hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 


 

A Fá-magyarázat a Fálun Dáfá Egyesület alapítási ünnepségén Szingapúrban
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 

 

 

 

 

A -magyarázat a Fálun Dáfá Egyesület alapítási ünnepségén Szingapúrban

 

Li Hongzhi

1996. július 28.

Jó, akkor ideülök, hogy jobban láthassatok. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták a Dáfá Egyesületet, szintén mindenkinek a nevében szívélyes köszönetet mondhatok a támogatásért Szingapúrban a Dáfá Egyesület magalapításánál, kérlek, tapsoljátok meg őket. (taps) A Dáfá Egyesület magalapításával még több ember kaphatja majd meg a -t, ez még több sorskapcsolattal rendelkező embernek fogja lehetővé tenni, hogy megtanulja ezt a -t, mindez akkor a törvényes keret védelmében történik, és ez nagyon előnyös a jövőbeli gyakorlásotok számára és arra, hogy ezt a dolgot még nagyobb keretben csinálhassátok.    

Én nem készítettem elő olyan sokat és következésképpen megragadom ezt az alkalmat, hogy mindenről beszéljek, ami éppen eszembe jut. Elsőként a Fálun Gong-ot szeretném bemutatni. A történelme nagyon hosszú. A művelési körökben nagyon jól ismert, hogy az emberi társadalomban nem csak egy civilizáció létezett, már sok civilizáció létezett. Az idő lassú múlásával az emberi erkölcs is lépésről lépésre lefelé haladt, így hát aztán az emberiség megint csak egy kiút nélküli helyzetbe jutott. Ez tulajdonképpen mindig is így volt. Ha aztán a fejlődés a befejezésig jutott, az anyag elidegenedésének és a szellem romlottságának a szempontjából az ember már elérte a csúcsot, ez aztán az emberi erkölcsnek a lecsúszását (lezuhanását) hozta magával. Abban az állapotban akkor az emberiség egy kiút nélküli helyzet felé halad, sok alkalommal volt ez így és így jött hát az, hogy nem csak egy civilizáció létezett az emberiségnél, sok civilizáció létezett. A kőkorszak, amiről az emberek beszélnek, szintén nem csak egyszer létezett, az emberiségnél többször léteztek kőkorszakok. Ha ilyen problémák merülnek fel az emberiségnél, minden szerszám (eszköz) és minden tudás is el van pusztítva.     

Mint mindannyian tudjátok, ennek a civilizációs korszaknak a kezdetén, úgy kb. négy- vagy ötezer évvel ezelőtt, egy nagy özönvíz volt a földgolyónkon. Annál a fehér európaiaknak a teljes civilizációja el lett pusztítva. Természetesen csak nagyon kevés történelmi maradvány lett találva, és mégis néhány kulturális maradványból meg lehet találni korábbi korszakok dolgait, így például néhány régi kiásott görög kulturális maradványból meg lehet találni történelem előtti civilizációk nyomait. Keleten összehasonlításképpen még több dolog van megőrizve az özönvíz előtti korokból. Mindannyian ismeritek Da Yunak a történetét, amelyikben le van írva, hogyan terelte a vizet a megfelelő utakba, akkoriban sok víz létezett, és amikor visszahúzódott a víz, Da Yu embereket irányított, hogyan tudnák levezetni a vizet az elárasztott területekről, létezik ez a történelmi feljegyzés. Az akkori őstörténelmi civilizáció, vagyis az előző civilizáció, el lett pusztítva az özönvíz által, azonban a kínaiak néhány elődje túlélte az özönvizet és következésképpen több is lett megtartva a civilizációból. A nyugati embereknél összehasonlításképpen csak néhányan élhették túl, ezért a mostani nyugati kultúra egy teljesen új kultúra, egy bármiféle nyomok nélküli kultúra a régmúltból. Így történt viszont az is, hogy az ősi kínai civilizáció egy hosszú múltat tud felmutatni, azonkívül a tudománynak is egy egészen más útja lett járva.           

Következésképpen léteznek tehát ezen ősi civilizációknak a dolgai, amelyeket a mai emberek nem foghatnak fel, ezek egészen el is vannak választva a mostani kultúrától. Így jön az, hogy sok ember, bezárólag sok nyugati emberrel, tudja, hogy Kínában sok misztikus dolog létezik, sokat ezek közül a modern emberiség nem tud felfogni, ez a kínaiaknak is világos. Ami tehát Kínát illeti, úgy itt sok ősi kultúra létezik, amelyik nem lehet felismerve a modern emberiség által. Némelyek hallottak ezekről, talán láttak valamit ezekből, és mégis nem tudják elmagyarázni azokat, nem is létezik senki, aki elmagyarázza az embereknek ezeket az ősi dolgokat. Pontosan mivel akkoriban a kínaiaknak viszonylag sok megmaradt előde létezett, az ősrégi kultúrának egy része is hátra lett hagyva.

Az ókori kínai nemzetnek a központja nem a Sárga folyónak a mostani vonzáskörzetében volt található, hanem Xinjiangban. Ennek a népnek a virágkora szintén ott volt található akkoriban. Nos, mivel a Kunlun hegy is egészen a közelben található és a környék is hasonlóképpen magasabban fekszik – az akkori özönvíznek a víztükre 2000 méter magas volt és körülzárta az egész földgolyót –, úgy sokan voltak, akik az özönvíz kitörésénél a Kunlun hegyre menekültek, túlélték és következésképpen hátrahagyták az ősi kultúrának egy részét. Olyan dolgok vannak köztük, amiket még a mai kínaiak sem érthetnek meg, például a hetu (a Sárga folyó képe), luoshu (a Luo folyó könyve), tajcsi, az eredeti nyolc trigram stb., néhány mai ismert ősi csigong-fajta szintén ezekhez tartozik.     

De világosan megmondva, ami most a csigongot illeti, úgy az nem a mai emberiségnek a terméke, a történelem előtti kultúrához tartozik, és összehasonlításképpen Kínában több létezik belőle. Mivel korábban a csigongot egyáltalán nem csigongnak hívták – nos, hogyan hívták akkor? Művelésnek nevezték. Természetesen a művelésnél szintek vannak megkülönböztetve, a normál emberi társadalomnak a szintjén csak azt lehet megmondani az embereknek, hogyan tarthatják magukat ezzel egészségesen és fitten (jó karban, formában), hogyan tarthatják egészségesen az emberi testüket és szintén így jött ez akkor, hogy néhány csigong-mester ezzel valami jót tett más emberek számára. Ez azt jelenti, azok a dolgok, amik a társadalomban lettek terjesztve, bezárólag azokkal a dolgokkal, amiket a csigong-mesterek az utazásaik során más országokban terjesztettek, csak egy szintnek a dolgai voltak, amikkel testileg egészségesen és fitten tarthatta magát az ember. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy másoknak a csigongja nem lenne jó, azt szeretném mondani nektek, hogy ők nem terjesztettek dolgokat magas szintekről, csak a betegséggyógyításhoz és a testedzéshez terjesztettek dolgokat, ezzel járt együtt aztán még a képességeknek egypár bemutatója is. Mert ha betegségeket gyógyít az ember, némely betegségeknél képességeket kell használjon, hogy eltávolítsa a betegségeket, következésképpen tehát be lett mutatva néhány különleges képesség.     

Ami a „különleges képességek”-et illeti, úgy ez csak egy modern megnevezés, valójában ezek az élőlények alapkészségei. Az anyagiaknak a mostani szaporodásával, a tudomány haladásával az emberek egyre jobban megismerik a fölfogható világot, egyre inkább lemondanak az emberek eredeti alapkészségeiről – a legősibb dolgokról. Ha ez így megy tovább, akkor könnyen lehetséges, hogy a technika egyre tovább fejlődik, és az emberek is egyre jobban elfajulnak (degenerálódnak). Most léteznek vonatok, autók és repülők, alig kell még gyalog járni. Ha az anyagi dolgok a jövőben egyre jobban fejlődnek, úgy heves elfajulások adódhatnak az embereknél. Ha ezt az úgynevezett evolúciós elmélettel gondolja tovább az ember, akkor az embernek a felszínen levő teste a jövőben teljesen el fog korcsosulni, egészen a végén a négy végtag torz lesz, el fog korcsosulni és csak a koponya fog megmaradni. Természetesen ez csak példaképpen volt gondolva, ezzel csak azt akartam mondani, hogy az embereknek az alapkészségei, a legőseredetibb dolgok egyre inkább és inkább el vannak vetve.         

Kínában az ókori (ősi) társadalom nem ezen a módon fejlődött. Némelyek akkor azt gondolhatják: Ha annak a régi kínai társadalmi állapotnak a fejlődése úgy ment volna tovább, továbbfejlődhetett-e volna akkor a technika? Egyvalami persze egészen világos, ha te a mostani tudománynak az elméletén belül akarsz megérteni egy másik tudományt, akkor sohasem értheted meg. Ki kell válj a mostani tudomány kötelékeiből, hogy megérts más tudományos utakat. Abban a kultúrában szintén az az érzésük lett volna az embereknek, hogy egy társadalom mármost abban az állapotban kellene legyen található. Némelyek azt mondják akkor: „Ha a dolgok a keleti emberek ősi szabályainak megfelelően fejlődtek volna, léteznének-e akkor autók és repülőgépek? Tegnap Hongkongból Szingapúrba repültem és már jó 3 óra után megérkeztem, igazán gyorsan. Az emberiség hát nagy előrelépéseket csinált, ha minden az ősi kínai társadalmi állapot szerint fejlődött volna, lehetne-e ma így?”   

Valójában ti mindannyian tudjátok, különböző tudományos módszerek a tudomány különböző fejlődési útjait idézhetik elő. Mondjunk egy példát és tegyük fel, hogy az ókínai társadalmi állapot szerint fejlődött volna tovább. Tudjátok, hogy a csigong gyakorlásán keresztül fejlesztve lehetnek az emberi testnek a potenciális képességei, ez tehát azt jelenti, a csigong művelésén keresztül alaktalan (formátlan) [megfoghatatlan] dolgok valóságos (formával rendelkező) [tapintható] dolgokká válhatnak. Dolgok, amiket nem lehet látni, végül mégis lehetnek látva, ehhez jön még, hogy egyáltalán nem kell műszereket használni ehhez, semmiféle modern tudományos módszerek sem szükségesek ehhez. Ha a csigong gyakorlásán keresztül eltalált az ember a nyugalomhoz a meditációban, úgy a kezdetén még nem érez valóban sokat. Ha viszont abszolút a nyugalomba juthatsz, akkor fel fogod fedezni, hogy ámbár te külsőleg nem mozdulsz, azonban a testen belül mozog valami. Az ember érezni fogja, hogy belsőleg mozog valami, ez a ,,mozogni“ a nem föltűnőtől a nagy egyértelműségig fejlődik, egészen a végén olyan világossá válik, hogy a tudatod ellenőrizheti, tehát a formátlantól a formához vezető folyamat ezáltal van elgondolva. Végezetül ez a tudatosság és ez az érzés lassan alakkal rendelkező anyagot állíthat elő a gyakorló állandó emelkedésével. A világegyetemben még jó csomó energiatömeg létezik, amiről a mostani tudomány még egyáltalán semmit sem tud. Ez az energia egyre dúsabb (koncentráltabb) egy gyakorlónál, és következésképpen az alaktalan anyag fokozatosan alakkal bíró anyaggá lehet átváltoztatva, a hatás az, hogy az emberek láthatják azt és ráadásul használhatják. Ha ezen az úton fejlődik, akkor az embernek a minősége garantáltan meg fog emelkedni. Korábban az iskolásokat rushengnek nevezték, a tanítás előtt mindig meditáltak, szabályozták a légzést, a szív nyugalomba jutott és csupán aztán vették a kezükbe a könyvet. Korábban ez így volt, szinte minden ősi kínai hivatásban a légzés szabályozásáról és a nyugodt szívről beszéltek. Egy ilyen állapotban sok dolgot meg lehet csinálni, amit normális módon nem lehet megcsinálni és ezen a ponton már minden nagyon közel jut a csigong általi műveléshez. Az ősi kínaiaknak a gondolati beállítottságában ez a fajta kultúra mindig is egy fonalként húzódott keresztül.              

Éppen még azt mondtam, hogy bizonyos emberek megkérdeznék, hogy egy ilyen állapotban létezhetnének-e repülők és vonatok? Különböző tudományos fejlődési irányzatok persze különböző tudományos állapotokat hozhatnak magukkal. Akkor hát gondoljatok csak utána, ha az emberek tudnának repülni vagy lebegni, kinek van akkor még szüksége repülőgépekre és vonatokra? Kínában, Indiában és az USA-ban léteznek ilyen emberek, a Fálun Gong gyakorlói között és létezik jó csomó ilyen ember. Hogyan lehet hát ez? Ha egy embernek a meridiánjai az egész testen teljesen fel vannak nyitva, vagyis egy darabka sem szabad legyen eltömődve többé, akkor ez az ember a levegőbe emelkedhet. Természetesen a mai tudomány nem tudja megmagyarázni ezt. Valójában egyáltalán senki sem merészkedik a kutatás ezen fajtájának a közelébe, ki lenne nevetve az úgynevezett tudósok által, akik egyáltalán nem hisznek ebben, a hírneve helyben tönkre lenne téve. Tudjátok, hogy némi idővel ezelőtt egy amerikai Szingapúrba jött és bemutatókat tartott, biztosan sokan látták, hogyan emelkedett fel a levegőbe. Ez valóban igaz, emberek valóban felemelkedhetnek a levegőbe. Akkor gondoljatok csak utána, korábban a kínaiak beszéltek arról „a semmiből jött és nyomtalanul eltűnt”. Sok csigong-mester tudott innen odajutni, egy több száz kilométeres távolságnál is már egypár másodperc után ott voltak. Hogyan tudták azt megcsinálni? Természetesen sok dolog még pontosabban kellene legyen elmagyarázva, ami még nem lett felismerve, de ma ezt nem magyarázom el olyan részletesen. Csak vázlatosan szeretném elmagyarázni, hogy különböző tudományos fejlődések különböző állapotokat hozhatnak magukkal. Ha úgy véled, hogy neked lenne egy repülőgéped és pontosan 3 órára lenne szükséged Hongkongtól Szingapúrig – nos, ha ő leül oda és felemelkedik, talán már jó 10 perc után itt van, egyáltalán nem lenne szüksége rá, hogy egy olyan szörnyen nehéz repülőgépet hozzon létre. Ha ilyen dolgokról beszél az ember, ez nem olyasmi, mint az Ezeregy éjszaka. Sok dolog, amit manapság nem tud megmagyarázni az ember, persze lépésről lépésre igazolva lesz a tudomány által. Tehát el lehet érni ezt az állapotot. Nem szabad a mostani tudományt venni kiindulópontként, azért hogy az ember megértse egy másik tudománynak az útját.           

Ha modern neveket (elnevezéseket) szeretne venni az ember a csigong számára, akkor ez is egyfajta tudomány, azonkívül egy még régebbi és még magasabb fokú tudomány. Sok tudós meri nyilvánosan igazolni (megerősíteni) az emberi testnek ezt a tudományát, vagyis ezt az ősi tudományt, mert látták, hogy ennek a csigongnak a jelenségei valóban reálisak.

Természetesen léteznek olyanok is, akik megtagadják a csigongot. Nektek, itt ülő Fálun Gong tanulóknak megmondhatom, hogy egészen normális, ha némely emberek nem hisznek ebben, illetve ellene lesznek, ha a Fálun Gong tanulására akarjátok rávenni őket. Miért? Mert az emberi társadalom mármost egy ilyen ellentmondásban létezik. Ha minden ember hinne a csigongban, ha minden ember hinne a Fofá-ban, ha minden ember hinne a művelésben, akkor az emberi társadalom nem létezne többé, mindannyian égi emberek lennének, mindannyian istenségek lennének. Pont éppen azért jöhet létre a kölcsönös hatásnak és ellenhatásnak egy ilyen ellentmondó társadalma, mert némelyek ellene vannak, mások megint mellette, némelyek hisznek és némelyek nem. Egészen mindegy, milyen hivatásról van szó, bezárólag a hétköznapi emberek társadalmának minden dolgával, mindenhol létezik ennek a két tényezőnek a léte. Ha te szeretnél valami jót tenni, akkor garantáltan valami rossz is vár rád, csupán ha áttörted ezeket a nehézségeket, fog sikerülni neked a jótett. Természetesen az embereknek szintén nem könnyű, hogy valami rosszat tegyenek, létezik az állami törvény és jó emberek is, akik figyelnek rád, ezért léteznek ezek mármost ezen az úton és módon, mindez normális. Mert ebben az univerzumban létezik két különböző fajta alapanyag, ezek ellentmondásban állnak egymással, ha ez tovább fejlődik lefelé, akkor ebből létrejön a tajcsi elmélete, a yin és yang. Tovább lefelé aztán megmutatkozik a kölcsönös hatás és ellenhatás (támogatás és akadályozás) elve. Nos, ami a kölcsönös hatásnak és ellenhatásnak ezt az elvét illeti, úgy ez az emberi társadalomban mutatkozik meg a legfeltűnőbben. Mikor tehát éppen az ősi tudományról beszéltem, úgy fognak létezni emberek, akik ezt nem hiszik, szintén fognak létezni olyanok, akik bizony nagyon hisznek ebben. A Fofá művelésénél, amit ma terjesztek, szintén így van, némelyek támogatják és némelyek ellene vannak, ez is egészen normális. A jövőben biztosan fogtok még ilyen dolgokba ütközni és az én szememben ez nem meglepő.              

Mielőtt bele fogok menni a Fálun Gong történetébe, éppen elmagyaráztam egy keveset mellékesen, vagyis a csigong, amelyet az emberek ma ismernek, szintén egy ősi tudomány. A Fálun Gong is ehhez tartozik, szintén a történelem előtti kultúrához tartozik. Nincs úgy, hogy Li Hongzhi egy hirtelen ötlettől vezérelve összetákol valamit és továbbadja nektek. Az ártana nektek. Most sok hamis csigong-mester létezik, aki embereket csap be, az embereken kívül viszont ők saját maguknak is ártanak. Mert normális körülmények között a kibocsátott gong nem ebben a dimenzióban megy, az emberi szem nem láthatja, így tehát sok hamis csigong-mester is létezik, aki csak csal, halszemek vannak keveredve a gyöngyök közé és senki sem tudja többé megkülönböztetni, mi valódi még egyáltalán. Tulajdonképpen már sok ember létezik, aki nem hisz a csigongban, nos, ezek aztán még inkább ellene vannak. Mindenekelőtt a modern embereknek az erkölcse eléggé a padlón van és minden dologból létezik eredeti és hamis, még fogyasztási javak is vannak hamisítva, nem beszélve a csigongról. Természetesen a csigongnál nem szabad tetszőlegesen összetákolni valamit és aztán becsapni azzal az embereket, azzal ártana az embereknek és ugyanúgy magának is. Mert a csaló nem is tudná, milyen dolgok jöhetnének létre a gyakorlásnál. Ha semmi sem jön létre a gyakorlás által, akkor egészen mindegy is lenne. Ha viszont a gyakorlásnál kifejlődne valami, akkor ezáltal egy nagyon veszélyes helyzetbe lehetne hozni az embereket, ez tehát az a veszély, amit a hamis csigong-mesterek hoznak magukkal az embereknek.          

Nos, hogyan jött létre a Fálun Gong? Mikor jött létre? Ha szeretné az ember ezt nyomon kísérni visszafelé, akkor a történet egyszerűen túl hosszú, ha az emberek hallják ezt, nagyon misztikusnak tűnne nekik, ezért nem beszélek itt erről, lassanként meg fogjátok tudni. Én viszont mondom nektek, hogy a Fálun Gong, egy élenjáró Fofá-ként embereket váltott meg a világon az emberiségnek a történelem előtti korszakában, hasonlóképpen úgy, mint amikor Sákjamuni embereket váltott meg 2500 évvel ezelőtt. Létezett egyszer egy idő, amikor a Fálun Gong nagy keretekben embereket váltott meg a világon. Aztán létezett egy nagyon hosszú időköz, amelyikben nem lett többé megmutatva az embereknek. A történet túl hosszú és a világnak a mai emberei még kevesebbet tudhatnak erről. A Fálun Gong története nagyon hosszú, minden nagyon messzire nyúlik vissza a múltba.     

Miért lehet akkor ma terjesztve? Természetesen ezt csak a felszín szempontjából magyarázhatom el. Én láttam egy dolgot – és mit? Az emberi társadalom anyagi boldogságon keresztüli gazdagításával, a tudománynak a gyors előrelépésével viszont az emberiség erkölcse drasztikusan csúszik lefelé. Ámde most minden ember a tudományban hisz, a modern tudományt tartja az igazságnak. Az emberek azonban nem gondolkodtak el egy dolgon, nevezetesen hogy a mai tudomány nem tökéletes és hogy még túl sok dolog létezik, ami még nem lett felismerve a tudomány által. Aztán még igazán sok dolog létezik, ami el van utasítva a tudósok által. Aztán létezik még sok fafejű ember, aki ezt a tökéletlen tudományt használja, hogy megtámadja azokat a jelenségeket, amelyekben emberek hisznek, amelyek azonban nem lehetnek megmagyarázva a tudomány által. Ezek a tudomány által megmagyarázhatatlan jelenségek azonban tisztán és világosan tükröződnek vissza a hétköznapi emberek társadalmának a dimenziójában. A mostani tudomány nem meri elismerni ezeket. Pontosan mivel nincsenek elismerve a tudomány által, sok tudományhívő ember követi és hordozza körbe magával ugyanazokat a visszautasító gondolatokat. Ez a tudomány azonban valóban tökéletlen. Nevezzünk meg egy példát. Évek ezrei óta beszélnek az emberek a De-ről (erényről), most sok ember találja úgy, hogy a De a gondolatokban lenne valami, a jószívű tudatnak egy fajtája lenne, hogy az embereknek egyfajta lelki szükséglete lenne, nagyon sokat aztán nincs többé utánagondolva. De én mondom nektek, az univerzumban minden anyagból van összeállítva, csupán úgy létezhetnek hát a tényezői. A De valóban létező anyag, valóban és igazán anyagként mutatkozik meg. Korábban a keleti népek, különösen az idősebb kínaiak arról beszéltek „De-t gyűjteni, De-t gyűjteni.” A fiatalkorúak ezt nem értik, miért kellene De-t gyűjteni? Milyen De-t kellene gyűjteni? Hogyan kellene ezt a formátlan dolgot gyűjteni? Én teljes komolysággal mondom nektek, hogy ennek van alakja, csak a hétköznapi emberek szeme nem láthatja, ez más dimenziókban létezik. Ámde ez mindenkor létezik ott. Ha te valami jót teszel, akkor De van felhalmozva nálad; ha például szenvedést viselsz el, szintén De van felhalmozva nálad. Akkor ez a De életről életre fog kísérni téged és meg fogja határozni a jövőbeli szerencsédet. Némely emberek erre fel nagy hivatalnokok lehetnek, némelyek dúsgazdagok lehetnek ezáltal, némelyek nagy üzleteket csinálhatnak, mindennek ahhoz van köze, hogy te korábban vagy az utolsó életedben De-t halmoztál fel, ebben az életben történik meg a szerencsés viszonzás. Miért vezet sok ember egy ínségesebb életet, mint mások? Egyszerűen azon múlik, hogy nekik nincs olyan sok De-jük, mint másoknak, ők nem gyűjtöttek olyan sokat abból. Ez mármost az ok és ebből kifolyólag abszolút döntő a De. Éppen arról beszéltem, hogy a tudomány nem tökéletes, a mai tudomány nem tudja áttörni az emberiség anyagi dimenzióját, nem tud felismerni más dimenziókat. Manapság azonban már létezik néhány egészen különleges és kiváló tudós, aki felismerte más időtereknek a létezését. Ámbár még nem tudják áttörni az időteret, ők már adtak kezdeti magyarázatokat az elméletekben és szóba hozták ezt a témát. Azon a véleményen vannak, hogy léteznek más időterek. Léteznek akkor élőlények ezekben az időterekben? Hogyan néznek ki és milyen formában élnek? Milyen erősen különbözik az ő idejük a mi dimenziónkban levőtől? Hogyan lehet megérteni ezeknek a dimenzióját, hogyan néznek ki ott az élőlények és hogyan létezik ott az anyag? Mindezek a kérdések nem lehetnek megválaszolva az emberiség mai tudománya által. A modern tudomány nem ismeri el más dimenzióknak a létezését, a modern tudomány nem ismeri el a De létezését. Akkor hát gondoljatok csak utána, az emberiség túl erősen hisz a tudományban, aztán az emberek nem hisznek azokban a dolgokban, amelyek nincsenek elismerve a tudomány által. Nos, ezek azok a tényezők, amelyek az emberiség erkölcsének az erős hanyatlását okozzák. Mert ha az emberiség a De-ről beszélne, arról, hogy te De-t kellene gyűjtsél, a De-re kellene hangsúlyt fektess, akkor sok modern tudatossággal rendelkező ember azt mondaná: Te babonáról beszélsz, mindez babona, mi a tudományban hiszünk és nem ilyen babonában. Látjátok, már ennek a tudománynak a furkósbotját veszi az ember és az emberek legalapvetőbb dolgát ütlegeli, mondhatod-e még akkor, hogy a tudomány tökéletes? Éppen arról beszéltem, hogy az emberiségnek az anyagi élete már nagyon sokrétű, miért csúsznak viszont le az erkölcsi beállítottságok? Az ok éppen abban rejlik, hogy a mostani tudomány nem tudja bebizonyítani más dimenzióknak és magasabb élőlényeknek a létezését, nem tudja bebizonyítani az emberiségnek az újraszületését és a megbüntetését, nem tudja bebizonyítani a De létezését, következésképpen az emberek rossz dolgokat mernek tenni. Sok modern ember úgy véli: ,,Ámde ez mind babona, tudománytalan”. Nem hisznek az istenségek létezésében és akkor minden rosszat el mernek követni. Nem hisznek a megtorlásban, mert mindez babona lenne. Ez tehát a legnagyobb probléma, amit a mostani tudomány a tökéletlenségeivel idézett elő.   

Én egyszerűen arról beszélek, ami éppen eszembe jut. Éppen a Fálun Gong eredetéről beszéltem és így mellékesen ezt a kérdést is elmagyaráztam egyszer.

Sok dolog, amiről a művelési körökben beszélnek, nem szabad legyen megbeszélve a hétköznapi emberek társadalmában. Azonban a hétköznapi emberek társadalmában is létezik jó néhány ember, aki hallomásból tudomást szerzett néhány dologról, véletlenül ők talán láttak vagy éreztek is néhány megmagyarázhatatlan dolgot, az is lehetséges volna, hogy tisztára véletlenül találkoztak néhány szokatlan dologgal. Mindazonáltal senki sem létezik, aki ilyen dolgokat bebizonyít, illetve szisztematikusan kutat.   

Egy tanuló itt éppen arról beszélt az előadása közben, hogy ez a végtelenül értékes volna. Én is olyan sokat magyaráztam el nektek itt, javasolnám, hogy azok, akik még nem olvasták a könyvet, hát vegyék egyszer egyszerűen a kezükbe és keresgéljenek egy keveset a „Zhuán Fálun”-ban – akkor meg fogod érteni. A „Zhuán Fálun-alapelvek, és a természetesen van terjesztve a művelőknek. Ha már művelésről van szó, sokan nagyon nehéznek találják. Tulajdonképpen a művelés önmagában nem nehéz, csupán amikor emberi érzületek és emberi ragaszkodás kell legyen levetve, akkor kezdődik el a legnehezebb rész. Micsodák akkor az emberi érzületek? Például művelőként először is el kell érni, hogy ne üssön vissza az ember és ne is szidjon vissza. Hétköznapi emberek ezt nem tudják elérni, mert ők hétköznapi emberek. Művelőként ezt el kell tudni érni, azonkívül te azt is el kell tudd érni, hogy gyűlölet és harag nélkül viseld el, ha mások által zaklatva vagy, neked tudnod kell lazán venni ezeket a dolgokat, a továbbiakban egy mosoly kellene elnyomja a megtorlást, és ezenfelül még hálásnak kellene lenned másoknak, ha megütöttek téged. A hétköznapi emberek ezt felfoghatatlannak tartják, hogyan lehetne hát valaki egy ilyen ember? Túl gyáva! Valójában viszont mások De-t adnak neked, ha bosszantanak téged, valóban és igazán De-t adnak neked. Ebben a világegyetemben jó csomó óriási nagy anyag létezik, amelyik nem lehet látva az emberi hús-vér szem által, a mostani tudomány szintén nem tudja felfedezni. A még mikroszkopikusabb óriási nagy anyagoknak ezek a csomói mind intelligens természettel rendelkeznek, ők élőlények, ők ellenőriznek minden élőlényt, amelyik alattuk található, egyidejűleg mindent kiegyensúlyoznak a világegyetemen belül. Aztán létezik ebben a világegyetemben még egy alapelv, amelyik így hangzik: Aki semmit sem veszít, semmit sem fog nyerni, a nyereséggel veszteség jár. Tehát az emberek, ha valamit szeretnének megkapni, valamit ki kell cseréljenek arra, akkor azt úgy hívják nyereség és veszteség. Hogyan lehet veszíteni valamit? Az ebben a dimenzióban levő hétköznapi emberek ezt nem láthatják, de néha érezhetik. Normális módon az emberek keserves törekvésben fognak kiadni valamit és ezáltal olyan dolgokat megkapni, amiket óhajtanak, azok, akik semmit sem adnak ki és ennek ellenére meg akarnak kaparintani valamit, istenségek által lesznek kényszerítve, hogy áldozzanak erre valamit. Nevezzünk meg egy példát: Valaki elvesz valamit egy másiktól, némelyek megütnek másokat, ennél akkor arról van szó, hogy emberek előnyöket akarnak kapni vagy erőltetetten akarnak kielégítést kapni, ők azonban egy gondolattal sem gondolnak arra, mi kell legyen ezért kárpótlásul adva, nos, viszont ebben a világegyetemben úgy van, hogy ő azt, aki ezeket a dolgokat erőszakkal elvette, cserére fogja kényszeríteni, ha valaki nem is akarna veszíteni, úgy mégis kell veszítsen. És hogyan? Ezen az oldalon másokat megütöttél, másokat zaklattál. Az is lehet, hogy te elsajátítottad mások dolgait, akkor az úgy van, hogy a testednek a területén egy pontosan olyan nagy darab De repül a másikhoz, amilyen nagy volt a nyereséged. Ez a De akkor előnyökre, illetve pénzre lehet becserélve. Más szavakkal ez tehát úgy van, hogy az ellenlábasod neked olyan sokat kell pótoljon, amennyit kicsalt magának. Hétköznapi emberek ezt nem láthatják, következésképpen tehát mernek rosszat tenni. Sokan kötnek üzleteket és be vannak csapva mások által, illetve veszteségre vannak kényszerítve valami által, ha ez nem onnan ered, hogy ez annak az eredménye, hogy ő saját maga rosszat tett és ezáltal De-t veszített, akkor úgy fog történni, hogy egy bizonyos idő után újra ugyanolyan sok nyereséget csinálhat. Ez onnan ered, hogy a nyertes kárpótlásra lett kényszerítve. Az emberek azonban gyakran tartják mindezt megint tisztára véletlennek vagy az erőfeszítésük gyümölcsének. Az emberek egyszerűen nem láthatják az igazi okokat. Én megmondom itt nektek, hogy a De rendkívül értékes, mindenné át lehet változtatva. A mai emberek nem hiszik azt el, mivel a tudomány ezt nem láthatja, és ez is egy ok az emberi erkölcs erős hanyatlására. Ennek a világegyetemnek az óriási anyagtömegei és a magas élőlényei azonban valóban mindent kiegyensúlyoznak ebben a világegyetemben. Ha te elveszítesz valamit, amit tulajdonképpen nem kellett volna elveszítsél, akkor kárpótlást fogsz kapni. Ha az emberek nem is akarják elfogadni ezt a veszteséget, semmit sem használ nekik, mert odaát létezik valami, ami közvetlenül hat, ez csak egy egyszerű példa. Valójában úgy van, hogy az érintett még többet fog kapni. Ez az oka annak, amiért néha azt mondom, hogy semmi rossz sincs abban, ha az emberek elviselnek egy kevés szenvedést. Korábban azt mondták az idős emberek, különösen az idős emberek Kínában, ha most szenvedést visel el az ember, a jövőben szerencsés (boldog) lesz. Ilyen egy elv ez. Jézus azt mondta, hogy neked a jobb orcádat is oda kellene tartani, ha mások a bal orcádon ütnek meg téged. Némelyek ezt nem tudják felfogni, szintén sok katolikus és evangélikus keresztény nem tudja felfogni ezt manapság. Ha csak az elvet magyarázzák el, miért kellene akkor úgy cselekedni? [Mi a logika e mögött?] Jézus csak a felszínt magyarázta el és nem beszélt mélyebb értelmekről. Tehát, ha valaki itt megüt téged, akkor De-t ad neked, azonkívül még segít neked, hogy bűnös karmától szabadulj meg. Ha az ütlegelőnek a mérge még nem szállt el egészen és te akkor még a másik orcádat is odatartod neki, ha te még ott is hagyod őt odaütni, akkor nincs már megint úgy, hogy ő segít neked a bűnös karmának a kiegyenlítésénél és ugyancsak De-t ad neked? A fájdalom állapotában a testednek a karmája is el van távolítva. Minden ember hoz létre karmát, némelyek öltek korábban, másokat zaklattak, szidtak, gyűlöltek vagy még egészen más rossz dolgokat csináltak, mindez karmát hozott létre. Ennél egyfajta fekete alapanyagról van szó, amelyik szintén az emberi test területén található. Ez határozza meg egy embernek a szenvedését és a betegségeit, azt is meghatározza, a nehézségek milyen fajtájával fog találkozni egy ember, hogy egy üzlet nem jön össze, hogy az ember másoktól meg van ütve, szidva vagy valamilyen fajta szenvedést kap, mindez a karma által van okozva. Ha téged megüt vagy zaklat valaki, nemcsak úgy van, hogy a másik De-t fog neked adni, a szenvedésben a fekete karmád még De-vé is van átváltoztatva. Két nyereség egy csapásra, egy hétköznapi emberként két nyereséget lehet kapni egy csapásra, egy művelő számára ez azonban egy vizsga, amin túl kell jutni. Ha az ember a szenvedésben jól túljutott a vizsgán, akkor megemelkedik a xinxing, a xinxing emelkedése a szint emelkedését is jelenti, akkor a gong is növekedni fog, a De át fog változni gonggá. Az elvet behatóan elmagyaráztam nektek, hogy viszont ti átültethetitek-e ezt a gyakorlatba a művelésben, az saját magatokon múlik.

Valójában én nem csak azon vagyok, hogy a -t terjesszem, azon is vagyok, hogy olyasmit tegyek, amit előttem még sohasem tett meg egyvalaki sem, én valóban egy létrát hagyok hátra az embereknek, amivel a mennybe lehet emelkedni. Ameddig te ezen Dáfá szerint műveled magad, garantáltan el fogsz jutni a beteljesüléshez. Ezt a -t még senki sem magyarázta el korábban, mindenekelőtt az emberiségnél, ha ezt nem hiszitek el, akkor hát lapozzatok csak utána az összes könyvben régebbtől fogva máig, Kínában és külföldön. Mind a Dao De Jing[1], mind a Biblia vagy a buddhista szentírások sohasem nyilvánították ki ennyire a mennyei titkokat egy -ban.     

Sákjamuni egy buddha és az emberek úgy vélik, Sákjamuni buddha Fofá-t hagyott volna hátra, azonban Sákjamuni buddha saját maga mondta: ,,Az egész életemben nem hagytam hátra egy -t sem”. Az emberek nem tudják, mire gondolhatott ezzel, a csan-buddhisták aztán úgy vélik: Nem létezne ; ha még csak Sákjamuni buddha sem hagyott hátra Fofá-t, akkor senki sem mondott volna ki valaha is Fofá-t, nem szabadna erről beszélni és mihelyt kimondaná, úgy az nem lenne többé Fofá, ők teljesen a bivalytülökbe mentek (zsákutcába jutottak) [Az egy teljesen félrevezetett megértés volt.]. Nos, mire gondolt Sákjamuni buddha a szavaival? Sákjamuni egy istenség, azért született újra az embervilágban, hogy embereket váltson meg, a beteljesülése után buddha lett és ezáltal a szavai buddha-természetet hordoznak magukban. Ámbár a szavaival nem magyarázott el egy rendszerezett Fofá-t sem a műveléshez, úgy ezek mégis olyan szavak, amelyek buddha-természetet hordoznak magukban, a mindenkori szintnek a -alapelvei, és mégis ezek nem a világegyetemnek egy alapvető, rendszerezett -ja. Valójában a későbbi emberek által összefoglalt szentírások szintén nagyon hézagosak, ezek nem rendszerezettek és ez valóban így van. Sákjamuni ezt az akkori emberekre való tekintettel magyarázta el 2500 évvel ezelőtt és azonkívül Sákjamuni buddha még a mai emberiségnek a körülményeit is látta, ezért mondta Sákjamuni buddha az akkori időben, hogy az ő -jának nem lesz többé hatása a végének az idejében, a mai emberek ténylegesen nem is tudják többé megérteni Sákjamuni buddhának a szavait.     

Ugyanez érvényes a Bibliára a nyugati vallásban, a mai emberek nem is tudják többé valóban megérteni, mert a modern embereknek a gondolatai nagyon bonyolulttá váltak. Az emberek így vagy úgy értik meg és persze a valóságos érzések és előnyök szempontjából értik meg, a valódi tartalmat azonban már nem tudják többé felfogni a mai emberek.

Én mondom nektek, a „Zhuán Fálun” könyv valóban és igazán nagyon értékes, az emberiség egy könyve sem hasonlíthatja össze magát vele. Mert ez egy könyv a műveléshez, egy nagyon komoly Dáfá[2], amelyik embereket vezethet a beteljesüléshez. Éppen arról beszélt valaki, hogyha a „Zhuán Fálun” könyvet a kezébe veszi az ember, minden jel (írásjegy) aranyként fénylik. Gondolom, ha ti állhatatosan tovább tudjátok művelni magatokat, ha szorgalmasan el tudtok jutni a beteljesüléshez, akkor a szorgalmas előrejutásod folyamatában úgy lesz, vagyis a művelésed folyamatában úgy lesz, hogy te sok dolgot láthatsz vagy megélhetsz, ami rejtve marad a hétköznapi emberek számára. Ezek olyan jelenségek, amelyeket a hétköznapi emberek sem megtapasztalni, sem megérezni nem tudnak, abban az időben fogod felfedezni, mit jelent végezetül ez a könyv. Mindegy, mit is mondok itt, ezek hát egyre az én szavaim, ha még többet mondok, akkor megint nagyon misztikusan hangzik, gondolom, az a legjobb, ha ti saját magatok ismeritek fel és ezt saját magatok erősítitek meg. A szavaimmal csak azt akartam mondani nektek, hogy ez a rendkívül értékes.     

Mikor én akkoriban elkezdtem ennek a -nak a terjesztését, sok magas élőlény létezett, sok nagy megvilágosult, aki nem akarta hagyni, hogy terjesszem. Azt mondták, az emberiségnek az erkölcse ámde már ilyen mértékben romlott volna és te még ilyen jó dolgokat akarsz terjeszteni. Még az emberiség legjobb korszakaiban sem hoztad elő és terjesztetted, és most előveszed és terjeszted? Minden istenségnek ez a gondolata van.

Gondoljatok csak utána. Éppen a De és a karma kérdéséről beszéltem. Karma és De kísérik az embereket, amikor újraszületnek, semmit sem tudsz magaddal vinni ennek a világnak a dolgaiból, csak ezek a dolgok fognak embereket kísérni a reinkarnációnál. Ha reinkarnációról van szó, akkor szeretném megmondani nektek, hogy az igaz, amikor a vallások arról beszélnek, hogy az emberek a halál után más dimenziókba mennek, különösen a keleti vallásokban beszélnek arról, hogy létezik a reinkarnációnak a hat útja, az emberek valóban újraszülethetnek. A művelési körökben egyáltalán semmi kétely sem létezik ebben, mindannyian egészen világosan látják ezt. Miért születhetnek az emberek újra? Némelyek persze mondják, az emberek nem egyszerűen halottak, ha meghaltak? Az, ami meghalt, az a rész, amelyik az élet folyamán az emberi ételeknek a fogyasztásán keresztül megnőtt, egy embernek az élete azonban nem halt meg.

Ha ezt a mostani emberiség fogalmaival szeretné elmagyarázni az ember, akkor gondoljátok át egyszer: Az emberi test molekuláris részecskékből áll, amelyek a felszínes anyagot képezik, ennyi tehát mindenki számára világos. A földnek a környezetében levő levegő, a fa, és a cement is, ami az épületekben van használva, valamint az acél különböző molekuláris részecskékből van összeállítva a felszínes anyaggá. A molekulák ugyancsak atomokból vannak összeállítva, az atomok ugyancsak neutronokból, elektronokból és atommagokból vannak összeállítva. Ha aztán az atommagoknál tovább kutat az ember a mélyben, akkor az atommagok ugyancsak kvarkokból vannak összeállítva, a kvarkok aztán ugyancsak neutrinókból vannak összeállítva, és ha aztán még tovább kutat az ember a mélyben, akkor az emberek már nem tudják tovább. Valójában úgy van, hogy amikor egy ember meghal, csak a felszínes dimenzióban levő, molekuláris részecskékből álló hús-vér teste van lehántva, egyszerűen le van vetve, mint egy ruhadarab. Azok a testi részek viszont, amelyek olyan anyagból vannak összeállítva, mint atomok, atommagok és még kisebb részecskék, mint kvarkok, egyáltalán nem halnak meg, egyáltalán nem is halhatnak el egy embernek a felszínes elmúlásával. Hiszen gondoljátok csak át, ha egy atommag hasad, akkor az egy atomrobbanás. Hogyan létezhetne olyan nagy erő egy ember halálánál, hogy azáltal az atommagok hasadnának? Ha a mostani tudomány maghasadásokat szeretne elérni, akkor ezekhez elég nagy hőenergiára (forróságra) és elég erős összeütközésekre van szüksége az embernek és csupán úgy következhetnek be a maghasadások valóban. Hogyan teremthetne hát elő egy emberi test ilyen nagy energiákat, hogy hasadásba hozza őket? Azonkívül egy embernek az elhamvasztása közbeni hőenergia (forróság) egyáltalán nem lehet elegendő ahhoz, hogy atommagokat hasadásra bírjon, ez tehát azt jelenti, hogy a krematóriumban levő tűz egyáltalán nem pusztíthatja el a testnek azt az anyagát, amelyik még mikroszkopikusabb alapanyagokból áll. Ha ez valóban osztódásra bírhatná rá a testednek az atommagjait, akkor az egy atomrobbanás lenne, ha egy emberi testnek az atommagtömege felrobbanna [nukleáris anyagai felrobbannának], akkor ez egy nagyvárosnak az elpusztításához vezetne. Hiszen atomokról van szó, az energia nagyon nagy. Miért nem történik ilyesmi? Ezáltal világossá válik, hogy az emberi testnek az atomi alkotórészei egyáltalán nem lettek elpusztítva.             

Ti mindannyian tudjátok, hogy az atommagok és az atomok óriási radioaktivitást fejtenek ki az emberek számára, más szavakkal ezek egyfajta energia. Valójában úgy van, hogy a még mikroszkopikusabb anyagnak, például a kvarkoknak a radioaktivitása még sokkal erősebb, mint az atommagoké. Akkor a neutrinóknak a radioaktivitása még számtalanszor nagyobb, mint a kvarkoké. Minél tovább halad az ember a mikroszkopikusba, úgy a részecskéknek az energiája egyre nagyobb lesz. Én mondom nektek, hogy a gongban, amit műveltek, léteznek ultraerős atomok, neutronok a még mikroszkopikusabb anyagig. Miért tud a gong, amelyik művelés által keletkezett, betegségeket gyógyítani? Miért változtathatja meg az emberi testet? Miért vihetnek végbe sok csodát a művelődő emberek? Mert a gong és a természetfeletti képességek ilyen nagyenergiájú anyagból vannak összeállítva. Ehhez jön még, hogy az ortodox művelésénél ez az anyag életet és egy jószívű természetet hordoz magában. Ez egy művelő főtestének a tudata által van irányítva. Ez az embernek a gondolatai által van irányítva, ez nincs úgy, mint a tudományos módszereknél, amelyeknél atomhasadás által rosszindulatú pusztítások vannak előidézve. Az az energia, amelyik a tudomány módszerei által van felszabadítva a mai atombomba-robbantásoknál, rosszindulatú, nem is célirányos, árt úgy az embereknek, mint más élőlényeknek is, és a károsodás az emberi környezetben szintén nagyon nagy. Annak az energiának viszont, amelyik a művelőknél van felszabadítva, van tudatossága, neki lehetnek pozitív hatásai. A kínai állami kutatóintézet munkatársai nálam is végeztek teszteket, meg tudták mérni az energiatömegeket, amiket a -magyarázatnál szabadítottam fel. A kínai állami intézet a nagyenergiák kutatására célzottan folytat kutatásokat a nagyenergiák fizikájában, ők mérőműszereket helyeztek el az előadóteremnek a négy sarkába, valamint a középpontjába, arra az asztalra is elhelyeztek egy mérőműszert, amelyiknél a -t magyaráztam. A méréseik közben felfedezték, hogy az általam felszabadított energiában – eltekintve az atomok leadott részecskéitől – a neutronoknak még figyelemre méltóan erős részecskéi voltak találhatók. Természetesen ők is csak eddig a lépésig tudtak mérni, még mikroszkopikusabb részecskék számára már nem voltak mérőműszereik. Ami nagyon meglepte őket, az volt, hogy az általam felszabadított energiamező egyenletes volt, az energia is célirányos volt. A mai tudományos kutatásban tudják, hogy a felszabadított atomi részecskék nem célirányosak, mindenhova odasugározhatnának, azonkívül a közelben erősek és a távolban gyengék, ami részesedik a sugárzásban, károsodást fog elszenvedni. Természetesen a mostani tudomány nem tökéletes és ha túl vakon hisz benne az ember, akkor az nagyon veszélyes az emberiség számára.                   

Éppen arról beszéltem, hogy egy embernek az élete nem fog meghalni az embernek a halálával, ezért az embernek az ősszelleme ki lesz szabadítva ezen dimenzió hús-vér testének a halálánál. Tulajdonképpen ő egy másik dimenzióban van, a születésnél válik eggyé ennek a dimenziónak a hús-vér testével. Ha aztán ennek a dimenziónak a teste meghal, az ősszellem megint ki lesz szabadítva. Ezáltal a reinkarnációnak a hatszoros körforgása is, amiről a vallásban beszélnek, valóban igaz, egy élőlény újraszülethet a reinkarnációnak a hat útjában. Emberek újraszülethetnek megint emberként, anyagként vagy állatként is újraszülethetnek. Akár magas élőlényként is újraszülethetnek és bármi másvalamiként is lehetséges az újraszületés.    

A buddhizmusban beszélnek a mennyei szemről, bölcsesség-szemről, -szemről, buddha-szemről stb., vagyis öt fokozat van. Ha eléred a -szemet, akkor az a világ, amelyik megmutatkozik a szemed előtt, többé nem ez a fajta. Milyen lesz akkor? Fel fogod fedezni, hogy a szemed minden dolgot átvilágíthat a mindenkori szinteden, te láthatsz aztán még mikroszkopikusabb anyagot, azonkívül még fel fogod fedezni, hogy minden anyagnak van élete. Ha az anyagok észreveszik, hogy láthatod őket, keresni fogják a kapcsolatot veled, nyelvileg vagy gondolati szinten kommunikálni fognak veled. Némely hétköznapi emberek biztosan azt gondolják, hogy ez abszolút őrültség, hihetetlen gyengeelméjűség. Természetesen ezek olyan dolgok, amelyek a művelés területéhez tartoznak, mi a Fálun Dáfá művelőinek magyarázzuk el ezeket. Ti mindannyian művelők vagytok, én nem is a hétköznapi embereknek magyarázom el, nem is szabad legyen tetszőlegesen elmagyarázva a hétköznapi embereknek, mert sok hétköznapi ember nem hisz ebben.   

Ha te aztán ennyire jutottál, akkor észre fogod venni, hogy bármely anyagi testnek az élete az előző életben talán ember volt egyszer, később meghalt és egy másik tárgyban született újra. Ha idáig magyarázom, akkor szeretném még egyszer megmondani, hogy az emberek az újraszületések folyamatában magukkal viszik a karmát, természetesen egyidejűleg a De-t is magukkal viszik. A mostani emberiség erkölcsének a hanyatlásával a De anyag egyre kevesebb lesz, a karma viszont egyre több lesz. Az élőlényeknek a kölcsönös újraszületetté válásával most úgy van, hogy nemcsak emberek hordoznak maguknál szurokfekete karmát, még a tárgyakon is szurokfekete karma található. Mivel az élőlények magukkal fogják vinni a karmát a reinkarnációnak a hat útján, így hát könnyen lehetséges, hogy az anyagnak bármely fajtája karmával van bemocskolva, minden betegségekhez vezethet. Ha a karma az emberi dimenzióban mutatkozik meg, akkor mikroszkopikus vírusok formájában. Most olyan sok karma létezik, hogy minden rendelkezhet karmával (viselhet karmát magán). Mint tudjátok, a korábbi kínai parasztoknál úgy volt, hogyha munka közben a mezőn megsebezték a kezüket, egy kevés föld után nyúltak, és a sebre kenték, aztán nem törődtek többé vele és a seb nagyon gyorsan újra meggyógyult. A mostani földet nem szabad még csak megérintened sem többé, ha hétköznapi emberek csak egy kicsit érintkezésbe kerülnek vele, könnyen lehetséges, hogy fertőzést kapnak és a seb aztán el fog gennyesedni, a legrosszabb esetben tetanuszt kapnak és belehalnak. Miért van ez így? Ez tehát azt jelenti, hogy a mostani földnek ráadásul karmája van (a mostani föld ráadásul karmát visel magán). Ha tehát az ember megnézi magának a földgolyót egy magas szint egyik dimenziójából, mindenütt csak karmát lát, mindenütt karma-hullámok hömpölyögnek. Mivel az emberi szem ezt nem láthatja, még igazán jónak találják.    

Ti mindannyian tudtok az influenzáról, ha egy meghűlés járványszerűen fordul elő, akkor valójában az egy óriási karma-hullám által van okozva. Olyan betegségek, mint a rák és az AIDS és így tovább egy rosszindulatú betegségkarmát hordoznak magukban, amelyik célirányosan jelenik meg. Az AIDS célirányosan olyan emberek számára jön, akik féktelenül járnak el a szexualitással, valamint a homoszexuálisok számára, ez egy még nagyobb sűrűséggel rendelkező karma. Azokon a területeken, amelyeken sok karma létezik, normális módon megbetegszenek az emberek. Ha egy területen egy erősen koncentrált karma lép fel, akkor ott járványok fognak létezni, azon a területen akkor ez azért van úgy, mert az emberek túl sok karmát hoztak létre.

Miért beszélek erről? Én láttam, hogy az emberiség erkölcse már nagyon veszélyesen messzire lecsúszott, ha ez így menne tovább, akkor az emberekre egy még nagyobb veszély várna. Ha az istenségek a mennyben az embereket többé nem tekintik embereknek, akkor áll fenn csupán valódi veszély. Az embereknek emberi viselkedésük van, egy embernek a külső megjelenésével az ember még nem feltétlenül ember, a majmoknak is van egy emberhez hasonló alakjuk. Ha az emberek nem tartják be többé az emberi erkölcsi keretet, ha elveszítették az emberi erkölcsi mércét, akkor az istenségek nem nevezik többé embereknek az embereket, akkor ez a legveszélyesebb az emberek számára. Mert az emberek istenségek által lettek teremtve, az istenségek törődnek is az emberekkel, a hagyományos emberi kultúrák az istenségek útmutatása alatt jelentek meg és ha az emberek aztán eltérülnek az emberi kerettől, akkor az istenségek ki fognak selejtezni téged. Én észrevettem, hogy a baktatásukban az emberek egészen öntudatlanul mindent elrontottak a nagy áramlatban, elrontották saját magukat, megrontották a társadalmat és különösen az emberi erkölcsöt rontották meg. Ami pillanatnyilag a legerősebben mutatkozik meg, az a kultúrának a démoni változása, ami az embereknek a temperamentumát [természetét] gonosszá hagyja válni, csupán így jelenhettek meg a társadalomban olyan dolgok, mint a maffia, drogfogyasztás és kábítószer-kereskedelem, szabados szexuális kapcsolat [promiszkuitás] és homoszexualitás, az emberek nagy hazugságtengerekben úsznak és még sokkal több dolog. Sőt ez már olyannyira van, hogy a maffiabandák vezérei dicsőítve vannak. Mindez előfordult, gondoljátok át egyszer, ez normális? Az emberiségnek a nézetei ilyen erősen megváltoztak. És ez nem elég, az emberek minden területen nagyon nagy démoni természettel rendelkeznek a gondolataikban. Az én -terjesztésemnek a célja mármost az, hogy kiszabadítsam az embereket ebből a veszélyes helyzetből és szeretném lehetővé tenni, hogy az emberek valóban elérhessék, hogy művelésen keresztül meg legyenek váltva. Ha te valóban tovább tudod művelni magad, akkor valóban el foglak juttatni a beteljesüléshez.        

Éppen ezekről a társadalmi jelenségekről beszéltem, azonban nincs úgy, hogy pillanatnyilag valami különösebbet szeretnék tenni a társadalomért, ezt nem is terveztem úgy. Ez a azonban embereket válthat meg, arra tanítja az embereket, hogy a jószívűség felé forduljanak, a xinxing szempontjából valóban alapjától fogva megváltoztathat téged. Sok ember ugyan nem műveli magát, ámde ha tudnak erről a -ról, jó emberekké fognak válni. Ha az emberek tudják, hogy a rossz tettek által olyan erősen árthatnak maguknak (taps), akkor jó emberekké fognak válni. Más szavakkal ez tehát azt jelenti, mihelyt az ortodox van terjesztve, az biztosan előnyös lesz a társadalom számára.

A terjesztésének ebben az éveiben mindig ugyanahhoz az elvhez igazodtam: felelősséget viselni az emberekért és felelősséget mutatni a társadalommal szemben, amikor ezt a dolgot teszem. Sohasem csinálok esztelenséget. Mindannyian tudjátok, hogy én a -t terjesztem, több mint ezer mérföldet jöttem Szingapúrba, ámde egy fillért sem akarok követelni tőletek ezért, egy szempillantás alatt megint elmegyek, az egyedüli kívánságom az, hogy hátrahagyjam nektek ezt a -t. Sok tanuló kérdez engem: Mester, ámde ebben a világegyetemben létezik az az elv: Veszteség nélkül nincs nyereség, a nyereség veszteséghez vezet, a veszteséggel nyereség jön. Nos, ha te bennünket minden fizetség nélkül váltasz meg, nekünk olyan sok jó dolgot adsz, ha te tanítod nekünk a Fá-t, védelmezel bennünket a művelés folyamán, segítesz nekünk a karma törlesztésénél, ha te a testünkbe még sok dolgot behelyezel és megoldod a problémáinkat különböző szinteken – mert a művelést saját maga végzi az ember, de a művelési energiát persze a mester csinálja – mit szeretnél te akkor bírni? Akkor azt válaszolom, hogy én semmit sem szeretnék bírni, én nem vagyok hozzátok hasonló, mert én mármost azért jöttem, hogy megtegyem ezt a dolgot. Ha én valamit bírni szeretnék, úgy én nektek ezt a szíveteket szeretném, a szívet a művelésre, a szívet a jószívűséghez. (taps)    

Nem vettem hát egy kicsit túl sok időt igénybe már? (mosolyog) Az esetben, ha van még egy kevés idő, akkor még mondhatok pár szót. Nagyon sok művelési út létezik buddhához, mint mindannyian tudjátok, a Fálun Gong, amit műveltek, az a -alapelvek, csak úgy van, hogy én nem Sákjamuninak az akkori idejéből való nyelvet használtam, az lehetetlen is lett volna, mert a mai nyelv már megváltozott, ezért nem is maradt számomra semmi más, mint hogy a mai nyelvet vegyem, hogy elmagyarázzam a -t, én tehát a mostani emberiség nyelvét veszem, azért hogy a művelési utat terjesszem. Létezik egy különbség a között, amit ma terjesztek, és Sákjamuninak az akkori Fofá-ja között. Miért van ez így? Mert a művelési módszer, amit a művelőknek adtam, valamint a művelési cél már nem ugyanaz korábbról, a szintekkel, valamint a művelőknek a xinxingjével szembeni követelmények még magasabbak, a gyümölcshelyzet is magasabb, mert az, amit elmagyarázok, a világegyetemnek a legalapvetőbb -ja. A szavak, amiket Sákjamuni buddha akkoriban kimondott, buddha-természetet rejtettek magukban, azt is lehetne mondani, hogy annak a szintnek a Fofá-ja volt, azonban ez nem az alapvető , amelyik egyszer az univerzumot teremtette, ez nem volt a legmagasabb igazság. A legmagasabb igazság az univerzumban mármost Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés. Mindegy, milyen anyagról is van szó, acélról, vasról, fáról, kőről, levegőről, vízről vagy földről, minden mikroszkopikus alapanyagnál úgy van, hogy az őseredeti forrásuktól fogva a felszínes anyaggá való fejlődésükig az Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés jellegekből állnak. Az egész világegyetem összes élőlényén és összes anyagán áthúzódik az Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés. Ezek tehát a világegyetemnek a legsajátosabb ősi (legőseredetibb) jellegei. Én a legegyszerűbb nyelvet vettem és nagyon világosan elmagyaráztam az elveket, a Dáfá olyan, mint egy piramis, minél tovább megy felfelé, annál egyszerűbb lesz, minél tovább megy viszont lefelé, annál óriásibb és bonyolultabb lesz. Így jön az tehát, hogy ez az emberiségnél és a világegyetem alacsony szintjein bonyolult. A legmagasabb ponton, ha a Fofá-nak a csúcsára ér az ember, ez akkor Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés, csak három szóval már le lehet írni. A világegyetemben bármely legmagasabb anyag és minden tényező „Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés”-ből van összeállítva, ez az univerzumnak a szelleme, ez pontosan a világegyetemnek a tulajdonsága, ez a Fofá-nak a valódi gyökere. Korábban ez a legmagasabb mennyei titok volt és sok magas intelligenciájú élőlény nem tudta ezt. Ámbár a könyvben sok mennyei titkot felfedtem, ezt ti is látjátok mindannyian, úgy viszont én nem árultam el tetszőlegesen mennyei titkokat. Ha Li Hongzhi ma tetszőlegesen mennyei titkokat árult volna el, ha én ezt bármilyen cél nélkül magyarázom el és ti aztán csak úgy örvendeztek egyszer, vagy ezt tudásként hallgatjátok meg magatoknak, akkor az azt jelentené, hogy én itt tetszőlegesen szabotálom a mennyei elveket. Ha ez így lenne, akkor Li Hongzhi ma nem állna többé itt, már rég megtorlás ért volna és többé nyomom sem lenne található. A terjesztésénél viselem értetek a felelősséget, avégett hogy magasra művelhessétek magatokat. A gyakorlatban is az egész idő alatt felelősséget viselek az emberekért, ténylegesen sok ember is létezik, aki felfelé (magasra) művelte magát. Ezáltal világossá válik, hogy én nem cél nélkül csináltam ezt a dolgot, vagyis nem úgy volt, hogy ezt egy hirtelen ötlettől vezérelve akartam csinálni és csináltam. Valójában ezen dolog számára már rég létezett a történelemben egy elrendezés, már rég meg lett téve minden előkészület ezen dolog számára. Hogy ma itt ülhettek és hallgathatjátok ezt a -t, ez is a ti sorsotok, eljött a sorskapcsolatotok. Mindegy, milyen gyakran születtél már újra a világban, ma eljött a sorskapcsolatod, és így tehát megkaphatod a -t.             

Ámbár Sákjamuni buddha nem pillantotta meg, milyen nagy ez az univerzum valóban, és ámbár a legkisebb anyagot szintén nem pillantotta meg, úgy ő mégis már eléggé messzire bepillanthatott a mikroszkopikusba. Ő láthatta, hogy egy homokszemben 3000 óriási világ létezik. Mit jelent ez a 3000 óriási világ? Például egy buddha láthatja, hogy ebben a tejútrendszerben 3000, az emberiség és menny közötti rendszerhez, az istenségek és buddhák közötti élőlényeknek a rendszeréhez hasonló rendszer és az emberi társadalomhoz hasonlító rendszerek is léteznek. Mindegyik nagy világban megszámlálhatatlan élőlény létezik, hasonlít a mennyei istenségek és a földgolyó emberisége közti rendszerhez. A Buddha azt mondta, hogy egy homokszemben még 3000 létezne ezekből a világokból, akkor gondoljatok hát csak utána, Sákjamuni már ilyen mikroszkopikus dolgokról, ilyen lenyűgöző dolgokról beszélt, és ezek egyáltalán nem misztikus dolgok. Egy példát hozok fel: A föld a nap körül kering, a mostani tudósok felfedezték, hogy az elektronok ugyanazon az úton és módon köröznek az atommagok körül, milyen különbség létezik hát a földhöz [viszonyítva], mikor az megkerüli a napot (a nap körül kering)? Ez ugyanaz. Ha az elektron olyan nagyon fel lenne nagyítva, mint a földünk, akkor meglátnád, hogy léteznek-e rajta élőlények vagy sem és milyen sok élőlény létezik, azt is látnád, milyen formában léteznek ezek az élőlények. A még mikroszkopikusabban még mikroszkopikusabb élőlények léteznek. Sákjamuni arról beszélt, hogy egy homokszemben 3000 óriási világ létezik. Ha mi ezen az úton kutatunk tovább, ha mi azt követjük, amit Sákjamuni kinyilvánított, vagyis hogy ebben a homokszemben 3000 óriási világ létezik, akkor hát a homokszemben levő 3000 világban nincs úgy, mint az emberiségnél, hogy léteznek folyók, tavak és tengerek? Akkor hát léteznek még homokszemek a folyókban, tavakban és tengerekben? Akkor talán nem létezik még 3000 óriási világ is azokban a homokszemekben? Ha tehát ez ennek a logikának az útján fejlődik tovább, akkor nem létezik még a homokszemeknek a homokszemeiben is 3000 óriási világ? Én felfedeztem, hogy ezek megszámlálhatatlanok, még a még magasabb szinteknek a nagy megvilágosultjai is azon a véleményen vannak, hogy léteznek leírhatatlanul mikroszkopikus élőlények és anyag. Nos, milyen fokig lehet mikroszkopikus az anyag? Még a még magasabb szinteken levő istenségek és buddhák sem láthatják az ősforrást, ők nem tudhatnak az anyag természetének az ősforrásáról. Az emberiségnek a tudománya még csak egy elemi iskolás színvonalon sincs ebben a tekintetben. Sohasem fogja megtudni és soha nem is fogja tudni összemérni magát a Fofá-val. A mostani tudomány csak a neutrinók és kvarkok szánalmas ismeretéig vitte, ez valójában szintén úgy van, hogy a modern tudomány a kvarkok és neutrinók létezését csak kísérletileg ismerte fel, még nem látták ezeket, nem is létezik ilyen nagy nagyítású mikroszkóp. Ezért mondtam éppen, Sákjamuni szintén nem látta az anyagnak az ősforrását, ő szintén nem látta az univerzumnak a legnagyobb anyagát, ezért később még a következőt mondta:,,A nagysága külső nélkül, a parányisága belső nélkül”, ez olyan nagy, hogy ennek az univerzumnak nincsen széle (határa), ez olyan kicsi, hogy nem lehet megpillantani az anyagnak a mélyét. A tathágata-buddhák már igazán nagyszerűek, ő már eddig a fokig megpillanthatta, és mégsem láthatta meg a végét.                

Ez tehát azt jelenti, ez az univerzum figyelemre méltóan nagy, az anyag óriási és bonyolult. Ha az ember az anyagnak az ősforrását említi meg, úgy azt tulajdonképpen már nem lehet többé anyagnak nevezni, ez akkor a -nak az ereje és az Igazságosság, Könyörületesség és Elnézésnek a jellegei, amelyek őstényezőket kezdeti anyaggá állítanak össze, később aztán ezek az Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés által megint különböző szinteken levő még nagyobb anyaggá vannak összeállítva, ez aztán tovább megy a következő nagyobb szintnek az anyagáig, és aztán tovább megy az emberiségnek ismerős neutrinókig, kvarkokig, atommagokig, atomokig, molekulákig – odáig a felszínes anyagig, mind az Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés jellegeiből vannak képezve. Ezáltal ennek a világegyetemnek a végső elve az ,,Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés”, ez a Fofá-nak a gyökere.

Három szóról könnyen lehet beszélni, ha viszont ez a kiterjed, akkor ez nagyon nagy. Az „Igazságosság” sok különböző szintnek az elveit tartalmazza, a „Könyörületesség” és az „Elnézés” is sok különböző szintnek az elveit tartalmazza. A hétköznapi emberekhez érkezve az ,,Igazságosság” olyan dolgokat tartalmaz, mint jóság, hűség, illedelmesség, bölcsesség, megbízhatóság és így tovább, az emberek sok elvét. A ,,Könyörületesség” érzelmeket foglal magába a hétköznapi embereknek a szintjén, mindezek -alapelvek, amelyek az Igazságosság, Könyörületesség és Elnézésből, az univerzumnak a valódi lényegbevágó Dáfá-jából fakadtak.

Ha odajutunk, hogy az érzelmekről beszéljünk, ha az emberiségnek nem lennének érzelmei, akkor két állapot léphetne fel: Az egyik olyan érzéstelen lenne, mint a földönkívüliek teremtményeinél, a másik olyan lenne, mint az istenségeknél, az ember könyörületességgel rendelkezne. Pontosan mivel az embereknek érzelmeik vannak, lehetnek csupán emberek. Az emberek boldogok vagy sem, ezek érzelmek. Az emberek ezt szeretik, és más dolgokat nem, némelyekkel bosszúságod van, némelyekkel barátságot kötsz, némely dolgokat örömmel intézel el, te ilyen és olyan sok pénzt akarsz kapni, te egy magas hivatalnok akarsz lenni, minden öröm, amivel te minden dolgot elintézel és minden, amit te így elképzelsz, minden az embervilágban az érzelmekben van. Az emberek ugyancsak makacs törekvésre vannak ragadtatva az érzelmek által. Ha a eljutott az emberi társadalomnak a lépéséig, akkor emberek vannak teremtve, meg van teremtve az embereknek a dimenziója, egyidejűleg meg van állapítva az embereknek az állapota. A művelésnél tulajdonképpen arról van szó, hogy kilépjünk az emberi állapotból, az érzületek [a ragaszkodások], amelyeket a folyóban magukkal sodornak az érzelmek [amelyeket érzelmek hajtanak], le kell legyenek vetve. A művelésnek a folyamatában lépésről lépésre könnyedén kell legyenek véve, ezáltal az ember aztán lépésről lépésre meg is fog emelkedni. Némely embereknek úgy tűnik, mintha az élet teljesen unalmas lenne érzelmek nélkül, az ember nem nézne többé filmeket, a csinos barátnőket szintén nem keresné többé az ember, nem vágyakozna többé ínyencségek után, ámde ez teljesen értelmetlen lenne, vagy? De én azt mondom nektek, neked csak azért van ez a felismerésed, mivel a hétköznapi emberek perspektívájából szemléled a dolgot! Ha egy magasabb szintre emelkedtél, akkor fel fogod fedezni, hogy ott létezik annak a szintnek a csodálatos állapota, minden pompásabb, mint az embereknél, és annyival pompásabb, hogy nem lehet szavakkal leírni, ha viszont te szeretnéd megkapni azt a szépséget, akkor feltétlenül le kell vesd azokat az érzületeket, amelyek emberi előnyökre törekeztetik a hétköznapi embereket az érzelmek hajtása alatt. Csupán ha leveti az ember a hétköznapi emberek ragaszkodásait, kaphat még szebb dolgokat.             

Ti mindannyian tanulók vagytok, az én követelményeim veletek szemben a művelés folyamatában talán nagyon magasak. Ha a művelési folyamatban a hétköznapi embereknek a valódi ragaszkodásai még nem lehetnek elengedve, akkor az nem tesz semmit. Ha közületek mindenki elérhetné ezt már a mai -magyarázatom után, akkor ti egy szempillantás alatt buddhává válnátok. (taps) Ez viszont nagyon nehezen érhető el kezdők számára, hogyan lehetne hát, hogy az ember egyszerre minden emberi dolgot elengedhessen? Ti mindannyian nagyon jól érzitek magatokat, ha itt ültök és hallgatjátok a -magyarázatot, szívesen is hallgattok engem, mert ez az ortodox -nak a hatalmas erénye által jön. Az az energia, amit egy ortodox magával hoz, könyörületes, harmonikus, képes arra, hogy eltávolítson és megváltoztasson minden becstelen (nem őszinte) tényezőt. Ezáltal történik meg, hogy ti mindannyian nagyon jól érzitek magatokat, ha itt ültök. Ha később sikeresen műveltétek magatokat, az szintén így lesz. Egészen a kezdetén még nem érhetitek ezt el, mert még túl sok ragaszkodás létezik, amelyik még nincs eltávolítva, az őszinte gondolatok még nem elég erősek. Érzelmi súrlódások és előnyök súrlódásai, amelyekbe a hétköznapi emberek társadalmában ütközöl, még okozhatnak bizonyos zavarásokat, aztán ehhez jönnek még a testednek a fájdalmai, amikor karma van eltávolítva, ez kellemetlen, a szenvedésben azonban látható, hogyan uralkodhat saját magán az ember, ha te saját magad meg tudsz emelkedni, ha te nem ugyanúgy jársz el a konfliktusokkal, mint a hétköznapi emberek, akkor te megemelkedtél, akkor megerősítetted az őszinte gondolataidat. Ha mások megütnek téged és te tudsz arra emlékezni, hogy te egy művelő vagy, ha neked eszedbe jut, hogy ők hétköznapi emberek és te viszont más vagy, akkor azon vagy, hogy megemelkedj. Ha te valóban el tudod érni, hogy ne üss vissza és ne szidj vissza, ha mások előnyökért küzdenek veled, ha te aztán egy nyugodt szívvel közelíthetsz a dologhoz és ámbár csak egy gondolatnyi a különbség, ámde te már 1000 mérföldnyi távolságra vagy az emberektől. Ha viszont szeretnéd elérni ezt a lépést, akkor te lassan ki kell műveld magad a hétköznapi emberek között, csupán úgy érheted el. Egyszerre elérni ezt, csak nehezen valósítható meg. A ragaszkodások a gyakorlatban és a megpróbáltatásokban kell legyenek levetve, csupán akkor a legszilárdabb a művelés felfelé.           

Az emberi tudomány sohasem fogja elérni a buddháknak a szintjét. Miért? Mert az emberek bölcsessége magas intelligenciájú élőlények által van irányítva és féken tartva. És ez miért? Mert az emberek istenségek által vannak teremtve, az embereknek az alapelvei meg is vannak fordítva. Mi egy ,,buddha”? Ő a védelem azon szint minden élőlénye számára, ő a védelmezője minden élőlénynek, ő a védelmezője a világegyetem igazságának. Gondoljátok át egyszer, az embereknek mindenféle ragaszkodásuk van, hírnév, gazdagság, sok érzés és vágyakozás, irigység, talán nem veszekednének a buddhákkal, ha odajutnának? Hogyan lehetne az?! Ezért te le kell vesd a hétköznapi emberek között ezeket az emberi érzületeket, csupán úgy érheted el azt a szintet és azt a helyzetet. Most némely szerzetesek azt mondják a hétköznapi embereknek: „Te buddha vagy! Ha szútrákat szavalsz, akkor a halálod után buddha leszel. Ebben semmi kétség!” Ez egyszerűen a buddhák megrágalmazása, a -nak a megrágalmazása. A szerzetesek azok emberek, azok is, akik valóban művelhetik magukat, semmi továbbiak, mint művelődő emberek, ha nem művelik jól magukat, akkor hasonlóak a hétköznapi emberekhez, ők egyáltalán semmik (senkik), ha te aztán hibákat követsz el, akkor a bűnök még súlyosabbak, mint a hétköznapi embereknél, akkor ezt úgy hívják: „A Buddha ruháival szabotálni a Fofá-t”, ezért nem kellene olyan vakon higgyetek a nem igaz művelő szerzetesekben. A valódi művelésnél az emberi szív műveléséről van szó, ha az emberi érzületek nincsenek levetve, akkor az a szint sohasem lesz elérve. Feltéve, hogy az emberek ezt elérhetnék tudományos technikákon keresztül, akkor valóban kitörhetne egy nagy csillagháború, egy nagy kozmikus háború törne ki, tehát hogyan hagyhatna téged a Buddha ezt elérni? Ez csak a tudomány fantáziája, amelyik persze sohasem válhat valóra. Ha az emberek valóban még magasabb szintekre akarnak jutni, ha ők még magasabb élőlényeket akarnak megismerni, ha te saját magad egy magas élőlénnyé szeretnél válni, ha te valóban meg akarod ismerni a világegyetemnek az igaz alapelveit, akkor csak egyetlen egy út létezik, amelyet itt művelésnek hívnak, ez csak így lehet. Ezért mondom én nektek, ha ti a jövőben konfliktusokba ütköztök a hétköznapi emberek társadalmában, súrlódásokba ütköztök a xinxing tekintetében, ha valaki felidegesít téged, ha valaki megkaparintja az előnyeidet, ha valaki bosszant téged, ha keserűségbe botlasz, akkor én mondom nektek, hogy ez nem feltétlenül valami rossz dolog. Ha te valóban művelni szeretnéd magad, akkor én mondom neked, hogy számodra az életutad újólag el lesz rendezve. Miért kell legyen újonnan megtervezve? Mert az emberek egy embernek az életével rendelkeznek, mielőtt az emberek művelik magukat, ezeknek a jövőjük szintén egy hétköznapi embernek az élete, könnyen lehetne, hogy egy bizonyos napon egyszerűen vége van az életnek. Némely emberek talán egy kicsit hosszabb ideig élnek, ámde egy bizonyos napon őket is elérhetné egy nagy (komoly) betegség, amelyik aztán sok évig elhúzódna. Hogyan tudnák művelni magukat az ilyen emberek? Egyeseknél az is lehetséges lenne, hogy egy nagy nehézségbe ütközzenek, ezáltal szintén nem tudnák többé művelni magukat. Ezt az utat meg fogom tisztítani számodra, mindezeket a dolgokat el fogom távolítani és el fogok rendezni egy művelési utat. Természetesen hétköznapi emberek számára ezt nem lehet tetszőlegesen megtenni, csak művelők számára lehet megcsinálni.                   

Miért olyan különlegesek a művelők? Mert az emberek nem azért élnek, hogy emberek legyenek, az életed nem erről a földgolyóról származik, a te életed magas szinteknek egy dimenziójából jön, a te emberi életednek a célja oda visszatérni, ezért úgy van, hogyha megjelenik a szív a művelésre, még fényesebben ragyog, mint az arany, a tíz égtáj világában minden buddha láthatja ezt. Ha az embereknek megvan ez a gondolatuk, tehát ha művelni szeretnék magukat, akkor az mármost ilyen értékes. A hétköznapi embereknél semmi sem lehet tetszőlegesen megváltoztatva, mert normális módon, ha a hétköznapi emberek rosszat tettek az előző életükben, akkor azt pontosan ebben az életükben kell visszafizessék. Ha az ember tetszőlegesen eltávolítaná a karmát számukra, ha tetszőlegesen eltávolítaná a nehézségeiket, akkor az azt jelentené, hogy az emberek rosszat tehetnének, anélkül hogy visszafizessék. Ez a buddha-alapelvek szabotálása lenne, vagyis a mennyei szabotálása. Hogyan létezhetne hát ilyesmi? Az abszolút lehetetlen. A buddhák, taók és istenségek mindannyian megőrzik a világegyetemnek az alapelveit, megőrzik az Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés -alapelveit, ha tesznek valamit. Ezért mondtam azt, egy művelő számára úgy van, ha szenvedéseket visel el és démoni nehézségekbe ütközik, négy dologgal van kárpótolva. Ha mások zaklatnak téged, ha megszerzik az előnyeidet, ha megkapják az előnyeidet, akkor De-t fognak adni neked, és ez még nagyobb előnyökké lehet átváltoztatva. Egyidejűleg úgy van, hogyha szenvedéseket viselsz el, te a vesztesek oldalán állsz, vagyis te szenvedéseket viselsz el, ezáltal a te saját karmád még De-vé lesz átváltoztatva, amennyi szenvedést elviselsz, annyi lesz átváltoztatva. Vagyis te szintén egy művelő vagy, ha a konfliktusokban nem úgy cselekszel, mint mások, ha te belsőleg másképp szemléled a kérdést, mint ő, akkor a művelési energiád növekedett. Miért? Mert a xinxinged megemelkedett. Amilyen magas a xinxing, olyan magas a művelési energia, ez egy abszolút igazság. Ha a művelési energia kellene nőjön, anélkül hogy a xinxing meg lett emelve, akkor az lehetetlen, mert az univerzumnak a -ja megfékez minden élőlényt. Az univerzumnak minden alapanyaga élőlény, mind az Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés által lettek teremtve, ezért ők is megfékezik az embereket. Ha te nem felelsz meg ennek a mércének, akkor az összes tényező nem hagy téged felfelé jutni. Ez úgy van, mint annál az alapelvnél, amit korábban már elmagyaráztam: Ha egy üveget, piszokkal teletöltve, a vízbe dob az ember, akkor egy,,blutty”-tyal már a fenékre jutott. Ha kiszedsz egy keveset a piszokból, akkor egy kicsit feljebb úszhat, minden picikével egy kicsit feljebb úszhat. Ha teljesen kiszedted a piszkot, akkor nem is tudod többé lefelé nyomni, újra és újra felfelé fog úszni, mert most ebben a helyzetben kellene legyen. Ha te valóban művelni akarod magad, akkor az úgy van, mint a piszok kiszedésénél, amennyit ki tudsz szedni, annyira tudod magad felfelé művelni. Ilyen ez az elv.                   

Sok elmagyarázni való létezik, mert szeretnék mármost több -t megkapatni veletek, innen ered az, ha egyszer elkezdtem a magyarázattal, nagyon sokat szeretnék elmondani nektek. Természetesen azokat a dolgokat, amiket szeretnék elmagyarázni, nem is tudom elmagyarázni nektek ebben a nagyon korlátozott időben. A „Zhuán Fálun” könyv néhány Kínában tartott -magyarázatnak a tartalma abból az időből, amikor a művelési utat terjesztettem, összefoglaltam azokat és azután személyesen átjavítottam, csupán aztán lett kiadva, ezért ez az a , amelyik szisztematikusan vezethet benneteket a művelésnél. Jelenleg még léteznek a tanfolyamaimnak a hang- és filmfelvételei, azokat referenciaként használhatjátok a tanuláshoz és meghallgathatjátok.   

Azt is el szeretném mondani nektek, hogy én teljesen beleolvasztottam ebbe a könyvbe a Fofá-nak a hatalmas erejét és a sokoldalú képességeimet, mindent beleolvasztottam ebbe a -ba. Mindegy, hogy az a videó, a hangfelvétel vagy a könyv, ameddig tanulod, meg fogsz változni; ameddig olvasod, el lesznek távolítva a betegségeid; ameddig műveled magad, a tested alapjától fogva meg fog változni; ameddig állhatatosan továbbműveled magad, meglesznek a képességeid, fogsz tudni látni, fogsz tudni hallani, fogod tudni érezni a Dáfá hatalmas jóságát. Ami az igaz művelőket illeti, úgy én neked fogom adni a Fofá összes hatalmas erejét. Ameddig műveled magad, meg fogod ezt kapni. Természetesen nem is kaphatod meg, ha nem műveled magad.

A könyvnek a tartalma nagyon magas és mélyenszántó, az első alkalommal való olvasásnál ezt nem láthatod. Mert úgy kell legyen, hogy ti lépésről lépésre művelitek magatokat, az egész a hétköznapi emberek szintjén indul el, akkor tehát létezik ennek a szintnek a -ja, hogy vezethessen téged a művelésnél. Ha viszont megemelkedtél a művelésnél, akkor nem megy többé, ha te továbbra is ezeket az alapelveket használnád fel a művelés irányításához. Ha te például a középiskolában vagy és mégis továbbra is az elemi iskola könyveit veszed irányításként, akkor még mindig egy elemi iskolás vagy. Ha az egyetemen vagy és mégis továbbra is az elemi iskola könyveit veszed irányításként, akkor még mindig egy elemi iskolás vagy. Ez tehát azt jelenti, ha te művelés által egy bizonyos szintre jutottál, akkor annak a szintnek a -ja meg fog mutatkozni neked irányításként a művelés számára, csupán így művelheted magad felfelé. A „Zhuán Fálun” könyvben összefoglaltam a -alapelveket a hétköznapi emberek látókörétől fogva a világegyetemben levő legmagasabb szintekéig, minden szintnek a -alapelvei bele vannak olvasztva ebbe a könyvbe, ámde a felszínen ezt nem lehet látni. Ha ezt az első alkalommal olvassa az ember, akkor ezek olyan alapelvek, milyen kellene legyen egy jó ember. Ha ezt a második alkalommal olvasod, megállapítod, hogy tulajdonképpen ez többé nincs úgy. A harmadik alkalommal fel fogod fedezni, hogy ez egy a valódi műveléshez való könyv. Ha aztán még tovább olvasod, akkor felfedezed, hogy ez egy mennyei könyv. Neked ugyanaz a szó különböző szinteken és különböző látókörökön különböző felismeréseket fog feltárni, egy másik megértés is fog létezni. A tartalom, amelyik bele van olvasztva ebbe a könyvbe, figyelemre méltóan nagy. Most már sok ember létezik, aki olvassa ezt a könyvet, némelyek már több mint százszor elolvasták és még mindig olvassák. Ha tízezerszer is elolvastad, nem fog úgy tűnni neked, mintha semmi több felfedezni való sem létezne, egészen ellenkezőleg, úgy fog tűnni neked, mintha még sok dolog létezne, ami korábban elkerülte a figyelmedet, te még mindig nagyon sokat fogsz megérteni ebből, ezért ennek a könyvnek az értéke figyelemre méltó. Én itt nem is mehetek bele minden részletbe és nem magyarázhatom el. Ha viszont te művelheted magad, akkor gondolom, hogy lelkiismeretesen kellene továbbtanuljad, ismételten kellene olvassad, akkor mindent meg fogsz kapni. Minden kérdés, ami az első alkalommal való olvasásnál az eszedbe jut, meg lesz válaszolva a második alkalommal való olvasásnál. De új kérdések fognak felmerülni, ámde ezek is választ fognak találni a harmadik alkalommal való olvasásnál. A további olvasásnál aztán még magasabb kérdések fognak felmerülni, ámde ameddig a könyv olvasását állhatatosan tovább végzed, a válaszok meg lesznek adva neked.     

Nem tudom, hogy tetszett-e nektek a magyarázatom. (taps) Vágyom arra, hogy ti állhatatosan tovább tudjátok művelni magatokat felfelé, így valamivel magasabban magyaráztam. Ha valami nem volt helyénvaló, akkor azt nyugodtan megmondhatjátok. Köszönöm nektek. (hosszan tartó taps)   

(Utolsó – német – változtatás 2009. május)

(Utolsó – magyar – változtatás 2010. október)

 

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch

Falun Fofa (Fa-Erklärung zur Gründungsfeier des Falun Dafa Vereins in Singapur 1996)

http://www.falundafa.de/

http://www.falundafa.de/herunterladen/Singapur_1996-GF.doc

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.

 [1]              A fordító megjegyzése: Dao De Jing, Tao Teking-ként is ismert, aminél a három írásjegy egyenként lefordítva azt jelenti „Dao – az Út“ „De – az erény“ és „Jing – szentírások“, Lao-ce által hátrahagyott írás és a taoisták útmutatója, a könyv 5000 írásjegyből áll és a hagyomány szerint Lao-ce röviddel az emberiség elhagyása előtt kérésre írta le.

[2]              A fordító megjegyzése: a Dafa 2 írásjegyből áll, aminél a Da-t nagynak és a Fa-t tannak lehet lefordítani