Falundafa.org


3. előadás
 

Minden gyakorlót tanítványomként kezelek

Mindenki tisztában van azzal, amit csinálok? Minden tanulót tanítványomként kezelek, beleértve azokat is, akik önképzés által művelik magukat. A művelési út magas szintű terjesztésénél nem lehetséges, hogy ne ezen a módon járjak el, mert az felelőtlenséget jelentene, és káoszt [okozna]. Sok mindent adtunk neked, és annyi alapelvről tájékoztattunk, melyekről a hétköznapi embereknek nem szabad tudniuk. Átadtam a Dáfát, és még nagyon sok mindent fogok adni neked. A tested már megtisztult, és ez más kérdéseket is magában foglal. Következésképpen az egyáltalán nem működne, ha nem kezelnélek tanítványként. Nem szabad elárulni ilyen sok mennyei titkot a hétköznapi embereknek meggondolatlanul. De egy dolgot azért tisztáznék: az idők megváltoztak, nem alkalmazunk olyan formalitásokat, mint az alázatos tiszteletadás vagy a meghajlás. Ezeknek a formalitásoknak nagyon kevés hasznuk van, és vallásosnak tűnnek. Egyszerűen nem használjuk. Mi hasznod van abból, ha személyem iránt alázatosan kinyilvánítod a tiszteletedet és Mesterként imádsz engem? Alig lépsz ki az ajtón, máris azt teszed, amit akarsz. A hétköznapi emberek között továbbra is ugyanúgy cselekedsz majd, mint azelőtt, továbbra is hírnévre és személyes érdekekre törekedsz majd, és harcolni fogsz. Talán még károkat is okozol a Dáfá nevében!

Az igazi művelés teljesen a szívedtől függ. Csak addig tekintünk tanítványunknak, amíg műveled magad, amíg elszántan és céltudatosan műveled magad. Az kivihetetlen számomra, hogy ne így kezeljelek. Kétségtelen, hogy vannak olyan emberek, akik nem képesek önmagukat művelőnek tekinteni és tovább művelni sem, egyesek számára ez lehetetlen. De sokan fogják magukat igazán művelni. Amíg műveled magad, addig tanítványként kezelünk.

De Fálun Dáfá tanítványnak számít az, aki mindennap csak a gyakorlatokat végzi? Nem feltétlenül. Azért, mert az igazi művelésnél a xinxing követelményeihez kell igazítanod magad, melyeket felállítottunk, és emelned kell a xinxingedet is – csak akkor nevezhetjük ezt igazi művelésnek. Ha csak a gyakorlatokat végzed, és nem emeled a xinxinged, akkor nem lesz ahhoz energiád, hogy megerősíts mindent, akkor nem is beszélhetünk művelésről, és nem is kezelhetünk Fálun Dáfá tanítványként. Ha mégis tovább folytatod így, és nem igazítod magad a Fálun Dáfá elvárásaihoz, és a hétköznapi emberek között úgy viselkedsz, mint eddig – anélkül hogy emelnéd a xinxinged – akkor talán bajba jutsz, holott végzed a gyakorlatokat. Ha rosszul sül el a dolog, talán azt mondod majd, hogy a Fálun Dáfá gyakorlatainak végzése közben tértél rossz útra. Minden lehetséges. Ezért kell magad mindenképpen a xinxing elvárásaihoz igazítanod, csak akkor vagy igazi művelő. Ezt teljesen világosan elmagyaráztam nektek, ezért ne gyertek hozzám olyan formalitásokkal, mint a mestertisztelet. Amíg igazán műveled a gyakorlást, tanítványként kezellek. Megszámlálhatatlan a Fá testem. Nem csak a jelenlévő tanítványokkal törődöm, hanem még sokkal több tanítvánnyal is tudok törődni.

A Buddha iskola csigong és a buddhizmus

A Buddha iskola csigong* nem egyenlő a buddhista vallással, ezt egyértelműen kijelentem. Igazság szerint a Tao iskola csigong* sem maga a taoista vallás. Egyeseknek közülünk ez még mindig nem egészen világos. Néhány kolostori szerzetes vagy nem beavatott buddhista szerzetes azt gondolja, hogy többet tud a buddhista vallásról, ezért tapintatlanul hirdetik a buddhizmus dolgait tanítványaink között. Azt mondom, ne tedd ezt, mert ezek különböző iskolák dolgai. A vallásoknak vallási formájuk van, mi pedig iskolánk művelési részét terjesztjük. A Fálun Dáfát művelő szerzeteseken és szerzetesnőkön kívül senki másnál nem jön szóba a vallási forma. Ennek következtében iskolánk nem a buddhizmus a végső-Dharma korában.

A buddhizmus Dharmája csak egy kis része az egész Fo Fának, még nagyon sok magas és mélyreható Fá létezik, különböző szinteknek különböző Fája van. Sákjamuni azt mondta, hogy 84000 művelési út létezik. A buddhista vallás csak egy pár művelési utat foglal magába, – mint a t‘ien t‘ai, a huajen, a csan, a csing t‘u iskola és a tantrizmus stb. De ez csak egy kis része az egésznek! Tehát ezért a buddhizmus nem képes az egész Fo Fát kifejezni, csak egy kis része a Fo Fának. Fálun Dáfánk is egy a 84000 iskola közül, viszont semmi köze az ősbuddhizmushoz vagy a végső-Dharma buddhizmusához; és semmi köze sincs a modern vallásokhoz sem.

A buddhizmust Sákjamuni alapította 2500 évvel ezelőtt az ősi Indiában. Amikor Sákjamuni annak idején a gong felnyílásához és a megvilágosodáshoz ért, visszaemlékezett arra, amit korábban művelt, és elkezdte azt terjeszteni, hogy megváltsa az embereket. Akárhány ezer szútrát is adtak ki iskolájában, igazából három szóban is össze lehet foglalni a tanításait: „törvény, meditáció és bölcsesség”. A „törvény” azt jelenti, hogy minden emberi vágyról lemondasz. Arra kényszerítenek, hogy mondj le minden személyes érdekedről, és hogy tartsd távol magad minden világi dologtól. Ilyenformán a szíved üres lesz, nem gondolsz majd semmire és [a szíved] le tud nyugodni. Ezek támogatják és kiegészítik egymást. Miután képes valaki elérni a nyugalmat, lótuszülésben meditálva kell igazán művelnie magát. Koncentrációs képességének segítségével műveli magát magas szintre. Ez az igazi művelés része az adott iskolában. Nem törődik a módszerekkel, és a benti* sem változik meg. Csak a szint magasságát meghatározó gongot műveli, egyszerűen csak a xinxingjét műveli. Nem művelik a testet, ezért nem is kerül szóba a gong átváltozása sem. Ezzel egy időben erősíti a meditációban a koncentrációs képességét, szenvedést visel el a lótuszülésben, és eltávolítja a karmáját is. A „bölcsesség” azt jelenti, hogy valaki megvilágosodik, és ezzel magas intelligenciára, és nagy bölcsességre tesz szert. Látja a világmindenség igazságát és minden kozmikus dimenzió arculatát. Az isteni képességei kiemelkednek, feltárul a bölcsessége és a megvilágosodása – ezt a gong felnyílásának is nevezzük.

Amikor Sákjamuni annak idején megalapította ezt a művelési utat, Indiában nyolc vallás létezett, melyeket egyszerre terjesztettek. Létezett egy mélyen gyökeredző vallás is, melyet brahmanizmusnak hívtak. Sákjamuni állandó ideológiai harcot vívott más vallásokkal. Mivel az, amit Sákjamuni terjesztett, az igaz út volt, az általa terjesztett Dharma egyre népszerűbb lett. A többi vallás erre egyre gyengébb lett, és még a mélyen gyökeredző brahmanizmus is röviddel a kihalás előtt állt. De Sákjamuni nirvánája után a vallások elkezdtek újra feléledni, főleg a brahmanizmus. De mi történt a buddhizmussal? Egyes szerzetesek eljutottak a gong felnyílásának és a megvilágosodásnak a különböző fokáig, de ezek csak elég alacsony szinteket értek el. Sákjamuni elérte a Tathágata szintet, sok szerzetes viszont nem tudta ezt a szintet elérni.

A Fo Fának különböző szinteken különböző megnyilvánulásai vannak. Minél magasabb a szint, annál közelebb van az igazsághoz, és minél alacsonyabb a szint, annál messzebb van az igazságtól. Azok a szerzetesek a gong felnyílásának csak egy alacsony szintjéig jutottak el és világosodtak meg. A világegyetem azon jelenségeivel, melyeket saját szintjükön láttak, és képességeikkel, melyeket megszereztek, valamint azokkal az alapelvekkel, melyeket felismertek, mindezekkel értelmezték Sákjamuni szavait. Néhány szerzetes ily vagy oly módon értelmezte Sákjamuni Dharmáját. Ahelyett, hogy Sákjamuni eredeti szavait használták volna, néhány szerzetes azt prédikálta, amit Sájkamuni szavai alatt ő maga értett meg. Így a buddhista Dharma egy teljesen új arculatot kapott, és nem volt többé az a Dharma, amit Sákjamuni terjesztett. Ez végül ahhoz vezetett, hogy a buddhista Dharma teljesen eltűnt Indiából. Ez egy fontos történelmi lecke. Ezért nem létezett később Indiában buddhizmus. Eltűnését megelőzően azonban többször is megújították, végül a brahmanizmus egyes elemeivel kombinálták, és ebből jött létre a mostani vallás Indiában, amit hinduizmusnak hívunk. Nem imádkoznak semmilyen Buddhához sem, hanem valami máshoz. És már nem is hisznek Sákjamuniban. Ez a helyzet.

A buddhizmus keresztülment egy-két nagyobb újításon fejlődése során. Az egyik ilyen újítás röviddel Sákjamuni elmenetele után ment végbe. Néhány ember a Sákjamuni által elmagyarázott magas alapelvre építve alapította meg a mahájána buddhizmust*. Ők úgy gondolták, hogy a Sákjamuni által nyilvánosan terjesztett Dharma a normál embereknek szólt, és hogy önmaguk megváltására és az Arhat guowei elérésére szolgált. Ez a Dharma nem kínál minden lény számára megmentést, ezért nevezték hinajána buddhizmusnak*. A Délkelet-Ázsia különböző területein élő szerzetesek megőrizték Sákjamuni korábbi művelési módszerét, a Han-területen* ezt hinajána buddhizmusnak nevezték el. Természetesen ők nem értenek egyet ezzel, azon a véleményen vannak, hogy Sákjamuni eredeti hagyományait örökölték. És ez így is van, alapjában véve a Sákjamuni által hátrahagyott művelési módszert örökölték.

Miután bevezették Kínába a megújított mahájána buddhizmust, gyökeret eresztett Kínában, és a ma ismert buddhizmussá vált országunkban. De valójában teljesen más arculata van, mint a Sákjamuni idejében létezett buddhizmusnak, az öltözködéstől az egész megvilágosodási állapotig és a művelési folyamatig, minden megváltozott. Az ősbuddhizmusban csak Sákjamunit tisztelték ősmesterként, miközben a mostani buddhizmusban megszámlálhatatlan Buddha és Bodhiszattva jelenik meg, ezenkívül ez egy több-Buddha-hit lett. Kialakult egy hit, amely több Tathágatá Buddhában hisz, és amely több Buddhát imád, pl. Amitábha*, Gyógyító Buddha, Mahávairócsana Buddha stb., és nagyon sok Bodhiszattva is megjelent. Ezáltal az egész buddhizmus teljesen más lett, mint az a buddhizmus, amit Sákjamuni annak idején megalapított.

Ez alatt az idő alatt megjelent még egy újítás is: Nágárdzsuna Bodhiszattva terjesztett egy titkos művelési módszert, melyet Indiától kezdve Afganisztánon keresztül a Xinjiang*-településünkön át, Kína Han-tartományába hoztak be. Ez a Tang-dinasztia uralkodása alatt történt, ezért nevezték Tang-tantrizmusnak. Mivel elég erős befolyással bírt a konfucianizmus, ezért általánosságban Kína erkölcsi magatartása különbözik más nemzetekétől. A tantrizmus művelési útján alkalmazták a férfi és a nő kettős művelését, amit az akkori társadalom nem fogadott el. Ezért a Tang-dinasztiában, Huichang uralma alatt a buddhizmus elnyomásakor kiirtották ezt a művelési módszert, és a Tang-tantrizmus ezért tűnt el a Han-tartományból. Japánban a keleti tantrizmus ismert, amit annak idején Kínából vezettek be, de ennél nem végeznek guandingot*. A tantrizmusra a következő érvényes: ha valaki guanding nélkül tanulja a tantrizmust, akkor az a Dharma lopásának minősül és nincs igaz tanításként elfogadva. Egy másik ág Indiából indulva Nepálon keresztül ért el Tibetbe, ezt tibeti tantrizmusnak hívják és még ma is tanítják. A buddhizmus jelenleg ebben a helyzetben található. Fejlődési- és átalakulási folyamatát nagyon egyszerűen és tömören magyaráztam el. Az egész buddhizmus fejlődési folyamatában létezik még a Bódhidharma* által alapított csan iskola, a csing t‘u iskola, a huajen iskola stb., ezek mind a Sákjamuni által elmagyarázott szavakra építve alakultak ki, és a megújult buddhizmushoz tartoznak. A buddhizmusban több, mint tíz ilyen iskola létezik, mindegyik vallási formát öltött, ezért tartoznak mind a buddhizmushoz.

Azok a vallások, amelyek ebben az évszázadban alakultak ki, de nem csak ebben az évszázadban, hanem az elmúlt évszázadokban a világ különböző helyein kialakult újabb vallások legjava a hamis vallások közé tartozik. Azoknak a Nagy Megvilágosult Lényeknek, akik megváltják az embereket, külön Mennyországuk van. Sákjamuninak, Amitábhának, Mahávairócsana Buddhának stb., ezek a Tathágata Buddhák, akik megváltják az embereket, saját maguk által irányított világgal rendelkeznek. Tejútrendszerünkben több, mint száz ilyen világ van, Fálun Dáfánk is rendelkezik egy Fálun világgal.

De hova vezetik ezek a hamis iskolák az embereket? Nem tudják megváltani az embereket, mert amit tanítanak, az nem a Fá. Természetesen azok, akik vallásokat alapítottak, az elején még nem akartak démonok lenni, akik zavarják az igaz vallásokat. Elértek különböző szinteken a gong felnyílásához és meg is világosodtak. Felismertek néhány alapelvet, viszont nagyon messze maradtak azoktól a megvilágosultaktól, akik embereket váltanak meg. Nagyon alacsony szinten vannak, és felfedeztek néhány alapelvet; észrevették, hogy egyes dolgok helytelenek a hétköznapi emberek között, és meg is mondták az embereknek, hogyan cselekedhetnek jól. Kezdetben nem is voltak más vallások ellen, az emberek hittek bennük és meggyőzőnek tartották szavaikat; az emberek egyre jobban megbíztak bennük. Végül őket tisztelték és nem a vallásokat. Életre kelt bennük a dicsőségre és gazdagságra éhes szív; az emberek különböző rangokkal ruházták fel őket, és azóta új vallásokat alapítottak. Megmondom nektek, hogy ezek mind a téves vallásokhoz tartoznak. Még ha nem is ártanak az embereknek, mégis téves vallások, mert nem hagyják, hogy az emberek az igaz vallásokban higgyenek. Az igaz vallások meg tudják váltani az embereket, ők nem. Egy bizonyos idő elteltével rossz dolgokat tesznek titokban. Újabban Kínába is bevezettek hasonló vallásokat, például az ún. Guanyin iskola is egy közülük. Ezért nagyon oda kell figyelnetek. Állítólag egy kelet-ázsiai országban több, mint kétezer ilyen hitvallás létezik, Délkelet-Ázsiában és más nyugati országokban mindenféle hit létezik, egy országban létezik még ördögimádás is. Ezek mind démonok, amik a végső-Dharma korában kerültek felszínre. A végső-Dharma kora nem csak a buddhizmusra vonatkozik, hanem sok nagyon magas szintű dimenzió romlottságára is. A végső-Dharma kora nem csak a buddhizmust célozza meg; azt is jelenti, hogy az emberiség társadalmát nem fékezi meg többé a szív lelki kötelezettsége, amely fenntartja az erkölcsöt.

Csak egy [iskolát] szabad művelni

Azt tanítjuk, hogy csak egy [iskolát] szabad művelni. Teljesen mindegy, hogy melyik művelést gyakorlod, nem szabad összezavarnod a művelésed más dolgok felvételével. Egyes nem beavatott szerzetesek a buddhizmus dolgait, valamint a Fálun Dáfá dolgait is művelik. Megmondhatom, hogy a végén semmit sem fogsz kapni, mert senki sem fog adni neked semmit. Mivel mindannyian a Buddha iskolához tartozunk, fennáll a xinxing kérdése, és egyben az egy iskolára való koncentrálás kérdése is. Csak egy tested van, melyik iskola gongja fejlődik benned? Hogy alakul át? Hova akarsz menni? Oda fogsz menni, amelyik iskola szerint műveled magad. Ha a csing t‘u iskola szerint műveled magad, akkor Amitábha Buddha Szúkávati világába jutsz; ha a Gyógyító Buddha művelését követed, akkor a Fajansz világba* jutsz. Ugyanígy van ez a vallásban is: „nincs második művelési mód”.

A gyakorlás, amiről mi beszélünk, valójában a gong teljes átalakulási folyamatát jelenti; a mindenkori művelési iskola szerint történik. Mond csak, hova is tartasz? Ha a lábaidat két csónakba helyezed, nem érhetsz el semmit. Nem csak a csigong gyakorlás és a kolostorokban gyakorolt buddhista művelés nem keverhetők össze, hanem a különböző művelési módszerek sem, a különböző csigongok sem, valamint a különböző vallások sem; sőt, még az egy valláson belüli iskolákat sem szabad összevegyíteni, csak egyet lehet választani. Ha a csing t‘u iskolát műveled, akkor csak a csing t‘u iskolát műveld; ha a tantrizmust műveled, akkor csak a tantrizmusra koncentrálj; ha a csan iskola szerint műveled magad, akkor csak a csan iskolát műveld. Ha a lábaidat két csónakba helyezed, és ezt is, meg azt is művelni akarod, akkor nem érhetsz el semmit. Más szóval, még a buddhizmus is megköveteli tőled, hogy ne gyakorolj más iskolát, és a művelési gyakorlások keverése sem megengedett. A buddhizmusban a gyakorlásra és a művelésre is hangsúlyt fektetnek. A gong fejlődési folyamata a művelési folyamatot és az átalakulást követi ebben az iskolában. A gong fejlődési folyamata más dimenziókban is zajlik, és ez egy különösen bonyolult és csodálatos folyamat, amelyet nem lehet csak úgy összekeverni más dolgokkal.

Ahogy egyes nem beavatott buddhista szerzetesek meghallották, hogy a Buddha iskola csigongját gyakoroljuk, elvitték néhány tanítványunkat a templomba, hogy megtérjenek. Kijelentem minden jelenlévő tanítványnak, hogy ne tegyenek ilyesmit. Rombolod a Dáfát és a buddhizmus törvényeit is, ugyanakkor zavarod a tanítványokat, akik ezért képtelenek lesznek bármit is elérni. Ez nem megengedett. A művelés egy nagyon komoly dolog. Feltétlenül csak egy útra szabad koncentrálni. Az a rész, amelyet a hétköznapi emberek között terjesztünk, nem vallás, a művelési célja azonban megegyezik: a gong felnyílása, a megvilágosodás, a művelés sikere és a beteljesedés.

Sákjamuni azt mondta, hogy a végső-Dharma korában a kolostorok szerzetesei is alig tudják majd magukat megváltani, nemhogy a nem beavatott szerzetesek, akikkel még kevesebbet törődnek. Ugyan tisztelsz egy mestert, de az ún. mester is csak egy művelő. Ha ő nem műveli magát igazán, akkor minden hiába. A szív művelése nélkül senki sem juthat magasabb szintre. A megtérés csak a hétköznapi emberek egyik formalitása. A megtérés után máris a Buddha iskolához tartozol? Foglalkozik akkor majd veled Buddha? Ilyesmi nem létezik. Még ha alázatosan addig is fejezed ki a tiszteletedet, amíg vérzik a fejed; vagy ha kötegszámra égeted a füstölőpálcikákat – ez mind nem segít. Tényleg művelned kell a szívedet. A végső-Dharma korában elég erőteljesen megváltozott a világegyetem, sőt, már a vallások helyei sincsenek rendben, ahol az emberek hitüket gyakorolhatják. Ezt a természetfeletti képességekkel rendelkező emberek (beleértve a szerzeteseket) is észre vették. Jelenleg én vagyok az egyetlen a világon, aki nyilvánosságra hozza az igaz utat. Olyasmit tettem, amit előttem senki sem tett meg, ezenkívül kitártam egy nagy kaput a végső-Dharma korában. Ezer vagy akár tízezer évig biztosan nem fog ilyesmi újra megtörténni. De az, hogy valaki megváltatik-e, tehát hogy tudja-e magát művelni vagy sem, az csakis önmagától függ. Amit elmagyaráztam, az egy hatalmas kozmikus alapelv.

Persze nem kényszerítelek arra, hogy mindenképpen a Fálun Dáfát tanuld. Amit elmondtam, az egy alapelv. Ha művelni szeretnéd magad, akkor feltétlenül csak egy iskolára szabad összpontosítanod, különben egyáltalán nem tudod magad művelni. Természetesen, ha nem akarod magad művelni, akkor nem is foglalkozunk veled, mert a Fát csak azoknak magyarázzuk el, akik ténylegesen művelik magukat. Ezért csak egy iskolára szabad koncentrálni, más iskolák egyéni gondolatait nem szabad belekeverni. Itt nem a gondolatok tevékenységét tanítom, a Fálun Dáfában nincsenek gondolati tevékenységek, ezért nem szabad egyetlen ilyen gondolatot sem hozzátoldani. Erre nagyon oda kell figyelnetek, gyakorlatilag nem léteznek szellemi tevékenységek. A Buddha iskolában az „üresség”-ről, a Tao iskolában pedig a „nemlét”-ről beszéltek.

Egyszer nagyon magas szinten összekötöttem a gondolataimat négy-öt Megvilágosulttal és nagy Taóval. Ha magas szintekről van szó, a hétköznapi emberek számára ez szenzáció. Tudni akarták, hogy mire gondolok. Sok éven keresztül műveltem magam. Egyáltalán nem lehetséges, hogy mások ismerjék a gondolataimat, és mások természetfeletti képessége egyáltalán nem is tud elérni engem. Senki sem tud megérteni, és senki sem tudhatja, hogy mire gondolok. Meg akarták tudni, hogy mire gondolok, ezért az engedélyemmel összekötötték magukat a gondolataimmal egy ideig. A kapcsolat után ez egy bizonyos mértékig elviselhetetlen volt a számomra. Függetlenül attól, hogy milyen alacsony vagy magas a művelési szintem, azért éreztem így, mert még a hétköznapi emberek között vagyok, és szándékomban áll megmenteni az embereket, a szívem a megváltásnál van. De milyen nyugodt volt az ő szívük? Félelmetesen nyugodt. Ha csak az egyikük ilyen nyugodt, az még megoldható, de négyen-öten ültek ott, és mindannyian olyan nyugodtak voltak, mint egy tó, ami teljesen üres. Hiába próbáltam érezni őket, nem tudtam. Azokon a napokon nagyon nehéznek éreztem a szívem. A hétköznapi emberek el sem tudják képzelni, és nem is tudják érezni ezt. Teljesen tétlen és üres.

A magas szintű művelésben egyáltalán nem létezik gondolati tevékenység. Ennek az az oka, hogy már akkor le voltak rakva az alapdolgok, amikor az alapdolgok felépítésének szintjén voltál a hétköznapi emberek között. A magas szintű művelésnél, de mindenekelőtt művelési utunknál, minden teljesen automatikusan történik. Amíg emeled a xinxingedet, nő a gongod is. Egyáltalán nem kell semmiféle gyakorlatot sem alkalmaznod. Gyakorlataink arra szolgálnak, hogy erősítsék a magától működő mechanizmusokat. Miért nem mozog senki a meditálás közben? Mert teljesen a tétlenség állapotában van. Láthatod, hogy a Tao iskolában erről a kéztechnikáról, arról a kéztechnikáról, gondolati tevékenységről és gondolatvezetésről beszélnek. Megmondom neked, ha valaki a Tao iskolában a csí szintjén túllép, ott egyáltalán nem létezik semmi, egyáltalán nem beszélnek ilyen vagy olyan gondolatokról. Egyesek, akik más csigongot tanultak, nem tudnak felhagyni a légzési gyakorlatokkal vagy a gondolati tevékenységekkel. Az egyetemi dolgokat tanítom neki, de ő az általános iskola dolgairól tesz fel kérdéseket, mint pl. hogyan lehet vezetni a gondolati tevékenységeket – így szokta meg. Azt hiszi, hogy ez csigong, holott ez nem az.

A természetfeletti képesség és a művelési erő

Sokan közületek nem ismerik a csigong kifejezéseit, és akadnak olyanok is, akik állandóan összekeverik őket. A természetfeletti képességeket művelési erőnek nevezik, a művelési erőt pedig természetfeletti képességeknek. A gong, amit xinxingünk által műveltünk ki, a kozmikus tulajdonságokhoz idomulva keletkezett és saját dőnkből alakult át. Meghatározza az ember szintjének magasságát, művelési erejének erősségét és művelésének guoweijét. Ez a legdöntőbb gong. Milyen helyzet alakulhat ki a művelés során? Különböző különleges természetfeletti képességek tűnhetnek fel, melyeket röviden csak természetfeletti képességeknek nevezünk. Azt a gongot nevezzük művelési erőnek, melyről épp az imént beszéltem, és amely a szintedet emeli. Minél magasabb a szintje valakinek, annál nagyobb a művelési ereje, és annál erősebb a természetfeletti képessége is.

A természetfeletti képességek csak melléktermékei a művelésnek, nem képviselik a szintet, és nem mutatják meg egy ember szintjének magasságát vagy művelési erejének hatalmát. Egyeseknél talán több merül fel, másoknál talán kevesebb. Ha valaki a művelés során természetfeletti képességekre törekszik, mint fő célra, akkor az nem kaphatja meg azokat. Csak akkor jönnek elő a természetfeletti képességek, ha az ember elszántan tovább műveli magát; nem tekintheti a művelés fő céljának. Minek gyakorolsz ilyesmit? Alkalmazni akarod őket a hétköznapi emberek társadalmában? Abszolút megengedhetetlen, hogy alkalmazd őket a hétköznapi emberek között. Minél jobban törekszel rá, annál kevesebb esélyed van arra, hogy megkapd a természetfeletti képességeket. Ez azért van így, mert törekszel valamire, és a törekvés már eleve egy ragaszkodás. A művelési gyakorlásban pedig pont a ragaszkodásokat kell elengednünk.

Sokan művelték magukat magas szintre, anélkül hogy lett volna természetfeletti képességük. A mester azért zárta le a természetfeletti képességeiket, mert attól tartott, hogy nem tudnak magukon uralkodni és rosszat tesznek. Ezért nem alkalmazhatják a képességeiket. Nagyon sok ilyen ember van. A természetfeletti képességeket egy ember tudatával lehet irányítani. Az is lehetséges, hogy ha valaki alvás közben nem tud magán uralkodni, akkor a következő reggelen az Ég és a Föld beszakad, és ez nem megengedett. Mivel a hétköznapi emberek között műveljük magunkat, rendszerint nem szabad hatalmas természetfeletti képességeket használnunk. Legtöbbjük le van zárva, de ez sem végérvényes. Sokan vannak, akik jól művelték magukat, és tudnak magukon uralkodni. Nekik szabad bizonyos természetfeletti képességekkel rendelkezniük. Ha megkérsz egy ilyen embert, hogy mutassa meg a természetfeletti képességeit, semmiféleképpen sem teszi ezt meg; ők tudnak magukon uralkodni.

A fordított művelés és a gong kölcsönzése

Egyesek soha nem gyakoroltak még csigongot vagy talán tanultak néhány dolgot egy csigong tanfolyamon. Mindez azonban csak gyógyítás és egészségmegőrzés, és nem a művelési gyakorlás. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek nem kapták meg a helyes tanításokat, de egy éjszaka hirtelen megkapják a gongot. Elmagyarázzuk, hogy honnan jön ez a fajta gong. Több fajtája van.

Az egyik fajta a fordított művelés. Hogy mi az a fordított művelés? Egyes idősebb emberek szeretnék magukat művelni, de nincs elég idejük arra, hogy az elejétől műveljék magukat. Mikor a csigong a virágkorát élte, akkor ők is művelni akarták magukat. Tudták, hogy a csigong jót tesz másoknak, és hogy ezzel magasabb szintre tudják magukat emelni. Emelkedésre és művelésre vágytak. A pár évvel ezelőtti csigong hullámban a csigong mesterek azonban csak a csigongot népszerűsítették, és senki sem terjesztette a magas szintű dolgokat. Máig én vagyok az egyetlen, aki magas szinten terjeszti a csigongot a nyilvánosság előtt. Nincs más személy, aki ezt tenné. Akik fordítva művelték magukat, mind idősebbek voltak ötven évesnél. Idősebb emberek voltak, akiknek az alapja és a testükben lévő dolgok is nagyon jók. Majdnem mindegyikőjüket szívesen látták volna más mesterek tanítványként vagy követőként. De ezek az emberek öregek voltak már. Művelni akarták magukat, de ebben a korban ez egyáltalán nem egyszerű! Hol találhatnak egy mestert? De ahogy művelni szerette volna magát, amint kialakult ez a kívánsága, ragyogott mint az arany, és megrázta a tízirányú világot. Az emberek a Buddha természetről beszélnek, ez a Buddha természet, ami megjelent.

Magas szintről nézve az ember nem azért él, hogy ember legyen. Mivel az emberi élet a világegyetemben keletkezett, és a kozmikus Zhen, Shan, Ren tulajdonságokhoz igazodik, természetéből fakadóan könyörületes és jószívű. De miután az élőlények száma megnőtt, társadalmi viszony alakult ki köztük. Néhányan egoisták vagy rosszak lettek közülük, ami miatt már nem maradhattak magas szinten, és lesüllyedtek egy másik szintre. Itt újból rosszak lettek, és egy még alacsonyabb szintre süllyedtek. Ez addig ment, míg végül a hétköznapi emberek szintjére süllyedtek. Aki idáig süllyed, annak elvileg meg kellene itt semmisülnie, de a Nagy Megvilágosultak megkönyörültek az embereken, és adtak nekik egy esélyt, miszerint tovább élhetnek a legfájdalmasabb körülményben. Ennek következtében megteremtették ezt a dimenziót.

A más dimenziókban élő embereknek nem ilyen a teste. Ők képesek lebegni, nagyítani vagy zsugorítani is tudják magukat. De ebben a dimenzióban az ember ezt a hús-vér testet kapta. Ezzel a testtel nem bírod ki a hideget; nem bírod elviselni a fáradtságot; nem bírod elviselni az éhséget, minden fájdalmas, legyen az bármi is. Ha beteg vagy, rosszul érzed magad. Át kell esni a születésen, az öregedésen, a betegségeken és a halálon, hogy így vissza tudjuk fizetni a karmikus tartozásainkat. Lehetőséget kapsz arra, hogy visszatérj. Ezért süllyedtek az emberi lények az útvesztőbe. Miután lejöttél ide, teremtenek neked egy szempárt, mellyel nem láthatsz más dimenziókat és az anyag igaz arculatát sem. Ha vissza tudsz térni az eredetedhez, akkor a legfájdalmasabb szenvedés a legértékesebb. Nagyon sokat kell szenvedned, ha vissza akarsz térni az eredetedhez a művelés által az útvesztőben, de ez gyorsan megy. Ha még rosszabb leszel, megsemmisül az életed. Ezért a Nagy Megvilágosult Lények szemében az ember nem azért él, hogy ember legyen, hanem azért, hogy visszatérjen az eredeti, való énjéhez. A hétköznapi emberek ezt nem képesek felfogni, a hétköznapi emberek társadalmában a hétköznapi emberek hétköznapi emberek maradnak – csak arra gondolnak, hogyan haladhatnak előre, és hogyan tehetik jobbá az életüket. Minél jobban él, annál egoistább lesz és annál többet akar majd magának. Így távolodik el egyre jobban a kozmikus tulajdonságoktól, és rohan egyenesen a megsemmisülés felé.

Magas szintről tekintve így néz ki a dolog: azt hiszed, hogy előrefelé haladsz, de valójában azonban éppen hátrafelé. Az emberiség azt hiszi, hogy fejlődik, és hogy a tudomány előre halad, valójában csak a kozmikus törvényszerűségek után lohol. A Nyolc Halhatatlan egyike, Zhang Guo Mester* hátrafelé ült a szamarán. Csak nagyon kevesen értik, hogy miért ült hátrafelé. Felfedezte, hogy az előremenet egyenlő a hátramenettel. Ezért ült hátrafelé a szamarán. A Nagy Megvilágosult Lények különösen értékesnek tartják, ha valaki művelni szeretné magát, és ezért feltétel nélkül segítenek neki. Ez olyan, mint az, hogy itt ülnek a tanítványok: ha művelni akarod magad, feltétel nélkül segítek neked. De ha hétköznapi emberként betegségeket akar gyógyítani, erre és arra törekszik, akkor nem tudok neki segíteni. Hogy miért? Mert hétköznapi ember akar maradni, és egy hétköznapi embernek át kell esnie a születésen, az öregedésen, a betegségen és a halálon – ennek így kell lennie. Mindennek megvan az eleve elrendelt kapcsolata, és ezt a rendet nem lehet felborítani. Eredetileg nem volt betervezve az életedbe a művelés, de most művelni akarod magad. Ennek megfelelően újra kell rendezni a jövőbeli életed, és így megengedett, hogy helyrehozzuk a tested.

Ha valaki művelni szeretné magát, és kialakul nála ez a kívánság, akkor látják őt a Megvilágosult Lények és nagyra értékelik. De hogyan segítenek neki? Hol van egy mester, aki tanítaná? Ezenkívül már több, mint ötven éves. A Nagy Megvilágosultak nem taníthatják, mert ha felfedik magukat és tanítják őt, ha elmagyarázzák neki a Fát, és megtanítják neki a gyakorlatokat, akkor ezzel a mennyei titkokat árulnák el, és akkor ők is lesüllyednének. Az emberek saját gonosztetteik miatt süllyedtek az útvesztőbe, ezért felismerés által kell művelniük magukat az útvesztőben. Ennélfogva nem taníthatják őket a Megvilágosultak. Ha látnák az emberek, hogy egy élő Buddha magyarázza el a Fát és tanítja a gyakorlatokat, akkor a megbocsáthatatlan bűnöket elkövető emberek is jönnének és tanulnák. Mindenki hinne, hol maradna akkor a felismerés? Akkor már nem létezne a felismerés kérdése. Mivel az emberek saját maguk süllyedtek az útvesztőbe, meg kellett volna semmisülniük. Esélyt nyújtanak nektek, hogy vissza tudjatok térni az eredetetekhez. Ha vissza tudsz térni az eredetedhez, akkor sikerülni fog. Ha nem, akkor továbbra is reinkarnálódni fogsz, és végül megsemmisülsz.

Az utat egyedül kell megtenni. Mi a teendő, ha művelni akarja magát valaki? Erre is kitaláltak egy módszert. A csigong nagyon népszerű volt, amit az égi jelenségek változása okozott. Azért, hogy együttműködhessenek az égi jelenségek változásával, a Nagy Megvilágosult Lények gonggal látták el ezt a személyt egy tömlőn keresztül xinxing szintjének megfelelően. Mint egy csapnál, ha megnyitják, gong árad belőle. Ha át akart adni gongot, akkor ezt meg is tudta tenni; ha nem adott át gongot, akkor még saját magának sem volt gongja. Így volt ez. Ezt nevezzük fordított művelésnek, amelynél úgy érheted el a beteljesülést, hogy magasabbról műveled magad az alacsonyabbig.

A normál művelésnél lentről felfelé a gong felnyílásáig, a beteljesülés eléréséig művelik magukat az emberek. A fent említett fordított művelésnél a kor miatt nem elég az idő ahhoz, hogy az illető lentről felfelé művelje magát. Gyorsabb, ha fentről lefelé műveli magát. Ez annak az időnek a jelensége volt. Egy ilyen embernek nagyon magas szintű xinxinggel kellett rendelkeznie. A xinxing szintjének megfelelő mennyiségű energiával látják el. De mi volt ennek a célja? Az egyik cél az akkori égi jelenségekkel való együttműködés volt. Ha ez az ember valami jót tett, közben szenvedett is. Mivel kapcsolata van a hétköznapi emberekkel, a hétköznapi emberek mindenféle érzületei zavarni fogják. Miután meggyógyította egy páciens betegségét, lehet, hogy a páciens nem tudja megérteni őt. Bármennyi rossz dolgot is távolított el neki a gyógykezelések során, bármilyen mértékben is gyógyította meg, a változásokat nem lehet egyértelműen látni. Elégedetlen lesz, és meg sem köszöni, talán még meg is sérti azzal, hogy hazudott! Ilyen problémák által acélosodik a szíve. Azért kapta a gongot, hogy művelje magát, és hogy magasabb szintre jusson. Miközben jót tesz, kifejlesztheti a természetfeletti képességét és a gongját is. De néhányan nem ismerik ezt az alapelvet. Nem említettem már, hogy a Fát senki sem taníthatja nekik? Ha megérti, akkor megkaphatja. Ez a felismerés kérdése. Ha nem érti meg, akkor nem lehet semmit tenni.

Mikor egyesek megkapták a gongot, éjszaka hirtelen nagy forróság öntötte el őket alvás közben, és be sem tudtak takarózni. Amikor a következő reggelen felébredtek, minden elektromos lett, amihez csak hozzáértek. Tudták, hogy megkapták a gongot. Ha valakinek valahol fájdalma volt, csak fölé kellett nyújtani a kezüket a probléma megoldására, és a hatás jó volt. Tudták, hogy megkapták a gongot, és csigong mesterekké váltak, kiakasztottak cégéreket. Kinevezték magukat csigong mesternek, és így tevékenykedtek tovább. Kezdetben ez az ember nagyon jó volt. Az emberek szívesen adtak neki pénzt és ajándékokat, ha meggyógyította őket, és talán nem is fogadta el ezeket. De nem volt képes ellenállni a szennyeződésnek a hétköznapi emberek nagy festékes edényében, mert ezek az emberek fordítva művelték magukat, és így nem élték meg a xinxing igazi művelését. Nagyon nehezükre esett uralkodni a xinxingjükön. Aztán lassan-lassan elfogadta a kisebb ajándékokat, majd a nagyobbakat is. Végül, ha az emberek túl keveset adtak, meg volt sértődve. A végén azt mondta: „Minek adtok nekem ilyen sok dolgot? Adjatok pénzt!” Ha túl kevés pénzt adtak neki, annak nem örült. Az igaz hagyományok csigong mestereit sem tisztelte többé. Csak a bókokat hallotta meg, milyen ügyes is ő. Ha valaki valami rosszat mondott róla, akkor kiborult. Életre kelt benne a gazdagságra és hírnévre éhes szív. Azt hitte, hogy jobb a többieknél, és hogy rendkívüli. Tévesen azt gondolta, hogy azért kapta meg a gongot, hogy csigong mesterként dolgozzon, és hogy meggazdagodjon ebből. Valójában azonban művelnie kellett volna ezzel magát. Ahogy életre kel a gazdagságra és hírnévre éhes szív, máris leesik a xinxingje.

Kijelentem, hogy amilyen magas a xinxing szintje, olyan magas a gong szintje is. Mivel leesett a xinxingje, nem kapott már annyi gongot sem, mert xinxing szintjéhez viszonyítva kapja meg a gongot. Olyan magas a gong, amilyen magas a xinxing. Minél erősebb a gazdagságra és hírnévre éhes szív, annál mélyebbre zuhan a hétköznapi emberek közé, és a gongja is vele esik. Ha a végén teljesen lent van, akkor nem kap több gongot. Ennek a személynek nincs gongja többé. Egy pár évvel ezelőtt nem kevés ilyen személy élt, főleg ötven év feletti hölgyeket érintett ez a helyzet. Láthattad, hogy idősebb hölgyek végezték a gyakorlatokat, de nem kapták meg az igaz tanításokat. Talán egy csigong tanfolyamon tanult néhány mozdulatot, de csak a gyógyítás és az egészségmegőrzés érdekében. Egy nap hirtelen megkapta a gongot. Ahogy egyre rosszabb lett a xinxingje, és amint kialakult a gazdagságra és hírnévre éhes szíve, máris leesett a szintje. Végül egy senkivé vált, és eltűnt a gongja. Manapság nagyon sokan leestek azok közül, akik fordítva művelték magukat – kevesen maradtak csak. Hogy miért? Mert nem tudta, hogy művelnie kell magát vele. Azt hitte, hogy azért van neki, hogy meggazdagodjon, híressé váljon, és hogy csigong mesternő legyen belőle. Valójában művelnie kellett volna magát vele.

Mit jelent a „gong kölcsönzése”? Nincs korhoz kötve, de fennáll egy előfeltétel: ennek az embernek különösen magas szintű xinxinggel kell rendelkeznie. Tudja, hogy a csigong a művelésre szolgál, és szeretné is magát művelni. Szíve kívánsága a művelés, de hol talál mesterére? Néhány évvel ezelőtt még tényleg éltek olyan igaz csigong mesterek, akik a művelési utakat terjesztették, de amit terjesztettek, csak a gyógyítás és az egészségmegőrzés szempontjából voltak hasznosak. Senki sem terjesztette vagy tanította magas szinten.

Ha már a gongról beszélünk, elmagyarázok még egy dolgot. Az embernek nemcsak fő öntudata (fő lelke), hanem helyettes öntudata (helyettes lelke) is van. Néhány embernek egy, kettő, három, négy, akár öt helyettes öntudata is lehet. A helyettes öntudat nemének nem feltétlenül kell megegyeznie az ember nemével. Néhány férfi, néhány női nemű. Mindegyik különböző. Valójában az öntudat neme sem feltétlenül egyezik meg a hús-vér test nemével. Megállapítottuk, hogy manapság nagyon sok férfi női öntudattal, és nagyon sok nő férfi öntudattal rendelkezik. Ez pont megfelel a Tao iskolában megnevezett égi jelenségnek, miszerint felcserélődött a jin és a jang* – a jin erős, a jang gyenge lett.

Rendszerint a helyettes öntudat magasabb szintekről származik, mint a fő öntudat, különösen azoknál, akiknek a helyettes öntudata különösen magas szintekről származik. A helyettes öntudat azonban nem a futi, mivel egy időben született veled az anyaméhből, és ugyanazzal a névvel rendelkezik, mint te – ő is tested egyik része. Ha az emberek gondolnak vagy tesznek valamit, akkor rendszerint a fő öntudat hozza meg a döntéseket. A helyettes öntudat megpróbálja megakadályozni, hogy az emberek fő öntudata rosszat cselekedjen. Ha azonban a fő öntudat nagyon akaratos, a helyettes öntudat tehetetlenné válik. A helyettes öntudat nem hagyja magát becsapni a hétköznapi emberek társadalmában, miközben a fő öntudatot elég könnyű megtéveszteni.

Néhány helyettes öntudat nagyon magas szintről származik, és valószínűleg nagyon közel áll ahhoz, hogy elérje a zhengguot a művelésben. A helyettes öntudat művelni szeretné magát, de nem tehet semmit, ha a fő öntudat nem akarja magát művelni. Amikor a csigong nagyon népszerű volt, egy nap a fő öntudat is a csigongot akarta gyakorolni, mint mások, és magas szintre akarta magát művelni. A magas szintekre való művelés gondolata természetesen nagyon tiszta és egyszerű volt; nem akart a gazdagság és hírnév dolgaira törekedni. A helyettes öntudat nagyon örült: „Szeretném művelni magam, de én nem dönthetek erről. Te is szeretnéd magad művelni, és ez pont az, amit én is akarok.” De hol talál mesterére? A helyettes öntudat nagyon ügyes és elhagyja a testet, hogy megkeresse azt a megvilágosult személyt, akit előző életéből ismer. Mivel néhány helyettes öntudat nagyon magas szintről származik, el tudja hagyni a testet. Miután felért hozzá, kifejezte kívánságát, miszerint művelni szeretné magát és gongot szeretne kölcsönözni. A megvilágosult személy ezt nagyon jónak találta, és segített a művelésében. A helyettes öntudat gongot kölcsönzött. Rendszerint ez a gong vezető energiát hordoz magában, és egy tömlőn keresztül áramlik. Néhány kölcsönzött energia formákban áramlik, és rendszerint természetfeletti képességet is hordoz magában.

Ilyenformán ez a személy talán egyben természetfeletti képességekkel is rendelkezhet. Mint ahogy korábban is említettem, ennek az embernek nagyon melege volt alvás közben. Mikor reggel felébredt, gongja volt. Bármit is megérintett, minden elektromos lett. Betegségeket tudott gyógyítani, és tudta, hogy megkapta a gongot. De honnan? Ez nem volt világos a számára. Úgy körülbelül tudta, hogy a kozmikus terekből jött, de hogy hogyan kapta meg, azt nem tudta. A helyettes öntudat nem mondta meg neki, mert a helyettes öntudat volt, aki művelte magát. Csak annyit tudott, hogy megkapta a gongot.

Azoknál, akik gongot kölcsönöznek, általában nincs korhatár. Elég sok fiatal van köztük, ezért jelentek meg egy pár évvel ezelőtt olyanok, akik húsz, harminc vagy negyven évesek voltak. Akadtak idősebbek is. A fiatalabbaknak még nehezebb magukon uralkodniuk. Azt látod, hogy rendszerint elég jó. Ha még nem rendelkezik nagy képességekkel a hétköznapi emberek társadalmában, akkor a gazdagságra és a hírnévre éhes szíve még nagyon gyenge. Ahogy kicsit többre képes, mint mások, könnyen megzavarja a gazdagság és a hírnév. Úgy gondolja, hogy még hosszú út áll előtte, mert fiatal, megerőlteti magát, harcol, hogy egy olyan célt érjen el, amit általában a hétköznapi emberek tűznek ki maguk elé. Ezért, ahogy megkapja a természetfeletti képességeket és néhány készséget, azokat csak eszközként használja fel a hétköznapi emberek társadalmában, hogy elérhesse általuk személyes céljait. Akkor nem működnek, és nem is szabad őket így használni. Minél többet használja, annál kevesebb lesz a gong. Végül nem is marad semmi. Több embernek esett le így a szintje. Ahogy látom, senki sem maradt közülük.

Mindkét eset, melyekről beszéltem, azokhoz az esetekhez tartozik, melyeknél viszonylag jó xinxinggel rendelkező emberek kapták meg a gongot. Ez a fajta gong nem gyakorlás által keletkezett, hanem a Megvilágosultaktól származik, ezért ez az energia önmagában véve is jó.

A futi

Talán sokan hallottak már közülünk a művelési körben a rókák, sárga menyétek, szellemek és kígyók általi megszállottságról. De mi ez tulajdonképpen? Egyesek azt mondják, hogy a gyakorlás különleges természetfeletti képességeket nyit fel, de valójában ez nem a különleges természetfeletti képességek felnyitása, mivel a különleges természetfeletti képességek tulajdonképpen az ember ösztönei. Az emberi társadalom fejlődése során az emberek egyre jobban ragaszkodtak ezen dimenziónk látható dolgaihoz, és egyre jobban függővé váltak modern eszközeinktől, ezért elkorcsosultak az emberek ösztönei, és végül teljesen eltűntek.

Ha valaki természetfeletti képességeket szeretne, ki kell művelnie azokat, és művelés által vissza kell térnie az eredetéhez, való énjéhez. Egy állatnak azonban nincsenek olyan bonyolult gondolatai, ezért kapcsolatban állnak a kozmikus tulajdonságokkal, veleszületett ösztönökkel rendelkeznek. Egyesek azt mondják, hogy az állatok művelni tudják magukat, és hogy a rókák nemesítik az elixírt, és hogy a kígyók és más állatok is tudják, hogyan műveljék magukat. Igazából azonban nem tudják, hogyan kell művelődni. Kezdetben egyáltalán fel sem fogják, mi a gyakorlás és a nem gyakorlás. Egyszerűen csak rendelkeznek ezekkel az ösztönökkel. Bizonyos feltételek mellett és bizonyos körülmények között lehet, hogy hatása van. Akkor képesek megkapni a gongot, és a természetfeletti képességek is felbukkanhatnak.

Ilyenformán képességekre tehet szert az állat. Korábban azt mondták, hogy ez az állat értelmessé vált és képességeket is kapott. A hétköznapi emberek szemében az állatok olyan félelmetesek, hogy könnyen irányítani tudják az embert. Azt mondom, hogy valójában nem félelmetesek, és semmik egy igaz gyakorló előtt. Habár ezer éve műveli magát, még egy kisujj nyomását sem bírja ki. Azt mondjuk, hogy az állatok rendelkeznek született ösztönökkel és rendelkezhetnek képességekkel is. Világegyetemünknek azonban van egy alapelve: az állatoknak nem szabad sikeresnek lenniük a művelésben. Ezért olvashattátok a régi könyvekben, hogy az állatok pár száz évenként kihalnak nagy katasztrófák vagy kis katasztrófák által. Egy bizonyos időn belül növekszik az állatok gongja, ezért kell őket megsemmisíteni, villámlás és hasonlók segítségével. Nem szabad művelniük magukat, mivel nem rendelkeznek emberi természettel; nem művelhetik magukat, mint az emberek, mert nincs emberi minőségük. Ha úgy művelik magukat sikeresen, hogy nem rendelkeznek emberi tulajdonságokkal, garantáltan démonokká válnak. Ezért nem szabad sikeresen művelniük magukat, és ezért pusztulnak el az Ég által. De ezt tudják is. Ahogy már említettem, az emberiség társadalma nagyon gyorsan süllyed lefelé, és sokan minden elképzelhető gaztettet elkövetnek. Nincs az emberiség társadalma veszélyben, ha már ilyen állapotban van?

Változásnak kell bekövetkeznie a csúcspont elérése után! Megállapítottuk, hogy amikor az emberi társadalom a történelem előtti idők különböző ciklusaiban megsemmisült, akkor az emberiség az erkölcs különösen romlott állapotában volt. Jelenleg az a dimenzió, amelyben az emberiség található, valamint sok más dimenzió is, mind különösen veszélyes helyzetben található. Ezen szint dimenzióinak helyzetére is ugyanez érvényes! Az ottani szellemek és állatok is gyorsan el akarnak szökni, és magasabb szintre akarnak jutni. Azt hiszik, hogy el tudnak menekülni a veszély elől, ha emelkedik a szintjük. De hogy lehetne ez ilyen könnyű? Aki művelni akarja magát, annak emberi testtel kell rendelkeznie. Ez az egyik oka annak, ami miatt a futi a csigong gyakorlókra tapad.

Néhányan azt gondolják: „Miért nem törődnek ezzel a Nagy Megvilágosult Lények és a magas szintű mesterek?” Világegyetemünknek létezik egy másik alapelve: ha saját magad törekedsz valamire vagy akarsz valamit, akkor senki sem hajlandó abba beleszólni. Azt tanítjuk neked, miképp járd az igaz utat, és egyben behatóan elmagyarázzuk a Fát is, hogy saját magad ismerd fel. Hogy tanulsz-e vagy sem, az végül is a te dolgod. A mester átvezet az ajtón, a művelés viszont tőled függ. Senki sem kényszerít vagy késztet a művelésre. Hogy műveled-e magad vagy sem, az a te dolgod. Más szóval, hogy melyik úton jársz, mi az, amit akarsz, és amit kapni akarsz, abba senki sem fog beleszólni. Csak azt tanácsolhatjuk az embereknek, hogy legyenek jók.

Ugyan látod, hogy egyesek csigongot gyakorolnak, valójában azonban a futi kapott meg mindent. Honnan jön a szellem vagy állat általi megszállottság? Hány csigong gyakorlónak van futi a teste mögött az egész országban? Ha megmondanám, sokan nem mernének többé gyakorolni. Számuk ijesztően sok! De miért alakult ki ez a helyzet? Ezek a dolgok bajt okoznak a hétköznapi emberek társadalmában. Hogyan válhatott ilyen komollyá a helyzet? Az emberek maguk okozták ezt, mivel elfajult az emberiség, és mindenütt démonok vannak. Főleg a hamis csigong mestereknek van futi a testén, és csigongjuk terjesztésénél csak ilyen dolgokat adnak tovább. Az emberiség történelmében soha nem volt megengedett az állatoknak, hogy megszállják az embereket. Ahogy ezt megtették, azonnal elpusztultak. Bárki is látta ezt, nem engedte meg. De mai társadalmunk egyes tagjai segítségért könyörögnek hozzájuk, akarják és imádják őket. Egyesek azt gondolják: „Nem ezt kértem!” Ugyan nem ezt kérted, de természetfeletti képességeket akartál. Adnának neked az igaz utak Megvilágosultjai természetfeletti képességeket? A törekvés a hétköznapi emberek ragaszkodása, és el kell távolítani. De akkor ki adhatja oda neked? Csak démonok és más dimenziók különböző állatai tudják odaadni. Ez nem ugyanaz, mintha pont a szellem vagy az állat általi megszállottságot kérted volna? Jönni fognak.

Hányan gyakorolják a csigongot őszinte gondolatokkal? A gyakorlásnál a dőre kell figyelni, jót kell cselekedni és könyörületesnek kell lenni; mindenütt és minden szituációban így kell viselkedni. Függetlenül attól, hogy parkokban vagy otthon gyakorolnak, hányan gondolkodnak így? Ki tudja, milyen csigongot gyakorolnak. A gyakorlatok végzése közben fecseg: „Áh! A menyem egyáltalán nem tisztel engem; miért ilyen rossz az anyósom!” Egyesek a munkahelytől a nagy állami ügyekig mindenről locsognak. Nincs olyan téma, amit meg ne említenének, sőt, fel is idegesítik magukat, ha valami nem illik a személyes elképzeléseikbe. Mit gondolsz, ez a gyakorlás? Ha valaki a karóállást gyakorolja, és remegnek a lábai a fáradtságtól, ennek ellenére nem marad nyugodt az agya: „Mostanában minden annyira drága, az árak emelkedtek, a munkahelyemen sem tudják odaadni a fizetéseket. Miért nem kapok természetfeletti képességeket gyakorlás közben? Ha természetfeletti képességeket kapnék, csigong mester válhatna belőlem és gazdag lehetnék, másokat kezelhetnék és pénzt kereshetnék vele.” Ha látja, hogy másnak már vannak természetfeletti képességei, még nyugtalanabb lesz. Eztán csak természetfeletti képességekre, égiszemre és gyógyításra törekszik. Gondolj bele: mennyire eltér ez a Zhen-Shan-Ren-től, a világegyetem tulajdonságaitól! Teljesen az ellentéte! Pontosabban kifejezve, a gonosz művelést űzi! De ezt tudatlanul teszi. Minél jobban így gondolkodik, annál rosszabbak lesznek a gondolatai, amiket kibocsát. Ez az ember nem kapja meg a Fát és nem tudja, hogy a dőre kell ügyelni. Azt gondolja, hogy a gongot csak úgy a csigong gyakorlásával meg lehet kapni, és hogy amit birtokolni akar, azt törekvéssel megszerezheti. Úgy gondolja, hogy ez így van.

Pontosan a rossz szándéka miatt vonzotta magához ezeket a helytelen dolgokat. De az állat látja: „Ez az ember a gyakorlás segítségével akar gazdag lenni; a másik híressé szeretne válni és természetfeletti képességeket akar. Nagyon jó, a teste nem romlott, és azok a dolgok, amiket magában hordoz elég jók. A gondolatai azonban tényleg nagyon rosszak, természetfeletti képességekre fáj a foga! Talán van egy mestere, de nem félek.” Az állat tudja, hogy ha az igaz utak mestere látja, hogy természetfeletti képességekre törekszik az ember, és minél jobban törekszik a természetfeletti képességekre, annál kevesebbet kap. Éppen ez az a ragaszkodás, amit el kell távolítania. Minél több ilyen gondolata van, annál kevesebb természetfeletti képességet kap, és annál kevésbé ismeri fel. Minél jobban törekszik rá, annál rosszabbak lesznek a gondolatai. Miután látja a mester, hogy ez az ember reménytelen, sóhajtva elhagyja, és nem törődik vele többé. Egyeseknek nincs is mesterük, és talán törődik majd velük egy éppen arra járó mester. Mert a különböző dimenziókban nagyon sok megvilágosult van, egy megvilágosult látja őt, ráemeli a tekintetét, és követi egy napon át, aztán látja, hogy nem elég jó, és elhagyja; másnap megint jön egy megvilágosult személy, és ő is elhagyja miután látja, hogy nem elég jó.

Az állat tudja, hogy azokat a dolgokat, amikre az ember törekszik, nem kapja meg a mesterétől, teljesen mindegy, hogy egy mesterről vagy egy átmeneti mesterről van szó. Az állat nem látja azokat a dimenziókat, ahol a Nagy Megvilágosult Lények vannak, ezért nem is fél, és kihasználja ezt a kibúvót. Világegyetemünknek van egy alapelve: ha valaki saját maga törekszik valamire és akar valamit, akkor normál körülmények között a többiek ebbe nem szólhatnak bele. Kihasználta ezt a kibúvót: „Ha akar valamit, megadom neki. Segítek neki, ez nem rossz dolog, vagy?” Az állat odaadja neki. Az elején még nem meri megszállni, először csak próbaképpen ad neki egy kis gongot. Egy napon hirtelen megkapta a gongot, amire régóta vágyott, és még gyógyítani is tud. Mivel látja, hogy minden sikerült, úgy fogja használni, mint egy zenemű nyitányát: „Akarja, hát rátapadok, így közvetlenebbül tudom majd ellátni gonggal. Nem akar talán égiszemet? Azt is odaadom neki.” Aztán megszállja.

Miközben törekvő elméje éppen ezekre a dolgokra gondol, felnyílik az égiszeme, és ki tud bocsátani energiát kisebb természetfeletti képességekkel. Izgatott lesz, és azt hiszi, hogy ezeket a dolgokat a törekvés és a gyakorlás által kapta meg, valójában azonban nem a gyakorlás által kapta meg. Azt gondolja, hogy képes átlátni az emberi testen, és látja, hol helyezkednek el a betegségek. Valójában azonban nincs nyitva az égiszeme, hanem az állat irányítja az agyát; az állat visszatükrözi az agyába, amit szemével lát, és ezért azt hiszi, hogy a saját égiszeme nyílt fel. „Át akarsz adni gongot? Tedd azt.” Ahogy kinyújtja a kezét, hogy átadja a gongot, minden állat kinyújtja a kis karmát a háta mögött. Ahogy kibocsátja a gongot, minden kis kígyó kinyújtja a nyelvét, és elkezdik nyaldosni a beteg testének azon részét, ahol a betegség vagy a daganat található. Ilyesmi elég sűrűn fordul elő, és ezek az emberek saját törekvésükkel vonzották magukhoz a futit.

Mivel ez a személy törekszik valamire – gazdag és híres akar lenni – rendelkezik szerzett természetfeletti képességekkel. Tud gyógyítani és lát az égiszemével, aminek nagyon örül. Az állat látja: „Csak nem gazdag akarsz lenni? Jó, gazdaggá teszlek.” Egy hétköznapi ember agyát egyszerű manipulálni. Nagyon sok embert rá tud venni, hogy jöjjenek hozzá kezeltetni magukat, és egyre többen jönnek. Miközben kezeli a betegségeket, egyben felbuzdítja az újságírókat, hogy reklámozzák őt. Irányítja az embereket, hogy ezt tegyék. Aki kezelésre jön, annak eleget kell fizetnie, különben hagyja, hogy továbbra is fejfájásban szenvedjen. Akárhogy is, nagyon sok pénzt kell fizetnie az embernek. Hírnevet és gazdagságot is kap, gazdag lett, híres lett és még csigong mester is vált belőle. Rendszerint ezek az emberek nem ügyelnek a xinxingjükre, és mindent ki mernek mondani. Az Ég áll az első helyen, ő pedig a másodikon. Azt meri mondani, hogy ő az emberi világba leereszkedett Xi Wangmu* vagy a Jáde császár*, sőt, azt is meri mondani, hogy ő Buddha. Mivel nem élte át a xinxing művelését, a gyakorlásnál természetfeletti képességekre törekszik. Következésképpen saját maga vonzotta magához az állatot.

Néhányan azt gondolják talán: „De mi ebben a rossz? Bőven elég pénzt keresni, gazdagnak lenni és hírnevet szerezni.” Nem is kevés ember gondolkodik így. Azt mondom nektek, valójában az állatoknak megvan a maguk szándéka. Nem adna neked semmit ok nélkül. Világegyetemünknek van egy alaptörvénye: veszteség nélkül nincs nyereség. Mit kap az állat? Nem éppen most beszéltem erről? Csak a tested kis esszenciáját akarja, hogy emberi testben művelhesse magát, ezért gyűjti az ember testének esszenciáját. Az emberi test esszenciájának azonban meghatározott mennyisége van, aki művelni szeretné magát, annak csak ez az egy adag jut. Ha hagyod, hogy elvegye az állat, akkor ne is gondolj többé a művelésre. Hogy művelhetnéd így magad? Semmid nem marad, és így egyáltalán nem tudod magad művelni. Egyesek talán azt mondják: „Nem is akarom magam művelni, csak gazdag akarok lenni; elég nekem, ha elegendő pénzem van, a többi nem érdekel!” Megmondom neked, most ugyan gazdag akarsz lenni, de ha elmagyarázom neked az alapelvet, nem fogsz többé így gondolkodni. Hogy miért? Ha előbb hagyja el a testedet, nem lesz semmi erő a végtagjaidban. Onnantól kezdve egész életeden át így maradsz, mert túl sok emberi esszenciát vett el tőled; ha később hagyja el a tested, csak vegetálni fogsz tudni, az életed hátra levő részét ágyban fogod tölteni, és csak lélegezni tudsz majd. Van pénzed, de el tudod költeni? Híres vagy ugyan, de ezt ki tudod élvezni? Ez nem szörnyű?

A mai csigong gyakorlóknál elég szembetűnő és gyakori is ez az eset. Nem csak a testre tapad rá, hanem megöli a fő lelket is, behatol az ember niwan palotájába* és ott marad. Kívülről úgy néz ki, mint egy ember, de valójában nem az. Manapság még ilyen is előfordul. Ez azért van, mert megváltoztak az emberiség morális értékei; ha valaki rosszat cselekszik, és ezt megmondod neki, nem hiszi el neked, hogy rosszat tesz. Azt hiszi, hogy a pénzkeresés, a pénzre való törekvés és a gazdagság az Ég szabálya és a Föld törvénye – azt hiszi, hogy mindez helyes. Ezért megsebez másokat és károkat okoz; minden elképzelhető gaztettet véghez visz azért, hogy pénzhez jusson, mindent meg mer tenni. Ha az állat nem veszít semmit, nem is kap semmit. Gondolod, hogy minden további nélkül ad neked valamit? A testedben lévő dolgok kellenek csak neki. Természetes, hogy akkor azt mondjuk, hogy az emberek saját maguk vonzották oda a problémákat, mert nem volt helyes a magatartásuk, és nem volt őszinte a szívük.

A Fálun Dáfát magyarázzuk el. Amíg iskolánk művelésében uralkodni tudsz a xinxingeden, semmi sem fog veled történni – egy igaz elme legyőz száz gonoszt. De ha nem tudsz uralkodni a xinxingeden, és erre meg arra törekszel, akkor biztos, hogy problémáid lesznek. Néhányan nem tudnak felhagyni azzal, amit korábban gyakoroltak. Azt mondjuk, hogy a gyakorlásnál csak egy művelési útra szabad koncentrálni, az igazi művelésnél csak egyre szabad koncentrálni. Habár néhány csigong mester még könyveket is ír, megmondom neked, hogy ezekben a könyvekben minden lehetséges megtalálható, ugyanazok a dolgok találhatóak meg benne, mint amiket gyakorol: kígyók, rókák és sárga menyétek. Ha elolvasod ezeket a könyveket, ilyen dolgok áramlanak ki a szavakból. Azt már megmondtam, hogy a hamis csigong mesterek száma sokkal nagyobb, mint az igaz csigong mestereké, és nem vagy képes megkülönböztetni őket. Ezért kell magatokon feltétlenül uralkodni. Nem követelem meg tőletek, hogy mindenképpen a Fálun Dáfát műveljétek. Olyan iskolát művelhetsz, amilyet csak akarsz. Régebben létezett egy ilyen mondás: „Inkább ezer évig ne kapja meg az ember az igaz tanításokat, minthogy egyetlen napig a vad róka Dhyánáját művelje.” Ezért kell magadon uralkodnod és tényleg az igaz tanításokat művelned. Ne keverd bele ezt semmilyen más dologba a művelésnél, még csak gondolatokat sem szabad hozzátenned. Egyeseknél már eldeformálódott a Fálun. Hogy miért? Azt állítják, hogy nem gyakorolnak semmilyen más csigongot. De ahogy gyakorol, a gondolatai hozzácsatolják a korábbi gyakorlatok dolgait. Nem keveredtek akkor össze? Ennyit a futi kérdéséről.

A kozmikus nyelv

Mi az a kozmikus nyelv? Azt jelenti, hogy az ember hirtelen furcsa nyelven kezd el beszélni, dilidulu, dilidulu, saját maga sem érti, mit beszél. Azok az emberek, akik a gondolatolvasás természetfeletti képességével rendelkeznek, körülbelül megértik, de pontosan ők sem tudják megmondani, hogy miről beszél. Sőt, néhányan több különböző nyelvet is beszélnek. Többen nagy dolognak tartják, és azt hiszik, hogy képesség vagy természetfeletti képesség. Ez nem természetfeletti képesség, és nem is a művelő képessége; nem tükrözi az egyén szintjét. De akkor mi ez? A gondolataidat egy idegen intelligens lény irányítja. Talán továbbra is nagyszerűnek tartod és örülsz is neki, de minél jobban örülsz, annál jobban irányít. Hogy hagyhatod, hogy művelőként irányítson? Ezenkívül nagyon alacsony szintről jön, ezért igaz művelőként nem szabad ilyen problémákat okozni saját magunknak.

Minden anyag szellemeként az emberi lények a legértékesebbek. Hogy hagyhatod, hogy ilyen dolgok irányítsanak? Milyen szomorú, hogy megtagadod a saját testedet! Néhány ezek közül a dolgok közül az emberi testre tapad; néhány ugyan nem tapad rá, de betart egy bizonyos távolságot. Viszont így is manipulálnak és irányítanak. Ha beszélni akarsz, beszélni hagy, dilidulu. Tovább lehet adni a nyelvet egy másik személynek, ha az meg akarja tanulni. Ha elég bátor hozzá, akkor ő is beszélheti [ezt a nyelvet]. A tény az, hogy csoportostul jelennek meg. Ha beszélni akarsz, akkor rád tapad egy és beszéltet.

Miért fordulhat elő ilyesmi? Mint ahogy korábban is megmondtam, a szintjüket szeretnék emelni, de a másik oldalon nincs lehetőség a szenvedésre, és így nem tudja magát művelni és emelni. Ezért kitaláltak egy módszert: segíteni akarnak az embereken, jót akarnak tenni, de nem tudják, hogyan. Csak annyit tudnak, hogy az általuk kibocsátott energia egy bizonyos hatással van a betegre, és hogy rövid ideig meg tudja szüntetni a fájdalmakat. Teljesen azonban nem tudja őket meggyógyítani. Azt is tudják, hogy ennek akkor van hatása, ha az emberi száj által bocsátja ki. Ez így van. Egyesek égi nyelvnek nevezik, mások Buddha nyelvnek, ez Buddha megrágalmazása. Azt mondom, ez egyszerűen ostobaság!

Köztudott, hogy egy Buddha nem olyan könnyen nyitja ki a száját. Ha a dimenziónkban kinyitná a száját és beszélne, földrengést is okozhatna az emberiség számára – hogyan lenne ez lehetséges?! Ilyen mennydörgő hang. Egyesek azt mondják: „Az égiszemem látta Buddhát, ahogy beszélt hozzám.” Nem beszélt hozzád. Néhányan látni vélték a Fá testemet. Ő sem beszélt hozzád. Annak a gondolatnak, amit kibocsát, van egy térbeli hangzása, úgy hangzik, mintha beszélt volna hozzád. Rendszerint tud beszélni a saját dimenziójában, de mire a hang ideér, nem hallható már olyan tisztán, mivel a két dimenzió időterének fogalma nem azonos. Egy régi időegység (a shichen*) az oldalunkon lévő térben két órának felel meg. De a másik nagy térben egy régi időegység egy évet jelent neki, tehát időnk lassabban telik, mint máshol.

Régebben így szólt a mondás: „Az Égben egy nap, a Földön ezer év”, ez azokra a világokra vonatkozik, amikben az idő és a tér fogalma nem létezik, vagyis azokra a világokra, amelyekben a Nagy Megvilágosult Lények találhatóak, pl. Szúkávati világ, Fajansz világ, Fálun világ, Lótusz világ, stb. Ezekre a világokra vonatkozik. Minden nagyobb térben gyorsabban telik az idő. Ha betudod fogadni a hangot, akkor hallasz beszélni valakit. Egyesek hallanak az égifülükkel – ha az égifüled kinyílt és hallod őt beszélni, ez akkor sem elég tiszta. Minden, amit hallasz olyan, mint a madárcsicsergés, mint mikor a lemezjátszó gyorsabban fut; nem lehet semmit sem érteni belőle. Természetesen néhány ember képes zenét vagy beszédet hallani, [ehhez] viszont egy hordozóként működő természetfeletti képességnek át kell hidalnia az időbeli eltérést. Ekkor a hang eléri a füled, és így tisztán hallhatod. Ez így van. Egyesek azt állítják, hogy ez Buddha nyelve, de ez egyáltalán nem az.

Ha két Nagy Megvilásogult Lény találkozik, egymásra mosolyognak és máris megértik egymást, mert ez a hang nélküli gondolatátvitel egyik fajtája. Annak, amit befogadsz, van egy térbeli csengése. Abban a pillanatban, ahogy egymásra mosolyognak, már ki is cserélték a véleményüket. Nem csak ezt a formát használják, néha más módszereket is alkalmaznak. Mint tudjátok, a tantrizmusban a tibeti lámák kézmozdulatokat végeznek, de kérdezd csak meg egyszer a lámát, mik is azok a kézmozdulatok? Azt fogja mondani, hogy ez a legmagasabb jóga. Mire jók ezek pontosabban? Azt ő sem tudja. Igazság szerint ez a Nagy Megvilágosult Lények nyelve. Ha sokan vannak jelen, a nagy kézmozdulatokat végzi; nagyon szépek a különböző nagy kézmozdulatok. Ha kevesebben vannak jelen, akkor a kisebb kézmozdulatokat mutatja be különböző formákban; nagyon bonyolultak és nagyon tartalmasak, mert ezek nyelvek. Korábban mennyei titkoknak számítottak, most viszont mindegyiket feltártuk. A Tibetben alkalmazottak csupán olyan mozdulatok, amelyek csak az ottani gyakorlóknak valók, rendszerezve vannak és össze vannak foglalva. Ez csak a gyakorláshoz való nyelv, és csak a gyakorlás egyes formáira vonatkozik. Az igazi kézmozdulatok elég kifinomultak.

Mit adott a Tanár a tanítványoknak?

Mikor egyesek látnak, megfogják a kezemet és nem engedik el. Ha mások látják, hogy megrázzák a kezem, akkor ők is megrázzák a kezem. Tudom, mire gondolnak. Egyesek meg akarják fogni a Tanár kezét és örülnek neki; mások bizonyos információkat szeretnének kapni, és nem engedik el a kezem. Megmondtuk nektek, hogy az igazi művelés az egyéni ügyed, itt nem a gyógyításról és az egészségmegőrzésről van szó, és arról sem, hogy adjunk neked egy kis információt, vagy hogy eltávolítsuk a betegségeidet – nem erről beszélünk. A betegségeidet közvetlenül én távolítom el. A gyakorló helyeken a Fá testem távolítja el, a könyv olvasásánál és tanulmányozásánál pedig szintén a Fá testem távolítja el azokat. Azt hiszed, hogy attól növekszik a gongod, hogy megérintetted a kezemet? Ez nem vicc?

A gong az egyén xinxingjétől függ. Ha nem műveled magad őszintén, akkor nem növekedhet a gongod sem, mert a xinxingnek megvan a maga színvonala. Ha növekszik a gongod, akkor a magas szinten lévők látják, hogy miután eltávolodott a ragaszkodásod – ez az anyag – a mérték a fejed fölé nő. Egyúttal ez a mérték egy gong oszlop formájában jelenik meg. Amilyen magas a mérték, olyan magas a gong oszlop; ez megmutatja a gongodat, amit saját magad műveltél ki, és egyben megmutatja a xinxinged magasságát is. Attól függetlenül, hogy ki és mennyit adott neked, semmi sem maradhat meg belőle, minden leesik. Hagyhatom, hogy azonnal elérd a „három virág összegyűlik a fej felett” szintjét, de ahogy kilépsz az ajtón, azonnal leesik a gongod, mert ez nem a tiéd, és nem te művelted ki. Nem maradhat ott, mert a xinxinged nem olyan magas szintű, senki sem ültethet rá neked semmit, a művelés teljes mértékben csak tőled függ, ahol is a saját szívedet műveled. Csak akkor tudod magad magasabb szintre emelni, ha rendíthetetlenül emeled a gongodat és saját magad, és ha a kozmikus tulajdonságokhoz igazítod magad. Egyesek odajönnek hozzám és autogramot akarnak tőlem, ezt nem nagyon szeretem. Néhányan azt mondják, hogy a Tanár autogramot adott nekik, dicsekedni akarnak vele vagy információkat akarnak a Tanártól, hogy azok megvédjék őket. Ez nem megint ragaszkodás? A művelés saját magadtól függ, miért beszélsz még mindig információkról? A magas szintű művelésnél még tudsz ilyesmiről beszélni? Ez mi akar lenni? Ezekről csak a gyógyításnál és az egészségmegőrzésnél beszélünk.

Különösen mikroszkopikus szintről nézve a gong, amit kifejlesztettél – vagy ennek a gongnak minden mikroszkopikus részecskéje – pontosan úgy néz ki, mint te. Miután elérted a világontúli Fát, már a Buddha test művelésében vagy. Minden egyes gongnak Buddha formája van. Nagyon szép, ahogyan a lótuszvirágon ül, és minden kis részecske ugyanilyen. Az állatok gongjai azonban olyanok, mint a kis rókák és a kis kígyók. A rendkívül mikroszkopikus szinten minden részecske ilyen. Léteznek még az úgynevezett „információk”*. Néhányan teát kevergetnek és megkérnek, hogy idd meg, mivel szerintük ez a gong. A hétköznapi emberek csak átmenetileg szeretnének megszabadulni a fájdalmaktól, és a betegségeket szeretnék csak eltolni. Egy hétköznapi ember hétköznapi ember marad – hogy hogyan teszi tönkre a testét, azzal nem törődünk. Gyakorlók vagytok, ezért magyarázom el nektek ezeket a dolgokat. Mostantól kezdve semmi esetre sem tehettek ilyesmit. Soha ne kérjétek az úgynevezett „információkat”, ezt meg azt: semmi esetre se fogadjatok be ilyen dolgokat. Egyes csigong mesterek azt mondják: „Kibocsátom nektek az »információkat«, és ti fogadjátok őket az egész világon.” De mit fogadnak? Megmondom nektek: ennek nincs valami nagy hatása. Feltéve, hogy valami jó dolog, akkor is csak a gyógyításra és az egészségmegőrzésre lenne. Művelőként saját magunk műveljük ki a gongot. Az úgynevezett „információ gong”, amit mások leadnak, nem tudja megemelni a szintet, hanem csak a hétköznapi emberek betegségeit tudja eltávolítani. A szívnek feltétlenül őszintének kell lennie, nem művelheti magát valaki más helyetted. Csak akkor tudod emelni a szinted, ha tényleg műveled magad.

Akkor mit adok nektek? Mint tudjátok, sokan közülünk még nem gyakoroltak azelőtt, és testük betegséget hordoz magában; és sokan ugyan évekig gyakoroltak, de még mindig a csí szintjén találhatóak, és nincs is gongjuk. Természetesen mások úgy gyógyítottak embereket, hogy nem is tudták, hogyan tették ezt. Amikor a futi kérdéséről beszéltem, el is távolítottam a futit azoknak a testéből, akik tényleg a Dáfát művelik, minden kívül és belül lévő rossz dolgot teljesen eltávolítottam a testedből, függetlenül attól, hogy mik voltak azok. Akik önképzés által művelik magukat és olvassák ezt a Dáfát, azoknak a teste meg fog tisztulni. Ezenkívül az otthonodban lévő környezetet is meg kell tisztítani. Azokat az oltárokat, melyeken régen a rókához vagy a sárga menyéthez imádkoztál: dobd el őket gyorsan, mindent ki kell tisztítani. Mivel művelni szeretnéd magad, ezért fel tudjuk tárni a legmegfelelőbb kaput, és elintézzük számodra ezeket a dolgokat. De ez csak azokra korlátozódik, akik tényleg művelik magukat. Természetes, hogy néhányan nem akarják magukat művelni és ebben a pillanatban nem értik. Velük nem törődhetünk, mi csak azokkal törődünk, akik tényleg művelni akarják magukat.

Létezik még egy fajta ember: korábban azt mondták, hogy futi van a testén, érezte saját maga is. Miután eltávolították neki, nem tudta feladni az aggályait, úgy érezte, mintha még mindig fennállna ez az állapot – azt hitte, hogy még mindig ott van. Ez már ragaszkodás, amit gyanúnak neveznek. Ha nem vigyáz eléggé, akkor ez ahhoz is vezethet, hogy megint magához vonzza. Saját magadnak kell ezt a ragaszkodást levetned, mivel a futi már nincs ott. Egyeseknek már a korábbi tanfolyamon elintéztük ezt a kérdést. Már elintéztem, és minden futit eltávolítottam.

A Tao iskolában az alacsony szintű gyakorlásnál le kell fektetni egy bizonyos alapot – kialakul az égikör, az elixír mező és más dolgokat is ki kell még alakítani. Nálunk megkapod a Fálunt, az energia mechanizmusokat és a műveléshez tartozó minden mechanizmust – több mint tízezret. Mindezt meg kell kapnod, mintha elvetnénk beléd a magokat. Miután eltávolodtak a betegségeid, mindent megkapsz, amit meg kell kapnod; mindent beléd ültetünk, amit meg kell kapnod. Csak így tudod magad sikeresen művelni iskolánkban. Különben, ha nem kapnál semmit, ez csupán gyógyítás és egészségmegőrzés lenne. Egyértelműbben kifejezve, egyesek nem ügyelnek a xinxingjükre, és ez még csak tornagyakorlatnak sem elég.

Az igazi művelésben felelősséget kell vállalnunk érted. Azok is megkaphatják ezeket a dolgokat, akik önképzéssel művelik magukat, de igaz művelőnek kell lenniük – mindezt csak az igaz művelőknek adjuk. Azt mondtam, tanítványként kell vezesselek. Ezenkívül behatóan kell tanulnod a magas szintű Fát, hogy tudd, hogyan műveld magad; mind az öt gyakorlatot egyszerre kell megtanulnod. A jövőben elég magas szintet fogsz elérni, olyan magasat, hogy el sem tudod képzelni; nem lesz probléma elérni a zhengguot. Ezt a Fát különböző szintekkel összekapcsolva magyarázom el; amíg műveled magad, később észreveszed majd a különböző szintek művelésében, hogy a Fá mindig vezető hatással van rád.

Művelőként megváltozik az életed, a Fá testem újrarendezi. Hogyan rendezi újjá? Mennyi éve van még hátra egyeseknek? Ezt ők maguk sem tudják; egyesek talán egy év után vagy egy fél év után súlyos betegek lesznek, a betegség talán évekig is elhúzódhat; egyesek talán szélütést kapnak vagy más betegséget, és egyáltalán nem tudnak megmozdulni. Hogyan művelheted magad további életedben? Mindezt meg kell tisztítanunk neked, hogy ne történhessen ilyesmi. De egy valamit megmondanék előre: ezt csak egy igaz művelőnek tehetjük meg, nem szabad csak úgy a hétköznapi embereknek adni, az rossz cselekedetnek számítana. A hétköznapi emberek számára a születésnek, az öregedésnek, a betegségeknek és a halálnak mind megvan az eleve elrendelt kapcsolata, és ezt nem szabad tetszés szerint megzavarni.

A művelőket tartjuk a legértékesebbeknek, ezért segíthetünk az igaz művelőkön. Hogyan segíthetünk? Ha egy mester sok belső értékkel és erénnyel rendelkezik, tehát a mester művelési ereje magas, akkor el tudja távolítani a karmádat. Egy magas gonggal rendelkező mester sokat el tud neked távolítani, míg egy alacsony gonggal rendelkező mester csak keveset. Vegyünk egy példát: a karma minden fajtája összegyűlik a jövőbeli életedből, ennek egy részét vagy a felét eltávolítjuk. A megmaradt részt még mindig nem tudod legyőzni, mert olyan nagy, mint egy hegy. Mit lehet tenni? Ha a jövőben eléred a Taót, ez nagyon sok embernek kedvez majd, és így sok ember fog egy kis részt elviselni neked. Természetesen ez nekik nem jelent semmit. A művelés során sok élőlényt fejlesztesz ki, valamint a fő öntudatodon és a helyettes öntudataidon kívül még nagyon sok „te” létezik, akik szintén elviselnek számodra egy részt. A nehézségek legyűrésének folyamatában szinte semmi sem marad belőle. Ugyan azt mondtuk, hogy szinte nem maradt semmi belőle, de ez még mindig elég sok, és még mindig nem bírod legyűrni. Mit lehet ilyenkor tenni? Megszámlálhatatlan kis részre lesz felosztva, és művelésed különböző szintjeire lesz lefektetve, hogy emelhesd a xinxingedet, hogy átváltoztathasd a karmádat, és hogy növelhesd a gongodat.

Emellett nem egy egyszerű dolog, ha az ember művelni akarja magát. Azt mondtam, hogy ez egy komoly dolog, és túlmegy a hétköznapi emberek szintjén; nehezebb, mint bármi más a hétköznapi emberek között. Ez nem magasabb rendű? Ezért a veled szemben felállított elvárások magasabbak, mint a hétköznapi emberekkel szembeniek, bármilyen ügyről is legyen szó. Mi, emberek rendelkezünk fő lélekkel, és a fő lélek halhatatlan. Ha a tudat halhatatlan, gondolj bele: a fő lelked nem követett el rossz dolgokat előző életeid során? Nagyon valószínű, hogy elkövetett. Olyan dolgokat követhettél el, mint gyilkolás vagy [esetleg] tartoztál valakinek, zaklattál vagy megbántottál másokat. Ha ez igaz, akkor miközben itt műveled magad, tisztán látnak odaát. Ha valamit a gyógyításért és az egészség megőrzéséért teszel, nem törődnek veled, mert tudják, hogy csak későbbre tolod el. Ha nem most fizeted vissza, később fogod visszafizetni, és a jövőben még többet fogsz visszafizetni. Ezért nem törődnek vele, ha nem most törlesztesz.

Ha azt mondod, hogy művelni akarod magad, akkor nem hagy téged: „Művelni akarod magad, és el fogsz menni. Ha növekszik a gongod, nem tudlak többé elérni és megfogni.” Nem hagyják, hogy ez bekövetkezzen, és mindent megtesznek azért, hogy távol tartsanak a műveléstől. Különböző módszereket vetnek be, hogy zavarjanak, sőt, azért jönnek majd, hogy megöljenek. Természetesen nem vágják le a fejed a meditáció közben. Ez lehetetlen, mert ennek a hétköznapi emberek társadalmi helyzetének megfelelően kell történnie. Talán elüt egy autó, ahogy kilépsz az ajtón vagy leesel egy épületről vagy más veszély leselkedik rád. Ilyesmi előfordulhat, és ez elég veszélyes. Az igazi művelés nem olyan könnyű, mint amilyennek képzeled. Gondolod, hogy ha művelni akarod magad, máris sikerül? Ha művelni akarod magad, azonnal veszélybe kerülsz, és azonnal belekeveredhetsz ilyen problémákba. Nagyon sok csigong mester nem meri elmagyarázni a művelési utat magasabb szinteken, és nem meri az embereket hozzá vezetni. Hogy miért? Éppen azért, mert képtelen ezzel a problémával törődni – nem tud megvédeni.

Régebben nagyon sokan tanították a Taót, de csak egyetlen egy tanítványt tudtak tanítani, és csak egy tanítványt tudtak megvédeni. Viszont nagy arányokban nem vállalják a hétköznapi emberek. De mi már megmondtuk nektek, hogy ezt meg tudom tenni, mert megszámlálhatatlan Fá testtel bírok, amik rendkívül nagy isteni erőkkel és a Fá erőmmel rendelkeznek. Nagyon nagy isteni erőket és nagyon erős Fá erőt tudnak kibocsátani. Amit ma teszünk, az nem olyan egyszerű, mint amilyen felületesen nézve tűnik, és nem is egy hirtelen szeszély folyamán határoztam el, hogy kilépek a nyilvánosság elé. Annyit megmondhatok, hogy nagyon sok megvilágosult kíséri figyelemmel ezt a folyamatot, és ez az utolsó alkalom arra, hogy a végső-Dharma korában az igaz Fát terjesztjük. Amit most teszünk, annak nem szabad téves irányba mennie. Ha tényleg a helyes úton műveled magad, akkor senki sem mer veled azt tenni, amit akar. Ezenkívül a Fá testem védelme alatt állsz, és így nem kerülhetsz veszélybe.

A tartozást ki kell egyenlíteni, ezért történhetnek veszélyes dolgok a művelés során. De ha elő is fordulnak ilyen dolgok, akkor nem fogsz félni, és nem fog nálad semmi igazán veszélyes dolog előfordulni. Elmesélek nektek néhány példát. Amikor Pekingben tanfolyamot tartottam, egy ottani tanítvány átvágott a biciklijével az utcán, a kanyarban jött egy luxusautó, és elütötte a tanítványunkat. Ez a tanítvány egy ötven év feletti hölgy volt. Az autó hirtelen ütötte el, és tényleg nagyon durván nekiütődött a feje az autó tetejének. Ebben a pillanatban a lábfeje még a biciklin volt, és a feje nekiütődött, de nem érzett semmilyen fájdalmat. Nemcsak, hogy nem érzett semmilyen fájdalmat, de még nem is vérzett, és nem is dagadt be sehol. A vezető halálra ijedt, és sietve kiugrott a kocsiból, majd megkérdezte: „Megsérültél, vigyelek kórházba?” Erre ő: „Semmi sem történt.” Természetesen ennek a tanítványnak nagyon magas xinxingje volt, és nem akarta bajba sodorni a vezetőt. Ugyan azt mondta, hogy nem történt semmi, de az autón az összeütközés következtében egy nagy horpadás keletkezett.

Ez mind azért történt így, hogy elvegyék az életét, de nem kerül nagy veszélybe. Amikor legutóbb a Jilin Egyetemen tanfolyamot adtunk, egy tanítvány kiment a Jilin Egyetem főbejáratánál biciklijét tolva. Pont, amikor az út közepéhez ért, hirtelen beszorította két autó, de ennek ellenére egyáltalán nem félt. Ha ilyen helyzetbe kerülünk, rendszerint nem félünk. Abban a pillanatban megálltak az autók, és semmi sem történt.

Pekingben is volt egy hasonló eset. Télen elég korán lesz sötét, és az emberek is elég korán vonulnak nyugovóra. Az utcákon egy lélek sem volt, és nagyon nyugodt volt minden. Egy tanítvány éppen sietett haza, és előtte ment egy terepjáró autó, ami hirtelen lefékezett. Nem vette észre, és lehajtott fejjel tekerte tovább a biciklijét. De hirtelen elkezdett a terepjáró hátrafelé menni, teljes sebességgel hátrafelé. Már ennek a két erőnek az összeütközése is elég ahhoz, hogy egy élet kimúljon. Az ütközés előtti pillanatban azonban egy erő visszahúzta a biciklistát egy fél méterrel, és a terepjáró élesen fékezett, majd megállt a biciklista előtt. Valószínűleg észrevette a vezető, hogy van valaki a háta mögött. Ebben a pillanatban ez a tanítvány sem félt, rendszerint ilyen szituációban nem fél az ember, talán utána fél. Azt gondolta először: „Ó, ki húzott vissza az előbb, meg kell neki köszönnöm.” Megfordult, hogy köszönetet mondjon, de senkit sem látott az utcán, minden csendes volt. Aztán vált világossá neki: „A Tanár volt az, aki megvédett!”

Egy további történet Changchunból. Egy tanítvány lakása mellett építkezés folyt. Manapság nagyon magasra építik a házakat. Az állványzatok mind öt centiméter vastagok és négy méter hosszúak voltak. Amikor a tanítvány kilépett a lakásából, nem messze tőle leesett egy acélcső az emeletes házról, közvetlenül a fejét célozva. Az emberek meg sem tudtak mozdulni az ijedségtől. Azt mondta: „Ki veregetett meg?” Azt hitte, hogy valaki megveregette a fejét. Ebben a pillanatban, ahogy megfordult, egy nagy forgó Fálunt látott a feje fölött. Az acélcső a feje mellett siklott le, és a földbe fúródott. Ha belefúródott volna a testébe – gondolj bele – a nehéz súlya miatt úgy keresztülfúrta volna a testét, mint egy sasliknyársat. Nagyon veszélyes!

Nagyon sok hasonló [ilyen] eset történik, megszámlálhatatlanul sok. De eddig nem állt fenn veszély. Ez nem érint feltétlenül mindenkit, csak néhányan kerülnek ilyen helyzetbe. Függetlenül attól, hogy átélsz-e ilyesmit vagy sem, garantálom, hogy nem leszel veszélyben – ezt garantálhatom. Egyes tanítványok nem a xinxing elvárásainak megfelelően cselekszenek, hanem csak a mozdulatokat gyakorolják, és nem művelik a xinxingjüket. Őket nem lehet a gyakorlók közé sorolni.

Ha arról beszélünk, hogy mit is ad a Tanár: éppen ezeket a dolgokat adom nektek. A Fá testem addig védelmez, amíg meg nem tudod védeni saját magad, addigra már kijöttél a világi Fá műveléséből, és elérted a Taót. De igaz művelőnek kell tekintened magad, csak akkor tehetjük ezt meg neked. Egy ember a könyvvel a kezében sétált az utcán, és közben hangosan kiabálta: „Li Tanár védelme alatt nem félek, hogy elüt egy autó.” Ezzel aláaknázza a Dáfát, és az ilyen emberek nem kapnak védelmet. Az igaz tanítványok nem így viselkednek.

Az energia mező

Miközben gyakorlunk, egy mező vesz körül minket. Milyen mező? Egyesek csí mezőnek, mágneses mezőnek vagy elektromos mezőnek nevezik. A tény az, hogy teljesen mindegy, hogyan nevezed ezt a mezőt, mivel a térben található anyag rendkívül tartalmas. A világegyetemünk dimenzióit felépítő anyagok majdnem mindegyike megtalálható ebben a gongban. Az elég találó, ha energia mezőnek nevezzük, ezért nevezzük rendszerint energia mezőnek.

Hogy milyen hatása van ennek a mezőnek? Mint tudjátok, a Fát művelő gyakorlók a következőket tapasztalhatják: mivel igaz utat művelünk, amely könyörületes, és hasonul a Zhen-Shan-Ren kozmikus tulajdonságokhoz, ezért úgy érzik a tanítványok, akik ebben a térben tartózkodnak, hogy egyáltalán nincsenek rossz gondolataik. Továbbá azok a tanítványok, akik itt ülnek, még a dohányzásra sem gondolnak. Egy nyugalommal és békével teli légkört érzékelnek, és jól érzik magukat. Ez annak az energiának a hatása, ami a mezőnek a területén található, és azoknál gyűlik össze, akik az igaz utakat művelik. Később, a tanfolyam után sokunknak lesz gongja. Tényleg keletkezik majd gong, mert az igaz utak műveléseinek dolgait adtam át neked, és te is xinxinged mértékének megfelelően cselekszel majd. Miközben állandóan gyakorolsz, és a xinxinggel szemben felállított követelményeink szerint műveled magad, az energiád lassanként erősebb lesz.

Az önmegváltásról beszélünk és más emberek megváltásáról, valamint minden lény egyetemes megváltásáról. A Fálun az önmegváltásra szolgál, ha befelé forog; mások megváltására, ha kifelé forog. Ha kifelé forog, akkor energiát ad le, ami kedvez másoknak, így az energia meződ hatókörében található minden embernek kedvezel, és [ettől] nagyon jól érezhetik magukat. Teljesen mindegy, hogy az utcán mész, a munkahelyeden vagy otthon vagy, mindenhol jelen van ez a hatás. Talán akaratlanul rendbe is hozhatod azoknak a testét, akik meződ területén tartózkodnak, mert ez a mező minden helytelen állapotot kijavít. Az ember testének nem szabadna betegnek lennie, és ha a testben betegség van, akkor az egy helytelen állapot. Pontosan ezt az állapotot javítja ki. Ha egy ember rossz gondolataival valami helytelenre gondol, akkor a meződ erős hatóerejétől ezek a gondolatok még meg is változhatnak; talán ebben a pillanatban nem is gondol semmi rosszra. Lehet, hogy valaki éppen szidni akar valakit, egyszer csak megváltozik a gondolata, és nem akar többé szidni senkit sem. Csak az igaz utak művelésénél van az energia mezőnek ilyen hatása. Ezért létezett korábban a buddhizmusban egy mondat, ami így hangzik: „Buddha fénye mindenhol ragyog, az illem és a tisztesség mindent harmonizál.”

Hogyan terjesszék a Fálun Dáfá tanulók a művelési utat?

A tanfolyam után sok gyakorló nagyon jónak találja a művelési utat, és át akarják adni családtagjaiknak és barátaiknak. Továbbadhatod bárkinek. De egyet kihangsúlyoznánk: annyi dolgot adtunk nektek, amit nem lehet pénzzel vagy arannyal felbecsülni. Miért adtuk nektek oda ezeket? A művelésedhez és csak a műveléshez lehet ilyen dolgokat adni. Ez azt jelenti, hogy ha később a művelési utat terjesztitek, nem használhatjátok ezeket a dolgokat a hírnév és a gazdagság elérésére. Ezért nem tarthatsz tanfolyamokat és szedhetsz be díjat, ahogyan én. Mivel könyveket és anyagokat kell nyomtatnunk, és mindenhol terjesztenünk kell a művelési utat, fedeznünk kell a költségeket. Díjaink így is a legkedvezőbbek az egész országban, de mi adjuk a legtöbbet. Az embereket tényleg magas szintre vezetjük, ezt magatok is tapasztalhattátok. Ha a jövőben Fálun Dáfá tanítványként továbbadod a művelési utat, két feltételünk van veled szemben:

Az első feltétel az, hogy nem szedhetsz illetéket. Annyi dolgot adtunk neked – nem azért, hogy gazdag legyél, és hogy hírnévre törekedj, hanem azért, hogy megváltsunk és a művelésre ösztönözzünk. Ha illetékeket szedsz be, a Fá testem mindent visszavesz tőled, és akkor nem is vagy Fálun Dáfá tanítvány többé, és amit továbbadsz, az nem is a Fálun Dáfá. Ha továbbadjátok a művelési utat, ne törekedjetek gazdagságra és hírnévre, hanem díjmentesen adjátok át másoknak. Minden tanítványunk így viselkedik az egész országban, minden körzet asszisztense példamutatóan viselkedik. Ha meg akarod tanulni művelési utunkat, akkor gyere, amíg tanulni szeretnéd. Felelősek vagyunk érted, és egyetlen fillért sem fogunk kérni tőled.

A második feltétel az, hogy ne keverj semmilyen személyes dolgot a Dáfába. Azaz: a művelési út terjesztésénél teljesen mindegy, hogy kinyílt-e az égiszemed, hogy láttál-e valamit, vagy hogy rendelkezel-e valamilyen természetfeletti képességgel – nem magyarázhatod el a Fálun Dáfánkat azzal, amit láttál. Az a kis dolog, amit egy másik szinten láttál, nagyon messze van annak a Fának a tartalmától, amit elmagyaráztunk. Ezért, ha majd később terjeszted a művelési utat, akkor feltétlenül ügyelned kell erre, mert csak így lehet biztosítani, hogy Fálun Dáfánk eredeti dolgai változatlanok maradnak.

Emellett az sem megengedett, hogy a művelési utat az én módszeremmel terjesszétek, és az sem megengedett, hogy nagy előadás formájában – ahogy azt én teszem – magyarázd el a Fát, mert te nem vagy képes elmagyarázni a Fát. Ez azért van így, mert amit elmagyarázok, annak nagyon mély értelme van, és magas szintű dolgokkal egybekötve magyarázom el. Különböző szinteken műveled magad. Ha később, az előrehaladásod után visszahallgatod a felvételeket, akkor folyamatosan emelkedni fogsz. Ha újra meg újra meghallgatod, akkor mindig újabb és újabb felismeréseket teszel, és sikereid lesznek, ez az olvasásra még jobban érvényes. Szavaim nagyon magas és mély értelmű dolgokkal vannak összeköttetésben, ezért nem tudod a Fát elmagyarázni. Nem megengedett, hogy a szavaimat sajátodnak tekintsd, különben az a Fá lopásának számít. Csak az eredeti szavaimmal magyarázhatsz, hozzá téve: „ahogy a Tanár magyarázta” vagy „ahogy az a könyvben áll”. Csak így magyarázható el. Hogy miért? Mert csak akkor van jelen a Dáfá ereje, ha így mondod. Azokat a dolgokat, amiket tudsz, nem adhatod Fálun Dáfáként tovább, mert különben az, amit továbbadsz, nem a Fálun Dáfá. Ez olyan, mintha aláásnád a Fálun Dáfát. Ha véleményed szerint magyarázol, és a gondolataidat magyarázod el, az nem a Fá, és nem is menthet meg embereket, és nem is lehet hatása. Ezért senki sem tudja elmagyarázni a Fát.

A művelési út terjesztésének módszere az, hogy lejátsszátok a kazettákat és a videókat a tanítványoknak a gyakorlóhelyeken vagy a terjesztés helyszínén, és utána az asszisztensek megtanítják a gyakorlatokat. Megbeszélés keretében eszmét cserélhettek, megvitathatjátok és megbeszélhetitek gondolataitokat. Ezekre meg is kérnénk titeket. Továbbá azokat a gyakorlókat (tanítványokat), akik a Fálun Dáfát terjesztik, nem szabad „tanárnak” vagy „mesternek” nevezni, mivel a Dáfának csak egy mestere van. Teljesen mindegy, ki, mikor kezdte tanulni a Dáfát, mindenki tanítvány.

A terjesztésnél egyesek talán azt gondolhatják, hogy: „A Tanár beülteti a Fálunt, és rendbe hozza a testet, de mi ezt nem tudjuk.” Nem tesz semmit, már mondtam neked, hogy minden tanítványom mögött ott van a Fá testem, és nem csak egy, hanem több Fá testem törődik ezzel. Miközben tanítod a gyakorlatokat egy személynek, az megkaphatja a Fálunt, ha rendelkezik sorskapcsolattal. Ha nem jó a sorskapcsolata, később is megkaphatja, miután a teste rendbe lett hozva és gyakorolt. A Fá testem rendbe fogja hozni a testét. Mindemellett, ha valaki a könyvet olvassa, megnézi a videó felvételeket, és meghallgatja a kazettáimat, tehát tanulja a Fát és a művelési utat, és ha tényleg gyakorlónak tekinti magát, akkor megkapja azokat a dolgokat, amiket megérdemel.

Nem engedjük meg, hogy a tanítványok másokat gyógyítsanak, mert a Fálun Dáfá tanítványoknak szigorúan meg van tiltva, hogy gyógyítsanak. Megtanítjuk neked, hogyan műveld magad magasabb szintre, és egyáltalán nem hagyjuk, hogy ragaszkodás keletkezzen nálad, és azt sem hagyjuk, hogy tönkretedd a tested. Gyakorló helyeink a legjobbak minden más művelési út gyakorló helyéhez képest; amíg gyakorló helyünkre jössz és gyakorolsz, az sokkal jobb, mintha kezeltetnéd a betegségeid. A Fá testeim egy körben ülnek, és a gyakorló hely felett képződik egy ernyő, amin egy Fálun van. Egy nagy Fá test őrzi a mezőt az ernyő felett. Ez a hely nem egy közönséges hely, mint a közönséges csigong gyakorlásnál, hanem ez a művelés helye. Nagyon sokan látták Fálun Dáfánk mezőjét természetfeletti képességeikkel, ami vörös fénnyel van körülvéve és széltében-hosszában vörös.

A Fá testem valóban képes a gyakorlóba ültetni a Fálunt, de nem támogatjuk ezt a ragaszkodást. Ha megtanítottad valakinek a gyakorlatokat, azt mondja majd: „Ó, megkaptam a Fálunt.” Azt hiszed, hogy te ültetted be neki, de ez nem így van. Azért mondtam el ezt nektek, mert nem akarok ragaszkodást támogatni. Mindezt a Fá testem teszi. Így terjesztik Fálun Dáfá tanítványaink a művelési utat.

Aki meghamisítja a Fálun Dáfá gyakorlatait, az meghiúsítja a Dáfát, és meghiúsítja ezt a művelési iskolát is. Egyesek rímekbe szedték a gyakorlatok bevezetőit, és ez teljes mértékben tilos. Minden igaz művelési módszer a történelem előtti időkből maradt ránk. Régi korokból maradt ránk, és megszámlálhatatlan Nagy Megvilágosult Lény művelte magát vele sikeresen. Senki sem meri még egy kicsit sem megváltoztatni. Csak a végső-Dharma korában fordult elő ilyesmi, korábban ez soha nem történhetett volna meg. Erre feltétlenül ügyelnetek kell.