hu.FalunDafa.org

5. FEJEZET
 

A Fálun-szimbólum

A Fálun Dáfá szimbóluma a Fálun. Azok, akik természetfeletti képességekkel rendelkeznek, láthatják, hogy a Fálun forog. Kis Fálun-jelünknél ez ugyanígy van, az szintén forog. A kozmikus tulajdonságok Zhen, Shan, Ren útmutatása szerint műveljük magunkat. A világegyetem változásainak elvei alapján gyakorlunk. Ezért ennél a művelési útnál az, amit gyakorlunk, nagy dolog. Bizonyos értelemben ez a Fálun-szimbólum a világegyetem kicsinyített mása. A buddhista rendszerben a tíz égtáj világát a világegyetem egyik fogalmaként tekintették, négy oldal, nyolc égtáj. Talán láthatják néhányan, hogy alattuk és felettük is van Gong-pillér. Ha beleszámoljuk a fenti oldalt és a lenti oldalt is, akkor a Fálun pontosan a tíz égtáj világát képezi, mely kialakította a világegyetemet. Ez ábrázolja a világegyetem összefoglalását a buddhizmusban.

Természetesen világegyetemünkben megszámlálhatatlan galaxis létezik, beleértve tejút-rendszerünket is. Az egész világegyetem mozog és ezért minden galaxis is mozgásban van benne. Ezért forognak a kis tajcsi-jelek és a kis szvasztikák fa1 is, az egész Fálun mozgásban van, a nagy szvasztika fa2 is forog. Bizonyos értelemben ez szimbolizálja tejútrendszerünket. Közepén a buddhista rendszer jelképe helyezkedik el, mivel a buddhista rendszerhez tartozunk. Így néz ki felületesen elmagyarázva. Minden különböző anyagnak megvan a létezési formája más dimenziókban, más dimenziókban különösen tartalmas és bonyolult fejlődési folyamataik és létezési formáik vannak. A Fálun-szimbólum a világegyetem kicsinyített mása. Más dimenziókban neki is megvannak a létezési formái és fejlődési folyamatai, ezért mondom, hogy ez egy világ.

Ha a Fálun az óramutató járásával megegyező irányba forog, akkor saját maga veszi fel az energiát a világegyetemből; ha az óramutató járásával ellentétes irányba forog, le tud adni energiát. Ha befelé forog (óramutató járásával megegyező irányba), akkor ez önmegmentésnek számít, ha kifelé forog (óramutató járásával ellentétes irányba), akkor ez mások megmentésére szolgál, ez művelési utunk különlegessége. Egyesek azt mondják: „A buddhista rendszerhez tartozunk, de akkor miért van ott tajcsi is? Ez a tajcsi-jel nem a taoista rendszerhez tartozik?” Művelési utunknál valami nagy dolgot gyakorlunk, olyan, mintha az egész világegyetemet gyakorolnánk. Tehát gondolj bele, világegyetemünkben két nagy rendszer létezik, a buddhista és a taoista, ha valamelyik közülük nem létezne, akkor nem képződhet teljes világegyetem, nem tekinthető teljes világegyetemnek, ezért van jelen néhány dolog a taoista rendszerből is. Egyesek azt mondják: „De nem csak a taoista rendszer létezik, hanem ott van még a kereszténység, a konfucianizmus és más vallások is”. Megmondom nektek: Ha a konfucianizmusban magas szintre műveled magad, az hozzáigazodik a taoista rendszerhez; a legtöbb nyugati vallás magas színvonalon a buddhista rendszerhez igazodik, a buddhista rendszerhez tartozik. Csak ez a két nagy rendszer létezik.

Miért van a jelképen két tajcsi-jel felül piros, alul kék színnel és kettő másik, felül piros és alul fekete színnel? Általános ismereteink alapján úgy hisszük, hogy a tajcsi fekete és fehér anyagból áll, vagyis a két csiből, yinből és yangból. Ez egy nagyon alacsony szintű értelmezés, különböző dimenziókban különböző megjelenései vannak. Magasabb szinten éppen így jelennek meg. Általános nézeteink szerint a Tao ebből a két színből áll, felül piros és alul fekete. Mondjunk egy példát: Egyeseknek közülünk nyitva van az Égi Szeme. Megállapították, hogy az a piros szín, amit szemükkel látnak, zöld az egy szinttel feljebb lévő dimenzióban. Az arany szín egy másik dimenzióban bíbor színű. Ez a különbség valóban létezik, különböző terekben megváltozik a szín is. A tajcsi, mely felül piros és alul kék, az ősi nagy Taohoz tartozik, beleértve a különleges művelési utakat is. A kis szvasztikák fa3 a négy oldalon a buddhista rendszerhez tartoznak. Ugyanúgy, mint a középen található szimbólum is, mely szintén a buddhista rendszerhez tartozik. A Fálun ebben a színekben egész színpompás, ezért a Fálun Dáfá szimbólumának tekintjük.

A Fálunnak, amit Égi Szemünkkel látunk, nem feltétlenül ezek a színei, az alapszínek megváltozhatnak, de a minta nem változik meg. Ha az alhasadba ültetett Fálun forog, akkor az Égi Szemmel nézve ez talán piros, talán bíbor színű, talán zöld, vagy színtelen. Piros, narancssárga, sárga, zöld, indigókék, kék és bíborszín, alapszíne állandóan megváltozik, ezért látsz talán más színeket, de a szvasztika fa4 és a tajcsi színe és mintája nem változik meg. Ennek a mintának az alapszínét szépnek tartjuk, ezért hagytuk így. Azok, akik természetfeletti képességekkel rendelkeznek, ezen a dimenzión túl sok-sok dolgot láthatnak.

Egyesek azt mondják: „A szvasztika fa5 úgy néz ki, mint Hitler jelképe”. Megmondom nektek, ennek a szimbólumnak semmi köze semmilyen szociális összetűzéshez. Egyesek azt mondják: „Ha a sarkát ebbe az irányba forgatjuk el, akkor ez Hitler jelképe”. De ez nem így van, mert mindkét irányba forog. 2500 évvel ezelőtt Sákjamuni idejében az emberiség társadalmában ez a szimbólum általánosan ismert volt. A II. világháborúban Hitler idejétől napjainkig csak egy pár évtized telt el, ellopta és megrontotta. A színe is más, mint a mienké, ez fekete, ezen kívül a csúcsa felfelé mutat, fel lett állítva, felállítva használták. Ennyit a Fálun-ról, csak felületesen magyaráztuk el a formáját.

De minek tekintik akkor a buddhista rendszerben a szvasztikát fa6? Egyesek azt mondják, hogy szerencsét és kívánságok teljesítését jelenti, ez csak a hétköznapi emberek közötti magyarázat. Azt mondom nektek, hogy a szvasztika fa7 a Buddha szintjének szimbóluma, csak azoknak van, akik Buddha szintjét elérik. A Bodhiszattvák és Arhatok nem rendelkeznek vele, de a nagy Bodhiszattvák, a négy nagy Bodhiszattva rendelkezik vele. Ahogy látjuk, ezek a nagy Bodhiszattvák messze túl vannak a hétköznapi Buddhák szintjén, sőt, még magasabb szinten vannak a Tathágátánál is. Megszámlálhatatlanul sok olyan Buddha létezik, akik a Tathágátánál magasabb szinten helyezkednek el. A Tathágatának csak egy szvasztikája fa8 van, a Tathágata szintje felett több szvasztika fa9 van. Ha a szint kétszer akkora, mint a Tathágátáé, akkor két szvasztikája fa10 van, még magasabb szinten három, négy, öt szvasztikája fa11; annyi, hogy az egész test tele van vele. A fejen, a vállakon és a térdeken jelennek meg; ha nincs több hely, akkor a kéz közepén is megjelenhetnek, az ujjhegyeken, a lábboltozat közepén és a lábujjhegyeken és így tovább. A szintek állandó emelkedése által mindig több lesz a szvasztikák fa12 száma, tehát a szvasztika fa13 a Buddha szintjét jelképezi. Minél magasabb egy Buddha szintje, annál több szvasztikája fa14 van.

Különleges művelési utak

A buddhista és taoista művelési utakon kívül léteznek még a különleges művelési utak is, ők a különleges iskolák művelésének nevezik magukat. A hétköznapi embereknek ilyen ismereteik vannak a művelési utakról: Kína régi idejétől kezdve napjainkig az emberek a buddhista és a taoista művelési utakat mértékadó művelési utaknak tartották és a művelési utak igaz iskoláinak nevezték őket. A különleges művelési utak soha nem voltak ismertek a világon, csak nagyon kevés ember tud létezésükről, ők is csak a művészi alkotásokból hallottak róluk.

Léteznek különleges művelési utak? Igen. Művelésem során, különösen a későbbi években, találkoztam három, a különleges művelési utakon magas szintre művelődött emberrel, akik átadták nekem művelési iskolájuk esszenciáját, valami egyedülállót – jót. Éppen azért, mert dolgaik nagyon egyedülállóak, nagyon különleges az, amit kiművelnek és ezt meg sem érthetik a hétköznapi emberek. Még egy mondat: Ez sem buddhista, sem taoista, sem Buddhát sem Taot nem művelik. Az emberek azt hallják, hogy sem Buddhát, sem pedig Taot nem művelik, ezért nevezték el őket mellékiskoláknak és „bal” utaknak. Ők önmagukat különleges művelési utaknak nevezik. A mellékiskoláknak és a bal utaknak van némi lebecslő jelentése, de ez a jelentés nem negatív. Ez nem azt jelenti, hogy a rossz utakhoz tartoznak, ez biztos. Szó szerint nincs is jelentése a rossz utaknak. A buddhista és taoista művelési utakat már nagyon régóta az igaz iskolák művelési útjainak tekintik. Amikor a különleges művelési utak még nem voltak ismertek az emberek körében, akkor az emberek mellékiskoláknak nevezték őket, nem pedig igaz iskoláknak, igaz tanításoknak. Mit jelentenek tulajdonképpen a bal utak? A „bal” azt jelenti, hogy ügyetlen, ügyetlen út. A „bal” régi kínai szakszóként gyakran ügyetlent jelent, a mellékiskoláknak és bal utaknak ez a jelentésük.

De miért nem tartoznak a rossz utakhoz? Mert ők is szigorú elvárásokat állítanak fel Xinxingjükkel szemben és a kozmikus tulajdonságok szerint művelik magukat. Nem is cselekszenek a kozmikus tulajdonságok és törvények ellenére és nem tesznek rosszat, ezért nem tekinthetjük őket rossz utaknak. A buddhista és taoista művelési módszerek nem azért igaz tanítások, mert világegyetemünk tulajdonságai nekik megfelelnek, hanem azért, mert a buddhista és taoista művelési módszerek felelnek meg a kozmikus tulajdonságoknak. Ha a különleges művelési utak művelése a kozmikus tulajdonságoknak megfelel, akkor nem tartoznak a rossz utakhoz, hanem az igaz tanításokhoz, mert a világegyetem tulajdonságai a mérce, a jó és a rossz, a jószívűség és a gonoszság megítélésére. A kozmikus tulajdonságok szerint művelik magukat, ezért igaz utak ők is. Csak elvárásaik és sajátosságaik térnek el a buddhista és taoista iskolától. Nem is tanítanak tömegeket, csak egy kisebb körben adják át a tanításokat. A taoista művelési utak tanításánál rengeteg tanítványt tanítanak, de csak egy tarthatja meg a hagyományokat; a buddhista rendszerben az összes lény együttes megváltásáról van szó, aki művelni tudja magát, az műveli magát.

A különleges művelési utak tanainak átadásánál nem szabad még csak két tanítványt sem kiválasztani, hanem csak egyetlen egyet választanak ki elég hosszú történelmi időre. Ezért a történelem során a hétköznapi emberek nem láthatták a dolgaikat. A csigong-hullám idején megállapítottam, hogy ezen művelési utak egyes tagjai felléptek, hogy terjesszék művelési útjaikat. De a terjesztésnél nem vették észre, hogy ez nem ment, mert mestereik nem engedélyezték, hogy egyes dolgokat terjesszenek. Ha terjeszteni akarod a művelési utat, nem választhatsz ki tanítványt többé. A tanulni vágyó emberek Xinxingjei nagyon különböző szinteken vannak. Egyesek különböző szemléletekkel jönnek tanulni, mindenféle emberek léteznek, ezért nem tudsz a terjesztésnél tanítványt kiválasztani. Ezért nem lehet a különleges művelési utakat népszerűsíteni, ez könnyen veszélyessé is válhat, mert a dolgaik nagyon különlegesek.

Egyesek azt gondolják: „A buddhista rendszerben Buddhát művelik, a taoista rendszerben igaz emberré művelik magukat, mi lesz abból, aki a különleges művelési utaknál sikeresen műveli magát?” Vándoristenség lesz belőle, akinek nincs kialakult világa a világegyetemben. Mint tudjátok, Tathágata Sákjamuninak van a Záhá-világa; Amithábának van Szukhávati-világa; Bhaizajyagurunak van a Majolika-világa; minden Tathágatának és nagy Buddhának megvan a saját világa. Minden nagy megvilágosultnak van egy saját maga által rendszerezett mennyei országa, melyben tanítványai élnek. De a különleges művelési utaknak nincs kialakult kozmikus területük. Ők csak vándoristenségek.

A rossz utak gyakorlása

Mi a „rossz utak gyakorlása”? A következő formái léteznek. Léteznek olyan emberek, akik a rossz utakat gyakorolják, mert már régóta léteznek olyan emberek, akik ezt tovább is adják. Miért adják tovább ezeket a dolgokat? Mert a hétköznapi emberek hírnevére, előnyeire és gazdagságára törekszenek; ezekről beszélnek. Természetesen egy ilyen személynek nem magas szintű a Xinxingje és nem is kaphat Gongot. De mit fog akkor kapni? Karmát. Ha egy embernek sok karmája van, akkor az átalakulhat egyfajta energiává. De nincsen szintje és nem hasonlítható össze a gyakorlókkal. Viszont a hétköznapi emberekkel összehasonlítva befolyásolni tudja a hétköznapi embereket, mivel a karma is egy formája az energiának. Ha sűrűsége nagyon nagy lesz, akkor fel is erősítheti az emberi test természetfeletti képességeit, ilyen hatása is lehet. Ezért léteznek olyan emberek már régóta, akik ezeket a dolgokat továbbadják. Egy ilyen személy ezt mondja: „Ha rosszat cselekszem és szidok másokat, már nő is a Gongom”. Nem nő nála Gong, valójában ennek a fekete anyagnak a sűrűségét erősítette meg, mivel avval, hogy rosszat cselekedett, sok fekete anyagot – karmát – kapott. Tehát ennek a személynek a kis természetfeletti képessége a karma által felerősíthető. Keletkezhetnek nála kisebb természetfeletti képességek is, de nem tud velük tenni semmi nagy dolgot. Ezek az emberek azt gondolják, hogy a Gong akkor is növekedhet, ha rosszat cselekszenek, így mondják.

Egyesek azt mondják: „Míg a Tao egy lábbal emelkedik, a démon tíz lábbal”. Ez egy hamis állítás a hétköznapi emberek között. Egy démon soha nem lehet magasabb egy Taonál. A tény az, hogy az a világegyetem, melyet az emberiség ismer, kis méretű a megszámlálhatatlan világegyetemek közül, rövidítve nevezzük csak világegyetemnek. Minden alkalommal, mikor világegyetemünk nagyon hosszú ideig állt fenn, nagyobb kozmikus katasztrófákkal kellett szembe néznie, melyek mindent elpusztítottak, beleértve minden bolygót és élőlényt. A világegyetem mozgása is törvényszerű. Világegyetemünkben nem az emberiség az egyetlen faj, ami romlottá vált. Sok lény megfigyelte, hogy világegyetemünk terében nagyon hosszú idővel ezelőtt egy nagy robbanás játszódott le. A csillagászok ezt nem figyelhetik meg, mert azok az események, melyeket ma a legnagyobb teleszkópokon keresztül látunk, mind 150 000 fényévvel ezelőttiek. Ha valaki az égitestek mostani változásait akarja látni, csak 150 000 fényév múlva láthatja, ez elég hosszú idő.

Jelenleg az egész világegyetemben egy nagyon nagy változás megy végbe. Minden alkalommal, mikor egy ilyen változás ment végbe, minden lény megsemmisült a világegyetemben és romokban hevertek. Minden alkalommal, mikor ilyesmi történt, a tulajdonságok és anyagok, melyek korábban a világegyetemben léteztek, mind felrobbantak. Tulajdonképpen mindenkinek meg kellett volna halnia a robbanás következtében, de mindig akadtak olyanok, akik túlélték a robbanást. Amikor a magas szintű, nagy megvilágosultak felépítették az új világegyetemet, voltak benne olyanok, akik nem haltak meg a robbanás során. Minden nagy megvilágosult a saját tulajdonságai és mértékei alapján építette fel a világegyetemet, ezért különböznek ezek a tulajdonságok az előző periódus világegyetemeinek tulajdonságaitól.

Azok, akik nem haltak meg a robbanás következtében, a korábbi tulajdonságok és alapelvek szerint cselekszenek ebben a világegyetemben. Az újból felépített világegyetem az új kozmikus tulajdonságokhoz és alapelvekhez igazodik. Ezért válnak azok, akik nem haltak meg a robbanás következtében, démonná, akik zavarják a kozmikus alapelveket. Ők nem olyan rosszak, csak egyszerűen a korábbi világegyetem tulajdonságai szerint cselekszenek. Őket nevezik égi démonoknak. De nem jelentenek fenyegetést a hétköznapi emberek számára és egyáltalán nem sebzik meg az embereket, csak a saját alapelveik szerint cselekszenek. Korábban ezt nem tudhatták a hétköznapi emberek. Azt mondtam, hogy megszámlálhatatlan sok Buddha létezik, akiknek szintjei sokkal magasabbak, mint a Tathágátáké. Számít akkor még bármely démon? Ha összehasonlítjuk számukat, akkor nekik nagyon nagyon kicsi a számuk. Az öregedés, a betegség és a halál is egyfajta démon, de ezek azért keletkeztek, hogy a világegyetem tulajdonságait őrizzék.

A buddhizmusban a reinkarnáció hat útjáról beszélnek, melyben az azúra művelésének kérdését is érintik. Valójában ezek különböző dimenziókból származó élőlények, de nem rendelkeznek emberi természettel. A nagy megvilágosultak szemében ők nagyon nagyon alacsonyak és különösen alkalmatlanok. A hétköznapi emberek szemében ők nagyon szörnyűek, rendelkeznek egy bizonyos energiával. A hétköznapi embereket állatoknak tekintik, ezért szívesen esznek embert. Ezekben az években ők is előjöttek, hogy terjesszék útjaikat. Milyen alávaló teremtmény! Nézz csak rá az arcára – tudnád ezt embernek nevezni?! Nagyon szörnyű. Ha valaki megtanulta a dolgaikat, muszáj hozzájuk mennie és közöttük egy ilyenné válnia. Néhány embernek nincsenek helyes gondolatai a csigong gyakorlása közben; ha ezek a gondolatok megfelelnek az ő gondolataiknak, akkor jönnek és tanítanak téged. De „Egy őszinte gondolat legyőz száz gonoszt”. Ha nem törekedsz rá, senki nem mer hozzád nyúlni. Ha helytelen gondolataid vannak és rossz dolgokra törekszel, akkor jönnek neked segíteni, akkor démoni úton jársz művelésed során, ez a probléma előfordulhat.

Létezik még egy szituáció is, melynek ez a neve: „nem tudatosan rossz utakat gyakorolni”. Mit jelent „nem tudatosan rossz utakat gyakorolni”? Ez azt jelenti, hogy valaki rossz utakat gyakorol anélkül, hogy tudna róla. Ez gyakori, túlságosan is gyakori. Ahogy mondtam, sokaknak nincsenek helyes gondolataik a gyakorlatok közben. Látod, hogy a karó-állást gyakorolja és hogy a kezei és a lábai remegnek a fáradtságtól, de az agya nem marad tétlen. Ezt gondolja: „Az árak emelkedni fognak. A gyakorlatok után elmegyek vásárolni. Ha nem sietek, emelkednek az árak”. Egy másik ember ezt gondolja: „A vállalatomnál éppen most osztják fel a lakásokat, kaphatok vajon lakást? Az ezért felelős személy nem jó hozzám”. Minél többet gondol erre, annál idegesebb lesz: „Biztos, hogy nem fog nekem lakást osztani, harcolnom kell vele és aztán így és úgy...” Mindenféle gondolatai vannak. Ahogy mondtam, fecseg otthonának dolgaitól egészen a nagy állami ügyekig, és egyre idegesebbé válik.

A gyakorlásnál muszáj ügyelni a De-re. A gyakorlásnál nem gondolsz semmi jóra, semmi rosszra nem kell gondolnod, az a legjobb, ha nem is gondolsz semmire. Mert alacsony szinten le kell fektetnünk egyes alapokat. Ezek az alapok döntő szerepet játszanak, mert az emberek gondolatmenete rendelkezik egy bizonyos hatással. Gondolj bele, mi az, ami a Gongodba belevegyül; lehet jó az, amit a gyakorlás által kaptál? Ez nem fekete? Hány ember létezik, aki nem ezekkel a gondolatokkal gyakorol csigongot? Miért nem tudod eltávolítani a betegségeidet annak ellenére, hogy sokáig gyakoroltad a csigongot? A gyakorlóhelyen ugyan nem mindenki gondol rossz dolgokra, de gyakorlás közben természetfeletti képességekre törekednek, erre és arra törekednek, és különböző indulatokkal, különböző erős vággyal rendelkeznek. Valójában nem tudatosan már rossz utakat gyakorolnak. Ha megmondod neki, hogy rossz utakat gyakorol, nem örül neki: „Az a nagy csigong-mester mutatta meg nekem”. De az a nagy csigong-mester azt kérte tőled, hogy ügyelj a De-re, ügyeltél rá? A gyakorlásnál mindig rossz gondolatokat kevertél bele, kaphatsz valami jót akkor a gyakorlás által? Ez probléma. Ez a rossz utak nem tudatos gyakorlásához tartozik és nagyon gyakori.

A férfi és nő kettős művelése

A művelési körben létezik egy művelési módszer, melyet a férfi és a nő kettős művelésének nevezünk. Talán láttatok már a tibeti tantrizmus művelési módszereinél faragott Buddha-szobrokat és képeket, melyeknél egy férfi egy nőt tart a karjaiban a műveléskor. A férfi néha Buddhaként mutatkozik meg, aki egy meztelen nőt tart a karjaiban. Egy Buddha átváltozott külsejével is tud rendelkezni, egy Vadzsra-figurával ökörfejjel és ló arccal, egy nőt tart a karjaiban, aki anyaszült meztelen. Hogy ez miért van így? Először elmagyarázzuk nektek ezt a kérdést. Földünkön nem csak Kínát befolyásolta a konfucianizmus, hanem az egész emberiséget. A régi időkben, pár száz évvel ezelőtt az emberiség morális nézetei nagyon hasonlóak voltak. Ezért valójában ez a művelési módszer nem Földünkről származik, más bolygóról származik, de mégis lehet evvel a módszerrel művelődni. Mikor régebben bevezették Kínába ezt a művelési módszert, nem fogadták el a kínaiak, éppen azért, mert a férfi és nő kettős művelése a titkos gyakorlás egyes részeit foglalta magába. Ezért szüntette meg a Huichang-uralom alatt a Han-terület császára a Tang-dinasztiában. Nem volt megengedett a Han-területen terjeszteni, akkoriban Tang-tantrizmusnak hívták. De Tibetben különleges helyzetben van, ezen a különös területen átadták. Miért művelődnek ezen a módon? A férfi és nő kettős művelésének a célja, yint gyűjteni, hogy a yang kiegészüljön, és yangot gyűjteni, hogy a yin kiegészüljön. Kiegészítik és művelik egymást, hogy a yin és a yang kiegészüljön.

Mint tudjátok, a buddhista iskolában és a taoista iskolában, de főleg a taoista yin-yang tanításban beszélnek arról, hogy az emberi test yinnel és yanggal is rendelkezik. Az emberi test yinnel és yanggal rendelkezik, ezért művelődhetnek ki különböző természetfeletti képességek, ősgyermek, kisded, Fá-test és más élőlények az elixírmezőn, attól függetlenül, hogy valaki férfi vagy női nemű – az ugyanaz. Ennek az elméletnek tényleg nagyon sok értelme van. A taoista rendszerben általában a felsőtestet tekintik yangnak és az alsótestet yinnek; egyesek a hátat tekintik yangnak és a test elülső oldalát yinnek; mások a test bal oldalát tekintik yangnak és a test jobb oldalát yinnek. Nálunk Kínában létezik egy mondás: A test bal oldala férfi, jobb oldala női. Ez a mondás is onnan származik és sok értelme van. Mivel a test maga yinnel és yanggal is rendelkezik, el tudja érni a yin és yang kiegyenlítődését, ezáltal sok-sok élőlény alakulhat ki.

Ez tisztáz ez dolgot: A férfi és nő kettős művelése nélkül is magas szintre tudjuk magunkat művelni. Ha valaki a férfi és nő kettős művelését alkalmazza és nem tud magán uralkodni, démoni helyzetbe kerül, rossz útra téved. Ha valaki a tantrizmusban nagyon magas szinten a férfi és nő kettős művelését akarja alkalmazni, akkor ennek a szerzetesnek, lámának nagyon magas szintre kellett magát művelnie. Ennek a személynek magas szinten van a Xinxingje, ezért jól tud magán uralkodni, anélkül, hogy gonosz útra tévedne. De az nem alkalmazhatja, akinek a Xinxingje alacsony szinten van. Ha alkalmazza, akkor garantáltan rossz útra téved. Ahogy alkalmazza, garantáltan rossz útra téved, mert Xinxingje korlátozott, a hétköznapi emberek szintjén vágyakozásai és erotikus vágya még nincsenek eltávolítva és Xinxingje alacsony. Ezért mondtuk, ha valaki önkényesen, alacsony szinten terjeszti, akkor az azt jelenti, hogy rossz utakat terjeszt.

Ezekben az években elég sok csigong-mester terjeszti a férfi és nő kettős művelését. De mi ebben a furcsa? A taoista rendszerben is előkerült a férfi és nő kettős művelése, és ezen kívül nem most került elő, hanem már a Tang-dinasztia idején. Hogy tudott belekerülni a férfi és nő kettős művelése a taoista rendszerbe? A taoista iskola tajcsi-elmélete szerint a test egy kisebb világegyetem, mely saját maga rendelkezik yinnel és yanggal is. Az igaz nagy Fá-kat nagyon hosszú ideje adják tovább. Ha valaki ezt megváltoztatja vagy valamit önkényesen belekever, az úgy összezavarja a művelési iskola dolgait, hogy nem lehet többet elérni a művelés célját, a megvilágosodást. Ezért, ha valamely művelési út nem tartalmaz dolgokat a férfi és nő kettős műveléséből, akkor semmi esetre se műveld azt, különben helytelen útra tévedsz és problémáid lesznek. Fálun Dáfá-művelési iskolánkban nem létezik a férfi és nő kettős művelése, nem is beszélünk róla. Ez a véleményünk erről az ügyről.

A szellem és test kettős művelése

A szellem és test kettős művelésének kérdését már elmagyaráztam nektek. A szellem és a test kettős művelése azt jelenti, hogy a szellem művelése mellett a testet is műveljük, ez a benti megváltoztatását jelenti. Ha az ember sejtjei egy lassú átváltozási folyamat következtében magas energiájú anyagokra cserélődnek ki, az öregedési folyamat lelassul. A test újra fiatalnak néz ki, lassanként meg fog fiatalodni és át fog változni; ha ennek az embernek a teste végül teljesen kicserélődött magas energiájú anyaggá, akkor teljesen más anyagi összetételűvé alakul át teste. Mint ahogy mondtam, az a test már kijött az öt-elemből, már nincs az öt-elemben, akkor ez a test egy elpusztíthatatlan test.

A templomokban csak a Xinxinget művelték, ezért nem beszéltek a kéztechnikákról és a test műveléséről, ők a nirvánáról beszéltek. A Sákjamuni által terjesztett módszernél a nirvánáról beszélnek, valójában Sákjamuni magas és mélyreható nagy Fá-val rendelkezett, amivel bentijét teljes mértékben át tudta alakítani magas energiájú anyaggá és magával tudta vinni. Saját maga a nirvána útját járta, hogy ezt a művelési utat így hátra tudja hagyni. Hogy miért ezzel a módszerrel tanított? Éppen azt akarta, hogy az emberek annyira, amennyire csak lehet, elhagyják ragaszkodásaikat, mindent, sőt, a végén még a fizikai testüket is, minden ragaszkodásról le kell mondani. A nirvána útját járta, hogy az emberek annyira, amennyire csak lehet ezt elérhessék. Tehát a szerzetesek ezért járták akkoriban a nirvána útját. A nirvána azt jelenti, hogy a szerzetes meghalt, eldobta hús-vér testét és az ősszelleme a Gonggal együtt felemelkedik.

A taoista rendszerben a test művelése volt a döntő jelentőségű. Kiválasztotta a tanítványokat és nem beszélt minden lény együttes megmentéséről, nagyon jó emberek fejlődtek ki belőle; ezért beszélt technikákról és hogy hogyan kell művelni a testet. A buddhista rendszer sajátos művelési módszereinél, különösen a buddhizmus művelési módszereinél nem beszélhettek ilyesmiről. De ez nem érvényes minden buddhista útra, sok magas és mélyreható buddhista nagy Fá-nál beszéltek róla, művelési iskolánknál is beszélünk róla. Fálun Dáfá-nknál ugyanúgy a bentit, mint az ősgyermeket is megőrizzük, mégis különböző a kettő. Az ősgyermek is egyfajta test, ami magas energiájú anyagokból tevődik össze, mégsem jelenhet meg kedve szerint dimenziónkban. Ha valaki a hétköznapi emberek alakját sokáig meg szeretné tartani, bentivel kell rendelkeznie. Miután ez a benti átalakult, molekuláinak elrendezésének sorrendje változatlan marad, habár a sejtjei már kicserélődtek magas energiájú anyaggá. Ezért néz ki majdnem úgy, mint a hétköznapi emberek teste. De mégis van különbség, ugyanis ez a test más dimenziókba is be tud lépni.

A szellem és test művelésénél fiatalnak néz ki, sokkal fiatalabbnak néz ki, mint amennyi valójában. A napokban valaki megkérdezett: „Tanár, eltalálod, mennyi idős vagyok?” Majdnem 70 éves volt, de úgy nézett ki, mint egy negyvenéves. Semmi ránc, az arca sima volt, fehér és rózsaszínű, ki hinné, hogy majdnem 70 volt? Fálun Dáfá-gyakorlóinknál előfordulhat ilyesmi. Tréfálkozzunk: A fiatal hölgyek sokat kozmetikázzák magukat és azt akarják, hogy a bőrük világosabb és szebb legyen. Azt mondom, gyakorold a szellem és test kettős művelését és ezt automatikusan eléred, garantáltan nem kell többet kozmetikushoz menned. Erre nem mondunk több példát. Korábban minden foglalkozásban több volt az idősebb ember, engem fiatalembernek tartottak. De a helyzet mára már jobb lett, minden foglalkozásban több a fiatal ember. Tulajdonképpen már én sem vagyok fiatal, közelítek az 50 felé, már 43 éves vagyok.

Fá-test

Miért van a Buddha-szobor körül egy mező? Sokan nem tudják ezt elmagyarázni, többen azt mondják: „Azért létezik egy mező a Buddha-szobor körül, mert a szerzetesek szutrákat szavaltak a Buddha-szobor előtt”. Ez ugye azt jelentené akkor, hogy a mező a szerzetesek Buddha-szobor előtti művelése által alakult ki. Teljesen mindegy, hogy egy szerzetes vagy bárki művelése által alakult ki, ez a fajta energia szétszóródik és nincsen meghatározott iránya. Tehát akkor a padlón, a mennyezeten és a falakon is kellene lenniük ilyen mezőknek. Miért éppen a Buddha-szobor körül olyan erős? Különösen a hegyek mélyébe vagy barlangokba vagy kősziklákba vésett Buddha-szobroknál létezik ilyen mező. Miért alakult ki egy ilyen mező? Ilyen és olyan magyarázatokat adtak rá, de ezek soha nem voltak teljesen kielégítőek. Valójában azért létezik a Buddha-szobor körül egy mező, mert a Buddha-szobron egy megvilágosult Fá-teste van. A megvilágosult Fá-teste ott van, ezért van energiája.

Ha Sákjamuni vagy Bodhiszattva-Avalokitesvara ténylegesen léteztek a történelem során, gondolj bele, ők is gyakorlók voltak-e, mikor művelték magukat? Miután egy ember elég magas szintre művelte magát a világi Fá-n tovább, akkor kialakul a Fá-test. A Fá-test egy ember elixírmezőjén alakul ki és Fá-ból és Gongból tevődik össze, más dimenziókban is megmutatkozik. A Fá-test a személy hatalmával rendelkezik, de a Fá-test tudatát és gondolatait a főtest ellenőrzi. A Fá-test maga másrészt egy teljes, önálló és ténylegesen létező élőlény, ezért tud mindent önállóan elintézni. Amit a Fá-test tesz, az ugyanaz, mint amit az ember főtudata tenni akar, teljesen ugyanaz. Az ember maga így teszi a dolgokat; ha a Fá-test teszi őket, ő is úgy tesz, ez a Fá-test, amiről beszélünk. Ha valamit tenni akarok, például az igaz művelő tanítványoknak a testét rendbe akarom hozni, akkor ezt a Fá-testem teszi meg. A Fá-test nem rendelkezik a hétköznapi emberek testével és más dimenziókban mutatkozik csak meg. Ez az élőlény sem rögzített és nem marad változatlan, meg tudja magát nagyobbítani és le tudja magát kicsinyíteni. Néha nagyon nagy lesz, annyira, hogy a Fá-test egész fejét nem lehet látni; néha nagyon kicsi lesz, kisebb, mint egy sejt.

A fény felnyitása

Az a Buddha-szobor, melyet gyárban állítanak elő, csak egy műtárgy. A fény felnyitása azt jelenti, hogy egy Buddha Fá-testét a Buddha-szoborhoz hívják, aztán adományokat visznek a Buddha-szobornak, mint a hétköznapi emberek közti látható megtestesülés és imádják őt. Ha egy gyakorlónak ilyen tiszteletteljes szíve van, akkor a Fá-test a Buddha-szobornál meg fogja neki őrizni a Fá-t művelésénél, vigyázni fog rá és meg fogja védeni, ez a fény-felnyitás igazi célja. Csak akkor lehet ezt megtenni, ha a hivatalos fény-felnyitási szertartáson őszinte gondolatokat bocsátanak ki; vagy egy nagyon magas szintű nagy megvilágosult vagy egy magas szintre művelődött ember teszi ezt meg, aki rendelkezik evvel az erővel.

A templomokban azt mondják, hogy a Buddha-szobrok fény-felnyitásának meg kell történnie és hogy a Buddha-szobroknak fény-felnyitás nélkül nincsen hatásuk. A mostani szerzeteseknek a templomokban: Az igazi nagy mesterek már nincsenek a Földön. A „kultúrális forradalom” után több kis szerzetes, akik nem kapták meg az igazi hagyományokat, a templomok apátjai lettek, és nagyon sok dolog veszett el a hagyományok átadása során. Ha megkérdezik tőle, mire való a fény-felnyitás, azt mondja: „A fény-felnyitás után a Buddha-szobroknak hatása van”. Hogy ez hogyan hat pontosan, azt nem tudja elmagyarázni. Tulajdonképpen ezért csak levezeti a szertartást, ahol a Buddha-szoborba egy kis szutrát helyez és papírral odaragasztja, aztán szutrákat szaval előtte, utána azt mondja, hogy ez volt a fény-felnyitás. De felnyílhat-e így a fény? Ez attól függ, hogyan szavalja a szutrákat. Sákjamuni az őszinte gondolatokról beszélt, abszolút koncentráltan kell valakinek szavalnia a szutrákat, hogy a művelési iskola világa, amit művel, tényleg megrázkódjon, csak akkor lehet egy nagy megvilágosultat odahívni. Egy megvilágosult Fá-teste odamegy a szoborhoz, csak akkor érhető el a fény-felnyitás célja.

Több szerzetes is szaval szutrákat, de közben arra gondol: „Mennyi pénzt fogok kapni a fény-felnyitás után?”. Vagy a szavalás közben arra gondol: „Mások olyan rosszak hozzám”. Őt is érik intrikák és harcok. Most a Végső-Dharma Ideje van, nem lehet letagadni, hogy ilyesmi létezik. Nem akarjuk a buddhizmust kritizálni, a Végső-Dharma Idején a legtöbb templomban ez tényleg nem tiszta. Ha ilyen dolgokra gondol és ilyen rossz gondolatot bocsát ki, akkor hogyan jöhetne ide bármely megvilágosult is? A fény-felnyitás célját egyáltalán nem érte el. De ez persze nem csak így van, léteznek jó buddhista templomok és taoista kolostorok is.

Egy városban láttam egy szerzetest, akinek a kezei koromfeketék voltak. Elrejtett egy darab szutrát egy Buddha-szoborba és összeragasztotta, aztán motyogott valamit és ez már fény-felnyitásnak számított. Aztán megint elhozott egy Buddha-szobrot és megint csak motyogott valamit, a fény-felnyitásért minden alkalommal 40 jüant kért. Most már a szerzetesek is árunak tekintik és meggazdagodnak a Buddha-szobrok fény-felnyitásán. Ahogy én láttam, a fény fel sem volt nyitva, a fényt egyáltalán fel sem lehetett nyitni, most már megengedik, hogy a szerzetesek ilyesmit csináljanak. Hogy mit láttam még? Egy templomban volt egy ember, aki talán laikus volt, ő azt mondta, hogy fel akarja nyitni a fényt a Buddha-szobornak. A Nappal szembe tartott egy tükröt és megvilágította a napfénnyel a Buddha-szobrot, aztán azt mondta, hogy a fény fel van nyitva. Ez már egy ilyen nevetséges helyzetté alakult ki! Mára már a buddhizmus idáig fejlődött, sőt, ez sűrűn elő is fordul.

Nanjing-ban építettek egy nagy Buddha-szobrot, melyet Hongkongban a Lantau-szigeten állítottak fel, egy nagyon nagy Buddha-szobor. Az egész világról jöttek szerzetesek, hogy felnyissák a fényt a Buddha-szobornak. Az egyik közülük egy tükröt tartott a Nappal szembe és beborította napfénnyel a Buddha-szobor arcát, aztán azt mondta, hogy a fény fel van nyitva. Egy ilyen nagy ünnepségen, ilyen komoly körülmények között ilyesmit csináltak, ezt tényleg nagyon szomorúnak tartom! Nem csoda, hogy Sákjamuni azt mondta: „A Végső-Dharma Idején nagyon nehéz a szerzeteseknek önmagukat megmenteniük, és még nehezebb másokat megmenteniük”. Ezen kívül sok szerzetes saját nézete alapján értelmezte a szutrákat, sőt, még az Istennő-Királynő szutrái is utat találnak a templomokban. Azok a dolgok, amik nem a klasszikus buddhista művekhez tartoznak is utat találnak a templomokban, ami által mindenhol káosz tör ki, most minden teljesen zavarodott. Természetesen vannak olyan szerzetesek is, akik tényleg művelik magukat és ők nagyon jók. Valójában a fény-felnyitás azt jelenti, hogy egy megvilágosult Fá-testét a Buddha-szoborhoz hívják, akkor felnyílik a fény.

Ha a fény-felnyitás nem történik meg egy Buddha-szobornál, akkor nem szabad imádni, különben ez nagyon komoly következményekkel jár. Milyen komoly következményekkel? Azok az emberek, akik az emberi test tudományával foglalkoznak, felfedezték, hogy az ember gondolatai, az emberi agy gondolatai egyfajta anyagot képesek létrehozni. Magas szintről nézve láthatjuk, hogy ezek tényleg egyfajta anyagok. De ez az anyag nem elektronikus agyhullámok formájában mutatkozik meg, hanem egy teljes agy formájában. Az agyformájú dolog, amit egy hétköznapi ember gondolkozás közben kibocsát, röviddel a kibocsátás után feloszlik, mivel nincs energiája. Egy gyakorló energiája sokkal tovább megmarad. Az nem úgy van, hogy egy Buddha-szobor már gondolatokkal rendelkezik, mikor a gyárban előállítják. Nem. Többeknél nem csinálták meg a fény-felnyitást, a templomokban sem teljesítették a fény-felnyitás célját. Ha egy hamis csigong-mester vagy a rossz utak egy követője fény-felnyitást csinál neki, az még veszélyesebb, mert akkor rókák és menyétek tapadnak rá.

Nagyon nagyon veszélyes egy olyan Buddha-szobrot imádni, melynek nem nyitottak fel fényt. Hogy milyen veszélyes? Azt mondtam, hogy az emberek a mai állapotig süllyedtek, minden megromlott. Az egész társadalom és minden a világegyetemben romlik, egyik a másik után. A hétköznapi emberek okoztak mindent saját maguknak. Nagyon nehéz megtalálni az igaz tanításokat és nehéz a helyes úton járni, minden oldalról megzavarnak. Valaki Buddhát akarja imádni, de ki Buddha? Még imádni akarni is nehéz. Ha nem hiszitek, elmondom nektek a tényeket: Nagyon rossz, ha valaki egy olyan Buddha-szobrot imád, melynek még nem nyitottak fel fényt. Hány ember létezik manapság, akik Buddhát imádják és szívükben a helyes gyümölcs-helyzetet akarják elérni? Túl kevés ilyen ember létezik. Mi a céljuk azoknak, akik Buddhát imádják? Bajokat megszüntetni, nehézségeket megoldani és meggazdagodni – ilyesmire törekednek. Található ilyesmi a buddhizmus klasszikus műveiben? Ott egyáltalán nem létezik ilyen dolog.

Ha valaki az imádkozásnál pénzt kíván és a Buddha-szoborhoz, vagy Boddhiszattva-Avalokitesvara szobrához vagy Tathágata-Sákjamuni szobrához imádkozik és mondja: „Segíts, kérlek gazdaggá válnom”; nos, egy teljes gondolat alakult ki. A Buddha-szoborhoz bocsátotta ki, ezért a gondolat azonnal a Buddha-szoborhoz megy. Az alak más dimenziókban meg tudja magát nagyobbítani és le tudja magát kicsinyíteni. Ha a gondolat ehhez az alakhoz ment, akkor ez a Buddha-szobor agyat és alakot kap, de nem kap testet. Más emberek is hozzá imádkoznak, lassanként kap egy bizonyos mennyiségű energiát. Különösen akkor válik veszélyessé, ha gyakorlók imádkoznak hozzá, az imádkozásnál lassanként energiával látják el, aztán keletkezik egy test formával, de ez a test egy másik dimenzióban keletkezik. Keletkezése után egy másik térben található és tudhat egyes alapelvet a világegyetemben, ezért tesz valamit az emberekért, úgy, hogy egy kis Gongot is ki tud fejleszteni, segít az embereken, de feltételekkel és fizetség ellenében. A másik térben szabadon mozoghat és könnyen irányíthatja az embereket. Ez a kézzel fogható test pont úgy néz ki, mint a Buddha-szobor, így hát kialakult egy hamis Bodhiszattva-Avalokitesvara vagy egy hamis Tathágata-Sákjamuni az emberek imádkozása által. Teljes mértékben úgy néznek ki, mint a Buddha-szobrok és a Buddha alakjával rendelkeznek. A hamis Buddhák és a hamis Bodhiszattvák gondolatai nagyon rosszak, pénzre törekednek. Másik dimenzióban született. Gondolatokat kapott és ismer néhány alapelvet, nagy dolgokat nem mer véghez vinni, de kis rossz dolgokat igen. Néha segít az embereken is; ha nem segítene az embereken, akkor teljesen rossz lenne és már nem élne. De hogy segít? Ha valaki azt mondja: „Buddha, kérlek, kérlek segíts, valaki beteg az otthoniak közül”; na jó, segíteni fog neked. Azt akarja, hogy pénzt dobjál bele az adománygyűjtő ládába, pénzt kíván. Ha sok pénzt dobsz az adománygyűjtő ládába, akkor gyorsan meggyógyítja a betegséget. Mivel bizonyos energiával rendelkezik, irányítani tudja a hétköznapi embereket egy másik dimenzióban. Különösen akkor lesz még veszélyesebb, ha egy Gonggal rendelkező ember imádkozik hozzá. Mit kíván magának egy gyakorló? Pénzt. Gondolj bele, mire kell egy gyakorlónak pénz? A baj megszüntetésére és a családtagok betegségeinek meggyógyítására tett kérelem is csak a családtagokhoz való kötődéshez való ragaszkodás. Meg akarod változtatni mások sorsát? Mindenkinek megvan a maga sorsa! Ha imádkozol hozzá és motyogsz: „Segíts, kérlek gazdaggá válni”. Na jó, segít neked, neki annál jobb, ha minél több pénzt kívánsz magadnak és ha minél több kívánságod van, hogy így még többet el tudjon venni tőled, egy egyenértékű csere. Elég pénze van az adományozó ládában, amit mások dobáltak bele, hagyja, hogy te kapd meg. De hogy kapod meg? Sétálás közben pénztárcát találsz majd, vagy a munkahelyeden egy kis prémiumot kapsz, minden lehetséges módszert kitalál, hogy pénzhez juss. De segíthet neked feltétel nélkül? Veszteség nélkül nincs nyereség. El fog venni a Gongodból vagy elveszi az elixíredet, melyet kiműveltél. Ezek a dolgok kellenek neki.

Néha nagyon veszélyesek ezek a hamis Buddhák. Sokan közülünk azt hiszik, akiknek az Égi Szeme nyitva van, hogy látták a Buddhákat. Egyesek azt mondják, hogy ma Buddhák serege jött a templomba, és hogy a Buddhát így meg úgy hívták, és hogy egy sereget vezetett ide. Elmeséli azt is, hogyan nézett ki a sereg, ami tegnap jött, és hogyan, amelyik ma jött, hamar el is ment a sereg, aztán hamar jött is a következő. De kik ők? Ők ehhez a fajtához tartoznak – ők nem igazi Buddhák, hanem hamis Buddhák. Elég sok létezik belőlük.

Ha ilyesmi a templomban fordul elő, akkor ez még veszélyesebb. Ha a szerzetesek imádják, törődni fog a szerzetesekkel: „Talán hozzám imádkozol? Teljesen nyilvánvalóan hozzám imádkozol! Nos, nem akarod magad művelni? Törődöm veled, megmondom, hogyan műveld magad”. Elrendezi neked. Hova fogsz menni, ha sikeresen művelted magad? Egyetlen iskola sem fog téged fent felvenni, mert ő rendezte a művelésedet. Ő rendezte neked, ezért fogsz a jövőben alatta állni. Nem művelted magad akkor hiába? Azt mondom, most nagyon nehéz az embereknek művelés által az igazi gyümölcs-helyzetet elérniük. Ez nagyon gyakori. Az a Buddha-fény, amit sokan közülünk is láttak a híres hegyekben vagy nagy folyóknál, legtöbbször ehhez a fajtához tartozik. Energiával rendelkezik és meg is mutatja azt. Az igaz nagy megvilágosultak nem mutatják meg magukat ilyen könnyen.

Manapság nagyon sok ún. földi Buddha vagy földi Tao létezik, akik korábban kevesebben voltak. Ha valami rosszat cselekszik, akkor a fentiek meg is akarják ölni, de elmenekül a Buddha-szoborhoz. A hétköznapi emberek alapelveibe általában nem szólnak bele a nagy megvilágosultak. Minél magasabb egy megvilágosult szintje, annál kevésbé pusztítja el a hétköznapi emberek alapelvét, egyáltalán meg sem mozdul. Nem tudja a Buddha-szobrot hirtelen egy villámcsapással elpusztítani, ezt nem teszi, ezért nem törődik a megvilágosult vele, ha a Buddha-szoborhoz menekült. Tudja, hogy meg kell halnia, ezért menekül. Tehát az a Bodhiszattva-Avalokitesvara, akit láttál, tényleg Bodhiszattva-Avalokitesvara? Az a Buddha, akit láttál, tényleg az igazi Buddha? Ezt nagyon nehéz megmondani.

Sokan fognak közülünk erre a kérdésre gondolni: „Mit tegyünk a Buddha-szobrunkkal otthon?” Sokan gondoltak talán rám. Hogy segítsünk a tanítványoknak a művelésnél, a következőket teheted: Vedd a könyvemet (mert a könyvekben fénykép van rólam) vagy a fényképemet és fogd a kezedbe a Buddha-szobrot, képezd a nagylótusz-kézmozdulatot, aztán kérj engem, így: „Tanár, kérem, nyissa fel a fényt”. Egy fél perc múlva meg van oldva a probléma. Megmondom nektek, ez csak a művelőinkre korlátozódik, nincs hatása, ha valaki a rokonainak és barátainak fény-felnyitást csinál, csak a művelőkkel törődünk. Egyesek azt mondják, hogy a Tanár képét a rokonoknál és barátoknál hagyja, hogy az megvédje őket a gonosz szellemektől. Nem azért vagyok, hogy megvédjem a hétköznapi embereket a gonosz szellemektől. Ez a legnagyobb tiszteletlenség a Tanárral szemben.

Ha a földi Buddhákról és földi Taokról beszélünk, létezik még egy szituáció. A régi Kínában sok ember létezett, akik a hegyek mélyén és őserdőkben művelték magukat. Miért nem léteznek ilyen emberek manapság? Valójában még mindig léteznek, csak nem hagyják, hogy a hétköznapi emberek tudjanak róla, egyáltalán nem lettek kevesebben, minden ilyen ember rendelkezik természetfeletti képességekkel. De ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek ezekben az években már nincsenek ott, még mindig ott vannak. Jelenleg létezik egy pár ezer a világon, és összehasonlításképpen országunkban több. Ők főleg a híres hegységekben és a folyók mentén élnek, többen a magas hegyekben is. Bezárták barlangjaikat természetfeletti képességekkel, ezért nem láthatod őket. Elég lassan művelik magukat és a módszerük is elég ügyetlen, nem tudják megragadni a művelés lényegét. Mi egyenesen az emberi szívre ügyelve műveljük magunkat és a legmagasabb kozmikus tulajdonságok szerint, a világegyetem formája szerint. Így természetes, hogy a Gong nagyon gyorsan növekszik. Csak a középen lévő út a nagy út, mivel a művelési iskolák piramisalakban épülnek fel. Az oldalutakon való művelésnél a Xinxing nem feltétlenül magas. Talán meg is világosodhat egy ember anélkül, hogy elérte volna a magasabb szinteket művelése során. De ez nagyon messze van az igaz művelés nagy útjától.

Tovább adja az utat és vezeti tanítványait, iskolájában csak ilyen magas szintre lehet művelődni és Xinxingje is csak ilyen magas, ezért művelődnek tanítványai is csak eddig a magasságig. Minél oldalsóbban fekszenek a kis világi utak, annál több szabály létezik és annál bonyolultabbak a művelési módszerek, a művelésnél nem tudja megragadni a lényeget. A művelésnél főleg a Xinxinget műveljük, de ő ezt még mindig nem érti, azt hiszi, hogy a szenvedés elviselésével tudja magát művelni. Ezért tudott csak egy kis mennyiségű Gongot kifejleszteni nagyon hosszú idő után, miután száz éven, több mint ezer éven keresztül művelte magát. Valójában nem szenvedéseken keresztül művelte ki ezt. De akkor, mi által művelte ki? Úgy, mint bármely embernél: Ha valaki fiatal, akkor sok ragaszkodással rendelkezik, és ha idősödik, akkor a ragaszkodásait természetesen engedi el vagy az idő múlásával egyszerűen elkopnak és reményei szertefoszlanak a jövővel kapcsolatosan. A kis művelési utak is ezt a módszert követik. Arra jöttek rá, hogy növekszik a Gongjuk, ha lótusz-ülésben meditálnak, növelik meditációs képességüket és szenvedéseket viselnek el. De nem tudják, hogy a hétköznapi emberek ragaszkodása a hosszú és kemény idő alatt elkopott, ennek a szívnek a lassú elmúlásával fejlődött ki a Gong.

Mi tényleg a ragazskodásokra és azoknak a megszüntetésére összpontosítunk, ezért művelődünk nagyon gyorsan. Több helyen voltam és sokszor találkoztam ilyen emberekkel, sok éven keresztül művelték magukat. Ők is azt mondják: Senki nem tudhatja, hogy itt vagyunk, mi sem szólunk bele a te dolgaidba és nem is zavarunk téged. Ők az elég jókhoz tartoznak.

Vannak rosszak is, a rosszakat el is intézzük. Elmesélek nektek egy példát. Amikor első alkalommal Guizhou-ban terjesztettem a művelési utat és egy tanfolyamot adtam, odajött valaki hozzám és azt mondta, hogy a nagymestere látni akar engem. Leírta a nagymesterét és azt, hogyan gyakorolt éveken keresztül. Éreztem, hogy az a yin-csi, amit ez az ember magában hordozott, nagyon rossz volt és hogy arca viaszsárga volt. Azt mondtam, hogy nincs időm vele találkozni. Így utasítottam el. Aztán az idős mester elégedetlen lett és elkezdett engem zavarni, mindennap. Nem akartam másokkal harcolni, nem éri meg a fáradságot vele harcolni. Ha valami rosszat tett, eltávolítottam, aztán terjesztettem tovább Fá-mat.

A Ming-dinasztiában volt egy Tao-művelő, a művelésnél egy kígyó futija volt nála, később ez az ember nem volt sikeres a művelésnél és meghalt, a kígyó megszállta a testét és így kiművelt egy emberi alakot. Annak az embernek a nagymestere éppen ez az emberalak, amit a kígyó kiművelt. Újból áváltozott egy nagy kígyóvá és zavart, mert eredeti természete nem változott meg. Úgy gondoltam, hogy túl messzire ment, így megragadtam őt kezemmel és az olvasztó-Gonggal, egy nagyon erős fajta természetfeletti képességgel vízzé olvasztottam az alsótestét és a felsőteste eltűnt.

Egy nap meglátogatta az egyik tanítványa Giuzhou-i asszisztensközpontunk vezetőnőjét és azt mondta, hogy a nagymestere látni akarja őt. A vezetőnő vele ment, egy barlangba léptek be, mely nagyon sötét volt és nem látott semmit, csak egy árnyékot látott ott ülni, melynek szemei zöld fényben úsztak. Ha kinyitotta a szemeit, akkor a barlangban világos lett, ha becsukta szemeit, akkor nagyon sötét volt. Azt mondta tájnyelven: „Li Hongzhi megint eljön, ez alkalommal senki nem fog tenni semmit, nem volt igazam, Li Hongzhi eljött, hogy megmentse az embereket”. A tanítvány azt kérdezte tőle: „Nagymester, állj fel, mi van a lábaiddal?” Erre ő: „Nem tudok felállni, meg vannak sérülve a lábaim”. Kérdezték tőle, hogyan sérültek meg, akkor elkezdett mesélni zavarásának történetéről. A Keleti Egészségügyi Vásáron 93-ban újra zavart. Teljesen megsemmisítettem, mert mindig rosszat tett és szabotálta a Dáfá terjesztését. Aztán mindent tudni szerettek volna az idősebb és fiatalabb tanítványai. Mondtam egypár szót és emiatt nagyon meg voltak ijedve, félelemből nem mertek többé semmit sem csinálni és tisztában voltak vele, mi is történt. Többen közülük még teljesen hétköznapi emberek voltak, holott hosszú ideje művelték magukat. Ez csak néhány példa volt, amiket a fény-felnyitáshoz meséltem el.

Zhuyouke

Mi a Zhuyouke? A művelési út terjesztésénél sok ember tekinti a művelési körben a Zhuyouke-t olyan valamiként, ami a műveléshez tartozik, és így is adják tovább. Valójában ez nem tartozik a műveléshez. Ez a fortélyok, varázsigék és technikák átadása. Mágikus jeleket, füstölőpálcikákat és papír-égetést vagy varázsigék szavalását stb. alkalmazzák. Ugyan tud gyógyítani, de gyógyítási módszerei nagyon furcsák. Pl. ha valakinek egy kelés van az arcán, vesz egy ecsetet, bemártja a festékbe és rajzol vele egy kört egy kereszttel a közepén a földre, aztán a kör közepére állítja ezt az embert és elkezd varázsigéket szavalni. Fogja az ecsetet, bemártja a festékbe és rajzol egy kört az embernek az arcára, rajzol, miközben varázsigéket szaval.  A végén a homlokára bök a kelésre. A varázsigék szavalása véget ért, aztán azt mondja: „Már kész is van”. Ha megérinted a kelést, érzed, hogy tényleg kisebb lett és nem fáj annyira, hatott. Ilyen kis betegségeket meg tud gyógyítani, de nagy betegségeket már nem. Mi a teendő, ha valakinek fáj a karja? Elkezd varázsigéket szavalni, kinyújttatja a karod, levegőt fúj be az egyik kéznek a hegu-pontján és kiengedi a másik kéz hegu-pontján keresztül, tényleg érzel egy fuvallatot. Ha megérinted a kart, nem fáj már annyira. Léteznek még más módszerek is, mint papírégetés, mágikus jelek, a mágikus jelek ragasztása stb., ilyesmit is csinálnak.

A taoista kis földi utaknál nem beszélnek a test műveléséről, csak jósolnak, fengshuit űznek, ördögűzést végeznek és betegségeket gyógyítanak. Ezeket a dolgokat gyakran használják a kis világi utaknál. Gyógyíthat, de az általa használt módszerek nem jók. Nem magyarázzuk tovább mivel gyógyít, de Dáfá-művelőként ezeket ne használjuk, mert nagyon alacsony és rossz információkat tartalmaznak. A régi Kínában a gyógymódokat sok ágra osztották: Pl. csontillesztés, akupunktúra, masszázs, akupresszúra, csigong-terápia, fűterápia stb. Minden gyógymód egy ág, a Zhuyouke-t a 13. ágnak nevezték, ezért volt a teljes neve Zhuyou-tizenharmadik ág. A Zhuyouke nem tartozik a műveléshez, és ez nem is a Gong, amit a művelés során lehet kapni, hanem egyfajta technika.