hu.FalunDafa.org

4. FEJEZET
 

Veszteség és nyereség

A művelési körben gyakran beszélnek a veszteség és nyereség között fennálló kapcsolatról, a hétköznapi emberek között is beszélnek róla. Hogyan kell nekünk, gyakorlóknak a veszteség és nyereség kérdését értelmeznünk? Ez más, mint a hétköznapi emberek között. Amit a hétköznapi emberek nyerni akarnak, az mind személyes érdek és mind ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan élhetnek kényelmesebben. Gyakorlóink minden esetre nem ilyenek, pont ellentétei ennek . Nem törekszünk azokra a dolgokra, amiket a hétköznapi emberek akarnak; de amit mi kapunk, azt a hétköznapi emberek sem kaphatják meg, még akkor sem, ha akarják, mert ahhoz művelniük kellene magukat.

Az a veszteség, amire mi gondolunk, nem a szűkebb értelemben vett veszteség. Ha valaki a veszteségről beszél, akkor az általában egy kis pénzadományozásra, segítségnyújtásra gondol vagy arra, hogy adjunk valamit az utcán egy koldusnak. Ez is egyfajta lemondás és egyfajta veszteség, de ez csak egy kérdésre korlátozódik, csak a pénzt és a birtoklást veszi könnyedén. Természetesen a gazdagságról való lemondás is a veszteség egy része, méghozzá egy igen fontos része. De az a veszteség, amiről mi beszélünk, nem ilyen szűk értelemben értendő. A művelés során gyakorlóként nagyon sok ragaszkodásról kell lemondanunk: érvényesülési vágy, irigység, harci szellem, buzgóság, sok-sok ragaszkodásfajtát kell eltávolítanunk. Az a veszteség, amiről mi beszélünk, bővebb értelemben így értendő: a művelés egész lefolyása alatt minden ragaszkodást és a hétköznapi emberek különböző vágyait el kell engedni.

Egyesek talán azt gondolják: „A hétköznapi emberek között műveljük magunkat. Ha mindent elveszítenénk, nem kellene szerzetesekké és apácákká válnunk? Mindent elveszíteni lehetetlennek tűnik.” Iskolánkban azoktól, akik a hétköznapi emberek között művelik magukat, megköveteljük, hogy pontosan a hétköznapi emberek társadalmában műveljék magukat és hogy amennyire csak lehet, feleljenek meg a hétköznapi emberek formalitásainak. Nem veszítesz el igazán semmit az anyagi érdekeidből. Nem számít, milyen magas pozíciót töltesz be és mennyit keresel, a döntő kérdés az, hogy eltudod-e ereszteni ezt a ragaszkodást.

Művelési iskolánk közvetlenül az emberi szívre összpontosul. A kulcskérdés az, hogy a személyes érdekeidet és az emberek közti összetűzéseket könnyen tudod-e venni. A templomi művelés és a hegyek mélyén való művelés során az emberek teljesen a hétköznapi emberek társadalmán kívül gyakorolnak; arra vagy kényszerítve, hogy teljesen hagyd el a hétköznapi ember szívét, nem nyerhetsz semmit, azért hogy csak veszíts. Az a gyakorló, aki a hétköznapi emberek között műveli magát, nem ezt az utat járja. Arra szólítják fel őt, hogy vegye könnyedén ezeket a dolgokat a hétköznapi emberek életkörülményei között. Természetesen ez nagyon nehéz. Ez döntő kérdés művelési iskolánkban. Ezért az a veszteség, amiről mi beszélünk, bővebb értelemben értendő, nem szűkebb értelemben. Vegyünk egy példát: Jót cselekszel, pénzt adományozol, de nézd csak meg, a mai koldusok közül az utcán majdnem mind hivatásos koldus, sőt, ők gazdagabbak, mint te. A nagyobb dolgokra kell figyelnünk, nem a kisebbekre. A művelésnél nyitottan és őszintén és a nagy dolgokra ügyelve kell művelődni. A vesztés folyamatában, azok, amiket igazán elveszítünk, csak rossz dolgok.

Rendszerint azt hiszik az emberek, hogy minden jó, amire törekszenek. Magasabb szintről nézve ez mind arra szolgál, hogy a hétköznapi emberek kisebb személyes érdekeinek tegyen eleget. A vallásban meg lett mondva: Bármennyi pénzed is van, bármilyen magas pozícióban is vagy, ez csak pár évtizedig marad meg, nem tudod a születésnél idehozni és nem tudod a halálnál magaddal vinni. Miért ilyen értékes a Gong? Éppen azért, mert közvetlenül az ősszellemeden növekszik, a születésnél idehozható és a halálnál magaddal vihető, ezen kívül közvetlenül meghatározza a gyümölcs-helyzetedet. Ezért nem engedi magát könnyen művelni. Ez azt jelenti, hogy az, amiről lemondasz valami rossz, és csak így tudsz a valódhoz, az eredetedhez visszatérni. Hogy mit kapsz akkor? Szinted emelését, a végén az igazi gyümölcs-helyzetet is elérheted, a végső sikert és a megvilágosodást, evvel megoldva az alapvető problémát. Természetesen nem egyszerű hirtelen elhagyni a hétköznapi emberek minden vágyát és nem egyszerű egy igaz művelő szintjének megfelelően viselkedni, ehhez kell idő. Azt hallottad tőlem, hogy ehhez idő kell, erre ezt mondod: „A Tanár azt mondta, hogy ehhez idő kell, akkor hagyok időt”. Ez nem így működik! Szigorú elvárásokat kell magaddal szemben felállítanod, de megengedjük, hogy fokozatosan emelkedj. Ha mindezt egyszerre érnéd el, már ma Buddha lehetnél és ez nem valószerű. Fokozatosan fogod elérni.

Amit elveszítünk, az lényegében valami rossz dolog. De mi az? Ez a karma, az ember különböző ragaszkodásaival van összekötve, támogatják és kiegészítik egymást. Például a hétköznapi emberek különböző rossz felfogással rendelkeznek, személyes érdekeik miatt különböző rossz dolgokat cselekszenek, ezáltal fekete anyagot, vagyis karmát kapnak. Ez közvetlenül a saját szívünkkel van összefüggésben. Hogy el tudd távolítani a rosszat, a szívednek át kell alakulnia.

A karma átváltozása

A fehér és a fekete anyagok között létezik egy átváltozási folyamat. Mihelyt az emberek között összetűzés keletkezik, működésbe lép az átváltozási folyamat. Ha jót cselekszik, akkor fehér anyagot kap - De-t; ha valaki rosszat cselekszik, akkor pedig fekete anyagot kap - karmát. Létezik egy átörökítési folyamat is. Néhányan kérdezik: „Ez azért van, mert életünk első felében rosszat tettünk?” Ez nem mindenkinél van feltétlenül így, mert a karma, amit összegyűjtesz, nem csak egy életből származik. A művelési körben azt mondják, hogy az ősszellem halhatatlan. Ha az ősszellem halhatatlan, akkor talán társadalmi tevékenységekben is részt vett előző életeiben, talán ezeknél a társadalmi tevékenységeknél még tartozott is valakinek, vagy valakit zaklatott, vagy valami más rosszat tett, ölt stb., ezek által karma jön létre. Más dimenziókban tovább gyűlik és mindig nála marad, ez a fehér anyagnál is így van. De nem csak ez a forrás létezik. Létezik egy másik szituáció is, amikor ez a rokonságtól vagy az elődöktől is átvehető. Régebben azt mondták az öregek: „De-t gyűjteni, De-t gyűjteni, az elődök is De-t gyűjtöttek. Ez az ember ott van, hogy De-t veszítsen, De-t használjon el”. Ezek a szavak teljes mértékben találóak. Most viszont ezek a szavak süket fülekre találnak a hétköznapi embereknél. Ha azt mondod a fiatalabbaknak: „Hiányzik a De, túl kevés a De”, nem veszik egyáltalán a szívükre. De valójában ennek tényleg mély értelme van, ez nem csak az ember gondolati és szellemi mértéke az új időkből, hanem tényleg egy anyagi létező. Az ember teste evvel a két anyagi létezővel rendelkezik.

Egyesek azt kérdezik: „Ha valakinek nagyon sok fekete anyagi létezője van, az azt jelenti, hogy nem tudja magát magas szintre művelni?” Mondhatjuk, hogy ha valakinek sok fekete anyagi létezője van, akkor annak a megvilágosodási képességét ez a tény befolyásolhatja. Azért lehetséges, hogy ezeknek az embereknek a megvilágosodási képessége nem jó, mert ez a fekete anyag egy mezőt képez, ami körülzárja őt, el lesz különítve a kozmikus tulajdonságoktól Zhen, Shan, Ren. Ha mások a művelésről vagy a csigongról beszélnek, ezt mind csak babonának tartja és egyáltalán nem hisz benne, nevetségesnek tartja. Rendszerint ez így van, de ez sem abszolút. Ez azt jelenti, hogy nehéz neki művelni magát és hogy nem tud magas Gongot kifejleszteni? Ez sem igaz. Azt mondjuk, hogy a Dáfá határtalan és a művelés teljes mértékben a szívedtől függ. A mester megmutatja a bejáratot, de a művelés tőled függ. Teljesen attól függ, hogyan műveled magad. Hogy művelni tudod-e magad, attól függ, hogy kibírod-e, tudsz-e adni és el tudod-e viselni a szenvedéseket. Ha bízni tudsz és nem tudnak eltántorítani a nehézségek, akkor azt mondom, nem lesz semmi probléma.

Ha valakinek sok fekete anyaga van, rendszerint többet kell visszaadnia, mint annak, akinek sok a fehér anyaga. Mivel a fehér anyag a kozmikus tulajdonságokhoz igazodik Zhen, Shan, Ren, és amíg valaki a Xinxingjét emeli és a konfliktusokban is emelni tudja magát, növekedni fog a Gongja. Ilyen egyszerű. Akinek sok De-je van, magas megvilágosodási képességgel rendelkezik, el tudja viselni a szenvedéseket is, fárasztja az inait és csontjait és szenvedni hagyja a szívét. Akkor is növekedhet a Gong, ha a test többet visel el, mint a szellem. De annak, akinek sok fekete anyaga van ez nem megy, neki először egy folyamatot kell végig csinálnia: Először a fekete anyagnak át kell változnia fehér anyaggá. Egy ilyen folyamat különösen fájdalmas. Ezért kell több szenvedést elviselnie annak, akinek a megvilágosodási képessége rosszabb. Ha nagy a karma, rossz a megvilágosodási képesség, akkor még nehezebben megy neki a művelés.

Vegyünk egy konkrét példát: Nézd meg, hogyan műveli magát. Az ülő meditáció hosszú időt követel meg lótuszülésben. A lábak elzsibbandnak. Egy kis idő múltán a meditáló elég nehézkesnek érzi magát és inkább nyugtalanná válik. A fizikai és a szellemi szenvedés is kényelmetlenné teszi a testet és értelmet. Néhányan nem bírják elviselni a fájdalmakat és fel akarják adni, leveszik a lábukat. Egyesek nem tudják elviselni, ha csak egy kicsit is tovább kell ülniük lótuszülésben. Ha a lábakat leveszed, hiába gyakoroltál. Ahogy a lótuszülés fájdalmat okoz, mozognak egy kicsit, aztán megint lótuszülésben ülnek. Látjuk, hogy ennek nincsen hatása. Mert abban a pillanatban, ahogy fájnak a lábai, láthatjuk, hogy a fekete anyag a lábaira nehezedik. Ez a fekete anyag a karma. Szenvedéstől távolodik el a karma, ezáltal változik át De-vé. Ahogy fáj, a karma eltávolodik, minél jobban nyomódik lefelé a karma, annál jobban fájnak a lábak, de nem ok nélkül fájnak a lábai. Rendszerint a lótuszülésben a lábakba lökésszerűen megy bele a fájdalom, fáj egy darabig és nagyon nehéz elviselni, aztán abbamarad, egy kis idő múlva megint elkezd fájni. Rendszerint ez így van.

Mert a karma darabonként távolítandó el. Ha egy darab eltávolodott, a lábak jobban érzik magukat; egy idő után megint jön egy darab, és megint elkezd fájni. Miután a fekete anyag eltávolodott, közvetlenül a fehér anyagba változik át, ez a fehér anyag a De. Miért tud ezen a módon átváltozni? Mert szenvedett, áldozatot hozott és elviselte a fájdalmakat. Azt mondjuk, valaki De-t kap, ha kibírja a fájdalmakat, elviseli a szenvedéseket és jót cselekszik. Ezért történhet ilyesmi lótuszülésben a meditáció alatt. Ahogy a lábai egy kicsit is fájnak, felugrik, mozog egy kicsit aztán megint lótuszülésbe ereszkedik. Ennek egyáltalán nincs hatása. Valaki a karó-állást gyakorolja, a karok nagyon fáradtak lesznek a magasban tartás miatt, nem bírja tovább és leereszti a karjait. Ennek egyáltalán nincs hatása. Mit számít az a kis szenvedés? Azt mondom, ha az emberek magasban tartott karok által sikeresen tudnák magukat művelni, ez egyszerűen túl könnyű lenne. Ez fog történni, ha valaki az ülő meditációt gyakorolja.

Nagyvonalakban nézve iskolánkban ez nem így van, de egy része ezen a területen nagy szerepet játszik. A legtöbb esetben az ember karmája az egymás közti Xinxing konfliktusok által változik át és itt mutatja meg magát. A szenvedések, amiket a konfliktusok és az emberek közötti veszekedések által visel el, sokkal erősebbek, mint bármilyen fájdalom. Azt mondom, a testi szenvedést a legkönnyebb elviselni, fogakat összeszorítani, és már el is múlt. Az emberek közötti intrikáknál és harcoknál a legnehezebb a szíven uralkodni.

Elmesélünk egy példát: Valaki munkahelyére érkezve hall két embert, hogy rosszat beszélnek róla, nagyon bosszús lesz. De azt mondtuk, hogy a gyakorlók nem ütnek vissza, ha megütik őket, nem szidnak, ha szidják őket, a mértékeknek megfelelően kell viselkedniük. Azt gondolja: „A Tanár azt mondta, hogy nem vagyunk másokhoz hasonlóak, nagyvonalú magatartást kell felvennünk”. Nem veszekszik velük. De rendszerint, ha jön a konfliktus és az ember szíve nem irritálódik, akkor az nem számít és nincs is hatása az ember emelkedésére. Ezért nem tudja annyiban hagyni a dolgokat szívében. Lehetséges, hogy valami húz a szívében, megfordul, hogy lássa a két ember arcát. Rájuk pillant és látja grimaszoló arckifejezésüket, nagyon agresszívek, hevesen beszélgetnek éppen. Hirtelen nem tudja tovább tűrni, ideges lesz, talán veszekszik is mindjárt velük. Az emberek közötti konfliktusokban nagyon nehéz a szíven uralkodni. Azt mondom, ha minden a lótuszülésben oldódna meg, nagyon könnyű lenne, de ez nem lehet mindig így.

Ezért kerülsz majd mindenhol nehézségekbe a jövőben a gyakorlásnál. Hogyan tudnád magad nehézségek nélkül művelni? Mindenki kedves: Kedves vagy, én is kedves vagyok, semmi érdek-összetűzés, semmi nem zavarja az emberi szívet, ott ülsz és a Xinxinged máris növekszik? Ez nem így van. Az embernek muszáj magát a gyakorlás során acéloznia, csak akkor emelheti magát. Egyesek azt mondják: „Miért kerülünk mindig problémákkal szembe a gyakorlás során?” A problémák nem sokban különböznek a hétköznapi emberek között lévőktől. Mert a hétköznapi emberek között műveled magad, nem fog senki sem hirtelen a lábadnál felakasztani, senki nem fog ott lebegni és szenvedni hagyni a levegőben. Semmi ilyesmi nem fog történni. Minden olyan marad, mint amilyen a hétköznapi emberek között: Ki nem kedves ma hozzád, ki bosszant, ki rossz hozzád, hirtelen valaki valami sértőt mond neked. Ez azért van, hogy lássuk, miként kezeled ezeket a problémákat.

De miért kerülsz ilyen problémákba? Mindet a karma okozza, amit te magad követtél el. Megszámlálhatatlan részt távolítottunk már el neked. Már csak az a kicsiny rész marad különböző szintekre elosztva, hogy emelni tudjad a Xinxingedet, acélosítani a szíved és elengedni ragaszkodásaidat. Ezeket a nehézségeket azért szerveztük neked, hogy emelkedjen a Xinxinged, és képes leszel legyőzni őket. Amíg emeled a Xinxingedet, le is tudod őket győzni. Hacsak nem te saját magad nem akarod őket legyőzni. Ha akarod, le tudod őket győzni. Ezért, ha később konfliktusokba kerülsz, ne tartsd őket véletlennek. Mert ha konfliktusok keletkeznek, hirtelen fognak felbukkanni. De nem is véletlenül keletkeznek, azért vannak, hogy emelhesd a Xinxinged. Amíg gyakorlónak tekinted magad, jól tudod majd őket kezelni.

Természetesen senki nem fog téged informálni, mielőtt megjelennek a nehézségek és konfliktusok. Miért műveled még magad, ha mindenről informált akarsz lenni? Akkor nincsenek hatásai sem. Rendszerint hirtelen bukkannak fel, csak így lehet egy ember Xinxingjét vizsgáztatni és emelni. Hogy valaki tud-e uralkodni a Xinxingjén vagy sem, csak ezen a módon tudható meg, ezért nem véletlenek a konfliktusok. A művelés egész lefolyása alatt előfordulnak majd ilyen problémák a karma átváltozásánál, sokkal nehezebb őket elviselni, mint az ínak és csontok kifárasztását, és mint ahogy ezt a hétköznapi emberek képzelik. Gyakorolsz, egy kicsit tovább gyakorolsz és magasan tartod a kezeidet a fáradságig vagy állsz, míg a lábaid el nem fáradnak, így növekszik a Gong? Ha néhány órával többet gyakorolsz, máris növekedhet a Gongod? Hatása csak a benti átváltozásánál érvényesül. És ennek még szüksége van energiára, hogy erősítse magát. Nincs hatása a szintek emelésére. A szív és szellem szenvedni hagyása az igazi kulcs a szintek tényleges emeléséhez. Ha valaki csak az ínak és a csontok elfáradása által emelkedne, azt mondom, a kínai földművesek szenvednek a legtöbbet, mindannyiuknak csigong-mesternek kellene lennie? Bármennyire is elfárasztod az inaidat és csontjaidat, nem tudod magad még csak össze sem hasonlítani velük: Minden nap a tűző napon és a földeken dolgoznak, fájdalmasan és fáradtan. Tehát, ez azért nem ilyen egyszerű. Ezért mondjuk, hogy a tényleges emelkedéshez meg kell emelned a szíved, ez az igazi javulás, emelkedés.

Hogy a karma átváltozásánál tudjunk magunkon uralkodni, és hogy a dolgokat ne rontsuk el, mint a hétköznapi emberek, mindig meg kell őriznünk irgalmas szívünket és nyugodt lelkünket. Ha hirtelen problémák elé kerülsz, jól tudod őket kezelni. Ha a szíved mindig ilyen harmonikus és irgalmas marad, lesz egy elhárító zónád, lesz egy szobád a gondolkodásra, ha a problémák hirtelen felbukkannak. Ha a szívedben a másokkal való veszekedésre és harcra gondolsz, akkor azt mondom, ha problémák elé kerülsz, azonnal veszekedni fogsz másokkal, ez garantáltan így van. Ezért mondom, ha konfliktusokba keveredsz, hagyd, hogy a fekete anyagod átváltozzon fehér anyaggá, De-vé.

Emberiségünk a mai fokig fejlődött, majdnem mindenki nagy mennyiségű karmával jön a világra, és mindenkinek a teste elég nagy adag karmával rendelkezik. Ebből kifolyólag rendszerint a következő fordul elő a karma átváltozásánál: Mialatt a Gongod növekszik és a Xinxinged emelkedik, eltávolodik és átváltozik a karmád. Ez talán a Xinxing acélozásánál mutatkozik meg az emberek közötti konfliktusokban. Ha ezt el tudod viselni, eltávolodik a karmád, emelkedik a Xinxinged és növekszik a Gongod is. Akkor egymásba fonódnak. Régebben az embereknek nagy De-jük volt, Xinxingjük már kezdetektől fogva magas volt. Csak kevés szenvedést kellett elviselniük, és már növekedett is a Gongjuk. A mai embereknél ez nem így van. Egy kis szenvedés elviselése után már nem akarják magukat művelni. Ráadásul egyre nehezebb lesz nekik a felismerés és ez még nehezebbé teszi művelésüket.

Ha a művelés során konfliktusokba kerülsz vagy ha mások rosszul bánnak veled, két lehetőség létezik: Először is, talán előző életedben rosszul bántál valakivel. Nem érzed jól magad a szívedben: „Miért kezelnek ilyen rosszul?” De miért bántál te másokkal rosszul régebben? Erre azt mondod: „Akkoriban nem tudtam; ennek az életnek pedig semmi köze a másik élethez”. Ez nem megy. Van egy másik dolog is: Ha konfliktusba kerülsz valakivel, akkor az a karma átváltozását is magában foglalja, tehát cselekvésünk alatt nagyon megbocsátónak kell lennünk és nem szabad úgy viselkednünk, mint a hétköznapi emberek. A munkahelyen is kapcsolatba kerülsz az emberekkel, különböző munkakörülmények között ez ugyanígy van, az egyéni vállalkozóknál is így van. Az lehetetlen, hogy valakinek ne lenne kapcsolata a társadalommal, mindenesetre még van kapcsolat a szomszédok között.

A társadalmi kapcsolatokban valaki mindenféle konfliktusokba keveredik. Azoknak, akik a hétköznapi emberek között művelik magukat: Teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt keresel, milyen magas pozíciót töltesz be munkahelyeden, hogy egyéni vállalkozó vagy-e vagy sem, van-e gyárad vagy az üzlet érdekében teszel-e valamit, ez mind nem számít. Az üzletben korrektnek és őszintének kell lenni. Az emberiség társadalmának minden foglalkozásának léteznie kell. Az emberi szív az, aminek őszintének kell lennie; semmi köze ahhoz, hogy milyen foglalkozása van valakinek. Régebben létezett egy ilyen mondás: „Tíz kereskedőből kilenc alattomos”, ezt a hétköznapi emberek mondták. Én azt mondanám, hogy ez az emberi szív kérdése. Ha az emberi szív őszinte és korrektek a tettek, ha többet fektetsz be a munkádba, akkor többet is kell keresned; a hétköznapi emberek között csak akkor kapsz valamit, ha beleadtál valamit. Veszteség nélkül nincs nyereség; nyereség munka által. Minden szociális rétegben lehet jó ember valaki, különböző rétegeknél különböző konfliktusok léphetnek elő. A magasabb rétegeknek a magasabb rétegek konfliktusai jutnak, amiket helyesen lehet kezelni. Teljesen mindegy, melyik rétegben, a különböző vágyakat és ragaszkodásokat ott is könnyedén lehet venni és jó embernek is lehet maradni. A különböző rétegekben bárki lehet jó ember, mindenki tudja magát művelni a saját rétegében.

Jelenleg az emberek közti konfliktusok Kínában ugyanúgy az állami vállalatoknál, mint ahogy más vállalkozásoknál is, különösen speciálisak. Más országokban, de még a történelem során sem fordult elő ilyesmi. Az érdek-összetűzések nagyon élesnek tűnnek, az emberek becsapják egymást és harcolnak egymással egy kis előnyért, a kibocsátott gondolatok és az alkalmazott trükkök nagyon rosszak, nagyon nehéz akár jó embernek is maradni. Például valaki dolgozni megy, érzi, hogy van valami a levegőben. Valaki azt mondja neki: „Valaki nagyon rosszat beszélt rólad, panaszt tett rád a vezetőségnél, szidott téged”. Mindenki furán néz rád. El tud viselni ilyesmit egy hétköznapi ember? Hogy tudod ezt eltűrni? Ahogy te velem, én is úgy veled. Megvannak az emberei, nekem is, menjünk. Ha a hétköznapi emberek között így cselekszel, azt mondják a hétköznapi emberek, hogy egy erős ember vagy. De egy gyakorlónak ez szörnyű. Ha veszekszel és harcolsz, mint egy hétköznapi ember, akkor hétköznapi ember is vagy. Ha még inkább harcolsz, mint ő, akkor még csak annyit sem érsz, mint az a hétköznapi ember.    

Hogyan kezeljük ezt a problémát? Ha ilyen fajta konfliktusba keveredünk, először is nyugodtnak kell maradnunk és nem szabad úgy cselekednünk, mint ő. Természetesen jóindulatúan elmagyarázhatjuk a dolgot és világosan ki is fejezhetjük azt – ez így rendben van. De az nem megy, ha túlságosan ragaszkodsz hozzá. Ha ilyen problémák elé kerülünk, nem kell veszekednünk és harcolnunk, mint mások. Ő így cselekszik, és te is, nem vagy akkor mégis hétköznapi ember? Nem csak hogy ne harcolj és ne veszekedj másokkal, hanem nem szabad őt szívedből gyűlölni, tényleg ne utáld. Bosszankodtál, mikor utáltad, nem? Akkor nem sikerült elnézőnek lenned. A Zhen, Shan, Ren-ről beszélünk, a könyörületességedből nem sokat lehet látni. Ezért nem kell úgy cselekedned, mint ő, tényleg nem kell bosszankodnod miatta, akkor sem, ha midenhol rosszakat mondott rólad és fel sem tudod már emelni a fejed. Nemcsak hogy nem kellene miatta bosszankodnod, hanem még meg is kell neki köszönnöd, tényleg meg kell neki köszönnöd. A hétköznapi emberek azt gondolhatják talán: „Ez nem olyan, mint az a szánalmas alak, Ah Q?” Azt mondom neked, ez nem így van.

Gondolj bele: Gyakorló vagy, magasabb elvárásokat kell veled szemben felállítanunk, vagy nem? Nem kérhetők számon tőled a hétköznapi emberek alapelvei. Művelő vagy, a dolgok, amiket kapsz, nem magas szintűek? Akkor a magasabb szintek alapelvei várhatóak el tőled. Ha úgy cselekszel, mint ő, nem vagy akkor ugyanolyan, mint ő? Hogy miért kell még köszönettel is tartoznod neki? Gondolj bele, mit kaptál? Világegyetemünknek van egy alapelve: Aki nem veszít, az nem is nyer; ha valaki nyer, muszáj valamit veszítenie is. A hétköznapi emberek között rettenetes helyzetbe hozott téged, nyertesként mesél és előnyöket szerez. Minél rosszabb lesz a szituáció, és minél nagyobb feltűnést kelt, annál többet kell elviselned és annál több De-t veszít el ő, ez a De mind hozzád kerül. Ezzel egy időben, mialatt tűrsz, ezt nagyon könnyedén veszed és egyáltalán nem veszed a szívedre.

Világegyetemünknek van még egy alapelve: Nagyon nagy szenvedést viseltél el, ezért átváltozik a karmád. Megfizetted az árat, amennyit elviseltél, ugyanannyi változik át, és ez mind De-vé változik át. Nem ez az a De, amit a gyakorlók annyira akarnak? Nem szereztél mindjárt két előnyt? A karmád is eltávolodott. Hol tudnád különben a Xinxingedet emelni, ha ő nem teremtette volna ezt a helyzetet? Kedves vagy, én is kedves vagyok, mindenki kedvesen ül egymás mellett, és máris növekszik a Gong, hol létezik ilyesmi? Éppen azért tudtad csak emelni a Xinxingedet, mert egy ilyen konfliktust teremtett neked, és evvel a Xinxinged emelésére egy lehetőség keletkezett. Nem emelkedett akkor a Xinxinged? A harmadik nyereség. Gyakorló vagy, ha a Xinxinged emelkedik, akkor a Gongod nem növekszik vele együtt? Négy nyereség egy csapásra. És nem akarod neki ezt megköszönni? Szívből meg kell neki ezt köszönnöd, ez tényleg így van.

Természetesen szándéka nem volt jó, különben nem adott volna át De-t. De tényleg teremtett neked egy lehetőséget a Xinxinged emelésére. Azaz, feltétlenül ügyelnünk kell a Xinxingünk művelésére. A Xinxing művelése során karma is eltávolodik és átváltozik De-vé, csak akkor tudod a szintedet emelni. Támogatják és kiegészítik egymást. Magas szintről nézve az alapelv már megváltozott. A hétköznapi emberek nem tudják felfogni. Ha ezt az alapelvet magasabb szintről szemléled, meglátod, hogy teljesen megváltozott. A hétköznapi emberek között fontosnak tartasz egy alapelvet, de az igazából nem helyes. Csak magas szintről tekintve lehet valami helyes. Ez rendszerint így van.

Az alapelveket alaposan elmagyaráztam nektek, remélem, hogy magatokat a jövőbeli művelés során gyakorlóként tekintitek és tényleg művelni tudjátok, mert az alapelvek már itt vannak. Talán valaki úgy találja, mert a hétköznapi emberek között van, hogy a hétköznapi emberek kézzelfogható anyagi érdekei közvetlenül a szemünk előtt hevernek, és azok mégis praktikusak. A hétköznapi emberek hatalmas áramlásában még mindig nem tud a magas követelményeknek megfelelni. Valójában így van: A hétköznapi emberek között jó embernek lenni, arra ott vannak a hősök és a példamutató emberek, ők példaképek a hétköznapi emberek között. Ha művelő akarsz lenni, az teljes mértékben a szívedtől és felismerésedtől függ, nincsenek példaképek. Szerencsére ma elmagyaráztuk a Dáfá-t. Ha korábban művelni akartad volna magad, senki nem volt, aki elmagyarázta volna ezt neked. Ha a Dáfá szerint cselekszel, talán jobban cselekszel majd. Hogy művelni tudod-e magad, hogy meg tudod-e valósítani, és hogy melyik szintig jutsz el, teljes mértékben tőled függ.

Természetesen a karma átváltozásának nem csak annyi formája van, amiket kifejtettem, más területeken is megmutatkoznak. A társadalomban, a családban is előfordulnak. Ilyen problémákkal az utcán vagy más társadalmi helyzetekben is találkozhatsz majd. Rá leszel kényszerítve, hogy engedd el azokat a ragaszkodásokat, amiket nem tudsz elengedni a hétköznapi emberek között. Minden ragaszkodásod, amíg még meg vannak, el lesz távolítva különböző helyzetekben. Botladozni fogsz és így éred el majd a Taot. Így fogod majd magad művelni.

Létezik egy másik jellegzetes jelenség is: Sokan közülünk átéltek már hasonlót a művelés során, gyakran akkor nem valami boldog a házastársad, ha éppen gyakorolsz. Ahogy gyakorolsz, veszekszik veled. Ha valami mást csinálsz, nem törődik vele. Ha éppen Mahjong-ot játszol és sok időt elpocsékolsz vele, ugyan akkor sem örül, de ezt nem tartja olyan rossznak, mint amikor gyakorolsz. A gyakorlás során nem bosszantod, nem zavarod, ez jó. De ahogy elkezdesz gyakorolni, hevesen elkezd veled veszekedni. A gyakorlás miatt egyes házaspárok majdnem elváltak egymástól. Sokan nem gondoltak bele, miért történik ez mindig. Később, ha megkérdezed: „Miért bosszankodtál annyira a gyakorlásom miatt?” Nem tud semmit mondani, tényleg nem: „Hát igen, nem kellett volna annyira bosszankodnom miatta, de akkoriban annyira el voltam fáradva”. De mi is ez valójában? A gyakorlás során a karma átváltozik, aki nem veszít, az nem is nyer semmit; amit elveszítesz, az valami rossz, azért valamit vissza kell adnod.

Ahogy belépsz az ajtón, a házastársad máris neked ugrik. Ha ezt elszenveded, akkor ma nem gyakoroltál hiába. Egyesek azt is tudják, hogy a gyakorlásnál a De-re kell ügyelni, ezért olyan kedves a feleségéhez rendszerint. Azt gondolja: „Különben mindig én vagyok az, aki a nadrágot viseli, ma meg a fejemen táncol”. Nem tudja magát visszatartani és veszekszik vele és már megint hiába gyakorolt. Mert a karma ott van, segít neked, hogy el tudd távolítani, de nem működsz együtt és veszekszel vele, így nem távolodik el. Ilyesmi nagyon gyakran történik, sokan kerültek ilyen helyzetbe közülünk, de nem gondoltak bele, miért is. Ha valami mást csinálsz, nem törődik veled annyira. Tulajdonképpen ez egy jó dolog, állandóan nehézségeket okoz neked. Valójában segít neked, hogy a karmádat el tudjad távolítani, de ezt ő maga sem tudja. Ez nem úgy van, hogy csak kívül veszekszik veled és szívében nagyon kedves hozzád, a harag tényleg teljes szívéből jön. Mert akire a karma esik, az garantáltan nem érzi jól magát.

A Xinxing emelése

Mivel korábban az emberek nem tudtak a Xinxingjükön uralkodni, sok problémájuk volt. Miután egy bizonyos szintig művelték magukat, nem tudtak magasabbra jutni. Egyesek már az elején is elég magas Xinxinggel rendelkeztek. A gyakorlásnál hirtelen kinyílt az Égi Szemük és elértek egy bizonyos szintet. Mivel ennek a személynek elég jó alapja van és nagyon magas a Xinxingje, a Gongja is nagyon gyorsan növekszik. A Gongja addig a helyig növekedett, ahol a Xinxingje található. De ha tovább akarja emelni Gongját, a konfliktus kiéleződik, akkor muszáj a Xinxingjét is tovább emelnie. Különösen az, aki már az elején jó alappal rendelkezett, érzi, hogy a Gongja elég jól növekedett és a gyakorlás sem megy rosszul. Miért halmozódik fel hirtelen ennyi probléma? Miért megy minden rosszul? Senki nem kedves hozzá, a vezetőség sem becsüli, otthon nagy a feszültség. Miért bukkan elő hirtelen ilyen sok konfliktus? Még önmaga sem ismerte fel. A jó alapja miatt elért egy bizonyos szintet és kialakult ez a helyzet. De hogy lehetne ez a végleges megvilágosodás feltétele egy művelő számára? Ez még egy hosszú út odáig, ha tovább műveli magát! Tovább kell emelned magad. Annak a kis alapnak a hatása, amit magadban hordozol, nagy szerepet játszott ezen helyzet elérésében. A mértéknek is emelkednie kell, hogy tovább tudd magad művelni.

Egyesek azt mondják: „Több pénzt keresek és bebiztosítom a családom, aztán nem törődöm semmivel és a Taot művelem”. Azt mondom, ez egy hiú remény. Nem szólhatsz bele mások életébe és nem irányíthatod mások sorsát, sem a feleséged, gyermekeid, szüleid és testvéreid sorsát sem irányíthatod. El tudsz dönteni ilyesmit? Ezen kívül, mit műveled még magad, ha nem kell aggódnod és nincsenek problémáid? Kényelmesen művelődni – ki hallott már erről? Egy hétköznapi ember szemszögéből gondolod csak így.

A művelés éppen azt jelenti, hogy ezeket a nehézségeket műveled, hogy fel tudod-e adni az érzéseidet és vágyaidat és könnyedén tudod-e venni azokat vagy sem. Ha ilyen dolgokhoz ragaszkodsz, nem tudod magad sikeresen művelni. Mindennek megvan a karmikus kapcsolata. Miért ember az ember? Éppen azért, mert az embereknek vannak érzelmeik. Az emberek ezeknek az érzelmeknek élnek: Ragaszkodás a rokonokhoz, férfi és nő közti szenvedély, kötődés a szülőkhöz, szenvedélyes érzelmek, kötődés a barátokhoz, dolgokat barátságból tenni, nem lehet sehol megválni az érzelmektől. Valamit akarni vagy nem akarni, örülni vagy nem örülni, szeretet és gyűlölet, az emberi társadalomban minden az érzelmekből fakad. Ha nem szakadsz el ezektől az érzelmektől, nem tudod magad művelni. Ha kijössz ezekből az érzelmekből, senki nem fog tudni téged többet befolyásolni, a hétköznapi ember szíve nem tud többet hatni rád. Helyébe lép viszont az Irgalmasság, valami még nemesebb. Természetesen nem egyszerű egyik pillanatról a másikra elszakadni ezektől. A művelés egy hosszú folyamat, amiben a ragaszkodásaidat távolítod el. De szigorú elvárásokat kell magaddal szemben felállítani a művelésnél.

Nekünk, gyakorlóknak hirtelen fognak elénk tárulni a problémák. Mit lehet tenni? Ha a mindennapi életben mindig irgalmas és harmonikus marad a szíved, akkor jól fogod tudni kezelni a problémákat, mert van egy elhárító zónád. Mindig könyörületes és jó vagy másokhoz, mindig másokra gondolsz. Ha mindig, mikor problémák érnek, arra gondolsz először, hogy mások el tudják-e ezt viselni vagy sem, és hogy ez másokat bánt-e, akkor nem fognak problémák érni. Ezért kell magasabb, még magasabb mértéket magad elé állítani a gyakorlásnál.

Sokszor nem ismerik ezt fel. Egyeseknél nyitva van az Égi Szem, látta Buddhát, otthon imádkozik neki és beszél hozzá szívében: „Miért nem törődsz velem? Segíts nekem ezt a problémát megoldani!” Természetes, hogy a Buddha nem törődik vele, mivel ő rendezte neked ezt a nehézséget. A cél az, hogy emelhesd a Xinxingedet, csak a konfliktusok által tudod magad emelni. Meg tudja neked oldani? Egyáltalán nem fogja neked megoldani. Ha meg lenne oldva, hogy növekedhetne a Gongod és hogyan tudnád magasabb szintre emelni a Xinxinged? A döntő csak az, hogy növeld a Gongod. A nagy megvilágosultak szerint, nem embernek lenni a cél, az emberi élet nem azért van, hogy az ember ember legyen – ez az eredetedhez való visszatérésedet jelenti. Az emberek sokat szenvednek. A megvilágosult emberek azt gondolják, hogy ha valaki minél többet szenved, az annál jobb, mert annál gyorsabban tudja kiegyenlíteni a tartozásait. Így gondolkodnak. Egyesek ezt nem ismerik fel, ha a Buddha-imádatuk nem használt semmit, elkezdenek panaszkodni Buddhának: „Miért nem segítesz nekem? Mindennap égetek neked füstölőpálcikát, és alázatosan kifejezem tiszteletemet". Ilyesmi miatt egyesek még szét is romboltak Buddha-szobrokat és onnantól kezdve szidták Buddhát. Mivel Buddhát szidja, a Xinxingje leesik, Gongja sincs már. Tudja, hogy semmije sincs már, ezért még jobban utálja Buddhát, azt gondolja, hogy Buddha tette tönkre. Buddha Xinxingjét a hétköznapi emberek alapelvei szerint ítéli meg, hogy lehetne ezt így megítélni? Elítéli a magasabb szintű dolgokat a hétköznapi emberek mértékével, hogy lehetséges ez? Ezért keletkeznek gyakran ilyen problémák, az életben való szenvedést igazságtalanságnak tartják, sokan esnek lejjebb.

Az utóbbi években nagyon sok csigong-mester akadt, közülük egyes nagyon híres csigong-mesterek is leestek. Természetesen minden igaz csigong-mester visszatért; miután történelmi küldetésüket teljesítették, visszatértek. Csak néhányan maradtak és vesztek el a hétköznapi emberek között, ők még mindig aktívak alacsonyabb Xinxinggel. Ezek az emberek már elvesztették Gongjukat. Néhány csigong-mester, akiknek tekintélye igen magas volt, még aktívak a társadalomban. A mestere látja, hogy elveszett a hétköznapi emberek között és hogy a gazdagság és hírnév rabjává vált; látja, hogy nem tudja magát kiművelni, és hogy egyáltalán nem megy neki, így a mestere elvette a melléktudatát, ahol a Gongja növekedett. Elég sok ilyen hasonló példa létezik.

Iskolánkban elég kevés ilyen példa van, és ha van is, akkor sem olyan szembetűnőek. A Xinxing emelésére nagyon sok szembetűnő példa létezik. Shandong egyik városában egy tanítvány kötöttárugyárban dolgozik. Miután megtanulta a Fálun Dáfá-t, bemutatta azt a kollegáinak is, és ezáltal az egész gyár egy új arculatot kapott. Korábban igen megszokott volt, hogy a dolgozók anyagmaradékokat vittek magukkal haza. Miután megtanulta a művelési utat, nemcsak hogy nem vitt magával semmit, de még azt is visszahozta, amit korábban hazavitt. A többi kollega látta, hogy így cselekszik és senki nem vitt haza többet semmit. Egyesek még azt is visszahozták, amit korábban hazavittek. Ez az egész gyárban így történt.

Egyszer egy város Dáfá központjának vezetője elment egy gyárba, hogy lássa, hogyan is művelik magukat az ottani Fálun Dáfá-tanítványok. A gyár vezetője személyesen fogadta őt: „Miután a dolgozók a Fálun Dáfá-tokat megtanulták, korábban jönnek és később mennek, lelkiismeretesen és szorgalmasan dolgoznak; ha a vezetőség kiosztja a munkákat, egyáltalán nem válogatósak, nem is harcolnak saját érdekeikért. Amióta így cselekszenek, az egész gyár arculata javult, a gyár gazdasági helyzete is megint jó. Művelési utatok tényleg nagyon erőteljes. Ha a Tanárotok jön, én is részt veszek majd a tanfolyamán”. A Fálun Dáfá művelésének főcélja, hogy az embereket magasabb szintre vezessük. Tulajdonképpen nem is gondoltunk erre, de a társadalom szellemi civilizációját is erőteljesen támogatni tudja. Ha mindenki a szívében keres, és arra gondol, hogyan tudná a dolgokat jól csinálni, akkor azt mondom, hogy a társadalom stabillá válik és az emberiség erkölcsi színvonala újból emelkedni fog.

Amikor Taiyuan-ban elmagyaráztam a Fá-t és terjesztettem a művelési utat, volt egy tanítvány, aki 50 év felett járt már. A férjével jött a tanfolyamra. Amikor az utca közepén jártak, arra száguldott egy autó. Az idős hölgy ruháját hirtelen magával rántotta az autó oldaltükre. Több, mint tíz méteren keresztül húzta magával az autó, aztán a földre taszította. Az autó körülbelül húsz méter után állt csak meg. A vezető kiugrott az autóból és még barátságtalan is volt: „Hova nézel gyaloglás közben?” Az emberek manapság már csak ilyenek, ha valami történik, először másra terelik a felelősséget, mindegy, hogy rajtuk múlt vagy sem, nem vállalják. Az autóban ülő azt mondta: „Nézd már meg mennyire sérült meg, vigyük esetleg kórházba”. Akkor már világossá vált a helyzet a vezető számára: „Jól vagy? Megsérültél? Elviszünk a kórházba vizsgálatra”. A tanítvány lassan feltápászkodott a földről és azt mondta: „Semmi nem történt, menjetek tovább”. Leveregette magáról a port és ment tovább a férjével.

A tanfolyamon mesélte el nekem, nagyon örültem neki. A tanítvány Xinxingje tényleg emelkedett. Azt mondta nekem: „Tanárom, ma Fálun Dáfá-t tanultam; ha nem tanultam volna Fálun Dáfá-t, nem viselkedtem volna így”. Gondolj bele: Ő már nyugdíjas, manapság annyira magasak az árak, nincs is szociális segély már. Ezt az 50 éves hölgyet egy autó magával vonszolta és a földre zuhant. Hogy hol sérül meg? Mindenhol, a földön fekszik és nem tud többet felkelni. Kórházba vele, teljesen egyértelmű, hogy ott is marad és nem jön ki többet. Egy hétköznapi embernél ez valószínűleg így történne. De ő egy gyakorló, és nem így cselekedett. Azt mondjuk, hogy jó és rossz egyetlen egy gondolatból fakad, az ebben a gondolatban lévő különbség, különböző következményeket von maga után. Ilyen idősen, ha ez egy hétköznapi ember lett volna, sértetlen maradt volna? Még a bőre sem karcolódott meg. Jó vagy rossz egyetlen gondolatból fakad. Ott kellett volna feküdnie és mondania: „Oh, nem megy, itt is fáj, ott is fáj”. Akkor valószínűleg még a csontjai is eltörtek volna és az izmai is megbénultak volna. Akármennyi pénzt is adnának neki, mit érne vele, ha élete hátralevő részét a kórházban fekve tölti és nem tud többet felkelni? A kíváncsiskodók még csodálkoztak is, miért nem csikart ki pénzt az idős hölgy a vezetőből. A mai emberek erkölcsi normái teljesen elferdültek. A vezető tényleg túl gyorsan ment, de lehetséges az, hogy szándékosan gázolta őt el? Nem akaratlanul tette ezt? De a mai emberek már csak ilyenek. Ha nem csikarnak ki egy kevés pénzt sem, a kíváncsiskodók érzik ezt igazságtalannak szívükben. Azt mondom: Manapság nem lehet megkülönböztetni a rosszat a jótól. Ha valakinek azt mondod: Éppen valami rosszat csinálsz, nem hiszi el, mert az emberek erkölcsi normái megváltoztak. Egyesek nyereséghajhászok, mindent megtesznek azért, hogy pénzhez jussanak. „Ha valaki lemond érdekeiről, az Ég és a Föld meg fogják ölni”, ez már mottóvá vált!

Pekingben egy tanítvány egyszer elment a gyermekével vacsora után a Csianmen-re, a bevásárló negyedbe, sétálni. Láttak egy reklámautót, ami lottójátéknak csinált reklámot. A gyermeknek kedve volt játszani és akart egy sorsjegyet húzni. Na jó, húzzál egyet, adott a gyermeknek egy jüant és a gyermek ment húzni és megnyerte a második díjat, egy luxus gyermekbiciklit. A gyermek nagyon boldog volt. De hirtelen jött egy gondolat az apuka fejében: „Gyakorló vagyok, hogy törekedhetek ilyesmire? Megkapom ezt a pénzt igazságtalanul, mennyi De-t kell ezért adnom?” Azt mondta a gyermeknek: „Nem visszük el; ha akarunk egyet, megvesszük”. Erre a gyermek nagyon elégedetlen lett: „Én akartam, hogy vegyél egyet, de te nem vettél nekem, most én magam nyertem egyet, és nem hagyod, hogy elvigyem”. Sírt és bőgött a gyermek és nemet mondott. Semmi kiút, haza kell tolni a biciklit. Miután hazaért, minél jobban gondolt rá, annál jobban nem tetszett neki a dolog. „Adj neki egyszerűen pénzt”. De aztán megint mást gondolt: „A sorsjegy nincs már meg, ha pénzt viszek neki, nem osztaná el? Egyszerűen az üzletembe fektetem a pénzt”.

Szerencsére a munkahelyén sok Fálun Dáfá-gyakorló volt, a vezetőség is meg tudta érteni. Ha ez egy mindennapos környezetben történt volna, vagy egy normál munkahelyen, ahol azt mondod, hogy gyakorló vagy és nyertél egy biciklit, de nem akarod megtartani és a pénzt az üzletbe akarod fektetni, akkor azt gondolta volna a vezetőség, hogy elmebeteg vagy. A többiek is sokat beszélnének róla: „Rosszul sült el nála valami a gyakorláskor vagy elmebeteggé vált?” Azt mondtam, hogy az erkölcsi normák már teljesen elferdültek. Az 50-es vagy a 60-as években ez semmi nem lett volna, ez teljesen normális volt – senki nem csodálkozott volna miatta.

Azt mondjuk: Teljesen mindegy mennyire változott meg az emberiség erkölcsi normája, világegyetemünk tulajdonságai, Zhen, Shan, Ren, mindig változatlanok maradnak. Egyesek mondják, hogy jó vagy, de nem feltétlenül vagy tényleg jó; egyesek az mondják, rossz vagy, de ettől még nem feltétlenül vagy rossz, mert azok a mértékek, melyek alapján el lehet dönteni, hogy valaki jó-e vagy rossz, már elferdültek. Csak akkor jó egy ember, ha a kozmikus tulajdonságoknak felel meg, ez az egyetlen feltétel annak eldöntésére, hogy egy ember jó vagy rossz. Ez a világegyetem által így elfogadott. Annak ellenére, hogy az emberi társadalom nagyon megváltozott, hogy az emberiség erkölcsi normái gyorsan csúsznak lefelé, hogy a szokások a világon napról napra rosszabbak lesznek és hogy az emberek haszonlesők – a világegyetem változása nem követi az emberiség változásait. Egy művelőnek nem kell többet a hétköznapi emberek feltételei szerint cselekednie. Az nem megy, hogy aszerint cselekedj, amit egy hétköznapi ember helyesnek talál. Amit a hétköznapi emberek jónak tartanak, az nem feltétlenül jó; és az, amit rossznak tartanak, nem feltétlenül rossz. Egy olyan időben, melyben az erkölcsi mértékek elferdültek, egy ember, aki rosszat cselekszik és valaki ezt megmondja neki, nem hiszi el! Egy művelőnek a kozmikus tulajdonságok szerint kell ezt megítélnie, csak akkor lehet eldönteni, mi ténylegesen jó és mi ténylegesen rossz.

Guanding

A művelési körben létezik egy dolog, amit guandingnak neveznek. A guanding a buddhista tantrizmus művelési módszerének szertartása. Célja az, hogy egy személy a guanding után ne gyakorolja más iskolák útjait és hogy ez a személy egy iskolának az igaz tanítványaként legyen elismerve. Hogy ez miért olyan furcsa? A csigong gyakorlásánál is előbukkant ez a szertartás, a taoista művelési utaknál is alkalmaznak guandingot, tehát nem csak a tantrizmusban. Azt mondtam, hogy azok, akik a tantrista csigongot a tantrizmus neve alatt terjesztik a társadalomban, mind hamisak. Hogy miért mondom ezt? Mert a Tang-tantrizmus több mint ezer évvel ezelőtt eltűnt Kínából; nem létezik egyáltalán; a tibeti tantrizmus nyelvi nehézségek miatt nem lett soha igazán bevezetve a Han-területbe. Mindenekelőtt azért, mert ez egy titkos vallás, csak a templomokban és csak titkosan lehet művelni. Ezen kívül a mester is titokban utasít, vezet, hogy titokban művelje magát az adott tanítvány. Ha ez nem teljesíthető, akkor semmi esetre sem lehet továbbadni.

Sokan ezzel a szándékkal mentek Tibetbe: Fel akarnak keresni egy mestert és meg akarják tanulni a tibeti tantrizmust, hogy később csigong-mesterek lehessenek, hírnevet és gazdagságot szerezhessenek. Gondolj bele, az élő Buddha-lámák, akik az igazi tanításokat megkapták, nagyon erős természetfeletti képességekkel rendelkeznek, amikkel azok gondolataiban tudnak olvasni, akik a művelési utat akarják tanulni. Csak egy pillantás a szívbe és már tudja is, miért jött: Azért jött, hogy megtanulja ezeket a dolgokat, ami által később híres csigong-mesterré válhat, gazdaggá és híressé teheti magát, ezzel a Buddhához vezető utat szabotálva. Meg lehet ilyesmit engedni, hogy egy ilyen komoly művelési iskolát, ami Buddhát műveli, szabotálj, csak azért, mert csigong-mester akarsz lenni és mert hírnévre és gazdagságra törekszel? Mi a szándékod? Ezért nem adják át neki, nem kaphatja meg az igazi tanításokat. Természetesen nagyon sok templom létezik, így kap egy keveset a felületes dolgokból. Ha a szíve nem őszinte, ha csigong-mester akar lenni és rosszat akar tenni, akkor ez futit vonzhat magához. A futi-állat is rendelkezik Gonggal, de tibeti tantrizmussal nem. Azok, akik Tibetbe mentek, hogy Fá-t tanuljanak, talán ott maradnak és nem jönnek többet vissza, ők igazi művelők.

Érdekes, manapság a taoista művelési utaknál is beszélnek a guandingról. A taoista rendszerben meridiánokról van szó, minek alkalmazzák akkor a guandingot? Dél-Kínában tartottam tanfolyamokat, ahogy én tudom, főleg Guandong tartományban van nagyon sok kaotikus út, melyeknél a guandingról beszélnek. Hogy ez mit jelent? Guandingot csinál neked, a tanítványa leszel és akkor nem szabad más csigongot tanulnod, különben megbüntet, így csinálja. Ez nem eltérő a helyes úttól? Csak a gyógyítás és egészségmegőrzés dolgait terjeszti. A tömeg meg akarja tanulni ezt és egészséges testet akar. Miért csinálja ezt? Egyesek azt mondják, aki csigongját gyakorolja, mást egyáltalán nem gyakorolhat. Meg tud menteni másokat és lehetővé tudja tenni, hogy sikeresen műveljék magukat mások? Ez a tanítványok félrevezetése! Sokan csinálják ezt.

A taoista rendszerben nem tanítják, de mégis előbukkant egy guandinghoz hasonló dolog. Megállapítottam, hogy azoknak a csigong-mestereknek, akik a legerőteljesebben gyakorolnak guandingot, csak egy-két emelet magas a Gong-pillérjük. Egy igazán híres csigong-mester Gongja siralmas állapotba esett, ahogy látom. Százak és ezrek várakoznak sorban és ő guandingot csinál nekik. A Gongja korlátozott és csak ilyen magas, egy idő után lesüllyedt a Gongja aztán semmije nem maradt, mivel önti le a többieket a továbbiakban? Ez nem hazugság? Az igazi guandingnál az emberi csontok más dimenziókból szemlélve tetőtől talpig olyanok, mint a fehér jádekő. Ez azt jelenti, hogy a test Gonggal, magas energiájú anyaggal telik meg tetőtől talpig. El tudja érni ezt ez a csigong-mester? Nem tudja. Hogy mit tett? Természetesen nem űz feltétlenül valami vallásos dolgot. A cél az, hogy, ha csigongot tanulsz, egy vagy az övéi közül, részt kell venned a tanfolyamain, az ő dolgait kell megtanulnod. A cél az, hogy kihúzzon egy kis pénzt a zsebedből; ha senki nem tanul tőle, nem tud pénzt keresni.

Mint ahogy más buddhista művelési iskola tanítványai, a Fálun Dáfá-tanítványok is kapnak többször is guandingot a mestertől, de nem tudhatnak róla. Azok, akiknek van természetfeletti képességük, talán tudhatják; azok, akik erre érzékenyek, talán érezhetik, hogy alvás közben valami hirtelen meleg áramlat fut végig a testen a koponyától kezdve. A guanding célja nem az, hogy a Gongodat megnöveljük, a Gongodat saját magadtól műveled ki. A guanding egy erősítő módszer a tested tisztítására, a tested további tisztítására. A művelés tőled függ, a Gong a mestertől, ezért nem beszélünk a guanding formaságáról.

Egyesek űznek még olyasmit, mint a mester tisztelése. Ha már éppen erről beszélünk mondok valamit: Sokan szeretnének engem is mesterként tisztelni. A mostani idő más, mint Kína hűbéri társadalmában volt, térdepelve alázatosan tiszteletet kinyilvánítani már mestertiszteletnek számít? Ilyen formaságokat nem végzünk. Sokan közülünk így gondolkodnak: Alázatosan kifejezem tiszteletemet, égetek füstölőpálcikát, tisztelem Buddhát, a szívem még jámborabb, akkor növekszik a Gong. Azt mondom, ez nevetséges. Az igazi gyakorlás teljes mértékben az egyéni műveléstől függ, teljesen mindegy mit imádsz, nem segít. Nem kell Buddhát imádnod, nem kell füstölőpálcikát égetned; ha tényleg egy művelő mértékének megfelelően műveled magad, akkor örülni fog, ha csak lát. De ha kint mindig rosszat cselekszel és utána füstölőpálcikát égetsz neki, kinyilvánítod alázatos tiszteletedet, nem fogja magát jól érezni, ha csak rád néz is, ez nem éppen ez az alapelv? Az igazi művelés saját magadtól függ. Ma alázatosan tisztelted a mestert, és alig léptél ki az ajtón, máris azt csinálod, amit akarsz? Mire jó ez? Egyáltalán nem beszélünk a formalitásokról, még az is lehet, hogy tönkreteszed a hírnevemet!

Annyi mindent adtunk neked; azokat, akik ténylegesen művelik magukat és szigorúan a Dáfá szerint cselekszenek, tanítványként fogom vezetni. Amíg a Fálun Dáfá-t művelitek, tanítványként vezetünk titeket. De ha nem műveled magad, akkor semmit nem tehetünk. Ha nem műveled magad többé, miért van szükséged még rangra? Olyasmire, mint „Az első tanfolyam tanítványa”, „A második tanfolyam tanítványa”; tanítványainkhoz tartozol, ha csak a gyakorlatokat végzed? Tényleg a Xinxinggel szemben felállított mérték szerint kell művelned magad, csak akkor lehet egészséges a tested és csak akkor juthatsz el magasabb szintekre. Ezért nem beszélünk ilyen formalitásokról. Amíg műveled magad, iskolánk tagjainak egyikének számítasz. A Fá-testem mindent tud, mindent tud, amit gondolsz, mindent meg tud tenni, bármi is legyen az. Ha nem műveled magad, nem törődik veled; ha műveled magad, segít a végéig.

Egyes művelési utaknál a gyakorlók egyszer sem látták még mesterüket. Azt mondják, elég, ha valamelyik irányba alázatosan tiszteletet adsz és fizetsz neki egy pár száz jüant. Ez nem magad és mások becsapása? Ez az ember még szívesen is csinálja, védi ezt az utat és a mestert, és azt mondja másoknak, hogy nem szabad más utakat tanulniuk. Nagyon nevetségesnek találom. Mások olyasmit űznek, mint az ún. „a fejet megérinteni”, senki nem tudja, milyen hatás keletkezik a megérintés után.

Nem csak azok, akik a tantrizmus nevében művelési utakat terjesztenek, hamisak, hanem azok is, akik a buddhizmus egyik iskolájának nevében terjesztenek művelési utakat. Gondoljatok bele, a buddhizmus művelési módszere több ezer éve változatlan formával rendelkezik. Ha valaki ezt megváltoztatja, az buddhizmusnak számít még? A művelési út Buddha komoly művelése, ez különösen misztikus és csodálatos. Ha egy kicsit megváltoztatjuk, máris minden a feje tetejére áll. A Gong átváltozási folyamatai nagyon bonyolultak, az emberi érzések nem jelentenek semmit, az nem megy, ha valaki megérzései szerint műveli magát. A szerzetesek vallásos szertartásai az ő művelési módszerük. Minden iskolát egy nagy megvilágosult igazgat. Senki nem merte a mindenkori iskolákat tetszőlegesen megváltoztatni. Milyen belső értékkel és erénnyel rendelkezik egy kis csigong-mester, hogy az Urat és Mestert be meri csapni és meg meri változtatni a Buddha-művelési iskolát? Ha tényleg meg lehetne változtatni, még ugyanaz az iskola lenne? A hamis csigongot könnyen fel lehet ismerni.

A Xuanguan elhelyezése 

A Xuanguan elhelyezését (Xuanguan Shewei) a Xuanguan nyílásának (Xuanguan Yicsiao) is nevezik. „Az Elixír Könyvében”, a „Taoista Írásokban” és a „Fontos Útmutató a Testnek és Szellemnek”-ben talán találhatók hasonló kifejezések. De mi is ez valójában? Sok csigong-mester nem tudja elmagyarázni. Mert egy normál csigong-mester szintjén egyáltalán nem láthatja, nincs is neki megengedve, hogy lássa. Ha egy művelő látni akarja, az Égi Szemének a bölcsesség-szem magas szintjén is túl kell tartózkodnia, csak akkor láthatja. Az átlagos csigong-mesterek nem tudják elérni ezt a szintet, ezért nem láthatják. A művelési körben mindig is téma volt, hogy mi is az a Xuanguan, hol van a nyílás (Yicsiao) és hogyan is lehet elhelyezni. „Az Elixír Könyvében”, a „Taoista Írásokban” és a „Fontos Útmutató a Testnek és Szellemnek”-ben csak erről a témáról beszéltek és a lényeget egyáltalán nem mondták ki. Sok mindenről beszéltek, úgy, hogy teljesen összezavarodtál, mert a hétköznapi emberek a lényeges dolgokat nem tudhatják.

Ezen kívül elmondanám, hogy csak azért magyarázok el ilyen dolgokat, mert Fálun Dáfá-tanuló vagy: Semmi esetre sem kellene ilyen zavarodott csigong-könyveket olvasnod, ezzel nem a fent említett régi könyvekre gondolok, hanem a helytelen csigong-könyvekre, amiket a mai emberek írtak, még csak bele se lapozz. Ha egy gondolat hirtelen átfut az agyadon: „Aha, ennek a mondatnak van értelme”. Ahogy ez a gondolat bevillan, a futi kimászik a könyvből. Sok könyv futi irányítása és vezetése által íródott a hírnévre és gazdagságra törekvő szívről. Helytelen csigong-könyvből sok létezik, meglehetősen sok. Sokuk felelőtlen, egyesek futit, és minden lehető zűrzavaros dolgot leírnak. Még a fent említett régi könyveket és más, velük  összefüggésben álló régi könyvet sem kellene olvasnod, mert ez az egyre való koncentráció kérdését érinti, így nem lesz semmi zűrzavaros.

A kínai Csigong Egyesület vezetője elmesélt nekem valamit, amin nagyon nevettem. Ezt mesélte: Volt egy ember Pekingben, aki mindig csigong-előadásokra járt. Miután egy ideig előadásokat hallgatott, azt gondolta, hogy a csigong csak egy ilyen dolog. Mert mindenki egy szinten volt, és csak ilyen dolgokról beszéltek. Mint más hamis csigong-mesterek, ő is azt gondolta, hogy a csigong tartalma csak ennyi! Tehát jó, ő is akart írni egy csigong-könyvet. Gondolj bele, valaki, aki nem gyakorol csigongot, ír egy csigong-könyvet. Manapság a csigong-könyvek úgy keletkeznek, hogy te másolsz róla és ő másol rólad. Írt, írt, de a Xuanguanon túl nem jutott. Ki érti a Xuanguant? Még az igazi csigong-mesterek között sincs senki, aki értené. Megkérdezett egy hamis csigong-mestert. Nem tudta, hogy hamis volt, mert tulajdonképpen semmit nem értett a csigongból. De ha ez a hamis csigong-mester erre a kérdésre nem tudna válaszolni, nem derülne ki azonnal, hogy hamis? Ezért mert képtelenségeket mesélni, azt mondta, hogy a Xuanguan nyílása (Yicsiao) a pénisz csúcsán van. Ez nagyon nevetségesen hangzik. Ne nevess, a könyv megjelent a társadalomban is. Arra gondolok, hogy a mostani csigong-könyvek ennyire nevetségesek, tehát mit gondolsz, használ valamit, ha ilyesmit olvasol? Semmit nem használ, csak árt az embereknek.

Mit jelent a Xuanguan elhelyezése? Ha valaki a világi Fá művelése során elérte a középfokot, azaz, magas szintre művelte magát a világi Fá-ban, akkor nála elkezd kialakulni az ősgyermek. Az ősgyermek más, mint a kisded (yinghai), amiről mi beszélünk. A kisded kicsi, eleven és huncut. Az ősgyermek nem mozdul; ha az ősszellem nem tud rajta uralkodni, mozdulatlanul ül, a kezeivel pecsétet képez (jieyin) és egy lótuszvirágon ül a lótusztrónján. Az ősgyermek az elixírmezőben keletkezik. Ha kisebb, mint egy tűhegy, már lehet is látni.

Ehhez még elmagyarázok valamit, csak egy elixírmező létezik és az az alhas tájékán található. A huiyin akupunktúra-pont felett, a testen belül és az alhas alatt, pontosan ott van ez a mező. A Gong sok formája, sok természetfeletti képesség, tudás, a Fá-test, az ősgyermek, a kisded, sok-sok élőlény keletkezik ebben a mezőben.

Régebben egyes emberek, akik a Taot művelték, beszéltek felső-elixírmezőről, középső-elixírmezőről és alsó-elixírmezőről. Azt mondom, ez helytelen. Vannak olyanok is, akiknek a mesterei azt mondták, hogy ki tudja hány generáción keresztül adták át ezeket a dolgokat és a könyvekben is ez áll. Megmondom nektek, hogy régebben is létezett butaság. Habár sok éven keresztül adták át, ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül helyesek is. A kis világi utakat mindig is átadták a hétköznapi emberek között, de evvel nem lehet művelődni, ezek semmik. Magas-elixírmezőnek, közép-elixírmezőnek és alacsony-elixírmezőnek nevezik, evvel arra gondolnak, hogy ott, ahol elixír keletkezhet, ott elixírmező is van. Ez nem vicc? Ha egy ember gondolatai hosszabb ideig egy pontra koncentrálódnak, egy energiamassza, elixír keletkezhet. Ha nem hiszed, próbáld meg a gondolataidat a karjaidra koncentrálni és így maradni, egy idő után elixír képződik ott. Néhányan látták ezt és ezért mondják, hogy mindenhol van elixírmező. Ez még nevetségesebben hangzik. Szerinte az a hely, ahol elixír képződik, az éppen az elixírmező. Valójában az elixír, de nem elixírmező. De ha azt mondod, hogy mindenhol van elixír vagy magas elixír, közepes elixír, alacsony elixír, ezt lehet így mondani. De csak egy mező létezik, melyben tényleg megszámlálhatatlan Fá keletkezhet, éppen ez az a mező az alhas tájékán. Ezért helytelen, ha magas-elixírmezőt, közép-elixírmezőt és alacsony-elixírmezőt mondasz. Ahol az ember gondolatai egy kicsit tovább időznek, ott elixír keletkezik.

Az ősgyermek ebből az elixírmezőből fejlődik ki az alhas tájékán, lassanként egyre nagyobb lesz. Ha nagysága elérte egy pingpong-labda nagyságát, az egész fejformáját fel lehet ismerni, az orr és a szemek máris kinőttek. Ha akkora, mint egy pingpong-labda, egy kicsi kerek hólyag keletkezik a teste körül. Ha kialakult, az ősgyermekkel együtt nő tovább. Ha az ősgyermek kb. 10 cm, megjelenik a lótuszvirág egy szirma. Ha 12-15 cm, akkor a lótuszvirág majdnem mindegyik szirma kinyílt már, megjelenik a lótuszvirág virágszirmainak rétege, az aranyos ősgyermek ül az arany lótusztrónon, nagyon szép. Ez az elpusztíthatatlan Vadzsra-test. A buddhista rendszerben ezt Buddha-testnek nevezik; a taoista rendszerben ősgyermeknek.

Művelési iskolánkban mindkét testet műveljük és megőrizzük, a benti is átváltozik. Mint tudjátok, a Buddha-test nem jelenhet meg a hétköznapi emberek között. Nagy erővel mutatható csak meg alakja, egy hétköznapi ember szemei fényárnyékát láthatják. Ez a test az átváltozás után pont úgy néz ki, mint egy hétköznapi emberé. A hétköznapi emberek nem ismerik fel, keresztül tud hatolni a dimenziókon. Ha az ősgyermek eléri a 12-15 cm-t, akkor a léghólyag már olyan nagy, mint egy léggömb hártya-része, átlátszó. Az ősgyermek mozdulatlanul ül lótuszülésben. Ha a légburok akkorra elhagyja az elixírmezőt, kinőtte magát és érett, mint egy alma, mely magától esik le, ezért emelkedik felfelé. Ez az emelkedés egy nagyon lassú folyamat, de minden nap lehet látni, hogy mozog. Lassan mozog felfelé, emelkedik felfelé. Ha valaki pontosan figyelemmel kíséri, érezheti a létezését.

Ha eléri a tanzhong-pontot, egy ideig ott marad. Mert az emberi test rengeteg kivonatának, sok dolognak (a szív is itt található) a léghólyagban kell kialakulnia. Az esszencia megtölti a léghólyagot. Egy idő után megint elkezd felfelé emelkedni. Ha az ember nyakán halad keresztül, gátolva érzi magát, mintha összeszorultak volna az erei, nagyon kellemetlen nyomás, egy pár napig tart csak, aztán vége. Akkor eléri a fejtetőt, mi ezt felső-nivánnak nevezzük. Ugyan mondtuk, hogy eléri a nivánt, valójában azonban akkora, mint az egész agy, érezni fogod, hogy a fejed dagad. Mivel a niván az emberi élet döntő helye, az esszenciának a léghólyagban is képződnie kell. Aztán az Égi Szem csatornáján keresztül kinyomul, egy nagyon kellemetlen érzés. Annyira feszült, hogy az Égi Szem nagyon fáj, a taiyang-pont megdagad, a szemek is befelé nyomódnak, míg ki nem jön. Aztán a homlokon függ, ez a Xuanguan elhelyezése, ott függ.

Azok, akiknek az Égi Szeme nyitva van, még nem láthatják. Az Égi Szem ajtaja be van zárva, mert a buddhista és taoista művelési utaknak az a szándékuk, hogy meggyorsítsák egyes dolgok kialakulását a légburkon belül. Ott van két elülső ajtó és két hátsóajtó, mindegyik be van zárva. Mint a Mennyei Béke terén a nagy szárnyas ajtók, mindegyik oldalon van két nagy ajtó. Hogy a Xuanguan gyorsan kialakuljon, az ajtók be vannak zárva, kivéve speciális körülmények között. Azok, akik Égi Szemükkel láttak, nem láthatnak most, nem engedi őket látni. Miért függ ott? Mert testünk száz meridiánja ezen a helyen fut össze és most mind a száz meridiánnak a Xuanguanon keresztül kell mennie és aztán ki kell jönnie. Mindegyiknek keresztül kell mennie a Xuanguanon. A cél az, hogy még a Xuanguanban egy pár alap kialakuljon és hogy a Xuanguanon belül dolgok rendszerei is kialakulhassanak. Mert az emberi test egy kis világegyetem, egy kis világot képez, minden emberi esszencia benne alakul ki. Egy csomó adottság alakul ki, melyeket azonban még nem lehet teljes mértékben használni.

A különleges iskolák művelésénél a Xuanguan nyitva marad. Ha a Xuanguan kitörve jön, egyenes cső formája van, ami lassanként újra kerekké válik, ezért vannak mindkét oldalon nyitva a kapuk. Mivel a különleges iskolákban sem Buddhát sem Taot nem művelik, mindenki saját magát védi. A buddhista és a taoista rendszerben egyszerűen sok mester létezik, akik mind megvédhetnek téged, nem kell magad látnod, semmi nem fog történni. De a különleges iskoláknál ez nem így megy, saját magát kell mindenkinek megvédenie, ezért kell továbbra is látnia. De jelenleg csak úgy lát az Égi Szemével, mintha a távcső egyenes csövén keresztül tekintene kifelé. Miután kialakultak ezek a dolgok, kb. egy hónap múlva újra visszatér. Ha megint a fejben van, akkor ezt „a Xuanguan visszatér a pozíciójába”-nak hívják.

A visszajövetelénél is megint erősen megdagad, és kinyomul a yuzhen-ponton keresztül. Ez is nagyon kellemetlen, mintha a fej szét akarna robbanni, hirtelen jön ki; ha kijön, megkönnyebbül. Miután kijött, egy nagyon mély dimenzióban függve marad, test formájában létezik egy nagyon mély dimenzióban, ezért nem nyom alvás közben. Még egy valami: Ugyan a Xuanguan egy másik dimenzióban található, mégis a Xuanguan első elhelyezésekor olyan érzés keletkezik, hogy elmosódva látunk csak, mintha a szemeink be lennének valamivel takarva, nagyon kellemetlen. Mivel a yuzhen-pont egy nagyon fontos nagy helytállási vizsga, a Xuanguan sok fontos rendszert kell, hogy beépítsen oda, aztán megint elkezd visszatérni. Ez a Xuanguan Yicsiao valójában nem csak egy csiao-ra vonatkozik, hanem többször is cseréli a helyét. Miután visszajött a nivánba, elkezd lefelé haladni a testben a mingmen pontig. A mingmen pontnál újra kitör.

Az ember mingmen-pontja egy nagyon döntő pont, a taoista rendszerben ezt nyílásnak (csiao) hívják, nálunk helytállási vizsgának (guan). Ez egy nagy helytállási vizsga, ez tényleg egy vaskapu, vaskapuk megszámlálhatatlan rétege. Mint tudjátok, a testnek több rétege van, hús-vér testünk sejtjei egy réteget alkotnak, a bennük található molekulák egy újabb réteget jelentenek, atomok, protonok, elektronok, végtelen kicsi, végtelen kicsi, végtelen kicsi, a legkisebb részecskékig, minden réteg egy kaput jelent. Sok-sok természetfeletti képesség és a technikák sok-sok dolga el van zárva különböző kapuk mögött. Más művelési utaknál elixír képződik, ha az elixír felnyílik, a mingmen-pontnak kell először kinyílnia. Különben nem lesznek a természetfeletti képességek szabadon eresztve. Miután a Xuanguan ezeket a dolgokat a mingmen-pontra képezte, megint bemegy. Aztán megint visszatér az alhasba. Ez a Xuanguan visszahelyezése.

A visszahelyezés után nem a korábbi helyre tér vissza. Addigra az ősgyermek már elég nagy, a léghólyag beborítja az ősgyermeket és magába zárja azt. Együtt növekszik az ősgyermekkel. Rendszerint a taoista rendszerben meg van engedve az ősgyermeknek, hogy elhagyja a testet, ha akkora, mint egy hat- vagy hétéves gyermek, ez az ősgyermek születése. Az ember ősszelleme által irányítva ki tud jönni az ősgyermek és mozogni is tud. Miközben az ember teste mozdulatlanul meditál, kijön az ősszellem. Rendszerint a buddhista rendszerben nincs veszély az ősgyermekre nézve, ha akkora, mint az ember maga. Normális körülmények között az ősgyermeknek meg van engedve, hogy elhagyja a testet és kijöjjön. Addigra az ősgyermek akkora, mint maga az ember, a külső burok is nagyon nagy, már ki is nyúlik a testből – ez a Xuanguan. Mivel az ősgyermek ilyen nagy, természetes, hogy kinyúlik a testből.

Talán láttátok a Buddha-képeket a templomokban. A képeken a Buddhák mindig egy körön belül találhatóak, főleg a festett képeken mindig van kör ábrázolva, melyben egy Buddha ül. Sok Buddha-kép így néz ki, főleg a templomban lévő Buddha-képek néznek ki így. Miért ül a Buddha egy körön belül? Senki nem tudja pontosan elmagyarázni. Megmondom nektek, hogy ez éppen a Xuanguan. De most már nem „Xuanguan”-nak hívják, hanem „világ”-nak, de valójában nem lehet „világ”-nak nevezni, most még csak felszerelései vannak. Olyan, mint egy gyár, melynek csak felszerelései vannak, de még nem tud gyártani, energiára és nyersanyagra van szüksége, csak akkor tud gyártani. Néhány évvel ezelőtt sok művelő azt mondta: „A Gongom nagyobb, mint Bodhiszattváé, a Gongom magasabb, mint Buddháé”. A többieknek ez nagyon misztikusnak hangzott. Valójában az, amit mondtak, egyáltalán nem misztikus, a Gongnak nagyon magasra műveltnek kell lennie a földi világban.

Hogyan jönnek ahhoz, hogy magasabb a Gongjuk, mint egy Buddháé? Ezt nem lehet felületesen értelmezni. Gongja tényleg nagyon magas. Ha magas szintig művelte magát, Gongja a Gong felnyitása és a megvilágosodás előtt tényleg nagyon magas. A Gongjának felnyitása és megvilágosodása előtti pillanatban Gongjának nyolctized része megszakad, sőt, még Xinxingjének szintje is megszakad. Ezzel az energiával telítődik meg világa, saját világa. Mint tudjátok, a művelő, ha figyelembe vesszük a Xinxingjének mértékét, egész életén keresztül szenvedéssel és számos nehézség legyűrésével erősítette és művelte ki Gongját, ezért olyan különösen értékes. Megacélozta és kiművelte az embert egész életén keresztül megszámlálhatatlan szenvedéssel, ezért olyan különösen értékes. Ennek az értékes dolognak a nyolctized részével telítődik meg világa. Ezért, ha később sikeresen műveli magát, mindene meglehet, ahogy kinyújtja a kezét; kíván valamit, megkapja, mindent megkap, amit csak kíván, minden megvan a világában. Ez egy belső érték és erény, amit szenvedésen keresztül művelt ki.

Az energiának ez a fajtája minden dologgá átváltozhat. Ezért van meg mindene a Buddhának, amit akar, amit enni akar és amivel játszani akar, ő saját maga művelte ezeket ki, ez a Buddha-pozíció (fowei), nélküle nem tudja magát sikeresen művelni. Most tekinthető ez akár paradicsomának is, de Gongjának csak kéttized része áll rendelkezésére, hogy megvilágosodjon és hogy elérje a Taot. Habár Gongjának csak kéttized része maradt meg, nincs bezáródva a teste, vagy nincs is teste már, vagy átváltozott a magas energiájú anyagok által. Isteni képességei hatalmasnak mutatkoznak, összehasonlíthatatlanul hatalmasak. De ha a hétköznapi emberek között műveli magát, rendszerint le vannak zárva, nincsenek olyan nagy képességei. Akármilyen magas is lehet Gong-szintje, korlátozva kell, hogy legyen. De most megváltozott minden.