FalunDafa.org
smallA bigA

Maradj távol a veszélytől

A Dáfá azért van itt, hogy megmentse az embereket a végidőkben; a Dáfá az művelés. Bár némely egyének a Dáfá-tanítványok környezetén belül vannak, valójában nem léptek be a valódi művelésbe, és a döntő pillanatokban mindig emberi ragaszkodásokat, emberi nézeteket és emberi érzelmeket használnak a dolgok kiértékeléséhez; némelyek még azt is állítják, hogy „én ezt és ezt tettem a Dáfáért, olyan sokat járultam hozzá a Dáfához”, és így tovább. Ezek az emberek tehát a leginkább hajlamosak arra, hogy a KKP gonosz kémei kihasználják őket.

A Dáfá mindig is létezett, és az emberi világban való megnyilvánulása arra van, hogy megmentse az embereket a végidőkben. Szükség van „emberekre”, hogy bármit is tegyenek a Dáfá számára? A Dáfá az, ami megmenti az „embereket”! Nem az „emberek” tesznek valamit a Dáfá számára! A művelés során az igazságtalanság, hogy „emberek” szenvednek, és a gonosz embereket üldöz – ilyenkor a Mester az, aki megvéd benneteket, miközben egyidejűleg elviseli a bűnös karmát számotokra. A Mester nem tartozik nektek! A Mestert csak azért rágalmazza a gonosz párt, mert Ő mindnyájatokat megment. A karmikus adósságaitok hitelezői, amelyekkel életről életre tartoztatok, és még a hatalmas karmikus adósságaitok áldozatai is ragaszkodnak ahhoz, hogy fizessetek, szóval mit lehet tenni? A világegyetem Fá-elvei is minden egyes embert felmérnek, szóval ezért lesznek megpróbáltatások a művelésben, és ezért történik az üldözés. De aztán az üldözés közepette nem csinálod jól, ami azt okozza, hogy a megpróbáltatások még féktelenebbé válnak. Amikor nem tudtok átjutni, panaszkodni kezdtek a Dáfára, és némelyek még a Mesterre is panaszkodnak. Saját magatoknál van a probléma; a Mester semmivel sem tartozik nektek. Miközben a Mester megment benneteket, Ő el is viseli a bűneiteket számotokra, és még mindenféle módot is talál arra, hogy ellensúlyozza a karmátokat – ti vagytok azok, akik adósai a Mesternek. Ne gondoljátok azt, hogy csak azért, mert tisztáztátok az igazságot, részt vettetek néhány Dáfá-tevékenységben, vagy részt vettetek Dáfá-projektekben, azzal tettetek valamit a Dáfá számára vagy a Mester számára. A Mester az, aki azt mondja nektek, hogy kölcsönösen mentsétek meg és segítsétek egymást, mentsetek meg másokat, miközben megmentitek saját magatokat – ez az érző lények egymás általi megmentése a végidőkben. Ezt nem a Dáfáért teszik. A Dáfá öröktől fogva létezik; senki sem tehet vele semmit. A Dáfá azért van itt, hogy megmentse az embereket a végidőkben, máskülönben az emberek még azt sem tudnák, hogy a világegyetemben létezik Dáfá.

A Dáfá-tanítványok igazságterjesztésének a célja az, hogy képesek legyenek a megpróbáltatások közepette edzeni magukat, és így levetni a karmát, miközben beteljesülnek, és ez még jelentőségteljesebbé és csodálatosabbá teszi a művelés gyakorlását. Ezt sem a Dáfáért teszik; hanem a művelők saját magukért teszik. A rossz bánásmód és igazságtalanság, amit az üldözésben szenvedtek el, szintén a saját bűneiteket távolítja el, nem távolít el semmit a Dáfá számára, és biztosan nem távolít el semmit a Mester számára! A Dáfá azért van itt, hogy megmentse az érző lényeket, és ez titeket is magában foglal! Hogyan lehetne, hogy valaki az adósotok lesz, miközben megment titeket? Te voltál az, aki alá akartál írni egy megállapodást, hogy a végidőkben bekövetkező végső pusztulás előtt eljöjj a világba, hogy a Dáfában művelhesd magad, hogy megmentsd az általad képviselt lényeket. Más szóval, az életedet tetted fel rá, hogy aláírj egy fogadalmat, hogy Dáfá-tanítvány legyél, mert a Dáfában akartad művelni magad. Amikor az elején megkaptad a Fát, a Dáfá-tanítványok mondták neked, hogy a Dáfá itt van, és így elkezdted művelni magad – senki sem kényszerített téged. Egy ember dönthet úgy, hogy nem műveli magát; még ha arra is tetted fel az életed, hogy aláírd a fogadalmat, amikor alászálltál a világba, ennek a fogadalomnak a megszegése is a te saját ügyed, és semmi köze senki máshoz. Az, hogy műveled-e magad vagy sem, a te saját dolgod!

Némely emberek azt mondják, hogy ők művelők, de a valóságban az általuk tett dolgok egyike sem olyan, amit a művelőknek kellene tenniük, és gyakran még a Dáfá-tanítvány címre is szégyent hoznak.

Ezért azt mondom azoknak közületek, akik nem igazán művelik magukat, és azoknak, akik neheztelnek, miután nem sikerült átjutniuk a teszteken a művelés során, a művelés-gyakorlás arra van, hogy saját magadat műveld. Minden, amit teszel, beleértve azt is, amit az igazság tisztázása során teszel, és az üldözést, amit elviselsz, az a művelés folyamata, és olyasmi, amit meg kell tenni, és azt, hogy a régi erők erőszakosan üldöznek, szintén a karmád okozza. Mindez nem a Dáfáért történik, és nem is a Mesterért, hanem inkább azért, mert karmikus adósságod van, ezért a régi erőknek van valamijük, amibe belekapaszkodhatnak.

Mindezt már természetesnek veszitek azért, mert az érző lények iránti irgalmasságából a Mester túl sokat viselt el értetek, vagy azért, mert abban a reményben, hogy sikerrel járhattok a művelésben, túl sokat tett értetek? Némelyek még azt is gondolják, hogy a Mester valahogyan némi hasznot húz belőlük. Azon kívül, hogy elvisel értetek dolgokat, a Mester semmit sem kap tőletek. Csak azért teszi ezt, mert a Mester becsben tartja az érző lényeket! Az, hogy sikerrel jársz-e a művelésben, vagy sem, szintén a te saját ügyed. A világegyetem Fá-helyreigazítása elérkezett a végidőkhöz, és miután ez az időszak véget ér, komoly kiválasztási és eltávolítási folyamat következik. Vigyázz magadra! Dáfá-tanítványok, akik átmentek ezen a történelmi időszakon, még az istenek is tisztelnek benneteket. Neked is becsülnöd kell magad, amiért képes voltál átjutni ezen a példátlan, leggonoszabb üldözésen. Válj egy igaz megvilágosulttá! Csak ez az, amit az istenek nagyszerűnek tartanak!


Li Hongzhi mester
2023. augusztus 31.

Töltse le a PDF fájlt

Angol forrás (kék csapat fordítása) Stay Far Away From Peril | Falun Dafa - Minghui.org

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat hajtunk végre a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.