Fá-tanítás a 2019-es New York-i Fá-konferencián

Li Hongzhi
2019. május 17.
New York, Egyesült Államok

Üdvözlet, mindenkinek!

(Mindnyájan: „Üdvözlet, Mester!”)

Hogy egyszer egy évben részt vegyenek a Fa-konferencián, némelyek közületek távolról jöttek, némelyek a szárazföldi Kínából jöttek, és a költség eléggé jelentős. Minden évben több tízmilliót költve az éves Fa-konferencián utazásra, étkezésekre és szállásra, egyszerűen azt akarjátok, hogy képesek legyetek elnyerni a Fa-konferencián keresztül azt a lehetőséget, hogy tökéletesítsétek a műveléseteket és tanuljatok egymástól. Ennek azt kell mondania, hogy művelőkként nagy jelentőséget tulajdonítotok magának a művelésnek. A Dafa-tanítványoknak jól kellene csinálniuk a három dolgot, és ha nem művelitek magatokat jól, nem fogjátok jól csinálni őket. Természetesen némelyek közületek arra akarják használni ezt az alkalmat, hogy lássák a Mestert, és én tudom azt. Bármelyik eset az, a Fa itt van és irányíthatja a műveléseteket.

A mindennapi emberek között a Mester egy mindennapi személy életével rendelkezik és egy mindennapi személy módján cselekszik. Sok emberi dolog nem lehet ugyanolyan, mint a Fa. Tehát megkérlek titeket mind, hogy viselkedjetek a Fának megfelelően, és tekintsétek a Fát a mesteretekként. Hogy a Dafa-tanítványok ma képesek átjutni eddig a szakaszig, annak az az oka, mert a Fa itt van. Akár a Fa-konferenciátok az, akár a személyes művelésetek, ti a Fára alapozva jutottatok át eddig a napig. Ennek azt kell mondania, hogy e nélkül a Fa nélkül nem tudtatok volna átjutni a mai napig. Ezért a Dafa-tanítványok számára a művelés mindig az elsődleges prioritás, különösen, ahogy elérjük a végső időszakot.

Természetesen a végső időszakról beszélve, ti voltaképpen szintén láttátok, hogy az a mód, ahogyan a kozmikus éghajlat változik, ugyanolyan, mint ezé az emberi világé. Például a Dafa-tanítványoknak a gonosz általi üldözése zsákutcába jutott, és a gonosznak ráadásul nehéz biztosítania a saját túlélését. Ez csak az, hogy a Dafa-tanítványok üldözésére szolgáló gépezet még mindig működik. Mégis, ahogy éppen mondtam, az eljutott az utolsó szakaszba, és nekünk annál inkább jól kellene tennünk azt, amit meg kellene tennünk, mivel minél közelebb kerül a végéhez, az annál kritikusabb. Akkoriban egy olyan nehéz és gonosz környezetben jutottatok át, nektek nincs okotok arra, hogy ne csináljátok még jobban a vége felé. Amikor az üldözés először elkezdődött, minden média a világban változatlanul nyomtatott ki hazugságokkal teli cikkeket a KKP médiájától, és az embereknek mindenhol a világban nehéz volt megmondani, hogy mi történt igazán. Azokban a nehéz helyzetekben a nemzetközi közösségben élő Dafa-tanítványok megváltoztatták a világ embereinek a megértését a valódi helyzet tisztázásán keresztül, és keresztülvitték azt. Az utolsó szakaszban nektek magatoknak nagyra kellene becsülnötök mindazt, amit tettetek, és nem lazíthattok. Abszolúte nem lazíthattok.

Azt is megfigyeltem, hogy sok Dafa-tanítvány számára, különösen abban a szárazföldi Kínában levő környezetben, a személyek közötti eltorzult kapcsolatokkal, eltorzult emberi viselkedéssel, és a gondolkodás eltorzult módjaival – abban a fajta társadalomban számára nehéz elkerülni, hogy ne legyen befolyásolva attól. Ámbár a Dafa-tanítványoknak a Dafának megfelelően kellene viselkedniük, amint kiléptek az ajtón, az, amibe ütköztök, éppen a személyek közötti kapcsolatoknak ez a fajtája a szokásos emberi társadalomban. Az egész társadalom el van torzulva, úgyhogy nektek ahhoz hasonló dolgokat kell cselekednetek. Ahogy az idő múlik, a viselkedésetek megkülönböztethetetlenné válik attól a módtól, ahogyan az emberek kölcsönösen egymásra hatnak ebben a társadalomban. Még abban az eljárásban is, ahogyan kérdésekről gondolkodtok, hozzászoktatok az emberi létnek ehhez a módjához, és ennek következtében érzitek, hogy éppen ez az, hogyan vannak a dolgok. Miután elhagyták a szárazföldi Kínát és a nemzetközi közösségbe jöttek, sokan azon töprengenek, hogy az emberek miért olyan egyszerűek, és ráadásul a beszédük és cselekedeteik nagyon békések. Ellenkezőleg, ami a szárazföldi Kínából való embereket illeti, bármiben, amit tesznek, ők alig várják, hogy mindent megtegyenek a legszélsőségesebbig, a végsőkig, és megtegyék minden módon – ők mind ezzel a mentalitással rendelkeznek. Az nem egy normális emberi állapot, úgyhogy amikor ezt a fajta gondolkodást és viselkedést hozzák a nemzetközi közösségbe, ez negatív reakciókat fog létrehozni a nemzetközi közösségben élő emberek részéről.

A szárazföldi Kínából származó emberek majdnem mindegyike félreértésekbe került más országokban élő emberekkel. Miért ilyenek a kínai emberek? Voltaképpen a gonosz KKP szándékosan rontotta meg a kínai emberek viselkedését és jellemét, és szisztematikusan tette azt, megsemmisítve a hagyományos kultúrát és megszüntetve az emberi erkölcs és egyetemes értékek fogalmát. Most ez mind a gonosz KKP szélsőséges anyaga, ami biztosan nem ugyanaz. Csak miután hosszú ideig éltek a nemzetközi közösségben, lesznek képesek megváltozni.

Most a diákok egy része a szárazföldi Kínából jött. Némelyek lehet, hogy nem csinálták jól a szárazföldi Kínának abban a környezetében, úgy nekik annál inkább kellene jól művelniük magukat és jól tenniük azt, amit az új környezetben kell tenniük. Ne csinálj dolgokat megint azzal a fajta szélsőséges mentalitással, amelyik könnyen játssza a Dafa-tanítványok e környezete bomlasztásának a szerepét. Tudjátok, hogy a nemzetközi közösségben élő emberek ritkán beszélnek másokról a hátuk mögött, és sokaknak egyszerű gondolkodásuk, ötleteik, viselkedésük van és olyan módszereik, amelyek egyetemesek. Hajlanak arra, hogy azt gondolják, hogy nekik kedveseknek kellene lenniük, olyan valakinek, aki meglehetősen jól kezel másokat, és szokásos körülmények között nem fognak olyan dolgokat cselekedni, amik ártanak másoknak, avégett hogy saját maguknak tegyenek jót. Tehát azoknak, akiknek sok olyan mindennapi szokásuk és viselkedésmódjuk van, amit a szárazföldi Kínában szereztek be, meg kell változtatniuk magukat a nemzetközi közösségben. Azért beszélek erről, mert egyre több diák jön most a szárazföldi Kínából, és ők meghaladták a nemzetközi közösségben lévő Dafa-tanítványok eredeti számát és lehet, hogy ráadásul a többséggé váltak. Úgy nektek még inkább figyelmet kell szentelnetek ezekre a dolgokra.

Tudjátok, hogy amikor a Dafa-tanítványok elsöprő üldözése akkoriban megtörtént, az a Kínában levő helyzet volt, és ámbár a nemzetközi közösségben nem követtek el erőszakot, a Dafa-tanítványok által elszenvedett nyomás és megkülönböztető bánásmód fajtája is nagyon kemény volt. Ez azért van, mert minden nemzetközi média változatlanul kinyomtatta a KKP gonosz médiájának a propagandistahazugságait, és senki sem ismerte az igazi helyzetet. A tengerentúli Dafa-tanítványok száma korlátozott volt, de hatékonyan cselekedtek dolgokat. Megalapították a saját médiájukat, és sok munkacsoportot hoztak létre – némelyik a kormányt célozva meg, némelyik különféle médiát célozva meg a valódi helyzet tisztázásában; sok igazság-tisztázó helyet hoztak létre, és médiacsatornákat és honlapokat is alapítottak és így tovább. Megfordították a Kínán kívüli helyzetet, a világ embereinek a gondolkodását, akiket a gonosz párt hazug médiája oltott be, valamint a Dafa-tanítványokról való megértésüket is. Az igazán figyelemre méltó volt. Nem volt könnyű megteremteni ezt a környezetet, és ők is igazán nagyra becsülik azt. Ne hagyjátok, hogy a szárazföldi kínai gyakorlóknak a párt kultúrájában kialakult mentalitása és viselkedése tönkretegye ezt a környezetet. Ez azért van, mert láttam, hogy a szárazföldi Kínából jövő sok mindennapi ember volt az oka a nemzetközi közösségben meglévő rossz hírnévnek, ami igazán arra késztet benneteket, hogy feszélyezetten érezzétek magatokat és arra készteti a kínai embereket, hogy lehorgasszák a fejüket szégyenükben. Nektek nem kellene olyanoknak lennetek. Ti művelők vagytok és ismernetek kellene a hiányosságaitokat. Ez több annál, mint csupán a nemzetiségünk imázsa megérintésének a kérdése. Ti magatokon viselitek minden élet megmentésének a felelősségét az egész világban, ami még jelentősebb, úgyhogy nektek meg kell változtatnotok a saját gondolkodásotokat és viselkedéseteket.

Ne tekintsétek olyan egyszerűeknek a nemzetközi közösségben élő embereket. Habár a gondolkodásuk nagyon egyszerű – pontosan azért, mert az egyszerűbb, annál világosabb – ők nagyon éles elméjűek a dolgok megnézésében. Csupán nem fejeznének ki dolgokat azon a módon, nem mondanák azon a módon, de ők nagyon világos gondolkodásúak. Az emberi elme szerkezete egészen ugyanolyan, és az intelligenciaszintjük is ugyanolyan, és ők egy cseppnyivel sem kevésbé okosak másoknál. A gondolkodásuk és viselkedésük nem menne bizonyos standardok alá, és nekik vannak erkölcsi normáik, úgyhogy nem cselekednének dolgokat azon a módon. Azokkal a szokásokkal, amelyeket a szárazföldi Kínában fejlesztettetek ki, akár az írásban, akár más dolgok cselekvésében, ti éppen szerettek a szélsőségekbe menni. Azt a fajta stílust, azt a fajta mentalitást a nemzetközi közösségben élő embereknek igazán kemény eltűrniük. Valójában a gonosz KKP létezése előtt a szárazföldi Kínában élő emberek szintén olyan értékeket birtokoltak, amelyek a kedvességet és az erényt hangsúlyozták. Az ok, amiért a gonosz KKP egyik mozgalmat a másik után mozgósította, az volt, mert abban az időben a kínai emberek civilizáltak és nemesek voltak, és egyetemes értékekkel rendelkeztek; az egyik mozgalomnak a másik után történő mozgósításával a gonosz KKP szándékosan semmisítette meg a kínai kultúrát, távolította el a kulturális eliteket, és a gonosz KKP rossz dolgával oltotta be az embereket. A célja nagyon világos volt: Az volt, hogy valami szemétszerűvé változtassa át a kínai emberek gondolkodását és viselkedését. Amióta egyre több Dafa-tanítvány jön a szárazföldi Kínából a nemzetközi közösségbe, ez a kérdés egyre kifejezettebbé válik. Tehát ezt meg kell beszélni, és mindenkinek figyelmet kell szentelnie erre.

Azonfelül a különféle igazságtisztázó csoportokba, és azokba a tevékenységekbe a Dafa-tanítványok spontán szerveződtek, nektek egy nagyon jelentős hatásotok volt a valódi helyzet tisztázásában és az érző lények megmentésében. Nagyon jó! Ez nem arról szól, hogy a munkátok milyen nagy horderejű, hanem arról, hogy hatásos-e vajon az, amit tettetek, arról, hogy hol fekszik a szívetek, és hogy művelők vagytok-e, vagy sem. Azok, akik az egész év hosszán át megerősítik az állásaikat a kínai konzulátusok előtt és az igazságtisztázó helyeken, igazán figyelemre méltóak! Némelyek közülük viszonylag idősebbek, és némely mások azt mondják, hogy az idősek megtalálták a megfelelő szerepüket; akkor, ami azokat illeti közületek, akik nem idősek, ti mit tettetek? Ez mind ugyanaz, és csak arról szól, hogy a Dafa-tanítványok hogyan járnak el, miközben dolgokat cselekednek.

Egyszer egy diák megkérdezett engem: Mester, hány embernek kellene elérnie a kilépést a pártból, mielőtt a gonosz KKP összeomlik? (a Mester nevet) Öt ujjat nyújtottam ki. Ő így azt gondolta: „Ó, ha ötezer ember kilép, a gonosz KKP össze fog omlani.” (A közönség nevet) Ami történt, az volt, hogy ötezret gyorsan elértek. „Hé, mi történt? A Mester öt ujjat nyújtott ki, ó, annak ötvenezer embernek kell lennie.” Ötvenezret szintén gyorsan elértek. Ez nincs rendben, hogyan jön az, hogy a Mester öt ujjat nyújtott ki? Ó, akkor annak ötszázezer embernek kell lennie. (a Mester nevet) Ötmilliót és ötvenmilliót is elértek, és most túljutottak a háromszázmillión. Kínának több mint 1,5 milliárd a lakossága, és a pártból kilépő ötezer emberrel való rendelkezés nem tűnhet úgy, hogy annak bármilyen hatása lenne. (a Mester nevet) Voltaképpen egy analógiával szolgáltam. Más szóval ezek a dolgok, amiket cselekszünk, kritikusan fontosak, amelyek pszichológiailag elpusztítják a gonosz KKP-t. Milyen állapotban van a KKP most? Azt a kevés hatalmon levő egyént kivéve, mindenki azon gondolkodik: „Mikor fog összeomlani?”, és mindannyian készülnek a végső visszavonulásukra, készülnek a végső napokra. Pénzt utalnak át a tengerentúlra, miközben elküldik a gyerekeiket Kínából, és ők maguk is külföldi státuszért és útlevelekért folyamodnak, így, ha a dolgok rosszul mennek, készen fognak állni arra, hogy lelépjenek. Nekik mind megvan ez a végső napok mentalitása.

Becsapják magukat és egymást, azért hogy fenntartsák azt a rezsimet. Sok kém dolgozik annak a varangydémonnak, és ők mindannyian becsapják a jelenlegi pártvezetőt. Mielőtt a jelenlegi pártvezetők hatalmat kaptak, hamis információval etették meg őket; miután hatalmat kaptak, folyamatosan hamis információt adtak nekik. Nem ismerik a valódi helyzetet kint, és az az információ, amit azoktól kaptak, akik annak a démonnak, Jiangnak dolgoznak, mind hamis, és a kibocsátott politikák nem mennek túl a párt főhadiszállásán – Zhongnanhaion. A színfalak mögötti egymással való belharc egyre intenzívebbé válik – az egy élethalálharc. A jelenlegi pártvezetőt nem kedvelik semmilyen fronton; azok, akik a demokrácia útját akarják járni, most már nem bíznak benne, és a gonosz KKP még kevésbé bízik benne; senki sem kezeli őt őszintén.

Láttátok, hogy a gonosz párt nem fog nagyon sokáig fennmaradni. A gonosz KKP létének a célja, és a Dafa-tanítványoknak ez az üldözése – ezeket nem a régi erők rendezték el, hogy Dafa-tanítványokat vizsgáztassanak le? Kína úgy kovácsol Dafa-tanítványokat, mint a Legfelsőbb taoista elixír-hőkezelő kemencéje, és amikor a tűz hevesebben ég, hasonlóan egy szigorú vizsgához, az emberi fogalmakat fog eltávolítani és ragaszkodásokat távolít el. Természetesen ezt a fajta szenvedést nehéz elviselni, de az, amit kovácsolnak, igazi arany. A gonosz KKP olyan, mint a faszén, minél forróbb a láng, úgy tűnik, annál inkább gerjed. Amint a láng kihal, látni fogjátok, hogy igazi aranyat kovácsoltak. Mi lett a gonosz KKP-ből? Hamu, és egy ütéssel, „puff”, az eltűnt. (A közönség tapsol) Ámbár a Dafa-tanítványok szánalomra méltóknak tűntek, miközben üldözték őket, valójában az igazán szánalomra méltók azok, akik a gonosz KKP-vel együtt járnak – ők igazán a legszánalmasabbak, mivel nekik el kell viselniük minden bűnt, amit a gonosz párt követett el az emberi történelemben.

Mindenki gondolkodjon el erről, azok a gonosz KKP-főnökök a szélsőségig tettek gonoszat, ámbár az élvezet egy életét élték. Mindazokat a gonosz dolgokat megtették az életükben és felhasználták az áldásaikat. A jelenlegi pártvezető még mindig követi a gonosz KKP-t – mások elvitték a szamarat és ő megy kihúzni az arra használt cöveket, hogy kikössék a szamarat, és őt fogják rajtakapni. Ennek azt kell mondania, hogy a gonosz KKP minden bűnét a végén vele fogják elintézni, nem ez az, hogyan működik? Mert ő a gonosz KKP vezetője. Valójában néha azt gondolom, ő úgy érzi, hogy a gonosz KKP segíthet neki fenntartani a hatalmát. A múltban ez az eset állt fenn, most még mindig ez az eset áll fenn? A múltban a kínai emberek még akkor sem merték kritizálni a gonosz KKP-t, amikor egyedül voltak a fürdőszobában – az valóban úgy volt, mivel az a gonosz kísértet mindenütt jelen volt. Most a gonosz kísértetet már eltávolították, és mindenki elítéli a gonosz pártot. Amikor több ember ül le, hogy egyen és beszélgessen, ha nem ítélik el a gonosz KKP-t, nem érzik úgy, hogy ott lenne bármi jobb, amiről beszéljenek, és ha valaki nem kritizálja a gonosz KKP-t, az emberek úgy gondolják, hogy ott valami baj van azzal a személlyel – az már ebbe a szakaszba jutott. (A közönség tapsol) A gonosz KKP eljutott ahhoz a ponthoz, hogy egy lökéssel összeomoljon, mégis te a gonosz KKP-re akarsz számítani, hogy megőrizd a hatalmadat; nem ítéled meg rosszul a dolgokat? A gonosz KKP számít rád, hogy túlélje! Az nincs úgy, hogy te számíthatsz a gonosz KKP-re, hogy túléld! Ha a jelenlegi vezetés azt mondja: „Most nem akarjuk a gonosz KKP-t”, a gonosz KKP még egy napot sem maradhat meg, és az el fog tűnni a következő napon, (a közönség tapsol) mert az emberek mindannyian arra a napra várnak. (A közönség tapsol) Én csupán azt mondom, milyen egy ostoba dolgot tett a jelenlegi vezetés.

Nem számít, micsoda az, a mi perspektívánkból nagyon világosan látunk dolgokat, és én csupán egyszerűen elmagyaráztam a helyzetet. Eddig a szakaszig jutva a Dafa-tanítványok tesztelésére szolgáló tényezők egy csomója sem maradt meg. Nem maradt sok faszén, így nem lehet sokkal több valódi aranyat kovácsolni. Tehát nem mondanád azt, hogy ez a tűz azon van, hogy kialudjon? Azon van. (A közönség lelkesen tapsol) Akkor mi következik? Nem az, hogy a Dafa-tanítványok elérik a beteljesülés állapotát a művelésben? Nem az? (A közönség tapsol) Még akkor is, ha némely Dafa-tanítványok követni fogják a Mestert addig a szakaszig, amikor a Fa helyreigazítja az emberi világot –még akkor is, ha az az eset áll fenn – mindazonáltal egy befejező jelzést fogunk végezni. Ez a folyamat, amelyen a Dafa-tanítványok keresztülmentek az Fa-helyreigazítás idejében, igazán kritikusan fontos. Ami az utána jövő dolgokat illeti, nem fogok sokat mondani róluk.

A tegnap esti összejövetelen a Hegyen azt mondtam, hogy gyakran beszéltem a régi erőkről, tehát alapvetően mindenki tisztában van ezzel a fogalommal. Mégis némiképpen ti még mindig nem vagytok tisztában a régi erők kialakulásával. Voltaképpen mindenki gondolkodjon el arról, a régi erők kialakulásának történelmi okai vannak. A világegyetem a kialakulás, stabilitás, elfajulás, és felbomlás folyamatán megy keresztül, és az emberi lények a születés, idős kor, betegség, és halál állapotaival rendelkeznek. Mindannyian tudjátok, hogy amikor egy személy tizenéves, tizenöt, tizenhat, vagy tizenhét vagy tizennyolc éves lesz, ez a „kialakulás” folyamata; amikor eljut a tizennyolc, tizenkilenc, vagy húszéves korig, egészen a harmincas éveiig, ez a „stabilitás” folyamata; a negyvenes éveibe és tovább jutva, elkezd lefelé menni, és ez az „elfajulás” folyamata; amikor a teste már rettenetes állapotban van és nem működik, megöregszik és meghal, ez a „felbomlás” folyamata.

Ez a folyamat olyan rövid egy emberi élet számára; milyen hosszú ez ennek a világegyetemnek a kiterjedése tekintetében? Milyen a fogalom a kozmikus test egy még nagyobb területéhez hasonlítva? Hadd próbáljam meg legjobb tehetségem szerint, hogy olyan módokon írjam le őket, ahogyan tudom. Számtalan és megszámlálhatatlan billiót használok az évek számának a megmérésére, és az a „kialakulás” folyamata. Ebben a megszámlálhatatlan billió évben, milyen sok élet ment a születéstől a halálig! Az istenek ugyanolyanok, mivel a végtelen ciklusaikon mennek keresztül. Az nincs úgy, hogy nem halnak meg, de tudatában vannak a haláluknak. Szintén tudatában vannak a születésüknek, de nem hordozzák az előző emlékeiket. Ez a halál és újraszületés csak egy hosszú idő után történnek meg, és akkorra már unják az életet. És ebben a folyamatban a ciklus az élet megújulásának egy folyamata, és ki tudja, hogy milyen sok számtalan billió alkalommal születnek ilyen életek a „kialakulás” folyamatában, amik alávetik magukat ennek a ciklusnak. Itt én billiókat használok, a legnagyobb számegységeket, amiket az emberiség gyakran használ – számtalan billió – a milliárdok használata nem működik. Még az istenek is ehhez hasonlók, hogy ne említsük az emberi lényeket. Ez a világegyetem hihetetlenül tartós.

Ami a „stabilitás” folyamatát illeti, ez még hosszabb folyamat, a leghosszabb. Ebben a folyamatban az évek olyan hosszúak, hogy egyszerűen lehetetlen leírni, nem számít, milyen sok billiót használnak. Ott egyetlen egy olyan élet sincs a világegyetemben, amelyik életben maradhat a „kialakulás, stabilitás, elfajulás és felbomlás folyamatában”. Még semmilyen élet sincs ott, amelyik a „kialakulástól” a „stabilitásig” élt volna. A legmagasabb életek a világegyetemben szintén eltűntek, nem számít, hogy milyen magasak voltak, ők mind eltűntek. Mint egy sejt anyagcseréje az emberi testben, eredeti sejtek nem léteznek. Minden ehhez hasonló, és minden váltásokon keresztül jutott át. Ebben az óriási és hosszadalmas folyamatban, ha megkérdezed a „stabilitás” stádiumában levő lényeket, milyen volt az a „kialakulás” szakaszában, akkor egyáltalán nem tudnák azt, és még el sem tudták volna elképzelni.

Tehát amikor a világegyetem eléri az „elfajulás” szakaszát, ez a folyamat is rendkívül hosszú, évek számtalan billióinak egy óriási időszaka, olyan számtalan, mint az ezt a teret betöltő részecskéknek a száma – az olyan sok. Hány részecske van ott a levegőben! Az „elfajulás” folyamatában, ha azokat a nagyon magas szinteken levő lényeket kérdezed meg, milyen volt a lények állapota a „stabilitás” szakaszában, ők nem tudnák azt egyáltalán. Miért van az? Mert még a Fa is elhajlott ebben a folyamatban, és minden megváltozik a „születés, öregség, betegség és halál” és „kialakulás, stabilitás, elfajulás és felbomlás” következtében.

Amikor ez odajut a „felbomlás” szakaszához, ez a folyamat is szörnyen hosszú, a végén a teljes megsemmisítés felé irányulva. A „felbomlás” szakaszában a hosszadalmas időt szintén csak évek számtalan billióival lehet mérni. Ott számtalan isten van minden szinten, sőt nagyobb istenek, különböző birodalmak még nagyobb istenei, királyai, urai. Ha megkérdezed őket, milyen volt a világegyetem a kezdeti és középső szakaszok folyamán, egyáltalán nem tudják.

Miért jelentek meg régi erők a Mester Fa-helyreigazítása közben? Ha a Mester nem a „kialakulás, stabilitás, elfajulás, és felbomlás” kezdeti szakaszába igazítja helyre a Fát, azt Fa- helyreigazításnak hívnák? (A közönség tapsol) De a „felbomlás” szakaszában levő sok isten szintről szintre nem tudja, hogy milyen az egyáltalán, mivel ők a „felbomlás” szakaszából való istenek. Az igaz, hogy minden különböző szintet még mindig meg lehet különböztetni, és a birodalmakat még mindig meg lehet különböztetni. De egy szint sem őrizte meg az eredeti standardot. Mert romlottá váltak, őket fel kellene bomlasztani. A „felbomlás” szakaszában kialakult régi erők azt mondták: „Nem igazíthatod helyre ehhez hasonlóan a Fát; mi nem láttuk azt azelőtt. Ez nem járhat sikerrel, és mi segíteni fogunk neked, hogy sikerrel járj.” Tehát ez az, amit tettek. Mi az ő standardjuk? Ők a „felbomlás” szakaszában levő istenek és a világegyetem „felbomlásának” a szakaszában levő királyok. Azok az istenek, akik részt akartak venni és segíteni nekem a Fa-helyreigazításban – mit mondanátok az olyan fajta dolgokról, amiket megtehetnének? A legmagasabb standardjuk az a világegyetem felbomlásának a szakaszáé. Ha azt a standardot használom arra, hogy dolgokat fejezzek be, helyre lehet igazítani a Fát? Ha nekik megfelelően járok el, az helyreigazíthatja a Fát? Lehet az ő standardjukat használni a „kialakulás” kezdeti szakaszába való visszatéréshez? Az nem csupán olyan dolgokkal rendelkezne, hogy visszatérjen a „felbomlás” szakaszába és semmi sem változott volna? Milyen messze volna az a világegyetem „kialakulása” közben létező alapvető standardtól?

Így az emberek nem tudnak rájönni, hogyan jön az, hogy ilyen bátorságuk van, és hogyan merészelnek egy ilyen dolgot cselekedni? Ők valóban azt hiszik, hogy nekik igazuk van. A régi erők legmagasabbja úgy érezte: „Én vagyok a legmagasabb Isten, és ez az, amit tudok; semmi sem magasabb, mint amit tudok. Ez az igazság.” Nem tudják, hogy a standardjuk a „felbomlás” szakaszáé. Néha, amikor előadok a Fáról, a Dafa-tanítványok mind megértik azt, de ellenkezőleg, ők nem értik meg. Néha érzem, hogy tettetik, hogy nem értik meg. Miért ilyenek ők? Valójában alapvetően ez azért van, mert nekem egy emberi testem és emberi viselkedésem van, tehát ők úgy érzik, hogy az ő viselkedésük az isteneké. „Hogyan ne lehetnénk mi jobbak, mint te?” Ez a gondolkodás az, ami akadályozta őket! A Fa, amit a Mester terjeszt, elvben egyszerű és világos a szavakban, és ott semmi sincs számodra, hogy találgass, és minden világosan le van fektetve. De a „felbomlás” szakaszában lévő lényeknek ez a szokásuk van: Nekik meg kell fejteniük mindent és utána járniuk. Ha adsz nekik valamit, ők mélyebbre ásnának, avégett hogy megtalálják az igazi dolgot, és már hozzászoktak ehhez. Következésképpen, noha a Fa, amit a Mester közöl, nem rendelkezik megtévesztéssel az emberi lények számára, ők mindamellett becsapottak, miközben azt hiszik, hogy a Fának határozottan nem kellene olyan világosnak és egyszerűnek lennie. A téveszmétől mentes felszín azonban az ő téveszméjükké vált, és a téveszme hiánya által mind zavartak. (a Mester nevet) Ez valójában a helyzet. Ez az, hogyan jöttek létre a régi erők.

Ami azt illeti, hogy mit akarok igazán, egy élet sem képes, hogy tudja, mert az ebben a szakaszban levő legmagasabb istenek egyike sem ismeri a világegyetem állapotát a „kialakulás” közben, a „kialakulásnak” a legkorábbi szakaszát. A különbség egyszerűen túl nagy, úgyhogy nem értik azt. Ők saját maguk is azt mondták: „Nem tudjuk, hogy hogyan lehet megtenni azt, amit akarsz, és az, amit tudunk, csupán ez.” Akkor miért vesztek részt, ha nem tudjátok, hogyan kell csinálni azt? Ők azt mondták: „Nekünk nincs választásunk, azok a magasabb szinten levők megkértek minket, hogy tegyük meg azt.” Amikor elkaptam a legrosszabbat, a legmagasabbat, azt mondta: „Ami nekem van, az a legjobb, és én segítek neked.” De ők számtalan életet semmisítettek meg, és megszámlálhatatlan lényt semmisítettek meg a világegyetemben.

Dafa-tanítványokként ti csupán ennek a Fának megfelelően műveljétek magatokat. A Mester egyszer azt mondta: „Olyan magasra állítsátok be a művelési célotokat, amennyire akarjátok, ameddig meritek! Mindannyian tudjátok, hogy a művelés nem könnyű: karma-eltávolítás, megpróbáltatásokon való átjutás; milyen sokszor fogtok megbotlani, amikor xinxing-konfliktusokkal találkoztok, hogy ne említsük azokat a jelentős csapásokat? Hogyan tudtok felülkerekedni rajtuk?! Azok, akik tudják ezeket a dolgokat, félnek ezeknek a gondolatától – ezek igazán nehezek, valóban nehezek! Amikor történik valami egymás között, mindegy, hogy az milyen rettenetes, neked pozitívan kell megnézned azt: „Ó, ez jótékony hatású a javulásomra.” Konfliktusokkal szembesülve, mindegy, hogy ki hibáztatható, neked először saját magadba kell nézned. Művelőként, ha nem tudod megalapozni ezt a szokást, ha nem tudsz olyan módon látni dolgokat, amely ellentétes az emberekével, te örökre ember fogsz maradni; legalábbis, amikor ez odajut ahhoz a konkrét lépéshez, amit nem sikerül jól megtenned, te ember vagy.

Ha konfliktusok történnek, te nem vagy nyugodt. Amikor megnyugszol és visszatekintesz, te rájössz: „Én művelő vagyok, és ebben az esetben tévedek, és nem mentem át jól a tesztemen.” Ez határozottan egy teszt, ti mindannyian tudjátok. Ez azért van, mert a Mester azt mondta, hogy bármivel találkozol az életedben, feltéve, hogy beléptél a művelési közösségbe, nem véletlen, és minden a javulásod kedvéért van. Mégis közületek milyen sokan néznek kívülre; ti nem csak kívülre néztek, nagyon ravasszá váltatok. Néha, amikor segítettem némely embereknek megtenni néhány dolgot, ráadásul az arcomba hazudtak és rossz kifogásokkal érveltek. Rájuk néztem és úgy éreztem, hogy az elég nevetséges volt. De szintén tudom, hogy ez az, hogy milyenek az emberi lények. A még nem művelt részetek tele van emberi ragaszkodásokkal, és az emberek éppen ahhoz hasonlóak.

Olyan dolgokat tartottam meg számotokra, amelyekre szükségük van az embereknek ahhoz, hogy a mindennapi emberek között éljenek, és az nem fogja befolyásolnia a műveléseteket. Élhetitek az emberi életeteket. De amikor igazán találkoztok konfliktusokkal, különösen, ami a Dafa-tanítványokat illeti, az kritikus a személyes javulásotok számára és az együttműködésetek számára annak a három dolognak a jól végzésében, amit nektek meg kellene tennetek! Az kritikus számodra, hogy javítsd saját magadat. A kezdeti szakaszban olyan sok dolgot kuszáltatok össze saját magatok, és nem csináltátok jól, amit jól kellene csinálnotok. Az üldözés korai szakasza közben emberi ragaszkodásokat használva néztetek meg dolgokat, és összevissza vitatkoztatok egymással és még nagyon dühössé is váltatok. A haragotok, és a ragaszkodásotok, amikor összevissza vitatkoztatok másokkal, mind emberi volt!

Működjetek együtt jól egy nyílt és méltóságteljes módon. Nem számít, kinek az ötlete a legjobb. Még akkor is, ha valaki ötlete nem jó és nem vett tekintetbe mindent, csendben pótold azt, ami hiányzik! Végezz alapos munkát! Csak akkor látnák az istenek, hogy figyelemre méltó vagy, és nem említsük meg, hogy csendben tetted azt! A kulcs nem az, hogy az kinek az ötlete, hanem az, hogy a folyamatban kik csinálták jól a művelésükben – bárki művelte magát, javult volna. (A közönség tapsol) Ezekről a dolgokról beszélve a Mester megmondja mindenkinek, hogy már elértük a végső lépést. Világosan meg tudom mondani nektek, hogy abban az elrendezésben, amit a Mester a korai szakaszban csinált, az üldözés ebben az évben véget érne, (a közönség lelkesen tapsol) húsz év mindent egybevéve. Ámbár a régi erők később beavatkoztak és megváltoztattak néhány dolgot, a kemence tüzelésére szolgáló faszén elfogy, és a tűzből származó hő nem elég erős, úgyhogy ez a dolog hamarosan véget fog érni. Tehát mindenkinek még jobban kellene csinálnia. Dafa-tanítványok – a minap éppen erről beszéltem, azt mondtam, kik válhatnak Dafa-tanítványokká? Micsoda egy nagy predesztinált kapcsolat az.

Épp most, ahogy ültem az autóban, valaki azt mondta, hogy némely emberek nem értik az olyan fizikai kifejezéseket, mint a részecskék vagy molekulák. A modern emberek nyelvét kölcsönöztem ezeknek a tanításában. Másképp, hogyan tanítanám? De az valóban az, hogyan vannak a dolgok, ha az ember ténylegesen leírja őket. Ha azok a bolygók és csillagok, amiket látunk, olyan kicsikké válnak, mint a molekulák, ők nem lennének éppen olyanok, mint a molekulák? A világegyetemben levő óriási lények számára, az a mód, ahogyan a földet és más bolygókat és csillagokat látnak ebben a dimenzióban, ugyanolyan, ahogyan mi látjuk a molekulákat, az nincs úgy? Akkor a még nagyobb lények szemében, ha ez a földünk olyan kicsivé válik, mint egy atom, nézzétek meg, ha az nem ugyanolyan, ahogyan emberek néznek meg atomokat? A magasabb szinteken lévő istenek szemében az úgy van. A bolygók és csillagok áthatolnak a dimenziókon, és azok, amiket látsz, és azok, amiket nem látsz, a látásod dolgai. Bármennyire fejlettek az emberiség technológiái, a világegyetemben lévő különféle akadályok még mindig eltorlaszolják őket, és ők nem tudják látni a teljességet. Az, amiért a világegyetemnek „egy korlátozott nézetével” való rendelkezésről beszéltem, azért van, mert az emberiség sohasem fogja látni az igazi kozmikus testet.

Annak azt kell mondania, hogy tekintet nélkül arra, hogy az melyik szint, az elgondolás ugyanaz. Amikor egy nagy lény nézi meg, mi van alul, egy kicsi részecskét lát; és amikor egy kicsi lény nézi meg, hogy mi van fent, egy csillagot lát. Ami az atomok szintjén létező élőlényeket illeti, ők nem tekintik az atomokat a csillagaiknak? Ami a molekulák szintjén létező élőlényeket illeti, amikor a földünket látják: „Hűha, milyen összehasonlíthatatlanul hatalmas.” Az a részecskék kapcsolata mindegyik szinten a nagyobb vagy kisebb részecskékkel. Részecskék minden egyes szinten vannak. A föld szintén egy részecske, olyan a nap, olyan a Tejút, amit látunk, és olyan minden. Ez alapvetően az egész kozmikus test szerkezete.

Azok a részecskék, amiket az emberek látnak, több módon nyilvánulnak meg, mint csupán az emberek számára látható részecskék és csillagok. Vannak ott különböző fajtájú részecskék, amiket az emberek nem láthatnak. Hasonlóképpen a molekulák szintén különböző módokon nyilvánulnak meg ebben a dimenzióban; a molekulák minden különböző formáján számtalan élet létezik, mindez ebben az emberi dimenzióban. De azért a molekulákkal egyidejűleg létezve vannak olyan részecskék, amelyek más formákban léteznek – amelyek mindegyike mindenfelé áthatol és telített. Az olyan, mintha az emberiség és életek ezen a szinten a piszok rétegében volnának, és a mai tudósok csak azokat a részecskéket ismerik, amiket láthatnak. Én egyszerűen az emberek számára most rendelkezésre álló tudást használva beszélek arról. Valójában ehhez több van ott, messze több. Ennek azt kell mondania, hogy mindezek az élőlények hihetetlenül számosak. Olyan sok élőlény, és amikor veszel egy lélegzetet, milyen sok molekulát, ami a levegőt alkotja, lélegeztél be? A molekulákon szintén vannak csillagok, és hány világ létezik ott? Hány élőlény van ott? Te belélegezted őket, és a testedben azokká a tápanyagokká alakítják át őket, amikre a testednek szüksége van. (a Mester nevet)

Minthogy az, ami ebben van belefoglalva, túl mély, és az emberiség tudása korlátozott volt a múltban, úgy azok az istenek a múltban sem nem beszéltek erről, sem a hozzá való eszközökkel nem rendelkeztek. Jézus azt mondta, hogy az emberek vétkeztek. Mi pontosan ez a bűn? Azt nem magyarázta el világosan. Én is beszéltem nektek erről. Azt mondtam, hogy mindaddig, amíg az emberek életben vannak, karmát hoznak létre: Nekik szükségük van ételre, menedékre, szállításra, és hogy társadalmi tevékenységekben vegyenek részt egymással – mindezek karmát hoznak létre. Azt mondod, hogy nem fogsz emberi kölcsönhatások által okozott karmát létrehozni ebben a valóságban, és szerzetes leszel vagy apáca, vagy egy fallal szemközt fogsz meditálni. Még ha nyugodtan is ülsz ott, te karmát hozol létre, (a Mester nevet) az élettel teli lényed azt fogja okozni, hogy sok világ változásokon menjen keresztül miattad. Mindenesetre én szintén tanítottam egy elvet: azt mondtam, hogy az embereknek megvan a létkörnyezetük, és minden, a létezésed eredményeként létrehozott karma nem számít a te hibádnak, és természetesen, az nem fog a vétségeid közé számítani. De az magában foglal egy másik kérdést, nevezetesen, hogy az karmát hoz létre, az biztos. Ez az, amire az Újszövetség célzott, amikor olyan emberekről beszélt, akik vétkeztek. Így némely emberek azt mondják, hogy életben lenni ebben a világban azt jelenti, hogy ott szenvedés lesz. Ha sohasem betegszel meg az életedben, biztosan a pokolba fogsz jutni, miután meghalsz. Miért? Az egész életedből való karmát nem távolították el, és az óriásivá vált. A karma bűnt jelent, úgyhogy neked csak a pokolban távolíthatják el a karmádat. Ez az, hogy az mit jelent.

Így művelőként az nem egy rossz dolog, hogy elviseljünk egy kevés nehézséget, vagy némi szenvedésen menjünk keresztül a mindennapi életünkben. Néha, amikor karmát távolíttok el: „Én nem bírom ki azt; én beteg vagyok; megfáztam; vagy én rosszul érzem magam itt és ott.” Voltaképpen ez arra van, hogy eltávolítsa a karmátokat. Az új diákok nincsenek igazán tisztában ezzel, úgy ők azt mondják: „Ó, amikor betegek vagyunk, mi nem mondhatjuk: »beteg«, azt mondjuk: »karma-eltávolítás«. Nem, az igazán a karmád eltávolítása. Az útvonaladat elrendezték, és a testednek nem megengedett, hogy megbetegedjen. Tényleg, a testednek nem megengedett, hogy beteg legyen. Mert az a betegség már nem árthat neked, azokat a vírusokat meg fogja ölni a pozitív energiád. De az emberek hajlanak arra, hogy karmát hozzanak létre, és amint karmát hoznak létre, az a mód, ahogyan az megnyilvánul a testeden, egyforma a betegséggel. Ha az orrodban nyilvánul meg, neked orrdugulásod lesz vagy csorogni fog az orrod, és: „Nos, megfáztam.” Azt gondolod, hogy megfáztál. (a Mester nevet) De az nem megfázás. Ha ez a dolog a gyomrodban nyilvánul meg, neked gyomorfájásod van, és: „Jaj, valami baj van azzal, amit ma ettem.” (a Mester nevet) Nem, nem az, ez a karma, amit ahhoz a ponthoz küldenek. De miért kell a karmának odamennie? Az nincs úgy, hogy annak oda kell mennie, lehet, hogy azt ideküldik, vagy lehet, hogy azt odaküldik. Ez azért van, mert saját magadnak vannak némely ragaszkodásaid, és amikor segítenek neked a művelésben, a karmát ahhoz a ponthoz küldik.

Például, mielőtt elkezdted a művelést, neked volt egy súlyos betegséged egy bizonyos helyen. Művelésen keresztül te meggyógyultál. Hűha, te meglehetősen boldog vagy. De időről időre elgondolkozol róla: „Én komolyan beteg szoktam lenni, és lehet, hogy az a jövőben sohasem fordul elő újra.” Amikor azt gondolod az elmédben: „Lehet, hogy az sohasem fordul elő velem újra”, voltaképpen már aggódsz miatta. A felszínen azt gondolod: „Ó, én rendben vagyok.” De amikor a régi erők látják azt: „Mit csinál ő?” (a Mester nevet) Ez az egyetlen mód, amit a régi erők tudnak, hogyan csináljanak dolgokat, igaz? Akkoriban ez volt az, hogy hogyan üldözték Jézus és Sákjamuni tanítványait. Ez az, hogy hogyan csinálták azt. Azt mondják: „Segítünk nekik művelődni.” Rendben, te nem tudod elengedni azt, amikor a karmád kicsit többé válik, összegyűjtik az összes karmádat és arra a helyre hajítják azt. „Ah, a betegségem kiújul!” (A közönség nevet)

Művelőként ahhoz hasonlóan lesz letesztelve a szíved. Egy olyan pillanatban téged igazán letesztelnek, hogy lássák, te művelőként kezeled-e azt vagy emberi ragaszkodásokkal gondolkozol. Ha emberi ragaszkodásokkal gondolkodsz, akkor az is lehet, hogy a kórházba mész, és az is lehet, hogy kezelteted a betegséged. De valaki számára, aki nem szorgalmas a művelésében, vagy aki új diák, a dolgot különbözően nézik meg. Mivel a xinxingje még nincs ott, vagyis a gondolati birodalma még nincs ott, amikor ráerőszakolod, hogy „ez nem betegség”, ő igazán nem érzi magát biztosnak benne. Mivel a gondolati birodalma nem egyezik, igazán azt hiszi: „Ez egy betegség!” Akkor neki igazán a kórházba kellene mennie, hogy orvoshoz forduljon, mert amikor a régi erők embereket tesztelnek, ők nem azt mondják: „Én csupán viccelek veled”, ők komolyak. „Nem akarom tőled azt, hogy válj istenivé. Amint elkapom az emberi ragaszkodásodat, feltétlenül le foglak húzni téged. Mivel azt mondod, hogy az egy betegség, akkor igazán el fogom érni, hogy az a hely úgy jelenjen meg, mintha beteg volna, még azt is el fogom érni, hogy a röntgensugaraknál vagy a laborteszteknél ugyanúgy betegségként jelenjen meg.”

Sok ember hunyt el emiatt. Az nem tisztességtelen? De semmit sem lehetett tenni, mivel nem voltak szorgalmasak. Ami némely embereket illet, ők nagyon szorgalmasak voltak, kivéve, amikor az ehhez a kérdéshez jutott, ők pontosan nem tudták teljesen elengedni. Tehát az meglehetősen bonyolult volt. Más területeken jól csinálták, kivéve ezt a kérdést. Ti mindannyian tudjátok, hogy a művelés hangsúlyozza, hogy nincs kihagyás. Ha kihagyásokkal rendelkezel, megengednék neked, hogy felemelkedj a mennybe? Ez az, hogy hogyan van az. Ámbár a régi erők a „felbomlás” szakaszában kialakult lények, és a standardjuk alacsonyabbá vált, a követelmények a szintjüknél még mindig valóban igaznak bizonyulnak. Ez csak akkor működik, ha neked nincs meg az a ragaszkodásod, vagy inkább, ha az ő standardjuk szerint megítélve te feladtad azt a ragaszkodást – „Neked el kell érned az én standardomat.”

Az utóbbi időben, a Dafa-tanítványok különböző projektjeit megtekintve, némelyek nagyon jól mentek, mint mindig, és a tanítványok megkettőzik az erőfeszítéseiket. Ott szintén sokan vannak, akik rutinként kezelnek dolgokat, amióta a nyomás nem olyan nagy, mint azelőtt. De nektek észben kell tartanotok, hogy érző lényeket mentetek meg, és minden, amit tettetek, az érző lények megmentésének a szerepét játssza, úgyhogy nem lazíthattok, mert olyan sok lény vár rátok, hogy megmentsétek őket. Igazán csodálok némely diákokat néhány Dafa-projektben, mint például a Minghui számára dolgozó diákokat. Nem tudnak részt venni tevékenységekben, mint mások, és nem tudnak részt venni a Dafa-tanítványok más tevékenységeiben. Még ha részt is vesznek azokban, nem beszélhetnek arról, hogy mit csinálnak, mióta ez végül is egy különleges időszak. Némely emberek azt mondják: Én a The Epoch Times riportere vagyok, vagy én a New Tang Dynasty egyik szerkesztője vagyok, én ez vagy az vagyok. A Dafa-tanítványok nagy felelősséget viselnek, és mindig rendelkeznek a tisztelet érzésével. De azok a tanítványok nem beszélhetnek róla, és nem számít, milyen nagy dolgokat valósítottak meg, nekik meg kell tartaniuk azokat maguknak. Lehet, hogy rendben van, ha az egy vagy két napot, vagy egy vagy két évet tart, de húsz év telt el villámgyorsan. (A közönség tapsol) Tény, hogy ott sok tanítvány van, aki csendben dolgozik a Dafa-projekteken, és sok más Dafa-tanítvány is ahhoz hasonló, csendben cselekedve dolgokat. Ez igazán figyelemre méltó. Az istenek szemében ők különlegesek. Én csak csodálom az olyan diákokat. (A közönség tapsol)

Ki fogom használni az időt és mondani fogok néhány szót a Shen Yun-ről. Mindenki tudja, hogy ami a Shen Yunt illeti, azért hogy óriási szerepet játsszon az emberek megmentésében, annak egy fejlett színvonalat kell elérnie minden szempontban; a technikáinak messze kiválóbbaknak kell lenniük, olyasmiknek, amiket mások nem képesek megcsinálni vagy nem tudnak megfelelni nekik. Minden szempontban kiválónak kell lennie, és csak akkor játszana nagyobb szerepet és vonzana nagy közönséget. Másképpen, ha puszta formalitássá válna, nem játszhatna nagy szerepet.

Mindenki tudja, hogy a Shen Yun hogyan indult el akkoriban, szintén beszéltem erről; az együttműködés a diákok között nem volt igazán zökkenőmentes. Láttam a közönség tagjainak a reakcióit: Mindenféle dolgot mondtak. A programminőség sem volt olyan jó. Így a közönség némely tagjai azt mondták: „Ah, ez nem olyan jó.” Igazán szomorúnak éreztem magam, amikor hallottam azt. A Dafa-tanítványok a szívüket teszik ebbe. De te mit tehetnél. Mindenki keményen dolgozott, ámbár az együttműködés némileg hiányos volt, mindenki keményen próbálkozott. Úgy akkor azt gondoltam: „Hadd csináljam én azt. Vezetni fogom őket, hogy megcsinálják azt; vezetni fogom őket, amíg saját maguk meg tudják csinálni azt, és később fogunk aggódni a többi miatt.” Amint elkezdtem átvenni a vezetést, nem tudtam megszabadítani magamat attól, mivel senki sem tudja átvenni a helyemet.

A Shen Yun minden tekintetben kiemelkedő. Sok tekintetben más előadóművészeti csoportok egyáltalán nem tudnak vetekedni vele. A Shen Yun felülmúlja a többit a technikákban, a minőségi követelményekben és a működési módban. Ugyanakkor, mivel a tagok művelők, ők gyakran tudnak többet tenni kevesebbel. Miért tesszük azt ezen a módon? Mert az szükséges az érző lények megmentésében. Természetesen az érző lények megmentésében annak ténylegesen eredményeket kell elérnie. Egy-kétezer emberrel a közönségben, annak több mint kilencven százaléka teljesen megváltoztatta a gondolkodását, miután látta a műsort, és odajutott, hogy megértse, hogy mi történik. (A közönség tapsol) Megértették, hogy a Dafa-tanítványok milyen embercsoportot képviselnek, és hogy a Dafa-tanítványok hite erényes, és megértették, hogy a Kínai Kommunista Párt miért üldöz Dafa-tanítványokat. Az összes hazugságot összetörik a műsorban bemutatott csöndes igazságok. (A közönség tapsol) Az egész műsorban nem ejtenek ki szavakat, kivéve a színpadi házigazdákat, mégis minden világossá van téve az azt néző embereknek. Tehát az óriási szerepet játszik. Ha a tények világosan bemutathatók volnának minden fronton más eszközökön keresztül, nehéz volna olyan alaposnak lenni, még ha egy csomó beszélgetést és magyarázást is végeznének.

Azonkívül a Shen Yun egy lépésben éri el a célt. Némely emberek Falun Gongot akarnak tanulni, miután látták a műsort; némelyek azt mondják, hogy megértik, amit teszünk; és némelyek isteneket láttak a színpadon, valóságosan és tisztán. Tehát a hatása óriási. Hat társulattal számolva, átlagban 1500 embert feltételezve műsoronként, az egymillió ember az ez évi turnén. (A közönség lelkesen tapsol) Az egymillió, egymillió néző. Milyen erőteljes ez az emberek megmentésében, mint mindannyian láttátok. Mivel a Shen Yun hatása egyre nagyobb és nagyobb – a mindennapi emberek szavaival a piaca egyre nagyobbra és nagyobbra nő – a kínálat nem fedezheti a keresletet. Mi a teendő? Ebben az évben egy új társulatot alapítanak. (a Mester nevet, a közönség lelkesen tapsol) Nem számít, hogyan próbál beavatkozni a KKP, az hasztalan. A Dafa-tanítványok üldözésére szolgáló gépezetnek az a selejtje még mindig működik. Az nem állhat le kihasználatlan lévén. De már nem képes nagy hatást létrehozni, mivel az emberek világszerte a Shen Yun egy igazán világos megértéséhez jutottak.

A működésében a Shen Yun nem támaszkodott a média reklámozására, hanem inkább az élőszóra. Tudjátok, hogy régen, amikor a Fát közöltem, a média nem segített nekem reklámozni a Fát. Azt élőszóval terjesztették személytől személyig. Az élőszó nagyon gyorsan terjed. Ma a Shen Yun-nel ez ugyanaz. A Shen Yun-nek az egész társadalom általi elismerése a saját erejének köszönhető. Csak akkor éreznék az emberek, hogy az valóban kiemelkedő. Az emberek a társadalomban és otthon beszélnek róla egymás között, és a terjesztésnek ez a fajtája megbízható. Amikor azt mondom a barátaimnak, hogy az jó, nem hazudnék a barátaimnak; és amikor azt mondom a családomnak, hogy az jó, nem hazudnék a családomnak. Így ez hihető, míg a hirdetéseknek nincs meg ez a hatásuk. Ezért van az, amiért egyre több ember akarja megnézni a Shen Yunt. Olyan helyeken, ahol a Shen Yun-bemutatókat törölték a körülmények miatt, azok, akik visszatérítéseket kaptak, sírtak. Miért? Mert egy csomó ember tudja, hogy mi történik, és a hírnév, amit az emberek bizalmasan terjesztenek, nagyon pozitív. Némely emberek nagyon világosan megmondják, hogy mi történik és tudják, hogy mit csinál a Shen Yun. És az utóbbi pár évben észrevettem, hogy az emberek egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy mit csinál a Shen Yun. Ez pontosan az, amit mi akarunk tenni.

Történelmileg sokan, akik erényes Fát közöltek, belehaltak az üldözésbe. Amikor az emberek nézetei vagy személyes érdekeik vannak megérintve, ők az emberi ragaszkodásaik alapján fognak dolgokat kezelni. A Shen Yun egy előadásnak tűnik, és hogy megnézed-e vagy sem, az rajtad múlik. Nem beszélve arról, hogy nem ingyenes, neked fizetned kell, és neked elég sok pénzt kell fizetned. A saját szabad akaratodból jössz, hogy megnézd azt. Ha nem akarod megnézni azt, akkor ne vegyél jegyeket. Az olyan, mintha semmi sem lenne ott hozzá, mivel csak egy műsort mutatunk be. De az érző lények mind arra várnak. Senki sem gondolkodott ennek a formának a használatáról, hogy érző lényeket mentsen meg. Mert a társadalom elérte ezt a pontot, és sok lecke volt ott a történelemből. Mindenesetre, ami a Dafa-tanítványokat illeti, mi olyan módszerekre gondolunk, hogy embereket mentsünk meg. Ez az, hogyan van az.

Épp most mondtam, hogy a KKP kifogy a módszerekből, hogy zavart okozzanak. Ők még gyakorlóknak is kiadták magukat és valami értelmetlenséget beszéltek. Egy színházi menedzser megmutatta nekünk a levelet és nevetett azon, mondván, hogy ők igazán megpróbáltak mindent, és mindenki tudja. Ami az emberek pénzzel való megvesztegetését illeti, ők kifogynak a pénzből. Mindenesetre már nem tudják gátolni a Shen Yunt, még pénzzel sem. Mert az emberek mindannyian ismerik a Shen Yunt és tudják, hogy az jó és mindannyian látni akarják azt. Néha vicceltem az emberekkel, azt mondtam, ha a jegyeket nem adják el jól egy adott helyen, hívják telefonon a kínai konzulátust. (A közönség nevet) Mondják meg nekik, hogy a Shen Yun itt tart előadást és szükséges valami akciót kezdeményezniük. (A közönség nevet) Ez azért van, mert amint a KKP elkezdi a propagandáját, megpróbál némi kárt okozni, vagy kiad néhány újságcikket, hűha, mindenki tudni fogja, hogy jön a Shen Yun, és azonnal jön, hogy lássa azt. (A közönség tapsol)

Még mindig maradt ott egy kevés idő. Meg fogok válaszolni néhány kérdést számotokra. (A közönség tapsol) Ezt követően feladhatjátok a kérdéscéduláitokat.

Kérdés: A Dafa huszonhét éven keresztül terjedt. A Shen Yun előadásának a nyitó programjában, ebben az évben a Mester azt mondta: „Kövessetek engem a világba való alászálláskor, a Fa helyreigazítja az emberi világot”. Ez azt jelenti, hogy az emberi világot helyreigazító Fa egy új szakaszba lépett be?

Mester: Egy műsor természetesen csupán egy műsor. De a jelenlegi helyzet megtekintésénél ti mindannyian megértitek, hogy az emberi világot helyreigazító Fa majdnem itt van. (A közönség tapsol) Erről a Shen Yun-ről beszélve, ahogy folytatja az előadást, az emberek tudni fogják, hogy mit tegyenek. Miközben New Yorkban tartottátok a felvonulást, valaki, aki kívül állt, azt kérdezte: „Mit csinálnak ezek az emberek?” Tudjátok, mit mondott valaki a tömegben, aki nézte? Csak egy közönséges néző volt, és azt mondta: „Minden embert megmentenek az egész világon.” (A közönség tapsol)

Kérdés: A környezet most lazább, mint azelőtt. Ami némely diákokat illet, ők nem szentelnek olyan sok figyelmet a művelésükre és az igazság tisztázására, mint azelőtt és egy csomó energiát fordítottak a mindennapi emberek munkájára vagy a mindennapi életre. Mit kellene tennünk, hogy segítsük ösztönözni egymást, és mindenkit egy szorgalmas állapotban tartsunk?

Mester: A Dafa-tanítványok három dolgát nagyon világossá tettük. Megtettétek mindegyiküket? Ha nem, menjetek és tegyétek őket. Ne gondoljátok, hogy az igazságtisztázó helyek az idős nők szabadalmaztatott specialitása. Azonkívül, ameddig akarjátok, ott ténylegesen sok megtenni való dolog van számotokra. A környezetetekben, még ha csak néhány megfelelő cikket is tesztek közzé online, el tudjátok játszani a szerepeteket. Dafa-tanítványokként nektek azt kellene tennetek, ami feltételezett rólatok.

Kérdés: Ez az év a Minghui honlap huszadik évfordulóját jelzi. A Minghui számára dolgozó Dafa-tanítványok húsz éven át követték a Mestert a Fa helyreigazításában, és szerfelett tiszteltnek és különlegesnek érezzük magunkat. Ebben a folyamatban a Dafa megedzett, megtisztított, és kikovácsolt bennünket, és a megpróbáltatások és nehézségek közepette mi megcsináltuk azt. Minden tanítvány, legyen az férfi vagy nő, aki beletette a szívét a munkába, érzi, hogy az borzasztóan kifizetődő összehasonlítva azzal, amit feláldoztunk. Az elmúlt néhány év folyamán az olyan üdvözlőlapoknak a száma, amiket a Minghui honlap évente kap a Falun Dafa világnapon, tízezerről több mint húszezerre nőtt. Az újév és más ünnepek körül általában más emberek által küldött üdvözlőlapok válogatásával és közzétételével foglalkozunk, és ritkán kapjuk meg a lehetőséget arra, hogy kifejezzük a saját jókívánságainkat. A huszadik évforduló alkalmából szeretnénk kifejezni a hálánkat a Mesternek az együttérzéséért és megváltásáért, amiért egy ilyen szent küldetést adományoz nekünk, tanítványoknak, és amiért kikovácsol bennünket. (a Mester mosolyog, a közönség tapsol)

Húsz év telt el, és némelyek a munkatársaink közül már a nyolcvanas éveikben járnak, (Mester: Az igaz, ti öregszetek.) és azok, akik fiatalok voltak, most középkorúak. Szeretnénk megkérdezni a Mestert, mikor fog a Dafa-tanítványok fiatalabb nemzedéke a fedélzetre jönni és fogja a vállára venni a Minghui feladatainak a felelősségeit azon a módon, ahogyan mi tettük akkoriban?

Mester: Úgy tűnik, hogy a fiatal emberek mindannyian hajlanak arra, hogy túl magasra célozzanak és van egy kemény időszakuk az elméjük stabilizálására. Ti Dafa-tanítványok vagytok, úgyhogy bármit csináltok, nektek szilárdan és felelősségteljesen kellene tennetek azt, mivel művelők vagytok. Így hát akkoriban egyvalaki sikerrel járhatott egy isteni lénnyé való művelésében csupán szembenézve egy fallal és kilenc éven keresztül meditálva. Anélkül, hogy bármi mást csinált volna, egyvalaki sikeresen művelte magát egy isteni lénnyé egyszerűen szembenézve egy fallal. Ámbár az emberek megmentésének a dolga lehet, hogy arra késztet egyvalakit, hogy kicsit magányosan érezze magát, végül is ti azzal vagytok elfoglalva, hogy dolgokat tegyetek. (A közönség tapsol)

Kérdés: Vannak olyan diákok, akik néhány évig a Dafában művelték magukat és később átmentek a buddhizmushoz. Vannak még ott lehetőségek az ehhez hasonló emberek számára a jövőben?

Mester: Ott vannak. Amíg egyvalaki nem megy át a gonosz oldalra, az embernek még mindig vannak lehetőségei. (A közönség tapsol) Amit én mondok, az az, ha te Dafa-tanítvány vagy, neked nem maradt sok lehetőséged. Az az idő, amivel a Dafa-tanítványok rendelkeznek, nagyon rövid, mert amint ennek vége van, ott semmi több lehetőség sincs.

Kérdés: Néhány egyén, aki azt állítja, hogy diák volna, a Dafa-tanítványaink Dafa Egyesületét, a Minghui-t, és némelyeket a projektjeink közül perelte be és fenyegette meg a mindennapi emberek törvényes eszközeihez való folyamodással.

Mester: Hadd mondjam meg nektek, azok, akik ilyen dolgokat csinálnak, tekintet nélkül arra, hogy mik a kifogásaitok, olyan tettekben vesztek részt, amiket a démonok tesznek! A Dafa-tanítványok mindannyian szenvedés közepette vannak, és valamennyien az üldözés ellen harcolnak és embereket mentenek meg, mégis ti belülről, a Dafa-tanítványok közül okoztok zavarást és szakadást. Ti saját magatok nem tudjátok, hogy ez a bűn milyen komoly? Azt állítjátok, hogy művelők vagytok, mégis a mindennapi emberek törvényeit használva céloztok meg művelést. A mindennapi emberek törvényeit a mindennapi embereknek szánják, hogy mindennapi embereket célozzanak meg. Ahelyett, hogy legyőznétek a ragaszkodásokat, amelyekkel rendelkeztek, és jól csinálnátok a művelésetekben, ti arra használjátok a törvényt, hogy felmentsétek magatokat azoknak a ragaszkodásoknak az eltávolítása alól – olyan dolgokat csináltok, amiket démonok tesznek. Nem számít, ki az, bárki az, aki be akarja perelni a Dafa-tanítványok projektjeit, a Dafa Egyesületet, vagy bármely személyt, vagy bármit, aminek köze van az emberek megmentéséhez vagy a műveléshez, állj le azonnal!! Az esélyek elfogynak, és az idő is elfogy. És azonkívül nektek jóvá kell tennetek azokat a veszteségeket, amiket okoztatok!! (A közönség tapsol)

Némely emberek ráadásul olyan dolgokról beszéltek, mint: „megszabadulni azoktól a császárhoz közeli gonosz miniszterektől”. Én egy mindennapi személy vagyok? Én a mesteretek vagyok. Van ott bármi, amit nem tudok? Van ott bármi, amiről nem tudom, hogyan kezeljem? Szükségem van rátok, hogy megszabaduljak bárkitől? Méltók vagytok arra?! Hogyan mondhattatok ilyen dolgokat? Én mentelek meg benneteket! Ti próbáltok megmenteni engem?! Amint egyvalaki a démoni útra tér, az ember bármit mer mondani.

A Mester ad nektek egy esélyt, úgy siessetek, és azonnal tegyétek jóvá azt a rossz befolyást, amit okoztatok. De ott nincs sok idő, úgyhogy tegyétek meg azt gyorsan! A régi erők kétségbeesetten tapadnak rátok, azt okozván, hogy irracionálisak és olyan makacsok legyetek abban, amit tesztek.

Kérdés: Az emberi társadalom nagy adatokat (big data) fejleszt. Ott egyre több megfigyelő kamerát telepítenek a szárazföldi Kínában. Annak tetejébe van ott arcfelismerés, testtartás-felismerés, és így tovább, és ott van az adatelemzés féktelen használata. Olyan Dafa-tanítványok, akik szórólapokat osztanak és tisztázzák az igazságot, még nagyobb biztonsági kérdésekkel is szembesülnek? Vagy nem kellene azt egy olyan ponttá tenniük, hogy foglalkozzanak vele?

Mester: A Dafa-tanítványoknak megvannak a Dafa-tanítványok útvonalai. Ha egyenesen folytatjátok az utatokat, kevésbé fognak zavarni benneteket. Én mindvégig azt mondtam, hogyha egyenesen járjátok az utatokat, nektek nem lesznek problémáitok. Ha emberi ragaszkodásokkal csináltok dolgokat, ámbár a Dafa számára tesztek dolgokat, azt nehéz volna elkerülni, hogy problémákba fussatok bele. De valóban nehéz eleget tenni az ilyen standardoknak és megfelelni. Egy olyan alap lefektetése nélkül valóban nehéz megtenni azt, úgyhogy ti problémákba fogtok belefutni.

De gondolom, másfelől ti mindannyian tudjátok, hogy az emberek az egész világon úgy gondolkodnak a szárazföldi Kínában gyártott termékekről, mint a legrosszabb minőségűekről, igaz? Tekintettel azokra a megfigyelő kamerákra, úgy hallottam, hogy minden ezer telepített közül ötszáz el van romolva (a közönség nevet és tapsol), abban a pillanatban, amikor megjavítanak egyet, egy másik romlik el. A minőségük, a termékeik, azzal a ténnyel együtt, hogy az emberek türelmetlenek –mindenesetre bármit tesz a gonosz KKP, rosszá válik. Nem csinálnak 5G-t a világon? Egy idő után mindenki tudja, hogy a dolgaik szegényes minőségűek, tehát képesek volnának, hogy folytassák? Hamarosan mindenki ki fogja dobni őket. (A közönség tapsol)

Kérdés: Amikor olyan gyakorlótársaknak segítünk, akik súlyos betegségkarmától szenvednek, például miközben mélyreható tapasztalatcserében veszünk részt és megtisztítjuk a dimenzionális mezőjüket, mi saját magunk is tapasztalunk később némely csapásokat, mint például testi vagy lelki szenvedés elviselését, vagy más dimenziókból származó tervezés célpontjává válását. Ez normális áldozatnak van tartva, vagy ez a képességünk hiánya miatt van?

Mester: Az a mi felelősségünk, hogy segítsünk a Dafa-tanítványoknak legyőzni a csapásaikat, azt meg kellene tenni, és nem hibás. De ha maga a személy nem változik, teljesen külső segítségre támaszkodva, az abszolúte nem fog működni. A segítségetekkel a személy egyre erényesebbé válik, és azzal a szereppel együtt, amit a külső segítségetek játszik, az egyre hatásosabbá fog válni. Ez az, hogy hogyan állnak kapcsolatban.

Kérdés: Már eltelt húsz év, az emberek egy csoportja a tengerentúli diákok között ragaszkodik ahhoz, hogy a Minghui nem megfelelő a mindennapi emberek számára, és így elutasítja, hogy reklámozza a Minghui-t. A tengerentúli diákok között a Minghui honlap meglehetősen jelentős ellenállással találkozott egész idő alatt, és sokkal kevesebb hangsúlyt és elismerést adnak neki, ha összehasonlítjuk azzal, ahogyan az a szárazföldön van. Egész idő alatt arról gondolkodtunk, hogyan oldjuk meg az ilyen típusú kérdéseket.

Mester: Az valóban igaz, hogy a Minghui-on levő tartalom egy részét művelőknek és a tapasztalat-megosztásuknak szánják, és azok, akiknek a szintje még nincs ott, nem képesek megérteni azt. De némely cikkek megfelelőek a mindennapi emberek számára, hogy elolvassák őket. De valóban, ott mindig vannak emberek, akik akadályokat állítanak fel saját maguknak. Lehet, hogy a Minghui egy szószék a művelők számára és az a xinxingjüket javító művelőkről beszél, de némely mindennapi emberek megérthetik azt.

Az emberek ebben a társadalomban különböző szinteken vannak. Ti közönséges kinézetű embereket láttok járkálni az utcán, de ők mindannyian különbözőek. Némely emberek erkölcse magasabb, és a megértéseik különbözőek. Némelyeknek még magasabb erkölcse van, és a megértéseik még különbözőbbek. Némely emberek nagyon tehetségesek, és némelyeknek még nagyobb képességei vannak. Sok ilyen ember van ott, és ráadásul ők különböző rétegekből jönnek. Ami az ilyen képességekkel rendelkező embereket illeti, az ugyanolyan típusú képességgel rendelkezők kapcsolatban vannak egymással; és a nagyobb képességekkel rendelkezők is egy sajátos osztályban vannak. Ők mindannyian képesek kapcsolatba lépni egymással. Ez az emberi társadalom nem olyan egyszerű, mint ahogyan egyvalaki elképzeli. Ne nézzétek meg az emberi társadalmat meghatározott elképzelésekkel.

Kérdés: A művelési állapotom jó és rossz ciklusokon megy keresztül. Néha ragaszkodom azokhoz a dolgokhoz, amiket kedvelek: számítógépeken szörfözni a neten, videojátékokat játszani, mobiltelefonokon játszani, amelyek visszaeséseket okoznak a művelésben. Mit kellene tennem, hogy visszatartsam magamat és szorgalmas maradjak?

Mester: Az emberek azt mondják, függőnek lenni… hadd mondjam meg nektek, mi a függőség. Az emberek azt hiszik, hogy orvosilag, amikor az ember addiktív idegét serkentik és erőssé válik, az embernek függősége van. Az valójában nem igaz. Mi az? A testetekben idővel egy „te” van felhalmozva, ami pontosan ugyanolyan külső megjelenéssel rendelkezik, mint ti. Mindazonáltal az abból a dologból áll és az ellenőriz téged. Mert az egy nagyon erős ragaszkodás, amely a képeddé alakul, ennek következtében az olyan nagyon erős, hogy ellenőrizheti a szívedet. Ez azért van, mert azt egy nagyon erős ragaszkodás alakítja ki.

Még a kábítószerfüggők is ugyanolyanok. Némely emberek, akik kábítószereket szednek, azt mondják, hogy az rendben van, és hogy számukra az nem nagy ügy, hogy kábítószereket szedjenek. Persze az elég jónak érződött. Szedd azt újra? Nem nagy ügy. Szedd azt még egyszer? Rendben, most nem tudod többé ellenőrizni azt. Miért van az? Miután belélegzed az anyagot, az egy vékony és gyenge rétegedet alakítja ki. Egy belélegzés majd megteszi, mert az nagyon addiktív. Amikor második alkalommal lélegzed be azt, ez a vékony és gyenge „te” anyagibbá válik. Egy másik belélegzés anyagibbá fogja tenni azt. Több belélegzés egyre anyagibbá fogja tenni azt és így az erősebbé válik. Rendelkezni fog a tested teljes összetételével és szerkezetével, beleértve az elmédet, és az egy teljesen a kábítószerből álló démoni „te”. Természetesen az nem tehet semmi mást, de az éppen azt akarja tőled, hogy lélegezd be a kábítószert. Az nem fog menni, ha ott nincs kábítószer vagy az ember leáll a belélegzéssel. Miért? Mert az már élő. Miután az élővé válik, tudjátok, ha leállsz a kábítószerszedéssel, az gyengébbé és gyengébbé fog válni, mert a testednek anyagcseréje van és az meg fog halni. Az nem akar meghalni, úgyhogy azt akarja tőled, hogy feltétlenül maradj a belélegzésnél, avégett hogy erősebbé tegyed.

Ugyanazt alkalmazzák a számítógépeken való szörfözésre a neten és a videojátékok játszására, ugyanazt az elvet alkalmazzák. „Te fel fogod adni azt. Te feladod azt, hogy hagyj engem meghalni?” Nem fog hagyni téged. „Arra kell késztetnem téged, hogy szörfözz a neten.” Te nem akarod? Az nem fog hagyni téged dolgozni; az nem fog hagyni téged tanulni; az éppen eléri, hogy az foglalkoztassa az elmédet, hogy játsszon azzal. Még az álmaidban is játszatja veled a játékokat, ha te nem játszol.

Az embereket… gondoltam… könnyen irányítják más lények. Az emberi hús-vér test csak a szülők által átadott tartály, és azt különféle gabonákkal és étellel látják el. Az különféle gabonák és ételek evésétől növekszik. Milyen törékeny az. Bármi irányíthatja azt. A más dimenziókban kialakult dolgok mindegyikének van intelligenciája. Ámbár ők alacsony szintű lények, irányíthatják azt, mert az emberi test gyenge.

Kérdés: A szárazföldi kínai turisták tízezrei jönnek minden nap a régiónkban lévő igazságtisztázó helyekre. Nekünk nincs elég emberünk, hogy tisztázzuk az igazságot. Mindazonáltal a régiónkban levő gyakorlók megértése nem tartott lépést ezzel. Némelyek azt mondják, hogy nekünk most nem szükséges tisztáznunk az igazságot. Némelyek még akkor sem tisztázzák az igazságot, amikor azokra a helyekre mennek és helyette a Fát tanulják ott vagy a mobiltelefonokon játszanak. A veterán diákok ritkán jönnek azokra a helyekre, hogy tisztázzák az igazságot.

Mester: Nos, a Fa-helyreigazítás nem fejeződött be, így a három dolog, amit a Dafa-tanítványok tesznek, nem fog véget érni! Mire gondoltok annál: „annak vége van” vagy „nem szükséges tisztázni az igazságot”? Olyan sok lény vár arra, hogy megmentsék, hogyan fogadható el az, hogy ne tisztázzátok az igazságot?! Még én is segítek nektek megtenni azt! A mindennapi emberek megmentése eredetileg a ti dolgotok volt. Én megmentelek benneteket és ti mindennapi embereket mentetek meg. Most még én is segítek nektek megtenni azt. Te még mindig Dafa-tanítvány vagy, ha nem teszed meg azt? Hogyan lesztek ti megméretve a végső pillanatban, amikor minden adósságot ki kell egyenlíteni? Túl késő lesz a könnyek számára.

Kérdés: A médiánk némely „bennfentesek” által nyújtott bizonyos információról számol be, mint például a politikai előrejelzések vagy a hivatalnokok emelkedése és bukása. Ők el szokták hinni a KKP-kémek által nyújtott úgynevezett kizárólagos híreket, amik befolyásolták az újság hitelességét. Ez azt okozta, hogy a mindennapi emberek félreértsék és azt gondolták, hogy a médiánkat a KKP használta.

Mester: Igen, Hong Kong minden bizonnyal egy bonyolult hely, úgyhogy nektek némileg óvatosnak kellene lennetek. Tekintettel némely egyénekre, nektek meg kell néznetek, hogy hogyan viselkednek, úgy tudni fogjátok, hogyan művelték magukat; nektek meg kell néznetek, hogy hogyan viselkednek, úgy tudni fogjátok, hogy ő milyen fajta személy. Az igaz, hogy nektek nem kellene emberi érzéseket használnotok, hogy dolgokat értékeljetek ki. Ti nagyon közeliek vagytok, és azt gondoljátok, hogy a személy eléggé jó – emberi ragaszkodásokat és emberi érzéseket használtok, hogy kiértékeljétek. Tudni fogjátok, ha a Fát használjátok arra, hogy kiértékeljétek, és hogy egy pillantást vessetek arra a személyre; még a művelési állapotát is fogjátok tudni és azonnal meg fogjátok mondani, milyen fajta személy ő.

Kérdés: Arról szeretnék kérdezni, hogyhogy minden alkalommal, amikor egy nagyszabású rendezvényt tartottak Hongkongban, némely Dafa-tanítványoktól, akik más országokból jöttek, hogy részt vegyenek rajta, megtagadták a belépést, és visszaküldték őket. Újabban Hong Kong határellenőrzése egyre rosszabbá válik.

Mester: Igen, tudom ezeket a dolgokat. Én szintén figyelem őket. De a Dafa-tanítványok azok Dafa-tanítványok, figyelemre méltóak.

Kérdés: Némely diákok saját kezdeményezésükből alakítottak egy csoportot és különböző régiókba mentek, hogy reklámozzák a Shen Yunt és segítsenek támogatást nyújtani az előadás lefutása alatt. Az emberek összeállítása ezekben a csoportokban, némely emberek ismeretlen hátterével, meglehetősen bonyolult. Legtöbbjüknek nincs ajánlása a Dafa Egyesülettől. Ezek a diákok zavarokat okoztak a Shen Yun helyi műsorvezetői műveléskörnyezetének.

Mester: Ez nem tűnik úgy, hogy olyan komoly lenne. Aktívan tenni dolgokat, hogy Dafa-projekteknek segítsenek, véleményem szerint azt bátorítani kellene. Ami néhány egyént illet, aki nem felel meg a szerepnek, nektek el kellene mondanotok a szervezőnek. Menjetek beszélni velük, és ha az tényleg nem működik, beszélhettek a Shen Yun vállalati menedzserrel. Ezek a dolgok nem nagy ügyek.

Kérdés: Az Epoch Times most egy fizetett újság.

Mester: Ez bátorító és gratulációkra érdemes. (A közönség tapsol) A The Epoch Times hongkongi kiadása teljesen fizetett újsággá vált az újságárus bódéknál, ami azt jelenti, hogy egy egészséges ciklusban vannak, és ez nagyszerű.

Kérdés: … De azt mondták, hogy a helyzet nagyon rossz. A tanítványok azt gondolják, hogy a The Epoch Times kiadásának a célja az, hogy tisztázza az igazságot és megmentse az embereket.

Mester: Az nem olyan rossz. Azt gondolom, hogy az egy teljesítmény, még akkor is, ha csak 100 példányt adnak el. Az nem egy jó dolog, ha a The Epoch Times meghatározó társadalmi médiává válik? Nektek a nagy képet kellene megnéznetek. Valameddig az igazság tisztázása megy, ha nem használjuk a The Epoch Times-t, használhatunk más médiát. Nincs ott a Vision Times? Oszthattok ki ingyenes példányokat azokból. Azok, amelyek nem váltak fizetett újsággá, még mindig sokat tehetnek, és jobb munkát végezhetnek. Az erőteljes cikkeket áthelyezhetitek más igazságtisztázó médiába. Nem fogok sokat mondani. Jóváhagyásomat adom ehhez a dologhoz.

Kérdés: A Mester már több mint egy órát beszélt.

Mester: Az rendben van. (A közönség tapsol) Nem akarom befolyásolni az ebédszüneteteket. Ez van, és nincs több kérdés, kérem.

Kérdés: A KKP átitatta a nyugati oktatási és médiaszektorokat, jelentős mennyiségű elhajlott fogalmat csepegtetve a nyugati emberek elméjébe, beleértve a gyakorlóinkat, fokozott nehézséget eredményezve a lények megmentésében.

Mester: A nehézség bizonyos, de az nem olyan komoly. Neked el kellene mondanod nekik, hogy mit idéz elő a KKP-kultúra. Nem érzik némely emberek, hogy nekik semmi tennivalójuk sincs? Próbáljátok meg azt csinálni.

Kérdés: Felfedeztem, hogy némely kereskedők, akik mindennapi emberek, sárga pólókat nyomtattak „Falun Dafa” írásjegyekkel és menekülteknek adják el őket, hogy Dafa-tevékenységekben vegyenek részt. Mit kellene tennünk ezekkel a kereskedőkkel?

Mester: Néhány bevándorló országban ezek a dolgok megtéveszthetik a bevándorlási tisztviselőket. Ez a helyzet létezik, de ezt nagyon nehéz kezelni. Menjetek tisztázni az igazságot a kereskedőknek: Ámbár pénzt kerestetek, az nem éppen sok, de egy felettébb rettenetes dolgot tettetek. Mondjátok el nekik a benne foglalt komolyságot. Voltaképpen egy másik perspektívából, ha a világ emberei mindannyian „A Falun Dafa jó” feliratot viselnek, a KKP rémült lesz. (A közönség tapsol)

Kérdés: Jelenleg egy nagy szakadék van ott jó néhány diák és a Dafa Egyesület között és ez eléggé nagyfokú lehet. Az én nézetemben egyfelől a Dafa Egyesületnek azok a problémái, amikre a diákok rámutatnak, léteznek, és másfelől az a szerep, amit a Dafa Egyesület játszik az Fa-helyreigazítás közben, pótolhatatlan. Közönséges diákként nekünk hogyan kellene kezelnünk ezeket a problémákat?

Mester: Azok, akik éppen a szárazföldről jöttek, szeretik felszítani a dolgoknak ezeket a fajtáit. A dolgokat különbözően teszik Kínán kívül. A helyi Dafa Egyesület már vezetett Dafa-tanítványokat a legnehezebb időszakon való átjutásban. Tudják, hogyan működik a társadalom Kínán kívül és hogyan irányítják. Nem az, amit ti elképzeltetek! Abszolúte ne vonszoljátok oda emberek egy csoportját, hogy a Dafa Egyesület ellen forduljanak. Ne csináljatok ilyen dolgokat! Azok a dolgok, amiket tesztek, olyanok, amik démonokat tesznek boldoggá, ez az eset áll fenn minden ilyen dolognál. A Dafa Egyesület csupán vezet vagy megszervez benneteket némely csoportos tevékenységeken való részvételben, vagy elrendezést végez számotokra, hogy együtt tanuljátok a Fát. Nektek nem kellene mesterként kezelnetek őket; nem kellene úgy gondolnotok rájuk, mint akik sikeresen művelték magukat istenekké és nincsenek hiányosságaik. Ők csak azt a szerepet játsszák, hogy mindenkinek megengedjék, hogy együtt dolgozzon másokkal. Ezeket a dolgokat saját magatoknak kellett volna kezdeményeznetek és megtennetek, mégis ti mindig külsőleg nézitek meg.

Ami a Dafa Egyesületet illeti, ha arra készteted őket, hogy, hogy rossznak látszódjanak mások előtt, persze ők szintén olyan egyének, akik művelik magukat. Amikor a szívet provokálják, minden bizonnyal meg akarják menteni a látszatot, úgy könnyebb számukra rávenni az embereket, hogy feladatokat végezzenek el. Úgy a ragaszkodásaik szintén fel fognak merülni. Minél nehezebbé teszitek azt számukra, annál jobban emelkednek a felszínre a ragaszkodásaik. Nem rombolja szét ez a Dafa-tanítványok saját környezetét?

Tudjátok, hogy ők nem istenek, nem olyan emberek, akik befejezték a művelést. Ők ugyanolyanok, mint ti, kivéve, hogy a Mester feladatokat adott nekik és kérte őket, hogy tegyék meg azokat. Ti mindig külsőleg törekszetek, és külsőleg nézitek meg. Ne hozzátok át ide a szokásokat a szárazföldi Kínából!

Kérdés: Hosszú idő telt el, amióta a Minghui szerkesztőbizottsága közzétette az „Amit minden Dafa-tanítványnak tudnia kell” című cikket. Még mindig vannak olyan Kínán kívüli diákok, akik különféle kifogásokat használnak, hogy folytassák a KKP által ellenőrzött szoftver használatát. Úgy hisszük, hogy minden alkalommal, amikor a szerkesztőbizottság egy értesítést vagy követelményt küld el, az egy teszt a gyakorlók számára, hogy túllépjenek az emberi mivolton. Azok, akik nem tudják követni, alkalmasint nem akarják elhagyni az emberi birodalmat.

Mester: Mindazok a mobiltelefonok, számítógépek, és más elektronikus eszközök, amiket magatokkal hordoztok, azok az eszközök, amik az internethez csatlakoznak, mind lehallgató készülékek. Nem csupán a gonosz KKP az, aki egyre érdekeltebbé válik a Dafa-tanítványok iránt. Hadd mondjam meg nektek, hogy sok ország figyel meg folyamatosan benneteket. Úgy gondolhatod, hogy te egy közönséges diák vagy és biztonságban vagy, mégis ők még a mindennapi beszélgetésedet is felveszik, bezárólag azzal, amikor te az élelmiszerboltban vásárolsz és étkezel, és kielemzik az egész létezésedet. Tudjátok, hogy a vállalatok hogyan elemeznek ki üzleti információt? Azt ugyanazon a módon teszik. Nagyon jól ismernek téged, amíg egy mobiltelefon van nálad.

Kérdés: A szárazföldi Kínában azon ügyvédek ellen, akik elég bátrak, hogy védjék a Dafa-tanítványok törvényes jogait, állandóan szigorító intézkedéseket hoznak. Azoknak a gyakorlótársaknak, akiket elfogtak és üldöztek, nagyon nehéz ügyvédeket találniuk. Ez annak az eredménye volt, hogy túl sokat támaszkodtunk az ügyvédekre? Hogyan kellene foglalkoznunk ezzel?

Mester: Tegyetek meg bármit, amit tenni akartok. Ha megmondom, mit kellene tennetek, a KKP fel fog készülni előttetek. Használjátok a bölcsességeteket, hogy megtegyétek azt.

Kérdés: Nemrég egy diák nagy csapásokat tapasztalt meg a művelésben és el kellett hagynia a projektjét. Más gyakorlótársak már többszörös szerepekkel rendelkeznek és nagyon elfoglaltak a projektjeikkel. Még ha néha segíteni is akarnak neki legyőzni a csapást, képtelenek olyan sokat tenni, amennyit óhajtanak. Hogyan egyensúlyozzuk ki jól a dolgokat és segítsük jobban a gyakorlótársakat?

Mester: Bármi, ami a művelésben történik, számotokra van, hogy műveljétek magatokat. Ha engem akartok megkérdezni, a teszt el lesz távolítva, amint megmondom nektek, mi a teendő. Ámbár az nagyon nehéz – és én látom azt, az nem az a probléma, amivel nektek foglalkoznotok kell? Nem minden konfliktus negatív; néhány konfliktus pozitív. Hogyan foglalkozzatok azokkal a problémákkal, amik felbukkannak – az nem a ti művelésetek?

Néha a régióikért illetékes gyakorlóink vagy a projektvezetők mindig látni akarnak engem. Én éppen nem akarom látni őket. Némely emberek, akik a régióikért illetékesek, találkozni akarnak velem. Mivel ők illetékes személyek, a Mesternek találkoznia kellene velük. Néha úgy gondolom, ha nem találkozom vele, ő egy illetékes személy és az nem tűnik helyesnek; ha találkozom vele – de én igazán nem akarok találkozni vele! Miért nem akarok találkozni vele? Tudjátok az okot? Ez azért van, mert ha találkozom veletek, amint megválaszolom a kérdéseket, amiket felhoztok, a tesztek mind el vannak távolítva. Ha csukva tartom a számat, amikor találkozom veletek, az nem tűnik helyesnek – az nincs úgy? Ti végül is művelők vagytok, nem kezelhettek engem, a mestereteket, mindig úgy, mint egy magasabb hatóságot, és nem kérhettek útmutatást. Mindazonáltal a Mester csak a művelésről gondoskodik; a Mester nem egy főnök. Azon dolgok számára, amiken dolgoztok, nektek kell módokat találnotok, hogy a saját utatokat járjátok. Csináljátok jól saját magatoktól, az a ti útvonalatok, amit a művelésben vesztek, az a ti hatalmas erényetek.

Azok a dolgok, amiket tesztek, önmagukban nem művelés. Hogy ez az a vállalat, amit működtettek, a Dafa-projektetek, vagy bármi, amit tesztek, az önmagában nem művelés. De az a hozzáállás, amit a munkátokban vesztek fel, hogy hogyan kezeljétek ezeket a kérdéseket és oldjátok meg ezeket a problémákat, intézzétek őket egy Dafa-tanítvány és egy művelő standardjával és kezeljétek őket jól – az művelés! Mégis nehéznek találjátok azt és meg akarjátok kérdezni a Mestert, hogyan tegyétek azt. „Nekem meg kell kérdeznem a Mestert, hogy a helyes dolgot csináltam-e ebben a vállalkozásban.” Ti mindig rám erőltetitek a művelési utatokat. Nem tudjátok, hogy amikor találkoztam veletek, ti nagyon boldogok voltatok, hogy láttok engem, tehát úgy tettem, mintha boldog lettem volna, de belül nagyon feldúlt voltam. (a Mester nevet)

Ez azért van, mert, mint tudjátok, az emberek tudatlanságban művelik magukat és anélkül, hogy tudnák, vajon jól művelték-e magukat vagy sem, de nekik ahhoz hasonlóan kell folytatniuk, amíg a végén elérik a beteljesülést. Mert az ember saját magától értékeli ki, mi a helyes és hibás, ami az ő művelésének számít. Ha nektek engem kellett megkérdeznetek, az nem számítana. Nem hiába tettétek volna meg azt? Némely emberek azt mondják, hogy nem fognak kérdezni semmit és ők boldogok volnának csupán látni a Mestert. Amint láttok engem, és biztosnak érzitek magatokat belül, az a dolog szintén nem számít már.

Mert ti Dafa-tanítványok vagytok, a követelményeknek számotokra magasaknak kell lenniük. Amíg egy személy egy fallal szemben ül meditációban, kinek tehetne fel kérdéseket? Amikor szembenéz a fallal, az elméje egyáltalán nem tétlen. Mindenféle csapások emelkedhetnek felszínre. Hogyan kezelné őket? Senkije sincs, hogy megkérdezze. Először is a követelmények számotokra magasabbak, mint az övéi – ő egyéni beteljesülésre törekszik, míg ti vállatokra veszitek az érző lények megmentésének óriási felelősségét. Ti Dafa-tanítványok vagytok és azok a szintek, amiket művelésben értek el, annyira magasabbak, mint az övéi, és a követelményeitek magasabbak. Tudjátok, hogy a régi erők megpróbáltak arra kényszeríteni engem, hogy az Északi-sarkra menjek akkoriban? Nem akarták, hogy én lássalak benneteket és nem akarták, hogy ti megtaláljatok engem.

Kérdés: Én egy koordinátor vagyok a médiában. Újabban sok fiatal ember csatlakozik a médiánkhoz és némelyek veterán gyakorlók. Igazán keményen dolgoznak, de a javulás a készségeikben korlátozott. Kellene nekünk…

Mester: Te munkával kapcsolatos kérdésekről kérdezel engem. (a Mester nevet) Ti valóban úgy kezeltek engem, mint egy főnököt.

Kérdés: Mit kellene tenniük a tanítványoknak, hogy maximálisan csökkentsék a terhét?

Mester: (a Mester nevet) Nektek nem kell aggódnotok emiatt. Egyikőtök sem tud tenni semmit. Ott nincs rá mód; ráadásul nem beszélhetek nektek a helyzetemről. Én azt mondtam: „A magas helyek kibírhatatlan hidegeket hoznak.” Az nem hasonló ahhoz, amit ti értettetek meg: Egy magas rangú hivatalnok lévén és senkivel sem rendelkezvén, hogy beszéljen hozzá, ő csupán egy kicsit magányosabb. Nekem óriási nyomást kell elviselnem, valamint az érző lények csapásait is. (Minden tanítvány hálával tapsol)

Kérdés: Hogyan kezeljünk némelyeket a jelenlegi rezsim és az amerikai-kínai kereskedelmi háború jelenségei közül a politikai kommentárunkban?

Mester: A gonosz KKP üldözi a Falun Gongot, nem igaz? Fedjétek fel azt és teregessétek ki az összes gonosz, piszkos szennyesét. Minden módszer, amit a gonosz párt szélhámos rezsimje elfogad, igazságtalan. Minden konfliktus az emberi társadalmakban miatta jött létre. A normál embereknek abszolúte nem kellene ugyanazon az oldalon lenniük, mint annak.

Kérdés: Amint egy diák problémákkal találkozik, mint például egy testi csapás vagy más csapások, más gyakorlók mindig azt mondják: „Úgy kell lennie, hogy némely problémái vannak”, és nagyon keményen próbálják meg, hogy segítsenek neki belülre nézni.

Mester: Hadd fejezzem ki azt ezen a módon: Ha egy Dafa-tanítvány némely csapásokkal vagy a karma eltávolításával találkozik, ott őbenne kell lennie egy oknak és neki magába kellene néznie. Igen, miután megtalálta azt és rögtön utána saját maga jól viselkedik, a helyzet meg fog fordulni és javulni fog és egy pozitív irányba fog változni. Néhány ember nem hajlandó meghallgatni, amikor mások megemlítik a hiányosságait. Különösen, ami egy olyan diákot illet, aki egy csapás közepette van, ő már szenved, és amikor azt mondjátok: „Neked problémáidnak kell lenniük”, még inkább feldúlt és nem hajlandó meghallgatni. Ha nem hajlandó meghallgatni, hadd figyeljünk arra a módra, ahogyan közeledünk hozzá.

Kérdés: Ott több csapat van, amelyik erőfeszítéseket koordinál, hogy vizsgálatokat folytassanak a szervrablást illetően, és tisztázzák az igazságot a társadalom fő támaszának. Szeretném megkérdezni, hogy nekünk össze kellene állnunk és együttműködnünk?

Mester: Ismételten, az jobb, hogy ti saját magatok beszéljétek és oldjátok meg ezt. Tegyétek azt, amiről úgy érzitek, hogy hatékonyabb. Ha az erőfeszítések összevonása és az egymással való együttműködés hatékony, akkor tegyétek azt; ha külön teszitek azt és különböző területeken játszotok szerepeket, az szintén egy másik helyzet. Mindenesetre ti saját magatok döntsetek és bármelyik megközelítés rendben van.

Kérdés: Nemrég a nemzetközi helyzet egy csomó változáson ment keresztül és Tajvan helyzete kicsit nyomasztónak látszik. Szeretném megkérni a Mestert, hogy mondjon néhány szót a tajvani tanítványoknak.

Mester: Mondani fogok néhány szót, ha úgy mondjátok. (A közönség nevet, tapsol) Ami azt illeti, vajon a gonosz KKP újraegyesíti-e Tajvant Kínával – ez az, amivel leginkább törődtök, igaz? Hadd mondjam meg nektek, hogy ezt az áldást nem adták meg a KKP-nak. (A közönség tapsol) Ami azt illeti, hogy mi fog történni, miután a gonosz KKP eltűnik, az istenek hosszú ideje végeztek elrendezéseket. A gonosz KKP nélkül senki sem fog kényszeríteni senkit. Ha az emberek azt akarják, hogy egyesüljenek, ők fognak; ha nem, ők nem fognak.

Ami engem illet, én saját magam nem törődöm ezekkel a dolgokkal. Ami az én eszemben jár, azok a világ emberei. Nem számít, hogy melyik etnikai csoport vagytok, melyik régióból vagytok, én megszabadítást ajánlok fel mindenkinek és megmentek mindenkit. Ugyanaz vonatkozik a Dafa-tanítványokra, ne nézzétek le ezt az embert, vagy ne nézzétek le azt az embert. Nem számít, hogy melyik nemzetiséghez tartozik, a bőr belsejében többnyire isteni lények vannak, még ha az emberi bőrök különbözőek is a felszínen. Az emberek ma különböznek a múltban levő emberektől.

Kérdés: Az internet korában mindenütt hamis hírek vannak és nehéz megkülönböztetni az igazat a hamistól. A tajvani és amerikai 2020-as elnökválasztásokat illetően a hamis hírek szintén hatni fognak az emberek ítéletére?

Mester: Egy kaotikus korban bővelkedik a káosz és még az is nagyon nehéz az emberek számára, hogy bármi jót kapjanak. Ez egy kaotikus kor megnyilvánulása. Az amerikai választás alatt sok ember nem számított arra, hogy Trumpot megválasztják és őt megválasztották. Sok ember érezte, hogy egy bizonyos dolognak éppen egy bizonyos módon kellene lennie, de az nem azon a módon végződött. Én mindig beszéltem egy kérdésről; azt mondtam, hogy az emberiséget istenek ellenőrzik és istenek parancsolnak neki. Ha túl sokat mondok és részletesen beszélek, az befolyásolni fogja az érző lények megmentését, tehát nem fogok részletesen beszélni. (A közönség tapsol)

Kérdés: Több, mint egy évtizede nem láttam a rokonaimat Kínában. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e ott esélyek számunkra, hogy visszatérjünk Kínába?

Mester: Ami a Dafa-tanítványokat illeti, az emberi ragaszkodások egy részét megtartják számotokra az emberek megmentésének a kedvéért, és hogy képesek legyetek a mindennapi emberek között élni. Az ezekkel a gondolatokkal való rendelkezés nem számíthat ragaszkodásnak, mivel bárki látni akarná a családját. Azt akarjátok tőlem, hogy megerősítsem, vajon láthatjátok-e őket vagy sem. Nem tűnik rendben levőnek, ha világosan kifejtem azt, igaz? (a Mester nevet) Nektek még mindig művelnetek kell magatokat. Épp most azzal kezdtem, hogy a politikai helyzetről beszéltem. Úgy tűnik, hogy a helyzet nagyon gyorsan fejlődik, és amikor a gonosz KKP-nak vége, az egy nagyon gyors hanyatlást fog látni és igazán gyorsan fog leesni. (A közönség tapsol) Egy hullám, (a Mester a kezeit használja, hogy egy emelkedő hullámot ábrázoljon) amikor felemelkedik és felduzzad – „zúg” – az időt vesz igénybe, hogy felemelkedjen; amikor süllyed, mindazonáltal (a Mester a kezeit használja, hogy egy csökkenő hullámot ábrázoljon) – „loccsan” – az nagyon gyorsan süllyed. (a Mester nevet, a közönség tapsol) Nem számít, hogyan akarnak elszökni azok az egyének, akik rossz dolgokat cselekedtek, nekik nem lesz idejük arra.

Kérdés: A Fa-konferencián résztvevő tízezer Dafa-tanítvány a világ minden tájáról az üdvözletét küldi a jóindulatú Mesternek!

Mester: Köszönöm mindnyájatoknak! (A közönség lelkesen tapsol)

Kérdés: Most sok ember, aki illetékes, gyakran mondja ezt: „Ez a személy gyanús.” Amint ezt mondják, ennek a diáknak a művelési környezete azonnal megváltozhat. Az illetékes személy ezért megfoszthatja ezt a diákot attól a jogtól és lehetőségtől, hogy projektekben vegyen részt.

Mester: Az illetékes személyeinknek nem kellene alkalomszerűen ehhez hasonló dolgokat mondaniuk. Még ha problémákat is találtok, nektek csendben kellene figyelnetek, és semmit sem mondanotok, míg az elér egy kritikus pillanatot. De némely emberek furcsa viselkedéseket mutatnak és kitartanak a saját módjuknál, hogy dolgokat cselekedjenek. Voltaképpen, ha a művelésetekben és mindennapi életetekben jobban megvizsgáljátok a saját viselkedéseiteket, egy közelebbi pillantást vettek a saját művelési állapototokra, és összehasonlítjátok magatokat másokkal – túlságosan furcsán cselekedtetek? Nem vagytok ti túl szélsőségesek? Nem vagytok ti túl makacsok a saját módjaitokkal?! Ahogy a nemzetközi közösségben vagytok, a jelenlegi különleges időszakban a viselkedésetek könnyen okozhatja másoknál azt, hogy arra gondoljanak, hogy gyanúsak vagytok. Tehát mindkét félnek figyelmet kell szentelnie erre a dologra.

Ismételten kihangsúlyoztam, hogy azoknak a diákoknak, akik elhagyták a szárazföldi Kínát, figyelmet kell szentelniük ezekre a kérdésekre. Azok a furcsa viselkedések és módszerek, valamint a dolgok szélsőséges megközelítései valóban nem megfelelőek. A kínai társadalomban még a tévédrámák is tele vannak egymás ellen mesterkedő emberekkel, és ti nem látjátok ezt Kínán kívül. Amiket az irodalmi és művészeti alkotások ábrázolnak, azok mind ármánykodás és cselszövések, emberek ellen konspiráló emberek és szellemek ellen konspiráló szellemek. Az irodalmi és művészeti alkotások, regények, tévédrámák, és filmek ezzel vannak tele, mintha az embereknek nem lenne semmi más tennivalójuk, csak éppen egymás ellen áskálódni és harcolni. Minél könyörtelenebbül konspirálnak és harcolnak az emberek a filmekben vagy a tévédrámákban mások ellen, látszólag annál jobban kedvelik őket az emberek. Az emberek szíve ahhoz hasonlóvá vált és egy eltorzult módon látnak dolgokat. Arra, hogy kijavítsd saját magadat, neked valóban egészen különleges figyelmet kell szentelned.

Én megtapasztaltam az emberek létállapotát a kulturális forradalom előtt Kínában. Lépésről lépésre láttam a kínai emberekben bekövetkező változásokat, és világosan látom őket. Én mindig különböztem a mindennapi emberektől. Nem sodródom a trendekkel és nem mozdulok a gonosz párt társadalmi mozgalmainak megfelelően. Tiszta fejű maradtam és világosan látom a gonosz pártnak ugyanazokat a régi dolgait. A világ emberei mind elvesztek a trendekben, úgyhogy nem tudják világosan látni saját magukat. Nyugodj le és vess egy pillantást saját magadra. Ne menj a végletekbe és ne éreztesd másokkal, hogy te furcsa vagy, úgyhogy sok kérdés nem fog bonyolult helyzeteket okozni a gyakorlók között.

Különösen azok a tengerentúli veterán gyakorlók, akik egy hosszú időn át éltek Kínán kívül, ők nem tudják, hogyan dolgozzanak azokkal közületek, akik éppen a szárazföldről jöttek. Még ha eredetileg ők is szintén a szárazföldről jöttek, azok az emberek, akik azokban a napokban elhagyták Kínát, nem voltak ahhoz hasonlók. Ma az emberek annyira megváltoztak, úgyhogy ők nem értik, hogy mi folyik itt.

A Mester nem fog sokat mondani. A „Dafa-tanítvány” egy különleges cím, egy olyan, amely sohasem létezett az ég és a föld kezdetétől. A világegyetem Fa-helyreigazítása szintén még sohasem történt meg ezelőtt. Amikor a világegyetem romlottá válik, azt meg fogják semmisíteni és egy újat fognak teremteni. Mint mindannyian tudjátok, egy isten képessége egyetlen egy gondolattal fogja befejezni azt. De ha azt újonnan hozzák létre, azok az eredeti lények, az idő hosszú folyamata közben kialakított esszencia sajnos el fognak veszni. Semmi sem fog maradni és mindent újra fognak teremteni. Amikor minden megint eléri azt a folyamatot, lehet, hogy az nem ugyanaz megint. Az elvesztése arra készteti az embert, hogy meglehetősen sajnálatra méltónak érezze magát. Azonfelül mindezeket a lényeket végül is egy isteni lény teremtette. Az az isteni lény rendelkezik azzal a könyörületességgel, hogy meg akarja tartani őket, úgyhogy magára vette ezt a vállalkozást.

Annak azt kell mondania, hogy ez egy még soha elő nem fordult valami. A menny és a föld kezdetétől sohasem volt ott a világegyetem Fa-helyreigazításának a nagy kozmikus jelensége; és a menny és föld kezdetétől sohasem voltak ott Dafa-tanítványok. A Mester létrehozta ezt a ragyogást és rávett benneteket, hogy belépjetek ebbe a történelmi pillanatba. Nektek jól kellene művelnetek saját magatokat, megmutatnotok, kik vagytok ti a szívetek megelégedettségére, miközben érző lényeket mentetek meg, és még jobban csinálnotok!

Köszönöm mindnyájatoknak! (Hosszú, lelkes taps a közönségtől)

Utolsó változtatás a magyar fordításon: 2019. július 15.

(A Blue Team által végzett, további javításnak alávetett fordítás. Ennek a verziónak a dátuma: 2019. június 6-a.)