hu.FalunDafa.org

2. FEJEZET
 

Az Égi Szemről

Sok csigong-mester mondott valamit az Égi Szemről, de a Fá-nak különböző szinteken különböző megjelenési formái vannak. Az, aki egy bizonyos szintig művelte magát, csak a szintjének megfelelő dolgokat láthatja, de az ezt a szintet meghaladó igazat nem látja és nem is tudja elhinni, ezért tartja helyesnek csak azokat a dolgokat, amiket a saját szintjén lát. Ha még nem érte el művelés által a magasabb szinteket, akkor a magasabb szintek dolgai számára nem létezőek és nem hihetőek. Ez a művelési szintjétől függ, ezért nem emelkedhet a felfogása. Ez azt jelenti tehát, hogy egyesek ezt mondták az Égi Szemről, egyesek azt, magyarázata elég zavarossá vált és a vége az lett, hogy senki nem magyarázta el pontosan mi is az. De igazából alacsony szinten nem is lehet elmagyarázni az Égi Szemet. Régebben az Égi Szem szerkezeti felépítése a titkok titkának számított, nem volt megengedett, hogy tudjanak róla a hétköznapi emberek, ezért eddig a történelemben nem volt senki, aki elmagyarázta volna. De most nem a régi elméletek szerint beszélünk, hanem a modern tudomány és a legegyszerűbb modern nyelv segítségével fogjuk elmagyarázni a lényegét.

Az Égi Szem, amiről szó van, a szemöldökök közötti hely felett található, ahol össze van kötve a tobozmiriggyel. Ez a főcsatorna. A testen még sok további szem is található. A taoista rendszerben azt mondják, hogy minden csiao egy szem. A taoista rendszerben az akupunktúra pontokat csiao-nak nevezik, míg a kínai orvostudomány akupunktúra pontoknak. A buddhista rendszerben azt vallják, hogy minden pórus egy szem. Ezért léteznek olyan emberek, akik a fülükkel tudnak olvasni vagy kezükkel, fejük hátsó részével, lábfejeikkel vagy a hasukkal képesek látni, ez mind lehetséges.

Ha az Égi Szemről beszélünk, először is az emberi hús-vér szemünkről kell néhány szót ejtenünk. Manapság sokan azon a véleményen vannak, hogy ezzel a szemmel világunk minden összetevőjét és minden tárgyát láthatjuk. Ezért alakították ki sokan azt a merev nézetet, hogy csak az igaz, amit evvel a szemünkkel látunk; amit nem látnak, azt nem is hiszik el. Azt már régebben is megmondták, hogy az ilyen embereknek nem valami jó a megvilágosodási képességük, bár sokan nem tudták megmagyarázni, hogy ezen emberek megvilágosodási képessége miért nem jó. Ha nem látom, nem hiszem. Ez a kijelentés egész igaznak hangzik, de magasabb szintről nézve nem elfogadható. Minden időtér anyagból tevődik össze, és természetesen a különböző időtereknek különböző anyagi szerkezete van, és a különböző életeknek különböző megjelenési formái vannak.

Mondok nektek egy példát. A buddhizmusban úgy tartják, hogy az emberi társadalom jelenségei mind illúziók és nem valódiak. Miért illúziók? Igazi konkrét fizikai tárgyakról beszélünk, így ki állíthatja, hogy ezek helytelenek? Egy tárgy létezési formája ilyennek néz ki, de a valódi megjelenési formája nem ez. Szemünk mégis rendelkezik avval a képességgel, hogy rögzíti a fizikai tárgyakat fizikai dimenziónkban, abban az állapotban, amit most látunk. Valójában azonban a tárgyak nem ilyenek, sőt még a mi dimenziónkban sem ilyenek. Hogy néz ki, például egy ember mikroszkóp alatt? Az egész test egy laza képződmény, mely homokhoz hasonló kicsiny molekulákból áll, szemcsés és mozgó. Az elektronok köröznek az atommag körül, az egész test csavarodik, és mozgásban van. A test felülete nem sima, és nem is egyenletes. A világegyetem minden tárgyánál, az acélnál, a vasnál és a köveknél is ugyanez tapasztalható, belső molekuláris összetevőjük mind mozgásban van. Te nem láthatod az egész formájukat, valójában nem maradnak mozdulatlanul. Ez az asztal is csavarodik, habár szemünk nem látja a teljes igazságot, szempárunk érzéki csalódást okoz.

Nem arról van szó, hogy nem látjuk a dolgokat mikroszkopikus szinten, vagy hogy az emberek ne rendelkeznének ezzel a képességgel. Minden embernek megvan ez a képessége, mikor megszületik – képesek vagyunk látni dolgokat egy meghatározott mikroszkopikus szinten. De pontosan azért, mert ebben a fizikai dimenzióban ezt a szempárt kaptuk – az embereknek érzéki csalódásuk van, és gátolva vannak abban, hogy lássanak bizonyos dolgokat. Ezért mondták régen, hogy azoknak az embernek, akik nem hiszik el, amit nem látnak, – a gyakorlók szemszögéből nézve – a megvilágosodási képességük nem jó, össze vannak zavarodva a hétköznapi emberek csalóka képei által, és hogy elvesznek a hétköznapi emberek között. A vallás mindig is ezen a véleményen volt és szerintünk is van benne igazság.

Ez a szempár ebben a mi fizikai dimenziónkban, egy bizonyos állapotig képes rögzíteni a dolgokat, ezenkívül nincs is más jelentős képessége. Amikor valaki néz valamit, a kép nem közvetlenül a szemben képződik. Mint ahogy a fényképezőgép lencséje, a szem is csak egy eszköz. Ha távolba fényképezünk, az objektívet kihúzzuk, így működik a szemünk is; ha sötét van, a pupilláink megnagyobbodnak. Ha egy sötét helyen fényképezünk valamit, akkor a fényrekeszt meg kell nagyobbítanunk, különben a fényképek nem kapnak elég fényt és feketék lesznek; ha valaki kimegy a szabadba, ahol világos van, akkor nagyon gyorsan összeszűkülnek a pupillái, különben szemei túl sok fényt kapnának és alig látna valamit. A fényképezőgép is ezen az elven működik, a fényrekeszt le kell kicsinyítenünk. Csak a tárgy képét tudja rögzíteni, ez csak egy eszköz. Amikor valóban látunk valamit vagy valakit, vagy látjuk egy tárgy létezési formáját, akkor a képek az agyunkban képződnek. Tehát amit a szemünkön keresztül látunk, az átmegy a látóidegen keresztül az agy hátsó részén található tobozmirigybe, és ezen a helyen vetítődik le, mint kép. Ez azt jelenti, hogy a tobozmirigy „fényképezi le” a dolgokat. A mai orvostudomány is bizonyítja ezt.

Az Égi Szem felnyitása, amiről mi beszélünk, azt jelenti, hogy a szemöldökök közti csatorna megnyílik azért, hogy a tobozmirigy közvetlenül lásson kifelé anélkül, hogy látóidegeinket használnánk. Ezt hívják az Égi Szem felnyitásának. Néhányan talán úgy gondolják: „Ez egyáltalán nem valószerű, végülis ez a szempár eszközként működik, rögzíteni tudja a tárgyak képeit, ami szem nélkül egyszerűen nem megy”. Már a modern orvostudomány bonctana is megállapította, hogy a tobozmirigy első fele egy emberi szem teljes szerves felépítésével rendelkezik. De elkorcsosult szemnek tartják, mert a koponyán belül található. De arról, hogy ez egy elkorcsosult szem-e vagy sem, azért a gyakorlók körében megvan a saját véleményünk. A modern orvostudomány azonban már felismerte, hogy az emberi agy közepén egy szem található. A csatorna, melyet fel akarunk nyitni, éppen ehhez a helyhez vezet, mely pont megegyezik a modern orvostudomány ismereteivel. Ez a szem nem okoz érzéki csalódást, mint a fizikai szempárunk, mivel látja mind a dolgok természetét, mind azok lényegét. Így, egy magas szintű Égi Szemmel rendelkező ember átlát a mi dimenziónkon más időterekbe, és olyan jelenségeket is lát, amiket a hétköznapi emberek nem láthatnak. Egy alacsony szintű Égi Szemmel rendelkező ember pedig falon, vagy emberi testen való átlátóképességgel rendelkezik. Pontosan ez a természetfeletti képessége.

A Buddha Iskola a látás öt szintjéről beszél: hús-vér szem, mennyei szem, bölcsesség-szem, Fá-szem és Buddha-szem. Ez az Égi Szem öt nagy szintje. Minden szint fel van még osztva felső, középső és alsó szintre. A taoista rendszerben a Fá Szemének 9-szer 9, azaz 81 szintjéről beszélnek. Mindenkinek felnyitjuk az Égi Szemét, de nem a mennyei szem szintjén vagy az alatt. Hogy miért? Bár itt ülsz, és elkezdted magad művelni, de végülis még csak most teszed meg az első lépéseket a hétköznapi emberek szintjéről indulva, ami magával vonja azt, hogy még sok emberi ragaszkodásod van, melyeket még nem tudtál feladni. Ha a mennyei szem szintje alatt nyitnánk fel az Égi Szemedet, olyan képességeket nyernél, melyeket a hétköznapi emberek különleges képességnek tartanak, mivel átlátnál a falon és az emberi testen. Ha széles körben mutatnánk meg ezt a természetfeletti képességet, és mindenkinek ezen a szinten nyitnánk fel az Égi Szemét, akkor a hétköznapi emberek társadalma komolyan meg lenne zavarva, és ez komolyan szabotálná a hétköznapi emberek társadalmi helyzetét: Az állami titkokat nem lehetne tovább őrizni; teljesen mindegy lenne, hogy valaki fel van-e öltözve vagy sem; kintről láthatnád az embereket a szobájukban; az utcán sétálva megnyerhetnéd a lottó legmagasabb díjait, ha látnátok azokat. Ez így nem megy! Gondoljatok bele mindannyian: Ha minden embernek a mennyei szem szintjén lenne nyitva az Égi Szeme, egyáltalán emberi társadalom lenne még az emberi társadalom? Komolyan megzavarni az emberi társadalom formáját egyáltalán nem megengedett. Ha tényleg felnyitnám az Égi Szemed ezen a szinten, talán azonnal csigong-mesterré válnál. Egyesek már korábban is álmodoztak arról, hogy csigong-mesterek legyenek. Ha az Égi Szemük most hirtelen megnyilna, akár betegeket is tudnának gyógyítani. Nem vezetnélek evvel mellékútra?

Tehát akkor melyik szinten nyitom fel az Égi Szemed? Közvetlenül a bölcsesség-szem szintjén. Magasabb szinthez nem elég magas a Xinxinged; ha alacsony szinten lenne felnyitva, akkor az emberi társadalom helyzete szabotálva lenne. Ugyan a bölcsesség-szem szintjén nem rendelkezel azzal a képességgel, hogy átlátsz a falon és az emberi testen, de láthatod más dimenziók jelenségeit. Milyen előnyei vannak ennek? Megerősödik a bizalmad a gyakorlásban, és olyan dolgokat látsz, amiket a hétköznapi emberek nem láthatnak, érzékeled azokat, hogy tényleg léteznek. Teljesen mindegy, hogy tisztán látsz vagy sem, az Égi Szemed fel fog nyílni ezen a szinten. Ez gyakorlásod szempontjából sok előnnyel jár. Azoknál, akik a Dáfá-t igazán művelik és szigorú elvárásokat állítanak fel Xinxingjük emelésével szemben, ugyanaz a hatás érhető el, ha ezt a könyvet olvassák.

Mi határozza meg a mennyei szem szintjét? Az nem úgy van, hogy mindent rögtön látsz majd, amint felnyílik az Égi Szemed. Itt is különböző szintek vannak. Tehát mi határozza meg a szinteket? Ennek három tényezője van: Az első tényező az, hogy az ember Égi Szeme egy belülről kifelé terjedő mezővel rendelkezik. Ezt esszenciális csi-nek nevezzük. Milyen funkciója van ennek? Ez éppen olyan, mint a televízió képernyője: Fluoreszkáló réteg nélkül csak egy izzószál fénye, de nem kép. Éppen a fluoreszkáló réteg miatt tud képeket mutatni. Persze ez a példa nem teljesen találó, hiszen mi közvetlenül látunk dolgokat, míg a televízió egy képernyőn keresztül vetíti a képeket, de körülbelül ez az elképzelés. Ez az esszenciális csi nagyon értékes, és egy még finomabb dologból származik, ami a De finomításából keletkezik. Rendszerint ez az esszenciális csi minden embernél más, talán 10 000 ember közül kettő található azonos szinten.

A mennyei szem szintje a világegyetemünk Fá-jának közvetlen megtestesülése. Ez egy természetfeletti dolog, és szorosan összefügg egy ember Xinxingjével. Ha egy ember Xinxingjének szintje alacsony, akkor maga az ember szintje is alacsony. Mivel a Xinxingje alacsony, sok esszenciális csi-je már elveszett; de ha egy embernek magas a Xinxingje, és a hétköznapi emberek társadalmában már kicsi korától fogva egészen felnőtt koráig nem sokat törődött a népszerűséggel, a gazdagsággal, az emberek közti konfliktusokkal, személyes érdekekkel és különböző emberi érzelmekkel és vágyakkal, akkor az esszenciális csi-jét hozzávetőlegesen jobban meg tudta őrizni. Ezért, amikor az Égi Szeme megnyílik, tisztábban lát. A hat évesnél kisebb gyerekek nagyon tisztán látnak, ha megnyílik az Égi Szemük. És nagyon könnyű is felnyitni Égi Szemüket. Elég, ha csak egy szót mondok, és máris felnyílik.

A hétköznapi emberek társadalmának erős áramlásából és a negatív színezetből adódó szennyezések miatt, nagyon sok dolog valójában helytelen, holott a hétköznapi emberek azokat helyesnek tartják. Nem akar mindenki jól élni? A jó élet utáni vágy megsértheti más érdekeit; miközben egoista kívánalmait kielégíti, elveszi mások juttatásait, vagy ahhoz vezethet, hogy másokat zaklat, vagy megsebez. Személyes érdekeiért képes a hétköznapi emberek között versenyezni és veszekedni. Nem a világegyetem tulajdonságai ellen szól ez? Ezért nem feltétlenül helyes az, amit az emberek helyesnek tartanak. A felnőttek már a kezdetektől megpróbálják a gyermekekbe nevelni, hogy ”Tanulj meg ravasznak lenni”, hogy később a hétköznapi emberek társadalmában talpon maradjon. A világegyetemünkből kiindulva maga a szó „ravasz” már eleve helytelen, mert arról van szó, hogy kövesd a természetes utat, és vedd könnyedén személyes érdekeidet. Olyannyira ravasz, hogy minél több személyes érdek után vágyik. „Ha valaki bosszantott téged, menj panaszkodni tanárához vagy a szüleihez”, „ha a földön pénzt találsz, vedd fel”, így nevelik a gyereket. Ahogy már egész kis kora óta többet és többet átvesz ebből, egyre egoistább lesz a hétköznapi emberek társadalmában, magáévá teszi majd az előnyöket, De-t fog veszíteni.

Ez a De összetevő nem foszlik szerte, miután elvesztette, hanem átvándorol máshoz, de az esszenciális csi feloszlik. Ha valaki már kis kora óta furfangos, személyes érdekeit fontosnak tartja, és mindent megtesz a nyereség érdekében, akkor ennek az embernek az Égi Szeme, miután kinyílik, rendszerint nem működik, vagy nem lát vele tisztán. De persze ez nem azt jelenti, hogy később sem fog működni. Hogy miért? Éppen azért, mert a művelésnél az a lényeg, hogy az eredethez, a valóhoz térjünk vissza. Ha valaki állandóan gyakorol, állandóan vissza fogja nyerni a De-t és ismét kiegyenlített lesz. Ezért kell a Xinxingről beszélnünk, az egészet átfogó emelkedésről és a teljes nemesítésről. Ha a Xinxing növekszik, akkor minden növekszik vele együtt; ha a Xinxing nem emelkedik, akkor az Égi Szem esszenciális csi-jét sem lehet visszanyerni. Ez az alapelv.

A második tényező az, hogyha valakinek a veleszületett alaptermészete jó, akkor az egyedüli gyakorlásnál magától is felnyílhat az Égi Szeme. Ha felnyílik az Égi Szem, általában először megijednek az emberek. Miért ijednek meg? Rendszerint éjszaka gyakorolnak, mert akkor csend honol mindenütt. A gyakorlatok végzése közben hirtelen maga előtt lát egy nagy szemet, ami megijeszti. Annyira megijed, hogy nem meri tovább csinálni a gyakorlatokat. Milyen szörnyű! Egy ilyen nagy pislogó szem néz téged, és teljesen tisztán lehet látni. Ezért nevezik néhányan démoni szemnek, mások Buddha-szemnek, stb., de valójában ez a te saját szemed. Természetesen a művelés tőled függ, míg a Gong a mestertől. A Gong átváltozással történő keletkezésének teljes folyamata nagyon bonyolult, és más dimenziókban is jelen van. A test nemcsak egy további dimenzióban, hanem minden különböző dimenzióban megváltozik. Meg tudod ezt csinálni egyedül? Nem. Ezeket a dolgokat a mester szervezi meg, és ő is viszi véghez őket. Ezért mondják, hogy a művelés tőled függ, míg a Gong a mestertől. Neked csak kívánságod lehet ez, és gondolhatsz rá ily módon, de a mester az, aki ezeket a dolgokat tényleg megteszi.

Néhányan a gyakorlás során saját maguk nyitják fel az Égi Szemüket. Azt mondjuk ugyan, hogy ez a te szemed, de te nem vagy képes ezt a szemet magad egyedül kifejleszteni. Néhány embernek van mestere, aki mihelyt látja, hogy az Égi Szeme kinyílt, kialakít neki egy szemet, ezt hívják igazi szemnek. Természetesen nem mindenkinek van mestere, de mindig van egy mester, aki arra jár. A buddhista rendszerben úgy tartják, hogy mindenhol vannak Buddhák. Annyira sok van, hogy mindenütt vannak. Néhányan úgy vélekednek, hogy már egy méterrel a fejünk felett is vannak istenségek. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen megszámlálhatatlanok. Ha egy éppen arra járó mester látja, hogy nagyon jól gyakorolsz, és hogy az Égi Szemed is felnyílt, és szükséged van egy szemre, akkor ki fog alakítani neked egyet, ami ugyancsak a te művelésed eredményének számít. Az emberek megváltásánál nem beszélünk feltételekről és költségekről, ellenszolgáltatásról vagy hírnévről. Ez sokkalta nemesebb, mint a hétköznapi emberek közti hősök. Mindezt tiszta könyörületességből csinálják.

Miután az Égi Szem felnyílt, előfordulhat, hogy a fény nagyon erősen vakít, és hogy a szemek ingerültek lesznek. Valójában nem a szemeid ingerültek, hanem a tobozmirigy, de azt érzed, mintha a szemedet ingerelné. Ez azért van, mert még nem rendelkezel ezzel a szemmel. Miután ezzel a szemmel rendelkezel, nem fogod később úgy érezni, hogy a fizikai szemed vakít. Számos gyakorlónk fogja érezni és látni ezt a szemet. Mivel ez ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a világegyetem, nagyon elfogulatlan és kíváncsi. Befelé tekint, hogy megnézze, felnyílt-e már az Égi Szemed, és hogy lát-e dolgokat. Megnéz téged is belülről. Ilyenkor az Égi Szemed kinyílik. Miközben néz téged, hirtelen meglátod őt és megijedsz. Valójában ez a te saját szemed. Ettől fogva, amikor nézel valamit, ezen a szemen keresztül látsz majd, e nélkül a szem nélkül egyáltalán nem fogsz látni dolgokat, még ha az Égi Szemed nyitva is van.

A harmadik tényező az a különbség, ami akkor jelenik meg különböző dimenziókban, amikor valaki áttöri a szinteket. Ez az a kérdés, ami igazán meghatározza a szinteket. A dolgok látására, a főcsatorna mellett van még sok mellékcsatorna is. A Buddha Iskola azt vallja, hogy minden pórus egy szem; a taoista rendszerben pedig azt mondták, hogy minden csiao egy szem, vagyis minden akupunktúra pont egy szem. Természetesen, amiről beszélnek, az még mindig csak egyik formája a Fá megjelenésének a testben; a test bármely pontjából láthatunk.

Azok a szintek, melyekről mi beszélünk, mindenesetre mások, mint a fent említettek. A főcsatorna mellett még nagyon sok fontos mellékcsatorna is van különböző helyeken, nevezetesen a két szemöldök felett, a szemhéjak felett és alatt és a shangen-ponton. Ezek határozzák meg a szintek áttörését. Természetesen, egy átlagos művelő számára, ha ezekkel a különböző helyekkel mind képes látni, akkor máris elért egy nagyon magas szintet. Egyesek a saját fizikai szemükkel is képesek dolgokat látni. Nekik is sikerült ezen szem kiművelése, amely ugyancsak rendelkezik a természetfeletti képességek különböző formáival. De ha valaki ezen szempárt nem tudja jól használni, akkor mindig csak egy tárgyat fog látni anélkül, hogy látná a másikat. Ez sem fog így működni. Ezért néhányan ezt az oldalt ezzel a szemmel nézik, azt az oldalt a másik szemmel. A jobb szem alatt nincs mellékcsatorna, mert az közvetlenül a Fá-val van összefüggésben. Az emberek általában a jobb szemüket használják, ha valami rosszat cselekszenek, ezért nincs a jobb szem alatt mellékcsatorna. Az előzőek különböző fontosabb mellékcsatornákra utalnak, amik az ember világi Fá művelése során fejlődnek ki.

Ha valaki egy igen magas szintre jut, és a világi Fá művelésén túllép, még egy szem keletkezik, ami egy összetett szemre emlékeztet. Pontosabban, az arc felső részén keletkezik egy nagy szem, amiben megszámlálhatatlanul sok kis szem van. Számos nagyon magas szinten levő megvilágosult oly sok szemet alakított ki magának, hogy azok az egész arc felületét behálózzák. Ezek a szemek mind a nagy szemen keresztül látnak mindent, amit akarnak, és egyetlen pillantással látnak minden szintet. Manapság a zoológusok és rovarkutatók tanulmányozzák a legyet. A legyek szeme nagyon nagy, mikroszkóppal nézve rengeteg kicsi szem van benne, ezt összetett szemnek hívják. Ilyen állapot csak különösen magas szinten jelenik meg. A Tathágata szintnél sokkal magasabb szinten kell lenni ahhoz, hogy ezt lehetővé lehessen tenni. A hétköznapi emberek nem is láthatják, és az alacsony szinten lévők sem tudhatnak létezéséről. Mivel ez egy másik dimenzióban létezik, csak azt látják, hogy ő ugyanolyan, mint egy normál ember. Ez magyarázza a szintek áttörését, vagyis azt a kérdést, hogy valaki el tud-e érni különböző dimenziókat.

Tulajdonképpen most elmagyaráztam nektek az Égi Szem felépítését. Külső erővel nyitjuk fel neked az Égi Szemed, így valamivel gyorsabb és egyszerűbb. Miközben az Égi Szemről beszéltem, mindenki érezhette, hogy a homloka megfeszül, és az izmok összehúzódnak és befelé fúródnak. Ugye így volt? Igen, így volt. Aki tényleg teljes szívével tanulja a Fálun Dáfá-t, az mind fogja érezni; a külső erő nagyon erősen jön, amikor befelé fúródik. Felszabadítottam azt a különleges energiát, ami kinyitja az Égi Szemet. Ezzel egy időben kiküldöm a Fálun-t, hogy megjavítsa az Égi Szemed. Miközben az Égi Szemről beszéltem, mindenkinek felnyitottam az Égi Szemét, aki a Fálun Dáfá-t műveli. De nem mindenki lát feltétlenül tisztán, és nem is lát mindenki feltétlenül ezzel a szemmel; ez közvetlenül csak tőled függ. Nem baj, ha nem látsz vele, nyugodtan műveld magad tovább. Szinted állandó emelkedésével lassanként elkezdesz majd látni, homályos látásod egyre jobban kitisztul majd. Ha műveled magad, és elhatároztad, hogy műveled magad, mindent vissza fogsz nyerni, amit elveszítettél.

Elég nehéz az Égi Szemet magadnak felnyitni. Elmagyarázok néhány formát, mi is történik, ha valaki saját maga nyitja fel az Égi Szemét. Ha például meditációnál a homlokod és az Égi Szemed figyeled, néhányan érzitek, hogy sötétség van a homlokon belül, és hogy nincs ott semmi. Egy bizonyos idő eltelte után észreveszed, hogy lassanként fehérré válik a homlokon belül. Igen sok idő eltelte után észreveszed, hogy egyre világosabbá válik a homlokon belül, majd vörösessé. Ekkor kinyílik, mint egy virág a filmekben vagy a televízióban, ahogy a bimbók egy másodperc alatt kinyílnak; ilyesmi fog megjelenni. A vöröses felület először sima volt, egyszer csak kidomborodik középen és forog megállás nélkül. Ha teljesen ki akarod virágoztatni egyedül te magad, nem elegendő hozzá talán 8-10 év sem, mert az egész Égi Szemed el van tömődve.

Néhány embernél az Égi Szem nincs teljesen eltömődve, rendelkezik egy csatornával is, de mivel nem gyakorol, nincs energiája. Ezért fordulhat elő, hogy a gyakorlásnál hirtelen egy kerek fekete valami keletkezik a szem előtt. Idővel, a gyakorlás során ez fehérré válik, majd egyre világosabb lesz. A végén még világosabb és világosabb olyannyira, hogy vakítani fog egy kicsit. Ekkor egyesek azt mondják: „Láttam a Napot, láttam a Holdat”. Valójában sem a Napot, sem a Holdat nem látták. Hogy mit láttak akkor? Éppen ezt a csatornát. Néhányan nagyon gyorsan áttörik a szinteket; mihelyst kinyílik az Égi Szemük, már látnak is vele. Másoknál ez elég nehéz; amikor gyakorol, úgy érzi, hogy fut kifelé ezen csatorna mentén, ami úgy néz ki, mint egy alagút vagy egy kút. Sőt, alvás közben is úgy érzi, mintha kifelé szaladna. Egyesek úgy érzik, hogy lovagolnak, vagy repülnek, vagy rohannak, vagy autóval száguldoznak, de mivel nagyon nehéz az Égi Szemet az embernek magának felnyitni, mindig úgy érzik, hogy soha nem érnek a végére. A taoista rendszerben az emberi testet egy kis világegyetemnek tekintik. Gondolj bele, ha ez egy kis világegyetem, akkor a tobozmirigy és a homlok közötti távolság több mint száznyolc-ezer li, ezért érzi valaki mindig úgy, mintha szüntelenül kifelé rohanna és sose érne a végére.

Ez nagyon is elfogadható, hogy a taoista rendszer az emberi testet a világegyetem kicsinyített másának tekinti. Ez nem azt jelenti, hogy a szervi felépítése a világegyeteméhez hasonló, és ez a kijelentés nem is a mi fizikai dimenziónkban létező testformánkra vonatkozik. A kérdésünk csak annyi: „A modern tudomány állása szerint, a mi sejtekből álló fizikai testünknek milyen a további felépítése még mikroszkopikusabb szinten nézve?” Léteznek különböző molekuláris összetevők. A molekuláknál kisebbek az atomok, a protonok, atommagok, elektronok, quarkok és a legkisebb részecske, amivel foglalkoznak, az a neutrino. Tehát akkor, melyek a legkisebb, legapróbb részecskék? Ezt tényleg nagyon nehéz tanulmányozni. Utolsó éveiben azt mondta Sákjamuni: „Kifelé határtalanul nagy, befelé határtalanul kicsi”. Mit jelentenek ezek a szavak? A Tathágata-szinten, a világegyetem olyan hatalmas, hogy nem lehet a széleit látni; ugyanakkor olyan pici, hogy a legkisebb alkotórészek már mind észrevehetetlenek. Ezért mondta: „Kifelé határtalanul nagy, befelé határtalanul kicsi.”

Sákjamuni beszélt még a háromezer világ tanáról is. Azt mondta, hogy világegyetemünkben, galaxisunkban háromezer olyan égitest létezik, melyen hozzánk, emberekhez hasonló élőlények élnek. Azt is mondta, hogy egy homokszemben háromezer világ létezik. Egy homokszem olyan, mint egy világegyetem, léteznek benne intelligens emberek, mint mi és égitestek, hegyek, folyók is. Ez nagyon misztikusan hangzik! Gondolj bele: Van homok ebben a háromezer világban is? Létezik-e minden homokszemben további háromezer világ? És azokban a homokszemekben még további háromezer világ? És létezik még ezekben a homokszemekben is újabb háromezer világ? Ezért nem látható a vége a Tathágata-szinten.

Az emberi molekuláris sejtek esetében ugyanez a helyzet. Az emberek azt kérdezik, hogy mekkora a világegyetem. Azt mondom nektek, hogy világegyetemünknek is vannak szélei. De még a Tathágata-szintről nézve is határtalan és végtelen nagynak tűnik. Az emberi test belseje akkora, mint világegyetemünk, a molekuláktól a legapróbb részecskékig, mikroszkopikus szinten. Lehet, hogy ez nagyon misztikusnak hangzik. Miközben egy emberi lény élete megalakul, páratlan élet elemei és esszenciális minősége már kialakultak egy rendkívül mikroszkopikus szinten. Modern tudományunk és kutatásaink nagyon le vannak maradva. Tudományos-technikai szintünk, világegyetemünk más égitestein élő intelligens élőlényeinek szintjéhez képest elég alacsony. Mégcsak más dimenziókba sem tudunk áthaladni, melyek egy időben és egy helyen találhatóak, miközben a földönkívüliek repülő csészealjai közvetlenül más dimenziókban mozognak. Annak az időtérnek egész más a fogalma, ezért tudnak a repülő csészealjak hirtelen megjelenni és hirtelen eltűnni, ezt olyan gyorsan teszik, hogy az emberi ész nem is tudja felfogni.

Amikor az Égi Szemről beszéltünk, félbehagytuk azt a kérdést, hogy amikor úgy érzed, hogy az alagútban rohansz kifelé, az az érzésed, mintha határtalan lenne. Mások pedig más szituációt látnak, miszerint nem úgy érzik, mintha egy alagútból rohannának kifelé, hanem mintha egy végtelen hosszú és széles úton lennének, az út két szélénél hegyek, folyók és városok vannak. Talán ez még misztikusabbnak tűnik. Még emlékszem arra, amit egy csigong-mester mondott: „Az emberi test minden egyes pórusában egy város található, ahol vonatok és autók közlekednek”. A többiek, akik ezt hallották, csodálkoztak és nagyon valószínűtlennek tartották. Mint tudjátok, az anyag mikroszkopikus részecskéi tartalmaznak molekulákat, atomokat és protonokat. Ha tovább vizsgálódsz, és egy pont helyett a mindenkori réteg egész felületét, mint például a molekulák rétegének felületét, az atomok rétegének felületét, a protonok rétegének felületét és az atommagok rétegének felületét is képes leszel látni, akkor a különböző dimenziók létezési formáit is látni fogod. Minden tárgy, beleértve az emberi testet is, a világegyetem tereinek szintjével egy időben létezik, és velük össze van kötve. A modern fizikában az anyag részecskéinek kutatásakor csak egyetlen egy részecskét kutatnak, vizsgálnak és bontanak. Az atommag felbontása után kutatják az alkotórészeit. Ha lenne egy műszer, mellyel az atomok vagy a molekulák minden egyes alkotórészének teljes megtestesülését megfigyelhetnénk, ha lehetne látni ezeket a jelenségeket, akkor át tudnád törni ezt a dimenziót és láthatnád más dimenziók létezésének igazságát. Az emberi test megfelel a külső dimenzióknak, és mindnek ilyen létezési formái vannak.

Ha valaki saját magának nyitja fel az Égi Szemét, más különböző helyzetek is kialakulhatnak, néhány megjelenési formát elmagyaráztunk már. Egyesek azt is látják, hogy az Égi Szemük forog. Azok, akik a taoizmus útját gyakorolják, gyakran látják, hogy az Égi Szemben forog valami, a tajcsi-lemez hirtelen felnyílik és képeket lát. De az nem azért van, mert létezik egy tajcsi a fejedben, hanem a mester az elején beültetett neked egy sor dolgot, ezek közül az egyik a tajcsi. A mester lezárta az Égi Szemedet. Mire az Égi Szemed kinyílik, felnyílik a tajcsi is. A mester akarattal tervezte ezt így, ez nem olyan valami, ami eredetileg a fejedből jön.

Még mindig vannak emberek, akik az Égi Szem felnyitására törekednek, de minél többet gyakorolnak erre irányulóan, annál kevésbé nyílik fel. Hogy miért? Ők maguk nem is sejtik. A fő ok abban rejlik, hogy nem lehet törekedni az Égi Szemre, minél jobban akarod, annál kevesebb az esély. Ha a törekvési vágy erős, akkor nemcsak, hogy nem nyílik fel az Égi Szem, hanem még ki is folyik belőle valami, ami sem fekete, sem fehér, és befedi az Égi Szemedet. Idővel képződik ott egy nagyon nagy mező. Minél több folyik ki, annál több halmozódik fel. Minél kisebb az esély, hogy az Égi Szem felnyíljon, annál jobban fogja akarni, így annál több anyag fog kifolyni. Végül az egész testet befedi egy nagyon nagy területen nagyon vastagon. Még ha ennek az embernek fel is nyílik az Égi Szeme, nem fog látni semmit, mert pont a saját törekedésével zárta le azt. Csak akkor, ha a későbbiekben nem gondol erre, és teljesen lemond erről a ragaszkodásról, akkor lassan feloldódik. De kétségtelenül csak egy nagyon kemény és hosszú művelési folyamat útján hagyja magát eltávolítani. Erre egyáltalán nincs szükség, egyesek ezt nem is tudják. Annak ellenére, hogy mestere megmondta neki, hogy nem szabad az Égi Szemre törekednie, nem hiszi el és továbbra is arra törekszik és evvel épp az ellenkezőjét éri el.

A távolbalátás természetfeletti képessége

A távolbalátás egy természetfeletti képesség, mely közvetlenül az Égi Szemmel van összefüggésben. Egyesek azt mondják: „Ugyan itt ülök, de látom, hogy mi történik Pekingben vagy az Egyesült Államokban. A Föld másik oldalát is látom”. Néhányan ezt nem értik, tudományosan nem is lehet megmagyarázni. Hogy lehetséges ez? Egyesek így magyarázzák, mások úgy, de arra nem adnak magyarázatot, hogyan tud egy ember ilyen nagy képességgel rendelkezni. Tulajdonképpen ez nem így van. Azok az emberek, akik a világi Fá szintjén művelik magukat, nem rendelkeznek evvel a tulajdonsággal. Az, amit lát, beleértve a távolbalátási képességet és sok más természetfeletti képességet is, mind egy bizonyos dimenzión belül hatnak. Semmi esetre sem lépik át ezen anyagi világunk határait, rendszerint az egyéni mezőt sem lépik át.

Egy bizonyos dimenzióban testünknek van egy mezője, de ez nem ugyanaz a mező, melyben a De található. Ugyan nem ugyanabban a dimenzióban találhatók, de mindkét mezőnek egyforma a terjedelme. Ennek a mezőnek kapcsolata van a világegyetemmel; minden, ami ott kint a világegyetemben található, ugyanúgy itt is megvan, minden visszatükröződik. Ez egyfajta árnyékkép és nem valódi. Például Földünkön csak egy Amerika és egy Washington D. C. van; a mezőjében Amerika és Washington D. C. visszatükröződik, de ezek csak árnyékok. Az árnyékok is egyfajta anyagi létezők, egy visszatükröződés eredményei, amik a másik oldal változásainak megfelelően változnak maguk is. Ezért a távolbalátás természetfeletti képessége nem más, mint az, hogy valaki látja a dolgokat saját mezőjének területén. Ha a világi Fá művelésén már túljutott, akkor nem ilyen módon lát, hanem közvetlenül, ennek a neve Buddha isteni képessége. Ez egy borzasztóan hatalmas erővel rendelkező valami.

Hogy működik a távolbalátás természetfeletti képessége a világi Fá-ban? Tüzetesen el fogom nektek magyarázni: ebben a mezőben az emberek homlokán van egy tükör, azoknál, akik nem gyakorolnak, ez befelé van fordulva, de a gyakorlók tükre kifordul. A távolbalátás természetfeletti képességének előbukkanásakor, ez ki-be kezd forogni. Mint tudjátok, a filmeknél huszonnégy képet játszanak le másodpercenként, hogy folyamatos mozdulatokat kapjanak; ha ez a szám kevesebb huszonnégynél, akkor ugrálnak a képek. A tükör gyorsabban forog, mint huszonnégyszer másodpercenként, rányomtatja a tükörfelületre a visszaverődő dolgokat és megfordul, hogy lásd a képeket, majd visszafordul és kitöröl minden képet. Visszatükröződik és megfordul, majd kitörli a képeket, a tükör állandóan forog, ezért mindig mozgó képeket látsz. Visszatükrözi a dolgokat a saját meződben és megmutatja őket neked; a mező dolgai megegyeznek a makrokozmosz dolgaival.

De hogyan láthatóak a dolgok a test mögött? Képes egy ilyen kicsi tükör mindent a test körül visszatükrözni? Mint tudjátok, ha az Égi Szem a mennyei-szem szinten túl van és majdnem a bölcsesség-szem szintjén található, akkor már közel van ahhoz, hogy dimenziónkat átlépje. Ebben a pillanatban, amikor már majdnem megtörtént a kitörés, megváltozik az Égi Szem: nem lát többé tárgyakat, embereket, falakat, semmit, az anyagi lét megszűnik. Ez azt jelenti, hogyha jobban belenézel, akkor megállapíthatod, hogy ebben a bizonyos dimenzióban az emberek nem léteznek többé, csak egy tükör van meződ területén. Azonban ez a tükör akkora, mint az egész meződ, ezért tud mindenhonnan mindent visszatükrözni, ahogyan forog ki-be. A saját meződön belül mindent meg tud neked mutatni, amíg ezek megfelelnek a világegyetemnek. Ez a távolbalátás természetfeletti képessége, amiről beszélünk.

Amikor a tudósok, akik az emberi testet kutatják, tesztelik ezt a természetfeletti képességet, általában túl könnyen kétségbe vonják azt. Ennek a következő az oka: például, ha valakit megkérdeznek, mit csinál a rokona Pekingben, miután megkapta a nevet és az általános információkat, már látja is. Le fogja írjni, hogy néz ki a ház, hogyan kell bemenni az ajtón, és hogy hogy van a szoba berendezve. Minden helyes. Mit csinál a rokona? Azt mondja, hogy éppen ír. Ellenőrzés végett felhívják a rokont: „Mit csinálsz épp?” „Éppen eszem.” Nincs ez ellentmondásban azzal, amit ő látott? Ez volt az oka annak, amiért ezt a természetfeletti képességet korábban kétségbe vonták. Amit ő látott, egyáltalán nem volt helytelen. De nem vették figyelembe a körülményeket. Mivel van egy időbeli különbség a között, amit mi időtérnek nevezünk és annak a dimenziónak az ideje között, ahol ez a természetfeletti képesség található; a két dimenzió időfogalma nem azonos. Előtte írt valamit, és most pedig eszik; ilyen időkülönbség van. Ezért, ha az emberi testet kutató tudósok a régi hagyományos elméletekből indulnának ki, és a tudományos feltevések szerint kutatnának tovább, akkor sem fog sikerülni, még ha tízezer év telik is el. Mert ez alapjában véve olyan dolog, mely a hétköznapi embereken túllép. Következésképpen az emberiségnek meg kell változtatnia gondolkodását, és továbbá nem szabadna így értelmezni ezeket a dolgokat.

A jóslás természetfeletti képessége

Létezik még egy természetfeletti képesség, mely közvetlenül az Égi Szemmel van összefüggésben, ez a jóslás. Jelenleg hat, a társadalomban elterjedt természetfeletti képesség létezik, közéjük tartozik az Égi Szem, a távolbalátás és a jóslás is. Mit jelent a jóslás? Azt jelenti, hogy valaki meg tudja mondani egy ember jövőjét és múltját; ha erős ez a képessége, akkor tudja a társadalom virágzását és romlását is; ha még erősebb, akkor látja az összes kozmikus változást. Ez a jóslás természetfeletti képessége. Mert az anyag mozgásban van, és bizonyos törvényszerűségeket követ, speciális időtérben, minden tárgynak megvan a létezési formája sok más különböző dimenzióban is. Például, ha egy emberi test megmozdul, akkor a test minden sejtje vele mozog, és mikroszkopikusan nézve minden molekula, proton, elektron, a legkisebbek, legapróbbak, minden alkotórész vele mozog, de mindegyikőjüknek megvan a saját független létezési formája is, és a más terekben lévő testformák is átmennek egy változáson.

Nem azt mondtuk, hogy az anyag nem tűnik el? Egy bizonyos dimenzióban minden anyagi létező, amit az ember tett, vagy egy kézmozdulattal formált, és minden, amit tesz, egy képet és üzenetet fog hátrahagyni. Egy másik dimenzióban ez nem tűnik el, és ott örökké létezni fog. Azok az emberek, akik ezekkel a természetfeletti képességekkel rendelkeznek, a múlt jelenségeit nézve tudják, hogy mi fog történni. Ha a jövőben rendelkezel majd a jóslás természetfeletti képességével, akkor látni fogod, hogy a mai tanfolyamunk továbbra is létezik. Ez már párhuzamosan ott van. Egy speciális dimenzióban, ahol nincs időmeghatározás, amikor egy ember megszületik, addigra már egész élete létezik ott párhuzamosan. Sőt, egyeseknek nem is csak egy élete létezik ott.

Talán néhányan azt gondolhatják: „Szükséges-e még azon fáradoznunk, hogy változtassunk magunkon?” Ezt nem tudják elfogadni. Valójában a személyes fáradozások az élet apró dolgait meg tudják változtatni. Egyes kisebb dolgok hagyják magukat megváltoztatni egyéni fáradozás útján, de éppen emiatt a változásra törekvő fáradozásért kapsz talán karmát. Különben nem lenne kérdéses többé a karma, és a jó és rossz cselekedet közti különbség sem létezne. Ha valaki ezt makacsul tovább csinálja, kihasznál másokat és rosszakat cselekszik. Tehát ezért van az, hogy a művelés újabb és újabb időt igényel, hogy mindenki a természetes utat tudja követni, mivel egyébként fáradozásod által másokat megsebzel. Ha valami már eleve nem a te tulajdonod az életed kezdeténél, és te egy olyan dolgot szerzel meg, ami a társadalom egy másik tagjáé kellene, hogy legyen, akkor tartozni fogsz ennek az embernek.

Ami a nagyobb dolgokat illeti, a hétköznapi ember nem tud rajtuk változtatni. Csak egyetlen úton tud változtatni rajtuk, ha csak rosszat tesz, semmi mást, csak rosszat, akkor meg tudja változtatni az életét. Azonban ekkor teljes pusztulás előtt áll. Magasabb szintről nézve láthatjuk, hogy egy ember halála után ősszelleme nem hal meg. Hogy miért nem hal meg az ősszellem? Láthatjuk a ravatalozóban is, hogy valójában halotti teste nem más, mint az ebben a dimenzióban lévő sejtekből felépülő test. Ebben a dimenzióban a belső szervek és a test különböző szövetei mind szétfoszlanak; míg a más dimenziókban lévő testjei, melyek a molekuláknál, atomoknál és protonoknál is apróbb anyagi részecskékből épülnek fel, egyáltalán nem halnak meg, más terekben léteznek tovább, mikroszkopikus szinten tovább élnek. Emberek, akik minden elképzelhető gaztettet elkövetnek, a sejtek teljes feloszlása előtt állnak, a buddhizmusban ezt a test és a szellem teljes megsemmisülésének nevezik.

Van még egy másik módszer is az élet megváltoztatására, és ez az egyetlen módszer: mától kezdve hozzáfog az ember a műveléshez. Miért változik meg valakinek az élete, ha elkezdi magát művelni? Ki tud egy ilyen dolgot könnyen megváltoztatni? Amint egy embernek megszületik az a gondolata, hogy elkezdje művelni magát, ez aranyként ragyog, és megrázkódik a világ a tíz égtáj irányába. A Buddha Iskola szerint a tíz égtáj tana határozza meg a világegyetem fogalmát. A magasabb szinten lévő élőlények szemében, egy ember élete nem csak arra van, hogy ember legyen. Az a nézetük, hogy az ember a kozmikus dimenziókból származik, és ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a világegyetem; az élet irgalmas, és három tulajdonságból tevődik össze: Zhen, Shan, Ren. Mégis az élet létrehoz társadalmi kapcsolatokat. Amikor a közösségben kialakulnak a társadalmi viszonyok, egyesek rosszá válnak, és így lejjebb süllyednek egy alacsonyabb szintre. Mikor már azon a szinten sem tudnak tovább fennmaradni, mivel még rosszabbá váltak, megint egy szinttel lejjebb kerülnek. Egyre lejjebb és lejjebb esnek addig, amíg végül a hétköznapi emberek szintjére jutnak.

Ezen a szinten tulajdonképpen meg kellene az embernek semmisülnie, de a nagy megvilágosultak irgalmasságból megalkottak egy olyan teret, éppen mint a mi emberi társadalmunk. Ebben a térdimenzióban mindenki kapott egy emberi hús-vér testet és egy szempárt, mellyel csak anyagi világunk tárgyait látja, ami azt jelenti, hogy ködbe esett, nem láthatja a világegyetem igazságát, amit pedig minden más dimenzióban látni lehet. Ebben a ködben, és ilyen feltételek mellett, ez a lehetőség adatik meg neki. Mivel ködben él, ez a legfájdalmasabb. Ezzel a testtel szenvedésre van utalva. Ha egy ember ebből a dimenzióból vissza akar térni eredetéhez, - a Tao Iskola azt mondja, hogy művelnie kell magát, hogy visszatérjen eredeti, igaz lényéhez. Ha teljes szívéből szeretné művelni magát, azaz a Buddha-természete megjelenik, akkor ezt a szívet tartják a legértékesebbnek és segítve lesz. Mivel ez az ember egy ilyen fájdalmas körülményben nem zavarodott össze és vissza szeretne térni, segítenek neki, feltétlenül segítenek neki mindenben. Tehát miért tudunk egy ilyen dolgot megtenni egy művelőnek, de egy hétköznapi embernek nem? Pontosan ezért.

Egy hétköznapi embernek, aki meg akarja gyógyíttatni magát, nem tudunk semmiben sem segíteni. Egy hétköznapi ember csak egy hétköznapi ember. Egy hétköznapi embernek a hétköznapi emberi társadalom helyzetéhez kell igazodnia. Sokan azt mondják, hogy Buddha megvált minden lényt, és a Buddha Iskola minden lény megváltásáról beszél. Elmondom neked, hogy bármilyen buddhista klasszikus művet is vizsgálsz, sehol sem áll az, hogy a hétköznapi emberek betegségeinek eltávolítása minden lény megváltásához tartozik. Pont ezt a dolgot tették kaotikussá a hamis csigong-mesterek az elmúlt pár évben. Az igazi csigong-mesterek, akik utat törtek maguknak, egyáltalán nem beszéltek arról, hogy gyógyíts másokat. Ők csak azt tanították, hogy gyakorolj, gyógyítsd magad és maradj egészséges. Te egy hétköznapi ember vagy, hogyan tudnál egy-két napi tanulás után máris másokat gyógyítani? Ez nem mások becsapása? Nem táplálod ezáltal ragaszkodásodat? Ez hírnévre és önérdekre való törekvés, és hogy valami rendkívüli dologgal tudj dicsekedni a hétköznapi emberek között! Ez egyáltalán nem megengedett. Éppen ezért, ha valaki minél erőszakosabban törekszik valamire, annál kevésbé fogja elérni. Ezt nem csinálhatod, és az sem megengedett, hogy önkényesen szabotáld a hétköznapi emberek társadalmi helyzetét.

Világegyetemünknek van olyan alapelve, hogyha vissza akarsz térni az eredetedhez, a valódi önmagadhoz, akkor mások segíteni fognak. Nézetük szerint az emberi életnek vissza kell térnie oda, ahonnan jött, nem pedig a hétköznapi emberek között kell maradnia. Ha az emberiség megszabadulhatna a betegségektől és egy kellemes életet élhetne, akkor nem szeretne senki a mennyországhoz tartozó halhatatlanná válni, még akkor sem, ha erre megkérnék. Milyen szép is lenne, ha nem lennének betegségek, nehézség, és mindenki megkapna mindent, amit akar! Ez tényleg egy isteni világ lenne. De leestél erre a szintre, mert mindig rosszabb lettél, így nem érezheted magad kellemesen. A ködben könnyen tesz rosszat az ember, amit a buddhizmusban a „karma-viszonzás körforgásának” neveznek. Ezért, ha valakinek nehézségei vannak, vagy szerencsétlenség éri őt, akkor rendszerint a karmáját egyenlíti ki a karma-viszonzás körforgásában. A buddhizmusban az is áll, hogy mindenhol vannak Buddhák. Ha egy Buddha legyintene egyet, az egész emberiség megszabadulhatna a betegségektől; ez garantáltan lehetséges. Akkor ennyi Buddha közül miért nem tette még ezt meg egy sem? Azért, mert a szenvedések pontosan az okból vannak, hogy az ember gaztetteket követett el a múltban. Ha te gyógyítanád meg őt, akkor világegyetemünk alaptörvényét sértenéd meg, s ez azt jelentené, hogyha az ember rosszat tesz, nem kell kiegyenlítenie a tartozásait. Ez nem megengedett. Ezért hagyja mindenki úgy a hétköznapi emberek társadalmának helyzetét, ahogy van, senki nem szabotálja. Arra, hogy egy betegségmentes, jó közérzetet és az igazi megváltást elérd, kizárólag egy megoldás létezik, a művelés! Az embereknek a helyes út művelésére való ösztönzése jelenti minden lény igaz megváltását.

Miért tud sok csigong-mester betegséget gyógyítani? Miért beszélnek a gyógyításról? Egyesek talán feltették ezt a kérdést magukban. A legtöbb csigong-mester nem a helyes úton jár. Az megengedett, hogy művelése során egy igaz csigong-mester irgalmasságból és együttérzésből segít valakin, amikor lát minden lényt szenvedni. De ő sem tudja a betegségeket meggyógyítani, csak ideiglenesen tudja elnyomni azokat, vagy eltolja őket a jövőre. Most nem vagy beteg, de majd később az leszel, mivel eltolja a betegséged valamikor későbbre; vagy máshova helyezi át őket, például egy családtagodnál fog majd megjelenni. A karmádat nem tudja teljesen eltávolítani, nem is szabad neki ezt önkényesen megtenni a hétköznapi embereknek, csak a művelőknek. Így szól az alapelv.

Az a buddhista mondás: „minden lény megváltása” azt jelenti, hogy magasabb szintre leszel emelve a hétköznapi emberek fájdalmas helyzetéből. Nem fogsz többet szenvedni, megváltatsz. Ez ezeknek a szavaknak az igaz értelme. Nem beszélt Sákjamuni a nirvána másik oldaláról? Ez a tulajdonképpeni értelmezése minden lény megváltásának. Ha a hétköznapi emberek között kényelemben élnél sok pénzzel, és olyan sok pénzed lenne, hogy az ágyad bankjegyekkel lenne telerakva, és nem kellene elviselned semmiféle szenvedést sem, akkor ha megkérdeznének, nem mutatnál érdeklődést aziránt, hogy a mennyországhoz tartozó halhatatlanná válj. De neked, mint művelőnek, megváltoztatható az életed, és csak a művelés útján változtatható meg.

A jóslás természetfeletti képessége úgy működik, mintha egy kis televízió képernyőjét hordaná valaki a homlokán. Egyeseknél a homlokon van, másoknál a homlok közelében, megint másoknál a homlokon belül található. Néhány ember csukott szemmel is lát; de ha a képessége erős, nyitott szemmel is lát dolgokat. Mások ezt nem láthatják, mert ezek olyan valamik, amik az egyéni mezőjén léteznek csak. Azaz, ha ez a természetfeletti képesség előbukkan, kell lennie egy másiknak is, mely hordozóként működik, és visszatükrözi a más dimenziókban lévő jelenségeket, hogy íly módon láthatóak legyenek az Égi Szem által. Egy ember jövőjét és múltját nagyon pontosan lehet látni. Teljesen mindegy, hogy milyen pontos a jövendőmondás, a kis dolgokat és azok részleteit nem tudja felismerni. De ő egyértelműen és tisztán lát, sőt, az évet is felismeri. A változások részletei mind láthatók, mert amit lát, az az emberek és a tárgyak igazi visszatükröződése különböző dimenziókból.

Feltéve, hogy mind művelitek a Fálun Dáfá-t, mindenkinek fel fog nyílni az Égi Szeme. De a többi természetfeletti képesség, amiről azután beszéltünk, nem fog megadatni nektek. Szintetek folyamatos emelésével természetesen elő fog majd jönni a jóslás természetfeletti képessége. Ez a helyzet a jövőbeni művelésed során fog megmutatkozni, és akkor majd tudni fogod, hogy mi is történik, amikor ezen képesség kifejlődik. Ezért magyaráztuk el a Fá ezen törvényszerűségeit.

Túljutni az öt elemen és a három világkörön

Mi az, hogy "túljutni az öt elemen és a három világkörön"? Ez egy nagyon kényes kérdés. Nagyon sok csigong-mester beszélt már korábban erről a kérdésről, és elég nagy ellentmondásba keveredtek azokkal, akik nem hittek a csigongban. „Melyik gyakorló jött ki közületek az öt elemből, melyikőtök nincs többé a három világkörben?” Egyesek nem is csigong-mesterek, csak elnevezték magukat annak. Ha nincsenek tisztában ezzel, akkor hallgatniuk kellene, mégis mernek róla beszélni, és ekkor mások megjegyzéseitől szóhoz sem tudnak jutni. Ez nagy kárt tett a művelési körben, és sok kavarodást okozott, mások kihasználták ezt és megtámadták a csigongot. Túljutni az öt elemen és a három világkörön egy mondás a művelők között. A vallásból ered, és a vallásban alakult ki. Ezért nem is magyarázhatjuk el ezt a kérdést anélkül, hogy a történelmi hátterét és az akkori helyzetet figyelembe ne vennénk.

Mit jelent túljutni az öt elemen? Mind a régi kínai fizika mind a mai fizika is elismeri az öt elemről szóló kínai tanok helyességét. Fém, fa, víz, tűz és föld, ez az öt elem alkot mindent világegyetemünkben, ezért beszélünk az öt elem elméletéről. Ha egy ember kitört az öt elemből, az mai nyelven azt jelenti, hogy túljutott anyagi világunkon. Ez elég elképzelhetetlenül hangzik. Gondolj bele, a csigong-mestereknek Gongjuk van. Részt vettem egy vizsgálatban, és sok más csigong-mester is alávetette magát ennek a vizsgálatnak, hogy így megállapítsák, mennyi energiánk van. A Gong anyagi összetevőit sok mai műszerrel lehet mérni, azaz, feltéve, hogy létezik egy ilyen mérőműszer, a csigong-mester által kibocsájtott részecskék és Gongjának megléte is mérhető. A mostani műszerekkel lehet infravörös-sugárzást, UV-sugárzást, ultrahangot, infrahangot, elektromosságot, mágneses erőt, gamma-sugárzást, atomokat és neutronokat mérni. Egy csigong-mester mindezekkel az anyagokkal rendelkezik, és van még néhány más anyag is, amiket a csigong-mesterek kibocsájtanak, de azok mérhetetlenek, mert nincs hozzájuk műszer. Feltéve, hogy létezik megfelelő műszer, mindent meg lehet mérni. Azt is megállapították, hogy az anyagok, melyeket a csigong-mesterek leadnak, különösen tartalmasak.

A mágneses mező speciális hatása alatt a csigong-mesterek képesek egy erőteljes nagyon gyönyörű fényburkot képezni maguk körül. Minél magasabb valakinek a művelési ereje, annál nagyobb energiamezőt tud képezni. A hétköznapi embereknek is van fényburka, csak ez nagyon kicsi és gyenge. A magas energiák fizikájának kutatásában úgy vélik, hogy az energia neutronhoz és atomhoz hasonló részecskékből áll. Sok csigong-mesternek vizsgálták már meg a képességeit, beleértve a közismerteket is. Engem is megvizsgáltak, és a leadott gamma-sugarak és a termál neutronok mért értéke 80-170-szerese volt az átlag anyagénak. Ezen a ponton a műszer mutatója elérte a határt, mivel a mutató megállt a maximumnál, így végülis a valódi nagyság ismeretlen marad. Ez egyszerűen felfoghatatlan, hogy egy ember ilyen erős neutronokkal rendelkezzen. Hogyan tud valaki ilyen erős neutronokat képezni? Ez is bizonyítja, hogy mi, csigong-mesterek Gonggal rendelkezünk, és ezt megerősítették tudományos és technikai körökben is.

Az öt elemen való túljutáshoz szükség van a szellem és test kettős művelésére. Azoknál az utaknál, ahol a szellemet és testet nem együttesen művelik, és csak a szintet meghatározó Gongot növelik anélkül, hogy a testet művelnék, ez a kérdés nem is merül fel, és nem is beszélnek az öt elemen való túljutásról. A szellem és test kettős művelése által az energia a test minden sejtjében elraktározódik. Az átlag gyakorló, vagy aki még csak most kezdi növelni Gongját, leadott energiáinak magjai nagyon durvák, hézagosak és sűrűségük sem nagy, ezért csekély az erejük is. Ahogy valakinek a szintje növekszik, teljes mértékben lehetséges, hogy energiájának sűrűsége százszor, ezerszer vagy akár százmilliószor nagyobb lesz egy közönséges vízmolekula sűrűségénél. Minél magasabb valakinek a szintje, annál sűrűbb, finomabb eloszlású és erősebb az energiája. Ilyen helyzetben, az energia a test minden sejtjében elraktározódik, de nemcsak ezen fizikai dimenziónkban lévő testünk minden sejtjében, hanem a más dimenziókban lévő testünk molekuláit, atomjait, protonjait, elektronjait is megtölti egészen a legapróbb mikroszkopikus sejtekig. Idővel megtelítődik az ember egész teste ilyen nagy energiájú anyaggal.

Ennek a magas energiájú anyagnak van intelligenciája, és nagyon sokra képes. Ahogy több lesz belőle és sűrűbbé válik, az emberi test minden sejtjét kitölti, és kiszorítja az ember hús-vér sejtjeit - a legkevésbé alkalmasabb sejteket. Amint a sejtek kiszorulnak, nem folyik többé anyagcsere, végül az ember hús-vér sejtjei teljesen kicserélődnek. Természetesen egyszerű ezt nekem mondani, de ezt a pontot a művelésben elérni egy fokozatos és lassú folyamat. Ha ezt elérted, tested minden sejtje kicserélődik magas energiájú anyaggá. Gondolj bele, a tested akkor még mindig az öt elemből tevődik össze? Ez még mindig a mi dimenziónkból származó anyag? Már nagy energiájú anyagból áll, amelyek más dimenziókból származnak. A De összetevő is olyan anyag, mely egy másik dimenzióban létezik, és nincs korlátozva dimenziónk időmezője által.

A modern tudomány azt állítja, hogy az időnek mezője van. Ami nem egy bizonyos időmezőben található, az nincs is azáltal az idő által korlátozva. Az időtér fogalma más dimenziókban más, mint a miénkben; hogyan tudná akkor a mi időnk más dimenziók összetevőit korlátozni? Nem tudja. Gondolj bele, nem úgy van ez akkor, hogy már túljutottál az öt elemen? Ekkor a tested még mindig egy hétköznapi ember teste? Egyáltalán nem, de a hétköznapi emberek ezt nem ismerik fel. Habár egy ember teste megváltozott, művelésének még nincs vége. Át kell törnie magasabb szintekre a művelésben, ezért kell a hétköznapi emberek között maradnia; ez nem megy úgy, ha az emberek nem látják őt.

Mi lesz később? Ugyan a művelés során ennek az embernek minden sejtje molekuláris szinten kicserélődik magas energiájú összetevőre, az atomok megtartják eredeti elrendezésüket, nem változik sem a molekulák elrendezése, sem az atommagok sorrendje. A sejtek molekula-elrendezése olyan állapotban van, hogy a sejtek finom tapintásúak; a csontok molekula-elrendezése sűrű, így a csontok keménynek érződnek; a vérmolekulák sűrűsége nagyon kicsi, ezért folyadékot képez. A hétköznapi emberek nem láthatják a változásokat rajtad kívülről, mivel a sejtek molekulái megtartották eredeti felépítésüket és elrendezésüket; szerkezetük nem változott meg, de az energia belül megváltozott, ezért nem öregszik ez az ember természetes módon ettől a ponttól kezdve. Nem halnak el sejtjei, így mindig fiatal marad. A művelés során végig fiatalosan néz ki és így is marad végig.

Természetesen a csontok ugyanúgy eltörhetnek, ha elgázol valakit egy autó; ha elvágja valaki magát, akkor ugyanúgy vérezni fog, mert a molekulák elrendezésének sorrendje nem változott meg. Csak annyi, hogy a sejtek nem halnak el vagy öregszenek természetes úton. Nem folyik többé anyagcsere. Ez az, amit úgy hívunk, hogy "átlépni az öt elemet”. Hol van ebben babona? Tudományosan megmagyarázható. Egyesek nem tudják ezt megmagyarázni, és találomra beszélnek csak, mások azt mondják, hogy babonás vagy. Ez a mondat a vallásból származik, és nem a modern csigong által teremtett kifejezés.

Mit jelent „túljutni a három világkörön”? Korábban említettem, hogy a Gong növekedésének kulcsa a Xinxingünk művelése és a világegyetem tulajdonságaihoz való igazodás, így a kozmikus tulajdonságok nem fognak többé korlátozni. Amint emeled a Xinxinged, a De részecskéi átváltoznak Gonggá, ami állandóan növekszik felfelé egy magasabb szint felé, egy Gong-pillért képezve. Amilyen magas ez a Gong-pillér, olyan magas az energiád szintje. Így szól a mondás: „A Dáfá határtalan”. A Fá művelése teljes mértékben a te szívedtől függ. Az, hogy milyen magasságot képes elérni művelésed, teljesen a kitartásodtól függ, és attól, hogy mennyire tudod viselni a szenvedést. Miután fehér összetevődet elhasználtad, fekete összetevőd át tud változni fehér összetevővé a szenvedés által. Ha még ez sem lenne elég, akkor úgy is növelheted a Gongod, hogy a rokonok és barátok - akik nem művelik magukat - bűneit is te viseled. Ehhez az szükséges, hogy valaki egy különösen magas művelési szintet érjen el; egy hétköznapi embernek, aki csak most kezdi a művelést, nem kell arra gondolnia, hogy a rokonok bűneit elviselje. Egy általános művelő nem tudná magát sikeresen magas szintre művelni ilyen sok karmával. Én itt a különböző szintek alapelveit magyarázom.

A három világkör, amiről a vallásban szó van, a menny kilenc vagy harminchárom szintjére vonatkozik, azaz, az Égre, Földre és a föld alatti világra, beleértve minden lényt ezen három világkörön belül. Azt mondják, hogy az Ég harminchárom szintjén belüli össszes lény átmegy a reinkarnálódás hat útjának körforgásán. A reinkarnáció hat útja azt jelenti, hogy valaki például ebben az életében ember, de a következő életében állat lesz. A buddhizmusban azt mondták, hogy az életre szánt kevés időt teljesen ki kell használni. Ha nem most művelődsz, akkor mikor fogsz? Mert az állatoknak nem megengedett magukat művelni és a Fá-t hallani; nem érhetik el a gyümölcs-helyzetet, még ha művelik magukat, akkor sem. Ha a Gongjuk magas szintet ér el, akkor el lesznek pusztítva az Ég által. Lehet, hogy több száz év múlva sem születsz embernek, lehet, hogy ezer év múlva fogsz csak egy emberi testet kapni. Amikor kapsz egy emberi testet, nem tudod értékelni. Ha kőként születsz újra, nem tudsz onnan kijönni 10 000 évig sem. Ha a kő nem zúzódik szét vagy nem porlad el, soha többet nem fogsz tudni kijönni onnan. Emberi testet kapni nagyon nehéz! Ha valakinek tényleg megadatik a lehetősége a Dáfá-t tanulni, az az ember egyszerűen a legszerencsésebb. Emberi testet kapni nagyon nehéz - ez az alapelv.

A művelésnél beszélünk a szintek kérdéséről, ami teljes mértékben saját művelésedtől függ. Ha egy nagyon magas szintre művelted magad, hogy a Gong-pilléredet már túlnyúlik a három világkörön, akkor már nem jutottál túl a három világkörön? Amikor egyesek ősszelleme a meditációnál elhagyja a testet, akkor hirtelen egy nagyon magas szintre tud emelkedni. Egy tanítvány ezt írta a tapasztalatairól szóló beszámolójában: „Tanár, ennyi és ennyi Égi szintet értem el, és különböző jelenségeket láttam”. Erre én mondtam neki, hogy emelkedjen még magasabbra. Erre ő azt mondta: „Nem tudok, nem merek többet, nem vagyok képes magasabbra jutni”. Miért? Mert a Gong-pillére csak ilyen magas, és ezt Gong-pillérjén ülve, emelkedve érte el. Ez a gyümölcs-helyzet, amiről a buddhizmusban beszélnek, és művelése elérte ezt a helyzetet. Azonban egy művelő gyümölcs-helyzetének csúcsát még ezzel nem érte el. Állandóan emelkedik feljebb, állandóan emeli magát magasabb és magasabb szintre. Ha a Gong-pilléred a három világkör határát áttörte, ez nem azt jelenti, hogy túl vagy a három világkörön? Megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a vallásban említett három világkör csak a mi kilenc fő bolygónk területén belül található. Néhányan tíz fő bolygóról beszélnek, én azt mondom, hogy ez egyáltalán nem igaz. Néhány korábban élt csigong-mesternek a Gong-pillére, ahogy én láttam, kimagaslott a tejútrendszerünkből, meglehetősen magas volt; ők nagymértékben túlhaladtak a három világkörön. Ez a „túljutni a három világkörön" elmélete, amiről épp beszéltem, valójában a szintek kérdése.

A törekvésről

Nagyon sok ember törekvő szívvel jön művelési helyünkre. Egyesek természetfeletti képességekre vágynak, egyesek az elméleteket szeretnék csak meghallgatni, mások betegségeket szeretnének gyógyítani, megint mások Fálun-t szeretnének kapni, mindenféle gondolatok jönnek elő. Néhányan azt mondják: „Egyik családtagom nem jött a tanfolyamra, fizetek egy kis tanfolyamdíjat, adjatok neki egy Fálun-t”. Nekünk rengeteg sok időbe telt, sok generációba, nagyon sok évbe, amíg kifejlesztettük ezt a Fálun-t. Hogy tudnál megvenni egy Fálun-t egy pár jüanért? Miért tudjuk feltétel nélkül odaadni neked? Éppen azért, mert művelni szeretnéd magad. Ezt a szívet nem lehet pénzért megvásárolni, bármennyiről is legyen szó. Csak amikor a Buddha-természeted megjelenik, akkor tudjuk ezt megtenni.

Kitartasz a törekvésed mellett, csak ezért jöttél? A Fá-testem a másik dimenzióban mindent tud, amire gondolsz, mert a két időtér időfogalma nem azonos. Egy másik dimenzióban látni lehet, hogy a gondolat kialakulása egy meglehetősen lassú folyamat. Tud mindent, még mielőtt gondolnál rá, ezért kellene feladnod minden helytelen gondolatod. A Buddha Iskola hisz a sorskapcsolatban, mindannyian a sorskapcsolat által jöttetek ide. Ha megkapod, valószínű, hogy meg kell kapnod, ezért becsülni kellene tudnod, és nem ragaszkodni hozzá.

A korábbi vallási műveléseknél a Buddha Iskola előírta az ürességet, a semmire sem gondolást, az ürességbe süllyedést; a Tao Iskola a semmisségről beszél, mintha nem létezne semmi, nem akarni semmit, s nem akaratoskodni semmivel. A gyakorló úgy tartja, hogy csak a művelésre kell koncentrálni anélkül, hogy arra figyelnénk, hogy mennyi Gongot kapunk. Egy cél nélküli állapotban kell művelődni és gyakorolni. Ha a Xinxinged művelésére koncentrálsz, akkor át fogsz törni szinteket, és mindenképpen megkapod azt, amit megérdemelsz. Ha nem tudsz valamit feladni, akkor az nem ragaszkodás? Hirtelen egy nagyon magas szintű Fá-t tanítunk, és természetesen az elvárások is magas szintűek a Xinxingeddel szemben, ezért nem szabad törekvő szívvel jönnöd a Fá-t tanulni.

A helyes útra vezetünk benneteket, hogy mindenkivel szembeni kötelességünknek eleget tegyünk, és ezt a Fá-t alaposan el kell magyaráznunk nektek. Ha valaki az Égi Szemre törekszik, az önmagától eltömődik és bezárul. Ezenkívül elmondom nektek, hogy minden természetfeletti képesség, amely a világi Fá művelése során bukkan elő, az ember hús-vér testének veleszületett ösztöne. Manapság csak különös természetfeletti képességeknek nevezzük őket. Csak ebben a dimenzióban, az emberiség dimenziójában hatnak, és befolyásolják a hétköznapi embereket. Minek törekszel ilyen kis képességekre és technikákra? Ezt akarod, azt akarod, de miután eléred a világontúli Fá-t, más dimenziókban nem hatnak. Ha a világontúli Fá művelésénél vagy, ezeket a természetfeletti képességeket el kell majd dobnod, egy nagyon mély térbe lesznek tolva és elraktározva, a jövőben csak művelési folyamatod visszatekintésére szolgál majd, csak ilyen kis szerepet játszanak.

Miután valaki elérte a világontúli Fá-t, újra kell kezdenie magát művelni. Teste egy olyan test, mely túljutott az öt elemen, amit épp az előbb magyaráztam el. Ez a Buddha-test. Minden ilyen testnek nem Buddha-test a neve? Ennek a Buddha-testnek újra kell művelődnie elölről, és újra kell fejleszteni a természetfeletti képességeket is, amiket már nem "természetfeletti képességek"-nek hívnak, hanem "Buddha isteni képességeinek". Határtalanul hatalmasak, és minden dimenziót befolyásolnak, olyan dolgok, amik igazán hatni tudnak. Mi az értelme annak, hogy a természetfeletti képességekre akaratosan törekszel? Mindannyiatoknak, akik a természetfeletti képességek után mennek, nem az a szándéka, hogy azokat a hétköznapi emberek között használja és dicsekedjen velük? Egyébként mi másért akarnád őket? Láthatatlanok és megfoghatatlanok. Még díszítési szempontból is jobb, ha valami mást keresel, ami jobban néz ki. Tudatalattidban biztos, hogy használni akarod őket. Ezekre nem lehet úgy törekedni, mint az átlagos emberi technikák megszerzésére. Ezek teljesen természetfeletti dolgok, és nem szabad velük a hétköznapi emberek között dicsekedni. Dicsekedni valamivel már önmagában is egy nagyon erős ragaszkodás és egy nagyon rossz ragaszkodás, amit egy művelőnek le kell vetkőznie. Az meg egyenesen tiltott, hogy pénzt keress vele, és gazdag legyél általuk, vagy a hétköznapi emberek között elérd személyes céljaid. Ez azt jelentené, hogy magas szintű dolgokkal zavarnád meg és szabotálnád a hétköznapi emberek társadalmát. Az ilyen gondolatok még rosszabbak, ezért nem megengedett őket önkényesen alkalmazni.

Rendszerint a leggyakrabban a gyermekeknél és az időseknél jön felszínre a természetfeletti képesség, mindenekelőtt az idősebb hölgyeknél, akik rendszerint igen jól tudnak uralkodni Xinxingjükön, és alig van ragaszkodásuk a hétköznapi emberek között. Ha a természetfeletti képességeik felbukkannak, könnyen tudnak magukon uralkodni, és nincs érvényesülési vágyuk. Miért nehéz a fiataloknak kifejleszteni természetfeletti képességeket? Mindenekelőtt a fiatalembereknél nehéz ez, mert ők célok megvalósítására törekednek a hétköznapi emberek társadalmában! Ahogy a természetfeletti képességek előbukkannak, alkalmazzák is őket, hogy elérjék céljaikat. Eszközként használni ezeket, hogy céljaikat megvalósítsák, abszolút tiltott, így nem is bukkannak elő náluk a természetfeletti képességek.

A művelés nem gyerekjáték és nem is a hétköznapi emberek készsége, ez egy nagyon komoly dolog. Hogy művelni akarod-e magad, egyáltalán művelni tudod-e magad, teljes mértékben attól függ, hogy hogyan emelkedik a Xinxinged. Ha egy ember az akaratosság útján tudna tényleg természetfeletti képességekhez jutni, az borzasztó lenne. Meglátnád, hogy nem is érdekelné a művelés és nem is gondolna rá egyáltalán. Mivel a Xinxingje a hétköznapi emberek szintjén van és természetfeletti képességét akaratossága által szerezte meg, meglehet, hogy minden lehetséges gonosztettet véghezvisz. A bankban elég sok pénz van, elvenne belőle egy keveset; az utcán elég lottózó van, megnyerné a főnyereményt. Miért nem történik ilyesmi? Egyes csigong-mesterek azt mondják: „Ha valaki anélkül, hogy a De-jére figyelmet szentelt volna, természetfeletti képességeket kap, könnyen tehet rosszat”. Azt mondom, hogy ez a megállapítás helytelen. Ez egyáltalán nem így van. Ha nem figyelsz a De-re, és nem műveled a Xinxingedet, akkor a természetfeletti képességek egyáltalán nem is fognak előbukkanni. Azok, akik jó Xinxinggel rendelkeznek, meg is kapják a természetfeletti képességeket az ő szintjükön, de később nem tudnak magukon uralkodni, és olyat tesznek, amit nem kellene. Ilyesmi is előfordul. De ahogy valami rosszat cselekszik, gyengébbek lesznek a természetfeletti képességei, vagy elveszti őket teljesen. Ha elvesznek, akkor örökre elvesznek, és ami a legrosszabb, hogy ez ragaszkodást idéz elő.

Egy csigong-mester azt mondja, hogyha valaki az ő gyakorlási útjával foglalkozik, akkor 3-5 napi tanulás után már fog is tudni gyógyítani. Ez olyan, mint egy hirdetés, és csigong kereskedőnek kellene őt nevezni. Gondolj bele: te, mint egy hétköznapi ember, hogy tudnád mások betegségét meggyógyítani azáltal, hogy csak egy kevés csi-t adsz át? Egy hétköznapi embernek is van csi a testében, éppúgy, mint neked. Most kezdtél el gyakorolni, csak a laogong-pontod van nyitva, mely a csi-t fel tudja venni és le tudja adni. Amikor mások betegségeit gyógyítod, az ő testükben is van csi, így talán ők gyógyítanak meg téged! Hogy tud egy ember csi-je felülmúlni egy másik ember csijét? A csi egyáltalán nem tud gyógyítani. Sőt, ha gyógyítasz, a beteggel együtt képezel egy közös mezőt, amin keresztül az ő beteg csi-je mind átkerül hozzád. Pontosan ugyanannyival fogsz rendelkezni, mint a beteg, habár a betegség gyökere nála van. A túl sok beteg csi téged is beteggé tehet. Amint úgy gondolod, hogy képes vagy gyógyítani, kinyitod kapuidat, és máris kezeled a betegeket. Senkit sem utasítasz vissza, és így kialakul nálad egy ragaszkodás. Milyen boldogság is, hogy meg tudod gyógyítani mások betegségeit! Miért tudod őket meggyógyítani? Ebbe nem gondoltál bele: Mindegyik hamis csigong-mester futit hordoz magában. Azért, hogy higgy bennük, ad neked egy kicsit az ő energia információiból, ami felhasználódik, miután három, öt, nyolc, tíz beteget kezeltél. Ez felemészti az energiát, és utána már ez a kis energia sem létezik többet. De honnan tudsz Gonghoz jutni, ha te magad nem rendelkezel vele? Mi csigong-mesterek évtizedek óta műveljük magunkat. Régebben nagyon nehéz volt művelődni. A művelés meglehetősen nehéz, ha nem a helyes utat követed, hanem egy mellékiskolában műveled magad kisebb utakon.

Annak ellenére, hogy azt láthatod, hogy egyes nagy csigong-mesterek nagyon híresek, mégis évtizedekig művelik magukat, hogy egy kis Gonghoz jussanak. Te sosem művelted még magad, hogyan juthatnál Gonghoz egy tanfolyam után? Hogyan létezne ilyesmi? Onnantól kezdve felbukkan nálad a ragaszkodás. Amint kialakul nálad a ragaszkodás, nyugtalanná válsz, ha nem tudsz egy betegséget meggyógyítani. Azért, hogy hírnevüket megőrizzék, mire gondolnak egyesek miközben gyógyítanak? "Hadd kapjam meg én ezt a betegséget, hogy a beteg meg legyen gyógyítva." Ezt nem irgalmasságból teszi, hírnévre és gazdagságra éhes szívét még nem tudta lecsillapítani, és irgalmasság egyáltalán nem keletkezhet nála. Fél attól, hogy elveszíti a hírnevét, inkább el akarja kapni a betegséget, hogy ne veszítse el a hírnevét. Milyen erős a hírnévhez való ragaszkodás! Nos, amint ezt kívánja, a betegség átkerül hozzá - ez tényleg megtörténik. Miközben a páciens meggyógyult, ő betegen megy haza. Miután meggyógyította betegét, saját maga szenved otthon. Azt hiszi, hogy meggyógyított egy betegséget. Amikor őt mások csigong-mesternek nevezik, végtelenül boldog lesz, és önelégültségbe ringatja magát. Ez nem egy ragaszkodás? Amikor nem tud meggyógyítani egy betegséget, lelógatott fejjel úgy érzi, hogy minden dugába dőlt. Tehát akkor nem a hírnév és a gazdagságra vágyó szív hajt? Ráadásul, páciense összes beteg csi-je átkerül hozzá. Annak ellenére, hogy a hamis csigong-mesterek megtanították neki, hogyan tisztítsa meg testét a beteg csi-től, én mondom neked, hogy egyáltalán nem szabadulhat meg tőle, még egy kicsit sem, mert ő maga nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy a jó és a rossz csi-t megkülönböztesse egymástól. Idővel teste belül egyre feketébb lesz, ez a karma.

Ha igazán elkezded művelni magad, az nehéz lesz. Mit tehetsz? Mennyi szenvedést kell elviselned ahhoz, hogy a karmát fehér összetevővé változtasd? Nagyon nehéz. Minél jobb egy ember veleszületett alapja, annál könnyebben keletkeznek ilyen problémák. Egyesek csak arra törekednek, hogy betegséget gyógyítsanak. Ha erre törekszel, minden állat látja ezt, és rád tapadnak, ez a futi. „Csak nem gyógyítani akarsz? Akkor segítek neked ebben.” Persze nem ok nélkül segít neked gyógyítani, veszteség nélkül nincs nyereség, ez nagyon veszélyes és végülis te akartad. Hogyan tudod így folytatni művelésed? Az egésznek vége.

Egyes jó alappal rendelkező emberek karma ellenében elcserélik a jó alapjukat. Az az ember beteg, és sok karmája van. Ha egy súlyos beteget gyógyítasz meg, milyen betegnek is érzed magad utána otthon! Régebben sokan éreztek így, akik gyógyítottak, miután egy beteggel foglalkoztak: A beteg gyógyulgat, te meg súlyosan fekszel otthon. Lassanként egyre több karma cserélődik be, elcseréled másokkal a De-t karmára. Aki nem veszít, nem is nyer. Annak ellenére, hogy amit kapsz, az betegség, a karmáért De-vel kell fizetned. Világegyetemünknek van egy alapelve: Amit magad akarsz, abba senki sem szólhat bele, és senki sem fogja mondani, hogy jó vagy. A világegyetemnek kimondottan van egy szabálya, nevezetesen, hogy akinek több a karmája, az a rossz ember. Saját veleszületett alapodat elcseréled másokkal karmára. Még több karmával hogy tudsz művelődni? Az alapodat ez az ember egyszerűen teljesen összetöri. Ez nem ijesztő? A másik meg van gyógyítva, jól érzi magát, te pedig otthon szenvedsz. Ha meggyógyítasz egy pár rákbeteget, az ő helyükbe kell lépned. Ez nem veszélyes? Ez így van, de sokan nem ismerik a háttérben meghúzódó alapelvet.

Ne tévesszen meg, hogy néhány hamis csigong-mester milyen híres. Egy híres ember nem feltétlenül tud jól mindent. Mit tudnak a hétköznapi emberek? Ha valamiért sokan rajongnak, az emberek elfogadják azt. Ugyan látod őket most így cselekedni, de nemcsak másoknak ártanak, hanem saját maguknak is. Egy-két év múlva megláthatod, milyen állapotban lesznek. Nem lehet a művelést ilyen módon szabotálni. A művelés gyógyít, de nem azért van, hogy gyógyítson. Ez valami rendkívüli, nem a hétköznapi emberek technikája. Az pedig egyenesen tilos, hogy önkényesen rongáld. Manapság tényleg elég sok össze-visszaságot okoznak a csigong-mesterek, a csigongot eszköznek használják ahhoz, hogy híresek legyenek és meggazdagodjanak. Ezek alattomos szervezetek, amik hatalmuk kiépítésével foglalkoznak, és többen vannak, mint az igaz csigong-mesterek. Ha a hétköznapi emberek mind így vagy úgy mondanak, tesznek valamit, akkor máris hiszel benne? Te azt hiszed, hogy ennyi a csigong, de nem. Amiről én beszélek, az az igazi alapelv.

A hétköznapi emberek különböző társadalmi viszonyaikban személyes érdekeik miatt rosszat fognak cselekedni, és másoknak tartozni fognak. Ekkor bűnhődniük kell, hogy visszafizessék tartozásukat. Tegyük fel, hogy tetszésed szerint gyógyítasz. Meg lenne engedve, hogy tényleg gyógyíts? Mindenhol vannak Buddhák. Miért nem a Buddhák teszik ezt, amikor annyian vannak? Milyen csodálatos lenne, ha egy Buddha minden embert kényelmessé tudna tenni. De miért nem teszi? Az embernek ki kell egyenlítenie saját karmáját. Senki nem meri ezt az alapelvet semmibe venni. A művelés során néha előfordul, hogy egy gyakorló irgalmasságból segít valakin, de kétségtelen, hogy csak eltolja a betegséget későbbre. Ha most nem szenvedsz, később fogsz majd; vagy átváltoztatja a betegségedet úgy, hogy ugyan nem leszel beteg, de pénzt veszítesz vagy valami baj ér. Valami ilyesmi történhet. A karma eltávolítása igazából csak a művelőknek sikerülhet, a hétköznapi embernek nem. És itt nemcsak iskolám alapelveit magyarázom el, hanem egész világegyetemünk igazságát, és a művelési kör valódi tényeiről beszélek.

Itt nem azt tanítjuk meg neked, hogyan gyógyíts betegségeket, hanem a nagy útra terelünk, a helyes útra, és feljebb emelünk téged. Ezért mondom el minden tanfolyamon, hogy a Fálun Dáfá-tanítványok nem gyógyíthatnak. Ha gyógyítasz, akkor nem vagy Fálun Dáfá-gyakorló. Mivel a helyes útra terelünk téged, a világi Fá művelése során tested folyamatosan meg lesz tisztítva, amíg teljesen át nem változik magas energiájú összetevővé. Hogy tudnád magad művelni, ha még mindig azokat a fekete dolgokat gyűjtöd a testedben? Az a karma! Teljesen képtelen leszel magad művelni. Túl sok karmával nem fogod tudni elviselni. Ha túl sokat szenvedsz, nem tudod magad művelni. Ez az alapelv. Én közzé tettem ezt a Dáfá-t, és te talán még mindig nem tudod, mi az, amit tanítottam. Ha ezt a Dáfá-t terjeszteni lehet, akkor van eszköz védelmére is. Ha másokat gyógyítasz, akkor mindent, amit a művelésedhez adtam neked, a Fá-testem vissza fog venni. Nem megengedhető, hogy hírnév és gazdagság miatt egy ilyen értékes dolgot csak úgy tönkretégy. Ha nem cselekszel a Fá elvárásainak megfelelően, akkor te nem vagy a mi Fálun Dáfá-gyakorlónk. Mivel hétköznapi ember akarsz maradni, a tested állapota visszaminősül a hétköznapi emberek szintjére, és a rossz dolgok is visszakerülnek hozzád.

Tegnap az előadás után sokan azt érezték, hogy az egész testük könnyű. De pár súlyos betegséggel rendelkező ember már egy lépéssel tovább van, és tegnap óta rosszul érzik magukat. Miután tegnap eltávolítottam a rossz dolgokat a testetekből, a legtöbben könnyednek és nagyon jól érezték magukat. Kétségtelen, hogy világegyetemünkben létezik egy alaptörvény: "veszteség nélkül nincs nyereség". Így nem távolíthatunk el számodra minden rosszat; az semmi esetre sem megengedett, hogy semmilyen nehézséget se viselj el. Ez azt jelenti, hogy betegségeidet és rossz egészségi állapotod fő okozóit eltávolítottuk, de még mindig van egy betegségmeződ. Az az ember, akinek az Égi Szeme alacsony szinten nyitva van, látja testedben a rengeteg fekete csi-t és a zavaros, beteg csit. Ez a fekete csi koncentrált tömege nagy sűrűséggel. Ha feloszlik, szétterjed az egész testedben.

Mától kezdve néhányan fázni fognak, mint egy súlyos influenzánál, a csontok is fájhatnak. Legtöbbetek valahol kényelmetlenül fogja magát érezni, a lábaid fájni fognak, szédülni fogsz. A tested beteg részei, amikről azt hitted, hogy a csigong gyakorlása által vagy valamilyen csigong-mester által meggyógyult, újra beteggé válik. Ez azért van, mert az a csigong-mester nem gyógyította meg betegségedet, csak eltolta egy kicsit későbbre, de az mindig is ott van, és később előkerül, ha nem akkor. Elő kell ássuk, és el kell azt távolítanunk teljesen a gyökerénél fogva. Ezért úgy érezheted, hogy visszaestél a betegségedbe. Az alapjától távolítjuk el a karmádat, ezért lesznek reakcióid. Egyeseknek helyi reakcióik lehetnek, itt fáj, ott fáj, különböző fájdalmak alakulhatnak ki, ez természetes. Mondom nektek, teljesen mindegy, hogy milyen betegnek érzed magad, mindenképpen továbbra is látogatnod kell a tanfolyamot. Ahogy belépsz a terembe, elmúlik minden betegségi tüneted, semmilyen veszély sem fog fenyegetni. De egyet meg kell jegyezni mindenkinek: akármilyen „betegnek” is érzitek magatokat, remélem továbbra is jöttök a tanfolyamra. A Fá-t nagyon nehéz megkapni. Amikor nagyon rosszul érzed magad, az azt jelenti, hogy elérted a határt, és jön a fordulat. Az egész tested kitisztul, teljesen tisztának kell lennie. A betegségek gyökerét távolítottuk el, csak egy kis fekete csi maradt, ami majd magától elő fog jönni, hogy egy kicsit szenvedni tudj és legyen egy kis fájdalmad. Az nem lehet, hogy ne szenvedj egy kicsit sem.

A hétköznapi emberek társadalmában, az emberek között folytatott harcod miatt a hírnévért és gazdagságért nem tudsz jól aludni, nem tudsz rendesen enni, eléggé tönkretetted már a tested. Más dimenzióból nézve a csontjaid minden darabja már fekete. Ilyen testtel, az lehetetlen, hogy ne legyen semmilyen reakciód, amikor ez véglegesen megtisztul. Így reagálni fog a tested. Egyesek hányni fognak vagy hasmenésük lesz. Eddig már sok tanítvány különböző helyekről előhozta ezt a kérdést irományaikban: „Tanár, a tanfolyam után útban hazamenet végig a mellékhelységet kerestem”. Ez azért van, mert minden belső szervet meg kell tisztítani. Sőt, egyes emberek elalszanak, és a tanfolyam végére felébrednek. Hogy miért? Mert a fejében betegségek vannak, ezt rendbe kell hozni neki. Nem tudja elviselni, mikor az agyán dolgozunk, ezért kell bódult állapotba tenni őt, hogy ne tudjon semmiről. Ennek ellenére, némelyeknek semmi problémájuk sincs hallani engem; habár mélyen alszanak, mindent hallanak anélkül, hogy egy szót is elszalasztanának. Utána élénkek, s nem lesznek álmosak, még ha két napon keresztül nem is alszanak. Különböző megjelenések vannak, amit mind rendbe kell hozni. Az egész tested meg lesz tisztítva.

Ha a Fálun Dáfá igaz művelői vagytok, és sikerül leküzdenetek ragaszkodásaitokat, attól kezdve mindannyiatoknak reakciói lesznek. Azoknak, akik nem tudják leküzdeni a ragaszkodásaikat, habár azt mondják, hogy leküzdötték, de mivel valójában nem tudták leküzdeni, nagyon nehéz nekik sikert elérni. Egyesek csak később értik meg tanfolyamom tartalmát, és csak akkor kezdik ragaszkodásaikat elhagyni, de akkor testük meg is tisztul. Míg mások már könnyednek érzik magukat, ezen emberek még csak most kezdik betegségük eltávolítását, és így kényelmetlenül érzik magukat. Minden tanfolyamon vannak olyan emberek, akik lemaradnak a többiekhez képest, mivel megvilágosulási képességük gyengébb. Ezért teljesen mindegy, milyen helyzettel kerülsz szembe, mind normális. Ez a szituáció mindig előfordult, bárhol is tartottam eddig tanfolyamot. Egyesek nagyon rosszul érezték magukat, és csak ültek mozdulatlanul a széken arra várva, hogy majd én lelépek a pódiumról és kezelem őket. Ilyet nem csinálnék. Ha egy ilyen akadályt sem tudsz legyőzni, akkor később hogyan fogod tudni magad művelni, amikor nagyon sok nehézséggel fogsz találkozni? Egy ilyen apróságot nem tudsz legyőzni? Mindenki képes rá. Ezért ne gyertek hozzám, hogy meggyógyítsam a betegségeiteket, és nem is fogok betegségeket gyógyítani. Már ha csak felhozod a „betegség” szót, nem vagyok hajlandó odafigyelni.

Nagyon nehéz az embereket megváltani. Minden tanfolyamon van 5-10 százalék, akik nem tudnak lépést tartani. Lehetetlen, hogy minden ember sikerrel elérje művelése végét. Akkor is, ha állhatatosan tovább gyakorolsz, majd elválik, hogy sikeres leszel-e, és hogy elég elszánt vagy-e a művelésre. Lehetetlen, hogy mindenkiből Buddha legyen. Igaz Dáfá-gyakorlók ugyanezeket fogják tapasztalni azáltal, hogy ezt a könyvet olvassák, és ugyanúgy ők is mindent megkapnak, amit meg kell kapniuk.