Falundafa.org


5. előadás
 

A Fálun ábra

A Fálun Dáfá szimbóluma a Fálun. Azok, akik természetfeletti képességekkel rendelkeznek, láthatják, hogy a Fálun forog. Ugyanez érvényes kisebb Fálun jelvényeinkre is, amelyek szintén forognak. Művelésünket a Zhen-Shan-Ren elvek vezérlik, az univerzum sajátosságai, valamint a világegyetem fejlődési elvei. Tehát amit gyakorlunk, az hatalmas. Bizonyos értelemben ez a Fálun ábra a világegyetem miniatúrája. A Buddha iskolában fennáll az a fogalom, miszerint a tízirányú világ maga az univerzum, négy oldallal és nyolc égtájjal. Ezért talán láthatják néhányan, hogy alattuk és felettük is van egy gong oszlop. Ha beszámoljuk a fenti és lenti oldalt is, akkor egy tízirányú világot kapunk, ami az univerzumot képezi. Az univerzum összefoglalását testesíti meg a Buddha iskolában.

Természetesen világegyetemünkben megszámlálhatatlan galaxis létezik, és Tejutunk egyike ezeknek. Az egész világegyetem mozog, és ezért minden galaxis is mozgásban van benne. Ezért forognak a kis tajcsi jelek és a kis szvasztikák is, az egész Fálun mozgásban van, a nagy szvasztika is forog. Bizonyos értelemben ez a Tejutat szimbolizálja. Közepén a Buddha iskola jelképe látható, mivel a Buddha iskolához tartozunk. Így néz ki felületesen. Minden különböző anyagnak megvan a létezési formája más dimenziókban; más dimenziókban különösen tartalmas és bonyolult fejlődési folyamataik és létezési formáik vannak. A Fálun ábra a világegyetem miniatúrája. Saját létezési formája és fejlődési folyamata fennáll egy másik dimenzióban, ezért világnak nevezem.

Ha a Fálun az óramutató járásával megegyező irányba forog, akkor energiát vesz fel a világegyetemből; ha az óramutató járásával ellentétes irányba forog, akkor pedig le tud adni energiát. Ha befelé forog (az óramutató járásával megegyező irányba), akkor önmegmentést nyújt, ha kifelé forog (az óramutató járásával ellentétes irányba), akkor pedig mások megmentésére szolgál – ez művelési utunk egyik különlegessége. Egyesek ezt kérdezték: „A Buddha iskolához tartozunk, akkor miért van ott tajcsi is? A tajcsi jel nem a Tao iskolához tartozik?” Ez azért van így, mert amit művelünk, az egy hatalmas [dolog], ez olyan, mintha az egész világegyetemet gyakorolnánk. Gondoljatok bele: világegyetemünkben két fő iskola van, a Buddha iskola és a Tao iskola. Ha valamelyikük hiányozna, akkor nem képződhetne teljes világegyetem, és nem is lehetne teljes világegyetemnek tekinteni, ezért vettük bele a taoista dolgokat is. Egyesek talán azt mondják: „De nem csak a Tao iskola létezik. Mi van a kereszténységgel, a konfucianizmussal és más vallásokkal?” Hadd mondjam el nektek, hogy ha magas szintre műveled magad a konfucianizmusban, akkor az hozzáigazodik a Tao iskolához; míg a legtöbb nyugati vallás magas szinten a Buddha iskolához igazodik. Csak ez a két nagy iskola van.

Miért van a jelképen két tajcsi jel felül piros, alul kék színnel, és kettő másik felül piros és alul fekete színnel? Az emberek általában úgy hiszik, hogy a tajcsi fekete és fehér anyagból áll – a két csíből: jinből és jangból. Ez igen alacsony szintű értelmezés. Különböző dimenziókban különböző megjelenései vannak. A legmagasabb szinten így jelennek meg a színek. Általános nézeteink szerint a Tao ebből a két színből áll: felül piros, alul fekete. Mondjunk egy példát: egyeseknek közülünk nyitva van az égiszeme, és ők megállapították, hogy az a piros szín, amit szemükkel látnak, az egy szinttel feljebb lévő dimenzióban már zöld. Az arany szín egy másik dimenzióban bíborszínű. Ez a különbség valóban létezik, mert különböző dimenziókban megváltozik a szín is. A tajcsi, ami felül piros és alul kék, az ősi nagy Tao iskolához tartozik, ami magában foglalja a qimen iskolát is. A négy kis szvasztika pedig a Buddha iskolához tartozik. Ugyanolyanok, mint a középen található szimbólum, mely szintén a Buddha iskolához tartozik. A Fálun ezekben a színekben aránylag élénknek tűnik, ezért használjuk a Fálun Dáfá szimbólumaként.

A Fálun, amit égiszemünkkel látunk, nem feltétlenül ilyen színű, mivel alapszínei megváltozhatnak, noha a minta nem változik meg. Miközben a Fálun forog, amit az alhasadba ültettem, az égiszemed piros, bíbor, zöld vagy áttetsző színben láthatja azt. Piros, narancssárga, sárga, zöld, indigókék, kék és bíborszín – az alapszíne állandóan változik, ezért látsz talán más színeket, de a szvasztika és a tajcsi színe, valamint a mintája nem változik meg. Ennek a mintának az alapszínét szépnek tartjuk, ezért hagytuk így. A természetfeletti képességekkel rendelkező emberek ezen a dimenzión túl sok mindent láthatnak.

Egyesek azt mondják: „A szvasztika úgy néz ki, mint Hitler jelképe”. Megmondom nektek, hogy ennek a szimbólumnak semmi köze semmiféle társadalmi összetűzéshez sem. Egyesek azt mondják: „Ha a sarkát ebbe az irányba forgatjuk el, akkor ez Hitler jelképe”. Ez nem így van, mert mindkét irányba forog. Ezt a szimbólumot széles körben ismerték a 2500 évvel ezelőtti világban, Sákjamuni korában vált ismertté. A II. világháború és Hitler korától napjainkig pedig csak pár évtized telt el. Kisajátította, de az általa felhasznált szín más, mint a miénk. Fekete volt és a csúcsa felfelé mutatott, és felállítva is használták. A Fálunról csak ennyit mondanék. Csupán felületesen magyaráztuk el a formáját.

Akkor mit jelképez a szvasztika szimbólum? Egyesek azt mondják, hogy szerencsét és kívánságok teljesítését jelenti, ami persze csak a hétköznapi emberek magyarázata. Azt mondom nektek, hogy a szvasztika a Buddha szintjének szimbóluma. Csak a Buddha szinten létezik. A Bodhiszattvák és az Arhatok nem rendelkeznek vele, de a nagy Bodhiszattvák, a Négy Rangidős Bodhiszattva rendelkezik vele. Ahogy látjuk, ezek a Rangidős Bodhiszattvák messze túl vannak az átlagos Buddhák szintjén, sőt, még magasabb szinten vannak a Tathágátánál is. Megszámlálhatatlanul sok olyan Buddha él, akik a Tathágátánál magasabb szinten vannak. A Tathágatának csak egy szvasztika szimbóluma van, de ha valaki eléri a Tathágata feletti szintet, akkor több szvasztika szimbóluma lesz. Ha a szintje kétszer akkora, mint a Tathágátáé, akkor két szvasztikája van, még magasabb szinten három, négy, öt szvasztikája, és néhány [embernek] annyi lesz, hogy az egész teste be lesz borítva vele. A fejen, a vállakon és a térdeken jelennek meg; ha nincs több hely, akkor a kéz közepén is megjelenhetnek, az ujjhegyeken, a lábboltozat közepén, a lábujjhegyeken és így tovább. A szintek állandó emelkedése által mindig több lesz a szvasztikák száma, tehát a szvasztika a Buddha szintjét jelzi. Minél magasabb egy Buddha szintje, annál több szvasztikája van.

A qimen iskola 

A Buddha iskolán és a Tao iskolán kívül létezik még a qimen iskola is; önmagukat „qimen művelési gyakorlat”-nak nevezik. Ami a művelési gyakorlatokat illeti, a legtöbben így tekintenek a helyzetre: az emberek napjainktól az ókori Kínáig visszamenőleg a Buddha iskolát és a Tao iskolát tartják a hagyományos [törvényes] művelési utaknak, és ezeket az igaz művelési utakhoz sorolják. A qimen iskolát soha nem hozták nyilvánosságra, és csak nagyon kevesen tudnak létezéséről. Az emberek csak a műalkotásokból és az irodalmi művekből ismerhetik.

Létezik a qimen iskola? Igen. Művelésem későbbi éveiben találkoztam három qimen bölccsel, akik átadták nekem művelési iskolájuk esszenciáját, és ezek tényleg páratlan és nagyon jó dolgok [voltak]. Pontosan azért, mert művelésük ilyen egyedülálló, a legtöbb ember nem érti meg, és ami a művelésükről napvilágra kerül, az valóban furcsa. Emellett kijelentik, hogy nem tartoznak sem a Buddha iskolához, sem a Tao iskolához. Nem gyakorolják sem Buddhát, sem Taót. Ha az emberek meghallják, hogy a qimen iskola sem Buddhát, sem Taót nem műveli, „kiskapu”-nak vagy „ügyetlen út”-nak nevezik. Önmagukat „qimen iskolá”-nak nevezik. A „kiskapu” és az „ügyetlen út” megnevezéseknek van némi le becslő jelentésük, de ez a jelentés nem negatív, mivel ez nem azt jelenti, hogy a téves utakhoz tartozik – ez biztos. Még a felületes jelentése sem sugallja, hogy ez egy téves tan. A történelem során az emberek a Buddha iskolát és a Tao iskolát tekintették „igaz művelési iskoláknak”. De az emberek nem értik meg a qimen gyakorlatot, ezért „kiskapu”-nak nevezik – nem „főbejárat”-nak vagy igazi tannak. Mit jelent tulajdonképpen az „ügyetlen út” kifejezés? Az „ügyetlen” fogalom azt jelenti, hogy „kicsit ügyefogyott”, egy ügyefogyott út. Az ókori kínai szókincsben az „ügyetlen” fogalom esetlenséget jelentett. A „kiskapu” és az „ügyetlen út” [kifejezés] magában foglalja ezt az összefüggést.

De miért nem tartozik [a qimen iskola] a téves utakhoz? Mert ők is szigorú elvárásokat állítanak fel xinxingjükkel szemben, és ők is a kozmikus tulajdonságok szerint művelik magukat. Nem sértik meg az univerzum természetét és törvényeit sem, és nem viselkednek helytelenül, tehát nem nevezhetjük ezeket téves utaknak. A Buddha iskola és a Tao iskola művelési módszerei nem azért igaz tanítások, mert világegyetemünk tulajdonságai megfelelnek nekik, hanem azért, mert a Buddha iskola és a Tao iskola művelési módszerei felelnek meg a kozmikus tulajdonságoknak. Ha a qimen iskola művelése megfelel a kozmikus tulajdonságoknak, akkor nem tartoznak a téves utakhoz, hanem az igaz tanításokhoz, mert a világegyetem természete [maga] a kritérium a jó és a rossz, a jószívűség és a gonoszság megítélésére. Az univerzum természetén alapszik a művelésük, ezért igaz utak ezek is. Csak elvárásaik és sajátosságaik térnek el a Buddha iskolától és a Tao iskolától. Nem tanítanak tömegeket, csak egy kisebb körben adják át a tanításokat. A Tao iskola rengeteg tanítványt oktat, de csak egyikük kaphatja meg az eredeti tanokat. A Buddha iskola az összes lény együttes megváltását tanítja, tehát aki művelni tudja magát, az műveli magát.

A qimen iskola gyakorlását nem szabad két embernek átadni, mert csak egyetlen egy embert választanak ki elég hosszú időn keresztül, ezért még soha nem láthatták a hétköznapi emberek a dolgaikat. A csigong aranykorában megállapítottam, hogy ennek a művelési útnak a tagjai is felléptek, hogy terjesszék művelési útjaikat. Újra és újra próbálták terjeszteni, de nem ment jól, mert mestereik nem engedték meg, hogy terjesszenek néhány dolgot. Ha terjeszteni akarsz egy művelési utat, nem választhatod meg a tanítványokat. A tanulni vágyó emberek xinxingjei különböző szinteken vannak. A legtöbben különböző szemléletekkel jönnek tanulni, és mindenféle típusú ember megjelenik, ezért nem választhatod ki a tanítványokat. Emiatt nem lehet népszerűsíteni a qimen iskolát. Könnyen veszélyessé is válhat, mert nagyon rendkívüliek a dolgaik.

Egyesek azt gondolják: „A buddhisták igyekszenek Buddhává művelni magukat, a taoisták pedig igyekszenek igaz emberré művelni magukat, de mi lesz abból, aki a qimen iskolában sikeresen műveli magát?” Egy kóborló Halhatatlan lesz belőle, akinek nincs állandó világa a világegyetemben. Mint tudjátok, Tathágata Sákjamuninak van a Záhá világa; Amitábha Buddhának megvan a Szúkávati világa; Gyógyító Buddhának pedig megvan a Fajansz világa; minden Tathágatának és nagy Buddhának megvan a saját világa. Minden Nagy Megvilágosult Lénynek van egy saját maga által alkotott mennyei országa, amelyben tanítványai élnek. De a qimen iskolának nincs saját kozmikus területe. Ők csak vándorló Istenségek vagy kóborló Halhatatlanok.

A téves utak gyakorlása

Mit jelent a „téves utak gyakorlása”? Különböző formákkal bír. Akadnak olyan típusú emberek, akik kifejezetten a téves utakat gyakorolják, és dolgaikat több generáción át adták tovább. Miért adják tovább ezeket a dolgokat? Mert a hétköznapi emberek hírnevére, előnyeire és gazdagságára törekszenek. Csak ezzel törődnek. A xinxingjük természetesen nem magas, és nem kaphatnak gongot sem. De akkor mit fognak kapni? Karmát. Ha egy embernek sok karmája van, akkor az átformálódhat egyfajta energiává. De nincsen szintje, és nem hasonlítható össze a gyakorlókkal. Viszont befolyásolni tudja a hétköznapi embereket. Ez az anyag is az energia egyfajta formája, tehát ha a sűrűsége nagyon nagy lesz, akkor fel tudja erősíteni az emberi test természetfeletti képességeit. Ilyen hatása is lehet. Ezért akadtak mindig is olyan emberek, akik továbbadták ezeket a dolgokat. Ezt mondják: „Ha tisztességtelenül viselkedek és szidok másokat, akkor nő a gongom”. Egyáltalán nem építik fel a gongjukat. A tény az, hogy csupán ennek a fekete anyagnak a sűrűségét erősítik meg, mivel azzal, hogy tisztességtelenül viselkednek, sok fekete anyagot, vagyis karmát kapnak. Tehát felerősíthetik a kis természetfeletti képességeiket a karmával, és kifejleszthetnek [vele] néhány jelentéktelen képességet, de nagy dolgokra képtelenek. Ezek az emberek azt gondolják, hogy a gong akkor is növekedhet, ha tisztességtelenül viselkednek – ez az ő elképzelésük.

Egyesek azt mondják: „Míg a Tao egy lábbal növekszik, a démon tízszer annyival növekszik.” Ez egy hamis állítás a hétköznapi emberek között. A démonok soha nem lehetnek magasabb pozícióban, mint a Taók. A tény az, hogy az a világegyetem, amit az emberiség ismer, csak egy kisméretű világegyetem a megszámlálhatatlan világegyetemek között, és csupán rövidítve nevezzük „világegyetem”-nek. Minden alkalommal, amikor véget ér egy hosszú időszak, masszív kozmikus katasztrófa súlyt világegyetemünkre. A katasztrófa mindent elpusztít az univerzumban, még egész bolygókat is eltörölhet, és képes minden élőlényt kiirtani az univerzumban. A világegyetem mozgása egy törvényszerűséget követ. Ennek a kornak az univerzumában nem az emberiség az egyetlen romlott faj. Sok élőlény megfigyelte, hogy hosszú évekkel ezelőtt világegyetemünk terében egy nagy robbanás játszódott le. A csillagászok ezt nem figyelhetik meg, mert azok az események, amelyeket ma a legnagyobb teleszkópokon keresztül látunk, mind százötvenezer fényévvel ezelőttiek. Ha az égitestek jelenlegi változásait kívánjuk látni, [ezt] csak százötvenezer fényév múlva tehetjük meg. Ez elég hosszú idő.

Jelenleg az egész világegyetem egy hatalmas változáson megy keresztül. Minden alkalommal, mikor egy ilyen változás megy végbe, az élőlények teljesen megsemmisülnek és romokban hevernek a világegyetemben. Ahányszor ilyesmi történik, minden tulajdonság és anyag felrobban, melyek a világegyetemben korábban léteztek. Rendszerint minden életnek meg kell semmisülnie a robbanáskor, de mégsem törlődik ki minden. Miközben a magas szintű Nagy Megvilágosult Lények felépítik az új világegyetemet, akadnak benne olyanok, akik nem haltak meg a robbanás következtében. Minden Nagy Megvilágosult Lény a saját tulajdonságai és mértékei alapján építi fel a világegyetemet, ezért különböznek ezek a tulajdonságok az előző periódus világegyetemeinek tulajdonságaitól.

Azok, akik nem haltak meg a robbanás következtében, a korábbi tulajdonságok és alapelvek szerint viselkednek ebben a világegyetemben. Az újból felépített világegyetem az új kozmikus tulajdonságokhoz és alapelvekhez igazodik. Ezért azok, akik nem haltak meg a robbanás következtében, démonokká válnak, akik zavarják a kozmikus alapelveket. De ők nem olyan rosszak, csak egyszerűen a korábbi világegyetem tulajdonságai szerint viselkednek. Őket nevezik az emberek „égi démonok”-nak. Nem jelentenek fenyegetést a hétköznapi emberek számára, és egyáltalán nem ártanak az embereknek, csupán a saját alapelveik szerint viselkednek. Korábban az embereknek ezt nem volt szabad tudniuk. Azt mondtam, hogy megszámlálhatatlan sok Buddha létezik, akiknek szintjei sokkal magasabbak, mint a Tathágátáké. Mit számítanak azok a démonok? Igazán, igazán aprók, ha összehasonlítjuk őket másokkal. Az öregedés, a betegség és a halál is egyfajta démon, de ők azért születtek, hogy őrizzék a világegyetem tulajdonságait.

A buddhizmus szót ejt a lélekvándorlásról, és az ún. azúra* művelésének kérdését is érinti. Valójában itt különböző dimenziókból származó emberi természet nélküli élőlényekről van szó. A Nagy Megvilágosult Lények szemében ők rendkívül alacsonyak és különösen gyengék, de a hétköznapi emberek szemében igazán borzasztóak. Rendelkeznek egy bizonyos energiával, és a hétköznapi embereket állatoknak tekintik, ezért szívesen esznek embereket. Az utóbbi években ők is előjöttek, hogy terjesszék gyakorlataikat. Milyen alávaló teremtmény! Nézd csak meg az arcát – hogy lehetnének emberiek? Nagyon szörnyű. Ha valaki megtanulja a dolgaikat, annak muszáj utána ilyenné válnia. Néhány embernek nincsenek őszinte gondolatai a csigong gyakorlása közben; ha ezek a gondolatok megfelelnek az ő gondolataiknak, akkor jönnek és tanítják. De „egy őszinte gondolat legyőz száz gonoszt”. Ha te nem akarod, akkor senki sem mer hozzád nyúlni. Ha azonban tisztességtelen gondolataid vannak, és tisztességtelen dolgokra törekszel, akkor jönnek és segítenek. Művelésed ekkor démoni útra téved. Ez a probléma előfordulhat.

Egy további helyzetet is eredményezhet, ha „nem tudatosan gyakorolsz téves utat”. Mit jelent az, hogy „nem tudatosan gyakorolsz téves utat”? Ez azt jelenti, hogy valaki téves utakat gyakorol, anélkül hogy tudna erről. Ez gyakori, túlságosan is gyakori. Ahogy minap mondtam, néhány ember tisztességtelen dolgokra gondol a gyakorlatok végzése közben. Látod, hogy a karóállást gyakorolják, és hogy a kezeik és a lábaik remegnek a fáradtságtól, de az elméjük nem marad tétlen. Egyikük ezt gondolja: „Az árak egyfolytában csak emelkednek. A gyakorlatok után elmegyek vásárolni. Ha nem sietek, emelkednek az árak.” Egy másik ember ezt gondolja: „A vállalatomnál éppen most osztják ki a lakásokat, fogok lakást kapni? Az ezért felelős személy nem bír.” Minél többet gondol erre, annál idegesebb lesz: „Biztos nem fog nekem lakást adni, hogyan győzzem le...” Mindenféle gondolatok jönnek elő nála. Ahogy mondtam, mindenről fecsegnek az otthoni dolgoktól kezdve egészen a nagy állami ügyekig, és annál idegesebbek lesznek, minél többet beszélnek a dühítő dolgokról.

A gyakorlásnál komolyan kell venni a dőt. Ha nincsenek is jó gondolotaid, legalább ne legyenek rossz gondolataid a gyakorlásnál – az a legjobb, ha nem is gondolsz semmire. Ennek az az oka, hogy le kell fektetnünk egy alapot, miközben alacsony szinten gyakorolsz; azon kívül ez az alap döntő szerepet játszik, mert a gondolati tevékenységeidnek hatásuk van. Gondolj bele: ha a gongodhoz hozzáadsz dolgokat, akkor hogy lehetnének jók a gyakorlásod alatt termelt dolgok? Hogyan lehetnének nem sötétek? Nagyon sok ember végzi a gyakorlatokat ezekkel a gondolatokkal. Miért nem tudják eltávolítani a betegségeiket annak ellenére, hogy állandóan gyakorolják a csigongot? A gyakorlóhelyen talán nem mindenki gondol rossz dolgokra, de a gyakorlás közben természetfeletti képességekre törekednek, erre és arra törekednek, és különböző indulatokkal és különböző erős vágyakkal rendelkeznek. Valójában nem tudatosan már téves utakat gyakorolnak. Ha megmondod nekik, hogy téves utakat gyakorolnak, nem örülnek neki. „Dehát X. Y. csigong nagymester mutatta meg nekem.” De az a csigong nagymester azt kérte tőled, hogy ügyelj a dőre, ügyeltél rá? A gyakorlásnál mindig rossz gondolatokat kevertél bele, kaphatsz így valami jót a gyakorlás által? Pont ez a probléma. Ez „a téves utak nem tudatos gyakorlása”, és ez nagyon gyakori.

A férfi és a nő kettős művelése

A művelés világában létezik egy művelési módszer, melyet „a férfi és a nő kettős művelésé”-nek nevezünk. Talán láttatok már a tibeti tantrizmus művelési módszereinél olyan faragott Buddha szobrokat és képeket, melyeken egy férfi egy nőt tart a karjaiban a műveléskor. A férfi néha Buddhaként mutatkozik meg, aki egy meztelen nőt tart a karjaiban. Néhányuk egy Buddha átváltozott külsejével is tud rendelkezni, egy gyémánt figurával ökörfejjel és ló arccal, amely egy anyaszült meztelen nőt tart a karjaiban. De miért van ez így? Először is tisztáznunk kell egy dolgot mindenki számára. Földünkön nem csak Kínát befolyásolta a konfucianizmus, az egész emberiségben, az ókorban – néhány évszázaddal ezelőtt – az emberiség morális mértékei nagyon hasonlóak voltak. Tehát valójában ez a művelési módszer nem Földünkről származik, hanem egy másik bolygóról, de mégis alkalmazható a művelésnél. Amikor bevezették Kínába ezt a művelési módszert, nem fogadták el, éppen azért, mert magában foglalta a férfi és a nő kettős művelését, valamint más titkos gyakorlásokat is. Végül megszüntette a Huichang uralom alatt a Han-terület császára a Tang-dinasztiában. Számkivetetté vált, és tiltott lett a Han-területen való terjesztése. Ebben az időben Tang tantrizmusnak hívták. Tibetben azonban kivételes státuszt élvez, ezen a különös területen tovább öröklődött. Miért művelődnek [az emberek] ezen az úton? A férfi és a nő kettős művelésének az a célja, hogy jint gyűjtsön a jang pótlására, és hogy jangot gyűjtsön a jin pótlására, ami által a jin és a jang kipótolják és kiművelik egymást, hogy ezzel elérjék a jin és a jang egyensúlyát.

Mindannyian tudjuk, hogy a Buddha iskolában és a Tao iskolában, de főleg a taoisták jin-jang elméletében vélik úgy, hogy az emberi test természeténél fogva rendelkezik jinnel és janggal is. És mivel az emberi test jinnel és janggal is rendelkezik, ezért művelhet ki [a test] különböző természetfeletti képességeket és élőlényeket, mint a halhatatlan gyermeket, a kisdedet, Fá testeket és így tovább. Mivel a testben jin és jang is van, ezért élőlények sokaságát is képes kiművelni. Ez a férfi és a női testre egyaránt vonatkozik – mindez kifejlődhet az elixír mező területén. Ennek az elméletnek tényleg van értelme. A Tao iskolában általában a felsőtestet jangnak tekintik, és az alsótestet jinnek; egyesek a hátat tekintik jangnak és a test elülső oldalát jinnek; mások a test bal oldalát tekintik jangnak, és a test jobb oldalát jinnek. Nálunk Kínában létezik egy mondás: „balra férfi, jobbra női”. Ez a mondás innen származik, és van értelme. Mivel az emberi test természeténél fogva bír jinnel és janggal is, ezért magától el tudja érni a jin és a jang egyensúlyát, és ezáltal sok-sok élőlény alakulhat ki.

Ez tisztáz egy dolgot: a férfi és a nő kettős művelése nélkül is magas szintre tudjuk magunkat művelni. Ha valaki a férfi és a nő kettős művelését alkalmazza, és nem kezeli helyesen, akkor démoni helyzetbe kerülhet, és gyakorlása tévútra jut. Ha a tantrizmus nagyon magas szinten a férfi és a nő kettős művelését akarja alkalmazni, akkor a szerzetesek vagy a lámák művelésének nagyon magas szinteket kell elérnie. Ekkor a mestere irányítani tudja őt ebben a művelési típusban. Ennek a személynek magas szinten van a xinxingje, ezért helyesen tudja kezelni, és megbizonyosodhat arról, hogy nem tér tévútra. De az nem alkalmazhatja, akinek a xinxingje alacsony szinten van, mert ha alkalmazza, akkor garantáltan tévútra jut. Mivel xinxingje korlátozott – mert nem adta fel a hétköznapi emberek vágyait és a testi vágyakat sem, és ezért xinxingje ezen a szinten van – garantálom, hogy tévútra kerül, ha megteszi. Ezért mondtuk, hogy ha valaki önkényesen alacsony szinten terjeszti, akkor az azt jelenti, hogy téves utakat terjeszt.

Az utóbbi években elég sok csigong mester terjeszti a férfi és a nő kettős művelését. De mi ebben a furcsa? A Tao iskolában is előbukkant a férfi és a nő kettős művelése. Ez azonban nem egy modern jelenség, hanem már a Tang-dinasztia alatt kezdetét vette. Hogy tudott belekerülni a férfi és a nő kettős művelése a Tao iskolába? A Tao iskola tajcsi elmélete szerint az emberi test egy kisebb világegyetem, amely saját maga rendelkezik jinnel és janggal is. Az igaz nagy Fá gyakorlatok nagyon hosszú ideje hitelt érdemlően öröklődtek tovább. Ha valaki ezt megváltoztatja vagy valamit önkényesen belekever, az úgy összezavarja a művelési iskola dolgait, hogy nem lehet vele többé elérni a művelés célját: a megvilágosodást. Ebből kifolyólag, ha a művelési utad nem tartalmazza a férfi és a nő kettős művelését, akkor semmi esetre se műveld azt, különben helytelen útra tévedsz és problémáid lesznek. Fálun Dáfá művelési iskolánkban nincs meg a férfi és a nő kettős művelése, és nem is beszélünk erről. Ez a véleményünk erről a dologról.

A test és a lélek kettős művelése

A test és a lélek kettős művelésének kérdését már részletesen elmagyaráztam nektek. A test és a lélek kettős művelése azt jelenti, hogy a xinxing művelése mellett a testet is műveljük, ami egyben a benti átalakulását is jelenti. Az ember sejtjeit egy lassú átalakulási folyamat következtében nagyenergiájú anyagok váltják le, ami lelassítja az öregedési folyamatot is. A test lassanként fiatalodni kezd és át fog alakulni, míg a végén teljesen helyébe lép a nagyenergiájú anyag. Ezt követően a test már teljesen másmilyen anyagi összetételű. Mint ahogy mondtam, a test innentől kezdve már kilépett az öt elemből. Mivel már nincs az öt elemben, ezért ez a test nem mulandó.

A kolostorokban csak a lélek művelésével foglalkoznak, nem beszélnek a kéztechnikákról, és a test műveléséről sem, a nirvánát gyakorolják. A Sákjamuni által átadott módszernél a nirvánáról beszélnek. Valójában Sákjamuni magas és mélyreható nagy Fával rendelkezett, amellyel bentijét teljes mértékben át tudta alakítani nagyenergiájú anyaggá, és magával tudta vinni. Saját maga a nirvána útját választotta, hogy hátra tudja hagyni ezt a művelési utat. De miért ezzel a módszerrel tanított? Azt akarta, hogy az emberek annyira, amennyire csak lehet, levessék ragaszkodásaikat – mindent, sőt: a végén még a fizikai testüket is; minden ragaszkodásról le kell mondani. A nirvána útjára tért, hogy az emberek ezt annyira, amennyire csak lehet elérhessék. Ezért a buddhista szerzetesek mind a nirvána útjára léptek a történelem során. A nirvána azt jelenti, hogy a szerzetes meghal, eldobja hús-vér testét, és a fő lelke a gonggal együtt felemelkedik.

A Tao iskolában a test művelése döntő jelentőségű. Mivel kiválaszthatja a tanítványokat, és nem beszél minden lény együttes megmentéséről, ezért nagyon jó emberek fejlődnek ki belőle; ezért beszél a kéztechnikákról és arról, hogy hogyan kell művelni a testet. A Buddha iskola sajátos művelési módszereinél, különösen pedig a buddhizmus művelési módszereinél, nem erről beszélnek. De ez nem érvényes minden buddhista útra. Sok magas és mélyreható buddhista nagy Fánál beszéltek ezekről, és saját művelési iskolánknál is beszélünk róla. Fálun Dáfánknál ugyanúgy a bentire, mint a halhatatlan gyermekre is szükségünk van – viszont ezek különböznek egymástól. A halhatatlan gyermek is egyfajta test, ami nagyenergiájú anyagokból tevődik össze, mégsem jelenhet meg dimenziónkban. Ha valaki sokáig meg szeretné tartani a hétköznapi emberek alakját ebben a dimenzióban, akkor annak bentivel kell rendelkeznie. Miután átalakult a benti, molekuláris összetétele változatlan marad, de a sejtek helyébe már nagyenergiájú anyag lépett. Ezért a teste úgy néz ki, mint a hétköznapi embereké. De mégis fennáll egy különbség: ugyanis ez a test más dimenziókba is be tud lépni.

A test és a lélek kettős művelésénél a test megjelenése fiatalos, és sokkal fiatalabbnak néz ki, mint amennyi valójában. A napokban megkérdezett valaki: „Tanár, eltalálja, mennyi idős vagyok?” A hölgy majdnem hetven éves volt, de úgy nézett ki, mint egy negyvenéves. Semmi ránc, az arca sima volt, fehér és rózsaszínű; ki hinné, hogy majdnem hetven éves? Fálun Dáfá gyakorlóinknál előfordulhat ilyesmi. Tréfálkozzunk: a fiatal lányok [nagy figyelmet szentelnek] az arcápolásra annak céljából, hogy a bőrük világosabb és szebb legyen. Azt mondom: gyakorold a test és a lélek kettős művelését, és ezt automatikusan eléred – garantáltan nem kell többé kozmetikushoz járnod. Erre nem mondunk több példát. Korábban minden foglalkozásban több volt az idősebb ember, ezért engem fiatalembernek tartottak. De a helyzet mára már jobb lett, minden foglalkozásban több a fiatal ember. Tulajdonképpen már én sem vagyok annyira fiatal, közelítek az ötven felé, már negyvenhárom éves vagyok.

A Fá test

Miért van a Buddha szobor körül egy mező? Sokan nem találnak erre magyarázatot, többen pedig ezt mondják: „Azért létezik egy mező a Buddha szobor körül, mert a szerzetesek szútrákat szavaltak a Buddha szobor előtt.” Ez ugye akkor azt jelentené, hogy a mező a szerzetesek Buddha szobor előtti művelése által alakult ki. De attól függetlenül, hogy egy szerzetes vagy akárki más művelése által alakult ki, ez a fajta energia szétszóródik, és megadott iránya sincs. Tehát akkor a padlón, a mennyezeten és a kolostor falain is kellene lenniük ilyen mezőknek. De miért éppen a Buddha szobor körül olyan erős [ez az energia]? Kiváltképpen a hegyek mélyébe, a barlangokba vagy a kősziklákba vésett Buddha szobroknál figyelhető meg egy ilyen mező. Miért alakult ki egy ilyen mező? Néhányan így és úgy próbálják megmagyarázni, de magyarázatuk szintén nem elég meggyőző. Valójában azért létezik a Buddha szobor körül egy mező, mert a Buddha szobron egy Nagy Megvilágosult Lény Fá teste van. A Megvilágosult Lény Fá teste ott tartózkodik, ezért van energiája.

Ha Sákjamuni vagy Guanyin Bodhiszattva* ténylegesen léteztek a történelem során – gondolj bele – ők is gyakorlók voltak, mialatt művelték magukat? Akkor alakul ki a Fá test, ha egy ember elég magas szintre művelte magát a világontúli Fában. A Fá test az ember elixír mezőjének tájékán alakul ki, és Fából, valamint gongból tevődik össze. Más dimenziókban mutatkozik meg. A Fá test rendelkezik a személy hatalmával, de a Fá test tudatát és gondolatait a fő test ellenőrzi. Ugyanakkor a Fá test önmagában is egy teljes, független és ténylegesen egyéni élet. Ezért képes mindent önállóan megtenni. Amit a Fá test tesz, az ugyanaz, mint amit az ember fő öntudata tenni akar – teljesen ugyanaz. Ha az ember valamit egy [bizonyos] módon tesz meg, akkor a Fá teste hasonlóképpen tesz; ezt értjük a „Fá test” alatt. Ha tenni szeretnék valamit, például az igaz művelő tanítványoknak a testét rendbe szeretném hozni, akkor ezt a Fá testem teszi meg. A Fá testek nem rendelkeznek a hétköznapi emberek testével, ezért más dimenziókban mutatkoznak meg. Ennek a lénynek a formája nem rögzített, és nem is változatlan. Nagyítani és zsugorítani is tudja magát. Néha nagyon nagy lesz, olyannyira, hogy a Fá test egész fejét nem lehet látni; néha pedig nagyon kicsi lesz, kisebb, mint egy sejt.

A Buddha szobor felszentelése

Az a Buddha szobor, amelyet gyárban állítanak elő, csak egy műtárgy. Egy szobor felszentelése* azt jelenti, hogy megkérik egy Buddha Fá testét, hogy jöjjön és maradjon a Buddha szobornál, amelyet a hétköznapi emberek [onnantól kezdve] kézzelfogható megtestesülésként imádnak majd. Ha egy gyakorlónak ilyen tiszteletteljes szíve van, akkor a Fá test a Buddha szobornál meg fogja neki őrizni a Fát a művelésénél, vigyázni fog rá, és meg fogja védeni – ez a felszentelés igazi célja. Ez viszont csak akkor valósulhat meg, hogyha a hivatalos felszentelési szertartáson őszinte gondolatokat bocsátanak ki, vagy ha egy magas szintű Nagy Megvilágosult Lény vagy egy magas szintre művelődött ember teszi ezt meg, aki rendelkezik ezzel az erővel.

A kolostorokban azt mondják, hogy a Buddha szobroknak szükségük van a felszentelésre, és hogy a Buddha szobroknak felszentelés nélkül hatásuk sincs. Manapság a kolostorokban a szerzetesek között nincsenek nagymesterek – ők már mind eltávoztak. A „kulturális forradalom” után több fiatal szerzetes, akik nem kapták meg az igazi hagyományokat, a kolostorok apátjai lettek. Nagyon sok dolog veszett el a hagyományok átadása során. Ha megkérdezik tőle: „Mire való a felszentelés?” Ezt feleli: „A felszentelés után elkezd hatni a Buddha szobor.” De nem tudja pontosan elmagyarázni, hogyan működik. Tulajdonképpen csak levezeti a szertartást. Belehelyez a Buddha szoborba buddhista írásokat, majd lepecsételi a szobrot papírral – végül szentírásokat kántál előtte. Majd azt állítja, hogy kész van a felszentelés. De elérhető így a felszentelés célja? Ez attól függ, hogyan kántálja a szútrákat. Sákjamuni azt mondta, hogy őszinte gondolatokkal és osztatlan figyelemmel kell kántálni a szútrákat, hogy megrázkódjon a művelési útnak a világa, amit gyakorolsz, és csak akkor idézhetsz meg egy Megvilágosult Lényt. Csak akkor érhető el a felszentelés, ha egy Megvilágosult Lény Fá teste eléri a Buddha szobrot.

Miközben néhány szerzetes szútrákat kántál, közben arra gondol: „Mennyi pénzt fogok kapni a felszentelésért?” Vagy a kántálás alatt talán arra gondol: „X. Y. olyan rosszul bánik velem.” Ármánykodnak egymás ellen és összecsapnak. Nem tagadhatod, hogy ilyesmi előfordul a végső-Dharma korában. Nincs szándékunkban kritizálni a buddhizmust, de a végső-Dharma korában a legtöbb kolostor nem békés [és nem is nyugodt]. Ha ilyen dolgokra gondol, és ilyen rossz gondolatot bocsát ki, akkor hogyan jöhetne ide bármely Megvilágosult Lény is? A felszentelés célját egyáltalán nem érte el. De ez persze nem feltétlen, vannak még jó buddhista templomok és taoista kolostorok is.

Egy városban láttam egy szerzetest, akinek a kezei koromfeketék voltak. Elrejtett egy darab szútrát egy Buddha szoborba és összeragasztotta, majd motyogott néhány szót, és úgy vélte, hogy kész van [a felszenteléssel]. Aztán megint előhozott egy Buddha szobrot, és megint motyogott valamit. A felszentelésért minden alkalommal negyven jüant kért. Manapság a szerzetesek is árunak tekintik, és meggazdagodnak a Buddha szobrok felszentelésén. Ahogy én láttam, nem lettek felszentelve a szobrok – nem is tudta volna ezt elérni. Manapság még a szerzetesek is ilyen dolgokat tesznek. Hogy mit láttam még? Egy templomban láttam egy embert, aki nem tűnt beavatott szerzetesnek, és ő azt mondta, hogy fel akarja szentelni a Buddha szobrot. A Nappal szembe tartott egy tükröt, és megvilágította a napfénnyel a Buddha szobrot, majd kijelentette, hogy kész van [a felszentelés]. Ez már ilyen nevetségessé vált! Manapság a buddhizmus már idáig fejlődött, sőt: ez sűrűn elő is fordul.

Nanjingban* építettek egy nagy bronz Buddha szobrot, melyet Hongkongban a Lantau-szigeten állítottak fel. Ez egy nagyon nagy Buddha szobor. A világ minden részéről érkeztek szerzetesek, hogy felszenteljék a Buddha szobrot. Egyikük egy tükröt tartott a Nappal szembe, és beborította napfénnyel a Buddha szobor arcát, majd azt mondta, hogy fel van szentelve. Hogy egy ilyen nagy ünnepségen és ilyen komoly körülmények között megtörténhet ilyesmi – ezt tényleg nagyon szánalmasnak tartom! Nem csoda, hogy Sákjamuni azt mondta: „A végső-Dharma korában nagyon nehéz a szerzeteseknek önmagukat megmenteniük, és még nehezebb másokat megmenteniük.” Továbbá sok szerzetes saját nézete alapján értelmezte a szútrákat, sőt: Xi Wangmu szútrái is utat találtak a templomokba. Azok a dolgok is bekerültek a templomokba, amelyek nem tartoznak a klasszikus buddhista művekhez, és ez mindenhol káoszt és kárt okozott. Természetesen vannak olyan szerzetesek is, akik tényleg művelik magukat, és ők nagyon jók. A felszentelés tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Buddha szoborhoz idézik egy Megvilágosult Lény Fá testét, és megkérik, hogy maradjon – ez a felszentelés.

Ha egy Buddha szobrot nem szenteltek fel, akkor nem szabad áldoznod neki, különben ennek nagyon komoly következményei lesznek. Mik ezek a komoly következmények? Azok az emberek, akik az emberi test tudományával foglalkoznak, felfedezték, hogy az ember gondolatai és az emberi agy tevékenységei egyfajta anyagot képesek létrehozni. Magas szintről nézve láthatjuk, hogy tényleg egyfajta anyag, de nem elektronikus agyhullámok formájában mutatkozik meg, mint ahogy a kutatásnál felfedeztük, hanem egy teljes emberi agy formájában. Ez az agyformájú anyag, amit egy hétköznapi ember gondolkodás közben kibocsát, röviddel a kibocsátás után feloszlik, mivel nincs energiája. Egy gyakorló energiája azonban sokkal tovább fennáll. Eltérően attól, amit a hétköznapi emberek gondolnak, a gyárban előállított Buddha szobornak nincsenek gondolatai – nincsenek. Sok Buddha szobor nincs felszentelve vagy a templomban végzett felszentelés eredménytelen marad. Ha egy hamis csigong mester vagy a démoni utak egy követője szenteli fel [a szobrot], az még veszélyesebb, mert akkor rókák és menyétek settenkednek rá.

Nagyon veszélyes egy olyan Buddha szobornak áldozni, ami nincs felszentelve. Hogy milyen veszélyes? Azt mondtam, hogy az emberek a mai állapotig süllyedtek, ahol minden romlott. Az egész társadalom és minden a világegyetemben romlik, egyik dolog a másik után – minden, ami a hétköznapi emberekkel történik, saját maguk műve. Nagyon nehéz megtalálni az igaz tanításokat és nehéz a helyes úton járni – minden irányból zavaró hatások lépnek fel. Mondjuk valaki Buddhától akar segítséget kérni, de ki Buddha? Még ez is nehéz. Ha nem hiszitek, akkor hadd magyarázzam meg világosan. Az nagyon rossz, ha valaki elsőként megy a nem felszentelt Buddha szoborhoz, és hódolatát kifejezve meghajol előtte. Hány ember imádkozik Buddhához manapság, hogy elérhesse a zhengguot? Túl kevés ilyen ember van. Mi a céljuk azoknak, akik Buddhához imádkoznak? A bajok megszüntetését, a nehézségek megoldását és a gazdaggá válást kérik – ilyesmire törekszenek. Benne vannak ezek a buddhizmus klasszikus műveiben? Ott egyáltalán nem találsz ilyesmit.

Ha valaki az imádkozásnál pénzt kíván és a Buddha szoborhoz, Guanyin Bodhiszattva szobrához vagy Tathágata szobrához imádkozik, és közben ezt mondogatja: „Segíts, kérlek gazdaggá válnom!” Nos, kialakult egy teljes gondolat. Mivel a Buddha szobrot célozva bocsátotta ki, ezért a gondolat azonnal a Buddha szoborhoz is megy. A tárgyak más dimenziókban nagyítani és zsugorítani képesek magukat. Ha a gondolat ehhez a tárgyhoz megy, akkor a Buddha szobor agyat kap, és képes lesz gondolkodni, de testet nem kap. Mások is jönnek és imádkoznak hozzá, imádkoznak és imádkoznak – ez ellátja egy kevés energiával. Különösen akkor válik veszélyessé [a helyzet], ha gyakorlók imádkoznak hozzá. Attól a perctől kezdve, ahogy elkezdenek imádkozni hozzá, fokozatosan ellátják energiával. Ez egy kézzelfogható testet formál, ami azonban egy másik dimenzióban formálódott ki. Kialakulása után egy másik dimenzióban létezik, és tudhat a világegyetem néhány alapelvéről, ezért tehet valamit az emberekért, és még egy kis gongot is ki tud fejleszteni. De csak feltételekkel és fizetség ellenében segít. A másik dimenzióban szabadon mozoghat, és így könnyen irányíthatja az embereket. Ez a kézzelfogható test pedig pontosan úgy néz ki, mint a Buddha szobor – így alakult ki a hamis Guanyin Bodhiszattva vagy a hamis Tathágata az emberek imádkozása által. Teljes mértékben úgy néznek ki, mint a Buddha szobrok, és a Buddha alakjával is rendelkeznek. A hamis Buddhák és a hamis Bodhiszattvák gondolatai nagyon rosszak – pénzre törekszenek. Egy másik dimenzióban született, képes gondolkodni, és ismer néhány alapelvet is. Súlyosabb rossz dolgokat nem mer véghez vinni, de kis rossz dolgokat igen. Néha pedig segít az embereken is. Ha nem segítene az embereken, akkor teljesen gonosz lenne, és már megölték volna. De hogyan segít az embereken? Ha valaki így imádkozik: „Buddha, kérlek, kérlek segíts, valaki beteg az otthoniak közül!” „Na jó, segíteni fogok neked.” Azt akarja, hogy pénzt dobjál bele az adománygyűjtő ládába, mert pénzt akar. Ha sok pénzt dobsz az adománygyűjtő ládába, akkor gyorsabban gyógyítja meg a betegséget. Mivel rendelkezik valamennyi energiával, irányítani tudja a hétköznapi embereket egy másik dimenzióban. Különösen akkor lesz még veszélyesebb [a helyzet], ha egy gonggal rendelkező ember imádkozik hozzá. De mit kíván magának egy gyakorló? Pénzt? Gondolj bele: mire kell egy gyakorlónak pénz? A bajok megszüntetésére és a családtagok betegségeinek meggyógyítására tett kérelem is csak a családtagokhoz való kötődés ragaszkodása. Meg akarod változtatni mások sorsát? Mindenkinek megvan a maga sorsa! Ha imádkozol hozzá és motyogsz: „Kérlek, segíts egy kicsit gazdagabbá válnom.” „Na jó”, segít neked, türelmetlenül vágyik rá, hogy minél több pénzt kívánj magadnak. Minél több kívánságod van, annál többet tud elvenni tőled – egy egyenértékű csere. Elég pénze van az adományozó ládában, amit mások dobáltak bele, hagyja, hogy te kapd meg. De hogyan kapod meg? Ahogy kilépsz az ajtón talán egy pénztárcát találsz vagy a munkahelyeden egy kis prémiumot kapsz, mindenféle módszert kitalál, hogy pénzhez juss. De segíthet neked feltétel nélkül? Veszteség nélkül nincs nyereség. El fog venni a gongodból vagy elveszi az elixíredet, amit kiműveltél. Ezek kellenek neki.

Néha nagyon veszélyesek ezek a hamis Buddhák. Sokan közülünk azt hiszik, akiknek az égiszeme nyitva van, hogy látták a Buddhákat. Egyesek azt mondják, hogy ma Buddhák egy csoportja jött a kolostorba, a Buddhát így meg úgy hívták, és hogy egy sereget vezetett ide. Elmesélte azt is, hogyan nézett ki a sereg, ami tegnap jött, és hogyan, amelyik ma jött; hamar el is ment a sereg, aztán hamar jött is a következő. De kik ők? Ők pontosan ehhez a fajtához tartoznak – nem igazi Buddhák, hanem hamis Buddhák. Elég sok van belőlük.

Ha ilyesmi a kolostorban fordul elő, akkor ez még veszélyesebb. Ha a szerzetesek imádják, akkor törődik is velük: „Talán hozzám imádkozol? Teljesen nyilvánvalóan hozzám imádkozol! Nos, nem akarod művelni magad? Törődni fogok veled, és megmondom, hogyan műveld magad.” Elrendezi a dolgaidat, de merre visz a művelésed? Egyetlen iskola sem fog fent felvenni, mert az elrendezése szerint művelted magad. Ezt ő rendezte neked, ezért az irányítása alatt fogsz állni. Nem művelted magad akkor hiába? Azt mondom, most nagyon nehéz az embereknek a művelés által elérni a zhengguot. Ez nagyon gyakori. Az a Buddha fény, amit sokan közülünk is láttak a híres hegyekben vagy a nagy folyóknál, legtöbbször ehhez a fajtához tartozik. Energiával rendelkezik, és meg is mutatja azt, de az igaz Nagy Megvilágosult Lények nem mutatják meg magukat ilyen könnyen.

Korábban kevesebb ún. „földi Buddha” vagy „földi Tao” létezett, mára számuk [igencsak] megnőtt. Ha valami rosszat tesznek, akkor a Menny meg akarja ölni őket, ezért elmenekülnek a Buddha szoborhoz, ha tudják, hogy életük veszélyben van. A Megvilágosult Lények általában nem szólnak bele a hétköznapi emberek alapelveibe. Minél magasabb egy Megvilágosult Lény szintje, annál kevésbé lép fel a hétköznapi emberek alapelveivel szemben – egyáltalán meg sem mozdul. Mindezek ellenére azonban nem tudja hirtelen szétzúzni a Buddha szobrot egy villámcsapással. Ezt semmi esetre sem teszi meg. Ezért nem törődik vele a Megvilágosult Lény, ha a Buddha szoborhoz menekült. Tudja, hogy életveszélyben van, ezért menekül. Tehát az a Guanyin Bodhiszattva, akit láttál, tényleg Guanyin Bodhiszattva? Az a Buddha, akit láttál, tényleg az igazi Buddha? Nehéz megmondani.

Talán sokan gondolnak erre a kérdésre: „Mit tegyünk a Buddha szobrokkal otthon?” Sokan gondoltak talán rám. Hogy segítsünk a tanítványoknak a művelésnél, a következőket teheted: vedd a könyvemet (mert a könyvekben fénykép van rólam) vagy a fényképemet, és tartsd a kezedben a Buddha szobrot, képezd a nagylótusz kézmozdulatot, aztán kérj engem, hogy szenteljem fel [a szobrot]. Egy fél perc múlva meg van oldva a probléma. De kijelentem, hogy ez csak a művelőinkre korlátozódik. A felszentelésnek nincs hatása a rokonokra vagy barátokra, mivel csak a művelőkkel törődünk. Egyesek azt mondják, hogy a Tanár képét a rokonoknál és barátoknál hagyják, hogy az megvédje őket a gonosz szellemektől. Nem azért vagyok itt, hogy megvédjem a hétköznapi embereket a gonosz szellemektől – ez a legnagyobb tiszteletlenség a Tanárral szemben.

Ha a „földi Buddhákról” és a „földi Taókról” beszélünk, fennáll még egy szituáció. Az ősi Kínában sokan a hegyek és erdők mélyén művelték magukat. Miért nem [élnek] ilyen emberek manapság? Valójában nem tűntek el, csak nem hagyják, hogy a hétköznapi emberek tudomást szerezzenek róluk, még mindannyian élnek és jól vannak. Mindannyian rendelkeznek természetfeletti képességekkel. Nem tűntek el az évek során, még elég sokan itt vannak. Jelenleg pár ezren vannak a világ [különböző tájain], de összehasonlításképpen országunkban többen. Főleg a híres hegységekben és a folyók mentén élnek, többen a magas hegyekben is. Bezárták a barlangjaikat természetfeletti képességekkel, ezért nem láthatod őket. Elég lassan művelik magukat, és a módszerük is elég ügyetlen; nem tudják megragadni a művelés lényegét. Mi egyenesen az emberi szívre ügyelve műveljük magunkat, és a legmagasabb kozmikus tulajdonságok szerint, valamint a világegyetem formája szerint. Ezért természetes, hogy a gong nagyon gyorsan növekszik nálunk. Csak a középen fekvő út a nagy út, mivel a művelési iskolák piramisalakban épülnek fel. Az oldalutakon történő művelésnél a xinxing nem feltétlenül magas. Talán meg is világosodhat egy ember, anélkül hogy elérte volna a magasabb szinteket művelése során. De nagyon messze vannak az igaz művelés nagy útjától.

Ő is továbbadja az útját és vezeti a tanítványait. Iskolájában csak ilyen magas szintre lehet művelődni, és a xinxingje is csak ilyen magas, ezért művelődnek tanítványai is csak eddig a magasságig. Minél oldalsóbban fekszenek a kis világi utak, annál több szabállyal bírnak, és annál bonyolultabbak is a művelési módszereik. Nem tudja megragadni a művelés lényegét. A művelésnél főleg a xinxinget műveljük, de ők ezt még mindig nem értik meg, azt hiszik, hogy a szenvedés elviselésével művelik magukat. Ennélfogva egy nagyon hosszú időszakot követően, és évszázadokig vagy akár több, mint ezer évig tartó művelés után is csupán kis mennyiségű gonghoz jutottak hozzá. Valójában nem a szenvedéseken keresztül művelték ki a gongot. De akkor mi által művelték ki? Hasonlóan egy normál emberhez: ha valaki fiatal, akkor sok ragaszkodása van, és ahogy idősödik, a ragaszkodásai természetüknél fogva eltűnnek vagy az idő múlásával elavulnak, és reményei szertefoszlanak a jövővel kapcsolatosan. Ezek a kis művelési utak is ezt a módszert követik. Rájöttek, hogy a gongjuk akkor növekszik, ha lótuszülésben meditálnak, ha növelik a koncentrációs képességüket, és ha szenvedéseket viselnek el. De nem tudják, hogy a hétköznapi emberek ragaszkodásai a hosszú és kemény idő alatt lassan elkoptak, és hogy ezeknek a ragaszkodásoknak a lassú elmúlásával fejlődött ki a gong.

De mi valóban megcélozzuk és rámutatunk a ragaszkodásokra, hogy így eltávolíthassuk azokat, és így elég gyorsan fejlődünk a művelésben. Jártam néhány helyen, ahol olyan emberekkel találkoztam, akik sok éven keresztül művelték magukat. Ők is azt mondják: „Senki sem tudhatja, hogy itt vagyunk. Nem szólunk bele a dolgaidba, és nem is zavarunk téged.” Ők meglehetősen jók.

De vannak rosszak is, és velük is foglalkoznunk kellett. Elmesélek nektek egy példát. Amikor első alkalommal Guizhou* tartományban terjesztettem a művelési utat és tanfolyamot adtam, a tanfolyam közben odajött hozzám egy ember, és azt mondta, hogy a nagymestere látni kíván engem. Leírta a nagymesterét és azt, hogyan gyakorolta a művelést éveken keresztül. Éreztem, hogy ennek az embernek a jin csíje nagyon rossz, és az arca viaszsárga volt. Azt mondtam, hogy nincs időm vele találkozni és elutasítottam. Az idős mester erre elégedetlen lett, és elkezdett zavarni. Mindennap zavart. Én olyan valaki vagyok, aki nem szeret másokkal veszekedni, és nem is érdemes vele veszekedni. Ha valami rosszat tett, azt kitisztítottam, és miután kész lettem [a tisztítással], továbbadtam a Fámat.

A Ming-dinasztiában élt egy Tao művelő, akit egy kígyó szállt meg a művelése alatt. Nem sikerült befejeznie a művelést, és meghalt. A kígyó elfoglalta a testét, és végül kiművelt egy emberi alakot. A fent említett embernek a nagymestere éppen ez az emberalak volt, amit a kígyó kiművelt. Újból átalakult egy nagy kígyóvá és zavart, mert eredeti természete nem változott meg. Úgy gondoltam, hogy túl messzire ment, ezért megragadtam a kezemmel, és az olvasztó gonggal – ami egy nagyon erős fajta természetfeletti képesség – vízzé olvasztottam az alsótestét. A felsőteste pedig visszatért oda, ahonnan jött.

Egy nap meglátogatta az egyik követője Giuzhou-i asszisztensközpontunk vezetőnőjét, és azt mondta, hogy a nagymestere látni akarja őt. A vezetőnő vele ment. Egy koromfekete barlangba lépett, és nem látott semmit, kivéve egy árnyékot, ami ott ült zöld fényben úszó szemeivel. Ha kinyitotta a szemeit [az alak], akkor a barlang világos lett; ha becsukta a szemeit, akkor pedig sötét lett a barlangban. Helyi dialektusban ezt mondta: „Li Hongzhi újból el fog jönni, és ez alkalommal senki sem fog nehézségeket okozni. Nem volt igazam. Li Hongzhi eljön, hogy megmentse az embereket.” A követője erre kérte: „Nagymester, kérlek állj fel. Mi van a lábaiddal?” Erre ő: „Soha többé nem tudok felállni, mert megsérültek a lábaim.” Amikor megkérdezték tőle, hogyan sérült meg, elkezdett mesélni zavarásának történetéről. De újra zavart az 1993-as Keleti Egészségügyi Vásáron Pekingben. Teljesen megsemmisítettem, mert mindig rosszat tett, és megpróbálta megakadályozni a Dáfá terjesztését. Miután megsemmisült, idős és fiatal, női és férfi hittestvérei mind tenni akartak valamit. Mondtam pár szót, és ez megrázta őket, megijedtek és nem mertek tenni semmit; tisztában voltak vele, hogy mi történt. Néhányuk még teljesen hétköznapi ember volt, holott hosszú ideje művelték magukat. Ezek a példák segítenek megérteni a felszentelést.

Az esdeklés gyakorlata 

Mi az esdeklés gyakorlata*? A művelési út terjesztésénél sokan a művelés részének tekintik az esdeklés gyakorlatát a művelés világában, és így is adják tovább. Valójában azonban nem tartozik a műveléshez. Olyan ez, mint egyfajta trükk, varázsige vagy technika, ami öröklődött. Alkalmazott módszerei – mint a talizmánok rajzolása, füstölők égetése, papírégetés áldozati felajánlásként, varázsigék kántálása és effajta dolgok – képesek embereket gyógyítani, és gyógyítási módszerei nagyon jellegzetesek. Mondjuk például, hogy valakinek egy herpesz van az arcán. A gyakorló fog egy ecsetet, és bemártja a festékbe, majd rajzol vele egy kört egy kereszttel a közepén a földre. Majd a kör közepére tessékeli az illetőt, és elkezd varázsigéket kántálni. Fogja az ecsetet, bemártja a festékbe, és köröket rajzol vele az arcára. Varázsigéket kántál és köröket rajzol, és rajzol és rajzol, végül rábök a herpeszre, és befejezte a kántálást is. Majd közli az illetővel, hogy meggyógyult. Megérinti a kiütést és érzi, hogy kisebb lett, és már nem fáj, ha megérinti. Működött. Ilyen kis betegségeket meg tud gyógyítani, de nagy betegségeket már nem. Mit tesz, ha valakinek fáj a karja? Elkezd varázsigéket szavalni, megkér, hogy nyújtsd ki a karod, és levegőt fúj be az egyik kéz hegu pontján* és kiengedi a másik kéz hegu pontján keresztül – tényleg érzel egy fuvallatot. Ha megérinted a kart, nem fáj már annyira, mint előtte. Más módszereket is alkalmaznak, mint papírégetés áldozati felajánlásként, talizmánok rajzolása, szimbólumok ragasztása, stb., ilyesmit is csinálnak.

A félreeső világi utak a Tao iskolában nem művelik az életet. Teljes mértékben hűek a jövendőmondáshoz, a fengsujhoz*, az ördögűzéshez és a betegségek gyógyításához. Ezeket a dolgokat gyakran használják a félreeső világi utak. Gyógyíthatnak, de az általuk alkalmazott módszerek nem jók. Nem fejtegetjük tovább, hogy mivel gyógyít, de Dáfá művelőinknek nem szabad alkalmazniuk ezeket, mert nagyon alacsony és rossz információkat tartalmaznak. Az ősi Kínában a gyógymódokat ágakra osztották fel, mint pl. csontillesztés, akupunktúra, masszázs, akupresszúra, csigong kezelés, gyógynövényes kezelés stb., különböző kategóriákba osztották be ezeket. Minden gyógymód egy ág, az esdeklés gyakorlatát a 13. ágként sorolták be. Ezért a teljes neve ez lett: „a tizenharmadik szám az esdeklés gyakorlata”. Az esdeklés gyakorlata nem tartozik a műveléshez, és ez nem is a gong, ami a művelés során nyerhető. Ez egyfajta technika.