2018-as New Tang Dynasty és Epoch Times Fá konferencia

Li Hongzhi
2018. október 27.

A New Tang Dynasty televízió és az Epoch média csoport Fá konferenciáján résztvevő Dáfá tanítványok: Üdvözöllek benneteket!  

(közönség: Üdvözlet, Mester!)

Oly sok év alatt, mely során a gonosz KKP üldözte a Dáfá tanítványokat, ez a két média csoport nagyon jó szerepet játszott, létfontosságú szerepet. Hatékonyan lepleztétek le a gonosz üldözését, miközben elmagyaráztátok a Fálun Gong igaz tényeit a nyilvánosságnak, ezzel egyidőben pedig hatással voltatok az érző lények megmentésére.

A KKP egy gonosz rezsim, egy csaló rezsim. Ha azok a hazugságok, amiket belenevel [az emberekbe] elérik, hogy az emberek képtelenek különbséget tenni a helyes és a helytelen között, akkor ezek az emberek a megsemmisítésig fogják követni. Ezért ebből a szempontból az Epoch Times és a New Tang Dynasty televízió nagyon jó szerepet játszott, és valóban hatékonyan mentették meg az érző lényeket.

Persze mint média, annak érdekében, hogy jól tehessétek, amit tennetek kell, jól kell művelnetek magatokat. Ezért a művelést illetően, mindannyiótok és minden Dáfá tanítvány számára, akik a médiához tartoznak: a művelés a legelső. Mert az emberek megmentésére irányuló hatást az határozza meg, hogy jól műveled-e magad vagy sem, és a munkád minőségét az határozza meg, hogy jól műveled-e magad vagy sem – ez biztos. Miután oly sok tapasztalaton mentetek át az évek során, mindannyiótok egy mélyebb szinten megértette, hogy minden szakmában és foglalkozásban, a különböző médiákban lévő minden Dáfá tanítványt beleértve – ugyanez érvényes mindenkire nézve – azok, akik nagyobb figyelmet szentelnek személyes művelésükre, dupla annyi eredményt érnek el fele annyi erőfeszítéssel nagyon sok dologban, amit tesznek. Szóval nem hunyhatunk szemet a művelés felett. Ez a legeslegfontosabb.

Mint tudjátok, a média munka az emberek megmentésére szolgál, a tények tisztázására, és azért van, hogy megállítsa az üldözést. De mi a végső célja? Mindannyiótok a művelés saját útját járja a médiában. Az, amit teszel, pontosan a te művelési utad. Ez biztos. Attól függetlenül, hogy milyen funkciót töltesz be a médiában, vagy milyen munkával bíznak meg, ez a művelési utad. Szóval annak érdekében, hogy jól járd ezt az utat, a szívedet a személyes művelésbe kell raknod, nem lazíthatsz soha sem, mert végül el kell érned a beteljesülést.

Első pillantásra olyan sok fiatalt látok [itt], legtöbbjük új arc. Persze ami a fiatalokat illeti, az első dolog, ami eszünkbe jut, hogy az évek elteltével a szárazföldi Kínában azok a dolgok és azok az alapelvek, amelyek a gonosz KKP-től származnak – mind a hagyomány ellen vannak és az emberiség ellen. Tehát annak érdekében, hogy az emberek elfogadják a dolgait, először is le kellett rombolnia Kína hagyományos kultúráját és az emberiség univerzális értékeit. Ezért volt ilyen hatása egész idő alatt. Az emberek, akiket Kína a korábbi műveletek során kiirtott, mindannyian Kína kulturális elitjéhez tartoztak. A kulturális forradalom megsemmisítette a kulturális emlékeket, a történelmi helyszíneket, az ősi könyveket – minden kulturális emléket –, hogy az emberek ne legyenek többé tudatában azoknak az értékeknek, amelyeket a történelem hagyott hátra. Ezzel egyidőben az iskolákban Kína történelmét csak nagy vonalakban tanították, majd fokozatosan egyáltalán nem tanították, majd a kritika céljaként tanították, végül pedig Kína múltját kudarcként rossz hírbe hozzák. Azt propagálják, hogy a gonosz KKP a legjobb és a legnagyszerűbb. A belenevelés eredményeként nagyon sok fiatal nem ismeri saját hagyományos kultúráját, és saját történelmüket sem. Sok fiatal, akik Kínából jöttek [ezt mondják], miután megnézték a Shen Yun showt: „Hűha, Kínának mégis ilyen csodálatos hagyományos kultúrája van“, mintha éppen most vették volna észre. Ilyen gonosz a KKP. Tehát, oly sok év elteltével, amióta megszerezte a hatalmat Kínában, még az én korombeli embereket is komolyan átnevelte, ezért a gondolkodásmódjuk különbözik a normál társadalomban élő emberek [gondolkodásától], nem is beszélve akkor a mai fiatalokról.

Ebben a tekintetben a média működtetésénél; annak irányára; kulturális kiindulópontjára való tekintettel; és hogy milyen fokig őrizzük meg az univerzális értékeket – az alapnak hagyományos kultúrának kell lennie. A hagyományos értékeket kell alapul venni. Miért fél annyira a gonosz KKP a Shen Yun előadásoktól? Elvégre ez csak egy művészi előadás. Ez azért van, mert amit a Shen Yun bemutat, az az emberiség hagyományos kultúrája, és pontosan ez az, amit a gonosz KKP le akar rombolni, pontosan ezt akarja megsemmisíteni, és csak így terjedhetnek el és lehetnek uralkodóak a gonosz dolgai. Ezért úgy érzi, hogy Kínában több évtizede, több mint egy fél évszázada kierőszakolta ezt, hogy a mai kínai emberek már mindannyian a vörös sárkány inasai lettek; és úgy érzi, hogy mindannyian a sejtjeivé váltak, ezért azt hiszi, hogy könyörtelenül letaposhatja a kínai embereket, könyörtelenül leölhet, lemészárolhat és üldözhet titeket. Még akkor is, ha szóban ütéseket mérsz rá, a saját kultúrája szerint ütlegeled, és ez nem igazi verés – ilyen messzire ment már a dolog. A Shen Yun teljesen felborította a gonosz KKP dolgait. A gonosz kísértet érezte, hogy minden, amit az utóbbi évszázadban tett, hiába való volt – valóban olyan volt, mintha egy villám csapott volna bele: mindaz, amit tett, haszontalan volt. Tehát ami a gonosz Párt kultúráját illeti, először meg kell tudnod különböztetni és fel kell tudnod ismerni. Erre nincs más út; csak az emberiség hiteles hagyományos kultúrájával láthatjátok világosan, hogy mi az.

Ha médiát működtettek, újságíróként és tanult egyénként, mindannyiótoknak a hagyományos kultúrát kell kiindulópontnak és az univerzális értékek alapjának venni, és csak akkor láthatjátok világosan, hogy mi az és hogyan kell megsemmisíteni. Persze nagyon sok modern szellemű dolog létezik, és nem csak a gonosz KKP ártott a kínai nemzetnek – sok modern szellemű dolog van a nyugati társadalomban is. Hadd mondjam meg nektek, hogy ez is annak a megmutatkozása, hogy a gonosz Párt le akarja rombolni a nyugati társadalmat; ez mind az ő keze munkája. Az emberiség kultúrája az utóbbi egy-két száz évben változásokon ment keresztül. Régen a jó és a rossz, a pozitív és a negatív egyidejűleg léteztek az emberi társadalomban. Megvolt az egyensúly a jin és a jang között. De az utóbbi pár évszázadban ez a gonosz kommunista kísértet fokozatosan átvette az ördög szerepét; azaz a jin és jang egyensúlyában teljesen a negatív, démoni oldal helyében lépett. Így az utóbbi években könyörtelenül végzi ezeket a dolgokat, amik lerombolják az emberiséget.

Ez azt jelenti, hogy ha jól akarjátok csinálni ezeket a dolgokat, akkor egyrészről jól kell művelnetek magatokat, másrészről pedig világosan meg kell mindezt értenetek. Legyenek azok ötletek, kultúra vagy hírek, teljesen mindegy mi, mindehhez az univerzális értéteket kell használnunk, hogy felmérhessük, hogy ez jó vagy rossz, helyes vagy helytelen. Persze próbák és nehézségek oly sok évein átjutottál, és a média alapításánál a kiindulópontotok az érző lények megmentése és a gonosz leleplezése volt. Ez volt az eredeti szándékotok és ez volt a célotok is – ez nem változhat. Mivel ez a helyzet, mindannyiótoknak ebbe az irányba kell mennie. Persze éppen most mondtam, hogy nem csak a bűnös KKP –ban lakozó gonosz követi el ezeket a tetteket Kínában, a modern szellemű dolgok mögött is a gonosz áll. Azt mondtam, hogy az elmúlt pár száz évben az ördög már a gonosz kommunista kísértet lett az emberiség számára; már nem az a fajta dolog a múltban, ami egyensúlyban tartotta a pozitívat és a negatívat, a jint és jangot. Tehát ez hatással van az egész világra – nem csak Kínában és nem csak az egész gonosz kommunista blokkra – az egész világra hatással van. Ez azért van, mert már átvette az emberiségnél a negatív szerepet, ami azt jelenti, hogy [átvette] az egész emberiség negatív szerepét. Nostradamus nem megmondta, hogy „Marx fogja uralni a világot?“ És valóban, uralja a negatív oldalt. Persze a pozitív oldalt az Istenek irányítják, mivel fennáll a jin és a jang közötti egyensúly. De most az emberiség erkölcsi alapja lecsúszik, és a gonosz tettek, amik elkövetésére az emberiséget rávette, már megbillentették ezt az egyensúlyt; azaz a jin és a jang már nincsenek egyensúlyban. A gonosz többet nyom, mint a jó: ilyen helyzet alakult ki.

Persze ebben a helyzetben, normál körülmények között az Istenek kiigazítanák azt, ha látnák, mert ez nem megengedhető. De mivel az emberi lények egy egészként már a hanyatlásban vannak, az emberiség saját maga kérte ezt. De az emberek nem teljesen tisztafejűek; azok a dolgok okozták ezt, amik irányítják őket és amiket beléjük neveltek. Ezért a modern szellemű mentalitás és azok a dolgok, amik modern szellemű formát öltenek a mai társadalomban – őszintén szólva – mindezt a gonosz kommunista kísértet tettei okozták a szabad világban, amelyek egyben lerombolják az emberiséget.

Ebből semmi sem véletlen. Úgy tűnik, mintha a nyugati társadalomnak semmi köze sem lenne a gonosz kommunista kísértethez, de valójában mindezt ő tette. A kínai társadalomban a gonosz Kommunista kísértet abban mutatkozik meg, hogy megöli a tanult és jómódú embereket, lerombolja a hagyományos kultúrát. A nyugati társadalomban a magas adóztatásban mutatkozik meg és abban, hogy ún. modern szemléletekkel és akciókkal aláássa a tradíciót. A művelők tudják, hogy az, hogy valaki gazdag-e vagy sem, az előző életek karmikus megtorlásától függ, tehát az ilyen erőszakos birtoklás a mennyei elvek ellen van. De pont ilyenné vált a mai társadalom, kaotikus társadalommá, kaotikus világgá, az erkölcs nagyon gyorsan hanyatlik. Ehhez adódik még hozzá, az a tény, hogy ha az univerzum ciklusa, a kialakulás, stabilitás, degeneráció és szétesés elérte ezt a pontot, akkor olyan lesz, amilyen – degenerált és [lassan] szétesik. Tehát nem az emberi társadalom megnyilvánulása; még az univerzum magas birodalmainak társadalmai is abnormálisan viselkednek. Ez a helyzet. Ezért néha úgy gondolom, hogy a Dáfá tanítványok médiájaként, ti valóban megmentitek az emberiséget – a Dáfá tanítványok tényleg az egyetlen remény az emberiség számára.

A felszínen úgy tűnik, mintha egymagunk küzdenénk a csatában, és ezért jó munkát kell végeznünk a személyes emelkedésünkben. Ha a saját művelésünkről és a normákról van szó, amik viselkedésünket irányítják, jobban kell művelnünk magunkat, különben nagyon nehéz lesz megvalósítani ezt a dolgot. Persze van egy mondás, miszerint ha elérjük a szélsőséget, akkor vissza kell fordulni, igaz? Mindannyian láttátok, hogy emelkedőben vannak a pozitív elemek, elég erőteljesen. Felújulnak a hagyományok, és világszerte nagyobb hangsúlyt fektetnek a hagyományos kultúrára és az emberiség egyre tisztafejűbb lesz. Ez még inkább okot ad nekünk arra, hogy jól csináljuk, és hogy hatást gyakoroljunk. A kozmikus klíma is együttműködik – ennek így kell történnie, mert a dolgoknak így kell lennie.

Persze ami a Fálun Gong üldözését illeti, már megmondtam, hogy a gonosz KKP azért üldözi a Fálun Gongot, mert a gonosz KKP-t csakis a Fálun Gongnak készítették elő. Nem számít hány év telt el; pontosan a Fálun Gongnak lett előkészítve. Ha belegondoltok, ezt mindannyian tisztán látjátok. Most a gonosz Párt irányítja a Fálun Gong üldözését, és az egész állami apparátus neki szolgál. Tehát miután ma elérte ezt a pontot, a Dáfá tanítványok próbái, valamint művelésük, alapvetően majdnem befejeződött és azoknak az embereknek a megmentése is már elérte a végső fokát, akiket meg kell mentenünk – alapvetően minden a végéhez közeledik és mindez fokozatosan lezárul. Szóval már nincs túl sok oka a gonosz kommunista kísértetnek, hogy továbbra is létezzen, és eljött az idő, hogy megszabaduljunk tőle. Fiatalok vagytok, ezért nem tudhatjátok, de amikor akkoriban fiatal voltam Kínában, még akkor is, ha teljesen egyedül voltál, senki sem volt körülötted, még akkor sem mertél egyetlen egy szót sem kiejteni a gonosz KKP ellen. Mindenhol gonosz szellemek voltak, szemmel tartottak. Mára ezek már megszűntek, és akármikor is összejönnek az emberek egy italra, és szót ejtenek a gonosz KKP-ről, mindannyian szidni merik, és ha valaki nem szidja, mindenki azt hiszi, hogy nincs vele rendben valami. Mindenki szidja a gonosz KKP-t. De miért merik ezt tenni? Mert a gonosz kísértet és a gonosz elemek olyan szintig meg lettek semmisítve, hogy már csak nagyon kevés maradt belőlük, és ezért mernek így viselkedni az emberek; érzik, hogy enyhültek a dolgok. De amíg a gonosz kommunista kísértet létezik, gonosz marad. Olyan, mint a méreg: amíg itt van, addig minden bizonnyal megmérgezi az embereket. Még ha próbálnád is megváltoztatni, akkor is képtelen lenne megváltozni. Ez az eredeti természete; így alakították ki az életét. Meg kell semmisíteni. Elérve erre a pontra a gonosz KKP egyre kaotikusabbá válik. Az Istenek is megsemmisítik és a Fá helyreigazítás erőteljes áradata is folyamatosan kitisztítja. A dolgok eddig a pontig jutottak, tehát akárki is támogatja, akárki is követi, vele együtt pusztul.

Minden esetre, a jövő lehetőségeit tekintve a médiánknak egyre optimistábbnak kell lennie, mert amikor először néztem utána, a médiánk nagy nehézségekkel állt szemben, hiányzott az anyagi forrás és a munkaerő. Most, legalább elég sok fiatalt látok itt: hűha! Nagyon örülök annak, hogy mindannyian részt vesztek ebben. A másik dolog, hogy a nehézség foka és az általános környezet mind megváltozott most. Annak idején a gonosz KKP által ellenőrzött média – az egyoldalú hang – világszerte hazugságokat terjesztett, és egyetlen pozitív tudósítás sem volt. Az egész világ csak megismételte, amit a gonosz KKP tudósított, és ez egyenlő a Fálun Gong üldözésével az egész világon. A Kínán kívül [élő] Dáfá tanítványok is óriási nyomást viseltek el, és minden ember a KKP által belenevelt gondolkodásmóddal nézett a Dáfá tanítványokra. Ilyen körülmények között alapították meg a Dáfá tanítványok a médiát, és ezen felül, egyre jobb és jobb lett. A Dáfá tanítványok erőfeszítéseivel, akik a társadalom különböző rétegeiben elmagyarázták az igaz tényeket, az emberek fokozatosan megismerték az igazságot, és egyre világosabbá vált számukra az üldözés. Alig érzékelhetően, ebben a vállalkozásban, sikeresen feltártuk az igazságot és ezzel egyidőben eltávolítottuk a nyomást, ezért most érezzük, hogy tényleg enyhültek a dolgok. De annak idején tényleg ilyen volt. Most látom, hogy a pozitív erő lendülete nagyon erős és hatalmas, és hogy a gonosz KKP egyre inkább kudarcra van ítélve. Akárki is védi, vele együtt fog pusztulni. Azok, akik tisztán látják, bölcs emberek, és azok, akik nem látják tisztán, a legnagyobb bolondok.

Amit ma mondani akartam, hogy annak érdekében, hogy jól működtessük a médiát, két dolgot kell jól végeznetek: az egyik, hogy jól műveljétek magatokat, a másik, hogy a médiának a hagyományos kultúrát kell kiindulópontnak és az univerzális értékeket az alapnak venni – csak akkor lehet ezt jól csinálni. Elég jó munkát végeztetek, keményen dolgoztatok az elmúlt években. Az út során továbbra is új erőt kell hoznotok és egyre erősebbé kell válnotok. Továbbá, az Epoch média csoport, beleértve a New Tang Dynasty-t is, már a legnagyobb kínai nyelvű média csoport a világon. Ezzel egyidőben, a nyugati társadalom is egyre jobban elismer és egyre jobban nagyra becsül titeket – ez tényleg nagyon bátorító! Kapaszkodjatok ebbe a nagyszerű lehetőségbe, csináljátok a médiát még jobban, és tényleg tegyétek nagyon erőssé; és időszerűvé, hogy így akármilyen cikket is publikáltok, nagy hatása legyen; ezt minden bizonnyal elérjük majd egy nap. Csak ennyit mondok. Köszönet mindenkinek!

Utolsó változtatás a magyar fordításon: 2018. november 12.