FalunDafa.org
smallA bigA

Fá-magyarázat Sydney-ben

Li Hongzhi,
1996. -án Sydney-ben

Többé nem szükséges bemutatkoznom, bizonyára már ismertek, Li Hongzhi vagyok. Mindig is akartam találkozni veletek, de különböző okokból kifolyólag eddig nem volt rá alkalom. Ezúttal tőlem ered az ötlet, hogy ma lássuk egymást. Tudom, hogy korábban Ausztráliában nem volt olyan sok ember, mint ma, aki ismeri ezt a Dáfát; és azonkívül sok tanuló nem ügyelt a Fá tanulására, és a felismeréseik is viszonylag felszínesek voltak. Úgy találom, hogy ma már értitek, hogy mit terjesztek, ezért jöttem el, hogy találkozzam veletek. Mert sok-sok dolog, amit tudni akarsz, már a könyvben áll. Épp egy ilyen szokásom van: Örülök, ha mások arról kérdeznek, ami nem világos nekik a művelésnél. Ha valaki még csak azt sem tudja, hogy mi ez a Fá, és megkérdez, mi ez, akkor én… Hogy is mondjam? Ha a nagyon felszínes felismerésekről beszélek, szintén nem könnyű neked, hogy azonnal megértsd őket. Ha el tudod olvasni a könyvet, és tudod tanulni ezt a Fát, ha már van egy bizonyos megértésed erre, és aztán olyasmit kérdezel tőlem, ami jelentőséggel bír a megemelkedésed számára, akkor úgy gondolom, hogy csupán akkor hasznos mind a tanulásod, mind a művelésed számára. Úgy találom, hogy ma megérett a sorsalkalom, azért jöttem ide.

Tudom, hogy a jelenlevők egy része még nem tanulta; egy rész csak a gyakorlatokat végzi, és nem ügyelt a Fá tanulására; egy további rész viszonylag jobban tanulta a Fát. Miért kérlek fel benneteket, hogy feltétlenül tanuljátok a Fát? Mivel itt létezik egy összefüggés. Tudjátok, hogy Kínában már több mint húsz éve népszerűsítették nagy terjedelemben a qigongot a hétköznapi emberek társadalmában. A „kulturális forradalom” közepén és végén már elérte a csúcspontját. De senki sem magyarázta el, hogy mi is tulajdonképpen a qigong, éppoly kevéssé, mint azt a néhány természetfeletti képességet, amelyik a qigongnál bukkant fel; némely jelenségeket, amelyek felbukkantak, és nem magyarázhatók el a modern tudománnyal – azt, hogy mik is ezek tulajdonképpen, senki sem magyarázta el. Tehát mi a célja a qigong megjelenésének? Ezt még kevesebb ember tudja. A történelem során sohasem bukkant fel a qigong, akkor miért bukkant fel ma a qigong? És ezenkívül a művelésről is terjesztenek valamit a társadalomban. Miért van ez így? Egészen kevés ember tudja, hogy miért. Természetesen, amikor kezdetben Kínában népszerűsítették a qigongot, sok-sok jó qigong-mester lépett elő; ők csak azt tudták, hogy annak a célja, hogy ezt a dolgot tegyék, abban rejlik, hogy valami jót tegyenek a nép egészségéért. Nekik csak ez az egyszerű gondolatuk és ez a felismerésük volt.

Ámbár a qigongot már nagyon régen, tucatnyi évek óta népszerűsítették, senki sem ismeri a qigong igazi jelentését. Ezért a „Zhuán Fálun” című könyvben leírtam a qigong-körben létező némely jelenségeket, a qigong terjesztésének az okát a hétköznapi emberek társadalmában és végül a qigong célját. Ezért ez a könyv egy rendszerezett mű, amely lehetővé teszi az embereknek a művelést. Ennek a könyvnek az ismételt olvasásán keresztül sok ember vehet észre egy sajátosságot: Teljesen mindegy, bármilyen sokszor is olvasod el ezt a könyvet, mindig az az érzésed, mintha valami új volna; akárhányszor is olvasod el, ugyanazon a mondaton keresztül egyre újra különböző felismeréseket tapasztalsz meg; akárhányszor is olvasod el, mindig az az érzésed, hogy sok-sok tartalmat nem láttál meg benne. Miért van ez így? Mert azokat a dolgokat, amikkel az emberek művelni tudják magukat, hogyan kellene művelniük magukat, a világegyetem tulajdonságait, és így tovább, tehát sok-sok dolgot, amit mennyei titokként szemlélnek, rendszerezetten és összefogóan leírtam ebben a könyvben. A beteljesüléshez juttathatja a művelőket. A történelem során senki sem létezett, aki ilyesmit tett. Sok ember olvasta el ezt a könyvet, és úgy találja, hogy sok minden benne mennyei titok, sok minden a titkok titka; sok mindent, amit korábban sohasem tudattak az emberiséggel, és amit az emberiség sohasem tudhatott, ebben a könyvben nyilvánosságra hoztam. Természetesen ennél a saját céljaimat követem. Ha valaki könnyelműen elárulja a mennyei titkokat, felelőtlenül tesz ilyen dolgokat, és a nagyon magas szintű alapelveket szokványos elméletekként meséli el könnyedén a normál embereknek, akkor ez azt jelenti, hogy elárulja a mennyei titkokat, és rosszat tesz. Akkor biztosan megtorlás fogja éri.

Ennél a saját céljaimat követem. Közülük az egyik a következő: Nagyon alacsony szintekről szemlélve én láttam, hogy a qigong éveken át tartó gyakorlásán keresztül sok ember megtapasztalta, hogy a qigong nagyon mélyreható tartalommal rendelkezik, és azt is tudja, hogy ez lehetővé teheti az embereknek, hogy nagyon magas szintekre műveljék magukat, és még a beteljesüléshez is eljussanak. De attól szenvednek, hogy nem tudnak ilyen igazi művelési utakat találni; a normál qigongok azonban csak a betegségeltávolításra és az egészségmegőrzésre szolgálnak, és azokkal nem művelhetik magukat. Ezért sokan mentek a templomokba, és lettek laikus hívők, ők a szerzeteseket tisztelik mestereikként. Ha éppen erről van szó, még egy dolgot fogok mondani ehhez: Sákjamuni buddha azt mondta, hogy az ő Fája egy embert sem tud megváltani a Fá-vég idejében. Ezt Sákjamuni buddha mondta, mert nagyon sok ok létezik erre. Ezért sok embernek az az érzése, hogy semmit sem kapott, nem emelkedett meg, és semmi valódi emelkedésben nem volt része, teljesen mindegy, hogyan is műveli magát a templomban vagy a qigong által. Láttam, hogy ti olyan szívvel rendelkeztek, hogy megemeljétek magatokat, de szenvedtek attól, hogy egy kiutat sem tudtok találni; úgy találom, hogy nagyon szenvedtek ettől. Ezért akarom valóban magas szintekre vezetni azokat, akik meg akarják kapni a Fát. Ez a fő okok egyike.

Ha viszont egy ortodox Fát terjesztenek, az megköveteli, hogy az emberszív, tehát az erkölcs újra megemelkedjen, és hogy az emberek a jó felé forduljanak. Így a művelőkkel szemben felállított követelményeknek túl kellene menniük a hétköznapi emberek általános erkölcsi színvonalán, ezért ez előnyös az emberi társadalom számára. Természetesen sok ember, miután elolvasta ezt a könyvet, nem tudja igazán művelni magát, de ezáltal legalább megértette az alapelveket, hogyan kellene viselkedniük az embereknek. Innentől fogva talán jó ember lesz; ámbár nem tudja művelni magát, jó ember lesz, így ez előnyös a társadalom számára. Ha egy ortodox Fát terjesztenek, az biztosan így van. Valójában minden ortodox vallás, amely a régi korokban bukkant fel a világon, mint például a kereszténység, a katolicizmus, a buddhizmus, a taoizmus és a judaizmus is, oda vezethetett, hogy az emberszív a jó felé forduljon, egyidejűleg lehetővé tehette, hogy azok, akik valóban magasra akarták művelni magukat, megkapják a Fát, és eljussanak a beteljesüléshez. Lehetővé tehették, hogy azok, akik pillanatnyilag nem tudták felfelé művelni magukat, nagyon jó emberré váljanak a hétköznapi emberek társadalmában, és létrehozták a sorsalkalmat, avégett hogy a jövőben tovább műveljék magukat. Ez így lesz.

Bár mi itt nem vagyunk vallás, de én a magas szinteken levő qigongról terjesztek valamit, így ez már nem normál qigong. Egészen világosan megmondva a qigong nem is a hétköznapi emberek között levő valami. Mi a qigong akkor? A qigong éppenséggel pontosan művelés. De ez a művelés legalacsonyabb szintjén levő valami, ehhez számít a taiji quan is. Mindannyian tudjátok, hogy a taiji quan nagyon jó. Már az ötvenes években nagymértékben terjesztették Kínában, Zhang Sanfeng adta át a Ming-dinasztiából. De amit átadott, csak a kéztechnikák és a mozdulatok voltak, a szív Fáját azonban nem adta át. Vagyis nem hagyta hátra azt a Fát, amelyik útba tudta volna igazítani az embereket a művelésnél, hogyan kellene megemelkedniük mindegyik szinten. Ezért a taiji quan is csak a betegségeltávolítás és az egészségmegőrzés szintjére korlátozódhat, és ezzel nem is lehet magas szintekre művelődni. Bár valami nagyon jó dolog, de a szív Fáját nem adta át. Akkoriban létezett a szív Fája, de nem hagyta hátra, nem hagyta hátra a követőknek. De a Fá mai terjesztésével mi szisztematikusan csináltuk ezt a dolgot.

Természetesen itt sok új tanulónk van; némelyek talán úgy találják, hogy az, amiről beszélek, nagyon magas. Tudjátok, hogy a különböző vallások felkérik az embereket, hogy a jó felé forduljanak; és arról is beszélnek az embereknek, hogy a mennyországba jussanak. Ami a buddhizmust illeti, természetesen a Szukhávatí világ is egy mennyország. A történelem során a nagy megvilágosultak mindegyike és a szentek mindegyike elmagyarázta, hogyan kellene jó emberré válni, és hogy az ember csak akkor juthatna a mennyországba, ha elérte egy még magasabb szint mércéjét. De senki sem magyarázta el közülük az erre vonatkozó alapelveket. Mert mindezek a nagy megvilágosultak, mint Jézus, Sákjamuni buddha, Lao-ce, és így tovább körülbelül egy 2000 évvel ezelőtti korban jelentek meg. Tehát az akkori emberek másmilyenek voltak, mint a maiak. Az akkori emberek gondolatai viszonylag egyszerűek, viszonylag szerények és jószívűek voltak, a gondolataik nem voltak olyan bonyolultak. Mivel az akkori emberek gondolatainak az állapota más volt, mint a mai embereké, abban az időben annak a Fának, amit akkoriban magyaráztak el, volt hatása; és azok a dolgok, amiket kimondtak, abban az időben teljesen lehetővé tudták tenni, hogy az emberek eljussanak velük a beteljesüléshez. Az idő folyamán a mai emberek gondolatai egyre bonyolultabbá váltak, a gondolkodásmódjuk is megváltozott. Így a mai emberek már nem tudják megérteni azokat a dolgokat, amiket ezek a nagy megvilágosultak korábban terjesztettek. Ezért, amikor ezeket a szútrákat olvassák, úgy találják, hogy nem tudják megérteni bennük az igazi jelentést. Ugyan ma qigong formájában terjesztem a Fát, de mindenki tudja, hogy a Fofát terjesztem. Némelyek azt gondolják: „A Fofá terjesztésénél azonban te nem úgy beszélsz, mint Sákjamuni buddha.” Tehát ha én Sákjamuni buddha szavait használnám, a mai emberek közül senki sem tudna megérteni. Sákjamuni buddha nyelve az akkori emberiség nyelve volt, azért értették meg őt az akkori emberek. Tehát ha én ma a Fofát magyarázom, a mai nyelvet kell használnom, csak így tudod megérteni ezt. Némelyek ugyancsak azt gondolják: „Amiket magyarázol, azok viszont nem is a buddhizmus szútrái.” Az a Fá, amit Sákjamuni buddha magyarázott el, a hat ősbuddha Fája volt? Maitréja buddha Sákjamuni buddha szavait ismételné meg, amikor a világra jönne? Minden megvilágosult, aki embereket vált meg, a saját maga által tanúsított és felismert Fát magyarázza, terjeszti azt, és megváltja az embereket.

Ebben a könyvben sokat-sokat írtam a művelésről. A művelésnél egy ember hétköznapi emberként kezd neki, és amíg végül eljutsz a beteljesülésig, még mindig létezik Fá, amelyik vezetni tud téged a művelésnél. Valóban olyasmit tettem, amit előttem senki sem tett meg, egy még nagyobb, a világegyetem alapvető Dáfáját terjesztettem. Ha minden könyvet is átlapozol régebbtől fogva máig, belföldről és külföldről, ilyesmit nem tudsz találni. Azok az alapelvek, amelyeket kimondtam, a világegyetem tulajdonságai, a Fofá alapvető dolgai. A szavaimmal valósághűen fejeztem ki őket. Sok embernek van egy gondolata, miután elolvasták a könyvet, némelyek azt mondják: „Milyen nagy hát Li tanár tudása? Dolgokat foglal össze: régebbtől fogva máig; belföldről és külföldről; a csillagászat, földrajz, történelem, vegytan, fizika, asztrofizika, nagyenergiák fizikája, filozófia területéről – úgy, mintha sok kategória dolgait foglalná össze.” A Tanár tudását nagyon átfogónak és mélyrehatónak találják. Tehát ha a hétköznapi emberek közötti tudással hasonlítjuk ezt össze, még szégyellem magam, hogy nem tudom felvenni vele a versenyt. De ha te a világ összes könyvét is átlapozod, és a világ összes szakterületét is megtanultad, nem tudod elsajátítani ezeket az elméleteket. Még ha a világ összes tudását is megtanultad, még mindig hétköznapi ember maradsz. Mert te pontosan az emberek szintjén levő ember vagy, csak a hétköznapi emberek egy picikével több tudását uralod, de még mindig hétköznapi ember maradsz. De azok az alapelvek, azok a dolgok, amiket kimondtam, nem a hétköznapi emberek szintjén levő dolgok, ezek túlmennek a hétköznapi emberek szintjén. Ezért ezek az alapelvek nem a hétköznapi emberek tudásából származnak. A Fá a világegyetem összes tudását tartalmazza, bezárólag a hétköznapi emberek társadalmáéval.

A világegyetem összes Fá-alapelvét a legalacsonyabb szinttől a legmagasabb szintig a hétköznapi emberek nagyon egyszerű és könnyen érthető nyelvével és a qigongnak ezzel a legalacsonyabb művelési formájával fejeztem ki. Miután először elolvastad ezt a könyvet, meg fogod állapítani, hogy ezek olyan alapelvek, amelyek arra tanítják az embereket, hogyan kellene jó embernek lenniük. Ha még egyszer elolvasod, meg fogod állapítani, hogy amiket kifejtek ebben, azok nem a hétköznapi emberek alapelvei, hanem ez egy olyan könyv, ami túlmegy a hétköznapi emberek tudásán; ha harmadszorra is el tudod olvasni, meg fogod állapítani, hogy ez egy mennyei könyv; ha még tovább olvasod, többé nem tudod letenni a kezedből. Némely emberek Kínában már több mint százszor elolvasták ezt a könyvet, mégis újra és újra elolvassák, azonkívül egyszerűen nem tudják letenni azt. A benne foglalt tartalom túlságosan nagy, minél többet olvassa az ember, annál inkább megnyilvánul a tartalom; minél többet olvassa, annál többet ismer fel. Miért? Ámbár nagyon sok mennyei titkot árultam el, azok, akik nem művelik magukat, a felszín szemszögéből nem láthatják őket. Csak akkor láthatod a tartalmát, ha művelőként olvasod el újra és újra a könyvet. Mert egy ember állandóan emelkedik a művelés folyamán. Miért állapítod meg kezdetben, hogy ebben a könyvben olyan alapelvekről beszélnek, hogyan legyen jó ember valaki? A második alkalommal miért nincs többé úgy, és miért emelkedett meg? Mert egy embernek először a hétköznapi emberek álláspontjából kiindulva kell művelnie magát, ha művelni akarja magát. Fokozatosan megemeli a xinxingjét, és elér egy magasabb mércét. Ha eléred az első szint mércéjét, kell léteznie e szint Fájának, amely vezetni tud téged a művelésnél; ha eléred a második szintet, kell léteznie a második szint Fájának, amely vezetni tud téged az ezen a látókörön való művelésnél. Miközben állandóan emelkedsz, ennek a Fának még mindig képesnek kell lennie, hogy vezessen téged az azon a látókörön való művelésnél. Ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, melyik szintre is művelted magad, kell léteznie azon szint Fájának, amely vezetni tud téged a művelésnél, csak így juthatsz el végül a beteljesüléshez. Ez a könyvem mindezeket a dolgokat tartalmazza, ezért láthatod ezeket a dolgokat, ha valóban műveled magad, és vezetni tud téged, hogy felfelé műveld magad. Ennek a könyvnek nagyon nagy a tartalma. Ha tízezerszer is olvasod el, még mindig tud vezetni téged a művelésnél, amíg eljutsz a beteljesüléshez.

Ha a beteljesülésről van szó – tudjátok, hogy Jézus azt mondta: Ha hiszel Bennem, a mennyországba juthatsz; a buddhizmusban azt mondják: A Buddhához való művelés által a Szukhávatí világba lehet jutni. Természetesen ők nagyon egyszerűen fejezték ezt ki, nem hangsúlyozták ki, hogy csak a tényleges művelés által lehet odajutni. De a vallás is lényegében művelés. Csak mind Sákjamuni buddha, mind Jézus látott egy tényállást – mert a művelési körünkben létezik egy mondás: A művelés egyvalakitől saját magától függ, a művelési energia a mestertől függ. Ez is olyasmi, amit a hétköznapi emberek nem tudnak. A hétköznapi emberek azt hiszik: „Ha néha végzem a gyakorlatokat, akkor már ki tudja, milyen magas művelési energiát tudok kifejleszteni.” Ezt nagyon nevetségesnek találjuk, ez egyáltalán nem lehetséges. Természetesen, ha művelni akarod magad, a mesternek valóban viselnie kell érted a felelősséget; sok-sok mechanizmust helyez be a testedbe, és sok-sok dolgot vet el beléd magvakhoz hasonlóan, csak akkor tudod sikeresen művelni magad. Azonkívül a mesternek törődnie kell veled a művelés során, meg kell védenie, el kell távolítania a karmádat, és segítenie kell neked, hogy kifejleszd a művelési energiát, csupán akkor tudod felfelé művelni magad. A vallásban nem beszélnek a művelésről. Miért? Jézus tudta, hogy ameddig hiszel Benne, felfelé tudod művelni magad. Az emberek a mai vallásokban már nem tudják művelni magukat, és az ok éppen abban rejlik, hogy már nem tudják megérteni a szavaik igazi jelentését. Sok ember azt gondolja: „Hiszek Jézusban, akkor a halál után már a mennyországba tudok jutni.” Gondoljátok csak át, hogyan juthatnánk mi a mennyországba, csak mert oda akarunk jutni? És ezt egy hétköznapi ember szívével, az összes érzéseiddel és vágyaiddal, minden különböző fajta ragaszkodásoddal, harci szellemeddel, érvényesülési vágyaddal, egy hétköznapi ember rossz érzületei egyszerűen túl számosak. Ha engednék, hogy Buddhához menjél, talán küzdenél és harcolnál Buddhával, mert nem távolítottad el egy hétköznapi ember szívét. Ha látod, hogy a nagy bódhiszattva olyan szép, talán eretnek gondolatra juthatnál, megengedett ez? Természetesen nem. Tehát a hétköznapi emberek társadalmában kell eltávolítanod ezeket a makacs, piszkos és rossz érzületeket, csak akkor tudsz felemelkedni arra a szintre. A művelés által oda tudsz menni, a hit által szintén, de a gyónás után nem kellene többé megismételned a hibákat, így válsz egyre jobbá. Csak akkor juthatsz a mennyországba, ha elérted a mennyei emberek mércéit. Valójában pontosan ez a művelés.

Némelyik azt mondja: „Én hiszek Jézusban, és akkor már a mennyországba juthatok.” Én azt mondom, hogy nem tudsz. Miért nem? Mert a mai emberek sem értik Jézus szavainak a valódi értelmét. Jézus a tathágata szintjén található, és Ő is a buddha szintjén levő megvilágosult. A hétköznapi emberek nem tudják megérteni a szavai értelmét. Csak akkor veheted észre fokozatosan a szavai értelmét, ha állhatatosan műveled magad a módszere szerint. Például Jézus azt mondta: Higgy Bennem, és már a mennyországba juthatsz. Valójában az énáltalam tanított alapelvek szerint kell cselekedned, hogy jó ember legyél, csupán ez jelenti azt, hogy valóban hiszel Bennem, és csupán akkor juthatsz a mennyországba. Máskülönben minek beszélt olyan sokat⁈ A gyónásnál úgy gondolod, hogy nagyon jól viselkedsz, és a gondolkodásmódod is nagyon jó. De mihelyt kimész a templom ajtaján, azt teszel, amit akarsz, a hétköznapi emberek között ráadásul még rosszabbul viselkedsz, mint a hétköznapi emberek. Hogyan juthatsz akkor a mennyországba? A szíved egyáltalán nem emelkedett meg. Mert Jézus azt mondta: Ha hiszel Bennem, a mennyországba juthatsz. Ez azt jelenti, ha te hiszel Benne, akkor az ő szavai szerint kell cselekedned, és ez csupán a valódi hit, nem igaz? A többi vallásban ugyanígy van.

Sákjamuni némely szavait a követők összefoglalták, és szútrákat írtak belőlük. Még később az emberek azt a kérdést tekintették művelésnek, hogy mennyi szútrát olvas valaki, és mennyi tudást ural a buddhizmusról. Valójában Sákjamuni élete idején egyáltalán nem léteztek szútrák. Azonkívül a szútrákat csak 500 évvel később foglalták össze rendszerezetten, és már teljesen eltérültek azoktól a szavaktól, amelyeket Sákjamuni buddha mondott akkoriban. De akkoriban az embereknek csak ennyit volt szabad tudniuk, az nem ment, hogy túl sokat tudjanak, ez akkor elkerülhetetlenül így is volt. A végén, az utolsó éveiben Sákjamuni buddha azt mondta: „Egész életem hosszán át egy Fát sem magyaráztam el.1” Mert Sákjamuni buddha valóban nem magyarázta el ennek a világegyetemnek a Fáját, a Zhen, Shan, Ren tulajdonságok megjelenéseit a hétköznapi emberek társadalmában vagy a tathágata szintjén. Valóban nem magyarázta el őket! Mit magyarázott el akkor Tathágata-Buddha? Ő arról beszélt, amit az előző életeiben művelés által tanúsított és ismert fel, és a művelés folyamán történt némely dolgokról, és az előző életeiben való újraszületésnél megesett történetekről is, és a Fá némely konkrét megjelenéseiről való felismeréseiről. A szútrákat fokozatosan és megszakításokkal foglalták össze, ezért nem is rendszerezettek. Tehát miért tekintik a későbbi emberek Sákjamuni buddha szavait Fofának? Egyfelől ez az emberek egyik felismerése; másfelől, mivel Sákjamuni egy buddha, a szavainak önmagukban buddha-természetük van. Tehát azok a szavak, amelyeknek önmagukban buddha-természetük van, az emberek számára már a Buddha alapelveit jelentik egy bizonyos szinten, és azok Fofá. De ő tényleg és valóban nem mondta ki rendszerezetten a művelés elveit, a világegyetem tulajdonságait és azokat az okokat, hogy miért tudnak az emberek megemelkedni, és így tovább. Ő valóban nem mondta ki ezeket! Ezért mondom én: Olyasmit tettem, amit előttem senki sem tett meg; kinyitottam egy nagy kaput, és valami még nagyobbat tettem. Tehát kimondtam a művelés összes alapelvét és a beteljesülés összes tényezőjét, és ezt nagyon rendszerezetten. Ez az oka annak, hogy miért mondják a nagyon magas szintű istenségek: „Te egy mennybe vezető létrát hagytál hátra az embereknek – a »Zhuán Fálun«-t.”

Ezzel itt nem arra gondolok, hogy én így vagy úgy nagyobb vagyok Sákjamuni buddhánál. Nekem nincs ilyen szívem, én nem vagyok a hétköznapi emberek érzéseiben, és nincs ragaszkodásom dicsőséghez és gazdagsághoz a földi világban. Mivel ilyesmit terjesztettem, viselnem kell érted a felelősséget, és világosan el kell magyaráznom neked az alapelveket. Én semmit sem kérek tőled, egy fillért sem fogok kérni tőled, csak arra tanítalak, hogy fordulj a jó felé. Némelyik megkérdezett: „Tanár, annyi mindent megtanítottál nekünk, és olyan sok mindent adtál nekünk, te mire törekszel?” Azt mondtam: „Semmire sem törekszem. Én azért jöttem, hogy megváltsalak téged, és csak a szívedet kérem tőled, hogy a jó felé fordulj, és hogy megemelkedhess.” Mert látjuk, hogy az ember célja nem az, hogy ember legyen. Manapság minden ember a hétköznapi emberek társadalmának a hamis valóságaiban tévelyeg, és azt hiszi, hogy egy embernek éppen így kell viselkednie. Különösen ma csúsznak nagyon gyorsan lefelé az erkölcsi nézetek az emberi társadalomban. Ezzel a nagy áramlattal minden lecsúszik, az egész társadalom lecsúszik. És így már senki sem tudja, hogy ő saját maga csúszik le. Némelyek úgy gondolják, hogy ők egy picikét jobbak volnának, mint a többiek, és akkor jó embernek tartják magukat. Valójában te a romba dőlt mércével ítéled meg magad, csak egy picit vagy jobb a rosszak között. Ha művelni tudod magad, és visszatérsz az emberi társadalom korábbi szintjére – nem kell nagyon magas szintre jutnod –, ha megfordítod a fejed, és visszatekintesz az emberekre és a mai emberi társadalomra, meg fogod állapítani, hogy nagyon szörnyűek! Valóban nagyon szörnyűek! Látni fogod, hogy a mai emberiség tényleg tele van rossz tettekkel.

A mennyben levő nagy megvilágosultak, mindegy hogy buddhák, daók vagy istenségek, a mai embereket többé már nem tartják embereknek. Ez bizonyára egy picit túl abszolútnak hangzik, természetesen még léteznek jó emberek. Ezzel az egész emberiségre gondolnak, nagy terjedelemben ez valóban így van. Amikor régebben az emberek a templomban vagy Isten házában gyóntak, az volt az érzésük, hogy Jézus vagy a mennyországban levő emberek valóban meghallgatták őket, azonkívül egy visszhang keletkezett a fejükben, úgy, mintha megválaszolták volna a kérdéseiket. De a mai embereknek már nincs meg ez az érzésük. Azok, akik Buddhát imádják, szintén nem láthatják a Buddha létezését. Miért? Mert az emberi társadalomban az emberek ezt egyre kevésbé ismerik fel, és egyre romlottabbak. Így az istenségek sem törődnek többé ezzel. Mert a modern embereknek nagyon nagy karmájuk van, és egyre kevésbé ismerik fel. Ha valami rosszat tettek, és emiatt megtorlást szenvednek el, ezt véletlennek tartják. Ezt láttam: Bár az emberi erkölcs mércéi nagyon erősen lecsúsztak, de az emberek mind öntudatlanul csúsznak le ezzel a nagy áramlattal. Egyeseknél még ott van a buddha-természet és az eredeti természet. A művelési utam terjesztésén keresztül ezekben az években sok ember művelte magát felfelé, éspedig nagyon magas szintekig. Némelyek eljutottak a megvilágosodáshoz, némelyek a fokozatos megvilágosodás állapotában találhatók, némelyek már a gyümölcshelyzetükben művelik magukat. Nagyon örülök ennek, nem hiába tettem meg ezt a dolgot. Én felelősséget viseltem az emberekért, felelősséget viseltem a társadalomért. Nem is hiába árultam el a mennyei titkokat, az emberek felfelé művelték magukat velük.

Azzal, amit éppen elmagyaráztam, azt akarom mondani, hogy az emberek nem azért élnek, hogy emberek legyenek. Sok ember talán még nem tudja olyan jól megérteni ezt. Ők azt hiszik, hogy az embereknek éppen így kellene élniük. Nos, amikor az emberek kijönnek az anyaméhből, az mindnyájuk számára ugyanolyan, nem láthatják más dimenziók létezését, és így nem is hisznek bennük. Azonkívül a mai emberek túlzottan hisznek a modern tudományban, azonban a modern tudomány se nem tökéletes, se nem teljes. Ebben a világegyetemben nagyon felszínesek a felismerései, tehát nagyon alacsonyak, ilyen a tudomány. Tehát ha az emberek túlzottan hisznek benne, a legnagyobb veszély előtt állnak: teljesen elpusztítja az emberek erkölcsét. És így a fenti világokban élők már nem fogják embereknek tekinteni az erkölcsi nézetek nélküli embereket! Mert nemcsak az embereknek van emberi alakjuk, a kísérteteknek, majmoknak, csimpánzoknak is mind van agyuk és négy végtagjuk. Az embereket azért nevezik embereknek, mert ha a világban élnek, nekik megvannak az emberek erkölcsi normái, erkölcsi mércéi, megvan az emberek élet- és létformája. Ezek nélkül az istenségek nem tekintik embereknek az embereket. Azonban az embereknek megvannak az elgondolásaik arról, hogyan kellene jól élniük, hogyan kellene fejlődniük. De az emberi társadalmat a magas szintű élőlények ellenőrzik, az emberiség sohasem tudja elérni a buddhák szintjét technológia révén. Különben valóban csillagháborúk törnének ki! Ezért nem megengedett, hogy egy harci szellemmel, irigységgel teli, érzelmekkel és vágyakkal teli emberiség technológiája magasabb szintű állapotot érjen el.

Az emberi agy több mint hetven százalékát nem lehet használni, időközben ezt már a modern orvostudomány is felismerte. Miért? Az emberiség bölcsessége korlátozott. Miért van a buddhának nagy bölcsessége és hatalmas isteni képességei? Miért tudhat mindent, miért lehet nagyon bölcs és magas intelligenciájú? Az ok pontosan azokban az alapelvekben rejlik, amelyeket éppen elmagyaráztam. Némelyek azt mondják, hogy ez a könyvem a tudományos ismeretek nagyon kiterjedt területeit tárgyalja! Nagyon sok tudása van a Tanárnak, és sok egyetemre járt? Nem, nem jártam. Miért? A különbség köztetek és köztem az, hogy az én agyam teljesen fel van nyitva, a tietek viszont nincs. Mert ezen a világon, mindegy hogy filozófia, csillagászat, fizika, vegytan, az emberiség történelme és így tovább, az emberek ezt nagyon bonyolultnak tartják, valójában ez nagyon egyszerű, ezek csak piciny dolgok a legalacsonyabb emberiségnél létező Fofá területén belül. Ezek mind egy alapelvhez tartoznak, és a kozmikus tulajdonságok és az ezen a szinten levő anyag létformája hozza létre őket, éppen csak ilyen csöppnyiek. Azonban az emberiség bölcsessége nem elegendő, hogy felfogja ezt, mert az ember agya le van zárva, és nem foghat fel többet. Mi a teendő? Ha többet akar tudni, úgy az emberi agy mégsem foghat fel ilyen sokat. Tehát: te fizikát tanulsz, te vegytant tanulsz, te csillagászatot tanulsz, te a nagyenergiák fizikáját tanulod, te filozófiát tanulsz, te történelmet tanulsz, te ezt és azt tanulsz. Még ha ez így is van, egy életében egy ember nem is tudja teljesen uralni egy szakterület ismereteit, ezért az emberiség tudása nagyon szánalmas.

Éppen most mondtam, hogy teljesen mindegy, mennyi tudással is rendelkezel, és még ha tanár vagy doktori címért folyamodók témavezetője is vagy az egyetemen, és mindegy, milyen nagy is a tekintélyed, te még mindig hétköznapi ember maradsz. Mert a tudásod nem megy túl a hétköznapi emberek szintjén, és azonkívül a mai emberiségnek ez a kísérleti tudománya nem teljes. Így például nem tudja bebizonyítani az istenségek létezését, nem tudja bebizonyítani más dimenziók létezését. Nem tudja látni az élőlények és anyagok létformáit más dimenziókban; azt sem tudja, hogy az emberiségnél léteznek az erkölcs – egy anyag – megtestesülései az emberi testen; azt sem tudja, hogy az emberiségnél léteznek a karma – egy anyag – megjelenései az ember teste körül. Tehát minden ember hisz a modern tudományban, ámde a modern tudomány nem tud ilyesmit bebizonyítani. Azonkívül, ha erkölcsről, jóról és gonoszról, és így tovább van szó, ami a tudományon kívül van, azt babonának nevezik. Nincs úgy lényegében, hogy a modern tudománynak ezt a botját azért emelik fel, hogy az emberiség leglényegesebb dolgát – az emberiség erkölcsét – ütlegeljék vele? Ez nincs így? Mivel nem ismeri el a de létezését, és nem is tudja bebizonyítani, babonának nevezi. Ha az ütlegelés által valóban semmi sem marad meg az emberiség erkölcsi nézeteiből, akkor a szív Fája nem fékezi meg többé az embereket. Erkölcsi szabályozások nélkül az emberek mindent meg mernek tenni, minden rosszat meg mernek tenni, és akkor ez ahhoz vezet, hogy az emberiség erkölcse folyamatosan csúszik le. Ez az a hatás, amit a tudomány legtökéletlenebb oldala fejtett ki.

Azt mondtam, hogy egy kiváló tudós nem fog olyan önfejű felismerésekkel rendelkezni, mint sok ember, akinél az értelmet az érzelmek helyettesítik: ők egy merev keretbe foglalják a modern tudományt, és úgy hiszik, hogy minden, ami a kísérleti tudományon kívül áll, nem volna tudomány. Gondoljátok csak át: Ha mi olyan dolgokat, amiket az emberiség még nem ismert fel, tudományos módszerekkel ismerünk fel, akkor ez tudomány vagy sem? Akkor ez is tudomány. Az emberiség állandóan tökéletesedik, és állandóan újból megismeri önmagát, ezért tud a tudomány fejlődni és végül valóban megismerni a világegyetemet. Annak a rendje és módja, ahogyan a mai kísérleti tudomány fejlődik, nagyon esetlen és nagyon lassú. Valóban olyan, mint amikor egy vak ember tapogat meg egy elefántot. Nem tudja felismerni az anyag létformáját az egész világegyetemből és a kozmikus tulajdonságok létezését sem. Ha tehát megtapogatott egy picikét, már azt hiszi, hogy ez lenne az egész. Csak az elefánt egy lábát tapogatta meg, aztán azt mondja: „Ó, a tudomány ilyen, ez az a tudomány, amely valóban megismeri az életet és az anyagot.” Nem láthatja, hogyan néz ki az egész elefánt. Ezért nem tudja felismerni, hogy a világegyetem számtalan különböző időtérből áll, nem tudja felismerni más dimenzióknak, az élet és az anyagok más formáinak a létezését, és így az egyszerű és önfejű emberek mindezt babonának nevezik. Ez a legdöntőbb okok egyike, ami ahhoz vezet, hogy az emberiség erkölcse lecsúszik. Sok ember emeli fel a tudomány botját, és ütlegeli vele az ember legősibb és leglényegesebb erkölcsi természetét. Veszélyes! Ha az embereknek nincs több de-jük, az istenségek nem fogják többé embereknek tekinteni őket. Ha a menny nem tekinti többé embernek az embereket, akkor az embereket kiselejtezik, és újólag fognak fejlődni.

Némelyik azt gondolja: „Mi emberek előrelépéseket tettünk, az már nagyon ragyogó, hogy majomemberekből a mai napig fejlődtünk! De én mondom neked: a történelem során a történelem előtti időkben, százezer évvel ezelőtt, vagy még korábban, még korábban, több mint száz millió évvel ezelőttig, mindig léteztek magasan fejlett civilizációk ezen a földön, csak különböző időszakokban megsemmisítették őket. Miért semmisítették meg őket? Pontosan azért, mivel ők akkoriban nagyon gyorsan kifejlesztették az anyagiakat és a technikákat, de az erkölcsük nem tartott lépést azokkal, vagy elpusztult. Akkor már nem engedték meg nekik, hogy tovább létezzenek, és így megsemmisítették őket. A modern tudomány felismerései szerint az anyag mozgása törvényszerű. Amikor a mozgás elért egy bizonyos formát, elkerülhetetlenül egy másik forma fog felbukkanni. Miközben például a Föld ebben a világegyetemben mozog, jócskán lehetséges, hogy valamilyen égitesttel való ütközés során tönkremegy. Teljesen mindegy, hogy milyen okból, a mai tudósok tényleg felfedezték, hogy a bolygónkon sok-sok ősi civilizációs maradvány létezik. Azonkívül ezek a civilizációs maradványok mai szemmel nézve nagyon messze visszanyúlnak az időben, némelyek közülük néhány százezer évvel ezelőttiek vagy néhány millió évvel ezelőttiek, némely mások több tucatnyi millió évvel ezelőttiek. A civilizációk és minden korszak hátrahagyott maradványai másmilyenek, nem egy korszakból származnak. Ezért némely tudósok eltöprengenek rajtuk. Némely tudósok már egy ilyen tézist állítottak fel: Léteztek történelem előtti civilizációk, voltak történelem előtti kultúrák. Ezt a tudósok mondták. A művelési körünkben tehát még tisztábban látjuk ezt: A jelenlegi emberi civilizációnk előtt tényleg sok-sok emberi civilizáció létezett. Mivel az erkölcsük romlott volt – természetesen mi ezt így láttuk –, később nem léteztek többé ezek a civilizációk. A megsemmisített ógörög kultúrából láthatók az akkori emberiség romlottságának és hanyatlásának a maradványai.

Némelyek azt mondják: „Mi, emberek majomemberekből fejlődtünk ki.” Én mondom nektek, az emberek valójában egyáltalán nem a majomemberekből fejlődtek ki. Az evolúciós elméletében Darwin azt állította: „Az emberek majomemberekből fejlődtek ki.” Amikor akkoriban előhozakodott ezzel az elmélettel, teljesen bizonytalannak érezte magát. Az elmélete mindenütt hiányosságokkal rendelkezik, és nem teljes, mégis elfogadták az emberek, éspedig a mai napig. Gondoljátok csak át, az a köztes folyamat, amelyben az elmélete szerint a majomember emberré fejlődött, tehát egy olyan folyamat, amelyik több tucatnyi millió évet tartott, nem található, nem létezik. Miért nem léteznek ilyenfajta emberek az emberek és majomemberek között? Nemcsak az embereknél, hanem más fajoknál sem, az összes kifejlődött állatnál sem létezik köztes folyamat, ahogyan Darwin gondolta. És ezenkívül, végül is miért különböznek az ausztrál kontinensen létező fajok a többi kontinensen élő fajoktól? Ezt mind nem tudta megmagyarázni. Ezt a rendkívül hézagos evolúciós elméletet azonban elfogadták az emberek. Ez igazán furcsa!

Mi látjuk, hogy az emberek valójában egyáltalán nem a majomemberekből fejlődtek ki, csakhogy mindegyik időszakban léteztek az élőlények bizonyos fajtái. A Földön található kontinentális lemezek, amelyeken az emberiség él, eltolódnak, illetve váltakoznak. A geológusok kontinentális lemezeknek nevezik Ázsia, Európa, Amerika, Dél-Amerika és Észak-Amerika szárazföldjét. A kontinentális lemezek gyakran váltakoznak, az ezeken létező civilizációk a tengerfenékre fognak süllyedni, és talán egy szárazföld fog felemelkedni egy másik óceánból. Ilyen módon váltakoznak állandóan. Ma azt is felfedezték az emberek, hogy a Csendes-óceán, az Atlanti-óceán, az Indiai-óceán alján, tehát sok nagy óceán alján nagy és magas ősi építmények léteznek, és hogy léteztek civilizációk. Vizsgálatokon keresztül megállapították, hogy mindezek a dolgok néhány százezer évesek, néhány millió évesek, vagy még régebbiek. A mai emberiség legalábbis azt tudja, hogy a kontinentális lemezeknél ebben a néhány százezernyi évben nem léteztek változások. Akkor mikor süllyedtek le a tengerfenékre? Biztosan nagyon sokkal korábban, néhány százezer évvel ezelőtt vagy még korábban süllyedtek el. Ezért voltak rajtuk a fajok különbözőek, amikor a különböző kontinentális lemezek váltakoztak. Nem evolúció útján jöttek létre. Léteznek hasonlóságok, de ezek nem ugyanazok a fajok, egyáltalán nem!

Természetesen én itt a Fofát magyarázom, ezért más ez, mint a hétköznapi emberek elméletei. Nálunk a felismerések még magasabbak, ezek az igazi felismerések az emberiségről. Azt mondom nektek, hogy az emberek nem a majomemberekből fejlődtek ki, hanem a világegyetemben jöttek létre. Tudjátok, hogy Kínában létezik a taoista taiji-tanítás. Ebben a taiji-tanításban yin- és yang-qiről beszélnek. Mielőtt a yin- és yang-qi létrejött, káosz volt, ezt wujinak hívták. Aztán létrehozta a taijit, és létrejött a yin- és yang-qi, aztán a taiji létrehozott minden dolgot és minden lényt. Ez a taoista rendszer elmélete. Én ezt nagyon tudományosnak találom. Ténylegesen felfedeztem egy helyzetet, természetesen nem csak én fedeztem fel: Az ebben a világegyetemben levő óriási nagy anyagok pusztán mozgások által már élőlényeket hozhatnak létre. Mi nem láthatjuk az anyagokat, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem léteznek. Például az ember szemei nem láthatják a levegőt, akkor az nem létezik? De, létezik. Léteznek mikroszkopikusabb anyagok, mint a levegő? Egyszerűen sok. Még sok és sokkal több anyag létezik, amelyik még mikroszkopikusabb, mint a mikroszkopikusabb anyagok. Miért létezhetnek ezek az óriási nagy anyagok ezen a módon? Valójában mindegyikőjüknek van élete. Minden tárgynak van élete, csak a hétköznapi embereknek ebben a dimenziójában ezt nem mutatja meg, ezért nem láthatod az életének a létezését. Később el fogom magyarázni, hogy miért. Minden tárgynak van élete. Mozgások révén ezek az óriási nagy anyagok élőlényeket hoztak létre, és az effajta élőlényeknek legtöbbször nincs alakjuk még magasabb szinteken, közülük kevesen rendelkeznek az ember alakjával vagy az állat alakjával vagy az anyag alakjával vagy a növény alakjával.

Miért jutottak tehát az ember szintjére? Mert kezdetben nem létezett az embereknek ez a szintje. Azok az élőlények, amelyeket mozgások révén hoznak létre a kozmikus anyagok, a kozmikus tulajdonságokhoz hasonulnak. Ez azt jelenti, hogy a világegyetemben levő Fá-alapelvekhez hasonulnak, a Zhenhez, Shanhoz, Renhez hasonulnak, mivel pontosan a Zhenből, Shanból, Renből jöttek létre. Tehát ha sok élőlény jött létre a magas szinteken levő dimenziókban, akkor az életkörnyezete bonyolulttá vált; egy társadalmi létforma jött létre náluk. Úgy van, mint a mi emberi társadalmunkban; létezik egy társadalmi forma arra, hogyan kellene élniük az embereknek. Mivel tehát megvolt a társadalmi formájuk, ezek az élőlények fokozatosan megváltoztak és bonyolulttá váltak. Némelyiknél önző gondolatok jöttek létre, eltérült azoktól a követelményektől, amelyeket a kozmikus tulajdonságok állítanak fel az élőlényekkel szemben azon a szinten. Így ez az élőlény nem maradhatott többé ezen a szinten, csak még lefelé eshetett, éspedig egy alacsonyabb szintre. Ha most ezen az alacsonyabb szinten megint rosszabb lett, csak még tovább eshetett lefelé. Ezen a módon ez az élőlény egy hosszú időközön át egyre rosszabb lett, és az egyik szint dimenziójából fokozatosan leesett egy másik szint dimenziójába, és így esett le az emberiség szintjének a dimenziójába. Akkor primitív életet él, és primitív módon szaporodik.

Kezdetben azonban nem létezett az emberiség szintjének ez a dimenziója. A megvilágosultak és a magas szintű élőlények tehát azért akartak még egy dimenziót teremteni az emberek számára, a legmegtévesztőbb dimenziót, hogy lássák, hogy elveszíthetik-e az emberek ezt a picike eredeti természetüket, hogy visszatérhetnek-e még. És így teremtettek meg egy ilyen dimenziót. Akkoriban csak egy utolsó esélyt akartak adni az embereknek és az élőlényeknek, és sok dolgot nem gondoltak át ennél. De később megállapították, hogy ez a dimenzió nagyon különleges. Mert az ebben a dimenzióban levő élőlények nem láthatják a többi dimenziót és a más dimenziókban levő élőlényeket. A világegyetem más dimenzióiban azonban látni lehet más dimenziók jelenségeit. Az élőlények teste mindegyik más dimenzióban repülhet a térben, és ide-oda lebeghet, a dimenziók élőlényei mindegyik szinten meg tudják nagyobbítani, vagy le tudják kisebbíteni a testüket. A mai tudósok úgy vélik, hogy az ember gondolkodása valami anyagi dolog, és hasonló az elektromos hullámhoz. Természetesen egy elektromos hullámot anyagként ismersz el. De megállapítottam, hogy más dimenziókban ez nem olyan egyszerű. Az ember gondolkodása létrehozhatja azt, amit az ember elképzel; az, amire gondolsz, valósággá válhat. Az embereknek nincs energiájuk, ezért gyorsan feloszlik, miután létrejött. De az, amit az olyan nagy megvilágosultak, égi emberek és magas szintű élőlények képzelnek el, akiknek energiájuk van, tényleg létezni fog. Tehát ha akarsz valamit, az gondolkodáson keresztül már létrejöhet. Ezért mondták korábban az emberek: „A Buddha mindazzal rendelkezhet, amit akar, mert hát ő egészen szabad.” Azok az élőlények mind ezen a módon léteznek. De az emberiség ilyenné vált, és amióta áttolták ebbe a dimenzióba, ezen a módon létezik.

Mindenki az anyaméhből jött ki, és úgy gondolja, hogy hiszen nem megy rosszul neki. Némelyek jó üzleteket csinálnak; némelyek magas rangú hivatalnokok; némelyek szabadon és gondtalanul élnek, és aztán már azt gondolják, hogy ők jobbak volnának, mint mások. Valójában te is nagyon sokat szenvedsz! Mert nem tudod, hogyan éltél korábban. A vallásban például azt mondják: „Ameddig él, az ember szenved.” Miért? Amikor kijöttél az anyaméhből, már megvolt ez az anyagi tested, amelyik molekulákból áll. Más dimenziókban nem létezik a testnek ez a rétege, amelyik molekulákból áll, ott a legfelszínesebb test atomokból áll. És azok a legfelszínesebb anyagok, amik molekulákból állnak, képezik ezt a dimenziót. Az ember hús-vér teste is molekulákból áll. Ezt a testet, amelyik ennek a rétegnek az anyagaiból áll, tehát ezt a hús-vér testet kaptad meg, mihelyt megszülettél; ezt a szempárt adták neked, amely molekulákból áll, te nem láthatod a többi dimenziót, ezért vagy a ködben. És így nem láthatod a ködben a világegyetem igaz arculatát, mit gondolsz, nem úgy élsz, mint egy olyan valaki, aki egy kútban ül, és az égre tekint? Te már nagyon szánalomra méltóan élsz. Ehhez jön még, hogy ez a test, miután megkaptad, fél a fájdalmaktól, ugyan hideg az semmi, forró az semmi, szomjas az semmi, a járásnál fáradtnak lenni az is semmi, ám mindenesetre sok-sok kellemetlenséget és sok-sok szenvedést okoz neked. Azonkívül létezik még születés, öregedés, betegeskedés és halál, gyakran leszel beteg. Bár úgy gondolod, hogy nagyon szabadon és gondtalanul élsz, de valójában csak a szenvedésben vagy látszólag egy picikét jobb másoknál, és egy picikét kevesebb szenvedést viselsz el, és aztán már úgy gondolod, hogy nagyon szabadon és gondtalanul élsz. Az emberek pontosan ezen a módon élnek, ezért veszítik el fokozatosan az ember eredeti természetét ebben a létkörnyezetben, és egyre kevésbé hisznek az istenségek létezésében. Ehhez jön még a kísérleti tudomány hiányossága, és így az emberek elveszítik az erkölcsi mércéiket, úgyhogy a legveszélyesebb helyzetbe csúsztak le.

De az emberi társadalomnak ugyancsak van egy nagyon nagy előnye is: Mivel az ember szenved, művelheti magát. Miért marad egy buddha mindig buddha abban a buddha-világban? Miért nem tud még magasabbra emelkedni? Miért nem tudja egy bódhiszattva buddhává művelni magát? Még ha el is akar viselni egy picike szenvedést, sehol sem találhatja meg. Mert csak az művelheti magát, aki a ködben állhatatosan meg tudja tartani a buddha-természetét. De náluk ott nem létezik köd, ők mindent láthatnak. Ha egyvalaki mindent láthat, akkor a művelés nem számít többé. Ezért először művelés, először felismerés, aztán látás. Némelyik azt mondja: „Ha látom, akkor művelem magam; ha nem látom, akkor nem művelem magam.” Ha megengednék, hogy minden ember láthassa, a hétköznapi emberek társadalma nem lenne többé emberi társadalom, hanem isteni társadalom. Az emberek száz százaléka művelné magát, senkit sem hagynának ki, a legbűnösebb emberek is, akik már nem szolgálnak rá a kegyelemre, és a legeslegrosszabb emberek is művelnék magukat. Gondold csak át, ez még egy emberi társadalom? Az emberek pontosan azért estek le ebbe a környezetbe, mivel rosszak lettek. Ha vissza akarsz térni, ezt a két feltételt kell teljesítened: az egyik a szenvedések elviselése, a másik a felismerés. Tehát felismerés, Jézus a hitről beszélt, keleten a felismerésről beszéltek. Ha ez hiányzik nálad, nem tudod művelni magad. De miért van az embereknek a művelés során általában olyan érzésük, hogy a művelés nagyon nehéz? Valójában a művelés nem nehéz, a nehéz benne az, hogy nem tudja levetni egy hétköznapi ember szívét. A történelem során még csak azt sem mondták meg az embereknek, hogy mi a Fofá. Az emberek Sákjamuni buddha szavait tartják a rendszerezett Fofának. Gondoljátok csak át, ez az óriási nagy világegyetem meglehetősen teljes és meglehetősen intelligens. Sákjamuni buddha csak egy kis részét magyarázta el a buddha-alapelveknek, azonkívül Sákjamuni buddha nem is mondott el mindent az embereknek, amit tudott. Ő csak azt mondta el az embereknek, amit az embereknek tudniuk kellett. Ezért az a Fofá, amit hátrahagyott az emberi társadalomnak, csak egy icike-picike, egy icike-picike a Fofából. Az előbb azt mondtam, hogy én nagyon sokat hagyok hátra az emberi társadalomnak, és olyasmit tettem, amit előttem senki sem tett meg. Ebben a „Zhuán Fálun” könyvemben a nyelv még csak meg sem felel a normának, mert a mai szabványosított nyelv nem foglalhatja magában a még magasabb szinteket és a még nagyobb tartalmat. Ezért a köznyelvvel írtam meg.

Már olyan sokat beszéltem. Mivel az idő ma elegendőnek tűnik, többet akarok elmagyarázni nektek. De talán némely itt jelenlevők nem tudják elfogadni, mert túl magasan magyaráztam. Például némelyek egyáltalán nem tanulták, de van egy jó érzésük, és azért jöttek, hogy meghallgassák egyszer; némelyek talán kapni akarnak valamit, vagy meg akarják nézni, hogy mit mutatok be. Különböző érzületekkel jöttek. Ha ma itt bemutatnék neked valamit, és aztán úgy nevetnél, mint egy varázslatnál vagy a bűvésztrükköknél, akkor semmibe fogsz venni engem és a Fát. A Fofá terjesztésénél nem engednek meg ilyesmit. Én csak ezt a Fofát magyarázom neked. Hogy hiszel-e benne, vagy sem, az tőled függ. De nagyon hatalmas. Mindent belevontam ebbe a Fába, amit adni akarok az embereknek, és ami lehetővé teheti az embereknek a művelést. Ameddig nézed a videokazettáimat, hallgatod az audiokazettáimat, és olvasod ezt a könyvemet, érezni fogod ezt; ameddig nézed, hallgatod vagy olvasod őket, megtisztítják a testedet, úgy, hogy elérd a betegségmentes állapotot; ameddig műveled magad, látni fogod azt, amit a hétköznapi emberek nem láthatnak, ameddig műveled magad, érzékelni fogod és fel fogod ismerni azt, amit a hétköznapi emberek nem érzékelhetnek és ismerhetnek fel. A szint egyre magasabb lesz, egyre szebb és csodálatosabb lesz, és ez mind ebben a könyvben van. De ha nem műveled magad, nem fogod látni. Azt mondod, hogy te mindent látni akarsz, miután csupán egyszer elolvastad, az lehetetlen! Te csak a látóköröd és a megértési szinted dolgait láthatod. A még szebb és csodálatosabb dolgokat csak akkor tudod érzékelni, felismerni, látni és tudni, ha felfelé műveled magad, folyamatosan mélyrehatóan tanulod, mélyrehatóan műveled magad, és mélyrehatóan olvasod.

Ha túl magasan magyarázom, talán sokan nem tudják megérteni. Úgy gondolom, hogy az utóbbi két évben már nem magyaráztam szisztematikusan a Fát. Mert azt a Fát, amit hátrahagyok az embereknek, már teljesen hátrahagytam. Még csak azt sem engedem meg, hogy a kurzusaimat felvegyék hangszalagra. Miért? Sokan törekednek újdonságokra. „A Tanár ezt és azt az új dolgot mondta.” Erre törekszenek, de nem művelik magukat valóban. Amit a művelésre adok az embereknek, az a „Zhuán Fálun”, ez a könyv a rendszerezett Fá. Minden más, amit elmagyaráztam, csak a „Zhuán Fálun” számára való magyarázat, az mind segédeszköz. Ha felveszik hangszalagra és terjesztik a társadalomban, az megzavarja azokat, akik valóban művelik magukat. Ez a „Zhuán Fálun” rendszerezett az alacsonytól a magas szintekig, és az, amit most magyarázok el, csak a mostani emberekre irányul.

Még egyet szeretnék kihangsúlyozni: Mi, művelők arra fektetünk hangsúlyt, hogy csak egy iskolára összpontosítsunk. Azt mondom nektek, hogy a „minden különböző iskolából az előnyöket venni” kifejezés a hétköznapi emberek közötti, de nem a művelési körben létező mondás. Egy technika tanulásánál attól tanul az ember, akinek jó a technikája, az nem probléma. De a magas szintek dimenzióiból nézve az emberiség alapelveinél ez fordítva van. Amit az emberiség jónak tart, az talán nem jó, hanem pontosan fordítva van. Te látod, hogy nálunk ezen az oldalon nappal van; de a túloldalon éjszaka van; amit te helyesnek tartasz, az talán hibás. Miért? Elmagyarázok nektek egy egyszerű alapelvet. Mindannyian tudjátok, hogy nem tartják jónak, ha az ember szenvedést visel el; vagy az kellemetlen neked, és rossznak tartod, ha valaki bosszant téged. Azt mondom nektek, hogy az jó dolog, ha egy ember némi szenvedést visel el, vagy keserűséget szenved el! Látod, amit én mondok neked, másképpen van. Miért? Mert a magas szinteken levő dimenziókban az alapelvek mind fordítottak. Ők úgy vélik: Az ember nem azért él, hogy ember legyen. Ha te az emberi társadalomban némi keserűséget szenvedsz el, és kiegyenlíted azt a karmát, amivel az előző életeidben tartoztál, akkor visszatérhetsz a magasabb szinteken levő dimenziókba, még arra a helyre is visszatérhetsz, ahol az életed létrejött, tehát a legszebb helyre. Még ha nem is tudsz megemelkedni, a következő életedben kevesebb nehézségeid lesznek, mert kevesebb karmád van.

De ha nem egyenlíted ki azt a karmát, amivel tartozol, nem mehetsz a magas szinteken levő világokba. Ez olyan, mint az alapelv, amit elmagyaráztam: Ha egy üveg piszkos dolgokkal van tele, és a vízbe dobod, egy „loccsanással” azonnal az aljára fog süllyedni, teljesen mindegy, hogy milyen szorosan is zárod le a fedelét. Ha kiöntesz valamit a piszkos dolgokból, egy picikét felfelé fog úszni; ha egy picikét kiöntesz belőlük, egy picikét felfelé úszik; minél többet öntesz ki belőlük – te lezárod a fedelét, és nézd csak: magától úszik felfelé, és nem süllyed lefelé, még akkor sem, ha megpróbálod lefelé nyomni. Az ember művelésénél ugyanígy van. A tested jelen volt az összes életedben, vagyis az életeid mindegyikében talán bosszantottál, becsaptál, megsebeztél másokat, vagy megöltél valamiket, és így tovább, lehet, hogy valami még rosszabbat tettél. Akkor ki kell egyenlítened a karmádat, amivel adós maradtál. Ebben a világegyetemben létezik egy alapelv: veszteség nélkül nincs nyereség; ha nyer valamit az ember, veszítenie is kell. Amivel tartozik, ki kell egyenlítenie, ha nem ebben az életben, akkor a következőben. Ez teljes bizonyossággal így van. Tehát az emberek véletlennek tartják, ha most keserűséget szenvednek el; úgy gondolják, hogy mások igazságtalanul kezelik őket, és mások a rosszak. Én mondom nektek: Mindez nem véletlen, mindent az a karma okoz, amellyel korábban tartoztál. Ha nem lenne karmád, mindenki mosolyogna rád, amikor az utcán jársz; még azok is, akik nem ismernek, önszántukból szolgálnának téged, teljesen szabad lennél, és gondtalan! De egy ilyen ember már garantáltan nem az emberiség dimenziójában élne, neki vissza kellene térnie a mennybe. Az emberek mármost ilyenek. Mert az embereknek karmájuk van; ha a gondolataikat nem tisztítják meg, sohasem tudják felfelé művelni magukat. Pontosan erről az alapelvről van szó, amelyről éppen most beszéltem.

Az nem rossz dolog, ha egy ember elvisel némi szenvedést, és keserűséget szenved el. Ha te elszenvedsz egy picike keserűséget, ki fogod egyenlíteni a karmádat, aztán valóban arra a szép helyre fogsz menni, és soha többé nem fogsz szenvedést elviselni. Bármilyen boldognak is érzed magad az emberi társadalomban, még ha milliárdokban is úszol, vagy bármilyen magas is legyen a hivatalod, ez csak évek tucatjait tart, és nagyon gyorsan elmúlik. Gondold csak át, az újraszületésnél semmivel sem jössz a világra, és semmivel sem távozol. Mit tudsz magaddal vinni? Semmit. Kinek adod tovább? Te azt hiszed, hogy az utódaidnak adtad tovább. De amikor következő alkalommal újraszületsz, ő még csak azt sem tudja, hogy ki vagy te. Ha nála dolgozol, a padlót sepred, nagyon valószínűen nem fog barátságos arcot mutatni neked, és egy fillérrel sem fog többet fizetni. Ez valóban így van! Az emberek mármost ebben tévelyegnek.

Itt az emberi élet lényeges alapelveit magyarázzuk el. Mindenekelőtt a művelőink, gondoljátok csak át: Ha te szenvedést viselsz el, mások zaklatnak téged, vagy gondokat okoznak neked, vagy elveszítesz valami anyagi érdekeket, az én szememben az nem feltétlenül valami rossz dolog. Mert ebben a világegyetemben létezik egy alapelv: aki semmit sem veszít, semmit sem nyer; aki nyerni akar, annak veszítenie kell. Létezik még egy tulajdonság: Ha te nyersz valamit, de semmit sem veszítesz, akkor rákényszerítenek a vesztésre. Ez a világegyetem tulajdonsága. Az óriási nagy világegyetemben minden anyag élőlény, minden anyagot Zhenből, Shanból, Renből alkottak, ezért minden dolog, például a kövek, acél, levegő, és minden emberek által előállított termék és anyag mikroszkopikus része a Zhen, Shan, Ren tulajdonságokból áll. Ez az óriási nagy világegyetem pontosan Zhenből, Shanból, Renből áll, ők mindent kiegyensúlyoznak a világegyetemben. Amikor valaki megüt, szid, zaklat egy másikat, vagy fájdalmat okoz egy másiknak, örvendezik ezen; ő az, aki nyer valamit. A hétköznapi emberek azt mondják neki: „Te valóban nagyon rátermett vagy, jó! Nem te húztad a rövidebbet.” De én úgy találom, hogy ő húzta a rövidebbet, éspedig nagyon. Miért? Ha valami rosszat tesz, ő az, aki nyer valamit. Zaklatta a másikat, és nyert valamit, akkor veszítenie is kell. A másiknak fájdalomban volt része, ezért ez azt jelenti, hogy elvesztette a boldogságát, akkor a másiknak nyernie kellene valamit. Hogyan nyer? Ha egy ökölcsapást adsz neki, vagy szidod őt, egy darab fehér anyag repül el a tested kerületéből a szidásod vagy az ütésed erősségének megfelelően. Ezt az anyagot úgy hívják: de. A másikhoz repül, a másik testéhez. A másik azonban szintén ember, talán ő sem érti ezt az alapelvet. „Te megütöttél!”, nagyon dühös. Ha felmérgelődik ezen, az azt jelenti, hogy visszatolja a de-t. Ha egy ökölcsapást ad vissza a másiknak, vagy megint szidja őt, akkor tehát újra visszadobja a de-t. Ők ketten semmit sem nyertek, semmit sem veszítettek, egyikőjük sem kapott semmit. A világegyetem Fá-alapelvei igazságosak.

Ha egy művelő el tudja engedni ezt a szívében és azt mondja: „Te megütsz és szidsz engem, de én egészen higgadt maradok a szívemben, és semminek sem tartom ezt, mert én művelő vagyok. Te hétköznapi ember vagy, nekem nem kellene olyan szűk látókörűnek lennem, mint neked.” Tehát gondoljátok csak át, ennek az embernek az erkölcsi mércéi már olyan magasra emelkedtek, hogy túlmennek a normál emberekéin, vagy nem? Ha egy másik megüti, ez nem de-t ad neki? És ez a de-anyag átváltozhat művelési energiává. Honnan jön a művelési energiád? Én mondom nektek, éppen a de-ből fejlesztik ki; még szüksége van némely anyagokra, amelyeket a világegyetemből gyűjtöttek össze, és ehhez jön még a de-d, csupán aztán lehet kifejleszteni a művelési energiádat. Ha nincs de-d, nem tudsz művelési energiát kiművelni. Tehát amikor megüt, neked adja a de-jét; most több de-d van, és még magasabbra művelheted magad, ez nem ez az alapelv? Az, amit kapsz, nem sokkal több, mint az a fizetség, amit ez a hétköznapi ember azáltal kap, hogy szenvedést okoz neked? Tehát ha megüt téged, szid vagy gondokat okoz, te szenvedést viselsz el; a szenvedésnél a testeden levő karma – a fekete anyag, amivel eladósodtál az előző életeidben, és amit karmának hívnak – még át is fog változni de-vé, ennek megfelelően még valami de-t is adnak neked. Gondold csak át, hétköznapi emberként egy csapásra kettőt kapott. Te egy picike szenvedést okozol nekem, de én két adag kárpótlást kapok.

De művelőként négyet fog kapni az ember. Ha mindezt elszenveded, nem vagy olyan szűk látókörű, mint ő, és a szívedben teljesen higgadt maradsz. Ha megüt téged, te nem ütsz vissza; ha megszid téged, te nem szidod őt, egyszerűen így. Gondold csak át, ha a szívedben teljesen higgadt maradsz, nem művelted-e felfelé a xinxingedet? Ha nem okozott volna gondokat, és nem okozott volna szenvedést neked, hogyan tudtad volna akkor művelni magad? Ha egészen kényelmesen ülsz ott, teát iszol, és tévét nézel, már felfelé tudod művelni magad, éspedig olyan magasra, amennyire akarod – ez egyáltalán nem lehetséges. Pontosan ebben a bonyolult környezetben, az edzés során és a nehézségekben tudod a szívedet megemelni, magas mércéket és magas szinteket elérni. Tehát a xinxinged nem olyan volt, mint az övé, ez nem azt jelenti, hogy felfelé művelted a xinxingedet? Egy csapásra hármat kaptál! Gyakorlóként nem a szintedet akarod emelni és – olyan hamar, mint lehetséges – eljutni a beteljesüléshez? Felfelé művelted a xinxingedet, akkor nem lett a művelési energiád is magas? Biztosan! Létezik egy olyan alapelv, ami azt mondja: Amilyen magas a xinxing, olyan magas a művelési energia. Ha egy ember xinxingje csak ilyen magas, nőhet-e a művelési energiája egyszerűen így? Ez egyáltalán nem lehetséges! Ilyesmi nem létezik, egyáltalán nem lehetséges. Némelyik azt gondolja: „Némely művelők xinxingje még csak olyan jó sem, mint az enyém, miért van neki művelési energiája?” Ebben a tekintetben nem olyan jó, mint te, de más tekintetben talán jobb nálad. Mert a művelésnél az ember érzületeit távolítják el, egyiket a másik után; ha némely érzületek, amelyeket még nem távolítottak el, megmutatkoznak, még mindig hasonlónak tűnik egy hétköznapi emberhez. De azok az érzületek, amelyeket már eltávolítottak, természetesen nem mutatkoznak meg többé, mivel már nincsenek ott. Ha szenvedést viselsz el, művelőként egy csapásra négyet kapsz. Tréfásan mondva, hol máshol találhatsz ilyen előnyöket?

„Valaki megütött vagy megszidott, én nagyon felmérgelődöm rajta, és nagyon igazságtalanul kezeltnek érzem magam a szívemben”; vagy: „valaki elvette az előnyeimet, pénzzel csapott be, ezt egyszerűen nem tudom elviselni!” Az ember egyszerűen nagyon fontosnak tartja az ilyen dolgokat, még csak azt sem tudja elviselni, hogy egy kicsi parányi előnyt elveszítsen. Gondoljátok csak át, milyen szánalmasan él ez az ember! Ha egy kicsi előnyt kap, szívből örvendezik azon, csak egy ilyen kicsi parányi előnyön, ilyen az ember manapság. Ámde nem tudja, mit veszít el valóban. Ez a legszörnyűbb! Miért olyan értékes ez a de? Tudjátok, hogy az idősebb emberek Keleten azt mondják: „Csak ha de-je van valakinek, akkor szerencsés a sorsa.” Ez a szerencsés sors felölel néhány aspektust: magas rangú tisztviselőnek lenni, sok pénzzel rendelkezni, házzal rendelkezni, szántófölddel rendelkezni, szerencsével rendelkezni, és így tovább. Mindezt de ellenében cserélik ki. Az embernél marad az élete során; ha az ember meghalt, az ősszelleménél marad; ha újraszületsz, a születésnél is még nálad marad. Nemcsak a de, hanem a fekete anyag is, tehát a karma, amiről éppen beszéltem, szintén az embernél marad az élete során. Ez a két anyag az embernél marad. Korábban azt mondták az idősebb emberek: „Ha valaki rosszat tett, megtorlást fog elszenvedni.” Ki hagy téged megtorlást elszenvedni? Ki rója fel ezt az adósságot neked? Ki törődik ezekkel a dolgokkal nálad? De ez a de a testeden marad, szorosan tapad hozzád, a jövendő életben az egyedül ezen a de-n múlik. Ha sok karmád van, akkor ebben az életben sok szenvedésed, sok betegséged vagy szerencsétlenséged van; ha sok de-d van, akkor ebben az életben sok pénzed, sok szerencséd vagy magas hivatalod van. Mindezt pontosan ezek a dolgok okozzák. Egy gyakorló számára tehát ez a de még értékesebb, át tud változni művelési energiává. Ilyen az alapelv.

A modern tudomány ezt nem láthatja, mert nem tudja áttörni ennek a rétegnek a dimenzióját. A dimenzió milyen formájában élünk mi emberek? Azt mondom nektek, a dimenziónak ez a rétege, amelyben mi, emberek élünk, kétféle anyagi részecske között található. Ami a részecskét illeti: Azok, akik fizikát tanultak, tudják, hogy a molekulák, atomok, atommagok, kvarkok, neutrínók és így tovább mindenkor részecskék egy rétegét képezik, és olyan anyagi elemek, amelyek a nagyobb részecskéket képezik. A részecskék melyik rétegén élünk mi emberek? A legnagyobbak, amiket a szemünkkel láthatunk, az égitestek2, a legkisebbek a molekulák, amiket a mikroszkóppal láthatunk. Valójában mi, emberek az égitestek és molekulák közötti réteg dimenziójában élünk. Mi nagyon kiterjedtnek, tágasnak és összehasonlíthatatlanul nagynak találjuk. Azt mondom, hogy a modern tudomány nem elég fejlett; bármilyen magasra is tudnak repülni az űrhajók, nem tudnak kirepülni ebből az anyagi dimenziónkból; bármilyen fejlett is legyen a számítógép, nem lehet összehasonlítani az emberi aggyal, és az emberi agy a mai napig még mindig rejtély marad, ezért az emberiség tudománya még mindig nagyon felületes.

Képzeljétek csak el, mi, emberek a kétfajta részecske között élünk, nevezetesen, az égitestek és a molekulák között. A molekulák atomokból állnak, hogyan néz ki az atomok és molekulák közötti dimenzió? A modern tudósok csak az atom egy pontját ismerik, a kicsi szerkezetei egyikét. Valójában ott, ahol léteznek, az atomok szintén egy felületet képeznek. Az anyagi dimenzió, ami ebből a felületből képződik, szintén óriási nagy, csak az, amit te felfedeztél, csupán egy pont. Akkor milyen nagy ez a dimenzió ebben a rétegben? Az a mérce, amivel a távolságot mérjük, az emberiség modern tudománya, mindig mindent a modern tudomány álláspontjából ítélünk meg. Neked ki kell ugranod a kísérleti tudomány korlátozásaiból és fogalmaiból. Ha be akarsz lépni abba a dimenzióba, akkor meg kell felelned azon dimenzió formájának, csupán akkor léphetsz be. Ami az atomtól a molekulához való távolságot illeti: A tudomány szerint körülbelül két millió atomot kell egymás mellé felsorakoztatni, csupán aztán érheti el az atom a molekulát. Még az a távolság is elég nagy, amelyet a tudomány tud felismerni, te nem próbálhatsz meg ilyesmit felismerni az emberiség kéznél levő kísérleti tudományának a korlátozásaival. Képzeljétek csak el: Az atom és az atommag közötti dimenzió nem a dimenziók egy rétege? És milyen nagy a térbeli távolság az atommag és a kvark között? És milyen a kvark és a neutrínó között? Természetesen az emberiség mai tudománya csak a neutrínók méretéig ismerheti fel. A neutrínót nem lehet látni, csak műszerekkel lehet megállapítani és így megtudni valamit a létformájáról. Valójában még ez is ki tudja, milyen messze távol van az anyagok eredeti anyagától!

Amit elmagyaráztam, az a dimenzió legegyszerűbb létformája. Emberiségünk minden anyaga, bezárólag mindazokkal az anyagokkal, amelyek a levegőben léteznek, és amelyeket nem láthatsz, és azok az anyagok is, amelyeket láthatunk, mint például a vas, cement, állatok, növények, anyagok, az emberi test is – ezek mind molekulákból állnak. Az emberiség éppen pontosan a molekulák felületén él, úgy, mint egy háromdimenziós kép, te mármost ezen a felületen élsz, és nem tudsz túlmenni rajta. Az emberiség tudománya is erre a kis dimenzióra korlátozódik, és még csak át sem tudja törni. Mégis azt mondják, hogy a tudomány ilyen és olyan fejlett; és ez elnyom minden más tanítást. Az emberiség technikájával nem lehet elérni a még magasabb felismeréseket a világegyetemről. Ha valóban át tudná törni ennek a rétegnek a dimenzióját, akkor látni lehetne a más dimenziókban levő élőlények és anyagok létformáit, valamint a bennük levő időtér szerkezetét. De mi, művelők láthatjuk ezt; csupán a buddhák a legmagasabb szintű tudósok.

Amikor az égi szem felnyitását magyaráztam, beszéltem erről. Ha egy ember megkerüli a szemeit, akkor az égi szemével lát dolgokat – tehát egy alagutat nyitnak a szemöldökök közötti helyen, amelyet a taoista rendszerben „shangennek” neveznek, vagyis az orrtőnek a helyén; ez közvetlenül a tobozmirigyhez vezet. Az orvostudományban tobozmirigynek nevezik, a taoista rendszerben levő gyakorlók niwan-palotának nevezik, ezzel pontosan erre gondolnak. Az orvosok már felfedezték, hogy a tobozmirigy elülső része egy emberi szem összes szerves szerkezetét birtokolja. A modern orvosok nagyon csodálkoznak ezen: „Miért létezik egy szem benne?” Azt gondolják, hogy ez egy elkorcsosult szem volna. Még mindig az evolúciós elmélettel magyarázzák az ilyesmit. Valójában egyszerűen ezen a módon létezik, egyáltalán nem elkorcsosult szem. Ha az ember megkerüli a hús-vér szemeit, és dolgokat lát – természetesen, ha a hús-vér szemeit készre művelte, azok is átláthatnak, és szintén birtokolhatnak ilyen természetfeletti képességeket, a Fofá határtalan. Normális módon, ha az ember megkerüli azokat a szemeket, amelyek molekulákból állnak, és dolgokat lát, átláthat ezen a dimenzión, és láthatja más dimenziók jelenségeit. Ilyen az alapelv. Ezért láthatják a művelők azt, amit a hétköznapi emberek nem láthatnak. Természetesen egész élete során némelyik hétköznapi ember alkalomadtán – egy olyan állapotban, amikor lélekben nem volt jelen – látott némely megmagyarázhatatlan jelenségeket, például látott valakit, aki megjelent a szeme előtt, majd villámgyorsan újra eltűnt, vagy látott, vagy hallott valamit. Ez azt jelenti, hogy ebben az állapotban, amikor lélekben nem volt jelen, talán valóban látott vagy hallott valamit más dimenziókból. Mert ha egy ember égi szeme vagy égi füle nincs szorosan lezárva, alkalmilag hallhatja más dimenziók hangjait, vagy láthatja más dimenziók némely jelenségeit.

Előbb arról a dimenzióról beszéltem, amelyben az emberiség él. Valójában ez az égitest, amelyen mi, emberek élünk, nem a legnagyobb részecske, nem a legnagyobb anyag. Az égitesteken túl léteznek még nagyobb anyagok! Sákjamuni buddha szemei a rendkívül mikroszkopikusban már láthatták a meglehetősen mikroszkopikus anyagokat; a makroszkopikusban már láthatták a meglehetősen nagy, makroszkopikus anyagokat. De Sákjamuni buddha sem látta végül, hogy milyen nagy ez a világegyetem tulajdonképpen, ezért mondta ő: „Kifelé határtalanul nagy, befelé határtalanul kicsi.” Milyen gigantikus hát ez a világegyetem! Gondoljátok csak át, milyen bonyolult ez. Nincs úgy, mint ahogyan azt az emberiség tudja, hogy csak ez a mi dimenziónk és ez a forma létezik, ez meglehetősen bonyolult! A dimenzió eme formája mellett még léteznek a dimenziók olyan formái, amelyek függőlegesen léteznek, azonkívül a függőleges dimenziókban még sok-sok egységvilág létezik, nagyon bonyolult. Ezekkel az egységvilágokkal a mennyei birodalmakra gondolok, és így tovább. Mindegyik dimenzióban ugyancsak különböző időterek léteznek. Gondoljátok csak át, annak a dimenziónak az ideje, amelyik atomokból áll, lehet ugyanolyan, mint a mi dimenziónk ideje ezen az oldalon, amelyik molekulákból áll? A térről és a távolságról való fogalmaik is másmilyenek, mint a mieink, minden megváltozott. Miért tudnak a földönkívüliek ufói nyomtalanul jönni és menni, valamint olyan gyorsan repülni? Mert pontosan más dimenziókban mozognak. Ilyen egyszerű ez. Ha az emberiség a mai tudomány álláspontjából próbálja megérteni a világegyetem megmagyarázhatatlan jelenségeit, vagy ezzel a módszerrel kutatja a művelést vagy a vallást, sohasem lesz tisztában velük. Meg kell változtatnia a gondolkodásmódját, és meg kell próbálnia egy másik álláspontból megérteni. Az emberiség történelmében nemcsak az úgynevezett kísérleti tudomány létezett, amelyet az európaiak fedeztek fel és találtak fel, nemcsak ez az egy út létezett, hanem még más utak is. Minden olyan ősi civilizációnak a fejlődésfolyamata, amelyet felfedeztek a Földön, és egykor létezett a történelem során, egy másik utat járt annak érdekében, hogy megismerje az életet, az anyagokat és a világegyetemet. Kína ősi korszakaiban a tudomány mármost egy másik utat járt. Természetesen, mivel a kínai kultúra nagyon magas szinteket érintett, és az emberek erkölcse rosszá vált, azt is gátolták. Ezért nem adták át, ámde a Nyugat tudományának ezt a legalacsonyabb formáját hátrahagyták az embereknek, ezért ez meglehetősen hiányos.

Előbb elmagyaráztam, hogy az emberek nem ebben az anyagi dimenziónkban jöttek létre, és mi a célja az emberi életnek. Ha az emberek továbbra is lecsúsznak, a megsemmisítés vár rájuk, a teljes megsemmisítés, ez azt jelenti: a test és lélek teljes megsemmisítése. Nagyon szörnyű! Ezért vált meg a Buddha embereket, pontosan avégett, hogy ne kerülj ebbe a reménytelen helyzetbe; az ember szenvedéséből a mennyországba vált meg téged. Az ember szenvedésének a kérdésére ez a valódi és alapvető megoldás. A mai emberek Buddhában való hitének a kiindulópontja más, mint a korábbi emberek hitének. A korábbi emberek hittek Buddhában, miközben Buddhát imádták, Buddhát művelték és tisztelték, ennél semmiféle más érzület sem létezett. A mai emberek azért hisznek Buddhában, hogy megkérjék a Buddhát valamire. De az a szív, hogy kérjen valamit, a Buddha számára a legpiszkosabb, ez a legpiszkosabb szív. Gondold csak át, a Buddha meg akar váltani téged, de te kényelemre és szerencsére vágysz a hétköznapi emberek között. Ha a hétköznapi emberek között valóban nagyon boldogan és kényelmesen hagynának téged élni, te valóban nem akarnál többé buddhává válni – te már most buddha lennél. Hogyan lehetne az? Hogyan érheted el a boldogságot, ha a karmádat, amivel életről életre adós maradtál, és a rosszat, amit tettél, nem egyenlíted ki, és csak boldogságra törekszel? Neked csak egy módszered van erre: műveld magad, csupán akkor lehet eltávolítani azt a karmát, amivel adós vagy. Tehát ha nem akarsz buddhává válni, jó embernek kell lenned, több jót és kevesebb rosszat tenned, csupán akkor lehetsz boldog a jövőben, és az éned valódi életét meg lehet hosszabbítani. De az is lehet, hogy miután az agymosás után az újraszületésnél rossz környezetben születsz újra, hagyod magad sodortatni az áramlattól, és akkor a megsemmisítés határán állsz.

Előbb arról beszéltem, hogy Sákjamuni buddha azt mondta, hogy ez a világegyetem kifelé határtalanul nagy és befelé határtalanul kicsi volna. Talán némelyek még nem egészen értették meg ezeket a szavakat. Tehát milyen dolgot látott Sákjamuni buddha? Ő a háromezer nagy világ tanáról beszélt. Sákjamuni buddha azt mondta: Azok az emberek, akik úgy, mint mi, anyagi testtel rendelkeznek – ez nemcsak azokra az emberekre vonatkozik, akik más dimenziókban élnek – ő azt mondta, hogy háromezer olyan világ létezne, amely hasonló a mi emberi társadalmunkhoz. Ebben a tejútrendszerben háromezer ilyen égitest létezik. Azonkívül azt mondta: „Egy homokszem háromezer nagy világot tartalmaz.” Azt mondta, hogy egyedül egy homokszemben háromezer ilyen dimenzió létezik, amely hasonló ahhoz a dimenzióhoz, amelyben mi emberek élünk. De nem próbálhatod meg az ottani emberek méretarányát a mai tudomány felismeréseivel és fogalmaival megérteni, ők az időtér egy másik formájában élnek.

Némelyek talán furcsának találják a szavaimat, amelyeket éppen mondtam, és nem tudják megérteni őket. Képzeljétek csak el, a földgolyó nagyon szabályszerűen mozog. Milyen különbségek léteznek akkor az elektronnak az atommag körüli keringése és a Földnek a Nap körüli keringése között? A formák ugyanolyanok. Nézd csak meg, hogy vannak-e élőlények egy elektronon, és milyen anyagok léteznek rajta, ha fel tudnál nagyítani egy elektront a földgolyó nagyságára. Sákjamuni buddha azt mondta: „Befelé határtalanul kicsi.” Mennyiben látta ezt? A mikroszkopikusban ő már látta a nagyon mikroszkopikus anyagokat. Azt mondta, hogy egy homokszemben háromezer nagy világ létezik, egyedül egy kis homokszemben létezik háromezer nagy világ. Tehát képzeljétek csak el, ha igaz az, amit Sákjamuni buddha mondott, léteznek akkor az abban a homokszemben levő világokban is folyók, patakok, tavak és tengerek? Akkor azoknak a folyóknak, patakoknak, tavaknak és tengereknek a partján is létezik homok? És létezik abban a homokszemben ugyancsak háromezer nagy világ? Létezik az abban a homokszemben levő homokszemben ugyancsak háromezer nagy világ? Amikor még tovább ment, Sákjamuni buddha megállapította, hogy ennek nincs vége. Ezért mondta ő: „Befelé határtalanul kicsi.” Nem látta, hogy mi az anyag legőseredetibbje. Természetesen korábban mi beszéltünk az anyag legőseredetibbjéről, itt már nem beszélek róla. Mert ha túl magasan, túl mélyrehatóan magyarázom – mindenekelőtt sok ember nem tudja olyan jól megérteni kínaiul, ezért már nem magyarázok el sokat az ezen a területen levő dolgokról. Úgy gondolom, hogy egyelőre csak ennyit beszélek erről. Most feltehettek néhány kérdést a művelésről és a Fá tanulásáról, és én megválaszolom nektek.

Kérdés: Mi olvastuk a „Zhuán Fálun” első és második kötetét. Egy mondat ebben nehezen érthető számomra, mert korábban a tantrizmus tanítványa voltam. Látszólag ebben az áll, hogy a bódhiszattva és a tathágata-buddha szintjei most a jiét szenvedik el, igaz ez?

Válasz: Ez a kérdés nagyon magas. Csak akkor láthatod és ismerheted fel, ha még magasabbra művelted magad. Természetesen csak egyszerűen és összefogóan magyarázhatom el neked. Az emberek szintjén levő Fának nincs többé hatása, mert az emberi társadalomban levő erkölcs leesett, és az emberszívben létező erkölcsi nézetek megromlottak. Az, hogy nem léteznek többé őszinte gondolatok, azt jelenti, hogy a Fának nincs többé hatása. Ha a Fának nincs többé hatása az emberi társadalomban, az emberiség lecsúszik. Ha a Fá nem az emberi társadalomban kezdte elveszíteni a hatását, hanem nagyon magas szinteken levő dimenziókban térült el, akkor az anyagok és az élőlények le fognak esni; ha rosszá váltak, leesnek. Amikor tehát nagy terjedelemben adódnak problémák, akkor ezek már nem csak az emberiség problémái. Például a Dáfá fentről lefelé húzódik át; ha odafent eltérült egy picikét, odalent már egy egészen más arculatot kap. Úgy, mint a lövészetnél; ha egy kicsit mellécélzol, már nem tudod, hova repül a golyó. Miért történtek olyan nagy változások odalent? Az emberi társadalom változásai nagyon szörnyűek! Olyasmi, mint a kábítószer-függőség, a kábítószer-kereskedelem, az emberek minden elképzelhető gonosztettet elkövetnek, sok ember tett sok rosszat; olyasmi, mint az alvilág, a homoszexualitás, a nemi partner önkényes váltogatása és így tovább, mindez már nem felel meg az emberek mércéinek. Hogyan szemlélik a buddhák az ilyen problémákat? A kormány és a törvények megengedik ezt, de ez csak azt jelenti, hogy az emberek saját maguk engedik meg ezt; a menny alapelvei ezt nem engedik meg! Korábban a szép dolgok voltak azok, amikre az emberek törekedtek. De nézd csak meg a ma árusított játékokat, és a ma festett képeket, mindet tetszés szerint csinálták és festették, és akkor már műalkotások. Senki sem tudja elmagyarázni, hogy ennek minek kellene lennie. Az emberek minden nézete az ellenkező irányba vált át. Egy szemétkupacot állítanak oda, és az már a szobrászat egy nagy mesterének a műalkotása. Az egész társadalom jelenségei ilyenek. A boltokban még ürülék alakú játékokat is árusítanak. Korábban a babákat nagyon szépre csinálták, csupán akkor akarták szívesen megvenni őket az emberek, ma koponyákat, gonosz emberfigurákat, démonokat és kísérteteket készítenek játéknak, és ráadásul nagyon jól eladják őket, a könyörületes gondolatok nélküli emberek szívesen veszik őket. Mit jelent ez? Az emberek nézetei már nagyon erősen lefelé csúsztak! Korábban az énekeseknek és az énekesnőknek szép hangjuk volt, a zeneakadémián tanultak, jó volt, ha az alakjuk és testtartásuk szépen nézett ki, mert hát a zenének a szépségből kellene ízelítőt nyújtania az embereknek. Ma valaki vadul össze-vissza kiabál: „á… á…”, nagyon hosszú hajjal, aki nem néz ki sem nőnek, sem férfinak, a televízió máris sztárrá emeli. Minden romlik, az emberiségnél minden lecsúszik. Még sok-sok jelenség létezik, rendkívül szörnyű! Ha nem műveled magad, nem láthatod őket. Az emberiség felismerései a vallásról szintén megváltoztak, politikának tekinti azt. Némelyek gyalázzák Buddhát, mihelyt kinyitják a szájukat; az étlapon még olyasmi is van, mint „Buddha átugrik a falon”. Ez Buddha megsértése! Mi baj van hát az emberiség mai társadalmával? Ha te nem műveled magad, semmit sem tudsz erről; ha műveled magad és visszatekintesz, megrémülsz! Gondold csak át, ez nem valami elszigetelt jelenség, hogy az emberiség ilyen mértékben megromlott; az ok erre az, hogy a Fá bizonyos dimenziókban már nincs rendben. Ezt az okozta, hogy sok anyag és sok élőlény eltérült a Fától. Csak ezen a módon tudom neked elmagyarázni. Mert ha túl mélyrehatóan magyarázom el, sok jelenlevő nem fogja megérteni. Úgy gondolom, hogy neked már meg kellene értened, ha ezen a módon magyarázom el.

Kérdés: Tulajdonképpen szégyellem magam. De ha nem használom ki ezt az alkalmat, valóban félek, hogy elszalasztom. Sok ember nem válaszolta meg ezt a kérdésemet. Ma itt van a Tanár, valóban nagyon nehéz megkapni ezt a lehetőséget. Tehát pár évvel ezelőtt egy éjjel 12 óra után lótuszülésben meditáltam a tantrista módszer szerint. Korábban tantrizmust műveltem. Úgy pörögtem, mint egy repülőgép légcsavarja, olyan gyors volt, hogy le se tudom írni, így emelkedtem magasra. Így emelkedtem magasra, és kijöttem a fejtetőmön át. Amikor kijöttem a fejtetőmön át, erős fájdalmat éreztem. Amikor fájdalmam volt, és még tovább emelkedtem magasra, nagyon megijedtem. Azt gondoltam, hogy talán eltávozott a lelkem; a testemet sem tudtam látni. A következő napon aztán valami furcsa dolog történt. Amikor nappal a szobában ültem, ezüstös fénygyűrűket és ezüstös fényt láttam, öt perc után az eltűnt. A harmadik napon láttam a Fálunt. Mi történt?

Válasz: Bár korábban tantrizmust gyakoroltál, de nem volt hatása. Miért láthattad a Fálunt? Mert már azelőtt törődtünk veled, mielőtt művelted magad. Nagyon egyszerű egy gyakorló számára magasan lebegni. A mai tudósok nem tudják ezt megmagyarázni. Valójában, ha egy ember testének az összes meridiánja fel van nyitva, már magasan lebeghet. Még ha nem is lebeg magasan, egészen könnyűnek érzi magát a járásnál, és nem lesz többé fáradt, ha hegyet mászik, vagy lépcsőn megy fel. Ez azt jelenti, hogy a meridiánok fel vannak nyitva, és ilyesmi fog történni. Ami azt illeti, hogy az ősszellem kijött: Némelyeknél az ősszellem egészen könnyen hagyja el a testet, némelyeknél nem. Miután elhagyta a testet, a Fálun mozgásba hozta a testedet, amely magasan lebegett, azért forgott nagyon gyorsan. Ami azt illeti, hogy már nem mertél magasabbra emelkedni: Az ok abban rejlik, hogy akkoriban csak annyi energiád volt. Amikor első alkalommal ütközöl ilyesmibe, félni fogsz, mindenki félni fog. Valójában a Fálun Dáfá-gyakorlóink közül már sokan tudnak magasan lebegni, ez egészen normális. Mihelyt egy művelő elkezdi a művelést, a meridiánok elkezdenek felnyílni. Ha a nagy égi kör fel van nyitva, már lebeghet is magasan.

Én elmagyaráztam ezt, ámde viszont figyelmeztetni akarlak benneteket, hogy egyikőtöknek sem kellene ezzel a gondolattal rendelkeznie: „Bárcsak tudnék magasan lebegni!” Mihelyt felbukkan nálad a gondolat, hogy erre törekedj, nem tudsz többé magasan lebegni, még ha tudnál is magasan lebegni. Mert a művelésnél tétlenségről és ürességről beszélnek. Szívvel művelődni, akaratlanul megkapni valamit; szívvel művelődni, akaratlanul művelési energiát kapni. Mindannyian ebben az állapotban művelik magukat. Ha az ember minden nap arra gondol, hogy buddha legyen, akkor ez egy erős ragaszkodás. Ha nem távolítja el ezt az érzületet, sohasem fog menni. Ezért a művelés éppen pontosan az emberi ragaszkodás eltávolítását jelenti. Minden, amibe a hétköznapi emberek között kapaszkodsz, az ragaszkodás. Erre vagy arra törekszel, minél jobban törekszel rá, annál kevesebb az esély. Csak ha lemondasz erről a szívről, akkor kaphatod meg. Mindenesetre jegyezzétek meg ezt az alapelvet. Ha a hétköznapi emberek között akarsz megkapni valamit, törekedhetsz rá és megtanulhatod, fáradozás által megkaphatod azt; de azokat a dolgokat, amelyek túlmennek a hétköznapi embereken, csupán akkor kaphatod meg, ha lemondasz róluk. Mit jelent ez? Azt jelenti: Törekvés nélkül magától jön.

Ami azt a félelmet illeti, amiről beszéltél, valójában semmi félnivaló sincs. Ha magasan lebegtél, akkor hát magasan lebegtél. Mert akkoriban senki sem mondta el neked, egy mester sem létezett a hétköznapi emberek között, aki tanított volna téged. A magasan való lebegés egy egészen normális jelenség, ezt az ember gondolatai ellenőrzik. Ha azt gondolod: „lejövök”, csak egyszer szükséges erre gondolnod, már le is jössz; ha azt gondolod: „magasra emelkedem”, már magasra is emelkedsz. De ha megijedsz, az megint ragaszkodás, akkor könnyen le fogsz esni, ezért semmi esetre sem kellene félned. Korábban egy ember arháttá művelte magát, örült ennek, aztán leesett. Miért? Az öröm, tehát az embernek ez az öröme is emberi érzések megtestesülése, ez is ragaszkodás. Egyvalaki, aki sikeresen művelte magát, azt mondja: „A legcsekélyebb mértékben sem érint meg, ha szidsz engem vagy rosszat beszélsz rólam; a szívem szintén mozdulatlan marad, ha jót beszélsz rólam; azt sem veszem a szívemre, ha rosszat beszélsz rólam.” Tehát örült, és aztán leesett. Az sem könnyű, hogy arháttá művelje magát. Azután ez az ember tovább művelte magát. Egypár év múlva újra arháttá művelte magát, ez alkalommal azt gondolta: „Nem szabad viszont örülnöm többé; ha örülök, újra le fogok esni.” A szívében félt, hogy örüljön ennek. De mihelyt félt, újra leesett. Mert a félelem is ragaszkodás. A buddhává való művelés nagyon komoly dolog, az nem gyerekjáték! Ezért feltétlenül figyelmet kellene szentelnetek erre.

Mielőtt további kérdéseket tesztek fel, még egy dolgot mondok: A gyakorlásnál feltétlenül egy iskolára kell összpontosítanunk. Tudom, hogy sok jelenlevő korábban tantrizmust tanult; sokan hittek a buddhizmusban; és sokan mások hittek a protestantizmusban3 vagy a katolicizmusban. Az én nézetem az: A művelésnél egyre kell összpontosítani! Miért kell egyre összpontosítani? Ez éppenséggel egy nagy igazság! Ez az egyik fő ok arra, amiért az emberek ma, a Fá-vég idejében nem tudják többé sikeresen művelni magukat. Több ok létezik erre: A Fát nem lehet megérteni; egy másik a megkevert művelés. A megkevert művelés a fő okok egyike. Ha te ezt a művelési utat gyakorlod, nem szabad más utakat gyakorolnod. Miért mondom ezt neked? Pontosan azért, mivel „minden különböző iskolából az előnyöket venni” a hétköznapi emberek felfogása. Ez az alapelv a hétköznapi emberek technikáira és ismereteire való törekvésnek számít. De a művelésnél az alapelv az egyre való összpontosítás. A buddhizmusban ezt úgy hívják: „nincs második iskola”. Ha arra gondolsz, hogy mind Buddhát, mind Daót műveld, a kettő közül egyiknél sem fogod sikeresen művelni magad, egyik sem fog neked művelési energiát adni. Mert „a művelés egyvalakitől saját magától függ, a művelési energia a mestertől függ”. Gondoljátok csak át, az ember már buddhává művelheti magát, ha egyszerűen csak qigong által edzi magát? A tantrizmusban már buddhává válhat az ember, ha egyszerűen elszaval egy varázsigét, belekever néhány gondolati tevékenységet, és néhány kézmozdulatot végez? Az ember gondolatai semmik, azok csak kívánságok. A mester az, aki valóban cselekszik! Némelyek azt gondolják: „Ezek mind a buddhista rendszerhez tartoznak; nem jó, ha szútrákat szavalunk, és egyidejűleg tantrizmust tanulunk, és még buddhista qigongot is gyakorlunk?” Ez az emberek felismerése, és nem az istenségeké. Gondoljátok csak át: Hogyan művelte magát sikeresen Tathágata-Buddha és Amitábha buddha? Ők a saját művelési módszereik szerint jutottak el a beteljesüléshez, a művelési energiájuk szintén a saját átváltozási formáik szerint tökéletesítette a saját világukat, és ők ezzel művelték magukat sikeresen. A művelés közben mindenüket a saját művelési formájuk tényezői okozták.

Sákjamuni buddha beteljesülési módszere a „Parancsolat, Meditáció, Bölcsesség”. „Si chan ba ding4”-et és így tovább kellett művelni és a művelési módszerét követni. Ha ebben az iskolában műveled magad, a te művelési energiádnak is annak a művelési energiának kell lennie, amit Sákjamuni buddha művelt, csupán akkor juthatsz hozzá művelésen keresztül. Ha tantrizmust akarsz művelni, a tantrizmus „Test, Száj, Gondolatok” követelményeit kell követned, csupán akkor tudsz művelésen keresztül a Mahávairócsana tathágata által igazgatott mennyországba jutni. Ha mindent művelsz, semmit sem kaphatsz. Ha a jingtu iskolában műveled magad, tehát azt szavalod: „Amitábha buddha”, és utána a chan iskola elméleteit tanulod, akkor semmit sem kaphatsz. Egy embernek csak egy teste van. Tudjátok, egyáltalán nem olyan egyszerű a testet buddha-testté, a buddha egy testévé átváltoztatni, te saját magad ezt nem éred el. Ezt egy buddhának kell megtennie; nagyon bonyolult a testedet buddha-testté átváltoztatni, ez még bonyolultabb, mint az emberiség legprecízebb műszere. Azoknak a dolgoknak a sorát, amiket behelyez a testedbe, mechanizmusoknak hívják; még sok-sok magot is el kell ültetnie az elixírmeződ mezőjébe, amely a Fofá különböző isteni képességeit tökéletesíti. Mindez a saját iskolájához tartozik, csupán akkor művelheted magad az iskolájában, és juthatsz művelésen keresztül az ő buddha-világába. Ha nem egyre összpontosítasz – neked csak egy tested van, hogyan lehet téged egy Te személlyé műveltetni két buddha-világban? Hogyan tudnál te két Te személyt kiművelni? Ha a buddhák látják, hogy így cselekszel, egyik sem fog adni neked semmit; úgy vélik, hogy rossz a xinxinged. Nyíltan megmondva: Emberként te a Fofát akarod szabotálni. Milyen nehéz és kemény volt egy tathágata-buddha számára, hogy tathágata-buddhává művelje magát! Mennyi szenvedést kellett elviselnie egy tathágata-buddhának azért, hogy tathágata-buddhává művelje magát! Hétköznapi emberként te még a dolgait is meg akarod változtatni, szabotálni a dolgait, két dolgot összekeverni és a két buddha által bizonyított és felismert dolgokat összezavarni, ez nem a Fofá szabotálása⁈ Ilyen rossz ez! De a mai szerzetesek és a mai emberek anélkül szabotálják a Fofát, hogy tudnák. Természetesen ez nem egészen rajtad múlik, ha semmit sem tudsz erről; bár nem rajtad múlik, és nem fognak bírálni téged, de semmit sem fognak adni neked. Nem megengedett, hogy egy ember könnyelműen szabotálja a Fofát. A Fofát két iskolában, két tathágata-buddha Fáját szabotálod: Ez egyáltalán nem lehetséges! Ezért semmi esetre sem fogsz kapni bármit is, ameddig keverten műveled magad. Az nincs úgy, hogy az akkor nem probléma, ha csak a buddhista rendszerben és nem a taoista rendszerben műveled magad. Ha a buddhista rendszerben mind a chan iskolában, mind a tantrizmusban, és egyidejűleg még a jingtu iskolában, huayan iskolában és tiantai iskolában műveled magad, akkor az azt jelenti, hogy önkényesen jársz el, és esztelenséget űzöl, és semmit sem kaphatsz. Valóban nem kaphatsz semmit, ezért kell állhatatosan egy iskolában művelned magad, csupán akkor juthatsz el a beteljesüléshez.

Amit itt elmagyaráztam, az egy alapelv. Nem arra gondolok, hogy neked feltétlenül ezt a Fálun Dáfát kell tanulnod tőlem, Li Hongzhi-től. Egy történelem előtti korszakban a Fálun Dáfánk – úgy, mint Sákjamuni buddha buddhizmusa – nagy mennyiségben váltott meg embereket az emberi társadalomban, az emberiség jelenlegi civilizációs korszakában ezt még sohasem tettük meg. Miután a mostani emberiség létrejött, az első alkalommal hoztuk újra nyilvánosságra, talán ez az utolsó alkalom is, hogy nyilvánosságra hozzuk és továbbadjuk az embereknek. De ez örökre elévülhetetlen. Természetesen nekünk van egy Fálun világunk, azok a tanítványok, akik eljutnak a beteljesüléshez, a Fálun világba mehetnek. De ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül az én Fámat kell művelned. Bármilyen Fát művelhetsz. Ameddig ez egy ortodox Fá, és te megkaphatod ennek az iskolának az igaz hagyományát, és úgy gondolod, hogy ebben az iskolában eljuthatsz a beteljesüléshez, akkor műveld magad. De azt tanácsolom neked, hogy csak egyre összpontosíts.

Azt is megmondom nektek, hogy a buddhának nem szabad közvetlenül az igazi arculatával megváltania téged. Ha a buddha erőteljesen megmutatná az isteni képességeit, odaülne és elmagyarázná neked a Fát, az nem az emberek megváltása lenne, hanem a Fá szabotálása. A legbűnösebb emberek, akik nem érdemelnek többé kegyelmet, szintén jönnének és tanulnák; akkor nem létezne többé a felismerés kérdése. Ki nem tanulná, ha látja, hogy az igazi buddha van ott? Az egész emberiség tanulná. Ez nincs így? Ezért csak azok a mesterek taníthatják és válthatnak meg embereket, akik a hétköznapi emberek között születnek újra. Ennél létezik a felismerés kérdése. Hogy hiszel-e benne vagy sem, az egyedül rajtad múlik. De a Fáról elgondolkodhatsz saját magad. Mindenesetre azért magyaráztam el ezt az alapelvet, mert viselnem kell érted a felelősséget. Mivel művelni akarod magad, elmondom ezt neked, máskülönben azt jelentené, hogy nem viselek érted felelősséget. Neked megvan a sorsalkalmad, hogy itt ülj, és így elmondom ezt neked. Manapság minden iskolában nagyon nehéz sikeresen művelődni, senki sem törődik többé ezzel, az alapvető ok erre az, hogy mindannyian önkényesen művelik magukat. Természetesen, ha jól tudsz magadon uralkodni, akkor műveld magad ott; ha úgy gondolod, hogy a beteljesüléshez művelheted magad, akkor az jó, teljesen mindegy, hogy melyik iskolában is műveled magad. Ilyen az alapelv. Mert a buddha pontosan jót akar az embereknek. Ezért azt akarom mondani neked: Ha művelni akarod magad, neked egyre kell összpontosítanod. Nemcsak hogy nem szabad más gyakorlatmozdulatokat végezned, hanem más iskolák szútráit sem szabad szavalnod, és nem szabad hagynod más iskolák dolgait felbukkanni a gondolataidban, még ezeket a gondolatokat is el kell távolítani. Mert a gyakorlásnál sok dolog függ a gondolatoktól. Mihelyt létrejön nálad egy ilyen gondolat, az törekvés, az azt jelenti, hogy akarod azt a dolgot, akkor jönni fog. És így a testeden levő művelési energia összezavarodik, és a Fálun deformálódik, és ezáltal elveszíti a hatását, akkor hiába művelted magad.

Azt mondom nektek: Ez a Fálun egyszerűen nagyon értékes; bár látod, hogy neked adtam, de mielőtt továbbadtam, azok, akik ezer évet művelték magukat, nem kaphatták meg, még akkor sem, ha akarták. Ha egyvalaki megkapta, azt lehet mondani, hogy félig már sikeresen művelte magát. A Fálun automatikusan változtatja át a művelési energiát. Ameddig műveled a szívedet, a művelési energiád növekedni fog, és meg fogsz emelkedni. Ő egy magas szintű élőlény, ez azt jelenti, hogy még magasabb, mint a te életed. Bár látod, hogy neked adtam, de ennek az oka az, hogy művelni akarod magad, és hogy megjelent a buddha-természeted. Ha felbukkan ez az egy gondolat, mi megváltunk téged, és ezen a módon cselekszünk. Amit kaptál, az nagyon értékes. Buddha művelése nagyon komoly dolog. Azt sem fogjuk megengedni, hogy szabotáld és elpusztítsd. Ha más dolgokat keversz bele és művelsz, akkor csak visszavenni tudjuk; nem engedhetjük meg, hogy ezt az élőlényt – ezt a magas szintű élőlényt elpusztítsd. Némelyik azt gondolja: „Akkor a Fálun, amelyik olyan hatalmas, miért nem törődik azzal, ha más dolgokat tanulok?” Mert ebben a világegyetemben létezik még egy alapelv: Arról, amit akarsz, te saját magad döntesz. Ha te saját magad akarod azt, ha te az eretneket akarod – az eretnek minden résen behatolhat; ha nem is akarod, megpróbál behatolni! –, ha akarod, azonnal jön, villámgyorsan, már itt is van. De miért nem törődik azzal a Fálun? Mivel te akarod azt. Ezért feltétlenül figyelmet kell szentelnetek erre. Ha egy ember műveli magát, az nagyon komoly, egy nagyon komoly dolog.

Amikor Kínában terjesztettem a művelési utat, sok ember létezett, akinek az égi szeme viszonylag magas szinteken volt nyitva. Az sem könnyű, hogy nyitott égi szemmel művelje magát. Amikor látod azt a nagyon nagy istenséget – mivel más dimenziókban az élőlények erősen meg tudnak nagyobbodni, szintén sárga ruhát viselnek, és nagyon nagyok, az emberek úgy gondolják, hogy hatalmas isteni képességeik vannak –, ő azt mondja neked: „Tanítványként veszlek téged, tanulj hát tőlem.” Létrejött nálad az a szív, és azonnal elkezdesz tanulni tőle, és azonnal tönkretesz. Teljesen mindegy, milyen nagynak néz ki, ő sem jutott ki a három világkörből, ő egy senki, csak nem ebben a dimenzióban található, és átváltoztathatja a testét, ezért feltétlenül figyelmet kell szentelnetek erre. Léteznek démonok is, akik zavarnak téged: „Tanulj hát tőlem, megtanítok neked valamit.” Amikor némelyek leülnek oda – különösen azoknál bukkannak fel könnyen spontán mozdulatok, akik más qigongot gyakorolnak, a kézmozdulatok nagyon szépnek tűnnek. Én mondom neked, a démonok is tudnak ilyesmit. Te nem tudod, ki tanította meg neked azt. Mihelyt követed őt és így gyakorolsz, dolgokat kever a testedbe, aztán a tested zűrzavaros lesz. Láttam némely embereket, akik látszólag ezt vagy azt tanulják, a testükben egy kusza zűrzavar uralkodik, minden lehetséges létezik benne, ők egyáltalán nem művelhetik többé magukat. Mi sorskapcsolatokról beszélünk. Az, hogy találkoztál velem, pontosan a te sorskapcsolatod. Ha valóban művelni akarod magad, akkor alaposan megtisztítjuk azt számodra. A jót megtartjuk számodra, a rosszat eltávolítjuk. Rendbe hozzuk és megtisztítjuk a testedet; miután elérte a tejfehér test állapotát, csupán azután jöhet létre nálad valóban a művelési energia, és emelkedhet meg a szinted.

Kérdés: Önnek sok fashene van, aki embereket vezethet a művelésnél. De mi Ausztráliában vagyunk, ki vezet bennünket eközben? Kit kellene mesternek tekintenünk?

Válasz: Itt ő egy nagyon fontos kérdést tett fel. Tudjátok, hogy egy ember művelése nagyon komoly dolog. Mert az embernek minden életében van karmája; ha az előző életeiben valami rosszat tett, akkor ellenségei és hitelezői vannak más dimenziókban. Ha tudják, hogy műveled magad, azért fognak jönni, hogy bosszút álljanak rajtad; így egy kezdő életveszélyek előtt áll a művelésnél. Ezért mondtam, ha nincs mestered, egyáltalán nem lehetséges számodra, hogy sikeresen műveld magad, egyáltalán nem lehetséges. Csak akkor művelheted magad sikeresen, ha a mester vigyáz rád és védelmez téged. Csupán akkor művelheted magad sikeresen, ha nem hagy nagy problémákat felbukkanni nálad. Korábban mindenütt léteztek művelők a világban; Kínában viszonylag sok létezett. Sok Dao-művelő vezetett tanulókat; bár látod, hogy a taoizmus később jött létre, és nagyon sok tanítvány létezett, de ezekből csak egy kapja meg a mesterétől az igaz hagyományt, csak így lehet biztosítani, hogy ennél a tanítványnál nem merülnek fel problémák. Csak egy tanítványt tud megvédeni, mivel a taoista rendszerben nincs olyan kívánsága az embernek, hogy minden lényt átfogóan megváltson.

Miért tudom én olyan sok embernek továbbadni és megváltani őket? Kínában jelenleg tíz millió ember létezik, aki tanulja, a külföldön élőket nem számítom bele. Miért nem voltak közületek senkinek sem problémái? Az itt jelenlevők között már léteznek olyanok, akiket elütött egy autó. Az autó tönkrement, de ővele tényleg semmi sem történt, se fájdalmai nem voltak, se nem félt, sehol sem sérült meg. Miért lehetett ez így? A hitelezők azért jöttek, hogy behajtsák tőled az adósságot. De mi nem hagyhatjuk, hogy valóban veszélybe kerülj. De ezt az adósságot ki kell egyenlíteni. A Mester védelme nélkül azonnal meg kellett volna halnod. Hogyan tudod művelni magad, ha meghaltál? Számtalan fashenem van, aki pontosan úgy néz ki, mint én. Ők más dimenziókban vannak, és természetesen felnagyíthatják vagy lekicsinyíthetik magukat. Nagyon erősen felnagyíthatják, illetve nagyon erősen lekicsinyíthetik magukat. A bölcsességük teljesen fel van nyitva, a Fá-erejük olyan, mint a Buddháé, a főtest nálam van. Megvan a képességük, hogy önállóan tegyenek meg valamit; vigyázni fognak rád, védelmezni fognak, és segíteni fognak neked átváltoztatni a művelési energiát, és némely más dolgokat megtenni. Valójában ők az én bölcsességem megtestesülése, ezért tudlak megvédeni téged. Bár nem vagyok személyesen Ausztráliában, de a Dáfát már továbbadták nektek, a Fát tekinthetitek mesternek.

Kérdés: Irányíthatnak-e és megvédhetnek-e bennünket a fashenek a művelésnél?

Válasz: Ha művelőként nehézségekbe fogsz ütközni, a fashenem meg fogja oldani számodra azokat, avégett hogy ne bukkanjanak fel többé; utalni is fog rájuk. Ha még mindig nem ismered fel, ámde viszont nem művelted magad rosszul, talán meg fog mutatkozni a szemeid előtt, és mondani fog neked valamit, vagy talán egy hangot hallat veled. Mivel a művelési szinted nem elég magas, nem fogja megengedni, hogy lásd őt, de hallatni fogja veled a hangot, de legtöbbször alvás közben hagyja, hogy lásd őt. És így ez olyan, mintha álmodnál. Hogy ez igaz vagy hamis, erre még létezik a felismerés. Ezért legtöbbször álomban látható. Ha nagyon magas meditációs képességed van, a meditációnál is láthatod. De ha mindig csak engem akarsz látni, akkor az is törekvés és ragaszkodás. Ezért nem engedik meg, hogy láthasd. Ha nem törődsz vele többé, és tovább műveled magad, a jövőben majd biztosan láthatod.

Kérdés: A Mester védelmez engem, de nekem nagyon erős karma-akadályaim vannak. Akkor hogyan védhet meg a Mester?

Válasz: Itt ő is egy nagyon fontos kérdést tett fel. Mert a mai társadalomban élő minden ember sokáig hempergett a karmában, és ilyen messzire jutott, a karma már meglehetősen nagy lett. Nem csak az embereknek van ilyen nagy karmájuk – mert az ember élete újraszülethet, állatként, anyagként, növényként, a magas dimenziókban levő élőlényként vagy az alacsony dimenziókban levő élőlényként születhet újra. Létezik bizony a reinkarnáció hat útja, bármiként újraszülethet. Az ember tehát magával viszi a de-t és a karmát. A mai embereknek kevesebb de-jük és több karmájuk van. Akkor úgy néz ki, hogy nemcsak az embereknek, hanem a cementnek, a földnek és így tovább is van karmája. Tudjátok, ha korábban Kínában a parasztok elvágták a kezüket a szántóföldön végzett munkánál, kevéske földet szórtak a sebre, és már be is gyógyulhatott a seb; már egy kevéske földdel meg lehetett gyógyítani a sebet. Meg mered érinteni ma a földet? Ha nem is érinted meg, tetanuszban fogsz megbetegedni! Mindenhol van karma. Az anyagokon karma létezik, a növényeken karma létezik, az állatokon és az embereken is, mindenhol van karma. Ezért hömpölyögnek – magas szintekről szemlélve – fekete hullámok az emberi társadalomban. Miért léteznek járványos betegségek? A nagyon komisz járványos betegségek pontosan azok a fekete hullámok, tehát azok a nagy sűrűségű karma-tömegek, amelyek ide-oda hömpölyögnek. Ahova hömpölyögnek, ott bukkannak fel járványos betegségek. Mára már ilyen nagy lett az emberiség karmája, mi a teendő akkor? Azt mondom neked, ha te művelni akarod magad – éppen most mondtam, ha először az összes életet, amivel tartozol, visszafizeted, és azután műveled magad, akkor nagyon valószínű, hogy az idő már elmúlt, a helyzet már más, és többé velem sem találkozhatnál.

Mi a teendő akkor? Ebben a világegyetemben az ember nem azért él, hogy ember legyen, hanem azért, hogy visszaművelje magát, hogy visszatérjen arra a helyre, ahol valóban létrejött. Némelyik azt mondja: „Én a hétköznapi emberek társadalmában vagyok, ámde nem tudom a hétköznapi emberek érzéseit elengedni. Mi lesz a feleségemmel, a gyermekeimmel, a szüleimmel és a testvéreimmel, ha művelem magam? Akkor unalmas lenne számomra az élet.” Ez az ember álláspontján levő felismerésed és a mostani gondolati alapod alapján létrejött vélemény. Amikor új alapra emelkedtél, és megemelted a szintedet, akkor nem fogsz így gondolkodni; egy másik látókör szempontjából nem fogsz így gondolkodni. De el akarok mondani neked egy alapelvet: Kik az igazi rokonaid? – Itt azonban nem akarom megzavarni a családi kapcsolataidat – mert a reinkarnáció hat útjánál ebben az életben ember vagy, a következő életben állat vagy növény; életről életre, hány szülőd, hány feleséged, hány gyereked és hány testvéred volt hát az összes előző életeidben? Az életed hosszú folyamában egyáltalán meg sem tudod számolni őket. Némelyek közülük emberek voltak, némelyek nem emberek voltak, kik az igaziak? Az emberek túl mélyen eltévelyedtek! Az igazi szüleid a világegyetemnek azon a helyén vannak, ahol létrehoztak téged, csak ott léteznek a szüleid. Mert az életnek kétféle eredete van: Az első: azok az élőlények, amelyeket az óriási nagy anyagok mozgásai hoznak létre; a második: azok az alakkal bíró élőlények, amelyeket a világegyetem anyagainak a mozgásai hoznak létre, ők olyanok, mint a terhes emberek, és élőlényeket hoznak létre. Akkor az ilyen élőlényeknek vannak szüleik. Tehát az igazi szüleid éppen ott tekintenek rád, és vágynak a visszatérésedre, de te nem térsz vissza és itt tévelyegsz, még azt is gondolod, hogy ezek itt lennének a rokonaid.

Az ember nem azért él, hogy ember legyen, hanem azért, hogy visszatérjen az eredethez és a valóhoz. Ha egy embernél megjelenik az a gondolat, hogy buddhát művelje – ámbár nincs sorsalkalma a művelésre, de már elültette a buddhává való művelés jó gyümölcsét. Miért mondják így? Mert ez a gondolat, amelyik megjelenik nála, túlságosan értékes! Még egy ilyen fájdalmas környezetben, egy ilyen zavaros környezetben is mindazonáltal megvan a szíve, hogy visszatérjen, a szíve, hogy buddhát művelje, és a jó felé forduljon. Ha tehát művelni akarod magad, mindannyian segíteni fognak neked és zöld utat adni. Ha egy embernek megvan ez a gondolata, az megrázza a tíz égtáj világát. Ragyog, mint az arany, mindenki láthatja. Így van ez, ha ez az ember művelni akarja magát. Mi a teendő akkor, ha olyan nagy karmád van? Módszereket kell használni, hogy eltávolítsák a karmádat. A karmát nem lehet feltételek nélkül eltávolítani, nem is lehet teljesen eltávolítani számodra. Milyen mértékben tehetik meg ezt a többiek? Nem nézek utána. De a buddhizmusban azt mondják, hogy te nem tudod egy életben sikeresen művelni magad, és több alkalommal kell reinkarnálódnod, csupán akkor művelheted magad sikeresen. Ez azt jelenti, hogy olyan sok karmát nem lehet egyszerre eltávolítani. De ha valóban művelni akarod magad, mi úgy fogjuk elrendezni, hogy már ebben az egy életben sikeresen művelhesd magad, hogy már ebben az egy életben eljuss a beteljesüléshez. Ha valóban nagyon öreg vagy, avagy az életed nagyon rövid, úgyhogy már nem elegendő az idő, akkor a Fálunnal fogod befejezni a menny által meghatározott éveidet a földön, és vele fogsz újraszületni. Mihelyt megszületsz, már nálad van, és a sorskapcsolatod folytatódik.

Ha az ortodox Fát műveled, olyan sokat fogok eltávolítani a karmádból, hogy művelhesd magad, és el tudd viselni. Olyannyira fogom eltávolítani. Az nem megy, hogy mindet eltávolítsam; az nem megy, hogy semmit se egyenlíts ki. Hogyan egyenlíted ki akkor azt a részt, amit ki kell egyenlítened? A művelésed útjára helyezzük el, ez mind a te saját karmád, azokra a különböző szintekre helyezzük el, amelyekre fel kell emelkedned a művelésnél. Egy olyan vizsga, illetve nehézség lesz, amely a xinxinged emelésénél bukkan fel. Ha meg kellene emelni a szintedet, bizonyos problémákba fogsz ütközni, vagy a tested valamelyik helyén fájdalmaid lesznek. Tehát mindezt saját magadnak kell felismerned, és így látható, hogy ebben a pillanatban gyakorlónak tudod-e tekinteni magad, vagy úgy kezeled ezeket a problémákat, mint egy hétköznapi ember, hogy el tudod-e engedni és könnyedén venni őket. Ha ezt a vizsgát, ezt a nehézséget jó alkalomnak tekinted a megemelkedésre, és elengeded, akkor már át is mehetsz ezen a vizsgán. A művelésnél némelyik nagyon nagyoknak tartja a nehézségeket, valójában nem olyan nagyok. Minél nagyobbnak tartod azokat, annál nagyobbak lesznek, és annál kisebb leszel te. Ha nem veszed figyelembe őket, és nem veszed a szívedre – „Amíg zöldellnek a hegyek, nem félek attól, hogy nem lesz tűzifám.” A Mester itt van, a Fá itt van, mitől félsz? Hagyd csak el őket! – mihelyt elengeded őket, meg fogod állapítani, hogy a nehézségek kicsik lettek, és te nagy lettél. Egy lépéssel már legyőzted őket, és a nehézségek semmivé váltak, ez garantáltan így van. Ha valaki nem tudja legyőzni őket, az lényegében azt jelenti, hogy nem tudja elengedni a ragaszkodást, vagy nem bízik a Fában. Legtöbbször vagy ezt a ragaszkodást, vagy azt a ragaszkodást nem tudja elengedni. Az ok, amiért nem tudja legyőzni őket, csak abban rejlik, hogy nem tud elengedni valamilyen ragaszkodást. Azt a lépést, hogy visszalépjen az emberektől5, nem tudja megtenni, ezért nem tudja legyőzni őket.

Kérdés: Van egy kérdésem. Már régóta művelem a Fálun Dáfát. Mint ahogyan egy szomjúzó áhítozik a víz után, úgy olvasom én a Tanár könyveit, és nézem a Tanár videóit. De egy mondatot nem értek. A Tanár azt mondta: A Fálunt nem gyakorolhatjátok ki saját magatok, a Tanárnak személyesen kell behelyeznie egy Fálunt számotokra. Így arra gondolok, hogy Kínába utazzak, azért hogy megkérjem a Tanárt, hogy ültessen be nekem egy Fálunt. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés: Ha van egy Fálunom, hogyan tudom ezt akkor bebizonyítani? Csak ez a két kérdésem van.

Válasz: Sokan aggódnak emiatt: „Mi akarjuk tanulni ezt a Fát, de nem vettünk részt a tanfolyamodon, és sohasem láttunk téged, rendelkezhetünk-e mégis a Fálunnal?” Némelyek semmit sem éreztek: „Talán nem törődött velünk a Tanár?” Sokaknak lesz ez a kérdésük. Valójában már leírtam a könyvben, hogy neked lesz egy Fálunod. Mert én azért jöttem, hogy minden lényt átfogóan megváltsak. Veszélybe kerülnél, ha nem viselnék érted felelősséget, miután ilyen dolgokat néztél meg vagy olvastál. Ezért nekem feltétlenül törődnöm kell veled. Ha valóban műveled magad, de én nem törődöm veled, akkor az azt jelenti, hogy embereknek ártok, és halálos helyzetbe juttatom őket, akkor engem megtorlás fog érni; ezért nem tehetem meg ezt. Mivel ezt már így csináltam, viselnem kell érted a felelősséget. Sok nagyon jó alappal rendelkező ember láthatja, hogy minden írásjegy ebben a könyvben egy Fálun. Mert a dimenziók különbözőek; ha a mély dimenziókba néz az ember, mindegyik írásjegy a fashenem, és egy buddha alakjával rendelkezik, sőt az írásjegy mindegyik alkotórésze egy buddha. Gondold csak át, egy buddha ereje már nagyon hatalmas. Miért gyógyulnak meg a betegségeid, ha ezt a könyvet olvasod? A szemeid nem jók, de miért egyre nagyobbak az írásjegyek, és a szemeid sem fáradtak többé, ha ezt a könyvet olvasod? Miért fognak csodálatos változások történni, ha ezt a könyvet olvasod? Mert az írásjegyeket a Fá alkotja; mindent megtehet számodra, már beléd ültetheti a Fálunt. Vannak még fasheneim, akik törődnek veled. Ők mindezt meg tudják csinálni, ezért kaphatsz meg mindent, ha nem is látsz engem személyesen.

Ami az érzést illeti, némelyek talán érzékenyek, ők érezhetik, hogy az alhasnál forog; nem egy helyen, hanem az egész testen mindenütt forog. Az itt jelenlevők némelyike valami hibás dolgot mondott, erre figyelj később. Azt mondta, hogy a mi Fálun Dáfánkban kilenc Fálunt finomítunk. Én mondom neked, csak egy Fálun létezik, amelyet valóban behelyeztem számodra. Ez az egy Fálun már összehasonlíthatatlanul hatalmas, határtalanul osztódhat. Hogy rendbe hozzam a testedet, a művelésed kezdeti szakaszában ki tudja, hány, Fálunok százait helyeztem el a testeden kívül, ők mindenütt forognak. Némelyik azt mondja: „Itt forog egy, és ott forog egy, ó, igen, az egész testben forog, mindenütt forognak.” Mivel a testedet meg kell tisztítani és hasonultatni, én rendbe hozlak a művelési energiánk tulajdonságaival, ezért érzed, hogy mindenütt forgó Fálunok léteznek, olyan sokan vannak, hogy nem tudod megszámolni őket. Talán kilencet éreztél közülük, és így azt mondod, hogy kilenc Fálun létezik. Tehát sok Fálunt fogok használni, amelyet kívül helyezek el, hogy rendbe hozzam a testedet. Némely emberek érzékenyek, némelyek nem. Azok, akik nem érzékenyek, nem érezhetik őket; és azok, akik érzékenyek, már érezhetik őket. De teljesen mindegy, hogy lehet-e érezni őket, vagy sem, ezek csak a kezdeti szakaszban levő érzések. Azok, akik érezhetik, nem fogják érezni többé, miután beilleszkedett és a tested egy részévé vált. A szíved dobog, de érzed-e, hogy dobog? Ha a kezeddel megtapogatod a melledet, érezni fogod. A gyomrod tekeredik, de érzed-e, hogy mozog? A véred kering, de érzel te abból valamit? Ha a tested egy részévé vált, nem érzed többé, aztán már nem érezheted. A kezdeti szakaszban az is lehet, hogy néha semmit sem érez az ember, az emberek nagyon nagy része semmit sem tud érezni a kezdeti szakaszban, de a későbbi művelésnél nagyon sokat tudsz majd érzékelni. Ameddig műveled magad, egészen biztosan törődni fogok veled.

A legfeltűnőbb az, hogy a tested nagyon gyorsan megtisztul. Sok ember tudja a szárazföldi Kínában, hogy egyszerűen csodálatos Fálun Dáfát művelni! Mihelyt gyakorol az ember, betegségek lesznek eltávolítva. Miért? Sokan nem törekedtek arra, hogy meggyógyíttassák magukat; jónak találták a Dáfát, emiatt gyakorolnak! Végül a betegségeik meggyógyultak. De szintén léteztek némelyek, akiknél a hatások nem voltak jók. Miért nem? Hallották, hogy a Fálun Dáfá gyakorlása által betegségek gyógyíthatók meg, így azzal a céllal jöttek a gyakorlásra, hogy meggyógyíttassák magukat, ezért a betegségeiket nem lehetett eltávolítani. „Törekvés nélkül magától jön.” Mert az is törekvés, ha el akarod távolíttatni a betegségeidet. Az ember testének pontosan karmát kell kiegyenlítenie, pontosan betegségekkel kell rendelkeznie. A művelés szívével kell rendelkezned, és el kell engedned a betegséggyógyítás szívét. Csak akkor fogsz mindent megkapni, ha nem gondolsz a betegségeltávolításra, nem törődsz ilyesmivel, és egyszerűen gyakorolsz. De ha a betegséggyógyítás szívével rendelkezel, semmit sem kaphatsz majd. Az elmebetegeknek és a súlyos betegeknek még sohasem engedtük meg, hogy a tanfolyamunkra jöjjenek. Vagyis teljesen mindegy, bárhogyan is mondod a súlyos betegnek, hogy el kell engednie, ő nem tudja elengedni azt a szívet. Az élete hamarosan véget ér, hogy tudna nem gondolni a betegségeire? Éjjel nem tud elaludni, és a betegségeire gondol, ezért nem tudja elengedni őket, teljesen mindegy, bárhogyan is mondod neki, hogy el kell engednie őket. Bár néha azt mondja, hogy megpróbálja elengedni őket, de a fejében még mindig nagyon erősen gondol rájuk; ezért mi semmit sem tehetünk. Miért nem tehetünk semmit sem? Mert az ortodox Fá terjesztésénél és az emberek megváltásánál léteznek követelmények, nagyon szigorú követelmények, máskülönben ez azt jelenti, hogy eretnek Fát terjesztünk. Meg kell változtatnod ezt a gondolatot, akkor megtehetjük ezt számodra; ha nem változtatod meg ezt a gondolatot, akkor semmit sem tehetünk. Ha te megváltoztatod ezt a gondolatot, nem vagy hétköznapi ember; ha nem tudod megváltoztatni ezt a gondolatot, akkor hétköznapi ember vagy: A különbség pontosan éppen ebben rejlik. Ezért ez csak így lehet: Törekvés nélkül magától jön. Némelyek anélkül jöttek, hogy bármilyen gondolatuk lett volna ennél; jónak találják, akkor jönnek és gyakorolnak. Látták, hogy mindenki más qigongot gyakorolt, megmagyarázhatatlan módon akkor ők is jöttek és gyakoroltak, ezeknek a betegségei meggyógyultak. Természetesen nem állítunk egy csapásra nagyon magas követelményeket másokkal szemben, létezik egy felismerési folyamat, ez rendben van. De nem kellene valamilyen törekvő szívvel jönni a műveléshez.

Kérdés: Kérem, bocsásson meg, Tanár úr, nekem három kérdésem van. Az első kérdés: A „Zhuán Fálun”-ban azt olvastam, hogy a különleges iskoláknál a művelési energiát nem törik le, miközben némely művelési utaknál nyolc tizedet letörnek a művelési energiából, hogy kitöltse azt a világot. Tehát a mi Dáfánknál is letörik a művelési energiát?

Válasz: Mivel az ember a hétköznapi emberek között műveli magát, mindent ki kell gyakorolnia, amit a jövőben buddhaként birtokolni fog. Tudjátok, hogy a buddhának mindene meglehet, amit akar, azonkívül hatalmas isteni képességei és összehasonlíthatatlanul sok szerencséje van. Honnan kapta mindezt? Amennyi szenvedést viselt el, annyi szerencsét kap. Akkor a művelési energiájának meglehetősen magasra kell nőnie, csupán akkor művelheti magát buddhává. Korábban csak a nagyon magasra művelt emberek között beszéltek erről a művelési körünkben, a hétköznapi emberek között korábban nem beszéltek erről. Egy művelőnek valóban nagyon magasra kell művelnie magát, csupán akkor juthat el a beteljesüléshez. Miért? Ha neked csak a művelési energiád van meg, és feljutsz, te semmit sem kapsz, ha akarsz valamit, egy pici szerencséd sincs: Ez nem megy. A művelés közben mindezt ki kell művelned. Azok a szenvedések, amelyeket az egész művelési folyamatodban elviseltél, a te hatalmas erényed. Ha az ember szenvedéseket visel el, akkor nő a művelési energia; ha a xinxing megemelkedik, akkor nő a művelési energia. Ezért, ha a jövőben nagyon magas szintekre művelted magad, akkor a művelési energiádból nyolc tizedet még levesznek, azért hogy tökéletesítsék a gyümölcshelyzeted határtalan boldogságát. Ezt a saját kis világodba töltik, és ezt szenvedések elviselésén keresztül művelted ki. A xinxing általad kiművelt mércéjét is letörik és odavezetik, ez igazán a te boldogságod, ezt szenvedések elviselése által kaptad meg. És az a kéttized, ami megmarad, most a gyümölcshelyzeted. Ha ez eléri a bódhiszattva mércéjét, akkor bódhiszattva vagy; ha ez eléri a buddha mércéjét, akkor buddha vagy; ha ez eléri az arhát mércéjét, akkor arhát vagy; ha ez még magasabb szintet ér el, akkor még nagyobb buddha vagy. A különleges művelési módszereknél azonban ez viszonylag bonyolult, de nekik is a saját művelési energiájukkal kell tökéletesíteniük a boldogságukat és az erényüket.

Kérdés: A második kérdésem: A mi xinxingünk nem elég magas; tehát amikor mások szidnak vagy bosszantanak, a szívemben nagyon dühös vagyok. A Tanár szavai szerint ez azt jelenti, hogy amikor mások megütnek, szidnak vagy zaklatnak, akkor de-t adnak neked; tehát a szívedben nem is kellene felmérgelődnöd ezen. Úgy van, hogy a művelési energia nem növekszik, ha az ember felmérgelődik ezen?

Válasz: Ha gyakorlóként felmérgelődsz egy hétköznapi emberen, akkor már hasonló vagy a hétköznapi emberhez. Ha felmérgelődsz, kifelé nyomod, csak nem nyomtad vissza. Az ok, hogy nem tudtad visszanyomni, abban rejlik, hogy mindazonáltal elveszítettél valamit; ha pontosan úgy viselkedsz, mint ő, vissza tudod tolni. Némelyik azt gondolja: „Ez a fickó szörnyen zaklatott, és sok pénzzel becsapott, mégis örülnöm kell ennek, és megköszönnöm neki; megvert és még szidalmazott is, de nekem nemcsak szitkozódnom nem szabad, hanem még meg is kell köszönnöm neki; nem fognak mások A-Q-nak tartani?” Túl gyáva? Nem. Gondold csak át, ha nincs olyan magas xinxinged, nem tudsz ám így viselkedni. Ez egy művelő erős akaratának egy megtestesülése. El tudja érni ezt egy hétköznapi ember? Ilyen erős akarat nélkül nem tudja ezt elérni, ez nem gyávaság. Természetesen örülnöd kell ennek. Gondold csak át, ha nem zaklatott volna, egy darab de-t sem kaptál volna többé. Ha egy darab de-vel többet kapsz, egy darab művelési energiát fogsz kiművelni. Miközben zaklat, a karmádat is eltávolítod! Lehetnél buddha a te karmáddal? Maradéktalanul el kell távolítanod. Zaklat téged, és de-t ad neked, egyidejűleg eltávolítod a karmádat; nem úgy viselkedsz, mint ő, és nagyon nyugodtnak érzed magad a szívedben, a xinxinged mércéje magasabb lett. A xinxing számára létezik egy mérce a fej fölött, amilyen magas ez a mérce, olyan magas a művelési energia. Tehát a xinxinged megemelkedett, a művelési energiád is nőtt, a karmád is átváltozott de-vé, és ő még de-t is adott neked: Egy csapásra négy előnyt kapsz. Nem kellene akkor megköszönnöd neki? Valóban szívből meg kellene köszönnöd neki. Mert éppen most mondtam, hogy a jó és a rossz megítélésére való alapelvek az emberi társadalomban fordítottak. A magas szintekről nézve minden rossz, amihez az emberek ragaszkodnak.

Kérdés: Tehát a harmadik kérdés: A könyvben az ölésről van szó. Az ölés nagyon nagy bűn, az öngyilkosság is bűn?

Válasz: Igen, bűn. A mai emberi társadalom rossz lett, sok furcsa dolog tűnt fel. Olyasmiről beszélnek, mint eutanázia, egy injekció által hagynak meghalni egy embert. Tudjátok, miért hagyják egy injekció által meghalni? Úgy gondolják, hogy szenved. Mi azon a nézeten vagyunk, hogyha szenved, akkor eltávolítja a karmáját; a következő életben való újraszületésénél egy karma nélküli, könnyű testtel fog rendelkezni, és sok boldogság vár rá. Miközben eltávolítja a karmáját a szenvedésben, természetesen nem érzi jól magát. Nem hagyod őt karmát eltávolítani, és megölted, ez nem emberölés? A karmájával távozott, a következő életében továbbra is ki kell egyenlítenie a karmáját. Mit gondolsz tehát, mi a helyes? Az öngyilkosságnál létezik még egy további bűn. Mert egy ember életét elrendezték; de ha te az istenségek összes elrendezését szabotálod – a tevékenységeiden keresztül a társadalommal szembeni kötelezettségeidet teljesíted, az emberek között léteznek ilyen kapcsolatok, amelyek összekötik őket egymással – most egyvalaki halott, ez tehát nem zavarja össze az összes elrendezést, amelyet az istenségek alakítottak ki? Te zavartad össze őket, és nem hagynak majd téged úgy egyszerűen megúszni azt, ezért bűn az öngyilkosság.

Kérdés: A buddha azt tesz, amit akar. Nincs tiszta szíve a buddhának és semmilyen vágyai? Fog még élvezni valamit?

Válasz: Némelyik azt mondja, hogy a buddha nem eszik ételeket, és emberi teste sincs. Ha az emberek ezeket a szavakat hallják, azt hiszik, hogy a buddha pontosan ilyen volna. Én mondom neked, a művelési körben levő emberek szavait nem lehet megérteni a hétköznapi emberek gondolkodásával. Hogy a buddhának nincs emberi teste, azt jelenti, hogy nincs ez a piszkos emberi teste, amelyik a molekuláris réteg részecskeanyagából áll. Teste legdurvább szemcséinek a felülete atomok, és a legmikroszkopikusabb szemcséi a világegyetemben levő még mikroszkopikusabb anyagok. Minél mikroszkopikusabbak az anyagai, annál erősebb a radioaktív energiája; „Buddha fénye messze sugárzik.” Némelyik azt mondja, hogy a buddha nem eszik ételeket. A buddha nem eszi az emberek ételeit, de eszi a szintjén levő anyagokat. Nem is nevezi őket „ételeknek”, ami az emberiség nyelvének egy kifejezése. Ezért nem tudod felfogni a buddha szintjén levő nyelv jelentését. Nem tudod megérteni, az embereknek mármost emberi gondolataik vannak.

Némely hétköznapi emberek azt mondják, ámde unalmas volna buddhának lenni, ő semmivel sem rendelkezne többé, és úgy ülne ott, mint egy darab fa. Én mondom neked, a buddha a mennyországa Fájának a királya. Mi tathágatának nevezzük őt, ez csak egy olyan megnevezés, amely a xinxingje mércéjére és a szintje megtestesülésére vonatkozik. Valójában ő a mennyországa Fájának a királya. Abban a világban számtalan igazgatni való élőlénnyel rendelkezik. Természetesen nem törvényekkel és kényszerrel igazgat, mint nálunk, hétköznapi embereknél, hanem teljesen az együttérzéssel és jószívűséggel, mindannyian megfelelnek azon szint mércéjének, összehasonlíthatatlanul szép. Ő nem rendelkezik a hétköznapi ember érzelmeivel, de van együttérzése, olyasmije, ami még magasabb és még tisztább. Mindazzal, amit egy hétköznapi ember birtokol, már nem rendelkezik. A magasabb szinteknek megfelelően valami még szebbet birtokol, ilyenek a magas élőlények, léteznek még magasabbak és még magasabbak és még magasabbak. Ha minden értelmetlen, minek még élni? Tehát náluk még szebb, csak abban a világban tudja igazán az ember, mi a boldogság. Tehát náluk még szebb, de ha te nem engeded el és nem tudod eltávolítani a hétköznapi emberek dolgait, akkor nem kaphatod meg.

Kérdés: Miért nem törik le a művelési energiát a különleges iskolákban?

Válasz: A művelési energiát nem törik le a különleges iskolákban: Ki mondta ezt? Mindenkinek azzal a művelési energiával kell tökéletesítenie a gyümölcshelyzetét, amit kiművelt. Nos, nem csak egy különleges művelési út létezik. Ezek különfélék és furcsák, nagyon sajátosak. Némelyek már a művelés közben tökéletesítik ezeket a dolgokat; az, amit áldoznak, pontosan ugyanolyan sok. Náluk nem ezen a módon növekszik, azért nem törik le. Azoknál, akiknek a művelési energiáját letörik, a művelési energia gyorsan növekszik. Náluk nem törik le a művelési energiát, hanem a művelés közben tökéletesítik a szerencséjüket és az erényüket, ezért növekszik a művelési energia nagyon lassan. Az, amit áldoznak, pontosan ugyanolyan sok.

Kérdés: Két kérdés. Az első kérdés: Amikor kezdetben az első napon lótuszülésben meditáltam, láttam a Mester fashenét mellettem a bal oldalamon. De fekete ruhát viselt, és az egész arca mosolygott; később olvastam ezt az anyagokban. Mivel első alkalommal láttam őt, ma még egyszer meg akartam kérdezni Önt erről; nem az a szín volt, mint a videón.

Válasz: Ennek az oka abban is rejlik, hogy a különböző dimenziók között létezik egy kontraszt. Például milyen színt kedvelnek a taoisták? Lilát. Ezért arról beszélnek: „A lila qi keletről jön”, és a lilát tartják a legmagasabbnak. A buddhista iskolák a sárgát kedvelik, az aranysárgát. De ezek egy és ugyanaz a szín. Ebben a dimenzióban lila, de abban a dimenzióban aranysárga. Az, ami a dimenziónkban feketének néz ki, az egy másik dimenzióban fehér; az, ami ezen az oldalon teljesen fehérnek néz ki, azon az oldalon teljesen fekete; az, ami ezen az oldalon zöld, azon az oldalon piros. Minden színnek különböző megjelenései vannak különböző dimenziókban. Tehát te éppen abban az állapotban voltál található, azért láttad azt a színt. Egy dologra figyelnetek kell – mert a démonok néha nagyon erősen zavarnak – legtöbbször a buddha kasajáját viseli a fashenem, és kék haja van, göndör kék haja, nagyon-nagyon kék, jádekék. Néha, szélsőségesen különleges esetekben lehet látni azt a fashenemet, aki ilyen ruhát visel, csak rendkívül szélsőséges különleges esetekben, ez nagyon ritkán látható, ezért ezt a dolgot helyesen kellene megkülönböztetnetek. Ha ő én vagyok, az az érzésed lesz a szívedben, hogy ő én vagyok, nagyon biztosnak érzed magad; ha ő nem én vagyok, a szívedben egy kérdőjel lesz.

Kérdés: Már két hónapja tanulom ezt a Fát. Ebben a két hónapban észrevettem, hogy azok a betegségek, amelyektől évek tucatjain át szenvedtem, már nem voltak ott. Mert a cél, amiért a Dáfát tanulom, éppen abban rejlik, hogy eltávolítsam a karma-akadályaimat. Ebben a két hónapban valóban nagyon jól éreztem magam, és egyetlenegy gyógyszert sem vettem be. Ez az első. A második az, hogy meg akarom kérdezni a Mestert, hogy az, amit a lótuszülésben láttam, egy Fálun volt-e. Láttam valamit, ami spirálalakban forgott és forgott. De földszínű volt, olyan színű, mint a föld. Egyszerűen nagyon titokzatosan és csodálatosan forgott, de nem tudtam látni a belső szerkezetét.

Válasz: Mert a Fálunban levő jeleken kívül az alapszín megváltozhat. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, indigókék, lila, színes vagy színtelen, megváltozhat, ezért nincs a Fálunnak mindig ugyanaz a színe. Azonkívül, amikor a Fálun rendbe hozza a testeteket, nagyon gyorsan forog, úgy néz ki, mint egy ventilátor vagy egy tornádó. Néha nagyon lassan forog, akkor tisztán lehet látni a belső szerkezetét. A gyors forgásnál aztán nem lehet olyan könnyen látni. Amikor a kezdeti szakaszban rendbe hozza a testet, tudja saját magától, hogy lassan vagy gyorsan kell forognia, és hogyan kell forognia. Mindez rendben van, minden normális.

Kérdés: Szabad a nagylótusz-kézmozdulatot csinálni?

Válasz: A nagylótusz-kézmozdulat egy rögzített „yin”, nevezetesen egy rögzített kézmozdulat, ez a nagylótusz-kézmozdulat (Li mester bemutatja a kézmozdulatot). A gyakorlásnál nem szükséges csinálnunk. Ha arra kéred a Mestert, hogy nyisson fel fényt az otthoni buddha-szobroknak, csinálhatod azt, vagy a taoista rendszerben Lao-cének, az Ős-égúrnak vagy más buddha-szobroknak; a legjobb, ha a kezedbe veszed a könyvemet, nincs a fényképem a könyvben? Mondd a fényképnek, mintha nekem mondanád személyesen: „Tanár, kérem Önt, hogy nyisson fel fényt.” Ennél a nagylótusz-kézmozdulatot csinálod a könyvvel rajta, három másodperc alatt el van intézve. A fashenem oda fogja kéretni annak az istenségnek az egyik fashenét, akit a buddha-szobor ábrázol. Ha Amitábha buddhának akarsz fényt felnyitni, a fashenem Amitábha buddha egyik fashenét kéreti oda a buddha-szoborhoz, ez az igazi fény-felnyitás. A mai vallásokban levő szerzetesek, akik nem művelik magukat valóban, és a sok hamis qigong-mester sem tud fényt felnyitni. Nekik nincs olyan hatalmas erényük, hogy odakéressenek egy buddhát. Hiszen ez buddha, és nem hívhatja oda bárki. Természetesen némelyek már fény-felnyitásnak tartják azt, hogy elvakítják a buddha-szobrot egy tükörrel, némely mások cinóberrel pettyezik be a buddha-szobor szemeit, a szemek egészen vörösek, ők azt mondják, hogy ez is fény-felnyitás volna. Mindez rendbontás!

Kérdés: Ön azt mondta előbb, hogy az emberek különböző mennyországokból, különböző szintekről estek le. Alapvetően tehát egy embernek természetszerűleg abba a mennyországba kellene visszatérnie, ahonnan eredetileg leesett. De az emberek szintjén az ember szemmel láthatóan nem tudja, melyik mennyországban tartózkodott, és honnan esett le. Akkor a művelésnél talán különböző módszereket fog választani, például talán megvan a sorskapcsolata, hogy a Fálun Dáfát tanulja.

Válasz: Te újra az eredeti világodba akarsz visszatérni, arra a helyre, ahol az életedet létrehozták, ez a kívánság jó. A probléma, amelyet elsősorban meg kellene oldanod, most az, hogyan térhetsz vissza és művelheted magad vissza, ez a legdöntőbb dolog. Nem létezik mozgástér valami mást választani. Ez már nem létezik. Nincs úgy, hogy mindent odahelyeznek, minden buddha ott ül, és azt adják neked, amit akarsz. Ami azt illeti, hogy felfelé művelted magad: Ha valóban nagyon magasra művelted magad, ha vissza tudsz térni az eredeti helyedre, és abban a világban tartózkodsz, meglátogathatod a rokonaidat abban a világban, odamehetsz hozzájuk, és meglátogathatod őket egyszer. Az nem játszik szerepet, hogy melyik világban is vagy. Nem játszik szerepet, hogy Sydney-ben vagy Brisbane-ben laksz.

Kérdés: Hogyan van ez a „Tian Daóval (Mennyei Úttal)”, amelyik nagyon széles körben elterjedt Délkelet-Ázsiában?

Válasz: Én mondom nektek, ma van a jie-vég ideje. Sákjamuni buddha azt mondta, hogy a Fá-vég idejében minden démon a világra jönne. Amikor Sákjamuni buddha akkoriban a világon volt, a démon azt mondta neki: „Most nem tudom szabotálni a Fádat; de amikor a Fád belép a Fá-vég idejébe, elküldöm a tanítványaimat és a tanítványaim unokáit szerzetesekként a templomaidba, aztán majd meglátom, mit csinálsz akkor!” Sákjamuni buddhának azonnal feltörtek a könnyei. Sákjamuni buddha természetesen semmit sem tehetett. A Fá-vég idejében már minden összezavarodott. A Fá-vég ideje, amiről ő beszélt, nemcsak az emberekre vonatkozik, nemcsak a templomokra, hanem az emberi társadalomban mindenütt léteznek olyan dolgok és olyan emberek, akik szabotálják az emberiség dolgait. Az eretnek vallások nagyon gyorsan terjeszkednek! A felszínen ők is azt mondják az embereknek, hogy a jó felé kellene fordulniuk, de csontjuk velejéig másmilyenek. A céljuk vagy hírnév, vagy pénz; ha nem, akkor egy sötét hatalom, mind ilyenek. Nézd csak meg, mire törekednek! A Fofát azért terjesztik, hogy embereket váltson meg. De ha ezzel pénzt keresnek, az a legnagyobb bűn! Természetesen a démonok nem ügyelnek erre. A vallás nevében, vagy amiatt, hogy az embernek a jó felé kellene fordulnia, szabotálják az emberiséget, az emberszívet és az emberek szívének a Fáját: ez a legeslegrosszabb. Úgy gondolom tehát – természetesen nem akarok némely szavakat kijuttatni a számból. Meg tudod különböztetni az ortodoxot az eretnektől, tehát különböztesd meg őket saját magad. Nem akarom megmondani, ki eretnek, és ki nem.

De én csak azt mondhatom neked, hogy az egy nagyon nagy dolog, ha valaki a hétköznapi emberek társadalmába akar jönni, és embereket akar megváltani; az egész világegyetem összes istenségének egyet kell értenie ezzel. Mert ez minden tekintetben minden dologra vonatkozik, és az emberi társadalom minden olyan népére, amelyik megfelel az odafent levőnek, sok-sok problémára vonatkozik. Nincs úgy, hogy ezt bárki megteheti egy hirtelen ötlettől vezérelve. Én tudom, hogy miért feszítették keresztre Jézust – miért ment Sákjamuni buddha a nirvánába⁈ Nem könnyű egy ortodox Fát terjeszteni; de senki sem lép közbe, ha egy eretnek Fát terjesztenek. De úgy sincs, hogy senki sem lép közbe; normális módon, ha egy ortodox Fát terjesztenek, sok eretnek Fá létezik. Csak azon múlik, hogy melyik ajtón lépsz be. Ha csak egy iskola létezne, és mindenki ortodox Fát terjesztene, ha nem léteznének eretnek Fák a világon, és mindet eltávolították volna, akkor túl könnyű lenne az embereknek, hogy műveljék magukat. Hogyan kapták volna meg akkor a Fát? Mindannyian a te iskoládban művelnék magukat, csak ez a te iskolád létezne, hogyan lehetne akkor megvizsgálni, hogy a tanítványok állhatatosan a te Fádnál maradnak-e vagy sem? Ezért, amikor egy ortodox Fát terjesztenek, normális módon eretnek Fákat is terjesztenek. Csak azon múlik, hogy melyik ajtón lép be az ember. Az ember megvilágosodási képességét azáltal ítélik meg, hogy a művelésed közben mindig fognak létezni olyan emberek, akik hozzád jönnek: „Gyere velem, és gyakorold ezt, gyere velem, és gyakorold azt; Ah! Most jó qigongot tanultam”, és így tovább. Unszolni és vizsgáztatni fognak, garantáltan fel fog bukkanni ilyesmi. A művelésed közben az elejétől a végéig létezik majd ilyesmi, azért hogy eltérítsenek. Miért nem törődünk mi az ilyen dolgokkal? A fashen mindennel tud törődni. Miért nem törődik ezzel? Pontosan azért, mivel a démonokat használják fel arra, hogy megvizsgálják az ember szívét, hogy lássák, hogy te állhatatos maradsz-e ennél a Fánál a gyökerétől fogva, vagy sem. Buddha művelése pontosan komoly dolog, ezért fog ilyesmi adódni.

Tehát már mind a jót, mind a rosszat elmagyaráztam. Most még az ortodox vallások is csak nagyon nehezen tudják megváltani az embereket, nem beszélve hát az eretnekekről! Némelyik kicsípi magát, mint egy modell, és emberek hordozzák; mindenüvé hordozzák, azért hogy pénzt követeljen, és az emberek még hisznek is benne, ám az emberek zavaros fejűek! Ha egyvalaki nem kapta meg a Fát, könnyen becsapják.

Kérdés: Hogyan van ez a gondolati karmával?

Válasz: Némelyeknél öntudatlanul rossz gondolatok fognak létrejönni a fejben. Mi egy ortodox Fát művelünk. Miközben ezt a dolgot teszem, azt az elvet követem, hogy viselem a felelősséget a társadalomért, az emberiségért és az emberekért. Ő is tudja, hogy ez jó; de a fejében gyaláz engem, még azt is mondják neki, hogy nem kellene elhinnie ezt, hogy mindez hamis volna. Miért van ez így? Mert a saját testén levő karmája mellett az embernek még gondolati karmája is van. Minden tárgynak van élete, a gondolati karmának is. Ha gyakorolni akarsz, akkor meg kell tisztítani a gondolataidat; azokat a rossz gondolatokat, amelyek embereket akarnak szidni, azokat a kialakított nézeteket és azt a mindenfajta különböző karmát, amely életről életre keletkezett, eltávolítják. Csupán ha eltávolították őket, akkor bukkanhat fel az eredeti természeted. Mihelyt műveled magad, el kell távolítanod őket, tehát ezeket a gondolatokat, amelyek embereket akarnak szidni, csakhogy ők nem működnek együtt. Hogyan tűrhetnék el, hogy meg kell halniuk? Akkor reagálnak a fejedben: „Mindez hamis, szidjad őt, káromkodjál hát.” Minél többet gyakorolsz, annál komiszabbul káromkodnak; így szitkok keletkeznek a fejedben, nagyon piszkos szavak. Én mondom neked: Lényegében ők nem te vagy, hanem karma, ők a gondolati karma. Feltétlenül el kell nyomnod. A mi művelési utunknál te saját magad műveled magadat; ha te nem vagy tisztában saját magaddal a tudatodban, mihelyt létrejönnek a szitkok, és nem maradsz állhatatos a szívedben, a főtudatod követni fogja őket, aztán már nem gyakorolsz tovább, és nem is maradsz többé állhatatos. Így mi sem törődünk többé veled. Mert mi éppen téged váltunk meg; ha nem létezik többé remény a számodra, már nem is váltunk meg.

Korábban nagyon gyakran létezett ilyesmi. Kínában némelyiknél nagyon hevesen léptek fel ezek a gondolatok. Nagyon hevesen káromkodtak, és egyszerűen nem tudta elfojtani őket. A végén azt mondta: „Bűnösnek érzem magam a Tanárral szemben! Még a Tanárt is szidom, a karmám túl nagy, nem akarok élni többé.” Át akarta vágni a torkát egy késsel. Természetesen neked ezt nem kellene megpróbálnod. A kés egyszerűen nem tudott belevágni a húsba, nem fájt, és nem is vérzett. Ezen felmérgelődött, és elment az asszisztenshez, és őt kérdezte meg. Azt mondta: „A fejemben állandóan a Tanárt szidom, mit kellene tennem?” Amikor az asszisztens látta, hogy ilyen állapotban volt, felolvasta neki a Fát, és ő nagyon jónak találta. Később megkérdezett engem erről, én azt mondtam neki: Tulajdonképpen a karmád káromkodott, nem te, neked egyetlenegy gondolati teherrel sem kellene rendelkezned, mert nem te voltál az, aki szidott engem, hanem a karma. De a főtudatodnak tisztában kell lennie ezzel, és el kell fojtania, neked el kell fojtanod – olyannyira, mint lehetséges –, és nem kell hagynod, hogy gyalázkodjon. Ha megpróbálod elfojtani és elnyomni, a fashenem már tudhatja azt. Mert ő mindent tud, hogy mit csinálsz; mielőtt káromkodsz, már tudja azt. Ez egy vizsga is számodra, egy vizsga, hogy a főtudatod állhatatos tud-e maradni vagy sem. Ha állhatatos maradsz, a fashenem egy bizonyos idő után el fogja távolítani számodra ezt a karmát. Mivel ez a gondolati karma közvetlenül zavarja a művelésedet, és közvetlenül befolyásolja a megvilágosodási képességedet, el fogjuk távolítani. Jegyezzétek meg ezt. Ha felbukkan ez a probléma, fel kell ismernetek.

Kérdés: Van egy kérdésem a gyakorlásról és a gyakorlatok és a xinxing közötti összefüggésről. Úgy van, hogy azáltal meg lehet emelni a xinxinget, ha többet végezzük a gyakorlatokat?

Válasz: Ezek között nem létezik közvetlen összefüggés, de a gyakorlatok is egy meghatározó szempont a beteljesülés számára, ők is nagyon fontosak. A mi művelési utunknál a Fá nemesíti az embereket. Amikor nem gyakorolsz – amikor alszol, dolgozol vagy eszel, a Fá nemesít téged, huszonnégy óra hosszat nemesít téged szakadatlanul, ez lerövidíti a gyakorlás idejét az életed idejére, és lehetővé teszi, hogy – olyan gyorsan, mint lehetséges – eljuss a beteljesüléshez. Különben miért mondtam volna előbb, hogy még ebben az életben eljuttatlak téged a beteljesüléshez? Így kell csinálni. Ami a gyakorlásunk mozdulatait illeti, valójában nincs úgy, mint más művelési utaknál, amelyeknél a művelési energia akkor nő, amikor gyakorol az ember, és a művelési energia nem nő, amikor nem gyakorol. Amikor gyakorolsz, minden mechanizmust megerősítesz, mind a testben, mind a testen kívül levő mechanizmusokat is, amelyeket behelyeztem neked. Ennél ezeket a mechanizmusokat erősíted meg. Miért mondom én, hogy a kezek ne úgy mozogjanak, mint a qi beöntésénél a fejtetőbe vagy a qi leadásánál és küldésénél, hanem a mozgásnál a tenyereknek mindig a test felé kell mutatniuk? Mert én qi-mechanizmusokat helyeztem el a testeden kívül; amikor a kezeid a qi-mechanizmusok mentén mozognak, a kezeidnek erős energiájuk van a gyakorlásnál, és megerősítik a qi-mechanizmusokat, ez azt jelenti, hogy megerősíted a mechanizmusokat. A kezek alhas előtti keresztezésénél az elixírmezőnél levő mechanizmusokat erősíted meg; és amikor nyújtózkodsz, a mozgató mechanizmusokat erősíted meg. A gyakorlásunknál tehát azokat a mechanizmusokat erősítjük meg, amelyek lehetővé teszik számodra, hogy hosszabb ideig és huszonnégy órán keresztül szüntelenül gyakorolj. Ennél megerősítjük őket. A gyakorlás a beteljesüléshez való eszköz. De ez nem abszolút, ez a beteljesüléshez való segédeszköz. De a gyakorlás is nagyon fontos. Annak, hogy azok a dolgok, amelyeket ebben az iskolában művelnek ki, nem szenvednek el eltérüléseket, közvetlenül a dolgok e sorához és ezekhez a gyakorlatmozdulatokhoz is van valami köze. Mert mi rendelkezünk még a technikák dolgaival és olyan dolgokkal is, amelyek megváltoztatják az életet, és lehetővé teszik az embereknek, hogy hosszú ideig éljenek, és műveljék a testüket, és még a természetfeletti képességeiket is megerősítsék, és így tovább. A gyakorlatmozdulatoknak vannak bizonyos hatásai ezekre. Először műveld magad, aztán gyakorolj; a művelés áll az első helyen, a gyakorlás a másodikon. De ha ebben az iskolában el akarsz jutni a beteljesüléshez, mind művelődnöd, mind gyakorolnod is kell.

Kérdés: A gyakorlásnál fehér fényen kívül más jelenségeket nem tudok látni. Ha a Tanár képét akarom látni, már láthatom. Ez illúzió?

Válasz: Ezt a kérdést két pontban fogom megválaszolni. Azoknál, akiknek az égi szemük semmit sem láthat, az is lehetne, hogy még magasabb szintekre törnek át. Mert azokat, akiknek nagyon magas megvilágosodási képességük van, és nagyon magasra művelhetik magukat, még kevésbé hagyják látni, és így gyorsabban művelhetik magukat. Ő a szenvedésben tévelyeg, és a ködben ismeri fel, ezért kétszeresen fog megemelkedni, ha pontosan olyan sok szenvedést viselt el. Ez valami más. Lehet, hogy még magasabbra fogja művelni magát.

A másik: Te azt mondod, hogy semmit sem láttál; valójában már láttad. Öntudatlanul láttad, hogy a fehér fény beragyogja a testedet. Azonkívül már láthatsz, ha néha látni akarsz. Tulajdonképpen valóban láttad, de illúziónak tartod. Sok ember tartja képzelgésnek, ha valamit láthatnak. Én mondom nektek, ha az ember szemei látnak valamit – te már hozzászoktál ahhoz, és azt gondolod, hogy a szemek látják azt. De utánagondoltál-e annak, hogy azt, amit látsz, a látóidegeken keresztül az agyadba vezetik, és hogy a képeket ott ábrázolják; az agyadban ábrázolják, hogy milyen tárgyakat látsz. És a szemed csak olyasmi, mint egy fényképezőgép lencséje, saját maga nem elemezhet, és nem ábrázolhat dolgokat, hanem az agy ábrázolja a képeket. Mivel az agy ábrázolja a képeket, azokat a dolgokat, amiket mi az égi szemmel látunk, és az ember gondolati elképzeléseit mind az agyban ábrázolják. A gondolkodásnál az aggyal gondolkozol; ha látsz valamit, az szintén az agyban képződik le. Így némelyek azt gondolják, hogy képzelgések lennének, ha láthatnak valamit. De az nem ugyanaz. Mert az, amit te képzelgéseken keresztül látsz, nem nézhet ki olyan valódian és tisztán, nem tud mozogni, az egy merev kép. De az, amit valóban látsz, mozog. Ha lassan hozzászoksz ehhez, és ezen a módon látod továbbra is, ha te hosszabb időre lassan hozzászoksz ehhez, fokozatosan meg fogod állapítani, hogy valóban látod; és talán jobban tudod használni azt.

Amikor korábban némely taoisták a tanítványaikat képezték ki, szántszándékkal képzeltettek el velük valamit, mert ismerték ezt az összefüggést, hiszen a természetfeletti képességeiket képezték ki. A szemei előtt egy alma sem létezett, de azt mondta neki, hogy egy alma heverne a szemei előtt, és hogyan nézne ki az alma. A mester mondta ezt neki. Valójában egy alma sem létezett, kiképezte őt, hogy érezhesse az alma illatát. Erre az az érzése lenne, hogy látná az almát, és hogyan nézne ki az, ezen a módon képezte ki, mert mindez az agyban képződik le. Némelyek nem tudják elmagyarázni ezt a kérdést. Tehát, amit elképzelsz, az nem mozog; és az, amit látsz, mozog.

Kérdés: Egyszer éjjel álmomban valami nagyon szörnyűt láttam, nem Önre gondoltam, hanem a tantrizmus dolgaira. De nagyon odaadóan művelem a Fálun Dáfát. Ha tehát egy napon történik velem valami, és itt a végem, akkor az ősszellemmel sem rendelkeznék többé?

Válasz: Ennek az oka az, hogy te alig olvastad a könyvet. Ámbár most Fálun Dáfát művelsz, a gondolataidban még mindig a tantrizmus dolgai léteznek, ezért gondoltál álmodban a tantrizmusra és nem a Dáfára. Valaki megkérdezett, mi a teendő, ha valami életveszélyes dologba ütközne. Én azt mondtam: Nem hagyunk téged abba ütközni, aminek semmi köze a művelésedhez, garantáltan nem fogsz olyasmibe ütközni. Tehát abba fogsz ütközni, aminek köze van a művelésedhez. Ha ma valóban elvesztetted volna az életedet, akkor az azt jelentené, hogy egy művelési iskola sem törődött veled, és hogy egyáltalán nem művelted magad. A vallások viszont azt a véleményt képviselik, hogy az életet élettel kellene levezekelni; úgy vélik, ha valaki nem tudja sikeresen művelni magát egy életben, tovább fogja művelni magát a következő életben, miután az életet élettel vezekelte le; így beszélnek erről. De mi itt nem erről beszélünk, mi arról beszélünk, hogy nem hagyhatunk ilyen problémákat felmerülni nálad. Ha valóban a tanítványom vagy, semmiképpen sem hagyunk téged életveszélybe ütközni.

Kérdés: Akkoriban nem tudtam, hogy az egy álom volt.

Válasz: Akkoriban a tantrizmust gyakoroltad, és nem is művelted magad valóban, tehát nem is léteztek hatások, ezért nem törődött veled senki. Némelyik azt mondta, hogy álmában pénzt látott heverni a földön, és a zsebébe dugta azt. Valójában az ilyen álmok vizsgák az emberek számára, hogy lássák, hogy szilárdan művelted-e a xinxingedet, vagy sem. Némelyik művelő azt mondja, hogy napközben jól tudja csinálni, álmában viszont nem. Az ok erre az, hogy a gondolkodása mélyében még nem művelte magát szilárdan. Álmában vizsgálják meg, hogy szilárdan művelte-e magát vagy sem, ezért fog ilyesmi felmerülni. Ne is légy olyan szomorú, ha ilyesmi felmerült, és nem csináltad jól; ha ügyelsz erre, akkor feltétlenül jól kell csinálnod, a jövőben jó lesz.

Kérdés: Li tanár, amikor tanfolyamokat tartottál Kínában, behelyezted nekik a Fálunt. Nekünk is behelyezted a Fálunt, ha ma hallgatjuk a tanfolyamodat? Egy további kérdés, az elmebetegeket nem fogadják el a művelésre; de azok számára, akik csak enyhe problémákkal rendelkeznek az agyban, léteznek módszerek?

Válasz: Először az első kérdést válaszolom meg. Mert megmondtam, hogy ebben a könyvben mindegyik írásjegynél létezik a fashenem, minden írásjegy a fashenem alakjával rendelkezik. Minden írásjegy a Buddha alakjával rendelkezik. Nekem számtalan fashenem van, a fasheneim nem fejezhetők ki számokban. Tudjátok, Sákjamuni buddha azt mondta, hogy Amitábha buddhának két millió fashennel kellene rendelkeznie. Az én fasheneim olyan sokan vannak, hogy nem fejezhetők ki számokban, számtalanok. Teljesen mindegy, milyen sok ember is lehet, én törődhetek vele; az egész emberiséggel is tudok törődni. Természetesen nekünk csak a művelőkre van hatásunk. Azokkal, akik nem művelik magukat, és a társadalom dolgaival nem törődünk. Ezért tudja a fashenem, amikor művelni akarod magad, mihelyt megjelenik a gondolatod. Még egy dolog: Bár látod, hogy a mostani testem egy hétköznapi ember hús-vér teste, és csak ilyen nagy, de egy másik dimenzióban mellette már látni fogod, hogy a testem sokkal nagyobb, mint én. Mindegyik dimenzióban, dimenzióról dimenzióra nagyobb a testem, mindegyik nagyobb, mint a másik, mindegyik nagyobb, mint a másik. A legnagyobb testem tehát leírhatatlanul nagy. Sok tanuló látta másodpercek töredékeire a nagyon nagy testeim egyikét. Ők azt mondták: „Tanár, a lábujjad előtt álltam, és nem tudtam látni a lábujjad felső részét.” Tehát egy ilyen nagy test, gondold csak át, az egész földgolyó is itt található; bárhol is lehetsz, tudok törődni veled. Feltétlenül előtted kell lennem, avégett hogy a Fálunt be lehessen helyezni? Ha nem is vagyok előtted, be lehet helyezni. Még ha nem is vagyok nálad, én nálad vagyok.

A második kérdésednél a skizofréniáról van szó. Teljesen mindegy, hogy könnyű vagy súlyos, mi egyértelműen meghatároztuk: Mi ellene vagyunk, hogy gyakoroljanak. A mi művelési utunk más, mint a többi, mi csak az embereket saját magukat váltjuk meg. Ha az ember saját maga nem váltható meg, nem adjuk oda másnak. Mi a művelési energiát közvetlenül beléd saját magadba helyezzük be, csak a fő-ősszellemedet váltjuk meg, csak téged saját magadat váltunk meg. A történelem során még sohasem létezett ilyesmi. A történelem során a mellék-ősszellemet váltották meg, teljesen mindegy, hogy ez a tantrizmusban vagy más vallásokban volt. Itt egy ősrégi rejtélyt tártam fel. Amikor akkoriban fel akartam fedni a rejtélyt, nagyon nagy ellenállásba ütköztem. De miután a jövőben a világ újra szép lesz, sok buddha fog újra a világra jönni, hogy embereket váltson meg. Nemcsak én, hanem ők is az emberek fő-ősszellemét fogják megváltani. Ezt a dolgot én változtattam és fordítottam meg. Mert ha az ember fő-ősszellemét váltják meg, az közvetlenül előnyös az emberi társadalom erkölcse stabilitásának. Ha a mellék-ősszellemet váltják meg, az ember nem művelheti saját magát, nincs abban a helyzetben, hogy művelje magát. Még ha a vallásba is lépsz be, a társadalom úgy marad, ahogyan van; ennek nincs nagy hatása a társadalomra. Ha tehát az ember fő-ősszellemét váltják meg, ő jó ember lesz a társadalomban, egészen mindegy, hogy műveli-e magát, vagy sem; és ez előnyös a társadalomnak. Az elmebetegeknek zavaros a tudatuk, nem tudjuk megváltani őket. Mi azokat váltjuk meg, akiknek tiszta a tudatuk. Azoktól, akiknek zavaros a tudatuk, azokat a dolgokat, amelyeket adtunk nekik, holnap mások veszik el. Akár gyakorol, akár nem – ő még kevésbé tudja betartani az előírásainkat, nincs második iskola, aminél ezt vagy azt nem kellene gyakorolni. Mert a buddhává való művelés nagyon komoly dolog, ő nem tudja mindezt elérni, ezért nem tudjuk megváltani őt. Némelyik feltétlenül azt akarja, hogy ő tanulja, akkor neki kell viselnie a felelősséget, ha problémák merülnek fel. Ha a gyakorlásnál problémákra tesz szert, azt fogja mondani, hogy a Fálun Dáfá gyakorlásán keresztül tett volna szert rájuk. Mi egyáltalán nem tanítjuk az elmebetegeket, az biztos. Ő egy hétköznapi ember, ezért betegségeket fog elkapni, és problémákra fog szert tenni. Talán problémák merülnek fel nála, amikor a gyakorlóhelyen van, és gyakorolni akar. De ez nem a gyakorlás miatt van, hanem ebben az időben kellett visszaesnie a betegségébe.

Kérdés: Az egész emberiség emberei egyformák. Keleten a buddhizmust népszerűsítették, Nyugaton a kereszténységet, közöttük olyan nagy különbség létezik. A buddhizmus nagyon gyenge Nyugaton. Netalán ez két rendszer?

Válasz: Miért van Nyugaton a kereszténység, és Keleten a buddhizmus? Miért másmilyenek a keleti vallások és a nyugatiak, és miért léteznek nagyon nagy különbségek közöttük? Valójában a kereszténység is a buddhista rendszer területéhez tartozik. Csak az emberek, a kultúrák és az égitest-kultúrák közötti különbségek ahhoz vezetnek, hogy az emberek kinézete és alakja különböző, a gondolkodásmódok különbözők, vagyis az emberek mércéi és tulajdonságai különbözők. Ez ahhoz vezet, hogy a buddhává való művelési módszerek, a felismerések felfogása és a magas szinteken levő istenségek számára való megértés különböző. Lényegében ők ugyanolyanok, lényegében mindannyian a buddha szintjén találhatók. Jézus lényegében a tathágata szintjén található. De a kultúrák, a gondolkodásmódok és az alak különbségei miatt nem buddhának nevezték, keleten buddháknak nevezik őket. Természetesen az alaknál levő különbségek, az alaknál levő eltérés – Jézus mennyországában az emberek fehér anyagból készült ruhát viselnek, miközben a buddhák világaiban az emberek sárga anyagból készült ruhát viselnek. A haj is más, a legnagyobb különbség a hajnál áll fenn. A taoisták a fejükre csavarják és kötik a hajukat; a buddhista rendszerben az arhátoknak tar fejük van; a bódhiszattváknak olyan hajviseletük van, amilyen Kína ősi korszakaiban volt a nőknek. Miért? Kína ősi korszakaiban az öltözék hasonló volt az égi emberekéhez. Valójában az öltözetük hasonló volt a mennyországokban, a mennyei világokban élő emberekéhez. Nyugaton ugyanúgy volt, az öltözetük hasonló volt a mennyországaik világaiban élő emberekéhez. Ilyenek voltak az emberek. Természetesen, a mai divatos ruháknak új formáik vannak, valójában azok a ruhák, amelyeket a modern emberek viselnek, a legrosszabbak és legcsúfabbak.

Miért nem létezik a fehérek világában buddhizmus? És miért nem létezik a keleti emberek világában kereszténység? Szigorúan véve nem létezik. Én emlékszem arra, hogy a „Bibliában” vagy hasonló könyvekben mind Jehova, mind Jézus azt mondta akkoriban: „Ne menjetek keletre.” Léteztek még más szavak, én csak erre az egy mondatra emlékszem: „Ne menjetek keletre.” Azt mondták a tanítványaiknak, hogy nem kellene keleten terjeszteniük. A tanítványaik nem hallgattak rájuk, és keletre jöttek a hódító seregekkel. Azáltal keletkezett egy probléma. A fajoknak – a világban élő emberfajoknak nem szabad összekeveredniük. Ma az emberfajok összekeveredtek, és ez egy nagyon komoly problémát hozott magával. Miután összekeveredtek, többé nincsenek megfelelő kapcsolataik az odafent levőkkel, elveszítették a gyökerüket. Az összekeveredett fajok elveszítették a gyökerüket, ez olyan, mintha senki sem törődne többé velük a mennyországokban, sehova sem tartoznak többé, és sehova sem veszik fel őket többé. Látod tehát, hogy korábban sivatagok, tehát a senki földje volt az európai és ázsiai kontinens között. Amikor a közlekedési eszközöket még nem fejlesztették ki, nagyon nehéz volt átjutni. A modern eszközök fejlődésével mindezt áttörték, ezért keverednek össze egyre jobban az emberfajok, és ezért kaotikusak, ez komoly következményeket fog magával hozni. Természetesen nem beszélek többé ilyesmiről. Ez azt jelenti, hogy az odafent levők nem ismerik el ezeket az összekeveredett fajokat.

Amit éppen elmagyaráztam, azt jelenti, hogy az emberfajoknak megvannak a megfelelő kapcsolataik az odafent levőkhöz. Az odafent élő fehér emberek egy kicsi részt foglalnak el ebben a világban, ebben a világegyetemben, egy nagyon kicsi részt. Ott van a mennyországuk. És a sárga faj, a buddhák világai és a daók világai nagyon számosak, szinte az egész világegyetemet kitöltik. A tathágata-buddhák olyan számosak, mint a Gangeszben levő homokszemek, nagyon sokan vannak, nagyon nagyok. Azokból az emberekből, akik a sárga emberek alakjával rendelkeznek, aztán különösen sok létezik ebben a világegyetemben, tehát a fenti emberfajok megfelelnek a lentieknek. Jézus szavai: „Ne menjetek keletre” tulajdonképpen azt jelentették: „Ők nem tartoznak hozzánk.” Jézus azt mondta nekik, hogy nem kellene keleten terjeszteniük; azt is megállapítottam, hogy Jézus mennyországában nincsenek keleti emberek. Nagyon szomorú! Az újkorban az emberek nem hallgattak többé az Urukra, a keleti emberek sem hallgattak többé a Buddhára, ezért zavarták össze az emberek ezeket a dolgokat. Azt is megállapítottam, hogy a buddhák világaiban korábban nem léteztek fehérek. De miért terjesztem én ezt ma a nyugati embereknek? Mert az, amit terjesztek, a világegyetem alapelvei, az egész világegyetem alapelvei. A fehérek mindegyikének, aki ebben az én Dáfámban sikeresen művelte magát, ugyanolyan az alakja és ugyanolyan a művelési formája, mint a Jézus mennyországában levő emberekének; úgy néz ki, miután sikeresen művelte magát. És miután a sárga emberek művelték magukat sikeresen, a buddhák alakjával rendelkeznek. Ezért mindkét fajta embert meg tudom váltani. Mert az a Fá, amit terjesztek, már nagyon nagy, én azt is mondom nektek… egy ilyen hatalmas kaput még sohasem nyitottak ki, de ennek is megvannak az okai.

Kérdés: Tanár, hogyan van ez a félvérekkel, akikről Ön beszélt?

Válasz: Éppen most magyaráztam el a félvérek dolgát, ezzel egy égi titkot árultam el az emberiségnek. De ez nem jelenti azt, hogy mi csinálni akarunk valamit. Azt mondom, hogy én egy még nagyobb dolgot tettem; a félvéreket is meg tudom váltani, de csak ebben az egy időszakban tudom megváltani őket. Bár a keleti és a nyugati emberek mind a földön élnek, Kelet és Nyugat között létezik egy dolog elválasztásként, és az emberek semmit sem tudnak erről. Tudjátok, hogy a keleti emberek azt mondják, hogy a „jiu” (kilenc) hangzása jó volna, tehát „chi jiu” (tartós); és a „ba” (nyolc) hasonlóan cseng, mint a „fa”, tehát „fa cai” (meggazdagodni). Ennek tényleg lehet egy pici hatása. Tehát az olyasmi, mint a fengshui és a földrajzi adottságok olvasása, és így tovább, amit keleten használnak, nyugaton nem működik, nincs hatása, a fehérekre nincs hatása. És a csillagjóslásoknak és bizonyos jelenségeknek, amelyekről a fehérek beszélnek, szintén nincs hatásuk a keleti emberekre. Némelyik úgy találja, hogy van hatásuk, de ez csak az ő érzése, valójában nincs hatásuk. Miért? Mert a fehérek bioszférájában különleges anyagi tényezők léteznek a saját dimenziójuk összetételénél, miközben a keleti emberek bioszférájában különleges anyagok léteznek az életük összetételénél. Ezek a dolgok átszövik az emberi élet összetételét, ezért különböző az a két oldalon. Miután az emberek összekeveredtek, látod, hogy a megszületett gyermek egy félvér; de ennek a gyermeknek az életében létezik egy elválasztás. Ha elválasztanák, már nem lenne teljes sem a test, sem az értelem szempontjából, egy testileg hiányos ember lenne. A modern tudomány tudja, hogy a következő nemzedék rosszabb, mint az előző. Tehát ezt az állapotot okozza. Természetesen, ha ez az ember művelni akarja magát, megtehetem ezt; el tudom intézni ezt. De egy hétköznapi ember számára, aki nem műveli magát, ezt nem szabad tetszőlegesen megtenni.

Kérdés: Amikor ellököm a qit a gyakorlásnál („Chong” utasítás a harmadik gyakorlatnál), érzem, hogy a tenyereim melegszenek. Úgy találom, hogy egyetlen más művelési útnál sem létezik ilyesmi. Amikor gyakorlok, nekem úgy tűnik, mintha egy bódhiszattva lennék, és mintha egyedül állnék a menny és föld között. Helyes ez?

Válasz: A gyakorlásnál egyetlenegy gondolatot sem kellene belekeverned. A tantrizmusnál így műveli magát az ember: „Én buddha vagyok.” Ő tulajdonképpen nem az, megváltozott a hús-vér teste? Nem. Kit változtatnak hát meg, ha a jövőben sikeresen művelte magát? A mellék-ősszellemet. Ennek a Fának a terjesztésénél már megmondtam neked, hogy én a fő-ősszellemet váltom meg. Tehát ha a mellék-ősszellemed sikeresen művelte magát, neked mind utána, mind előtte alá kell vetned magad a reinkarnáció hat útjának. Amikor a két élet elválik, te egyáltalán semmit sem tudsz arról. Normális, hogy a tenyerek melegszenek.

Kérdés: Egyáltalán semmilyen gondolatot sem szabad belekeverni a Dáfá művelésénél?

Válasz: Egyetlenegy gondolati tevékenység sem létezik, minden gondolat ragaszkodás.

Kérdés: Két kérdés: Az elsőnél a keleti és nyugati emberekkel kapcsolatos kérdésről van szó, amit a Tanár éppen elmagyarázott. Tegyük fel, hogy sok ember, aki tulajdonképpen korábban keleti ember volt, a reinkarnációnál viszont nyugatiként születik újra. Mit lehet akkor tenni?

Válasz: Nem tesz semmit. Ennél kétféle helyzet létezik: Ha ez az ember meghatározott cél nélkül jött, ezzel a testével változik meg, és mi éppen ezt az embert változtatjuk meg; ha egy meghatározott céllal jött, akkor az egy másik dolog; az egy másik helyzet.

Azonkívül én mondom nektek, ennek a Fának a terjesztésénél a módszerekre is ügyelnetek kellene egyszer. Ha érdekli és jön tanulni, akkor te is művelési energiát és de-t gyűjtöttél. Ez is egy határtalan művelési energiával és de-vel rendelkező dolog. De még egyet: Ha nem akarja tanulni, de te feltétlenül rá akarod beszélni a tanulásra, és idevonszolod tanulni, akkor azt mondom, hogy az nem jó. Mert ha ő nem akarja buddhát művelni, a buddha sem tehet semmit. Az emberek saját maguk döntik el, hogy mit akarnak, és mit kívánnak maguknak. A lelkére beszélni, a jóra rábeszélni, te mondhatod ezt neki, de nem kellene kényszerítened erre. Én mondom nektek, mi nem kényszerítünk senkit a tanulásra. Azonkívül a jövendő asszisztenseinknek vagy illetékeseinknek nem kellene adminisztratív eszközöket használniuk a munkánál. Mindenki művelő, ezért nekünk a Fával kellene meggyőznünk másokat. Mindenki a Fát tanulja. Ha egy asszisztens nem csinált jól valamit, vagy hibásan csinált, és a tanulók látják ezt, akkor azt mondják, hogy valami nincs rendben a xinxingjével. Ezért a többiek nem fognak együttműködni, ha hibásan csinál valamit. Miért? Mert mindannyian a Fát tanulják, és nem valaki saját nézetei szerint cselekszenek, hanem a Fá követelményei szerint. Természetesen mi ugyanúgy fogunk kezelni téged; ha tanulni akarod, akkor tanulod; ha nem akarod tanulni többé, akkor elmész. Senkinek sem fogunk ártani. Ha azt mondod, hogy nem akarod többé tanulni, akkor hát nem tanulod többé. Ha tanulni akarod, és művelni akarod magad, mi viseljük érted a felelősséget, ezt garantálhatjuk. A forma szempontjából ez laza, de buddha művelése komoly dolog. Mert nem engedhetjük meg, hogy egy ilyen nagy és komoly Fá egyetlenegy eltérülést is elszenvedjen. A történelem során még sohasem adtak tovább az embereknek valami ilyen nagy dolgot. Most itt ülsz, és azt gondolod, hogy olyan természetes módon jöttél; úgy tűnik, mintha azonnal jöttél volna, amint ezt mondta neked valaki. Én mondom neked, nagyon valószínűen sorskapcsolatod van. Valamikor előidézték ez a sorskapcsolatot. Nagyon kevés ember létezik, aki sorskapcsolat nélkül és ok nélkül jött ide. Úgy gondolom, hogy alig létezik még valami kérdeznivaló, még ha további kérdéseket is tesztek fel. Minden választ megtalálhattok a kérdéseitekre a Fában.

Kérdés: A művelésnél „nincs második iskola” kérdéséről van szó. Úgy gondolom, hogy a Fálun Dáfá tanulásánál némelyek talán más dolgokat kevernek bele, ezenfelül még léteznek némely más hagyományos technikák dolgai is…

Válasz: Buddha művelése komoly dolog. Nem azt jelenti, hogy nem szabad tanulmányoznod a Yi jinget vagy a „nyolc trigramot”. Azt gondolom, hogy a művelésre való idő korlátozott; ha te a rendelkezésedre álló idővel világosan tudod tanulmányozni a Fálunt, egyszerűen nagyszerű, semmi sem nagyobb ennél. A „nyolc trigram” alapelvei és a hétköznapi emberek társadalmában ismert technikák sok dolga nem megy túl a tejútrendszeren. De ez a világegyetem olyan nagy, hogy te még csak azt sem tudhatod, milyen nagy. Háromezer világegyetem, amelyik hasonló ehhez a mi világegyetemünkhöz, egy nagyobb világegyetemet képez. Háromezer nagyobb terjedelmű világegyetem képez egy még nagyobb terjedelmű világegyetemet; az istenségek és a buddhák ebben olyan számosak, hogy nem lehet megszámolni őket. Mit számít akkor a tejútrendszer? Nagyon kicsi. Gondold csak át, mint egy olyan valaki, aki Dáfát tanul: Egy ilyen nagy Fát adnak tovább neked, és én azt gondolom, hogy egy művelőnek nem szükséges ilyesmire elherdálnia az energiáját. De ha ilyesmi a szakterületed, nem is vagyok ellene, mivel ez a hétköznapi emberek között levő tudás; és tanulhatod tovább. De ha azt mondod, hogy ez a hobbid, azt gondolom, hogy inkább engedd el ezt a szívet! Nekem viselnem kell a felelősséget érted. Buddha művelése komoly dolog. Tehát inkább abba fektesd az energiádat, hogy ezt a Fát tanulmányozd, ebből végtelenül sok hasznot húzhatsz. Semmilyen más tudás sem hasonlítható össze ezzel.

Ami azt illeti, hogy valami rejtélyeset és titokzatosat akarsz mutatni a hétköznapi emberek között, én azt mondom, hogy neked még kevésbé kellene ilyesmit csinálnod. Mert az alacsony szintű lények mind kísértetek. Ha ilyesmire törekszel, az egyszerűen túl távol áll ettől a mi Fofánktól! Azonkívül mindez valami eretnek dolog, hiszen ők kísértetek. Ezt még a jövendőmondáshoz, ezt a könyvben már behatóan elmagyaráztam. Ha művelni akarod magad, az komoly dolog. Ha egy embernek van energiája, a szavai lerögzíthetnek egy dolgot. Mert a hétköznapi emberek dolgai instabilak; talán nincs úgy, de te úgy láttad; ha úgy mondod, ténnyé válik, akkor valami rosszat tettél. Egy művelőtől tehát még magasabb mércéket kell megkövetelni. Ha valami rosszat teszel, akkor az már nem normális dolog. Én megtisztítom számodra a testedet; csak azért tesszük meg ezt, mert művelni akarod magad. Ha művelni akarod magad, akkor tegyél le az ilyen dolgokról. A legjobb egy tiszta és takaros állapotban művelődni.

Kérdés: Van egy gondom. Most ilyen jó sorskapcsolatom van, hogy Fálun Dáfát tanulhatok. A „Második kötetben” olvastam, hogy az ember letehet egy fogadalmat, hogy a következő életben tovább művelje magát, ha ebben az életben nem művelte magát sikeresen. Az igazi célom az, hogy a beteljesüléshez műveljem magam. De már öreg vagyok, mit kellene tennem?

Válasz: Az idősebb embereknél létezik ez a probléma. Ámbár a mi művelési utunknál nagyon gyorsan művelheti magát egyvalaki, elegendő lesz életének az ideje a művelésre? Szigorúan véve mindenki számára elegendő, teljesen mindegy, bármilyen idősek is. De egy dolog: A normál emberek nem tudnak jól uralkodni magukon; bár azt mondod, hogy jól tudsz uralkodni magadon, de lényegében nem tudsz jól uralkodni magadon. Nem művelted magad olyan magasra, és a szíved még nem ért el olyan magas mércéket, ezért nem tudsz jól uralkodni magadon. A mi művelési utunk a test és szellem kettős művelési útja. A művelés közben megváltoztatják a testedet, és meghosszabbítják az életedet. A test és szellem kettős művelési útjánál a gyakorlás közben meghosszabbítják az életedet, a gyakorlás közben meghosszabbítják azt. Elméletileg és szigorúan véve mindenki számára elegendő az idő, teljesen mindegy, milyen idős is. De egy dolog: Azt az életet, amit a hosszabbítás által kap az ember, százszázalékosan a művelésre kell felhasználnia, azt nem a hétköznapi emberek közötti életre gondolták el. De ő nem tudja, hogy az életét meghosszabbították; nem tud jól uralkodni magán és százszázalékosan a gyakorlók követelményeihez igazodni, és így mindenkor veszélyben van, hogy elhagyja a világot. Ez az a probléma, amely azokat az embereket fenyegeti, akik nagyon öregek.

De ha valóban nem művelte magát sikeresen, nem haladt folytonosan előre, akkor csak három út van előtte: Az első az, hogy az eljövendő életében tovább műveli magát. A fashenem törődni fog vele, az újraszületésével is törődik; azt is elrendezi, hogy melyik családban kell újraszületnie, avégett hogy megkaphassa a Fát. A második az, hogy nem akarod többé művelni magad, az emberiségnél túl fájdalmas, akkor arra a szintre mész, amelyre művelted magad. Ha kimentél a három világkörből, akkor egy normál nép egyik tagja leszel a menny egyik három világkörön kívüli rétegében; ha nem mentél ki a három világkörből, egy égi ember leszel a menny egyik három világkörön belüli rétegében. De a három világkörön belül ötszáz vagy háromszáz évenként újra le kell jönnöd és reinkarnálódnod; csak néhány száz év boldogságot élvezel ott. Ez egy út. És a harmadik az, hogy némelyek valóban nem művelték rosszul magukat, de ennek ellenére nem érték el a mércét; a Fá általuk való megértése vagy különleges hozzájárulásaik miatt a Fálun világba mehetnek, és a normál nép tagjai lehetnek a Fálun világban. Ők is a három világkörön kívül találhatók, és nem szükséges reinkarnálódniuk. Ez természetesen jó. Természetesen az ilyen emberek viszonylag ritkák, és a követelmények viszonylag szigorúak velük szemben. De ők sem buddhák, sem arhátok vagy bódhiszattvák, ők csak a Fálun világ normál népe. Így van ez. Valójában te már megkaptad a Fát, és már elültetted a sorskapcsolatodat, hogy buddhát műveld.

Kérdés: Van egy kérdésem, hogyan különböztethetők meg az emberek szintjei?

Válasz: Én ezt így mondtam, azt mondtam: „Ha egy nemes ember hallja a Daót, szorgalmasan cselekszik a szerint.” Itt Lao-ce szavait kölcsönöztem. „Ha egy átlagember hallja a Daót, félig elfogadja, félig kételkedik; ha egy jellemtelen ember hallja a Daót, nevet rajta teli torokkal.” Mit jelent ez? „Ha egy nemes ember hallja a Daót” azt jelenti, hogy ez az ember azonnal művelni akarja magát, mihelyt a művelésről hall. Hisz is benne. Nagyon nehéz ilyen embert találni. Egy ugrással felpattan, és megszakítás nélkül műveli magát a végéig. Ez egy nemes ember. „Ha egy nemes ember hallja a Daót, szorgalmasan cselekszik a szerint.” „Ha egy átlagember hallja a Daót, félig elfogadja, félig kételkedik.” Mit jelent ez? Tehát ha látja, hogy mindannyian tanulják, akkor ő is tanulja velük, akkor jónak is találja. De ha elfoglalt, vagy beleütközik a hétköznapi emberek körülményes dolgaiba, akkor elfelejti. „A többiek már nem tanulják, akkor én sem tanulom többé.” Neki mindegy, hogy tanulja-e vagy sem. Ezt jelenti az: „ha egy átlagember hallja a Daót, félig elfogadja, félig kételkedik”. Ő talán sikeresen művelheti magát, talán szintén nem. Az, hogy egyvalaki sikeresen művelheti-e magát, egyedül tőle saját magától függ. „Ha egy jellemtelen ember hallja a Daót, nevet rajta teli torokkal.” Ha egy jellemtelen ember hallja a Daót: „Mit művelni?”; nevet rajta: „Mindez babona, én nem hiszek ebben.” Természetesen még kevésbé tudja művelni magát, így van ez. Ami azt illeti, hogy milyen magasra tudja művelni magát egyvalaki, úgy gondolom, hogy ez egyedül attól függ, mennyit bír elviselni a szíve. Ha te kimész ezen az ajtón, és egy kis problémába ütközöl, már nem tudod elviselni többé. Én elmagyarázom itt, és ti mindannyian jónak találjátok. Mert az olyan energia, ami az ortodox Fá művelése által keletkezett, jószívű és harmonizáló. Tehát nagyon jól érzitek magatokat itt, és szívesen hallgattok engem. A jövőben a műveléseteknél ez ugyanígy van, az ortodox művelésnél pontosan így van. De mihelyt kimész az ajtón, teljesen más vagy; a fejedben újra felmerülnek azok a dolgok, amikhez a hétköznapi emberek ragaszkodnak, éspedig nagyon erősen; hogy műveled-e magad vagy sem, ezt már újra elfelejtetted – úgy gondolom, ez nem megy.

Kérdés: El tudná magyarázni még egyszer a félvérek helyzetét?

Válasz: Már elmagyaráztam, hogyan van ez a félvérekkel. Én csak egy olyan jelenségről beszéltem, ami a Fá-vég idejében merült fel. Ha te félvér vagy, természetesen ez nem rajtad múlik, ez nem is a szüleiden múlik. Az emberiség okozta persze ezt a kaotikus jelenséget, és egy ilyen állapot bukkant fel. A sárgáknak, a fehéreknek és a feketéknek is megvannak a nekik megfelelő nemzeteik a mennyben. Tehát tényleg nem törődnek azokkal, akik nem tartoznak a nemzetükhöz, nem tartoznak hozzájuk. Ez egy tény; nincs úgy, hogy itt bármit elmesélek, én az égi titkokat mondom el nektek. A félvérek mind a Fá-vég idejében bukkannak fel, ez sem az embereken múlik. Mindannyian hagyják sodortatni magukat az áramlattól, senki sem ismeri az igaz arculatot, és így jutottak el ma idáig. Ha te művelni akarod magad, nekem vannak módszereim. Ami azt illeti, hogy melyik mennyországba mész, annak érdekében meg kell néznünk a helyzetedet. Amelyik részből több marad fenn nálad, ahhoz foglak inkább hasonultatni. Mindenesetre csupán művelned kell magad, ne törődj többé ezzel. Mitől félsz még hát, ha már megkaptad a Fát? Korábban ezt még sohasem magyaráztam el a Fá magyarázatánál. De ezt a dolgot előbb vagy utóbb el kell mondani az embereknek.

Kérdés: Nem jó, ha az egész emberiség vegetáriánus?

Válasz: Ez nem megy, ezt te gondoltad ki magadnak. A menny határozta meg az emberek élete számára a mércéket, ők csupán így emberek. A hús túlszárnyalja a zöldségeket a hőenergia pótlásában az emberi test számára, ez biztos. De ha valaki műveli magát, ez másképp van.

Kérdés: Van egy kérdésem: Létezik-e egy konkrét mérce a nyugalomra, amikor a nyugodt meditációs gyakorlatot végezzük? Ha egy Dáfá-művelő fő-ősszelleme állandóan saját magára gondol, befolyásolja ez a meditációba való merülést?

Válasz: A fő-ősszellem és a meditációba való merülés az két különböző dolog. Kezdetben lehetetlen, hogy eljuthass a nyugalomba. Miért nem juthat az ember nyugalomba? Mert az embernek túl sok ragaszkodása van; a vállalkozásaid, a tanulmányod, a munkád, az emberek közötti konfliktusok, a gyermeked beteg, vagy már senki sem törődik a szüleiddel, nem léteznek olyan dolgok a világon, amikre ne gondolnál, a fejedben mindennek nagy súlya van. Gondold csak át, nyugalomba tudsz-e jutni akkor? Te leülsz oda, és azt mondod ugyan, hogy nem gondolsz ilyesmire, de ez magától jön, ezért egy módszer sem létezik, amivel eljuthatsz a nyugalomba. Úgy, ahogyan a könyvben írtam: Te azt mondod, hogy nyugalomba juthatsz, miközben a Buddha nevét szavalod, a szívedet figyeled, vagy számolsz – mindezzel nem juthatsz nyugalomba. Ezek módszerek, de nincs abszolút hatásuk. Kivéve, hogyha a hétköznapi ember ragaszkodását fokozatosan könnyedén veszed. Ha könnyedén veszed, természetes módon juthatsz nyugalomba. Ha valóban eljuthatsz a nyugalomba, akkor már nagyon magas szinten vagy található. De még egyet: Úgy van, hogy azok, akik Fálun Dáfát művelnek, hasonlóak a szerzetesekhez, akik már semmit sem akarnak, és nekik már semmi anyagi javuk sincs? Nem. A művelésnél – olyannyira, mint lehetséges – mi megfelelünk a hétköznapi embereknek; mivel te a hétköznapi emberek társadalmában vagy, nem kellene sajátosan viselkedned; külsőleg normál ember vagy, a művelésnél tehát – olyannyira, mint lehetséges – meg kellene felelned a hétköznapi embereknek. Ha a fiatal embereknek házasodniuk kellene, meg kellene házasodniuk; ha üzleteket kellene kötnöd vagy hivatalnoknak kellene lenned, mindezt nem befolyásolja. Mi egy alapelvről beszélünk: Az embereknek a hétköznapi emberek társadalmának minden rétegében megvannak a konfliktusaik. Mi figyelmen kívül hagyjuk a vallások által megállapított kereteket, a taoista rendszer nem tud túlmenni a taijiján, a buddhizmus sem mehet túl az alapelvein, ezért elengedjük a vallások véleményeit, mi az egész világegyetem alapelveit magyarázzuk el.

Mi megállapítottuk, hogy te művelheted magad, teljesen mindegy, hogy melyik réteghez tartozol, mit is csinálsz, milyen foglalkozásod van. Miért? Egy egészen normál munkás – hogy melegen öltözködjön és jóllakjon – emberek közötti, valamint önmaga és a munkája közötti konfliktusokba fog ütközni. Tehát ezeknél a konfliktusoknál létezik az a kérdés, hogyan kellene jó embernek lennie. Egy normál fehér gallérú munkásnál, tehát egy alkalmazottnál is létezik az a kérdés, hogyan kellene jó embernek lennie az ő rétegében, előnyökért vívott harcok is léteznek az emberek között. Minden területen létezik az a kérdés, hogyan kellene jó embernek lennie a konfliktusoknál. És egy főnök azzal a kérdéssel szembesül, hogyan kössön üzleteket a rétegében, hogyan kellene jó embernek lennie a főnökök közötti kapcsolatokban és az emberek közötti súrlódásoknál. Neki is megvannak a konfliktusai. Egy államelnöknél ugyanígy van, ő elnök és az állammal törődik; némely dolgok a kívánsága szerint mennek, némelyek nem; némely dolgokat megcsinál, némelyeket nem; az államok között is léteznek még konfliktusok, tehát neki is vannak olyan dolgai, amikkel törődik. Ilyen az emberek élete. Tehát az összes helyzetben te nem tudsz elszakadni a földi világtól, az emberektől és a társadalomtól, ezért mindig vannak konfliktusaid. Feltevődik a kérdés, hogy ezekben a konfliktusokban hogyan kellene jó embernek lenned. Ha jó ember tudsz lenni, akkor már felülmúlod a hétköznapi embereket.

Mi elmagyarázzuk ezt az alapelvet; anyagi szempontból semmit sem veszünk el tőled, csak az embernek azt a szívét. Bármilyen nagy is legyen a vállalkozásod, az nem tesz semmit, az nem befolyásolja a művelésedet. Ha nagy üzleteket csinálsz, természetesen sok pénzt keresel, de a szívedben a pénz nem olyan fontos, mint az életed. Bőszen ragaszkodni egy parányi kis előnyhöz – te nem vagy ilyen. Ha a házad aranyból épülne fel, ámde az nincs a szívedben, akkor nagyon könnyedén veszed azt. Ezek a mércéi a művelőinkkel szemben felállított követelményeknek. Teljesen mindegy, bármilyen magas is legyen a hivatalod, tehetsz jót a népnek: Ezek a mércéi azoknak a követelményeknek, amelyeket a művelőkkel szemben állítunk fel. Ez nincs így? Túllépünk a vallásokon, és elmagyarázzuk ezt, a lényeget magyarázzuk el belőle. Minden környezetben művelheti magát az ember. De egyvalamit: a hétköznapi emberek közötti művelésnél az emberszívet közvetlenül acélozzák meg. Miért mondom tehát, hogy én valóban megváltalak téged? Pontosan azért, mivel te saját magad valóban megemelkedsz, és valóban elviseled a társadalmi nyomást; te valóban megemelkedsz, ezért kell neked adni a művelési energiát, és mi téged váltunk meg.

A mellék-ősszellem is kaphat művelési energiát, de teljesen mindegy, hogy mikor, ő csak a Fá őrzője. Ő is sikeresen művelheti magát, és követhet téged. Ámbár ma kinyilvánítottam ezt a dolgot, ti még nem tudjátok olyan magasan felismerni. Én mondom nektek, némelyik még mindig más művelési módszerekről beszél, ez a művelési út ilyen, az ilyen és olyan, te még nem tudod felismerni azoknak a szavaknak a jelentését, amelyeket éppen mondtam! A történelem során minden művelési módszernél a mellék-ősszellemedet váltották meg, de nem téged; téged nem váltottak meg! Egy ősrégi titkot tártam fel! Nagy nehézségeket gyűrtem le azért, hogy kinyilváníthassam ezt a dolgot. Korábban nem váltottak meg, teljesen mindegy, hogyan is művelted magad. Kit műveltél te? Egész életed hosszán át művelted magad, de még alá kellett vetned magad a reinkarnáció hat útjának; te nem tudtad, miként születtél újra a következő életben. Mit gondolsz, nem vagy szánalomra méltó! Miért? Sem a korábbi vallásokban, sem más művelési módszereknél nem a fő-ősszellemet váltották meg. Mivel úgy találják, hogy a fő-ősszellem túl nehezen váltható meg, ő mélységesen eltévelyedett. Most én így beszélek, és talán úgy találjátok, hogy most tisztában vagytok ezzel. De az ajtón kívül némelyik újra megtesz majd mindent, amit akar; újra beveti magát a hétköznapi emberek reális érdekeiért, és másokkal harcol és küzd. Ő garantáltan ilyen lesz. Ezért látták az istenségek, hogy az emberek egyszerűen túl nehezen válthatók meg. De én téged váltalak meg; a mellék-ősszellemednek is ugyanaz a neve, mint neked, veled egyidejűleg jött ki az anyaméhből, és ugyanazt a testet uralja, csak te semmit sem tudsz a létezéséről. A többiek őt váltják meg; úgy tűnik, hogy ők hozzád beszélnek, de valójában hozzá beszélnek. Néha mondasz valamit tudatosan vagy öntudatlanul, de az nem a te agyad, amelyik beszél. Sok ember meditál lótuszülésben; mihelyt leülnek oda, semmiről sem tudnak többé, egypár órát ülnek ott esetenként. Még nagyon is örülnek, amikor kijönnek a meditációból: „Milyen jól gyakorlok ám! Tudok néhány óra hosszat ülni, a meditációban tudok maradni.” Milyen siralmas! Gyakoroltál te? Tudod te ezt? Csak egy másik gyakorolt.

Annak érdekében, hogy elbódítsák a fő-ősszellemedet, és lehetővé tegyék a művelést a mellék-ősszellemednek, némely taoista iskolákban korábban alkoholt itattak veled. Sok ember létezett a taoista rendszerben, aki alkoholt ivott, úgyhogy az ivás által elkábult, semmiről sem tudott többé, és elaludt, és a mellék-ősszellemet tanították meg a gyakorlásra. Az, amit mondok, egy ősrégi titok, bár látod, hogy egyszerűen így magyaráztam el – mi hát ez a módszer vagy az a módszer –, mert ők látták, hogy az emberek nem tudják sikeresen művelni magukat. Ők talán jószívűségből teszik ezt, és egyvalaki kiművelte magát a testedből, ez is ahhoz számít, hogy te de-t gyűjtöttél, és szenvedést viseltél el; mindamellett az ifjúkorodat a vallásért vetetted be. Mi a teendő? Az eljövendő életben is hagynak téged újraszületni, mellék-ősszellemként, ez is lehet. Ahogyan én látom, erre nagyon kicsi az esély. Azután hagyják, hogy tovább műveld magad, ilyesmi szintén nagyon ritkán létezik. De némelyek jó fizetséget fognak kapni. Hogyan? Magas hivatalnok lesz, sok pénze lesz, vagy nagy üzleteket csinál, az eljövendő életében ilyesmi fog előfordulni. Mert mindamellett egész életében de-t és szerencsét gyűjtött. Úgy gondolom, hogy az itt jelenlevők egyike sem akar ilyen lenni. Minden alkalommal, miután elmagyaráztam ezt a dolgot, és valaki újra azt mondta nekem, milyen volna ez és az a qigong, vagy milyen volna ez és az a vallás, úgy találtam, hogy a megvilágosodási képessége túl alacsony volt. Ti elolvashatjátok a mi Fálun Dáfánk sajátosságait, minden benne áll, de az ember nem figyel rá, és egy normál mondatnak tekinti, és átsiklik rajta olvasás közben. Ez a világegyetem szabálya, korábban ez pontosan így volt.

Amikor kijutsz ebből a mezőből, talán nagyon jól fogod érezni magad a testedben. De egyvalamit: A művelés közben a tested újra nem fogja jól érezni magát. Miért? Mert neked életről életre karmád van. Mindezt nem lehet egyszerre kifelé tolni, különben azonnal meghalnál. Ezért mi fokozatosan hagyjuk kiválasztódni a karmát kifelé, a testből kiválasztódni, ezért fogod bizonyos idő után nagyon rosszul érezni magad a testedben és azt gondolni: „Vajon beteg vagyok-e⁈” Én mondom nektek, ez nem betegség. De abban a formában mutatkozik meg, amelyben nagyon rosszul érzed magad; néha nagyon komisz, nagyon komiszul mutatkozik meg. De némelyik tudja ezt, örül neki, ha rosszul érzi magát, és azt mondja: „A Tanár törődik velem, eltávolítja a betegségeimet, eltávolítja számomra ezt a karmát.” És némelyik ugyancsak nagy gondban van, ha nem érzi rosszul magát, és nincsenek reakciói a testén: „A Tanár bizonyára nem törődik velem, miért nem távolítja el a karmámat?” Mindazonáltal, mihelyt némely új tanulók rosszul érzik magukat a testükben, normális módon azt gondolják, hogy betegek volnának, „vegyél csak be hát gyógyszert”, azt gondolják, hogy jobb lenne, ha a gyakorlás közben egyidejűleg gyógyszereket vennének be. Mi láttunk egy alapelvet, a karmát nem lehet eltávolítani a kórházban. Egy orvos nem művelő, ezért nincs hatalmas erénye erre; ő a hétköznapi emberek közötti technikus, csak a felszínen levő fájdalmakat távolíthatja el számodra, és a betegségeket a mélyben hagyja. A gyógyszerek szedése arra szolgál, hogy visszanyomják őket a testbe, ez olyan, mint az elraktározás és tárolás. A felszínen nincsenek többé fájdalmai az embernek, de elraktározták őket a test mélyébe, és ott tárolják. A műtéteknél ugyanígy van, például keletkezett egy daganat, és kivágják, ennél csak a felszínen levő anyagokat távolították el, és a betegség valódi oka más dimenziókban található, az viszont változatlan marad. Ezért a súlyos karma-betegségeknél visszaesések fognak bekövetkezni, úgy tűnik, hogy némelyeket meggyógyítottak, és ebben az életben nem következik be többé visszaesés, aztán az eljövendő életben újra fel fognak bukkanni; mert a test mélyébe nyomták be őket, és valamikor újra ki kell jönniük. Valamikor ki kell egyenlíteni egy ember karmáját, ilyen az alapelv. Az, amit itt teszünk, az, hogy az életed eredetétől fogva minden piszkos dolgodat kifelé toljuk. Ámde senki sem teszi meg ezt, kivéve, ha te műveled magad; mi megtesszük ezt neked. De feltétlenül jól kell uralnotok a xinxingeteket. Ha a tested rosszul érzi magát, nem kellene úgy lennie: „Ó, jaj, megint beteg vagyok.” Tehát ha beteg vagy, akkor szedj gyógyszereket; ezzel nem törődünk, mert a művelésnél a megvilágosodási képességről van szó, nincsenek szigorú szabályozások, hogyan kell csinálni valamit. Mi nem mondtuk, hogy neked nem szabad gyógyszereket bevenned, ha rosszul érzed magad. Ezt nem mondtuk.

Némelyik nem tudja művelőnek tekinteni magát, csak a gyakorlatokat végzi, és nem tanulja a Fát, minden lehetségest megtesz. Bár látod, hogy végzi a gyakorlatokat, de a fashenem nem törődik vele. Akkor ő egy hétköznapi ember, és betegségeket fog elkapni. Ha mi meghatároznánk, hogy neked nem szabad gyógyszereket bevenned, és te nem tudod a művelő mércéihez igazítani magad, és még mindig hétköznapi ember maradsz; ha aztán valamikor beteg vagy, azt mondod: „Li Hongzhi nem engedte meg nekem, hogy gyógyszereket vegyek be.” Ezért én nem mondom meg, hogy kellene-e bevenned gyógyszereket, vagy sem; te saját magad döntöd el. Tulajdonképpen ez egy vizsga számodra. Ha nem tudod művelőnek tekinteni magad, még mindig betegségeid vannak, ilyen az alapelv. Mi csak az alapelvet magyarázzuk el, tehát én azt mondom nektek: Ha te mostantól kezdve művelni akarod magad, és rosszul érzed magad a testedben, nagyon valószínű, hogy az előző életeidből való karmát tolják kifelé. Én láttam, hogy némelyek néhány tucat alkalommal születtek újra, sőt némelyek több mint százszor, mindegyik életükben sok-sok betegség létezett. Mindezt el kell hárítanunk számodra, mindenképpen el kell távolítanunk őket számodra. Egy másik dimenzióban még többet veszünk el számodra, el kell vennünk számodra egy részt ebből. De az nem megy, hogy a másik dimenzióban vegyünk el mindent. Mert el kell viseltetni veled egy picike szenvedést. Máskülönben ez azt jelentené, hogy ez az ember nem egyenlíti ki, miután rosszat tett. Ha egy napon sikeresen művelted magad, és odaültetnének egy buddha helyére, úgy találnád, hogy nem vagy méltó rá, hogy ott maradj. A többiek is tűnődnének, hát ez hogyan jutott felfelé? Nem igaz? Tehát el kell viselned a szenvedés egy részét. Miközben szenvedést viselsz el, a megvilágosodási képességed meg fog emelkedni. Te ezt betegségnek tekinted, vagy egy művelő karma-eltávolításának?


Li Hongzhi
1996. 03. 03.
Szójegyzék


1. Egész életem hosszán át egy Fát sem magyaráztam el. – Zhuan Falun (2016): Semmiféle Dharmát sem tanítottam egész életemen át. (Ez a mondat a 2000-es angol változat alapján van lefordítva.)
2. égitestek – az angol változat fordítása: bolygók
3. protestantizmusban – az angol változat fordítása: kereszténységben
4. si chan ba ding – négy dzshána és nyolc meditáció
5. emberektől – az angol változat fordítása: emberi mivoltból


A-Q: egy regényalak, aki mindig önmagát nyugtatgatja, hogy elégedett maradjon, mindenekelőtt, amikor zaklatják
Amitábha: szanszkrit, egy buddha neve, a Szukhávatí világ irányítója
Arhát: szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben
Bódhiszattva: szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben
Dáfá: nagy Fá, a nagy kozmikus Törvény
Dao:
   – Út
   – taoizmus
   – a legfőbb igazság, amelyről a taoista rendszerben beszélnek
   – dao, egy ember, aki a taoista rendszerben elérte a Daót
De: erény, egyfajta fehér anyag egy másik dimenzióban
Dzshána: páli, meditációs állapot (szanszkrit: dhjána)
Fá: Törvény, a kozmikus Törvény
Fálun: a Fá kereke, egy intelligens lény, a Fálun Dáfá jelképe
Fashen: a Fá teste, amelyik művelési energiából és Fából áll
Fofá: szó szerint: „Buddha-Fá” (Buddha Törvénye), a világegyetem legfőbb igazsága
Jie:
   – számnév, egy nagyon-nagyon hosszú időköz
   – nehézségek vagy katasztrófák, amelyek egy bizonyos idő után egy egyedi embernél vagy az egész társadalomban vagy egy még nagyobb területen lépnek fel
Karma: szanszkrit, egyfajta fekete anyag egy másik dimenzióban
Kasaja: szanszkrit, a buddhisták ruhája, öltözete (lepel) – Kasaja – Wikipédia (wikipedia.org)
Nirvána: szanszkrit, a szerzetesek halála. A hús-vér testet levetik, és az ősszellem a mennybe jut a művelési energiával.
Qi: formátlan, alaktalan anyag, életenergia
Qigong: egy modern kifejezés a hagyományos művelésre
Reinkarnáció: az újraszületés, amiről a buddhista rendszerben beszélnek
Ren: Elnézés, Tűrés, Tolerancia, Türelem
Shan: Könyörületesség, Jószívűség
Si chan ba ding: egy szakkifejezés a buddhizmusban; szó szerint: négy dzshána és nyolcfajta meditáció
Szukhávatí világ: a nyugati paradicsom, egy mennyország Amitábha buddha irányítása alatt
Tathágata: szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben
Tathágata-Buddha:
   – a tathágata szintjén levő buddha
   – Sákjamuni szinonimája
Xinxing: „a szív természete”, „a szív minősége”
Yang: a két oldal egyike, amelyiket az ókínai taoista tanítások szerint minden dolog tartalmaz, a yin ellentéte. A hímneműt yangnak tekintik.
Yin: a két oldal másika, amelyiket az ókínai taoista tanítások szerint minden dolog tartalmaz, a yang ellentéte. A nőneműt yinnek tekintik.
Zhang Sanfeng: egy ismert taoista a Ming-dinasztiában (Kr. u. 1368–1644), a taiji quan alapítója
Zhen: Igazság, Őszinteség, az Igaz,
Zhen, Shan, Ren: Őszinteség, Könyörületesség, Elnézés; Igazságosság, Jószívűség, Tolerancia

pinyin népszerű magyar Wade-Giles (angol)
chan csan ch’an
Dafa Tafa Tafa
Dao Tao Tao
dao tao tao
de tê, teh
Fa Fa Fa
Falun Falun Falun
Falun Fofa Falun Fofa Falun Fofa
fashen fasen fashên
Fofa Fofa Fofa
huayan huajen huayen
jie csie chieh
jingtu csingtu chingt’u
Lao-ce (Lao zi) Lao-ce (Lao ce) Lao tzû, Lao tze
Li Hongzhi Li Hungcse Li Hungchih
Ming Ming Ming
niwan nivan niwan
qi csi ch’i
qigong csikung ch’ikung
shangen sankan shankên
si chan ba ding sze csan pa ting ssû (szu, sze) ch’an pa ting
taiji tajcsi t’aichi
taiji quan tajcsi csüan t’aichi ch’üan
tiantai tientaj t’ient’ai
wuji vucsi wuchi
xinxing hszinhszing hsinhsing
yang-qi jang-csi yang-ch’i
yin jin yin
Zhang Sanfeng Csang Szanfeng Chang Sanfêng
Zhen, Shan, Ren Csen, San, Zsen Chên, Shan, Jên
Zhuan Falun Csuan Falun Chuan Falun


Megjegyzések:
• A kínai szavak esetében a pinyin átírás van használva, néhány már meghonosult szó kivételével.
• A buddha szó jelentése: megvilágosult. Ezért kis kezdőbetűvel kell írni. Csak ha Sákjamuni vagy egy másik buddha szinonimájaként van használva, akkor írandó nagy kezdőbetűvel.
• A Dáfá, Fá, Fálun, Fofá, Zhuán szavak ékezetekkel vannak ellátva a megközelítő helyes kiejtés érdekében.

Töltse le a PDF fájlt

Német forrás: Fa-Erklärung in Sydney (falundafa.org)

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat hajtunk végre a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.