FalunDafa.org
smallA bigA

A Dáfában való művelés komoly

„A művelés biztosan sikerülni fog, ha az ember a kezdeti lelkesedéssel gyakorolja.” Ez egy igaz mondás a művelési közösségben. Mióta a nyilvánosság elé került, a Dáfá sok fontos mennyei titkot tárt fel. És akár a világ embereire, a művelési közösségre, akár még az istenek birodalmára gyakorolt hatás is példátlan volt. Eleve elrendelt kapcsolattal vagy anélkül, az emberek egymás után jöttek, hogy megszerezzék a Dáfát és gyakorolják a művelést, mégis némely emberek nagyon állhatatosak voltak, amikor először kezdték el gyakorolni a művelést. Némelyek nehéznek találták, hogy elengedjék a különböző fajta ragaszkodásokat, amelyeket hosszú távon alakítottak ki, és ahogy telt az idő, némely emberek lazítottak. Ráadásul elfoglaltak a munkájukkal, és az otthoni környezetüket sem kezelték jól, így még kevesebb idejük van a Fá tanulmányozására és a gyakorlatok végzésére. Bár időnként részt vesznek néhány csoportos tevékenységben, nem képesek szorgalmasnak lenni. Az idő múlásával már egyáltalán nem olyanok, mint egy művelő, és még olyan dolgokat is elkezdtek csinálni, amiket a gyakorlóknak nem szabadna; ha ez így folytatódik, az nagyon veszélyes lesz!

Amikor először lépett be, hogy egy Fá-helyreigazítás korabeli Dáfá-tanítvánnyá váljon, minden ember tudatos oldala fogadalmat tett az isteneknek, és aláírt egy szerződést, amelyben megígérte az életével, hogy teljesíti azt a történelmi küldetést, amelyet egy Dáfá-tanítványnak vállalnia kell, így attól a ponttól kezdve az életét már nem a három birodalom irányította. Így a Mester teljesen eltávolította a Dáfá-tanítványok nevét a három birodalomból, az emberi világból és az alvilágból, beleértve a poklot is. Attól a pillanattól kezdve a Dáfá-tanítványok életét csak a Dáfá irányítja, és többé nem fognak belépni a reinkarnációba, és még ha bűnöket is követtek el, akkor sem irányítja őket a pokol. Azok, akik jól művelik magukat, el fogják érni a beteljesülést, és vissza fognak térni az új világegyetemben levő pozíciójukba, hogy a saját mennyei királyságukat irányítsák. Akik kudarcot vallanak a művelésben, megszegik a fogadalmukat, vagy bűnöket követnek el a Dáfá ellen, azoknak az életükkel kell megfizetniük azt az ígéretet, amit tettek! Csakhogy a Mester irgalmas, és mindez idő alatt esélyeket adott nekik. Mégsem tudnak hálásak lenni, és továbbra is olyan erősen ragaszkodnak a ragaszkodásaikhoz.

Bár a Dáfá-tanítványok művelés-gyakorlásának a formája laza szerkezetű, a művelők számára felállított mércék szigorúak, és a történelmi küldetés komoly és nagy jelentőségű. Ennek az az oka, hogy a beteljesülés után a Dáfá-tanítványok különleges lényekké válnak, és a világegyetemben levő összes isten szemében figyelemre méltó nagy megvilágosodott lények lesznek, akiket a Fá-helyreigazítás időszakában tökéletesítettek. Miért olyan durvák a régi erők a Dáfá-tanítványokkal szemben? Egyrészt irigységből teszik; másrészt lenéznek bizonyos Dáfá-tanítványokat, akiknek túl sok és túl erős emberi ragaszkodásuk van, akik nem a Fá szerint kezelik a dolgokat, amikor helyzetekkel találkoznak, és akik az emberi ragaszkodásuk szemszögéből nézik meg a problémákat. Így azoknak, akik nem csinálják jól, nagy megpróbáltatásaik vannak, és ha ez sokáig így folytatódik, az nagyon veszélyes!

A Fá-helyreigazítás már a végéhez közeledik. A régi erők egy csomót el akarnak távolítani azok közül, akik nem képesek valóban művelni magukat, vagy akik hosszú távon megszegték a szerződésüket, és nem képesek teljesíteni történelmi küldetésüket. Emiatt démonokat használnak, és a legrosszabb emberek némelyikének a testéhez csatolják őket, akik a gyakorlók közé keveredtek, kihasználva ezeknek az embereknek az emberi nézeteit, ragaszkodásait, neheztelését és más gonosz gondolatait, hogy felzaklassák azokat a gyakorlókat, akik nincsenek a Fában, és akik nem művelik magukat igazán. A felszínen úgy tűnik, hogy a cél az, hogy megzavarják a Dáfá-tanítványok környezetét, de valójában a régi erők arra használják őket, hogy megtisztítsák a Dáfá-tanítványok egy csoportját, leleplezve a tanítványok között azokat, akik csak szórakoznak, akik a művelésükben nem tudják elhagyni a ragaszkodásaikat, akik hosszú időre eltávolodtak a Fától, és akik képtelenné váltak a művelés gyakorlására. Ebben a kritikus helyzetben pontosan azokat választják ki, akik követik a példát, és a cél az, hogy eltávolítsák őket. Ez a valódi oka annak, hogy a régi erők felhasználják azokat az embereket, akik jelenleg bajt okoznak.

Azokat, akik bajt okoznak, a démonok irányítják, de ezt ők maguk nem tudják, így természetesen nem fogják elismerni. A probléma az, hogy valóban vannak olyan emberek, akik ragaszkodók és elégedetlenek, akik hallgatóságot adnak ezeknek az egyéneknek, hízelegnek és elfogadják őket, meghallgatják őket, és figyelmet szentelnek nekik, teljesen figyelmen kívül hagyva a Dáfá és a művelés komolyságát. A Dáfá a mennyei Fá, és senki sem zavarhatja össze! Amit összezavarnak, az az emberi szív! Azok, akik illetlenül viselkedtek, pontosan azok, akiket a régi erők el akarnak távolítani. Azoknak, akik már régóta nincsenek összhangban a Fával, különös figyelmet kell szentelniük erre. Azok követik a legnagyobb valószínűséggel őket, akik ragaszkodnak és neheztelnek, vagy még azok is, akiket a hibáik miatt elbocsátottak a Dáfá-projektekből, és akik haragot tartanak. Amikor ezek az emberek összejönnek, hogy levezessék a haragjukat, a ragaszkodásaik teljes mértékben megmutatkoznak. Láttuk, hogy az ilyen emberek sohasem használják a Fát arra, hogy elgondolkodjanak egy pillanatra: Helyes-e, egy elégedetlen szívvel rendelkezni? Ez az, amivel egy művelőnek rendelkeznie kell? Megfelel ez a Fának? Ha nem műveled jól magad, az a te saját dolgod, de ha súlyosan aláásod a Fát, és hatással vagy az emberek megmentésére, akkor a dolog súlyosan komollyá válik. Hogyan engedhetnék meg, hogy a világ emberei megzavarják azt a hatalmas „Fá-helyreigazítást”, amelyet a Teremtő és az istenek rendeztek el több száz millió éven keresztül az érző lények megmentésére! Ez a legnagyobb bűn, amit egyetlen lénynek sem kellene elkövetnie egyik birodalomban sem!

Mindazonáltal némely mások azt mondják: „Én már régen abbahagytam a művelést”, és azt hiszik, hogy ők most már kívülállók, így szabadon mondhatnak vagy tehetnek olyan dolgokat, amelyek ártanak a Dáfának. Ezennel azt mondom ezeknek az embereknek: Amikor először léptél be a Dáfába, már az életedet használtad arra, hogy aláírj egy szerződést. Nem számít, hogy milyen idős vagy fiatal voltál, vagy mennyi idő telt el, egy fogadalomtétel komoly dolog. Más szóval, azoknak, akik azt mondják, hogy abbahagyták a művelést, és azoknak, akik elhagyták a Dáfát, akár a kezdeti napokban, akár nemrégiben, nektek még mindig teljesítenetek kell a fogadalmatokat, akár művelitek magatokat, akár nem. Kezdetben, amikor a kozmikus Dáfá Fá-helyreigazítása során Dáfá-tanítvánnyá akartál válni, az nagyon-nagyon komoly dolog volt. Ez egy jelentős döntés egy lény számára; ráadásul ez egy olyan fogadalom, amelyet az életével írt alá! Tehát úgy gondolod, hogy éppen művelheted magad, ha akarod, és abbahagyhatod, ha nem akarod? Hogy engedhetnék meg az embereknek, hogy tréfát űzzenek ezzel a súlyos kozmikus felelősséggel, az istenekkel és a Teremtővel! Ha egyszer aláírtak egy fogadalmat, azt teljesíteni kell!

Tekintettel ezekre az emberekre, irgalomból, a Mester még egyszer és utoljára elmagyarázza nektek a Fát. Hogy hová fogtok kerülni, ügyeljetek magatokra! A régi erők egy ilyen hatalmas, a gonosz KKP által irányított országot használtak fel a teljes elnyomásra – még mindig nem vagytok tisztában a művelés komolyságával? Hogy az emberek istenekké váljanak – ez példa nélküli a történelemben, hogy ne lenne ez komoly? Azok a különböző fájdalmas leckék, amelyekkel a Dáfá-tanítványok szembesültek a művelés során, amikor nem csinálták jól, még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy felébresszenek benneteket?


Li Hongzhi mester
2023. szeptember 1.

Töltse le a PDF fájlt

Angol forrás (kék csapat fordítása) Cultivation in Dafa Is Serious | Falun Dafa - Minghui.org

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat hajtunk végre a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.