hu.FalunDafa.org

SZÓSZEDET
 

Amithába [szanszkrit]  Egy Buddha neve, a Szukháváti-világ irányítója

Arhat [szanszkrit]  Egy gyümölcs-helyzet a buddhista rendszerben

azúra gonosz kísértet

baihui-pont a koponya legmagasabb pontja

benti szó szerint: "tulajdonképpeni test"; egy összefoglaló kifejezés az alacsonyabb szintű művelésnél, a más dimenziókban lévő testekre vonatkozik, beleértve a hús-vér testet is

bigu az étel és ital megvonása

Bodhiszattva [szanszkrit] egy gyümölcs-helyzet a buddhista rendszerben, ez a helyzet magasabb az Arhatnál, de alacsonyabb a Tathágatánál

Buddha Fá Buddha Törvénye; a világegyetem legmagasabb igazsága

csi formátlan, testetlen anyag; a kínaiaknál az „élet energiáját“ jelenti, viszont ez az energia alacsonyabb, mint a Gong

csiao taoista szakkifejezés az akupunktúra-pontokra

csigong kínai gyakorlatok, melynél az „élet energiát“ művelik

Dáfá a nagy Fá, a nagy kozmikus Törvény

De (Dö) erény, egyfajta fehér anyag egy másik dimenzióban

Dharma Buddha Sákjamuni tanításai

Dhjána meditációs állapot

elixír más dimenziókban gyűjtött magas energiájú anyagok

Törvény, a kozmikus Parancsolat; a buddhizmusban „Dharmának“ nevezik

Fálun a Fá kereke, egy intelligens lény; a Fálun Dáfá szimbóluma

Fá-test a Fá teste, mely Gongból és Fá-ból tevődik össze

Gong művelési energia

Gong-test egy test, mely Gongból tevődik össze

Guanding az energia fejre való öntése

Gyémánt-szutra egy régi szentírás a buddhizmusban

Han-terület a legnagyobb etnikai csoport Kínában

hegu-pont egy pont a kéz hátsó részén a hüvelykujj és a mutatóujj között

hinajána-buddhizmus szó szerint: „kis szekér“-buddhizmus       

huiyin-pont a végbélés és a nemi szerv közti pont

"információk" egy kifejezés, melyet a csigong-mesterek találtak fel; ha energiát vagy hasonlókat adnak le, akkor azt „információnak“ nevezik

Jie -  a Buddhák számneve, egy nagyon hosszú időtartam, két billiárd évnek felel meg
- nehézségek vagy katasztrófák, melyek egy bizonyos idő után egy embernél vagy egy társadalomnál vagy egy nagyobb területen lépnek fel

jüan kínai pénznem

karma [szanszkrit]  egy fekete anyag egy másik dimenzióban

li kínai mértékegység; 1 li=0,5 km

laogong-pont a tenyér közepén lévő pont

mahájána-buddhizmus szó szerint: "nagy szekér"-buddhizmus

mingmen-pont a második és harmadik ágyékcsigolya közti pont

nirvána [szanszkrit]  a szerzetesek halála; a hús-vér testet levetik és az ősszellem a Gonggal együtt emelkedik az Égbe

niván-palota a tobozmirigy taoista megfelelője

Ren (zsen) tolerancia, elnézés, tűrés, türelem

reinkarnáció az újjászületés, melyről a buddhista rendszerben beszélnek

Shan (sán) Irgalmasság, Könyörületesség, Jószívűség

Szukháváti-világ a nyugati Paradicsom, Buddha Amtihába vezetése alatt álló Égi világ

taiyang-pontok a halántékokon lévő pontok

tanzhong-pont a mellkas közepén lévő pont

Tao  - az út
         - taoizmus
         - a Tao, a legmagasabb igazság, melyről a taoista rendszerben beszélnek
         - a Tao, egy ember, aki a taoista rendszerben Taová vált

Tathágata [szanszkrit]  egy gyümölcs-helyzet a buddhista rendszerben

tianzi (tiancö) a karóállás egy formája a taoista rendszerben
 -karóállás
                   
Vadzsra [szanszkrit]  gyémánt (az elpusztíthatatlanság szimbóluma) kínaiul: Jingang

Xinxing "a szív természete", "a szív minősége"

Xiu Lian művelés, művelődni; szó szerint: „Xiu“: művelődni, javulni. "Lian": nemesíteni, gyakorolni

Xuanguan szó szerint: "a misztikus szoros"

Xuanguan Yicsiao   szó szerint: "a misztikus szoros egy csiaoja"

yang a két oldal egyike, mely a régi kínai taoista tanok szerint minden dologban benne van, a yin ellentéte; a yang oldalt a férfias oldalnak tekintik

yin a két oldal egyike, mely a régi kínai taoista tanok szerint minden dologban benne van, a yang ellentéte; a yin oldalt a nőies oldalnak tekintik

yuzhen-pont a fej hátsófelén lévő pont

zárira gömbalakú dolgok, melyek egy szerzetes vagy egy apáca hamvasztása után maradnak meg

Zhen (dzsen) Igazság, Igazságosság, Őszinteség, az Igaz

Zhen, Shan, Ren a világegyetem legmagasabb szintű tulajdonságai, szó szerint: „Igazságosság, Könyörületesség, Tolerancia“

Zouhuoszó szerint: "tüzet csinálni"

Zhuyouke (dzsujukö) egy alacsony szintű gyógymód, technika

NÉVJEGYZÉK

Ah Q Luxun (1881-1936) egyik regényének figurája, aki mindig saját magát nyugtatgatja, főleg akkor, ha mások sértegetik

Bodhidharma a csan-iskola megalapítója; Indiából ment át Kínába a Déli és Északi dinasztiák idején (i. sz. 420-589); élt: i. sz. ? – 528/536

Cao Cao egy nagy hadvezér a Han-dinasztia idejének végén (i. e. 206 – i. sz. 220); élt: i. sz. 155-220

Han Xin Liu Bang egyik nagy tábornoka a Han-dinasztia elején (i. e. 206 – i. sz. 220); élt: i. e. ?-196

Hua Tuo egy híres orvos a Han-dinasztia végén (i. e. 206 – i. sz. 220); élt: i. sz. 141-203  

Jigong egy legendás szerzetes a déli Szong-dinasztia alatt (i. sz. 1127-1279)

Jiang Ziya egy Tao-művelő az „Istenek kinevezése” című regényből, aki azt a feladatot kapja az Ős-Égúrtól, hogy adjon át titulusokat az isteneknek, a történet kb. i. e. XI. században játszódik. 

Lei Feng egy katona, aki az 50-es 60-as években példamutató ember volt a kínaiaknál. Mindenkiért kiállt és készséggel segített másokon, anélkül, hogy saját veszteségére figyelt volna; élt: 1940-1962              
            
Li Shizhen (Sicsen) egy híres orvos a Ming-dinasztiában (i. sz. 1368-1644); élt: 1518-1593

Liu Bang az első császár a Han-dinasztiában (i. e. 206 – i. sz. 220); élt: i. e. 256-195

Lü Dongbin egy a „Nyolc Halhatatlanok” közül a taoista művekben; élt: i. sz. 798 - ?   
           
Qin Hui (Csin) egy hűtlen miniszter a déli Szong-dinasztiában (i. sz. 1127-1279); élt: 1090-1155  
            
Shen Gongbao egy Tao-művelő az „Istenek kinevezése” című regényből, Jiang Ziya tanítványtársa

Sun Simiao (Szimiáó) egy híres orvos a Tang-dinasztiában (i. sz. 618-907); élt: i. sz. ~581-682 
              
Sun Wukong (Szun) a majomkirály, a „Zarándokút nyugatra” című regény egyik hőse Wu Cheng’entől (~1500 - ~1582) a Ming-dinasztiában (i. sz. 1368-1644)

Zhang Guolao egy a „Nyolc Halhatatlan” közül a taoista művekben, állítólag többszáz éves volt, i. sz. 700 körül

Zhang Sanfeng (Szánfeng) egy híres taoista a Ming-dinasztiában (i. sz. 1368-1644), a Tajcsi-Csuan megalapítója