Miért kell megmenteni az érző lényeket

Miért óhajtja a Teremtő megmenteni az érző lényeket? Mert Ő minden lényt szeret! Mert Ő az, aki életet adott minden érző lénynek.

Amikor a kozmikus birodalom a kialakulás, stabilitás, elfajulás és pusztulás folyamatában a végidőkhöz érkezett, a Teremtő 200 millió évet használt fel a három birodalom létrehozására, és különböző formákat és lehetőségeket rendezett el az érző lények megmentésére, miközben lefektette az alapot az emberi kultúra, gondolkodás és viselkedés számára. Arra is használta az isteni testét, hogy megoldja és megszüntesse minden lény bűneit és karmáját! Hogy érző lényeket mentsen meg, mindenét odaadta, amije van.

Hogy segítsen az embereknek megfelelni az isteni követelményeinek a megmentés kezdetén a végidőkben, a Teremtő a 200 millió év alatt számtalanszor reinkarnálódott több testben, hogy lefektesse az alapot az emberiség kultúrája számára a Földön, megőrizve az emberi erkölcsöt. A történelem hosszú, elhúzódó időszaka alatt a lények újra és újra reinkarnálódtak, több tízmillió évig várakozva; az idők során a Földön élő emberek (beleértve a különböző etnikumokat is) élete és igazi teste többnyire különböző rokonságokat kovácsolt a Teremtővel, és emiatt a Teremtő még jobban szereti az Ő népét. A végidők elérkeztével, hogy a megváltást jobban felajánlhassa, azok a lények, akiknek nem volt ilyen rokonságuk a Teremtővel, nem válhatnak itt emberré ebben az időben, és jelenleg a világ embereinek az igazi teste mind az Ő népe. Még azok az istenek is, akikben az emberek hisznek, azok a lények, akik emberként öltöttek testet, hogy a Fát és a Taót tanítsák, mind az Ő népe. A cél az volt, hogy az istenek az emberi testet használják arra, hogy megalapozzanak egy isteni kultúrát a világ embereinek a Teremtő általi végső megváltásához. A különböző fennmaradt igaz vallások is annak érdekében léteztek, hogy fenntartsák az emberi erkölcsiséget, miközben az emberek a Teremtő végső megváltására vártak. Ami a Teremtőt illeti, Neki joga van önzetlenül szeretni az Ő népét, és még jobban szereti azokat, akiket méltónak tart. Ez az Ő jogosultsága, és senkinek sincs joga beleavatkozni! Ez az Ő legfőbb kegyelme a lények számára!

A Teremtő minden isten Ura a kozmikus birodalomban, és Ő a teremtője minden urak Urának és minden királyok Királyának. Ő parancsol minden lénynek, beleértve minden embert, Istent és dolgot a három birodalomban, amelyet Ő teremtett. Az Ő szeretete a végső szent kegyelem az érző lények számára! A világ emberei számára a legnagyobb megtiszteltetés, hogy Ő szereti őket!

Li Hongzhi Mester
2023. április 17.Töltse le a PDF fájlt

Angol forrás: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208128.html

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat hajtunk végre a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.