Miért akar a Teremtő minden élőlényt megmenteni?

Miért akar a Teremtő minden élőlényt megmenteni? Mert szereti őket! És mert Ő adta nekik az életet.

Amikor az égitest elérte a keletkezéstől, fennállástól és hanyatlástól a megsemmisítésig tartó folyamatban az utolsó szakasz végét, a Teremtő 200 millió évet fordított arra, hogy létrehozza a három világkört, és elrendezze a legkülönbözőbb formákat és lehetőségeket, avégett hogy minden élőlényt meg lehessen menteni. Egyidejűleg lefektette az alapot az emberek kultúrája, gondolatai és viselkedése számára. Ezenkívül az isteni testét használta arra, hogy minden élőlényt megszabadítson a bűneiktől, és csökkentse a karmájukat! Annak érdekében, hogy minden élőlényt megmentsen, mindent odaadott.

Avégett, hogy az emberek megfelelhessenek az istenségek követelményeinek, amikor a végső szakaszban elkezdődik a megváltás, a Teremtő számtalan képmása öltött testet az embervilágban, hogy lefektesse az alapot az emberi kultúra számára, és megőrizze az emberek erkölcsét. A hosszú történelem folyamán minden élőlény évek milliói óta újra és újra inkarnálódott, hogy a Teremtőre várjon. Fokozatosan különféle rokonsági kapcsolatok jöttek létre a földi emberek igazi testei (bezárólag az összes etnikai csoporttal) és a Teremtő között. Így a Teremtő annál jobban szereti az embereit a földön. A megmentés jobb megvalósítása érdekében, abban az időben, amikor a végső szakasz bekövetkezik, a Teremtővel való ilyen kapcsolat nélkül egyetlen élőlény sem ölthet testet emberként. Jelenleg a földön élő összes ember minden igazi teste már az Ő népéhez tartozik. Számos istenség, akiben a földön élő emberek hisznek, emberként inkarnálódott, hogy a mennyei törvényeket és a Taót tanítsa. Még azok az emberek is, akiket eközben felhasználtak, a Teremtő népéhez tartoznak. Az istenségek azzal a céllal használtak emberi testeket, hogy lefektessék az alapot egy isteni kultúra számára, amelyet a Teremtő felhasználhat, amikor a végső szakaszban megmenti a földön élő embereket. Az összes megtartott őszinte vallás létezésének az oka is abban rejlik, hogy megőrizze az emberiség erkölcsét. Mindannyian a Teremtő általi végérvényes megváltásra várnak. A Teremtőnek joga van szeretni az Ő népét. Még jobban fogja szeretni azokat, akiket szeretetre méltónak tart. Ez az ő joga. Senkinek sincs joga beleavatkozni! Az Ő szeretete a legnagyobb kegyelem az élőlényekkel számára!

A Teremtő minden Istenség Ura. Ő minden uralkodó Ura, a királyok királyának Teremtője, minden teremtmény Uralkodója, bezárólag az összes emberi lénnyel, Istenséggel és tárggyal a három világkörben, amelyet Ő teremtett. Az Ő szeretete a legmagasabb szent kegyelem minden teremtmény számára. A földön élő emberek számára a legnagyobb megtiszteltetés, hogy Ő szereti őket!

Li Hongzhi Mester
2023. április 17.Töltse le a PDF fájlt

Kínai változat: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/17/为什么要救度众生-458929.html

Német forrás: https://de.minghui.org/html/articles/2023/4/18/167228.html

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat hajtunk végre a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.