Ésszerűség

A járványokat az Istenek rendezik el, és a történelem fejlődése során elkerülhetetlenül megjelennek. Ha az emberek szíve már nem jó, az emberek karmát termelnek, megbetegednek és katasztrófák érik őket. Ha ebben a pillanatban az emberek nem hisznek az Istenekben, akkor valamilyen intézkedéseket (措施 Cuo Shi) hoznak. Viszont az ezzel a szóval rokon hangzású szó is már elárulja, hogy a „Cuo Shi“ éppen helytelen (錯 Cuo) erőfeszítéseket (施 Shi) jelent. A történelem során sok pozitív tanulság akadt. Azok az ateista gondolatok, amik a mai kínaiak fejében a gonosz Kínai Kommunista Párt agymosása által alakultak ki, már most ahhoz vezetnek, hogy az emberek már nem hisznek az Istenekben, és a történelem tanulságaiban sem.

Járványok akkor jelennek meg, ha megromlott az emberi szív és az erkölcs, és ha nagy lett a karma. De miféle szer hathatna ellene, ha ezt a járványt az Istenek rendezték el? Ez az, amit az Istenek tenni akarnak. Néhány ember tudja, hogy ez így van és ezért védelmet kérnek az Istenektől, ami azonban lehetséges, hogy nem hat. Hogy miért? Ha már nem jó az emberek szíve, és ha a karmájuk már olyan nagy, hogy ki kell őket szelektálni – akkor miért kellene még megvédeni őket? Az embereknek az Istenek előtt őszintén be kell vallaniuk, hogy hol nem jók, és esélyt kell kérniük a jóvátételre. Csak ez lehet a szer. Ez a mindent meggyógyító csodaszer.

De egy ilyen járvány, mint a „kínai KP-vírus“ (Wuhan-tüdőgyulladás) célirányosan jön. Azért jelent meg, hogy kiszelektálja azokat, akik a gonosz párthoz tartoznak, és azokat a személyeket, akik együttműködnek a gonosz kommunista párttal. Ha nem hiszitek, nézzetek egyszer utána: azok az országok, amelyeket jelenleg a legkeményebben érint, mind nagyon közel állnak ehhez a gonosz párthoz. Az embereknél ez szintén így van. Mit lehet tenni? Az embereknek szigorúan el kellene távolodniuk a gonosz kínai kommunista párttól, és nem állhatnak annak az oldalán. Mert az, ami elbújik mögötte, a vörös ördög. A felszínen úgy viselkedik, mint egy gonosztevő, aki semmi eszköztől sem riad vissza, hogy gonosz dolgokat tegyen. Az Istenek el fogják kezdeni megsemmisíteni őket, és mindenkit ki fognak szelektálni, aki az oldalán áll. Aki nem hiszi, várja ki és nézze meg, mi történik.

A Dáfá tanítványok közül azok, akik nem művelik magukat szorgalmasan és azok, akik szélsőségekbe esnek: azonnal ki kell javítanotok önmagatokat. Őszinte szívvel kell tanulnotok a Fát és művelnetek magatokat, mert a legnagyobb veszélyben vagytok. Minden igaz Dáfá tanítványnak van energiája; ők maguk már a karma és a baktériumok megszüntetői; ők az emberek megmentésének küldöttei a végső szakasz utolsó részében, és ésszerűen viselkednek az emberek megmentésénél, és az igaz tények tisztázásánál. Jelenleg a következő helyzet merült fel: néhány gyakorló különböző régiókban arra szólít fel, hogy őszinte gondolatokat küldjenek ki együtt, hogy megszüntessék a kínai KP-vírust (Wuhan-tüdőgyulladás). De ennek nem így kell lennie. Nem azért jöttetek, hogy megváltoztassátok a történelmet, hanem azért, hogy megmentsétek az embereket a történelem legveszélyesebb pillanatában. Azok a tettek, mint az igaz tények tisztázása, a pártszervekből való kilépés, és az Igaz Szavak őszinte szavalása, az emberek megmentésének legjobb csodaszerei és módszerei. Az emberszívek változása a dolgok egy pozitív fordulatához fog vezetni. A Kínai Kommunista Párt az utolsó kétségbeesett harcát vívja. Nagy káoszt okoz a társadalomban, hogy ezzel ártson az embereknek. Dáfá tanítványként nem szabad hagynotok, hogy a kaotikus jelenségek megmozdítsák a szíveteket. Tartsátok magatokat az alapvetőhöz; csak így tudjátok átlátni a kaotikus jelenségeket.

Li Hongzhi,
2020. március 19.

Utolsó változtatás a magyar fordításon: 2020. március 20.