hu.FalunDafa.org
 

 

 

 

 

A Fálun Dáfá

jelentéseinek az elmagyarázása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 


Megjegyzések az újra kiadáshoz

 

Amikor „A Fálun Dáfá jelentéseinek az elmagyarázása” akkoriban ki lett adva, főképp arra szolgált, hogy megemelje az asszisztensek minőségét és az asszisztensi képességüket. Ha a normál új tanulók által nem lehet elfogadva, az veszteségeket és zavarásokat fog okozni a Dáfá-nak, ezért a kiadás korlátozva lett.

Amióta a tanulók az egész országban megvalósították a -tanulást és a szilárd művelést, nektek egy mélyebb megértésetek van a Dáfá számára. A szilárd művelésen keresztül ti valóban megtapasztaltátok a Dáfá nagyszerűségét és a szintnek a megemelésével való szoros összefüggését, és szemmel láthatóan magasabb felismeréseket értetek el. Ezen körülmények között eldöntöttem, hogy még egyszer kibocsátjuk és kiadjuk „A Fálun Dáfá jelentéseinek az elmagyarázása” című könyvet. De nektek ügyelnetek kellene egy tendenciára, nevezetesen nem kellene eredeti [új és nem hallott] dolgok után kutatnotok a Dáfá-ban. Némelyek tényleg azon vannak, hogy állandóan azután kutassanak, mit mondtam már megint, hány új könyv létezik, milyen új útmutatások léteznek megint és így tovább és így tovább… Nyugton kellene tartsátok a szíveteket és szilárdan és valóban tovább művelnetek magatokat. Valójában mindegy, milyen sok írás lesz még kiadva, azok mind segédanyagok a „Zhuán Fálun” számára. Ami valóban vezet benneteket a művelésnél, az csak a „Zhuán Fálun”. Ennek meg van a tartalma a hétköznapi emberek szintjétől kezdve az összehasonlíthatatlanul magas szintekig. Ameddig tovább műveled magad, a „Zhuán Fálun” örökre vezetni fog téged a művelésnél és a megemelkedésnél.

A szöveg külszínétől fogva a „Zhuán Fálun” nem olyan gazdag szóvirágokban (virágos) és ráadásul nem felel meg a modern nyelvtannak. Ha viszont én a modern nyelvtannal dolgoztam volna át ezt a Dáfá-t, egy nagyon komoly probléma adódott volna: A szövegnek a nyelvi szerkezete megfelelne a szabványnak és szép lenne, de tartalmilag nem rendelkezne többé egy mélyebb és magasabb értelemmel. Mert a modern szabványosított szókincs egyáltalán nem tudja kifejezni a Dáfá irányítását különböző magasabb szinteken és a -nak a megjelenéseit mindegyik szinten, ami szükséges, avégett hogy meghozza a lényeges változásokat, amelyeknél a tanulóknak a bentije és a művelési energiája át van változtatva és meg van emelve.    

Ez a „jelentések elmagyarázása” szintúgy kiegészítő anyagként lett kiadva, avégett hogy jól tudjátok tanulni a „Zhuán Fálun”-t. Remélem, hogy a Dáfá-tanítványok tudják mesterként szemlélni a -t, tudnak zavarásokat eltávolítani és tudják keményen és szilárdan művelni magukat. Ez jelenti pontosan azt, szorgalmasan előrehaladni.

 

Li Hongzhi

1996. 01. 05.

 

Megjegyzések, amelyek ezelőtt vannak írva [Előszó]

 

Azért hogy a Fálun Dáfá asszisztensi munkáját jobban végezhessék el és a kutatótársulatnak és a különböző területek asszisztensközpontjainak a kívánságát követve, most hivatalosan ki vannak adva a -nak azok a magyarázatai és elmagyarázásai, amelyeket én az asszisztensek számára megrendezett üléseken tartottam, miután felülvizsgáltam azokat.

Akkoriban az ülések résztvevői között szintén voltak egyes asszisztensek más tartományokból és városokból. Miután megmagyaráztam és elmagyaráztam a -t, némelyek írásba állították ezt össze (foglalták ezt) a hangszalagfelvételek alapján és némely vidékeken szintén még tovább osztogatták, írták le és másolták. Amikor megmagyaráztam és elmagyaráztam a -t, én ezt bizonyos helyzetekre, bizonyos körülményekre és konkrét emberekre irányulva tettem, ezért a lejegyzett írásoknak ezen tényezők nélkül a megértés szempontjából eltérő jelentéseik lehetnek, mint az általam elmagyarázott -nak; könnyen félre is lesznek értve, ez hátrányos a Dáfá terjesztésére.   

A kiadott „A Fálun Dáfá jelentéseinek az elmagyarázása” egy belső olvasmány az asszisztensek számára. A Fálun Dáfá terjesztésénél mindegyik asszisztensnek viselnie kell a felelősséget saját magáért, a tanulókért, a társadalomért és a Dáfá-ért. A bemutatásánál és a kérdésekre való válaszolásnál mindenki a Dáfá megértésének a mértéke és az emberek felfogóképessége szerint kellene terjessze a Dáfá-t és be kellene tartsa a helyes mértéket.   

 

 

Li Hongzhi

 

Tartalomjegyzék

 

 

 

A elmagyarázása a Fálun Dáfá-asszisztensek számára Csangcsunban

(1994. 09. 18.) ………………………………………………………………………. 4

 

Javaslatok a Fálun Dáfá-asszisztensek ülésén Pekingben

(1994. 12. 17.) ………………………………………………………………………. 36

 

Beszéd Guangzhouban néhány asszisztensközpont illetékesei számára az egész országból

(1994. 12. 27.) ………………………………………………………………………. 47

 

Elgondolások a -helyreigazításra vonatkozóan a Fálun Dáfá-asszisztensek ülésén Pekingben

(1995. 01. 02.) ………………………………………………………………………. 60

 

Szójegyzék …..…..………………………………………………………………….. 68

 

A elmagyarázása a Fálun Dáfá-asszisztensek számára Csangcsunban

 

(1994. 09. 18.)

Minden jelenlevő asszisztens és fő támasz, aki a Fálun Dáfá telepítésénél [fejlesztésénél], mindenekelőtt a Fálun Dáfá telepítésénél [fejlesztésénél] Csangcsunban, egy döntő szerepet játszik. A tanulók sok gyakorlócsoportból sok kérdést tettek fel. Az asszisztenseink és fő támaszaink némely kérdéseket nem tudnak olyan jól vagy egyáltalán nem tudnak megválaszolni, erre két ok létezik: Az egyik az, nem értették meg a -t mélyrehatóan. Tulajdonképpen a szemináriumokon mi már mindent elmagyaráztunk. Ameddig alaposan megértik a -t, mindent meg lehet válaszolni. Ez az okoknak az egyike, éspedig a fő ok. A másik az: Egyes konkrét kérdéseket, amelyeket a tanulók feltettek, nem olyan könnyű megválaszolni. Mert az asszisztenseknek közvetlen kapcsolataik vannak a tanulókhoz, sok konkrét kérdést nem olyan könnyű megválaszolni.

Nekem mindig ilyen magatartásom van: A -t már elmagyaráztam általános érvényűen és összefogóan, a saját művelésednek a kérdésénél akkor ezen szerint kellene cselekedned. Ha minden el lett volna magyarázva, akkor semmi több művelni való sem létezne saját magad számára, ezért nem magyarázhatok el még többet. Ha még többet magyaráznék el, az semmi mást nem jelentene, mint hogy én magammal vinnélek felfelé. Ami fennmarad, az csak néhány konkrét kérdés. Ennek ellenére némely tanulók még mindig kérdéseket akarnak feltenni, ők egyszerűen nem tudják elengedni az aggodalmakat. Ha nem kérdezhetnek meg engem, úgy az asszisztenseinket kérdezik meg vagy a sokéves tanulókat, akik valamivel hosszabban gyakoroltak. Ha viszont az asszisztensek vagy a sokéves tanulók saját maguk nem élték át azt, nem is válaszolhatják meg a kérdéseket olyan könnyen.

Miért hagylak én benneteket együtt végezni a gyakorlatokat? Ha problémákba ütköztök, tapasztalatokat cserélhettek és beszélgethettek egymással, és így a problémák meg is lehetnek oldva. Ha egyedül gyakorol az ember és aztán problémákba ütközik és nincs tisztában velük, úgy nagyon zavarodott. De a gyakorlócsoportban együtt beszélgethettek ezekről és ezáltal sok probléma meg lehet oldva. Tulajdonképpen ha az embernek problémája van és az okokat egyszerűen a xinxingjénél keresi, úgy minden probléma meg lehet oldva. Mindazonáltal létezik néhány konkrét kérdés, amelyik valóban nagyon kényes az asszisztensek számára. Ezekre a kérdésekre irányulva tartok egy ülést számotokra. Ez egy különleges dolog az asszisztensek számára Csangcsunban, más területek még nem rendelkeznek ilyen alkalommal. Ez alkalommal visszajöttem és sok elintézni való dolgom van. Ezt mindannyian tudják a tanulók, ezért olyan keveset zavarnak, mint lehetséges. Talán már nagyon erősen zavarva vagyok, ha a telefon csak egyszer cseng, ezért sok tanuló még csak nem is hív. Ezt tudom. Így azért hívlak össze benneteket, hogy megválaszoljak egypár kérdést számotokra. A fő asszisztensközpont ideadott nekem néhány tapasztalatbeszámolót a tanulóktól, létezik még néhány összeállított kérdés. Még nem volt időm átolvasni őket, mivel a harmadik könyv – a „Zhuán Fálun” – javításánál vagyok, még sok más elintézni való dolog is létezik.        

Ma megválaszolom a kérdéseiteket. Ez főképp arra szolgál, hogy a jövőben könnyebben végezhessétek a munkát. Ha éppen erről van szó, még egyvalamit akarok mondani: Az itt jelenlevő asszisztensek eleget kellene tegyenek a kötelességüknek; az még nem elegendő, csak a gyakorlatok oktatásáért (a gyakorlatokkal való törődésért) venni át a felelősséget, ti mélyrehatóan kellene megértsétek és valóban uraljátok a -t. Sokat kellene olvassátok a könyvet és sokat hallgassátok a hangszalagfelvételeket, legalábbis nektek világosabb kellene legyen, mint a normál tanulóknak, csupán akkor lehettek jó asszisztensek. Nektek feltétlenül világos megértésetek kellene legyen a -ról. Ha a tanulóknak bármilyen kérdéseik vannak, legkevesebb általánosan meg kellene tudjátok válaszolni azokat. Ugyan nem lehet azt mondani, hogy az rendelkezik egy vezető hatással, de nagyjában és egészében véve el kellene tudjátok magyarázni azokat. A művelési utat valóban magas szinteken terjeszteni az pontosan az, hogy embereket váltunk meg, az éppen a valódi művelés. Ha ezt így szemléli az ember, akkor ennél nincs különbség a templomban vagy a hegyek mélyén és az őserdőkben való kizárólagos műveléshez képest.    

Ez a mi -nk főképp a hétköznapi emberek társadalmában van terjesztve, a legtöbben a hétköznapi emberek között művelik magukat. Így arra szólítjuk fel a művelőt, hogy a hétköznapi emberek közötti művelésnél nagyjában és egészében véve a hétköznapi embereknek megfelelve viselkedjen. Világosan kifejezve a gyakorlócsoportjainknak az illetékesei olyanok a művelésnél, mint egy apát vagy egy elöljáró a templomban. Ezzel csak egy összehasonlítási képet csinálok. Senki sem ajánl fel nekünk egy hivatalt és ígér nekünk valamit. Nálunk mármost egy ilyen művelési forma van. Gondoljátok át egyszer, akkor ők nem ugyanolyanok? Egy csoport művelőt jól vezetni, az a határtalan gongnak és erénynek egy dolga. Ha nem vezeti jól az ember, akkor azt mondom, hogy nem teljesítette a kötelességét. Egyszerűen ebből az okból kifolyólag hívtalak össze benneteket. A fő asszisztensközpontnak az illetékesei már szóltak nekem, hogy tarthatok-e még egy szemináriumot. Úgy találom, hogy a ti művelésetek számára szintén nem előnyös, ha ez a túlságosan világosan el van magyarázva. Különben a hétköznapi emberek alapelveivé válna. Nem szükséges arról beszélnünk, hogyan kellene műveljék magukat a hétköznapi emberek. Azonnal megválaszolom a kérdéseiteket ezeken a cédulákon. A fennmaradt időben még tehettek fel kérdéseket tovább, amennyiben még rendelkeztek valamennyivel. Ha te bármilyen tudás után akarsz kutatni, akkor ne tegyél fel olyan kérdéseket. Szintén ne tegyetek fel olyan kérdéseket, amelyek az állami politikáról szólnak. Főképpen a viszonylag tipikus kérdések lesznek megválaszolva, amelyekbe a művelésnél ütközünk, ilyen kérdéseket feltehettek.          

Mi csak az asszisztensekkel és a munkatársakkal tudattuk, hogy vegyenek részt ezen az ülésen, később semmi esetre sem kellene magatokkal hozzátok azokat, akikkel nem lett tudatva. Ha sok ember jön, némely dolgokat nem egyszerű megcsinálni. Mivel ti mindannyian asszisztensek vagytok, eredetileg valami magasabbat és konkrétabbat akartam elmagyarázni, avégett hogy az asszisztenseknek a munkája később elő legyen segítve. De némelyek új tanulók és csak egyszer vettek részt egy szemináriumon, némelyek még csak egy szemináriumon sem vettek részt. Ha ők egyszerre valami ilyen magasat és mélyrehatót hallanak, csak nagyon nehezen foghatják fel, ennek nem lehet jó hatása rájuk és még könnyen ellenállást is fog előhívni a gondolataikban, és így ezek az emberek tönkre lehetnének téve.

Az asszisztenseknek teljesíteniük kellene a kötelességüket és kijavítaniuk az új tanulóknak a gyakorlómozdulatait, ha azok nem helyesek. Némely sokéves tanulóknak a gyakorlómozdulatai tulajdonképpen már jók, csak még egy picike hiányzik, akkor ezt megmondhatjátok neki a gyakorlat után, úgy hogy a nyugalom közben ne legyen megzavarva. A gyakorlás közben nem kellene őt megzavarni. Az új tanulóknak feltétlenül segítve kell legyen. Ha valaki kérdéseket tesz fel, még türelmesen el is kell magyaráznotok nekik azokat. A gyakorlócsoportjainkban minden tanulónak megvan ez a kötelessége, ti nagy terjedelemben kellene megváltsatok minden lényt. Mit jelent „nagy terjedelemben megváltani minden lényt”? Minden lényt hagyni megkapni a -t, az csupán minden lénynek a valódi nagy terjedelmű megváltása. Megy az, ha másoknak kérdéseik vannak és te nem magyarázod el nekik?   

Az asszisztensek feltétlenül egy iskolára kellene összpontosítsanak a gyakorlásnál. Azoknak a tanulóknak, akik a gyakorlásnál nem tudnak egy iskolára összpontosítani, meg kellene ezt mondanotok és segítenetek nekik. Ha ők valóban nem tudnak egy iskolára összpontosítani és nem tudják elengedni a dolgaikat, akkor javasoljátok nekik, hogy hagyják el ezt itt és hogy gyakoroljanak egy másik csigongot, avégett hogy a tanulóink ne legyenek megzavarva attól. Ha ők egyszerűen nem akarnak elmenni, úgy mi nem is csinálhatunk semmi mást. Ha gyakorolnak is, semmit sem kaphatnak, az azt jelenti, hogy nekik nincs jó megvilágosodási képességük. A buddhista rendszerben mi a könyörületességből indulunk ki; az nem megy, ha megbüntetjük őket egyszer. Ha egyvalaki nem szabotálja komolyan az ortodox -t, nem szabad könnyelműen ellenlépéseket tenni ellene.

Némelyek mások betegségeit gyógyítják vagy másokat azért hagynak a gyakorlócsoportjainkhoz jönni, hogy [azok] meggyógyíttassák magukat; ez mind olyasmi, ami a Dáfá-t szabotálja. Ez egy nagyon komoly dolog, senki sem szabad ilyesmit csináljon. Aki ilyesmit csinál, az nem az én tanítványom. Ha egy asszisztens ilyesmit csinál, azonnal ki kell legyen cserélve. Feltétlenül vessetek véget ennek a két jelenségnek.

Az asszisztenseknek, olyannyira, mint lehetséges, teljesíteniük kellene a kötelességüket a munkájuknál, ti a problematikus munkát is saját magatoktól kellene csináljátok. Némely asszisztensek talán már öregebbek és nincs olyan mély megértésük a -ról. Ugyan jónak találják, de nem tudják pontosan elmagyarázni, akkor kikereshettek néhány munkatársat (asszisztenst), hogy segítsenek az asszisztenseknek a munkánál. Nem a saját nyereségedről és veszteségedről van szó, hanem ez a iránti felelősség. A te saját nyereséged és veszteséged is szorosan össze van kötve a -val. Az asszisztensi munkánál semmiféle saját gondolatokat sem kellene belekeverjetek, különben az úgy a saját, mint a közös művelést is befolyásolni fogja. Az asszisztensek gyakorlómozdulatai olyan helyesek kellene legyenek, mint lehetséges, olyannyira, mint lehetséges, meg kellene egyezzenek a videofelvételekkel, nagyjában és egészében véve egyformák kellene legyenek. Ami a kicsi és parányi különbségeket illeti, úgy azok elkerülhetetlenek is. Az nem is érhető el, hogy a mozdulatok abszolút egyformák legyenek, ugyanazon sablon szerint. Már elegendő, ha nagyjában és egészében véve megegyeznek. De az nem megy, ha túl nagyon különbözőek, mindenekelőtt az asszisztenseknél; ha úgy tanítod meg másoknak az balul üt ki.    

Most elkezdjük megválaszolni a kérdéseket.

Kérdés: Milyen állapot a szellem és a test (az alak) összes megsemmisítése?

Mester: A szellem és a test (az alak) összes megsemmisítése egy régi kifejezés, mi a szellem és a test (az alak) teljes megsemmisítésének nevezzük. A „” (összes) szó nem hangzik jól. A megsemmisítés pontosan feloszlatottat jelent. A „” (összes) pontosan úgy van kiejtve, mint a „” (együtt), együtt azt jelenti befejezni, ezért a jövőben mi azt mondjuk a szellem és a test (az alak) teljes megsemmisítése. Természetesen a könyvben még mindig a szellem és a test (az alak) összes megsemmisítése áll. Ez a könyv csak az átmeneti időszakra való olvasmány. Amikor az első könyvünk „A kínai Fálun Gong” lett írva, némely területeken ez nagyon hasonló az alacsony szinteken levő csigongokhoz. A második könyv az „A kínai Fálun Gong”-nak az átdolgozott változata, ez sokkal magasabb, mint a csigong. Most azon vagyok, hogy összeállítsam az egész általam elmagyarázott -t. Ha később teljesen meg lesz írva, a Dáfá-ként kellene szolgáljon, amelyik irányít bennünket a valódi művelésnél. Az új könyvben sok kifejezés (terminológia) helyesbítve lesz.

Az alak pontosan a formával rendelkező testet jelenti, ezzel nemcsak az anyagi dimenzióban levő testre van gondolva, amit a hús-vér szemünkkel láthatunk. A testeid mindegyik dimenzióban léteznek, mindegyiknek megvan az alakja és ezek anyagi lét [nekik anyagi létezésük van]. A rendkívül mikroszkopikusig léteznek a testek. Ez azt jelenti, amilyen sok dimenzió létezik, olyan sok teste is van egy embernek. A szellem és a test (az alak) teljes megsemmisítése azt jelenti, hogy mindezek a testek nem fognak létezni többé.    

A szellem egy embernek az ősszellemét jelenti. Hogy ez fő-ősszellem vagy mellékősszellem-e, hogy különböző élőlények-e, a szellem és a test (az alak) teljes megsemmisítésénél ez nagyon szörnyű! Az egész világegyetemben semmi sem létezik, ami még szörnyűbb lenne, mint ez. Ez azt jelenti, minden meg lesz semmisítve, semmi sem fog létezni. Természetesen még léteznek a végtelenül mikroszkopikus alapanyagok. Én megmondtam, hogy a légüres térben (vákuumban) is léteznek alapanyagok. A mi modern fizikánknak a kutatása csak a neutrinónak a szintjét érte el, tehát neutrinó a legkisebb alapanyag. Ez még nagyon-nagyon messze távol van az alapanyagnak az ősanyagától és egy élőlénynek a legkisebb ősanyagától. Ha a rendkívül mikroszkopikus alapanyagok a megsemmisítésen keresztül eljutnak a legőseredetibb állapotba, ezt a szellem és a test (az alak) teljes megsemmisítésének nevezzük. Mivel újra visszatértek a legőseredetibb állapotba, úgy nem is léteznek többé, a nagyon magas szinteken levő nagy megvilágosultak sem láthatják őket többé. Nekik gondolataik sincsenek többé és egy szétszórt legmikroszkopikusabb formában találhatók. Korábban csupán azok lettek így kezelve, akik magas szinteken vétettek a nagy ellen. Az emberiség megsemmisítésénél ugyanígy van, mert az ember már a legalacsonyabb szintre esett, ha továbbra is rosszat tesz, ez előtt a probléma előtt áll. Ez azt jelenti, ő alaposan el lesz távolítva a világegyetemből, gondolat egy sem és alapanyag még alig marad meg. A legőseredetibb, legőseredetibb állapotig lesz megsemmisítve.          

Kérdés: A férfi- és női buddháknak a neme ugyanolyan, mint egy művelő hús-vér testének vagy az a fő-ősszellemnek a neme?

Mester: Ha egy ember a művelésen keresztül túlment a három világkörön, ő már az arhát-gyümölcshelyzetben műveli magát, ez nevezetesen a kezdeti gyümölccsel rendelkező arhát. Ebben az időpontban már lehet mondani, hogy ő egy buddha. Valójában már a buddha-testtel műveli magát. Az arhát fel van osztva a kezdeti gyümölccsel rendelkező arhátra, a helyes gyümölccsel rendelkező arhátra és a nagy arhátra. A szintjeiknek a távolságai nagyon nagyok. Egy nagy bódhiszattva már „fotuo”-ként lehet megjelölve. Ha az ember a művelésnél az arhát-gyümölcshelyzetben jut el a megvilágosodáshoz, egy férfitestnek a megjelenésével rendelkezik, mindegy, hogy hímnemű vagy nőnemű. Ha viszont te a hétköznapi emberek között műveled magad, a hús-vér testednek a neme nem fog megváltozni. Hogyan nézne hát az ki, ha a hús-vér tested egyszer férfiúi és egyszer női lenne? Korábban néhány ember az arhát-pozícióban jutott el a beteljesüléshez a művelésen keresztül. A beteljesüléshez jutni nem rendelkezik ugyanazzal a jelentéssel, mint a horizontnak (látókörnek) az elérése. Ha egy ember a művelésen keresztül csak az arhát-pozícióban juthat el a beteljesüléshez, nem művelheti többé magát tovább felfelé, ez már kezdettől fogva le van rögzítve. Mihelyt az ember eljut a gong felnyitásához, egy férfitestnek a megjelenésével rendelkezik, mindegy, hogy eredetileg hímnemű vagy nőnemű [az eredeti nemére való tekintet nélkül]. Mert a teste az egy buddha-test, amit ő művelt ki. Az arhát-gyümölcshelyzetben mindenki egy férfitestnek a megjelenésével rendelkezik.

Az igazi ősszellem lehet férfiúi és női is. A teste – hogy ő a nagyenergiájú alapanyagok által át van változtatva vagy hogy ez az elpusztíthatatlan test-e, amelyet kiművelt, vagy hogy ez az a test-e, amelyet a Buddha a nirvána közben adott neki – az arhát-gyümölcshelyzetben mindezek a férfitestnek egy megjelenésével rendelkeznek. A bódhiszattvának a szintjén mindenki egy női testnek a megjelenésével rendelkezik. De az ősszellemnek a neme változatlan marad. Ha az ember elérte egy buddhának a szintjét, még mindig rendelkezik egy testtel, csak ez a test nagyenergiájú alapanyagokból van összeállítva. Még magasabb szinteken is léteznek testek, ezek nevezetesen a különböző dimenziókban levő testek (buddha-testek). Ha az ember elérte egy buddhának a szintjét, megint ugyanazzal a nemmel rendelkezik, mint a fő-ősszelleme. Egy férfi-buddha az pontosan egy férfi-buddha és egy női buddha az pontosan egy női buddha.    

Kérdés: Mi a jelentése a benti és a buddha-test művelésének?

Mester: A benti, amire itt gondolunk, az egy összefoglaló kifejezés a művelésnek az alacsony szintjén. Ez a testeidet jelenti minden dimenzióban, bezárólag a hús-vér testeddel.

Kérdés: Az ortodox -t megkapni és a helyes gyümölcsöt elérni beteljesülésként van szemlélve. Milyen messzire kellene műveljük magunkat, hogy eljussunk a beteljesüléshez?

Mester: A beteljesülés és a gyümölcshelyzetünknek a magassága két különböző dolog. Ez nevezetesen azt jelenti, te az arhát-gyümölcshelyzetig művelted magad, te már egy buddha-testtel műveled magad. Korábban csak a tathágaták voltak buddhákként megjelölve. Most valamivel több buddha létezik. Ha felosztja őket az ember, az úgy van, hogy a tathágaták is illetékesek néhány buddháért, ezek a buddhák még nem érték el a tathágata-szintet. Azokat, akik magasabbak a bódhiszattvánál, pontosan buddhának hívják, egy nagy bódhiszattvát is buddhának hívnak. Sőt arhátok és bódhiszattvák vannak buddhaként megjelölve, mivel mindannyian a buddhista iskolához tartoznak. Úgy én mondom nektek, ha ti az arhát gyümölcshelyzetig műveltétek magatokat, ti már egy buddha-testtel művelitek magatokat, így van ez elgondolva. De, ámbár te egy buddha-testtel műveled magad, nem feltétlenül jutottál el a beteljesüléshez. Az embereknek a velük született alapjuk más és az a képességük is más, hogy szenvedéseket viseljenek el. Némelyek a bódhiszattva-gyümölcshelyzetig művelhetik magukat, némelyek a buddha-gyümölcshelyzetig művelhetik magukat, némelyek még magasabbra művelhetik magukat, tehát a tathágata-gyümölcshelyzeten túlra. Némelyek csak az arhát-gyümölcshelyzetet érhetik el. De mindegy, melyik szintet érte el az ember, már túljutott a három világkörön, ez már a gyümölcshelyzet elérésének számít, ez tehát azt jelenti, hogy te már megkaptad a helyes gyümölcsöt. De neked nem kell már eljutva lenned a beteljesüléshez: El lett rendezve, hogy te a bódhiszattva-gyümölcshelyzetben jutsz el a megvilágosodáshoz és éred el a beteljesülést, ha te elérted az arhát-gyümölcshelyzetet, de még nem érted el a művelésednek a legvégső célját, még nem jutottál el a beteljesüléshez. Így viszonyul ez. Bármilyen sokat is áldoztál, amilyen sokat művelted magad, olyan sokat is kapsz. Ámbár még nem művelted magad a beteljesüléshez, már megkaptad a gyümölcshelyzetet. Mindazonáltal nem jutottál el a beteljesüléshez, ott még létezik a szintnek egy kérdése, te még ne érted el a művelésednek a végső célját.       

Kérdés: Mi az összefüggés „az eredethez és az igazhoz visszatérni” és „a helyes gyümölcsöt megkapni” között? Mi a tartalmi jelentése az eredetnek és az igaznak?

Mester: „Az eredethez és az igazhoz visszatérni” más, mint „az egyszerűséghez és az igazhoz visszatérni”, amire a hétköznapi emberek gondolnak. Amire mi gondolunk „az eredethez és az igazhoz visszatérni” kifejezéssel, az az, hogy te visszatérsz az eredeti természetedhez, vagyis visszatérni a természetedhez, a lényedhez és az eredeti megjelenésedhez. Te a hétköznapi emberek társadalmába estél, a tulajdonképpeni természeted már el lett rejtve. A hétköznapi emberek között a fekete fehérnek és a fehér feketének lett kiadva, a jog és a jogtalanság el lett ferdítve, tehát neked vissza kell térned. Az igazhoz visszatérni a taoista iskolának egy kifejezése, mert az, amit mi művelünk, nagyon nagy, túlszárnyalja a buddhista iskolának a tulajdon területét, így némely kifejezések a taoista iskolából vannak. Ha a taoista iskolában a sikerhez művelte magát, az ember egy Igaz ember, ez azt is jelenti, hogy már buddhává művelte magát. Ők ezt egy Igaz embernek nevezik, egy valódi embernek.        

Kérdés: Én megesküdtem, hogy örökké tovább művelem magam. Hogyan viszonyul ez ahhoz az úthoz, amit a Tanár rendezett el számunkra?

Mester: Te megesküdtél, hogy örökké tovább műveled magad, ez az „örökké” ámde nem abszolút, vagy? Örökre művelnie magát, anélkül hogy megkapná a helyes gyümölcsöt és anélkül hogy elérné a beteljesülést? A művelésnek kell hát legyen egy célja. Hogy te magas szintekre fogod művelni magad, nem azon múlik, hogy te megesküdtél erre. Még meg van nézve, milyen magasra tudod művelni magad, így rendezte el ezt a Mester számodra csupán, ez mind nagyon tudományos. Ha te eredetileg egy darab acél vagy és aztán egy darab vassá vagy elrendezve, az nem megy. Te a bódhiszattva-gyümölcshelyzetig művelheted magad és aztán az arhát-gyómölcshelyzetig vagy elrendezve, az szintén nem megy. Ez nagyon pontosan fel van becsülve, onnan egy picikét sem látták azt hibásan.   

Kérdés: Létezik valami a világegyetemben, ami tökéletesen ugyanaz?

Mester: A művelési módszernél ez úgy van, hogy egy nagy buddha illetékes egy művelési út számára, ez mindenütt így van. De a művelési módszerek különbözőek. Ugyanaz, mint a mi mai Fálun Dáfá-nk nem létezik. Azonban létezik valami, ami forog, a földgolyó is forog. A tantrizmusban olyasmi van forgásba hozva a gondolatok által, mint egy kerék. Még léteznek ilyen dolgok. Csangcsunban létezik egy csigong-mester, aki a tajcsinak a forgatását gyakorolja, de az más, mint a mienk. Nála csak felvéve van, de nincs leadva, más, mint a mienk. A bolygók egy csillag körül forognak. Az elektronok az atommag körül forognak, mindezekben létezik egy forgó mechanizmus, de tartalmilag nagyon nagy különbségekkel rendelkeznek. Létezhetne két egyforma dolog, de nagyon-nagyon ritkán, én még nem láttam.      

Én mondom nektek, a nagy megvilágosultak rendezték el a mának ezt a dolgát, akkor a világegyetem fejlődése közben minden ezen dolog számára kell utat taposson. A világegyetem keletkezésének már a kezdeti idejében el lett rendezve a végén levő nagy dolog. Így lehet, hogy sok dolog a mai végső jie időszak számára és az ortodox utolsó terjesztésére lett elrendezve. Megmondom, miért létezik hát ennek az évszázadnak ezekben az éveiben az a csigong-hullám, amelyik a múltban sohasem létezett. Az nem véletlen. Miért bukkantak fel a különféle csigong-iskolák? Az szintén nem véletlen. Ez nem olyan egyszerű, mint ahogyan a hétköznapi emberek gondolják.      

Kérdés: Mi a kapcsolat a Fálun és a Fálun-világ között?

Mester: A Fálun-világ egy óriási nagy és csodaszép világ, amelyikben egy tathágata uralja a Fálun-világot. A Fálun csak a -nak a megnyilatkozása a gongnak a területén. Még rendelkezik a területén való megnyilatkozással. Annak a -nak a kivételével, amelyiket elmagyaráztam, mi nem hoztuk nyilvánosságra a -t és a még magasabb szinteken levő formáját, az nem is megengedett, hogy nyilvánosságra hozzuk azt. A gongnak a területén én már megrajzoltam a képet. De létezik még a -nak a területe. A gongnak a területén ez pontosan ez a forma. Ha a tanulóink a művelésen keresztül később megkapták a helyes gyümölcsöt, ha elértek egy gyümölcshelyzetet, ők saját maguk művelhetnek ki egy Fálun-t. Csak egy Fálun-t lehet kiművelni. Ha egy nagyon magas szintet is értél el, csak egy Fálun-od van, ez neked saját magadnak a megtestesülése. Ki fogja cserélni azt a Fálun-t, amit én adtam neked, az alhasad területén található. Ez tényleg a te gyümölcsöd. De a Fálun ugyancsak a -nak a megnyilatkozása, ez osztódhat. Ha te egy kevés isteni képességet használsz, osztódhat. Te is leadhatsz néhány Fálun-t, de nem fog olyan sok önálló résszel rendelkezni, mint ez az általam kiművelt forma.         

Tudjátok, ez a dolog olyan nagy és olyan értékes, olyan sok nemzedék által lett megteremtve. Az lehetetlen, hogy egy művelési folyamatban te egy olyan nagy dolgot művelj ki, mint az enyém. Az teljesen lehetetlen. Ti kiművelhettek egy Fálun-t, az biztos. A Fálun nagyon hatalmas. Ha valóban ebbe a dimenzióba lehetne hozni, mihelyt egyszer megmozdul, az szörnyű lenne. Ez valami nagyon erős. A később általad kiművelt Fálun is, úgy gondolom, ha egyszer megfordul ebben a dimenzióban, egy óriási orkánt okozhatna, ez valami nagyon hatalmas. Miért nem hagyják hát megmutatkozni a hétköznapi emberek társadalmában? Miért nem hagyják áthatolni ezen a dimenzión és hatni? Pontosan mivel az ereje túl hatalmas. Ha más dimenziókban is hat, megvédhet téged és nagyon nagy hatásokat fejthet ki.   

Kérdés: A Fálun a világegyetem kicsiben. A Fálun-világ olyan nagy, mint a világegyetem?

Mester: Nem. A Fálun-világ az egy egységvilág ennek a mi világegyetemünknek egyik nagyon magas szintjén. A világegyetem eléggé nagy. Mivel jelen van néhány új tanuló, némely dolgokat nem mesélhetek el, ők nem fogják tudni elfogadni. Ebben a mi óriási világegyetemünkben számtalan kis világegyetem létezik. Az emberiség egy kis világegyetemben található. És ezekben a kis világegyetemekben ugyancsak számtalan tejútrendszer létezik. Egy buddha a tathágata-szinten nem láthatja egy kis világegyetemnek a határát. Milyen nagy egy nagy világegyetem, korábban nem volt megengedett, hogy az emberiség megtudja ezt, az túlontúl nagy. Egy embernek a művelése közben a teste kitágul, nevezetesen a test több teret foglal el, a testnek a tere fokozatosan növekszik, a szív [az elme] is nagyobb lesz, a gondolatok és a szint megemelkedik. De az itt a hétköznapi emberek között levő testnél nem lát az ember változásokat, az pontosan olyan, mint egy hétköznapi emberé. Csupán ha eljut az ember a beteljesüléshez, egyesülhet (záródhat össze). Az egyesülés (összezáródás) pillanatában téged már magukkal visznek, ráadásul még mielőtt megérezted a -nak az erejét a hétköznapi emberek között, mivel ez nagyon megzavarná a hétköznapi embereket, ez mindennél [mindig] így van. Én gyakorta mondtam, némely öreg taoisták már több éve művelték magukat a hegyek mélyén, úgy hiszik, hogy nekik nagyon nagy képességeik vannak. Valójában nekik nagyon kis képességeik vannak, csupán így van nekik megengedve, hogy szabadjára engedjék az isteni képességeiket a világban. De most kevesebben is léteznek, akik megmutatják ezeket az embereknek. Ők is tudják, hogy nekik nem szabad megzavarniuk a hétköznapi emberek társadalmát, különben végük volna.            

Kérdés: Valaki, aki nem vett részt egy szemináriumon, kiművelhet egy Fálun-t?

Mester: Ezt a kérdést már többször megválaszoltam. Ha a könyvet olvassa az ember, az ugyanaz. Ameddig valóban a Dáfá szerint műveled magad, ha egyedül is élsz egy nagyon elhagyatott helyen, az nem probléma. A könyvemben léteznek a -testeim. Alacsonyabb szinteken nézve, mindegyik írásjegy olyasmi, ami olyan nagy, mint egy Fálun. Mihelyt neked létrejön egy gondolatod, ő már mindent tud. Az ugyanaz. Aki valóban művelheti magát, az megkaphatja. Ha egyedül is olvasod a könyvet, végzed a gyakorlatokat vagy a gyakorlóhelyre mész és sokéves tanulókkal gyakorolsz együtt, az mind megy. Ameddig valóban műveled magad, mindent megkaphatsz. Tudjátok, Sákjamuni már több mint kétezer éve nincs már itt, és a -vég ideje előtt sok szerzetes létezett, aki a sikerhez művelte magát, némelyek ezek közül nagyon magas szintre művelték magukat. Az nincs úgy, hogy csupán akkor művelheted magad, ha a Tanár előtted áll és személyesen tanítja meg neked.    

Kérdés: Ha az én ebben a dimenzióban már a Fálun-világba művelte magát, az ének a másik dimenziókban szintén a Fálun-világba művelhetik magukat?

Mester: Nem feltétlenül. Ha ők jól művelték magukat, veled együtt egy testet fognak képezni, így a te -őrzőidként létezhetnek, de neked van a döntő szavad. Ők -őrzők és körülbelül olyanok, mint a mellékősszellem. Ha nem művelte jól magát, ő egy önálló élőlény, akkor már nem megy vele. Ha te művelted magad, csak teáltalad lehet megkapva. Aki műveli magát, az kapja meg.

Kérdés: A Fálun Dáfá-nál fokozatosan eljut az ember a megvilágosodáshoz. Mikor lépünk be a fokozatos megvilágosodás állapotába?

Mester: Sokan a tanulóink közül már beléptek a fokozatos megvilágosodás állapotába. Sok tanuló igazán jól művelte magát, ők nem mondanak semmit és csendben maradnak. Csak nem mesélték el. Amikor Harbinban egy szemináriumot tartottam, azt mondtam: Itt több mint négyezer ember van jelen, milyen sokan tudják kiművelni magukat ezek közül, milyen sokan fogják később megkapni a Taót, ebben még nem vagyok optimista. Azon múlik, hogyan művelitek magatokat. Hogyan mondhatja az ember, hogy ez a több mint négyezer ember egyszerre mind buddhává válik és mindannyian már beléptek a fokozatos megvilágosodás állapotába, az lehetetlen. És azok közül, akik a gyakorlóhelyen a Fálun Dáfá-t gyakorolják, milyen sokan léptek már be a fokozatos megvilágosodás állapotába és művelték magukat valóban szilárdan? Az ember a fokozatos megvilágosodásnak a különböző állapotaiba fog belépni. Az nincs úgy, mihelyt te beléptél a fokozatos megvilágosodás állapotába, az isteni képességeid már pompázatosan napvilágra kerülnek.    

Ezennel még beszélek mellékesen egy másik dologról. Sokan a gyakorlóink közül már beléptek a fokozatos megvilágosodás állapotába, de mindig félnek. Miért fél hát az ember? Mert most nagyon erősek az emberi társadalomban a ragaszkodások, ebben a tekintetben ezt nagyon erősen hangsúlyoztam. Azt mondtam, hogy nem kellene azzal törődni, ha gongnengje van az embernek. Ha nyitva is van az égi szem, nem kellene arra törekedni. De én mondom nektek, ha az égi szemed valóban nyitva van és neked nincsenek törekvő érzületeid, akkor az nem probléma, hogy nézel azzal. Ha fel vannak nyitva az isteni képességeid, az nem probléma, hogy néha használod őket, ha mások nincsenek jelen. Ezt világosan meg akarom mondani nektek, ezt nem kellene ragaszkodásként szemlélnetek. Ez a saját -d, te csak a saját -dat használod, ennek semmi köze a ragaszkodáshoz. Most léteznek már olyanok, akik beléptek a fokozatos megvilágosodásnak az állapotába. Ő fél és megpróbálja elnyomni őket. Az szintén nem megy, ha nem használja őket az ember. Sokaknál van felnyitva az égi szem, ők mindig azt hiszik, hogy ezek csalóka képek (illúziók), az nem megy. Ha nyitva van és láthat vele az ember, akkor nézzetek egyszerűen, az nem probléma. Ragaszkodás és kipróbálni magát [megtapasztalni valamit], az két különböző dolog.         

Kérdés: Léteznek most olyanok, akik elérték a „három virág összegyűlik a fej fölött” állapotát? Léteznek olyanok, akik már megkapták a helyes gyümölcsöt?

Mester: Most sokan léteznek, akik már túl vannak a „három virág összegyűlik a fej fölött” állapotán. De még senki sem létezik, aki már elérte a beteljesülést. Ők mindannyian a helyes gyümölccsel művelik magukat és különböző szinteknek a gyümölcshelyzetében.

Kérdés: Ha most nekikezdünk nagy erőfeszítéseket tenni, hogy végezzük a gyakorlatokat és műveljük a xinxinget, elérhetjük-e másfél éven belül, hogy a világi -n túlra műveljük magunkat?

Mester: Nem létezik időkorlátozás. Hogy műveled-e magad, az a te saját dolgod. Milyen magasra műveled magad, mennyi kitartásod van és mennyire vagy terhelhető, az is a te saját dolgod. Ha azt mondod, hogy a Tanár egy a művelésre való időtartamot állapít meg számodra, el tudja érni ezt a szíved? Megemelkedhet-e a xinxinged? Lehetnek-e olyan magas felismeréseid a számára? El tudod engedni a ragaszkodásokat a hétköznapi emberek között? El tudod engedni, ha személyes előnyökről és olyan ügyekről van szó, amelyekben az emberek egymással harcolnak? Ez mind a személyes műveléshez tartozik. Senki sem rögzíti le számodra, nem létezik időkorlátozás. A többiek az arhát-gyümölcshelyzetig művelik magukat, talán nagyon gyorsan tudják felfelé művelni magukat. Némelyeknek talán egy élet hossza szükséges erre. Ez a terhelhetőségeden múlik és azon, hogy szigorú vagy-e saját magadhoz. Ez mind a személyes dologhoz tartozik.

Kérdés: Mit csináljunk, ha addig a lépésig műveltük magunkat, hogy saját magunk meg tudjuk védeni magunkat és aztán még tovább szeretnénk művelni magunkat?

Mester: Előbb már megmondtam, Sákjamuni már nincs többé a világon és a tanítványai még mindig tovább művelhetik magukat. Ha a Tanár valóban nem lenne többé a világon, ámde a -testeim még itt vannak. Én szintén nem lennék valóban eltűnve, az alakom (a testem) és a szellemem persze nem lenne megsemmisítve.

Kérdés: Léteznek egyes emberek, akik azért végzik a gyakorlatokat, hogy kitérjenek a nehézségek elöl. Milyen lesz a következménye?

Mester: Ha az ember valamilyen törekvő érzülettel jön a gyakorlásra, nem fog helyes gyümölcsöt kapni. De azért hogy megértsék a -t, engedélyezni kell nekik egy folyamatot a felismerésre. Sok ember jött azért a gyakorlásra, hogy betegségeket gyógyítson [hogy meggyógyítsa a betegségeit], csupán miután ők fokozatosan megértették, tudják, hogy léteznek még a magasabb szintek dolgai. Mi ma magas szinteken terjesztjük a -t. Ha éppen a szemináriumra jöttek, még nem tudják, miről van szó. Hirtelen azt hallják, hogy magas szinteken levő gong van terjesztve, a -magyarázatunkon keresztül lassanként megértették ezt. Neked egy ilyen folyamatot kellene engedélyezned nekik, az biztosan így van. Neki megvan az érzülete, hogy betegségeket gyógyítson vagy nehézségeket kerüljön el, mindegy, milyen érzülete van, végül el kell engedje ezt az érzületet, úgy tudja csupán elérni a művelés célját. Ha azzal a céllal is jött, hogy betegségeket gyógyítson vagy azzal a gondolattal, hogy nehézségeket kerüljön el, az megy.

A nehézségek egyvalakitől saját magától lettek okozva, ezek adósságok, életről életre a saját rossz tettek által, ezek ki kell legyenek egyenlítve. Te látod, hogy a művelés folyamatánál szenvedéseket viseltél el, ezek mind azon karma általi akadályok, amit te saját magad okoztál. De ez ugyancsak egy jó dolog, ezek arra vannak használva általunk, hogy megemeljük a xinxingedet. Az nem egy jó dolog? Az ember buddhává, de démonná is művelheti magát, ilyen az alapelv. Mivel létezik karma, így tudod csupán művelni magad a ködben.   

Kérdés: Más dimenzióknak a sok énje a hús-vér testnek a szintjén található?

Mester: Nem. Ők azoknak a szinteknek a dimenzióiban találhatóak, amelyeket mi nem láthatunk. Azon kívül, hogy mi emberek rendelkezünk ezzel a testtel, ugyanazon a szinten még létezik egy dimenzió, ahol emberi testek léteznek. Annak a dimenziónak az emberei sokkal erősebbek, mint a mi embereink itt. Ők nem rendelkeznek hírnévvel és személyes érdekekkel, de vannak érzelmeik, ezért rendelkeznek ők is a hús-vér testtel. Szinte úgy néznek ki, mint mi emberek, valamivel szebbek, mint mi. De az ő testük tud lebegni, ők nem járnak, így alig lehet látni a lábukat, ők ide-oda lebegnek. Létezik egy ilyen dimenzió. Ez az ugyanazon a szinten levő dimenzió.

Még egyszer elmagyarázok nektek valamit a dimenziókról. A mai tudósaink kutatáson keresztül felfedezték, hogy az elektronok az atommag körül keringenek. Nem hasonlít a keringésük arra, ahogyan a földgolyó kering a nap körül? Nem ugyanolyanok? Most nincs olyan mikroszkópunk, amivel láthatnánk, mi létezik egy elektronon. Ha láthatnád, talán megállapíthatnád, hogy azon léteznek élőlények. Azt mondtam, mindez megfelel a mai fizikánk ismereteinek. Azonban a mai tudományos eszközeink nagyon korlátozottak.

Kérdés: Sok tanuló rendkívül érzékeny a környezetével, a betegség csijével és a fekete csivel szemben. Hogyan jön ez?

Mester: Ezeknél a tanulóknál hamarosan fel lesz nyitva a gong, ők még nem mentek ki a csi gyakorlásának a szintjéből. A csi gyakorlásának a legmagasabb formájánál és ha az ember belépett a tejfehér testnek az állapotába, létezhet ilyen jelenség. De ez egy nagyon rövid folyamat, ne törődj azzal, ne félj, hagyd úgy, ahogyan van. Ha túlságosan félsz, az is egy ragaszkodás, ne törődj azzal, tekintsd mindezt természetesnek és kövesd egyszerűen a természetes lefolyást. Ha átjutottál ezen a szinten, sohasem fogod tudni újra érezni. Miután a gong fel van nyitva, a tested be lesz burkolva a gongtól. Akkor a fekete és beteg csi nem tud többé behatolni a testedbe, akkor nem is tudod érezni többé.     

Kérdés: Némely tanulók állandóan emelik a xinxingjüket, azonban a dupla lótuszülés (lótuszülés) nem sikerül nekik a meditációnál, akkor nehéz tárgyakat vesznek, azért hogy ezekkel nyomják le a lábukat vagy zsineggel kötik össze a lábukat. Megy az?

Mester: Én tudom, amikor a régi időkben némely szerzetesek meditáltak, ők köteleket vagy talán nehéz köveket használtak. Ámde mindegy, hogy kötelek vagy kövek voltak-e, ámde ez szabad akaratból történt, ők a többieket hagyták ezt megtenni számukra. A taoista szerzeteseknél ez viszont nem ment, a taoista iskolában csak egy vagy két tanítvány van vezetve és köztük csak egy fog létezni, aki megkapja az igaz tanításokat. Ők nagyon szigorúan lettek felügyelve, minden apróságnál el lettek verve a tanítványok, mindegy, hogy ki tudták-e bírni azt vagy sem. Egyszerűen ezen a módon kellett átjuttatni téged. Így jött az, hogy normális módon kemény módszerek lettek alkalmazva: A tanítványnak össze lettek kötve a lábai, a kezei a hátán lettek összekötve és lehetetlen volt neki, hogy kioldja a zsinegeket. Még ha az oldalára is feküdt, a kötelek nem voltak kioldhatóak (nem lehetett kioldani a köteleket). Így jött az, hogy némelyek eszméletlenné váltak a fájdalomtól. Korábban egyszerűen ilyesmi fordult elő, abban az időben nagyon kemény volt a művelés.    

Mester:Ma viszont mi ezt nem követeljük meg többé, mert a mi iskolánkban a művelés közvetlenül az ember szívére van irányozva, ezért a xinxing emelését tekintjük a döntőnek. Ami viszont most a testi művelést illeti, úgy mi azt a második helyre tesszük. Lehetőleg ki kellene bírnod és meghosszabbítanod a lótuszülésben való meditációnak az idejét. Azonban nem lehet abszolút szabályokat megállapítani. Miért? Mindannyian tudjátok, hogy Sákjamuninak az idejében parancsolatok léteztek, mert amikor Sákjamuni még a világon volt, nem léteztek szentírások, nem lettek semmiféle írásos feljegyzések hátrahagyva. Miután Sákjamuni elhagyta ezt a világot, az utódok visszaemlékeztek a Sákjamuni által mondott szavakra, rendszerezték azokat és megcsinálták belőlük a szentírásokat. Amikor Sákjamuni még a világon volt, sok szabályt állapított meg a művelésre, ezek váltak a parancsolatokká és ezzel azzá, ami később írásként lett hátrahagyva. Ma azonban mi rendelkezünk a -val, ezért nem léteznek parancsolatok. Hogy az ember műveli-e magát vagy sem, hogy művelheti-e magát vagy sem, hogy elérheti-e a mércét, ez mind a által van megítélve, innen eredően a művelésnél nem vehetünk egyszerűen mindenkit egy kalap alá és nem rögzíthetünk le szabályokat. Gondoljátok át egyszer, a végső jie idejében némely emberek abszolút nincsenek többé rendben, ők nem tartoznak többé azokhoz, akik meg lehetnek váltva, hanem azokhoz, akik meg kellene legyenek semmisítve. Amikor szemináriumokat tartottunk, könnyen lehetett, hogy ilyen emberek is részt vettek a szemináriumon, talán rá lettek beszélve erre. Ha te ezt most így csináltatnád velük, lehet, hogy ennél eltörik a csontjaikat, ezért nem állítunk fel abszolút szabályokat. Mi szabadon hagyjuk ezt neked (rád bízzuk ezt), ha te el tudod viselni, akkor viseld el lehetőleg. Viszont megmondhatom nektek, azok, akik valóban művelni szeretnék magukat és valóban érezhetik a csodálatos erejét, ők mindannyian művelhetik magukat. Akkor egyszerűen tegyél egyszer erőfeszítést. Ha nem hiszed, próbáld meg egyszer, nem fognak problémák adódni.    

Kérdés: Van a világegyetemnek széle?

Mester: A világegyetemnek van széle. Ne kutassatok ilyen dolgok után. Ez a szél egyszerűen túl nagy. Az a szél, amire egy tathágatának a szintjén gondolnak, még mindig a kis világegyetemnek a széle. Ami viszont most ezt a kis világegyetemet illeti – még csak az emberekről se beszéljünk – ez még egy tathágatának a szemében is szél nélküli és határ nélküli, ez mérhetetlen, ez hihetetlenül, gigantikusan nagy.

Kérdés: „Az irodalmi művészet ablaka” című lapban az állt írva, hogy egy nagy piton kígyó mutatta meg Li Hongzhi mesternek az utat, stimmel az?

Mester: „Az irodalmi művészet ablaka” című lap által ez egy irodalmi műalkotás perspektívájából lett megírva. Az a tanuló kétszer vett részt az előadáson (oktatáson) és ezért nem volt egy mély megértése. Már miután egyszer részt vett az előadáson (oktatáson), elkezdett írni. Nagyon izgatott volt és úgy vélte, hogy ez a egyszerűen túl jó volna, már el is kezdett írni. Amikor a második alkalommal vett részt az előadáson (oktatáson), csak azért figyelt még oda, hogy írjon valamit. Mindannyian tudjátok, csak ha teljes nyugalomban figyel oda az ember, juthat felismerésekre. Ő viszont még semmit sem értett meg valóban és később vetett papírra ilyesmit, amit most egy irodalmi műalkotás formájában láttunk. Némely dolgok művészien át lettek dolgozva, az a történet a nagy pitonnal nem létezik. Az az állítás, hogy Guanyin bódhiszattva a mesterem, szintén nem felel meg a valóságnak és művészi átdolgozáson keresztül lett hozzácsatolva. A szándéka azonban jó volt, egyszerűen ezt a -t akarta terjeszteni, a szándék jó volt és ezt mi is el kell ismerjük. Pontosan mivel a felismerései korlátozottak voltak, a végén ilyesmi jött ki. Ezek bizony mindamellett irodalmi műalkotások és ezek mindamellett az irodalmi művészet perspektívájából vannak megírva. Mert egy regényben szabad túlozni, a rugalmasság ennél nagyon nagy. Az már rendben van, ha nem használjuk ezt irányadó tananyagként magunk számára. Ami viszont szintén az ebben megemlített öt parancsolatot, tíz rosszat és tíz jószívűséget illeti, úgy azok az ősbuddhizmushoz tartoznak. Nálunk nem léteznek parancsolatok, de a mércét, hogy az ember műveli-e magát vagy sem, már elmagyaráztuk nektek a -ban.              

Kérdés: Mi a különbség a „misztikus a végtelenig” és a „forgó az ősállapotig” között?

Mester: Ha mi arról beszélünk „misztikus a végtelenig”, úgy az egy összefoglaló fogalom. Ennél a -terjesztés kezdeti idejében való felismerésről van szó, Tulajdonképpen nem a „xuan” [misztikus], hanem a,,xuan” [forogva] kellene legyen véve.[1] A mi -nk már önmagában egy harmonizáló , ezért forog. A Fálun pontosan egy kerék formájában mutatkozik meg. A „forgó a végtelenig” nem hibás. Ezzel nagyon magas szinteket lehet elérni, sőt a csúcsot, így van az elgondolva. A „forgó az ősállapotig” egy fogalom a művelési folyamatunknak a folyamában és egy mantrája is a művelési utunknak.

Mindannyian tudtok a mantrákról, az a hatásuk lehet, hogy megvilágosultakat hívjanak ide, azért hívhatják ide ennek az iskolának a magukat művelő megvilágosultjait, vagy ezen iskola nagy megvilágosultjait, hogy megvédjenek téged és megerősítsenek, ilyen egy hatásuk lehet. A vallásban is ezek a hatásai vannak a mantráknak. Ha viszont arról kellene legyen szó, hogy a mantrák szavalása által növekedhet a művelési energia, úgy az egyáltalán nem lehetséges. Csak az a hatásuk lehet [,amit leírtam]. „Az ősállapotig” – ezzel szintén egy nagyon magas szint van elgondolva. Azokat a köröket, amelyeket emberek már nem láthatnak többé, „az ősállapot körei”-nek nevezik, így van ez bizony elgondolva. Ilyen fogalmak gyakran láthatóak a taoizmusban. Mielőtt létrejött a tajcsi, ősvilágegyetemnek hívták, ezzel az van elgondolva, hogy ez nagyon magas és nagyon őseredeti.

Kérdés: Ha az ember szeretné meghosszabbítani az időt a meditációnál és eközben belsőleg újra és újra a mantrákat szavalja, tehát több mint ezerszer szavalja, azáltal deformálttá válhatna a Fálun?

Mester: A mantrák szavalása már előnyös, ha több mint ezerszer is szavalja őket az ember, az nem vezethet ahhoz, hogy a Fálun deformálttá válik. Természetesen a művelési energiád felnyitásának és a megvilágosodásnak a folyamatában meg fogod érteni, hogy nagyon magas szinteken ráadásul nem szabad a mantrákat szavalni, a szavalásodból származó megrázkódtatás túl erős lenne és ha te állandóan mantrákat szavalnál, sokan mások rosszul éreznék magukat ezáltal, állandóan hallják ezt.

Kérdés: Miért érzik magukat némely tanulók a gyakorlás után úgy, mintha felrepedne a fej?

Mester: „Felrepedt”, akkor az helyes. Hiszen mi a fejtetőnek a felnyitásáról beszélünk, „felhasadt” az helyes. Némelyeknél egyszerre hasad fel egy „reccs”-csel és nincsenek nagy érzeteik. Némelyeknél azonban lassan nyílik fel és nagyon kellemetlen. A dolgot azonban két oldalról kellene megtekinteni. Némelyek nem tudják elengedni a ragaszkodásaikat, rossz dolgokat vonzottak magukhoz és nem szeretnék elengedni őket. Aztán a gyakorlásánál ezek a dolgok el vannak távolítva, így ezek a dolgok hagynak téged fejfájást kapni, nem hagynak téged az ortodox szerint művelődni, ez is előfordulhat. A kulcspont abban rejlik, hogy tudod-e művelni magad, hogy a -val tudod-e megítélni és el tudod-e engedni azokat a dolgokat.     

Kérdés: A gyakorlásnál némelyeknek [hideg] verejték üt ki a fejükön testi gyengeséggel egybekötve, közel vannak egy sokkhoz. Mit lehet ott csinálni?

Mester: Ez a jelenség könnyen lehetséges, a mi tanfolyamainkon is léteznek ilyen emberek, mindegyik szemináriumon léteztek. De miért? Mert amikor a testet tisztítja az ember és eltávolítja a betegségeket, nagyon erős reakciók adódhatnak. Azonban a gyakorlóhelyen nem lesznek olyan erősek a reakciók, mert azok lépésről lépésre vannak eltávolítva. Ha ez az ember nagyon jó, úgy azt gondolom, ez már normális. Ha viszont ez az ember nem állít fel szigorú követelményeket önmagával szemben és azt csinál, amit akar, például úgy viselkedik, hogy egyszer ezt és egyszer azt az utat gyakorolja, még nem stabil és nem rendelkezik magas xinxinggel, akkor bizony problémákhoz lehet jutni. A lelkére lehet beszélni, hogy először is tartson csak egy szünetet. Meg lehet kérdezni, melyik utakat gyakorolja még egyébként, vagy hogy valamilyen hibák csúsztak-e be nála. Ha elmúltak ezek a reakciók, még egyszer megpróbálhatja a gyakorlást. Mert a mostani tanulóknál nem lehet garantálva, hogy ők mindannyian valódi művelők.    

Kérdés: Alkalmazhatunk még akupresszúrát?

Mester: Olyasmit, mint akupresszúra, nem csinálunk, a világi -ban való művelésnél nem engedjük meg, hogy másokat gyógyítsanak, ilyesmi nem létezik. A magukat valóban művelőknek nincsenek betegségeik, azok már mind el lettek távolítva a -testem által, mindaz el van intézve, ami el kell legyen intézve. Olyasmi, mint akupresszúra, nem létezik. El lehet távolítva egy művelőnek a karmája akupresszúrával? Ha te másoknak csinálsz akupresszúrát, a művelési energiádat fogod használni, ilyesmit szintén nem támogatunk. Ha viszont egy orvosról lenne szó, akkor az nem probléma, mert az a te hivatásod a hétköznapi emberek között.

Kérdés: A mellékősszellemek egy egész élet hosszán át kísérik az embert. Milyen funkciójuk (rendeletetésük) van?

Mester: Főképpen arra szolgálnak, nehogy az ember valami rosszat tegyen egy öntudatlan (tudat alatti) állapotban. Ha egy embernek a főtudata azonban nagyon erős, a mellékősszellemek nem is tudják ellenőrzés alatt tartani.

Kérdés: Néha nagyon hosszan tudom végezni a lótuszülést és néha viszont csak 10 percet. Miben rejlik az ok?

Mester: Az normális, a lótuszülésnél a karma is el van távolítva. A szív szenvedése és inak és csontok terhelése. Hogyan vannak hát megterhelve az inaink és a csontjaink? Mi akkor valamivel hosszabban végezzük a gyakorlatokat, a lótuszülésnél létezik egy kevés fájdalom, főképpen ebben a két formában mutatkozik meg. Az inaknak és a csontoknak a megterhelése önmagában már az a folyamat, amelyikben a karma el van távolítva és megemelkedik. Nem a karma van eltávolítva a lótuszülésnél? Az nem azt jelenti, hogy a karma egyszerre a lábakra van tolva. Darabról darabra bukkan fel. Ha felbukkan egy darab, pokolian fáj és el van távolítva, már jobban érzi magát egyvalaki. A lótuszülésnél legtöbbször úgy van, hogy fáj egy bizonyos ideig, aztán megint jobban érzi magát egy kis ideig és aztán újra jön a fájdalom, ez mindig így van. Ha eltávolítottad ezt a darabka karmát, akkor ez alkalommal hosszabban tudsz ülni. Ha viszont a karma feljön, lehet, hogy már az nagyon fáj, ha a lábaidat éppen felemelted a lótuszüléshez. Ha viszont ki tudsz tartani, a lótuszülésnek az ideje ugyanannyi, ugyanolyan hosszan lehet ülni, mint korábban, csak fáj.        

Kérdés: Az alkoholfogyasztás odavezethet, hogy egy művelőnek a kigyakorolt élőlényei elhagyják a testet?

Mester: Az úgy van. A dohányzás is odavezethet. Mihelyt létrejön ez a szag, nem maradnak többé a testeden, abban a pillanatban semmi sem létezik nálad, a többiek semmiféle művelési energiát sem láthatnak többé a testeden. Mi megkérdezzük egyszer: Hát még csak egy ilyen picike ragaszkodást sem tud elengedni az ember, ha valóban szeretné művelni magát? A művelés nem szabad legyen gyerekjátéknak tekintve, az egy nagyon komoly dolog. Mi nem beszélünk arról, milyen nagy problémákba ütközött az emberiség, és hogy az ember csak azért műveli magát, hogy túlélje, arról nem beszélünk. Nem is szükséges ilyesmit hajtóerőként vennünk a művelésre. Egyszerűen megmondjuk, a valódi művelés nem arra van ott, hogy örökké megoldja a problémáidat.

A buddhizmusban a reinkarnáció hat útjáról beszélnek, a hétköznapi emberek társadalmában talán úgy tűnik neked, mintha az idő nagyon hosszú volna, ha egyszer viszont egy másik dimenzióba néz az ember, amelyikben az idő még hosszabban tart, úgy az emberiségnek az ideje nagyon gyorsan telik.  Ha ott ketten beszélgetnek és egy pillantást vetnek hátra, te éppen megszületsz, fecsegnek egy kis ideig, újból megfordulnak és látják, hogy már a sírban fekszel. Miért nem tesznek az emberek egy picike erőfeszítést sem abban az időben, amelyikben embertesttel rendelkeznek, [miért nem] művelik magukat és tartják meg ezáltal az emberi testet? A buddhizmusban meg van mondva, mihelyt valaki belép a reinkarnáció hat útjába, nehéz megmondani, miként fog újraszületni. Ha állatként fog újraszületni, talán néhány száz vagy néhány ezer évre van szüksége, csak azért hogy újra egy embertestet kapjon. Ha kővé kellene váljon, ameddig a kő nem porlad el, nem tudsz kijönni, az eltarthat akkor több mint tízezer évet. Az állatokat nem hagyják művelődni, ez nem megengedett nekik, ha meg is vannak a természetes feltételeik, amelyek lehetővé teszik a művelést. Ez természettől függő, nekik viszont nem megengedett, hogy magas művelési energiát kapjanak. Mihelyt magas művelési energiája van, démon lenne. Mert nem rendelkezik egy ember természetével, és így meg lenne ölve. Mihelyt egy állat magas szintre művelte magát, meg lesz ölve, talán villámtól ütve. Miért akarnak egy emberi testet birtokolni? Szeretnének kapni egy emberi testet, azzal aztán nyíltan és tisztességesen művelhetik magukat. Korábban az úgy volt, mihelyt rendelkeztek egy emberi testtel, nekik szabad volt művelniük magukat. Ha viszont most rendelkeznek egy emberi testtel, annak ellenére ez nem megy. Ha te művelni szeretnéd magad és szeretnéd megkapni a -t, akkor neked el kell viselned egy agymosást és a hétköznapi emberek világába jönnöd, most ez már egy teljesen lerögzített szabállyá vált. Az szintén nem megy, hogy valaki tiszta fejjel jöjjön a hétköznapi emberekhez. Csupán az agymosás után szabad valakinek felismerésen keresztül művelnie magát. Ha mindent tudna, ki nem művelné hát magát? Még ha egy buddha is szeretné megemelni a szintjét és azért jön a hétköznapi emberekhez, hogy szenvedéseket viseljen el, keresztül kell menjen az agymosáson. Ha mindennel tisztában lenne, mindent világosan láthatna és tudhatna, ki nem művelné hát magát? Akkor nem létezne többé a megemelkedés kérdése. Ezzel arra van gondolva, hogy a művelés egy nagyon komoly dolog, mindegyik ragaszkodás befolyásolhatja a művelésedet.           

Kérdés: Egy idősebb hölgy már túl van a változás évein (klimaktériumon) és nem jött meg a ciklusa. Művelheti magát?

Mester: Egy idősebb hölgy, aki már maga mögött tudja a változás éveit és még nem jött meg a ciklusa. Talán egy kicsit lassabban műveli magát. Némely idősebb nők valóban erőfeszítéseket kell tegyenek. Léteznek olyanok közöttük, akiknél semmi sem lesz, ha nem erőltetik meg magukat. Mihelyt viszont „megerőltetni”-ről beszél az ember, akkor minden erőfeszítéssel a gyakorlatokat végzik. Nekik világos kellene legyen, hogy a legfontosabb dolog a xinxingnek a művelése. Elszigetelten viszont az is előfordul, hogy ebben az irányban ez egy kicsit lassabban halad előre, a normális út szerint azonban nekik mindnyájuknak meg kellene jöjjön a ciklusuk.       

Kérdés: Miért fáj a tanulóknak különböző helyeken, fejfájás, hasfájás…

Mester: Minden reakció normális a gyakorlás közben. Senki sem érzi jól magát a karma csökkentésénél, a betegségek eltávolításánál is rosszul kell érezze magát egyszer az ember. Némely tanulóknál művelési energia van felnyitva, ez a művelési energia a testeden található, több mint tízezer természetfeletti képesség van. A művelési energiának az a fajtája egy nagyenergiájú alapanyagtömeg, energetikai szempontból nézve ez nagyon erős, nagy sűrűségű és nagyon hatalmas. Ha egyszer megmozdul a testedben, rosszul fogod érezni magad. Azonkívül, ha a testedben a művelési energia különböző fajtái, a természetfeletti képességek különböző formái vagy a technikai képességek különböző formái mutatkoznak meg és mozdulnak meg egyszer, úgy szintén rosszul fogod magad érezni. Ha úgy véled, hogy azok pontosan egy betegség volnának, akkor mondd csak hát meg saját magad, hogy tudod-e még művelni magad? Ha te valóban a szerint műveled magad, meg fogod állapítani, hogy ez mind egészen normális.

Korábban létezett egy futival rendelkező valaki. Egy csigong-mester azt mondta neki: A tested egy nagy piton kígyótól van megszállva. Attól kezdve mindig az az érzése volt, hogy egy nagy piton kígyótól van megszállva. Azt mondtam neki: Most elment. Ámde nem hitte el, még mindig azon a véleményen volt, hogy az ide-oda mozgott a testében. Jó, ha ő ezt futinak tartja, már ugyanaz az állapot mutatkozott meg a testénél, mint abban az időben, amikor a piton kígyó még nála volt. Ameddig még nem tűnik el nála ez a ragaszkodás, ez az állapot nem fog felhagyni. Hiszen egyszerűen arról van szó, hogy eltávolítsa ezt a ragaszkodást. Ha ez már egy ragaszkodássá fejlődött, az ember nem fog olyan egyszerűen megszabadulni ettől. Nagyon sokáig tartott nála, amíg elengedte ezt.

Kérdés: Hogyan kellene eljárni a természetfeletti képességekkel, ha például az égi szem látott valamit, vagy egy picike fényt látott, kellene-e nézni vagy sem?

Mester: Ha láthat valamit az ember, akkor ott oda lehet nézni. A gyakorlatok végzése közben ezt nyugodtan figyelemmel lehet kísérni, az nem ragaszkodás.

Kérdés: Némely tanulóknál fel van nyitva az égi szem és láthatnak egyes jeleneteket, de az asszisztensnek (megbízottnak) nincsenek természetfeletti képességei és semmit sem láthat.

Mester: Hogy láthat-e valamit vagy sem, az a különböző szinteken levő különböző művelőknek a fokozatos megvilágosodása közbeni állapot. Ha te el is érted a fokozatos megvilágosodásnak az állapotát, az nincs feltétlenül úgy, ha neked magas művelési energiád van, akkor nagyon magasan van felnyitva számodra és ha nagyon alacsony a művelési energiája, akkor szintén nagyon alacsonyan van felnyitva, ez különböző. Mert az égi szem szintjének a magassága nem mutathatja meg egy ember művelési energiája szintjének a magasságát. A tested tényezői, feltételek és sok további dolog játszik egy szerepet – ez mind meghatározza aztán, hogy tisztán láthatsz-e vagy sem, vagy hogy egyáltalán láthatsz-e vagy sem, ez mind egy különféle okokból származó eredmény. Nem is fejezheti ki azt, hogy egy ember jól vagy rosszul művelte-e magát, feltétlenül ügyeljetek erre. Ha valaki azt gondolja, hogy magasabb művelési energiája lenne, mint másoknak, csak mert nyitva van az égi szem, akkor az egy hibás megértés.

Végtére is nem létezett Csangcsunban egy ilyen ember? Az égi szeme felnyílt és mindenkinél különbnek érezte magát. Azt állította, hogy ennek futija lenne és az evvel és avval rendelkezne, ezt mind ő saját maga gondolta ki magának. Nagy esztelenséget űzött a gyakorlóhelyünkön és végül senkitől sincs többé meggyőzve (senkiről sincs többé meggyőződve) [végül nem ismerné el, hogy bárki jobb volt, mint ő], azt mondta, ő magasabb volna, mint én. Ez az oka, amiért nekünk nem az égi szem felnyitásával kellene megítélnünk, melyik szintig művelte magát valaki. Normális körülmények között minden kéz a kézben emelkedik meg. Mi rendelkezünk egyesekkel, akik különösen jók, akiket még csak látni sem hagyunk. Csupán ha elég magasra művelte magát, hagyjuk őt látni. Innen eredően nem ezzel kellene megítélni a jót és a rosszat.     

Hogy később láthattok-e engem vagy sem – hiszen éppen megkérdezte valaki: Mit tegyünk, ha a Tanár nincs többé itt? Amikor Sákjamuni akkoriban még a világon volt, őt is megkérdezték: „Tisztelt mester, kit kellene mesternek tekintsünk, ha te nem vagy többé itt?” Sákjamuni azt válaszolta: „Tekintsétek a parancsolatokat mesternek”. Mi a -t tekintjük mesternek. Nekünk a xinxing magasságával kellene megítélnünk, hogy valaki jól vagy nem jól művelte magát, nekünk nem a természetfeletti képességeknek a nagyságát kellene mérceként vennünk. Hiszen máskülönben nem mindenki természetfeletti képességekre törekedne? A természetfeletti képességek mellékesen jönnek létre a művelésed közben. A világi művelése közben minden természetfeletti képesség egy embernek az őseredeti képessége, az emberi gondolatok bonyolultságával ezek lépésről lépésre le vannak fokozva.

Mester:A művelésed folyamatában automatikusan meg fognak jelenni. Te visszatérsz az eredethez és az igazhoz, a hazafelé vezető úton vagy, és csupán így mutatkozhat meg újra egy embernek az őseredeti természete. Bármilyen tisztán is láthat, nem láthatja azokat a szinteket, amelyeket én láthatok. Bármilyen tisztán is láthat, annak ellenére még mérföldnyi távolságra van az univerzum igazságától. Amit látott, az csak annak a szintnek egy megjelenése volt, azt nem szabad igazságként szemlélni. Az hibás, hogy a művelési folyamatban valamilyen szintet vesz mérceként az ember. Arról beszélnek „, és mégsem abszolút ”, pontosan ilyen az alapelv. Egy szintnek a megjelenését nem kellene az igazságnak tekinteni. , és mégsem abszolút – egy mindenkori szintnek a -ja csak azon a szinten tud hatni. Ha tehát látta egy szintnek a dolgait, annak a szintnek az állapotát és ezt ugyanakkor még nagyon világosan is látta, önelégültség merülhet fel, viszont ezek csak nagyon alacsony szinteken levő dolgok. Minden esetre ezt jegyezzétek meg magatoknak.       

Kérdés: A gyerekek feltétlenül meg kell csinálják az öt gyakorlatot a művelés közben?

Mester: Ha a gyermekek többet tudnak gyakorolni, pontosan többet kellene gyakoroljanak; ha viszont csak keveset tudnak gyakorolni, akkor pontosan kevesebbet gyakoroltasd őket. A művelés fő célja egy ember xinxingjének a megemelése, ezért a gyermekek számára előnyös, ha egy kicsit többet mesél nekik az ember a xinxing dolgairól. Amikor még nagyon kicsi voltam, egyáltalán nem tudtam külsődleges gyakorlatokat végezni és főképpen a xinxing tekintetében műveltem magam. Ma léteznek gyermekek, akiket nem kellene gyermekként szemlélni. Némely kicsi gyermekek kiválóak, mert amikor mi akkoriban elhatároztuk, hogy megtegyük ezt a dolgot, már léteztek némelyek nagyon magas szintekről, akik lefelé jöttek velem. Amikor jöttem, léteztek némelyek mindegyik szintről, akik lefelé jöttek velem. Ők előre tudták látni azt a dolgot, amit tennék. Különösen a legújabb időben jöttek különösen sokan a mi kis univerzumunkból és a mi tejútrendszerünkből. Mert még egy kicsit korábban nem tudták előrelátni. Röviddel a nyilvánosság előtt való megjelenésem előtti időközben ők megtudták ezt. Ők látták, mi történne és így nem kevesen jöttek le velem. Mi volt a szándékuk, amikor jöttek? Meg akarták kapni a -t. Tudták, hogy a múltnak a -ja már megromlott (tönkre lett téve) és újólag meg akartak edződni (acélozódni). Ti nem tekinthetitek őket normál embereknek, ők mindannyian nagyon jók. De azt sem lehet mondani, hogy ez minden gyermeknél így van, viszont egy rész közülük nagyon jó.         

Kérdés: Hogyan lehet megtudni, melyik szintig művelte magát az ember?

Mester: Némelyek a tanulóink közül már elérték a fokozatos megvilágosodásnak az állapotát, némelyek lassanként fogják elérni a fokozatos megvilágosodásnak az állapotát. Mindegy kicsoda, hogy most elérte-e azt vagy sem, hogy azokhoz tartozik-e, akik tisztábban láthatnak, vagy hogy azokhoz tartozik-e, akik még nem tudnak olyan tisztán látni, úgy a gyakorlóhelyen a gyakorlás után lehet egyszer másoknak erről mesélni, az nem tesz semmit. Ha érvényesülési vágy nélkül számolsz be erről, úgy az összességében véve előnyös a művelésünk számára. Némelyek úgy vélik, hogy semmit sem szabad elmesélni azokból a dolgokból, amiket az égi szemmel látott az ember, az égi szem akkor azonnal bezáródna, ha azokról beszél az ember. Ez a kijelentés korábban már egy általános megértéssé vált a gyakorlásnál. Az ok arra, hogy az égi szeme bezáródott, nem az volt, hogy azokról beszélt. Gondoljátok hát csak át, hiszen hol léteztek a csigong terjesztésének az idejében olyanok, akik nagyon ügyeltek az erényre? Nagyon kevesen léteztek, akik valóban művelték magukat. Ők nem tudtak ügyelni az erényükre és mindent elmeséltek, mihelyt láttak valamit, abban léteztek még annak a valakinek a saját ragaszkodásai és ahhoz még az érvényesülési vágya. Az égi szem természetesen bezáródott.

Aztán léteznek még némelyek, akik mindent kifecsegnek, mindegy hogy kellene-e legyen mondva vagy sem, következésképpen újra be kell legyen zárva az égi szeme, az ok ebben rejlik. Ha csak arról van szó, hogy megemelje a megértését a -val szemben, ha egyszerűen erről cserél tapasztalatot az ember, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem fognak problémák adódni. Ennyi világos kell legyen. Ha az égi szeme be lett zárva vagy meg lett sértve, akkor annak az az oka, hogy olyan dolgokat mesélt el, amiket nem szabad a hétköznapi embereknek elmesélni, vagy ennél érvényesülési vágya van. Az érvényesülési vágy egy művelőnél talán nem a ragaszkodások egyik megjelenése? Így be kell legyen zárva. Amikor korábban némelyeknek be lett zárva az égi szemük, az is arra szolgált, hogy egy esélyt adjanak nekik. Azokban az időkben, amelyekben többé vagy kevésbé világosan tudott látni, néha hagyták őt látni és néha nem. Ezzel egy ösztönzést akartak adni nekik, de azok az emberek ezt egyszerűen nem tudták felfogni, és így végül alaposan be lett zárva. Némelyeknél egyszerűen meg lett sértve, nagyon erősen megsértve.

Kérdés: Milyen szintekről van szó a helyes gyümölcs elérésénél és a beteljesülésnél?

Mester: Ezt a kérdést már elmagyaráztam. Ami a helyes gyümölcsöt illeti, úgy azt már megkapta valaki, ha elérte egy arhátnak a szintjét. A beteljesülés az a művelésnek a vége, normális módon ezzel a helyes gyümölcs megkapására és a művelési energia felnyitására gondolnak. Ha ezek mindketten együtt készre vannak művelve, az a beteljesülés.

Kérdés: Hogyan kellene később tovább művelje magát az ember? Mi különböztet meg egyvalakit akkor a hétköznapi emberektől?

Mester: Még tovább kell maradjon a hétköznapi emberek között és úgy szenved, mint a hétköznapi emberek. Még ha egy arhát pozícióját is elérted már, neveletlen gyerekek fognak szidni téged a hétköznapi emberek között, mert te még a hétköznapi emberek között műveled magad, továbbra is ragaszkodásokat kell elengedjél. Némely jó velük született alappal rendelkező emberek már nagyon jól levetették a ragaszkodásaikat és akkor hagyják őket még egy kört művelni. Egy normál művelésnél, egy szokványos művelésnél már egy fordulóval eljut az ember a beteljesüléshez. Némely embereknél ezt ismételten hagyják megjelenni, két kört hagyják művelni. Mert hát te magasra akarod művelni magad, akkor három kör van, ha ezt megcsináltad, akkor hagynak még egy kört művelni téged. Ha az ember még magasabbra szeretné művelni magát, akkor előfordulhat ilyesmi, és következésképpen te továbbra is a hétköznapi emberek között kell műveld magad. Ha például egy arhát gyümölcshelyzetére művelted magad, hogyan tudnád hát még művelni magad, ha neked egy ember sem okoz többé bosszúságot, mert egy hétköznapi ember sem okozna többé bosszúságot neked, ha te elhagytad volna ezt a környezetet. Hogyan lehetne hát az lehetséges, hogy azok, akik bosszúságot okoznak neked, ne hétköznapi emberek lennének és az embereknél azért tűnnének fel valamilyen buddhák, bódhiszattvák vagy arhátok, hogy bosszúságot okozzanak neked és eltávolítsák a ragaszkodásaidat? Még ha a Mester hagy is megtörténni néhány dolgot a számodra és elrendezi ezeket a dolgokat, mindig a hétköznapi emberek lesznek azok, akik zavarnak téged, így emelkedsz meg te a hétköznapi embereknek a környezetében.    

Kérdés: Némely tanulók a szeminárium után újra részt vettek más iskolák tanfolyamain, de mégis továbbra is Fálun Dáfá-t szeretnének művelni, mit lehet ott tenni?

Mester: Az ilyen embereknél általában a megvilágosodási képességben van hiány, azonban a művelésnél mi arról beszélünk, hogy az ember a sorsot követi. Ha valaki szeretné megkapni és erre fel Fálun Dáfá-t tanult, úgy senki sem szólította fel erre. Ha aztán azon a véleményen van, a Fálun Dáfá nem volna jó, akkor egyszerűen nem tanulja többé. Később viszont megint úgy találja, hogy a Fálun Dáfá jó volna, és megint szeretné tanulni, akkor tanulhatja, ameddig ezt szeretné. Hogy aztán jól művelheti-e magát, az saját magán múlik. Ami viszont azt a kérdést illeti, hogy ő itt nálunk a Fálun Dáfá körében egy valódi művelővé válhat-e, úgy már igazán világosan meg kell mondani neki: Ha te itt nálunk szeretnéd művelni magad, akkor ez egy kizárólagos művelés kell legyen, a művelésnél a Fálun Dáfá-ra kell összpontosítani, máskülönben semmit sem kaphatsz. Ha viszont te itt nem összpontosítasz egy iskolára és összevissza gyakorolsz mindent, az szintén semmit sem hoz. Mi a könyörületes módon magyarázhatjuk el neki. Nem kellene azt mondjátok: „Itt nálunk nem szabad gyakorolnod.” Nekünk nincs is meg ez a jogunk és hatáskörünk, hogy másoknak parancsoljunk. Mi csak a lelkükre beszélhetünk az embereknek. Ez hát azt jelenti könyörületesen a jóra rábeszélni, könyörületesen a jóra rábeszélni.

Kérdés: Hogyan áll a dolog a szemináriumokkal sokféle vidéken, hogyan néz ki a Fálun Dáfá-nak a helyzete az egész országban?

Mester: Pillanatnyilag a Fálun Dáfá minden szemináriuma le lett mondva. Az ok abban rejlik, hogy pillanatnyilag nagyon sok dolgot kell szabályozzak, sokféle területről való dolgok kell mind szabályozva legyenek. Ami most azt a kérdést illeti, hogyan megy ez tovább a jövőben, úgy pillanatnyilag még nincsenek terveim. Ha minden dolgot szabályoztam, akkor a helyzetnek megfelelően döntöm el, hogyan lesznek rendezve a dolgok. Nos, ami a Fálun Dáfá fejlődésének a körülményeit illeti, úgy megmondhatom nektek, hogy pillanatnyilag a Fálun Dáfá embertől emberig van továbbadva, már egy elég figyelemre méltó száma létezik a Fálun Dáfá-tanulóknak. Azt mondhatom, hogy már néhány százezernyien vannak. Mert minden alkalommal, amikor egy városban szemináriumokat tartottam, mindig voltak jelen emberek abból a városi, illetve körzeti adminisztrációból. Akkor szinte egyetlen egy körzet sem lett kihagyva. Így jött az, hogy ők ezt tovább terjesztették, mihelyt újra otthon voltak. Így terjeszkedett ez tehát és következésképpen szintén nagyon gyorsan fejlődik, már nagyon sok ember létezik. Hubei tartományban létezik egy járási székhely, amelyikben korábban csak két tanuló létezett, most ez már több mint ezer emberre fejlődött, nagyon gyakran léteznek ilyen példák. Némelyek a gyakorlóhelyeken tanulják és némelyek nem jönnek a gyakorlóhelyekre, hogy tanulják, következésképpen nagyon nehezen mondható meg a pontos szám.          

Kérdés: Gyakorolhatnak olyan emberek, akik korában szellemi betegek voltak vagy epilepsziában szenvedtek?

Mester: Azt tanácsolom nektek, hogy ne hozzatok ilyen embereket magatokkal a gyakorlóhelyeinkre vagy a szemináriumainkra, éppenséggel megtörténhetne, hogy te ezzel szabotálod a -nkat. Ha a szemináriumon vagy a gyakorlóhelyünkön egy visszaesést szenved el, mások azt fogják mondani, hogy ez a Fálun Dáfá gyakorlásán keresztül történt volna. Ezzel talán nem szabotálod a -nkat? Mert egyet elejétől fogva tisztázunk: Mi nem fogunk betegeket gyógyítani. Azonban nekünk van egy előfeltételünk: Ha egyvalaki valóban műveli magát, a kisebb betegségeit azonnal elintézhetjük. Emberek, akiknek súlyos betegségeik vannak vagy túl sok rossz dolog van a testükben, csupán akkor lehetnek kezelve, ha megváltoztatták a gondolkodásukat. Csupán ha ő szeretné művelni magát, akkor távolíthatunk el karmát számára. Természetesen szintén létezik néhány ember, aki még nem gondolt a művelésre és már kezelve van, miután elolvasta a könyvet. Miért? Mert a vele született alapja nagyon jó, ő pontosan meg kellene kapja. Azonban ezt nem lehet általánosítani. Ha nálad otthon léteznek ilyen beteg emberek és ő jónak találja a Dáfá-t, tanultasd vele akkor, tanultasd vele akkor otthon. Egyet megmondunk megelőzőleg, nekem nem is szabad tetszőlegesen megoldanom a hétköznapi emberek ilyen problémáit. Hogy ő művelheti-e magát vagy sem, az saját magán múlik. Ha nem tudja művelni magát, akkor ne is mondjátok neki, hogy művelnie kellene magát. Mihelyt problémák merülnek fel, a Dáfá szabotálva lehet. Hogyan oldhatom meg a hétköznapi emberek ilyen problémáit? Ha nem gyógyítom meg, mindenhol körberohangál és felbujtja az embereket, aztán elmeséli, hogy a Fálun Dáfá gyakorlásán keresztül szellemi beteggé vált volna, és a Tanár nem akarta őt meggyógyítani, következésképpen még engem is rossz hírbe hoz. Mindenesetre megmondjuk előre, hogy mi nem engedünk be ilyeneket a szemináriumokra és nem is hagyjuk őket a gyakorlóhelyre jönni. Azoknál az embereknél, akik epilepsziában szenvednek, normális módon nem létezik probléma. A tanfolyamokon mi nem mondtuk meg kifejezetten, hogy epilepsziával rendelkező emberek nem szabadna részt vegyenek a tanfolyamokon. Normális módon azonban úgy van, hogy a személyzetünk nem szívesen engedi őt a tanfolyamra, mert ameddig nem változtatta meg a gondolatait, könnyen felmerülhet egy visszaesés. Ha egy visszaesés történik, ez könnyen lehet befolyással ránk. Az epilepsziával rendelkező emberek mások, mint a szellemi betegek, náluk csak egy probléma létezik, csak úgy van, hogy az ő agyukban létezik valami. Mihelyt az ember kivette ezeket a rossz dolgokat, ő újra rendben van, normális módon ez így van.               

Kérdés: Mit értenek az egységes megemelkedés alatt?

Mester: Az egységes megemelkedés egyszerűen a teljes megemelkedés. Ha mi a művelési folyamatban vagyunk találhatók, akkor a tested összes élőlénye és a művelésednek az élőlényei egyidejűleg emelkednek meg. Mi tehát egységes szabályozásról beszélünk, egységesen szabályozzuk a testet számotokra, a tanulók számára. Az egységes megemelkedés főképpen azt jelenti, ha a xinxinged megemelkedett, akkor a művelési energiád is megemelkedik, ez hasonlít ahhoz, amit éppen elmagyaráztam. Némely nők kérdezik, miért nem jött (volna) meg újra a ciklusuk? Csupán ha megemelkedett a xinxinged, növekedhet a művelési energia. Ha azoknak a testét szabályozza az ember, akik túl nagy karmával rendelkeznek, úgy egy rész azokból nem tud lépést tartani és ők visszamaradnak. Mert ez hát egy egységes megemelkedés, és következésképpen az első feltétel az, hogy a xinxing megemelkedjen. Ha valaki azt mondja: Én egyszerűen szeretném megváltoztatni a testemet, egyszerűen szeretnék elmenekülni a nehézségek elöl, akkor az nem megy, mert ha te a művelésen keresztül szeretnél megváltozni, akkor ez a xinxing művelésétől fogva kell legyen elkezdve. Ha te nem rendelkezel azzal a művelési energiával, amelyik meghatározza a szintnek a magasságát, akkor minden csak üres szóbeszéd.   

Kérdés: Némely tanulók felvetik a kérdést, hogyan kellene eljárni a Dáfá-nál való zavarásokkal a démonok által [a démonoknak a Dáfá-ba való beavatkozásával]?

Mester: Én mindnyájatoknak megmondhatom, hogy az lenne csupán valóban furcsa, ha az ortodox -nak az általunk való terjesztésénél egy ember sem lenne ellene! Gondoljatok egyszer utána, ha én ma nem tenném ezt a dolgot, nekem lenne a legkényelmesebb. Éppen mivel én értetek teszem ezt a dolgot, azok a nehézségek, amelyekkel találkozok és azok a nehézségek, amelyekkel ti találkoztok, mind arra vannak ott, hogy akadályozzák a -t, avégett hogy az emberek ne kaphassák meg a -t. Az emberek már idáig mentek (jutottak) és még a -t is szeretnék megkapni, akkor viszont a démonok nem működnek együtt, gátolni is fognak téged. Azt gondolja: Te tartoztál nekem valamivel, én meg kell találjalak téged, hogy követeljem a visszafizetést, mi kellene hát legyen ezekkel a dolgokkal, ha te megkaptad a -t? Sőt gyűlöl téged ezért! Sokféle tényező játszik mind egy gátló hatást. Világosan megmondva, az emberek szintén saját maguk okozták ezt a galibát, minden embernek van karmája. Korábban azt mondta Jézus: Ember! Neked bűneid vannak. Ő azt mondta, az embereknek bűneik vannak, a karmát bűnökként jelölte meg, valójában ez így van. Egyszerűen úgy van, hogy emberek csupán azáltal hoztak létre karmát, mivel rossz dolgokat tettek, azok talán nem bűnök? Ezek sok területen akadályozhatnak téged. Most te megkaptad az ortodox -t, így természetesen zavarni kell téged, pontosan ebben rejlik az ok. Következésképpen minden dolog, amibe ütközünk, a xinxingünk számára való vizsga. Némelyek azt mondanák, milyen rossz volna hát az, ha Fálun Dáfá-t tanul az ember, vagy valami más történhet, ennél egyszerűen meg van nézve, hogy szilárd-e az akaratod és hogy fel tudod-e ismerni a -t a lényétől fogva. Ha te nem tudod lényétől fogva felismerni a -t, hogyan tudod akkor még művelni magad? A megvilágosodásod előtt újra és újra meg van nézve, hogy a -val szembeni beállítottságod sziklaszilárd-e, ez mindegyik iskolánál így van. Ha te a dolgok lényege szerint nem lehetsz stabil, mit akarsz akkor még művelni? Ezért fognak ebben a tekintetben vizsgák és zavarások adódni.          

Nézd hát meg egyszer, mihelyt szemináriumokat tartok, biztosan sok csigong-szeminárium létezik, amelyik egyidejűleg van megtartva. Ha nem csináltam volna ott szemináriumot, akkor nem is történik olyan sok dolog ott. Mihelyt szemináriumokat tartok, egy lendületre nagyon sok rossz út jön, amelyik szintén tanfolyamokat csinál. Hogyan jön az? Ha tehát te ezt a dolgot szeretnéd csinálni, akkor kéz a kézben ezzel fel fog bukkanni néhány démon, az szintén így lett elrendezve. Egyszerűen megnézik, melyik ajtóba helyezi a lábát ez az ember, hogy az ortodox -t vagy az eretnek -t akarja-e megkapni. Melyik ajtóba akarod helyezni a lábadat, az saját magadon múlik. Nem mondják, hogy az embereknek nagyon nehéz művelniük magukat? Ez mármost így kell legyen, szintén az kell legyen, hogy nehéz legyen az embernek, mert mi ezt mind saját magunk okoztuk. És hát ilyen nehézségekben mutatkozik meg a xinxing, egy embernek a megvilágosodási képessége, hogy egy ember megemelkedhet-e vagy sem és továbbá sok dolog, minden kéz a kézben megy. Ezeket a dolgokat dialektikusan szemlélik és következésképpen ezek a zavarások adódhatnak.

Például nálunk Csangcsunban létezett egy ember, aki azt mondta: Én már egy buddha vagyok, neked nem szükséges többé másoktól tanulnod, hiszen én ilyen és olyan vagyok. Sokféle nehézség és a hírnevemnek az ócsárolása is fog létezni. Ezzel éppen azt nézik meg, hogy hallgatsz-e arra, hogy elhiszed-e azt, és hogyan jársz el azzal? Azért fognak minden lehetséges eszközt venni, hogy szabotálják ezt, ennél egyszerűen a szívedet akarják ingadozásba hozni, azért hogy megnézzék, hogy stabil tudsz-e maradni.

Némelyek azt mondják: Én egyszerűen arra határozom el magam, hogy az ortodox -t műveljem, egyszerűen nem hiszek a te dolgaidban. Valójában a tanulóink közül sokan megtapasztalták már a hatalmas erejét, azonkívül a testeiknek a változásai szintén nagyon nagyok és ők megértették azokat az elveket, amelyeket elmagyaráztam. Ha ő akkor még mindig nem marad stabil, az akkor nem a megvilágosodási képesség egy kérdése? A megvilágosodási képesség hát nagyon alacsony, pontosan ilyen az elv. Ezért azon a véleményen vagyok, hogy az ilyen zavarások szintén normálisak. A művelés mármost olyan, mint az aranymosás, a homok ki van szitálva, és ami fennmarad, az csupán arany. Mennyi arany fog aztán fennmaradni, azon múlik, hogyan művelitek magatokat

Kérdés: Több információs anyag kellene legyen kiadva a Fálun Dáfá terjesztésére és szétosztva legyen a gyakorlóhelyen?

Mester: A Fálun Dáfá általunk való terjesztése és annak a rendje és módja, ahogyan mi továbbadjuk a művelési utat, különbözik más fajta csigongoknak a terjesztési módjától. Talán már láttátok, némely dolgokat mi nem vertünk nagy dobra, nem is hencegtünk semmivel, ilyesmi egyáltalán nem létezik nálunk. Ha egy másik csigong-iskolának egy mestere meggyógyított egy beteget, hihetetlenül sok reklámot csinál annak, olyan sok reklámot csinál, míg senki sem szeretné hallani többet. Nálunk nem létezik ilyesmi. Ámbár nekünk ezernyi és tízezernyi tanulónk van, akinek a betegségei eltűntek, mi nem is mondtunk semmit, nem említünk meg ilyen dolgokat. Természetesen a kezdeti időben ti is olvastatok ilyen információkat a hírekben. Hogyan jött az? Mert a kezdeti időben mi éppen a közönséges csigong formájában léptünk fel. Ha mindjárt a kezdetén ilyen magasan magyaráztuk volna el, akkor az emberek nem tudták volna elfogadni. Így jött az tehát, hogy egy ilyen folyamatot csináltunk, amelyikben mi fokozatosan ismertettük fel az emberekkel. Tudjátok, amikor kezdetben mi tanfolyamokat tartottunk Csangcsunban, én szintén nagyon magasan magyaráztam el ezt, és mégis állandóan csigongról beszéltem. Ma azonban magas szinteken terjesztjük a művelési utat, így nem beszélünk többé ilyesmiről, ezzel a folyamattal az emberek ezt fokozatosan meg kellene értsék.        

Kérdés: A gépkocsiváros egy több mint százezer munkással rendelkező munkaadó, és mi mégsem fejlődünk jól, mit tehetnénk?

Mester: Tulajdonképpen a mi Fálun Dáfá-nk egészen jól fejlődött a gépkocsigyárban. Talán tudtok azokról a démonokról, nagyon is erősen zavarnak, de nos hát ők csak démonok. Mi viszont azt mondtuk, hogy ezek a dolgok kéz a kézben fejlődnek. Az embereken saját magukon múlik, hányan tudják művelni magukat és hányan nem. Hiszen hogyan lehetne, hogy ne létezzenek zavarások. Nem művelnéd-e túl könnyen magad, ha téged senki sem zavarna? Ha a nagy Út ilyen sima volna és az ember így művelné magát felfelé, eközben nem léteznének nehézségek, hogyan lehet hát azt művelésnek hívni, stimmel ez vagy sem? Csupán démoni nehézségekben lehet látni, hogy egy ember tudja-e művelni magát vagy sem, és csupán így lehet eltávolítva minden lehetséges ragaszkodás. Azonban ez a démon valóban nagyon erős, egy eléggé nagy szabotáló hatást fejtett ki és egy nagy csomó embert tett tönkre. A hatása már túllépi a közönséges démonok hatásait. Nagyon magas szinteken tudnak arról a dologról, a magas intelligenciájú lények szintén tudnak arról. Hogyan lehet hát ezt rendbe hozni? Mert némely dolgok számára szükség van az én jóváhagyásomra és én mindig szívesen adok másoknak egy második esélyt. Most viszont ez aszerint néz ki, hogy ezt az esélyt nem is szabad többé megadni, és ezáltal a gépkocsigyárban biztosan megint több Dáfá-tanuló fog létezni a jövőben.    

Kérdés: Némely tanulók tervezik, hogy részt vegyenek egy szemináriumon, azonban még mindig nem tudnak részt venni rajta, mit kellene tegyenek azok a tanulók, akik reggelenként és esténként a gyakorlóhelyen vannak?

Mester: Némely tanulók tervezik, hogy részt vegyenek egy szemináriumon. Ha én egyre tovább is tartanék szemináriumokat, és ha még tíz éven át tartanék tovább szemináriumokat, még mindig léteznének emberek, akik részt akarnak venni azokon. Ámde nekünk olyan sok sokéves tanulónk van, aztán léteznek még a könyveim, a kazettáim és a videóim, ezek mind szolgálhatnak a terjesztésére és az emberek megváltására. Tulajdonképpen ti már mindannyian hajtóerőkként hatottatok, különösen ebben az időközben, ti biztosan egy meghajtó erővé váltatok. Ha nem is általam személyesen van terjesztve, meg lehet kapni, ez nincs így? Ha ez így van, úgy azt gondolom, nekünk egy picikét többet kellene dolgoznunk ebben az irányban, másoknak segíteni valamit. Ez különösen azokra érvényes, akik a tanulásra jönnek a gyakorlóhelyünkre. Véleményem szerint a gyakorlatvezetők ennél még több felelősséget kellene mutassanak. A te felelősséged nem éppen csekély, nem kellene egyszerű gyülekezetvezetőként szemlélned magad, neked lehetőleg többet kellene megértened a -ból, többet tanulnod a Fá-t és jobban uralnod egypár dolgot.      

Még egyet szeretnék különösen kihangsúlyozni: Ha a gyakorlóhelyünkön léteznének olyanok, akiknél problémák lépnek fel, akiknél ez balul üt ki vagy ha felbukkannának olyanok, akik bolondoznak [elvesztették az eszüket] – mindezek más csigongot gyakoroltak, még nem vetették le az óhajukat. Annyi biztos és abban semmiféle kétség sem létezhet. Az ilyen emberek százszázalékosan más dolgokat gyakoroltak vagy más dolgokat hoztak magukkal hazulról és még nem mondtak le azokról, ez az egyik fajta. A másik fajtánál a Fálun deformálva van, ez is onnan ered, hogy más iskolák dolgai lettek belekeverve vagy a tudatalattiba belekeverve. Ennél a két fajtánál megmondhatom nektek, hogy ezek biztosan ezen okok által lettek előidézve, és csak ez a két fajta van, amelyiknél a -testem normális módon nem törődik ezzel. Mert ő más utakat gyakorol, keverten gyakorol és ezáltal nem egyike a mi Fálun Dáfá-nknak, a -testem nem fog törődni vele, a sem lesz neki adva. Ha azok az esztelen démonok látják, hogy elkezdett Fálun Dáfá-t gyakorolni, fel fogják használni nála a trükkjeiket, ártani fognak neki. Ha aztán megbolondul, az még a Fálun Dáfá-t is tönkre fogja tenni, az megtörténhet. Némelyek teljes szívükből gyakorolják a Fálun Dáfá-t, azonban a tudatalattijában vagy a gyakorlatai közben ő mindig arra gondol, hogy érezzen valamit, és így más dolgokat illeszt bele. Annál, amit korábban gyakorolt, tudott érezni egy kevés valamit, most a Fálun Dáfá gyakorlásánál ez az érzés elmúlt. Ő még mindig érezni akar valamit, az nem egy törekvő ragaszkodás? Mihelyt beleilleszti a korábbi dolgait, a Fálun el fog deformálódni, a -nál ez problémákhoz juthat, ez biztosan így van.        

Kérdés: Az emberi életnek a valódi értelme az, hogy egy jobb életet éljen?

Mester: Némelyeknek még egy ilyen gondolatuk van: Miért kellene nekem buddhává művelnem magam? Ezáltal látja az ember, hogy neki egy csekély megértése van a buddháról. Azt kérdezi: Miért kellene hát művelje magát az ember? Ne nevessetek, ő valóban nem tudja. Miért akarja buddhává művelni magát az ember? Elsősorban örökre meg lehet őrizni az emberi testet, másodsorban soha többé nem szükséges szenvedni és örökké boldog lesz. Egy embernek az élete nagyon rövid, innen eredően az ember egyfelől meg akarja tartani az emberi testet, másfelől nem akar többé szenvedést. Az a hely, ahol az életed létrejött, egy nagyon magas kozmikus dimenzióban található. Az ember a kozmikus dimenziókból jött, és egy embernek a természete eredetileg könyörületes. Pontosan mivel az ember rosszabb lett, esett le lépésről lépésre ide, ami egyvalakire vár, az a megsemmisítés, ilyen egy folyamat ez. Azt kérdezi: Miért kellene hát visszatérni? Mert az a hely, amelyiken valóban létre lettél hozva, egy magas dimenzióban van, az csupán a legszebb hely, a hely, amelyiken neked tulajdonképpen maradnod kellene.     

A nagy megvilágosultak szavaival mondva, úgy tűnik, hogy az emberek mind egy posványba vannak esve, azért hogy aztán itt a szennyvízzel játsszanak. Az emberek azonban mind ugyanazon a módon jönnek ide és még elsőrendűnek is találják ezt. Minden ember nagyon jónak találja azt, hogy ide-oda dagonyázzon a sárban, az emberek még nagyon kellemesnek is találják ezt, egyszerűen elsőrendűnek. Hozzunk csak egy példát – ezzel nem az a szándékunk, hogy megsértsük az embereket – vegyünk csak egyszerűen egy disznót példaként: A disznóólban és abban a sárban alszik, amelyikbe ürülék és vizelet is van keveredve, az ő látókörén igazán jól érzi magát. Az emberek is az ő látókörükön tartózkodnak, mihelyt viszont ő megemelkedett és visszavet egy pillantást, megállapítja, hogy ezt nem nézheti többé, ilyen egyszerű hát az elv. Azt mondják, ha emberek a hétköznapi emberek között tartózkodnak, úgy az semmi más, mint hogy összekeverednek a sárral, mindenütt nagyon piszkos, így van az elgondolva. Ő aztán még azt is gondolja, hogy az már egészen jó, ha ebben a piszkos környezetben egy kicsit tisztább másoknál. Tulajdonképpen ez persze semmi más, mint hogy egy sárral teli testet sárlével mos az ember, véleményem szerint ennél nem sok lehet tisztára mosva.         

Kérdés: Egy emberi életnek a valódi értelme az, hogy jól művelje magát és hogy átváltozzon egy buddhává?

Mester: Nem változik át egy buddhává, ez a visszatérés az igazhoz és az eredethez. Hogy jól művelje magát és hogy visszatérjen, ez a valódi értelem, mindenesetre a magas intelligenciájú élőlények szemében ez így van látva. Ha viszont te az emberi emberek között levő tanárodat kérdezed meg, ő nem fogja ezt a választ adni neked. Mert az emberek túl fontosnak tartják az emberi dolgokat és ő nem láthatja az univerzum igaz arculatát. Az emberiség pillanatnyilag túl sok abszolutizmustól lett teletöltve a nyugatról átadott tudáson keresztül, ez ahhoz vezet, hogy az emberek egyre anyagiasabbak lesznek. Ha mindent a mostani elméletekkel ítélnek meg, az emberiség egyre inkább a hétköznapi emberek irányába fog lecsúszni.    

Kérdés: Álmomban mindenütt egy illemhely után kutattam és aztán üggyel-bajjal találtam egyet, amikor viszont felébredtem, már túl késő volt.

Mester: Adok nektek egy példát. A Wu Dang hegy az a hely, amelyiken Zhen Wu, vagyis Xuan Wu, az a Xuan Wu császár, akiről a taoisták beszélnek, művelte magát. A Wu Dang hegyen lehet látni Xuan Wu művelésének egy történetét, ez a művelésének a folyamatáról mesél, ott egy ilyen fejezet létezik róla. Ő nagyon sok éven át művelte magát, úgy körülbelül negyven éven át, és már egy nagyon magas szintre művelte magát. Egy napon egy démon lépett az álmába, azért hogy zavarja őt, át is változott egy szépséggé, ez meztelen is volt. Végül az álmos állapotában nem tudott uralkodni magán és az érzelmek úrrá lettek rajta. Röviddel azután nagyon bosszús volt és sok megbánást mutatott. Azt gondolta: Lehet-e még reménye a művelésemnek? Olyan sok éven át műveltem magam és még semmit sem értem el, nem tudom féken tartani a szívemet. Bebeszélte magának, hogy vége volt és dühében elhagyta a hegyet. Amikor félúton jött le a hegyről, egy idős hölgyet látott ott tűket köszörülni, az egy vasrudat vett, azért hogy abból egy tűt köszörüljön. Talán az ősi időben az emberek mind ezen a módon köszörültek tűket.     

Mester:Ah, így megkérdezte az idős hölgyet: Miért veszel egy ilyen vastag vasrudat, azért hogy egy tűt köszörülj abból? Az idős hölgy ezekkel a szavakkal felelt: Idővel biztosan egy tűvé lesz köszörülve. Zhen Wu szíve megmozdult egyszer. Miközben az idős hölgy a tűt köszörülte, újra vizet töltött egy tálba, és még amikor a tál már tele is volt, még mindig töltötte bele a vizet. Így szólt az idős hölgyhöz: Ámde már kifolyik a víz. Ő azt mondta:  Ha tele van, úgy természetesen kifolyik. Valójában egy utalást adott neki. A szavaival azt akarta mondani neki: Ha egy ember a művelési folyamatban található, nem kellene azt túl súlyosan vennie. Ha egyszer nem érte ezt el, a következő alkalommal jól fogja csinálni. Ez mármost úgy van, hogy az emberi testnek megvan az ösztöne, ha valami tele van, akkor ki fogja választani. Erre a jelentésre utalt neki. Így tehát egy ilyen történet lett elmesélve itt, ez azonban még nem egészen teljes, úgy tűnik, hogy még nem volna egészen világos. Viszont megmondhatom nektek, hogy ennél a dolognál bizonyára erről lehetett szó. Annál, aki éppen ezt a cédulát írta, bizonyára egy ilyen eset lehet.     

Kérdés: Minden alkalommal, amikor a karóállást vagy a lótuszülést csinálom, mihelyt belépek a gyakorlási állapotba, nem szeretnék többé gyakorolni. Ha viszont megszakítottam, jön a megbánás.

Mester: Az egy zavarás, amelyik a saját szívtől jön, a hétköznapi embereknek az érzületei is hozhatnak létre démonokat (a gondolati karmának egy zavarása). Hogyan jön ez? Azon múlik, hogy a korábban a szívedben vagy a gondolataidban kialakított rossz gondolati alapanyag az ellenállásnak egy hatását fejti ki. Ha te jól művelted magad, akkor ez a fajta rossz alapanyag el van távolítva. Így jön az, hogy akkor nem vesz részt a játékban, egyszerűen nem hagy gyakorolni téged. Miért jutsz állandóan ingadozásba a gyakorlásnál? Gondolatban arra gondolsz: „Nem gyakorlok többé, ez túl kemény.” Egyet megmondhatok neked, ezeknek a gondolatoknak megvannak az okaik, még ha nem is léteznek külső démonok, amelyek zavarnak téged, akkor még léteznek saját démonok, amelyek zavarnak téged. Ezeken a rossz alapanyagokon múlik, amelyek hatnak. Más dimenziókban minden alapanyag intelligens lény.   

Nem megmondtam nektek, ha te szeretnéd jól művelni magadat, akkor el kell távolítsd azokat, csupán ha meg vannak semmisítve, művelheted jól magadat és csupán akkor távolíthatod el azokat a rossz gondolatokat. Némelyek nem jutnak nyugalomba a meditációnál, egyik gondolat a másik után jelenik meg, ez éppen azon múlik, hogy te ezekkel az alapanyagokkal rendelkezel. Ők is élőek, korábban éppen a gondolataidban jöttek létre, így nekik van egy zavaró hatásuk. Ha te jól művelted magad, meg lesznek semmisítve, minél inkább meg lesznek semmisítve, annál kevesebben lesznek, végül teljesen meg lesznek semmisítve. Lehetne, hogy részt vegyenek ebben? Mihelyt te műveled magad, zavarni fognak téged.

Mester:Némelyek még a Mestert vagy a Dáfá-nkat is szidni fogják gondolatban. Minden esetre te világosan meg kell különböztesd: Az semmiképpen sem a főtudatod, amelyik káromkodni szeretne. Ez sokkal inkább a gondolati karmának ezen rossz alapanyagaitól jön, amelyek visszatükröződnek a gondolataidban. Mihelyt felmerül ez a probléma, akkor azonnal hárítsd el! A főtudat feltétlenül erős kell legyen. Ha nem hagynak engem művelni, annak ellenére művelem magam. Egyszerűen hárítsd el őket. Ha ez aztán így van és a -testem látja, hogy a gondolataid nagyon szilárdak, akkor segíteni fog neked a legnagyobb részt eltávolítani ezekből, neked tehát lesznek ilyen tapasztalataid.

Kérdés: A gyakorlásnak a szintje már fennáll, azonban a Dáfá határtalan. Hogy az ember egy még magasabb nagy buddhává művelheti magát, azt jelenti, hogy az az a szint, amelyig művelheti magát? Például valaki már az arhátig művelte magát és megvan a kívánsága, hogy tovább művelje magát.

Mester: Egy ember már egy arhát gyümölcshelyzetéhez művelte magát és eredetileg úgy volt elrendezve, hogy az arhát pozícióján jusson el a beteljesüléshez. Most viszont azt mondja: Ez nem elegendő, szeretném még magasabbra művelni magam. Ha neked valóban megvan ez a képességed és kinyilvánítod egyszer ezt a kívánságot, akkor magasabbra művelheted magad. Korábban léteztek ilyen esetek, azonban ritkán láthatóak. Miért látott csak egészen ritkán ilyesmit az ember? Mert ha normális módon elrendezik egy embernek a művelését, úgy a szintjét már a saját körülményei szerint rendezték el. Sok különböző alapanyagnak a mennyisége már fennáll azon képességnek az alapján, mennyit tud elviselni. Így normális módon ez nem fog nagy eltérülésekhez jutni. Azonban egészen szórványosan létezhetnek különösen jó emberek, akiknél némely dolgok rejtve vannak, amelyek nem láthatóak bizonyos szintekig. Némelyek megállapítják, ha ő egy bizonyos szintre művelte magát, látja a mestere, hogy ő már nem tud többé törődni vele, így saját magától visszalép és jön egy másik, aki átveszi őt és törődik vele, ilyesmi is létezik. Ha aztán arról van szó, hogy még magasabb szintekre juttassák őt, akkor nem is szükséges neki saját magának mondania ezt, ő amúgy is azokra a szintekre fog juttatni téged.

Kérdés: Egy napon láttam álmomban Li tanárt. A Tanár azt mondta, nálad egy kicsit különlegesek a körülmények, nekem úgy tűnt, mintha a Tanár ezzel azt akarta volna mondani, hogy némely tekintetben én nem vagyok jó. Később a Tanár rendbe hozta a testemet számomra és én éreztem, ahogyan az alhasnál és a lábam közt csiklandozott valami.

Mester: Ez egészen egyszerű, ez nem azt jelenti, hogy te nem művelheted magad, hanem a művelésed folyamatában még léteznek más tényezők, normális módon ez mind meg lehet oldva a -test által. Ez az állapot viszont nem volt álom, ez valóságközeli és világos volt, te valóban érintkezésbe jutottál ezzel. Mert napközben nem elegendő az összpontosítási képességed, így a meditációban nem láthatod. Következésképpen nem probléma, ha álmodban látsz valamit. Az normális, ha álmában találkozik velem az ember.

Kérdés: Lehet a mindennapi életben csendesen azt szavalni Zhen, Shan és Ren, azért hogy jobban művelje magát az ember?

Mester: A mindennapi életben azt szavalni Zhen, Shan és Ren, az persze semmi rossz dolog, az nem probléma. Ha viszont a gyakorlatokat végzi az ember, nem kellene többé gondolatokat aktiválni.

Kérdés: A „Csangcsuni Esti Hírlap”-ban lett tudósítva arról, hogy ezen a nyáron Tibetben egy bizonyos nagymester felolvasta a szentírásokat, több mint kétszáz élő buddha vett volna részt ezen. Hogyan kellene szemlélni ezt a dolgot?

Mester: A szerzetesek és lámák hasonlóképpen emberek, azt csinálhatnak, amit csinálni szeretnének. A dolgok, amiket tesznek, nem buddhák által vannak csinálva, a buddhák szintén nem mondták nekik, hogy ilyesmit tegyenek, a hétköznapi emberek tartanak nagyon fontosnak ilyesmit. A művelők viszont tisztában kellene legyenek ezzel, ez a szentírások felolvasására is érvényes, ez semmi további, mint a művelődő embereknek egy vallásos tevékenysége. Azonkívül a -vég idejében már semmi több elmagyarázni való sem létezik. Akkor szeretnék még mondani valamit, ti mindannyian tudjátok, hogy úgy a szerzetesek, mint a lámák is nem szabad beleavatkozzanak az állami politikába és a törvényekbe, nem szabad beleavatkozzanak az emberi dolgokba. Akkor létezik egyvalaki, aki tüntetéseket csinál, síkra száll a függetlenségért. Gondoljatok hát egyszer utána, egy művelő arra van ott, hogy ilyesmit csináljon? Ez nem egy ragaszkodás a hétköznapi emberek között? Nem tartja itt nagyon fontosnak az emberi dolgokat? Ha már egyszer ilyen dolgokról van szó, ezek akkor nem mind olyan ragaszkodások, amelyeket egy művelő fel kellene adjon? Azt mondom, ez a hely itt a mi Fálun Dáfá-nkban egy tiszta föld, ezt merem mondani. De persze a tanulóink nagyon magas mércéket helyeznek a xinxingjükkel szemben. Mi megköveteljük a tanulóinktól, hogy a súlypontot a xinxing művelésére fektessék. Ami a hősöket vagy példaképszerű (példamutató) embereket illeti, ők még mindig a hétköznapi emberek közti hősök vagy példaképszerű (példamutató) emberek. Nekünk az a követelményünk veled szemben, hogy egy teljesen rendkívüli emberré váljál. Te olyan valakivé kellene váljál, aki egészen le tud mondani az emberi előnyökről, és aki csak mások számára van ott. Kiért van hát ott egy nagy megvilágosult? Ő csak másokért van ott. Innen eredően nagyon magas követelményeket állítok fel a tanulókkal szemben, így a tanulók nagyon gyorsan is emelkednek.   

Hadd hozzunk csak fel egy példát, amit éppen mondtam, az nincs eltúlozva. Ha például valahol az országban, és mindegy hogy melyik iparágról is van szó, egy ilyen nagy rendezvényt csinálnak és ennél elveszít valamit az ember, akkor az csak nagyon nehezen található meg újra. Természetesen még léteznek szórványosan jó emberek, ők azonban már nagyon ritkák. Azok a dolgok, amik a Fálun Dáfá-szemináriumunk közben lettek elveszítve, mind újra meg lettek találva, minden szemináriumon történt ilyesmi. Ha egypár ezer emberrel vannak rendezve szemináriumok, úgy a talált tárgyak, mindegy, hogy ezek órák, nyakláncok, gyűrűk vagy pénz volt minden mennyiségben – több mint ezer jüan is volt ennél –, mind le lettek adva. Én kihirdettem ezt ott, és az, aki elvesztette a dolgokat, jött, hogy elvigye azokat. A tanulók között is mondták, hogy abban az időben látott még ilyesmit az ember, amikor Lei Fengtől tanult, azóta sok éven át nem látott többé ilyesmit. Ha egy szeminárium be volt fejezve, a tanulók saját maguktól magas követelményeket tudtak felállítani a xinxingjükkel szemben, ők úgy másokkal, mint a társadalommal szemben is felelősségteljesek, szigorú követelményeket állítanak fel önmagukkal szemben. Az akkor hibás, ha azt mondom, hogy ez a hely itt nálunk egy tiszta föld?            

Kérdés: Némely tanulók belelapoztak az úgynevezett „természetes művelési utak” valamilyen könyveibe, abban a könyvben bírálva lett valaki, aki magát és az útját dicsérte, és a Fálun Dáfá is rossznak lett feltüntetve benne. Miután a tanuló elolvasott két oldalt, a gyakorlás közben megmutatkozott azon út állatának a mozgó alakja és zavarta őt a meditálásnál.

Mester: Ámde mi megmondtuk, hogy nem szabad ezeket a dolgokat olvasni. Miért olvasod akkor őket? A magukat valóban művelő tanítványok már régen elégették ezeket a hamis és eretnek dolgokat, és te még olvasod őket. Nem nagy a távolság? Ha olvasod őket, nincs egy törekvő szíved ennél? Ne nézd meg magadnak ezeket a kaotikus dolgokat. Az igaz művelési utak nem lettek terjesztve többé, és nem is törődnek többé olyan dolgokkal, mint nálad. Azok a csigong-mesterek, akik a csigongot népszerűsítették, már a végére juttatták ezt a dolgot. Ha ma ezzel az úttal bukkan fel valaki, és holnap azzal az úttal bukkan fel valaki, úgy ezek a csigongok elvileg mind hamisak. A nyilvánosság előtt éppen arra szolgálnak, hogy összezavarják és szabotálják az ortodox terjesztését.

Azok a csigong-mesterek, akik tiszta fejjel rendelkeznek, mindannyian már nem terjesztik az útjukat. Nem zavarnák a -t, ha tovább terjesztenék azokat? Ami meg kellett legyen csinálva általuk, már meg lett csinálva, ezzel szintén nagy szolgálatokat tettek. Ha viszont tovább csinálnak ilyesmit, akkor az egy zavarás. Innen eredően az összes hamis csigong-mester, akinél pénzről, hírnévről és előnyökről van szó, démon. Ők saját maguk azonban nem tudják, hogy ők démonok. Mi azonban ezt nem rögzítettük le teljesen a szemináriumainkon, ez főképpen azon múlt, hogy attól tartottunk, némelyek nem tudnák ezt elfogadni. Valójában alapjában véve ezek mind a démonok zavarásai.     

Kérdés: Ha a tanuló egy nyugalmi állapotba szeretne belépni és a gyakorlatokat végezni, állandóan rossz gondolatok bukkannak fel.

Mester: Valóban, ennél szintén arról van szó, amit éppen elmagyaráztam. Annak az alapanyagnak a létezésén múlik minden lehetséges gondolatban, amelyet korábban saját magad hoztál létre hibás cselekedeteken keresztül, mindezeknek a dolgoknak megvan a hatásuk. Ha te aztán odaülsz a gyakorláshoz, akkor talán felbukkanhatnak azok a rossz gondolatok, amelyek káromkodnak, amelyek rosszat akarnak tenni, amelyek gondolkodásra kényszerítenek téged, ez még mindig ezeknek a rossz alapanyagoknak a hatása, amelyek korábban a gondolataidban jöttek létre. Sőt lehetséges lehet, hogy szidod a Tanárt. De ne aggódj, próbáld meg gátolni és elnyomni őket, úgy el lesznek távolítva. Minden esetre neked el kellene nyomnod ezeket a rossz gondolatokat. Ha aztán mégis felmerülnének, akkor szintén nem szükséges aggódnod, nem te vagy az, aki a Tanárt szidja, a gondolati karma az, amelyik visszatükröződteti ezeket a dolgokat az agyadban.       

Kérdés: Mindig amikor a tanulók beléptek egy nyugodt állapotba, azért hogy a gyakorlatokat végezzék, létezett egy tanuló, aki másokkal arról beszélgetett, hogy egy bizonyos művelési út egy menyét által futival rendelkező művelési út volna. Amikor ennek a tanulónak aztán este volt egy álma, valaki megtanította neki, hogy füstölőpálcikákat égessen.

Mester: Később nem kellene ilyen szavakat olyan közvetlenül mondjatok azoknak, akik valamilyen más értelmetlen művelési utat gyakorolnak. A tanulóink közül némelyeknek nagyon közeli barátaik vannak, akik egy ilyen futival rendelkező művelési utat gyakorolnak, akkor megmondhatják ezt nekik, az nem tesz semmit. Legjobb egészen futólagosan megmondani. Ha viszont te sok idegennek és különösen azoknak mondod meg, akik azt a megszállott művelési utat gyakorolják, milyen rossz volna hát az az út, úgy ő természetesen meg fog támadni téged és beléd fog kötni, sőt lehet, hogy kellemetlen szavakat mond. Az effajta problémákat el kellene kerüljük. Mi jószívű rábeszélésről beszélünk, ha ő fel tudja ismerni, akkor felismeri, azonban lehetőleg ki kellene térjünk ezeknek a dolgoknak az útjából. Azok, akik valóban beléptek annak az útnak az ajtajába (ajtaján) és nem is akarnak újra kijönni, már tévutakra jutottak, a saját természetük már elveszett, legalábbis nincs jó megvilágosodási képességük. Természetesen jó, ha ezek az emberek meg tudnának változni, ha viszont nem változnak meg, akkor az szintén nem megy, ha te állandóan unszolod őket. Minden esetre ügyeljetek egy keveset a stratégiára és a módszerre. Ha egy keveset többet ügyeltek erre, az már rendben van, a rosszindulatú dolgok nem sebezhetnek meg téged.          

Kérdés: Némelyek naptárakról csinálnak fotokópiákat (fényképmásolatokat) és önköltségi áron adják el azokat a tanulóknak, ennél nem keresnek egy fillért sem. Rendben van ez?

Mester: Az ilyen dolognál így gondolkodom: Nekünk ez a tanulónk nagyon jó, ő alkalmilag csinálja ezt a dolgot számotokra és elvileg ennél nem is vétett valami ellen. Azonban ennél létezik a pénzcserének a kérdése, az önköltségi árnál is pénzzel kerül érintkezésbe az ember. Véleményem szerint lehetőleg el kellene kerüljétek az ilyen dolgokat, ne kerüljetek érintkezésbe pénzzel. Mert te pénzzel kerültél érintkezésbe, ha ez egy keveset hosszabban tart, talán belsőleg kiegyensúlyozatlannak fogod érezni magad. Ha az ember újra és újra ezzel foglalkozik, azt gondolhatná: „Tulajdonképpen ez nem fizetődik ki. Talán az utazási költségeimet is le kellene ebből vonnom? Itt még szintén van egy picike veszteségem, nem kellene hát még azt is beleszámolnom?” Ennél minden lehetséges érzület fel lehetne erősítve. Idővel az ember elveszíthetné az ellenőrzést ezeknél a dolgoknál, ezért feltétlenül ügyelnetek kellene erre.     

Tudjátok, miért nem hagyunk mi benneteket pénzzel kerülni érintkezésbe? Avégett hogy ne kerüljön érintkezésbe pénzzel és tárgyakkal, 2500 évvel ezelőtt Sákjamuni mindenkit a hegyek mélyére és az őserdőkbe vezetett a művelésre. Csak egy kéregetésre való tállal volt szabad rendelkezzen az ember, és ő egyedül ennek a kéregető tálnak a vonatkozásában egyszer elmagyarázta a -t. Még a kéregető tálhoz sem volna szabad ragaszkodnia az embernek. Könnyen meglehet, hogy ezek a dolgok szintén komolyan zavarják az embereket, embereket zavarhatnak a művelésnél, ezért feltétlenül ügyelnetek kellene erre. Én mondom, Jézus a maga idejében nem vezette oda szintén mindenhová az embereket, és mindenhol meg kellett elégedjenek az étellel, és nem kellett pénzzel kerüljenek érintkezésbe? Én csak ezt a dolgot említem meg és csak egy ilyen példát veszek. Talán ezt nem érthetitek meg olyan mélyen. Nekem egyenesen kell járnom az utat. Így nem szabad arra tanítsalak benneteket, hogy ilyen dolgokat csináljatok. Különben ilyen és olyan sok éven belül azt mondanák, hogy Li Hongzhi idejében is léteztek emberek, akik úgy cselekedtek. Lehetne akkor még ez a terjesztve? Már régen elmúlt volna, rövid idő után vége lenne. Ha valaki egy fényképet szeretne csinálni vagy egy fényképet bírni, csinálhat egyet magának és kidolgoztathatja, mindazonáltal ez lehetőleg a tanulóink között kellene maradjon. A jövőben az ilyen dolgokat talán nyilvánosan fogjuk kiadni a társadalomban, mert egy naptárnak rólam ráadásul már van egy nyilvántartási száma. A jövőben egységesen fogjuk szabályozni ezeket a dolgokat, semmiképpen se csináljatok ilyen dolgokat saját kezdeményezésből. Ha nem vigyáz az ember, ez még a Dáfá-nak is árthatna.       

Az eladás kérdéséhez, ha csak az önköltségi árat is veszi el az ember, az nem megy. Nektek semmiképpen sem szabad hagynotok ilyen érzületeket feljönni, nincsen semmi hasznuk. Ha saját magát műveli az ember és megemelkedik, segít másoknak, akkor nincs szüksége feltétlenül erre a formára. Ha ti másokat tájékoztattok a -ról és meséltek nekik egy keveset a -ról, az minden másnál erősebb. Az embereknél sokkal fontosabb a xinxingnek a megemelkedése, mint minden külsődleges, formális dolog. Ezek a dolgok egységesen kell legyenek szabályozva a Fálun Gong-Kutatótársulat által. A fő asszisztensállomások, a mellékállomások és a helyi asszisztensállomások szintén nem szabad pénzzel kerüljenek érintkezésbe. Ha a mi Fálun Gong-Kutatótársulatunk csinál is valamit, úgy az mindig csupán a beleegyezésem után megy. Az nem megy, ha ezt valamilyen okból magánúton csinálja az ember és saját kezdeményezésből, ezzel meg van sértve a jog, a társadalomnak a törvényei szintén nem engedik meg ezt.     

Kérdés: Valaki szeretné jól művelni a xinxingjét, azonban a mindennapi életében semmi sem létezik, ami megérinti a szívét, neki álmai sincsenek. Ezért aggódik, hogy a Mester nem törődik többé vele.

Mester: Az viszont nincs úgy. Mert amivel önmagában rendelkezik az ember és amilyen állapottal rendelkezik, az mindegyik embernél különböző. Lehet, hogy amivel önmagában rendelkezik, az bonyolult. Természetesen erre egy példát is adhatok nektek. Ezzel nem egy bizonyos emberre gondolok, szórványosan léteznek olyanok, akik viszonylag magas szintekről jöttek, nekik nem szükséges szenvedést elviselniük, ők azért jöttek, hogy ehhez a -hoz hasonuljanak. Mihelyt hasonultak a -hoz, a dolog már el van intézve. Létezik egy ilyen rész, van egy rendkívül kis része az ilyen embereknek, ez nem tartozik feltétlenül ahhoz az esethez, amit megemlítettél. Én csak szeretném ezt egyszer elmagyarázni. Sok embernél ez sok különböző tényezőn múlhat, ámde mindegy, hogy te szenvedsz-e vagy sem, a legeslegfontosabb az, hogy hasonuljon ehhez a -hoz és tanulja ezt a -t.

Kérdés: Sok tanuló tanult meg álmában a Mestertől gyakorlatokat, amelyek nem tartoznak az öt gyakorlathoz, mit kellene tenni akkor?

Mester: Ha nem az öt gyakorlatnak a mozdulatai volnának, akkor egy démon azért jött, hogy tanítson téged, mindez hamis, biztosan nem én voltam, aki oktatott téged. Amit ma továbbadok nektek, az csak ez az öt gyakorlat. Tökéletesen elegendőek, hogy megváltoztassák a testedet és kigyakorolják az összes technikai dolgot és az alakkal rendelkező dolgokat. Az a művelési energia, amelyik valóban meghatározza a szintednek a magasságát, nem a gyakorláson keresztül jön, következésképpen a gyakorlatok tökéletesen elegendőek. Ha az ember álmában gyakorol és aztán észreveszi azt, akkor hagyjon fel azzal. Ha még tovább gyakorol, akkor az azt jelenti, hogy a xinxing még nem stabil. Ha stabil xinxinggel rendelkezik az ember, azonnal észre lehet venni, mihelyt egy ilyen gondolata van.

Kérdés: Mit kellene csinálni, ha valaki még nem művelte magát a beteljesüléshez és már elhagyta a világot?

Mester: Ha még nem művelte magát a beteljesüléshez vagy még nem érte el a beteljesülést, akkor ő a gyümölcshelyzetében van, már elérte a gyümölcshelyzetét, ezzel már szintén készre művelte magát. Ha viszont még csak a világi -ból sem jutott ki, akkor az talán egy probléma. Ha viszont nem művelte ki magát a világi -ból, megtalálhatja a helyét különböző szinteknek a dimenzióiban a három világkörön belül, azon a szinten lesz, amelyikre művelte magát, az szintén előnyös. Ha viszont azt mondja: Ez így nem megy, én nem műveltem jól magam és azt kívánom magamnak, hogy a következő életben tovább műveljem magam. Ez akkor ahhoz vezethet, hogy a következő életben újra a művelésnek az állapotába juthat és akkor tovább műveli magát. De itt létezik egyvalami: Ha nem tud uralkodni magán, akkor az nagyon veszélyes, ha megint nem műveli jól magát, pontosan úgy tovább fog esni lefelé, még rosszabb lehetne, mint korábban. Ha viszont jól műveli magát, akkor jobb lesz, mint korábban. Így áll a dolog ezzel.

Kérdés: Ha a xinxing-művelésnek a folyamatában állandóan attól fél az ember, hogy hibákat csinál és azt akkor mindig a -val ítéli meg, aztán viszont ennek ellenére még hibákat csinál, az rendben van?

Mester: Ha minden dolognál aggódik az ember, akkor azt gondolom, hogy ti nem kellene olyan ragaszkodóak legyetek. Ezt a dolgot nagyon nehezen lehet szabályozni. Ha túl sokat töpreng az ember, az ragaszkodás, ha viszont túl keveset töpreng, akkor úgy tűnik, hogy nekünk állandóan attól kellett volna félnünk, hogy hibákat csinálunk. Gondolom, nem is kell az legyen, hogy ilyen stresszesen gondolkodjon az ember. Normál dolgoknál így van: Minden alkalommal, amikor teszünk valamit, mi már tudjuk, hogy az jó-e vagy rossz. Azonkívül nem is kellene olyan sok dologgal rendelkezned, úgyhogy te éppen letettél egy dolgot és azonnal megint valami más letenni valóval rendelkezel. Gondolom, a hétköznapi emberek közötti dolgoknál nem szükséges utánagondolnod, te azonnal tudod, hogy azok jók-e vagy rosszak. Ha hirtelen történik valami, akkor át kell gondolnunk, hogy az valami jó-e vagy rossz. Ha viszont állandóan így töpreng az ember, mindegyik dolognál töpreng, és a legkisebb dolognál is így gondolkodik, akkor azt mondom, hogy túl ragaszkodó a szíved. Nyíltan és őszintén kellene művelődni és a nagy dolgokra ügyelni. Természetesen, ha a művelési folyamatban némely dolgokat még nem értett meg az ember, aztán hibásan is csinálta azokat és nem tudott uralkodni magán, akkor azt gondolom, hogy te még egyszerűen nem művelted magad odáig. Némely dolgoknak még nem vagy a tudatában, akkor ne legyél túl ragaszkodó. Ha eljött az idő, hogy eltávolítsd ezeket az érzületeket, akkor természetes módon fognak megmutatkozni.      

Kérdés: Az helyes, hogy a test és szellem kettős művelésénél egy testet képezzen az ember az ősgyermekkel?

Mester: Az egyszerűen úgy van, hogy a test és a szellem kettős művelésén keresztül megváltozott benti és a művelésen keresztül létrejött ősgyermek megadott időben egyesül az ősszellemmel, és egy testet fog képezni.

Kérdés: Hoz létre karmát az ember a hús evésén keresztül?

Mester: A húsevés önmagában nem fog karmát létrehozni. Ennél ölésről sincs szó. A húsevés önmagában nem ragaszkodás, csak a húsevés megerősítheti a hús jó ízéhez való ragaszkodást.

Kérdés: Minden egyes embernek a De-je korlátozott, már az is biztos, milyen magasra művelheti magát. A megvilágosodás és a művelési energia felnyitása után továbbra is gyűjthet De-t és tovább emelkedhet?

Mester: A De korlátozott. A megvilágosodás és a művelési energia felnyitása után az ember abszolút nem tud többé tovább emelkedni. Mert a művelési energia felnyitása után ez az ember már mindent láthat és mindennel érintkezésbe kerülhet, ő mindennel tisztában van. Akkor nem létezik többé a megvilágosodási képesség kérdése. Csupán ha tiszta tudattal tud szenvedést elviselni az ember, művelheti magasra magát. Ki nem csinálná hát meg különben ezt? Még a buddhák is tovább művelnék magukat felfelé. Ámde miért tudja ő csak nagyon lassan művelni magát? Az ok abban rejlik, hogy alig van még lehetősége szenvedni. Csak ha egy különleges hozzájárulást tett, emelkedhet meg egy keveset csupán, egy ilyen vonatkozás létezik ebben. Nos, ha azt mondja az ember, a De nem lenne elegendő. Ha nem elegendő, akkor hát még van karmája. Miután szenvedett, a karma is át lehet változtatva, persze De-vé lesz átváltoztatva. Ha aztán egyvalaki valóban tovább művelheti magát és azon a véleményen van, hogy ezt meg tudja csinálni és meg is szeretné csinálni, akkor magára veheti és eltávolíthatja a rokonságnak és a barátoknak a karmáját is, úgyhogy át lesz változtatva De-vé. Minden esetre ez nagyon nehéz, mert mindez kéz a kézben megy egy ember xinxingjével és a szívének a toleranciájával. Ha tehát ő eljutott eddig a lépésig, ez már tele van, akkor semmit sem lehet többé beletölteni, így mutatkozhat meg az. Ha valaki még több szenvedést kell elviseljen, megtörténhetne, hogy annak alapján, hogy többé nem elegendő az a képessége, hogy szenvedéseket viseljen el, újra rosszabbá válik és le fog esni, ezért hiába művelte volna magát.        

Kérdés: Sákjamuni már eljutott a megvilágosodáshoz, de miért csupán 49 év -terjesztés után érte el a tathágatát?

Mester: Ha valaki egy nagyon magas szintről jött, egy szintről, amelyik sokszorosan túllépi egy tathágatáét, és aztán művelni akarja magát, akkor lehet, hogy a megvilágosodás után még csak 49 évre sincs szüksége, talán csak a folyamatának a felére van szüksége vagy egy még rövidebb idő után már elérhetne egy nagyon magas szintet. Ennek a vele született alapjához van valami köze, ennek szintén egy közvetlen összefüggése van azzal a szinttel, amelyiken tartózkodik és azzal a szinttel, amelyiken az előző életében tartózkodott. Nem lehet ugyanazt a sablont alkalmazni minden ember számára.

Kérdés: Sákjamuni 49 év után érte el egy tathágatának a szintjét. Ki fejlesztette ki neki a művelési energiát? Nála hirtelen vagy fokozatos megvilágosodásról van szó?

Mester: Nála hirtelen megvilágosodásról van szó. Ő azért jött, hogy embereket váltson meg, nem azért hogy művelje magát. Ki fejlesztette hát ki neki a művelési energiát? Senki sem fejlesztette ki neki a művelési energiát. Mindannyian, akik azért jönnek le, hogy ilyen dolgokat csináljanak, mielőtt lejönnek, ezt sok megvilágosulttal meg kell beszéljék. Mindent az ő feltétele szerint rendezett el saját maga számára,  mindent, amit később tenni akart, saját maga állapított meg. Miután minden meg van állapítva, minden az előzőleg lefektetett terv szerint folyik le. Mikor jut el a megvilágosodáshoz, mikor jut el a beteljesüléshez és mikor kellene legyen minden befejezve, mindez már le van rögzítve. Ennél nincs is szó arról a fajta megvilágosodásról és a művelési energiának a felnyitásáról, amiről mi beszélünk. Talán ezt még nem egészen tudod megérteni. Az egyszerűen úgy van, hogy az emlékezet egyvalakinél hirtelen fel van nyitva. Akkor emlékezhet a korábbi művelésének a dolgaira és ő továbbadja ezeket a dolgokat az embereknek. Én azt mondanám, hogy az akkoriban Sákjamuni által elmagyarázott , tehát a a vallásban, a a buddhista vallásban, nem volt magas, ezzel viszont nem arra gondolok, hogy Sákjamuni nem volna magas. Sákjamuni nem is terjesztett mindent a dolgaiból. Azt terjesztette, ami helyénvaló volt egy 2500 évvel ezelőtti primitív társadalom számára. Az nem volt az ő egész -ja.         

Kérdés: Csak a lótuszülésben való meditáción keresztül jön létre művelési energia vagy a xinxing emelése közben egyidejűleg jön létre?

Mester: A művelési energia úgy a meditációban, mint a gyakorlásnál is kifejlődik, a szenvedésben és nehézségekben. A xinxinged emelésének a folyamatában is nő az a művelési energia, amelyik meghatározza a szintet.

Kérdés: Azt mondják, hogy Guanyin bódhiszattva újra buddha lett.

Mester: Ne higgyetek mindig azonnal abban, ha mások minden lehetségest mesélnek. Én mondom nektek, a -vég idejéig többé egy megvilágosult sem törődik az emberi társadalommal. Nincs is többé megengedve nekik, hogy továbbra is törődjenek ezzel. Az nincs is csak úgy, hogy ők leveszik a kezüket az emberi társadalomról, a végső jie közben az ő saját helyzetük is nagyon súlyos, már elég tenni valójuk van saját magukkal. Ebből az okból kifolyólag azokon a szinteken is léteznek problémák, amelyeken ők tartózkodnak. Korábban már mondtam nektek, hogy most egyvalaki sem létezik többé, aki ezzel törődik, ezzel nem mondok valami szenzációs dolgot. Én mondom nektek, ezek a dolgok abszolút igazak. Mindegy, hogy te valamilyen buddhához vagy valamelyik vallás valamelyik képéhez imádkozol, a képen semmi sem létezik többé. Szórványosan még található lehetne ott olyasmi, mint egy árnyék, de eltekintve egypár szótól, egyáltalán semmit sem tud többé csinálni. Ez már a végső jie ideje és ebben az időben ez egyszerűen így van.      

Guanyin bódhiszattva, akire a mai emberek gondolnak, nevezetesen az a Guanyin bódhiszattva, aki egypár évvel ezelőtt az emberek által lett imádva. Az ő művelési energiája valójában valamivel magasabb, mint egy tathágatáé vagy Amitábha buddháé. Az ok abban rejlik, hogy egy nagy bódhiszattva már egy buddha. Azonban ő még nem érte el egy tathágatának a látókörét, de a természetfeletti képességeinek némelyike meg is haladhatja egy tathágata-buddháét. Mert ő mármost bódhiszattvává művelte magát, ő csinálja a dolgait és itt még sok mélyreható ok létezik, amelyik nem szabad legyen elmagyarázva. Mert ilyen dolgok nem kellene legyenek megtudva az emberiség által. Az nincs úgy, mint ahogyan mi elképzeljük magunknak, nem is úgy néz ki, mint a rangsor a hétköznapi embereknél. Ez valami egészen más.

Kérdés: Némelyek azt mondják, hogy némely arhátok és bódhiszattvák a Fálun-világban ráadásul még magasabbak volnának, mint más világoknak a buddhái, igaz ez?

Mester: Ehhez a következőt lehet mondani. Az helyes, hogy egyes világoknak a buddhái magasabbak, mint más világoknak a buddhái, mert a szint meghatározza egy buddha-világnak a helyzetét is. Ha egy a tathágata-szinten levő buddha szintén vezet egyeseket, akik elérték egy buddhának a gyümölcshelyzetét, úgy szintén létezik egy különbség a szintjeik vonatkozásában. Az egész Fálun-világban is léteznek ezek a jelenségek. Meg lett mondva, hogy a Fálun-világnak az arhátjai és bódhiszattvái magasabbak volnának, mint más világoknak a buddhái – a Fálun-világnak a szintje elég magas. Az a . amelyet ma terjesztünk, nagyon átfogó. Ennek a -nak a terjesztése nem korlátozódik a Fálun-világra. Amiket én az emberekkel tudatok, azok a Fálun-világ dolgai. Olyan dolgokat, amelyek túlmennek a Fálun-világon, nem szabad tudatni az emberekkel, mert az embereknek nem megengedett, hogy megtudjanak azokról valamit. Azt mondanám, sokan észrevették már, hogy ez a egy olyan nagy dolog. Sok nagy megvilágosult azért jött, hogy hasonuljon ehhez a -hoz, akkor ez nem egy szokványos . Embereket vezethet, hogy nagyon magasra műveljék magukat, annyi biztos. Nincs úgy, hogy minden egyes valakinek a művelése a Fálun-világra korlátozódik, annyi is biztos. Sákjamuni és Amitábha buddha szintén nem mondták, hogy mindenki, aki az iskolájukban műveli magát, feltétlenül hozzájuk kell jusson vagy hová máshova kell odamenjen. Ha valaki túlment az ő területükön, talán egy másik helyre megy.       

Kérdés: Létezik egy mérce a művelési energia magasságára, azért hogy elérje az arhát-szintet? Egy arhát kezdeti helyzete a xinxing és a művelési energia magassága által van meghatározva?

Mester: Az arhát-szint egy megváltoztathatatlan mérce, amelyik különböző buddha-világok által lett megállapítva.

Egy tanuló xinxingjének a magassága pontosan olyan, mint a művelési energiájának az egész átváltozási formája, mindkettő el kell érje ezt a mércét. Minden nagyenergiájú alapanyag által kell legyen helyettesítve, minden kéz a kézben megy. Ezt már nagyon kihangsúlyoztam. Az asszisztensek már meg kellene tudják válaszolni ezeket a kérdéseket. Mert a világon túli -ban való művelés már nem a buddha-testnek a művelése? Ha az ember a világi -n kívül műveli magát, már rendelkezik egy buddha-testtel. A buddha-test egy olyan test, amelyik már teljesen nagyenergiájú alapanyagok által lett helyettesítve. Ha az ember kilépett a világi -ból és belép a tisztafehér testnek a szakaszába, akkor a test talán nem egy átlátszó test, amelyik nagyenergiájú alapanyagok által van helyettesítve? Ha aztán még tovább műveli magát az ember, az talán már nem egy buddha-test és nem lépett már be egy arhátnak a kezdeti helyzetébe? Így van ez.      

Kérdés: Azok az élőlények, amelyek a testben jönnek létre, mint például sárkányok stb., szintén a reinkarnáció hatszoros útján belül vannak?

Mester: A reinkarnációnak a hatszoros útján belül is léteznek élőlények, a reinkarnációnak a hatszoros útján kívül is léteznek állatok. Még magasabb szinteken is léteznek, normális módon ők nem művelésen keresztül jutottak felfelé, ők az ottani természetes környezetben jöttek létre. Sárkányok és más élőlények, amelyek egy olyan embernek a testében jöttek létre, aki egy magas szinten műveli magát, természetesen hozzá tartoznak. A beteljesüléssel veled fognak menni egy magasabb szintre.

Kérdés: Az élőlények között, amelyek a testben jöttek létre, léteznek olyanok, amelyeknél előre el van rendelve, melyik utat művelik. Ha egy művelő egy taoista iskolából egy útra tud összpontosítani, szabad viszont neki buddhává művelnie magát?

Mester: Ennél nem létezik abszolút meghatározás. Ha te buddhává műveled magad és aztán megint ezen a módon taóvá akarod művelni magad, az szintén nem tesz semmit. Csak kezdetben annak az iskolának a mestere nem fog elengedni téged. Ha viszont egyáltalán nem megy másképp, akkor nem is foglalkozna többé veled. Ha viszont te ahhoz ragaszkodnál, hogy ebben az iskolában műveld magad, nem foglalkozna többé veled. Ha viszont az ember „a lábaival két csónakban” műveli magát, akkor az nem megy, egy mester sem fog törődni veled. Ez a xinxing egy kérdése, ennél két iskolának a szabotálásáról van szó.

Kérdés: Léteznek olyanok, akik előre el vannak rendelve, hogy egy eretnek utat műveljenek?

Mester: Igen, azok léteznek. Léteznek olyanok, akik arra vannak ott, hogy a -vég idejében azért lépjenek ki, hogy a -t szabotálják, ők ezt minden lehetséges formában megteszik. Lehet, hogy nyilvánosan megtámadják a Fálun Dáfá-t vagy engem, ezt meg tudják különböztetni a tanulóink. Ettől a fajta démonoktól nem szükséges tartani, a hamis csigongoktól szintén nem szükséges tartani, mert a tanulóink már meg tudnak különböztetni ilyesmit. Pillanatnyilag legalábbis teljes nyugalomban utánagondolhattok annak, hogy ezek valódiak-e vagy hamisak. Ha az ember tisztában van ezzel, nem lesz többé úgy, mint korábban, hogy vakon tanuljon ilyesmit.    

Ami a legnehezebben megkülönböztethető, az az a démon, a pusztító ereje igazán nagy. Ő szintén azért jön ide, hogy a Fálun Dáfá-t tanulja, ő is azt mondja, hogy a Fálun Dáfá jó volna. Ő ezt még meghatottabban mondta, mint a többiek és többet is érez, mint mások, ő valami alakot is látott. Később meghal hirtelen, vagy hirtelen az ellenkező irányba vált át és szabotálja a Fálun Dáfá-t. Pontosan ezek az emberek a legnehezebben megkülönböztethetőek. Pontosan mivel nehezen megkülönböztethetőek, az ő pusztító erejük a legnagyobb. A zavarásának a formája pontosan így lett elrendezve, az már biztos, hogy ilyesmit fog elkövetni. Pontosan azokat a problémákat fogja okozni neked, amelyekkel a leginkább vannak nehézségeid. A nagy pusztító erővel rendelkező démon, amelyikről éppen beszéltem, ehhez az esethez tartozik.    

Kérdés: Ksitigarbha bódhiszattva buddhává művelheti-e magát?

Mester: Egy nagy bódhiszattvát már lehet buddhaként megjelölni. A nagy bódhiszattva, ezzel Ksitigarbha királyra gondolsz? Ksitigarbha bódhiszattvát is buddhaként jelölik meg, így van ez pontosan elgondolva, ámde ő csak az ő dolgait csinálja.

Kérdés: Honnan jön egy embernek az ősszelleme?

Mester: Ezt már mind elmagyaráztam. Az őseredeti élőlény különböző nagyságú anyagi mozgásnak a hatásán keresztül jött létre a világegyetemben.

Kérdés: Némelyek híreszteléseket terjesztenek.

Mester: Ne hallgassatok másoknak az ilyen híreszteléseire. Különösen ha ez kihathatna a -mra vagy árthatna a -nk tekintélyének, nem kellene ilyesmit terjesztenetek. Ha elérnek hozzád, akkor felhagysz a terjesztéssel. Ha mindannyian így cselekszenek, akkor nem is lehetnek többé terjesztve.   

Kérdés: Karmát hoz létre az ember, ha másoknak a sikereiről és hibáiról beszél?

Mester: Nos, ami a jót és a rosszat, sikereket vagy hibákat illeti a hétköznapi emberek között, úgy azt gondolom, hogy az ember, egy művelődő emberként könnyedén kellene vegye ezeket. Nem kellene olyan lelkesen beszélgessetek a hétköznapi emberek dolgairól. Te művelni akarod magad vagy ilyen dolgok iránt érdeklődsz és ezekhez ragaszkodsz? Ámde ezek csak egypár ilyen dolog a hétköznapi emberek között. Nem megmondtam, hogy a hétköznapi embereknél mindig csak ugyanaz létezik? Beszélnek és beszélnek, ennél hétköznapi emberként nem a hétköznapi emberekről beszélnek?   

Kérdés: A megvilágosodás után egy ember nem tudja többé tovább művelni magát felfelé. De miért tudta Sákjamuni még tovább művelni magát felfelé a megvilágosodás után?

Mester: Ha egy ember eljutott a beteljesüléshez, többé nem tudja tovább művelni magát felfelé. A megvilágosodással már elérte a beteljesülést. Sákjamuni akkoriban a félmegvilágosodás állapotában volt található. Az emlékezetének egy része már fel volt nyitva, de még nagyon sok létezett, ami még nem volt felnyitva. Még sok dolog létezett, amiről semmit sem tudott, úgy tudta még tovább művelni magát felfelé. Ha már mindent tudott volna, akkor többé nem művelhette volna magát tovább olyan egyszerűen felfelé. Hogy ő egy tathágata szintjéig tudta művelni magát a -terjesztésének a 49 évében, annak is köszönhető, hogy a félmegvilágosodásának az időpontjában már nagyon magas szinteken volt található. A mi félmegvilágosodási állapotaink nem lesznek olyan magasak, mert Sákjamuni azért jött, hogy embereket váltson meg. Egyeseknél azonban, és én még egyszer ki kell hangsúlyozzam, egyeseknél, ennek ellenére ez nagyon magas lehet, mert a körülmények mindenkinél mások.   

Kérdés: Ha egy ember meghalt, akkor már nem léteznek többé rokonsági kapcsolatok. Az ősszellemek mindegyike a saját útját járja. Miért lehet viszont az elődöknek a De-je és a karmája a gyerekeknél és az unokáknál felhalmozva?    

Mester: Így van ez. Ebben a világegyetemben mármost létezik egy ilyen alapelv, ez szintén egy olyan elv, amivel az emberek korlátok közt vannak tartva. Ha te karmát hoztál létre és aztán meghalsz, akkor az utódaid kell kiegyenlítsék a karmát. Így az ember sok pénzt szeretne keresni, avégett hogy a következő nemzedékek szerencsét kapjanak  Tudja, hogy ő saját maga nem tud olyan sok pénzt elhasználni, így szeretné azt szerencseként a következő nemzedékeknek hátrahagyni. Nagyon fontosnak tartja a világi dolgokat, nagyon fontosnak tartja az utódait, sőt még a halála utáni hírnevét is nagyon fontosnak veszi, ráadásul azon a hírnevén töpreng, amelyikkel még egyáltalán nem is rendelkezik. Létezik egy ilyen tényező, emiatt ezzel még több karmát hozhat létre, ami a későbbi nemzedékeinél lesz felhalmozva.   

Kérdés: Azt mondták: Ha egy ember buddhává válik, az elődeinek kilenc nemzedéke a mennybe fog jutni.

Mester: Ha némelyek közülünk néhány nagy jótettet tettek vagy igazán jól művelték magukat, akkor lehet, hogy ez a szülei javára válik, úgyhogy ezáltal ők is meg lesznek váltva és felfelé jutnak. Viszont melyik szintekre lesznek megváltva, az azon múlik, amit a szülei eredetileg magukkal hordoznak. És milyen jól műveltük mi magunkat, annak szintén befolyása van rájuk. Ha az elődöknél felgyűlt a De, ők természetes módon fognak szerencsét kapni viszonzásként. Azt is mondták: Ha egyvalaki gyakorol, úgy az elődök De-t gyűjtöttek; ha te buddhává művelted magad, a szüleid nagy De-t gyűjtöttek. Azonban egy ilyen esetben nagyon kevesen léteznek, akik túljuthatnak a három világkörön, ők csak De-t gyűjtöttek és jót tettek. Ha nekik egy ilyen fiuk vagy egy ilyen lányuk van, akkor az azt jelenti, hogy ők is De-t gyűjtöttek, mert ebben létezik egy ilyen tényező. Ha viszont akkor azt mondja az ember, hogy a szülők ezáltal szintén buddhákká válnának, akkor az nem megy. Nekik akkor művelniük kellett volna magukat. Ők csak különböző szinteken levő égi emberként fogják megkapni a szerencséjüket. Nem létezik olyasmi, hogy „az elődök kilenc nemzedéke a mennybe jut”, az badarság.     

Kérdés: Egyik éjjel láttam álmomban, hogy a szüleim művelik magukat. Az imádásra használt papírok tépetté váltak, saját maguk lobbantak lángra. Mivel a családtagok nem hallgatnak rám, meg akartam keresni a Mestert. Erre fel láttam, hogy a Mester felém közeledett és elmagyarázta nekem a dolgot. A szülők egy további papírdarabot égettek el és ez a darab papír is lángra lobbant. Később láttam, hogy az az ember már nem a Mester volt, egy hentesnek a ruházatát viselte és a piactéren állt és húst árult. Egy mikrofont tartott és én elkezdtem sírni.      

Mester: Az biztosan egy démon volt, ő egy utalást adott és ezzel gyalázkodott. Ennek a démonnak az oltára el lett égetve és ezzel ő meg lett ölve, ezzel kellett legyen rámutatva, hogy egy hentes embereket öl, ilyen a jelentés. Mivel rendelkezik egypár ilyen kis képességgel, elővarázsolhatja ezeket a dolgokat és ezzel összezavarhat embereket. Miért kell legyenek ezek a démonok ma ilyen mértékben maradéktalanul eltávolítva? Gondoljátok át egyszer, ez hasonlít a példához az almával. Az emberi társadalom eddig a pontig jutott, és nemcsak az emberiség, hanem az anyag és az állatok mind karmát hordoznak maguknál a reinkarnáció közben. Ők mindannyian rendelkeznek karmával, és ráadásul nagyon sokkal ebből. Ugyan tudnak valamit a művelésről, azonban az emberiségnek a dolgai semmi esetre sem szabad legyenek ilyen állatok által megzavarva vagy irányítva. És hát ők már kifejtettek egy hatást és ezzel vétettek a mennyei elvek ellen. Az áruló démonok mármost meg kellene legyenek ölve, ez is egy szükségszerűség a -vég, illetve a végső jie idejében. Mihelyt egy kicsit magasabb művelési energiát fejlesztett ki, meg kell legyen ölve. Most egyszerűen már minden össze lett zavarva.          

Már elmagyaráztam, az, amit az emberek elveknek tartanak, magas szintekről nézve mind hibás. Ha a magas szinteken levő nagy megvilágosultak egy pillantást vetnek, látják, hogy minden lehetséges démon színre lépett az emberi társadalomban. Bárki is akar valamit elvenni az emberi testből, már elveheti; bárki is szeretne egy emberrel törődni, az egyszerűen törődik. Ráadásul azt hiszi, hogy valami jót tett volna. Betegségeket gyógyít meg az emberek számára, de milyen betegségeket gyógyít meg hát? Az nincs úgy, hogy a betegséggyógyításnál beadja a dolgait az emberi testbe? Lehet mondani, hogy ezzel már valami rosszat tett.   

Kérdés: Elmagyarázhat Ön valamit az őskor állatairól, amelyeket korábban felfedeztünk?

Mester: Ugyan azt mondják, hogy a mai állatok evolúció útján jöttek létre, én mondom, egyáltalán nem ez a helyzet. A kontinentális lemezek változásán keresztül, különböző periodikus változásokon keresztül különböző korszakokban, fajok lettek kicserélve. Ha a mai kontinentális lemezeink elsüllyednének és aztán új lemezek emelkednének fel a Csendes-, az Indiai- és az Atlanti-óceánból, akkor új fajok léteznének. Ha aztán még egyszer elmerülnének, akkor megint új fajok jönnének létre. Ha aztán ez a kontinentális lemez újra fel lenne cserélve azzal a kontinentális lemezzel és újra hagynának ilyen és olyan sok évet eltelni és újra hagynák felbukkanni azt a kontinentális lemezt, akkor ott szintén nem a korábbi fajok lennének. Ugyancsak új fajok jönnének létre. Következésképpen azt mondják az emberek, hogy ezek evolúción keresztül jöttek volna létre, az egyáltalán nem stimmel. Miért nem fedezték fel akkor az evolúció közbülső szakaszaiban levő dolgokat? Csak két különböző fajnak a létezési módjait fedezték fel, az átmeneti szakaszban levő létezési forma egyáltalán nem létezett.       

Kérdés: Melyik test válik buddhává, ha egy művelő buddhává művelte magát? Az igazi test vagy az, amelyik a mester által van adva?

Mester: Korábban azok, akik a tiszta föld iskolában művelték magukat, nem beszéltek a test műveléséről, ők csak a xinxing műveléséről beszéltek. Ez különösen azokra az iskolákra volt érvényes, amelyekben az ember nem a lótuszülésben történő meditációban műveli magát szilárdan. Következésképpen az ő buddha-teste azon buddha által lett kifejlesztve, aki fogadta őt. A fogadás közben neki közvetlenül egy buddha-test lett adva. Azok, akik a lótuszülésben történő meditációban művelik magukat szilárdan, ki tudják fejleszteni saját maguk az ősgyermeket. Azonkívül létezik még néhány különleges taoista és buddhista művelési módszer, amelyik a saját testüket változtatja át és következésképpen elérhetik a test és a szellem kettős művelését. Ezzel lehetségessé válik számukra, hogy még más dolgokat is kiműveljenek, aminél a saját ősszellem ural mindent.   

Kérdés: Az ősszellem nagyenergiájú alapanyagból áll?

Mester: Ez nem így értendő. A te ősszellemed a legmikroszkopikusabb, legkisebb és legeredetibb anyagból áll. A jellemed és a tulajdonságaid már az anyag eredetében meg vannak határozva. Ezért ez sok év után, életeken és életeken keresztül csak még nagyon nehezen változtatható meg. Az őseredeti természet azonban jószívű.

Kérdés: Jézus azért jött, hogy az ő mennyországának az embereit váltsa meg?

Mester: Ez a kijelentés szintén nem hibás, mert az európai emberfaj, tehát ez a legeredetibb emberfaj, az ő speciális dimenziójából jött. Ott megvan nekik az ő speciális helyzetük.

Kérdés: Mielőtt Fálun Dáfá-t tanultam már láttam Önt álmomban, hogyan értendő ez?,

Mester: Nagyon sok ember létezik, aki már a Dáfá tanulása előtt látott engem. Sok ember létezik, aki már sok év óta, évek tucatjai óta ismer engem. Olyanok is léteznek, akik álmukban láttak engem, ezekből is nagyon sok létezik. Olyanok is léteznek, akik sok évvel ezelőtt jövendőmondáson keresztül tudták meg stb. Ezek különböző dimenziókból való visszatükröződések.

Kérdés: A gyermekem azt mondta, hogy ő már látta Önt és ismeri is Önt.

Mester: Ennek a gyermeknek a vele született alapja igazán jó, ez az állítás a gyermek részéről nem hamis. Némely gyermekeknek különleges származása van és azért jöttek, hogy megkapják a -t.

Kérdés: A De-nél, művelési energiánál és az Őszinteség, Könyörületesség és Elnézés-nél az anyagnak ugyanarról a fajtájáról van szó?

Mester: Az Őszinteség, Könyörületesség és Elnézés megértésére nem lehet normál anyagot használni, ennek nem szabad ugyanabból a fogalomból lennie. Azonban minden dolog anyagból van összeállítva, ennek ellenére nem ezzel a fogalommal értendőek meg. Ez úgy van, mint az ősszellemünknél. Milyen anyagból van hát összeállítva ő és a testünk? Ez olyan, mint az a kérdés, amit éppen feltettem, nem világos. Azonban minden alapanyag tárgy. Az, ami valóban létezik, azon tulajdonságok, ők szintén a -nak a megnyilvánulásai. A De és a művelési energia azonban az anyag formájában mutatkozik meg. De nem ugyanarról a fajta anyagról van szó, és mégis hasonulva vannak az Őszinteség, Könyörületesség és Elnézés kozmikus tulajdonságokhoz.    

Kérdés: Szabad még hagymát, gyömbért és fokhagymát enni?

Mester: Mivelhogy manapság a hétköznapi emberek között műveljük magunkat, nem beszéltük meg konkrétan ezt a kérdést. De azoknál, akik kizárólag csak művelik magukat, és a szerzeteseknél a jövőben ezek a dolgok egy tabu (tabuk). Ha valaki a többiekkel közösen szeretne meditálni és szilárdan művelni magát a csoportban, akkor ő szintén nem szabad egye ezeket. Korábban ez a kérdés is csupán azért lett szóba hozva, mivel embereket zavart a művelésnél. A hagyma, a gyömbér és a fokhagyma ingerelheti egy embernek az idegeit, és ha az ember gyakrabban vagy sokat vesz magához ezekből, akkor egy vágy (függőség) is létrejöhetne. Ha nem jut hozzá, hogy egye azokat, mindig rájuk gondol az ember, ez ragaszkodást idézhet elő. Ilyen dolgokat könnyedén kellene vegyetek. Ha meg vannak főzve, akkor az nem probléma, akkor nem árasztanak többé olyan erős szagot, az ízesítésre felvágott metélőhagyma is rendben van. A valódi jelentés szempontjából nézve akkoriban, amikor Sákjamuni nem engedte meg, hogy megegyék azokat, egyszerűen arról volt szó, hogy embereket zavarnak a művelésnél. A belőlük kiáradó szag ingerli a többieket, úgyhogy nem juthatnak nyugalomba. Akkoriban nyolc vagy tíz szerzetes ült körben és merült a nyugalomba a meditációval. Amikor viszont szétterjedt ez a szag, senki sem tudott többé nyugalomba jutni. Mivel nagyon fontosnak tekintették a meditációt és az igazi művelést, nagyon szigorúan lett ügyelve ezeknek a dolgoknak a betiltására.          

Kérdés: De, művelési energia és Zhen, Shan, Ren ugyanahhoz a fajta anyaghoz tartoznak?

Mester: A De egyfajta fehér alapanyag, az egy speciális alapanyag. A karma is egy speciális alapanyag. Nos, ami a művelési energiát illeti, úgy az egy a De-ből származó megemelkedett alapanyag, az szintén a világegyetem más alapanyagai hozzáillesztése által keletkezett. Zhen, Shan, Ren azok a , ők egyfajta tulajdonság, nem szabad legyenek a normál anyag fogalmaival megértve, ők anyagon túliak.

Kérdés: Hogyan értse az ember az elévülhetetlen testet?

Mester: Ha az ember kiment a világi -ból, az már egy elpusztíthatatlan test. Elévülhet-e egy buddha-test? A világegyetem legtartalmasabb és legjobb alapanyagából áll. Ameddig a világegyetem nem évül el, az sem fog elévülni.

Kérdés: Mindazok, akik Fálun Dáfá-t művelnek, véges-végül a Fálun-világba fognak menni?

Mester: Annyian viszont nem illenek be az én Fálun-világomba. Csak azok mehetnek oda, akik valóban megkapták a helyes gyümölcsöt és eljutottak a beteljesüléshez. Ha most azt mondják, mindannyian, akik Fálun Dáfá-t művelnek, szintén a Fálun-világba jutnak, most már ilyen és olyan sok millió ember létezik! A jövőben még több ember fogja tanulni a Dáfá-t és az emberek is még életről életre szaporodni fognak és művelni fogják magukat. Ha ők mindannyian a Fálun-világba mennének, aztán ott viszont nem létezik olyan sok hely. Azok viszont, akik nem tudják a beteljesüléshez művelni magukat, magas szinteknek a dimenzióiba tudnak emelkedni, az is pompázatos. Létezik egy része a tanulóinknak, akik különböző szintekről jöttek. Miután megkapták a -t, ők aztán az eredeti világaikba térnek vissza.

Kérdés: A lányunokám ötévesen már két szemináriumon vett részt. Álmában gyakran fordul elő, hogy felkel és csinálja a gyakorlatokat, arra sem reagál, ha a felnőttek szólnak hozzá. Rendben van ez? Szintén gyakorta látja, hogy a Mester megtanítja neki, hogy írásjegyeket olvasson és fessen, látja a Mestert a világmindenségben és színes felhőkön.

Mester: Ha a Fálun Dáfá gyakorlatait csinálja, akkor az rendben van. A gyermeknek persze egy nagyon jó vele született alapja van, ezért semmi esetre sem kellene hagyjátok a gyermeket minden lehetséges utat tanulni, nektek nem szabad tönkretennetek a gyermeket. Az ilyen gyermekek mind azért jöttek, hogy megkapják a -t, semmi esetre se hagyjátok a gyermeket valami rosszat tenni. Egy nagy csomó ilyen gyermek létezik az egész országban.

Kérdés: Mi a kritérium új tanulóknak a felvételére?

Mester: Nem létezik egy sem. Bárki is tud gyakorolni, akkor egyszerűen gyakorol. Természetesen meg kell mondjuk, hogy két[fajta] betegséggel rendelkezők nem szabad műveljék magukat. Ezt már kihangsúlyoztam: súlyos betegek túl nagy karmával rendelkeznek, nekik nem is lehetséges, hogy műveljék magukat. A szellemi betegeknél túl nagy a gondolati karma, és ők nem szabad műveljék magukat, mivel a főtudatuk nincs tisztában vele [öntudatlan].

Kérdés: A hétköznapi emberek közötti művelésnél a sejtszerkezet nincs megváltoztatva a testben. Ha viszont túljutottunk a világi -n, meg fog változni a sejtszerkezet a testben?

Mester: Ha ez nem lenne már a művelés folyamatában megváltoztatva, hogyan lehetne akkor még megváltoztatva a világon túli -ban? Már a világi -ban ez lépésről lépésre meg van változtatva, emelve. Ha aztán az ember kiment a világi -ból, elvileg már teljesen meg van változtatva.

Kérdés: A televízióban a „Bódhidharmának a története” című film van bemutatva. Az helyes, ha az ember nem hagyja a tanulókat megnézni azt?

Mester: Ennél nem szükséges aggódnia az embernek, a tanulók ezt egy történetként fogják szemlélni, semmit sem fognak utánozni. Ha az ember nem tanultatná a mai emberekkel a -t, ők biztosan nem tanulnák azt. Még ha valamilyen a buddhizmusból való szerzetes is ülne ma itt, ő szintén nem tanulná, mindegy, mit mond. Vagyis az nem tesz semmit. Mi már kihangsúlyoztuk a szemináriumokon, hogy a csan-buddhizmusnak az iskolája többé már nem létezik. És nemcsak, hogy most nem létezik többé, a hatodik pátriárka, Huineng után már nem létezett többé. Már néhány száz év óta nem létezik többé, ami fennmaradt, az a történet. Nézd csak meg, mit olvasnak manapság a csan-buddhizmus szerzetesei? Ráadásul Amitábha buddhának a szútráit hurcolják körbe, a csan-buddhizmusnak a dolgaiból semmi sem maradt fenn már. A csan-buddhizmusnak a -ja már nem létezik többé a világon. Valójában a -vég idejében egyáltalán nem létezik többé , ennél nemcsak a csan-buddhizmusnak a -járól van szó.      

Kérdés: Némely emberek a szemináriumon ugyan nem, ámde a gyakorlatokon részt vettek. Vettek egy könyvet és egy Fálun jelvényt is. Később viszont felhagytak a gyakorlással, most vissza kellene követeljük a könyvet és a jelvényt?

Mester: Ha megvette azokat, akkor azok éppen meg vannak véve, ott bizony semmit sem lehet többé csinálni, mert hiszen fizetett értük. Nekünk nincs is olyasmink, mint adminisztrációs intézkedések. Kezdetben nem is voltam amellett, hogy ilyen dolgokat állíttassunk elő. De mivel később a tanulók és a tanítványok úgy akarták, elő lett állítva néhány, most ez egyszerűen ilyen lett.   

Kérdés: Ha „a kereket a fejtető fölött tartani” nevű gyakorlatot csinálom, akkor a fej mindig nagyon nehéznek érződik. Hogyan értendő az, hogy akkor nem tudom felemelni a fejem?

Mester: Ne törődj azzal. Az nem mindig rossz, ha a fej nehéznek érződik. A kiművelt energiapillérnek is van súlya, azt is lehet érezni. Az esetben, ha fent ezen még egy nagy fénylő gömb keletkezik, akkor az is nyomást fog gyakorolni rád, és ha aztán ezen még egy buddha ül, akkor még több nyomást érzel. Ne törődj azzal, ami ott fenn van, a gyakorlásnál ez mármost így van, ezek mind jó dolgok. Egy ember feje fölött sok dolog jelenhet meg. Ha csit is gyakorol az ember, ráadásul egy nagy csi-pillér jelenhet meg.   

Kérdés: Ha álmomban vagyok vizsgáztatva, ráadásul még jobban tudok reagálni arra, mint a tiszta értelemnél [ébren]. Az a mellékősszellem volt?

Mester: Ez természetesen elsőrendű és az nem a mellékősszellem volt. Ha a mellékősszellem tesz valamit, semmit sem láttat veled abból, tehát nem fogod azt tudni. Tehát az te saját magad voltál.

Kérdés: Ha az ember kiművelte magát a tisztafehér testnek a szintjén túlra, fognak-e még akkor olyan testi reakciók létezni, mint hidegség (hidegrázás), láz (forróság), végtagok zsibbadása, feszültség [a teste már nem reagál hidegre vagy melegre, és ez már nem válik zsibbadttá, puffadttá] stb.?

Mester: Az már lehetséges lehet. Mert ezek különböző szintek különböző dolgainak a megjelenései a testeden. Az ilyen kellemetlen állapotok, mint a betegségeknél, egyre kevesebbek lesznek, az nincs is úgy, hogy semmi sem létezik többé. Azt mondom nektek, hogy az istenné vált Nagyúr egyszer a következőt mondta és a taoista iskola könyveiben is egy ilyen kijelentés áll: Miért érzi magát olyan rosszul az ember, mindegy, milyen magasra művelte már magát? Éppen azért, mivel a hétköznapi emberek között található.

Kérdés: A Fálun Dáfá ellentmondásban áll a vallásokkal?

Mester: A történelemben mi sohasem voltunk egy vallás. Most a legnagyobb rész a hétköznapi emberek között műveli magát, ezért ez nem is egy vallás. A vallás a következő célokkal rendelkezik: Egyfelől, hogy művelje magát [az ember]; másfelől, hogy embereket váltson meg, az emberekkel jót cselekedtessen, avégett hogy az erkölcs hosszú időn át maradjon megtartva az embervilágban. Ez a két feladata van. Ha a hétköznapi emberek között műveljük magunkat, mi is rendelkezhetünk ezzel a hatással, azonban mi nem rendelkezünk ezekkel a vallásos formákkal. A jövőben fognak létezni tanítványok, akik kizárólag a Fálun Dáfá-ban fogják művelni magukat, de pillanatnyilag még nem jutottunk el eddig a lépésig. Hogyan kellene eljárjunk ezzel a kérdéssel? Most a szerzetesek között is léteznek már olyanok, akik a Dáfá-ban művelik magukat, bárhogyan is van, a mi -nk előnyöket hoz a társadalomnak és az embereknek. Mi nem is avatkozunk bele a társadalom politikájába, mi nem is vagyunk az állami politikai irányvonalak ellen, ilyesmit nem teszünk. Mindegy, hogy az országról, a hétköznapi emberekről vagy valami másról van szó, mi nem ártunk senkinek és mindenkinek csak előnyt hozhatunk.    

Kérdés: Ha meditálok, gyakorta előfordul, hogy az az érzésem van, mintha lefelé csúsznék egy liftben, szintén nagyon kicsinek érzem saját magamat. Mit jelentsen ez?

Mester: Ez is normális. Mert az ősszellem mármost nagyon kicsi, de nagyon naggyá válhat. Innen eredően tágulhat kifelé egy embernek a teste a gyakorlás közben. Következésképpen némely emberek olyan nagynak érzik magukat, mint a menny, és mások nagyon kicsinek érzik magukat, ez mind normális. De létezik egy dolog: Ha egy művelő valami rosszat tett, szintén lehet az az érzése, mintha lefelé esne, az azt jelenti, hogy alacsonyabb szintekre esett, a testnek a térfogata is lecsökken.

Kérdés: Néhány hónap óta álmomban újra és újra nagyon elfoglaltnak látom magam néhány rokonnal egy nagyon csúszós és sáros helyen.

Mester: Így van ez mármost a hétköznapi emberek között. Ha mások az emberiséget szemlélik, akkor úgy tűnik nekik, mintha ők összekeverednének a sárral.

Kérdés: Ha a Fálun Dáfá művelésénél az ember megkapja az igaz gyümölcsöt, akkor magával kell vigye a bentit?

Mester: A mi iskolánkban meg van követelve, hogy a beteljesülésnél az ember magával vigye a bentit. Ha az ember nem viheti magával a bentit, ha tehát a test még nem érte el ezt a formát, akkor talán ez nem megy. Miért? Mert mi ezt mindannyian elérhetjük, elvileg ezt minden igazi művelő elérheti. Mihelyt bejutottál egy gyümölcshelyzetbe és kiművelted magad a világi -ból, a tested már sikeresen van művelve. Sok ember érte már el ezt a lépést és mégis semmit sem tud erről. Mert a test egy része le van zárva és ezzel egy keveset korlátozva van, és következésképpen ezt nem lehet érezni. A műveléseddel ez egyre világosabb lesz. Egyvalami azonban világos kell legyen: Némelyeknél sokféle ok létezhet, amelyik korlátozza őket, úgyhogy nem juthatnak el a beteljesüléshez, ők csak különböző szinteken levő égi emberek (halhatatlanok) lehetnek, ezért nagyon is kicsi náluk a testi változás. Normál embereknek a szemében ez is már összehasonlíthatatlanul magas és olyan pompázatos, mintha sohasem merte volna ezt kívánni, ez tehát egy nagy szerencse. A szokványos csigongnál, a futival rendelkező utaknál és az eretnek utaknál ez egyáltalán nem érhető el.      

 

*               *               *               *                *                *               *              *               *               *

 

Már minden cédula be van nyújtva. Ma főképpen az asszisztenseink és az illetékeseink számára válaszoltam meg és magyaráztam el ezeket a kérdéseket. Természetesen szintén van néhány tanuló köztetek, aki még soha, vagy csak egyszer vett részt a szemináriumon. Olyanok is jöttek, akik tulajdonképpen nem kellett volna jöjjenek. Ez nem azt jelenti, hogy neked nem kellene hallgatnod ezt a -t, nem is azt jelenti, hogy te nem művelheted magad, ezzel csak azt akartam mondani, hogy ezeket a dolgokat te még nem tudod elfogadni, mert a megbeszélt (szóba hozott) kérdések elég átfogóak. Ha viszont mi nem engedtünk volna be téged, akkor talán mindenfélére gondolnál és mivel a xinxinged még nem magas, akkor valamilyen pletykát terjesztettél volna. Ha te már eljöttél, aztán mi attól tartunk, hogy te ezt nem tudod elfogadni, kétségek merülnének fel nálad és a jövőd ezáltal tönkre lenne téve. Bárhogyan is van, ha most te ezt már hallottad és nem tudod elhinni, akkor vedd egyszerűen egy történetként. Semmi esetre se hagyj valamilyen ellenállást keletkezni.     

Mester:Ez a főképpen az asszisztenseink és felelőseink számára lett elmagyarázva, ez előnyös a munkátok számára a jövőben. Némely kérdések hasonlóak a másokéihoz. Arra az esetre, hogy a tanulók ilyen kérdéseket tesznek fel és mi nem tudjuk megválaszolni azokat, most legkevesebb egypár dologgal többet megértettünk. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy mi ezt anélkül is elérhetjük, hogy megtartsuk ezt az asszisztensülést. Például sok megvilágosult mondta nekem, amikor éppen Jinanban magyaráztam el a -t és aztán menni akartam: Azon a szemináriumon már minden el lett magyarázva. Ezzel arra gondoltak, hogy már teljesen el lett magyarázva minden, amit a hétköznapi emberek kellene tudjanak. Én azt mondanám, hogy nem léteznek többé megoldhatatlan kérdések, ameddig az ember alaposan tanulja a -t és betartja ezt a -t. Ennél a -nál, amit elmagyaráztam, nemcsak az én utamnak a dolgairól van szó, ezért ez valami nagyon nagy. Természetesen az, amit mi ma csinálunk, egészen más, mint azok a dolgok és azok a művelési utak, amelyek korábban lettek terjesztve. Az egyetemes megváltásról beszéltek, Sákjamuni az állatokat még ehhez számította. Sákjamuni az egyetemes megváltásról beszélt és hogy minden lényt meg tudna váltani, ő minden élőlényt könyörületesen kezelt. Miért nem csináljuk mi ezt ma többé így? Miért kell hát még egy választást tegyünk az emberek megváltásánál? Miért kell legyenek még feltételeink a tanfolyamainkra való belépéshez? Ennek az az oka, hogy mindez a mai dolog már nem ugyanaz, mint korábban. Némely emberek már olyan rosszá váltak, hogy ők egyszerűen el kell legyenek távolítva. Némely emberek meg kellene legyenek tartva, némelyek talán felfelé fogják művelni magukat, egy ilyen probléma létezik.     

Jó, gondolom, hogyan kellene hát szemlélnünk ezt a konferenciát? Mi volt elmagyarázandó és mi nem – hogyan kellene cselekednünk később ezen ülés után? Ti mindannyian tudjátok, hogyan kellene csináljátok (mi a teendőtök), nem is szeretném újra kiemelni ezt a kérdést. Csak egy szót: Azzal a gondolattal lássatok neki, hogy felelősök legyetek a mi -nkkal szemben, felelős legyél saját magaddal szemben és már tudni fogjátok, hogyan kellene cselekedjetek, ennyit ehhez.     

......A megbeszélésünkkel talán egy lépést előre vittük a Dáfá-val szembeni tudásunkat, egyeztettük a megértésünket és ha ti később megválaszoljátok a tanulók néhány kérdését, akkor sokkal jobb lesz, én úgy gondolom. Ez az egyik. A másik az, én eddig még nem beszéltem erről az asszisztenseinkkel, hogy mi először nem-e a szülővárosomban járhatunk elöl jó példával és szervezhetjük meg ezt egyszer, mi nem mindig csak a gyakorlatokat végezhetjük együtt, hogy talán megállapíthatunk-e egy bizonyos időt, amelyikben közösen tanuljuk a -t. Darabról darabra [Fejezetről fejezetre, Bekezdésről bekezdésre] olvassátok tovább és cseréljetek tapasztalatokat. Pontosan úgy határozzátok meg az időt a tanulására, mint a gyakorlatok végzésére való időt. Gondolom, ennek még több előnye van, ez célzott és következésképpen mi akkor is a -hoz tudunk igazodni, ha később konkrét problémákba ütközünk. Kezdjük el mi ezt, így jó példával szolgálhatunk az asszisztensközpontok (tanácsadóhelyek) számára az egész országban. Azután ez az egész országban utánozva lehet, ez nagyon előnyös a felismerésünk megemelésére, ennyit szeretnék javasolni.           

 

A Fálun Dáfá Fő asszisztensközpontja (Főtanácsadóhelye) által felvéve Csangcsunban.

Javaslatok a Fálun Dáfá-asszisztensek ülésén Pekingben

 

(1994. 12. 17)

Állok a beszédnél, avégett hogy jól láthassatok.

Már hosszú ideje nem találkoztam veletek. Sok elintézni való dolog van a művelési út terjesztésére vonatkozóan, ezek mind azok a dolgok, amiket a hétköznapi emberek nem egészen foghatnak fel vagy érthetnek meg jól, ezért egy szünetet tartottam a szemináriumokkal. Arra használtam ezt az időt, hogy elintézzem az ilyen dolgokat, és most szinte már mindet elintéztem. Tulajdonképpen megint a nyilvánosság elé akartam lépni és elrendezni a művelési útnak a jövőbeli terjesztését, miután ezek a dolgok be lettek fejezve és elintéztem őket. De ez alkalommal a Guangzhouban rendezendő szeminárium számára nagyon elhamarkodottan lett megállapítva az időszak, az újságban már közhírré lett téve, már hirdetés is létezik erre, még sok tanfolyamdíj is be lett szedve, ezért félúton ki kellett jöjjek. Így a Guangzhouban rendezendő szeminárium előtt először idejöttem Pekingbe, hogy előkészítsek néhány dolgot. Ezen alkalom útján találkozom veletek egyszer. Nagyon örülök, hogy látlak benneteket.           

Korábban azt mondtam: A mai emberek erkölcsi színvonala már nagyon alacsonnyá vált, nagyon nehéz egy darabka tiszta földet találni a különböző hivatásokban. De amikor idejöttem, azonnal láttam, hogy ez a mi mezőnk nagyon harmonikus volt. Azt merem mondani, hogy a mi Fálun Dáfá-nk itt egy darabka tiszta föld. (taps). És egyidejűleg azt is látom, hogy a műveléseteknek a sikere nagyon örvendetes, ti mindannyian rendelkeztek azzal a szívvel, hogy megemeljétek magatokat és a jó felé forduljatok, ez nagyon örvendetes. Így ez a légkör egészen egybevág a mi szívállapotunkkal, ez azt jelenti, ti nem hiába tanultátok a Dáfá-t, ti mindannyian megcéloztatok bizonyos sikereket. Én nem is hiába terjesztettem ezt a Dáfá-t, ez olyasmi, ami megörvendeztet. Amikor akkoriban éppen Pekingben magyaráztam a -t és terjesztettem a művelési utat, az első szemináriumon csak ilyen sok ember volt. De némi idő után – vagyis mostanáig csak két év telt el, valójában csupán egy év óta terjesztettem hivatalosan ezt a -t, kezdetben a a csigong nagyon alacsony formájában lett terjesztve – ma már olyan számosak lettek az asszisztensek Pekingben, ez azt jelenti, hogy ez a mi Dáfá-nk már több jószívű ember által lett felismerve, és hogy ők megemelhetik és művelhetik magukat ebben a Dáfá-ban. Ez egy nagyon örvendetes dolog. Ma nagyon nehéz összeszámolni azoknak az embereknek a sokaságát, akik a mi Fálun Dáfá-nkban művelik magukat, egyvalaki továbbadja a többieknek, ők számtalanok. Némely tartományokban egy járási székhelyen vagy egy városban egy vagy két ember létezett, aki tanulta, végül ez úgy kifejlődött, hogy több mint ezer ember tanulta. Sok régióban mutatkozik meg ez a tendencia, ez nagyon gyorsan fejlődik.          

Mester:Miért van ez így? Én azt mondtam, hogy a mi Fálun Dáfá-nknál pontosan egy embernek a xinxingje van művelve, és hogy az emberek fel vannak szólítva, hogy emeljék meg az erkölcsi színvonalat. Azok az alapvető okok is valóban fel vannak mutatva, amiért a művelési energia nem nőhet a művelés ellenére sem. Ez a kérdés meg van beszélve és ezért mutattunk rá a lényegre. Korábban elmondtam, valaki azt mondta nekem a tapasztalatbeszámolójában: Miután a Tanár ezt a -t terjesztette, ez nagyon előnyös volt a szellemi minőségnek a fejlesztésére a társadalmunkban. Természetesen megmondtam, hogy a fő cél nem ebben rejlik. Én egyszerűen hátra akarom hagyni az embereknek ezt a -t és nyilvánosan terjeszteni, úgy hogy több ember húzhasson ebből hasznot és emelkedhessen meg valóban. A mi buddhista iskolánknak a szavaival ezt úgy hívják, hogy az ember valóban megemelkedhet és eljuthat a beteljesüléshez. Mindazonáltal ez szükségszerűen azt az eredményt fogja magával hozni, hogy az embereknek az erkölcsi színvonala meg lesz emelve. Mert a mi művelési utunknak a követelménye az emberek felé az, hogy a xinxing művelésére fektessenek hangsúlyt, én azt mondom, mi rámutattunk a lényegre. Miért létezik sok ember, bezárólag sok szerzetessel és taoistával, aki hivatásosan műveli magát – aki nem tudja többé, hogyan kellene megemelkedjen? Ők csak a külsődleges dolgokra fektetnek hangsúlyt és nem a lényegre.        

Azt mondom, ha egy embernek a xinxingje nem tud megemelkedni, egyáltalán nem emelkedhet meg, mert ennek a világegyetemnek a tulajdonságai nem engedik meg, hogy valakinek ne legyen magas xinxingje és annak ellenére megemelkedjen. Ha az emberek elérhetik, hogy különböző mértékben megemelkedtek, úgy azt mondom, ha nem is juthatnak el a beteljesüléshez, ők szintén előnyösek a társadalom számára. Ez az ember nem fog tudatosan rosszat tenni, ő tudja, milyen rossz következményeket hozhat az neki, ha rosszat tesz. És így megfelelőképpen meg lehet emelve az embereknek a szellemi minősége és az erkölcsi színvonala, annyi biztos. Ennek a művelési útnak a terjesztésénél mi felelősséget viselünk az emberekért és a társadalomért, és következésképpen ezt el is értük. Az emberekre és a művelőkre való befolyás viszonylag jó. Egész idő alatt mi is szigorúan ezen követelményeihez igazodtunk. Ennél a mi művelési utunknál szintén semmi sem ütött ki balul, mindig egy tiszta és szennymentes állapotban maradt.   

Mester:Gondolom, ahogyan a mai helyzetünk kinéz, ez a művelési út a jövőben még tovább lesz terjesztve. Rövid időn belül, vagyis a következő évben ez a művelési út talán valamivel többet lesz terjesztve külföldön. És így nemcsak a mi országunkra létezik befolyás, valójában külföldön is nagyon nagy a befolyás. Azok az emberek mesélték nekem, akik külföldről jöttek vissza, amikor egy étteremben ettek az USA-ban, látták, hogy a Fálun Gong-ról szóló anyagok ki voltak akasztva az étteremben. Nagyon elcsodálkoztak és utánakérdeztek. Ezek olyan információk voltak, amelyekről mi még nem tudtunk és amelyeket még nem tudtunk meg. Talán nagyon gyors lesz a fejlődés tendenciája. Az alapvető ok csak abban rejlik, hogy mi az emberek xixnxingjének a megemelésére fektetünk hangsúlyt. Legyen az a társadalom, legyenek különböző szociális rétegekből való emberek vagy különböző gondolatokkal rendelkező emberek, mindannyian elfogadhatják a Fálun Dáfá-t. Éppen csak egészen röviden beszéltem arról, hogy a mi Fálun Dáfá-nk jelenleg egy ilyen fejlődési állapotban található.      

Mester:Mivel ez egy az asszisztensek számára való ülés, beszélek egyszer ezen terület dolgairól. A Fálun Dáfá különböző helyeken való fejlődési helyzetének a szempontjából nézve, mindegyik helynek megvannak a saját előnyei, és szintén már sok tapasztalat lett összegyűjtve. A Dáfá tanulására vonatkozóan a művelés közben szintén sok jó tapasztalatot szereztek. Mivel ebben az időben itthon és mindig Csangcsunban vagyok, többet tudok a Csangcsunban levő helyzetről. Most például Csangcsunban a tanulásának egy hulláma van elindítva. A tanulásának milyen hulláma? Más vidékeken most nagyon fontosnak van tartva a gyakorlatok végzése. Természetesen az nagyon fontos. A test és szellem egy kettős művelési útja számára természetesen annak nem szabad hiányoznia. Csangcsunban viszont a tanulása egy még fontosabb helyre van téve. Miután minden nap megcsinálták a gyakorlatokat, leültek oda és elkezdték olvasni a könyvet és tanulni a -t. A tanulás után még meg is beszélték, mégpedig bekezdésről bekezdésre. Később elkezdték kívülről megtanulni a könyvet. Ők olyan jónak találják ezt a könyvet (természetesen ezek a tanulóknak a szavai és nem az én szavaim), korábban ez nem lett nagyon világosan elmagyarázva a szútrákban, minden, ami ott azokban áll, eléggé homályos volt, az emberek mégis kívülről megtanulták azokat. Természetesen valami más is lett mondva erről. Csak úgy vélem, miért nem tanulunk meg mi kívülről valami ilyen jót? Mi mindenkor azokat a követelményeket állítjuk fel, hogy jó emberek legyünk a hétköznapi emberek között és hogy megemelkedjünk. Az nem jobb, ha te kívülről tudod? Akkor mindenkor összehasonlíthatja magát az ember ezzel. Így lett elindítva a kívülről való megtanulásnak egy hulláma.            

Csangcsunban most több mint tízezer ember létezik, aki kívülről tanulja meg a könyvet. Hogyan néz ez ki a -tanulásukkal? Leülnek oda és elkezdik a tanulást, aminél nem használják a könyvet. Egyik nekifog kezdettől fogva kívülről felmondani a könyvet, amikor abbahagyja, egy másik mondja fel tovább kívülről, aminél egy picike sem hiányzik és egy szó sincs hibásan mondva. Így te felmondasz egy bekezdést kívülről, azután ő mond fel egy bekezdést kívülről. Ezen a módon ment tovább. Később szintén elkezdték leírni a könyvet. Ha egy írásjegy hibásan lett leírva, újólag elkezdték és mindent újra leírtak. Miben rejlik hát a cél? Ez nevezetesen arra szolgál, hogy elmélyítsék a megértést és a felismeréseket a -ról. Ez nagyon előnyös a tanulók megemelkedésére. Mivel a gondolataikban már egy ilyen mély benyomás létezik, a cselekvésnél, mindegy, mit csinálnak, a gyakorlók színvonalának megfelelően provokálhatják magukat, ez valóban másképp van.

Korábban nem követeltem meg ezt a tanulóinktól. Éppen azt mondtam, hogy a saját tapasztalatok, amelyeket a tanulók más területeken gyűjtöttek, nagyon jók. A Csangcsunban levő asszisztensközpontnak (tanácsadóhelynek) is mondtam, hogy a tapasztalataik tovább kellene legyenek ajánlva az egész országban. Mióta ezek a tanulók ezen a módon tanulták a -t, nagyon gyorsan megemelkednek és a szintjük is nagyon gyorsan emelkedik. Ez szükségszerűen így van. Talán sokan közülünk – mert persze mi gyakorlunk és minden jelenlevő asszisztens, így valamivel mélyebben belemehetek ebbe a kérdésbe. Az nem tesz semmit. Alacsony szintek szempontjából nézve a könyvem mindegyik írásjegye egy Fálun, magas szintek szempontjából nézve az én -testem. Sőt az írásjegynek mindegyik alkotóeleme egy egyedülálló alkotórész. Ha a szádon keresztül van kimondva, az szintén másképp van. Sokan már nagyon jó művelési energiát műveltek ki, azok a szavak, amelyek kijönnek a szájukból, mind rendelkeznek alakkal; ami kijön a szájukból, az mind Fálun. Ez azt is jelenti, hogy ez a könyv nem egy szokásos könyv. Természetesen ez nem megy azoknál, akiknek a szintje nem elégséges. Hogy te arra vagy ösztönözve, hogy olvasd a könyvet és hogy tanuld a -t – ez már önmagában megemelkedést jelent, mert mi a xinxing művelésére fektetünk hangsúlyt. Ezt a racionális (ésszerű) szempontból megérteni, önmagában szintén megemelkedést jelent.

Mester:A mi művelési utunknál egyidejűleg van művelve a test és a szellem [a természet és az élet]. A mozdulatok főképpen arra szolgálnak, hogy megváltoztassák a bentit, vagyis hogy megváltoztassák a hús-vér testünket, ezzel az anyagi testeknek azokra a változási formáira is van gondolva, amelyek különböző dimenziókban léteznek. Főképpen így van elgondolva. Még léteznek a technikák némely dolgai is. Ha valóban meg akar emelkedni az ember, akkor azt mondom, hogy a -ban kell megemelkedjen. Ha a xinxingünk nem emelkedhet meg, nem emelkedhetünk meg a -ban és minden más csak üres fecsegés. Miért mondom így? Mert ha te nem értél el bizonyos szinteket és nem emeled meg a xinxingedet, nem rendelkezel művelési energiával, amelyik meghatározza a szintednek a magasságát. A xinxing művelése nélkül nem létezik művelési energia. Te meg akarod változtatni a bentidet, de hogyan változtathatod meg ezen energia általi megerősítés nélkül? Akkor hiányzik a legdöntőbb dolog. Ezen energia általi megerősítés nélkül semmit sem változtathatsz meg, ezért a -nak a tanulása rendkívül fontos. Azt gondolom, a művelők sokat kellene olvassák a könyvet, úgy ti garantáltan nagyon gyorsan fogtok megemelkedni. (Közbevetett megjegyzés: Ön azt mondta, hogy túl fáradt; kérem – foglaljon helyet és beszéljen egy picikét többet.) Ti azt akarjátok, hogy egy picikét többet beszéljek (erőteljes taps).      

Főképpen épp a mi Fálun Dáfá-nk fejlődési helyzetéről beszéltem. Amikor kezdetben Pekingben terjesztettük a művelési utat, a „Fálun Gong” kifejezés lett használva. Azt mondtam, hogy a csigong egy olyan kifejezés, amelyik a modern emberek által lett kitalálva. Lényegében a csigong az egyfajta művelés. Ami a hétköznapi emberek között lett népszerűsítve, a csigongnak a legalacsonyabb formájához tartozik. Még éppen képes arra, hogy megváltoztassa az emberi testet, úgy hogy gyakorolhat az ember. Csak a kezdeti szakasz valamije lett nyilvánosságra hozva, lényegében ez pontosan művelés. A mi művelési utunk közvetlenül magas szinteken van terjesztve. A csigong népszerűsítésének olyan sok éve közben már le lett fektetve az emberek számára a csigongról való kezdeti ismereteknek egy alapja, ezért nem szükséges többé azokról a dolgokról beszélni. Már kezdetben magas szinteken beszélünk a művelésről. A jövőben nem kellene többé valamilyen csigongként megjelöljük.    

Természetesen, ha a mi Fálun Gong-unk még nem olyan ismert az embereknek, úgy is nevezheted. Az is megy. De gondolom, mi amúgy is a Fálun-nak egy művelési útja vagyunk, a Fálun-nak a művelése vagy ez Fálun Xiulian Dáfá-nak is van nevezve. Ezennel egy ilyen kérdés lett megbeszélve, el lett magyarázva, hogyan kellene hívni a kifejezést (szóljon a kifejezés). Amellett rájöttem egyvalamire, nevezetesen, hogy a tanulóink közül sokan tettek hallgatólagosan jót. A társadalomban, más helyzetekben vagy a munkában sok jót tettek, anélkül hogy meghagyták volna a nevüket és anélkül hogy ellenszolgáltatást igényeljenek. Nagyon sok ilyen példa létezik. Ezt én is tudom, ha te nem is mondod, szintén tudom. Hogy mi nem hagyunk meg nevet, az egy jó dolog. De gondoljátok át egyszer, ez a mi művelési utunk el lett terjesztve, most létezik már egy jelenség, nevezetesen, hogy az emberszív a jó felé fordul a társadalomban és az erkölcsi színvonal megemelkedik. Gondolom, a Fálun Dáfá-nak a befolyása is kifejtett egy bizonyos hatást, úgy hogy el lett érve ez az állapot. Ezért úgy találom: Miután valami jót tettél, mások megkérdeznek téged: Hogy hívják önt? Te nem felelsz, nem hagyod meg a nevedet és nem igényelsz ellenszolgáltatást. Mert amit mi akarunk bírni, az művelési energia és erény. Gondolom, neked nem is kellene hallgatnod, te azt mondhatod: Én Fálun Gong-művelő vagyok, vagy én Fálun Dáfá-művelő vagyok. Így ez előnyös a társadalomra való befolyás számára és a Dáfá-nk terjesztésére. Az nem jó, ha mindannyian az ortodox után kutatnak? Gondolom, így a jobb. A befolyásunkon keresztül már elég sok ember létezik az egész országban, aki ezt a művelési utat tanulja, a befolyás már elég nagy. Ha manapság valaki valami jót tett a társadalomban, az emberek ráadásul csodálkoznak azon. Természetesen némelyek csodálkoznak: Hogyan létezhet még manapság Lei Feng? Ez az ember valóban jó! Akkor nyugodtan megmondhatjuk nekik ezt világosan.               

Az utóbbi időben szintén létezik még néhány kérdés. Például a művelés közben némely tanulóknak nagyon sok kérdésük van, amelyet saját maguk nem tudnak megoldani. Miért van ez így? Mit jelent ez? A jelenlevő asszisztenseink is fognak ilyen kérdéseket feltenni; ha nem hiszed, megnézheted egyszer, hogyha kérdéseket tetetek fel veletek, ti még nagyon sok olyan kérdést fogtok feltenni, amelyet a tanulók már feltettek a tanfolyamon. Miért van ez így? Úgy, ahogyan az előbb  mondtam, a -ról való felismeréseitek még nem mélyek, mert én ezt különböző szintek dolgaival kapcsolatban magyarázom el. Miután némelyik elolvasta egyszer a könyvet, jónak találja. Ha tovább olvassa, új felismerésekre tesz szert; ha még tovább olvassa, megint új felismerésekre fog szert tenni. Úgy tűnik, mintha a szavak jelentése megváltozott volna. Sokaknak közülünk van ez az érzése, ez éppen onnan ered, hogy különböző szintek dolgaival kapcsolatban írtam meg ezt a könyvet. A megemelkedéseddel különböző felismerésekre fogsz szert tenni, ez pontosan a . Gondolom, ha te valóban szilárdan tudod tanulni a -t és a cselekvési módodat össze tudod egyeztetni a -val, egész könnyedén megoldhatsz minden problémát. Ennyi biztos, ameddig a problémák a művelésre vonatkoznak.        

Emlékszem, hogy a Jinanban megrendezett szemináriumnál magyaráztam el a legteljesebben a -t és ennél sok dolgot kimondtam, egynéhány kevés dolgot azonban nem magyaráztam el olyan kimerítően, viszont az értelmet mind megemlítettem. Ha nem hiszed, akkor megláthatod, hogy minden kérdésetek meg lehet válaszolva, ameddig a tanulásnál valóban mélyen bele tudtok merülni a -ba. Tulajdonképpen nekünk sok kérdésünk van – némelyek kérdezik: Hogyhogy rosszul érzem magam itt és ott. Sokan nem gondoltak ennek utána. Ha te nem éreznéd rosszul magadat, akkor az rossz lenne, akkor én nem törődtem volna veled. Te művelni akarod magad, ezért ez úgy utána, mint előtte sem olyan egyszerű. Mondhatjuk úgy, minden embernek van karmája. Hogyan lehetne hát az, hogy ők ne egyenlítsék azt ki? Hogyan lehetne mindezt egyszerre eltávolítani a számodra és hagyni téged buddhává válni? Te különleges lennél vagy milyen? Ezt hát így gondolom. Kinél nincs úgy, hogy csupán művelésen keresztül emelkedhet meg? A művelési folyamatnál éppen a karma van eltávolítva és szenvedés elviselve. Ha te nem viselsz el szenvedést, a karma nem lehet eltávolítva, ezért a testi szenvedés nem mindig egy rossz dolog. Azok a nehézségek is, amelyekbe a mindennapokon ütközöl, nem feltétlenül rossz dolgok. Te elviselted azokat, ezt viszont nem tudod.    

Megnevezünk egy példát: Korábban a buddhizmusban meg lett mondva, hogy a művelésnél nagyon sok szenvedést kellene elviselni. Te viszont még nem tudod: Mit számít már az a picike szenvedés, amit elviselsz? Mert a Mester már vigyáz rád és már sokat eltávolított ebből számodra. Ki nem tett valami rosszat a sok előző életben? Én mondom, a mai emberek már eddig a lépésig jutottak. Nagyon nehéz egy olyan embert találni, aki nem ölt vagy nem adósodott el nagy karmával. Hadd fordítsuk meg (forgassuk vissza) hát egyszer a történelmet: Amikor te akkoriban valami még rosszabbat tettél, milyen sok szenvedést kellett akkor elviseljen a másik? Neked ma csak egy ilyen picike szenvedést kellene elviselned, már nem tudod kibírni többet. Természetesen, bár én elmagyaráztam a jelentést, sok ember viszont nem láthatja ezt. Ámde ennél művelésről beszélünk, ez a megvilágosodási képesség kérdésére vonatkozik. Te nem láthatod ezt – természetesen nem láthatod ezt. Ha te ezt mind láthatnád, nem is tennél többé semmi rosszat és a művelés kérdése sem létezne többé. Ha tehát leestél eddig a lépésig, egyszerűen nem hagynak téged látni ezt, avégett hogy a ködbe ess és ott műveld magad.       

Létezik még egyvalami, amiről mellékesen beszélni akarok, ha már idáig beszéltem. Sokan léteznek nálunk, akiknek az égi szeme nyitva van, ez különböző szinteken van nyitva. Ámde ők mindannyian nem értek el egy nagyon magas szintet. Amit láttak, az nem a dolgoknak a lényege, ők nem láthatják a sorsszerű összefüggésüket. Ezáltal ez talán egy problémát fog hozni magával, nevezetesen, hogy valaki talán tetszőlegesen mesél erről. Ha viszont tetszőlegesen mesél erről, ennek egy komoly következménye lehet: Az egyik azt mondja: Hogyhogy már odáig jutottam a művelésnél, hogyan lehetséges az? [A művelésem hogyan került ebbe a rendetlenségbe?! Ez hogyan történt?!] Valójában ő ezt nem látta pontosan. Egy példa, sok nyitott égi szemmel rendelkező ember mondja: Neked futid van, neki futija van, mindenkinek futija van. Én már régen megmondtam: A Fálun Dáfá tanulóinak, azoknak, akik valóban művelik magukat, nincs futijuk, már mindet eltávolítottam. De miért láttak némelyek néhány állatalakot, ezt vagy azt az alakot? Én mondom nektek, valójában sokan közülünk nem tudják megkülönböztetni a fő-ősszellemnek, a mellékősszellemnek és a futinak a létezési formáit. Valójában csak a mellékősszellemednek vagy a fő-ősszellemednek az előző életét látta, ez csak olyasmi. Ha te önkényesen összevissza beszélsz, mások akkor nem ijednek meg? Te azt mondod, hogy ennek vagy annak futija van, valójában az egyáltalán nem futi.        

Korábban a buddhizmusban a reinkarnáció hat útjáról beszéltek. A buddhizmusban még egy ilyen mondat is létezik: Túl kevés ember létezne, ha emberek születnének újra emberként, így viszonylag gyakrabban fordul elő, hogy állatok születnek újra emberként. Természetesen, hogy ez valóban így van-e – a buddhizmusban így van mondva, én ezt csak példaként neveztem meg, csak azért hogy elmagyarázzam ezt. Természetesen nem is kellene pesszimisták legyetek, hiszen ki tudja, mi volt egyvalaki a sok előző életében? Ma az asszisztensek számára van egy ülés, azok, akik még sohasem vettek részt egy szemináriumon és nem hisznek ebben, tartsák ezt egyszerűen egy történetnek. Korábban az mondták, hogy az emberek mind állatként szerettek volna újraszületni, amikor arról az oldalról jöttek ide át, mert az állatoknak nincsenek bonyolult szociális kapcsolataik és gondtalanul élnek. Ráadásul az nem egyszerű, ha valaki állat szeretne lenni. Sőt ezzel összehasonlítva egyszerűbb emberré válni, mert az embereknek szenvedniük kell. Így van ez elgondolva. De éppen mivel az emberek fájdalmasan (szenvedéssel telítetten) élnek, művelhetik magukat először is az emberek Másoknak nem szabad művelniük magukat. Ha felfelé is művelték volna magukat, az eretnek -hoz tartoznának. Nem megengedett nekik, hogy egy magas szintre jussanak. Innen eredően a nyitott égi szemmel rendelkezőknek mostantól fogva feltétlenül ügyelniük kellene erre: Ne beszéljetek önkényesen összevissza, te ezt nem láthatod pontosan. Azonkívül te érzékeltél egynéhány dolgot. De honnan jöttek az érzékelésednek (észlelésednek) ezek az információi? Talán a démonok adták tovább neked azokat, ezért nektek semmiképpen sem szabad ilyesmihez ragaszkodnotok.        

Mester:A mi tanulóink nem is kellene különösen magasnak tartsák a nyitott égi szemmel rendelkezőket és nem kellene azt gondolják, hogy ők magas szinteken vannak. Mert az ilyesmi nem azáltal van meghatározva, melyik szinten van felnyitva az égi szem. Az égi szem nem is egy embernek a művelési szintje szerint van felnyitva. A te égi szemed talán nincs felnyitva, de te magasabb vagy nála, ez ráadásul nagyon megszokott dolog. Ezek nem egyedi esetek. Amikor megítéljük, hogy egyvalaki jól vagy rosszul művelte-e magát, csak azt kellene megnézzük, milyen magas a xinxingje és milyen mélyen értette meg a -t. Némelyek kérdezik: Mi a teendő, ha a Tanár nincs itt vagy ha a Tanár nem terjeszti többé a művelési utat és mi nem láthatjuk őt többé? Némelyek mondják: Akkor nem művelheti magát többé az ember. Az nem lehet, hogy az ember akkor nem művelheti magát többé. Gondoljátok egyszer át: Minek terjesztem én ezt a -t? Amikor Sákjamuni akkoriban még a világon volt, nem hagyott hátra írott feljegyzéseket. Amit hátrahagyott, csak olyasmi volt, amit elmondott és amit a későbbi emberek darabonként megőriztek az emlékezetükben, az nem volt rendszerezett. A szútrák, amelyeket olvasnak, pontosan ilyesmik. Mert akkoriban csak az volt megengedett az embereknek, hogy ilyen sokat tudjanak, ezért az szántszándékkal lett így csinálva. Ebbe szintén bele lett keverve valami, ami nem Sákjamunitól való. Ma ez a mi -nk viszonylag világosan el van magyarázva. Sákjamuni akkoriban csak a parancsolatokat hagyta hátra. Amikor Sákjamuni a világban volt, nem lettek írott feljegyzések hátrahagyva. A kései éveiben, a művelés közben, Sákjamuni sok parancsolatot rögzített le, avégett hogy az emberek művelhessék magukat és hogy egyáltalán felfelé művelhessék magukat. Ilyesmi azonban ma nem létezik nálunk. Valójában a legfontosabb dolgok, amiket Sákjamuni hátrahagyott, azok a parancsolatok.              

Nekünk nem is szükséges megtiltanunk valamit, nem is szükséges lerögzítenünk, hogyan kellene cselekedj. Miért? Mert ma hátrahagytuk a -t. Ez a már megmondja neked, hogyan kellene cselekedj. Így azt mondom, ha nem is vagyok itt vagy ha nem is láthatsz engem, neked „a -t – kellene – Mesternek tekinteni” és egyszerűen ezt a -t tanulni. Hogy te megcsinálhatod-e, hogy te elérheted-e, csak ez a létezik. Ha Li Hongzhi ma jónak tartja azt a tanulót és kinyitna neki egy hátsóajtót, adna neki egy picike művelési energiát és felfelé juttatná, gondold át egyszer, ez nem azt jelenti ennél a dolognál, hogy én szabotálnám a -t? Innen eredően mindenkinek közületek mindenképpen művelnie kellene magát, nektek mind művelnetek kellene magatokat, éspedig szilárdan. Természetesen némelyek közülünk különleges hozzájárulásokat nyújtottak a Dáfá számára, az szintén művelés, csak a művelési forma más, náluk az egy másik fajta művelés. Most egész idő hosszat beszéltem, valójában csak azt akarom, hogy ti lelkiismeretesen tanuljátok a -t és lelkiismeretesen műveljétek magatokat.    

A jövőben talán nem fog létezni olyan sok alkalom, hogy Kínában terjesszem a művelési utat, ezért az döntő, hogyan foghatjátok fel jól ezt a -t. A nektek lett adva. Tulajdonképpen a célom csak az, hogy ezt a -t továbbadjam nektek. Ha én örökké néznélek a művelésnél és a szemed előtt állnék, de te nem cselekszel a szavaim szerint, mit használ az akkor? Az egyáltalán semmit sem hoz (használ). Én megmondtam, hogy a -testeim meg tudnak védeni téged. Valójában én nem beszéltem még magasabb, még nagyobb dolgokról. Mert az emberek mindannyian rendelkeznek még testekkel más dimenziókban, ez mindegyiknél úgy van, ha egy embernek a teste rendelkezik bizonyos energiával, nagyobb lesz. Az általam művelt test azon az oldalon már nagyon nagy lett. Milyen nagy hát? Némelyek kérdeznek engem: Ha a Tanár az USA-ba utazik, hogyan kellene akkor gyakoroljak? Meg tudsz védeni engem? Azt mondtam: Léteznek -testek, akik megvédenek téged. Tulajdonképpen létezik ebben egy további jelentés. Az nemcsak úgy van, hogy a -testeim megvédenek téged, egy nagyon nagy dimenzióterület, vagyis egy bizonyos kozmikus dimenzióterület még csak túl sem ment a hasamon! Hová mész te hát? Nem vagy mindig nálam? Ez azt jelenti, neked csak egyszerűen művelned szükséges magadat.         

Természetesen még mindig fog létezni néhány démon. Miért léteznek hát ezek a démonok? Azt mondtam, hogy újabban elintéztem egy és mást, abban ilyen dolgok is vannak tartalmazva. Gondoljátok át egyszer, ilyesmi szintén gyakorta fordul elő az egész országban vagy a gyakorlóhelyeink valamelyikén, azért hogy szabotálja a -nkat. Némelyek szidnak engem vagy némelyek azt mondják, hogy a Fálun Dáfá ilyen vagy olyan rossz volna, ez komolyan zavarta a művelésünket. De gondoljátok át egyszer, ez egy jó dolog vagy sem? A művelésed egész folyamatában létezik a -ról való lényeges [alapvető] megértésnek a kérdése és az a kérdés, hogy állhatatos vagy-e vagy sem. A művelésed utolsó lépéséig vizsgáztatva leszel, hogy állhatatos vagy-e a -val szemben vagy sem. Ha ez a lényeges kérdés nincs tisztázva, szó sincs más dolgokról, semmiről sincs szó. Az nincs úgy? Ha te nem vagy állhatatos a -val szemben, hozzá tudsz-e igazodni akkor a -hoz? Akkor nem ingatag lábakon áll minden más? Akkor ez szemfényvesztésnek van tartva. Kezdettől fogva végig folyvást létezik ez a kérdés. Így létezni fog ez a fajta démon, amelyik zavar bennünket. Hogyan lenne hát az, ha nem létezne ez a fajta démon? A többiek akkor szintén azt mondják: Ha nem létezne egy ilyen szabotázs sem a Fálun Dáfá-dnál, ha nem zavarna ilyesmi ennél, a művelés túlságosan könnyű lenne. Hogyan lehetne hát először is látni, hogy megemelkednek? Ha csak egy picike rosszullét létezne a testnél, ha csak az a kevés nehézség létezne, amelyikbe a mindennapokban botlasz, nem érted-e volna már el a végét? Hogyan látható akkor e tekintetben, hogy állhatatos vagy-e a -val szemben? Egy ember művelésénél ő minden tekintetben meg kellene emelkedjen. Az ingadozó szív is egyfajta instabil ragaszkodás, ez is ragaszkodás.                

Mester:Mellékesen itt még meg akarok említeni egyvalamit és egy további dologról beszélni. Mert már odáig jutottam és látom, hogy mindannyian azt akarjátok, hogy egy picikét többet beszéljek. Amikor szemináriumokat tartottam, szóltam egy dologról, nevezetesen a karmának a kérdéséről. A rosszat tevésnél karmát kap az ember, a jót tevésnél De-t lehet gyűjteni és De-t lehet kapni. Az utóbbi szemináriumokon arról is beszéltem, hogy egy embernél létrejöhet egyfajta gondolati karma. Korábban ezt nem magyaráztam el pontosan, mivel csak általánosan beszéltem a karma létezéséről. A gondolati karmát még nem magyaráztam el pontosan. Milyen rossz hatásai lehetnek ennek a fajta karmának? Ti mindannyian asszisztensek vagytok, ha a jövőben ilyen esetekbe ütköztök, elmagyarázhatjátok ezt egyszer másoknak. Mihelyt némely új tanulók gyakorolnak, szidják a Tanárt; mihelyt némely új tanulók gyakorolnak, szidják a Fálun Dáfá-t és a gondolataik nem állhatatosak.

Mester:Miért fordul elő ilyesmi? Azonkívül nagyon sok szitok jön elő náluk, azok a szitkok is előjönnek a szájukból, amelyek különben nem jutnak eszükbe. Ha nem is engedik ki azokat a szájukból, felbukkannak a gondolatokban. Sokan éltek át egy ilyen folyamatot, különösen a gyakorlás kezdetén fordulhat elő ilyesmi. Sokaknál van úgy: Ha valóban szilárdan akarják művelni magukat, beleütköznek ebbe a problémába, ezért gondolják némelyek: „Hogyhogy szidom hát a Tanárt?” Létrejön az a gondolat: „Ez a Fá egy hamis! Neked nem szabad tanulnod ezt.” Ilyen gondolatok fordulhatnak elő. Némelyek nem állhatatosak és követik azt a gondolatot, így nem gyakorolnak többé és nem hiszik el többé. Mi megmondtuk, hogy ennél a művelési útnál egy embernek a főtudata van művelve. Ha te még csak saját magadon sem tudsz uralkodni, senki sem válthat meg téged. Miért hangsúlyozzuk ki, hogy elmebetegek nem szabad részt vegyenek a szemináriumokon? Pontosan mivel nem tudnak uralkodni magukon és nem tudnak a saját uraik lenni. Kit váltsunk meg akkor? Mi nem téged saját magadat akarunk megváltani? Ebből kifolyólag magyarázzuk el ezt a dolgot.      

Egy része az embereknek éppenséggel meg tudja különböztetni. Némelyik azt gondolja: „Hogyhogy szidom hát a Tanárt? Hogyhogy szidom a -t? Megpróbálom megakadályozni.” Egy hosszú időre stresszelve van és nem is tudja ellenőrizni. A -testeim viszont mindent tudhatnak. Ha látják, hogy olyan állhatatos gondolataid vannak, segíteni fognak neked eltávolítani ezt a gondolati karmát. Valójában a gondolati karma az, amelyik hat. Korábban szidtál másokat, minden korábbi rossz gondolat újra feljöhet. Miért fordul elő ilyesmi? Gondoljátok át egyszer, a gyakorlásunknál éppen a karma van eltávolítva. Más dimenziókban minden dolog élő. Ezt már régen megmondtam, a szemináriumokon megmondtam, hogy a karma is élő. Te el akarod távolítani a karmát; ha a karma el van távolítva, az halott és nem fog létezni többé. Lehet-e az, hogy akkor részt vegyen ebben? Közreműködhet-e, ha te hagyod meghalni? Ha már élő, akkor nem is hagy téged gyakorolni. Nem hagy téged gyakorolni, mivel tovább akar élni és nem akarja hagyni eltávolítani magát, ezért szitkokat tükröz vissza az agyadban, úgy hogy ne higgy a Fálun Dáfá-ban és ráadásul szidjál engem. Minden lehetséges szóra juthatsz. Némelyik akkor azt gondolja –  ő nincs többé tisztában ezzel –, az úgy van, hogy valaki egy utalást adott neki, vagy hogy ő saját maga ezt valóban tudja. Nem tudja többé megkülönböztetni és követi a gondolati karmát, akkor ennek az embernek nincs többé reménye, senki sem válthatja meg akkor. Valójában a gondolati karma az, amelyik egy gátló hatást fejt ki.   

Ez egy szakaszban, egy nagyon rövid szakaszban fordul elő. Ameddig a gondolataid állhatatosak tudnak maradni, el lehet távolítva, ez a karma el lehet akkor távolítva. Korábban nem fektettem hangsúlyt arra a szemináriumokon, hogy elmagyarázzam ezt. Az utóbbi időben sokan számoltak be nekem erről a dologról. Ne aggódjatok. Hogy te engem vagy a Fálun Dáfá-t szidtad, nem te voltál az, aki szitkozódik. Ezt feltétlenül világosan meg kellene különböztessétek. Ha a főtudat nincs tisztában ezzel, mindennek vége és senki sem válthat meg akkor téged. Sok vidéken (régióban) bukkant fel ilyesmi. Némelyek ráadásul azt gondolták: „Hogyan kezelhetem hát ilyen tisztességtelenül a Tanárt? Hogyan szidhatom hát a Tanárt?” Csangcsunban létezett egy tanuló, aki azt mondta: „Hogyhogy szidom a Tanárt és a Fálun Dáfá-t?” Így azt mondta a képem előtt: „Tanár, nem gyakorolhatok tovább többé; mihelyt gyakorlok, gondolatban szidom Önt, nem tudom többé művelni magam, én vétkes vagyok a Tanárral szemben.” Mihelyt érintkezésbe került a Fálun Dáfá-val, szitkozódott, mihelyt a kezébe vette a könyvet, gondolatban szitkozódott. Végül azt mondta: „Egy ilyen jó Tanár, egy ilyen jó , én vétkes vagyok a Tanárral szemben.” Természetesen ez a tanulónk egyáltalán nem volt zavarodott a fejében. Teljesen tisztában volt ezzel és azt mondta: „Én ilyesmit csinálok és vétkes vagyok a Tanárral szemben.” Később elmondta ezt a közös gyakorlásnál az asszisztensnek a gyakorlóhelyünkön. Az asszisztens azonnal beszámolt erről a fő asszisztensközpontnak. A többiek akkor azt mondták neki, hogy mindezt a démonok okozták. Valójában ez a fajta karma is a démon egy formája. Abban az időközben, amelyikben a gyakorlásnál démonokat idézett elő, a többiek körülvették őt a gyakorlásnál, körülvették és felolvasták neki a könyvet, és így megint tiszta lett a feje. Valójában segítve lett neki, hogy eltávolítsa a karmát.       

Természetesen a könyvemnek lehet egy ilyen hatása. Ha nem hiszed el ezt, megnézheted: Ha valaki beteg – természetesen nem azt akarom mondani, hogy ő beteg, valójában a betegségek és az olyan mikrobák, mint a baktériumok, a vírusok és így tovább, a karmának a megtestesülései ennek a mi dimenziónknak a testén, ezért el lehetnek távolítva, ha a könyvemet olvassa az ember. Az olvasásnál minden, ami le van adva, művelési energia; minden, ami le van adva ennél, az , és rendelkezhet azzal a hatással, hogy eltávolítsa a karmát. Ennél az az érzése lett, hogy a feje egészen éber volt és ez egészen jó volt, de mihelyt visszajött [hazament], megint elkezdődött. Miért kezdődött újra? Ebben az időben egy picikét többet kellett elviseljen, mint mások, mivel a gondolati karmája viszonylag sok volt. Aztán megint tiszta lett a feje és elviselte azt, rövid idő után a -testeim segítettek neki eltávolítani a karmát. Amikor a megmaradt el lett távolítva, ő átjutott. Most jól van és nincs problémája többé. Ha felbukkan ez a probléma, nem kellene valamilyen szellemi problémaként vagy futiként szemléljétek. Az nincs úgy.   

Mester:Befejezésül egypár kívánságot szeretnék elmondani. Nem akarok több időt igénybe venni tőletek, mert ez egy az asszisztensek számára való ülés, nektek még más megtenni való dolgaitok is vannak az asszisztensközpontban. Remélem, hogy később el tudtok indítani egy hullámot a tanulására. Ne tekintsétek a napi gyakorlatot fontosabbnak a tanulásánál. Mi minden nap kellene gyakorlatokat végezzünk, és mi szintúgy minden nap kellene a -t tanuljuk. Ha te valóban jól uralod ezt a -t, vezethet ez csupán téged a művelésnél. Némelyek egyszerűen a Tanárra várnak; ha bármijük van, arra várnak, hogy a Tanár egy választ adjon nekik arra. Valójában minden létezik ebben a -ban; ameddig tanulod, minden kérdésedre megkaphatod a választ. Természetese, ha te nem hiszel a -ban és nem vagy állhatatos, akkor azt mondom, az a megvilágosodási képességnek egy kérdése. Még egyvalamit, minden jelenlevőnk asszisztens és az asszisztensi munkát végzi. Természetesen ti ezt térítésmentesen és önként végzitek. Mi egy kényszerítő követelményt sem állítunk fel veletek szemben, hogy ezt így vagy úgy kell csináljátok. Természetesen megköveteljük az asszisztensektől, hogy legyenek lelkiismeretesek, hogy viseljék a felelősséget és hogy egy iskolára összpontosítsanak a gyakorlásnál. Ez szükséges. Nincs szükségünk semmiféle adminisztrációs intézkedésekre, azért hogy megfékezzünk valakit, nekünk nincs is meg ez a jogunk. A művelés egyvalakitől saját magától függ. Mi csak egy kötelezettséget viselünk, hogy megszervezzük a többieket és hogy segítsünk nekik problémákat megoldani.             

Így azt gondolom, hogy az asszisztenseknek a felismerései valamivel magasabbak kellene legyenek, mint a normál tanulókéi, ezért az asszisztensek többet kellene tanulják a -t. Némely tanulók kérdéseket tettek fel, de az asszisztensek nem tudták megválaszolni azokat, azt gondolom, az is egy probléma. Az nem tesz semmit, ha nincs iskolai képzettséged. Ha te megszervezed a többieket, hogy tanulják a -t, ha ők felolvassák a könyvet és a felismeréseikről beszélnek, te már megemelkedsz ennél. Amikor Csangcsunban voltam, rendeztek egy ülést az asszisztensek számára, amelyen azt mondtam: A mi mai művelési formánknál azok, akik a hétköznapi emberek társadalmában művelik magukat, hasonlóak a hétköznapi emberekhez, viszont lényegében mi gyakorlók vagyunk és ugyancsak nem vagyunk hasonlóak a hétköznapi emberekhez. Tehát gondold át egyszer, asszisztensként milyen kötelességed van neked, ha te megszervezel egy csoport embert a gyakorlásra? Ha a hivatásos művelésről lenne szó, te lennél az apát a templomban. Gondoljátok át egyszer, talán nem kellene jól csináljuk ezt a munkát? Egy művelőként neked művelned kell magadat és még másoknak is segítened a művelésnél. Nincs úgy, hogy a követelmények magasabbak veletek szemben. Lényegében ez hát így van. Minden esetre ti ezt a példaszerű hatást kellene kifejtsétek és a tanulókat jól megszervezzétek, úgy hogy ez a Fálun Dáfá még jobban lehessen terjesztve és az emberiség javára szolgálhasson. Ezt a legalacsonyabb szinten magyaráztuk el. Valójában ez így is van.     

Létezik még egyvalami, ami éppen eszembe jut. Éppen néhány követelményt állítottam fel veletek szemben. Szintén léteznek némelyek, akik folyvást nem járnak a munkájuk után. Úgy tűnik, mintha nem törődnének többé a társadalom dolgaival és csak még a jie-katasztrófákra várnának. Némelyek még megkérdeztek engem, mikor jön ez a jie-katasztrófa. Erről már elmagyaráztam valamit a szemináriumokon. Azt mondtam: Micsodák hát a jie-katasztrófák? Gondoljátok át egyszer, kire (kikre) irányulnak a jie-katasztrófák? Jó emberek nincsenek belevonva a jie-katasztrófákba. Ha valóban kellene jie-katasztrófák létezzenek, a jó emberek megtartva maradnak majd. A jie-katasztrófák arra vannak ott, hogy kiselejtezzék a rossz embereket. Te egy művelő vagy és azon vagy, hogy megemelkedj, minek törődsz ilyesmivel? Hiszen mindegy, milyen katasztrófák jönnek, azoknak semmi közük sincs hozzád. Ez abban az esetben van, amelyikben valóban léteznének jie-katasztrófák. Ma viszont egészen világosan megmondhatom nektek: Ez a jie-katasztrófa nem létezik többé. Korábban olyasmiről beszéltek az emberek, mint a föld felrobbanása, a csillagok összeütközése vagy árvíz. Tudjátok, hogy a katasztrófák, vagyis azok, amelyek korábban lettek lerögzítve, egyik a másik után kellett volna jöjjenek. Azok a katasztrófák, amelyek különböző szinteken lettek lerögzítve, már mind elmúltak. Az üstökös a Jupiterrel ütközött össze, és nem a földdel. Az az árvíz már elmúlt, az utóbbi év árvize (magas vízszintje) nagyon erős és világméretű volt, ez már nagyon gyenge lett. Olyan gyenge volt, hogy a hatása már elmúlt. Sok dolog már elmúlt, ez azt jelenti, ezek a fajta katasztrófák nem léteznek többé. Az egyetlen, amelyik még létezik, – ennél szintén semmi rejtegetni valónk sincs – az egyetlen, amelyik még létezik, az, hogy a jövőben talán egy csomó ember ki lesz selejtezve. A nagyon rossz emberek talán egy nagyon komisz betegség lesznek kiselejtezve. Az lehetséges. Így megmondjuk, némelyek mindig ilyesmiről beszélnek. Neked nem kellene ilyen dolgokkal törődni, ezek a fajta katasztrófák már nem léteznek többé. Hogyan kellene művelődnöd és megemelkedned, az a leginkább döntő kérdés.                  

Ennyit ehhez. Most folytassuk az ülést. (erőteljes taps)

 

 

Felvéve a Fálun Dáfá fő asszisztensközpontja által Pekingben.

   

Beszéd Guangzhouban néhány asszisztensközpont

illetékesei számára az egész országból

 

 (1994. 12. 27.)

Saját indíttatásból az asszisztensközpontjaink egymás után lettek megszervezve a különböző vidékeken. Sokan más helyeken vettek részt a szemináriumon és nagyon jónak találták ezt a művelési utat, így tovább akarták adni az ő helységük embereinek, önszántukból megtanították másoknak ezt a művelési utat a parkban vagy más módon terjesztették, úgy hogy a Fálun Dáfá-nak a befolyása egyre nagyobbá válik. Ti sokat tettetek és sokkal járultatok ehhez. Egy szóval minden esetre, ti azt akarjátok, hogy még több ember kapja meg a -t, avégett hogy még több ember emelkedjen meg és húzzon hasznot ebből. Ti mindannyian azon vagytok, hogy valami jót tegyetek. Sok asszisztensközpont lett már egymásután felépítve, a jövőben még több fog létezni, és így az igazgatás (adminisztráció) kérdése előtt áll az ember. A jövőben ez is egy markáns kérdés lesz, ezért hagyunk mi benneteket időben összejönni és erről beszélni és beszélgetni.    

Az asszisztensközpontjaink igazgatására (adminisztrációjára) mindig is léteztek írott szabályok. Tudjátok, hogy a Fálun Dáfá tanulásánál nem léteznek olyan végrehajtó intézkedések, amelyekkel másokat tanulásra kényszerítsünk, mi senkinek sem adunk egy címet (titulust), nem teszünk ígéretet és nem is fizetünk meg senkit sem. Ezt mindannyian önszántukból teszik, ti mindannyian ezt a -t akarjátok tanulni és azt akarjátok, hogy több ember húzhasson hasznot ebből, így kötelezitek el csupán magatokat erre a munkára. Ez azt jelenti, ennél nem létezik semmiféle járulékos feltétel, azonkívül ez a munka nagyon fáradságos is, ti csak valami jót csináltok másoknak és feláldoztok valamit mások számára, de nem kaptok fizetséget. Természetesen, fizetség nélkül, azt a hétköznapi emberek álláspontjából mondja az ember. Én mondom, a Dáfá-t széleskörűen terjeszteni az egy határtalan gonggal és határtalan erénnyel rendelkező dolog. Korábban már többször fektettünk le erre szabályokat, a könyvben is állnak előfeltételek az asszisztensközpontok felépítésére. Azok az asszisztensközpontok, amelyeket mi építünk fel, nem úgy néznek ki, mint a társadalomban levő bármelyik vállalkozás, nem is úgy néznek ki, mint egy cég vagy egy közigazgatási hivatal, ilyesmit nem csinálunk. Ez a legmarkánsabb sajátosság nálunk. Miért nem csinálunk ilyesmit? Mert ez könnyen előmozdíthatja azt a szívet, hogy valamit lábra akarjanak állítani. Ez könnyen elő fogja hívni ezt a szívet. Azonkívül még néhány más kérdésről is szó van. Ha az asszisztensközpontjaink valóban úgy lennének vezetve, mint vállalkozások, akkor ennél sok kérdés lenne felvetve. Egy iroda például pénzt igényel, a telefon pénzbe kerül, a vízre és az áramra is pénz szükséges. Honnan kellene jöjjön akkor ez a pénz? Ti mindannyian ellenszolgáltatás nélkül tanítjátok meg másoknak a gyakorlatokat, mi nem is szedünk be tagsági díjakat, tőletek sincs pénz elvéve, ez teljes egészében önkéntesen van csinálva, ezért nem csinálunk ilyesmit. A valódi művelésnél nem szabad ilyesmit csinálni. Azért hogy elkerülje, hogy ez a szív létrejöjjön az embereknél, Sákjamuni magával vitte a tanítványait, amikor a -t terjesztette akkoriban, és ők elhagyták az otthonukat, azért mentek a templomba, hogy ott műveljék magukat. Ő úgy csinálta azt. Némely más vallásoknál, például némely nyugati vallásoknál viszont nincs úgy csinálva. Ugyan nem úgy csinálták, de lényegében ők is arról beszéltek, hogy nagyon könnyedén kell venni a hírnevet és a személyes előnyöket. Ez azt jelenti, ha mi valóban művelni akarjuk magunkat és megemelni, ha mi ezeket a jó dolgokat akarjuk csinálni, nem szabad egy gazdasági szervezetet csináljunk ebből, nem szabad egy vállalkozást csináljunk ebből. Erre feltétlenül figyelmet kellene szenteljetek.                 

Azonkívül létezik ennél egy további kérdés. Ha te ebből pénzt nyersz, ha te ezzel pénzt keresel, akkor teljes egészében szabotáltad ezt a -t, mert a arra van ott, hogy embereket váltson meg és nem szabad legyen arra használva, hogy gazdálkodj vagy üzleteket csinálj. Létezik még egyvalami, korábban sok csigong-mester gyógyított betegségeket vagy adott tanácsot embereknek, ennél valami pénzt is kerestek. Más művelési iskolákban léteznek ilyen esetek. Némely mások nyíltan megmondták, hogy a Tao nem lehet támogatva pénz nélkül. Valójában ezek mind abszurd állítások. Úgy tűnik, mintha minden művelőnek nagyon sok pénze lett volna Kína ősi korszakaiban (a régi korok Kínájában). Valójában ők koldusszegények voltak. Természetesen mi nem vagyunk ellene, hogy neked pénzed legyen, erről már beszéltem. Te jól végezheted a munkádat és ezáltal kereshetsz valamivel több pénzt. Ez a hétköznapi emberek egy dolga. A mi művelésünknél csak arról van szó, hogyan kellene mi megőrizzük ezt a -t, úgy hogy ez a ne legyen deformálva és ne jusson tévutakra. Nemcsak ti tanuljátok ezt ma ezen a módon, hanem a jövőben egy nagyon hosszú időre lesz hátrahagyva a történelemben. Ti mindannyian ezt a -t tanuljátok és ehhez a -hoz igazodtok. Ha mi már kezdetben nem csinálnánk nagyon jól és tévutakra jutnánk, akkor a jövőben ez egy egészen más arculatot kapna. Tudjátok, hogy én ezt saját magamnál olyan jól csinálom, mint ahogyan lehetséges, úgy hogy egyetlen egy rossz dolog és egyetlen egy rossz jelenség se jöjjön majd létre. A jövőben ez pontosan így kellene legyen a különböző helységek asszisztensközpontjainál. Amit te csinálsz, szintén a Fálun Gong-ot képviseli, bizonyos értelemben az is a Fálun Gong képének egy megtestesülése. Nektek feltétlenül ügyelnetek kellene a saját imázsotokra (megjelenésetekre) és a munkamódszeretekre és nem kellene beszennyezzétek a Fálun Gong-ot. Ha ti ebből egy céget csináltok és pénzt kerestek azzal, akkor azt mondom, az többé nem . Mihelyt pénzről, tárgyakról vagy a személyes előnyökről van szó, olyasmi fog felbukkanni, mint például, hogy te többet kerestél és én kevesebbet; hogy én több munkát végeztem és kellene kapjak egy picike kárpótlást és hogyan kellene legyen ez visszatérítve, akkor a társadalom is akar kapni tőled valamit [és megkérni a társadalmat, hogy fizessen egy kiutalt összeget] és így tovább. Gondolom, ha ezt valóban ebben a formában csinálná az ember, az többé nem lenne művelés, akkor az teljes egészében egy cég lenne. Az egyáltalán nem megy.      

Ma nyilvánosságra hoztuk ezt a -t. Az ok, amiért ezt nyilvánosságra tudtuk hozni, abban rejlik, hogy mi jól tudunk uralkodni magunkon, úgy hogy ez ne sikeredjen félre és ne jusson tévutakra. Ha mi már kezdetben nem csináljuk jól, akkor nem tudjuk, milyen messzire fognak menni akkor a későbbi emberek. „Ahogyan abban az időben lettek csinálva a dolgok, amelyikben Li Hongzhi ott volt, ma is úgy csináljuk azokat.” Ha én itt vagyok, kijavíthatok némely dolgokat nálatok; ha nem vagyok itt, akkor nem tudja az ember, hogyan fog ez kinézni. Ezért már kezdetben szigorú követelményeket állítunk fel, hogy ezt így csináljuk és hogy ne csináljuk a szervezet egy formájában. Ami a művelési utunk igazgatását illeti, az asszisztensközpontok nem őriznek meg pénzt, az asszisztálás (asszisztencia) teljes egészében térítésmentes. Mi nem is képzünk egy közösséget vagy frakciót. Ti egyszerűen valami jót csináltok az embereknek és még több embernek.      

Ha valaki művelni akarja magát, mi segítünk neki (gondját viseljük). Mi saját magunk is művelők vagyunk, ilyen az elv. Innen eredően egy asszisztensközpont felépítésénél nem is kellene akarjatok irodával, telefonnal, ezzel vagy azzal rendelkezni. Ne csináljuk úgy. Az asszisztensközpontjaink némelyikeinél a meglevő adottságok vannak felhasználva, ők ezt vagy otthon vagy a saját irodájukban csinálják, ezt nagyon jól lehet csinálni így vagy úgy. Nem játszik szerepet, milyen feltételeink vannak és hogyan csináljuk, a döntő dolog az a -ról való megértés és felismerések és hogy tovább tudja-e művelni magát az ember. Az a döntő. Hogyan emelkedhet meg az ember, az a fő dolog, minden más másodrangú. Természetesen, azért hogy könnyebbé tegyék a munkát, némely emberek néhány kedvező feltételt ajánlottak fel nekünk. Én mondom, az nem probléma. Például némelyek a tanulóink közül  egy hivatalnak, egy vállalatnak vagy egy más cégnek a vezetői, vagy valaki egy vállalatnak az ügyvezetője és megfelelő feltételekkel rendelkezik, hogy felkínáljon nekünk egy helyet, ahol összeülhetünk és megtarthatunk egy ülést. Azt mondom, ez nem probléma, ennél nem kerül érintkezésbe pénzzel az ember. Mert a tanulóink mindannyian különböző hivatásokkal rendelkeznek, el tudják intézni az ilyen dolgokat, azonkívül önszántukból akarnak ilyesmit csinálni, egy kötelességet átvenni a Fálun Gong számára és valamivel hozzájárulni, ők örülnek ennek. Minden vidéken felbukkant ilyesmi, helyek vagy más kedvező feltételek lettek felajánlva a Fálun Gong számára. Nagyon elkötelezik magukat erre.

Létezik még egyvalami. Azért hogy elősegítsék a tanulók gyakorlását, némely asszisztensközpontok egymásután csináltak néhány kis újságot, például „A Fálun Dáfá Csangcsunban”, „A Fálun Dáfá Pekingben”, „A Fálun Dáfá Wuhanban” és így tovább. Ezt a formát is nagyon jónak találom. Ez nem is újság vagy szórólap, amik ott abban állnak, azok mind a tanulóink tapasztalatai vagy időben tudatva van veletek, mi a teendő. Ámde normális módon nagyon egyszerűen csinálják, csak egy vagy két lap, vagy valamivel jobban van nyomtatva, az nem probléma. De honnan kellene hát előkerüljenek a költségek? Ennél a pénz kérdése van megérintve. Amennyire én tudom, azokon a vidékeken, ahol ilyesmi lett csinálva, a következő módszerek lettek használva: Az első az, hogy némely tanulók üzletemberek, ma sok ember létesít cégeket; vagy némely tanulók ezen a területen levő munkahelyen dolgoznak; vagy némelyek a közigazgatásban dolgoznak és rendelkeznek azzal a kedvező feltétellel, hogy a munkahelyükön létezik egy nyomda, és így ezt a kedvező feltételt használják ki, hogy ezt csinálják; vagy némely vállalkozók kedvező feltételeket kínálnak fel és megcsinálják számunkra. Az asszisztensközpontjaink nem kerülnek érintkezésbe pénzzel és a többiek segíteni akarnak nekünk, hogy ezt csináljuk. Mi csak a kéziratokat szolgáltatjuk; miután ki lettek nyomtatva, szétosztjuk azokat. Ezt mindannyian így csinálták, ezt is nagyon jónak találom. Némelyek szükségességként szemlélik ezt a dolgot, ők rendszeresen akarják csinálni; ha nem sikerül, módszereket gondolnak ki. Mi csinálhatjuk rendszertelenül; ha erre léteznek feltételek, csinálhatjuk rendszeresen. Ha nem, nem is kellene ezt kierőszakoljuk. Ilyen az elv.   

Mester:Az asszisztensközpontok igazgatására már léteznek írott szabályok, nektek azok szerint kellene cselekednetek. Az asszisztensközpontok alapítására is léteznek feltételek, amelyek már meg lettek mondva nektek. Az új asszisztensközpontoknak a pekingi asszisztensközpontnál vagy más nagy asszisztensközpontoknál kellene jelentkezniük. Mindenekelőtt a tartományoknak vagy a nagyvárosoknak az asszisztensközpontjai illetékesek a közigazgatási területeiken más asszisztensközpontok számára, például a Guiyang városban levő asszisztensközpont Guizhou tartomány számára kellene illetékes legyen, a járási székhelyeknek az asszisztensközpontjai időben fel kellene vegyék a kapcsolatot velük. Ha mindegyik asszisztensközpont Pekinggel vesz fel kapcsolatokat, talán nem létezik ez a kedvező feltétel. A nagyvárosoknak az asszisztensközpontjai is kellene törődjenek azokkal az asszisztensközpontokkal, amelyek a közelükben találhatóak, úgy hogy ezek könnyebben végezhessék a munkát. Ti felelősségteljesen kellene viselkedjetek a Fálun Gong-gal szemben. Ha ti nem törődtök velük, és ők tetszés szerint csinálják ezt, ha az elveket még nem is fogták fel és akkor a gyakorlatban ez balul üt ki, az egy veszteség a Fálun Gong számára. Azonkívül a nagy asszisztensközpontoknak, mint például a Wuhan városban levő, törődniük kellene a többivel ezekben a közelben levő tartományokban. Gondolom, ez igazán jó. Nekik valamivel több tapasztalatuk van és már régóta csinálták ezt, én is rájuk bízhatom magam. Ők viszonylag jól megértették a -t és a munkát is viszonylag jól vitelezték ki. Nagyjában és egészében véve ilyen a helyzet. Az asszisztensközpontjainknál ennek semmiképpen sem szabad félresikerülnie.      

Némelyek cédulákat adtak le és megkérdezték, hogyan kellene legyen beosztva a személyzet az asszisztensközpontban. Ezt mindannyian saját indíttatásból kellene csinálják. Ennél viszont létezik egy szabály: Az asszisztensközpontnak az illetékese részt kellett vegyen a szemináriumomon. Minél többet hallotta az ember, annál mélyebben érti meg. Azok, akik kevesebbet hallották, normális módon nem értik meg olyan mélyen, vagy ráadásul némely dolgokat egyáltalán nem értenek meg, így könnyen tévutakra vezethetnek másokat. Természetesen egyedül akkor lehet a felismeréseket gazdagítani és elmélyíteni, ha az ember többet hallgatja, olvassa vagy tanulja ezt. A személyzet kiválasztásánál azok kellene legyenek kiválasztva, akiknek elkötelezettségük van erre, tisztességesek és nem járnak görbe utakon.         

Még egyvalamit, a Fálun Gong-nál való művelés nem a normál csigong művelése, hanem a magas szinteken való művelés. Nagyon nehéz megtenni ezt a dolgot. Elég nehéz megtisztítani egy embernek a testét és valóban megemelni a xinxingnek a színvonalát. Sok művelési energiát kell leadjak, hogy megtisztítsam és kitakarítsam másoknak a testét, sok dolgot kell behelyezzek náluk és még alaposan el is kell magyarázzam nekik a -t. Ez egy nagyon nehéz dolog. Ezt mind én egy nagyon rövid idő alatt meg tudom csinálni. Ha ők egyedül művelik magukat, talán évek tucatjaira van szükségük, hogy elérjék ezt a lépést. Még a normál mesterek is csak nagyon nehezen csinálhatják meg ezt egy vagy két éven belül. Nem könnyű egy embert valóban vezetni, viszont csak egy szempillantásnyit tart egy embert tönkretenni, az nagyon egyszerű, ezért mindig is ilyen követelményeket állítottunk fel.    

Létezik egy szabály: Nem hagyjuk az asszisztensközpontjainknál dolgozni azokat, akik illetékesként dolgoznak a különböző helységek csigong-társulatainál. Létezik azonban egy speciális eset, egy asszisztensközpontnak egyik illetékese például nagyon jó. Ki akar lépni a csigong-társulatból és az asszisztensközpontnak a munkáját végezni. Ha ez a csigong-társulat félig le van bénulva és ő nagyon jó és jól tud uralkodni magán, az az egyetlen különleges eset. Más vidékek csigong-társulatának az emberei nem értik meg mélyen ezt a mi -nkat, a fejükben főképpen az a gondolat található, hogyan lehet pénzt keresni és hogyan kellene igazgatni a különböző csigong-iskolákat. A korábbi szabályok nagyon mélyen gyökereznek a fejükben. Így normál csigongként fognak igazgatni bennünket és az tönkre tehetné a tanulóinkat, ezért mindig is azt mondtuk, hogy a csigong-kutatótársulatnak az emberei nem szabad végezzék az asszisztensközpontjaink egy munkáját sem. Az asszisztensközpontjaink minden illetékese a kutatóintézetünk által lett jóváhagyva, a legtöbben közülük általam személyesen lett kinevezve és megbízva, ennek közvetlen előnyei vannak arra, hogy a Dáfá-nk ne jusson tévutakra. Különben ők ezt úgy fogják igazgatni, mint a normál csigongnál, gondoljátok át egyszer, ott minden lehetséges anyag létezik. El fognak adni egypár anyagot és örülni fognak, mivel hát ez egy jó alkalom lenne pénzt keresni, ezzel nagyon sok pénzt kereshetne az ember; ők gondoskodni fognak erről vagy arról. Az ő céljuk az, hogy pénzt keressenek, és nem hogy szántszándékkal szabotálják a művelési utunkat, viszont egy szabotáló hatást fejtenek ki. A zavaros holmi az anyagokban zavarni fogja a tanulóinkat. Némelyek, akik nem értik meg mélyen a -t, könnyen tévutakra vannak vezetve. A zavaros csigong-könyvek is ide vannak hurcolva és eladva nekünk. Más csigong-iskoláknál ez egyszerűen így van csinálva.             

Ha ma egy csigong-mester egy tanfolyamot tart, az emberek hűvös fejjel töprengenek. Nem követik többé olyan vakon, mint korábban, nem vesznek részt többé olyan egyszerűen a tanfolyamon, ha jön valamilyen csigong-mester. Ma mindannyian nagyon ésszerűek, először csak figyelemmel akarják kísérni, hogy ez igaz-e vagy hamis. Többé nem olyanok, mint korábban, ezért nagyon nehéz a csigong-mestereknek, hogy tanfolyamokat tartsanak. Ha nincsenek tanfolyamrésztvevőik, meg fogják próbálni, hogy rávegyék a tanulóinkat arra, hogy részt vegyenek a tanfolyamukon. Ők megrendezték a tanfolyamot és ezzel pénzt kerestek, de a tanulóink tönkre vannak téve. Mi valami ilyen nagy dolgot csináltunk és olyan sok erőfeszítést tettünk ezért, de a tanulóink egy szempillantás alatt tönkre vannak téve. Természetesen némely tanulókkal szemben nem szabad túl magas követelményeket felállítani, mindazonáltal ők csupán elkezdték tanulni a -t, a megértésük a -ról nem feltétlenül olyan mély, így talán észrevétlenül tették magukat tönkre. Korábban létezett nálunk egy ilyen szabály: Egy helység, egy tartomány vagy egy város asszisztensközpontjának mindegyik illetékese, aki ilyesmit csinál, ki lesz cserélve, semmiképpen sem szabad maradjon.     

Mester:Ha az asszisztensközpontoknak az emberei, az asszisztensek a gyakorlóhelyen odacipelik a tanulóinkat, hogy meghallgassák más csigong-mestereknek az előadásait, vagy eladják a tanulóinknak más csigongoknak az anyagait, vagy ráveszik a tanulóinkat, hogy görbe utakon járjanak, mihelyt ilyen esetek bukkannak fel az asszisztenseknél, ki kell legyenek cserélve, semmiképpen sem szabad maradjanak, különben később vég nélkül léteznek problémák. Ezzel nem szabad kíméletesen eljárni. Az ilyen asszisztensek azonnal ki kellene legyenek cserélve, mihelyt ilyesmit csinálnak.

A mi elvünk az, hogy csak lazán igazgassunk, de a gyakorlás kérdésénél ez nagyon szigorú, senki sem szabad szabotálja. Egy nagyon laza szervezeti formával rendelkezünk. Ha te részt akarsz venni a gyakorláson, jössz, ha nem akarsz részt venni a gyakorláson, elmész. Ha jössz, mi felelősök vagyunk veled szemben és megmondjuk neked, hogyan kellene legyen csinálva. Ha te nem akarod ezt tanulni, ki tarthatja akkor itt a szívedet? Hagynak téged itt maradni, de te nem cselekszel jól, minden lehetségest mesélsz és minden lehetségest csinálsz, akkor te azon vagy, hogy belülről kezdve bomlasszad és szabotáljad a -nkat. Ilyesmit nem engedünk meg. Aki tanulni akarja, önszántából kellene tanulja. Ha valaki megértette a -t, akkor művelheti magát. Hogy az emberszív a jó felé forduljon, önmagától kellene jöjjön és nem szabad legyen kierőszakolva. Ha te azt mondod valakinek, hogy ő feltétlenül egy jó példa kellene legyen, és hogy az nem megy, ha nem úgy csinálja, ha viszont ő egyszerűen nem akarja úgy csinálni, mit tudsz csinálni vele akkor? Azt mondják: Ha egy ember nem akarja művelni magát, magának a buddhának sincs megoldása erre. Ő saját maga kell szófogadó legyen, a kényszer nem megy.      

Létezik még valami, sokan a tanulóink közül – számottevően sokan vannak –, ők olvassák a könyvet, anélkül hogy ezt elmesélnék valakinek, minden nap olvassák a könyvet. Sőt minden alkalommal, amikor problémákba ütköznek, olvassák a könyvet. Ebben a tekintetben ráadásul jobban csinálták, mint az asszisztenseink, ezért az asszisztensközpontok meg kellene szervezzék az embereket, hogy többet tanulják a -t, mindenekelőtt a gyakorlóhelyen levő asszisztensek kellene példaképek legyenek. Nekünk követelményeink vannak az asszisztensekkel szemben (A tanulók számára ez úgy van, ha te tanulni akarod, akkor tanulhatod.), nevezetesen hogy ők a Fálun Gong művelésére kell összpontosítsanak. Különben egy csomó tanuló tévelygésbe lesz vezetve általuk. Ha már asszisztens az ember, jól kellene csinálja. Mi éppen arra akarjuk ösztönözni az asszisztenseket, hogy tovább mélyítsék a -nak az általuk való megértését és hogy többet olvassák a könyvet. Természetesen sok asszisztens nagyon lelkiismeretes és szívesen is csinálja ezt a munkát, de normális módon egy korlátozott képzési szinttel rendelkezik. Sőt nekik nagyon nehéz olvasni a könyvet, és ehhez jön még, hogy már nagyon öregek. Ez nem tesz semmit, ők meg tudnak szervezni másokat a tanulásra. Ha megszerveznek másokat, hogy tanulják és olvassák a könyvet, akkor nem hallják ők is? Ha mások a tapasztalataikról beszélnek, ők is megemelkednek velük együtt. Ameddig tanuljátok, ti mindannyian megemelkedhettek. A -nak a tanulása és a gyakorlatoknak a végzése össze kellene legyenek kötve egymással és egyidejűleg végrehajtva.    

Mester:Most sok vidéken nagyon jól meg van szervezve a gyakorlatoknak a végzése, de a -nak a tanulása normális módon el van hanyagolva. Ha a tanulók kérdéseket tesznek fel, az asszisztensek nem tudják megválaszolni és elmagyarázni azokat. Ők csak arra várnak, hogy megkérdezzék a Tanárt, megnézik, hová ment a Tanár. Tulajdonképpen némely kérdések már meg vannak válaszolva a könyvben. Ha valóban nem megy, megszervezhetitek a többieket kazettahallgatásra. Hallgassátok többet a kazettákat, mindezekre a kérdésekre a könyvben található meg a válasz, „A kínai Fálun Gong” című könyv átdolgozott változatában a kérdések általánosan vannak megválaszolva. Ameddig lelkiismeretesen tanulja az ember, minden kérdés meg lehet válaszolva. Amióta Csangcsunban elkezdődött a -tanulásnak a hulláma, a tanulóknak semmi kérdezni valójuk sincs, ha látnak engem. Ha látnak engem, semmit sem kérdeznek többé. Ha kimegyek a ház ajtaján, mindenki ismer engem, mert ott van a szülővárosom, sok ember létezik ott, aki a -t tanulja, sok ember létezik az utcán, aki ismer engem, és így sok ember kérdezne tőlem ezt vagy azt. Ha most látnak engem, üdvözölnek egyszer és semmi más mondanivalójuk sincs, mivel nincs semmi kérdezni valójuk. Amióta a tanulók kívülről tanulják meg a könyvet, nem azután hasonlítják össze a viselkedésüket a -val, miután megtettek valamit, hanem mielőtt megtesznek valamit, ők már tudják, hogy meg kellene-e tegyék vagy sem, ez nagyon jó. A tanulását a gyakorlás egy szükséges részeként szemlélik, éspedig valami még fontosabbként. Gondolom, a tanulók más vidékeken is úgy kellene tanulják a -t, mint a Csangcsunban levők, és el kellene indítsák a tanulásának egy hullámát, így sok probléma azonnal meg lehet oldva, a tanulók már saját maguk meg tudják oldani ezeket a problémákat. Azonkívül az asszisztensek kiválasztásakor semmiképpen sem kellene figyelembe vennetek, hogy jó kapcsolatotok van-e vele, nem kellene érzelmekből kiindulnotok vagy úgy gondolnotok, hogy nem olyan könnyű kicserélni az asszisztenseket, miután ki lettek nevezve. Az nem megy, ti felelősök kellene legyetek a -val szemben, feltétlenül szenteljetek erre figyelmet. Ha valaki meg tud felelni a követelményeknek, akkor végezheti a munkát; ha nem, keressünk ki inkább egy ideigleneset és nem kellene ezt könnyelműen eldöntsük. Korábban beszéltem arról, hogy egy templomban a művelő szerzetesek közötti főnök apátnak van nevezve; ő hivatásosan műveli magát. Mi a hétköznapi emberek társadalmában műveljük magunkat. Legyen az ez a mi -nk [és a -nk jó] – mi magas szintekre művelhetjük magunkat, milyen különbség létezik a gyakorlóhelyeken levő asszisztensek és a templomban levő apátok között? Nincs úgy, hogy mi túl magas követelményeket állítunk fel veletek szemben, ez ténylegesen és valóban határtalan gonggal és határtalan erénnyel rendelkező valami. Egészen mindegy, milyen sok ember tudja kiművelni magát a gyakorlóhelyen, ha csak egy ember is művelte ki magát, ez az asszisztens határtalan gongot és erényt kapott. Ez egy nagyon komoly dolog, ti ezt jól kellene csináljátok. Ugyan mi a legkedvezőbb feltételeket alkalmazzuk a művelésnél, azért hogy megemeljünk benneteket, de a kedvező feltételek nem jelentik azt, hogy ne legyünk felelősek a -val szemben és tetszőlegesen szabad cselekedni. A jövőben talán még hivatásos művelők is fognak létezni, ez mind lehetséges, erre meg kell legyen teremtve néhány feltétel.           

Különböző vidékeken a gyakorlás által talán sok kérdés merült fel ebben az időben, ti feltehetitek azokat. A gyakorlásnál, a munkánál nem tudjátok, hogyan kellene eljárjatok némely dolgokkal, megkérdezhettek engem ezekről és én válaszolok nektek.

Kérdés: Arról a kérdésről van szó, amikor Fálun Gong-tanulók vesznek részt a csigong-előadáson [természetfeletti képesség-bemutatón].

Ezt még nem láttam. Abszolút tilos ilyesmit csinálni, az abszolút nem megy. Ő olyan valaki, aki kizárólag Fálun Gong-ot művel? Milyen volt korábban? (Félbeszakítás: Ez az ember más csigongot tanult, de az energiája nem növekszik. Csupán miután Fálun Gong-ot gyakorolt, nőtt meg az energiája. Azt mondta, hogy ő elérte volna a „három virág összegyűlik a fej fölött”-et.) Mi ki kellene oktassuk ezeket az embereket: Ha Fálun Gong-ot akarnak gyakorolni, akkor a Fálun Gong követelményei szerint kell cselekedjenek. Ő egyáltalán nem cselekedett a Fálun Gong követelményei szerint, és egyáltalán nem felel meg a Fálun Gong egy gyakorlója mércéjének, azonkívül könnyen lehetséges, hogy ennek az embernek futija van. Ő saját maga azt hiszi, hogy jó ilyesmit csinálni. Ha saját maga törekszik erre, a -testeim egyáltalán nem vigyáznak rá, ő talán ehhez az esethez tartozik. Egy ilyen esetnél arról van szó, hogy egy másik szempontból kiindulva ők szabotálni akarják a Dáfá-t. Az abszolút nem megy. Ha ez az ember valóban művelni akarja magát, akkor a mi követelményeink szerint kell cselekedjen, máskülönben semmiféle feltételeket nem biztosítunk neki erre. Ő nem számít a Fálun Gong művelőihez. Ha azok, akik egy másik fajta csigongot gyakorolnak, jönnek és tanulni akarják, akkor hagyjátok őket tanulni, ez a sorskapcsolaton múlik. Ha ti rábeszéltek másokat a tanulásra és idehoztok pár embert a tanulásra, vagy ha mások nem akarják tanulni, ámde viszont azért jöttek, hogy tanulják, mivel mindannyian tanulják, úgy én azt mondom, az szintén nem előnyös. Némely emberek meg lehetnének váltva, de talán szintén nem. Nálunk ez a sorskapcsolaton múlik. Mindegy, milyen sok ember van idevezetve, az még kérdés, hogy ezek az emberek gyakorolhatnak-e Fálun Gong-ot és hogy a gyakorlásnál egy iskolára tudnak-e összpontosítani. Amikor hazatértek, lendítsétek előre a -tanulásnak a hullámát. Ezt a követelményt normális módon mindannyian el tudjátok érni, ti mindannyian megérthetitek, különben ez a probléma egyre feltűnőbb lesz.        

Kérdés: Rendelkezhetünk több illetékessel a gyakorlásra?

Azt lehet. Több emberrel rendelkezni erre, ti kiválaszthatjátok őket egyszer. Szintén még vehettek egyet vagy kettőt ehhez. Feltétlenül azokat kellene kikeressétek, akik valamivel jobban megértették a -t és nagyon elkötelezettek erre a munkára.

Kérdés: Létezik egy tanuló, ő azt mondta: Én már elértem a „három virág összegyűlik a fej fölött”-et. Augusztus 15-én Li Hongzhi tanár magával vitte a -testemet.

Vigyázzatok magatokra! Mindenkinél, aki ilyesmivel rendelkezik, egy illúzióról van szó, amelyik a különböző ragaszkodásai által jött létre. Az ilyen emberek egyik a másik után bukkantak fel különböző vidékeken. Ahogyan éppen már mondtad, ő egy nagyon veszélyes helyzetben található. Amit ő mondott: Én már elértem a „három virág összegyűlik a fej fölött”-et, nekem ilyen vagy olyan nagy képességeim vannak. A végén ez azt jelenti: Én már egy buddha vagyok, nektek nem szükséges többé Li Hongzhitől tanulnotok, tanuljátok hát tőlem. Ha ez így fejlődik tovább, lehet, hogy a végén egy ilyen probléma keletkezik. Az ilyen embereknél ti ezt azonnal fel kellene mutassátok, ő feltétlenül el kellene engedje ezeket a ragaszkodásokat. Ő nagyon könnyen a problémává válhat. Kezdetben az ilyen emberek mind nagyon nagy tisztelettel rendelkeztek irántam, sőt némelyek közülük vérrel írtak nekem egy levelet. Megsebezték az ujjukat és ezzel azért írtak vérrel egy levelet, hogy kifejezzék, hogy ők a végéig művelnék a Fálun Gong-ot. A végén ez azt jelentette, ő már egy buddha volna. Azt mondta: „Ne tanuljatok ezt többé Li Hongzitől, tanuljátok hát tőlem.” Mert ő lecsúszott. A hírnévre való törekvése és az örömérzete [önelégültsége] a démonok zavarásaival együtt oda vezetett, hogy ő nyakig benne van [nem tud megszabadulni ettől]. A külszínen még mindig azt mondja, hogy a Fálun Dáfá jó, de valójában a viselkedésével azon van, hogy szabotálja a Fálun Gong-ot. Mint ahogyan már mondtam, némelyek azt mondják: „A Fálun Gong egyszerűen jó. Ha az ember Fálun Gong-ot tanult, semmi sem fog történni vele többé. Nézd csak, ha az utcán megyek ezzel a könyvvel, az autók nem mernek elütni.” Nincs azon ő, hogy a Fálun Gong-ot szabotálja? Felszínesen nézve úgy tűnik, hogy védi a Fálun Gong-t, valójában ez a Fálun Gong egy szabotázsa.          

Kérdés: A csigong formabemutatójáról van szó, amit röviddel ezelőtt a tudomány és kutatás számára szolgáló csigong-társulatok rendeztek Guangzhou vidékén.

Némely vidékeken a tudomány és kutatás számára szolgáló csigong-társulat a sportbizottság alá tartozik, így a sportbizottság egyfajta sportnak tartja a csigongot. Egy tömegsport számára néha különböző iskolákból való különböző csigong-fajták közös sporttevékenységei vannak megrendezve, mint a tornánál. Különböző környezetekben mennek végbe csigong-tevékenységek, mert mindazonáltal ők ezt egyfajta sporttevékenységnek tartották, nem tartották valami rossz dolognak. Mi ugyan nem tervezzük, hogy ilyen dolgokat csináljunk, ha viszont ők ezt valóban csinálni akarják, akkor – éspedig tiszteletből – mi is megszervezhetünk másokat, hogy odamenjenek, mi csak tornaként mutatjuk be ezt. De ügyeljetek arra, az előfeltétel az, hogy mi ezt nem egy feladatként csináljuk, hanem azon körülmény alatt, hogy passzívak vagyunk. A tudomány és kutatás számára szolgáló csigong-társulat az, amelyik azt akarja, hogy így csináljuk. Mi elmagyarázhatjuk a többieknek, hogy közösen bemutatunk egy vagy két gyakorlatot, ezzel szintén támogattuk a sporttevékenységüket. Egy speciális körülmény alatt csinálhatunk ilyesmit. De egyvalami biztos, ha ott olyan tevékenységek léteznek, amelyek más csigong-mesterek által vannak szervezve bemutatásra, azokon nem veszünk részt. Ha ezek csak egyszerű rendezvények, mint a sport, akkor az megy. Nektek a helyes mérték szerint kellene cselekednetek.       

Létezik még egyvalami, különböző vidékek asszisztensközpontjainál most létezik egy helyzet, ti mindannyian azon vagytok, hogy mindenhol terjesszétek a Fálun Gong-ot, némely helyeken ez egy tanfolyam formájában lett csinálva. Ezt inkább nem kellene úgy neveznünk „tanfolyamot rendezni”, hanem egy másik kifejezést kellene találnunk. Mert az ilyen rendezvénynél senkinek sem szabad elmagyaráznia ezt a -t, természetesen ilyesmit nem csinálhattok. Ha valaki itt áll és elmagyarázná a Fálun Gong-ot, hogyan kellene ezt csinálni és elmagyarázná ezt a -t, akkor ő az eretnek -t terjesztette volna és ezzel szabotálta volna a Dáfá-t. Csak egy Fálun Dáfá létezik. Az megy viszont, ha a könyvet olvassa fel. Az megy, hogy az asszisztensközpontunk vezetője megbízzon valakit, hogy felolvassa a könyvet.

Azonkívül megszervezhettek másokat, hogy megnézzék a videót, ezzel az egész szemináriumra gondolok. Meg lehet nézni egy fejezetet és aztán szünetet tartani, azért hogy megtanulják a gyakorlatokat, holnap (másnap) megint megnézni egy fejezetet és aztán újra szünetet tartani, azért hogy megtanulják a gyakorlatokat.

Még egyvalamit, nevezetesen a hangszalagok meghallgatásánál szintén fejezetről fejezetre kellene meghallgatni és ennél kellene létezzen valaki, aki speciálisan megtanítja a gyakorlatokat, az nem probléma. A mozdulatokat meg lehet tanulni közösen. A jövőben mindannyian ebben a formában csinálhatjuk, ez a legjobb forma. Megszervezhetünk másokat, hogy közösen tanulják a gyakorlatokat. Ezen a módon lehet tanítani őket.

Létezik még valami, egyes emberek megtanulhatják közvetlenül másoktól a gyakorlóhelyen, aztán elolvashatják a könyvet és meghallgathatják a hangszalagokat, így van ez pontosan csinálva. De egyvalami biztosítva kell legyen: A művelési út terjesztésére szolgáló egész rendezvényt semmi esetre sem kellene valamilyen gazdasági értelemben üzemeltessük. Bármilyen feltételekkel is rendelkezünk, olyan sokat is csinálunk. Nem szabad legyenek díjak beszedve. Hogy egy osztálytermet bérelünk-e, hogy egy üléstermet bérelünk-e vagy hogy egy csarnokot bérelünk-e, mivel sok ember van, mi csinálhatjuk ezt úgy, de nem szabad legyen pénz beszedve. Mi már abszolút lerögzítettük, hogy nekünk nem szabad egy gazdasági szervezetet sem kialakítanunk. Feltétlenül ügyeljetek erre. Ha egészen speciális körülmények léteznek, vagyis azon körülmények között, hogy a tanulóink nagyon sokan lettek és nagyon sokan léteznek, akik a -t tanulják, úgyhogy egy nagy terem szükséges, és ha nem tudunk találni egy bérelhető termet, úgyhogy feltétlenül másoknak a csarnokát kell használjuk és a bérleti díjat is fizessük erre – ezen speciális körülmények között, minden ilyen esetnél közvetlenül Pekinggel kellene kapcsolatba lépjetek. Ha valóban ez az eset áll fenn, össze lehet gyűjteni a bérleti díjat a csarnokra, egy fillér sem szabad megmaradjon a bérleti díjon kívül. Mindenesetre nem szabad pénzt megtartanunk, és az asszisztensközpontnak szintén nem szabad pénzt megtartania, nincs semmiféle gazdálkodás folytatva. Ezt már egészen világosan megmondom nektek, mert ez egy nagyon komoly dolog. Hogy a mi művelési utunknál a becsületes utat lehet járni, ez éppen a lényeges különbség más művelési utakhoz képest.           

Kérdés: Sanghajból lett jelentve, hogy ott létezik a Fálun Gong-nak egy gyakorlója, aki nem vett részt a szemináriumon. Mielőtt megszervezte a többieket a gyakorlásra, azt mondta: „A tisztelt Li Hongzhi mesterhez imádkozni, a Dáfá-t – Fálun Gong-ot tanulni, a xinxinget – Zhen, Shan, Ren-t művelni.” A felmondás után elkezdte csinálni a gyakorlatokat. Amikor végig csinálta a gyakorlatokat, azt mondta: „Újra-összegyűjtés a meditációból [Készek vagyunk]. Köszönet a Tanárnak.” Azt mondta, hogy ez a Tanár tiszteletének egy kifejezése kellene legyen.    

Még nem vett részt egy szemináriumon sem? (Válasz: Nem.) Amit elmeséltél, nagyon fontos. Mert sok vidéken fordul elő a tanulóknál, miután elolvasták a könyvet vagy mihelyt némelyek meghallgatták a kazettákat, nagyon jónak találják, azonban nem tudják, hogyan kellene csinálják, akkor talán felbukkanhat ez a probléma. Ilyesmi szintén elő fog fordulni más vidékeken is. Feltétlenül figyelmet kellene szentelnetek erre. Mihelyt ilyen esetekről vagytok tájékoztatva, mindegy, melyik vidékről való milyen asszisztensek vagytok, nektek az a kötelességetek, hogy megmondjátok nekik, hogy nem kellene ilyesmit csináljanak. Ezen körülmények között azok a tanulók, akik még nem tanulták a Fálun Gong-ot, esetleg öntudatlanul rá lehetnek vezetve arra, hogy ilyesmit csináljanak. Tulajdonképpen ez az ember nem fogta fel ezt, mivel nem vett részt egy szemináriumon sem, jócskán lehetséges, hogy ezt a helyzetet használja arra, hogy közszemlére tegye magát. Azonban nem kellene megítélni ezt az embert. Ha később részt vett a tanuláson, már fogja tudni, hogyan kellene eljárjon ezzel. Ez valóban egy probléma, feltétlenül ügyelnetek kellene erre. Mindegy, melyik vidéken bukkan fel ilyesmi, ha az asszisztensközpont megtudta, azok, akik nagyon közel laknak hozzá, telefonon keresztül vagy más formában visszatarthatják ettől. Az ilyen esetek helyre kell legyenek igazítva.      

Ezt a helyet – Sanghajt – később meg fogom egyszer látogatni, ha megvan egyszer az alkalmam, mert ez mindig is a szívemen feküdt.

Kérdés: Arról a kérdésről van szó, hogy a fő asszisztensközpont Harbinból megszervezett néhány asszisztenst, hogy Csangcsunba menjen, azért hogy tanuljon Öntől.

A helyzet nagyon jó Harbinban. Miután meg lett szervezve asszisztensek egy csoportja, hogy Csangcsunba menjenek, hogy részt vegyenek az ottani tapasztalatcserén, amelyik a fő asszisztensközpont által lett megrendezve, egy mély megértést szereztek. Sok tevékenységet rendeztek, ebben a tekintetben ők nagyon jól csinálták. A csangcsuni fő asszisztensközpont tájékoztatott a harbini helyzetről, ismerem azt. Én nagyon szépnek találom a nyarat Harbinban, különösen amikor a folyónál ültök és közösen olvassátok a könyvet, az nagyon jó.

Kérdés: Arról a kérdésről van szó, hogy a Daqingban élő gyakorlók szeretnék meghívni a Mestert, hogy tartson egy szemináriumot.

Először is hagyjuk csak a szemináriumok rendezésével foglalkozó témát. A jövőben ezt egységesen fogom megtervezni, most nagyon sok meghívás létezik. Én két meghívólevelet olvastam Daqingból. Az utóbbi évben, amikor Harbinban [Qiqihar Cityben] lett tartva egy szeminárium, Daqingból is voltak emberek azon.

Kérdés: Hogyan van a -terjesztéssel azokon a vidékeken, amelyeken a Tanár még egy szemináriumot sem tartott?

Ti csinálhatjátok így: Ez alkalommal Guangzhouban hallottátok a -t, így elbeszélgethettek egyszer azokkal a tanulókkal, akik még nem vettek részt egy szemináriumon sem, miután visszamentetek. Ha csináltatok hangszalag-felvételeket, összehívhattok másokat, hogy meghallgassátok azokat. A Jinanban tartott szemináriumról is létezik hangszalag-felvétel, az nagyon jó. Összehívhatjátok a többieket és meghallgathatjátok azt közösen. Ne egy részletben hallgassátok meg az egészet, hanem egy fejezet után tartsatok szünetet, akkor elmagyarázhatjátok ezt a többieknek a ti megértésetek szerint és beszélhettek erről. Még a saját tapasztalataitokat is elmesélhetitek. Csináljátok ezt egy picikét élénkebben.    

Kérdés: Hogyan van ez a pénzzel való támogatással?

Mindegy, milyen sok pénzük van a többieknek és milyen nagyon szeretnének támogatni bennünket pénzzel a Fálun Gong miatt, mi nem fogadjuk el azt. Miért? Ha te pénzt tartasz, akkor a többi asszisztensközpontnak nem szabad szintén pénzt tartania? Ha minden asszisztensközpont pénzt tart és mihelyt a pénz később meg van érintve, az emberszív meg fog változni, ezért egyszerűen nem csinálunk ilyesmit. Ha egy ember valóban szeretne egy hozzájárulást nyújtani a Fálun Gong számára, például, hogy beszerezzen egypár információs anyagot vagy ha léteznek rendezvények a -tanulásra, akkor csináltassatok vele valamit, ami előnyös a rendezvény számára. Ha a tettén keresztül támogat bennünket, akkor az megy.       

Kérdés: Hogyan tudják a helyes mértéket betartani azok az asszisztensek, akiknek az égi szemük nyitva van?

Hogyan tudják a helyes mértéket betartani azok az asszisztensek, akiknek az égi szemük nyitva van? Ha a többiek szokásosan nagyon jól gyakoroltak, akkor ne mondjátok meg nekik. Csak egyes tanulóknak, akik még hiányosságokkal rendelkeznek, hozzájuk mehetsz oda és mondhatod meg nekik, milyen tekintetben kellene még megemelkedjenek, milyen tekintetben vannak még problémáik. Már elegendő, ha így mondod meg nekik. Ha te a nyilvánosság előtt mondanád meg, milyen nagy a Fálun-ja és hogyan néz ki a Fálun-ja – ha te ilyesmit mondanál nekik, a többiek körülötted állnának – akkor mindig ilyesmi lenne csinálva. Akkor némelyek szintén kérdeznék, milyen magasra művelték hát már magukat. Semmi esetre se mondjátok meg ezt tetszőlegesen. Mihelyt ilyesmit mesél el az ember, akkor ennél az embernél ragaszkodások fognak feljönni. Ezért minden esetre a helyes mértékkel kellene cselekednetek.

Kérdés: Valaki megemlítette, hogy a gyakorlás aktívan támogatva van a cége által.

Sok vidéken, ahol nagyon hideg van, nagyon kemény télen végezni a gyakorlatokat. Szintén sok példa létezik, hogy némely cégek nagyon támogatták a gyakorlást és felajánlanak egy helyet. Mert hiszen mi egy nagyon jó benyomást hagytunk hátra, a tanulók újra megtisztítják a helyet, miután megcsinálták a gyakorlatokat, és ha havazott, ráadásul felseperték az udvart. Mi mindenütt ilyen jól viselkedünk, akkor a többiek természetesen kedvező feltételeket fognak felajánlani nekünk.

Kérdés: A Fálun Gong-tanulóknak a tapasztalatcserére való összejöveteléről lett beszélve.

Csangcsunban egy videó lett csinálva, a tanulók nagyon hatásos beszámolókat adtak elő, azok a tanulók is nagyon meg voltak hatva, akik hallgatták azokat, némelyek könnyeket hullattak. Mivel a konferencia nagyon hatásos volt és a légkör is nagyon jó volt, mindannyian nagyon örültek (boldogok voltak). Ahogyan éppen mondtad, csak én nem voltam ott, különben semmi sem hiányzott ebben a mezőben. Pontosan úgy volt, mint amikor én egy szemináriumot tartok, a mező nagyon erős volt. Lehet mondani, hogy ez a Fálun Gong egy koncentrációja (összevonása), pontosan úgy, mint egy -konferencia, ezért a hatás nagyon jó. Ha a jövőben megnőtt a tanulóknak a száma, a tanulók rendezhetnek ilyesmit, hogy tapasztalatokat cseréljenek. A -tanuláson keresztül az emberek nagyon sokat tanulhatnak. A tanulók arról beszélnek, mit nyertek a művelési út megtanulása után, bizonyos tekintetben ez még hatásosabb, mint amikor mi meséljük el azt.         

Kérdés: Mindannyian a tapasztalatcseréről beszélnek.

Amit magas szinteken látott az ember, a sorskapcsolat alapján láthatta. A szint emelkedésével ezek a dolgok nem szabad legyenek tapasztalatokként kicserélve. A tapasztalatcserénél arról beszélünk, hogyan emeltük meg a xinxingünket. Mi egy ortodox út művelésénél vagyunk, nem félünk az egy bonyolult környezetben levő zavarástól.    

Kérdés: Hogyan állíthatjuk elő a helyes kapcsolatot a Fálun Gong asszisztensközpontja és a helyi csigong-társulat között?

Ez egy nagyon fontos kérdés. Éppen megmondtam, a helyi csigong-kutatótársulatok, az emberi test számára való kutatótársulatok vagy a csigong-társulatok elvben nem szabad vezetői munkát végezzenek nálunk, nem szabad a mi Fálun Gong-unk vezetői vagy asszisztensei legyenek. Mindazonáltal nekünk jól kellene koordinálnunk [kezelnünk] a hozzájuk fűződő kapcsolatot, mert a Kínai Csigong-kutatótársulatoknál most léteznek írásos rendelkezések: a közvetlenül alárendelt csigong-iskolák mind a saját tanáraik által vezetendők, azonban a mindenkori helyen az ő adminisztratív igazgatásuknak vannak alávetve. De nekünk nincs adminisztratív igazgatásunk, az igazgatás teljesen laza a művelési iskolánál. Mi adhatunk nekik egy listát az asszisztensközpontnak a vezetőiről. Ha léteznek hivatalos ülések, közölhetik ezt az asszisztensközpontjaink vezetőivel, hogy vegyenek részt azokon, az nem probléma. Ha viszont odaráncigálják a tanulóinkat, hogy valami mást csináljanak, az nem felel meg a mi előírásainknak, akkor nem működünk együtt. Ezt világosan megmondhatjátok nekik. Ha egypár előnyös tevékenységet szerveznek és ennél semmilyen más téma sincs megérintve, mint például torna pár száz emberrel – ennek mégiscsak tömegjellege van; ha megszerveznek néhány csigong-iskolát és mozdulatoknak egy sorát akarják bemutatni, hogy lássák, ki a jobb – egy versenyként és végül egy díjat átadni, úgy én azt gondolom, ez pusztán arra szolgál, hogy támogassa a sport fejlődését. Egy sportmozgalmon részt vehetünk, az nem probléma. Ha viszont a mi iskolánkat használják arra, hogy valami mást folytassanak, akkor az nem megy, ezt világosan megmondhatjuk nekik.         

A mindenkori területeken mi alá lehetünk rendelve nekik. Tulajdonképpen ha mi alá vagyunk rendelve nekik, alig is léteznek rendezvények, alig létezik valami tennivaló. Bizonyára csak úgy lesz, ha valamilyen csigong-mester tanfolyamot ad, rábeszélnek benneteket, hogy vegyetek részt azon: Menjetek hát oda! Hogy hisznek-e benne vagy sem, a tanulók azt már tudhatják saját maguk. Ha azt mondják, hogy részt kellene vegyünk azon, de a tanulók egyszerűen nem mennek oda, az egyszerűen úgy van. Az emberi test számára való kutatótársulat normális módon nem törődik az ilyen dolgokkal. A Fálun Gong Csangcsunban levő fő asszisztensközpontja már a Guangzhouban levő az emberi test számára való kutatótársulathoz tartozik, nem mostantól fogva, hanem már hosszú ideje óta. Ha nekik van valamilyen rendezvényük, az asszisztensközpontjaink vezetői részt vehetnek rajta, az nem probléma. Így viszonyul ez ehhez. Sok területen, mint például Dalianban, a csigong-kutatótársulatoknak nagyon jó viszonyuk van hozzánk, azonkívül a tagjaik közül sokan azon vannak, hogy Fálun Gong-ot gyakoroljanak. Ezen a módon nagyon kedvező feltételek lettek teremtve a mi Fálun Gong-unk rendezvényei számára és a tömeggyakorlás számára, úgy hogy egy akadály sem létezik, ez nagyon jó. Hogyan kellene viszont nekünk jól szabályoznunk a viszonyt hozzájuk, ott mi saját magunk az elveink szerint cselekedhetünk, nevezetesen azokhoz az elvekhez kell tartsuk magunkat, amelyek a Fálun Gong-nál vannak lerögzítve. Ami más dolgokat illet, ha azok csak apróságok, akkor az nem probléma.   

Kérdés: Hogyan végezhetjük el a munkát a szerzeteseknél vagy a laikus buddhistáknál?

Idővel bizonyára ők lesznek az utolsók, akik felismerik ezt. A mostani helyzet szempontjából nézve, alapjában véve ez így néz ki, mert azok, akik a -t elsőnek kell megkapják, már megkapták. Lássuk csak, hogyan van ez a jövőben. Amikor akkoriban a nyilvánosság elé léptem, világosan meg lett mondva nekem: ezek az emberek érezni fogják, hogy nincs többé otthonuk, ha világosan megtapasztalják, hogy ez mind nem létezik. Egy rész közülük talán még vissza fog térni a világi életbe és egy másik rész közülük a Fálun Gong-nál fogja művelni magát, ez előfordulhat, ez a jövő dolga. A laikus buddhistáknál ez egyszerűbb. A laikus buddhisták normális módon még szívesen szeretnék egyszer ezt vagy azt a csigongot megtanulni a társadalomban, ők kimennek és kutatnak valami után. Ha egyszer a Fálun Gong-ba ütköznek, szeretnék akkor meg is tanulni. Minden esetre, ha ő ezt valóban fel tudja fogni – arra gondolok –, ha valóban meg tudja érteni a -t és fel tudja ismerni ezt, ha tovább tud tanulni, akkor ő is elérheti ezeket a felismeréseket, mivel már érintkezésbe jutott ezzel. A döntő a -nak a tanulása. Ti összehozhatjátok őket, hogy közösen tanuljátok a -t.

Kérdés: Hogyan járunk el azokkal, akik szellemileg nincsenek rendben?

Ennél a kérdésnél cselekedhettek így: Ha a szavai vagy a magatartása nincs rendben, akkor ő biztosan nem felel meg a Fálun Gong tanulásához való követelményeknek. Ha előfordul ilyesmi, akkor biztosan a következő emberekről van szó: vagy nincsen jó velük született alapjuk vagy jó velük született alapjuk van, de a ragaszkodásuk alapján nem tudnak elengedni bizonyos dolgokat, úgyhogy rossz dolgokat vonzottak magukhoz, pusztán ez a két ok van. Mi beszélhetünk velük. Ha el tudják engedni és újra tiszta fejjel rendelkeznek, akkor ők világos elméjűek. Ha nem rendelkezhetnek tiszta fejjel, mi nem is tehetünk semmit sem. Természetesen létezik egy jó kényszerintézkedés, nevezetesen ha ez az ember igazán jó és nagy befolyással rendelkezik, akkor közösen célozhatunk az állapotára és együtt olvashatjuk vele a könyvet. Mi kört formálhatunk körülötte és felé fordulva olvashatjuk a könyvet. Az olvasásnál célzottan kikereshetünk bizonyos szakaszokat. Ha ő szellemileg zavarodott, az semmi más, mint hogy a saját érzületek által démonokat idézett elő vagy démonokat hívott elő. Akkor olvassátok a könyvet feléje fordulva és hallgattassátok vele. Ha ő saját maga olvas, saját maga is megértheti. Ha a fő-ősszelleme magához tér, akkor ő is tiszta fejű, szintén felfogja ezt, akkor talán újra visszatér egy tiszta állapotba. Ha viszont nem juthat vissza egy tiszta állapotba, akkor el is veszi az erőinket, így azt gondolom, ti nem is kellene hagyjátok ezeket az embereket, hogy zavarják a tanulóinkat. Mindazok az emberek, akik nem rendelkeznek tiszta fejjel és abnormálisan, értelmetlen szavakkal beszélnek vagy ha azt jelentik ki, milyen magasak volnának, vagy ha egyáltalán valami hihetetlen dolgot mesélnek, ami elég logikátlanul is hangzik, ők szellemileg nincsenek rendben, akkor biztosan problémáik vannak. Ha ennél egy asszisztensről van szó, azonnal ki kell legyen cserélve. Ha ennél egy másik tanulóról van szó, akkor mondjuk ezt meg neki. Ha viszont nem tudja kijavítani magát, akkor tanácsoljuk neki azt, hogy többé ne gyakoroljon tovább. Ha viszont mégis gyakorolni akar, közületek egyik sem kellene meghallgassa, amit mond, közületek egyik sem kellene körülötte álljon. Egyik sem kellene helyet adjon ilyen dolgok számára. Ha nem létezik egy hely sem, akkor a démonok többé nem is találnak élvezetet benne. Ha a szavai nincsenek meghallgatva, nem is szabotálhat bennünket, így többé nem is talál élvezetet benne.                    

Kérdés: A ,,Kulturális ablak” folyóiratról van szó.

A „Kulturális ablak” miatt már beszéltem velük erről. A szerkesztőnek, valamint a beszámolók szerzőjének nincs az a szándékuk, hogy szabotálják a Fálun Gong-ot, ők csak a Fálun Gong-ot akarják bemutatni, mindazonáltal a művészet és az irodalom szemszögéből írnak cikkeket. Az irodalomnál megengedett cikkeket átírni vagy eltúlozni és tetszőlegesen kialakítani. Már megmondtam nekik, hogy lehetőleg csupán akkor írjanak cikkeket, miután megértették a -nkat. A szerző már többször részt vett a szemináriumokon. De miután az első alkalommal részt vett egy szemináriumon, nagyon lelkes volt, és azonnal elkezdett cikket írni. Mindazonáltal ő nem értette meg mélyrehatóan, azonkívül a későbbi szemináriumoknál csak arra gondolt, hogy cikket írjon és szorgalmas volt a jegyzetelésnél, úgyhogy nem tudott figyelmesen hallgatni. Vagyis nem értette meg mélyrehatóan. Kezdetben nem létezett nagy probléma azoknál a cikkeknél, amiket írt. De a szerkesztő csak pár alkalommal volt a szemináriumon, ő aztán elkezdte tetszőlegesen összefoglalni és megváltoztatni a cikkeket, miután megváltoztatta a cikkeket, teljesen máshogyan néztek ki. Ami ennél kijött, az éppen ilyesmi. De mi azt mondjuk, a szándékuk nem az, hogy szabotálják a Fálun Gong-ot, annyi biztos. De ez tényleg okozott bizonyos zavarást nálunk. Én azon a véleményen vagyok, hogy ők jót akartak. Nincs az a szándékuk, hogy szabotáljanak bennünket. Csak a szemléltetési színvonalnál és a bemutatási képességnél létezik valami, ami nem felel meg a Fálun Gong követelményeinek. Természetesen nem olvastam el azokat, egyetlen egy kiadást sem olvastam el azokból. Mi világosan elmagyarázhatjuk a tanulóknak ezt a dolgot, azok nem szabad alapként szolgáljanak a művelésünk számára. A mi alapunk a művelés számára a Fálun Gong-könyv, amelyik éppen most ki lett adva, nevezetesen a hivatalosan kiadott könyv és a szemináriumaimnak a hangszalagjai. Ami azokat a dolgokat illeti, amiket én saját magam műveltem ki, azokról egy megfelelő időben fogok írni, most nem szeretnék azokról írni, mert most a -terjesztésnek az ideje van. Ha ez most van nyilvánosságra hozva [arra való tekintet nélkül], hogy elhiszik-e vagy sem, ha a tanulóknak még nincs olyan mély megértésük, akkor előfordulhat, hogy ők csodára vagy természetfeletti képességre stb. törekedjenek. Azonkívül azok, akik nem értik, azt gondolnák, hogy te …       

Kérdés: Arról van szó, hogyan szervezze meg az ember a tapasztalatcserét a tanulók között.

Mi kiválaszthatjuk és meghallgathatjuk előzőleg, mi beszámolni valója van neki. Különösen ha nagy konferenciákat rendezünk, kell feltétlenül megvizsgáljuk a beszámolókat. Egy dolog figyelembe kell legyen véve, nevezetesen ha egy tanuló valamilyen hibás mondatot mondana, talán problémák adódhatnának nálunk.

Kérdés: A pénzadományról van szó.

Úgy, mint ahogyan már éppen mondtam, ha valaki valóban egy nagyon jó üzlettel is foglalkozik vagy egy nagy vállalkozása is van és pénzt szeretne adományozni nekünk; ha ő külföldről jött és valóban nagyon erős pénzügyileg és szeretne pénzt adományozni nekünk, a mi helyi asszisztensközpontjaink azt szintén nem kellene elfogadják. Hogyan van az hát, ha ő egy hozzájárulást szeretne nyújtani a számunkra? Összeköttetésbe helyezhetitek a kutatótársulattal, ezt egységesen és átfogóan tervezhetjük meg, egyeztethetünk (összehangolódhatunk) egymással, hogy felépítsük (elrendezzük) az alapot a művelés számára. A jövőben a tanulóknak nem kell mindenhová odautazniuk, néhány vidéken (régióban), mint például délen vagy északon, berendezhetünk egypár támaszpontot a művelés számára. Eddig még egy fillér adományt sem vettünk el.   

Kérdés: A mozdulatokról van szó a gyakorlásnál.

Ha az ember áttörést csinál magasabb szintek irányába, egy mozdulat sem létezik többé, csak lótuszülésben ül. Mindegy, hogy te a buddhista vagy a taoista iskolához tartozol, csak a lótuszülésben való meditáció létezik, mert már teljesen létrejött az automatikus művelési energia, az egyszerűen automatikusan növekszik felfelé. Ameddig te emeled a xinxinged, egyszerűen ezen az úton és módon növekszik. Feltétlenül ügyeljetek arra, mihelyt más mozdulatok léteznek, feltétlenül el kell nyomjátok azokat. Magyarázzátok ezt el a tanulóknak: Némelyek látták volna, hogy ezek a mozdulatok a Mester által lettek megtanítva, az éppenséggel hibás. Én semmi esetre sem fogok ilyesmit megtanítani nektek.

Kérdés: A kézmozdulatokat megtanulni.

Ne tanuljátok meg azokat a kézmozdulatokat. Miért? Miközben a kézmozdulatokat csinálom, én mondok valamit a tanulóknak, olyasmit, mint az, amit ma mondtam nektek. Ez pontosan ugyanaz, amikor nektek nem szabad az én szemszögemből mondanotok a szavaimat.

Kérdés: Guangdongból lett jelentve, hogy létezik valaki, aki azt állítja: „Én az XX nemzedék Fálun Gong-jának az utóda vagyok.”, „Nekem ugyanaz a mesterem, mint Li Hongzhinak.”

Jócskán lehetséges, hogy ez az ember azokhoz tartozik, akiknek futijuk van. Ők pénzt akarnak keresni ezzel vagy a Fálun Gong-ot szabotálni, mindannyian ezekhez az esetekhez tartoznak. Egyvalamit egészen világosan elmagyarázok nektek: Az embervilágban én vagyok az egyetlen, aki továbbadja a Fálun Gong-ot, még a Fálun-világból sem merészel egy másik alászállni, azért hogy továbbadja. Ezt egészen világosan elmagyarázom nektek, ez azt jelenti, nekem nem is létezhet egy tanulótársam. Ti mindannyian egy asszisztensközpontnak a vezetői vagytok, így ezt valamivel magasabban magyarázhatom el nektek. Ez a mi Fálun Gong-unk más, mint más művelési iskolák. Nálunk nem létezik olyasmi, mint „én ebben az életben és ezen a világon tanultam meg ezt valakitől.” Talán olvastátok a könyvben, hogy nekem vannak mestereim – például Quanjue mester stb. és még léteztek valamilyen papok. Elmagyarázom nektek, mi van elgondolva ezzel: Quanjue mester és az igaz ember, Baji is stb., ami ezeket a személyeket illeti – tudjátok, ha az égi jelenség eddig a lépésig fejlődött, vagy ha egy ilyen nagy dolog kell legyen megcsinálva egy bizonyos történelmi szakaszban, akkor minden jelenség, amelyik a történelem ezen lépésénél vagy a történelem fejlődésének ebben a folyamatában fordult elő, talán erre a Fá-ra van irányozva. Akkor minden démonnak talán az a célja ebben a folyamatban, hogy szabotálja ezt a -t. Ez azt is jelenti, ma mi már eljutottunk eddig a lépésig, de amikor éppen megszülettem, az nem lehetett volna, hogy már eljutottam a megvilágosodáshoz. Az szintén nem lehetséges, hogy eléressék velem a megvilágosodást, úgy nem lehetne egy embert sem megváltani és én szintén nem csinálhatok ilyesmit. Ebben a szakaszban nekem szükségem volt valakire, aki korábbi dolgokra emlékeztessen engem, ő módszereket kell kigondoljon, úgy hogy az ő útján és módján jussak el a megvilágosodáshoz, ez volt nevezetesen Quanjue mester, akire gondoltam. Miután eljutottam a megvilágosodáshoz, megtudtam a dolgomat. Később egy félig lezárt állapotban valami mást tanultam, aminél a saját dolgom érintetlen maradt. Sokan tudják, hogy megjöttem, így ez részéről valami jót akar adni nekem és az szintén valami jót akar adni nekem részéről, ők semmi mást nem akarnak, mint hogy elismertessék velem a dolgaikat, avégett hogy később védve maradhassanak. Ezek pusztán ilyen dolgok, itt valamivel magasabban magyarázhatjuk el. Természetesen a jónak és a rossznak a megítélésére létezik egy módszer. Ami jó, biztosan meg lesz védve, ami rossz, talán el lesz távolítva. Mindazonáltal én vagyok az egyetlen, aki valóban továbbadja ezt a Fálun Gong-ot és csinálja ezt a dolgot, ez azt is jelenti, [én vagyok] az, aki a Fálun Gong-nak az igazát képviselheti, ezért nem létezhet egy második sem.

Kérdés: Guangxiben szeretnének egy asszisztensközpontot alapítani.

Azt csinálhatjátok. Milyen sokan léteznek most nálatok, akik tanulják? Körülbelül százan. Hozhattok segítséget Guangzhouból és elbeszélgethettek velük egyszer erről, avégett hogy segíthessenek nektek felszerelni (berendezni) egy fő központot (állomást). Ti még újak vagytok és hagyhatjátok magatokat Guangzhou által igazgatni. Ha később önállóak vagytok és tudtok rendezvényeket csinálni, akkor szétválhattok.   

 

 

Felvéve a pekingi Fálun Dáfá fő asszisztensközpont által

     

Elgondolások a -helyreigazításra vonatkozóan

a Fálun Dáfá-asszisztensek ülésén Pekingben

 

(1995. 01. 02.)

Boldog új évet kívánok nektek!

Ráadásul az újévi ünnepre hívtalak össze benneteket erre az ülésre. Hiszen az szintén nem megy, ha mi nem rendezzük meg ezt az ülést, mert a tanulóink közül sokan tudják, hogy én hamarosan külföldre utazom, azért hogy a művelési utat terjesszem. Innen eredően ebben a helyzetben hívtalak össze benneteket, amelyikben az idő nagyon szűkös, mivel beszélnem kell veletek egyes dolgokról. Máskülönben már felbukkant néhány előjel, és ez befolyásolja a Dáfá-nknak az egészséges fejlődését.

Először a Fálun Dáfá továbbadásának a helyzetéről beszélek. Tudjátok, hogy a mi Fálun Dáfá-nk most viszonylag nagy tekintéllyel rendelkezik az egész országban. Most a csigong-köröknek a vezetői és még különböző területeknek a csigong-szervezetei is és különböző tartományoknak és városoknak a csigong-kutatótársulatai, mind ezzel a benyomással rendelkeznek: Minden más csigong-fajta lefelé megy, csak a Fálun Dáfá mutat egy felfelé irányuló tendenciát, és azonkívül nagyon gyorsan fejlődik. Ezt különböző területek csigong-kutatótársulatainak és a csigong-köröknek a vezetői mondták, és nem én. Ennek van még egy jelentése. Milyen? A Dáfá-nk egyre gyorsabban fejlődik és a tanulóknak a száma egyre nagyobb lesz. Az ok, hogy ilyen gyorsan tud fejlődni, természetesen két szempontból kellene legyen megszemlélve: Az egyik az, hogy sok csigong hamis, embereket csap be és nem fektet hangsúlyt az erkölcsre. Miután az emberek egyszer vagy kétszer rá lettek szedve, idővel ez is világos lett nekik, ez az egyik. A másik ok az: Miután a Fálun Dáfá-nk nyilvánosságra lett hozva, mi felelősséget viselünk a tanulókért és a társadalomért, úgy hogy sok ember valóban hasznot tud húzni ebből, ez ahhoz is vezetett, hogy a Dáfá-ban való művelés közben sok ember valóban egyfajta támogató hatást fejthet ki a társadalmi erkölcsre. Ezért lehet egy ilyen jó hatás megcélozva. Ez tehát azt jelenti, a Fálun Dáfá nagyon gyorsan terjed és most nagyobb mértékben van felismerve az emberek által, egyre tovább terjed. Ámde ebben a tekintetben azt mondom, ennél a jó tendenciánál mi a saját hiányosságainkat is láttuk, ez biztos. Az asszisztenseink közül némelyeknek, a gyakorlóink közül sokaknak és némely sokéves tanulóknak is sok cselekvési módja nagyon messze távol van a Dáfá-nak a követelményeitől. Bizonyos mértékben tönkreteszik a Fálun Dáfá-t és egyfajta kártékony hatást fejtenek ki. Mert mindegy, hogy te egy tanuló vagy egy Fálun Dáfá-művelő vagy-e, különösen ha egy asszisztensnek a munkáját végzed, a többiek nem szemlélnek téged egy egyedi emberként, egy normál gyakorlóként. Mindegy, mit csinálsz, a többiek egy Fálun Dáfá-művelőként fognak szemlélni téged és te a Fálun Dáfá imázsát képviseled. Ez nagyon fontos. Mert sok ember tudja az egész országban, hogy a Fálun Dáfá jó. A jó éppen abban rejlik, hogy a xinxing művelésére van hangsúly fektetve és hogy ez a lényeget érinti. Minden Fálun Dáfá-művelő a xinxingre fektet hangsúlyt, ezért a többiek rátok, a Fálun Dáfá-művelőkre fogják irányítani a figyelmüket és mindegyik cselekedetetekre és mindegyik tettetekre figyelni fognak. Ha nem csináljátok jól, azt fogják gondolni, hogy ti csak úgy beszéltek és nem váltjátok ezt valóra. Ha ti csak szépen beszéltek és a gyakorlatban nem úgy viselkedtek, ezt a benyomást fogjátok hátrahagyni másoknál. Azt mondom, az akkor nem jó.            

Éppen a művelési út terjesztésének a helyzetéről beszéltem. Mi láttuk ezt a helyzetet is és így meg akartuk tartani ezt az ülést, ugyanakkor kell is erről beszéljek veletek, mielőtt külföldre utazom. Mert Pekingben viszonylag sok ember létezik, aki Fálun Dáfá-t gyakorol, és őnekik van egy bizonyos befolyásuk. A művelési út általam való terjesztése külföldön lényegében hasonló a művelési út terjesztéséhez Kínában. Tudjátok, hogy én ma Északkelet-Kínába, holnap Délnyugat-Kínába, holnapután délre, azután erre vagy arra a helyre utazom. Nem mindig ezen a módon utaztam? Külföldön ez ugyanaz; ha te meg is kerülöd egyszer a földet, az csak két napot tart. Nincs úgy, hogy én odautazok valahova és aztán soha többé nem jövök vissza. Sokan töprengenek ezen. Létezik még némely olyan valaki is, aki azt mondja: Ez alkalommal Li Hongzhi elmegy, akkor én lehetek az egyes szám. Minden lehetséges gondolattal léteznek emberek.     

A mi Fálun Dáfá-nk művelésénél éppen az emberek xinxingjének a művelésére van hangsúly fektetve. Ha a cselekvési módjaidnak és a tetteidnek valamelyike nem felel meg a művelők mércéjének, minden tanulónk fel tudja ismerni azt. Azonban szintén léteznek némelyek, akik nem tudják világosan felismerni ezeket a hibás tendenciákat és hamis jelenségeket, mivel sok tanulónál még nem lett eltávolítva a ragaszkodás, az érvényesülési vágy és különböző érzületek. Ti mindannyian tudjátok, hogy ez a jó. Azt is tudjátok, hogy ennek a -nak az a hatása lehet, hogy megváltsa az embereket. Tehát gondoljátok át egyszer: Ez a embereket válthat meg, miért válthat hát meg embereket? Miért vehet rá embereket arra, hogy megjavuljanak? Az előfeltétel erre az: Ha te saját magad nem akarsz megjavulni, senki sem válthat meg téged. Ámde a megjavulásod csak onnan eredhet, hogy te saját magad akarsz megjavulni. Mindegyik cselekedet és mindegyik tett meg kellene feleljen az igaz művelők mércéinek, ez egy nagyon komoly dolog!    

Némelyeknél nagyon világosan megmutatkozik az érvényesülési vágynak az érzülete. Ha ez így fejlődik tovább, az ember szabotálni fogja a -t és még hibás megértéseket fog okozni azoknál, akik még sohasem vettek részt a szemináriumon vagy akik különböző gyakorlóhelyeken vannak, úgy hogy tudatlanul ezek is vele csinálják azt a rendbontást. Ennél egy asszisztens felelősségének a kérdésére jutunk. Az asszisztensnek a felelőssége nagyon fontos. Emlékszem, hogy mielőtt a művelési út terjesztése miatt Guangzhouba utaztam, mondtam egy mondatot: Asszisztensként a te felelősséged nem csekélyebb, mint az apáté a templomban. Miért mondom ezt így? A magas szintekre vezető művelési út valódi terjesztésénél éppen arról a kérdésről van szó, hogy embereket váltsunk meg. Egy olyan valaki, aki valóban hivatásosan műveli magát, szintén egy igaz művelő, csak ő a vallásban műveli magát, miközben a legtöbben közülünk a társadalomban, ebben a formában művelik magukat. Nos, mivel ti mindannyian művelők vagytok és együtt gyakoroltok, cseréltek tapasztalatokat és közösen emelkedtek meg, milyen különbség létezik akkor az elöljáró, vagyis az asszisztens és a templomban levő apát között? Azt mondom, a -vég idejében a mi Fálun Dáfá-tanulóinknak a xinxingje még magasabb, mint a szerzeteseké. Azt mondtam, hogy a mi tanulóinknak a xinxingje magasabb, mint a szerzeteseké, akkor a mi asszisztenseink magasabbak, mint a templomban levő elöljárók és apátok. Tehát némelyek az asszisztenseink közül elérték-e ezt a követelményt vagy sem?

Természetesen, a jelenlevők között is léteznek néhányan, akik még nem vettek részt a szemináriumon és ennek ellenére asszisztensek lettek. Ez probléma. De mi nem vagyunk ellene. A jövőben nem is lesz lehetséges, hogy a gyakorlók az egész országban először egy szemináriumon vegyenek részt és csupán aztán szabad asszisztensek legyenek. De egy asszisztens mércéjével megítélve, megfelelsz-e te ennek vagy sem? Milyen mélyen érted meg a -t? Némelyeknek a beszédmódja és a viselkedése ráadásul egyáltalán nem felel meg egy művelőének, nem viselkednek Dáfá-művelőként, ezek az emberek akkor nem szabad asszisztensek legyenek. A művelésünknek a célja nagyon egyértelmű, nevezetesen, az ember magas szintekre művelheti magát. Ezt már nagyon világosan megmondtuk a szemináriumon. Gondold át egyszer, egy igaz ember, aki elérte a Taót, vagy a buddha, a bódhiszattva, akiről a buddhista rendszerben van szó, úgy fog beszélni, mint te? Lehetnek-e a gondolataik olyan tisztátlanok, mint a tieid? Úgy fogják-e csinálni a dolgokat, mint te? Természetesen az szintén nincs úgy, hogy mi feltétlenül olyan magas követelményeket állítunk fel veletek szemben, mert mindazonáltal mi még a művelésnél levő emberek vagyunk. De szigorú követelményeket kellene-e felállítanod magaddal szemben vagy sem?      

A legtöbb tanuló és a legtöbb asszisztens nagyon jól csinálta és nagy hozzájárulásokat tett. Nagyon sok fáradságba kerül megszervezni másokat a -tanulásra. Mi mindannyian szabad akaratból jöttünk, hogy műveljük magunkat. Senki sem ígér neked egy hivatali címet, teljesíti a kívánságodat vagy hagy téged ki tudja milyen sok pénzt keresni. Nekünk semmiféle hatalmunk sincs, kötelezettségünk szintén nincs, hogy feltétlenül kell csinálnunk valamit. Fizetés szintén nincs. Mindannyian ingyen csinálják ezt. A -val szembeni elkötelezettségünkből és megbecsülésünkből csináljuk ezt a dolgot. Tehát, miért ne kellene jól csináljuk ezt a dolgot? Természetesen, előbb odajutottam, hogy azokról beszéljek, akik még sohasem vettek részt egy szemináriumon. Gondolom, a jövőben célzottan szervezhetünk rendszeres képzéseket új tanulóknak vagy asszisztenseknek. Ez feltétlenül meg kellene legyen csinálva, különben nem tudnak lépést tartani. Némely helyeken egyetlen egy sokéves tanuló sem létezik, mégis fel kell legyen építve egy asszisztensközpont, így fel kell kínálni nekik a szükséges képzéseket. Természetesen a képzések a jövőnek egy dolga. Mi nem nézzük meg, hogy te részt vettél-e a szemináriumon vagy sem, mostantól fogva minden asszisztenstől megköveteljük, hogy jól megértse ezt a -t. Mindannyian, akik képesek erre és fiatalok, azok kivételével, akik már öregek és nincs jó emlékezőtehetségük, egyszer kívülről kellene megtanulják a könyvet. Ezzel talán már nagyon magas követelményeket állítottam fel és túl sokat követeltem meg. De sok vidék létezik, amelyiken a tanulók nagyon jól tudják kívülről a könyvet. A tanulásnál még csak a könyvre sincs szükségük, mindannyian kívülről mondják fel. Vagyis velük összehasonlítva… Ámbár nekem az otthonom Északkelet-Kínában van, mégis mindig Pekingben vagyok. Peking az a hely, ahol a kutatótársulatunk található. Itt szintén már sok szemináriumot tartottam. A mostani alapunk még itt van, ezért azt gondolom, hogy nekünk Pekingből egy vezető hatásunk kellene legyen. Tulajdonképpen először ezt Peking kellett volna elkezdje, ámde most a többiek már az egész országban tanulják.        

Milyen előnyei vannak hát a -tanulásnak? Az egyik az, ha a tanulóinknak valamilyen problémáik vannak, már saját maguk megoldhatják azokat. A másik az, ha valaki rendbontást akar csinálni, a tanulók már saját maguk felismerhetik, úgy hogy azok, akik görbe utakon járnak és nyugtalanságot akarnak szítani, nem kavarhatnak fel hullámokat, nem kínálnak fel nekik mozgásteret. Később ezt szabállyá tehetjük: Ameddig te Fálun Dáfá-t akarsz művelni, ameddig te ebben a mi Dáfá-nkban akarod művelni magad, neked kell tanulnod a -t. Ha csak a gyakorlatokat végzed, mi nem ismerünk el téged. Az nincs úgy, hogy ennél túl magas követelményeket állítunk fel veletek szemben. Mert némelyek már komolyan szabotálták a -nknak a hírnevét. Ha csak a gyakorlatokat végzik, de nem művelik a xinxinget, ha önkényesen cselekszenek és mindent megtesznek, amit akarnak és a hétköznapi emberek között ráadásul még rosszabbul viselkednek, mint a hétköznapi emberek, akkor azt mondom, hogy az nem megy. Ezért állítok fel egy ilyen követelményt.    

Mivel némelyeknél a tanulóink közül nincs eltávolítva az érvényesülési vágy, különböző ilyen esetek bukkantak fel. Például némelyek mindig közszemlére akarják tenni magukat. Itt célzottan az asszisztenseinkről beszélek, mert ez egy ülés az asszisztensek számára. Ha a tanulóinkról beszélnék, ők nem hallhatnak engem, így én pontosan az asszisztenseinkről beszélek. Egy fontos ok arra, hogy az érvényesülési vágy nincs eltávolítva, abban rejlik, hogy az asszisztenseink közül sokan nagyon rosszul értik meg a -t, és ezt még csak olyan jól sem, mint a normál tanulók. Azonban létezik egy probléma: Korábban, amikor a tanulók kérdésekbe és problémákba ütköztek, nem olvasták a könyvet és nem is tanulták. Még ha olvasták is a könyvet, nem olvasták olyan gyakran, akkor ilyesmi bukkant fel: Nekik nagyon sok kérdésük volt, amit nem tudtak megválaszolni, és így meg akarták kérdezni az asszisztenseket. Amikor megkérdezték az asszisztenseket, – mivel az asszisztenseinknek saját maguknak problémáik vannak a xinxingjükkel… az asszisztensek szintén nem tanulták a -t és szintén nem olvasták a könyvet, a -t is csak félig értették meg és egészen felületesen – így némely asszisztensek azt gondolták: Ha én ezt nem tudom elmagyarázni, a tekintélyem le van csökkentve és aztán szemmel láthatóan nem olyan könnyű többé, hogy rávegyem a többieket a közös gyakorlásra. Természetesen a célja talán abban rejlik, hogy megőrizze ezt a -t – „nem olyan könnyű többé, hogy rávegyem a többieket a gyakorlásra”. Így azoknál a kérdéseknél, amelyekkel még nincsenek tisztában, némely asszisztensek végkövetkeztetéseket mernek levonni és tetszőlegesen beszélni, úgy mondják, ahogyan azt elképzelik maguknak, vagy a saját érzésük és a saját érzékeléseik szerint beszélnek. Lényegében ez a szabotálása, a -nak egy nagyon komoly szabotázsa. Korábban már beszéltem arról, hogy az embernek nem szabad elmagyaráznia ezt a -t a saját megérzéseivel és azokkal a dolgokkal, amiket a szintjén ismert fel. Nem megmondtam már ezt nagyon egyértelműen? Ilyen a probléma! Ezért nekünk mindannyiunknak feltétlenül ügyelnünk kellene erre.   

Nektek mind jó szándékaitok vannak, meg akarjátok őrizni ezt a -t. „Én nem a saját tekintélyemet akarom megemelni. Ha nem tudok másokat rávenni a gyakorlásra, nem tudom jól végezni a munkámat.” Talán egy ilyen célból indultok ki. Azonban én azt tanácsolom nektek, az egyetlen módszer, az egyetlen út, hogy megoldjátok ezt a problémát, az az, hogy felfogjátok ezt a -t és alaposan megértsétek ezt. Ha aztán mások kérdeznek téged, elmagyarázhatod azt a szempontjából és te erről a -ról beszélsz. Ami a természetfeletti képességek állapotának a különböző megjelenéseit illeti, úgy azokat nem kell nekik elmagyaráznod. Te mondhatod azt: A természetfeletti képességek különböző fajtáinál több mint tízezer megjelenési forma létezik, hogyan magyarázhatom el neked tehát azokat? Különböző állapotok bukkannak fel nálad, ez vagy az; ha te művelőnek tekinted magad, nem szükséges törődnöd azokkal. Némely állapotoknál érezheted azokat, némelyeknél még csak nem is érezted őket, és már elmúltak. Több mint tízezer természetfeletti képesség létezik. Ha csak egyszer megmozdulnak a testben, már érezni fogod őket. A természetfeletti képességek erős elektromosságot tartalmaznak, erős mágnesességet és még más dolgokat is. Ha csak egyszer megmozdulnak, érezni fogod őket, ez mind nagyon érzékelhető [te nagyon érzékeny tudsz lenni]. Különböző állapotok léteznek és még különböző fajtái az élőlényeknek, amelyek ki lettek fejlesztve, hogyan magyarázhatod el nekik akkor mindezt? Neked nem kell ilyesmit elmagyaráznod nekik. Mondhatod, hogy ezek mind normális reakciók és jó dolgok. Ha mélyen megértetted a -t, a -nak megfelelően magyarázhatod el ezt. Korábban mi mindig csak a -t akartuk megőrizni és másoknak egy picikével többet elmagyarázni, azonkívül attól tartottunk, hogy mások nem tudnák ezt jól megérteni. A fő ok erre az, hogy mi nem értettük meg mélyen a -t, ezért nem tudjuk elmagyarázni másoknak. Ha nem tudjuk elmagyarázni, ugyancsak attól tartunk, hogy elveszítjük a látszatot, így mi úgy beszélünk, ahogyan elképzeljük ezt magunknak. Az nem egy komoly szabotázsa ennek a -nak?    

Ha ez az érvényesülési vágy tovább fejlődik, elő fogja segíteni a személyes hírnévre és a személyes előnyökre való törekvést, mert bizony ez tulajdonképpen abból származik – a hírnévre és a személyes előnyökre való törekvésből. Ha ez még tovább fejlődik, bandákat fog magához vonzani az ember és a főnökké válik: „Ti mindannyian rám kell hallgassatok! Ha Li Hongzhi is csinál valamit, rám kell hallgasson.” A tanulók ezt amúgy sem tudják, és ő egyszerűen ilyesmit mond. Sőt az is lehet, hogy azt mondja, hogy Li Hongzhi egy démon volna! Csak az ő szavai számítanak. Nem létezik most nálunk már egy ilyen ember! Ha felbukkannak ezek a problémák, az nagyon rossz. Ebben a mi -nkban, a ma jelenlevő asszisztensek között, Pekingben nem kellene többé ilyesmi felbukkanjon, és mégis felbukkant. Ez megmutatja, hogy a -val szembeni megértésünk elég rossz, ezért ment most néhány ember túl messzire, ők egyszerűen lehetetlenül viselkednek. Némelyek ráadásul még vakon tisztelik őket. Ennél mi a dolgokra hivatkozunk és nem az emberekre, én mármost ilyen dolgokról beszélek, nektek feltétlenül ügyelnetek kellene az ilyen dolgokra.      

Szintén létezik még valami, ami az asszisztenseink között mutatkozik meg, nevezetesen a tettvágy. Ez még sohasem létezett a történelemben. Csak a mai speciális helyzetünkben, ebben a speciális történelmi korszakban bukkant fel ilyesmi. Miért bukkan fel ez a helyzet? A történelemben mi, kínaiak – vagy a világ más vidékein ez ugyanúgy volt – a családot vettük központként, de a modern emberek, különösen mi, kínaiak, mindannyian rendelkeznek munkával és egy egész élet hosszán át dolgoznak. Ha nincs többé munkájuk, akkor lelkileg levertek. Ilyesmi fordul elő, ezért némelyek egyfajta hivatásként és munkaként veszik ezt a mi Fálun Dáfá-nkat. Sok asszisztensnek van ez az érzülete. Ő szintén jónak találja a -t, különben nem csinálná így. Ez az előfeltétel teljes bizonyossággal ott van. Tudja, hogy ez jó. Ámde nem arra gondol, hogyan kellene a -t jól tanulja, jól megértse és hogyan kellene megemelkedjen a -ban. Megvan az a vágya, hogy dolgozzon. „Most már az életem alkonya van, most már nyugdíjas lettem, vagy hamarosan nyugdíjas leszek és nincs semmi több tennivalóm. Milyen jó lenne, ha most találhatnék valami tennivalót. Azonkívül ez a csigong is még olyan jó.” Ez az érzülete van. Gondoljátok át egyszer, ez a gondolat túlságosan messze el van távolodva a mi -nknak a követelményeitől. Nekünk ezért a -ért kell felelősséget viselnünk és nem a te saját érzelmeidért. Te úgy találod, hogy semmi több tennivalód sincs, hogy nincs többé támaszod, így tenni akarsz valamit. Az nincs úgy? Ez egy nagyon feltűnő probléma. Milyen gondolattal szembesül az ember a -val, az bizony egy nagyon komoly kérdés!      

Ha egy ember műveli magát, ha egy ember valóban magas szintekre műveli magát, akkor arról van szó, hogy megváltson másokat és hogy megváltsa saját magát. Ha te nem tudsz lépést tartani ezekkel a szellemi követelményekkel, nem végezheted jól ezt a munkát, nem igaz? Én újra és újra hangsúlyoztam, minden vidéken (régióban) beszéltem erről az egész országban, hogy nekünk ezt nem szabad egy vállalkozásként, egy gazdasági jogi képződményként, egy cégként vagy egy üzletként működtetnünk. Gyakran neveztem meg ezt a példát: Amikor Sákjamuni akkoriban a -t terjesztette, azért hogy elkerülje, hogy az emberek beléphessenek ebbe a formába – akkoriban az ilyen problémák még nem lettek megérintve, ez csak a hírnévre és a személyes előnyökre való törekvésre vonatkozott – Sákjamuni mindenről teljesen lemondatta az embereket, magával vitte őket a hegyek mélyébe és az őserdőkbe, ők a barlangokban művelték magukat. Nem volt szabad semmit sem birtokolni. Az anyagiak szempontjából minden fel lett adva, ezzel az ember ragaszkodásának különböző fajtái és a hírnévhez és a személyes előnyökhöz való ragaszkodás maradéktalanul meg lett semmisítve. De mi ugyancsak a hétköznapi emberek társadalmában tartózkodunk. Ti a hétköznapi emberek társadalmában művelitek magatokat és saját indíttatásból művelitek magatokat. Valójában a legcsekélyebb mértékben sincs szándékomban, hogy itt kritizáljalak benneteket. Csak azért mutatom fel nektek azokat az akadályokat, amelyek komolyan zavarják a magas szintekre való művelést, hogy átvegyem a felelősséget a művelésetekkel szemben. Az asszisztenseinknél mégis létezik a felelősségnek a kérdése, nevezetesen, ha te nem csinálod jól, talán egy csomó embert rosszul vezetsz. Ha ez a csomó ember rosszul van vezetve általad, – mindenekelőtt nem beszélünk arról, hogyan lesz ez veled – te talán egy csomó embert tönkre tettél volna! Gyakran beszélek erről a problémáról, nevezetesen a tettvágyról. Természetesen ennek megvannak az előnyei, nekünk helyesen kellene kezelnünk a viszonyokat. Ha senkinek sem lenne meg ez az érzülete, hogy csinálni akarjon valamit, akkor szintén egyik sem akart volna asszisztens lenni, akkor azt mondanám, hogy a munkánk szintén nem lehet jól elvégezve. Nektek már rendelkeznetek kellene az elkötelezettséggel, hogy akarjátok tenni ezt a dolgot, de a kiindulópont ezért a -ért kell legyen: Azért hogy a -t tanuljátok, megkapjátok, széleskörűen terjesszétek, és hogy embereket váltsatok meg. A kiindulópontnak nem szabad úgy lennie, hogy ti csak csinálni akartok valamit. Gondolom, ebben a pontban hiányosan cselekedtünk. Hadd töprengjünk el ezen egyszer.             

Később minden asszisztensünk feltétlenül mélyrehatóan kellene megértse ezt a -t, úgy azt gondolom, hogy mindezek a problémák meg lehetnek oldva. Azok a tanulók is, akik még egy szemináriumot sem látogattak, ők is feltétlenül mélyrehatóan kellene megértsék a -t. Innen eredően a mi követelményeink is magasak az asszisztensekkel szemben. Szintén léteznek némelyek, akik a személyes érzésből indulnak ki: „nekünk jó viszonyunk van, korábban már jól meg tudtuk érteni egymást.” Így ők hagyják a másikat asszisztensnek lenni. Nem kellene legyen így cselekedve. Feltétlenül úgy kell legyen, hogy azok végezzék ezt a munkát, akik jól tanulták, jól művelték magukat. Itt talán magas követelményeket állítottam fel veletek szemben. Én minden vidéken ismerem az állapotot. Azonban azt gondolom, mi bizony mindazonáltal Pekingben vagyunk és a Fálun Dáfá-kutatótársulatunk is itt található, a központ itt van. Azt mondom, ha az ember itt nem csinálja jól, a többi vidék ezáltal befolyásolva van.   

Nem akarok túl sokat beszélni erről, mert azok a dolgok mindazonáltal hiányosságok. Ámbár nem kritizállak benneteket, a hiányosságokról beszéltem. A többiek nem lettek megkérve, hogy részt vegyenek ezen az ülésen, éppen mivel attól tartunk, hogy a jövőbeli munkátok meg lesz zavarva. Így nem hagyjuk a többieket részt venni ezen, hanem csak az asszisztenseinket. Úgy találom, ha az asszisztenseink példaképek lehetnének és jól csinálhatnák ezeket a dolgokat, úgy azt gondolom, hogy egy probléma sem fog létezni, hogy a jövőben a művelési utunknak a felépítése normálisan fejlődik.

Létezik még egy ilyen híresztelés is, valaki azt mondta: Li Hongzhi külföldre akar menni és talán nem jön többet vissza. Az, aki ilyesmit mond, egy normál hétköznapi embernek tartott engem. Az ember külföldre megy, hogy keressen egy picike pénzt és aztán visszatér, vagy letelepszik ott. De én nem vagyok egy ilyen ember. Tudjátok, hogy nekem vannak rokonaim külföldön. Bármikor külföldre utazhatok, a létfeltételek ott jobbak, mint itt. De én nem törekszem ilyesmire. Nem törekszem hírnévre, személyes előnyökre és élvezetre és hasonlókra. Ennek egyáltalán nincs hatása rám. Ámde hogy elkerüljük, hogy némelyek ezt ne tudják és ez a gondolatuk legyen, úgy hogy némely vidékeken ilyen problémák bukkanjanak fel a távollétem közben, azért hogy irányítsuk a művelést, a távollétem közben minden a Fálun Gong-kutatótársulatunk által lesz egységesen eldöntve, és az vezet benneteket a művelésnél. Minden döntés, amit korábban a kutatótársulat hozott, az én jóváhagyásommal lett meghozva. Mindegy, hol voltam, amikor ők valamilyen döntéseket hoztak, kapcsolatot vettek fel velem telefonon vagy faxon keresztül, csupán aztán hozták meg a döntéseket. Még egyvalamit, én nekik is megmondtam, hogy ez a kutatótársulat számára is egy vizsga. Lássuk csak, hogy a távollétem közben jól vagy rosszul vezetik-e az embereket. Ez számukra is egy vizsga. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy ez nem probléma. Mert azok, akik hosszú idő óta velem voltak, viszonylag jól ismerik a cselekvési módjaimat és azokat a dolgokat is, amiket csinálni akarok, és azokat a dolgokat, amik a terjesztése miatt összességükben kellene legyenek megcsinálva. Ezért mondom meg itt egyértelműen: A távollétem közben minden asszisztensközpont a kutatótársulat döntéseire kell hallgasson és kivitelezze azokat. Egy asszisztens számára ez még inkább egy elkerülhetetlen kötelesség.            

Másik oldalról azt mondom, sokan közülünk egyfajta címnek tekintik az „asszisztens” nevet. Mi nem egy tisztséggel vagy hivatallal szólítunk meg benneteket, mint a hétköznapi embereknél, pontosan mivel el akarjuk kerülni az ilyesmit. Az asszisztens tulajdonképpen nem egy hivatali cím. És ehhez még a következőt: Ha a gyakorlóhelyen te szabad folyást engedsz a szeszélyeidnek másokkal szemben, ők elfordulnak és nem hallgatnak többé rád, és így egyszerűen tehetetlen vagy. Ha ez még becstelenebbül folyik, azt fogják mondani: „Én nem jövök többet a gyakorlásra, oké?” Tehát mi nem rendelkezünk befolyással. Mindannyian elkötelezettséggel, önként és ingyen csinálják ezt a dolgot; ennél valami jót is tesz az ember másokért. Ezért a munkamódszerekre is kellene ügyelnünk egy picikét. Mivel ez mármost nem egy hatalom és nem egy hivatali cím, gondolom, hogy az asszisztensek minden időben és minden helyen ki lehetnek cserélve. Ne ragaszkodj makacsul az ilyesmihez. „Ha asszisztensnek hagynak lenni, csinálom azt; ha nem hagynak többet asszisztensnek lenni, maradok egy normál gyakorló és másokkal gyakorlok együtt.” Valójában az asszisztensek a kötelességüket teljesítik. Azonban nincs úgy, hogy te már sikeresen művelheted magad, ha az „asszisztens” cím neked van adva! Az nincs úgy. Csak ők valamivel többel járulnak hozzá másokért, valamivel több nehézséget viselnek el és valamivel több munkát végeznek. Sok vidéken olyasmi is felbukkant, hogy némely asszisztensek egészen passzívak lettek és többé nem működnek együtt tovább, amikor ki lettek cserélve. Némelyek ráadásul magukhoz vontak egy csoportot. Gondolom, ilyesmi nem kellene felbukkanjon a Fálun Dáfá-ban. Csinálhatnak a művelők ilyesmit? Én mármost a mi asszisztenseinkről beszélek. Mi éppen ezen a szinten beszélünk ilyen dolgokról. Ne tartsátok az ilyen dolgokat túl fontosnak, semmikép se tartsátok az ilyen dolgokat túl fontosnak.

De azokat, akik valóban szabotálták ezt a mi -nkat, mindegy, kik is ők, mihelyt felbukkan egy ilyen ember, ki kell cseréljük. Mert mi nem állítunk fel követelményeket a tanulókkal szemben. Ha te tanulni akarod, tanulod; ha nem, mi nem is tehetünk semmit sem. De ha te tanultad, át kell vegyük érted a felelősséget, meg kell mondjuk ezt neked. Egy asszisztensnél viszont ez másképp van. Ha te nem csinálod jól, egy csomó ember lesz befolyásolva ettől, a többiek zavarva lesznek. Vagyis ha mi olyan embereket látunk, akik valami becstelen dolgot űznek – mihelyt egy ilyet látunk, kicseréljük őt. Itt ezt teljes komolysággal mondom nektek: Sun XX a Sijiqing parkban levő gyakorlócsoportnál nagy rendetlenséget szított egy bizonyos időben, mostanáig sem ismerte el még a hibáit, persze nekünk nem is szükséges, hogy az ember elismerje a hibáit. Ilyen dolgokat ő saját maga önszántából kellene kijavítson, de ő semmit sem csinált, azonkívül ez egy nagyon rossz benyomást hagyhatott hátra. Mindegy, hogyan viselkedik velem szemben, a külszínen vagy a hátam mögött hogyan viselkedik velem szemben, ő befolyásolta ezt a -t, akkor nem szabad többé asszisztens legyen. Némelyek azt mondták például: Én pontosan egy buddha vagyok, én ez vagy az voltam, az én Fálun-om olyan nagy, mint egy ház, vagy én erősebb vagyok, mint Li Hongzhi. Ő mondhat, amit akar, és én nem is törődök vele, ha viszont ő nem felel meg a Fálun Dáfá-asszisztensek mércéjének, az nem megy, akkor le kell váltsuk. Ha ő később megint jó lett, meglehet, hogy újra hagyjuk őt az asszisztensközpont illetékesévé lenni. Ugyancsak nem is kellene az embereket egy tett miatt megjelölni. Ilyen a probléma. Itt senkit sem kritizálok vagy hibáztatok. Mi a dolgokra hivatkozunk és nem az emberekre. Én már csak ezt a példát veszem. Azok között, akik nem lettek megemlítve, szintén létezik valaki, aki ilyesmit űz? Igenis. Csak ők nem olyan feltűnőek.                 

Még egyvalamit. Utolsó alkalommal már beszéltem arról, hogy mi feltétlenül el kellene indítsuk a -tanulásnak egy hullámát. Minden esetre el kellene indítsuk a -tanulásnak egy fellendülését. Próbáljátok jól megérteni ezt a -t. Csupán ha jól megértettétek ezt a -t, akkor nem létezik többé mozgástér azok számára, akik esztelenséget akarnak űzni. Mihelyt egy gondolat megmozdul nála vagy mond egy mondatot, te már tudod, hogy a szavai helyesek-e vagy sem. Mit gondolsz, űzhet-e akkor még esztelenséget? Akkor semmi több becstelenséget sem lehet űzni, annyi biztos.

Ti mindannyian tudjátok, hogy ez a jó. Valójában én ezt mindegyik szemináriumon különböző szemszögekből magyaráztam el. Némelyek azt mondták: Ma hallgattam a Tanárnak a tanfolyamát és ő így magyarázta el; egy másik tanfolyamon viszont másképp magyarázta el. Valójában ezek ugyanazok a kérdések és én viszont különböző szemszögekből magyaráztam el azokat. Ámde a , amelyiket mindegyik alkalommal elmagyaráztam – amikor te a jövőbeli művelésednél vagy a jövőbeli megemelkedésednél vagy ha különböző periódusokban olvasod ezt a könyvet, észre fogod venni, hogy minden, aminek vezetnie kellene téged, tartalmazva van ebben, minden ebben a könyvben áll. Ez a sok dolgot tartalmaz, amelyik különböző szemszögekből, különböző alkotórészek szempontjából és különböző állapotokban lett elmagyarázva. Én ezt mind egy állapotban mondtam ki. Ezért, ha te megpróbálod ezt megérteni, az mindig hozni fog valamit. Ameddig jól tanuljátok, azt mondom, hogy nem fog probléma adódni. A harmadik könyvem – „Zhuán Fálun” – hamarosan meg fog jelenni. Tartalmazza a szemináriumaim összes tartalmát és viszonylag átfogó. Hamarosan ki fog jönni. Azok, akik elsőként látják ezt a könyvet és elsőként húznak hasznot belőle, azok a Pekingben élő tanulók. Nektek többet kellene tanulnotok a -t és jól megértenetek.       

Én beszéltem és beszéltem, és a cél az, hogy ti valóban megemelkedhessetek. Így ezeket a szavakat mondtam nektek. Én olyan sietősen hívtalak össze benneteket, ez is azért volt, mivel aggódom, hogy a jövőbeli művelésnél nem tudtok jól uralkodni magatokon, vagy a rossz megértések miatt, vagy mivel nem a helyes úton vezettelek benneteket, úgy hogy ti félúton feladjátok. Úgy én is vétkesnek érezném magamat veletek szemben. Ebből kifolyólag hívtalak össze benneteket, hogy még egyszer elmagyarázzam nektek ezt a dolgot. A művelésnek a dolga a ti saját dolgotok. Ha a jövőben valaki nem tud lépést tartani és nála nem megy többé, nem tudok egy hátsó ajtót kinyitni. Ha azt gondolja az ember, hogy ez így lenne: Én igazán jónak találok valakit, vagy ő elmeséli egyszer nekem a helyzetét és aztán én már ki kellene nyissam neki a hátsó ajtót és őt úgy egyszerűen felfelé juttassam – úgy az nem megy. Tudjátok, hogy én ma egy -t terjesztek. Ez a a világegyetemnek a -ja. Ha én nem ezen szerint cselekednék, akkor nem saját magam kezdtem volna el szabotálni a -t? Ez teljes egészében a saját műveléseteken múlik. Ugyan jó és embereket válthat meg és menthet is meg, de ez azon múlik, hogyan értitek meg a -t és hogyan próbáljátok megérteni ezt a -t. Én összehívtalak benneteket és csak ennyit akarok beszélni. Semmiképp se tartsátok ezt az ülést egy olyannak, amelyiken én láttam a hiányosságaitokat és aztán kritizálni akartalak benneteket. Az viszont nincs úgy. Gondolom, hogy jobb egyes problémákat időben felmutatni, mint később felmutatni. A különböző helységekben levő asszisztensközpontoknak az illetékesei és az asszisztensek is, amikor mi felmutattuk az alkalmatlant és azonnal kicseréltük őt, azután azonnal megfékezte magát, lassan már felismerte a hibáit és újólag művelte magát. Hogy aztán továbbra is egy illetékes vagy egy asszisztens marad, az mindegy, ő szintúgy a végéig művelheti magát. Ha aztán megfékezte magát, az nagyon előnyös számára. Ő saját maga is felismerte ezt és tovább műveli magát. Némely másoknak mi újra és újra adtunk esélyeket, de ők egyre-másra nem ismerték ezt fel. A végén túl késő volt, ők már teljes egészében leestek és átváltoztak (átváltottak) a démonok egy állapotába. Ez bizony egy lecke!         

Én épphogy szívesen beszélek egészen egyenesen és nem szívesen teszek kerülőutakat. Az utóbbi időben az asszisztensközpontok, az ágazati asszisztensközpontok vagy különböző asszisztensközpontoknak az asszisztensei valóban egy nagy csomó munkát végeztek, úgy hogy ennek a mi -nknak egy ilyen nagy befolyása lehet ma. Természetesen egyfelől a jó; ti sokkal járultatok hozzá, hogy megőrizzétek (megóvjátok) ezt a -t és hogy bemutassátok ezt a -t. Azt mondom, ez a tulajdonképpen a kozmikus , ti is bele vagytok vonva, ti mindannyian ebben a -ban tartózkodtok, így ez a hozzátok is tartozik. Hogy megőrzitek-e ezt a -t, hogy bemutatjátok-e ezt a -t, hogy széleskörűen terjesztitek-e ezt a -t és hogy a jövőben hasonultok-e ehhez a Fá-hoz, az mind a ti saját dolgotok. Én csak kimondani tudom ezt és a helyes úton vezetni benneteket. Ez az, amit csinálok. Ha a jövőben ti valóban eljuttok a beteljesüléshez, úgy azt mondom, azt ti saját magatok műveltétek.   

Nem akarok túl sok időt igénybe venni tőletek. Tulajdonképpen sokan akartak idejönni és meghallgatni, mit magyarázna el magas szintekre a Tanár az asszisztenseknek az ülésén. Mindnyájuknak az az érzületük volt, hogy törekedjenek valamire, hogy ragaszkodjanak valamihez és hogy még több tudást szerezzenek. Azt mondom, az nagyon rossz. Nem akarok már tovább beszélni, csak ennyit beszélek. Ha tehát vannak valamilyen kérdéseitek, ha vannak speciális kérdéseitek, adunk nektek egy picike időt és tehettek fel kérdéseket. A Pekingben levő fő asszisztensközpont megtervezte a fényképezést. Ezután az asszisztensközpontok, a különböző ágazati asszisztensközpontok összehangolhatják a fényképezést, az nem probléma. Én csináltathatok fényképeket veletek együtt. Most megkérdezhettek, ha vannak speciális kérdéseitek. Ennyit ehhez.   

Még azt is hallottam, hogy némely tanulók szívesen látogatnak meg egyszer más gyakorlóhelyeket. Az is egy jó dolog, hogy egyszer más gyakorlóhelyeket látogassanak meg. Ez megerősítheti a kapcsolatokat, hiszen tapasztalatokat lehet kicserélni, szintén jó. De úgy tűnik, némelyeknek egyfajta érvényesülési vágyuk van, amikor más gyakorlóhelyeket látogatnak meg: Én ismerek valamilyen információkat. Ők pletykát terjesztenek. Vagy: Ti nem ismeritek ki olyan jól magatokat ezekkel a dolgokkal, én viszont. Mindig azt akarják… tudatalattilag létezik egy ilyen kicsi tendencia, egy csekély tendencia, hogy ennek a -nak a segítségével felemelkedjenek. Ez is érvényesülési vágy. Ők nem akarnak viszont olyan tudatosan felemelkedni, az nincs úgy. Csak nekik van egy ilyen kevés érvényesülési vágyuk. A művelők között ez az érvényesülési vágy nagyon káros.

Kérdés: Némelyek megkérdezték, miért rendelkezhetnek azok -testekkel, akik még nem jutottak el a megvilágosodáshoz.

Azok, akik még nem jutottak el a megvilágosodáshoz, vigyázzatok! Azok, akik még nem jutottak el a megvilágosodáshoz, akik viszont elérték egy buddhának a szintjét a művelésen keresztül, szintén rendelkezhetnek -testekkel. De a mai tanulóink között még egyetlen egy sem létezik, más csigong-iskoláknak a csigong-mesterei között sem létezik egy sem. Amennyire én tudom, én vagyok az egyetlen, akinek -testei vannak. Miért látták némelyek álmukban az asszisztenseinket, az illetékeseket vagy valami mást? Ez a te saját gondolataidtól jön, ehhez jön még a térmeződ. Ez a te térmeződ által van visszatükrözve ezen megfelelő kapcsolat szerint. Ez egyfajta állapot, amelyikben ennek a dolognak a segítségével ez vissza van tükrözve a térmeződnek a területén. Azonkívül, ha az ember egy bizonyos szintre művelte magát és nincs lezárva, ketté is tud oszlani (válni), ez azt jelenti, hogy a fő-ősszelleme, vagyis a teste ketté tud oszlani (válni). Mindazonáltal ezek mind nagyon alacsony szinteken levő nagyon jelentéktelen cselekvési módok.     

Kérdés: Valaki azt állítja, hogy ő Weituo [Skanda] bódhiszattva volna és hogy ő még azt a Fálun-t is ki tudná venni, amit a Tanár a tanulók számára helyezett be.

Ez onnan ered, hogy a saját szíve démonokat hoz létre, és hogy ez a szíve szerint változik át. Ezt saját maga képzelte el magának. Kivette ő a Fálun-t? Ő azt vette ki, amit kigondolt magának. Az egy árnyék, amit a térmezőjének a területén gondolt ki magának. Ő semmit sem tud csinálni. Mi akar lenni az, hogy azt állítja, ő volna Weituo [Skanda] bódhiszattva? Én mondom nektek, ezt már régen megmondtam nektek: A -vég idejében azok a magas szinteken levők is jie-katasztrófákban találhatóak. Azok, akik meg kell legyenek védve, már védve vannak. Azok, akik nem lettek megvédve, mind meg lettek semmisítve a robbanással. Most senki sem létezik többé. Sok ember látta Avalokitésvara bódhiszattvát, némely tanulók felnyittatták a fényt a szobroknak. Én mondom nektek, azok a gondolatok a legkönyörületesebbek, a legjószívűbbek és a legjobbak, amelyeket egy ember az imádkozás pillanatában bocsát ki a buddhához, Éppen azért, hogy megvédjék ezeket a gondolataidat, hagynak téged látni Avalokitésvara bódhiszattvának az alakját. Valójában ez mind a -testemnek a megjelenése. Ezt korábban már elmagyaráztam a szemináriumokon.        

 

 

Felvéve a Pekingben levő fő asszisztensközpont által.

 

Szójegyzék

 

Benti                       szó szerint: „tulajdonképpeni test”; egy összefoglaló kifejezés az alacsony szinteken való művelésnél, a különböző dimenziókban való testekre vonatkozik, bezárólag a hús-vér testtel

De                          erény, egyfajta fehér anyag egy másik dimenzióban

                           Törvény, a kozmikus Törvény; a buddhizmusban úgy hívják „Dharma”

Jie                          – a buddha számjegye, egy nagyon-nagyon hosszú időköz, két millió évnek felel meg

– nehézségek vagy katasztrófák, amelyek egy bizonyos idő után egyetlen egy embernél vagy az egész társadalomban vagy egy még nagyobb területen lépnek fel

Xinxing                   „a szív természete”, „ a szív minősége”

Zhen, Shan, Ren     szó szerint, „Őszinteség, Könyörületesség, Elnézés” 

 

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2010. augusztus)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 02. 28)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 03. 01.)

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Erläuterung von Bedeutungen des Falun Dafa

http://www.falundafa.de/buecher_online/zfl_yijie/index.html

 

Megjegyzés: Ennek a könyvnek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni később a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.

 [1]               A fordító megjegyzése: a (misztikus) és (forogni) különböző írásjegyek kínaiul kiejtve ugyanúgy hangzanak. Mindkettő „xuan”-nak van kiejtve.