hu.FalunDafa.org

9. FEJEZET
 

Csigong és sport

Átlagos szinten hajlamosak az emberek azt hinni, hogy a csigong közvetlen kapcsolatban áll a sporttal. Természetesen, alacsonyabb szintről nézve a csigong és a sport megegyeznek, ha a test egészségesen tartásáról van szó. De közvetlen gyakorlati módszerei és alkalmazott eszközei nagyon erősen különböznek a sportétól. Ha valaki a sportnál egészséges testet akar, akkor meg kell sokszoroznia a mozgási mennyiséget és testileg nagyon intenzíven kell edzenie; a csigong-művelésnél ez éppen fordítva van, az embernek nem kell mozognia; de ha valaki mégis megmozdul, akkor szelíden, lassan és körkörösen teszi azt, vagy egyáltalán nem mozog és nyugodt marad. Ez elég erősen megkülönbözteti a sport formájától. Magas szintekről nézve a csigong nem csak gyógyításra és egészségmegőrzésre szolgál, hanem még magasabb szintek dolgaival és sokkal mélyebb tartalommal rendelkezik. A csigong nem valami kisebb dolog a hétköznapi emberek szintjén. Hanem rendkívüli, ezen kívül különböző szinteken különböző megjelenései vannak. Ez egy olyan valami, ami magasan túltesz a hétköznapi embereken.

Valójában gyakorlásuk között is nagyon nagy a különbség. A sportolóknak meg kell sokszorozniuk a mozgásmennyiséget, különösen a mai sportolóknak kell testüket a legjobb  formában tartani, hogy ezáltal megfeleljenek a modern teljesítményszínvonalnak és hogy elérjék ezt a követelményt. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjék, meg kell sokszorozniuk a mozgásmennyiséget, hogy megemelkedjen a testben a vérkeringés, úgy, hogy a vér nagy mennyiségben folyik, ez megerősíti az anyagcserét és a test felfelé irányul. Miért kell erősíteni az anyagcserét? Mert egy sportoló testének mindig emelkedő, legjobb formában kell lennie. Az ember teste számtalan sejtből áll és mindegyik sejtnél a következő folyamat játszódik le: A felosztás által újra létrejött sejteknek nagyon erős életerejük van és növekvő tendenciát mutatnak. Ha elérte legmagasabb fokát, nem tud tovább fejlődni, hanem leesik a legalacsonyabb pontjáig; ha elérte ezt a pontot, akkor egy új sejt váltja föl. Vegyük példának egy nap 12 óráját: reggel hat órakor létrejön egy új sejt és egyre csak növekszik, növekszik; nyolc-kilenc órától tíz óráig éli legjobb időszakát. Tizenkettő órakor nem tud többet felfelé emelkedni, hanem csak lefelé tud esni. Ekkor a sejt már csak életerejének felével rendelkezik és ez a fél életerő már nem elegendő egy sportoló versenyképes erőnlétéhez.

Mi a teendő? Növelniük kell az edzéseket és erősíteniük kell a vérkeringést, akkor újabb sejtek keletkeznek és lecserélik a régieket – ez az útjuk. Ez azt jelenti, hogy egy sejt, melynek élete még nem ért végéhez, már életének felénél kicserélődik, ezért marad a test mindig erős és hajlamos felfelé törni. De az emberi sejtek nem tudnak vég nélkül így osztódni, a sejtek felosztása korlátozott. Tegyük fel, hogy az ember sejtjei százszor ki tudnak cserélődni egész élete során – de valójában több, mint egy milliószor. Tegyük fel azonban, hogy százszor cserélődnek ki, így egy hétköznapi ember száz évig élhetne. De a sejtek csak fél életen át működnek, így csak ötven évig tud élni. De nem láthatjuk, hogy a sportolóknak van-e problémájuk evvel, mert már harminc éves korukban visszavonulnak. A versenyek mostani színvonala nagyon magas, és számos sportoló vonul vissza. Azután normális életet élnek és ezért nem tűnik úgy, hogy nagy befolyása lenne ennek. Tulajdonképpen a teste egészséges marad, csak az élete rövidül meg. Külsőleg egy tíz éven túli sportoló úgy néz ki, mint egy húszon túli; egy húszon túli meg úgy néz ki, mint egy harmincon túli. Rendszerint a sportolók azt a benyomást teszik másokra, mintha koraérettek és idő előtt öregedők lennének. Aminek előnyei vannak, annak vannak hátrányai is, ezt kétoldalról kellene szemlélni. Valójában ilyen úton haladnak.

A csigong-művelés pontosan ellentéte a sportnak, a mozdulatoknak nem szabad hevesnek lenniük. Akkor is, ha valaki mozog, akkor azt finoman, lassan és körkörözve, nagyon lassan, sőt, mozdulatlanul, csendesen teszi. Bizonyára ismeritek a meditáció művelési módszerét, ahol nem mozdul az ember, a szívdobogás tempója lelassul, a vérkeringés stb. lelassulnak. Indiában sok jóga-mester létezik, akik ki tudja mennyi ideig ülnek víz alatt vagy a földbe ásva, teljes nyugalomban ülnek ott, sőt, még a szívdobogásukat is tudják ellenőrizni. Tegyük fel, hogy az ember sejtjei naponta egyszer osztódnak – egy művelő sejtjei kétnaponta, hetente vagy félhavonta vagy akár még hosszabb időn belül egyszer osztódnak csak, tehát élete már meghosszabbodott. Ez azokra a művelési utakra vonatkozik, amik a Xinxinget művelik, nem a testet. Náluk is elérhető és az életük meghosszabbodhat. Egyesek azt gondolják: „Nincs az élet, egy ember élete előre meghatározva? Hogyan élhet valaki hosszabb ideig, ha nem műveli a testét?” Ez így van, mert egy művelő élete már akkor meghosszabbodhat, ha szintje a három-világkört áttörte, de külsőleg nagyon idősnek néz ki.

Annál a művelési útnál, ahol a testet művelik, a gyűjtött magas energiájú anyagok állandóan a testbe raktározódnak. Ha sűrűségük állandóan nő, lassanként uralni is tudják majd a hétköznapi ember sejtjeit és lassan le is váltják majd őket. Ezután egy minőségi változás lép elő és ez az ember örökre fiatal marad. Természetesen a művelési folyamat egy nagyon lassú folyamat, ahol elég sokat kell áldozni. Izmokat és csontokat terhelni és a szívet szenvedni hagyni, ez nem is olyan egyszerű. Hogyan lehet az emberek közötti vitáknál nyugodtnak maradni? Nyugodt tud maradni, ha személyes érdekeiről van szó? Nagyon nehéz mindezt megvalósítani. Ezért nem úgy van, hogy valaki ezt már el is érheti csak azért, mert ez a kívánsága. Csak akkor lehet ezt a célt elérni, ha valaki művelés által emeli Xinxingjét és De-jét.

Sokan cserélték fel a csigongot az átlag sporttal. Valójában a különbség nagyon nagy és egyáltalán nem hasonlóak. Csak a legalacsonyabb szinten van a csigongnak a sporttal közös célja, ahol a csit gyakorolják és a gyógyításról, meg az egészségmegőrzésről beszélnek, hogy egészséges testük legyen. De magas szintről nézve ez egyáltalán nem így van. A csigong általi test-tisztításnak megvan a saját célja, ezen kívül, rendkívüli alapelvek vonatkoznak a gyakorlókra és ezek nem a hétköznapi emberek alapelvei. A sport a hétköznapi emberek egy dolga.

Gondolatok

Ha a gondolatokról van szó, akkor az ember elméjében lejátszódó tevékenységekre gondolunk. Minek tekintik a művelési körben az ember agyában lejátszódó tevékenységek menetét? Hogyan szemlélik az ember gondolkodásának (gondolatainak) különböző formáit? Hogyan mutatkoznak meg? A modern orvostudomány emberi agyról végzett kutatásainál még nagyon sok kérdés létezik, amiket nagyon nehezen tudnak megoldani, mert ez nem olyan egyszerű, mint testünk felületes dolgai. Különböző dimenziók mély rétegeiben különböző formák léteznek. De ez nem olyan, mint ahogyan a csigong-mesterek mondták. Egyes csigong-mesterek maguk sem tudják, mi ez egyáltalán, nem tudják elmagyarázni. Azt hiszik, hogyha az agyuk aktív és ezáltal gondolataik támadnak, akkor az már véghez is vihet valamit. Akkor azt mondják, hogy a gondolkodásuk, a gondolataik tették azt a dolgot. Valójában azonban egyáltalán nem a gondolataik tették azt.

Először elmagyarázzuk, mi az ember gondolkodásának eredete. A régi időkben létezett Kínában egy mondás: „A szív gondolkodik”. Miért mondták, hogy „a szív gondolkodik”? Régebben a tudomány Kínában nagyon fejlett volt, mert a kutatás közvetlenül az emberi testre, az életre és a világegyetemre irányult. Egyesek tényleg érzik, hogy a szív gondolkodik, egyesek meg azt érzik, hogy az agy gondolkodik. Miért van ez így? Annak is van értelme, hogy „a szív gondolkodik”, mert láttuk, hogy egy hétköznapi ember ősszelleme nagyon kicsi és az igazi információk, amiket az emberi agy bocsát ki, nem az emberi agyra vezethetők vissza, nem az agy bocsátja ki őket, hanem az ember ősszelleme. Az ember ősszelleme nem marad mindig a niván-palotában. A niván-palota, amiről a taoista Iskolában beszélnek egyenlő a tobozmiriggyel, amit a modern orvostudomány is elismert. Ha az ősszellem a niván-palotában van, akkor tényleg érezzük, hogy az agy gondolkodik és információkat bocsát ki; de ha a szívben van, akkor tényleg érezzük, hogy a szív gondolkodik.

Az emberi test egy kis világegyetem, egy gyakorlónak sok-sok élőlénye cseréli helyeit. Ha az ősszellem cserél helyet és a hasba vándorol, akkor érezni fogjuk, hogy a has gondolkodik; ha az ősszellem a vádliba vagy a sarokba vándorol, akkor tényleg lehet érezni, hogy a vádli vagy a sarok gondolkodik, ez garantáltan így van, csak nagyon misztikusan hangzik. Ha még nem művelted magad olyan magas szintre, akkor is érezheted. Ha az ember testének nincs ősszelleme, temperamentuma, természete, tulajdonságai – ha ezek közül egyik sincs meg neki, akkor ő csak egy darab hús és nem lehet teljes ember önálló egyéniséggel. Tehát milyen hatással rendelkezik az emberi agy? Azt mondom, hogy az agy dimenziónk formájában csak egy feldolgozógyár. A tényleges információkat az ősszellem bocsátja ki, de az, amit kibocsát, nem nyelv, hanem egyfajta kozmikus információ, ami egy bizonyos jelentést képvisel. Miután az agy fogadta a parancsokat, átdolgozza a mostani nyelvünkre, ebbe a kifejezési formába. Mi kézmozdulatok, tekintetek és egész mozdulatok által fejezzük ki. Ilyen hatása van az agynak. Az igazi parancsok és az igazi gondolkodás az ember ősszelleméből fakad. Rendszerint az emberek azt hiszik, hogy az agy közvetlenül és önállóan hat. Valójában az ősszellem néha a szívben található és akkor érezni lehet, hogy a szív gondolkodik.

Azok, akik most az emberi testet kutatják, úgy vélik, hogy az ember agya kibocsát valamit, ami az elektromos hullámhoz hasonlít. Hogy mit bocsát ki valójában, azt nem magyarázzuk el. Mindenesetre azonban valami anyagi létezőnek tekintik, tehát nem babonának. Milyen hatása van annak, amit kibocsát? Egyes csigong-mesterek azt mondják: „Dolgokat szállítok a gondolataimmal, felnyitom az Égi Szemedet a gondolataimmal vagy meggyógyítom a betegségeidet a gondolataimmal” stb. Valójában egyes csigong-mesterek egyáltalán nem tudják, milyen természetfeletti képességekkel rendelkeznek, még önmaga sincs vele tisztában. Csak azt tudja, hogy hat, ahogy arra gondol, hogy valami megtörténjen. Valójában a gondolatai váltak aktívvá, a természetfeletti képességeket pedig az agy irányítja és a gondolatok parancsára tesznek valamit. A gondolatok maguktól semmit sem tudnak tenni. Ha egy gyakorló valamit tesz, akkor a természetfeletti képességei hatnak.

A természetfeletti képességek az emberi test rejtett képességei. Az emberiség társadalmának fejlődése az emberi agy gondolkodását egyre bonyolultabbá teszi és az emberek nem ügyelnek többet a valóságra, egyre jobban függnek az ún. modern gépektől és így válnak az ember ösztönei egyre elfajultabbakká. A taoista rendszerben az eredethez, a valóhoz való visszatérésről beszéltek. A művelés során az igazra kell törekedned, az eredethez és a valóhoz kell visszatérned, az eredeti természetedhez visszatérned, csak akkor fogod visszakapni az ösztöneidet. Most különös természetfeletti képességeknek nevezzük őket, de valójában ezek az ember ösztönei. Úgy tűnik, hogy az emberiség társadalma sokat fejlődött, de valójában visszafelé halad és egyre jobban eltávolodik világegyetemünk tulajdonságaitól. Egyszer azt mondtam, hogy Zhang Guolao hátrafelé lovagolt egy szamáron. Talán sok ember nem érti, hogy miért tette ezt. Észrevette, hogy az előrefelé egyenlő a hátrafelével, és hogy az emberek egyre jobban eltávolodnak a kozmikus tulajdonságoktól. A világegyetem fejlődési folyamatában, főleg most, miután a társadalom az árugazdaság áramlását követi, sok ember erkölcsi szintje nagyon megromlott, egyre jobban eltávolodtak a kozmikus tulajdonságoktól „Zhen, Shan, Ren”-től. Azok az emberek, akik a hétköznapi emberek áramlatát követik, nem észlelik, mily szörnyű fokig süllyedt az ember erkölcsi színvonala, ezért mondják, hogy ez egy jó dolog. Csak azok az emberek, akik Xinxingjüket magas szintre művelték, ismerik fel, ha visszatekintenek, hogy az emberi erkölcs ilyen szörnyű fokig süllyedt.

Egyes csigong-mesterek azt mondják: „Felnyitom a természetfeletti képességeidet”. Melyik természetfeletti képességet nyitja fel neked? Energia nélkül nem hatnak a természetfeletti képességei. Enélkül nem tudja őket felnyitni. Fel tudod őket nyitni, ha természetfeletti képességei még nem alakítottak ki egy formát energiájának megerősítése által? Egyáltalán nem. A természetfeletti képességeknek az a felnyitása, amire ő gondol, nem más, minthogy összeköti képzett természetfeletti képességét a te agyaddal, hogy azokat így agyad gondolatai irányíthassák és agyad által hassanak. Ez már a természetfeletti képesség felnyitásának számít, valójában azonban nem nyitott fel neked természetfeletti képességeket, hanem csak ezt a kis dolgot tette meg neked.

A gyakorló természetfeletti képességeit gondolatai irányítják cselekvésre. Egy hétköznapi ember testrészeit és érzékszerveit gondolatai irányítják cselekvésre. Ez olyan, mint a termelői iroda vagy egy gyár igazgatójának irodája, aki kiadja a parancsot és a különböző működési részlegek végrehajtják. Úgy, mint a hadseregben, a főparancsnokság kiad egy parancsot és az egész hadsereg a feladat teljesítésére van kivezényelve. Amikor más területeken tanfolyamokat tartottam, gyakran beszéltem erről a helyi csigong-kutatóegyesületek vezetőivel. Nagyon meg voltak lepődve: „Egész idő alatt kutatjuk, mekkora a lehetséges energia, a rejtett tudat az emberi gondolkodásban”. Valójában ez nem így van, már a kezdetektől rossz úton jártak. Azt mondom, ha valaki az emberi test tudományával foglalkozik, annak a gondolkodását gyökeresen meg kell változtatni. A hétköznapi emberek végkövetkeztetésének módszereit és a dolgok megértésére szolgáló módszereket nem lehet arra használni, hogy valaki megértse ezeket a rendkívüli dolgokat.

Ha már épp a gondolatokról beszélünk, ezeknek léteznek még egyes formái. Például egyesek beszélnek rejtett tudatról, tudatalattiról, inspirációról, álmokról, stb. Ha az álmokról esik szó, egyik csigong-mester sem akarja elmagyarázni azokat. Mert ahogy megszülettél, evvel egy időben sok „te” születik a világegyetem sok más dimenziójában is, egy teljes egészet képeznek veled együtt és összefüggésben állnak egymással, a gondolkodásnál is léteznek viszonyok. Ezen kívül van még egy főtudatod és több melléktudatod, testedben léteznek még különböző más élőlények alakjai; minden sejt, minden belsőség és belső szervek, más dimenziókban lévő alakjaid információinak létezési formái, ezért ilyen bonyolult ez. Ha álmodsz, egyszer ilyenek a dolgok, egyszer olyanok. Honnan jönnek ezek egyáltalán? Az orvostudomány azt állítja, hogy az agykéreg megváltozott. Ez az a reakció, mely ebben az anyagi formában mutatkozik meg, valójában azonban más dimenziók befolyása alatt áll. Ezért érzed a fejed elmosódottnak, miközben álmodsz. Evvel nincs semmi dolgod és nem is kell törődnöd vele. De az álmok egy fajtájával közvetlenül van dolgod, az ilyen álmokat nem lehet álomnak tekinteni. Az ősszellemed, azaz a főtudatod, álmában látta, hogy a rokonaid közeledtek feléd; vagy ténylegesen tapasztalt, látott vagy tett valamit. Ez azt jelenti, hogy a főtudatod tényleg tett vagy látott valamit más dimenziókban, megtette és ez a tudatodban világos és egyértelmű. Ezek a dolgok tényleg léteznek, csak más anyagi dimenziókban, más időterekben tetted meg. Tekintheted-e ezt álomnak? Nem. De ezen az oldalon tényleg aludt a tested, akkor ez számodra álom volt. Csak ilyen álmokkal van közvetlenül dolgod.

Ha az inspirációról, tudatalattiról, rejtett tudatról stb. beszélünk, akkor azt mondom, hogy ezek a kifejezések nem a tudósoktól származnak, hanem az irodalmárok találták fel a hétköznapi emberek szokásai miatt, ezek nem tudományosak. De mi is tulajdonképpen a tudatalatti, amire az emberek gondolnak? Nagyon nehéz elmagyarázni és nagyon általános, mert az emberek különböző információi túl bonyolultak. Úgy tűnik, mintha ez egy pár elmosódott emlék lenne. Azt a tudatalattit, amire ők gondolnak, nagyon könnyen el tudjuk magyarázni. A tudatalatti meghatározása általánosan arra utal, hogy valaki zavaros fejjel tesz valamit. Mások azt mondják, hogy tudatalatti állapotban cselekedtek, tehát nem szándékosan. Ez a tudatalatti pontosan az a melléktudat, amiről mi beszélünk. Mert ha az ember főtudata ellazul és az agya nem áll a főtudat ellenőrzése alatt, akkor nincs magánál. Mint alvás közben vagy álmodás közben, nem tudatos állapotában könnyen uralhatja őt a melléktudat. Ekkor a melléktudat tehet dolgokat, ez azt jelenti, hogy nem józan állapotban cselekszel. De rendszerint ezek a dolgok nem rosszak, mivel a melléktudat más dimenziókban látja a dolgok lényegét és nincs összezavarodva a hétköznapi emberek társadalmában. Ezért, ha megint tiszta a feje és visszatekint, mit is tett: „Miért csináltam ezt a dolgot ilyen rosszul? Tiszta fejjel nem cselekedtem volna így”. Ugyan most azt mondod, hogy rossz, de ha tíz nap vagy fél hónap múlva visszatekintesz rá: „Aha, milyen jól is tettem! Hogyan is csináltam akkor?” Ilyesmi gyakran előfordul. Ez azért van, mert a melléktudat nem törődik vele, hogy egy dolog az adott időben hogyan hat, de annak, amit tesz, a jövőben jó hatása lesz. Egyes dolgoknak nincsen következményük a jovőre nézve, hanem csak abban a pillanatban van hatásuk. Ha a melléktudat ezeket a dolgokat teszi, akkor jól is intézi el ezeket abban a pillanatban.

Létezik még egy forma, mely azoknál fordul elő gyakrabban közülünk, akiknek nagyon jó alapjuk van. Őket könnyen irányítják a magas szintű élőlények, hogy hogyan cselekedjenek. Természetesen ez más dolog, erről most itt nem beszélek, főleg a főtudatot magyarázom el, ami az embertől magától származik.

Az inspiráció egy kifejezés, melyet az irodalmárok találtak fel. A hétköznapi embereknek ez a véleménye: Az inspiráció egy ember egész életén át gyűjtött tudása és egyetlen pillanatban villan csak fel, mint egy szikra. Azt mondom, a materializmus elképzelései szerint az ember agyának annál ügyesebbnek kell lennie, minél több tudást gyűjtött egész életén át és minél többet használta az agyát. Ha használják, megszakítás nélkül kellene jönnie, akkor ez már nem az inspiráció maga. Az ún. inspiráció nem ilyen állapotban jön. Rendszerint, ha egy ember használja az agyát, akkor ezt addig teszi, amíg úgy érzi, hogy tudása telítve van, olyan, mintha tudása végén járna. El fog érni egy pontot egy cikk írásánál, ahonnan nem jut tovább; gondolatmenete megszakad egy dal komponálásánál; és nem fogja tudni folytatni tudományos tervezetét. Normális körülmények között ez az ember ekkorra már annyira fáradt, hogy lüktet a feje, mindenhol cigarettavégek hevernek a földön, fáj a feje a megerőltetéstől, de mégsem jut eszébe semmi. Milyen helyzetben jön az inspiráció? Ha fáradt, arra gondol például: „Hagyjad, tarts szünetet.” Mert minél erősebben ellenőrzi a főtudat az agyat, annál kevésbé tudnak beleszólni más élőlények. De ha szünetet tart és ellazítja a gondolatait, nem gondol rá. Nem szándékosan, de hirtelen eszébe jut valami. Az információ az agyából jön. Legtöbbször így keletkezik az inspiráció.

De miért jön az inspiráció pont ebben a pillanatban? Az agy a főtudat ellenőrzése alatt áll, minél többet használják az agyat és minél erősebb az ellenőrzés, annál kevésbé avatkozhat be a melléktudat. Ha gondolkodás közben fejfájása támad, semmi nem jut az eszébe és nem érzi jól magát, akkor a melléktudat sem érzi jól magát és neki is erős fejfájása lesz. A melléktudat is testének egy alkotórésze, ami egy időben született vele az anyaméhből és ami a testnek egy részét uralja. De ha a főtudat ellazul, akkor a melléktudat szemlélteti az agyban azt, amit tud, mert más terekben látja a dolgok lényegét. Így intéződik el, íródik meg vagy komponálódik egy mű.

Egyesek azt mondják: „Akkor használjuk a melléktudatot”. Mint ahogy valaki egy cédulára írta nekem: „Hogyan tudom felvenni a kapcsolatot a melléktudattal?” Nem tudod, mert ember vagy, aki éppen most kezdett el gyakorolni és még nincsenek képességei. Inkább ne végy fel vele kapcsolatot, a szándék biztosan ragaszkodás. Egyesek talán azt gondolják: „Akkor használjuk a melléktudatot, hogy jobban érezzük magunkat, és hogy az emberi társadalom fejlődése haladjon, megtehetjük ezt?” Nem! Hogy miért? Mert az is korlátolt, amit a melléktudatod tud. A dimenziók nagyon bonyolultak és nagyon sok szint létezik, világegyetemünk szerkezete elég bonyolult. A melléktudat csak azt tudja, ami abban a térben létezik, ahol ő tartózkodik. Azokról a dolgokról, amik terén túlmennek, nem tud semmit. Ezen kívül még sok-sok dimenzió létezik különböző függőleges szinteken. Az emberiség fejlődését csak magas szintű lények irányíthatják, ez a fejlődés csak a törvények tiszteletben tartása által jöhet létre.

A hétköznapi emberek társadalma történelmi törvények szerint fejlődik. Ugyan kívánhatod, hogyan fejlődjön és milyen célokat érjen el, de a magas szintű lények ezt nem veszik figyelembe. Gondoltak az emberek a régi időkben a mai repülőkre, vonatokra és biciklikre? Azt mondom, hogy az igen valószínűtlen, hogy nem gondoltak rá. Nem tudták megvalósítani őket, mert a történelem még nem jutott el olyan messzire. Látszólag, ha a hétköznapi emberek által általában használt megértéssel, vagy a hétköznapi emberek mai ismereteivel szemléled ezt, akkor azt gondolhatod, hogy nem tudták ezeket a dolgokat megvalósítani, mert az emberiség tudománya nem érte el a megfelelő szintet. De az igazság az, hogy az emberiség tudománya a történelem elrendezése szerint fejlődött. Ha szándékosan akarsz elérni egy célt, akkor nem tudod elérni. Természetesen léteznek olyan emberek is, akiknek a melléktudata könnyebben kerül érvényesülésre. Egy író azt mondta: „Egy nap alatt több tízezer írásjelet tudok írni, anélkül, hogy egy kicsit is fáradt lennék; ha írni akarok valamit, nagyon gyorsan meg tudom írni és mások nagyon jónak tartják”. Miért van ez így? Ez abban rejlik, hogy főtudata és melléktudata félig-félig hatnak. Melléktudata is tud félig hatni. De ez nem mindenkinél van így, a túlnyomó többség nem is törődik egyáltalán a melléktudattal. Ha azt akarod, hogy tegyen meg neked dolgokat, az nem lesz jó és éppen az ellentétéhez vezet.

A tiszta szív

Sokan nem tudnak megnyugodni gyakorlás közben, így elmennek mindenhová, hogy csigong-mestereket kérdezzenek meg: „Tanár, miért nem nyugszom meg a gyakorlásnál? Ahogy le akarok nyugodni, mindenféle dolgokra kezdek el gondolni és a gondolataim nagyon zavarosak”. Ez tényleg olyan, mintha a folyók és tavak megfordulnának, minden feljön és egyáltalán nem tudsz lenyugodni – de miért nem tudsz lenyugodni? Egyesek nem értik, úgy gondolják, hogy ehhez titkos trükkök kellenek, aztán híres csigong-mesterek keresésére indulnak: Az én meglátásom szerint ez külső segítség keresése. Ha emelni akarod magad, akkor belül kell keresned és keményen kell dolgoznod a szíveden. Csak akkor tudod magad emelni és a meditálásnál megnyugodni. A lenyugodni tudás maga a Gong, a meditáció mélysége a szint megtestesülése.

De el tudják-e érni az emberek a nyugalmi állapotot minden további nélkül? Nem, egyáltalán nem, azokon kívül, akiknek nagyon jó velükszületett minőségük van. Ez azt jelenti, hogy az alapvető oka annak, ha valaki nem tud lenyugodni, nem a kéztechnika, hanem az, hogy maga a szív nem tiszta. A hétköznapi emberek társadalmában küzdesz és veszekszel másokkal személyes érdekeidért, minden érzés, vágyakozás és különböző ragaszkodások miatt; ezeket a dolgokat nem tudod elengedni és könnyedén venni, és így akarod elérni a nyugodt állapotot, hogy lehetne ez ilyen egyszerű? A gyakorlásnál azt mondják egyesek: „Nem hiszem el, le kell nyugodnom, nem gondolhatok mindenre önkényesen”. Alig mondta ki, máris újból feljön minden. Ez azt jelenti, hogy nem tiszta a szíved, ezért nem tudsz megnyugodni.

Némelyek talán nem értenek egyet a nézetemmel: Más csigong-mesterek nem kéztechnikákat tanítottak meg? Koncentrálhat valaki egy dologra, elképzelhet valamit, koncentrálhat az elixírmezőre, figyelemmel kísérheti az elixírmezőt belül vagy folyamatosan ismételgetheti Buddha nevét stb. Ezek ugyan módszerek, de nem csak módszerek, hanem a Kung-Funak a megtestesülései. Tehát a Kung-Fu közvetlen kapcsolatban áll a Xinxinggel, amit művelünk és avval a szinttel, amit emelünk. De csak ezek által a módszerek által nem lehet lenyugodni. Ha nem hiszed, próbáld ki, hogy megnyugodsz-e velük, ha mindenféle vágyakozásod és ragaszkodásod még megvan és ha még semmit nem tudtál elengedni. Némelyek azt mondják, hogy Buddha nevének folyamatos ismétlése hat. Le tudsz nyugodni, ha Buddha nevét folyamatosan ismételgeted? Egyesek azt mondják: „Amithába művelési iskoláját könnyű gyakorolni, elég, ha csak Buddha nevét folyamatosan ismételjük”. Próbáld ki. Azt mondom, ez Kung-Fu. Azt mondod, hogy könnyű, de én azt mondom, hogy nem könnyű, egyik iskola sem könnyű.

Mint tudjátok, Sákjamuni a „meditációról” beszélt. De mit mondott a „meditáció” előtt? A „lemondásról” beszélt, minden vágyakozásról és szenvedélyről le kell mondani, semmi nem marad, csak akkor tud valaki tényleg meditálni. Ez nem az az alapelv? A „meditáció” Kung-Fu is. Nem tudsz egyik pillanatról a másikra lemondani mindenről. Miközben lassanként lemondasz minden rossz dologról, a meditációs képességed egyre erősebb lesz. Buddha nevének folyamatos ismétlésénél egyetlen gondolatnak sem szabad felmerülnie, a szívben sem szabad semmire sem gondolni. Ezalatt az agy más részei el vannak kábítva és nem tudnak semmiről, egy gondolat helyettesít ezer másikat, az „Amithába” szó mindegyik írásjele megjelenhet a szemek előtt. Ez nem Kung-Fu? Elérhető ez mindjárt a kezdetekkor? Nem. Ha nem érhető el, akkor biztos, hogy nem lehet megnyugodni. Ha nem hiszed, próbáld ki. Miközben folyamatosan ismételgeted Buddha nevét, mindenféle dologra gondolsz közben a szívedben: „Miért nem becsül a vezetőség a munkahelyemen? Ebben a hónapban csak kevés prémiumot adtak.” Minél többet gondolsz rá, annál idegesebb leszel, de még mindig folyamatosan ismételgeted Buddha nevét. Mit gondolsz, tudsz így gyakorolni? Ez nem a Kung-Fu kérdése? Nem úgy van, hogy a szíved nem tiszta? Némelyeknél az Égi Szem nyitva van és figyelemmel tudják kísérni az elixírmezőt belül. Az elixír az ember alhasában gyűlik össze. Minél tisztább az energetikai anyag, annál világosabb; minél tisztátalanabb, annál sötétebb és feketébb. Meg tud nyugodni valaki, aki az elixírmezőt és az elixírt figyeli belül? Nem. Ez nem a módszerben rejlik, hanem a lényeg az, hogy az ember gondolkodása és gondolatai nem tiszták. Figyeled az elixírmezőt belül és az elixír világosan és jól néz ki, de rövid időn belül átvándorol az elixír egy lakásba. „Ez a szoba a fiamé, ha megnősül, ez a szoba a lányomé, a feleségem és én ebben a szobában lakunk, a nappali középen van, szuper! De megkapom vajon ezt a lakást? Módszereket kell kigondolnom, hogy megkapjam, de hogyan?” Az emberek egyszerűen ilyesmihez ragaszkodnak, mit gondolsz, le tudsz így nyugodni? Mások azt mondják: Úgy jövök a hétköznapi emberek társadalmába, mintha egy hotel lenne, ahol csak egy-két napig tartózkodom, aztán gyorsan megyek tovább. Némelyek egyszerűen túl erősen ragaszkodnak ehhez a helyhez és elfelejtették igazi otthonukat.

Az igaz művelésnél pontosan a szívet kell művelni, a belsőt kell művelni és belül kell keresni, nem lehet kint keresni. Egyes iskoláknál azt mondták, hogy Buddha a szívben található. Ennek is van értelme. Egyesek viszont ezt félreértették. A „Buddha a szívben található” kifejezést úgy értette, mintha ő maga már Buddha lenne, mintha a szívében létezne Buddha. Nem helytelen, ha így értelmezi? Hogy értendő? Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szívedet kell művelned, csak akkor tudod magad sikeresen művelni, így szól az alapelv. Hol létezne Buddha a testedben? Művelned kell magad, csak akkor tudod magad sikeresen művelni.

Az, hogy nem tudsz lenyugodni abban rejlik, hogy a gondolkodásod nem üres és a szinted nem olyan magas. A felületestől a mély felé halad, kiegészítik és erősítik egymást a szintek emelésével. Ha elengeded a ragaszkodásodat, akkor a szinted megemelkedik és a meditációs képességed is erősödik. Ha valamilyen kéztechnikák által akarod a nyugodtság állapotát elérni, akkor azt mondom, hogy kívül keresel. A helytelen út gyakorlása vagy a rossz utakra kerülés éppen arra vonatkozik, hogy valaki valami után kívül törekedett. Mindenekelőtt a buddhizmusban mondják azt, ha kívül keresel, akkor démoni úton haladsz. Az igaz művelésnél a szívet kell művelni. Csak akkor lesz a szíved tiszta és tétlen, ha emeled a Xinxinged; csak akkor tudsz világegyetemünk tulajdonságaival egybeolvadni és tudod megszűntetni különböző vágyakozásaidat, ragaszkodásaidat és az emberek rossz dolgait, ha emeled a Xinxinged, csak akkor tudod kirázni testedből a rosszat és tudsz felfelé jutni. A világegyetem tulajdonságai nem fognak gátolni és a De-anyagod át fog alakulni Gonggá. Nem egészítik ki és erősítik egymást? Így szól az alapelv!

Ez a szubjektív oka annak, miért nem tud egy ember eleget tenni a gyakorlók mércéjével szemben felállított elvárásoknak és miért nem tud lenyugodni. Objektíven is létezik egy helyzet, ami komolyan zavar téged, úgy, hogy nem tudod magad magas szintre művelni, komolyan befolyásolja a gyakorlókat. Mint tudjátok, a reformmal és a kifelé való nyitással és a gazdaság felélénkülésével a politika már nem olyan szigorú. Nagyon sok technológiát vezettek be és az emberek életszínvonala emelkedett, minden hétköznapi ember ezt jó dolognak tartja. De két oldalról nézve a rossz dolgok is bejöttek a reformmal és a nyitással, minden lehetséges létezik itt. Úgy tűnik, mintha el sem lehetne adni azokat az irodalmi műveket, amikben nincs semmi erotikus dolog, mert nagy súlyt fektetnek az eladásra; úgy tűnik, mintha senki nem akarna többet filmet nézni vagy tévét nézni, ha nincs benne ágyjelenet, mert nagy súlyt fektetnek a kasszasikerre és a nézettségi százalékra; ki tudja, hogy a képzőművészet néhány műve igazi művészet-e vagy valami más. Hagyományos kínai népkultúránkban nem létezett ilyesmi. A kínai nép hagyományait nem egyvalaki találta fel vagy alkotta. Amikor a történelem előtti kultúrát magyaráztam, beszéltem róla, hogy mindennek megvan a gyökere. Az emberi erkölcs mércéje már elferdült és megváltozott, a mérce annak megítélésére, hogy valami jó vagy rossz, megváltozott. Ez a hétköznapi emberek dolga. A kozmikus tulajdonságok Zhen, Shan, Ren mércéje az egyetlen mérce annak a megítélésére, hogy egy ember jó vagy rossz, ezek változatlanul maradnak. Gyakorló vagy, szóval ha ki akarsz törni, akkor ezeket a kritériumokat kell követned - nem követheted a hétköznapi emberek kritériumait. Objektíven létezik egy ilyen fajta zavaró tényező is. De nem csak ez, hanem olyasmi is, mint homoszexualitás, szexuális szabadság, kábítószerfüggés stb.

Az emberi társadalom a mai helyzetig fejlődött, gondolj bele, hogyan fog kinézni, ha még tovább fejlődik? Megengedhető, hogy így létezzen örökre? Ha az ember nem tesz ellene semmit, akkor majd az Ég tesz. Minden alkalommal, mikor az emberiség nagy katasztrófákon ment keresztül, ilyen helyzetben volt. Olyan sok fejezeten keresztül nem beszéltem az emberiség nagy Jie-katasztrófájáról. A vallásban is beszélnek róla, sok ember beszél erről a forró témáról. Elmagyarázom nektek ezt a kérdést. Gondolj bele, a hétköznapi emberek társadalmában az emberi színvonal eddig a szintig változott meg! Az emberek közti viszonyok ilyen feszültek lettek! Nem gondolod, hogy ez egy rendkívül veszélyes helyzet? Ezért zavarja ez a mai objektíven létező környezet gyakorlóinkat komolyan abban, hogy magas szintre műveljék magukat. Meztelen képek lógnak ott, az utca közepén, ahogy valaki a fejét felemeli, már látja is őket.

Lao-ce azt mondta: „Ha egy bölcs ember hallja a Taot, szorgalmasan gyakorolja utána.” Ha egy bölcs ember hallja a Taot: „Végre megkapom az igaz Fá-t, mikor, ha nem most művelődni?” Úgy gondolom, hogy a bonyolult környezet egy jó dolog. Minél bonyolultabb, annál könnyebben tűnnek fel bölcs emberek. Ha valaki innen kiemelkedik, annak a művelése a legértékesebb.

Azt mondom, ez épp jó dolog azok számára, akik tényleg eldöntötték, hogy művelni szeretnék magukat. Ha nincs konfliktus sehol és nincs lehetőség arra, hogy emeld a Xinxinged, egyáltalán nem tudsz magas szintre jutni. Kedves vagy, kedves vagyok én is, hogyan lehet így művelődni? Az átlag művelők az „egy középszintű ember hallja a Taot” fogalomhoz tartoznak, nekik teljesen mindegy, hogy gyakorolnak vagy sem, az ilyen emberek valószínűleg nem tudják ezt megvalósítani. Egyesek úgy találják itt, hogy a Tanár szavainak van értelme, de ha visszatér a hétköznapi emberek társadalmába, újra úgy gondolja majd, hogy az anyagi érdekek elérhetők. Igen, ezek elérhetők, nem is kell róla beszélnünk, sok nyugati dúsgazdag, nagyon gazdag ember állapítja meg a halál után, hogy semmije sincs. Az anyagi gazdagságot nem lehet születéskor idehozni és halálkor elvinni. Teljesen értelmetlenek. De miért olyan értékes a Gong? Mert közvetlenül az ősszellemednél marad, a születésnél magaddal hozhatod és a halálnál elviheted. Azt mondjuk, hogy az ősszellem halhatatlan, ez nem babona. Miután a sejtek eltávolodtak, a még kisebb molekuláris alkotórészek, amik már anyagi dimenziókban léteznek, nincsenek megsemmisítve, csak egy burok válik le.

Amit éppen elmagyaráztam, a Xinxing kérdéséhez tartozik. Sákjamuni mondta ezeket a szavakat és Bodhidarma is: „Ez a keleti ország, Kína, egy olyan hely, ahol nagy erényű emberek fognak születni”. A történelem folyamán erre sok szerzetes és kínai büszke. Azt hiszik, hogy itt magas Gongot lehet művelni, sok ember örült ennek és lelkesült saját magáért: „Ezek mi vagyunk, kínaiak! Kínában nagy alapképességű és nagy erényű emberek vannak”. Valójában sokan nem értik a jelentését. Miért születnek Kínában nagy erényű emberek és miért lehet itt magas Gongot kifejleszteni? Sok ember nem ismeri a szavak igazi jelentését, akik pedig magas szintig művelték magukat. Nem is értik azoknak az embereknek a helyzetét és gondolatait sem, akik magas szinten találhatók. Nincs szükségünk szavaikon gondolkodnunk. Gondoljatok bele, csak a legbonyolultabb gondolatú embertömegben és a legbonyolultabb környezetben lehet magas Gongot kiművelni. Ez a jelentése.

A veleszületett minőség

A veleszületett minőséget a De anyag mennyisége határozza meg, amit az ember teste egy másik dimenzióban hordoz magában. Ha a De kevés és a fekete anyag sok, a karma-mező nagy, akkor a veleszületett minőség rossz; ha a De, a fehér anyag sok, a karma-mező kicsi, akkor a veleszületett minőség jó. Az ember fehér és fekete anyaga egymásba át tudnak alakulni. Hogyan? Jócselekedet által fehér anyag keletkezik, fehér anyagot kap valaki, ha nehézségeket visel el, szenvedést tűr el vagy jót cselekszik. A fekete anyag akkor keletkezik, ha valaki rosszat, tehát nem jót cselekszik, ez a karma. Ez az átalakulási folyamat és ezzel egy időben el is lehet vinni, mert közvetlenül az ősszellemmel mennek és nem egy életben, hanem megszámlálhatatlan életeken át gyűlnek fel. Ezért beszélnek a karma gyűjtéséről és a De gyűjtéséről. Az elődök is átadhatják. Ha néha a régi idők embereinek illetve az idősebb emberek szavaira visszagondolunk: „Az elődök gyűjtöttek De-t vagy De-t gyűjteni, hiányzik a De”. Milyen fontosak is ezek a szavak, tényleg nagyon helyesek.

Hogy a veleszületett minőség jó vagy rossz, ez eldöntheti, hogy egy ember megvilágosodási képessége rossz-e vagy jó. A rossz veleszületett minőség ahhoz is vezethet, hogy egy ember megvilágosodási képessége rossz. Hogy miért? Mert annak, akinek jó veleszületett minősége van, annak sok a fehér anyaga és ez a fehér anyag egybeolvad a kozmosszal, össze tud olvadni a tulajdonságokkal Zhen, Shan, Ren, nincsen elválasztás közöttük. A világegyetem tulajdonságai közvetlenül a testeden mutatkoznak meg és közvetlenül vannak összekötve. De a fekete anyag éppen ennek az ellentéte, a rosszcselekedet által jön és ellentétes világegyetemünk tulajdonságaival, ezért létezik egy elszakítás a fekete anyag és a világegyetem tulajdonságai között. Ha túl sok a fekete anyag, akkor az ember teste körül egy mező képződik, mely körbezárja az embert. Minél nagyobb ez a mező, annál nagyobb a sűrűsége és annál vastagabb, annál rosszabb lesz ennek az embernek a megvilágosodási képessége, mert nem tudja fogadni a világegyetem tulajdonságait Zhen, Shan, Ren és azért is, mert a rosszcselekedet által alakul ki fekete anyag. Rendszerint ezek az emberek kevésbé hisznek a művelésben; minél rosszabb a megvilágosodási képessége, annál jobban gátolja őket a karma; minél több szenvedést tűrnek el, annál kevésbé hisznek benne, nagyon nehéz művelni magukat.

Egy olyan embernek könnyű magát művelnie, akinek sok fehér anyaga van, mert amíg a művelésnél a világegyetem tulajdonságaihoz hasonul és amíg a Xinxingje emelkedni tud, addig a De-je közvetlenül Gonggá alakul át. Annak az embernek, akinek sok fekete anyaga van, egy folyamattal több van. Mint a termelésnél a gyárban: Miközben másoknak munkaanyaga van, addig neki csak nyersanyaga, először fel kell dolgoznia a nyersanyagot, ezt a folyamatot kell végigcsinálnia. Azért kell először szenvedést eltűrnie, hogy a karmája megszűnjön, és hogy átalakuljon fehér anyaggá. Csak akkor tud magas Gongot fejleszteni, miután De-anyag keletkezett. De ezeknek az embereknek általában már rossz a megvilágosodási képességük; ha még többet hagyod szenvedni, akkor még kevésbé hisz benne és még kevesebbet tud majd elviselni, ezért nem olyan könnyű azoknak művelniük magukat, akiknek sok a fekete anyaguk. Korábban azt mondták a taoista rendszerben és azokban az iskolákban, melyeknél csak egyes tanítványoknak lett átadva tanítás, hogy a mester keresi a tanítványt, nem a tanítvány a mestert. Ez attól függött, hogy mennyi fehér anyaga volt a tanítványnak.

A veleszületett minőség határozza meg az ember megvilágosodási képességét, de ez megint csak nem feltétlen. Ugyan egyeseknek nagyon rossz a veleszületett minőségük, de a családi környezet nagyon jó, sokan gyakorolnak, egyesek laikus szerzetesek egy vallásban és nagyon hisznek a művelésben. Ez a környezet is ahhoz vezethet, hogy hisz benne és hogy a megvilágosodási képessége jobb lesz, ezért ez sem abszolút. Léteznek olyanok is, akiknek nagyon jó a megvilágosodási képességük, de a realista társadalom mostani kis tudásával, mindenekelőtt a néhány évvel ezelőtti abszolút ideológiai nevelési módszerrel való neveléssel az ember gondolkodása szűk látókörű lett, nem hisz semmiben, ami a tudásán túlmegy és ez nagyon komolyan zavarja a megvilágosodási képességét.

Elmesélek nektek egy példát. Az egyik tanfolyam második napján elmagyaráztam az Égi Szem felnyitását. Volt ott egy ember, akinek a veleszületett minősége nagyon jó volt, egyszer csak felnyílt az Égi Szeme nagyon magas szinten és sok-sok jelenséget látott, amiket a többiek nem láttak. Elmesélte a többieknek: „Oh, igen, láttam, hogy a Fálun-ok az egész Fá-terjesztés mezőjén mint a hópelyhek hullottak az emberekre; láttam, hogyan néz ki Li Tanár igazi teste; láttam Li Tanár fényköreit és hogy hogyan néz ki a Fálun és hogy mennyi Fá-test létezik. Láttam, hogy Li Tanár különböző szinten magyarázza el a Fá-t és hogy hogyan teszi rendbe a Fálun a tanítványok testét. Azt is láttam, hogy miközben a Tanár a tanfolyamot tartotta, a Tanár Gong-testjei minden különböző szinten elmagyarázták a Fá-t, ezen kívül láttam, hogy a repülő égi tünemények virágokat szórtak stb.”. Ilyen szép és csodálatos dolgokat látott, ez azt jelenti, hogy ennek az embernek a veleszületett minősége elég jó. Csak mesélt, csak mesélt, a végén azt mondta: „Nem hiszek ezekben a dolgokban”. Sok dolgot be tudtak már bizonyítani a mai tudomány által, sok dolognak már megvan a magyarázata a mai tudományban és egyes dolgokat már elmagyaráztam itt is. Mert ha valamit a csigong által ismernek fel, az túlmegy a modern tudomány felismerésein, az biztos. Így a veleszületett minőség nem teljes mértékig határozza meg a megvilágosodási képességet.

Megvilágosodás

Mi is a „megvilágosodás”? A „megvilágosodás” egy kifejezés a vallásból. A buddhizmusban ez arra vonatkozott, hogy hogyan értik meg a művelők a Buddha Fá-t, a felismerésnél való megvilágosodás a végső megvilágosodás, evvel a bölcsességi megvilágosodásra gondoltak. De ez már a hétköznapi emberek között is alkalmazásra kerül, ezzel arra gondolnak, hogy egy ember nagyon okos és tudja, mit gondol a főnök; azonnal fel tudja fogni és tudja, hogyan bánjon a főnökkel. Az emberek erre azt mondják, hogy jó a megvilágosodási képessége, általában így értik. De ha kitörsz a hétköznapi emberek szintjéből és egy kicsit magasabb szinten találod magad, akkor máris észreveszed, hogy azok az alapelvek, amiket a hétköznapi emberek ismernek fel, általában helytelenek. Az a megvilágosodás, amire mi gondolunk, egyáltalán nem ez a megvilágosodás. Egy ravasz ember megvilágosodási képessége éppen hogy nem jó. Mert egy nagyon okos ember csak felületes dolgokat tesz, miáltal a vezetőség és a főnök csodálatát ki tudja vívni. Akkor nem másoknak kell az igazi munkát elvégeznie? Akkor tartozik valamivel a többieknek; mivel ravasz, ezért jól tud bánni a dolgokkal, így több előnyhöz jut hozzá, ami azt vonja magával, hogy a többiek hátrányokat fognak kapni; mivel ő ravasz, ezért nem tudja a rövidebbet húzni, nem is könnyű neki a rövidebbet húzni, így mások húzzák a rövidebbet. Így mindig jobban ügyel az anyagi érdekekre és a szíve egyre kicsinyesebb lesz. Egyre jobban olyan dolgoknak tartja a hétköznapi emberek anyagi érdekeit, amiket nem tud elengedni, azt hiszi, hogy célszerű, és hogy nem húzza a rövidebbet.

Mások még irigylik is ezért! Azt mondom neked, ne irigyeld. Nem tudod milyen fáradságosan él. Nem tud jól enni, jól aludni, még álmában is fél, hogy elveszíti az érdekeit. Ha a személyes érdekeiről van szó, akkor nagyon kicsinyes. Nem gondolod, hogy fáradságosan él? Egész életén keresztül csak ennek él. Azt valljuk a konfliktusoknál, hogy „ha egy lépést visszalépsz, a tenger nagy, az Ég végtelen”, ez egy teljesen más kép. De ez az ember nem lép vissza egyet, ő él a legfáradságosabban, ne tanulj tőle. A művelési körben azt mondják: „Ez az ember teljesen el van veszve, anyagi érdekei miatt teljesen elveszett a hétköznapi emberek között”. Nem olyan egyszerű megkérni arra, hogy őrizze meg De-jét! Ha hagyod gyakorolni, nem hisz benne: „Gyakorolni? Ha titeket, gyakorlókat, megüt valaki, akkor nem üttök vissza; ha szidnak titeket, nem szidtok vissza. Ha valaki más rossz helyzetbe hozott téged, akkor nem úgy kell kezelned, mint a többieket, épp ellentétesen, még meg is kell köszönnöd neki. Mindannyian Ah Q-k vagytok! Mindannyian szellemi betegek vagytok!” Egy ilyen ember nem érti a művelést. Azt mondja, hogy csak téged nem lehet megérteni, azt mondja, hogy buta vagy. Mit gondolsz, nem nehéz őt megváltani?

Az a megvilágosodás, amire mi gondolunk nem ez a megvilágosodás. Éppen az, ahogyan ő mondta, hogy az anyagi javaknál egy kicsit buták vagyunk, az a megvilágosodás, amiről mi beszélünk. Természetesen nem vagyunk tényleg buták, csak könnyen vesszük a személyes érdekeket, más területeken nagyon ügyesek és rátermettek vagyunk. Ha egy kutatási munkát vezetünk vagy feladatot hajtunk végre, amit a vezetőség adott nekünk vagy ha jól végezzük a munkánkat, tiszta fejjel és értelemmel jól csináljuk mindezt. Csak éppen a személyes érdekeket és az emberek közti konfliktusokat vesszük könnyedén. Ki mondja, hogy buta vagy? Senki. Ez garantáltan így van.

Nos, beszéljünk az igazi butákról. Magas szinteken az alapelvek teljesen fordítottan működnek. A butáknak lehetetlen rosszat cselekedni a hétköznapi emberek között vagy személyes érdekekért küzdeni vagy veszekedni, nem törekszik hírnévre és nem veszít De-t. De mások adnak neki De-t; ha megütik vagy szidják őt, akkor De-t adnak neki. Ez az anyag nagyon értékes. Világegyetemünkben létezik egy alaptörvény: Aki nem veszít, nem is nyer; aki nyer, veszítenie is kell. Ha mások látják a butát, szidni fogják: „Te buta”. Miközben kinyitják a szájukat és szidják őt, egy darabka De repül hozzá. Előnyhöz jutottál és te vagy a nyerő, akkor valamit el is kell veszítened. Valaki megüti: „Te idióta”. Na jó, megint egy nagy darab De repül hozzá. Ha valaki erőszakoskodik vele és belerúg, akkor csak nevet: ”Gyere csak, mindegy, De-t adtál nekem és egyetlen darabot sem adok neked vissza belőle!” Tehát gondolj bele, ki is az okos magas szinteken? Ha nem ő, akkor ki? Ő a legokosabb. Még egy kevés De-t sem veszít el, nekiadod a De-det és nem ad belőle neked vissza egyet sem, hanem boldogan fogad mindent. Ebben az életben buta, de a következőben nem, az ősszelleme nem buta. A vallásban azt mondták, ha valakinek sok De-je van, a következő életében nagy hivatalnok lesz vagy sok pénze lesz, mindez ki lesz cserélve az ember De-jére.

Azt mondjuk, hogy a De közvetlenül át tud alakulni Gonggá. Nem a De-d átalakulásától függ, milyen magasra műveled magad? Közvetlenül át tud alakulni Gonggá. Nem ebből az anyagból alakul át az a Gong, ami egy ember szintjének magasságát és művelési erejének magasságát határozza meg? Mit gondolsz, értékes vagy nem? A születésnél magunkkal lehet hozni és a halálnál magunkkal lehet vinni. A buddhizmusban megmondták, amilyen magasra művelted magad, az a gyümölcs-helyzeted. Amennyit adsz, annyit kapsz, így szól az alapelv. A vallásban azt mondták, hogy az, akinek sok De-je van, következő életében nagy hivatalnok lesz és sok lesz a pénze is. De ha valakinek kevés De-je van, nem kaphat semmit, akkor sem, ha kéreget, mert nincsen De-je a cseréhez. Veszteség nélkül nincs nyereség! Ha valakinek egyáltalán nincsen De-je, annak a teste és szelleme megsemmisül, akkor tényleg halott.

Régebben létezett egy csigong-mester, akinek a szintje elég magas volt, mikor kilépett. Később elragadta a szívét a hírnév és gazdagság utáni vágy. A mestere elvette a melléktudatát, mert azokhoz tartozott, akik a melléktudatukat művelik. Ezt az embert a melléktudat irányította. Elmesélek egy példát: egy nap lakásokat osztottak ki a munkahelyen és a vezetőség azt mondta: „Azok, akiknek szükségük van lakásra, jöjjenek elmondani és megindokolni, miért is van szükségük a lakásra.” Mindenki elmesélte az okokat, de ő nem mondott semmit. Végül látta a vezetőség, hogy több nehézsége van, mint másoknak, így neki adták a lakást. Egy másik ember megjegyezte: „Ez nem mehet így, a lakást nem szabad neki adni, hanem nekem kell adni, szükségem van rá ebből és abból az okból kifolyólag”. Erre azt mondta ő: „Akkor vidd”. A hétköznapi emberek szerint ez az ember ostoba. Egyesek tudták, hogy gyakorló és megkérdezték tőle: „Te, gyakorlóként nem akarsz semmit, akkor mit akarsz?” Erre ő: „Azt akarom, amit mások nem akarnak”. Valójában ez az ember egyáltalán nem ostoba, hanem elég ügyes és rátermett. Pontosan a konkrét személyes érdekeknél cselekszik így, arról beszél, hogy a természetes utat kell követni. Megint kérdezett tőle valamit a másik ember: „Mit nem akarnak a mai emberek?” Erre ő: „A köveket ide-oda rugdossák a földön, senki nem akarja őket, így felveszem én a köveket”. Az emberek ezt felfoghatatlannak tartják, nem tudják megérteni a gyakorlókat, nem tudják megérteni, szellemi látókörük nagyon erősen különbözik, a szintek távolsága nagyon nagy. Persze, hogy nem veszi fel a köveket, csak egy alapelvet mondott el, amit a hétköznapi emberek nem tudnak felismerni: „Nem törekszem a hétköznapi emberek dolgaira”. De beszéljünk a kövekről, tudjátok, hogy a szútrákban ez áll: „A Szukháváti-világban a fák aranyból vannak, a föld aranyból van, a madarak aranyból vannak, a virágok aranyból és a házak is aranyból vannak, a Buddha-testek maguk is aranyfényűek. Ott nem lehet követ találni, a kövek ott a pénzt jelentik”. Természetesen nem viszi el odáig a köveket, csak kimondott egy alapelvet, amit a hétköznapi emberek nem tudnak megérteni. Kétségtelen, hogy a gyakorlók ezt fogják mondani: „A hétköznapi embereknek megvannak a törekvéseik és mi nem törekszünk; amilyük a hétköznapi embereknek van, azt nem becsüljük; de amink van, azt a hétköznapi emberek nem kaphatják meg, akkor sem, ha akarják”.

Valójában az a megvilágosodás, amit épp elmagyaráztunk, az a megvilágosodásnak egy fajtája a művelés során és ez pontosan ellentéte a hétköznapi emberek megvilágosodási fajtájának. Az a megvilágosodás, amire mi gondolunk, arra vonatkozik, hogy miközben gyakoroljuk a Fá-t, amit a mester elmagyaráz és a Taot, amit a taoista mester magyaráz el és a művelés során felmerülő nehézségeket fel tudjuk-e fogni és el tudjuk-e fogadni, hogy felismerjük-e, hogy művelők vagyunk, hogy a művelés során ezen Fá-hoz tudjuk-e magunkat igazítani. Egyesek egyszerűen nem hiszik ezt el, teljesen mindegy, hogyan magyarázzuk el neki, a hétköznapi emberek közti dolgok praktikusak neki. Ragaszkodik a régi nézeteihez, nem engedi el őket és így nem tud ebben hinni. Egyesek csak betegségeket akarnak gyógyítani; ha azt mondom, hogy a csigong egyáltalán nem arra szolgál, hogy betegségeket gyógyítson meg, azonnal ellenszenv keletkezik nála, utána nem hisz abban, amit később magyaráznak neki.

Egyesek egyszerűen nem tudják emelni megvilágosodási képességüket, egyesek veszik ezt a könyvet és önkényesen vonalakat húznak és jelzéseket írnak bele. Azoknak közülünk, akiknek az Égi Szeme fel van nyitva, láthatják, hogy ez a könyv minden színben fénylik és aranyfényű, minden írásjel a Fá-testem alakja. Ha valami helytelen dolgot tennék, az azt jelentené, hogy becsaplak titeket. Minden vonal, amit belehúzol nagyon fekete, hogy bátorkodsz önkényesen aláhúzni benne valamit? Mit csinálunk itt? Nem azért vagyunk itt, hogy a művelésnél magas szintre vezessünk téged? Néhány dolgon el kellene egyszer gondolkodnod, ez a könyv vezethet téged művelésed során, gondolj bele, értékes ez a könyv vagy sem? Buddha tisztelése lehetővé teheti, hogy tényleg műveld magad? Nagyon jámbor vagy és meg sem mered érinteni a Buddha-szobrot, mindennap égetsz füstölőpálcikát neki. De a Dáfá-t, ami tényleg vezethet téged a művelésedben, meg mered sérteni.

Ha az emberek megvilágosodási képességéről van szó, akkor arra gondolunk, hogy mennyire érted meg a művelés során a különböző szinteket, amik felmerülnek vagy egy dolgot, egy Fá-t, amit a mester magyaráz el. De ez még nem az alapvető megvilágosodás, amire gondolunk. Az alapvető megvilágosodás, amire mi gondolunk, az az, ha valaki életében a művelés kezdetétől fogva állandóan emeli magát, állandóan megszűnteti az emberek ragaszkodásait és vágyakozásait és állandóan növeli Gongját, amíg el nem éri a művelés utolsó lépését. A De-anyag teljes mértékben átváltozott Gonggá és elérte a művelés útjának végét, amit mestere szabott meg neki. Ebben a pillanatban minden lakat hirtelen felnyílik. Égi Szeme eléri szintjének legmagasabb pontját, ahol ő maga található és látja különböző dimenziók arculatát, különböző élőlények létezési formáját különböző időterekben, az anyag létezési formáját annak a szintnek a különböző időtereiben, ahol ő maga található, látja a valót világegyetemünkben. Isteni képessége hatalmas és különböző élőlényekkel tud kapcsolatba lépni. Nem egy nagy megvilágosult? Egy ember, aki művelés által megvilágosult? Ez ősi indiai nyelvre lefordítva Buddhát jelent.

Ez a megvilágosodás, tehát az alapvető megvilágosodás, amiről mi beszélünk, a hirtelen megvilágosodáshoz tartozik. A hirtelen történő megvilágosodásnál egész életén át zárt helyzetben művelődik valaki, nem tudja, milyen magas a Gongja és hogy a Gongnak milyen formáit gyakorolta ki. Egyáltalán nincsenek reakciói, sőt, testének sejtjei is le vannak zárva, a kigyakorolt Gong is le van zárva, csak a művelés utolsó lépésénél nyílnak fel. Csak olyan emberek tudják ezt megcsinálni, akik nagy alapvető képességekkel rendelkeznek, a művelés nagyon fájdalmas. Elkezd jó emberré válni, emeli a Xinxingjét, csak szenvedéseket visel el, csak felfelé műveli magát és csak a Xinxingjének emeléséhez ragaszkodik, de nem látja a Gongját. Az ilyen emberek művelése a legnehezebb, nagy alapképességekkel rendelkező embernek kell lennie. Évek óta műveli magát anélkül, hogy tudna valamit róla.

Létezik még egy fajta megvilágosodás, amit fokozatos megvilágosodásnak nevezünk. Már kezdettől fogva sokan érzik, hogy a Fálun forog, ezzel egy időben felnyitom az Égi Szemeteket. Különböző okokból egyesek nem láthatnak, de a jövőben látni fognak, idővel egyre tisztábban fognak látni, Égi Szemüket egyre jobban fogják tudni használni, szintjük állandóan emelkedik. Xinxinged emelésével és különböző ragaszkodásokról való lemondással különböző természetfeletti képességek kerülnek elő. A test művelési folyamatának és átalakulási folyamatának fejlődése zajlik le, miközben ezeket láthatod és érezheted. Ezen a módon jutsz el a legutolsó lépésig, amit a művelés során el kell érned. A benti változásai és a természetfeletti képesség erősítése elértek egy bizonyos szintet, fokozatosan érhetted el ezt az állapotot. Ez a fokozatos megvilágosodáshoz tartozik. A fokozatos megvilágosodás művelési módszere sem könnyű. Ha egyesek természetfeletti képességeket kapnak, nem tudnak lemondani ragaszkodásukról és dicsekszenek majd vele vagy rosszat cselekszenek vele. Így le fog esni a Gongod és akkor hiába művelted magad, végül megsemmisülsz. Egyesek látnak, különböző szintek különböző élőlényeinek jelenségeit láthatják. Talán valaki megkér, hogy tedd meg ezt meg azt. Ez a személy megkér arra, hogy műveld az ő dolgait és hogy légy a tanítványa, de nem hagyhatja, hogy elérd az igazi gyümölcs-helyzetet, amíg ezt ő sem érte el.

Ezen kívül más magas szintű dimenziókban minden ember istenség, nagyon erősen fel tudják magukat nagyítani és meg tudják mutatni hatalmas képességeiket. Ha nem őszinte a szíved, követni fogod őt? Ahogy elkezded követni, hiába művelted magad. Akkor is, ha egy igaz Buddha vagy igaz Tao is, a kezdetektől kell magad újra művelni. Az Ég különböző fokainak lényei nem istenségek? Csak akkor tud valaki teljesen kitörni, ha különösen magas szintre művelte magát vagy elérte célját. A hétköznapi emberek szemében az az istenség tényleg nagyon magas és nagy és a képességei is nagyon erősek, de ettől még ő nem feltétlenül olyan ember, aki el tudja érni az igazi gyümölcs-helyzetet. Nyugodt tudsz maradni, ha különböző információk zavarnak és ha különböző jelenségek vonzanak? Ezért olyan nehéz nyitott Égi Szemmel művelődni, a Xinxinget még nehezebb uralni. De szerencsére a természetfeletti képességek egyeseknél csak az út felénél nyílnak fel és akkor lépnek be a fokozatos megvilágosodás állapotába. Az Égi Szem mindenkinek fel lesz nyitva, de sokaknál nem hagyjuk, hogy felmerüljenek a természetfeletti képességek. Ha a Xinxinged fokozatosan elér egy bizonyos szintet és ha stabil maradsz, tudsz magadon uralkodni, akkor egyszerre nyílik fel minden. Egy bizonyos szintig hagyjuk, hogy a fokozatos megvilágosodás szintjén legyél, addig elég egyszerű magadon uralkodnod, különböző természetfeletti képességek fognak előkerülni és műveled magad tovább felfelé, a végéig minden teljesen fel lesz nyitva. Az út felénél hagyjuk, hogy előkerüljön ez az állapot, sokaknál közülünk így van ez, ezért ne akarj olyan gyorsan látni.

Talán hallottátok, hogy a Csan-iskola is a hirtelen és a fokozatos megvilágosodás különbségéről beszélt. Huineng, a Csan-iskola hatodik generációjának képviselője a hirtelen megvilágosodásról beszélt, miközben az északi csoportból Shenxiu a fokozatos megvilágosodásról beszélt. A történelem során ők ketten nagyon hosszan vitatkoztak a buddhista tanításokról. Azt mondom, ez értelmetlen volt. Hogy miért? Mert az, amire ők gondoltak, csak egy alapelv felismerése volt a művelés során. Egyesek egyszerre ismerték fel ezt az alapelvet, miközben mások fokozatosan fogták és ismerték csak fel. Az nem megy, ha valaki különböző módon ismeri fel? Az a jobb, ha egyszerre ismeri fel, de az is jó, ha fokozatosan ismeri fel. Mindketten felismerték, nem? Mindketten felismerték, ezért egyik sem hamis közülük.

Emberek nagy alapképességgel

Mit jelent „emberek nagy alapképességgel”? Létezik különbség azok között az emberek között, akiknek nagy alapképességeik vannak és akiknek rossz vagy jó veleszületett minőségük van. Nagyon nehéz olyan embert találni, akinek nagyok az alapképességei, csak elég hosszú történelmi periódus után születik ilyen ember. Természetesen egy olyan embernek, akinek nagy alapképességei vannak, sok De-vel kell rendelkeznie, a fehér anyag mezőjének nagynak kell lennie, ez biztos. Ezzel egy időben szenvedést kell elviselnie a szenvedésben és nagyon toleránsnak kell lennie. Ezen kívül tudnia kell lemondani, a De-jét megőrizni és jó megvilágosodási képességgel kell rendelkeznie stb.

Mit jelent a szenvedésben szenvedés? A buddhizmusban úgy mondták, hogy az emberi lét szenvedés. Amíg ember vagy, muszáj szenvedned. Úgy hiszik, hogy más dimenziókban az élőlényeknek nincsen olyan testük, mint a hétköznapi embereknek, ezért nem lesznek betegek és nincsenek olyan problémáik, mint a születés, öregedés, betegség vagy halálozás, így nem is léteznek a szenvedésnek ezen fajtái. Más dimenziókban repülni tudnak az emberek, nincsen súlyuk, nagyon szépek és csodálatosak. Éppen azért, mert az emberek evvel a testtel rendelkeznek, keletkezik egy probléma: Nem bírják ki a hideget; nem bírják elviselni a forróságot; nem bírják elviselni a szomjúságot; nem bírják elviselni az éhséget; nem bírják elviselni a fáradtságot, ehhez jön még a születés, öregedés, betegség és halálozás, így vagy úgy, nem fogod magad jól érezni.

Olvastam egy újságban, hogy Tangshan-ban nagyon sok ember meghalt a földrengéskor, de egyesek visszajöttek az életbe az újjáélesztés során. Ezeknek az embereknek feltettek egy körkérdést, hogy milyen érzés volt a halál állapotában lenni. Minden várt ellenére ezek az emberek egy különös élményről számoltak be, ami mindegyikőjüknél ugyanolyan volt. A halál pillanatában nem éreztek félelmet, éppen ellenkezőleg, megváltva érezték magukat és öröm lett úrrá rajtuk; egyesek azt érezték, hogy hirtelen nincsenek már bezárva a testükbe, könnyedén és csodálatosan lebegtek a levegőben, látták a saját testüket; egyesek még más dimenziók élőlényeit is látták és voltak ezen meg azon a helyen. Mindannyian arról meséltek, hogy abban a pillanatban egy megváltott és tudatalatti izgatottságot éreztek és nem szenvedést. Ez azt jelenti, hogy már az is szenvedés, hogy ezt a hús-vér testet birtokoljuk. De mindenki az anyaméhből jött és már nem tudják, hogy ez szenvedés.

Azt mondom, hogy az embernek a szenvedésben szenvedést kell elviselnie. Ezekben a napokban azt mondtam, hogy az emberiség időterének fogalma más, mint más nagyobb időtereké. Egy shichen a mi oldalunkon két órát jelent, de a másik dimenzióban ez egy év. Az, hogy egy ember ilyen fájdalmas környezetben gyakorol, tényleg nagyszerű; ha ez az ember a Taora törekszik és művelni akarja magát, akkor ő egyszerűen csodálatraméltó. Ez annyira fájdalmas, de az ősi természete nem semmisült meg ezáltal és művelni akarja magát és vissza akar térni. Ez az oka annak, amiért feltétel nélkül segítenek a művelőknek. Ha ez az ember a hétköznapi emberek dimenziójában egy éjszakán át lótuszülésben meditál, akkor azt mondják mások, hogy ez az ember tényleg nagyszerű, mert hat éven keresztül ült ott. Mert egy shichen a másik oldalon egy évet jelent. Mi, emberek egy nagyon különös dimenzióban vagyunk.

De hogyan lehet szenvedést a szenvedésben elviselni? Elmesélek nektek egy példát. Egy nap egy ember dolgozni megy. A cégnek nem megy jól, több alkalmazott van, mint amennyi szükséges. Így megváltoztatják a munkahelyet és bérbe adják privátszemélyeknek, a felesleges személyzetet pedig elküldik. Ő is egy közülük, hirtelen elveszíti az állását. Milyen érzés ez? Nincs fizetése, hogyan tud így élni? Mást nem tud dolgozni, letörve megy haza. Otthon megállapítja, hogy egyik szülője beteg, méghozzá nagyon. Sietve és izgatottan viszi őt a kórházba, nagy fáradozások által kölcsönzött pénzt és a szülő bekerült a kórházba. Aztán hazamegy, hogy összepakoljon néhány dolgot a szülőjének. Épp, hogy hazaér, már jön is az iskolai tanár: „A fiad összevert egy másik fiút, gyere gyorsan nézd meg”. Miután ezt is elintézte, megint hazamegy. Alig ül le, máris cseng a telefon, azt mondják neki: „A feleséged megcsalt téged”. Természetesen nem fogtok ilyen helyzetbe kerülni. A hétköznapi emberek nem tudnak ennyi szenvedést elviselni és azt gondolják: „Minek élek még? Keresek egy kötelet és felkötöm magam, nem akarok tovább élni! Így mindent befejezek!” Azt mondom, hogy az embernek a szenvedésben el kell tudnia viselni a szenvedéseket, természetesen nem feltétlenül kell ebben a formában megjelennie. De az emberek közti intrikák, a Xinxing súrlódásai és a személyes érdekekért való küzdés nem könnyebb, mint ezek a dolgok. Mennyi ember élt csak a becsületért és akasztotta fel magát, ha nem tudták ezt elviselni. Ezért kell ebben a bonyolult környezetben művelnünk magunkat és a szenvedésben szenvedést elviselnünk. Ugyanakkor nagyon toleránsnak kell lennünk.

De mi is a nagy tolerancia szíve? Amit egy gyakorlónak elsődlegesen el kell érnie az az, hogy ha megütik, akkor nem üt vissza; nem szid vissza, ha megszidják; toleranciát kell gyakorolnia. Hogyan lehetnél akkor gyakorló? Egyesek azt mondják: „Ezt a toleranciát nagyon nehéz elérni, én forrófejű vagyok”. Ha forrófejű vagy, akkor egyszerűen változtass ezen, egy gyakorlónak toleranciát kell gyakorolnia. Egyesek még dühösek is lesznek a gyermeknevelésnél, nagyon hangosak. Ha gyermeket nevelsz, nem kell ilyennek lenned, tényleg nem kell idegeskedned, ésszel kell nevelned, csak akkor tudod a gyermekeket jól felnevelni. Még a csekélységeket sem tudod legyőzni és bosszankodsz rajta. És így akarod, hogy növekedjen a Gongod? Némelyek azt mondják: „Ha valaki az utcán belém rúg és senkit nem ismerek a környéken, akkor tudok toleranciát gyakorolni”. Lehet, hogy a jövőben éppen olyan valaki előtt fognak pofont adni neked, akitől a legkevésbé szeretnél szégyenbe kerülni. Hogy viselkedj? Így lehet látni, hogy tudsz-e toleranciát gyakorolni vagy sem. Ha toleráns vagy, de a szívedben még ezt nem engedted el, akkor sem megy. Tudjátok, ha valaki elérte az Arhat-szintet, nem vesz semmit a szívére, teljesen mindegy, mivel találkozik, a hétköznapi emberek között egyáltalán semmit sem vesz a szívére és mindig vidám marad. Mindegy, mennyire húzta a rövidebbet, vidám marad, neki mindegy. Ha ezt el tudod érni, akkor az Arhat kezdeti gyümölcs-helyzetét már el is érted.

Egyesek azt mondják: „Ha ennyire toleránsak vagyunk, akkor a hétköznapi emberek azt fogják mondani, hogy túl gyávák vagyunk és hogy könnyen zaklatni tudnak minket”. Én azt mondom, hogy ez nem gyávaság. Gondolj bele, a hétköznapi emberek között az idősebb emberek és a magas képzettségű emberek is az önuralomról beszélnek, gyakorlóként nem kellene nekünk ennek megfelelni? Hogyan lehetne ez gyávaság? Azt mondom, hogy ez a nagy tolerancia szívének megtestesülése, az erős akarat egy megtestesülése, csak a gyakorlóknak van ilyen toleráns szívük. Azt mondják: „Ha egy férfit megsértenek az utcán, kihúzza a kardját és küzd”. A hétköznapi embereknél ez természetesen így van: Megsértesz, megsértelek; megütsz, megütlek. Ő csak egy hétköznapi ember, tekinthető gyakorlónak? Ha művelőként nincsen erős akaratod és nem tudsz magadon uralkodni, akkor nem tudod ezt elérni.

Tudjátok, hogy a régi időkben létezett egy Han Xin nevű ember. Nagyon ügyes volt, ő volt Liu Bang tábornoka, az ország támasza. Miért tudott ilyen nagy dolgot tenni? Már kicsi korától fogva nem volt hétköznapi ember Han Xin. Létezik egy történet Han Xin-ről, miszerint el kellett viselnie azt a megaláztatást, hogy valakinek a lábai között át kellett másznia. Han Xin már fiatal korában harcművészetet gyakorolt és a harcművészet-gyakorlók mindig hordanak magukkal kardot. Amikor egy nap ment az utcán, elállta az útját egy gazember: „Miért hordasz kardot? Embereket mersz ölni? Ha embereket mersz ölni, akkor fejezz le”. Még a fejét is kinyújtotta. Han Xin azt gondolta: „Minek fejezzelek le?” Ezt már akkoriban is közzé tették és az életével kellett fizetnie annak, aki valakit lefejez; hogyan tudott volna önkényesen embert ölni? Látta, hogy Han Xin nem meri megölni őt, erre azt mondta: „Tehát nem mersz engem megölni, gyerünk mássz át a lábaim között”. És Han Xin tényleg átmászott a lábai között. Ez azt jelenti, hogy Han Xinnek nagyon toleráns volt a szíve és más volt, mint a hétköznapi emberek, ezért tudott ilyen nagy dolgot tenni. „Az ember csak a becsületért él”, ezek a hétköznapi emberek szavai. Csak a becsületért élni, gondolj bele, ez az élet nem túl fáradságos? Nem fájdalmas? Megéri? Végül is Han Xin egy hétköznapi ember volt, mi pedig művelők vagyunk és sokkal erősebbek vagyunk, mint ő. Célunk az, hogy elérjük azt a szintet, ami túlmegy a hétköznapi embereken és hogy még magasabb szintekre jussunk. Ezekkel a dolgokkal nem fogunk találkozni, de ha egy művelőt a hétköznapi emberek közt megsértenek vagy megaláznak, akkor az sem feltétlenül könnyebb, mint ez. Azt mondom, hogy a Xinxing emberek közti súrlódásai sem könnyebbek, mint ez, sőt, felülmúlják azt és elég nehezek is.

Egyidejűleg egy művelőnek le kell tudni mondania dolgokról, a hétköznapi emberek mindenféle ragaszkodásairól és vágyakozásairól. Ezt nem lehet azonnal elérni, fokozatosan érjük el. Ha azonnal elérnéd, akkor már ma Buddha lennél. A művelésnél lassan kell előrehaladnod, de nem szabad lazítanod. Azt mondod: „A Tanár azt mondta, hogy a művelésnél lassan kell előrehaladnom, akkor lassan haladok”. Ez azonban így nem megy! Szigorú elvásásokat kell felállítanod magaddal szemben, a Buddha Fá művelésénél hősiesen kell előrehaladnod.

Ezen kívül meg kell őrizned a De-det, a Xinxingedet és nem szabad meggondolatlanul cselekedned. Nem teheted azt, amit akarsz tetszés szerint és meg kell tudnod őrizni a Xinxingedet. A hétköznapi emberek között gyakran lehet ezeket a szavakat hallani: „De-t gyűjteni és jót cselekedni”. Mi, gyakorlók nem a De gyűjtéséről beszélünk, hanem a De megőrzéséről. Miért beszélünk a De megőrzéséről? Mert láttuk, hogy a De gyűjtéséről a hétköznapi emberek közt beszélnek; ha valaki De-t gyűjtött és jót cselekedett, akkor a következő életében valami jót fog kapni. Ez a kérdés nálunk nem létezik többet. Ha sikeresen műveled magad, akkor már elérted a Taot és akkor már nem léteznek további életek. De ennek van egy másik jelentősége is, hogy mi itt a De megőrzéséről beszélünk, azaz, a két anyag, amit a testünkben hordunk, nem egy életen át gyűltek fel, hanem megszámlálhatatlan időn keresztül maradtak ránk. Ha körbekerékpározod a várost sem biztos, hogy szembetalálkozol egy olyan jó dologgal, amit tehetnél. Akkor sem, ha ezt naponta megteszed, nem feltétlenül találkozol ilyesmivel.

Ennek van még egy jelentése. Ha azt kérik tőled, hogy gyűjts De-t és egy dolgot jónak tartasz, talán nem is rossz, ha megteszed; de ha egy dolgot rossznak találsz és beleavatkozol, az is lehet, hogy ez a dolog mégis jó. Hogy miért? Mert nem látod a sorsszerű összefüggést benne. Az, hogy a hétköznapi emberek dolgát törvények szabályozzák, az nem probléma. De gyakorlóként rendkívüli vagy, akkor a rendkívüli alapelvek elvárásait kell veled szemben, mint rendkívüli emberrel szemben felállítani és nem ítélhetnek meg többet a hétköznapi emberek alapelveivel. Ha nem ismered egy dolog sorsszerű összefüggését, akkor könnyen helytelenül is cselekedhetsz. Ezért beszélünk a „tétlenség”-ről, nem csinálhatsz azt, amit akarsz. Egyesek azt mondják: „Én csak meg akarom fegyelmezni a rossz embereket”. Akkor azt mondom, légy rendőr. Persze evvel nem arra gondolunk, hogy ha látsz egy gyilkosságot vagy gyújtogatást, akkor ne avatkozz bele. Azt mondom nektek, ha két ember között konfliktus adódik, - az egyik megrúgja a másikat vagy megüti – lehet, hogy az egyik a másiknak régebben tartozott és most ki akarja fizetni az egyenleget. Ha beavatkozol, akkor nem tudja kifizetni az egyenlegét, a következő alkalommal ennek meg kell ismétlődnie. Ez azt jelenti, hogy nem látod a sorsszerű összefüggést és könnyen rosszat cselekszel, így De-t veszítesz.

Az nem probléma, ha a hétköznapi emberek a hétköznapi emberek dolgaival törődnek, a hétköznapi emberek alapelvei szerint ítélik meg. De neked ezt rendkívüli alapelvekkel kell megítélned. Ha látsz egy gyilkosságot vagy gyújtogatást és nem törődsz vele, akkor ez a Xinxing problémája, hogyan mutathatnád ki különben, hogy jó ember vagy? Ha nem törődsz egy gyilkossággal vagy gyújtogatással, akkor mivel? De még valami: Az ilyen dolgoknak nincs köze hozzánk, művelőkhöz. Nem feltétlenül neked vannak így alakítva és nem is találkozol velük feltétlenül. Azért beszélünk a De megőrzéséről, hogy elkerüljük, hogy rosszat cselekedj. Ahogy elkezdesz ilyesmit tenni, lehetséges, hogy rosszat cselekszel és akkor De-t veszítesz. Ha De-t veszítesz, hogyan tudod emelni a szintedet? Hogyan érheted el a végleges célodat? Ez a probléma merül fel. Ezenkívül a megvilágosodási képességnek jónak kell lennie. Annak, akinek jó a veleszületett minősége lehet, hogy a megvilágosodási képessége is jó és a környezet befolyásának is van hatása.

Azt is mondjuk, ha közülünk mindenki befelé műveli magát és az okokat a saját Xinxingjében keresi, ha mindenki saját magában keresi az okokat és a következő alkalommal jól csinálja, miután rosszul cselekedett, ha mindenki cselekedeténél először másokra gondol, akkor az emberiség társadalma jobb lesz, az erkölcs újra emelkedik és a szellemi magatartás és a közbiztonság is javulni fog, talán nem is lesz egyáltalán rendőrség. Senkit nem kell majd ellenőrizni, mert mindenki ellenőrzi saját magát és a saját szívében keres, milyen jó is lenne ez. Tudjátok, hogy a mostani törvényeket egyre tökéletesebbé és teljesebbé teszik. De akkor miért cselekszenek többen még mindig rosszat? Miért nem igazodnak a törvényekhez? Éppen azért, mert nem tudod a szívüket megfékezni; és ha senki nem látja, akkor továbbra is rosszat cselekszik. De ha mindenki művelné a belsejét, akkor minden más lenne, akkor nem is kellene megvédened másokat az igazságtalanságtól.

A Fá-t csak idáig lehet elmagyarázni, még magasabbakat a saját művelésed során fogsz megkapni. Egyesek kérdései egyre kézzelfoghatóbbakká váltak. Ha a mindennapokra vonatkozó kérdéseket tetted volna fel nekem, mit kellett volna még művelned! Magadat kell művelned és saját magad felismerned. Ha mindent elmondtam volna, akkor nem lenne semmi, amit művelni tudnál. Szerencsére a Dáfá már elterjedt és már cselekedhetsz is a Dáfá szerint.

* * *

Azt gondolom, hogy az az idő, mikor a Fá-t terjesztem, teljesen a végére ér, ezért akarom az igaz dolgokat rátok hagyni, hogy a későbbi művelésnél a Fá vezetni tudjon titeket. A Fá terjesztésének teljes lefolyása alatt felelős vagyok értetek, egyidejűleg felelős vagyok a társadalomért is és tényleg ezek szerint az elvek szerint cselekedtünk. Hogy ezt jól vagy rosszul csináltuk, arról nem beszélek többet, a nyilvánosságnak megvan a saját véleménye erről. Az a kívánságom, hogy a Dáfá-t terjesszem, hogy még több ember számára legyünk hasznosak és hogy azok, akik tényleg művelni akarják magukat, a Fá-nak megfelelően tudják magukat magas szintre művelni. Ezzel egy időben elmondtuk azokat az alapelveket, hogy hogyan kell az embernek viselkednie. Reméljük, hogy az, akkor is, ha nem tudja magát a Dáfá szerint művelni, legalább a tanfolyam után jó emberré tud válni, ez előnyös a társadalmunk számára. Valójában már megértetted, milyen egy jó ember, a tanfolyam után jó ember is lehetsz.

A Fá terjesztése alatt voltak nehézségek és a zavaró tényezők minden oldalról nagyon nagyok voltak. A szervezetek támogatásának és minden kör vezetőinek köszönhetően, a munkatársak fáradozásainak köszönhetően sikeresen lezárhattuk tanfolyamunkat.

Minden, amit a tanfolyamokon elmagyaráztam, arra szolgálnak, hogy magasabb szintekre vezessen titeket a művelésnél. A Fá korábbi kifejtésénél ezt senki nem magyarázta el. Az, amit elmagyaráztunk nagyon világos és a modern tudománynak és az emberi test modern tudományának segítségével magyaráztuk el, ezen kívül nagyon magas szinten tettük ezt. Mindenekelőtt ezt nektek tettem, hogy a jövőben tényleg meg tudjátok őrizni a Fá-t és hogy magasra tudjátok magatokat művelni, ez a kiindulópontom. A Fá és a művelési út terjesztése alatt sokan úgy találják, hogy a Fá ugyan jó, de nagyon nehéz megvalósítani. Úgy gondolom, hogy az, hogy nehéz-e vagy sem, az embertől függ. Egy hétköznapi ember, aki nem akarja magát művelni, azt fogja gondolni, hogy a művelés egyszerűen túl nehéz és elképzelhetetlen és hogy ő nem tudná magát sikeresen művelni. Ő egy hétköznapi ember és nem akarja magát művelni, nagyon nehéznek találná. Lao-ce azt mondta: „Ha egy bölcs ember hallja a Taot, szorgalmasan fog cselekedni; ha egy közép ember hallja a Taot, félig elfogadja, félig kételkedik; ha egy alacsony ember hallja a Taot, nevet rajta teli torokkal; ha nem nevetne rajta, ez nem is lenne Tao”. Azt mondom, hogy egy művelőnek ez nagyon egyszerű és nem olyan valami, ami nagyon magas és elérhetetlen. Valójában számos több éve művelő tanítvány, akik jelen vannak és akik nincsenek itt, már elég magas szintig művelték magukat. Nem mondtam meg neked, mert attól tartottam, hogy ragaszkodás keletkezik nálad és odaleszel önmagadért, úgy hogy ennek rossz hatása lenne a Gongod növekedésére. Egy ember, aki elszántsággal műveli magát, ki tud tartani és el tudja engedni ragaszkodásait különböző érdekek iránt, nagyon könnyen tudja őket venni. Amíg valaki ezt meg tudja tenni, addig ez nem nehéz. Egyesek nehéznek tartják, éppen azért, mert nem tudják elengedni. A művelési utat gyakorolni, és a szintet emelni önmagában véve nem nehéz, csak az emberi szívet nem tudja elengedni és akkor mondja, hogy ez nehéz. Mert nagyon nehéz ezt az anyagi érdekeknél elengedni, az érdekek itt vannak, mit gondolsz, hogyan lehet ezt a szívet elengedni? Ez éppen ebben rejlik, ezért tartja nehéznek. Ha az emberek közti konfliktusoknál nem tudunk toleránsak lenni és nem tudjuk magunkat gyakorlónak tekinteni, akkor azt mondom, hogy ez nem megy. Mikor korábban műveltem magam, sok nagy ember azt mondta nekem: „Az elviselhetetlen elviselhető, a lehetetlen lehetséges”. Valójában ez így van, később megpróbálhatjátok. Próbáld meg, ha igazi nehézségeid vannak vagy ha le kell győznöd a megpróbáltatásokat. Ha elviselhetetlen, próbáld meg elviselni; ha lehetetlennek tűnik vagy nehezen megvalósítható, akkor próbáld meg és meglátod, hogy tényleg lehetetlen-e vagy sem. És ha tényleg megcsinálod, mint az elnyűtt és fáradt utazó, akkor látni fogod „a fűzfák árnyékát, a virágok kinyílását, egy helyet, ahol megpihenhetsz”!

Mivel nagyon sokat magyaráztam, nagyon nehéz nektek mindent megjegyezni. Van egy elvárásom veletek szemben: Remélem, hogy a jövőbeli műveléseteknél gyakorlónak tekintitek majd magatokat és tényleg tovább fogjátok magatok művelni. Remélem, hogy ugyanúgy az új tanítványok mint a sok éve művelő tanítványok, mindannyian tudják majd magukat művelni a Dáfá-ban, hogy sikerük lesz és hogy megvilágosodnak! Remélem, hogy később teljesen ki fogjátok használni az időt, és valóban művelitek majd magatokat a hazatérés eléréséhez.