberrel állunk szemben. A régi erők úgy gondolják, hogy csak így kiegyensúlyozott, különben túlságosan nagy lenne a Dáfá tanítványok ereje. Bármilyen is [a helyzet], a régi erők és a köztem álló dolgokkal egy későbbi időpontban számolunk el. Jelenleg így kell viselkednünk és jól kell csinálnunk.

Tanítvány: Néha nagyon bizonytalan vagyok. A betegségkarma és a nehézségek, amikkel szembenézünk, a régi erők zavarásai vagy azzal vannak összefüggésben, hogy le kell építenünk a saját karmánkat? Azzal, hogy magamba néztem, sok gyengeséget felismertem. Kérem, ezért szeretném megkérdezni a Mestert, hogyan sikerülhet nekem az áttörés, ha tovább tartanak a démoni nehézségek?

Mester: Megmondtam nektek: itt van a Dáfá és nincs mitől tartani. Néhányan ezt úgy értik, mintha nem kellene már félniük semmitől sem, ahogy Dáfá könyveik vannak. Sőt, egy korábbi időpontban volt valaki, aki egy Dáfá könyvvel a kezében egy utcán az előzősávban a forgalommal szemben ment. Azt mondta: „Dáfá tanítvány vagyok. Senki sem gázolhat el“. Mi ebben a különbség? A Dáfá itt van. De a Dáfát a tanuláson keresztül bensőbbé kell tenned, csak akkor van itt tényleg a Dáfá. Ha a Fát tényleg bensőbbé tetted és igaz művelő lettél, csak akkor van ott a Dáfá és [csak akkor] nem kell tartani semmitől sem. Ez az egyik szempont.

Ehhez az imént elmagyaráztam, hogy a régi erők kinaszálják a Dáfá tanítványok hiányosságait. Ez az ok. Az is előfordul, hogy néhányan képtelenek megtalálni a ragaszkodásaikat. Persze nem minden esetben olyan egyszerű. Milliónyi oka van és mindegyik nagyon bonyolult. Néhányuknál a nehézségek újra és újra előbukkannak, mert nagy karmájuk van. Azt mondtam, hogy három fajta Dáfá tanítvány létezik. Ha elegendő őszinte gondolataid vannak, le tudod győzni, akkor is, ha nagy karmád van. De a karmát le kell építeni, és lehetséges, hogy visszatér a nehézség. Vizsgának és művelésnek kellene tekintened. Elegendő őszinte gondolatokkal újra le tudod győzni a vizsgát. A művelésnek nincs mindenkinél azonos mintája, és mindenki helyzete is különbözik egymástól. De van egy pont: megmondom nektek, hogy a Dáfá itt van és már megkaptad a Fát, ezért az életed már a Dáfához tartozik. Ne aggódj, viselkedj tisztességesen őszinte gondolatokkal és tedd azt, amit a Mester mond. Ha úgy gondolod, hogy a jelenlegi stádiumban nem művelted jól magad és még nem tudsz átjutni a vizsgán (a Mester nevet), akkor menj kórházba. Ha később magas [szintre] művelted magadat, akkor egy kicsit jobban csinálhatod majd. Ugyan ezt így mondtam, de ne lazzítsatok.(taps)

Tanítvány: Annak érdekében, hogy a kattintások számát növeljék, a médiák egyre zavarosabb címeket írnak a cikkeknek…

Mester: Ez valóban így van. (mindenki nevet)Néha elolvasom az újságotokat és az interneten is a cikkeiteket. Tényleg nem lehet világosan felismerni, hogy mit akarnak mondani a címek. Néha egy pozitív dologról van szó, de a cím azt suggalja, mintha negatív lenne. Komolyan kell bánnunk ezzel, a hagyományos kínai nyelvet kell használnunk és mandarinul kell írnunk. Nem használhatjuk a kínai kivándorlók helyesírását Délkelet-Ázsiában. (mindenki nevet)A kínai ott amúgy sem a hivatalos nyelv, ezért érthető, hogy nem ügyelnek annyira a helyesírásra. A kínai nyelvű médiátok azonban a kínai társadalom olvasóira irányul. Nem írhatjátok a címeket olyan zavarosan, hogy mások nem értik meg.

Tanítvány: … Annak érdekében, hogy a látogatók kicsit tovább maradjanak a honlapon, a legfontosabb információkat a hírek alsó felében közlik. Egyre jobban eltávolodik a hagyományos újságírói szabályoktól. Ezáltal kárt okoznak a médiánk szakmaiságának hírnevében és hitelességében? Ez korlátozza minden élőlény megmentését? Ez a viselkedés megsérti a Fá alaptörvényeit?

Mester: Egy kicsit. (a Mester nevet) Persze, azzal, hogy „egy kicsit“ arra gondolok, hogy néhányunk képességei korlátozottak. Akadnak olyanok is, akiket befolyásol a modern gondolkodás kultúrája, ők ezt szánt szándékkal teszik. Például a szárazföldi Kínában tulajdonképpen a szabványosított kínait, vagyis a mandarint beszélik. De a műsorvezető a rádióban kantoni akcentussal beszél vagy …, mindenestre szándésokan. Igen, hát modern. Főleg a fiatalok szeretnének modernek lenni. Viszont mi a hagyományos kultúrát vesszük, hogy ezzel visszavezessük az embereket a hagyományhoz. Ezt ne felejtsétek.(taps)

Tanítvány: Gondolati karmám van, ami nem tiszteli a Mestert. Hiába próbáltam elutasítani. Nagyon aggódom és szégyellem magam a Mester előtt.

Mester: Már azon vagy, hogy elutasísd, és már jól csináltad. Az ilyen gonosz dolgoknál nagyon valószínű, hogy olyan gondolatokról van szó, amelyek kívülről jönnek. Az is lehet, hogy a Dáfá megérintett egy a születés után kialakított nézetet – mindennek van élete –, és ezért ez ellenhatást vált ki. Utasísd el. Helyes, hogy állandóan elutasítod. Ebben az elutasító folyamatban azon vagy, hogy műveld magad és erősíted az akaratodat is. Ne aggódj. Akármikor is ilyen dolgokkal nézel szembe, ne tekintsd őket saját magadnak; tedd azt, amit egy Dáfá tanítványnak tennie kell; tanuld a Fát, tedd, amit tenni kell, és ne vedd annyira a szívedre az ilyen dolgokat. A Mester tud erről.(taps)

Tanítvány: Egy gyakorló a szárazföldi Kínában csípőcsontszövet-elhalásban szenved és még nem gyógyult meg. Minden nap rokkantan megy ki, hogy feltárja az igaz tényeket.

Mester: A Dáfá tanítványoknál két helyzet van. Az egyik: nem csinálta jól és gyorsan be akarja pótolni. Ezt gondolja: „csontszövet-elhalás; hogy történhet ilyesmi egy Dáfá tanítvánnyal? Nem műveltem jól magam, gyorsan pótolnom kell.“ Ezért ment ki. Erre mit mondjak? Csinálj valami mást. Magyarázd el az igaz tényeket szemtől szembe, ha felgyógyultál. Különben a többiek megkérdeznék, hogy mi van veled. (mindenki nevet) De nem tudsz erre mit válaszolni, nem igaz?! A másik helyzet: azt hallottam, hogy vannak olyan gyakorlók, akik a konzulátushoz mennek, miközben problémájuk van a betegségkarmával. Ha a konzulátus munkatársai fényképeket készítenek és egy rágalmazó kampányban felhasználják, akkor a támogatás nem érte meg, ez nem így van?! A képeket Kínában a rágalmazó kampányban használják majd, és még ki is nevetnek téged. Ha más területeken egy kicsit jobban csinálja az ember, akkkor az ugyanaz, mintha kiment volna.

Tanítvány: Mélyen tisztelt Mester, üdvözlöm. Sokáig tartó zavarások miatt művelésem útja tele volt nehézségekkel. Sátán képe jelenik meg előttem. Úgy gondolom, hogy a zavarások okának sátánhoz van köze. Meg szeretném kérdezni a Mestert, hogy milyen kapcsolat van sátán és a régi erők között?

Mester: Ez a világegyetem egy régi világegyetem. Megromlott. Tudjátok, hogy ugyan megromlott, de minden élőlény már hozzászokott a régi világegyetem élőlényeinek állapotához; ezekhez számítanak az életeik, az illem és a szokások, az Istenek minden kultúrája. A Fá helyreigazításában mindez megújul. A hibás dolgok megsemmisülnek és jóvá változtatják. Viszont az élőlények nem akarnak elválni ezektől. Ezért akarnak minket zavarni a Fá helyreigazításában és saját kívánságuk szerint akarják megváltoztatni a Fá helyreigazítást. Egy így gondolkodik, kettő így gondolkodik; mi lesz, ha még többen így gondolkodnak? Ez nem olyan egyszerű. Sok nagy problémánál és ügynél akadnak ilyen zavarások. Ezek a régi erők. Egy bizonyos szinten egy rendszert alakítottak ki. Ha összefognak, egy rendszeres, kényszerító erőt képeznek. Kihasználják a Fá helyzreigazítás változó formáit. Azzal az ürüggyel, hogy segíteni szeretnének és nekem is segíteni akarnak a Fá helyreigazításában, hogy ezzel ők maguk is megmeneküljenek, egy sor dolgot csináltak és rendeztek el. Pontosan ők a régi erők.

Sátánnal nem állnak közvetlen kapcsolatban. Sátánt és a Kommunista Párt vörös ördögét; az ilyen gonosz dolgokat, beleértve a korhadt kísértetet is más dimenziókban, mindannyiukat kihasználják, hogy ezzel acélozzák a Dáfá tanítványokat. A korhadt kísértetek azt hiszik, hogy szabadon ereszthetik gyülöletüket, amennyiben kárt okoznak a Dáfá tanítványoknak. Nagyon brutálisan üldözik a Dáfá tanítványokat, abban a reményben, hogy nem művelhetik magukat a beteljesülésig. A korhadt kísérteteknek ez csupán egy jámbor kívánsága. Csinálhatják, de tudják, hogy ha túl messzire mennek, megsemmisítik őket. Ezért ők sem mernek átlépni bizonyos határokat. Ezenkívül egy okot kell találniuk. Viszont kiindulópontjuk rossz, gonosz dolgokat akarnak tenni. A régi erők kiindulópontja viszont az, hogy meg akarnak kapni valamit a Fá helyreigazításon keresztül. Így van ez. Ezért rendeztek el egy sor dolgot, amelyek a mai üldözéshez vezettek.

Igazából a dolog nagyon egyszerű. Tudjátok, ha egy szobát sokáig nem használnak és emiatt piszkos lesz, ki kell takarítani. De mindegy, hogyan takarítasz, ahogy felsöpröd a padlót, poros lesz minden, és a felsöpört por ingerelni fog. Legalábbis a takarítás egy fárasztó és idegesítő munka. Ha egy házon rések vannak, ki kell javítani és ez is fárasztó. Lehet, hogy a javítás közben megsérted magad – itt egy karcolás, ott egy seb; itt nekimentél valaminek és ott rád esett valami. Nagyon fárasztó. Egy új házban mindettől megkímélhetné magát az ember. Dolgokat tenni már önmagában is keserűség és nehézségeket okoz neked. Ha nem teszel semmit, nincsenek nehézségeid; viszont ha teszel valamit, akkor nehézségeid lesznek. Ez így van. Ezért mondja néhány Isten, akik együttéreznek az emberekkel (a Mester nevet): „Ki törődik még ilyesmivel? Csak te.“ (a Mester nevet) (taps)

Tanítvány: Sok új gyakorló akad Kínából, akik azért tanulták meg a Dáfát, hogy külföldön maradhassanak. Motivációjuk különböző. Néhányan tényleg elkezdték művelni magukat; mások egy vagy két évig tanulták a Fát, de sem a Pártból, sem az alszervezeteikből nem léptek ki, és nem is tájékozódtak az igaz tényekről. Sőt, néhányan rágalmazzák a Dáfá tanítványokat és rosszakat beszélnek a hátuk mögött. Asszisztenseink szívesen támogatják őket, ha tesznek valamit, és úgy gondolják, hogy így ugyanannyit kapnak, mint amilyen sűrűn a Fát tanulták. Néha aláírják az igazolásukat is a bevándorlási hivatalnál. Tudom, hogy nem könnyű nekik a Kommunista Párt uralma alatt élni Kínában. Hogyan viselkedjük ebben az esetben kellően? Hogyan segíthetünk nekik?

Mester: Hogyan segíthettek nekik? Először meg kell nézned, hogy Dáfá tanuló-e. Ha nem Dáfá tanuló és tényleg nem műveli magát, ha csak a tartózkodási engedélyről van szó, akkor nem tudunk vele törődni. Különben vétettünk volna az USA bevándorlási törvénye ellen, nem igaz?! Ez az egyik dolog. A másik, hogy segíteni akarsz rajta, hogy megmeneküljön. Viszont ha nem műveli magát, a fáradozásaidat nem is fogja értékelni. Tudjátok, hogy mire képesek az emberek a szárazföldi Kínában? Olyan messzire mennek, hogy becsapják a szüleiket és a testvéreiket, sőt, kést és fegyvert fognak ellenük. Az emberek ilyen fokig romlottak. Ne gondold, hogy a mai emberek olyan szentek. Ha valaki nem műveli magát, akkor ő egy hétköznapi ember. Ha valaki műveli magát – látod, hogy tényleg belekezdett a művelésbe –, akkor tanulónak tekintheted.

Tanítvány: Európai gyakorló vagyok. Észrevettem, hogy minden nap a ragaszkodások irányítanak és ezért állandóan a mobiltelefonomat és a számítógépemet nézem. Sok időt elfecséreltem ezzel. Megpróbáltam megszabadulni ettől, de a hatás nem volt jó. A jóságos Mestertől tanácsot szeretnék kérni, hogyan erősíthetem az akaratomat és hogyan szüntethetem meg a ragaszkodásaimat?

Mester: Vegyél egy olyan mobiltelefont, amivel nem lehet az internetre menni. (mindenki hangosan felnevet, taps) (a Mester nevet)Ha le akarod gyűrni, akkor erre mindig van megoldás. Tudjátok mit? Sok kis Dáfá tanítványnak csak egyszerű telefonja van a Hegyen és nincsenek az interneten, hogy ne zavarja őket semmi sem.

Tanítvány: Néhányan egy ideig Kínában laktak és utána visszatértek egy másik országba. Újból részt vesznek mindenféle aktivitásban, Fá konferenciákon is. Majd visszamennek Kínába és egyáltalán nem üldözik őket. Hogyan kezeljünk ilyen eseteket?

Mester: Erről el kell gondolkodnod. Ismered a telefon lehallgatást. Megmondom nektek, minden mobiltelefon, amit magunkkal hordunk, egy lehallgató készülék. A Kommunista Párt emberei ott ülnek és kihallgatják a mindennapi beszélgetéseiteket, méghozzá teljesen tisztán és érthetően. Minden Dáfá tanítvány mobiltelefonját lehallgatják, és még azt hiszed, hogy nem találtak meg téged? Ezenkívül nagyon gyorsan nyomon követhetik a mobiltelefon hívásokat. Ahogy egy számot felhívtál, azonnal megkapják ezt a számot és megfigyelik. Nagyon ritka, vagy ha nem is lehetetlen, hogy valaki felfedezetlen maradjon. Ahogy részt veszel nyilvános aktivitásokon, megfigyelnek. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy visszatért Kínába és nem történt vele semmi sem, mintha egy sima úton járt volna, akkor úgy gondolom, hogy ott biztosan valami probléma van. 

Tanítvány: Azt szeretném kérdezni, hogy a Shen Yun jegyeladás egy új szakaszba érkezett? Csak nagyon kevés emberre van szükség. Ez hogy működik, ha a Shen Yun először jön egy országba?…

Mester: Természetesen, ha a Shen Yun először jön, akkor komolyan kell bánnotok ezzel. Ami a Shen Yun hírnevét illeti, korábban megmondtam, hogy ha a Shen Yunnek New York-ban sikerül az áttörés, akkor sikerült az áttörés az USA-ban; ha sikerült az áttörés az USA-ban, akkor az egész világon is sikerült az áttörés. A Shen Yun most az egész világon tekintélyes. Európában, mindenhol, ahol a Shen Yun járt, már hallottak róla az emberek. Mindenki ismeri a Shen Yunt, a Shen Yun jó hírnévnek örvend és mindenki tud róla. Ez most így van. Úgy gondolom, hogy a gyakorlóknak néhány helyen Európában, akik nem vették olyan komolyan korábban a Shen Yun reklámozását, ezt komolyan kell vennetek. Nem vagytok olyan aktívak az igaz tények feltárásában és az emberek megmentésében. A Shen Yun nagyon erős az emberek megmentésében. Tulajdonképpen segít a régiótokban a munkátok elvégzésében. De te megint nem állsz ki érte, akármilyen okból is. Ha olyan kitartóak lennétek, mint a gyakorlók az USA-ban, a Shen Yunnek a piac nagyobb lenne most Európában, mint az USA-ban és a nézők száma is nagyobb lenne.

A Kínai Kommunista Párt zavarja a színházakat. A titkos ügynökök befolyásolják a színházakat fenyegetésekkel és megvesztegetésekkel, és zavarják őket. Néhány színház menedzserét még Kínába is meghívták. Nincs semmi, amit ne próbálnának meg. A Dáfá tanítványok viszont elhatározottak és ennek ellenére is sikerült nekik. Ha valakit tényleg megvesztegetett a Kínai Kommunista Párt, akkor felkeressük a felettesét. Tudjátok, hogy a magasabb szint igazgatósági tagjai és menedzserei általában a magas társadalmi réteghez tartoznak. Pontosan ők a célcsoportjaink, és ezek az emberek látták az előadást. Miután megtudták, maguktól segítenek a Shen Yunnek: „Mit kellene megmutatni, ha nem a Shen Yunt?“ Erre fel adtak nekünk néhányan időpontot. De néhányan makacsok maradnak. Akkoriban Los Angeles-ben egy színház menedzsere makacsul ellene volt és egyszerűen nem akart időpontot adni nekünk. Az ok az volt, hogy a kínai konzulátus meghívta Kínába és utána egyszerűen nem akart időpontot adni nekünk. Akkor a feletteséhez megyünk. Ők nem tájékoztattak minket, de csendesen elbocsátották.(taps)Utána felhívott minket a színház – tehát ők hívtak minket, anélkül hogy érdeklődtünk volna – és kérdezték, hogy a Shen Yun tartana-e ott előadást. (mindenki nevet, taps)Ha a vezetőség nem mondta volna, hogy meg kell hívniuk a Shen Yunt, semmi esetre sem tették volna, mivel az elbocsátott menedzser munkatársai voltak. Amikor ott voltunk, mindent megtehettük, ők pedig még csak meg sem mozdultak. (a Mester nevet)Persze idővel jobb lett [a helyzet]. Ez csak egy példa volt.

Ha valakit megfélemlített a gonosz Kommunista Párt konzulátusa, akkor menj oda és magyarázd el neki az igaz tényeket. Elmagyarázhatod neki a gonosz Kommunista Párt gonoszságát. Elmondhatod neki, hogyan viselkedett a többi színház és hogyan csinálták mások. Akkor megoldódik a probléma. Ez azt jelenti, hogy ilyen alaposan és komolyan kell eljárnotok. Néhány gyakorlónk azonnal abbahagyja, ha problémákba ütözik – ez nem megy. Ha nem vagy kitartó, hogyan járhatnál sikerrel? Azon vagy, hogy megmentsd az embereket. Mindent bele kell adnunk, hogy megmentsük őket. Sok korlátozás van ebben a társadalomban, amiket át kell törnöd. Azzal a feltétellel, hogy betartod a törvényeket, elérheted az áttörést illő és udvarias módon. Ha nem lenne nehéz, hogyan nevezhetnénk ezt emberek megmentésének? Csak oda kellene mennünk és már kapnánk is időpontot – „Gyertek és kezdjetek bele“. Elfogadták volna ezt a régi erők? Az USA-ban már átmentek ezen a folyamaton. A színházaknak itt is vannak éves üléseik. Mindenki arról beszél, hogy a Kínai Kommunista Párt üldözi és zavarja a Shen Yunt. Mindenki erről beszél és erről mindenki tud. Európában ugyanez [a helyzet].

Persze nem szabad tetszés szerint cselekednetek. Mindent jól kell koordinálni. Meg kell beszélnetek a felelősökkel és a beleegyezését kell kérnetek. Csak akkor kezdjetek bele, ha alaposan megfontoltátok. Ne legyetek könnyelműek. Néhányan már az elejétől eszetlenek. Ha izgatottak, mindenféléről beszélnek; olyasmit mondanak, hogy „Megtorlást élsz majd át“ vagy „A Shen Yunben az Istenekről van szó“. Hogyan tudnák az emberek ezt az emberi szinten elfogadni? Ez pont az ellentétét okozza.

Tanítvány: Sokáigtartózavarások miatt művelésem útja tele volt nehézségekkel. Sátán képe

Mester: Ezt a kérdést már felolvastuk. Sátán képe. Egy ilyen esetben közvetlenül el kell utasítanotok. Ha tényleg nem megy, akkor hívjatok: „Mester“. (erős taps)Ha csak egy kép jelenik meg, akkor egyszerűen nevesd ki. Az őszinte gondolatok kibocsátásával is megszüntethetitek. Nem tehet ellene semmit sem és alig tud valamit elkövetni. A Dáfá tanítványoknak vannak képességeik. A te képességeid magasan felülmúlják az övéit. Sátán – tudjátok, hogy sátán egy démon a három birodalomban, ennek a világnak egy démona. Milyen alacsony a szintje. Itt az embereknél egy normál ember nagynak tartja. Az Istenek szemében azonban sokkal kisebb, mint egy homokszem, mint egy porszem. Ha tényleg kibocsátod, ha az őszinte gondolataid tényleg elég erősek, félelmébenelmenekül. Néhány démon ártani tud a Dáfá tanítványoknak, mert nem látod őket és tehetetlennek érzed magad. Kihasználják ezt a hiányosságot.

Tanítvány: Befolyásolhatja egy ember jövőjét a politikai helyzetről alkotott véleménye az USA-ban és a támogatása egy bizionyos politikai párt felé?

Mester: Nem veszünk részt a politikában. Teljesen mindegy, melyik pártba tartoznak, minden embert megmentünk. Nekünk nincs is politikai véleményünk. Ez igaz? Mi a praktikus dolgok irán érkelődünk, nem a személyek iránt. A gonosz Kommunista Párt ördögi kísértete ellen irányulunk és nem az emberek ellen. Azért jöttetek, hogy megmentsétek az embereket. Semmi esetre sem veszünk részt a pártok közti konfliktusokban. Tulajdonképpen a médiánk sem vett részt ebben. Ők korrektül a pozitív dolgokról tudósítottak, ennyi az egész. Nem mondták nyilvánosan: „Támogatjuk ezt az embert, az ő oldalán állunk; cikkeket akarunk írni róla, hogy támogassuk.“ Nem ez a helyzet. Csak pozitívan tudósítottak a tényekről. Hogyan tudna hazudni a Dáfá tanítványok médiája? Nem szabad negatívan gondolkodni a médiánkról csak azért, mert különbözik azoktól, akik a valótlanságot terjesztik, igaz?! Gondoljatok arra, hogy művelők vagytok. Hogyan befolyásolhatnak titeket az érzelmek, az emberi gondolatok, sőt, még a negatív tényezők is, hogy ennyire eszetelenek lesztek? 

Tanítvány: Ha a Dáfá tanítványok démoni nehézségeket szenvednek el, néhány tanítvány azon a véleményen van, hogy nem szabad először saját magukban keresniük az okot, hanem őszinte gondolatokat kell kibocsátani. Ha először magukban keresnek, a régi erőket követnék.

Mester: Jaj! (a Mester nevet)Mindig is azt mondtam, hogy a nehézségeknél először saját magadban kell keresned az okot. (a Mester nevet)Meg kell nézned, hogy a hiba benned van-e; ha igen, akkor azonnal ki kell javítanod. Csak akkor bocsátasz ki őszinte gondolatokat, ha tényleg tudod, hogy démonok zavarnak egy bizonyos dolgot, és ha tényleg démonok, amik zavarnak. Tudnod kell, hogy tényleg démonok, utána bocsátasz ki őszinte gondolatokat. Ezenkívül nem szabad minden lehetséges dologra irányítva őszinte gondolatokat kibocsátani. Mert ha őszinte gondolatokat bocsátasz ki, és tulajdonképpen tényleg rajtad múlik ez a hiba, akkor abban a pillanatban saját magadat találnák el az őszinte gondolatok, ha tényleg hatásuk lenne. (a Mester nevet)

Tanítvány: A Kínán kívül élő gyakorlók már régóta nem mehetnek a szárazföldi Kínába; ottani rokonaik szintén nem mehetnek külföldre. Hogyan kezeljük ezt?

Mester: (a Mester nevet)Nehéz elengedni a rokonokhoz fűződő érzelmi köteléket és ez gyötör. De pont ez a művelés; mit kellene akkor tenni? (a Mester sóhajt)A művelésről van szó. Ha engem kérdezel, én azt mondom, hogy teljes szívvel a művelésben kell lenned, nem igaz?! Ha találkozniuk kell, előbb vagy utóbb meg fog történni. (erős taps; a Mester barátságos üdvözletként egy kezét a mellkasa elé rakja)Ha a Dáfá tanítványok, akik megmentették a világot, egy nap hősökként nyilvánosan és méltóságteljesen visszatérnek Kínába, akkor az milyen dicsőséges lesz? (erős taps; a Mester barátságos üdvözletként egy kezét a mellkasa elé rakja)De ha most titokban visszatérsz és a többiek megtudják, egy kis cellába zárnak és megvernek; és akkor elmondasz nekik mindent. Ez nem mulatságos, vagy?! 

Tanítvány: Kínában már nem használnak videólejátszót. Néhány gyakorlónak még van otthon videókazettája a Mester korábbi Fá magyarázásairól. Mélyen tisztelt Mester, ezeket továbbra is megőrizzük vagy elégethetjük?

Mester: Elégethetitek, ha megőrzésük biztonsági kockázatot jelent. Dáfá tanítványként tudod (a Mester a szívre mutat)mit teszel, akkor mehet. Nem probléma, ha nem a Dáfá szabotálásáról van szó. Más tanulóknak is mondtam, hogy rendben van, ha így cselekszenek.

Tanítvány: A művelésnél mindig haragot érzek önmagamban. Ezt a ragaszkodást nagyon nehezen tudom megszüntetni.

Mester: A harag azért alakul ki, mert az ember hozzászokott a dícséretekhez és a szép dolgokhoz. Ha pedig ez máshogyan jön, kialakul a harag. Gondolj bele, ez nem megy. Így nem művelheti magát. Újra és újra megmondom, hogy a művelőknek a problémákat a másik oldalról kell nézniük. Ha kellemetlen dolgokba ütközöl, azt kell gondolnod, hogy ez egy jó dolog és arra szolgál, hogy emelkedhess. Ezt kell gondolnod: „Jól kell bánnom ezzel, ez újból egy vizsga, amin át kell mennem. Ez a művelés.“ Ha kellemes dolgokat élsz át, ezt kell gondolnod: „Jaj! Nem szabad túlságosan vidámnak lennem. Örömteli dolgokkal nem tudok emelkedni és ahhoz vezetnek, hogy leesek.“ A művelésnél a problémát fordítva kell tekintened. Ha mindig visszautasítod a nehézségeket és a kellemetlen dolgokat, amik utadat keresztezik, akkor ez azt jelentené, hogy visszautasítod, hogy átmenj ezen a vizsgán és hogy magas szintekre műveld magad, nem igaz?! Ennek semmi köze az üldözéshez.

Tanítvány: A Kínán kívül élő gyakorlóknak jobban kell igyekezniük, hogy sikeressé tegyék az angolnyelvű Epoch Times-ot? 

Mester: Semmi kifogásom ellene.Megmondtam az Epoch Times felelősének, hogy ha korábban több hangsúlyt fektettek volna az angolnyelvű Epoch Times-ra, akkor ma minden New York-i médiát felülmúlna. Sok olvasótok van már. Ha elég gyorsak vagytok, még elég lesz az idő. De akkor is, ha ezt így mondtam, senki sem hibás emiatt. Ebben a körülményben, hogy sem pénz, sem erőforrás sincs és hogy hiányzik a munkaerő és pénzügyi támogatás is, ez nagyon nehéz.

Tanítvány: A kommunizmus dominálja már a világot. A Fá helyzreigazítás hamarosan megkezdődik az emberi világban. Veszélyben vannak azok, akik nyugaton és keleten is ugyan nem léptek be a gonosz Kommunista Pártba és annak alszervezeteibe, de gonosz ideológiájától még nem szabadultak meg?

Mester: Megmondom nektek, hogy a nyugati társadalomban általánosan nincs jó benyomásuk az embereknek a gonosz Kommunista Pártról. Persze akadnak olyanok, akik a szocializmusra, a szegények és gazdagok közti egyenlősdire vagy más ilyen dolgokra törekszenek. De igazából nem tudják, hogy miről van szó. Valójában az emberi társadalom sem így működik. Az emberi társadalomban a sorskapcsolatok érvényesek. Ha az előző életedben jót tettél, az ebben az életben szerencsévé változik. Ez a szerencse egy magasrangú tisztséggé vagy pénzzé is átváltozhat. Ezért vagy gazdag. Teljesen mindegy, hogy egy üzletember hogyan beszél a tapasztalatáról és a képességeiről; csak azért van ez meg neki, mert megvan ez a szerencséje. Sok ember ügyesnek véli önmagát és úgy gondolják, hogy mindenre képesek, mégsem keresnek pénzt és hátrányos helyzetűnek érzik magukat. Hiányzik nekik a szerencse. Azt mondják, hogy az emberi társadalomról az Istenek döntenek, ez így van. Ez igazságos. Ha az előző életedben sok rossz dolgot tettél és talán még embereket is öltél, akkor hogyan akarhatnál ebben az életben gazdag lenni? Ez így nem mehet. Minden az Istenek ellenőrzése alatt áll és ez nem úgy van, ahogy azt az emberek elképzelik… Az emberek szép és kellemes életet kívánnak maguknak, ez sem helytelen. Az emberek a dolgokat emberi gondolkodással szemlélik és ez nem helytelen. Néhányan szegények és segíteni szeretnének rajtuk, ez sem helytelen. Ez mind jó dolog és felbátorít, nem igaz?! Mindez a jóságból, az együttérzésből és a könyörületességből fakad. Jó, mindez jó dolog. A szegényeket ez megérinti és ezáltal ők is jobban csinálják. Ez előnyös a társadalomra nézve. Az emberi társadalom olyan, mint egy művelési környezet. Hiszen megmondtam, hogy ha az emberi társadalom megőrzi becsületes gondolkodását és hagyományát, akkor az Isteni úton találja magát.

Néhány embernek nem világos, hogy mi a gonosz Kommunista Párt. Nem tudják, hogy mi a szocializmus. A szocializmust teljesen világosan elmagyarázta a gonosz Kommunista Párt: ez a kommunizmus előtti fokozat. Ez teljesen világos. Egyértelműen áll a pártkönyvben. A kínai társadalom szocializmus. Most nem kommunizmus. Saját bevallása szerint a szocializmus kezdeti állapotában van. A kommunizmusra törekszik, ami még rosszabb. Azoknak, akik a szocializmusra törekszenek, tényleg Kínában kellene élniük és a saját bőrükön megtapasztalniuk. Akkor meglátjuk, hogy mit szólnak hozzá. (a Mester nevet)

Természetesen, az igaz tényeket magyarázzuk el és ez néha nem is tűnik véletlennek. Ha találkozol valakivel nyugatról és mindezt elmagyarázod neki, talán meg kell tudnia, akkor is, ha nem a gonosz Kommunista Párt tagja.(a Mester nevet)

Tanítvány: Új gyakorló vagyok és megkaptam a Fát. Ugyan én is megteszem a három dolgot, de mégis úgy gondolom, hogy messze vagyok a hosszú éve gyakorlóktól. Lehetséges, hogy a származást, a szinteket és a személyiségünket illetően különbözünk egymástól?

Mester: Ezt nem lehet így érteni. El lett rendezve, hogy ki lép be a későbbi szakaszba, és hogy ki lehet Dáfá tanítvány. Neked pont ebben az időben kellett jönnöd. Ennek semmi köze sincs a jövőbeli szintedhez. Ezért gyorsan tanulnod kell a Fát, hogy behozd a többieket. Elég, ha azt teszed, amit tenned kell. (taps)

Tanítvány: Az helyénvaló, ha a „Zhen, Shan, Ren“ (Őszinteség, Jóság, Tolerancia) írásjeleket egy termékdizájnban használjuk, de a Fálun jelet nem?

Mester: Nem, ez nem helyénvaló. Az „Őszinteség, Jóság, Tolerancia“ a kozmikus Fá. Ha egy terméknél felhasználod, hogy eladhasd, akkor az nem helyénvaló, egyszerűen nem illik. Dáfá tanítványként mindig arra gondoltok, hogy mindenki hasznára váljon. De mégsem szabad ezt tenni; tisztelni kell a Dáfát.

Tanítvány: Mester, el tudná nekünk magyarázni a pozitív és negatív leckéket?

Mester: Ebből túl sok van, mégpedig minden szempontból. Nagyon sok van, több mint száz milló. Ha örvendetes élményben van részed, nem egy művelő szemszögéből gondolkodsz, hanem örülsz, mint egy hétköznapi ember, akkor ez a dolog démoni nehézséggé változik. Mert művelő vagy. Ami a negatív leckéket illeti – egyszerűen túl sok van. Ha valaki nem jól csinált valamit, akkor az egy negatív lecke.

Tanítvány: Ha a művelési problémákat emberi módszerekkel próbálja valaki megoldani a Dáfá tanítványok között, nem oldódnak meg a problémák. Pont ellenkezőleg, romlanak a konfliktusok.

Mester: A Dáfá tanítványok művelők. Ha valamit nem a művelés szempontjából nézel, ha nem a Fában oldod meg, hanem egy hétköznapi ember gondolkodásmódjával szeretnéd megoldani a problémát, a régi erők melletted zavarni fognak. A beszélgetés közben mindketten veszekedni kezdenek majd, ahelyett, hogy a Fához igazítanák magukat.

Tanítvány: Nagyon köszönöm a mélyen tisztelt Mesternek; látszólag képes vagyok megtalálni és megérteni az érzelem gyökerét. De képtelen vagyok megérteni az önzés és az érzelem közti összefüggést.

Mester: Az önzés önmagában nem egy ténlyeg nagyon nagy probléma ebben a világegyetemben, főleg az emberi világban nem. Hogy miért? Mert minden az önzésből ered. Gondolj bele: a család a te családod, a munka a te munkád, a pénzt te kerested meg, a munkát te végezted – ebben a társadalomban minden az önzésből alakul ki, nem igaz?! Sőt, még a társadalmi fejlődést is azönzés hajtja. „Fel akarok találni valamit, tenni akarok valamit, ezt és azt akarom…“ ez igaz?! Egy elnök ezt gondolja: „A társadalmon ilyen és olyan módon szeretnék javítani.“ Még ha egy jó dologról is van szó, ez az önzésből ered. A hétköznapi emberek számára ez nem probléma. De művelőként azért művelitek magatokat, hogy önzetlen élőlények legyetek, akik mások együttes jóllétjéért élnek – tehát egy élőlény, aki az őszinte Fá által elérte a helyes megvilágosodást. Ez a művelőkre vonatkozik.

Az érzelmet nem látod az emberi társadalomban. (a Mester nevet)A légkörünkben az érzelem sűrűsége több milliószor nagyobb, mint a vízmolekuláé. Ez ilyen alkotóelem. Mindent áthatol a csontokig, tehát egy élőlény sejtjeit és minden részecskéit. Amíg egy élőlény a három birodalomban találja magát, áthatolhatja az érzelem. Más szóval, bemerülsz az érzelembe. Ha valaki nem hagyja magát befolyásolni az érzelemtől, az egyszerűen nagyszerű. Ha valaki nem hagyja magát befolyásolni az érzelemtől, az csak művelő lehet. De akkor is, ha művelő, csak azért sikerül neki, mert a művelésen keresztül megértett egy alapelvet és megemelkedett, ezért az emelkedésselegy része kijött a három birodalomból. Tehát ezt a részt már nem zavarja az érzelem. Mindened, ami még nem emelkedett fel a műveléssel és ami még a hétköznapi emberek szintjén van, az érzelemben fürdik és magával ragadja. Dáfá tanítványként az érzelmet ésszel kezeljük. Mert az lehetetlen, hogy valakit ne befolyásoljon az érzelem. Tehát csak ésszel tudod kezelni az érzelmet. Csak a készre művelt részed tud megszabadulni az érzelemtől.

Hogy Dáfá tanítványként ésszel tudod-e kezelni az érzelmet, attól függ, hogy erős-e az értelmed. Az őszinte gondolatokról van szó; erről beszélünk. Arról van szó, hogy a művelésed alapja tartós-e. Erről van szó. Ha mindent értelemmel tudtok kezelni, akkor az tényleg nagyszerű. Én tudom, milyen érzés érzelem nélkül [lenni]. (a Mester a szívre mutat és nevet)Ez a jóság minden élőlény felé; teljesen más, mint az érzelem. Sokkal átfogóbb. Ebben az állapotban az érzelem felesleges dolognak tűnik, megterhelőnek. Ez olyan, mintha valamit hallanál vagy éreznél, ami számodra visszataszító, vagy ha valamit látsz, aminek nem szabadna léteznie – nem akarsz benne részt venni. Ezért az érzelmet jelenleg csak értelemmel tudjátok kezelni.

Tanítvány: A Minghui honlappal sok a munka, amit csak teljes munkaidejű munkaerővel és szakértőkkel lehet elvégezni. De nincs irodánk, sem formális szervezeti struktúránk, sem költségtérítés vagy fizetések. A gyakorlók sokáig zárkózottan dolgoznak. Ezenkívül nem szabad senkinek sem elmondaniuk, hogy min dolgoznak. Ez ahhoz vezet, hogy sok munkatársat átcsábítanak más projektekhez. Azok, akik kitartottak és tovább csinálták, szabadidejükben dolgoznak és nem igyekszenek professzionálisan dolgozni. Azoknak, akiknek megfelelő képességeik vannak, fizetésre és elfogadásra van szükségük a társadalomban. Ezért képtelenek tényleg belépni a projektbe és magukévá tenni [a projektet]. A tartalom terjesztése, a webdizájn és a technika megújítása maradi…

Mester: Minden médiánk kiáll az emberek megmentéséért, nagyszerű. Mindegyiküknek nagy hatása van és határtalan erényt építettek fel. De csak a Minghui honlap szolgál a külvilág felé ablakként a Dáfához és a Dáfá tanítványok művelési tapasztalat-cseréjének színhelyéül. Ő a Dáfá tanítványok tapasztalat-cseréjének helyszíne világszerte, a Kínában élő Dáfá tanítványok számára is. Ez egyik másik médiumnak sem sikerül, és pótolhatatlan. Erénye még nagyobb! (erős taps; a Mester barátságos üdvözletként egy kezét a mellkasa elé rakja)

Az előbb elhangzott, hogy zárkózottan dolgoznak; senki sem tudja, hogy mit csinálnak, sőt, néhányan azt gondolják, hogy nem vesznek részt aktívan a Dáfá tanítványok rendezvényeiben. Pedig nagyon lelkiismeretesen és keményen dolgoznak, éjszakába nyúlóan. Csak kevés munkaerejük van és nagyon kemény feltételek mellett dolgoznak. Mi a művelésben a legjelentősebb és a legnagyszerűbb? Főleg abban az időben, amikor a Dáfá tanítványok a legnehezebb helyzetben vannak és szükségük van arra, hogy hangokat halljanak (a Mester megindultnak mutatkozik), ott van a Minghui honlap. Gondolj bele, hát ez nem nagyszerű? Feltétlenül becsülnötök kell! Mindegy, milyen nehezen élsz, ez egy hatalmas erény. (erős taps)

Ezenkívül azoknak a gyakorlóknak, akik a Minghui-nál dolgoznak, nagyon megbízhatónak és lelkiismeretesnek kell lenniük, mert közvetlenül a Kínában élő gyakorlókkal kommunikálnak. Nagyon megbízhatónak kell lenniük. Képesnek kell lenniük a munkára koncentrálni és tényleg síkra szállni érte. Főleg a fiatal Dáfá tanítványokra van szükség, de nekik a legnehezebb kibírni. Ezét nagyon nehéz. Pont ez a művelés; ha tényleg megértettétek volna, törnétek magatokat érte. De senki sem láthatja a hatalmas erényét; senki sem láthatja és ismeretlenek maradnak. (a Mester nevet)

Az emberek mindig olyan valamit szeretnének csinálni, ami feltűnő, hogy mások is lássák a sikerét. Ha már nem tudják megmutatni a Mesternek, legalább a többieknek akarják megmutatni. Különben nem érzik magukat kiegyensúlyozottnak. Valójában a világegyetemben sok szem van, amik megfigyelnek titeket. Számuk nagyobb, mint ahogy elképzelitek. Minden részecske tele van szemekkel, amik szorosan egymás mellett fekszenek; még a legkisebb részecske is tele van szemekkel. A világegyetemben minden élőlény mindent figyelemmel kísér, amit a Dáfá tanulók tesznek. Minden Isten figyel. Minden gondolatodat dokumentálják, mindent, amit csinálsz. Sőt, ez a dokumentáció még világosabb, mint egy videófelvétel. Mindent több dimenzionálisan vesznek jegyzékbe.(a Mester nevet)Tehát mutassátok meg az Isteneknek, hogy mit tesztek, de ne az embereknek. (taps; a Mester barátságos üdvözletként egy kezét a mellkasa elé rakja) Azért figyelnek meg titeket, mert muszáj nekik. Mivel a Fá helyreigazítás sikere és a világegyetem létezése a Dáfá tanítványoktól függ. Hogy a Dáfá tanítványok jól csinálják-e, kihatással van az életükre. Akkor hogy lehet, hogy nem figyelik meg nagy érdeklődéssel? Mindenki figyel.

Tanítvány: Az olvasók visszajelzése szerint a Minghui honlap a Dáfá tanítványok minden illegális letartóztatását „emberrablásnak“ nevezi a szárazföldi Kínában. A hétköznapi emberek ezt képtelenek megérteni, mert szerintük az „emberrablás“ szó a túszejtésre és zsarolásra vonatkozik, amit bűnözők tesznek. Az írásmódunkat furcsának találják és a hétköznapi emberek számára érthetetlen.

Mester: Kínában más a kultúra. A Kínán kívüli gyakorlók már régóta külföldön élnek. Úgy szemlélik és értik meg a dolgokat, mint ahogy azt általában az emberek a világon teszik, tehát fennállhat egy különbség. A gonosz Kommunista Párt csőcselékből és rablókból áll; ha letartóztatják az embereket, akkor az nem azt jelenti, hogy ezek a rablók embereket rabolnak? A „letartóztatás“ egy fogalom a gonosz emberek számára. Elmagyarázhatjátok nekik. Ha szükséges, javítani lehet a fogalmakon, ha a szárazföldi Kínára vonatkoznak. De ha valaki pontosan belegondol, az „emberrablás“ fogalom használata itt nagyon is helyénvaló.

Tanítvány: Az „Ördög uralja a világunkat“c. könyv főleg a Kínán kívül élő olvasóknak [íródott]? Terjesszük a könyvet Kínában is?

Mester: Kínában nem kell terjeszteni. Ez a könyv főleg a nemzetközi társaságnak íródott. Az emberek Kínában már tudják, hogy a vörös ördög uralja őket. Az ördög már régóta hatalmon van.

Tanítvány: Néhány gyakorló szeretne egy összefoglalást és idézeteket használni a „Kommunizmus végcélja“c. könyvből az írásaikban az igaz tények feltárásához, ill. a kommentárjaikban. De normál esetben nem tudják olyan jól elmagyarázni a dolgokat, mint ahogy a könyv saját maga.

Mester: Egy könyvben rendszerint egy kijelentést tesznek, és azt ismételten érvekkel alátámasztják. Csak akkor lehet világosan elmagyarázni egy dolgot. Az igaz tények feltárásánál nem tudtok egyszerre ilyen sokat elmagyarázni, ill. ilyen átfogóan elmagyarázni, így nem éri el a hatást. Úgy gondolom, hogy az igaz tények feltárásához a háttérinformációk gazdagításának tekintheted. Az igaz tények feltárásánál, beszélgető partneredtől és a helyzettől függően, mindig a saját módszeredet kell használnod.

Ennyit mára. Ma van a Fá konferencia és sokan közületek messziről jöttek ide, ezért nem szeretnék több időt igénybe venni tőletek. A tapasztalat-cserét szolgáló Fá konferenciának döntő jelentése van. A Fá konferenciánál megismeritek a különböző régiókból származó Dáfá tanítványok állapotát az emberek megmentésében és a művelési állapotukat is. Ez segíteni fog abban, hogy a jövőben jobban tegyétek a dolgotokat. De azt is szeretnétek hallani, amit a Mester mond. Ezért teszek meg annyit, amit csak tudok, hogy kérdéseitek egy részét megválaszoljam. Ez így van. 

Ti vagytok azok, akiknek a tényleges munkát végezniük kell. A legnehezebb időben és a legkeményebb feltételek mellett bátran ellenálltatok a gonoszoknak és a munkátokat végeztétek. És mi van a Mesterrel? Tulajdonképpen a Mester is veled van. A gonosz Kommunista Párt azt állítja, hogy elbújtam az USA-ban, holott minden nap Kínában vagyok! (sokáig tartó taps)

 

Utolsó változtatás a magyar fordításon: 2018-08-19