hu.FalunDafa.org

1. FEJEZET
 

Az embereket magas szintre vezetni

A Fá és a művelési út terjesztése alatt felelősséget vállalok a társadalomért és a tanítványokért. Az eredmények jók és az egész társadalomra gyakorolt hatás is egész jó. Néhány évvel ezelőtt volt sok csigong-mester, aki művelési utakat terjesztett. Minden, amit elmagyaráztak csak a gyógyítás és az egészségmegőrzés szintjéhez tartozott. Természetesen nem azt állítom, hogy az ő művelési útjaik nem voltak jók, csak azt mondom ezzel, hogy nem terjesztettek dolgokat magas színvonalon. A csigong helyzetét az egész országban ismerem. Belföldön és külföldön is én vagyok pillanatnyilag az egyetlen, aki magas szinten terjeszti a csigongot. Miért nem csinált még senki sem ilyen dolgot, hogy egy művelési utat magas szinten terjesztene? Azért, mert ez nagy problémákat érint, mély történelmi háttértudást kíván, egy nagyon nagy területet ölel fel és az azokra vonatkozó problémák is nagyon kényesek. Nem is terjesztheti egy hétköznapi ember, mert ez számos művelési iskola dolgaival van kapcsolatban. Mindenekelőtt van sok olyan gyakorló, aki ma ezt, holnap azt a csigongot tanulja, ezzel rendezetlenné teszi a testét és biztos, hogy nem tudja majd magát magas szintre művelni. Miközben mások az egyetlen fő úton haladva magas szintre művelik magukat, az előbbiek csak mellékutakat választanak. Ha ezt gyakorolja, az zavarja; ha azt gyakorolja, ez zavarja; minden zavarja. Nem tudja magát tovább művelni.

Mindezt rendbe hozzuk, a jót megtartjuk, a rosszat eltávolítjuk; biztosítva ezzel, hogy a jövőben majd művelni tudd magad. De tényleg azzal az őszinte céllal kell jönnöd, hogy a Dáfá-t tanuld. Ha különböző függőségeket tartasz fenn és azért jöttél, hogy természetfeletti képességekre tegyél szert, vagy betegségeket akarsz gyógyítani, vagy csak különböző történeteket akarsz hallani, esetleg valamilyen rossz szándékod van, akkor nem megy az egész. Ahogy említettem már, én vagyok az egyedüli, aki ezt a dolgot véghez viheti. Ilyen dologra nincs sok alkalom és én sem fogom ezt mindig terjeszteni. Úgy gondolom, hogy azok, akik személyesen hallgatják az előadásaimat, komolyan mondom... majd később rájössz, hogy ez az időszak milyen értékes. Természetesen mi hiszünk a sorskapcsolatokban és az a tény, hogy mindannyian itt vagytok, a sorskapcsolatnak köszönhető.

Gondolj bele, mit is jelent a csigong magas szinten való terjesztése. Ez nem az emberek megváltása? Ha az emberek megváltatnak, az azt jelenti, hogy az igazi művelésnél vagy, itt már nem a gyógyításról és az egészségmegőrzésről van szó. Tehát az igazi művelésnél nagyon magas elvárásokat állítunk fel a tanítványok Xinxingjével szemben. Mivel mindannyian azért jöttünk, hogy a Dáfá-t tanuljuk, igaz művelőnek kell tekintened magad, és le kell mondanod a ragaszkodásaidról. Ha különböző más szándékkal jöttél csigongot és a Dáfá-t tanulni, semmihez sem fogsz hozzájutni. Elmondok neked egy igazságot: az ember egész művelése egy olyan folyamat, amelyben az ember fokozatosan megszabadul függőségeitől. A hétköznapi emberek társadalmában az emberek küzdenek egymással, becsapják és egy kis személyes előnyért megbántják egymást. Evvel a mentalitással fel kell hagyni. Főleg nekünk, akik manapság gyakorlunk, kell leginkább felhagynunk evvel a mentalitással.

Nem beszélek itt gyógyításról, nem is gyógyítunk betegségeket. De ha neked, mint igaz művelőnek beteg a tested, nem tudod magad művelni. Meg fogom tisztítani a testedet. A test tisztítása csak azokra korlátozódik, akik tényleg azért jöttek, hogy a csigongot és a Fá-t tanulják. Egyet azért hangsúlyoznánk: ha nem tudsz lemondani gondolataidban a ragaszkodásodról és a betegségedről, nem tudunk mit tenni, tehetetlenekké válunk veled szemben. Hogy miért? Mert ebben a világegyetemben létezik egy alapelv: A buddhista tanok alapján a hétköznapi emberek ügyeinek sorsszerű összefüggése van. Születés, öregedés, betegség és halál egyszerűen jelen van a hétköznapi emberek között. A karma - ami a korábbi rossz cselekedetek által jön létre - betegségeket és nehézségeket okoz. A szenvedés elviselése a karma-tartozás kiegyenlítése és azt nem lehet csak úgy megváltoztatni. Ha valaki ezt megváltoztatná, az azt jelentené, mintha nem kellene kiegyenlítenie a tartozását. Nem szabad csak úgy tetszés szerint önkényesen ezt megváltoztatni, különben az egyenlő egy rossz tett elkövetésével.

Egyesek azt vallják, hogy másokat kezelni, betegségeiket megszüntetni és egészségüket fenntartani, jócselekedetnek számít. Nézetem szerint ők nem gyógyították meg a betegségeket, nem is szűntették meg teljesen, csak későbbre halasztották vagy más dolgokká változtatták át azokat. E nehézségek tényleges megszűntetéséhez a karmát kell eltávolítani. Ha egy ember tényleg tud betegségeket gyógyítani és alaposan el tudja távolítani a karmát, akkor ennek az embernek a szintje már nem alacsony. Ő már felismert egy alapelvet, miszerint a hétköznapi emberek alaptörvényeit nem szabad tetszés szerint szabotálni. Ha egy művelő a művelés során együttérzésből valami jót cselekszik, meggyógyít másokat, eltávolítja a karmájukat és védi az egészségüket, az megengedett, de teljesen ő sem tudja őket meggyógyítani. Ha egy hétköznapi embernek a betegségeit tényleg teljesen meg lehetne szűntetni, ha egy hétköznapi ember, aki nem műveli magát, úgy menne ki innen, hogy semmiféle betegsége nem lenne már, az ajtón kívül még ugyanolyan hétköznapi ember maradna. A többi ember között ugyanúgy harcolna saját személyes érdekeiért, mint a hétköznapi emberek. Hogyan is távolíthatnánk el a karmáját minden további nélkül? Ez egyáltalán nem megengedett.

Miért lehet ezt a gyakorlóknak megtenni? Mert a gyakorló a legértékesebb. Művelni akarja magát, így ez az általa megalkotott gondolat a legértékesebb. A buddhizmusban a Buddha-természetről beszélnek; attól kezdődően, hogy a Buddha-természet megjelenik, tudnak segíteni neki a megvilágosultak. Hogy mit is jelent ez? Ha engem kérdezel, mivel magas szinten terjesztem a csigongot és magas szintű alapelvekről van szó, az érintett problémák is nagyok. A világegyetemben, amint megfigyelhetjük, az emberi élet nem ebben a társadalomban keletkezett. Az ember igazi élete a kozmikus terekben keletkezett. Mert nagyon sok különböző anyag létezik ebben a világegyetemben, ami életet tud teremteni. Ezek az anyagok kölcsönös mozgások által is tudnak életet teremteni, ami azt jelenti, hogy az emberek legkorábbi élete a világegyetemből származik. A kozmikus terek eredetileg is könyörületesek és rendelkeznek a Zhen, Shan, Ren tulajdonságokkal. Az emberek is ugyanazokkal a tulajdonságokkal születtek, mint a világegyetem. De miután több élőlény keletkezett, létrejött a társadalmi kapcsolat egyik fajtája. Egyesek egoistává válhatnak, ezáltal süllyed le a szintjük, ők nem tudnak többé szintjükön maradni, ezért le kell süllyedniük. Ezen a másik szinten is egyre rosszabbak lesznek, itt sem maradhatnak, így egyre lejjebb süllyednek. És végül az emberiség szintjére süllyednek.

Az egész emberiség egy szinten található. A művelési képességek szempontjából és a nagy megvilágosultak szemében ezeknek az élőlényeknek már akkor meg kellett volna semmisülniük, amikor idáig süllyedtek. De a nagy megvilágosultak könyörületességük által adtak nekik még egy esélyt, s ezért egy ilyen speciális életteret és egyedülálló dimenziót alakítottak ki számukra. Ennek a dimenziónak a lényei különböznek a világegyetem minden más dimenziójának élőlényeitől. E dimenzió élőlényei nem láthatják más dimenziók élőlényeit, a világegyetem igaz arculatát sem láthatják, ezért ezek az emberek olyanok, mintha ködbe zuhantak volna. Ha ezek az emberek meg akarnak szabadulni a betegségeiktől vagy el akarják távolítani nehézségeiket és karmájukat, akkor művelniük kell magukat, hogy visszatérhessenek eredetükhöz, igaz valójukhoz. Minden más művelési iskolának is ez a szemlélete. Az embernek vissza kell térnie az eredetéhez, igaz valójához, csak ez lehet az igazi célja az emberi létnek. Ennek folytán, ha egy ember művelni akarja magát, azt a Buddha-természet megnyilvánulásának tartják. Ez a gondolat a legértékesebb, mert vissza akar térni az eredetéhez, az igaz valójához, túl akar jutni a hétköznapi emberek szintjén.

Talán hallottátok már ezt a buddhista mondatot: "Amikor megjelenik a Buddha-természet, a világ a tíz-égtáj irányába rázkódik meg". Akárki látja ezt, az segíteni fog, feltétlenül segíteni fog annak az embernek. A buddhista rendszerben az emberek megváltásakor nem beszélnek feltételekről, nem kérnek tiszteletdíjakat, hanem feltétel nélkül segítenek. Ennek megfelelően nagyon sokat tudunk nyújtani a tanítványoknak. De egy hétköznapi ember számára, aki hétköznapi ember akar maradni és meg akarja magát gyógyíttatni, ez nem megy. Néhányan talán azt gondolják: "Ha majd meggyógyítanak, majd akkor művelem magam". A művelésnek nincsenek előfeltételei, aki művelni akarja magát, az műveli magát. Egyes emberek teste viszont még beteg, vagy vannak olyanok, akik még rendezetlen információkkal rendelkeznek. Néhányan egyáltalán nem tanultak még csigongot. Mások már évtizedek óta tanulják a csigongot, és még mindig csak a csi-szinten időznek anélkül, hogy előbbre jutottak volna a művelésben.

Mit lehet tenni ilyenkor? Megtisztítjuk a testüket, hogy ezáltal magasabb szintre tudják művelni magukat. A művelés legalacsonyabb szintjén létezik egy átmeneti folyamat, ami azért van, hogy teljesen megtisztítsd a tested. Gondolataidban előbukkanó minden rossz dolgot eltávolítunk ugyanúgy, mint a test körüli karma-mezőt és a tényezőket, amik a testedet beteggé teszik. Ha nem lennének eltakarítva, hogyan lehetne egy ilyen zavaros, fekete testtel és piszkos gondolatokkal magas szintre művelődni? Mi nem csi-t gyakorlunk. Ilyen alacsony szintű dolgokat már nem kell gyakorolnod, mi egyszerűen keresztülemelünk ezen téged és a testedet egy betegségmentes állapotba hozzuk. Ezzel egyidőben egy egész sor kész dolgot helyezünk el benned, amely az alacsony szinten történő művelésnél a megalapozáshoz szükséges, s így tudod majd magad már eleve nagyon magas szinten művelni.

A művelést tekintve, ha a csi is ide számít, három szint létezik. De a valódi művelésnél (a csi gyakorlását itt nem sorolják hozzá) összesen két nagy szint van: az egyik a világi Fá (Shi-Jian-Fá) művelése, a másik a világontúli Fá (Chu-Shi-Jian-Fá) művelése. A világi Fá és a világontúli Fá azonban nem azonos a templomból ismert két kifejezéssel: "a világiból ki" és "a világiba be", melyek csak valamiféle elméleti dolgok. Nálunk az emberi test valódi művelése során bekövetkező átváltozásnak két nagy szintjét jelenti. A világi Fá művelése alatt az ember teste mindig újra és újra tisztításra kerül, teljesen átváltozik magas energiájú összetevőkből álló testté, mire eléri a világi Fá legmagasabb fokát. A világontúli Fá művelése pedig tulajdonképpen a Buddha-test művelése, amely magas energiájú összetevőkből áll, és minden természetfeletti erő újra ki fog fejlődni. Ez a két fő szint létezik, amiről beszélünk.

Hiszünk a sorskapcsolatokban. Mindenki számára, aki itt ül közöttünk, meg tudom ezt tenni. Most alig vagyunk többen kétezernél, de én ezt több ezreknek, sőt, több tízezreknek meg tudom tenni, azaz alacsony szinten már nem kell gyakorolnod. Miután a testedet megtisztítottam és feljebb juttattalak, átadok neked egy teljes művelési rendszert, mellyel már a kezdettől fogva magas szinten művelheted magad. De ez csak kizárólag azokra a tanítványokra vonatkozik, akik ténylegesen a művelésért vannak itt. Az, hogy itt ülsz, még nem jelenti azt, hogy művelő vagy. Csak a gondolataid alapvető változása után tudjuk neked ezeket a dolgokat megadni. De nem csak ezt nyújtom számotokra, csak később fogjátok majd fel, hogy mit is adtam nektek valójában. Itt nem gyógyításról beszélünk, hanem a tanítványok testének teljes szabályozásáról, hogy ezáltal gyakorolni tudj. Ha beteg a tested, egyáltalán nem tud kifejlődni nálad a Gong. Ezért ne keressetek fel azzal a szándékkal, hogy gyógyítsalak meg benneteket, mert azt nem teszem. Megjelenésem fő oka az, hogy az embereket magas szintre vezessem, hogy ténylegesen magas szintre vezessem.

A különböző szintek különböző Fá-ja

Korábban sok csigong-mester mondta azt, hogy a csigongnak alap-, közép- és felsőfoka van. Mindez csak csi, ezek a dolgok csak a csi gyakorlásának szintjén vannak, és ezt még felosztották alap-, közép- és felsőfokra. Ami tényleg magas szinteken van, arról nagyon sok csigong művelőnek fogalma sincs, egyáltalán nem tudják miről van szó. Mostantól fogva minden, amit elmagyarázunk, az a magas szinteken lévő Fá lesz. Ezen kívül szeretném rendbehozni a művelés hírnevét. Az előadásaim során meg fogom említeni a művelési körben előforduló néhány negatív jelenséget. Azt is el fogom magyarázni, hogyan tekintsünk ezekre a jelenségekre és hogyan kezeljük ezeket. Továbbá a csigong terjesztése és a Fá magas szinten való magyarázása sok területet és nagyon fontos témát érint, többségük nagyon is komoly; mindezekről is szeretnék majd beszélni. Azokról a más dimenziókból származó zavaró tényezőkről is említést fogok tenni, melyek az emberi társadalomban, de elsősorban a művelők között jelennek meg. Egyidejűleg meg is oldom majd ezeket művelőinknek. Ha ezek a problémák nincsenek megoldva, nem vagy képes gyakorolni. Hogy ezeket a dolgokat gyökerestől megoldjuk, igaz művelőknek kell tekintenünk mindannyiatokat, csak akkor tehetjük ezt meg nektek. Természetesen nem egyszerű egyik pillanatról a másikra megváltoztatnod a gondolkodásmódodat, de a további előadások során ez fokozatosan sikerülni fog majd, és remélem, hogy mindannyian figyelmes hallgatók lesztek. Ez a művelési forma, amit én tanítok más, mint ahogyan ezt mások teszik. Néhányan úgy terjesztik a művelési útjukat, hogy csak röviden elmagyarázzák a művelés elveit, ezután átadnak egy pár információt, megtanítják a gyakorlatokat és ezzel el van intézve az egész. Az emberek már hozzászoktak ehhez a tanítási módhoz.

A művelési út valódi tanításánál a Fá-t vagyis a Tao-t kell elmagyarázni. A tíznapos tanfolyamon részletesen el fogok magyarázni minden magas szintű alapelvet, mert csak akkor tudod magad művelni, különben egyáltalán nem tudod magad művelni. Minden, amit mások terjesztettek, csak a gyógyítás és egészségmegőrzés szintjén van. Ha magas szintre akarod magad művelni, de nem a magas szint Fá-ja által vagy irányítva, nem tudod magad magas szintre művelni. Ez olyan, mint az iskolában, ha az általános iskola tankönyveivel mész az egyetemre, továbbra is általános iskolás maradsz. Néhányan úgy gondolják, hogy nagyon sokat tanultak a csigongról, erről a csigongról, arról a csigongról, egy egész halom bizonyítványuk van, de a Gongjuk még mindig nem növekszik. Azt hiszik, ez a csigong lényege és teljessége. De ez nem így van, ez csak a csigong felületes tudása, a legalacsonyabb szint dolgai. A csigong nem csak ennyiből áll, mivel ez egy művelési út és ugyanakkor valami átfogó és mélyreható dolog is. Ezenkívül különböző szinteken különböző Fá-k léteznek, ezért nem egyezik meg a csi gyakorlásának dolgaival, amiket manapság ismerünk; mindegy, hogy még mennyit tanulsz meg ezekből, mindig ugyanaz marad. Itt egy példa: ha megtanultad az angol általános iskola tankönyveit, megtanultad a japán általános iskola tankönyveit, a kínai általános iskola tankönyveit is megtanultad, attól még az általános iskola szintjén maradsz. Minél többet tanulsz a csigong alacsony szintjéről, minél inkább megtelsz vele, annál ártalmasabb lesz számodra és testedben mindent összezavar.

Egyvalamit szeretnék hangsúlyozni: művelésünknél a művelési utat tanítjuk és a Fá-t magyarázzuk. Néhány templombeli szerzetesnek, főleg a csan-iskola szerzeteseinek, egyéni elképzeléseik vannak. Ahogy a Fá tanításáról beszél valaki, nem hallják szívesen. Hogy miért? A csan-iskola úgy tartja, hogy a Fá-t nem lehet tanítani, amint elkezdik tanítani, az már nem is a Fá; a Fá nem tanítható; azt csak a szívvel lehet felismerni és a szellemmel felfogni. Ezért egészen a mai napig a csan iskolában nem tanítják a Fá-t. Azok a dolgok, melyeket Bodhidharma a csan-iskolában tanított, egy a Sákjamunitól származó mondatra vezethetők vissza. Sákjamuni azt mondta: "Nincs állandó Dharma". E Sákjamunitól származó mondat alapján alapította meg a csan-iskolát. Mi azt mondjuk, hogy a csan-iskola "a bivalytülökbe mászik". Hogy miért hívják "a bivalytülökbe mászásnak"? Amikor Bodhidharma elkezdett bemászni, még tágas volt neki a barlang; mikor a második patriárka volt soron, már nem volt olyan tágas; a harmadiknál még ment a dolog; a negyedik patriarkának már szűk volt a barlang; az ötödiknek alig volt helye bemászni; a hatodik patriarkának, Huinengnek már nem ment, ő már nem tudott bemászni. Ha ma a csan iskolában tanulsz, jobb ha nem teszel fel kérdéseket; ha felteszel egy kérdést, pálcával kapsz egy ütést, ezt "figyelmeztető ütésnek" nevezik. Ez azt jelenti, hogy ne kérdezz, előbb ismerd fel magad. "Azért jöttem, mert nem tudok semmit, akkor mit ismerjek fel? És erre te megütsz engem?" – mondod te. Ez tehát azt jelenti, hogy a bivalytülök már tele van, nincs mit tanítani. Bodhidharma is megmondta, hogy csak a hatodik generációig lehet átadni a tanokat, tovább nem. Azóta több száz év telt el, de még mindig vannak olyan emberek, akik a csan-iskola tanait tanulják, és nem akarják azokat elengedni. Mi az igazi jelentése Sákjamuni mondatának: "Nincs állandó Dharma"? Sákjamuni a Tathágata szintjén van. Nagyon sok utána következő szerzetes nem Sákjamuni szintjén világosult meg, nem ismerték fel igazán az általa magyarázott Dharmát, gondolatmenetét, szavai igaz jelentését. Ezért értelmezték a követők a szavait egyszer így, egyszer úgy, az értelmezések kuszák voltak. Úgy gondolták, hogy a "nincs állandó Dharma" azt jelenti, hogy nem magyarázhatod el; és ha valaki elmagyarázza, akkor az már nem a Dharma. Valójában nem ezt jelenti. Miután Sákjamuni a Bodhi-fa alatt megvilágosodott és a Gongja felnyílt, még nem érte el azonnal a Tathágata szintet. A Dharma terjesztésének egész 49 éve alatt ő is állandóan fejlesztette magát. Minden alkalommal, mikor egy fokkal feljebb jutott, visszatekintett, és megállapította, hogy az általa magyarázott Dharma nem stimmel. Egy újabb emelkedés után megfigyelte, hogy az addig elmagyarázott Dharmája megint nincs rendben. Ezen a módon jutott mindig magasabb szintre a 49 év alatt. Mindig, mikor magasabb fokot ért el, megállapította, hogy a Dharma, amit addig tanított egy nagyon alacsony értelmezési fokon volt. Továbbá azt is felismerte, hogy minden szint Dharmája az adott szint Dharmájának megtestesülése, minden szintnek van egy Dharmája, de egyik sem a világegyetem abszolút igazsága. A magasabb szint Dharmája közelebb van a kozmikus tulajdonságokhoz, mint az alacsonyabb szint Dharmája. Ezért mondta, hogy "nincs állandó Dharma".

Végezetül Sákjamuni még azt is mondta, hogy "Semmiféle Dharmát sem tanitottam egész életemen át". A csan-iskola ezt megint félreértelmezte, mintha nem lehetne a Dharmát tanítani. Sákjamuni utolsó éveiben elérte a Tathágata szintet. Miért mondta, hogy nem tanított semmiféle Dharmát? Mire gondolt tulajdonképpen? Így vélekedett: "Habár elértem a Tathágata szintet, a világegyetem végérvényes igazságát nem láttam, és azt sem, hogy mi a végérvényes Dharma". Ezért nem hagyta, hogy a követők a szavait az abszolút és megváltoztathatatlan igazságnak tekintsék, különben a követők csak a Tathágata szintet vagy a Tathágata szintnél alacsonyabb szintet érhetnék el és nem tudnának ebből kitörni. A követők viszont nem értették meg ezeknek a szavaknak a valódi jelentését, és ezért hitték azt, hogy a Dharma nem Dharma, ha tanítják - így értelmezték. Valójában Sákjamuni úgy értette, hogy a különböző szinteknek különböző Dharmája van, és a szintek Dharmája nem a világegyetem abszolút igazsága. Mégis a Dharma egy adott szinten egy vezérvonalat ad annak a szintnek. Valójában ezt az alapelvet mondta ő.

Korábban sok embernek, főleg a csan iskolából, voltak ilyen jellegű előítéletei és túlzottan helytelen felfogásai. Ha nem tanítanak és vezetnek, hogyan tudsz gyakorolni és magadat művelni? A buddhizmusban nagyon sok történet létezik. Talán néhányan olvastak arról az emberről, aki amikor a Mennybe jutott, felfedezte, hogy a Gyémánt-szutra minden szava más volt, mint a "lenti" Gyémánt-szutra szavai, és a jelentéseik is teljesen mások voltak. Miért különböztek ezen Gyémánt-szutra szavai a hétköznapi emberek világában lévő Gyémánt-szutra szavaitól? Mások azt mondják: "A Szukháváti-világ szavai fent és lent a hétköznapi emberek között egyáltalán nem azonosak már. Nem csak a szavak, hanem a jelentésük és értelmük sem azonos, minden megváltozott". Valójában ez azt jelenti, hogy ugyanannak a Fá-nak más változási- és megjelenési formái vannak különböző szinteken, különböző vezérvonallal szolgál a művelők számára a különböző szinteken.

Mint tudjátok, a buddhizmusnak van egy kis füzete, az "Utazási kalauz a Szukháváti-világról". Ebben az áll, hogy egy szerzetes lótusz-ülésben meditált, mikor ősszelleme a Szukháváti-világba ment. Ott különböző jelenségeket látott, kóborolt egy napon keresztül. Amikor visszajött, észrevette, hogy az emberek világában eközben 6 év telt el. Látta a dolgokat vagy sem? Igen, látta, de amit látott, az nem a való arculat volt. Hogy miért? Mert a szintje nem volt elég magas. Csak az ő szintjének megfelelő megtestesülését látta a Buddha Fá-nak. Mivel az a világ a Fá összetevőinek megtestesülése, ezért nem láthatta az igaz arculatot. Azt mondom, hogy a "nincs állandó Dharma" ezt jelenti.

Zhen, Shan, Ren az egyetlen mérce annak megítélésére, hogy egy ember jó vagy rossz

Mindig is téma volt a buddhizmusban, hogy mi is az a Buddha Fá. Egyesek úgy gondolják, hogy a buddhizmus Dharmája foglalja magában az egész Buddha Fá-t. Tulajdonképpen ez nem így van. A 2500 évvel ezelőtt, Sákjamuni által elmagyarázott Dharma csak a hétköznapi embereknek lett elmagyarázva, akik nagyon alacsony szinten voltak, tehát olyanoknak, akik éppen akkor léptek ki a primitív társadalomból, és akiknek gondolatai elég együgyűek voltak. Manapság a Végső-Dharma Idejé-t éljük, amire ő már akkor utalt. Azzal a Dharmával nem tudják a mostani emberek művelni magukat. A Végső-Dharma Idején a templomokban élő szerzetesek még magukat sem tudják megváltani, nemhogy másokat. Sákjamuni az akkori időnek megfelelően adta tovább a Dharmát, ezenkívül ő sem magyarázott el mindent a szintjén lévő Buddha Fá-ról. Valójában lehetetlen is változatlanul tartani örökre.

A társadalom fejlődik, az emberek gondolatai is mindig, mindig bonyolultabbak, nem olyan egyszerű már az embereknek magukat ezen a módon művelni. A buddhizmus Dharmája nem tudja összefoglalni az egész Buddha Fá-t, az ott elmagyarázott Buddha Fá csak egy kis része az egésznek. Nagyon sok buddhista Fá van még, amik a népben vagy generációkon keresztül egyetlen követőnek lettek csak átadva. A különböző szinteknek különböző Fá-ja van, a különböző dimenzióknak különböző Fá-ja van, ezek mind a különböző megtestesülései a Buddha Fá-nak a mindenkori dimenziókban és szinteken. Sákjamuni is megmondta, hogy Buddhához 84 000 művelési iskola tartozik. De a buddhizmusban csak a csan-iskola, a tiszta föld iskola, a tientaj iskola, a huajen iskola, a tantrizmus, stb. léteznek, alig több mint tíz iskola; ezek nem tudják az egész Buddha Fá-t összefoglalni. Sákjamuni maga sem adta át Dharmájának teljes részét, csak az akkori emberek felfogóképességének megfelelően adott át egy részt belőle.

Tehát mi is tulajdonképpen a Buddha Fá? A világegyetem alapvető tulajdonságai, Zhen, Shan, Ren, a legmagasabb fokú megtestesülései a Buddha Fá-nak. Ezek alkotják az alapvető Buddha Fá-t. A Buddha Fá különböző szinteken különböző megtestesülési formákkal bír és különböző szinteken, különböző vezérvonalat feltételez. Minél alacsonyabbak a szintek, annál sokrétűbb a Fá megjelenése. A levegő, a kő, a fa, a föld, a fém és az emberi test részecskéi: mindenben benne vannak ezek a Zhen, Shan, Ren tulajdonságok. A régi időkben úgy vallották, hogy minden világegyetemben lévő dolog az öt elemből áll és hordozza a Zhen, Shan, Ren tulajdonságokat. A művelők csak addig a szintig láthatják a Buddha Fá-nak az igaz megtestesüléseit, ameddig a művelésen keresztül eljutottak, ez a gyümölcs-helyzet, a művelés szintje. Általánosan fogalmazva a Buddha Fá nagyon nagy. Nagyon magas szemszögből nézve viszont nagyon egyszerű, mert a Fá olyan, mint egy piramis. Magas szinten csak három szóval lehet kifejezni a Fá-t: Zhen, Shan, Ren. De ha ez a többi szinten jelenik meg, nagyon bonyolult tud lenni. Vedd az embert példaként. A taoista rendszerben az emberi testet egy kis világegyetemként kezelik. Az embernek van egy anyagi teste, de nem csak az anyagi testből áll egy ember. Ehhez jön még a temperamentum, a természet, a tulajdonságok és az ősszellem, csak ezek után alakulhat ki egy komplett, független személyiség. Ugyanez érvényes világegyetemünkre is, létezik tejút-rendszer, léteznek más galaxisok, létezik élet és víz. Ebben a világegyetemben minden az anyagi létezőhöz tartozik. De egyidejűleg léteznek a Zhen, Shan, Ren tulajdonságok is. Minden mikroszkópikus részecskében megtalálhatók ezek a tulajdonságok, még a különösen kicsiny részecskék is tartalmazzák ezen tulajdonságokat.

Ezek a tulajdonságok, Zhen, Shan, Ren, a mérce annak eldöntésére, hogy a világegyetemben mi a jó és mi a rossz. De mi a jó és mi a rossz? E tulajdonságok alapján döntjük el. A De, ahogy korábban is mondtuk, ugyanilyen. Feltétlenül állítható, hogy a mostani civilizáció morális szintje máris megváltozott, az erkölcsi értékek már elferdültek. Aki ma Lei Feng-et veszi példaképnek, azt valószínűleg elmebetegnek tartják. De ki tartotta volna az `50-es vagy `60-as években annak? Az emberiség erkölcsi alapértéke rohamosan csúszik lefelé, az emberi morális értékek napról napra romlanak. Az emberek csak a haszonnak élnek, kis személyes érdekeikért képesek másokat megbántani és harcolnak egymás ellen, nem irtóznak semmilyen eszköztől sem. Gondolj bele, mehet ez így tovább? Ha valaki rosszat tesz és te ezt neki megmondod, nem hiszi el, tényleg nem hiszi el, hogy rosszat cselekszik. Néhányan a már megromlott erkölcsök alapján értékelik magukat és úgy gondolják, hogy ők jobbak, mint a többiek, mert a mértékek már megváltoztak. Teljesen mindegy, hogy az emberiség morális mértékei mennyiben változtak meg, a világegyetem tulajdonságai változatlanok maradtak, és ez az egyetlen mérce annak eldöntésére, hogy egy ember jó vagy rossz. Tehát egy művelőnek a kozmikus tulajdonságoknak kell megfelelnie, nem pedig a hétköznapi emberek mértékeinek. Ha vissza akarsz térni a valódhoz, az eredetedhez, ha magas szintre szeretnéd magad művelni, e mérce szerint kell cselekedned. Csak akkor jó az ember, ha meg tud felelni a tulajdonságoknak, Zhen, Shan, Ren. Az, aki gyökeresen eltér ezektől a tulajdonságoktól, az egy ténylegesen rossz ember. A munkahelyeden vagy a társadalomban azt mondják rólad, hogy rossz ember vagy, de attól még nem biztos, hogy feltétlenül rossz is vagy. Egyesek azt mondják, hogy jó vagy, de nem biztos, hogy feltétlenül jó vagy. Majd amikor művelőként ezekkel a tulajdonságokkal azonosulsz, akkor egy megvilágosult emberré váltál. Ilyen egyszerű az alapelv.

A taoista rendszerben a Zhen, Shan, Ren művelésénél a Zhen-re fektetnek nagyobb hangsúlyt. Ebből kiindulva a taoista rendszerben a Zhen-t (=az igazságot) művelik az emberi természettel való foglalkozás során; igazat mondanak, igazat tesznek, igaz emberekké válnak, az eredethez, a valódi "én"-hez térnek vissza, és a végén igaz emberré művelik magukat. A Ren-t és a Shan-t is művelik, de a hangsúly a Zhen-en van. A buddhizmusban a Zhen, Shan, Ren művelésénél a Shan-on van a hangsúly. Mivel a Shan művelése nagymértékű, jóságos együttérzést fejleszt, és amikor valakinél ez a könyörületesség kifejlődik, látja, hogy minden lény szenved, így a Buddha Iskola kifejlesztette a hajlandóságot arra, hogy meg akar menteni minden lényt. A Zhen-t és a Ren-t is művelik, de a hangsúly a Shan-on van. Fálun Dáfá iskolánk a világegyetem legmagasabb szintű mércéjéhez igazítja magát – Zhen, Shan, Ren egyidejűleg művelendők. A rendszer, melyet művelünk, hatalmas.

A csigong a történelem előtti kultúrákhoz tartozik

Mi a csigong? Nagyon sok csigong-mester beszél róla, én máshogyan beszélek róla, mint ők. Nagyon sok csigong-mester csak ezen az ő saját szintjén magyarázza el, én magasabb szintű értelmezéséről beszélek, és ez teljesen eltér az ő értelmezésüktől. Egyes csigong-mesterek azt mondják, hogy a csigongnak 2000 éves történelme van Kínában; mások azt mondják, hogy 3000 éves; megint mások azt állítják, hogy a csigong 5000 éves, majdnem annyi, mint a kínai nép civilizációjának történelme. Régészeti leletek alapján mások azt vallják, hogy a csigong 7000 éves, s így idősebb, mint a kínai nép történelme. Mindegy, hogy mit ismernek fel, amit vallanak az az, hogy a csigong történelme nem sokkal idősebb, mint maga az emberiség történelme. Darwin evolúció-elmélete alapján a vízi növények vízi állatokká fejlődtek; majd kimásztak a szárazföldre; később felmásztak a fákra; majd lejöttek a fáról és majomemberekké váltak; végezetül kultúrával és gondolkodással rendelkező emberiséggé fejlődtek. Erre az elméletre alapozva az emberi civilizáció nem lenne idősebb 10 000 évesnél. Még tovább merészkedve nem is kötöztek zsinegből csomót feljegyzés céljából, nem is öltöttek volna magukra faleveleket és nem is ettek volna nyers húst. Még tovább menve teljesen vad és primitiv emberek lettek volna. Talán nem is tudtak volna a tűzzel bánni.

De rátaláltunk egy kérdésre, mely a világ sok helyén a civilizációnak számtalan nyomát hagyta maga után, amik messze túlmennek emberiségünk civilizációjának történelmén. Technikailag nézve ezek a leletek nagyon magas színvonalúak; művészeti szemszögből nézve kimagaslóak, úgy tűnik, mintha a modern emberek egyszerűen lemásolnák a „régi emberek” művészetét. Nagyon csodálatosak. De ezek százezer, több százezer, több millió, sőt több százmillió évesek. Gondolj bele, nem tréfálja ez meg a mai emberiséget? Tulajdonképpen ez nem tréfa, mert az emberiség mindig is tökéletesítette és újra felfedezte magát. Ugyanígy fejlődik a társadalom is, a kezdeti ismereteknek nem kell mindjárt helyesnek lenniük.

Valószínűleg sokan hallottak már a „történelem előtti kultúrákról”, amiket „történelem előtti civilizációknak” is neveznek, beszéljünk most ezekről a „történelem előtti civilizációkról”. A Földön van Ázsia, Európa, Dél-Amerika, Észak-Amerika, Óceánia, Afrika és az Antarktisz, a geológusok ezeket „kontinenseknek” nevezték el. A kontinensek keletkezése óta több tízmillió év telt el. Ez azt jelenti, hogy sok terület felemelkedett a tengerből és nagyon sok elsüllyedt a tengerfenékre; mire mostani helyzetüket elérték, több mint tízmillió év telt el. De az óceán aljának több helyén is találtak olyan, a régi korokból származó építményeket, melyeknek finom szobrászata nem a mai emberiség kulturális örökségei közé tartozik, tehát az elsüllyedés előtt kellett épülniük. Ki alkothatta ezeket a több tízmillió éves civilizációkat? Akkoriban az emberek még majomemberként sem léteztek, hát még hogyan tudtak volna akkor ilyen magas intelligenciát feltételező dolgokat alkotni? A régészek felfedeztek egy élőlényfajtát, amit „trilobitnak” neveztek el. I. e. 600 millió és i. e. 260 millió év között élt ez a faj, aztán nem létezett többé. Egy amerikai tudós talált egy trilobit kövületet, melyen egy emberi láblenyomat található, egyértelműen látható, hogy egy ember cipővel lépett rá arra a helyre. Nem tréfálja ez meg a történészeket? Hogyan létezhetett volna 260 millió évvel ezelőtt ember, Darwin evolúciós elmélete szerint?

A Perui Országos Egyetem múzeumában ki van állítva egy kő, melybe egy emberfigura van vésve, a kutatási eredmények szerint ezt a figurát 30 000 évvel ezelőtt vésték a kőbe. Ez a figura egy felöltözött emberi alakot ábrázol kalapban, cipőben, sőt egy távcsövet tart a kezében, amivel az égitesteket kémleli. Hogyan tudtak volna az emberek 30 000 évvel ezelőtt anyagot szőni és öltözködni? Még elképzelhetetlenebb, hogy egy távcsővel kémlelte az eget és méghozzá bizonyos asztrológiai tudással is rendelkezett. Mindig úgy gondoltuk, hogy az európai Galileo Galilei találta fel a távcsövet, és azóta éppen hogy csak 300 év telt el. Ki találhatta fel 30 000 évvel ezelőtt a távcsövet? Még nagyon sok megoldatlan rejtély van. Például nagyon sok sziklafestményt találtak barlangokban, Franciaországban, Észak-Afrikában és az Alpokban, amik nagyon élőnek tűnnek és természethűek. A bevésett emberfigurák nagyon finomak és be vannak kenve a vízfesték egy fajtájával is. Ezek az emberek úgy vannak felöltözve, mint a modern emberek, úgy néznek ki, mint a nyugatiak, a nadrágjuk szűk. Néhányuknak pipára emlékeztető tárgy van a kezében, mások sétapálcát fognak és kalapot viselnek. Hogyan tudtak volna ilyen művészi nívót elérni a majmok több százezer évvel ezelőtt?

Még valami még korábbról: Az afrikai Gaboni Köztársaság, rendelkezik uránérccel. Ez az ország elég fejletlen és nem tudja az uránércet maga dúsítani, a fejlett országokba kell szállítania. 1972-ben egy francia cég importálta ezt az uránércet. A laborteszteknél kiderült, hogy már fel van dolgozva az érc és már alkalmazták is. Nagyon meg voltak lepődve és tudósokat, technikusokat küldtek oda vizsgálatra, számos ország tudósai utaztak oda. Végül bebizonyították, hogy az uránérc-bányamű, egy nagy atomreaktor volt, sőt, egy teljesen logikus rendszer alapján épült, mi mai emberek még nem tudunk ilyet építeni. Mikor építették? 2 milliárd évvel ezelőtt és 500 000 évig volt üzemképes. Ezek egyszerűen asztronómiai számok és egyáltalán nem egyeztethetők össze a darwini elmélettel, és még nagyon sok ilyen dolog létezik. Amit tudományos és technikai körökben felfedeztek, elegendő lenne a mai tankönyvek átírásához. Ha az emberiség régi nézetei már élet- és gondolatmóddá váltak, akkor nagyon nehéz az új ismereteket elfogadni. Még ha az igazság jelenik is meg, nem merik az emberek elfogadni, ösztönösen visszautasítják. A hagyományos nézetek befolyása miatt nincs senki, aki rendszerezné ezeket a dolgokat, így az emberek felfogása nem tud ezzel a fejlődéssel lépést tartani. Ahogy ilyen dolgokról beszélsz, amik ugyan még nincsenek közhírré téve, de már felfedezték őket, mindig is lesz valaki, aki azt fogja mondani, hogy ez babona és nem tudja elfogadni.

Sok bátor külföldi tudós viszont nyilvánosan is elismerte már, hogy létezett egy fajta történelem előtti kultúra, méghozzá egy civilizáció a mi mostani civilizációnk előtt, ami azt jelenti, hogy a mostani civilizációnk előtt léteztek civilizációs periódusok, többször is. A régészeti leleteket megvizsgálva megállapították, hogy azok nem egy civilizációs periódusból valók. Ezért hiszik, hogy több emberi civilizációt megsemmisítő csapásokat szenvedtek el, csak kevés ember élte mindig túl, ők primitíven éltek és lassanként sokasodtak, mindig egy újabb emberiség jött létre és lépett egy újabb civilizációba. Utána megint a pusztulás felé rohantak, megint szaporodásnak indultak és megint kialakult egy emberiség, különböző ismétlődő változásokon mentek keresztül. A fizikusok azt mondják, hogy az anyag mozgása törvényszerű. Az egész világegyetem változásai is törvényszerűek.

Lehetetlen, hogy Földünk - ebben a hatalmas világegyetemben - és a tejútrendszer forgása akadálymentesen történjen. Nagyon is lehetséges, hogy a Föld nekiütközik egy másik bolygónak vagy más problémák alakulnak ki, és ezáltal katasztrófák keletkezhetnek. A természetfeletti képességeink szemszögéből nézve ez pont így volt. Egyszer pontosan megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az emberiség 81-szer volt a pusztulás állapotában, nagyon kevés ember élte túl és kevés örökség maradt hátra a történelem előtti civilizációkból. Beléptek a következő periódusba és primitív életvitelt folytattak. Az emberek szaporodtak és megint keletkezett egy újabb emberiség. Én 81 ciklust számoltam, és még nem is vizsgáltam egészen a végéig. A kínaiak a kozmikus időzítésről, a földi előnyökről és az emberi harmóniáról beszélnek. Az égi jelenségek különböző változásai, különböző kozmikus időzítései, különböző társadalmi állapotokhoz vezetnek a hétköznapi emberek társadalmában. A fizika szerint az anyag mozgása törvényszerű - a világegyetem mozgásai is pontosan ilyenek.

A korábban elmagyarázott történelem előtti kultúrával mindenekelőtt azt akarom nektek mondani, hogy a csigongot sem a mai emberiség találta fel, ez is megszámlálhatatlan idők örökségeként maradt hátra és a csigong is a történelem előtti kultúrák egyik fajtája. A buddhista irásokban is találunk erre vonatkozó utalásokat. Sákjamuni korábban azt mondta, hogy több százmillió Jie idővel ezelőtt ő már egyszer sikeresen befejezte művelését. Hány év egy Jie? Egy Jie több százmillió év. Ekkora számok egyszerűen felfoghatatlanok. Ha ez igaz, nincs ez akkor összhangban az emberiség történelmével és az egész Föld változásaival? Ezenkívül Sákjamuni is megmondta, hogy őelőtte 6 Ősbuddha létezett, neki magának is voltak mesterei, akik több százmillió Jie alatt érték el a Tao-t. Ha mindez igaz, vannak-e még a társadalomban terjesztett igaz művelési módszerek között ilyen művelési utak? Ha válaszolnom kellene erre a kérdésre, a válaszom biztosan igen lenne, de nagyon ritkán lehet ilyeneket találni. A hamis csigong száma és a megszállottsággal rendelkező emberek száma, akik a többi embert becsapják saját kitalált dolgaikkal, meghaladja az igazi csigongok számát, nagyon nehéz megkülönböztetni a jót a rossztól. Az igaz csigongot nehezen lehet felismerni és nem is hagyja magát olyan könnyen megtalálni.

Valójában nem csak a csigong maradt fenn a hosszú idők során, hanem a tajcsi, a Hetu, a Loushu, az I-Ging, a Nyolc Trigramm, stb. mind a történelem előtti időkből maradtak ránk. Ezért nem lehet elmagyarázni, ha egy hétköznapi ember szemszögéből értjük meg és tanulmányozzuk. Egy hétköznapi ember szintjén, nézeteivel és gondolkodásmódjával nem lehet megérteni az igazi dolgokat.

A csigong tulajdonképpen maga a művelés

Tulajdonképpen mire szolgál a csigong, ha már ilyen tekintélyes múlttal rendelkezik? Megmondom nektek, hogy mivel mi a Buddha Iskola egy nagy művelési útjával foglalkozunk, természetesen Buddhát műveljük. A taoista rendszerben a Tao-t művelik, hogy elerjék a Tao-t. Megmondom nektek, hogy a szó „Fo” nem babona. A „Fo” szó a szanszkritből, a régi indiai nyelvjárásból ered. Akkoriban, amikor Kínába behozták, két írásjele volt, „Fo Tuo”-nak hívták, egyesek „Fu Tu”-nak fordították. A szó használata során mi, kínaiak lehagytunk egy írásjelet és utána csak „Fo”-nak nevezték. Mit jelent ez a szó tulajdonképpen kínaira lefordítva? Megvilágosultat, a művelés által megvilágosult embert jelenti. Mi ebben a babona?

Gondolj bele, a művelés által természetfeletti képességek merülhetnek fel. Jelenleg hat fajta természetfeletti képesség ismert a társadalomban, bár nem csak erre a hatra van korlátozva. Azt mondom, több mint tízezer fajtája van az igazi természetfeletti képességeknek. Van például aki csak ül, nem mozgatja sem kezeit, sem lábait, de olyat tud tenni, amit mások lábbal és kézzel sem tudnak tenni; látja az igaz elveket különböző dimenziókban és a világegyetem igaz arculatát; látja mindazt, amit a hétköznapi emberek nem láthatnak. Ez az ember nem egy olyan ember, aki a művelés által elérte a Tao-t? Nem egy nagy megvilágosult ember? Hogy lehetne ugyanannak tekinteni, mint egy hétköznapi embert? Ő nem egy művelés által megvilágosult ember? Nem helyes-e akkor őt megvilágosultnak nevezni? Régi indiai nyelvre lefordítva ezt Buddhának hívjuk. Az igazat megvallva ez így is van. Erre szolgál a csigong.

Ha a csigongról van szó, sokan felteszik a kérdést: „Ha nem vagyok beteg, minek gyakoroljam a csigongot?” Ez úgy hangzik, mintha a csigong csak gyógyításra lenne alkalmas, ez a felismerés azonban nagyon-nagyon felületes. Ez persze nem a ti hibátok, mert nagyon sok csigong-mester gyógyít és tartja egészségesen a testeteket, csak a gyógyításról és az egészségmegőrzésről beszélnek. Senki sem magyaráz semmit magas szinten. Ez persze nem azt jelenti, hogy az ő művelési útjaik nem jók. Az ő küldetésük éppen az, hogy a gyógyítást és az egészségmegőrzést terjesszék, hogy a csigongot népszerűsítsék. Sok ember szeretné magát magas szintre művelni. Megvan bennük a gondolat és akarat, csak épp nem tették magukévá a művelés helyes formáját, így sok nehézségbe és problémába ütköznek. Természetesen, az nagyon sok mélyreható kérdést érint, ha egy művelési utat magas szinten terjesztenek. Ezért felelünk a társadalomért, az emberekért, és a terjesztés kimenetele pozitív. Néhány dolog tényleg nagyon magas szintű, és ha ezekről beszélek, talán babonának tűnnek. Mindenesetre megpróbáljuk azokat, lehetőség szerint, a legjobban elmagyarázni a modern tudomány segítségével.

Ahogy ezeket a dolgokat szóba hozzuk, mindig is akadnak olyanok, akik babonának tartják az egészet. Hogy miért? A mérvadó náluk az, hogy az, amit a tudomány még nem ismert fel, vagy az, amivel még önmaguk nem kerültek semmiféle kapcsolatba, vagy az, amiről azt gondolják, hogy egyáltalán nem is létezik, az mind babona, mind idealisztikus - ez az ő gondolkodásuk. Helyes ez a nézet? Amit a tudomány még nem ismert fel, vagy azt, ami még idáig nem fejlődött ki, azt helyes babonaként és idealisztikus dologként megpecsételni? Nem éppen pont ezek az emberek a babonásak és idealisztikusak? Hogy tudna a tudomány e szerint a nézet szerint tovább fejlődni és haladni? Az emberi társadalom sem tudna akkor tovább fejlődni. Minden, amit a tudomány és technika talált fel, nem létezett soha azelőtt. Ha ezt is babonának tartották volna, nem is kellett volna tovább fejlődni. A csigong nem valami idealisztikus dolog, csak nagyon sokan egyszerűen nem ismerik a csigongot és ezért tartják idealisztikusnak. Megállapították műszerekkel, hogy a csigong-mesterek testén infrahanghullámok, ultrahanghullámok, elektromagnetikus hullámok, infravörös sugárzás, UV-sugárzás, gamma-sugárzás, neutronok, atomok és fém nyomelemek, stb. találhatók. Ezek nem anyagi létezők? Ezek is csak anyagok. Nem anyagból áll össze minden? Más dimenziók nem ugyancsak anyagból tevődnek össze? Hogy lehet a csigongot babonának tekinteni? Mivel a csigong arra szolgál, hogy a Buddhához műveljük magunkat, ez elkerülhetetlenül érint nagyon sok magas fokú és mély kérdést, ezeket mind elmagyarázzuk.

Ha a csigong ezt a célt szolgálja, miért nevezzük akkor csigongnak? Valójában nem csigongnak hívják. Mi a neve akkor? Xiu Lian (a művelés és a gyakorlás), egyszerűen "művelés"-nek hívják, Xiu (=művelés) Lian (=gyakorlás). Természetesen vannak még más konkrét nevei is, de összefoglalóan "művelés"-nek hívják. Miért nevezik akkor mégis csigongnak? Mint tudjátok a csigongot 20 éve népszerűsítik a társadalomban, a „kultúrális forradalom” közepén kezdődött és a végére már elérte a csúcspontját. Gondoljatok bele, a baloldali szélsőséges nézeteket valló áramlás akkoriban uralkodó volt. Nem mondjuk, hogy a csigongnak milyen nevei voltak a történelem előtti kultúrákban. A mai emberi civilizáció fejlődési folyamatában a feudalizmus idejében is jelen volt, ezért viselt a csigong feudalista színezetű neveket. Ha a vallással volt egybekötve, akkor vallási színezetű neveket viselt. Például: „A művelés nagy útja a Tao-hoz”, „Vadzsra Dhjáná-ja”, „Az Arhat-út”, „A művelés nagy útja Buddhához”, „Az arany elixír kilencszeres körei” stb., így hívták. Ha a kultúrális forradalom alatt ezeket a neveket használtad volna, nem kritizáltak volna politikailag? Annak ellenére, hogy jó dolog volt, hogy a csigong-mesterek meg akarták szüntetni a tömegbetegségeket, a tömeget egészségesen szerették volna tartani és az emberek testének minőségét fejleszteni akarták, még akkor sem volt szabad ilyen neveket használni. Az emberek nem merték ilyen neveken említeni a csigongot. Azért, hogy a csigong-mesterek a csigongot népszerűsíteni tudják, az „Elixír könyvéből” és a „Taoista Írásokból” kivettek, azaz szabályszerűen kitéptek az egész összefüggő szövegből két szót, és így lett a neve csi-gong. Néhányan fel akarják kutatni, hogy honnan ered a csigong szakkifejezés, de nincs ebben semmi felfedezni való, korábban művelésnek hívták. A csigong egy mostani szakkifejezés, amit a modern emberek gondolkodásmódja szerint alakítottak ki.

Miért nem növekszik a Gong annak ellenére, hogy gyakorlunk?

Hogy miért nem növekszik a Gong annak ellenére, hogy gyakorlunk? Nagyon sok ember játszik ezzel a gondolattal: „Gyakorlok, de mégsem kaptam még meg az igaz tanításokat. Ha egy mester megmutatna nekem néhány magas színvonalú különleges mesterfogást és kézmozdulatot, akkor biztos, hogy növekedne a Gongom”. Az emberek 95%-a így gondolkodik, ezt elég nevetségesnek tartom. Hogy miért nevetséges? Mert a csigong nem a hétköznapi emberek körében alkalmazott egyszerű technika, hanem valami roppant rendkívüli dolog, a magas színvonalú alapelvekkel kell megítélni. Megmondom nektek, hogy mi az alapvető oka annak, hogy a Gong nem növekszik: A két szó közül „Xiu és Lian”, az emberek csak a Lian (gyakorlás)-t veszik figyelembe, figyelmen kívül hagyják a Xiu (művelés)-t. Ha kívül keresel valamit, nem fogod megkapni, bármennyire is akarod. Te, egy hétköznapi ember testével, egy hétköznapi ember kezeivel, egy hétköznapi ember gondolataival azt hiszed, hogy a magas energiájú összetevőket át tudod változtatni Gonggá vagy növelni tudod azt? Hogy lenne ez ilyen egyszerű? Úgy gondolom, hogy ez egy vicc. Ez teljesen olyan, mint kívül törekedni valami iránt, kint keresni. Így soha nem fogod megtalálni.

Ez nem olyan, mint a hétköznapi emberek egy készsége: Kiadsz egy kis pénzt, elsajátítasz egy-két technikai fogást és már tudod is. Ez a dolog nem ilyen, ez a hétköznapi emberek szintje fölé emelkedik, ezért kell megfelelned a rendkívüli alapelveknek. Tehát mi az elvárás feléd? A belsődet kell művelned, és nem kívül keresni, törekedni valamire. Nagyon sokan törekednek kifelé, ma ezt, holnap azt tanulják, ezen kívül görcsösen ragaszkodva törekednek természetfeletti képességekre, minden lehetséges szándék bennük van. Egyesek csigong-mesterek akarnak lenni és a gyógykezelések által akarnak meggazdagodni! Az igaz művelésnél a szívedet kell művelned, azaz a Xinxingedet. Például az emberek közötti konfliktusokban könnyedén kell vennünk minden érzést és akaratot. Miközben még mindig saját személyes érdekeidért küzdesz és veszekedsz másokkal, azt szeretnéd, hogy a Gongod növekedjen - hogy lenne ez lehetséges? Ez nem lenne olyan, mintha egy lennél a hétköznapi emberekkel? Hogy növekedhetne így a Gongod? Ezért muszáj a Xinxinged művelésére figyelned, csak akkor növekedhet a Gongod és juthatsz egyre magasabb szintre.

De mi is az a Xinxing? A Xinxing tartalmaz De-t (egy fajta anyag), toleranciát, felismerést, lemondást, lemondást a hétköznapi emberek összes vágyáról és a ragaszkodás minden fajtájáról; és még ehhez jön a szenvedések elviselése, stb., különféle dolgokat tartalmaz még. Az ember Xinxingjét minden területen emelni kell, csak akkor kerülsz magasabb fokra te is. Ez a művelési erő növekedésének egyik kulcsfontosságú tényezője.

Néhányan azt gondolják: „A Xinxing kérdése, amiről beszélsz, csak valami ideológia, valamiféle gondolatmenet és semmi köze sincs a Gonghoz, amit mi művelünk”. Miért ne lehetne ez ugyanaz a dolog? A gondolkodók körében mindig is kérdés volt, hogy az anyag vagy a szellem az elsődleges, erről a kérdésről mindig is folytak viták és diskurzusok. Hadd mondjam meg nektek, hogy valójában az anyag és a szellem egy. Az emberi testről folytatott kutatások során megállapították a mai tudósok, hogy az emberi agy által kibocsátott gondolat tulajdonképpen anyag. Tehát, ha ezek a gondolatok valami anyagi létezők, akkor nem az emberi agy egy részei? Nem egyek akkor? Ugyanúgy, mint a világegyetem, amiről már beszéltem, hogy ez nem csak egy anyagi létező, hanem ugyanakkor megvannak a tulajdonságai is. A kozmikus tulajdonságok, Zhen-Shan-Ren, létezését nem tudják érzékelni a hétköznapi emberek, mert minden hétköznapi ember egy szinten található. Amikor a hétköznapi emberek szintjén túljutsz majd, fogod tudni érzékelni őket. Érzékelni, hogyan? A világegyetemben lévő minden anyag - beleértve a világegyetemet alkotó és behálózó összes anyagokat - intelligens lény és vannak gondolataik, és mind a kozmikus Fá létezési formái különböző szinten. Nem engednek magasabbra emelkedni. Te szeretnéd magad magasabb szintre művelni, de ők egyszerűen nem engednek. Miért nem engednek magasabb szintre jutni? Mert a Xinxinged nem emelkedett. Minden szintnek más és más elvárása van. Ha magasabbra akarsz jutni, le kell mondanod a rossz gondolataidról és minden szennyedet ki kell öntened, hogy hozzáigazíthasd magad annak a szintnek a mércéjéhez és elvárásaihoz. Csak ha így cselekszel, akkor tudsz magasabb szintre emelkedni.

Ha a Xinxinged emelkedik, a tested nagyon erősen meg fog változni; ha a Xinxinged emelkedik, a tested anyagai garantáltan meg fognak változni. Miféle változások következnek majd be? A rossz dolgokat, amikhez ragaszkodsz és amikre vágysz, el fogod dobni. Egy példa: Vegyünk egy üveget tele piszokkal, zárjuk le erősen a tetejét és dobjuk a vízbe, azonnal lesüllyed a vízfenékig. Minél több piszkot öntesz ki belőle, annál feljebb úszik az üveg a vízben; ha teljesen kiöntöd belőle a piszkot, az üveg a víz felszínére jön. A művelésnél különböző rossz dolgokat kell eltávolítani az emberi testből, csak akkor hagyják, hogy magasabbra emelkedhess. A kozmikus tulajdonságoknak pontosan ilyen hatásuk van. Ha a Xinxingedet és a morális nívódat nem emeled, a rossz gondolatokat és összetevőket nem távolítod el, nem engednek feljebb jutni. Hogy mondhatod, hogy a két dolog nem ugyanaz? Hadd tréfálkozzam egy kicsit: Ha valakinek még minden emberi érzése és vágya megvan és így hagyják, hogy magasabbra emelkedjen és Buddha legyen, - gondolj bele - lehetséges ez? Ha látja, hogy mennyire szép Bodhiszattva, talán helytelen gondolat ébred fel benne. Mivel az irigység érzését még nem küzdötte le, konfliktusba kerül a Buddhákkal, megengedett, hogy ilyesmi előforduljon? Hogyan lenne ez lehetséges, hogy ilyen dolgok történjenek? Akkor hát mit kellene tenni? A hétköznapi emberek közötti minden rossz gondolatot el kell távolítanod, csak azután tudsz magasabbra jutni.

Ez azt jelenti tehát, hogy a Xinxinged művelésére kell figyelned, magadat a kozmikus tulajdonságok, Zhen, Shan, Ren, szerint kell művelned. Teljesen el kell távolítanod az emberi vágyakat, a rossz gondolatokat, és a rossz cselekedetek gondolatát. A szellemi állapotod minden egyes kis javulásával eltávolodik egy pár rossz dolog a testedből. Ezzel egyidőben valamennyit szenvedned is kell, ki kell állnod a nehézségeket, ezáltal csökken a karmád. Ekkor tudod csak magad egy kicsit magasabbra emelni; ez azt jelenti, hogy a kozmikus tulajdonságok korlátozásai nem lesznek veled szemben annyira szigorúak. A művelés tőled függ, a Gong pedig a mestertől. A mester átadja neked a Gong-mechanizmusát, ez a Gong elkezd működni, a testeden kívül át tudja változtatni a De-anyagot Gonggá. Ahogy folyamatosan emelkedsz és mindig magasabb fokra műveled magad, akkor a Gong-pilléred is állandóan magasabb szintre fog jutni. Egy művelőnek a hétköznapi emberek között kell művelődnie, edzenie magát és lassanként minden ragaszkodását és vágyát el kell engednie. Azok a dolgok, amiket az emberiség jónak talál, elég gyakran rosszak magasabb szintről nézve. Amit az emberek jónak tartanak az a minél több személyes előnyhöz jutás a hétköznapi emberek között, és így egy jobb életet élés. A nagy megvilágosultak szemében ez az ember annál rosszabb, mi ebben a rossz? Minél többet nyer, annál többet árt másoknak. Megkapja mindazt, ami nem illeti őt meg. Az ilyen ember dicsőségre és gazdagságra törekszik majd és így De-t fog veszíteni. A Gongodat a Xinxing művelése nélkül nem lehet növelni; a Gongod egyáltalán nem fog növekedni.

Művelési körünkben azt mondják, hogy az ember ősszelleme halhatatlan. Korábban talán babonának tartották, ha az ember ősszelleméről volt szó. Ti is tudjátok, hogy az emberi testen végzett fizikai kutatások mára már igazolják, hogy vannak molekulák, protonok, elektronok és ha tovább megyünk, léteznek még kisebb részecskék is, neutrinók, stb. Ennél a pontnál nem tudnak viszont tovább jutni a mikroszkópok sem. De ez még mindig nagyon messze van az élet és az anyag eredetétől. Azt mindenki tudja, hogy a maghasadás vagy magegybeolvasztás meglehetősen erős energialökést, igen nagy hőfokot igényel. Ha egy ember meghal, hogyan tudnak az emberi test atomjai minden további nélkül elhalni? Megállapítottuk, hogy a halálnál csak a legnagyobb molekuláris összetevők rétege semmisül meg teljesen és csak ebben a dimenzióban; más dimenziókban nem pusztulnak el a testek. Gondolj bele, hogy nézhet ki az emberi test egy mikroszkóp alatt? Az ember egész teste mozog. Ugyan teljes nyugalomban ülsz, de az egész tested mozgásban van, a molekuláris sejtek mozognak, az egész test laza, mintha homokból lenne. Mikroszkóp alatt nézve a test pont ilyen és összehasonlítva azzal a testtel, amit a szemünkkel látunk, teljesen más. Ez azért van, mert az emberi szem érzéki csalódást okoz, nem hagyják, hogy ilyen dolgokat láss. Ha valakinek az Égi Szeme nyitva van, a dolgokat felnagyítva is látja; ez tulajdonképpen egy ösztöne az embernek, amit ma természetfeletti képességnek neveznek. Ha természetfeletti képességeket szeretnél, akkor vissza kell térned az eredetedhez, a valódhoz és vissza kell művelned magad.

Beszéljünk a De-ről. Milyen konkrét kapcsolatai vannak? Részletesen fogjuk ezt analizálni. Testünk sok-sok dimenzióban létezik. Ha megvizsgáljuk az emberi testet, a legnagyobb alkotórészei a sejtek, ezekből tevődik össze az emberi test fizikailag. Ha belépsz a sejtek és molekulák közti térbe, a molekulák és molekulák közti térbe, észreveszed, hogy már egy másik dimenzióban vagy. Milyen a testek létezésformája? Természetesen nem tudod ezen dimenzió fogalmaival megérteni, a testednek meg kell felelnie minden dimenzió létezésformájának. Más dimenziókban a testek kicsinyíteni és nagyítani tudják magukat, akkor fogod majd csak észrevenni, milyen mérhetetlenül nagyok a dimenziók. Ez más dimenziók egyszerű létezésformáira vonatkozik, más dimenziók egy időben és ugyanazon a helyen léteznek. Mindenkinek van minden más dimenzióban is egy meghatározott teste. Egy bizonyos dimenzióban az ember teste körül létezik egy mező. Milyen mező? Pontosan a De, amiről beszélünk. A De egy fehér összetevőfajta, nem úgy van, ahogy régebben gondolták, hogy ez valami szellemi vagy ideológiai dolog - ez teljes mértékben egy bizonyos fajta anyagi létező. Ezért beszéltek régebben az idősebb emberek a De gyűjtéséről, a De elvesztéséről, és nagyon igazuk volt. Ez a De az ember teste körül található, ahol is egy mezőt alkot. Korábban a taoista rendszerben azt mondták: „A mester keresi a tanítványokat, nem a tanítványok a mestert”. Mit jelent ez? A mester megállapította, hogy nagy-e a De-je a tanítványnak. Ha nagy, akkor könnyen művelheti magát; ha nem, akkor nem érné el ezt olyan könnyen, és a Gongja is csak nagyon nehezen tudna növekedni.

Ezzel egyidejűleg létezik egyfajta fekete összetevő is, melynek neve karma, a buddhizmusban gonosz karmának hívták. A fehér és a fekete összetevők egyszerre léteznek. Mi az összefüggés a két összetevő között? De-t kapunk, ha szenvedést viselünk el, ha nehézségeket élünk át, vagy ha jót cselekszünk; karmát kapunk, ha valami rosszat cselekszünk, valami gonosz dolgot teszünk, vagy ha másokat bosszantunk. Manapság egyesek nemcsak, hogy haszonlesők, hanem minden elképzelhető gaztettet elkövetnek, a pénzért mindenre képesek: gyilkosság és ölés, emberéletek pénzért való megvétele, homoszexualitás, kábítószer-függőség. Minden lehetséges dolgot megtesznek. Ha valaki valami rosszat cselekszik, veszít a De mennyiségéből. Hogy veszít belőle? Ha egy ember káromkodik, csúnya szavakat kiabál a másikra, előnyben érzi magát, úgy gondolja, hogy teret csinált magának. Ebben a világegyetemben létezik egy alapelv: ha nem veszítesz, nem is nyerhetsz; ha valaki valamit nyer, muszáj valamit elveszítenie; ha nem akarsz veszíteni, rá leszel kényszerítve, hogy veszíts. Mi irányítja ezt? Pontosan a kozmikus tulajdonságok, ezért lehetetlen, hogy csak nyerni akarj. Mi történik tehát? Ha valaki a másikat bosszantja vagy sértegeti, átadja De-jét a másiknak. Akit megbántottak, az vesztett valamit és szenvednie kellett, ezért ki is lesz egyenlítve megfelelően. Amíg az egyik oldalról sértegeti őt; miközben sértegeti, egy darab De repül ki a saját dimenzió-mezőjéről és kerül át a másikhoz. Minél jobban sértegeti a másikat, annál több De-t ad át a másiknak. Mások ütése és bosszantása is ugyanilyen. Ha valaki megüt vagy megrúg valakit, az ütésnek megfelelő erősségű De kerül át az áldozathoz. Egy hétköznapi ember nem ismeri fel ezt az alapelvet. Megsértve érzi magát, ezt nem tudja elviselni és így gondolkodik: „Te megütsz engem, akkor muszáj visszaütnöm”. „Peng” egy ökölütés vissza és a De máris visszakerült a kezdeményezőhöz. Egyikük sem nyert, egyikük sem veszített semmit. Talán azt gondolja: „Te megütöttél egyszer, akkor én kétszer ütök vissza, különben nem tudom az agressziómat levezetni”. Akkor megint megüti, és megint átrepül egy darabka De a másikhoz.

Miért tartják a De-t ennyire fontosnak? Milyen kapcsolat van a De átalakulásánál? A vallásban azt modták: Ha valakinek De-je van, de azonkívül semmit sem kapott ebben az életben, megkapja a következőben. Mit kap? Ha a De-je nagy, talán egy tekintélyes hivatalnok lesz, sok pénze lesz, ha valamit megkíván, megkapja, ezt cserélik be De-ért. A vallásban még azt is mondták, hogy akinek nincsen De-je, annak teste és szelleme is teljesen megsemmisül. Az ősszelleme is megsemmisül, a halál után végérvényesen elpusztul, semmi nem marad belőle. Művelési körünkben azonban úgy tartjuk, hogy a De közvetlenül átváltoztatható Gonggá.

Elmagyarázzuk, hogyan változik át a De Gonggá. A művelési körben létezik egy mondat, mely így szól: „A művelés tőled függ, a Gong a mestertől függ.” De néhányan olyanokról is szót ejtenek, mint „Zománcserpenyőt a kályhára állítani, füveket gyűjteni és az elixírt nemesíteni”, gondolatmenetek, ezeket tartják fontosnak. Megmondom nektek, hogy ez egyáltalán nem fontos; ha sokat gondolsz rá, ragaszkodássá válhat. Ha nagyon sokat gondolsz rá, nem ragaszkodsz hozzá túlságosan és nem vágysz rá? A művelés tőled függ, a Gong a mestertől. Elég, ha csak ez a kívánságod. Aki ezt valójában csinálja, az a mester, mivel te egyszerűen képtelen vagy rá. Egy hétköznapi ember testével, mint amilyen a tied is, hogyan tudnád ezt a testet átalakítani egy nagyenergiájú összetevőkből álló magasabb lénnyé? Ez teljességgel lehetetlen és már önmagában is viccnek hangzik. Az emberi testek átváltozási folyamatai más dimenziókban elég misztikusak és bonyolultak, ezeket a dolgokat egyáltalán nem tudod elérni.

Mit fog adni neked a mester? Ad neked egy Gong-mechanizmust, ami kifejleszti majd a Gongodat. Mivel a De az emberi testen kívül található, az ember igazi Gongja a De-ből keletkezik. Az ember szintjének a magassága és a Gongjának erőssége is a De-ből keletkezik. A mester átváltoztatja a De-det Gonggá, ami elkezd spirálisan felfelé növekedni. A Gong, ami az ember tényleges szintjét határozza meg, a testen kívül, spirális formában növekszik. Végül, miután a fejtetőig növekedett, Gong-pillér képződik. Hogy milyen magas ennek az embernek a Gongja, azt egyetlen pillantással látni lehet a Gong-pillérjének magasságáról. Ez az ő szintje és ahogy a buddhizmusban hívják, a gyümölcs-helyzet. A lótusz-ülésben történő meditáció közben néhány embernek a tudata el tudja hagyni a testet, és eljut egy bizonyos magasságig. Tovább, még ha próbálkozik is, a főtudata nem tud tovább emelkedni, és nem is mer feljebb menni. Mivel úgy emelkedik föl, hogy ül a Gong-pillérén, így a főtudata is csak addig tud emelkedni. Mivel a Gong-pillére csak ilyen magas, ő sem tud feljebb emelkedni. Ez a gyümölcs-helyzet kérdése, amiről a buddhizmusban beszélnek.

A Xinxing magasságának mérésére létezik egy mérőpálca is. A mérőpálca és a Gong-pillér nem egy dimenzióban, de egy időben léteznek. A Xinxinged művelése máris haladt előre - amikor, például, a hétköznapi emberek között valaki megsért téged, de te nem mondasz semmit, a szíved nyugodt marad; vagy ha megütnek, megint nem mondasz semmit, elintézed egy mosollyal. Máris nagyon magas a Xinxing szinted. Te egy gyakorló vagy, mit kellene kapnod? Nem Gongot kapsz? Ha a Xinxinged emelkedik, a Gongod is vele növekszik. Amilyen magas a Xinxinged, olyan magas a Gongod, ez egy abszolút igazság. Korábban léteztek emberek, teljesen mindegy, hogy a parkban gyakoroltak vagy otthon, de csinálták többé-kevésbé teljes szívvel, és nagyon istenfélők voltak, és elég jól is gyakoroltak. De ahogy kiléptek az ajtón, teljesen máshogy viselkedtek, azt tettek, amit akartak, veszekedtek és versenyeztek másokkal dicsőségért és gazdagságért a hétköznapi emberek között. Hogy tudták volna így növelni a Gongjukat? Nem, egyáltalán nem tudott növekedni, és ugyanazon okból a betegségeiket sem lehetett meggyógyítani. Miért nem tudnak egyesek megszabadulni a betegségeiktől, ha már több éve gyakorolnak csigongot? A csigong művelés valami rendkívüli és nem a hétköznapi emberek egyszerű tornagyakorlata. A Xinxingre kell koncentrálni, csak akkor lehet a betegségeket meggyógyítani, és a Gongot növelni.

Egyesek hisznek a „zománcserpenyő kályhára állításában” és a „füvek gyűjtésében és az elixír nemesítésében”, azt gondolják, hogy ez az elixír maga a Gong. Nem. Ez az elixír csak egy részét tárolja az energiának, nem az energia egészét. Mi az az elixír? Mint tudjátok, van nálunk még néhány dolog, ami az életet műveli, a testben még felszínre jöhetnek természetfeletti képességek és van még sok más technika is; a legtöbb ezek közül le van zárva, és nem szabad alkalmaznod őket. Nagyon sok természetfeletti képesség van, tízezernél is több. Amint egy kifejlődik, azonnal lezárul. Miért nem szabad felszínre törniük? Az a cél, hogy ne tudd a természetfeletti képességeket önkényesen alkalmazni a hétköznapi emberek társadalmában. Nem szabad a hétköznapi emberek társadalmát csak úgy tetszés szerint megzavarni, nem is szabad a képességeidet megmutatnod a hétköznapi emberek társadalmában, mert ezáltal szabotálod a társadalmat. Sokan csak akkor művelik magukat, ha mindent megmutatsz nekik, látják, hogy minden igaz, akkor mindenki művelni akarja magát, még a legbűnösebb emberek is, akik semmi kegyelmet nem érdemelnek már, jönni fognak és művelni akarják magukat, és ez megengedhetetlen. Nem szabad mindent megmutatnod. Ezenkívül könnyen rosszat is cselekedhetsz, mert nem látod a sorsszerű összefüggést, a dolgok igazi természetét. Úgy gondolod, hogy valami jót cselekedtél, de lehet, hogy az valami rossz volt. Ezért nem szabad alkalmaznod őket, mert ahogy valami rosszat cselekszel, a szinted leesik, a művelésed hiábavaló volt. Ezért van az, hogy a legtöbb természetfeletti képesség le van zárva. Mi fog történni? A Gong felnyílásának és a megvilágosodásnak napján ez az elixír bombaként működik, ami felrobban és felnyit minden természetfeletti képességet, a test minden zárát és az energiautak százait. Egy „beng”, egy rázkódás és máris minden kinyílik. Erre való az elixír. A szerzetesek halála utáni hamvasztásnál a zárira megmarad. Egyes emberek azt gondolják, hogy ezek fogak és csontok. Hogy lehet, hogy a hétköznapi emberek nem rendelkeznek ilyenekkel? Ez éppen az az elixír, ami felnyílt, az energiái szabaddá váltak, nagyon nagy mennyiségű más dimenziókból származó összetevőket tartalmaz. Végülis ez is valami anyagi létező, csak épp nincsen haszna. A mostani emberek nagyon értékesnek tartják, van energiája, fénye és nagyon kemény, ilyen valójában.

Még egy oka van annak, hogy a Gong miért nem növekszik: ha valaki nem magas fokon ismeri a Fá-t, nem tud magas szintre emelkedni. Mit jelent ez? Mint ahogy mondtam, néhányan sok művelési utat gyakoroltak, elárulom neked, teljesen mindegy, hogy mennyit tanulsz, nem használ semmit, csak az általános iskolás szintet érheted el vele, általános iskolás maradsz a művelésnél, ezek csak alacsony szintű alapelvek. Nincs semmilyen hatása, ha ilyen alacsony szintű alapelveket veszel számba magas szintre való művelésedhez. Ha az általános iskola tankönyveivel mész egyetemre, általános iskolás maradsz, mindegy, hogy mennyit tanulsz, nem használ semmit, sőt még rosszabb lesz. Különböző szinteknek különböző Fá-ja van, és a Fá különböző vezérszerepet feltételez különböző szinteken. Következésképpen nem vezethetnek az alacsonyszintű alapelvek a magasszintű művelés felé. Amit a későbbiekben kifejtünk majd, mind magasfokú művelésünk alapelvei. Az előadásaim során különböző szintekről fogok venni dolgokat. Így állandó vezérszerepet fognak játszani a későbbi művelésednél. Van néhány könyvem, magnókazettám és videokazettám; azt fogod tapasztalni, hogy ha egyszer elolvastad és meghallgattad őket és egy idő után megint elolvasod és meghallgatod őket, még mindig fognak tudni vezérvonallal szolgálni. Állandóan emeled a szinted, miközben azok állandó hatással vannak rád - ez a Fá. Ez a két oka annak, hogy miért nem növekszik a Gong annak ellenére, hogy gyakorolsz: ha a Fá-t nem magas szinten tanulod, nem juthatsz magas szintre; ha valaki nem a belső lényét műveli, nem a Xinxingjét, akkor nem növekszik a Gong. Csak ez a két ok létezik.

A Fálun Dáfá jellemzői

A mi Fálun Dáfá-nk egy, a Buddha Iskola 84 000 művelési ága közül. Ezen civilizációnk történelme alatt még senki sem hozta nyilvánosságra, de a történelem előtti korok egyikében nagyon sok embert megváltott. Ebben a végső Jie időszakban én újra közzéteszem, ezért ilyen különösen értékes. Elmagyaráztam nektek egy formát, melyben a De Gonggá változik. Valójában a Gong nem a gyakorlás által jön létre, hanem a művelés által. Sokan törekednek a Gong növelésére, csak éppen a gyakorlásra figyelnek, nem a művelésre. Valójában azonban a Gong csak a Xinxing művelése által jön létre. Akkor miért tanítjuk meg a gyakorlatokat is? Először elmesélem, hogy egy szerzetes miért nem gyakorol. Főleg meditál, folyamatosan ismételgeti a szutrákat és műveli a Xinxingjét, és így a Gongja növekszik. Növeli a Gongját, ami növeli a szintjét. Mivel Sákjamuni azt tanította az embereknek, hogy mondjanak le az összes világi dologról - beleértve a testüket is, így a testgyakorlatok nem voltak szükségesek. A taoista rendszer nem ajánl megváltást minden lénynek. Nem kerül szembe mindenféle emberrel, kiknek különböző felfogásuk és eltérő szintjük van, néhány egoistább, néhány kevésbé. Ő választja ki a tanítványokat. Ha három lett kiválasztva, akkor is csak egy kapja meg az igaz tanításokat. Biztosnak kell lennie abban, hogy a tanítványnak magas morális értékei vannak, hogy nagyon jó, és hogy nem fog letérni az útról. Hangsúlyt fektet a technikai dolgok tanítására, hogy ezzel tudja az életet művelni, és olyan dolgokat gyakorolni, mint isteni képességek és természetfeletti technikák, ezekhez szükségeltetnek bizonyos mozdulatok.

A Fálun Dáfá is a szellem és a test egyszerre történő művelése, ezért szükségesek a mozdulatok. A mozdulatok, egy részről a természetfeletti képességek erősítésére szolgálnak. Mit jelent, hogy erősítésére? A nagy művelési potenciáddal erősíted a természetfeletti képességeidet, így teszed azokat fokozatosan erősebbé. Másrészről nagyon sok élőlénynek kell majd még kifejlődni a testedben. A magas szinten való művelésnél a taoizmusban a halhatatlan gyermek (=yuanying) születéséről beszélnek, a Buddha Iskola az elpusztíthatatlan Vadzsra-testről, és mindehhez még nagyon sok természetfeletti képességnek kell még kifejlődni. Ezek mind a mozdulatok által fejlődnek majd ki, ezért kellenek a gyakorlatok. A Xinxing és a test teljes kettős műveléséhez gyakorolni és művelni is kell magunkat. Úgy gondolom megértettétek, honnan jön a Gong. A Gong, ami a szinted magasságát határozza meg, egyáltalán nem a gyakorlás, hanem a művelés által alakul ki. A hétköznapi emberek között véghez vitt műveléskor emeled a Xinxingedet és a kozmikus tulajdonságokhoz igazítod magad, a világegyetem tulajdonságai nem fognak továbbá korlátozni semmiben; így tehát magasabbra tudsz emelkedni, és a De megkezdi átváltozását Gonggá. Miközben a Xinxinged egyre emelkedik, növekszik a Gong is, ez az összefüggés.

A mi művelési utunk tényleg a szellem és a test együttes műveléséhez tartozik. A Gong, amit nemesítünk a testünk minden sejtjében el van tárolva; és ez a magas energiájú anyagból álló Gong az anyag ősforrásának minden részecskéjében, mikroszkopikus szinten megtalálható. Miközben a művelési erőd növekszik, sűrűsége és ereje mindig nagyobb lesz. Ennek a magas energiájú összetevőnek van intelligenciája. Mivel a test minden sejtjében az élet ősforrásáig el van tárolva, egyre inkább felveszi a testsejtjeid formáját, ugyanazt a molekula- és atommag elrendezést feltételezve. De az állapota megváltozott, ez a test már nem eredeti fizikai sejteket tartalmaz. Nem úgy van, hogy már az öt elemen túl vagy? Természetesen még nincs vége a művelésednek, és még mindig a hétköznapi emberek között kell művelned magad. Ezért nézel ki úgy, mint a hétköznapi emberek, az egyetlen különbség az, hogy sokkal fiatalabbnak nézel ki, mint a korodbeliek. De először természetesen el kell távolítanunk a testedből a rosszat, beleértve a betegségeket is, de itt mi nem gyógyítunk. Megtisztítjuk a testedet, nem is gyógyításnak hívjuk, hanem tisztításnak; és mi megtisztítjuk a testét az igaz művelőknek. Néhányan csak gyógyíttatni jöttek magukat. Ami a súlyos betegeket illeti, nem engedjük őket résztvenni a tanfolyamon, mert ők nem tudják elengedni a gondolatot, hogy betegek és hogy mindenáron meg akarják gyógyíttatni magukat. Ha valakinek van egy súlyos betegsége és nagyon rosszul érzi magát, el tudja ezt az érzést engedni? Nem tudja magát művelni. Mindig hangsúlyozzuk, hogy nem veszünk fel súlyos betegeket a tanfolyamra. Mi itt műveljük magunkat, ami nagyon messze van attól, amikről ők gondolkodnak. De más csigong-mesterekhez fordulhatnak. A tanítványoknak természetesen vannak betegségei, de mivel igaz művelő vagy, elintézzük ezt neked.

Miután Fálun Dáfá tanítványaink egy bizonyos ideje művelik magukat, külsejük változása nagyon szembetűnő, a bőrük finom és rózsaszín lesz, idősebb emberek ráncainak száma lecsökken, sőt, nagyon kevés lesz, ami egy köztudott jelenség. Ez nem mese, sok jelenlévő régi tanítvány ismeri ezt. Ezenkívül az is előfordulhat, hogy idősebb hölgyeknél újból megindul a havi vérzés. Ez azért fordul elő, mert a Xinxing és a test kettős műveléséhez szükség van a menstruációra. Meg fog indulni, de a vérzés nem lesz olyan erős, bár akkor az is elegendő lesz. Ez is egy elég köztudott jelenség. Hogy tudnád magad egyébként művelni, ha ez hiányozna? Ugyanez igaz a férfiakra is: a fiatalok és az idősek is mind könnyűnek érzik majd a testüket. Igaz művelőként érezni fogod ezt az átváltozást.

Ez a mi művelési utunk valami nagy dolgot gyakorol, ez nem olyan, mint nagyon sok művelési út, ahol állatokat utánoznak a gyakorlatok közben. Amit ennél a művelési útnál gyakorolni lehet, az egyszerűen nagyon nagy. A Sákjamuni és Lao-ce által elmagyarázott alapelvek mind tejútrendszerünk területének alapelveihez tartoznak. Mit gyakorlunk a Fálun Dáfá iskolában? A világegyetem fejlődésfolyamata szerint műveljük magunkat, a legmagasabb kozmikus tulajdonságok vezetésével – Zhen, Shan, Ren. Mi valami olyan nagy dolgot gyakorlunk, ami egyenlő azzal, mintha a világegyetemet gyakorolnánk.

Fálun Dáfá iskolánknak van még egy különlegessége, ami speciális és megkülönbözteti minden más művelési úttól. Azok a csigongok, melyeket mostanában a társadalomban terjesztenek, azokhoz tartoznak, amik az elixírt művelik. Ezeknél a csigongoknál, amik az elixírt művelik, nagyon nehéz a Gong felnyílását elérni és megvilágosodni, amíg még hétköznapi emberek között vagyunk. A mi Fálun Dáfá-nk nem műveli az elixírt. A mi művelési utunk az alhasi tájékon lévő Fálun-t műveli, amit én a tanfolyam során személyesen beültetek sorban a gyakorlóknak. Miközben a Fálun-t magyarázom, mindenkinek egymás után beültetjük, egyesek érezni fogják, mások nem; a legtöbben érezni fogják. Ez azért van, mert minden ember fizikai állapota különbözik. A Fálun-t műveljük, nem az elixírt. A Fálun a világegyetem kicsinyített mása és annak minden tulajdonságával rendelkezik, automatikusan működik és forog. Az alhasad területén örökké forogni fog. Miután beültettük neked, évről évre sem hagyja abba a forgást, örökké forogni fog. Miközben az óra járásával megegyező irányban forog, automatikusan veszi fel az energiát a világegyetemből. Továbbá, magától is át tudja változtatni az energiákat ahhoz, hogy elegendő energiát biztosítson minden testrészed átváltozásához. Ugyanúgy le is ad energiát, amikor az óra járásával ellentétes irányba forog, miközben értéktelen összetevőket szabadít fel, amik szertefoszlanak a test körül. Az az energia, amit lead nagyon messzire elér és utána újabb energiát vesz fel. Ez a leadott energia minden közelben lévő ember javára válik. A Buddha Iskola saját magunk és minden más érző lény megváltásáról beszél. Nem csak magunknak műveljük magunkat, hanem mások megváltása is a cél. Mások is nyernek ezzel, közvetlen szándék nélkül rendbehozzuk a testüket, meggyógyítjuk a betegségeiket, stb. Az energia természetesen nem vész el. Ha a Fálun az óra járásával megegyező irányba forog, akkor újra felveszi az energiát, mert szakadatlanul forog.

Néhányan felteszik a kérdést: „Miért forog tulajdonképpen a Fálun szakadatlanul?” Mások azt kérdezik: „Miért tud forogni? Mi az elv?” Ha sok energia gyűlik össze, elixír képződhet, ezt egyszerű megérteni, a Fálun forgása viszont elképzelhetetlen. Mondok nektek egy példát: A világegyetem mozog, a világegyetem összes tejútja és összes bolygója is mozog. A kilenc bolygó kering a Nap körül, és a Föld is forog tengelye körül. Gondolj bele, ki tolja őket? Ki adta nekik a hajtóerőt? Ezt nem foghatod fel a hétköznapi emberek fogalmaival, mivel ez csakis ez a forgó mechanizmus. Ugyanez igaz a Fálun-ra is, egyszerűen forog. Megoldja azt a problémát, ami a hétköznapi emberekre vonatkozik, ha gyakorolni szeretnék magukat, meghosszabbítja a gyakorlási időt. Hogy hosszabbítja meg? Úgy, hogy szakadatlanul forog és veszi fel az energiát a világegyetemből, amit át is alakít. Amikor dolgozol, ő művel téged. De természetesen nem csak a Fálun-t ültetjük a testedbe, hanem sok-sok más energiarendszert és mechanizmust is, melyek a Fálun-nal együtt forognak és változtatnak téged át automatikusan. Ezért ez a Gong átváltoztatja az embereket teljesen automatikusan és ezáltal kialakul az úgynevezett „Gong műveli az embert”, amit „a Fá műveli az embert”-nek is neveznek. Ha nem gyakorolsz, tökéletesít téged a Gong; ha gyakorolsz, akkor is tökéletesít téged a Gong. A Gong által állandó átváltozáson mész keresztül étkezés közben, alvás közben, még munka közben is. Akkor miért gyakorolsz? Azért gyakorolsz, hogy erősítsd a Fálun-t, és ezt az összes energiamechanizmust és rendszert, amiket beültettem a testedbe. Amikor valaki magas szinten műveli magát, ez teljesen a tétlen szinten kell történjen és a gyakorlatok mozdulatai is a mechanizmusok lefolyását követik, nincs semmiféle gondolatvezetés, és semmiféle légzéstechnikát sem alkalmazunk.

A gyakorlás helyét és idejét nem tekintjük fontosnak. Néhányan azt kérdezik: Melyik időpont a legjobb a gyakorlatok végzésére? Éjszaka, hajnal vagy dél? Nem beszélünk időpontokról. Ha éjszaka nem gyakorolsz, a Gong nemesít téged; ha hajnalban nem gyakorolsz, attól még nemesít téged a Gong; ha alszol, tökéletesít téged a Gong; ha gyalogolsz, a Gong ugyanúgy tökéletesít; ha dolgozol, a Gong akkor is tökéletesít téged. Nincs így a gyakorlásra szánt idő lényegesen lerövidítve? Sokatoknak kívánsága a megvilágosodás, természetesen ez a célja a művelésnek, a művelés végső célja tulajdonképpen a megvilágosodás és a Tao elérése. De sok embernél az életük maradék része határos, az éveik meg vannak számlálva és talán nem is elegendő a műveléshez; a Fálun Dáfá megoldja ezt a problémát és lerövidíti a gyakorlás folyamatát. Ezzel egyidejűleg ez a szellem és a test együttes művelését is jelenti. Ha állandóan műveled magad, az életed folyamatosan hosszabbodik. Azoknak az idősebb embereknek, akik jó veleszületett alappal rendelkeznek, elegendő idejük van a gyakorlásra. Ennek van azonban egy feltétele: A meghosszabbított életed, ami az előre meghatározott, eredeti életeden túlmegy, csak a művelésre szánhatod; ahogy a gondolataid csak egy picit is eltérnek a helyes útról, azonnal életveszélybe kerülsz, mivel az eredeti életed már régen véget ért. Ha a világi Fá műveléséből kiléptél, akkor ez a behatárolás nem létezik többé, az egy másik állapot lesz.

Nem állítunk fel szabályokat arra vonatkozólag sem, hogy milyen égtáj felé tekintsünk, vagy hogyan fejezzük be a gyakorlatokat. Mivel a Fálun szüntelenül forog, nem lehet megállítani. Ha a telefon csöng, vagy valaki kopogtat az ajtón, azonnal mehetsz és elintézheted a dolgaidat anélkül, hogy előbb be kelljen fejezned a gyakorlást. Ha megállsz, mert valamit el kell intézned, a Fálun azonnal elkezd az óra járásával egyirányba forogni, és a testeden kívül összegyűjti megint az elszóródott energiákat. Azok, akik akarattal próbálják kezükkel a csit összegyűjteni és fejükbe önteni, el fog veszni, mindegy, milyen erősen próbálod tartani. A Fálun egy intelligens lény, önmaga is el tud intézni ilyesmit. Az égtájakra sincs szükségünk, mert az egész világegyetem mozog, a tejútrendszer is mozog, a kilenc bolygó is forog a Nap körül és még a Föld is forog. Ezek szerint a nagy jelentőségű alapelvek szerint gyakorlunk. Hol van észak, kelet, dél és nyugat? Sehol. Mindegy, hogy melyik irányba gyakorlunk, mert minden irány felé fordulunk; mindegy, hogy melyik irányba gyakorlunk, mert mindenhonnan olyan, mintha egyidőben észak, kelet, dél és nyugat irányába is gyakorolnánk. Fálun Dáfá-nk megvédi a tanítványokat az elhajlásoktól. Hogyan véd meg? Ha igaz művelő vagy, a Fálun megvéd téged. Én a világegyetemből származom, ha valaki bántani tudna téged, akkor engem is tudna bántani. Egyszerűen fogalmazva, a világegyetemben tenne kárt. Talán misztikusnak tűnnek a szavaim, de ha tovább tanulsz, meg fogod érteni őket. Még vannak egyéb dolgok is, de azok túl mélyreható dolgok ahhoz, hogy előadjam. El fogjuk magyarázni nektek a Fá-t a magas szinteken, szisztematikusan az egyszerűtől a mélyrehatóig. Ez nem fog működni, ha a saját Xinxinged nem őszinte. Ha valamire túlságosan törekszel, könnyen kerülhetsz problémába. Megállapítottam, hogy sok több éve művelő embernél a Fálun eldeformálódott. Hogy miért? Belekevertél valamit a gyakorlásba, elfogadtad mások dolgait. Miért nem védett meg ettől a Fálun? Ami neked megadatott, az a tiéd és a gondolataiddal kormányozod őket. Senki nem fog beleszólni, ha valamit nagyon akarsz, ez a világegyetem egyik alapelve. Ha nem akarod magad tovább művelni, senki nem kényszeríthet rá, hogy műveld magad, ez egyenlő lenne a rosszat tevéssel. Ki kényszeríthetne téged arra, hogy változtasd meg a szíved? Ez csak a te elvárásod lehet magadtól. Minden iskolából a leghasznosabb dolgokat kiszedni azt jelenti, hogy mindenkitől elfogadsz dolgokat. Ha ma ezt a csigongot tanulod, holnap a másikat a betegséged megszüntetése érdekében, akkor meg fog szünni a betegséged? Nem, csak eltolódtak későbbre. A magasabb szintű művelés követelménye az egy iskolára való koncentrálás és ennek megtartása. Ha követsz egy iskolát, a szívedet teljesen ennek az iskolának kell adnod a Gong felnyílásáig és a megvilágosodásig. Csak azután tudod majd egy másik iskolában művelni magad, és ez akkor már egy más rendszer lesz. Mert az igaz tanítás rendszere egy nagyon régi korból lett ránk hagyva, és átment egy nagyon összetett átváltozási folyamaton. Egyesek érzés alapján gyakorolnak. De mit számít az érzés? Semmit. Az igazi átváltozási folyamatok más dimenziókban zajlanak, különösen bonyolultak, misztikusak és csodálatosak. Egy kis hiba sem lehet. Ez olyan, mint egy precíziós műszer, ha egy idegen alkatrészt adsz hozzá, azonnal elromlik. A tested minden egyes dimenzióban változik. Ez nagyon komplex és misztikus, nem szabad még egy kicsit sem eltérned. Már egyszer mondtam nektek, hogy a művelés tőled függ, a Gong a mestertől. Ha önkényesen felveszed mások dolgait és hozzáteszed a te művelésedhez, akkor az idegen üzenetek meg fogják zavarni ezen iskolának a dolgait és mellékútra kerülsz. Ráadásul ez rávetődik az emberi társadalomra, és hétköznapi emberi problémákat okozhat. Ezt magadnak kívántad, és senki nem szólhat bele, ez a megvilágosodás képességének kérdése. Ezenkívül az, amit belekevertél ebbe az iskolába, összezavarja a Gongodat úgy, hogy nem tudod magad tovább művelni, ilyen probléma fog kialakulni. Én nem mondom, hogy mindenkinek a Fálun Dáfá-t kell tanulni. Ha nem tanulod a Fálun Dáfá-t, de egy másik iskolában az igazi tanításokat tanulod, azzal is egyetértek. De meg kell mondanom neked, ha tényleg magas színvonalra akarod magad művelni, akkor feltétlenül csak egyre szabad koncentrálnod. Még egy dolgot kell, hogy kihangsúlyozzak: jelenleg nincs még egy ember, aki ilyen igazán magas szintre vezeti az embereket, mint én. Később majd megtudod, mit is tettem érted. Ezért is remélem, hogy a megvilágosodási képességed nem alacsony. Sokan szeretnék magukat magas fokra művelni. Ez eléd lett téve, és talán még nem is vagy tudatában ennek. Mindenhova elmentél, hogy találj egy tanárt és egy egész vagyont költöttél, de nem találtál semmit. Ma ez az ajtód elé lett téve és talán még nem veszed észre! Ez a felismerés vagy a nem felismerés kérdése, és azé, hogy megváltatsz-e vagy sem.