Fálun Dáfá.hu

2. FEJEZET FÁLUN GONG
 

A Fálun Gong a Fálun Xiulian Dáfá-ból ered – ez a Fálun művelésének hatalmas módszere a Buddha Iskolában, ez a Qigong-művelés egy speciális módszere a Buddha Iskolán belül. Azonban a Fálun Gong-nak vannak olyan különlegességei, melyek megkülönböztetik a Buddha Iskola többi művelési módszerétől. Ennél a művelési útnál, a művelőktől különösen magas Xinxing és nagy alapképesség volt megkövetelve, itt olyan speciális és intenzív művelés folyt, amit pont az ilyen emberek számára találtak ki. Hogy több gyakorló emelkedhessen és hogy teljesítsem azoknak az óhaját, akik elhatározták, hogy művelni szeretnék magukat, ezt a művelési utat egy olyan művelési módszerré foglaltam össze, mely alkalmas a népszerűsítésre, és nyilvánosságra hoztam. Ennek ellenére ez a művelési módszer messze túllépi a szokványos művelési utak dolgait és szintjeit.

1. A FÁLUN HATÁSA

A Fálun Gong Fálun-ja ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a világegyetem, ez a világegyetem kicsinyített mása. A Fálun Gong-művelők nemcsak természetfeletti képességeket és művelési erőt fejleszthetnek ki elég gyorsan, hanem a gyakorlás által szintén nagyon rövid időn belül egy összehasonlíthatatlanul erős Fálun-t is kaphatnak. Miután a Fálun ki lett alakítva, egyfajta intelligens lényként létezik. A gyakorlók alhasában forog automatikusan és állandóan. Megszakítás nélkül gyűjti az energiát a világegyetemből és változtatja azt át. Végezetül a gyakorlók Benti-jében Gong-gá alakítja át. Ennek az a hatása, hogy a Fá nemesíti az embert. Más szavakkal: Ugyan az emberek nem végzik a gyakorlatokat állandóan, a Fálun mégis szakadatlanul nemesíti őket. Ha a Fálun befelé forog, az az önmegváltásra szolgál, rendelkezik azokkal a funkciókkal, melyek segítségével erősíti és egészségessé teszi a testet, felnyitja az intelligenciát és a bölcsességet és megvédi a gyakorlókat az elhajlásoktól. Ezenkívül megvédheti a művelőket a rossz Xinxing-gel rendelkező emberek zavarásaitól. Ha a Fálun kifelé forog, mások megváltására szolgál, meggyógyíthatja mások betegségeit, elűzheti a gonoszt és megváltoztathat minden helytelen állapotot. A Fálun megszakítás nélkül forog az alhasnál, kilencszer az óramutató járásával megegyező irányba és kilencszer az óramutató járásával ellenkező irányba. Ha az óramutató járásával megegyező irányba forog, a világegyetemből nagyon intenzíven vesz fel nagy mennyiségben energiát. A művelési erő növekedésével egyre erősebb lesz a forgásának erőssége, ami nem érhető el a mesterséges ,,Qi-t megfogni és a fejbe önteni" módszerrel; ha az óramutató járásával ellentétes irányba forog, energiát ad le, megvált egyetemesen minden lényt és kijavítja a helytelen állapotokat. Mindenkinek haszna válik ebből, aki a gyakorlók közelében található. Az összes Kínában terjesztett Qigong közül, a Fálun Gong az egyedüli művelési út, amelyiknél a Fá nemesítheti az embert.

A Fálun a legértékesebb, még ezer aranyért sem lehet elcserélni. Mikor a mesterem továbbadta nekem a Fálun-t, azt mondta nekem: "Ezt a Fálun-t senkinek sem szabad továbbadni." Még azok is birtokolni szeretnék, akik már ezer éve művelik magukat, de ők sem birtokolhatják. Iskolánkban a Fálun-t csupán egy mérhetetlenül hosszú idő után adják át egyetlenegy követőnek. Ez itt máshogyan van, mint azoknál az iskoláknál, amelyeknél tucatnyi év elteltével lesz továbbadva egyetlen követőnek, emiatt olyan értékes ez a Fálun. Bár most nyilvánosságra hoztuk és átalakítottuk, úgyhogy többé már nem olyan hatalmas mint korábban, de azért még így is meglehetősen értékes maradt. Ha egy művelő megkapja a Fálun-t az azt jelenti, hogy a művelés felét már maga mögött tudhatja. Csupán a Xinxing emelése marad. Ha emeled a Xinxing-edet, később egy nagyon magas szint vár rád. Természetesen, ha valakinek nincs meg a sorskapcsolata, akkor egy idő után abbahagyja a művelést és akkor meg is fog szűnni a Fálun bennük.

Habár a Fálun Gong a Buddha Iskola egyik művelési útja, teljes egészében túllépi a Buddha Iskola hatókörét: a Fálun Gong az egész világegyetemmel összhangban művel. Korábban a Buddha Iskolában való művelésnél csak a Buddha Iskola alapelvei lettek elmagyarázva, miközben a Tao Iskolában való művelésnél csak a Tao Iskola alapelvei lettek elmagyarázva. Egyik sem magyarázta el azonban igazán a világegyetemet, és annak lényegét. Úgy, mint egy ember, a világegyetem is rendelkezik az anyagi összetevőkön kívül még tulajdonságokkal is, amelyeket három szóban lehet összefoglalni: ,,Zhen (Őszinteség, az Igaz), Shan (Könyörületesség, Jószívűség) és Ren (Türelem, Tolerancia)". A Tao Iskolában való művelésnél a Zhen megértésére fektették a hangsúlyt: hogy igazat mondjon, igazat tegyen, az eredethez és a valóhoz térjen vissza, és végül egy ,,igaz emberré" váljon. A Buddha Iskolában való művelésnél a ,,Shan"-ra fektetik a hangsúlyt: nagymértékű könyörületesség kifejlesztése és minden lény egyetemes megváltása. Művelési utunk a ,,Zhen-Shan-Ren" elveket egyszerre műveli közvetlenül a világegyetem alapvető tulajdonságai szerint és a végén a világegyetemmel való azonosulás érhető el.

A Fálun Gong a test és a szellem egy kettős művelési útja. Szükségeltetik az, hogy miután a művelési erő és a Xinxing egy bizonyos szintet elértek, már az emberi világban elérje az ember a megvilágosodás (a Gong felnyílásának) állapotát és sikeresen művelje az elpusztíthatatlan testet. A Fálun Gong általánosan értve a világi Fá és a világontúli Fá szintjéből áll, melyek sok más szintet foglalnak magukban. Remélem, hogy azok, akik elszánták magukat, hogy szorgalmasan művelődnek, állandóan emelik majd a Xinxing-jüket és eljutnak a beteljesüléshez.

2. A FÁLUN FORMÁJA ÉS ÁBRÁZOLÁSA  

A Fálun Gong Fálun-ja egy magas energiával rendelkező, intelligens forgó anyagi test. Az egész világegyetem és az égi rendszerek mozgásának törvényszerűségei szerint forog. Bizonyos értelemben azt is lehet mondani, hogy a Fálun a világegyetem egy kicsinyített mása.

A Fálun közepén a Buddha Iskolából származó szvasztika található. Ez képezi a Fálun magját, a színe majdnem aranysárga, a belső kör alapszíne pedig élénk piros. A külső kör alapszíne a narancssárga. A négy taoista Tai Chi és a négy buddhista Fálun felváltva helyezkedik el, nyolc irányba elrendezve. A piros és fekete színű Tai Chi-k a taoistákhoz tartoznak, a piros és kék színűek pedig az ősi nagy Tao-hoz tartoznak. A négy kis Fálun szintén aranysárga, a Fálun alapszíne változhat, lehet piros, narancssárga, sárga, zöld, indigókék, kék, lila, periodikusan váltakozik. A színek nagyon szépek. A középen található szvasztika és a Tai Chi-k színei változatlanok maradnak. A nagy Fálun, a kis Fálun-ok és a szvasztikák is mind a saját tengelyük körül forognak. A Fálun a világegyetemben gyökerezik. A világegyetem forog, a csillagrendszerek forognak, ezért a Fálun szintén forog. Azok, akiknek az Égi Szeme alacsony szinten nyitva van, láthatják, hogy a Fálun úgy forog mint egy ventillátor; azok, akiknek az Égi Szeme magas szinten van nyitva, láthatják a Fálun összképét. Nagyon szépen és színpompásan néz ki, ez arra ösztönözheti a gyakorlókat, hogy bátrabban és állhatatosabban haladjanak előre.

3. A FÁLUN GONG MŰVELÉSÉNEK KÜLÖNLEGESSÉGEI

3.1 A Fá nemesíti a gyakorlót

Azok, akik Fálun Gong-ot tanulnak, nemcsak a művelési erőt és a természetfeletti képességeket tudják nagyon gyorsan kifejleszteni, hanem egy Fálun-t is ki tudnak gyakorolni. A Fálun-t rövid időn belül ki lehet alakítani. Ahogy kialakult, máris hatalmas erővel rendelkezik. Meg tudja védeni a gyakorlókat az elhajlásoktól, ezenkívül megvédi a gyakorlókat a rossz Xinxing-gel rendelkező emberek zavarásaitól. Az elmélet szempontjából is egészen más a Fálun Gong, mint a hagyományos művelési módszerek. Miután kialakult a Fálun, megszakítás nélkül fog forogni. Egy intelligens lény formájában létezik. A gyakorló alhasánál folyamatosan energiát halmoz fel. A forgás által a Fálun automatikusan gyűjti az energiát a világegyetemből. A Fálun pontosan azért éri el a "Fá nemesíti a gyakorlót" elv célját, mert szakadatlanul forog. Ez azt jelenti, hogy ha az ember nem is végzi állandóan a gyakorlatokat, a Fálun akkor is megszakítás nélkül nemesíti az embert. Mint tudjuk, napközben egy hétköznapi embernek dolgoznia kell és éjszaka ki kell pihennie magát. A gyakorlatokra szánt idő korlátozott. Azt a célt, hogy huszonnégy órán keresztül megszakítás nélkül végezze a gyakorlatokat, nem érheti el az ember azzal, hogy úgymond egyszerűen csak mindig a gyakorlatokra gondol vagy ha valamilyen módszereket alkalmaz. Más módszerekkel is nehéz elérni azt a célt, hogy valóban huszonnégy óra hosszat végezze a gyakorlatokat. A Fálun azonban folyamatosan forog és nagy mennyiségű Qi-t (az energia létezési formája a kezdeti stádiumban) forgat a világegyetemből a test belsejébe. A Fálun éjjel és nappal elraktározza a beforgatott Qi-t a Fálun minden irányába és magasabb anyagokká változtatja át őket, végezetül ez az energia ,,Gong-gá" lesz átváltoztatva a művelő testén. Ez a ,,Fá nemesíti a gyakorlót" elmélet. A Fálun Gong művelése egészen más, mint a különböző iskolák művelési elméletei a Qigong-ról, amelyeknél elixírt képeznek.

A Fálun Gong művelésének legszembetűnőbb különlegessége az, hogy a Fálun-t műveljük, az elixír képzése helyett. Minden művelési útnál, amiket ma a társadalomban terjesztenek – teljesen mindegy, hogy milyen rendszerhez vagy milyen iskolához tartoznak, hogy buddhisták, taoisták vagy a népben vannak továbbadva vagy hogy a mellékiskolákhoz tartoznak – ezek mind az elixír útját járják. Ezt nevezik "az elixír útja Qigong-nak". A művelésnél a szerzetesek, az apácák és a taoisták is mind az elixír útját járják. A haláluk utáni hamvasztásnál megmarad a Zárira. A mai tudományos műszerekkel nem lehet megállapítani, hogy milyen anyagokból tevődik össze. Nagyon kemény és nagyon szép. A valóságban ezek magas energiájú összetevők, amelyek más dimenziókból lettek összegyűjtve; ezek nem a mi dimenziónkból származó dolgok, ez pontosan az az elixír. Az "elixír útjának Qigong-jánál" nagyon nehéz egy életen belül elérni a megvilágosodást. Korábban az elixír útját gyakorlók közül sokan megpróbálták felemelni az elixírt. Mikor az elixír elérte a niván-palotát, már nem jutott tovább. Így megfulladtak emiatt. Némelyek emberi kéz által akarták felrobbantani, de nem sikerült nekik. Némelyeknél úgy volt, hogy a nagyapjának nem volt sikere az elixír nemesítésénél, így kiköpte a halála előtt és továbbadta az apjának; az apjának sem sikerült és kiköpte a halála előtt és továbbadta neki. Ez az ember máig egy senki maradt. Nagyon nehéz! Természetesen, sok művelési út nagyon jó. Ha az igaz tanításokat kapta meg, az szintén nem rossz. Csak az a félő, hogy nem olyan fejlett dolgokat adnak neked tovább.

3.2 A főtudat művelése

Mindenkinek van egy főtudata, amivel cselekszik és gondolkodik. A főtudat mellett az ember még rendelkezik egy vagy több melléktudatformával, ezenkívül léteznek még az elődjeinek információi is. A melléktudatnak ugyanaz a neve, mint a főtudatnak. Általában a melléktudat ügyesebb és egy magasabb szinten található, mint a főtudat. Nem hagyja magát megtéveszteni a hétköznapi emberek társadalmában és láthatja saját meghatározott dimenzióit. Sok művelési út a melléktudatot műveli, ahol egy ember hús-vér teste és főtudata csak hordozóként működik. A gyakorlók általában erről semmit nem tudnak és még el is vannak ragadtatva saját maguktól. Az emberek a társadalomban élnek, nagyon nehéz számukra lemondani a gyakorlati dolgokról, különösen azokról, amelyekhez ragaszkodnak. Ezért sok művelési útnál nagy hangsúlyt fektetnek a meditációra, az abszolút meditációra. A meditációban történő átváltozásnál a melléktudat egy másik társadalomban változik át. Az átváltozásnál a melléktudat emelkedik. Egy nap a melléktudat magasra művelte magát és elviszi a Gong-odat, akkor a főtudatod és a Benti-d semmit sem kapnak. Egész életeden át hiába művelted magad, ez nagy kár. Egyes híres Qigong-mesterek különböző hatalmas természetfeletti képességekkel rendelkeznek és nagy tekintélynek örvendenek, de a Gong-juk egyáltalán nem a saját testükön növekszik, és ők még csak nem is tudnak erről.

Fálun Gong-unknál egyenesen a főtudatot megcélozva műveli magát az ember. Szükséges, hogy a Gong valóban a te testeden növekedjen. Természetesen a melléktudat is kap egy részt belőle, egy alárendelt helyzetben emelkedik veled együtt. Művelési utunknál szigorú követelmények vannak felállítva a Xinxing-gel szemben. Arra leszel utalva, hogy a hétköznapi emberek társadalmában és a legbonyolultabb körülmények között acélozd a Xinxing-edet és emelkedj, mint egy az iszapból felfelé növekedő lótuszvirág. Ezért tudod magad sikeresen művelni. A legértékesebb dolog a Fálun Gong-ban éppen abban rejlik, hogy te saját magad kapod meg a Gong-ot. Azonban ez szintúgy nagyon nehéz is. A neheze abban rejlik, hogy azt az utat járod, amikor a legbonyolultabb körülmények között acélozod magad.

Mivel a gyakorlás célja a főtudat művelése, a gyakorlásnál a főtudatnak kell irányítania az embert. A főtudaté a döntés, nem szabad átengedni a melléktudatnak. Máskülönben egy napon a melléktudat magasra műveli magát és magával viszi a Gong-ot, miközben a Benti-nek és a főtudatnak nem marad semmi. Ha magas szintre akarod művelni magad, de a főtudatod úgy, mint alvás közben semmit sem tud erről és azt sem tudja, mit gyakorolsz, az nem megy. Feltétlenül tisztában kell legyél azzal, hogy éppen gyakorlatokat végzel, hogy felfelé műveled magad és hogy emeled a Xinxing-edet, mert csak így lehetsz vezető szerepben és kaphatod meg a Gong-ot. Néha öntudatlan állapotban voltál és valamit megoldottál, anélkül, hogy tudtad volna, hogyan oldottad meg. Valójában akkor a melléktudatod fejtette ki a hatását és irányított téged. Ha a lótuszülésben végzett meditációnál kinyitod a szemed és látod, hogy még egy ,,Te" ül veled szemben, akkor az a melléktudatod. Feltéve, hogy észak felé meditálsz és hirtelen észreveszed, hogy te vagy északon, akkor azt gondolod: Hogy lehetséges az, hogy kijöttem a testemből? Akkor a valódi ,,Te" jött ki. Az, aki ott ül, a hús-vér tested és a melléktudatod. Ezt meg lehet különböztetni egymástól.

A Fálun Gong művelésénél nem szabad megfeledkezni saját magadról. A saját magadról való megfeledkezés nem felel meg a Fálun Gong művelésére szolgáló nagy módszernek. A gyakorlatoknál az agynak feltétlenül ébren kell maradnia. Ha a főtudat a gyakorlatoknál erős marad, akkor semmi sem fog rosszul elsülni. A normális dolgok nem árthatnak neked. Ha a főtudat nagyon gyenge, rád fog tapadni valami.

3.3 A gyakorlatok végzésénél nem beszélünk égtájakról és időpontokról

Sok művelési útnál fektetnek hangsúlyt arra, hogy melyik égtáj és időpont jó a gyakorlatok végzésére. Erről egyáltalán nem beszélünk. A Fálun Gong művelésénél a kozmikus tulajdonságok és a világegyetem átváltozásának elvei szerint gyakorlunk. Ezért nem beszélünk égtájakról és időpontokról sem. Ha a gyakorlatokat végezzük, tulajdonképpen a Fálun-on ülünk, minden égtáj felé egyszerre irányul és állandóan forog. A Fálun-unk szinkronban forog a világegyetemmel. A világegyetem mozog, a tejútrendszer mozog, a kilenc bolygó kering a Nap körül, és még a Föld is forog. Hol van akkor Kelet, Dél, Nyugat és Észak? Kelet, Dél, Nyugat és Észak, amikre mi gondolunk, tulajdonképpen csak a földi emberek határozták meg a Föld álláspontja szerint. Ezért, teljesen mindegy, melyik égtáj irányába állsz a gyakorlásnál, minden égtáj felé fordulsz.

Egyesek azt mondják, hogy jobb a gyakorlatokat éjfélkor vagy délben vagy valami más meghatározott időben végezni. Mi nem beszélünk erről. Mivel, ha nem csinálod a gyakorlatokat, nemesít téged a Fálun. A Fálun mindenkor segít neked a gyakorlásnál – a Fá nemesíti a gyakorlókat. Az elixír útja típusú Qigong-oknál az emberek nemesítik az elixírt, a Fálun Gong-nál a Fá nemesíti az embereket. Ha több időd van, többet gyakorolhatsz; ha kevesebb időd van, kevesebbet gyakorolhatsz. Ezt nagyon rugalmasan kezeljük.

4. A TEST ÉS SZELLEM KETTŐS MŰVELÉSE

A Fálun Gong művelésénél a szellemet és a testet is műveljük. A gyakorlatok által először a Benti lesz megváltoztatva. A Benti meg lesz tartva, a főtudat és a hús-vér test egyesülnek, hogy az ember sikeresen művelődjön összeségében.

4.1 A Benti átváltozása

Az emberi test húsból, vérből és csontokból, különböző molekuláris szerkezetekből és alkotórészekből tevődik össze. A gyakorlatok által a test molekuláris alkotórészei magas energiájú anyagokká változnak át. Így az emberi test már nem az eredeti anyagi alkotórészekből áll. Legbelül változott meg. A művelők azonban a hétköznapi emberek között művelődnek, az emberek között élnek és nem cselekedhetnek az emberi társadalom állapotának nem megfelelően. Ezért az eredeti molekuláris szerkezetük nincs megváltoztatva ennél az átváltozásnál. A molekulák sorrendjének az elrendezése változatlan marad, csak az eredeti molekuláris alkotórészek lesznek megváltoztatva. A test húsa puha marad, a csontok kemények maradnak és a vér továbbra is folyik. Ha belevágnak a húsba, még mindig vérzik. Az öt elemről szóló régi kínai tanok szerint minden dolog fémből, fából, vízből, tűzből és földből áll. Ez érvényes az emberi testre is. Ha egy gyakorló Benti-je megváltozott és az eredeti molekuláris alkotórészek magas energiájú anyagokra lettek kicserélve, a teste többé már nem az eredeti anyagokból áll. Ez az oka annak, amiért ez a test többé már ,,nem az öt elemben" található.

A test és szellem kettős művelésének a legnagyobb különlegessége az élet meghosszabodása és az öregedés lelassulása. A Fálun Gong-unk rendelkezik ezzel a szembetűnő különlegességgel. A Fálun Gong-nál a következő utat követjük: Az emberi test molekuláris alkotórészei alapjukból meg lesznek változtatva, az összegyűjtött magas energiájú anyagok minden sejtben el lesznek raktározva, végül a sejtek alkotórészeit helyettesítik a magas energiájú anyagok, és így nem megy végbe többé anyagcsere. A gyakorló kijött az öt elemből, a teste egy olyan test lett, amelyik más dimenziók anyagaiból áll, és nem lesz többé korlátozva a mi dimenziónk és a mi időnk által. Így ez az ember örökre fiatal marad.

Minden korok magasra művelődött szerzeteseinek hosszú élete volt. Ma léteznek olyanok is, akik már több száz évesek; az utcán is járkálnak, de te nem tudod őket felismerni. Nagyon fiatalnak néznek ki és úgy vannak öltözve, akárcsak a hétköznapi emberek, így nem tudod őket felismerni. Az ember életének nem kellene olyan rövidnek lennie, mint manapság. A modern tudomány álláspontja szerint az emberek több, mint 200 évig is élhetnének. Feljegyzések szerint Nagy-Britanniában élt egy Femcath nevű ember, aki 207 évet élt. Egy Mitsutaira nevű japán 242 évet élt. Huizhao kínai szerzetes a Tang-dinasztiából 290 évet élt. Fujian tartomány Yongtai körzetéből való történelmi feljegyzések szerint, Chen Jun a Zhonghe kormányzati periódus első évében (i. sz. 881) a Tang-dinasztia Xizong nevű császárának uralma alatt született és 1324-ben halt meg a Yuan-dinasztia Taiding kormányzati periódusában. 443 évet élt. Ezekről léteznek feljegyzések, ezek nem az ezeregy éjszaka meséi. A művelés által a Fálun Gong-tanítványaink arcán láthatóan csökkennek a ráncok, az arc sugárzik az egészségtől, a test nagyon könnyűnek tűnik, és a járásnál és munka közben nem érzik magukat fáradtnak. Ez egy általános jelenség. Én már néhány évtizede művelem magam. Mindenki mondja, hogy az arcom nem sokat változott összehasonlítva a húsz évvel ezelőttivel. Ennek a művelés az oka. Fálun Gong-unknál létezik valami nagyon erős, ami a testet tudja művelni. Az életkorra vonatkozóan nagy különbségek léteznek a Fálun Gong-művelők és a hétköznapi emberek kinézete között, a külsejük nem felel meg a valódi életkoruknak. Így a legnagyobb különlegesség a test és szellem kettős művelésénél, pontosan az, hogy az öregedés lelassulhat és az élettartam meghosszabbodhat.

4.2 A Fálun-égi kör

Emberi testünk egy kis világegyetem. Ha az emberi test energiája egyszer köröz a test körül, akkor ezt a kis világegyetem körforgásának vagy az égi kör körforgásának nevezik. Ezzel a Ren és Du meridiánok összekötésére gondolnak. A szintek szempontjából ez csak egy felületes égi kör, mely nincs hatással a test művelésére. A valódi kis égi kör a niván-palotánál kezdődik, az elixírmezőig fut és a test belsejében köröz. A belső körforgás rábírja a testet, hogy belülről kifelé kitáguljon, úgy, hogy közben minden meridián felnyílik. Fálun Gong-unknál az szükséges, hogy minden meridián már az elején fel legyen nyitva.

A nagy égi kör a nyolc különleges meridián körforgása, és egyszer körbemegy az egész testen. Ha a nagy égi kör felnyílt, akkor ez egy bizonyos állapotot idéz elő: Ez a gyakorló lebegni tud majd. Evvel pontosan a ,,fényes nappal az Égbe emelkedni" jelenségre gondolnak az ,,Elixír Könyvében". Normál körülmények között azonban a tested valamelyik része le lesz zárva, ezért nem lebeghetsz. Mindenesetre egy olyan állapotba kerülsz, melyben járás közben nagyon könnyűnek érzed magad, a hegymászásnál úgy tűnik majd, mintha valaki felfelé tolna. Miután felnyílt a nagy égi kör, előkerülhet még egy természetfeletti képesség, mégpedig az, melynél a különböző belső szervek Qi-je felcserélhető lesz: A szív Qi-je a gyomorhoz megy; a gyomor Qi-je a belekhez … Ha a művelési erő erősebb lesz és ez a természetfeletti képesség felszabadul a testből, akkor ez a szállítás természetfeletti képessége. Ezt a fajta égi kört Ziwu-égi körnek (meridián égi kör) vagy Ég-Föld-égi körnek is nevezik. Ezáltal a körforgás által azonban még nem lehet elérni, hogy a test átváltozzon. Kell még egy további megfelelő égi kör, melyet Maoyou-égi körnek neveznek. A Maoyou-égi kör körforgása így néz ki: A Huiyin-pontnál vagy Baihui-pontnál kezdődik és aztán a Yin- és Yang-oldal határvonala mentén fut végig, vagyis a test oldalainak mentén.

A Fálun Gong-nál az égi kör körforgása sokkal nagyobb mint a nyolc különleges meridiáné más közönséges művelési utaknál. Ennél minden Qi-meridián mozog, amelyek keresztül-kasul mindenütt megtalálhatóak a testben. Az szükséges ehhez, hogy az összes meridián egy egészet képezve, egyszerre váljon szabaddá és jöjjön mozgásba. Mindez megtalálható a Fálun Gong-unkban, nincs szükséged szándékosan nemesíteni és arra sem, hogy gondolatokkal vezéreld ezeket. Ha ilyesmit csinálsz, az balul üthet ki. A tanfolyamon Qi-mechanizmusokat helyezek el a testeden kívül, amelyek automatikusan köröznek. A Qi-mechanizmusok olyan dolgok, amelyek csak a magas szinteken való gyakorlásnál találhatóak meg. Ezek részei automatikus gyakorlásunknak. Éppen úgy, mint a Fálun, a Qi-mechanizmusok is megszakítás nélkül forognak és mozgásba hozzák a test Qi-meridiánjait. Még akkor is, ha soha nem is gyakoroltad az égi kört, a Qi-meridiánokat mozgásba hozzák. Minden egyidejűleg köröz belül és kívül is. Testi gyakorlataink csak arra szolgálnak, hogy megerősítsük a Qi-mechanizmusokat a testen kívül.

4.3 A meridiánok felnyitása

A meridiánok felnyitásának a célja abban rejlik, hogy az energia mozgásba kerül és megváltoznak a sejtek molekuláris alkotórészei, úgy hogy átváltoznak magas energiájú anyagokká. A nem gyakorlók meridiánjai el vannak tömődve vagy akár nagyon vékonyak, a gyakorlók meridiánjai fokozatosan világosabbá válnak, és az eldugult helyek lassan szabaddá válnak. A meridiánok szélesebbé válhatnak azoknál, akik egy hosszú időn keresztül és jól gyakoroltak. A magas szinteken való művelésnél a meridiánok még szélesebbek lesznek. Némelyeknél a meridiánok ujjnyi vastagok. A meridiánok felnyitása azonban önmagában nem mutathatja meg, hogy milyen messzire művelte magát az ember és milyen magas a Gong-ja. A gyakorlás által a meridiánok egyre világosabbak és szélesebbek lesznek, míg végül minden meridián egyesül és eggyé válik. Akkor ennek az embernek nincsenek sem meridiánjai sem akupunktúrapontjai; másképpen mondva, a testen mindenütt vannak meridiánok és akupunktúrapontok. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ez az ember már elérte a Tao-t. Ez csak egyfajta megtestesülés, egy szint megtestesülése a Fálun Gong művelése közben. Ha idáig jutott valaki, akkor az már elérte a világi Fá művelésének a végét. Ugyanakkor kinézetében egy szembetűnő állapot jelenik meg: "Három virág" gyűlik össze a fej fölött. A Gong-nak mostanra már különböző formái alakultak ki, a Gong oszlopa is magas lett, ezenkívül "három virág" jelenik meg a fej felett. Egyikőjük egy lótuszvilágra hasonlít, a másik egy krizantémra. A "három virág" mindegyike forog a saját tengelye körül, miközben egy egységet képezve is forognak körbe-körbe. Mindegyik virágon van egy nagyon magas, ég felé nyúló oszlop. A három oszlop együtt forog a virágokkal, ugyanakkor a saját tengelyük körül is forognak. A fejét nagyon nehéznek érzi az ember. Most azonban még csak a világi Fá művelésének az utolsó lépését hagyta maga mögött.

5. GONDOLATOK

A Fálun Gong művelésénél nem alkalmazunk gondolatokat. A gondolatok önmagukban semmit sem tehetnek, csak parancsokat adhatnak. A természetfeletti képességek hatnak csak igazán. Ezek intelligensek és tudnak gondolkodni. Az agy képes irányításukra. Sok embernek, különösen a Qigong-körökben, eltérő véleménye van erről. Azt hiszik, hogy a gondolatok sokat tehetnek. Némelyek azt mondják, hogy a gondolatokkal felnyithatók a természetfeletti képességek és az Égi Szem, a gondolatokkal betegségeket gyógyíthatnak és dolgokat szállíthatnak és így tovább. Ez egy téves felismerés. Alacsony szinteken, a hétköznapi emberek között a gondolatok az érzékszerveknek és a végtagoknak parancsolnak. Magas szinteken a gyakorlók gondolatai egy magasabb fokra emelkedhetnek és a természetfeletti képességeknek parancsolhatnak, hogy tegyenek valamit. Ez azt jelenti, hogy a természetfeletti képességeket a gondolatok vezérlik. Ez a véleményünk a gondolatokról. Néha azt láthatjuk, hogy egy Qigong-mester egy gyógykezelésnél egyáltalán nem mozdította meg a kezeit, és már mondja is a beteg, hogy meg van gyógyulva. Akkor azt hihetjük, hogy a betegség a gondolatok által lett meggyógyítva. Valójában azonban a Qigong-mester egyfajta természetfeletti képességet adott le és megparancsolta ennek, hogy gyógyítsa meg a beteget vagy hogy valami mást csináljon. Mivel a természetfeletti képességek más dimenziókban mozognak, a hétköznapi emberek szemei nem láthatják őket. Azok, akiknek fogalmuk sincs erről, azt hiszik, hogy a gondolatok cselekedtek. Egyesek azt hiszik, hogy a gondolatok betegségeket gyógyíthatnak. Ez rossz irányba vezetheti az embereket, ezt a szemléletet tisztázni kell.

Az emberek gondolkodása (gondolatai) egyfajta információ, egyfajta energia és az anyag egyik létezési formája. Ha az ember gondolkodik, egyfajta frekvencia (rezgés) jön létre az agyban. A mantrák szavalása néha nagyon hatásos. Hogy miért? A világegyetemnek is van saját rezgésfrekvenciája. Ha az elszavalt mantra rezgésfrekvenciája és a világegyetem rezgésfrekvenciája rezonanciába lépnek, akkor bizonyos hatások keletkezhetnek. Természetesen csak a jó információknak lehet hatásuk, mert a rosszaknak nem szabad léteznie a világegyetemben. A gondolatok egyfajta önnáló gondolkodást is kialakíthatnak. Egy magas szinten lévő nagy Qigong-mester Fá-testét a főtest gondolatai ellenőrzik és vezérlik. A Fá-testnek is megvan a saját gondolkodása és a képessége, hogy önállóan oldjon meg problémákat és intézzen el dolgokat. Ő teljes egészében egy önálló lény. Ugyanakkor a Fá-test ismerheti a Qigong-mester főtestének a gondolatait és ezekhez igazíthatja magát. Ha például egy Qigong-mester kezelni akar egy beteget, akkor a Fá-teste megy oda. Ha a Qigong-mester nem adta le ezt a gondolatot, nem megy oda. Ha azonban nagyon jó dolgokat lát meg, akkor magától is elvégzi azt. Néhány nagy mester még nem jutott el a megvilágosodásig és ezért még nem tud egyes dolgokat, de a Fá-teste már tudja.

A gondolatok egy másik formája az inspiráció. Az inspiráció nem az ember főtudatától származik. A főtudat ismeretei nagyon korlátozottak. A főtudat egyedül nem képes arra, hogy létrehozzon valamit, ami még nem létezik ebben a társadalomban. Az inspiráció a melléktudattól jön. Ha egyesek írás közben vagy egy tudományos tervezetnél törik a fejüket, de mégsem tudnak semmit kihozni belőle, abbahagyják a munkát és tartanak egy szünetet, például elmennek sétálni. Hirtelen és öntudatlanul jön az inspiráció, azonnal a tollhoz kapnak. Akkor megalkottak valamit. Mert ha a főtudat nagyon erős, ő ellenőrzi az agyat, így nem lehet semmit alkotni. Ahogy a főtudat ellazul, a melléktudat fog hatni és irányítani fogja az agyat. A melléktudat egy másik dimenzióban létezik és nem korlátozza őt dimenziónk, ezért tud valami újat teremteni. Azonban a melléktudatnak sem szabad a hétköznapi emberek társadalmának az állapotát túllépnie, ezt zavarnia és a társadalom fejlődési folyamatát befolyásolnia.

Az inspirációnak két forrása van. Az egyik a melléktudattól jön. A melléktudat nem hagyja magát megtéveszteni az embervilágtól, teremthet inspirációt. A másik egy magas szintről származó magasszintű élőlény parancsaiból és utalásaiból jön. Magasszintű élőlények utalásai által kiszélesedik a látókör (gondolkodás) és képes arra, hogy valami újat teremtsen. Az egész társadalom és a világegyetem a meghatározott törvényszerűségeik szerint fejlődik. Semmi sem véletlen.

6. A FÁLUN GONG MŰVELÉSI SZINTJEI

6.1 Művelés magas szinteken

A Fálun Gong-nál nagyon magas szinteken műveljük magunkat, ezért nagyon gyorsan lehet Gong-hoz jutni. A legegyszerűbb és a legkönnyebb a Nagy Út. Szélesebb körű látószögből szemügyre véve a Fálun Gong gyakorlatai nagyon kevés mozdulatot tartalmaznak, azonban ez a néhány mozdulat minden szempontból irányítja a testet és sokminden mást is, ami majd a művelésnél keletkezik. Amíg a Xinxing lépést tud tartani ezzel, addig a Gong nagyon gyorsan fog növekedni. Nem kell szándékosan nagy erőt kifejteni vagy valamilyen módszert használni, mint pl. ,,zománcserpenyőt kályhára állítani", ,,füveket gyűjteni és elixírt nemesíteni", vagy ,,tüzet gyújtani" és ,,füvet gyűjteni". A gondolatvezetések nagyon bonyolultak és könnyen tévútra vezethetik az embereket. Mi itt a legkedvezőbb, a legjobb iskolát és a legnehezebb művelési iskolát kínáljuk fel nektek. A tejfehér test állapotának eléréséhez más művelési utak gyakorlóinak több, mint tíz évre, vagy tucatnyi évekre, esetleg még hosszabb időre van szüksége. Mi viszont azonnal odajuttatunk téged. Mielőtt tudatosítottad volna, már el is hagytad ezt a szintet. Talán csak egy pár óráig tart. Egy napon nagyon érzékeny leszel, egy idő után megint nem, valójában eközben egy nagy szintet hagytál magad mögött.

6.2 A Gong megjelenési formái

Miután a Fálun Gong-tanítványok teste rendbe lett hozva, egy olyan állapotban található, mely alkalmas a nagy Fá művelésére. Ez az állapot a ,,tejfehér test" állapota. Csak akkor fejlődhet ki a Gong, ha a test ebbe az állapotba kerül. Azok az emberek, akiknek az Égi Szeme magas szinteken van nyitva, látni fogják, hogy a Gong a gyakorlók bőrfelületén jön létre és aztán a test belsejébe lesz lerakva. Ezután újabb Gong jön létre, majd szintén a testbe lesz lerakva. Így ismétlődik ez, és így fog szintről-szintre megismétlődni. Néha ez nagyon gyorsan megy. Ez az első ciklus Gong-ja. Miután a Gong az első ciklust lezárta, a gyakorlók teste többé már nem csak egy közönséges test. Miután a test tejfehér testté vált, attól fogva soha többé nem lesz beteg. Ha később itt vagy ott fáj vagy nem érzi jól magát, úgy mintha beteg lenne, akkor az már nem betegség, hanem ezt a Karma okozza. A Gong kialakulásának második ciklusa után azok az intelligens lények nagyon nagyok lesznek és képesek lesznek mozogni és beszélni is. Néha külön lépnek fel, néha nagyon sokan. Egymással is beszélgetnek. Ezekben az intelligens élőlényekben nagy mennyiségű energia van tárolva. Arra szolgálnak, hogy átváltoztassák a Benti-t.

Ha a Fálun Gong-ban nagyon magas szintre műveltük magunkat, akkor néha az egész testen kisdedek jelennek meg, ezek nagyon pajkosak, szeretnek játszani és rendkívül jószívűek. Ezenkívül a gyakorlás által még egy másik fajta test is létrejöhet. Ez az ősgyermek. Egy lótusztrónon ül és nagyon szép. Az ősgyermek, mely a gyakorlás segítségével alakul ki, az emberi testben található Yin és Yang együtteséből jön létre. Úgy a férfi, mint a női gyakorlók is megkaphatják az ősgyermeket a gyakorlás által. Kezdetben az ősgyermek nagyon kicsi. Idővel megnő és végül olyan nagy lesz, mint a gyakorló maga. Minden részletében pontosan úgy néz ki, mint a gyakorló, és annak testében is helyezkedik el. Ha a különleges képességekkel rendelkező emberek látják őt, azt mondják, hogy két teste van. Valójában az ,,igazi teste" a művelés által keletkezett. Ezenkívül még sok Fá-test is ki lesz művelve. Egyszóval: Minden képesség, mely előfordulhat a világegyetemben, megvan a Fálun Gong-ban is; minden képesség, mely előfordulhat más művelési utakban, megvan a Fálun Gong-ban is.

6.3 A világontúli Fá művelése

A gyakorlatok végzése által a gyakorlók újra és újra kiszélesítik a meridiánokat, míg végül a meridiánok összezárulnak, egyesülnek és egy egészet alkotnak. Ez azt jelenti, hogy többé már nincs egyetlen meridiánja sem, valamint egyetlen akupunktúrapontja sem. Másképp kifejezve,: a testen mindenütt vannak meridiánok és akupunktúrapontok. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy elérte a Tao-t. Ez csak egyfajta megtestesülés, a szint egy megtestesülése a Fálun Gong művelése során. Ha elérte ezt a szintet, már a világi Fá művelésének a végén jár és már nagyon sok Gong keletkezett. Az egész Gong-nak egy alakja van. A Gong oszlopa is nagyon magas lett. Ezenkívül megjelenik a "három virág" a fej fölött. Eközben csupán a világi Fá művelésének utolsó lépését tette meg.

Ha még egy lépést megy tovább előre, már nem marad semmi. A Gong a test legmélyebb dimenziójába lesz lerakva, és így belép a ,,tisztafehér test" állapotába. Egy ilyen ember teste átlátszóvá válik. Ha még egy lépést tesz előre, belép a világontúli Fá művelésébe, amit a Buddha-test művelésének is neveznek. Az itt keletkező Gong az isteni képességekhez tartozik. Ereje most már nem ismer határokat, egyszerűen hatalmas. Ha még magasabb szintekre műveli magát, nagy megvilágosulttá válik. Ez egyedül csak attól függ, hogy hogyan műveled a Xinxing-edet. Amilyen magas szintre művelted magad, olyan magas szintű a gyümölcs-helyzeted is. A nagy elszántsággal rendelkező emberek megkapják az ortodox Fá-t (igaz tanításokat) és elérik a helyes gyümölcs-helyzetet is – ez a Beteljesülés.


[1] (“fah-lun shyo-lyen dah-fah”) Translated roughly as, “Law Wheel Cultivation Great Way.”

[2] The three Chinese words rendered here as “true, kind, tolerant,” could alternatively be translated as follows. Zhen, “truth, truthful, real”; shan, “good, compassionate, benevolent”; ren, “forbearing, enduring, self-control.”

[3] (“tie-jee”) The symbol of the Daoist system, popularly referred to in the West as the “yin-yang” symbol.

[4] (“nee-wahn”) A Daoist term for the pineal gland.

[5] In Chinese thought and medicine, these exist in addition to the twelve Regular Meridians.

[6] (“hway-yin”) Located in the center of the perineum.

[7] (“bye-hway”) Located at the crown of one’s head .

[8] (“yin, yahng”) In Chinese thought, two opposite, but complementary primal forces which are present in all life and matter. For example, female (yin) vs. male (yang), front of the body (yin) vs. back of the body (yang).

[9] Daoist metaphors for the processes of internal alchemy employed in some practices.

[10] (“dah-fah”) “Great Way” or “Great Law,” short for the full name Falun Dafa.