Falundafa.org


1. előadás
 

Az embereket valóban magas szintre vezetni

A Fá és a művelési út terjesztése alatt felelősséget vállalok a társadalomért és a tanítványokért. Az eredmények jók, és a teljes társadalomra gyakorolt hatás is egész jó. Néhány évvel ezelőtt sok csigong mester élt, akik mind művelési utakat terjesztettek. Amit oktattak, csak a gyógyítás és az egészségmegőrzés szintjéhez tartozott. Természetesen nem azt állítom, hogy a művelési útjaik nem voltak jók, csak azt mondom, hogy semmit sem tanítottak magas szinten. A csigong* helyzetét az egész országban ismerem. Pillanatnyilag én vagyok az egyetlen, aki magas szinten terjeszti a csigongot belföldön és külföldön is. Miért nem terjeszti senki a művelési utat magas szinten? Azért, mert ez nagy problémákat érint, mély történelmi háttértudást kíván, nagyon nagy területet ölel fel, valamint az érintett problémák is nagyon kényesek. Egy hétköznapi ember nem terjesztheti, mert ez számos művelési iskola gyakorlását érinti. Gyakorlóink közül különösen azok teszik tönkre saját testüket, akik ma ezt a csigongot, holnap pedig egy másik csigongot tanulnak; minden bizonnyal képtelenek magas szintre művelődni. Miközben mások az egyetlen fő úton haladva magas szintre művelik magukat, az előbbiek csak mellékutakat választanak. Ha az egyik utat gyakorolják, a másik út zavar; ha a másik utat gyakorolják, ez a gyakorlat zavar. Minden zavarja őket, és így képtelenek tovább művelni magukat.

Mindezt rendbe hozzuk majd, és a jó dolgok megőrzésével, valamint a rossz dolgok eltávolításával biztosítjuk, hogy képes leszel művelni magad a későbbiekben. De tényleg azzal az őszinte céllal kell jönnöd, hogy tanulni szeretnéd a Dáfát*. Ha különböző függőségeket tartasz fenn, és csak azért jöttél, hogy természetfeletti képességekre tegyél szert vagy betegségeket akarsz gyógyítani vagy csak különböző történeteket akarsz hallani, esetleg valamilyen rossz szándékod van, akkor nem működik az egész. Ahogy már említettem, én vagyok az egyedüli, aki véghez viheti ezt a dolgot. Erre nincs sok alkalom, és én sem terjesztem majd örökké. Úgy gondolom, hogy azok, akik személyesen hallgatják az előadásaimat, komolyan mondom... majd később rájössz, hogy ez az időszak milyen értékes. Természetesen mi hiszünk a sorskapcsolatban*, és az a tény, hogy mindannyian itt ültök, a sorskapcsolatnak köszönhető.

Gondolj bele: mit jelent a csigong magas szinten való terjesztése? Ez nem az emberek megváltása? Az emberiség megváltása azt jelenti, hogy igazán gyakorolhatod a művelést, nem csupán a gyógyítást és az egészségmegőrzést. Ennek megfelelően az igazi művelésben nagyon magas elvárásokat állítunk fel a tanítványok xinxingjével* szemben. Mivel mindenki azért ül itt, hogy a Dáfát tanulja, igaz művelőnek kell tekintened magad, és le kell mondanod a ragaszkodásaidról. Ha különböző szándékkal jöttél megtanulni a csigongot és a Dáfát, akkor semmit sem fogsz tanulni. Hogy az igazat mondjam: a gyakorló egész művelése egy olyan folyamat, amelyben fokozatosan szabadul meg a ragaszkodásaitól. A hétköznapi emberek társadalmában az emberek küzdenek egymással, becsapják, és egy kis személyes előnyért megbántják egymást. Minden ilyen mentalitással fel kell hagyni. Főleg azoknak kell leginkább felhagyniuk ezekkel a mentalitásokkal, akik ma tanulják a gyakorlást.

Itt nem beszélek gyógyításról, és nem is gyógyítunk betegségeket. Igaz gyakorlóként azonban nem művelheted magad egy beteg testtel. Meg fogom tisztítani a testedet. A test tisztítása csak azokra korlátozódik, akik tényleg azért jönnek, hogy a csigongot és a Fát tanulják. Egyet azért kihangsúlyoznánk: ha nem tudsz lemondani gondolataidban a ragaszkodásodról és a betegségedről, akkor nem tudunk mit tenni, és tehetetlenekké válunk veled szemben. Hogy miért? Mert fennáll egy alapelv ebben a világegyetemben: a Buddha iskola tanai alapján a hétköznapi emberek ügyeinek eleve elrendelt kapcsolatai vannak. A születés, az öregedés, a betegség és a halál mint olyan, mind létezik a hétköznapi emberek között. A karma* – ami a korábbi rossz tetteknek köszönhetően alakul ki – betegségeket és nehézségeket okoz. A szenvedés elviselése a karma tartozás kiegyenlítése, és ezt senki sem tudja megváltoztatni. Ha ezt valaki megváltoztatná, az azt jelentené, hogy nem kellene kiegyenlítenie a tartozását, és ezt nem szabad csak úgy tetszés szerint megváltoztatni, mert az egyenlő egy rossz tett elkövetésével.

Egyesek azt vallják, hogy jó cselekedetnek számít mások kezelése, betegségük megszüntetése és egészségük fenntartása. Nézetem szerint ők nem gyógyították és nem is szüntették meg teljesen a betegségeket, hanem csak későbbre halasztották vagy átalakították azokat. E nehézségek tényleges megszüntetéséhez a karmát kell eltávolítani. Ha valaki tényleg tudna betegségeket gyógyítani, és rendesen el tudná távolítani a karmát, akkor ennek az embernek a szintje elég magas lenne. Felismerte volna azt az alapelvet, miszerint nem szabad tetszés szerint megsérteni a hétköznapi emberek alaptörvényeit. Ha egy művelő a művelés során együttérzésből tesz valami jót, és meggyógyít másokat, eltávolítja a karmájukat és megvédi az egészségüket – ez megengedett, de teljesen ő sem tudja meggyógyítani mások betegségeit. Ha tényleg teljesen meg lehetne szüntetni egy hétköznapi ember betegségeit, akkor ez a nem gyakorló ember utána elsétálna, minden betegség nélkül. Ha kilépne az ajtón, hétköznapi ember maradna. Az emberek között ugyanúgy harcolna saját személyes érdekeiért, mint a hétköznapi emberek. Hogy tűnhetne el a karmája minden további nélkül? Ez határozottan tilos.

Miért lehet ezt azonban egy gyakorlónak megtenni? Mert a gyakorló a legértékesebb. Művelni akarja magát, így az általa megalkotott gondolat a legértékesebb. A buddhizmusban a Buddha természetről beszélnek; attól kezdve, ahogy megjelenik a Buddha természete, segíteni tudnak rajta a Megvilágosult Lények. Hogy miért is? Ha engem kérdezel: mert magas szinten terjesztem a csigongot, és mert magas szintű alapelveket tartalmaz, valamint olyan kérdéseket is, amelyek nagyon hatalmasak. Láthatjuk, hogy ebben a világegyetemben az emberi élet nem a hétköznapi társadalomban alakult ki. Egy ember valódi élete a kozmikus terekben alakult ki. Mivel nagyon sok különböző anyag létezik ebben a világegyetemben, egy ilyen anyag kölcsönhatása révén képes életet teremteni. Más szóval: az ember legkorábbi élete a világegyetemből származik. A kozmikus terek eredendően könyörületesek, és rendelkeznek a Zhen-Shan-Ren tulajdonságokkal. Az emberek is ugyanazokkal a tulajdonságokkal születnek, mint a világegyetem. De ha több élőlény keletkezik, utána létrejön a társadalmi kapcsolat egyik fajtája. Egyesek egoistává válhatnak, ezért süllyed le a szintjük. Ha nem tudnak többé szintjükön maradni, akkor le kell esniük. De ezen a másik szinten is újból rosszá válhatnak, és itt sem maradhatnak többé, így egyre lejjebb süllyednek, míg végül az emberiség szintjére érnek.

Az egész emberiség egy szinten található. A művelési képességek szempontjából, és a Nagy Megvilágosult Lények szemében ezeknek az élőlényeknek már akkor meg kellett volna semmisülniük, amikor erre a szintre süllyedtek. De a Nagy Megvilágosult Lények könyörületességből adtak nekik még egy esélyt, és kialakították számukra ezt a speciális életteret és egyedülálló dimenziót. Ennek a dimenziónak a lényei különböznek a világegyetem minden más dimenziójának élőlényeitől. E dimenzió élőlényei nem láthatják más dimenziók élőlényeit, és a világegyetem igaz arculatát sem láthatják, ezért ezek az emberek elvesztek az útvesztőben. Ha meg akarnak szabadulni a betegségeiktől vagy el akarják távolítani a nehézségeiket és a karmájukat, akkor művelniük kell magukat, hogy visszatérhessenek eredetükhöz, az igaz valójukhoz. Minden más művelési iskolának is ez a szemlélete. Az embernek vissza kell térnie az eredetéhez, az igaz valójához; ez az igazi célja az emberi létnek. Ennek folytán, ha egy ember művelni akarja magát, akkor azt a Buddha természet megnyilvánulásának tartják. Ez a gondolat a legértékesebb, mert vissza akar térni az eredetéhez, az igaz valójához, és túl akar jutni a hétköznapi emberek szintjén.

Talán hallottátok már ezt a buddhista mondatot: „Ha megjelenik a Buddha természet, megrázkódik a tízirányú világ*.” Akárki látja ezt, az segíteni fog, feltétlenül segíteni fog ennek az embernek. A Buddha iskolában az emberek megváltásakor nincsenek feltételek, tiszteletdíjat sem kérnek, hanem feltétel nélkül segítenek. Ennek megfelelően nagyon sokat tudunk nyújtani a tanítványoknak. De egy hétköznapi ember számára, aki hétköznapi ember akar maradni, és meg akarja magát gyógyíttatni, ez nem megy. Néhányan talán azt gondolják: „Ha meggyógyítanak, akkor majd művelem magam.” A művelésnek nincsenek előfeltételei, aki művelni akarja magát, az műveli magát. Néhány ember teste viszont még beteg vagy akadnak olyanok is, akiknek a teste még rendezetlen információkkal bír. Néhányan egyáltalán nem is tanultak még csigongot. Mások már évtizedek óta tanulják a csigongot, és még mindig csak a csí* szintjén időznek, anélkül hogy előbbre jutottak volna a művelésben.

Mit lehet tenni ilyenkor? Megtisztítjuk a testüket, hogy ezáltal magasabb szintre művelhessék magukat. A művelés legalacsonyabb szintjén van egy olyan átmeneti folyamat, amely tested teljes megtisztítását eredményezi. A gondolataidból eltávolítunk minden rossz dolgot, valamint a test körüli karma mezőt és azokat az elemeket is, amelyek megbetegítik a testedet. Ha nem lennének eltakarítva, hogyan tudnád magad magas szintre művelni egy ilyen zavaros, fekete testtel és ilyen piszkos gondolatokkal? Mi nem csít gyakorlunk. Ilyen alacsony szintű dolgokat már nem kell gyakorolnod, egyszerűen keresztülemelünk ezen, és betegségmentes állapotba hozzuk a testedet. Ugyanakkor egy egész sor kész mechanizmust helyezünk el a testedben, amelyek az alacsony szinten történő művelésben a megalapozáshoz szükségesek, s így majd nagyon magas szinten tudod művelni magad.

A művelést tekintve, ha a csí is ide számít, három szint van. De a valódi művelésnél (a csí gyakorlását itt nem sorolják hozzá) összesen két nagy szint van: az egyik a világi Fá (Shi-Jian-Fá*) művelése, a másik pedig a világontúli Fá (Chu-Shi-Jian-Fá*) művelése. A világi Fá és a világontúli Fá azonban nem azonos a templomból ismert két kifejezéssel: „túl a világon” és „a világban”, amelyek csupán elméleti dolgok. Mi két fő szinten megyünk keresztül az emberi test valódi művelése által. A világi Fá művelése alatt az ember teste újra és újra tisztításra kerül, és teljesen átalakul nagyenergiájú összetevőkből álló testté, mire eléri a világi Fá legmagasabb fokát. A világontúli Fá művelése pedig tulajdonképpen a Buddha test művelése, amely nagyenergiájú összetevőkből áll, és minden természetfeletti erő újra kifejlődik majd. Erre a két fő szintre hivatkozunk.

Hiszünk a sorskapcsolatban. Mindenki számára képes vagyok ezt megtenni, aki itt ül közöttünk. Most alig vagyunk többen kétezernél, de én ezt több ezreknek, sőt, több tízezreknek meg tudom tenni, azaz alacsony szinten már nem kell gyakorolnod. Miután megtisztítottam a testedet, és feljebb juttattalak, átadok neked egy teljes művelési rendszert, amellyel már az elejétől kezdve magas szinten művelheted magad. De ezt kizárólag azoknak a tanítványoknak teszem meg, akik tényleg a művelésért vannak itt. Hogy itt ülsz, még nem jelenti azt, hogy művelő is vagy. Ezeket a dolgokat addig tudjuk megadni neked, amíg alapvetően változtatsz a gondolkodásmódodon. De nem csak ezt nyújtom számotokra, csak később fogjátok majd fel, hogy mit is adtam nektek valójában. Itt nem gyógyításról beszélünk, hanem a tanítványok testének teljes szabályozásáról, hogy ezáltal gyakorolni tudj. Egy beteg testtel képtelen vagy kifejleszteni a gongot*. Ezért ne keressetek fel azzal a szándékkal, hogy gyógyítsalak meg benneteket, mert ezt nem teszem meg. Megjelenésem fő oka, hogy az embereket magas szintre vezessem, hogy tényleg magas szintre vezessem őket.

Különböző szinteknek különböző Fája van

Korábban sok csigong mester mondta azt, hogy a csigongnak alap-, közép- és felsőfoka van. Mindez csak csí, ezek a dolgok csak a csí gyakorlásának szintjén vannak, és ezt még felosztották alap-, közép- és felsőfokra. Ami tényleg magas szinteken van, arról nagyon sok csigong művelőnek fogalma sincs, és egyáltalán nem tudják, miről van szó. Mostantól fogva minden, amit elmagyarázunk, a magas szinteken lévő Fá lesz. Ezenkívül szeretném rendbe hozni a művelés hírnevét is. Az előadásaim során említésre kerül majd a művelés világában előforduló néhány negatív jelenség. Azt is el fogom magyarázni, hogyan tekintsünk ezekre a jelenségekre, és hogyan kezeljük őket. Továbbá a csigong terjesztése, és a Fá magas szinten való magyarázása sok területet és nagyon fontos témát érint, többségük nagyon is komoly; mindezekről is szeretnék majd szót ejteni. Azokról a más dimenziókból származó zavaró tényezőkről is említést fogok tenni, amelyek az emberi társadalomban, de elsősorban a művelők között jelennek meg. Ugyanakkor meg is oldom majd ezeket művelőinknek. Ha ezek a problémák megoldatlanok, akkor képtelen vagy gyakorolni. Ahhoz, hogy gyökerestől megoldjuk ezeket a dolgokat, mindannyiótokat igaz művelőknek kell tekintenünk. Természetesen nem egyszerű egyik pillanatról a másikra megváltoztatnod a gondolkodásmódodat, de a további előadások során ez fokozatosan sikerülni fog majd, és remélem, hogy mindannyian figyelmes hallgatók lesztek. A módszer, ahogyan a művelési gyakorlást tanítom, különbözik másokétól. Néhányan úgy terjesztik a művelési útjukat, hogy csak röviden elmagyarázzák a művelés elveit, ezután átadnak neked egy pár üzenetet, megtanítják a gyakorlatokat, és ennyi az egész. Az emberek már hozzászoktak a gyakorlás tanításának ezen formájához.

A művelési út valódi tanításakor a Fát vagy a Taót kell elmagyarázni. A tíznapos tanfolyamon részletesen el fogok magyarázni minden magas szintű alapelvet, mert csak akkor vagy képes művelni magad. Máskülönben egyáltalán nem művelhetnéd magad. Minden, amit mások terjesztettek, csak a gyógyítás és az egészségmegőrzés szintjén van. Ugyan magas szintre akarod magad művelni, de a magas szintű Fá irányítása nélkül nem lehetsz sikeres a művelésben. Ez olyan, mint az iskolában: ha az általános iskola tankönyveivel mész az egyetemre, akkor is általános iskolás maradsz. Néhányan úgy gondolják, hogy nagyon sok csigongot tanultak, erről a csigongról meg arról a csigongról tanultak, és egy egész halom bizonyítványuk van, de a gongjuk mégsem növekedett. Azt hiszik, hogy ez a csigong lényege és teljessége. Nem – ez csak a csigong felületes része, és a legalacsonyabb szint dolga. A csigong nem csak ennyiből áll, hanem ez egy művelési út, és ugyanakkor valami átfogó és mélyreható dolog is. Ezenkívül különböző szinteken különböző Fá létezik, ezért nem egyezik meg a csí gyakorlásának dolgaival, amiket manapság ismerünk; mindegy, hogy még mennyit tanulsz meg ezekből, mindig ugyanaz marad. Itt egy példa: ha megtanultad az angol általános iskola tankönyveit, és megtanultad az amerikai általános iskola tankönyveit is, ezenkívül megtanultad a japán általános iskola tankönyveit és a kínai általános iskola tankönyveit is, attól még az általános iskola szintjén maradsz. Minél többet tanulsz a csigong alacsony szintjén, és minél inkább megtelsz vele, annál ártalmasabb lesz számodra, és mindent összezavar a testedben.

Egyvalamit szeretnék kihangsúlyozni: művelési gyakorlásunk a művelési utat és a Fát tanítja. Néhány kolostorban lévő szerzetesnek – főleg a csan iskola szerzeteseinek – egyéni elképzeléseik vannak. Ahogy a Fá tanításáról beszél valaki, nem hajlandóak odafigyelni. Hogy miért? A csan iskola úgy tartja, hogy a Fát nem lehet tanítani – amint elkezdik tanítani, az már nem is a Fá, a Fá nem tanítható, azt csak a szívvel lehet felismerni és a lélekkel megérteni. Ezért egészen a mai napig nem tanítják a Fát a csan iskolában. Azok a dolgok, amelyeket Bódhidharma a csan iskolában tanított, Sákjamuni egyik mondatára vezethetők vissza. Sákjamuni azt mondta: „Nincs állandó Dharma*.” E Sákjamunitól származó mondat alapján alapította meg a csan iskolát. Mi azt mondjuk, hogy a csan iskola „bivalytülökbe mászott”*. Hogy miért? Amikor Bódhidharma elkezdett bemászni, még tágas volt; amikor a második patriárka következett, már nem volt olyan tágas; a harmadiknál még ment a dolog; a negyedik patriarkának már szűk volt; az ötödiknek alig volt helye bemászni; a hatodik patriarkának, Huj-Nengnek már nem ment, ő már nem tudott bemászni. Ha ma a csan iskolában tanulsz, jobb ha nem teszel fel kérdéseket; ha felteszel egy kérdést, megütik a fejed egy pálcával, ezt „ébresztő pálcá”-nak nevezik. Ez azt jelenti, hogy ne kérdezz, hanem előbb ismerd fel magad. „Azért jöttem, mert nem tudok semmit, akkor mit ismerjek fel? Miért ütöttél meg a pálcával?” – mondanád te. Ez azt mutatja, hogy zsákutcába jutott, és nincs már mit tanítani. Bódhidharma maga is megmondta, hogy csak a hatodik generációig lehet átadni a tanokat, tovább nem. Azóta több száz év telt el, de még mindig akadnak olyan emberek, akik a csan iskola tanait tanulják, és nem akarják elengedni azokat. De mi is az igazi jelentése Sákjamuni mondatának: „Nincs állandó Dharma”? Sákjamuni a Tathágata* szintjén van. Nagyon sok utána következő szerzetes nem Sákjamuni szintjén világosult meg, és nem is ismerték fel igazán az általa magyarázott Dharmát, gondolati tevékenységeit és szavai igaz jelentését sem. Ezért a követők egyszer így, egyszer úgy értelmezték a szavait – nagyon kusza értelmezésekkel. Úgy gondolták, hogy a „nincs állandó Dharma” azt jelenti, hogy nem szabad elmagyarázni; és ha valaki elmagyarázza, akkor az már nem a Dharma. De valójában nem ezt jelenti. Miután Sákjamuni megvilágosodott a Bodhi-fa alatt és felnyílt a gongja, még nem érte el azonnal a Tathágata szintet. A Dharma terjesztésének egész negyvenkilenc éve alatt ő is állandóan fejlődött. Minden alkalommal, amikor egy fokkal feljebb jutott, visszatekintett és megállapította, hogy az általa tanított Dharma nem stimmel. Egy újabb emelkedés után megfigyelte, hogy az addig elmagyarázott Dharmája megint nincs rendben. Miután tovább haladt a folyamatban, újból felismerte, hogy rossz az általa elmagyarázott Dharma. Ezen a módon jutott egyre magasabb szintre a negyvenkilenc év alatt. Amikor magasabb fokot ért el, mindig megállapította, hogy a Dharma, amit addig tanított, egy nagyon alacsony értelmezési fokon volt. Továbbá azt is felismerte, hogy minden szint Dharmája az adott szint Dharmájának megtestesülése – minden szintnek van Dharmája, de egyik sem a világegyetem végérvényes igazsága. A magasabb szint Dharmája közelebb van a kozmikus tulajdonságokhoz, mint az alacsonyabb szint Dharmája. Ezért mondta, hogy „nincs állandó Dharma.”

Végezetül Sákjamuni még azt is mondta: „Semmiféle Dharmát sem tanítottam egész életemen át.” A csan iskola ezt megint félreértelmezte, mintha nem lehetne tanítani a Dharmát. Sákjamuni az utolsó éveiben érte el a Tathágata szintet. Miért mondta, hogy nem tanított semmiféle Dharmát? Mire gondolt tulajdonképpen? Így vélekedett: „Habár elértem a Tathágata szintet, a világegyetem végérvényes igazságát nem láttam, és azt sem, hogy mi a végérvényes Dharma.” Ezért nem hagyta, hogy a követői a végérvényes és megváltoztathatatlan igazságnak tekintsék a szavait, különben a követők csak a Tathágata szintet vagy a Tathágata szintnél alacsonyabb szintet érhetnék el, és nem tudnának magasabb szintekre törni. Később a követők nem értették meg ezeknek a szavaknak a valódi jelentését, és ezért azt hitték, hogy a Dharma nem Dharma többé, ha tanítják – így értelmezték. Valójában Sákjamuni azt mondta, hogy különböző szinteknek különböző Dharmája van, és hogy egyik szint Dharmája sem a világegyetem végérvényes igazsága. Egy adott szint Dharmája viszont vezérvonalat nyújt annak a szintnek. Valójában erről az alapelvről beszélt.

Korábban sok olyan embernek voltak ilyen jellegű balítéletei és túlzottan helytelen felfogásai, akik főleg a csan iskolából [származtak]. Ha nem tanítanak és nem vezetnek, hogyan tudnál gyakorolni és művelődni? A buddhizmusban nagyon sok történet van. Talán néhányan olvastak arról az emberről, aki felfedezte, amikor a Mennybe jutott, hogy a fenti Gyémánt szútra* minden szava más, mint a lenti Gyémánt szútra szavai, és a jelentéseik is teljesen különbözőek. Miért különböztek ezen Gyémánt szútra szavai a hétköznapi emberek világában lévő Gyémánt szútra szavaitól? Mások azt mondják: „A Szúkávati világ* szavai fent és lent egyáltalán nem azonosak már. Nem csak a szavak, hanem a jelentésük és az értelmük sem azonos már, megváltoztak.” Valójában ez azt jelenti, hogy ugyanannak a Fának más változási- és megjelenési formái vannak különböző szinteken, és különböző vezérvonallal szolgálhat a művelők számára a különböző szinteken.

Mint tudjátok, a buddhizmusban van egy kis füzet, amelynek címe: Utazási kalauz a Szúkávati világról. Ebben az áll, hogy egy szerzetes lótuszülésben meditált, és a fő lelke a Szúkávati világba ment, ahol különböző jelenségeket látott. Egy napot töltött ott, majd visszajött az emberi világba, ahol eközben már hat év telt el. Látta a dolgokat vagy sem? Igen látta, de amit látott, az nem a való arculat volt. Hogy miért? Mert a szintje nem volt elég magas. Csak a saját szintjének megfelelő megtestesülését látta a Fo Fának. Mivel az a világ a Fá összetevőinek megtestesülése, ezért nem láthatta az igaz arculatot. Azt mondom, hogy a „nincs állandó Dharma” fogalom ezt jelenti.

A Zhen, Shan, Ren az egyetlen olyan mérték, amellyel megítélhető, hogy egy ember jó vagy rossz

Mindig is téma volt a buddhizmusban, hogy mi a Fo Fá. Egyesek úgy gondolják, hogy a buddhizmus Dharmája foglalja magában az egész Fo Fát. Tulajdonképpen ez nem így van. A 2500 évvel ezelőtt, Sákjamuni által tanított Dharma csak a hétköznapi embereknek lett elmagyarázva, akik nagyon alacsony szinten voltak; azoknak lett elmagyarázva, akik éppen abban az időben léptek ki a primitív társadalomból, és akiknek a gondolatai elég együgyűek voltak. A végső-Dharma korát éljük, amire ő már akkoriban utalt. A mostani emberek nem tudják művelni magukat az akkori Dharmával. A végső-Dharma korában a kolostorokban élő szerzetesek képtelenek még saját magukat is megváltani, nemhogy másokat. Sákjamuni az akkori időnek megfelelően adta tovább a Dharmát, és ő sem magyarázott el mindent a szintjén lévő Fo Fáról. Valójában lehetetlen azt örökre változatlanul tartani.

A társadalom fejlődik, az emberek gondolatai is egyre bonyolultabbak, nem olyan egyszerű már az embereknek ezen a módon művelni magukat. A buddhizmus Dharmája nem tudja összefoglalni az egész Fo Fát, és az ott elmagyarázott Fo Fá csak egy kis része az egésznek. A Buddha iskola még sok más nagy művelési útja maradt hátra az emberek között. Ezek generációkon keresztül egyetlen követőnek lettek csak átadva. Különböző szinteknek különböző Fája van, és a különböző dimenzióknak is különböző Fája van, ezek mind a Fo Fá különböző megtestesülései a mindenkori dimenziókban és szinteken. Sákjamuni is megmondta, hogy Buddhához 84000 művelési iskola tartozik. De a buddhizmus csak alig egy tucatnyi művelési utat tartalmaz, mint a csan iskola, a csing t‘u iskola*, a t‘ien t‘ai iskola*, a huajen iskola, a tantrizmus, stb.; ezek nem tudják összefoglalni az egész Fo Fát. Sákjamuni sem adta át Dharmájának teljes egészét, hanem csak az akkori emberek megvilágosodási képességének megfelelően adott át egy részt belőle.

Tehát mi is tulajdonképpen a Fo Fá? A világegyetem alapvető tulajdonságai – Zhen, Shan, Ren – a legmagasabb fokú megtestesülései a Fo Fának. Ezek alkotják az alapvető Fo Fát. A Fo Fá különböző szinteken különböző megtestesülési formákkal bír, és különböző szinteken, különböző vezérvonallal [szolgál]. Minél alacsonyabbak a szintek, annál bonyolultabbak. A levegő, a kő, a fa, a föld, az acél és az emberi test, valamint minden anyag mikroszkopikus részecskéi magukban foglalják a Zhen, Shan, Ren tulajdonságokat. A régi időkben úgy vallották, hogy minden világegyetemben lévő dolog az öt elemből áll, és magában hordozza a Zhen, Shan, Ren tulajdonságokat is. A művelők csak addig a szintig láthatják a Fo Fá igaz megtestesüléseit, ameddig a művelésen keresztül eljutottak, ez a guowei*, a művelés szintje. Általánosan fogalmazva a Fo Fá nagyon nagy. Nagyon magas szemszögből nézve viszont nagyon egyszerű, mert a Fá a piramis formájához hasonlít. Magas szinten három szóval lehet kifejezni a Fát: Zhen, Shan, Ren. Ha azonban különböző szinteken jelenik meg, nagyon bonyolult tud lenni. Vegyük az emberi lényeket példaként. A Tao iskola egy kis világegyetemként kezeli az emberi testet. Az embernek van anyagi teste, viszont nem csak az anyagi testből áll egy ember. Ehhez jön még a temperamentum, a természet, a tulajdonságok és a fő lélek, csak ezek után alakulhat ki egy komplett, független személyiség. Ugyanez érvényes világegyetemünkre is, létezik a Tejútrendszer, léteznek más galaxisok, létezik az élet és a víz. Ebben a világegyetemben minden a fizikai léthez tartozik. De párhuzamosan léteznek a Zhen, Shan, Ren tulajdonságok is. Minden mikroszkopikus részecskében megtalálhatóak ezek a tulajdonságok, még a különösen kicsiny részecskék is tartalmazzák ezen tulajdonságokat.

Ezek a Zhen, Shan, Ren tulajdonságok képviselik a mértéket annak eldöntésére, hogy a világegyetemben mi a jó, és mi a rossz. De mi a jó, és mi a rossz? E tulajdonságok alapján dől el. A dő*, amit már korábban is említettünk, ugyanilyen. Bizonyossággal állítható, hogy a mostani civilizáció morális szintje már megváltozott, és az erkölcsi értékek már elferdültek. Aki ma Lei Fenget* veszi példaképnek, azt valószínűleg elmebetegnek tartják. De ki tartotta volna az 1950-es vagy az 1960-as években annak? Az emberiség erkölcsi színvonala rohamosan csúszik lefelé, az emberi morális értékek napról napra romlanak. Az emberek csak a haszonnak élnek, kis személyes érdekeikért képesek másokat megbántani, és harcolnak egymás ellen, nem irtóznak semmilyen eszköztől sem. Gondolj bele: mehet ez így tovább? Ha valaki rosszat tesz, és te ezt neki megmondod, nem hiszi el – tényleg nem hiszi el, hogy rosszat cselekszik. Néhányan a már megromlott erkölcsök alapján értékelik önmagukat, és úgy gondolják, hogy ők jobbak, mint a többiek, mert a mértékek már megváltoztak. Teljesen mindegy, hogy mennyiben változtak meg az emberiség morális mértékei, a világegyetem tulajdonságai változatlanok maradnak, és ez az egyetlen mérték annak eldöntésére, hogy egy ember jó vagy rossz. Tehát egy művelőnek a kozmikus tulajdonságoknak kell megfelelnie, nem pedig a hétköznapi emberek mértékeinek. Ha vissza akarsz térni a valódhoz, az eredetedhez, ha magas szintre szeretnéd magad művelni, akkor ezen színvonal szerint kell viselkedned. Csak akkor jó egy ember, ha meg tud felelni ezeknek a tulajdonságoknak: Zhen, Shan, Ren. Az, aki gyökeresen eltér ezektől a tulajdonságoktól, tényleg rossz ember. A munkahelyeden vagy a társadalomban azt mondják rólad, hogy rossz ember vagy, de attól még nem biztos, hogy feltétlenül rossz is vagy. Egyesek azt mondják, hogy jó vagy, de nem biztos, hogy feltétlenül jó is vagy. Ha művelőként ezekkel a tulajdonságokkal azonosulsz, akkor olyan emberré válsz, aki elérte a Taót – ilyen egyszerű az alapelv.

A Tao iskolában a Zhen, Shan, Ren művelésénél a Zhenre fektetnek nagyobb hangsúlyt. Ebből kiindulva a Tao iskolában a Zhent művelik az emberi természettel való foglalkozás során; igazat mondanak, igazat tesznek, igaz emberekké válnak, az eredethez, a valódi „énhez” térnek vissza, és a végén igaz emberré művelik magukat. A Rent és a Shant is művelik, de a hangsúly a Zhenen van. A Buddha iskolában a Zhen, Shan, Ren művelésénél a Shanon van a hangsúly. A Shan művelése nagymértékű, jóságos együttérzést fejleszt ki, és ha valakinél kifejlődik ez a könyörületesség, akkor azt látja, hogy minden lény szenved, ezért a Buddha iskola azt a hajlandóságot fejlesztette ki, hogy minden lényt meg akar menteni. A Zhent és a Rent is művelik, de a hangsúly a Shanon van. Fálun Dáfánk a világegyetem legmagasabb színvonalához igazítja magát – a Zhen, Shan, Ren tulajdonságok együtt művelendők. A rendszer, amelyet művelünk, hatalmas.

A csigong egy történelem előtti kultúra

Mi a csigong? Nagyon sok csigong mester beszél erről. Amit én mondok, az eltér attól, amit ők mondanak. Nagyon sok csigong mester csak saját szintjén magyarázza el, én viszont magasabb szintű értelmezéséről beszélek, és ez teljesen eltér az ő értelmezésüktől. Egyes csigong mesterek azt mondják, hogy a csigongnak kétezer éves történelme van Kínában; mások azt mondják, hogy háromezer éves; megint mások azt állítják, hogy a csigong ötezer éves, majdnem annyi, mint a kínai nép civilizációjának történelme. A régészeti leletek alapján mások azt vallják, hogy a csigong hétezer éves, s így idősebb, mint a kínai nép történelme. Nem számít, hogy mit ismernek fel, [mivel összességében] azt vallják, hogy a csigong történelme nem sokkal idősebb, mint maga az emberiség történelme. Darwin evolúciós elmélete értelmében a vízi növények vízi állatokká fejlődtek; majd kimásztak a szárazföldre; később felmásztak a fákra; majd lejöttek a fákról és majomemberekké váltak; végül kultúrával és gondolkodással rendelkező emberiséggé fejlődtek. Erre az elméletre alapozva az emberi civilizáció nem lenne idősebb tízezer évesnél. Régebben nem kötöztek zsinegből csomókat feljegyzés céljából, nem is öltöttek magukra faleveleket és nem is ettek nyers húst. Még régebben pedig teljesen vad és primitív emberek voltak. Talán nem is tudtak a tűzzel bánni.

De rátaláltunk egy problémára. Azokat a kulturális ereklyéket, amelyek a világ különböző helyeiről származnak, az emberi civilizáció történelme előtti időre keltezik. Ezeknek az ősi maradványoknak a kivitelezése kiváló; művészeti szemszögből nézve pedig kimagaslóak, úgy tűnik, mintha a modern emberek egyszerűen lemásolnák az „ősi emberek” művészetét. Nagyon csodálatosak. De ezek százezer, több százezer, több millió, sőt, több százmillió évesek. Gondolj bele: nem tréfálja ez meg a mai emberiséget? Tulajdonképpen ez nem tréfa, mert az emberiség mindig is tökéletesítette és újra felfedezte magát. Ugyanígy fejlődik a társadalom is, a kezdeti ismereteknek nem kell mindjárt helyesnek lenniük.

Valószínűleg sokan hallottak már a „történelem előtti kultúrák”-ról, amelyeket „történelem előtti civilizációk”-nak is neveznek. Beszéljünk most ezekről a történelem előtti civilizációkról. A Földön van Ázsia, Európa, Dél-Amerika, Észak-Amerika, Óceánia, Afrika és az Antarktisz, a geológusok ezeket „kontinensek”-nek nevezték el. A kontinensek keletkezése óta több tízmillió év telt el. Sok terület felemelkedett a tengerből, és nagyon sok lesüllyedt a tengerfenékre; mire mostani helyzetüket elérték, több mint tízmillió év telt el. De több óceán alján találtak olyan, az ősi korokból származó építményeket, melyeknek finom szobrászata nem a mai emberiség kulturális örökségei közé tartozik, tehát az elsüllyedés előtt kellett épülniük. Ki alkothatta ezeket a több tízmillió éves civilizációkat? Akkoriban az emberek még majomemberként sem léteztek, akkor hogyan tudtak volna ilyen magas intelligenciát feltételező dolgokat alkotni? A régészek felfedeztek egy élőlényfajtát, amit „trilobitá”-nak neveztek el. Kr. e. 600 millió és Kr. e. 260 millió év között élt ez a faj, aztán nem létezett többé. Egy amerikai tudós talált egy trilobita kövületet, amelyen egy emberi láblenyomat található; egyértelműen látható, hogy egy ember cipővel lépett rá arra a helyre. Nem tréfálja ez meg a történészeket? Hogyan élhetett volna ember 260 millió évvel ezelőtt Darwin evolúciós elmélete szerint?

A Peru-i Országos Egyetem múzeumában kiállításra került egy kő, amelybe egy emberfigura van vésve. A kutatási eredmények szerint ezt a figurát harmincezer évvel ezelőtt vésték a kőbe. A figura egy felöltözött emberi alakot ábrázol kalapban és cipőben, sőt, egy távcsövet tart a kezében, amellyel az égitesteket kémleli. Hogyan tudtak volna az emberek harmincezer évvel ezelőtt anyagot szőni és öltözködni? Még elképzelhetetlenebb, hogy egy távcsővel kémlelte az eget, és ráadásul még bizonyos asztrológiai tudással is rendelkezett. Mindig is úgy gondoltuk, hogy az európai Galileo Galilei találta fel a távcsövet, és azóta éppen hogy csak háromszáz év telt el. Ki találhatta fel akkor harmincezer évvel ezelőtt a távcsövet? Még nagyon sok ilyen megoldatlan rejtély van. Például nagyon sok sziklafestményt találtak Franciaország, Észak-Afrika és az Alpok barlangjaiban, amelyek nagyon élőnek tűnnek és természethűek. A bevésett emberfigurák nagyon finomak, és a vízfesték egy fajtájával kenték be azokat. Az [ábrázolt] emberek úgy vannak felöltözve, mint a modern emberek – úgy néznek ki, mint a nyugatiak, és szűk a nadrágjuk. Néhányuknak pipára emlékeztető tárgy van a kezében, mások sétapálcát fognak és kalapot viselnek. Hogyan tudtak volna ilyen művészi nívót elérni a majmok több százezer évvel ezelőtt?

Egy további példa korábbról: az afrikai Gabon Köztársaság rendelkezik uránérccel. Az ország elég fejletlen, és nem tudja az uránércet saját maga dúsítani, ezért a fejlett országokba kell szállítania. 1972-ben egy francia cég importálta ezt az uránércet. A laborteszteknél kiderült, hogy már feldolgozták az ércet, és már alkalmazták is. Nagyon meglepődtek, tudósokat és mérnököket küldtek oda vizsgálatra, számos ország tudósai utaztak oda. Végül bebizonyították, hogy az uránérc-bányamű egy nagy atomreaktor volt, sőt, egy teljesen logikus rendszer alapján épült. Még a mai emberek sem tudnak ilyet építeni, mikor épült akkor? Két milliárd évvel ezelőtt, és ötszázezer évig volt üzemképes. Ezek egyszerűen asztronómiai számok, és egyáltalán nem egyeztethetők össze a darwini elmélettel. Még nagyon sok ilyen dolog létezik. Amit tudományos és technikai körökben felfedeztek, már elegendő lenne a mai tankönyvek átírásához. Ha az emberiség régi nézetei már élet- és gondolatmóddá váltak, akkor nagyon nehéz az új ismereteket elfogadni. Még ha az igazság jelenik is meg, nem merik az emberek elfogadni, ösztönösen visszautasítják. A hagyományos nézetek befolyása miatt nincs senki, aki rendszerezné ezeket a dolgokat, így az emberek felfogása nem tud lépést tartani ezzel a fejlődéssel. Ahogy hasonló dolgokról beszélsz – amelyek ugyan még nincsenek közhírré téve, de már felfedezték őket – mindig lesz valaki, aki azt fogja mondani, hogy ez babona, és nem tudja elfogadni.

Sok bátor külföldi tudós viszont nyilvánosan is elismerte már, hogy létezett egy fajta történelem előtti kultúra, méghozzá egy civilizáció a jelenkori civilizációnk előtt. Ez azt jelenti, hogy a jelenkori civilizációnk előtt léteztek civilizációs periódusok, többször is. A régészeti leleteket megvizsgálva megállapították, hogy azok nem egy civilizációs periódusból valók. Ezért úgy hiszik, hogy az emberi civilizációkat megsemmisítő csapásokat csak kevés ember élte mindig túl; ők primitíven éltek, és lassanként sokasodtak. Minden alkalommal egy újabb emberiség jött létre, és egy újabb civilizációba lépett. Majd újból a pusztulás felé rohantak, megint szaporodásnak indultak, és megint kialakult egy emberiség; különböző ismétlődő változásokon mentek keresztül. A fizikusok azt mondják, hogy az anyag mozgása törvényszerű. Az egész világegyetemben történő változások szintén törvényszerűek.

Lehetetlen, hogy ebben a hatalmas világegyetemben akadálymentesen történjen Földünk és a Tejútrendszer forgása. Nagyon is lehetséges, hogy a Föld nekiütközik egy másik bolygónak vagy más problémák alakulnak ki, amelyek által katasztrófák keletkezhetnek. A természetfeletti képességeink szemszögéből nézve ez pont így volt elrendezve. Egyszer gondosan megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az emberiség nyolcvanegyszer volt a pusztulás állapotában. Nagyon kevés ember élte túl, és kevés örökség maradt hátra a történelem előtti civilizációkból. Beléptek a következő periódusba, és primitív életvitelt folytattak. Az emberek szaporodni kezdtek, és egy újabb emberiség alakult ki. Én nyolcvanegy ciklust számoltam, és még nem is vizsgáltam egészen a végéig. A kínaiak a kozmikus időzítésről, a földi előnyökről és az emberi harmóniáról beszélnek. Az égi jelenségek különböző változásai és különböző kozmikus időzítései, különböző társadalmi állapotokhoz vezetnek a hétköznapi emberek társadalmában. A fizika szerint az anyag mozgása törvényszerű – a világegyetem mozgásai is pontosan ilyenek.

A korábban elmagyarázott történelem előtti kultúrával mindenekelőtt azt akarom nektek mondani, hogy a csigongot nem a mai emberiség találta fel, ez is megszámlálhatatlan idők örökségeként maradt hátra, és a csigong is a történelem előtti kultúrák egyik fajtája. A buddhista írásokban is találunk erre vonatkozó utalásokat. Sákjamuni korábban azt mondta, hogy több százmillió jie* idővel ezelőtt ő már egyszer sikeresen befejezte a művelését. Hány év egy jie? Egy jie több százmillió év. Ezek a számok egyszerűen felfoghatatlanok. Ha ez igaz, akkor ez nincs összhangban az emberiség történelmével és a Föld változásaival? Ezenkívül Sákjamuni is megmondta, hogy őelőtte hat Ősbuddha élt, neki magának is voltak mesterei, akik több százmillió jie alatt érték el a Taót. Ha mindez igaz, akkor vannak még igaz művelési utak a társadalomban terjesztett igaz művelési módszerek között? Ha válaszolnom kellene erre a kérdésre, a válaszom minden bizonnyal igen lenne, de nagyon ritkán lehet ilyeneket találni. A hamis csigong száma, és a megszállottsággal rendelkező emberek száma, akik becsapják a többieket saját kitalált dolgaikkal, meghaladja az igazi csigong [gyakorlatok] számát – nagyon nehéz megkülönböztetni a jót a rossztól. Az igaz csigongot nehezen lehet felismerni, és nem is hagyja magát olyan könnyen megtalálni.

Valójában nem csak a csigong maradt fenn a hosszú idők során, hanem a tajcsi*, a hetu*- és luoshu diagramok*, a Változások Könyve*, a nyolc trigramm*, stb. mind a történelem előtti időkből maradtak ránk. Ezért nem lehet ezeket elmagyarázni, ha egy hétköznapi ember szemszögéből értjük meg és tanulmányozzuk őket. Egy hétköznapi ember szintjén, annak nézeteivel és gondolkodásmódjával, képtelenség megérteni az igazi dolgokat.

A csigong maga a művelés

Tulajdonképpen mire szolgál a csigong, ha már ilyen tekintélyes múlttal rendelkezik? Hadd mondjam meg mindenkinek, hogy mivel a Buddha iskola egy nagy művelési útja vagyunk, természetesen Buddhát műveljük. A Tao iskolában a Taót művelik, hogy elérjék a Taót. Megmondom nektek, hogy a szó „Fo” nem babona. A „Fo” szó a szanszkritből, az ősi indiai nyelvjárásból ered. Akkoriban, amikor Kínába behozták, „Fo Tuo”-nak hívták, egyesek „Fu Tu”-nak fordították. A szó használata során mi, kínaiak lehagytunk egy írásjelet, és ezután csak „Fo”-nak neveztük. Tulajdonképpen mit jelent ez a szó kínaira lefordítva? Megvilágosultat, egy művelés által megvilágosult embert jelent. Mi ebben a babona?

Gondolj bele: a művelés által természetfeletti képességeket lehet kifejleszteni. Jelenleg hat fajta természetfeletti képesség ismert a társadalomban, persze nem csak erre a hatra korlátozódik. Azt mondom, több mint tízezer fajtája van az igazi természetfeletti képességeknek. Van, aki csak ott ül, nem mozgatja sem kezeit, sem lábait, de olyat tud tenni, amit mások lábbal és kézzel sem tudnak megtenni; látja az igaz elveket különböző dimenziókban, és a világegyetem igaz arculatát is; látja mindazt, amit a hétköznapi emberek nem láthatnak. Ő nem azokhoz az emberekhez tartozik, akik művelés által elérték a Taót? Nem egy nagy megvilágosult ember? Hogy lehetne ugyanolyan, mint egy hétköznapi ember? Ő nem egy művelés által megvilágosult ember? Nem helyes-e akkor őt Megvilágosultnak nevezni? Ősi indiai nyelvre lefordítva ezt Buddhának hívjuk. Az igazat megvallva ez így is van. Erre szolgál a csigong.

Ha a csigongról van szó, sokan felteszik a kérdést: „Ha nem vagyok beteg, minek gyakoroljam a csigongot?” Ez úgy hangzik, mintha a csigong csupán a gyógyításra lenne alkalmas, és ez a felismerés nagyon-nagyon felületes. Ez persze nem a ti hibátok, hiszen nagyon sok csigong mester gyógyít, és tartja egészségesen a testeteket; ők csupán a gyógyításról és az egészségmegőrzésről beszélnek. Senki sem magyaráz semmit magas szinten. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy művelési útjaik nem jók. Küldetésük a gyógyítás és az egészségmegőrzés terjesztéséből áll, valamint a csigong népszerűsítéséből. Sok ember szeretné magát magas szintre művelni. Megvan bennük a gondolat és az akarat is, csak épp nem kapták meg a művelés helyes formáját, így sok nehézségbe és problémába ütköznek. Természetesen nagyon sok mélyreható kérdést érint egy művelési út magas szintű terjesztése. Ezért felelünk a társadalomért, az emberekért, és a terjesztés kimenetele pozitív. Néhány dolog tényleg nagyon magas szintű, és ha ezekről beszélek, talán babonának tűnnek. Mindenesetre megpróbáljuk ezeket lehetőség szerint a legjobban elmagyarázni a modern tudomány segítségével.

Ahogy ezeket a dolgokat szóba hozzuk, néhányan babonának tartják az egészet. Hogy miért? A mérvadó náluk az, hogy amit a tudomány még nem ismert fel vagy az, amivel még nem kerültek kapcsolatba vagy az, amiről azt gondolják, hogy egyáltalán nem is létezik, mind babona, mind idealizmus – ez az ő mentalitásuk. Megfelelő ez a gondolkodásmód? Amit a tudomány még nem ismert fel vagy ami még idáig nem fejlődött ki – helyes mindezt babonának és idealizmusnak megbélyegezni? Nem éppen pont ezek az emberek babonásak és idealisták? Hogy tudna a tudomány e szerint a mentalitás szerint tovább fejlődni és tovább haladni? Az emberi társadalom sem tud így tovább fejlődni. Minden, amit a tudomány és a technika talált fel, a múltban ismeretlen volt az emberek számára. Ha ezt is mind babonának tartották volna, akkor természetesen nem lett volna szükség fejlődésre. A csigong nem holmi idealista dolog, csak nagyon sokan egyszerűen nem ismerik, és ezért idealizmusnak tartják. Sikerült műszerekkel megállapítani, hogy a csigong mesterek testén infrahanghullámok, ultrahanghullámok, elektromagnetikus hullámok, infravörös sugárzás, UV-sugárzás, gamma-sugárzás, neutronok, atomok és fém nyomelemek, stb. találhatóak. Ezek nem mind fizikai létek? Ezek is anyagok. Nem minden anyagból tevődik össze? Más dimenziók nem ugyancsak anyagból állnak? Hogy lehet akkor a csigongot babonának nevezni? Mivel a csigong a Buddha művelésére szolgál, ezért elkerülhetetlen, hogy nagyon sok magas szintű és mély kérdést érint, és ezeket mind elmagyarázzuk majd.

Ha a csigong ezt a célt szolgálja, miért nevezzük akkor csigongnak? Valójában nem „csigong”-nak hívják. Mi a neve akkor? „Művelési gyakorlás” (xiu lian*) – egyszerűen „művelés”. Természetesen vannak még más konkrét nevei is, de összefoglalóan művelésnek nevezik. Miért nevezik akkor mégis csigongnak? Mint tudjátok a csigongot húsz éve népszerűsítik a társadalomban. A „kulturális forradalom”* közepén jelent meg, és a végére már elérte a csúcspontját. Gondoljatok bele: a baloldali szélsőséges ideológia abban az időben meglehetősen uralkodó volt. Nem ejtünk szót arról, hogy a csigongnak milyen nevei voltak a történelem előtti kultúrákban. A mai emberi civilizáció fejlődési folyamatában a feudalizmus idején is jelen volt, ezért akkor a csigong feudalista színezetű neveket viselt. Ha a vallással volt egybekötve, akkor vallási színezetű neveket viselt. Például: „A művelés nagy útja a Taóhoz”, „Gyémánt* dhjána*”, „Az Arhat* út”, „A művelés nagy útja Buddhához”, „Az arany elixír* kilencszeres körei” stb., így hívták. Ha a kulturális forradalom alatt ezeket a neveket használtad volna, nem kritizáltak volna ezért? Annak ellenére, hogy jó dolog volt, hogy a csigong mesterek meg akarták szüntetni a tömegbetegségeket, és hogy egészségesen szerették volna tartani őket, és hogy az emberek testének minőségét fejleszteni akarták – és ez jó volt, vagy nem? – mégsem volt szabad ilyen neveket használni. Az emberek nem merték ezeken a neveken említeni a csigongot. Azért, hogy a csigong mesterek a csigongot népszerűsíteni tudják, az Elixír könyvéből és a Taoista írások című könyvből kivettek, ill. szabályszerűen kiszakítottak két szót az egész összefüggő szövegből, és így lett a neve csi-gong. Néhányan fel akarják kutatni, hogy honnan ered a csigong szakkifejezés, de nincs ebben semmi felfedezni való, korábban egyszerűen „művelés”-nek hívták. A „csigong” egy mostani szakkifejezés, amit a modern emberek gondolkodásmódja szerint alakítottak ki.

Miért nem növekszik a gong a gyakorlással?

Miért nem növekszik a gong a gyakorlással? Nagyon sok ember gondolja ezt: „Gyakorlok, de mégsem kaptam meg az igaz tanításokat. Ha egy mester megmutatna nekem néhány magas szintű különleges mesterfogást és kézmozdulatot, akkor biztos, hogy növekedne a gongom.” Az emberek 95%-a így gondolkodik, és ezt elég nevetségesnek tartom. Hogy ez miért nevetséges? Mert a csigong nem a hétköznapi emberek körében alkalmazott egyszerű technika, hanem valami roppant rendkívüli dolog, a magas színvonalú alapelvekkel kell megítélni. Megmondom nektek, hogy mi az alapvető oka annak, hogy a gong nem növekszik: a két szó közül „xiu” és „lian”, az emberek csak a liant (a gyakorlást) veszik figyelembe, figyelmen kívül hagyják viszont a xiut (a művelést). Ha kívül keresel valamit, nem fogod megkapni, bármennyire is akarod. Egy hétköznapi ember testével, egy hétköznapi ember kezeivel, egy hétköznapi ember gondolataival azt hiszed, hogy a nagyenergiájú összetevőket át tudod változtatni gonggá vagy növelni tudod azt? Hogy lehetne ez ilyen egyszerű?! Úgy gondolom, hogy ez vicc. Ugyanaz, mint kívül törekedni valami iránt vagy kint keresni. Soha sem fogod megtalálni.

Ez nem olyan, mint a hétköznapi emberek egy készsége, amit elsajátíthatsz, ha fizetsz egy kis pénzt vagy ha megtanulsz néhány technikai fogást. Ez a dolog nem ilyen, a hétköznapi emberek szintje fölé emelkedik, ezért a magasabb rendű alapelveknek kell megfelelned. Tehát mi az elvárás veled szemben? A belsődet kell művelned, és nem kívül keresned vagy kívül törekedned valamire. Nagyon sokan törekednek kifelé – ma ezt, holnap azt akarják, ezenkívül görcsösen ragaszkodva törekednek természetfeletti képességekre, és minden lehetséges szándék bennük van. Egyesek csigong mesterek akarnak lenni, és a gyógykezelések által akarnak meggazdagodni! Az igaz művelésben a szívedet kell művelned, azaz a xinxingedet. Például az emberek közötti konfliktusokban kevésbé kell törődnöd az érzésekkel és az akarattal. Miközben még mindig saját személyes érdekeidért küzdesz és veszekedsz másokkal, azt szeretnéd, hogy növekedjen a gongod – ez lehetséges? Akkor nem olyan vagy, mint egy hétköznapi ember? Hogy növekedhetne így a gongod? Ezért muszáj a xinxinged művelésére figyelned, csak akkor növekedhet a gongod, és csak akkor emelkedhet a szinted.

De mi is az a xinxing? A xinxing tartalmaz dőt (egy fajta anyagot), toleranciát, felismerést, lemondást – lemondást a hétköznapi emberek összes vágyáról és a ragaszkodás minden fajtájáról; és még ehhez jön a szenvedések elviselése, stb., különféle dolgokat tartalmaz még. Az ember xinxingjét minden területen emelni kell, csak akkor kerülsz magasabb szintre te is. Ez a művelési erő növekedésének egyik kulcsfontosságú tényezője.

Néhányan azt gondolják: „A ‚xinxing‘, amiről beszélsz csak valami ideológia, és csupán valakinek a gondolata. Semmi köze a gonghoz, amit mi művelünk.” Miért ne lehetnének ugyanazok? A gondolkodók körében mindig is kérdés volt, hogy az anyag vagy a szellem az elsődleges, erről a kérdésről mindig is folytak viták és diskurzusok. Hadd mondjam meg nektek, hogy valójában az anyag és a szellem egy. Az emberi testről folytatott kutatások során megállapították a mai tudósok, hogy az emberi agy által kibocsátott gondolat tulajdonképpen anyag. Tehát, ha ez a gondolat fizikai lét, akkor nem az emberi agy része? Akkor nem ugyanazok? Ugyanúgy, mint a világegyetem, amiről beszéltem: nem csak anyagi létezéssel bír, hanem ugyanakkor megvannak a tulajdonságai is. A kozmikus tulajdonságok – Zhen, Shan, Ren – létezését nem tudják érzékelni a hétköznapi emberek, mert minden hétköznapi ember ennek az egy szintnek a felületén található. Ha túljutsz a hétköznapi emberek szintjén, akkor érzékelni fogod őket. Érzékelni, hogyan? A világegyetemben lévő minden anyag – beleértve a világegyetemet alkotó és behálózó összes anyagot is – intelligens lény, rendelkezik gondolatokkal, és mind a kozmikus Fá létezési formái különböző szinteken. Nem engednek magasabbra emelkedni. Ugyan szeretnéd magad magasabb szintre művelni, de ők egyszerűen nem engednek. Miért nem engednek magasabb szintre jutni? Mert nem emelkedett a xinxinged. Minden szintnek más elvárásai vannak. Ha magasabb szintre akarsz jutni, le kell mondanod a rossz gondolataidról, és minden szennyedet ki kell öntened, hogy hozzáigazíthasd magad az adott szint mércéjéhez és elvárásaihoz. Csak akkor emelkedhetsz magasabb szintekre, ha így jársz el.

Ha emelkedik a xinxinged, a tested nagyon erősen meg fog változni; ha a xinxinged emelkedik, a tested anyaga garantáltan megváltozik. Miféle változások következnek majd be? El fogod dobni a rossz dolgokat, amikhez ragaszkodsz és amikre vágysz. Egy példa: vegyünk egy üveget tele piszokkal, zárjuk le erősen a tetejét, és dobjuk a vízbe – azonnal lesüllyed a vízfenékig. Minél több piszkot öntesz ki belőle, annál feljebb úszik az üveg a vízben; ha teljesen kiöntöd belőle a piszkot, az üveg a víz felszínére jön. A művelésnél különböző rossz dolgokat kell eltávolítanod a testedből, csak akkor hagyják, hogy magasabbra emelkedhess. A kozmikus tulajdonságoknak pontosan ilyen szerepük van. Ha nem emeled a xinxingedet és a morális szintedet, és ha nem távolítod el a rossz gondolatokat és összetevőket, nem engednek feljebb jutni. Hogy mondhatod, hogy a két dolog nem ugyanaz? Hadd tréfálkozzam egy kicsit. Ha valakinek még minden emberi érzése és vágya megvan, és hagyják, hogy így magasabbra emelkedjen és Buddha legyen, gondolj bele: lehetséges ez? Ha látja, hogy mennyire szép Bodhiszattva*, talán helytelen gondolat ébred fel benne. Mivel az irigység érzését még nem küzdötte le, konfliktusba kerül a Buddhákkal. Megengedett, hogy ilyesmi előforduljon? Hogy történhetnének ilyen dolgok? Akkor hát mit kell tenni? A hétköznapi emberek minden rossz gondolatát el kell távolítanod, csak akkor juthatsz magasabb szintre.

Ez azt jelenti tehát, hogy a xinxinged művelésére kell figyelned, és hogy a Zhen, Shan, Ren kozmikus tulajdonságok szerint kell művelned magad. Teljesen el kell távolítanod az emberi vágyakat, a rossz gondolatokat és a rossz cselekedetek gondolatát. A lelki állapotod minden egyes kis javulásával eltávolodik egy pár rossz dolog a testedből. Ugyanakkor valamennyit szenvedned is kell, ki kell állnod a nehézségeket, hogy csökkenjen a karmád. Csak így leszel képes egy kicsit magasabbra emelkedni; ez azt jelenti, hogy a kozmikus tulajdonságok korlátozásai nem lesznek veled szemben annyira szigorúak. A művelés tőled függ, a gong pedig a mestertől. A mester átad neked egy gong mechanizmust, amely kifejleszti a gongodat, és ez a gong mechanizmus elkezd működni. A testeden kívül át tudja változtatni a dő anyagot gonggá. Ahogy folyamatosan emelkedsz, és egyre magasabb szintre műveled magad, a gong oszlopod is fokozatosan magasabb szintre fog jutni. Egy művelőnek a hétköznapi emberek között kell művelődnie és edzenie magát; lassanként minden ragaszkodását és vágyát el kell engednie. Azok a dolgok, amiket az emberiség jónak talál, elég gyakran rosszak magasabb szintről nézve. Az emberek azt tartják jó dolognak, ha valaki minél több személyes előnyhöz jut a hétköznapi emberek között, és ezáltal egy jobb életet él. A Nagy Megvilágosult Lények szemében viszont ez az ember rossz; de mi ebben a rossz? Minél többet nyer valaki, annál többet árt másoknak. Megkapja mindazt, ami nem őt illeti meg. Az ilyen ember dicsőségre és gazdagságra törekszik majd, és így dőt fog veszíteni. A xinxing művelése nélkül nem tudod növelni a gongodat; a gongod így egyáltalán nem fog növekedni.

A művelés világában azt mondják, hogy az ember fő lelke halhatatlan. Korábban babonának tartották, ha az ember fő lelkéről beszéltek. Mint tudjátok, az emberi testen végzett fizikai kutatások mára már igazolják, hogy vannak molekulák, protonok, elektronok, és ha tovább megyünk, léteznek még kisebb részecskék is, neutrínók, stb. Azonban ennél a pontnál nem jutnak tovább a mikroszkópok sem. Viszont ez még mindig nagyon messze van az élet és az anyag eredetétől. Azt mindenki tudja, hogy a maghasadás vagy magegybeolvasztás meglehetősen erős energialökést és igen nagy hőfokot igényel. Ha egy ember meghal, hogyan halhatnának el az emberi test atomjai ilyen egyszerűen? Megállapítottuk, hogy a halálnál csak a legnagyobb molekuláris összetevők rétege semmisül meg teljesen, és csak ebben a dimenzióban; más dimenziókban nem pusztulnak el a testek. Gondolj bele: hogy nézhet ki az emberi test egy mikroszkóp alatt? Az ember egész teste mozgásban van. Ugyan teljes nyugalomban ülsz itt, de az egész tested mozgásban van, és a molekuláris sejtek is mozognak; az egész test laza, mintha homokból lenne. Mikroszkóp alatt nézve a test ilyen, és összehasonlítva azzal a testtel, amit a szemünkkel látunk, teljesen más. Ez azért van, mert az emberi szem érzéki csalódást okoz, és nem engedik, hogy láss ilyen dolgokat. Ha valakinek nyitva van az égiszeme, a dolgokat felnagyítva is látja; ez tulajdonképpen egy ösztöne az embernek, amit ma természetfeletti képességnek neveznek. Ha természetfeletti képességeket szeretnél kifejleszteni, akkor vissza kell jutnod az eredetedhez, a valódhoz, és vissza kell térned a művelésen keresztül.

Beszéljünk a dőről. Milyen konkrét kapcsolatai vannak? Ezt részletesen ki fogjuk elemezni. Testünk sok-sok dimenzióban létezik. Ha megvizsgáljuk az emberi testet, a legnagyobb alkotórészei a sejtek, és ezekből áll az ember fizikai teste. Ha belépsz a sejtek és a molekulák közti térbe vagy a molekulák és a molekulák közti térbe, észreveszed, hogy már egy másik dimenzióban vagy. Milyen a testek létezésformája? Természetesen ezt nem tudod ezen dimenzió fogalmaival megérteni, és a testednek meg kell felelnie minden dimenzió létezésformájának. Más dimenziókban a testek zsugorítani és nagyítani is tudják magukat. Akkor fogod majd csak észrevenni, milyen mérhetetlenül nagyok a dimenziók. Ez más dimenziók egyszerű létezésformáira vonatkozik, melyek egy időben és ugyanazon a helyen léteznek. Mindenki rendelkezik egy különleges testtel sok további dimenzióban. Egy adott dimenzióban az ember teste körül létezik egy mező. Milyen mező? Pontosan a dő, amit már említettünk. A dő egy fehér anyag, nem pedig egy szellemi vagy ideológiai dolog, mint azt régebben gondolták – ez teljes mértékben a fizikai lét egy bizonyos fajtája. Ezért beszéltek régebben az idősebb emberek a dő gyűjtéséről, a dő elvesztéséről, és nagyon is igazuk volt. Ez a dő egy mezőt alkotva veszi körül az emberi testet. Korábban ezt mondták a Tao iskolában: „A mester keresi a tanítványt, nem pedig a tanítvány a mestert.” Mit jelent ez? A mester először megállapítja, hogy nagy-e a dője a tanítványnak. Ha nagy, akkor könnyen művelheti magát; ha nem, akkor nem lenne neki olyan könnyű [a művelés], és a gongja is csak nagyon nehezen növekedhetne.

Ezzel egyidejűleg létezik egy fekete anyag is, amit itt „karmá”-nak hívunk, a buddhizmusban pedig „gonosz karmá”-nak nevezik. A fehér és a fekete anyagok párhuzamosan léteznek. Mi az összefüggés a két anyag között? Dőt kapunk, ha szenvedést viselünk el, ha nehézségeket élünk át, vagy ha jót cselekszünk; karmát kapunk, ha valami rosszat cselekszünk, valami gonosz dolgot teszünk, vagy ha másokat bosszantunk. Manapság egyesek nemcsak haszonlesők, hanem minden elképzelhető gaztettet is elkövetnek. A pénzért mindenre képesek: ölés és bérgyilkosság, homoszexualitás, kábítószer függőség. Minden elképzelhető dolgot megtesznek. Ha valaki rosszat cselekszik, akkor veszít a dő mennyiségéből. Hogy veszít belőle? Ha egy ember káromkodik és csúnya szavakat kiabál a másikra, akkor úgy hiszi, hogy felülkerekedett, és emiatt jól érzi magát. Ebben a világegyetemben létezik egy alapelv: ha nem veszítesz, nem is nyerhetsz; ha valaki nyer valamit, akkor muszáj valamit veszítenie is. Akkor is, ha nem akarsz veszíteni, rá leszel kényszerítve, hogy veszíts. Mi irányítja ezt? Pontosan a kozmikus tulajdonságok, ezért lehetetlenség, hogy csak nyerni akarsz. Mi történik tehát? Ha valaki bosszantja vagy sértegeti a másikat, akkor átadja a dőjét. A megbántott illető vesztett valamit és szenvednie kellett, ezért ez ennek megfelelően lesz kiegyenlítve. Miközben sértegeti, a sértegetéssel egy darab dő repül ki a saját dimenzió mezőjéről, majd átkerül a másikhoz. Minél jobban sértegeti a másikat, annál több dőt ad át neki. Ez mások ütésére és bosszantására is érvényes. Ha megüt vagy megrúg valakit, akkor az ütésnek megfelelő erősségű dő kerül át az áldozathoz. Egy hétköznapi ember nem ismeri fel ezt az alapelvet. Megsértve érzi magát és nem bírja elviselni. Ezt gondolja: „Ha megütsz engem, akkor muszáj visszaütnöm.” „Bumm” egy ökölütés vissza, és a dő máris visszakerült a kezdeményezőhöz. Egyikük sem nyert, és egyikük sem veszített semmit. Talán azt gondolja: „Te megütöttél egyszer, akkor én kétszer ütök vissza, különben nem tudok bosszút állni.” Újból megüti, és megint átrepül egy darabka dő a másikhoz.

Miért tartják a dőt ennyire fontosnak? Milyen kapcsolat áll fenn a dő átalakulásában? A vallások álláspontja az, hogy „Ha valakinek dője van, viszont azon kívül semmit sem kapott ebben az életben, megkapja a következőben.” Mit kap? Ha a dője nagy, talán egy tekintélyes hivatalnok válik belőle vagy sok pénze lesz; ha valamit megkíván, azt megkapja, és ezt cserélte be a dőért. A vallásban azt is említették, hogy akinek nincsen dője, annak a teste és a lelke is teljesen megsemmisül. A fő lelke is megsemmisül, és a halál után végérvényesen elpusztul – semmi sem marad belőle. A művelés világában azonban úgy tartjuk, hogy a dő közvetlenül átváltoztatható gonggá.

Elmagyarázzuk, hogyan változik át a dő gonggá. A művelés világában létezik egy mondat, mely így hangzik: „A művelés tőled függ, a gong átváltozását pedig a mester végzi.” De néhányan olyan dolgokról is szót ejtenek, mint a „zománcserpenyőt a kályhára állítani, füveket gyűjteni, és az elixírt nemesíteni”, vagy mint a gondolatok tevékenysége – ezeket a dolgokat tartják fontosnak. Megmondom nektek, hogy egyáltalán nem fontosak; ha sokat gondolsz rá, ragaszkodássá is válhat. Ha sokat gondolsz rá, akkor nem ragaszkodsz hozzá túlságosan és nem vágysz rá? A művelés tőled függ, a gong a mestertől. Elég, ha csak ez a kívánságod. Viszont a mester teszi ezt meg valójában, mivel te egyszerűen képtelen vagy rá. Egy hétköznapi ember testét – mint amilyen a tiéd is – hogyan tudnád egy nagyenergiájú anyagokból álló magasabb testté változtatni? Ez teljességgel lehetetlen, és ez már önmagában is vicc. Az emberi test átváltozási folyamata más dimenziókban elég misztikus és bonyolult. Ezeket a dolgokat képtelen vagy véghez vinni.

Mit fog adni neked a mester? Ad neked egy gong mechanizmust, ami kifejleszti a gongodat. Mivel a dő az emberi testen kívül található, az ember igazi gongja a dőből keletkezik. Az ember szintjének a magassága és gongjának erőssége is a dőből keletkezik. A mester átváltoztatja a dődet gonggá, ami elkezd spirálisan felfelé növekedni. A gong, ami az ember tényleges szintjét határozza meg, a testen kívül, spirális formában növekszik. Végül, miután a fejtetőig növekedett, gong oszloppá alakul át. Egyetlen pillantással látni lehet a gong oszlop magasságáról, hogy milyen magas ennek az embernek a gongja. Ez a szintje, és ahogy a buddhizmusban hívják, a „guowei”. A lótuszülésben történő meditáció közben néhány ember képes elhagyni a testet, és eljut egy bizonyos magasságig. Még ha próbálkozik is, a fő öntudata nem tud tovább emelkedni, és nem is mer feljebb menni. Mivel a gong oszlopon ülve emelkedik, így a fő öntudata is csak addig tud elérni. Mivel a gong oszlopa csak ilyen magas, ő sem tud feljebb emelkedni. Ez a guowei, amiről a buddhizmusban beszélnek.

A xinxing magasságának mérésére van mérőpálca is. A mérőpálca és a gong oszlop ugyan nem egy dimenzióban, de egyszerre léteznek. A xinxinged művelése máris haladt előre – például, ha a hétköznapi emberek között megsért valaki, akkor nem mondasz semmit, és a szíved nyugodt marad; vagy ha megütnek, akkor szintén nem mondasz semmit, és elintézed a dolgot egy mosollyal. Máris nagyon magas a xinxing szinted. Gyakorló vagy, mit kellene akkor kapnod? Nem gongot kapsz? Ha a xinxinged emelkedik, a gongod is vele növekszik. Amilyen magas a xinxinged, olyan magas a gongod is – ez egy totális igazság. Korábban éltek emberek – függetlenül attól, hogy a parkban gyakoroltak vagy otthon – akik többé-kevésbé szívvel csinálták, és nagyon jámborak voltak, elég jól is gyakoroltak. De ahogy kiléptek az ajtón, teljesen máshogyan viselkedtek. Azt tettek, amit akartak, veszekedtek és versenyeztek másokkal a dicsőségért és a gazdagságért a hétköznapi emberek között. Hogy tudták volna így növelni a gongjukat? Egyáltalán nem tudott növekedni, és ugyanazon okból a betegségeiket sem lehetett meggyógyítani. Miért nem tudnak egyesek megszabadulni a betegségeiktől, ha már több éve gyakorolnak csigongot? A csigong művelés magasabb rendű, és nem a hétköznapi emberek egyszerű tornagyakorlata. A xinxingre kell koncentrálni, csak akkor lehet a betegségeket meggyógyítani, és a gongot növelni.

Egyesek hisznek a „zománcserpenyő kályhára állításában”, a „füvek gyűjtésében és az elixír nemesítésében”, és azt gondolják, hogy ez az elixír maga a gong. Nem az. Az elixír csak egy részét tárolja az energiának, de nem az energia egészét. Mi az az elixír? Mint tudjátok, rendelkezünk még néhány dologgal, amely az életet műveli, és [azt is tudjátok], hogy a test természetfeletti képességeket fog kifejleszteni, és még sok más képességet is; a legtöbb ezek közül le van zárva, és nem szabad alkalmaznod őket. Nagyon sok természetfeletti képesség van, számuk még tízezernél is több. Amint kifejlődik egy, azonnal le is zárul. Miért nem szabad felszínre törniük? A cél az, hogy ne tudd a természetfeletti képességeket önkényesen alkalmazni a hétköznapi emberek társadalmában. Nem szabad a hétköznapi emberek társadalmát csak úgy tetszés szerint megzavarni, és nem is szabad a képességeidet megmutatnod a hétköznapi emberek társadalmában, mert ezzel megzavarod a társadalmat. Sokan csak akkor művelik magukat, ha mindent megmutatsz nekik; akkor látnák, hogy minden igaz, és akkor mindenki művelni szeretné magát, még a legbűnösebb emberek is, akik már semmi kegyelmet sem érdemelnek meg; ők is jönnének, és művelni szeretnék magukat, ami pedig megengedhetetlen. Nem szabad mindent megmutatnod. Ezenkívül könnyen rosszat is cselekedhetsz, mert nem látod az eleve elrendelt kapcsolatot és a dolgok igazi természetét sem. Úgy gondolod, hogy valami jót cselekedtél, de lehet, hogy az valami rossz volt. Nem szabad alkalmaznod őket, mert ahogy valami rosszat cselekszel, leesik a szinted, és a művelésed is hiábavaló volt. A legtöbb természetfeletti képesség ezért van lezárva. Mi fog történni? Azon a napon, amikor felnyílik a gong, és megvilágosodik az egyén, ez az elixír bombaként robban majd fel, és fel fog nyitni minden természetfeletti képességet, a test minden zárát és az energiautak százait. Egy „bumm”, egy rázkódás, és máris kinyílik minden. Erre való az elixír. A szerzetesek halála utáni hamvasztásánál a zárira* megmarad. Egyes emberek úgy gondolják, hogy ezek fogak és csontok. Hogy lehet akkor, hogy a hétköznapi embereknek nincs zárirájuk? Ez éppen a felnyílt elixír, amelynek az energiái felszabadultak. Nagyon nagy mennyiségű, más dimenziókból származó anyagokat tartalmaz. Végülis ez is egyfajta fizikai lét, csak épp nincsen haszna. A mostani emberek nagyon értékesnek tartják. Energiája és fénye is van, és egy nagyon kemény dolog. Ilyen valójában.

Még egy oka van annak, hogy a gong miért nem növekszik: ha valaki nem magas szinten ismeri a Fát, nem tud magas szintre emelkedni. Mit jelent ez? Mint ahogy mondtam, néhányan sok művelési utat gyakoroltak. Elárulom neked, hogy attól függetlenül, hogy mennyit tanulsz, ez nem használ semmit, csak az általános iskolás szintet érheted el vele, és általános iskolás maradsz a művelésnél – ezek csak alacsony szintű alapelvek. Nincs semmilyen hatása annak, ha ilyen alacsony szintű alapelveket veszel számba a magas szintű művelésedhez. Ha az általános iskola tankönyveivel mész az egyetemre, akkor általános iskolás maradsz, mindegy, hogy mennyit tanulsz, nem használ semmit, sőt még rosszabb lesz. Különböző szinteknek különböző Fája van, és a Fá különböző vezérszerepet feltételez különböző szinteken. Következésképpen nem vezethetnek az alacsony szintű alapelvek a magas szintű művelés felé. Amit a későbbiekben kifejtünk majd, mind magas szintű művelésünk alapelvei. Az előadásaim során különböző szintekről fogok venni dolgokat. Így ezek állandó vezérszerepet fognak játszani a későbbi művelésedben. Van néhány könyvem, magnókazettám és videokazettám is. Azt fogod tapasztalni, hogy ha egyszer elolvastad és meghallgattad azokat, és egy idő után megint elolvasod és meghallgatod, akkor még mindig vezérvonallal szolgálnak. Fokozatosan emeled a szinted, miközben azok állandó hatással vannak rád – ez a Fá. Két oka van annak, hogy miért nem növekszik a gong a gyakorlással: ha nem magas szinten tanulod a Fát, akkor nem juthatsz magas szintre; és ha valaki sem a belső lényét, sem a xinxingjét nem műveli, akkor a gongja sem növekszik. Csak ez a két ok létezik.

A Fálun Dáfá jellegzetességei

Fálun Dáfánk a Buddha iskola 84000 művelési ágának egyike. A [mai] civilizációnk történelme alatt még senki sem hozta nyilvánosságra, de a történelem előtti korok egyikében nagyon sok embert megváltott. Ebben a végső jie időszakban újra közzéteszem, ezért ilyen különösen értékes. Elmagyaráztam nektek, hogyan alakul át a dő közvetlenül gonggá. Valójában a gong nem a gyakorlás által jön létre, hanem a művelés által. Sokan törekednek a gong növelésére, csak éppen a gyakorlásra figyelnek, nem pedig a művelésre. Valójában azonban a gong csak a xinxing művelése által jön létre. Akkor miért tanítjuk meg a gyakorlatokat is? Először elmagyarázom, hogy egy szerzetes miért nem gyakorol. Főleg meditál, folyamatosan ismételgeti a szútrákat, és műveli a xinxingjét, így a gongja is növekszik. Növeli a gongját, ami növeli a szintjét. Mivel Sákjamuni azt tanította az embereknek, hogy mondjanak le az összes világi dologról – beleértve a testüket is – így a testgyakorlatok nem voltak szükségesek. A Tao iskola nem nyújt megváltást minden lénynek. Nem kerül szembe mindenféle emberrel, akiknek különböző felfogásuk és eltérő szintjük van; néhány egoistább, néhány kevésbé. [A Tao iskola] kiválasztja a tanítványokat. Ha hármat kiválasztottak, akkor is csak egy kapja meg az igaz tanításokat. Biztosnak kell lennie abban, hogy a tanítványnak magas morális értékei vannak, hogy nagyon jó, és hogy nem fog letérni az útról. Hangsúlyt fektet a technikai dolgok tanítására, hogy ezzel az életet tudja művelni, és olyan dolgokat kigyakorolni, mint az isteni képességek és a természetfeletti technikák. Ezekhez szükségeltetnek bizonyos mozdulatok.

A Fálun Dáfá a test és a lélek egyszerre történő művelése, ezért szükségesek a gyakorlatok. Egyrészről a mozdulatok a természetfeletti képességek erősítésére szolgálnak. Mit jelent, hogy „erősítésére”? A nagy művelési potenciáddal erősíted a természetfeletti képességeidet, így teszed azokat fokozatosan erősebbé. Másrészről nagyon sok élőlénynek kell majd még kifejlődnie a testedben. A magas szinten való művelésnél a Tao iskolában a halhatatlan gyermek (yuanying) születéséről beszélnek, a Buddha iskola pedig a nem mulandó gyémánt testről. Továbbá nagyon sok természetfeletti képességnek kell még kifejlődnie. Ezek mind a mozdulatok által fejlődnek majd ki, ezért kellenek a gyakorlatok. A xinxing és a test teljes kettős műveléséhez gyakorolni és művelni is kell magunkat. Úgy gondolom, mindannyian megértettétek, honnan jön a gong. A gong, ami a szinted magasságát határozza meg, egyáltalán nem a gyakorlás által alakul ki, hanem a művelés által. A hétköznapi emberek között történő művelésben emeled a xinxingedet, és a kozmikus tulajdonságokhoz igazítod magad; a világegyetem tulajdonságai nem fognak továbbá korlátozni semmiben; így tehát magasabbra tudsz emelkedni, és a dő elkezd gonggá alakulni. Miközben a xinxinged egyre emelkedik, növekszik a gong is – ez az összefüggés.

Művelési utunk tényleg a test és a lélek együttes műveléséhez tartozik. A gong, amit nemesítünk, a testünk minden sejtjében elraktározódik; és ez a nagyenergiájú anyagból álló gong az anyag ősforrásának minden részecskéjében mikroszkopikus szinten megtalálható. Miközben növekszik a művelési erőd, annak sűrűsége és ereje is egyre nagyobb lesz. Ennek a nagyenergiájú összetevőnek intelligenciája van. Mivel a test minden sejtjében az élet ősforrásáig el van tárolva, egyre inkább felveszi a testsejtjeid formáját, ugyanazt a molekula- és atommag elrendezést feltételezve. Állapota azonban megváltozott, és ez a test már nem tartalmaz eredeti fizikai sejteket. Nem úgy van akkor, hogy már túl vagy az öt elemen? Természetesen még nincs vége a művelésednek, és még mindig a hétköznapi emberek között kell művelned magad. Ezért nézel ki úgy, mint a hétköznapi emberek; az egyetlen különbség, hogy sokkal fiatalabbnak nézel ki, mint a korodbeliek. De először természetesen el kell távolítanunk a testedből a rosszat, beleértve a betegségeket is, de itt nem gyógyítunk. Megtisztítjuk a testedet, és ezt nem is gyógyításnak hívjuk, hanem „tisztításnak”; megtisztítjuk az igaz művelők testét. Néhányan csak gyógyíttatni jöttek magukat. Ami a súlyos betegeket illeti: nem engedjük őket részt venni a tanfolyamon, mert nem tudják elengedni azt a gondolatot, hogy betegek, és hogy mindenáron meg akarják gyógyíttatni magukat. Ha valakinek van egy súlyos betegsége és nagyon rosszul érzi magát, akkor el tudja engedni ezt az érzést? Nem tudja magát művelni. Mindig kihangsúlyozzuk, hogy nem veszünk fel súlyos betegeket a tanfolyamra. Itt műveljük magunkat, ami nagyon messze áll attól, amikre ők gondolnak. Persze fordulhatnak más csigong mesterekhez is. A tanítványoknak természetesen vannak betegségeik, de mivel igaz művelő vagy, ezt elintézzük neked.

Miután Fálun Dáfá tanítványaink egy bizonyos ideje művelik magukat, külsejük nagyon megváltozik. Bőrük finom és rózsaszínű lesz. Az idősebb emberek ráncainak száma lecsökken, sőt, nagyon kevés lesz, ami egy köztudott jelenség. Ez nem mese, sok jelenlévő tapasztalt tanítvány ismeri ezt az állapotot. Ezenkívül az is előfordulhat, hogy az idősebb hölgyeknél újból megindul a havi vérzés. Ez azért jön elő, mert a xinxing és a test kettős műveléséhez szükség van a menstruációra. Meg fog indulni, de a vérzés nem lesz olyan erős, bár az is elegendő. Ez is egy elég köztudott jelenség. Hogyan művelhetnéd magad, ha ez hiányozna? Ugyanez igaz a férfiakra is: a fiatalok és az idősek is mind könnyűnek érzik majd a testüket. Igaz művelőként érezni fogod ezt a változást.

Művelési utunk valami nagy dolgot gyakorol, és ez nem olyan, mint sok művelési út, ahol állatokat utánoznak a gyakorlás közben. Ez a művelési út egyszerűen nagyon nagy dolgot művel. A Sákjamuni és Lao-ce* által elmagyarázott alapelvek mind Tejútrendszerünk alapelveihez tartoznak. Mit gyakorlunk a Fálun Dáfá iskolában? A világegyetem fejlődésfolyamata szerint műveljük magunkat a legmagasabb kozmikus tulajdonságok vezetésével – Zhen, Shan, Ren. Valami nagy dolgot művelünk, ami egyenlő a világegyetem művelésével.

Fálun Dáfá iskolánknak van még egy különlegessége, ami speciális, és megkülönbözteti minden más művelési úttól. Jelenleg, a társadalomban népszerű csigong gyakorlatok az elixír művelésének útját járják. Az elixírt művelő csigong gyakorlatoknál nagyon nehéz elérni a gong felnyílását, és a megvilágosodást* a hétköznapi emberek között. Fálun Dáfánk nem műveli az elixírt. Művelési utunk az alhasi tájékon lévő Fálun*-t műveli, melyet a tanfolyam során személyesen ültetek be a gyakorlóknak. Miközben a Fálun Dáfát magyarázom, mindenkinek egymás után beültetjük. Egyesek érezni fogják, mások nem; de a legtöbben érezni fogják. Ez azért van, mert minden ember fizikai állapota különbözik. A Fálunt műveljük, nem pedig az elixírt. A Fálun a világegyetem kicsinyített mása, és annak minden tulajdonságával rendelkezik, valamint automatikusan működik és forog. Örökké forogni fog az alhasad környékén. Miután beültettük neked, évről évre sem hagyja majd abba a forgást, és örökké forogni fog. Ha az óra járásával megegyező irányba forog, akkor automatikusan veszi fel az energiát a világegyetemből. Továbbá magától is át tudja változtatni az energiákat, hogy elegendő energiát biztosítson minden testrészed átalakulásához. Ugyanúgy le is ad energiát, ha az óra járásával ellentétes irányba forog, miközben értéktelen anyagokat szabadít fel, amik szertefoszlanak a test körül. A leadott energia nagyon messzire elér, majd újabb energiát vesz fel. Ez a leadott energia minden közelben lévő ember javára válik. A Buddha iskola saját magunk, és minden más érző lény megváltásáról beszél. Nem csak saját magunkat műveljük, hanem mások megváltása is a cél. Mások is nyernek ezzel, közvetlen szándék nélkül rendbe hozhatod a testüket, meggyógyíthatod a betegségeiket, stb. Az energia természetesen nem vész el. Ha a Fálun az óra járásával megegyező irányba forog, akkor újra felveszi az energiát, mert szakadatlanul forog.

Néhányan felteszik a kérdést: „Miért forog a Fálun szakadatlanul?” Mások azt kérdezik: „Miért tud forogni? Mi ennek az oka?” Ha sok energia gyűlik össze, elixír képződhet, ezt egyszerű megérteni, a Fálun forgása viszont elképzelhetetlen. Mondok nektek egy példát: a világegyetem mozog, és a világegyetem összes Tejútja és összes bolygója is mozog. A kilenc bolygó kering a Nap körül, és a Föld is forog a tengelye körül. Gondolj bele, ki tolja őket? Ki adta nekik a hajtóerőt? Ezt nem foghatod fel a hétköznapi emberek fogalmaival, mert ez egyszerűen egy forgó mechanizmus. Ugyanez igaz a Fálunra is, egyszerűen forog. A gyakorlási idő meghosszabbításával megoldja a hétköznapi emberek problémáját: a normál életkörülmények közti gyakorlást. Hogy hosszabbítja meg? Úgy, hogy szakadatlanul forog, és szakadatlanul veszi fel az energiát a világegyetemből, amit át is alakít. Ha dolgozol, akkor művel téged. De természetesen nem csak a Fálunt ültetjük a testedbe, hanem sok-sok más energiarendszert és mechanizmust is, melyek a Fálunnal együtt forognak, és automatikusan átalakítanak téged. Tehát a gong teljesen automatikusan változtatja át az embereket, és ezáltal kialakul a „gong műveli az embert” nevű állapot, amit úgy is neveznek, hogy „a Fá műveli az embert”. Ha nem gyakorolsz, tökéletesít a gong; ha gyakorolsz, akkor is tökéletesít a gong. A gong által állandóan változásokon mész keresztül étkezés közben, alvás közben és még munka közben is. Akkor miért gyakorolsz? Azért gyakorolsz, hogy erősítsd a Fálunt és az összes energiamechanizmust, valamint a rendszert, amit mind beültettem a testedbe. Ha valaki magas szinten műveli magát, akkor ennek teljesen a tétlen szinten kell történnie, és a gyakorlatok mozdulatai is a mechanizmusok lefolyását követik. Nincs semmiféle gondolatvezetés közben, és semmiféle légzéstechnikát és hasonlókat sem alkalmazunk.

A gyakorlás helyét és idejét nem tekintjük fontosnak. Néhányan azt kérdezik: „Melyik időpont a legmegfelelőbb a gyakorlatok végzésére?” Éjszaka, hajnal vagy dél? A gyakorlási időhöz semmilyen feltételt nem kötünk. Ha éjszaka nem gyakorolsz, a gong nemesít téged; ha hajnalban nem gyakorolsz, attól még nemesít téged a gong; ha alszol, tökéletesít téged a gong; ha gyalogolsz, a gong ugyanúgy tökéletesít; ha dolgozol, a gong akkor is tökéletesít téged. Nem lényegesen rövidebb így a gyakorlásra szánt idő? Sokatoknak kívánsága a megvilágosodás, ami természetesen a művelés célja. A művelés végső célja tulajdonképpen a megvilágosodás és a Tao elérése. De sok ember életének a maradék része elég kevés; éveik meg vannak számlálva, és talán nem is elegendőek a műveléshez. A Fálun Dáfá azonban megoldja ezt a problémát, és lerövidíti a gyakorlás folyamatát. Ugyanakkor ez a test és a lélek együttes művelése is. Ha folyamatosan műveled magad, akkor az életed fokozatosan meghosszabbodik. Azoknak az idősebb embereknek, akik jó alappal rendelkeznek, elegendő idejük van a gyakorlásra. Ennek van azonban egy feltétele: a meghosszabbított életed – ami az előre meghatározott, eredeti életeden túlmegy – csak a művelésre szánhatod; ahogy a gondolataid csak egy picit is letérnek a helyes útról, azonnal életveszélybe kerülsz, mivel az eredeti életednek már régen véget kellett volna érnie. Ha azonban kiléptél a világi Fá műveléséből, akkor ez már nem érvényes rád. Ezek után egy másik állapot lép elő.

Nem állítunk fel szabályokat arra vonatkozólag sem, hogy melyik égtáj felé tekintsünk, vagy hogyan fejezzük be a gyakorlatokat. Mivel a Fálun szüntelenül forog, nem lehet megállítani. Ha csöng a telefon vagy ha valaki kopogtat az ajtón, azonnal mehetsz és elintézheted a dolgaidat, anélkül hogy előbb be kellene fejezned a gyakorlást. Ha megállsz, mert valamit el kell intézned, a Fálun azonnal elkezd az óra járásával megegyező irányba forogni, és a testeden kívül újból összegyűjti az elszóródott energiákat. Azok, akik szándékosan próbálják megtartani a csít a kezükkel, és megpróbálják a fejükbe önteni, el fog veszni, mindegy, milyen erősen próbálod tartani. A Fálun egy intelligens lény, és saját maga is el tud intézni ilyesmit. Az égtájakra sincs szükségünk, mert az egész világegyetem mozog, a Tejútrendszer is mozog, a kilenc bolygó is forog a Nap körül, és még a Föld is forog. E nagy jelentőségű alapelvek szerint gyakorlunk. Hol van észak, kelet, dél és nyugat? Sehol. Mindegy, hogy melyik irányba gyakorlunk, mert minden irány felé fordulunk; mindegy, hogy melyik irányba gyakorlunk, mert mindenhonnan olyan, mintha egyidőben észak, kelet, dél és nyugat irányába is gyakorolnánk. Fálun Dáfánk megvédi a tanítványokat az elhajlásoktól. Hogyan véd meg? Ha igaz művelő vagy, a Fálun megvéd téged. Én a világegyetemből származom, ha valaki bántani tudna téged, akkor engem is tudna bántani. Egyszerűen fogalmazva, a világegyetemben tenne kárt. Talán misztikusnak tűnnek a szavaim, de ha tovább tanulsz, meg fogod érteni őket. Még vannak egyéb dolgok is, de azok túl mélyrehatóak ahhoz, hogy előadjam őket. El fogjuk magyarázni nektek a Fát a magas szinteken, szisztematikusan az egyszerűtől a mélyrehatóig. Ez azonban nem fog működni, ha a saját xinxinged nem őszinte. Ha túlságosan törekszel valamire, akkor könnyen problémákba kerülhetsz. Megállapítottam, hogy sok több éve művelő embernél eldeformálódott a Fálun. Hogy miért? Belekevertél valamit a gyakorlásba, elfogadtad mások dolgait. Miért nem védett meg ettől a Fálun? Ha megkaptál valamit, akkor az a tiéd, és a gondolataiddal kormányozod. Senki sem fog beleszólni, ha valamit nagyon akarsz, mert ez a világegyetem egyik alapelve. Ha nem akarod magad tovább művelni, senki sem kényszeríthet rá, hogy műveld magad, ez ugyanis olyan, mintha rosszat tenne. Ki kényszeríthetne téged arra, hogy változtasd meg a szíved? Csak te fegyelmezheted saját magad. Ha minden iskolából a leghasznosabb dolgokat szeded ki, akkor mindenkitől elfogadsz dolgokat. Ha ma ezt a csigongot tanulod, holnap a másikat a betegséged megszüntetése érdekében, akkor attól meg fog szűnni a betegséged? Nem, csak eltolódik későbbre. A magasabb szintű művelés követelménye az egy iskolára való koncentrálás, és ennek betartása. Ha követsz egy iskolát, akkor a szívedet teljesen ennek az iskolának kell adnod a gong felnyílásáig és a megvilágosodásig. Csak ezután tudod majd egy másik iskolában művelni magad, és akkor az már egy más rendszer lesz. Mert az igaz tanítás rendszere egy nagyon régi korból lett ránk hagyva, egy nagyon összetett átváltozási folyamaton ment át. Egyesek érzés alapján gyakorolnak. De mit számít az érzés? Semmit. Az igazi átváltozási folyamatok más dimenziókban zajlanak le, különösen bonyolultak, misztikusak és csodálatosak. Egy kis hiba sem merülhet fel benne. Ez olyan, mint egy precíziós műszer, ami azonnal elromlik, ha egy idegen alkatrészt adsz hozzá. A tested minden egyes dimenzióban változik; ez nagyon komplex és misztikus, nem szabad még egy kicsit sem eltérnie. Már egyszer mondtam nektek, hogy a művelés tőled függ, a gong pedig a mestertől. Ha önkényesen felveszed mások dolgait és hozzáteszed a művelésedhez, akkor az idegen üzenetek meg fogják zavarni ennek az iskolának a dolgait, és mellékútra kerülsz. Ráadásul ez rávetődik az emberi társadalomra, és problémákat okozhat a hétköznapi emberek számára. Ezt magadnak kívántad, és senki sem szólhat bele. Ez a megvilágosodás képességének kérdése. Ezenkívül az, amit belekevertél ebbe az iskolába, összezavarja a gongodat, ami miatt képtelen vagy tovább művelni magad. Ilyen probléma fog kialakulni. Én nem azt mondom, hogy mindenkinek a Fálun Dáfát kell tanulnia. Ha nem tanulod a Fálun Dáfát, de az igaz tanításokat tanulod egy másik iskolában, azzal is egyetértek. De meg kell mondanom nektek: ha tényleg magas szintre akarod magad művelni, akkor feltétlenül egy iskolára szabad csak koncentrálnod. Ki kell hangsúlyoznom még egy dolgot: jelenleg nincs még egy ember, aki ilyen igazán magas szintre vezetné az embereket, mint én. Később majd megtudod, mit is tettem érted. Ezért is remélem, hogy a megvilágosodási képességed nem alacsony. Sokan szeretnék magukat magas szintre művelni. Ez eléd lett téve, és talán még nem is vagy tudatában ennek. Mindenhova elmentél, hogy tanárodra találj, és egy egész vagyont költöttél erre, de végül nem találtál semmit. Ma ez az ajtód elé lett téve, és talán még nem is veszed észre! Ez a felismerés vagy a nem-felismerés kérdése, és azé, hogy megváltatsz-e vagy sem.