Falun or Law wheel

Rövid bevezető a Fálun Dáfá-ról

A Fálun Dáfá (másik nevén Fálun Gong) a Buddha Iskola egy magas szintű önművelési útja, melyet a gyakorlatok mestere, Li Hongzhi alapított. A tanítás alapja “a Világegyetem legmagasabb fokú tulajdonságaival való azonosulás: Zhen, Shan, Ren (Igazságosság, Könyörületesség, Tolerancia). A művelési út vezérfonalát is ezek a legfőbb tulajdonságok alkotják, ez az út azokon a törvényeken alapul, amelyek a Világegyetem fejlődési folyamatát is biztosítják.” Li Mester tanításait több kötetben rögzítették, néhány példa ezek közül: Fálun Gong, Zhuán Fálun, Fálun Dáfá, "A nagyszerű tökéletesség útja", Kulcsok a szorgalmas előrehaladáshoz, valamint a Nagy versek. Ezeket a műveket számos más munkával együtt összesen harmincnyolc nyelvre fordították le és adták ki, világszerte forgalmazzák őket.

A Fálun Dáfá gyakorlása az elmére összpontosít, az elme és a gondolatok művelésével foglalkozik, kiemelve a Xinxing-et, ami a Gong energiájának növekedésére szolgál. Egy ember magas Gongja egyenesen arányos Xinxing-jének szintjével. A Xinxing fogalma magában foglalja az erkölcs (egyfajta fehér anyag) és a karma (egyfajta fekete anyag) átalakulását. Ezen felül tartalmazza még a türelmet, a tisztánlátást és a lemondást – lemondást a hétköznapi emberek vágyairól és ragaszkodásairól, valamint a legnehezebb megpróbáltatások elviselését is. E koncepció alapján azonban még számos más dologgal is rendelkezik.

A Fálun Dáfá magában foglalja a test művelését is, mely különleges gyakorlatok végzését jelenti. E gyakorlatok egyik celja, hogy erősítse a művelők természetfeletti képességeit és a Gong energiamechanizmusait. Másik célja, hogy kifejlesszen a testen sok-sok élőlényt. A magas szintű gyakorlásnal ugyanis kialakul a Halhatatlan Gyermek és még sok más képesség is fog kifejlődni. A Fálun Dáfá gyakorlatainál szükség van arra, hogy ezek a dolgok kialakuljanak és nemesedjenek a művelés által. Egy olyan átfogó, az elmét és a testet is egyaránt művelő rendszer – mint például ez is – egyaránt szükségessé teszi az önművelést és a fizikai gyakorlatokat is, de a gyakorlatokkal szemben sajat magunk nemesítését helyezi előtérbe. Ugyanis egy személy Gong-ja nem fog növekedni, ha csak a gyakorlatokat végzi, miközben nem műveli a Xinxingjét. A gyakorlatok tehát csupán kiegészítők lehetnek a spirituális tökéletesség elérésehez.

A Fálun Dáfá magában foglalja a Fálun, vagy “törvény kerék” művelését. A Fálun egy intelligens és forgó létező, amely nagy energiájú anyagból tevődik össze. A Fálun-t Li Hongzhi mester ülteti be a gyakorlók alhasába, ami más dimenziókban állandóan forog, a nap huszonnégy órájában. (Az igaz művelők úgy is megkaphatják a Fálun-t, ha Li mester könyveit olvassák, a 9 előadás videóját nézik, hangfelveteleit hallgatják, vagy közösen tanulják a tanítványokkal a Fálun Dáfá-t.) A Fálun segít a gyakorlóknak automatikusan gyakorolni. Azaz a Fálun mindig nemesíti a gyakorlót akkor is, ha nem végzi minden pillanatban a gyakorlatokat. A világon nyilvánosságra hozott gyakorlatok közül, csak a Fálun Dáfá-nak sikerült egy olyan állapotot elérni, melyben "a Fá nemesíti az embert".

A forgó Fálun ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik mint az univerzum, annak a kicsinyített mása. A Buddhista Fálun, a Taoista Jin-Jang, és minden a Tíz Égtáj Világából visszatükröződik a Fálun-ban. A Fálun a gyakorló önmegváltására szolgál, ha befelé forog (az óramutató járásával megegyezően), mivel nagymennyiségű energiát vesz fel az univerzumból és ezt Gong-energiává alakítja át. A Fálun mások megváltására szolgál, ha kifelé forog (az óramutató járásával ellentétes irányba), mert energiát szabadít fel, ami képes megmenteni minden élőlényt és kijavítani minden helytelen állapotot. Így egy gyakorló személy jelenléte kedvező hatással van a többi emberre is.

A Fálun Dáfá “bölcsességet ad az embereknek és harmonizáló hatású. A gyakorlatok mozdulatai rövidek, rendkívül egyszerűek és könnyűek.”
A Fálun Dáfá sajátosságai 8 pontban foglalhatóak össze:

1. A Fálun-t műveli, az elixír energia helyett.

2. A Fálun akkor is tisztítja az embert, amikor nem végzi a gyakorlatokat. 

3. A főtudatot műveli, úgy hogy az a személy, aki megkapja a Gong energiáját teljesen magánál van.

4. A szellemet és a testet együttesen műveli.

5. A művelési út öt gyakorlatból áll, amelyek egyszerűek és könnyen elsajátíthatóak. 

6. Az elme nem alkalmaz közvetlenül semmit, tehát kockázat nélküli és a Gong energia is gyorsan növekszik.

7. A gyakorlatok végzésének helye, ideje és iránya nem fontos és az sem, hogy a gyakorlat melyik részénél fejezük be.

8. A Mester Fá teste védelmet nyújt, tehát nem kell félnünk, hogy a rosszindulatú lények esetleg kárt okoznak.

A Fálun Dáfá tanításai tehát teljesen eltérnek a hagyományos módszerektől vagy azoktól, amelyek a belső elixír nemesítésére, vagy a Dan–ra épülnek. 

A Fálun Dáfá gyakorlása már az elejétől fogva magas színvonalon kezdődik, így biztosítva azoknak a legalkalmasabb, leggyorsabb, legideálisabb és legértékesebb művelési formát, akiknek eleve elrendelt sorskapcsolatuk van, vagy akik eddig évekig más módokon gyakoroltak, de mégsem növekedett náluk a Gong. 

Amikor a Xingxing emelése és a Gong ereje is elér egy bizonyos magasságot, akkor a művelő kaphat egy elpusztíthatatlan testet, amíg itt van ebben a világban. Megvalósíthatja a “Gong felnyitását”, a  megvilágosodást, s képes lesz majd egy még magasabb szintre emelkedni. Ezeknek az embereknek nagy elszántsággal kell tanulniuk az igaz tanításokat, dolgozni azon, hogy elérjék a végső helyzetüket, emelni a Xinxing-jüket és elhagyni ragaszkodásaikat. Csupán ezen a módon van lehetőségük arra, hogy elérjek spirituális tökéletességüket.

Becsüld meg - A Buddha Fá egyenesen előtted áll.