hu.FalunDafa.org

8. FEJEZET
 

Bigu

Néhányan felvetették a bigu kérdését. A bigu jelenség létezik. És nem csak a művelési körben, hanem az egész emberiség társadalmában is létezik. Egyesek nem esznek, nem isznak egy pár évig vagy akár több, mint tíz évig semmit, de mégis jól élnek. Egyesek a bigut egy bizonyos szint megtestesülésének tartják; egyesek a test kitisztulásának jelenségének tartják; mások magas szintű művelési folyamatnak tartják.

Valójában egyik sem egyezik. De akkor mi ez? A bigu egy különleges művelési módszer, melyet csak egy bizonyos helyzetben alkalmaznak. Milyen helyzetben alkalmazzák? Kína régi idejében, főleg a vallások alapítása előtt, sok művelő alkalmazott titkos vagy magányos művelési formákat, felmentek a hegyekbe vagy felmásztak barlangokba, hogy ott műveljék magukat és távol tartózkodtak az emberiségtől. Ha ezt az utat választották, az maga után vonta az élelmiszer-ellátás problémáját. Ha nem alkalmazták volna a bigu módszerét, egyáltalán nem tudták volna művelni magukat és éhen és szomjan kellett volna halniuk. Mikor Csongcsing-ből Wuhanba hajóztam a Jangce folyón, hogy ott is tanítsam a Fá-t, a Három Szakadék mindkét oldalán láttam barlangokat; sok híresebb hegységben is látni ilyen barlangokat. Miután felmásztak egy kötélen, elvágták a kötelet és a barlangban művelték magukat. Ha nem tudták magukat sikeresen művelni, meg kellett halniuk odabent. Víz, élelmiszer nélkül, ez egy különleges művelési módszer, amit ebben a nagyon különös helyzetben alkalmaznak.

Sok művelési út alkalmazta ezt a hagyományos folyamatot, így ezek is tartalmaznak bigut; sok művelési út nem tartalmaz bigut, a legtöbb művelési út, melyeket manapság terjesztenek a társadalomban, nem tartalmaznak bigut. Azt mondjuk, a gyakorlásnál egy iskolára kell koncentrálni, nem csinálhatsz egyszerűen magadtól valamit, ahogy azt te akarod. Jónak találod és te is bigut akarsz csinálni, de minek csinálsz bigut? Egyesek jónak találják és kíváncsiak rá, vagy azt gondolják, hogy már nagy képességeik vannak és dicsekedhetnek vele, mindenféle indulatú ember létezik. Ha valaki alkalmazza ezt a művelési módszert, akkor a saját energiáját használja fel a testében létrejövő hiány pótlására, tehát a nyereség nem takarja a veszteséget. Mint tudjátok, főleg miután megalakultak a vallások, teát és ételt vittek annak, aki a templomban meditált vagy elvonult művelődni, tehát ez nem az az ügy. Éppen azért, mert a hétköznapi emberek társadalmában műveljük magunkat, egyáltalán nem kell alkalmaznunk ezt a módszert. Ezen kívül nem is csinálhatod önkényesen, ha az iskolád ezt nem tartalmazza. De ha tényleg bigut akarsz csinálni, akkor menj és kezdd el. Ahogy én tudom, ez a jelenség akkor fordul elő rendszerint, ha egy mester magas szinten adja át útját, ha az embereket tényleg vezeti és ha iskolájában tényleg van bigu. De nem tudja népszerűsíteni, rendszerint arra tanítja a tanítványait, hogy titokban vagy magányosan műveljék magukat.

Manapság vannak olyan csigong-mesterek is, akik megtanítják másoknak a bigut. Meg tudták csinálni a bigut? Nem tudták megcsinálni. Ki csinál bigut? Ahogy látom, elég sokan kerültek kórházba és sokan kerültek életveszélybe. Hogyan történhetett ez? Talán nem létezik a bigu jelenség? De, létezik. De egy valamit hozzá kell tenni: Senkinek sem megengedett a hétköznapi emberek társadalmának állapotát szétzilálni, ez nem megengedett. Nem is kell mondanunk, hogy ha gyakorlás által sok ember nem enne és nem inna az országban – az is elég lenne, ha csak Csangcsun-ban nem ennének és nem innának az emberek, az sok fáradságot megspórolódhatna! Nem kellene többet a főzéssel törődni, a földművesek nagyon nehéz munkát végeznek a mezőkön, ha egyikőjük sem enne többet, akkor sokkal egyszerűbb lenne az egész: Evés nélkül dolgoznának. De lehetséges ez így? Ez akkor még egy emberi társadalom? Biztosan nem. Nem szabad a hétköznapi emberek társadalmát nagy mennyiségben ilyen dolgokkal megzavarni.

Amikor a csigong-mesterek a bigut terjesztették, sok veszély keletkezett. Egyesek egyszerűen makacsul ragaszkodnak a biguhoz, a hétköznapi emberek szíve és sok indulata még nincs eltávolítva; ha lát valami finomat, de nem eszi meg, a nyál összefut a szájában. Ha előkerül vágya, nem tud rajta uralkodni és nyugtalan lesz. Ha megjön az étvágya, akkor enni akar; máskülönben éhesnek érzi majd magát. De ha megeszi, ki kell öklendeznie, nem megy le neki, szellemileg feszült lesz és félni kezd. Sokan kerültek kórházba és sokan közülük tényleg életveszélyben vannak. Egyesek hozzám jöttek és megkértek arra, hogy intézzem el ezt a zűrzavart, de ilyesmivel nem akartam törődni. Egyes csigong-mesterek egyszerűen felelőtlenül viselkednek, senki sem hajlandó helyettük megoldani a gondokat.

Ezen kívül, ha problémáid alakulnak ki a bigunál, ez nem annak az eredménye, amit akartál? Azt mondjuk, hogy létezik, de ez sem egy magas szintű állapot sem egy különös visszatükröződés, ez csak a gyakorlás formája egy különös helyzetben, amit nem lehet népszerűsíteni. Sokan törekednek bigura és bigunak és fél-bigunak nevezik azt, sőt, fokokra is osztják. Egyesek azt mondják, hogy csak vizet isznak, mások azt mondják, hogy csak gyümölcsöt esznek, ez mind hamis bigu, biztos, hogy nem működik, egy pár alkalom után abbamarad. Azok, akik tényleg művelik magukat, a barlangban maradnak ennivaló és innivaló nélkül – ez az igazi bigu.

A csi lopása

Ha a csi lopásáról beszélünk, egyeseknek már meg is változik az arcszíne és félelemből nem mernek csigongot gyakorolni. Sokan nem mernek gyakorolni vagy nem mernek a csigonggal érintkezésbe kerülni, éppen azért, mert egyesek olyan jelenségekről beszélnek a művelési körben, mint a „művelési téboly” és a „csi lopása”. Ha nem léteznének ilyen mondások, talán több ember gyakorolna. Vannak olyan rossz Xinxinggel rendelkező csigong-mesterek is, akik speciálisan tanítják ezeket a dolgokat, miáltal a művelési körben nagy zűrzavar és káosz keletkezik. Valójában ez nem olyan rettenetes, mint ahogy azt ők mondták. Úgy látjuk, hogy a csi csak csi, akkor is, ha kaotikus ős-csinek, ilyen csinek vagy olyan csinek nevezed. Amíg egy ember testében még csi van, a gyógyítás és egészségmegőrzés szintjén található, ezért nem számít a gyakorlók közé. Amíg egy embernek még van csije, az azt jelenti, hogy az ember teste még nincs megtisztítva és még van beteg csije, ez biztos. Azok, akik lopják a csit, a csi szintjén találhatóak. Ki akar közülünk, gyakorlók közül, zavaros csit? Egy nem-gyakorló testének csije meglehetősen tisztátlan és a csigong gyakorlása során világosabbá válhat. A betegség helyénél nagy mennyiségű sűrű fekete anyag mutatkozhat meg. Ha tovább gyakorol, amíg tényleg el nem éri a gyógyítás és egészségmegőrzés állapotát, akkor a csi lassanként egy kicsit sárga lesz. Ha még tovább gyakorol, a betegségei megszűnnek, nincs is már csije és belépett a tejfehér test állapotába.

Ez azt jelenti tehát, hogy ha van csi, akkor van betegség is. Gyakorlók vagyunk, mire kellene nekünk a csi? A saját testet ki kell tisztítani, hogy akarhatna akkor még valaki zavaros csit! Biztos, hogy nem akar. Az, aki csit akar, a csi szintjén található. A csi szintjén nem tud különbséget tenni jó és rossz csi között, nincs ilyen képessége. Az igaz csit nem tudja mozgatni a test elixírmezőjén, az ős-csit csak magas Kung-Fuval rendelkező emberek tudják mozgatni. Nyugodtan hagyd, hogy lopja a zavaros csit, ennek nincs jelentősége. Ha a gyakorlásnál le akarom magam önteni csivel, csak rá kell gondolnom és a hasam már ki is domborodik.

A taoista iskolában tanítják a tianzi-karóállást, a buddhista iskolában a csi fejtetőn keresztüli megfogásáról és öntéséről beszélnek. A világegyetemben elég csi van, napokig öntheted magadra. Felnyitod a laogong-pontot és a baihui-pontot a fejed tetején, aztán beöntheted, az elixírmezőre koncentrálsz és beöntöd a kezeddel, rövid időn belül már tele is vagy. Tehát így telítődsz meg, de minek? Ha valaki a gyakorlás által sok csit kap, úgy érzi, hogy az ujjai és a teste megdagadtak. Elmennek mellette az emberek és egy mezőt éreznek körülötte – „Oh, tényleg jól gyakoroltál”. Azt mondom, ez semmi. Hol van a Gongod? Végül is csak csit gyakorolt. Akármennyi csivel is rendelkezhet valaki, az nem pótolja a Gongot. A csi gyakorlásának a célja az, hogy a belső csit a kintről jövő jó csire cseréljük és hogy ezáltal kitisztuljon a test. Miért raktározod el a csit? Ezen a szinten, minden alapvető változás nélkül, a csi nem Gong. Akárhány csit is loptál, csak egy nagy csi-zsák lettél, mire jó ez? Nem is alakult át magas energiájú anyaggá. Mitől félsz tehát? Hagyd hogy lopja a csit, ha tényleg ezt akarja.

Gondolj bele, ha a testnek van csije, akkor betegségei is vannak. Tehát ha lop, akkor nem lopja a beteg csit is? Egyáltalán nem tudja megkülönböztetni, mert azok, akik csit akarnak, a csi szintjén találhatóak, egyáltalán nincsenek képességeik. Az, akinek Gongja van, nem akar csit, az biztos. Ha nem hiszed, csinálhatunk egy viszgát is. Ha valaki tényleg csit akar lopni, csak állj ott és hagyd őt. A gondolataiddal öntöd magadba a csit a világegyetemből, miközben ő a hátad mögött áll és lop. Nézd csak meg, milyen jó ez: Sietteti a tested tisztulását, ezáltal megspórolod a csi kilökésének és beöntésének folyamatát. Az az indulat, melyet kibocsát rossz és mások dolgait lopja. Akkor is valami rosszat vett el, olyasmit tett, miáltal De-t veszít, ezért kell De-t adnia. Ezáltal kialakul egy körfolyamat: Ezen az oldalon elveszi a csidet, a másik oldalon De-t ad neked. Az, aki csit lop, nem tudja ezt. Ha tudná, nem merné ezt tenni!

Mindenkinek, aki csit lop, fakó lesz az arca, ez mindenkinél így van. Sokan gyakorolnak csigongot a parkokban és csak betegségeiket akarják eltűntetni, mindenféle betegségekkel rendelkeznek. Ha mások betegségeket gyógyítanak, el kell különíteniük a csit, de azok, akik a csit elveszik, nem különítik el, hanem ehelyett teletöltik vele a testüket. Mindenféle beteg csije van, testének belseje koromfekete. Állandóan De-t veszít, így a belseje és a külseje is fekete. Ha az, aki csit vesz el, tudná, hogy ilyen változások mennek végbe nála, és hogy De-t ad másoknak, és hogy ilyen butaságot csinál, biztos, hogy soha többet nem tenné ezt.

Néhányan nagyon misztikusan írták le: A tőlem jövő csit akár Amerikában is fogadhatod; a fal másik oldalán várva is fogadhatod, ha csit adok le. Egyesek nagyon érzékenyek és tényleg fogadják. De a csi nem ebben a dimenzióban mozog, hanem egy másik dimenzióban, a másik dimenzióban itt nem létezik fal. Miért nem tudod érezni, ha egyes csigong-mesterek a csit egy sima helyen adják le? Mert a másik dimenzióban itt egy akadály van. Tehát a csinek nincs nagy áthatolóereje, ahogy azt az emberek tartják.

Ami igazán hatni tud, az a Gong. Ha egy gyakorló le tud adni Gongot, akkor már nincsen csije. Amit lead, az magas energiájú anyag, ami az Égi Szemmel nézve egyfajta fény. Ha átadják valakinek a testébe, akkor azt izzó, forró érzés veszi körül, a hétköznapi emberekre is közvetlenül hathat. De kétségtelen, hogy a teljes gyógyítás célját nem lehet vele elérni, csak gátolt hatása van. Ha valaki tényleg megakarja gyógyítani a betegségeket, akkor muszáj természetfeletti képességekkel rendelkeznie, különböző betegségekhez különböző természetfeletti képességek tartoznak. A mikroszkopikus szinten a Gong minden részecskéje a te saját alakoddal azonos. Felismeri az embereket és intelligens, magas energiájú anyag; ha valaki ezt ellopja, akkor nála maradhat? Nem marad ott, mert nem annak a személynek a tulajdona. Mindenkivel, aki tényleg gyakorol és akiknél kialakult a Gong, törődik egy mester. A mester figyeli, hogy mit csinálsz. Ha elveszel másoktól dolgokat, ebben a mestered nem fog részt venni.

A csi gyűjtése

A csi lopása és gyűjtése nem olyan problémák, amelyeket magas szinten művelési utunk terjesztésénél megoldunk nektek. Ez azért van, mert szándékomban áll helyreigazítani a művelés hírnevét, szándékomban áll valami jót tenni. Olyan rossz jelenségeket fogok felfedni, melyeket korábban még senki nem magyarázott el. Azt akarom, hogy mindannyiatok ismerje, mert úgy gondolom, hogy így néhány ember nem fog többet rosszat cselekedni. Azok az emberek, akik nem ismerik a csigongot, félnek beszélni róla.

Elegendő csi létezik a világegyetemben, egyesek égi yang-csiről és földi yin-csiről beszélnek. Te is a világegyetem egyik eleme vagy és nyugodtan gyűjtheted a csit. De egyesek nem a világegyetemből gyűjtik a csit, hanem megtanítják másoknak, hogyan kell a növényektől elvenni a csit. Még össze is foglalták a tapasztalatait: A jegenyefa csije fehér, az erdei fenyőé sárga. Azt is leírja, hogyan és mikor kell őket gyűjteni. Mások azt mondják: „Az ajtóm előtt állt egy fa és elvettem a csijét úgy, hogy el is pusztult”. Milyen képesség az ilyen? Ez nem rosszcselekedetnek számít? Mint tudjátok, az igaz művelésnél a jóindulatú információkra és a kozmikus tulajdonságokhoz való igazodásra teszünk hangsúlyt, nem kellene akkor a Shan kérdésére ügyelnünk? A kozmikus tulajdonságokhoz igazodni, Zhen, Shan, Ren, ügyelni kell a Shanra. Növekedhet a Gongod, ha állandóan rosszat cselekszel? Megszűnhetnek-e a betegségeid? Ez nem ellentmondásos velünk, művelőkkel? Ez is ölésnek számít, rossz cselekedet! Egyesek talán azt mondják: „Egyre misztikusabban beszélsz, állatot ölni ölésnek számít, és növényeket elpusztítani is ölésnek számít”. Valójában ez így van. A buddhizmusban a reinkarnáció hat útjáról beszélnek, a reinkarnáció hat útjának körforgásában talán növény leszel, a buddhizmusban pontosan így mondták. Mi nem így beszélünk róla, de mi is azt mondjuk, hogy a fáknak életük van. És nemcsak, hogy életük van, hanem kifinomult gondolatokkal is rendelkeznek.

Egy példa: Az Egyesült Államokban élt egy ember, aki elektronikával foglalkozott és megtanította másoknak, hogyan kell használni a hazugságvizsgálót. Egy nap olyan ötlete támadt, hogy egy agávéra köti a hazugságvizsgáló két pólusát. Aztán megöntözte a növény gyökerét vízzel. Röviddel ezután észrevette, hogy a hazugságvizsgáló tűje egy görbületet rajzolt. Ez a görbület pontosan arra a görbületre hasonlított, ami akkor jelenik meg, ha az emberi agyban nagyon rövid ideig lelkesültség és öröm keletkezik. Nagyon meg volt lepődve, hogy a növényeknek vannak érzéseik. Ki akart szaladni az utcára, hogy azt kiáltsa: „A növényeknek vannak érzéseik!” Ettől az eseménytől hajtva mindjárt további kutatásokat és sok-sok kísérletet végzett.

Egyszer egymás mellé állított két növényt és hagyta, hogy egyetemistái közül egy széttaposson egyet a növények közül. Aztán egy szobába állította a másik növényt és rákötötte a hazugságvizsgálót. Öt egyetemistát küldött be a szobába. Az első négy egyetemistánál semmi reakciót nem mutatott a növény. Mikor viszont belépett a szobába az az egyetemista, aki összetaposta a másik növényt, még nem is volt a növény közelében, máris egy gyors kanyart írt a tű, ami csak abban a pillanatban rajzolódik ki, ha egy ember félni kezd. Nagyon meg volt lepődve! Ez az esemény egy nagy kérdést vetett fel: Nagyon régóta azon a véleményen vagyunk, hogy az emberek a magasrendű élőlények és rendelkeznek érzékszervekkel, amikkel fel tudnak ismerni dolgokat, és hogy agyuk van, amivel elemezni tudnak. De hogyan tudnak a növények dolgokat felismerni? Talán vannak érzékszerveik? Ha valaki korábban azt mondta volna, hogy a növényeknek vannak érzékszerveik, gondolataik és érzéseik és hogy felismerik az embereket, ezt babonának tartották volna. De ez nem minden, néhány területen, úgy tűnik, meg is haladják a mai embert.

Egy nap rákötötte a hazugságvizsgálót a növényre, aztán azt gondolta: „Milyen kísérleteket végzek itt? Meggyújtom a leveleit tűzzel, hogy lássam milyen reakciói vannak”. Ezt csak gondolta, de még mielőtt a növényt megégette volna, a tű egy gyors kanyart írt le, ami abban a pillanatban rajzolódik, ha egy ember veszélyben van és segítséget kér. Ezt az érzék feletti természetfeletti képességeket korábban „gondolatolvasásnak” nevezték és ez egy rejtett képesség, az ember egy ösztöne. De a mai emberiség már degenerálttá vált, újból kell magad művelned, az eredethez, a valódhoz és az eredeti természetedhez kell visszatérned, csak akkor birtokolhatod újra. De neki már megvan ez a képessége és tudja, mire gondolsz. Ez nagyon misztikusan hangzik, de ez egy igazi tudományos kísérlet volt. Különböző kísérleteket végzett a távvezérlés természetfeletti képességét is beleértve. Tanulmányainak nyilvánosságra hozatala nagy feltűnést keltett az egész világon.

Az összes ország botanikusai végeznek ezen a területen kutatásokat, országunk is végez kutatásokat, ez már nem számít babonának. A napokban mondtam, hogy azok a dolgok, amiket az emberiség manapság feltalált és felfedezett, elegendők ahhoz, hogy átírjuk a mai tankönyveket. De a hagyományos nézetektől befolyásolva nem akarják az emberek ezeket elismerni, nincs is senki, aki ezeket rendszerezné.

Északkelet-Kínában egy parkban láttam, hogy egy csoport fenyőfa el volt pusztulva. Ki tudja, egyesek mit gyakoroltak ott, hemperegtek a földön aztán lábbal és kezekkel összegyűjtötték a csit. Nem tartott sokáig, és a fenyőfák sárgává váltak és elpusztultak. Hogy valami jót vagy valami rosszat tettél? Szemszögünkből nézve, ez ölésnek számít. Gyakorló vagy és így jó embernek kell lenned, mindig a kozmikus tulajdonságokhoz kell magad igazítani és a rossz dolgokról le kell mondanod. A hétköznapi emberek szemszögéből nézve sem számít ez jó cselekedetnek, hanem a nyilvános tulajdon megrongálásának, a zöld terület és az ökológiai egyensúly tönkretételének számít. Teljesen mindegy, melyik szemszögből ítéljük meg, ez nem jócselekedet. A világegyetemben elég csi van, azt nyugodtan gyűjtögetheted. Elég energiája van annak, aki gyakorlás által egy bizonyos szintet elért, tényleg össze tudja gyűjteni egy csoport növény csijét, csak meg kell lóbálnia kezeit. De ez nem több, mint csupán csi, mire jó az, akármennyi csit is gyűjtött? Egyesek a parkokban nem is csinálnak mást. Azt mondja: „Nincs szükségem gyakorlatokra, elég, ha járás közben meglóbálom a kezem és már kész is vagyok a gyakorlással”. Elég, ha csit kap, véleménye szerint a csi a Gong. Ha mások a közelébe mennek, érzik, hogy az egész teste hűvös. A növények csije nem a yinhez tartozik? A gyakorlók a yin és yang kiegyenlítéséről beszélnek, de az ő testén a fenyőfa gyantáját lehet érezni és még azt gondolja, hogy jól gyakorolt.

Aki gyakorol, Gongot kap

Az „aki gyakorol, Gongot kap” kérdése egy nagyon döntő kérdés. Amikor egyszer valaki a Fálun Dáfá előnyeiről kérdezett engem, azt válaszoltam, hogy a Fálun Dáfá lehetővé teszi, hogy a Gong által nemesedjenek a gyakorlók, és így a gyakorlás ideje is lerövidül; megoldja azt a problémát, hogy ha valakinek nincs ideje gyakorolni, akkor is nemesedik a Gong által. Ezzel egy időben ez tényleg a Xinxing és a test kettős művelése. Anyagi testünk nagyon erőteljesen meg fog változni. A Fálun Dáfá legnagyobb előnyeit korábban nem magyaráztam el, először ma beszélünk róla, mert ez egy nagyon nagy kérdést érint történelmi háttérrel és az érintett területek a művelési körben is elég nagyok. A történelem folyamán senki nem merte felfedni, senkinek nem is volt szabad felfednie. De az sem megy, ha most nem magyarázom el.

Egyes tanítványok azt mondták: „Li Hongzhi Mester minden szava égi titok, elárulja az égi titkokat”. De mi az embereket tényleg magas szintre vezetjük, így ez az emberek megváltása. Vállalni fogjuk érted a felelősséget és át tudjuk venni ezt a felelősséget, ezért ez nem számít az égi titkok elárulásának. De ha valaki felelőtlenül beszél ezekről, az az égi titkok elárulása. Ma a nyilvánosság elé fogjuk hozni ezt az elvet, úgy értem az „aki gyakorol, Gongot kap” elvét. Ahogy látom, minden mai művelési út, beleértve a buddhista és taoista rendszereket és a különös iskolákat is minden korból, az ember a melléktudatát műveli, a melléktudat kap Gongot. Az a melléktudat, amiről itt beszélünk, a saját gondolkodásra vonatkozik. Tisztában kell lenned vele, hogy mit gondolsz és mit teszel, ez az igazi éned. Hogy mit tesz a melléktudat, azt egyáltalán nem tudod. Habár ugyanabban az időpontban született, mint te, ugyanaz a neve, mint neked, ugyanazt a testet birtokolja, mint te és ugyanolyan a külseje, mint neked – valójában ő nem te vagy.

A világegyetemben létezik egy alapelv: Aki veszít, nyer is; aki műveli magát, az Gongot kap. Minden idők minden művelési útjánál meg lett tanítva az embereknek, hogyan essenek transzba, és hogy semmire se gondoljanak. Aztán mély meditációba kell esni úgy, hogy a végén nem tudsz semmiről. Egyeseknek egy háromórás meditáció olyan volt, mintha csak egy pillanat lett volna, mások még csodálják is meditációs képességét. Tényleg gyakorolt, vagy sem? Egyáltalán nem tudja még ő maga sem. Főleg a taoista művelési utaknál mondták: A shishen meghal, az ősszellem megszületik. A shishen, amiről ők beszélnek, nálunk főtudatot jelent; azt az ősszellemet, amiről ők beszélnek, mi melléktudatnak nevezzük. Ha a shishened tényleg meghal, akkor tényleg meghalsz és a tudatod tényleg nem létezik többé. Más művelési utakból egyesek azt mondták nekem: „Tanár, gyakorláskor nem ismerem meg a családom”. Mások azt mondták: „Nem vagyok olyan, mint a többiek, akik korán reggeltől késő estig szorgalmasan gyakorolnak. Ha haza jövök, lefekszem a heverőre, aztán kijön az énem és gyakorol. Fekve nézem, hogyan gyakorol”. Ezt nagyon szomorúnak találom, de ugyanakkor mégsem annyira szomorúnak!

Miért a melléktudatot váltják meg mások? Lü Dongbin azt mondta: „Inkább az állatokat váltsuk meg, mint az embereket”. Tényleg nagyon nehéz az embereknek felismerniük, mert az emberek a hétköznapi emberek társadalmában el vannak tévedve és mert nem tudják levetni szívüket az anyagi érdekek miatt. Ha nem hiszed, majd meglátod, hogy néhányan újra hétköznapi emberek lesznek, ha kimennek a csarnokból a tanfolyam után; ha valaki megsérti vagy hozzáér, nem tágít. Egy idő után nem tekinti magát egyáltalán gyakorlónak. A történelem során sok Tao-művelő látta, hogy nagyon nehéz az embereket megváltani, éppen ezért, mert az ember tudata zavart. Egyeseknek jó megvilágosodási képességük van és felismerik, ha csak egyszer is utalnak rá. Néhányan nem hisznek benne, mindegy, hogyan magyarázod el, azt gondolja, hogy nagyot mondasz. Olyan sokszor hangsúlyoztuk, hogy művelnie kellene a Xinxingjét, de ha megint a hétköznapi emberek között van, azt csinál, amit akar. Úgy gondolja, hogy a hétköznapi emberek között néhány konkrét, megérinthető és megfogható érdek mégis praktikus és muszáj ezeket megtartania. A Fá, amit a Tanár elmagyarázott ugyan értelmesnek hangzik, de nem megvalósítható. Az ember tudatát lehet a legnehezebben megváltani, de a melléktudat más dimenziókban jelenségeket lát. Ezért gondolják mások: „Miért kell mindenképpen a főtudatodat megváltanom? A melléktudat is te vagy. Az nem ugyanaz, ha őt váltom meg? Mindkettő te vagy, mindegy, ki kapja meg, mindkét esetben te kapod meg”.

Elmagyarázom konkrét művelési módszereiket. Ha valaki a távolba látás természetfeletti képességével rendelkezik, talán a következőket láthatja: Ha meditálsz, azonnal látni fogod, hogy huss, az egyik Te, aki ugyanúgy néz ki, mint te, kilövel a testedből. Megpróbálod megkülönböztetni őket, de melyik vagy te valójában? Ott ül. Azt látod, hogy miután kiment, egy olyan dimenzióban műveli magát mestere vezetése alatt, amit a mestere fejlesztett ki. Ez lehet a múlt társadalmi formája, ez lehet a jelen társadalmi formája és ez lehet egy társadalmi forma más dimenziókban. Megtanítják neki a gyakorlást, sok szenvedést tűr el, mindennap egy-két órát. Ha a gyakorlás után visszajön, te is kijössz a meditációból. Ez azokra vonatkozik, akik látnak.

De ha valaki ezt nem látja, az még szomorúbb. Anélkül, hogy tudna magáról, két órán át meditált zavart fejjel, aztán kijön a meditációból. Egyesek alszanak, két-három órát alszik egyfolytában, teljes mértékben átengedik magukat másoknak. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor időközönként meditálnak, minden nap egy bizonyos ideig meditálnak. Léteztek olyanok is, akik ezt egyszerre intézték el. Talán hallottatok már arról, hogy Bodhidharma kilenc évig ült egy fal előtt. Régebben sok olyan szerzetes élt, akik több tíz évig ültek egy helyben. Történelmi feljegyzések szerint a leghosszabb idő több, mint 90 év volt, de léteztek még hosszabbak is. A szemhéjakon a por már nagyon vastagon állt és fű nőtt ki a testen, de ők még mindig csak ültek. A taoista rendszerben is beszéltek erről egyesek, főleg a különleges művelési utaknál beszéltek az alvásról. Több tucat évig aludt valaki egyhuzamban, anélkül, hogy kijött volna a meditációból és anélkül, hogy felébredt volna. De ki gyakorolt? A melléktudata ment ki és gyakorolt. Ha láthatott, akkor látta, hogy a melléktudata mesterének vezetése alatt gyakorolt. A melléktudat is nagy karmával tartozhatott és a mesternek nem volt meg a képessége a karmát teljesen megszűntetni. Ezért azt mondta neki: „Gyakorolj itt jól, én elmegyek és nemsokára visszajövök, itt várj rám”.

A mester pontosan tudta, mi fog történni, mégis így kellett tennie. Végül démonok jelennek meg, hogy megijesszék őt vagy átváltoznak szép nőkké, hogy elcsábítsák – minden lehetséges dolog megtörténhet. Látta, hogy ez tényleg nem indítja meg a szívét, mert a melléktudatnak elég könnyű magát művelnie. Tudhatja a valót. Ekkor nagyon mérgesek lesznek a démonok és meg akarják őt ölni. Bosszúból tényleg megölték, úgy, hogy minden tartozása kiegyenlítődött. Miután megölték a melléktudatot, felszállt füst formájában. Egy nagyon szegény családba született újjá. Kicsi kora óta sok szenvedést kellett eltűrnie. Mikor megértette a dolgokat, jött a mester. Természetesen nem ismerte fel. A mester felnyitotta az elraktározott emlékezetét természetfeletti képességekkel és egyszer csak emlékezett: „Csak nem a mester?” A mester azt mondta neki: „Eljött az idő, hogy gyakorolj”. Így adta tovább neki a mester sok év után a dolgokat.

Aztán azt mondta neki a mester: „Sok ragaszkodásod van, menj vándorolni”. A vándorlás nagyon fájdalmas, a társadalomban vándorolni. Ennivalóért kell koldulni, mindenféle emberekkel találkozni, akik kinevetik a másikat, szitkozódás és zaklatás. Minden lehetséges dologgal találkozhat. Gyakorlónak tekintette magát és helyesen kezelte az emberi viszonyokat, megőrizte és állandóan emelte a Xinxingjét; a hétköznapi emberek különböző javainak csábításánál megindíthatatlan maradt a szíve. Majd sokévi vándorlás után visszatért. A mester azt mondta neki: „Már elérted a Taot és eljutottál a megvilágosodáshoz. Ha nincs mit tenned, menj vissza rendet rakni és légy kész elmenni; ha van még mit tenned, intézd el a dolgokat a hétköznapi emberek között”. Így jött vissza a melléktudata sok év után. Visszatértekor az ősszellem is kijött ezen az oldalon a meditációból, a főtudat felébredt.

De tényleg nem művelte magát, hanem a melléktudat művelte magát, ezért a melléktudat kap Gongot. De a tudatodnak is keserű volt, az egész fiatalkorát végigülte, élete hétköznapi emberként, véget ért. Mi a teendő? Érezte, hogy Gongot gyakorolt ki és hogy természetfeletti képességeket kapott, miután kijött a meditációból. Ha betegségeket akar gyógyítani, vagy valami mást akar tenni, megteheti, a melléktudat minden kívánságát teljesíti. Mivel ez a személy a főtudat, a tudat uralja a testet, és ő dönt. Ezen kívül olyan sokáig ült ott, élete letelt. A halál után a melléktudat elmegy, mindenki megy a maga utjára. A buddhizmus szerint ennek a személynek megint a reinkarnáció hat útjának körforgásába kellett mennie. Nagy De-t gyűjtött, mert ebből a testből egy nagy megvilágosult művelődött ki. Mi a teendő? Talán a következő életében magas beosztású hivatalnok lesz vagy sok pénze lesz. Ez csak így történhet. Nem művelte magát hiába?

Sok fáradságunkba került megkapni a beleegyezést ennek a dolognak a nyilvánosságra hozatalára. Egy ősrégi titkot tártam fel, a titkok titkát, amit semmi esetre sem szabad felfedni. Felfedtem minden idők különböző művelési módszereinek gyökerét. Nem megmondtam, hogy nagyon mély történelmi háttereket érint? Ezek az okok. Gondolj bele, melyik művelési rendszerben, melyik iskolában nem ezen a módon művelődnek? Ide-oda műveled magad, de nem kapsz Gongot. Nem vagy sajnálatra méltó? De kinél panaszkodhatsz? Az emberek úgy elvesztek, hogy már nem is ismerik ezt fel – teljesen mindegy, hogyan utalsz is rá, nem használ. Ha magas szinten magyarázzák el nekik, akkor az számukra misztikus; ha túl alacsony szinten magyarázzák el, akkor nem tudnak feljebb jutni felismerés által. Habár így magyarázom el, még mindig akadnak olyanok, akik azt akarják, hogy gyógyítsam meg betegségeiket. Tényleg nem tudom, hogy mit mondjak erre. A művelésről beszélünk, ha valaki magas szintre műveli magát, csak akkor tudunk vele törődni.

Művelési iskolánkban a főtudat kapja a Gongot. De ha azt mondod, hogy a főtudat kapja a Gongot, máris megkapja a főtudat a Gongot? Ki engedi ezt meg? Ez nem megy így, ehhez előfeltételek szükségeltetnek. Mint tudjátok, iskolánk művelésénél nem térünk ki a hétköznapi emberek társadalma elől, nem térünk ki a konfliktusok elől és nem is menekülünk el a konfliktusoktól; a hétköznapi emberek bonyolult környezetében tisztának és ébernek kell lenned, tiszta értelemmel húzod a rövidebbet az érdekek kérdésében; ha valaki elveszi hasznodat, nem küzdesz és veszekszel érte, mint mások; a Xinxing különböző zavaró tényezőinél a rövidebbet húzod; ebben a nehéz helyzetben edzed akaratod és emeled a Xinxinged. A hétköznapi emberek rossz gondolatainak minden befolyásán felülemelkedsz.

Gondolj bele, nem te vagy az, aki tiszta értelemmel szenvedést tűr el, nem a főtudatod az, aki áldozatot hoz? Nem tiszta értelemmel veszítetted el azokat a dolgokat, amiket a hétköznapi emberek között veszítettél el? Akkor Gongot kell kapnod – aki veszít, az nyer. Ez az oka annak, amiért nem távolodunk el ebben az iskolában a hétköznapi emberek bonyolult környezetétől. Miért kell a hétköznapi emberek konfliktusaiban művelődnünk? Éppen azért, mert mi magunk is Gongot akarunk kapni. A jövőben azoknak a tanítványoknak, akik hivatásosan művelik magukat a templomokban, a hétköznapi emberek közé kell menniük.

Egyesek azt mondják: „Más művelési utaknál nem ugyancsak a hétköznapi emberek között művelik magukat?” De mindannyian arra valók, hogy a gyógyítást és az egészségmegőrzést népszerűsítsék. A nyilvános iskolák közül egy sincs, ami tényleg magas szintre művelne azokon kívül, amiket egyes tanítványoknak adnak csak át. Azok, akik tényleg tanítványokat vezetnek, már elmentek a tanítványokkal együtt, hogy titokban adják nekik tovább. Olyan sok év telt el, ki magyarázta el a nyilvánosság előtt? Senki. Az iskolánkban így magyarázzuk el, mert ez egy művelési módszer és ezen a módon kapunk Gongot. Ezzel egy időben iskolánkban ezer meg ezer dolgot kap a főtudatod, hogy te magad is kapj Gongot. Azt mondom, hogy olyasmit tettem, amit előttem senki nem tett meg, megnyitottam a legnagyobb kaput. Némelyek megértették szavaimat, semmi misztikusat nem mondtam. Van egy szokásom: Ha tizem van, csak egyet mondok. Mondhatod, hogy dicsekszem. Valójában csak egy kis részét mondtam el. A szintek közti hatalmas különbség miatt nem magyarázhatok el semennyit a még magasabb szintű és mélyrehatóbb Dáfá-ról.

Iskolánknál pontosan ezen a módon művelődünk, hogy te magad kapd meg a Gongot, ez az első alkalom az Ég és a Föld teremtése óta, utána is nézhetsz a történelemben. Az a jó benne, hogy te magad kapod meg a Gongot, de ez nehéz is. Az a legnehezebb, hogy kiemelkedj a hétköznapi emberek bonyolult környezetéből és az emberek közötti összetűzésekből a Xinxingre vonatkozóan. A neheze abban rejlik, hogy a hétköznapi emberek hasznánál tudatosan a rövidebbet húzod, hogy megindítja-e a szívedet a személyes haszon vagy sem; hogy megindítja-e a szívedet az emberek közötti harc és intrika vagy sem; hogy megindítja-e a szíved, ha a családtagjaid, rokonaid és jó barátaid szenvednek vagy sem és hogy hogyan ítéled ezt meg – a gyakorlónak nagyon nehéz dolga van! Valaki azt mondta nekem: „Tanár, elég, ha valaki jó ember a hétköznapi emberek között, ki tudja magát magas szintre művelni?” Nagyon szomorú voltam, amikor ezt hallottam! Nem válaszoltam neki semmit. Nagyon sokféle Xinxing létezik. Amilyen magas szinten felismeri, olyan magas szinten ismeri fel. Ha megérti, meg fogja kapni.

Lao-ce azt mondta: „A Tao egy olyan út, melyet követni lehet, de ez nem egy közönséges út”. Ha mindenhol meg lehetne találni és valaki így sikeresen művelhetné magát vele, nem is lenne értékes többet. Iskolánkban hagyjuk, hogy te magad kapd meg a Gongot, ezért kell a lehető legjobban megfelelnünk a hétköznapi embereknek, ez nem azt jelenti, hogy tényleg el fogsz veszíteni valami anyagi dolgot. De ebben az anyagi környezetben kell emelned a Xinxinged. Pontosan ez a praktikus benne. Iskolánk a legpraktikusabb, anélkül, hogy kolostorba kellene vonulnunk, a hétköznapi emberek között műveljük magunkat. És a neheze is éppen abban rejlik, hogy a hétköznapi emberek bonyolult környezetében művelődünk. Mégis ez a legjobb is, mert ez elősegíti, hogy Gongot kapjunk. Ez a döntő iskolánkban, ma elmondtam ezt nektek. Miközben a főtudat Gongot kap, természetesen a melléktudat is kap Gongot. Hogy miért? Tested minden információjánál, intelligens lényénél és sejtjénél növekszik a Gong, természetes, hogy akkor nála is növekszik a Gong. De az kétségtelen, hogy soha nem lesz magasabb szinten, mint te, te vagy az úr és ő a Fá őrzője.

Ha már erről a pontról beszélünk, mondanék még nektek valamit. Művelési körünkben nem kevés olyan ember létezik, akik mindig is magas szintre akarták magukat művelni. Mindenhova elmentek, hogy megtalálják a Fá-t. Nagyon sok pénzt adtak ki, és mindenhova elutaztak, hogy híres mestereket keressenek fel, de nem találtak egyet sem. A hírnév nem jelent feltétlenül tisztaságot. Végül hiába utaztak mindenfelé, időt és pénzt fecséreltek el, anélkül, hogy kaptak volna valamit. Ma egy olyan jó művelési utat tártunk fel előtted, odanyújtottam neked és az ajtód elé hoztam. Csak tőled függ, hogy tudod-e magad művelni, hogy meg tudod-e valósítani. Ha meg tudod valósítani, műveld tovább magad; ha nem tudod megvalósítani és nem tudod magad művelni, akkor mostantól nem is kell a művelésre gondolnod. A démonokon kívül – akik becsapnak téged – senki nem fog tanítani, később nem is fogod magad művelni. Ha én nem tudlak benneteket megmenteni, akkor senki sem tud. Ha manapság az igaz utak egy igaz mesterét meg akarod találni és tanulni akarsz tőle, ez nehezebb, mint a Mennybe-menetel. Egyáltalán nincs senki már, aki evvel törődne. A Végső-Dharma Idejében még a magas szintek is a végső-Jie-ben találhatóak. Senki nem tud törődni a hétköznapi emberekkel. Ez itt a legkedvezőbb művelési iskola, ezen kívül itt közvetlenül a világegyetem tulajdonságait gyakoroljuk, a leggyorsabb és legrövidebb út ez, ami egyenesen az emberi szívre irányul.

Az égi kör

A taoista Iskolában beszéltek a nagy és a kis égi körről, elmagyarázzuk, mi is az az égi kör. Az az égi kör, amiről rendszerint beszélnek, a Ren és a Du meridiánok összekötése. Ez az égi kör egy felületes égi kör és nem számít, a gyógyításhoz és az egészségmegőrzéshez tartozik és kis égi kör a neve. Létezik még egy fajta égi kör, ami sem kis égi kör sem nagy égi kör, ez az égi kör egyik formája a meditálásnál. A test belsejében kezdődik, egyszer körbe megy a niván-palota körül és lejön, a test belsejében az elixírmezőig megy és köröz egyszer, aztán megint felmegy. Ez egy belső körforgás és tényleg egy égi kör a meditációban a művelésnél. Miután ez az égi kör kialakul, egy nagyon erős energiafolyam képződik. Aztán száz meridián fut össze egy meridiánon keresztül, miáltal minden más meridián felnyílik. A taoista rendszerben az égi körről beszélnek, de a buddhizmusban nem. Miről beszéltek a buddhizmusban? Amikor Sákjamuni a Fá-ját terjesztette, nem beszélt a Gongról. Ugyan nem beszélt a Gongról, de művelési útjánál létezett a művelés átalakuló folyamata. Milyen irányba haladnak a meridiánok a buddhizmusban? A baihui-pontnál kezdődik és spirálformában megy le a fejtetőtől, végül e módszer által, több száz meridián kerül mozgásba és nyílik fel.

A tantrizmusban is ezt a célt szolgálja a középmeridián. Egyesek azt mondják, hogy nem létezik középmeridián. De akkor hogyan művelhető ki a tantrizmusban a középmeridián? Valójában az emberi test több mint tízezer meridiánnal rendelkezik, keresztül-kasul helyezkednek el, mint a véredények, de több van belőlük, mint a véredényekből. A belső szervek között nincsenek véredények, csak meridiánok. Merőlegesen és függőlegesen a fejtetőtől a test különböző részéig össze lesznek kötve a meridiánok. Talán eleinte nem lesznek egyenesek, de össze lesznek kötve és fel lesznek nyitva. Fokozatosan ki fognak szélesedni és lassan egy egyenes meridiánt fognak alkotni. Ez a meridián a saját tengelye körül forog és megmozgat néhány gondolatbeli kereket, amik vízszintesen forognak. A cél itt is az, hogy a test minden meridiánja felnyíljon.

Fálun Dáfá-nk azt a formát használja, ahol egy meridián magával húz száz meridiánt. Már kezdetben felnyílik száz meridián és ezek egy időben forognak majd. Azonnal nagyon magas szinten gyakorlunk, elkerüljük az alacsony szintű dolgokat. Egy meridián magával húz száz meridiánt – egyeseknél egy egész életen át való gyakorlás sem elegendő ahhoz, hogy mindegyiket felnyithassák; egyeseknek évtizedekig kell művelniük magukat, nagyon nehéz. A művelési útnál mondták, hogy nem lehet egy életen belül sikeresen művelődni; nagyon sok magas szintű és mélyreható nagy Fá-nál meghosszabbodik a művelők élete. Talán nem a test műveléséről beszélünk? Az életet meg lehet hosszabbítani, hogy művelődjünk, a művelés nagyon hosszú ideig tart.

A kis égi kör tulajdonképpen a gyógyításra és egészségmegőrzésre szolgál, a nagy égi kör pedig a Gong gyakorlására – ez azt jelenti, hogy ő már igazából műveli magát. A taoista rendszer nagy égi köre nem olyan erőteljes, mint a mienk, mely egyszerre száz meridiánt nyit fel. A taoista rendszerben a nagy égi kör forgása során csak bizonyos meridiánok mozognak, a három yin- és a három yang-meridián a kezeken, a saroktól a lábakon keresztül a hajig futnak, egyszer teljesen a test körül. Ez a nagy égi kör körforgása. A nagy égi kör már az igazi gyakorláshoz tartozik, ezért nem terjeszti sok csigong-mester. Amit ők terjesztenek, azok csak a gyógyítás és egészségmegőrzés dolgai. Egyesek ugyan elmagyarázták a nagy égi kört, de nem ültettek be neked semmit és te magadtól nem tudod felnyitni őket. Ha nem adnak neked semmit és egyedül kell felnyitnod a meridiánjaidat, sok szerencsét! Ez olyan, mintha tornagyakorlatokat végeznénk ... Felnyithatja ez valaha is? „A művelés tőled függ, a Gong a mestertől” - csak akkor lehet ilyen hatása, ha teljes belső „szerkezeteket” ültetünk be neked.

A taoista Iskolában az emberi testet mindig is egy kis világegyetemnek tekintették, azon a véleményen voltak, hogy a világegyetem olyan nagy kívül, mint belül; ahogy kívülről mutat, úgy néz ki a belseje is. Elképzelhetetlennek tűnik és nem is lehet olyan könnyen megérteni. A világegyetem olyan nagy, hogyan lehetne az emberi testtel összehasonlítani? Elmagyarázunk egy alapelvet: A mai fizika az anyag alkotórészeit kutatja, a molekulákat, az atomokat, az elektronokat, a protonokat, a quarkot egészen a neutrinókig, de milyen méretű, ha tovább megyünk lefelé? Tovább nem is láthat a mikroszkóp. Melyik a legkisebb részecske, ha ez továbbmegy? Ezt nem lehet tudni. Valójában az a kis rész, amit a mai fizika felismert, még nagyon messze van a világegyetem legkisebb részecskéjétől. Ha az ember nem rendelkezik evvel a halandó testtel, akkor szemei fel tudják nagyítani a dolgokat és látják a mikroszkopikus dolgokat is. Minél magasabb a szint, annál többet látsz a mikroszkopikus szinten.

Sákjamuni beszélt saját szintjén a háromezer világ elméletéről, ami abból áll, hogy ebben a tejútrendszerben léteznek emberek hús-vér testtel, mint ez az emberiség. Azt is mondta, hogy egy homokszem háromezer világot tartalmaz. Ez megegyezik a modern fizika ismereteivel. Létezik különbség aközött, ahogyan az elektron az atommag körül kering, és ahogyan a Föld a Nap körül kering? Ezért mondta Sákjamuni, hogy mikroszkopikusan nézve egy homokszemben háromezer világ létezik, olyan, mint egy világegyetem, amiben élet és anyag létezik. Ha ez igaz, gondolj bele, létezik a világokon minden homokszemben még több homokszem? És létezik ebben a homokszemben minden homokszemben még háromezer világ? Létezik a háromezer világban a homokszemben minden homokszemben még több homokszem? Ez a kérdés a végtelenségig nyúlik tovább. Ezért mondta Sákjamuni, habár már elérte a Tathágata szintet: „Kívül határtalanul nagy, belül határtalanul kicsi.” Annyira hatalmas, hogy nem láthatta a világmindenség szélét és annyira kicsi, hogy nem érzékelhette az ősanyag legkisebb részecskéjét.

Néhány csigong-mester azt mondja: „Egy pórusban léteznek városok, ahol vonatok és autók közlekednek”. Ez nagyon misztikusan hangzik. De ha ezt a tudomány szemszögéből értjük és kutatjuk, akkor megállapítjuk, hogy ezek a szavak nem misztikusak. Mikor az elmúlt napokban az Égi Szem felnyitását magyaráztam, sokan ezt a jelenséget látták az Égi Szem felnyitásánál: Egy alagúton keresztül rohantak kifelé a homlokaikon, azt hitték, hogy soha nem fogják tudni elérni a végét. Úgy érezték mindennap a gyakorlás közben, mintha kifelé futnának ezen a hosszú úton, melynek mindkét oldalán hegyek és folyók voltak. A futás közben városokon keresztül haladtak és nagyon sok embert láttak. Azt hitték, hogy ez illúzió. De mi is ez? Nagyon tisztán láttak és ez nem volt illúzió. Azt mondom, ha az emberi test mikroszkopikusan tényleg ilyen hatalmas, ez nem volt illúzió. A taoista rendszer gyakorlásánál az emberi testet mindig is világegyetemnek tekintették. Ha tényleg egy világegyetem, akkor a homlok és a tobozmirigy közti távolság több mint száznyolcezer li. Indulj csak neki, a távolság nagyon nagy.

Ha a művelésnél fel van nyitva a nagy égi kör, akkor a művelőnél egy természetfeletti képesség keletkezik. Milyen természetfeletti képesség? Mint tudjátok, a nagy égi kört „Ég és Föld forgásnak”, meridián égi körnek vagy „folyami hajó forgásnak” is nevezik. Már nagyon alacsony szinten is képződik a nagy égi kör körforgásánál egy energiaáramlat. Ez lassanként egyre sűrűbb lesz és egyre magasabb szintekké alakul át, egy nagysűrűségű energiavonallá válik. Ez az energiavonal köröz. Miközben köröz, látjuk az Égi Szemmel nagyon alacsony szinten, hogy ki tudja cserélni a csi helyét a testen belül: A szív csije a belekhez megy; a máj csije a gyomorhoz... mikroszkopikusan láthatjuk, hogy valami nagyon nagy dolgot szállít. Ha ez az energiavonal a testből kimegy, akkor az a szállítás képessége. Az, akinek erős a Gongja, nagy dolgokat is tud szállítani, ezt „nagy szállításnak” nevezzük. Az, aki gyenge Gonggal rendelkezik, kis dolgokat tud szállítani, ezt pedig „kis szállításnak” hívjuk. Ez a szállítás képességének formája és keletkezése.

A nagy égi kör közvetlenül tartalmazza a Gong gyakorlását. Tehát ez idézi elő a Gong különböző állapotait és formáit. Egy nagyon különös állapotot fog nálunk előidézni. Hogy milyen állapotot? Talán olvastátok ezt a mondatot az olyan régi könyvekben, mint „Az istenségek életrajza”, „Az Elixír Könyve”, „Taoista Írások” vagy „Fontos Útmutató a Testnek és Szellemnek”: „Fényes nappal az Égbe emelkedni”. Ez azt jelenti, hogy egy ember világos nappal fel tud repülni. Megmondom nektek, hogy egy ember valójában már akkor is a levegőbe emelkedhet, ha a nagy égi köre nyitva van, ilyen egyszerű ez. Egyesek azt gondolják, hogy elég sok ember létezik, akiknek nyitva van a nagy égi köre sokévi gyakorlás után. Azt mondom, az nem misztikus, hogy több mint százezer ember ezt az állapotot el tudja érni, mert a nagy égi kör végül is a gyakorlás kezdete.

De akkor miért nem láthatjuk, hogy ezek az emberek a levegőbe emelkednek? A hétköznapi emberek társadalmának állapotát nem szabad megzavarni, nem megengedett a hétköznapi emberek társadalmi formáját csak úgy önkényesen elpusztítani vagy megváltoztatni. Hogy lehetne a lehetséges, hogy mindenki a levegőbe repüljön? Ez még akkor mindig a hétköznapi emberek társadalma lenne? Ez a főok; másrészről pedig az emberek nem azért vannak a hétköznapi emberek között, hogy emberek legyenek, hanem azért, hogy visszatérjenek a valóhoz, az igazhoz. Ez a megvilágosodási képesség kérdése is. Ha valaki látja, hogy sok ember repülni tud, ő is művelni fogja magát, akkor már nem létezik többet a megvilágosodási képesség kérdése. Ezért nem mutathatod meg másoknak önkényesen, ha elérted ezt az állapotot a művelésed során, mert másoknak is művelniük kell magukat. Miután a nagy égi kör felnyílt, ha csak az ujjhegy, a lábujjhegy vagy valamely hely le van zárva, máris nem tudsz a magasba emelkedni többet.

Ha a nagy égi kör röviddel a felnyitás előtt van, előfordul egy állapot, ami egyes emberek testét állandóan előredönti a lótuszülésben. Mivel a hát jobban felnyílt, érzik, hogy a hát különösen könnyű és az elülső rész nehezebb; egyesek hátradőlnek, ez azt jelenti, hogy a hát nehéz és az elülső rész könnyű. Ha az egész tested felnyílt, felfelé fogsz ugrándozni és olyan érzésed lesz, mintha emelkednél és elhagynád a talajt. Ahogy tényleg fel tudsz majd emelkedni, nem hagyják ezt – de ez nem abszolút. A természetfeletti képességek a gyermekeknél és idősebb embereknél fordul elő, a gyermekeknek nincsen ragaszkodásuk, az idősebb embereknek, főleg az idősebb hölgyeknek sincs ragaszkodásuk, náluk könnyen előfordulhatnak a természetfeletti képességek és könnyen meg is tudják őket tartani. Ha a férfiak, főleg a fiatal férfiak, természetfeletti képességeket kapnak, nem tudják elkerülni az érvényesülésre vágyó szívet, talán eszközként bevetik a konkurencia ellen a hétköznapi emberek között. Így nem létezhetnek; akkor sem, ha kiművelték őket, le kell őket zárni. Ha egy hely le van zárva, akkor az ember nem tud felemelkedni. Persze ez nem azt jelenti, hogy ez az állapot egyáltalán nem fog nála többet előfordulni. Talán megengedik neked, hogy egyszer kipróbáld, egyesek továbbra is megtarthatják.

Ez a szituáció olyan helyeken fordult elő, ahol tanítottam. Amikor Shandongban tanfolyamot adtam, Jinanból és Pekingből is voltak ott tanítványok. Egyesek megkérdeztek: „Tanár, mi történik velem? Járásnál mindig el akarom hagyni a földet, otthon alvás közben felemelkedem az ágyból, sőt még a paplanom is velem emelkedik a magasba, mindig felemelkedem a magasba, mint egy légballon”. Mikor Guiyanban tanfolyamot adtam, jelen volt egy idősebb sok éve gyakorló tanítvány. A szobájában két ágy volt, mindkét oldalon egy-egy. Meditált az ágyon és érezte, hogy felemelkedik. Kinyitotta a szemét és azt látta, hogy a másik ágyhoz repült. Azt gondolta: „Vissza kell, hogy menjek”. Aztán visszarepült.

Egy Csingdao-i tanítvány az ebédszünet alatt meditált az ágyon, senki nem tartózkodott a szobában. Ahogy meditált, elkezdett erősen ugrándozni felfelé, egy méternél magasabbra. Miután magasba emelkedett, újra leesett. Felemelkedett majd megint leesett, úgy, hogy a paplan leesett a földre. Egy kicsit lelkes volt és félt is, egész idő alatt fel-le emelkedett. Végül csengettek, munkába kellett mennie. Azt gondolta: „Nem szabad senkinek megmutatnom! Mit csinálok itt? Gyorsan abba kell hagynom”. Aztán abbahagyta. Így tudnak magukon uralkodni az idősebb emberek. Ha ez egy fiatal ember lett volna és munkába csengettek volna: „Gyertek, nézzétek, repülök”. Az, hogy nem tud az érvényesülési vágyán uralkodni, most jön ki: „Nézzétek csak, milyen jól gyakoroltam, tudok repülni”. Ahogy dicsekszik vele, máris eltűnik a képesség, ilyesminek nem szabad megtörténnie. Nagyon sok ilyen példa létezik, ez különböző térségeken fordult elő a tanítványokkal.

Nálunk már a kezdetekben fel van nyitva száz meridián. Ezekben a napokban 80-90% érte el azt az állapotot közülünk, hogy könnyednek érezték magukat és nincsen betegségük. Ezzel egy időben azt mondtuk, hogy ezen a tanfolyamon nemcsak hogy eléred azt az állapotot, hogy kitisztul az egész tested, hanem nagyon sok dolgot beültetünk a testedbe, hogy a Gong a tanfolyam alatt máris kialakuljon nálad. Ez azt jelenti, hogy felemellek és előre viszlek. A tanfolyamon a Fá-t magyarázom el és mindenkinek a Xinxingje fokozatosan emelkedik. Sokaknak közülünk az lesz az érzésük, miután kilépnek ebből a csarnokból, mintha máris új emberré váltak volna. A világnézeted garantáltan megváltozott már, most már tudod, hogyan viselkedj a jövőben, és nem leszel többet zavarodott, ez garantáltan így van. Ez azt jelenti, hogy a Xinxingünk lépést tartott.

Ha a nagy égi körről beszélünk: Ugyan nem fogsz a magasba emelkedni, de nagyon könnyűnek fogod érezni a tested, járás közben azt fogod érezni, hogy a szél kíséri minden lépésed. Korábban már egy-két lépés után elfáradtál, most nagyon könnyűnek érzed magad, mindegy milyen messze mész; biciklizésnél úgy tűnik, mintha valaki előre tolna; és teljesen mindegy, hány lépcsőfok van előtted, nem leszel fáradt, ez garantáltan így van. Akik ezt a könyvet olvassák és maguktól művelődnek, ők is elérhetik azt az állapotot, amit el kell érniük. Én ilyen vagyok: Amit nem akarok megmondani, azt nem kell megmondanom, de amit mondok, annak igaznak kell lennie. Főleg e körülmények között, ha a Fá elmagyarázása közben nem az igazat mondom, hanem valami misztikusat, ha nem célzottan beszélek, hanem könnyelműen csak úgy mondok valamit, akkor az azt jelenti, hogy egy gonosz utat terjesztek. Nekem sem könnyű ezt a dolgot tenni, mert a világegyetemben mindenki figyel, ezért nem csinálhatsz hibát.

Ha a hétköznapi emberek tudják, hogy létezik egy ilyen égi kör, az már elég is nekik, de valójában ez nem elég. Kell, hogy legyen az égi körnek egy másik mozgási iránya, hogy a test lehetőleg gyorsan alakuljon át magas energiájú anyaggá. Ennek tested minden meridiánját mozgásba kell hoznia, a neve maoyou-égi kör, erről alig tud valaki valamit. A könyvekben lehet ezt a kifejezést olvasni, de senki nem magyarázta el, nem mondanak neked semmit. Csak körülírják az elméletet, ez a titkok titka. De itt mindent el fogunk magyarázni. A baihui-pontnál kezdődik (de a huiyin-pontnál is kezdődhet), aztán a yin és yang-oldal határvonalán halad végig a fülszélektől lefelé, aztán a vállak mentén lefelé, minden ujjon végigfut. Aztán a test oldalán fut végig, a saroktól felfelé a combok belső oldalán. Aztán a másik combnál lefelé fut és a saroknál, a test másik oldalán fut felfelé. Aztán megint minden ujjon végigfut – tett egy kört a fejtetőig, ez a maoyou-égi kör. Mások erről könyveket tudnak írni, én csak egy-két szóban magyaráztam el. Úgy gondolom, hogy ez nem tartozik az égi titkokhoz, de mások nagyon értékesnek tartják az ilyen dolgokat és egyáltalán nem magyarázzák el. Csak akkor magyarázzák el a maoyou-égi kört, ha tényleg vezetnek tanulókat. Habár elmagyaráztam, de senkit nem kellene, hogy vezessen vagy hajtson a gyakorlás során; ha így gyakorolsz, az már nem a Fálun Dáfá-nk. Ha tényleg magas szintre műveled magad, akkor tétlen vagy és semmilyen gondolatmeneted sincs – minden készen van beléd ültetve. Mindez magától képződik, ilyen belső szerkezetek művelnek téged, maguktól köröznek, ha eljött az ideje. Egy nap a gyakorlásnál a fejed oldalra fog dőlni. Ha a fej oldalra dől, akkor abba az irányba forognak; ha a fej a másik irányba dől, akkor abba az irányba forognak, mindkét irányba forognak.

Miután felnyílt a kis és a nagy égi kör, billegni fogsz a meditáció közben, ez egy olyan jelenség, melynél az energia átáramlik. A Fálun-égi kör gyakorlásánál nálunk ez ugyanígy van, ugyanígy gyakorlunk, de valójában magától köröz, akkor is, ha nem gyakorolsz. Örökre forog, a gyakorlásnál csak ezt a működést erősíted. Nem megmondtuk, hogy a Fá műveli az embereket? Észreveszed, hogy égi köröd állandóan köröz. Ugyan nem gyakorolsz, de a csi-mechanizmus, amit kívülről ültettek beléd, tehát a külső nagy meridián vezeti a testedet gyakorlásra, ez mind automatikus. Az ellenkező irányba is körözhet, mindkét irányba köröz és mindig felnyitja a meridiánokat.

Mi a célja az égi kör felnyitásának? Az égi kör felnyitása önmagában nem a gyakorlás célja. Akkor is, ha nyitva van az égi köröd, ez semmit sem jelent. Tovább kell művelned magad. A cél az, hogy száz meridiánt az égi kör formája által egyetlen meridián húzzon magával, és hogy a test minden meridiánja nyitva legyen. Azon vagyunk, hogy ezt megtegyük. Ha tovább gyakorlunk, egyesek észreveszik majd a nagy égi kör forgásánál, hogy a meridiánok a gyakorlás által egyre szélesebbé válnak, mint az ujjak, a belseje nagyon széles. Mivel az energia is nagyon erős lett és miután kialakult az energia-áramlat is, nagyon szélesek lesznek és nagyon világosak is. De ez még semmi. Milyen fokig kell gyakorolni? A test minden meridiánja lassanként egyre szélesebb lesz és az energia egyre erősebb és mindig világosabb. Végül a több mint tízezer meridián egy egésszé fonódik össze úgy, hogy meridiánok és akupunktúra pontok nélkül is elérhető ez az állapot, az egész testben eggyé válnak, ez a végleges célja a meridiánok felnyitásának. A cél az, hogy az ember teste teljesen átalakuljon magas energiájú anyaggá.

Ha valaki odáig gyakorolta magát, akkor a teste teljesen átalakult magas energiájú anyaggá. Ez azt jelenti, hogy elérte a világi Fá művelésének legmagasabb szintjét. A hús-vér teste már elérte a művelés határát. Ha elértél eddig a pontig, akkor egy másik művelési állapot jön elő. Hogy milyen állapot? Nagyon tartalmas Gong alakult ki nála. A hétköznapi ember testének művelésénél minden emberi természetfeletti képesség (rejtett képesség) ki fog alakulni, minden ki fog fejlődni. De a hétköznapi emberek között a művelésnél a legtöbb le van zárva. Ezen kívül a Gong-pillér is elég nagyra nőtt. A Gong minden formája megerősödött a hatalmas Gong által és nagyon erőteljesek lettek. De ezek csak dimenziónkat tudják befolyásolni, más dimenziókat nem, mert ezek csak olyan természetfeletti képességek, amik a hétköznapi ember hús-vér testének művelése által jöttek elő. Ezek nagyon tartalmasak, minden dimenzióban megtalálhatóak, és a test különböző megjelenési formái más dimenziókban nagyon erősen megváltoztak. Azok a dolgok, amiket ez a test a dimenziók különböző szintjein hordoz, eléggé tartalmasak és eléggé félelmetesen néznek ki. Egyeseknek mindenhol szem van a testén, minden pórus szem, dimenzionális mezőjének egész területén létezhetnek szemek. Mivel ez egy buddhista művelési út, egyesek testén mindenhol a Bodhiszattvák és Buddhák alakja látható. A Gong különböző fajtáinak formái nagyon tartalmasak lettek, ezen kívül nagyon sok élőlény is megjelenik.

Ebben a helyzetben ki fog alakulni egy művelési állapot, melynek „három virág összegyűlik a fej fölött” a neve. Ez egy figyelemre méltó állapot és nagyon feltűnő is. Az is láthatja, akinek az Égi Szeme csak alacsony szinten van nyitva. A fejtetőn három virág keletkezik, az egyik közülük a lótuszvirág, de nem az anyagi terünkben lévő lótuszvirág, a másik két virág is más dimenziókból származik, nagyon szépek és csodálatosak. A három virág az óra járásával megegyező és ellentétes irányba forog és még önmaguk körül is forognak. Mindegyik virágnak van egy pillérje, ami olyan vastag, mint a virág átmérője. A három nagy pillér a Földtől az Égig emelkedik, de ezek nem Gong-pillérek, egyszerűen csak így néznek ki, nagyon misztikus és csodálatos. Meg fogsz ijedni, ha majd látod őket. Ha valaki idáig művelte magát, akkor annak a teste fehér és tiszta és a bőre is nagyon finommá vált. A művelés legmagasabb formáját érte el a világi Fá-ban. De ez még nem a határ, tovább kell magad művelni és előre haladni.

Ha valaki továbbra is előre halad, akkor a világi Fá és a világontúli Fá közötti átmeneti szintre ér, ez a tisztafehér test (vagy kristályfehér test) állapota. Ha a test a világi Fá legmagasabb formájáig művelődött, akkor az nem jelent mást, minthogy az ember hús-vér teste a legmagasabb formává alakult át. Ha valaki tényleg elérte már ezt a formát, akkor az egész teste csak magas energiájú anyagokból tevődik össze. Miért hívják tisztafehér testnek? Mert már elérte az abszolút tisztaságot. Az Égi Szemmel nézve az egész test átlátszó, mint az üveg; ha valaki odanéz, nem lát semmit. Ez az állapot fog előfordulni. Pontosan kifejezve tested már Buddha-testté vált, mert egy olyan test, ami magas energiájú anyagból tevődik össze, más, mint a mi testünk. Addigra minden természetfeletti képesség és minden technika, ami a testben kialakult, egyszerre elhagyja a testet és egy nagyon mély dimenzióba lesznek elraktározva. Már nem használnak semmit. Onnantól kezdve semmit nem használnak, csak arra szolgálnak, hogy azon a napon, amikor sikeresen művelted magad és elérted a Taot, visszatekintesz művelési folyamatodra és talán előhozod őket és még egyszer megnézed magadnak. Most már csak két dolog van ott: A Gong-pillér marad, meg az ősgyermek, ami már nagyon nagyra nőtt. De ez a két dolog egy nagyon mély dimenzióban található, egy hétköznapi ember nem látja alacsony szintű Égi Szemével, csak azt látja, hogy ennek az embernek a teste átlátszó.

A tisztafehér test állapota csak egy átmeneti szint. Ha valaki tovább műveli magát, akkor ténylegesen belép a világontúli Fá művelésébe, amit a Buddha-test művelésének is neveznek. Az egész test Gongból áll, az ember Xinxingje már stabil. Újra elkezd gyakorolni és a természetfeletti képességek újra előtűnnek, de már nem természetfeletti képességeknek nevezik őket, hanem isteni erőknek, az összes dimenziót befolyásolják és határtalanul hatalmasak. Miközben állandóan műveled magad, magadtól is tudni fogod, hogy hogyan művelj dolgokat magasabb szinteken és milyenek a művelés megjelenési formái.

A buzgóság

Nos, beszéljünk egy dologról, ami szintén a buzgósághoz tartozik. Sokan hosszú ideig gyakoroltak csigongot és vannak olyanok is, akik ugyan nem gyakoroltak csigongot, de egész életükben az igazságot, az élet igazi értelmét keresték és erre sokat gondoltak. Ahogy Fálun Dáfá-nkat tanulják, hirtelen sok-sok kérdést megértenek, amit mindig is meg akartak érteni, de soha nem találtak rá választ. Talán gondolataik felemelkednek és nagyon izgatottak lesznek, ez biztos. Tudom, hogy egy igaz művelő megérti, milyen jelentős is ez és becsülni is tudja. De gyakran előfordul egy probléma: Izgatottságából szükségtelen buzgóság alakul ki, ez ahhoz vezet, hogy magaviselete, a hétköznapi emberek társadalmában az emberekkel való érintkezésben, és a hétköznapi emberek társadalmában abnormális lesz. Azt mondom, ez nem fogadható el.

Művelési utunk legtöbb gyakorlója a hétköznapi emberek társadalmában fog gyakorolni. Nem vághatod el magad a hétköznapi emberek társadalmától, tiszta fejjel kell művelned magad. Az emberek közti viszonyoknak normálisnak kell maradniuk. Természetesen nagyon magas a Xinxinged és a gondolataid is őszinték, emeled a Xinxinged, emeled a szinted, nem teszel semmi rosszat, csak jót – ilyennek is kell lenned. De vannak olyan emberek is, akik úgy viselkednek, mintha nem lennének szellemileg épek, olyan, mintha bepillantásuk lenne minden földi dologba, és mások meg sem érthetik azt, amit mond. Mások ezt fogják mondani: „Miért vált ilyenné ez az ember miután a Fálun Dáfá-t tanulta? Úgy néz ki, mintha nem lenne szellemileg minden rendben nála”. De valójában ez nem így van, csak nagyon izgatott, nem értelmes és nem felel meg az átlag alapelveknek. Gondolj bele: Ha így cselekszel, az nem helyes, egy másik extrém állapotba estél és ez megint csak ragaszkodás. Le kell róla mondanod, és úgy kell élned, mint a többiek a hétköznapi emberek között és művelned kell magad. A hétköznapi emberek között mindannyian szellemileg zavartnak tartanak, nem akarnak veled érintkezésbe kerülni, és távol maradnak tőled. Így senki nem ad neked lehetőséget, hogy emelhesd a Xinxingedet, senki nem tekint téged normális embernek, azt mondom, ez nem megy! Ezért kell feltétlenül erre a kérdésre ügyelnetek és minden esetben úgy viselkedni, ahogy kell.

Művelési utunk más, mint a közönséges művelési utak, ahol az emberek transzba esnek, zavartak. Művelési utunk elvárja, hogy tiszta értelemmel műveld magad. Egyesek állandóan azt mondják: „Tanár, imbolygok, ahogy becsukom a szemem”. Azt mondom, ennek nem kell így lennie. Csak már hozzászoktál, hogy lemondasz a főtudatodról. Ahogy becsukod a szemed, a főtudatod elhagyja magát és nincs ott, tápláltad ezt a szokást. Miért nem imbolyogsz, miközben itt ülsz? Nyisd ki a szemed és maradj úgy és aztán hunyd le a szemed könnyedén, még mindig imbolyogsz? Egyáltalán nem. Azt hiszed, hogy a csigongot így kell gyakorolni. Elképzeled, hogy ahogy becsukod a szemeidet, nem vagy már ott és nem is tudod, hol vagy. Azt mondjuk, hogy a főtudatodnak feltétlenül világosnak kell maradnia, mert ennél a művelési útnál magadat műveled. Tiszta értelemmel kell magad emelned. Van egy nyugodt meditációs gyakorlatunk, hogy hogyan végezzük ezt a gyakorlatot? Ezt várjuk el tőled: Teljesen mindegy, milyen mélyen vagy a meditációban, tudnod kell, hogy gyakorolsz, semmi esetre sem megengedett, hogy transzba kerülj, hogy nem tudsz semmiről. De akkor milyen állapotban kell lenni? Elő fog fordulni, hogy egy csodálatos érzésed lesz, ha leülsz, mintha tojáshéjban ülnél, egy nagyon kellemes érzés. Tudod, hogy gyakorolsz, de olyan érzésed van, hogy az egész tested nem tud mozogni. Ennek mind elő kell fordulnia művelési utunknál. Létezik még egy állapot: Miután hosszú ideig ültél, úgy érzed, hogy a lábaid nincsenek ott, nem emlékszel rá, hol vannak a lábaid; a tested nincs ott, a karjaid sincsenek ott és a kezeid sincsenek ott, csak a fej marad. Ha tovább gyakorolsz, észre fogod venni, hogy a fej sincs már ott; csak egy kis gondolat tudja, hogy ott gyakorolsz. Elég, ha eléred ezt az állapotot. Hogy miért? A gyakorlásnál ebben a helyzetben a test eléri a teljes átalakulás állapotát és ez a legjobb állapot. Ezért várjuk el tőled, hogy belépj a meditáció során ebbe az állapotba. De nem szabad elaludnod vagy eszméletlen állapotba kerülnöd, mert a jó dolgokat mások fogják gyakorolni és el is vehetik tőled.

Minden gyakorlónknak feltétlenül ügyelnie kell arra, hogy a hétköznapi emberek között ne viselkedjen abnormálisan. Ha nem teszel jó benyomást a hétköznapi emberekre, akkor még azt fogják mondani: „Miért váltak ilyenné a Fálun Dáfá tanulása után?” Ez nem jelent mást, mint a Fálun Dáfá hírének megrontását. Feltétlenül ügyelni kell erre. A művelés más területein vagy eseményeinél is ügyelnetek kell arra, hogy ne alakuljon ki ez az úgynevezett vakbuzgóság, ezt a mentalitást könnyen kihasználhatják a démonok.

A beszéd művelése

„A beszéd műveléséről” korábban is beszéltek a vallásokban. De a „beszéd művelése” főleg a hivatásos művelőkre vonatkozik, vagyis a szerzetesekre és taoistákra. Lezárták a szájukat és nem mondtak semmit. Mivel hivatásos gyakorlók voltak, céljuk az volt, hogy az ember ragaszkodásait nagy mennyiségben megszűntessék. Úgy gondolták, hogy karma keletkezhet, ahogy az embernek gondolatai támadnak. A vallásban a karmát jó és rossz karmára osztották fel. Teljesen mindegy, hogy jó vagy rossz a karma, a buddhista rendszer üressége és a taoista rendszer semmissége szerint nem kell ezt tenni. Azt mondták, hogy nem tesznek semmit, mert nem látják a sorsszerű összefüggéseket, hogy egy dolog jó vagy rossz-e valójában, és hogy milyen sorsszerű összefüggések léteznek egyáltalán. Egy normál művelőnek nem olyan magas a szintje és nem láthat ilyen dolgokat, ezért fél, hogy egy dolog felületesen jó, de talán mégis rossz, ha megteszi. Ezért marad lehetőleg tétlen és nem tesz semmit, hogy elkerülje a további karma keletkezését. Mert ha karma keletkezik, akkor meg kell szűntetni, akkor szenvednie kell. Egy művelőnek például már meg van határozva, hogy melyik lépésnél nyílik fel a Gongja; de ha valami szükségtelenül közbejön, akkor eltolódik az egész, nehézségek adódhatnak az egész művelésre nézve. Ezért beszél a tétlenségről.

„A beszéd művelése”, amiről a buddhista rendszerben beszélnek, ezt jelenti: Egy ember beszédét az ember gondolatai és tudata irányítja, tehát a gondolat és a tudat nem tétlenek. Ha egy ember gondolkodása és tudata valamire gondol, valamit tenni vagy mondani akar és az ember érzékszervei és tagjai irányítanak, akkor az már emberi ragaszkodás is lehet. Léteznek például konfliktusok emberek között: Te jó vagy, ő rossz, vagy: Te jól művelted magad és ő nem. Ezek már konfliktusoknak számítanak. Beszéljünk általánosságban, mint például: Ezt és azt akarom tenni, ezt a dolgot így és úgy kell megcsinálnom, máris meg lehet valakit sebezni nem szándékosan. Az emberek közötti konfliktusok nagyon bonyolultak, talán nem szándékosan karma is kialakulhat. Ezért beszéltek a száj teljes lezárásáról és arról, hogy nem mondanak semmit. Korábban a vallásban nagyon komolyan vették „a beszéd művelését”. Így mondták a vallásban.

A Fálun Dáfá-nkat művelők többsége a hétköznapi emberek között műveli magát (a hivatásosan művelő tanulókon kívül), ezért nem lehet elkerülni, hogy ne vezessünk normális életet a hétköznapi emberek társadalmában, és hogy ne érintkezzünk az emberekkel. Mindenkinek van munkája, és mindenkinek jól kell végeznie a munkáját; egyesek beszéddel dolgoznak, akkor ez nem ütközik evvel? Nem. Miért nem? „A beszéd művelése”, amiről mi beszélünk teljesen más, mint amiről ők beszélnek. Az elvárások különbözőek, mivel a művelési iskolák is különbözőek. Ha kinyitjuk a szánkat, akkor a gyakorlók Xinxingjének megfelelően beszélünk, és nem mondunk olyat, amely viszályt okozhat és nem mondunk semmi rosszat sem. Művelőként a Fá mércéjével kell magunkat mérlegre helyeznünk és azt is, hogy valamit mondjunk-e vagy sem. Ha valamit ki kell mondani, azaz, ha ez a Fá-val megítélt és egy gyakorló Xinxingjének mércéjének megfelelő, akkor az nem probléma. Ezen kívül el kell magyaráznunk és terjesztenünk kell a Fá-t, ezért nem megy, ha semmit nem mondunk. „A beszéd művelése”, amiről mi beszélünk, a hétköznapi emberek hírnevére és gazdagságára vonatkozik, amit nem tudnak elengedni, és arra, aminek semmi köze sincs egy gyakorló munkájához a társadalomban; vagy arra, hogy ugyanannak az iskolának a tanulói butaságokról fecsegnek; vagy, hogy valaki ragaszkodásból dicsekszik; vagy ha valaki pletykákat terjeszt; vagy ha valaki a társadalom egyes modern dolgaiért lelkesül, vagy arról szívesen beszél. Úgy gondolom, hogy ez mind a hétköznapi emberek ragaszkodása. És úgy vélem, hogy ezen a téren oda kell figyelnünk, hogy mit mondunk ezekkel a témákkal kapcsolatosan. Ez „a beszéd művelése”, amiről mi beszélünk. Korábban a szerzetesek ilyesmit nagyon komolyan vettek, mert ez karmát alakíthat ki, ahogy a gondolatok mozogni kezdenek. Ezért beszéltek a „testről, szájról és gondolatokról”. A testet művelni náluk nem rosszat tennit jelent; a beszéd művelése náluk azt jelenti, ha semmit nem mondanak; a gondolatok művelése náluk a nem gondolkodást jelenti. Korábban ezen a területen nagyon szigorú elvárásaik voltak a templomban művelőkkel szemben. Elég, ha a gyakorlók Xinxingjének megfelelően járunk el, és jól meggondoljuk, hogy mit mondjunk és mit nem.