hu.FalunDafa.org

3. FEJEZET
 

Minden gyakorlót tanítványként kezelek

Tudjátok, hogy mit csinálok? Minden tanulót tanítványként vezetek magasabb szintekre, beleértve azokat is, akik önképzés által tudják magukat művelni. A művelési út magas szintű terjesztésénél nem lehet, hogy ne ezen a módon járjak el, mert az felelőtlenséget és önkényesen való eljárást jelentene. Olyan sok mindent adtunk neked és annyi alapelvet adtunk át, melyeket a hétköznapi embereknek nem szabad tudniuk, átadtam neked a Dáfá-t és még nagyon sok mindent fogok neked adni. A tested már megtisztult, ezen kívül még nagyon sok kérdéssel függ össze a művelés, ezért nem megy, hogy ne tanítványként kezeljelek. Nem szabad ennyi égi titkot a hétköznapi embereknek meggondolatlanul csak úgy elárulni. De egyet azért megjegyeznék: Az idők megváltoztak, nem alkalmazunk olyan formalitásokat, mint az alázatos tiszteletadás vagy a meghajlás. Ezeknek a formalitásoknak nagyon kevés hasznuk van, vallásosnak tűnnek, egyszerűen nem használjuk. Mi hasznod van abból, ha alázatosan kinyilvánítod tiszteletedet nekem és Mesterként tisztelsz engem? Alig lépsz ki az ajtón, máris azt teszel, amit akarsz. A hétköznapi emberek között továbbra is ugyanúgy cselekednél, mint előtte, továbbra is hírnévre és személyes érdekekre törekednél és harcolnál. Talán még károkat is okoznál a Dáfá nevében!

Az igazi művelés csakis a szívedtől függ. Csak addig tekintünk tanítványunknak, ameddig művelni tudod magad, amíg kitartóan tovább tudod magad művelni. Nem cselekedhetünk másképp. Kétségtelen, hogy vannak egyesek, akik nem tudják magukat művelőként kezelni és tovább művelni, egyeseknél ez lehetetlen. De nagyon sokan fogják magukat tovább művelni. Amíg műveled magad, tanítványként kezelünk.

De Fálun Dáfá-tanítványnak számít-e az, aki mindennap csak a gyakorlatokat végzi? Nem feltétlenül. Mert az igazi művelésnél a Xinxing mértékjéhez kell igazítanod magad, melyet elmagyaráztunk és emelned kell a Xinxingedet is, csak akkor nevezhetjük ezt igazi művelésnek. Ha csak a gyakorlatokat végzed és nem emeled a Xinxinged, akkor nem lesz ahhoz energiád, hogy megerősíts mindent, akkor nem is beszélhetünk művelésről és nem is kezelhetünk téged Fálun Dáfá-tanítványként. Ha mégis tovább csinálod és nem igazítod magad a Fálun Dáfá-iskola elvárásaihoz, nem emeled a Xinxinged és a hétköznapi emberek között azt teszel, amit akarsz, talán problémák alakulhatnak ki nálad, még ha gyakorolsz is. Ha rosszul sül el a dolog még azt mondod majd: „A Fálun Dáfá gyakorlatainak végzése közben rossz útra tértem”. Minden lehetséges. Ezért kell magad mindenképpen a Xinxing elvárásaihoz igazítanod, csak akkor vagy igaz művelő. Ezt teljesen egyértelműen elmagyaráztam nektek, ezért ne gyertek hozzám olyan formaságokkal, mint például a mestertisztelet. Amíg műveled magad, tanítványként kezellek. Megszámlálhatatlan a Fá-testem. Nem csak a jelenlévő tanítványokkal, hanem még sokkal több tanítvánnyal is tudok törődni.

A buddhista művelési utak és a buddhizmus

A buddhista művelési utak nem a buddhizmus, ezt egyértelműen kijelentem. Igazság szerint a taoista utak sem maga a taoizmus. Egyeseknek közülünk ez még mindig nem egészen világos. Egyes emberek, akik szerzetesek egy templomban vagy laikus szerzetesek, azt gondolják, hogy többet tudnak a buddhizmusról, tapintatlanul hirdetik a buddhizmus dolgait tanítványaink között. Azt mondom, ne tedd ezt, mert ezek különböző iskolák dolgai. A vallásoknak vallási formájuk van, de mi, iskolánk művelésének egy részét terjesztjük. Azokon a tanítványokon kívül, akik hivatásosan művelik magukat, nem beszélünk vallási formáról, ez nem buddhizmus a Végső-Dharma Idejében.

A buddhizmusban szereplő Fá csak egy kis része az egész Buddha Fá-nak, még nagyon sok magas és mélyreható Fá létezik, különböző szinteknek különböző Fá-ja van. Sákjamuni azt mondta, hogy a műveléshez 84 000 iskola létezik. A buddhizmusban csak egypár iskola van, mint a tientaj, huajen, csan, tiszta föld és a tantrizmus stb. De ez csak egy kis része az egésznek! Ezért nem tudja az egész Buddha Fá-t összefoglalni, csak egy kis része a Buddha Fá-nak. Fálun Dáfá-nk is egy a 84 000 iskola közül, semmi köze az ősbuddhizmushoz és a Végső-Dharma buddhizmusához sem, és semmi köze sincs a mostani vallásokhoz.

A buddhizmust Sákjamuni alapította 2500 évvel ezelőtt a régi Indiában. Amikor Sákjamuni annak idején a Gong felnyílásához és a megvilágosodáshoz ért, visszaemlékezett arra, amit korábban művelt és elkezdte terjeszteni, hogy megváltsa az embereket. Akárhány ezer szutrát is adtak ki iskolájában, igazából három szóban is össze lehet foglalni tanításait: „Törvény, Meditáció és Bölcsesség”. A Törvény azt jelenti, hogy minden emberi vágyról lemondasz. Kényszerítenek arra, hogy minden személyes érdekedről mondj le és minden világi dologtól határold el magad stb. Így a szíved üres lesz és így nem gondolsz majd semmire, aztán tudsz csak meditálni, ezek támogatják és kiegészítik egymást. Miután valaki belépett a Meditációba, lótusz-ülésben kell ülnie és magát igazán művelnie, meditációs képességének segítségével tudja magát magasra művelni. Ez az igazi művelés része. Nem tanít semmit a kéztechnikákról, a benti sem változik meg. Csak a szint magasságát meghatározó Gongot művelik, egyszerűen csak a Xinxingjét műveli. Nem művelik a testet, ezért nem is kerül szóba a Gong átváltozása sem. Ezzel egy időben erősíti a meditáció során a meditációs képességét, szenvedést visel el lótusz-ülésben és eltávolítja a karmáját is. A Bölcsesség azt jelenti, hogy valaki megvilágosodik, és ezzel magas intelligenciára és nagy bölcsességre tesz szert, látja a világmindenség igazságát és minden kozmikus dimenzió arculatát, isteni képességei hatalmasnak mutatják magukat és feltárul Bölcsessége és megvilágosodása, ezt a Gong megnyílásának is nevezzük.

Amikor Sákjamuni annak idején megalapította ezt az iskolát, Indiában nyolc vallás létezett, melyeket egyszerre terjesztettek. Létezett egy mélyen gyökeredző vallás is, melyet brahmanizmusnak hívtak. Sákjamuni állandó ideológiai harcot vívott más vallásokkal. Mivel az, amit Sákjamuni terjesztett, az igaz út volt, az általa terjesztett Buddha Fá terjesztése mindig erősebb lett. A többi vallás egyre gyengébb lett, még a brahmanizmus is röviddel a kihalás előtt állt. De Sákjamuni nirvánája után a vallások elkezdtek újra feléledni, főleg a brahmanizmus éledt újjá. De mi történt a buddhizmussal? Egyes szerzetesek eljutottak a Gong megnyílásának különböző fokáig, de ezek a fokok csak elég alacsony szinteket értek el. Sákjamuni elérte a Tathágata-szintet, sok szerzetes viszont nem tudta ezt a szintet elérni.

Különböző szinteken a Fá-nak különböző megnyilvánulásai vannak. Minél magasabb, annál közelebb van az igazsághoz; minél alacsonyabb, annál messzebb van az igazságtól. Más szerzetesek a Gong felnyitásának csak egy alacsony szintjéig jutottak el és világosodtak meg. A világegyetem azon jelenségeivel, melyeket saját szintjükön láttak és képességeikkel, melyeket megszereztek és azokkal az alapelvekkel, melyeket felismertek, értelmezték Sákjamuni szavait. Voltak olyan szerzetesek is, akik saját szavaikat Sákjamuni szavaiként emelték ki és nem beszéltek többet Sákjamuni eredeti szavairól. Így a buddhista Dharma egy teljesen új arcot kapott és nem volt többé az a Dharma, amit Sákjamuni terjesztett. Ez végül is ahhoz vezetett, hogy a buddhista Dharma teljesen eltűnt Indiából. Ez egy fontos történelmi lecke volt. Ezért nem létezett később Indiában buddhizmus. Mielőtt eltűnt volna, többször is megváltoztatták, végül is a brahmanizmus egyes elemeivel kombinálták és ebből jött létre a mostani vallás Indiában, amit hinduizmusnak hívunk. Nem imádkoznak semmilyen Buddhához sem, hanem valami máshoz. És már nem is hisznek Sákjamuniban. Ez a helyzet.

A buddhizmus fejlődésében előfordult egy-két nagyobb reform. Az egyik ilyen reform röviddel Sákjamuni elmenetele után történt. A Sákjamuni által elmagyarázott alapelvek alapján alapították meg a mahájána-buddhizmust. Egyesek úgy gondolták, hogy a Sákjamuni által terjesztett Fá a normál embereknek szólt, önmaguk megváltására és az Arhat gyümölcs-helyzetének elérésére, nem beszéltek minden lény megváltásáról, ezért nevezték hinajána-buddhizmusnak. A délkelet-Kína különböző területein élő szerzetesek megtartották Sákjamuni korábbi művelési módszerét, a Han-területen hinajána-buddhizmusnak nevezték el ezt. Természetesen ők nem értenek evvel egyet, azon a véleményen vannak, hogy Sákjamuni eredeti dolgait örökölték. És ez így is van, teljes egészében a Sákjamuni által hátrahagyott művelési módszert örökölték.

Miután a megújított mahájána-buddhizmust bevezették Kínába, az fenn maradt és ez az a buddhizmus, melyet napjainkban terjesztenek. De valójában teljesen más arculata van, mint a Sákjamuni idejében létezett buddhizmusnak, az öltözködéstől az egész megvilágosodási állapotig és művelési folyamatig minden megváltozott. Az ősbuddhizmusban Sákjamunit ősmesterként tisztelték, miközben a mostani buddhizmusban megszámlálhatatlan Buddha és Bodhiszattva jelenik meg, ezen kívül ez egy több-Buddha-hit lett. Kialakult egy hit, mely több Tathágatá-Buddhában hisz és mely több-Buddha-buddhizmussá alakult át, például Amithába, Bháizajáguru, Maháváirokáná stb., és nagyon sok Boddhiszattva is megjelent. Ezáltal az egész buddhizmus teljesen más lett, mint az a buddhizmus, amit Sákjamuni annak idején megalapított.

Ez alatt az idő alatt megjelent még egy reformfolyamat is: Nargarjuna Bodhiszattva terjesztett egy titkos művelési módszert, melyet Indiától kezdve Afganisztánon keresztül a Xinjiang-településünkön át Kína Han-tartományába hoztak be. Akkor éppen a Tang-dinasztia uralkodott, ezért elnevezték Tang-tantrizmusnak. Mivel Kínára elég erősen hatott a konfucianizmus, ezért erkölcsi magatartása teljesen más mint a közönséges népeké. A tantrizmusban alkalmazták a férfi és nő kettős művelését, amit az akkori társadalom nem fogadott el, ezért a Tang-dinasztiában Huichang uralma alatt a buddhizmus megsemmisülése közben kiirtották ezt a művelési módszert, a Tang-tantrizmus ekkor tűnt el a Han-tartományból. Japánban most a keleti tantrizmus tombol, ami annak idején Kínából származott, de itt nem végeznek Guanding-ot. A tantrizmusra a következő érvényes: Ha valaki guanding nélkül tanulja a tantrizmust, akkor az a Fá lopásának minősül és nincs igaz tanításként elfogadva. Egy másik ág Indiából indulva Nepálon keresztül Tibetbe ért el, ezt tibeti tantrizmusnak hívják és még ma is tanítják. A buddhizmus jelenleg ilyen helyzetben található. Fejlődési- és átalakulási-folyamatát nagyon egyszerűen és tömören magyaráztam el. Az egész buddhizmus fejlődési folyamatában még van a Bodhidharma által alapított csan-iskola, a tiszta föld-iskola, a huajen-iskola stb., ezek mind a Sákjamuni által elmagyarázott szavakra alapulva alakultak ki és a reformált buddhizmushoz tartoznak. A buddhizmusban tíz ilyen iskola létezik, mindegyikőjüknek vallási formájuk lett, ezért tartoznak mind a buddhizmushoz.

Azok a vallások, melyek ebben az évszázadban alakultak ki, persze nem csak évszázadunkban, az utóbbi évszázadokban a világ különböző helyein kialakult újabb vallások is legtöbbször a hamis vallások közé tartoznak. Azoknak a nagy megvilágosultaknak, akik megváltják az embereket, külön Mennyországuk van. Sákjamuninak, Amithábának, Maháváirokánának stb., ezek a Tathágata Buddhák, akik megváltják az embereket, saját maguk által irányított világgal rendelkeznek. Ezen tejútrendszerünkben is több mint száz ilyen világ van, Fálun Dáfá-nknak is van egy Fálun-világa.

Hova váltják meg a hamis iskolák az embereket? Nem tudják megváltani az embereket, amit tanítanak, az nem a Fá. Egyesek vallásokat alapítottak, természetesen az elején még nem akartak démonok lenni, nem akarták zavarni az igaz vallásokat. Ugyan elértek különböző szinteken a Gong felnyitásához és meg is világosodtak, fel is ismertek néhány alapelvet, de nagyon messze maradtak azoktól a megvilágosultaktól, akik embereket váltanak meg, nagyon alacsony szinten vannak. Néhány alapelvet felfedeztek és észrevették, hogy egyes dolgok helytelenek a hétköznapi emberek között, meg is mondták az embereknek, hogyan cselekedhetnek jól. Kezdetben nem is voltak más vallások ellen, végül hittek bennük az emberek és meggyőzőnek tartották szavaikat, egyre jobban hittek bennük, végül őket tisztelték és nem a vallásokat többé. Életre kelt náluk a dicsőségre és gazdagságra éhes szív, az emberek különböző rangokkal ruházták fel őket és azóta új vallásokat alapítottak. Azt mondom nektek, hogy ezek mind az ördögi vallásokhoz tartoznak. Még ha nem is ártanak az embereknek, mégis ördögi vallások, mert nem hagyják, hogy az emberek az igaz vallásokban higgyenek. Az igaz vallások meg tudják váltani az embereket, ők nem. Egyre jobban fejlődtek, és alattomos gonosztetteket követtek el. Újabban Kínába is bevezettek hasonló iskolákat, például az ún. Guanyin-iskola is egy közülük. Ezért kell nagyon odafigyelnetek. Állítólag egy kelet-ázsiai országban 2000 ilyen hitvallás létezik, Délkelet-Ázsiában és más nyugati országokban minden lehetséges hit létezik, egy országban létezik még ördög-imádás is. Ezek mind démonok, amik a Végső-Dharma Idejében kerültek felszínre. A Végső-Dharma Ideje nem csak a buddhizmusra vonatkozik, azok a dimenziók is megromlottak, amik elég magas szinten találhatóak. A Végső-Dharma Ideje nem csak a buddhista Végső-Dharmára vonatkozik, hanem arra is, hogy az emberiség társadalmát nem fékezi meg többé a szív törvénye, mely az erkölcsöt jelenti.

A művelésnél csak egy iskolát követni

A művelésnél az egy útra való koncentrálásról beszélünk. Teljesen mindegy, hogyan műveled magad, más iskolák dolgait nem szabad belekeverned és önkényesen művelődnöd sem. Egyes laikus szerzetesek mindkettőt művelik, a buddhizmus dolgait valamint a Fálun Dáfá dolgait is. Megmondhatom, hogy a végén semmit nem fogsz kapni, senki nem fog neked adni semmit. Ugyan mindannyian a buddhista rendszerhez tartozunk, de itt a hangsúly a Xinxingen van és az egy iskolára való koncentráláson. Csak egy tested van, melyik iskolából keletkezik benned a Gong? Hogy fejlődik ki? Hova akarsz menni? Amelyik iskola szerint műveled magad, oda fogsz menni. Ha a tiszta föld-iskola szerint műveled magad, akkor Amithába Buddha Szukháváti-világába jutsz; ha a Bháizájyáguru-iskola szerint műveled magad, a Majolika-világba jutsz. Ugyanígy van ez a vallásban is: „nincs második iskola”.

Az a gyakorlás, amiről mi beszélünk, valójában a Gong teljes átalakulási folyamatát jelenti; a mindenkori művelési iskola szerint történik. Mond csak, hova is tartasz? Ha a lábaidat két csónakba helyezed, nem juthatsz sehova. Nem csak a gyakorlás módszerei és Buddha művelése a templomokban nem keverhetők össze, hanem a különböző művelési módszerek sem, a különböző csigongok sem és a különböző vallások sem, sőt, egy valláson belüli iskolákat sem lehet egybekeverni, csak egyet lehet választani. Ha a tiszta föld-iskolát műveled, akkor csak a tiszta föld-iskolát műveld; ha a tantrizmust műveled, akkor csak a tantrizmusra koncentrálj; a csan-iskola szerint műveled magad, akkor csak a csan-iskolát műveld. Ha a lábaidat két csónakba helyezed és ezt is meg azt is művelni akarod, nem juthatsz sehova. A buddhizmusban is élt ez a mondat: „nincs második iskola”, azaz, nem megengedett összevisszaságot művelni. Gyakorol, műveli magát, Gongjának keletkezési folyamata iskolájának művelési- és fejlődési folyamata szerint történik. A Gong fejlődési folyamata más dimenziókban történik, ez egy különösen bonyolult és csodálatos esemény, a folyamat közben nem szabad könnyelműen más dolgokat belekevernünk.

Ahogy egyes laikus szerzetesek meghallották, hogy egy buddhista művelési utat gyakorlunk, arra bíztatták a tanítványokat, hogy térjenek meg. Megmondom nektek, hogy egyik tanítványnak sem kell ilyesmit tennie. Szabotálod a Dáfá-t és a buddhizmus törvényeit is, ezzel egy időben zavarod a tanítványokat is, hogy semmit nem kaphatnak. Ez nem megy. A művelés egy nagyon komoly dolog, feltétlenül csak egy útra kell koncentrálni. Az a rész, melyet a hétköznapi emberek között terjesztünk ugyan nem vallás, de ugyanaz a művelés célja: a Gong felnyílása, a megvilágosodás, a művelés sikere és a beteljesedés.

Sákjamuni azt mondta, hogy a Végső-Dharma Idejében a templomok szerzetesei is alig tudják majd magukat megváltani, nemhogy a laikus szerzeteseket, velük még kevesebbet tőrödnek. Ugyan tiszteltél egy mestert, de az ún. mester is művelő. Ha ő nem műveli magát igazán, akkor minden hiába. Szív nélkül művelve senki nem juthat magasabb szintre. A megtérés csak a hétköznapi emberek egyik formalitása, ha megtértél, máris a Buddha Iskolához tartozol? Foglalkozik akkor veled Buddha? Ilyesmi nem létezik. Még ha alázatosan is fejezed ki tiszteletedet és közben sebesre ütöd a fejed, vagy ha kötegszámra égeted a füstölőpálcikákat, ez mind nem segít. Tényleg a szívedet kell művelned. A Végső-Dharma Idejében elég erőteljesen megváltozott a világegyetem, sőt, már a vallások helyei sincsenek rendben, ahol az emberek hitüket gyakorolhatják. Ezt a természetfeletti képességekkel rendelkező emberek (beleértve a szerzeteseket is) is észre vették. Jelenleg én vagyok az egyetlen a világon, aki az igaz utat nyilvánosságra hozza, olyasmit tettem, amit előttem senki nem tett meg, ezen kívül a Végső-Dharma Idejében felnyitottam egy nagy kaput. Ezer, tízezer évig biztosan nem fog ilyesmi történni. De hogy valaki megváltatik, tehát hogy tudja-e magát művelni vagy sem, az csakis önmagától függ. Amit elmagyaráztam, az egy hatalmas kozmikus alapelv.

Persze nem követelem meg tőled, hogy mindenképpen a Fálun Dáfá-t tanuld. Amit elmondtam, az egy alapelv. Ha művelni szeretnéd magad, feltétlenül csak egyre kell összpontosítanod, különben egyáltalán nem tudod magad művelni. Természetesen, ha nem akarod magad művelni, nem is foglalkozunk majd veled, mert a Fá-t csak azoknak magyarázzuk el, akik ténylegesen művelik magukat, ezért kell csak egyre koncentrálni, más iskolák egyéni gondolatait nem szabad belekeverni. Itt nem a gondolatmenetről beszélek, a Fálun Dáfá-ban egyetlen gondolatmenet sincs, ezért nem kellene egyetlen ilyen gondolatot sem belevinni. Erre nagyon oda kell figyelnetek, egyáltalán nem léteznek szellemi tevékenységek. A buddhista rendszerben az ürességről, a taoista rendszerben a semmisségről beszéltek.

Egyszer nagyon magas szinten összekötöttem a gondolataimat négy-öt megvilágosulttal, nagy Taoval. Ha a magasságról van szó, a hétköznapi emberek számára ez szenzáció. Azt akarták tudni, hogy mire gondolok. Olyan sok éven keresztül műveltem magam, az egyáltalán nem lehetséges, hogy mások ismerjék a gondolataimat, mások természetfeletti képessége egyáltalán nem tud behatolni. Senki nem tudhat rólam semmit, azt sem tudhatja, hogy mire gondolok. Meg akarták tapasztalni a gondolatmenetemet, ezért kötötték össze magukat a gondolataimmal egy bizonyos ideig, a beleegyezésemmel. Az összeköttetés után egy bizonyos mértékben nem tudtam ezt elviselni. Teljesen mindegy, hogy milyen alacsony vagy magas a szintem, mert a hétköznapi emberek között vagyok és még megváltom az embereket, a szívem a megváltásnál van. De milyen nyugodt az ő szívük? Nagyon nyugodt. Az nem lenne gond, ha csak az egyiküknek lenne nyugodt a szíve. De ott négyen-öten ülnek és mindannyiuk ugyanolyan nyugodt, mint egy tó, semmi sincs bennük. Érezni akartam őket, de nem tudtam. Azokon a napokon nagyon nehéznek éreztem a szívem. A hétköznapi emberek el sem tudják képzelni és nem is tudják érezni. Teljesen tétlen és üres.

A magas szintű művelésnél egyáltalán nem létezik gondolatmenet. Ennek az az oka, hogy már akkor le voltak rakva az alapdolgok, amikor az alapdolgok felépítésének szintjén voltál a hétköznapi emberek között. Magas szintű művelésnél, de mindenekelőtt művelési utunknál, minden teljesen magától történik. Amíg a Xinxingedet emeled, nő a Gongod is. Egyáltalán nem kell semmiféle kéztechnikát alkalmaznod. Gyakorlataink arra szolgálnak, hogy erősítsék a magától működő mechanizmusokat. Miért nem mozog egyáltalán senki a meditálás közben? Teljesen tétlen. Láthatod, hogy a taoista rendszerben erről a kéztechnikáról, arról a kéztechnikáról, gondolatmenetről, gondolatvezetésről beszélnek. Megmondom neked, ahogy valaki a taoizmusban a csi szintjén túllép, ott egyáltalán nem létezik semmi, egyáltalán nem beszélnek gondolatokról. Egyesek, akik más csigongot tanultak, nem tudnak felhagyni olyan dolgokkal, mint légzési gyakorlatok vagy gondolatmenet. Az egyetemi dolgokat tanítom neki, de ő az általános iskola dolgairól tesz fel kérdéseket, mint pl. hogyan lehet gondolatmenetünket vezetni - így szokta meg. Azt hiszi, hogy ez csigong, holott ez nem csigong.

Természetfeletti képesség és művelési erő

Sokan vannak közülünk, akik nem ismerik a csigong kifejezéseit, vannak olyanok is, akik állandóan összekeverik őket. A természetfeletti képességeket művelési erőnek nevezik, a művelési erőt pedig természetfeletti képességeknek. A Gong, amit Xinxingünk által műveltünk ki, a kozmikus tulajdonságokhoz hasonlóan keletkezett és saját De-nkből alakult át. Meghatározza az ember szintjének magasságát, művelési erejének erősségét és gyümölcs-helyzetének magasságát. Ez a döntő. Milyen helyzet alakulhat ki a művelés során? Különböző különleges természetfeletti képességek tűnhetnek fel, amiket röviden csak természetfeletti képességeknek nevezünk. Azt a Gongot nevezzük művelési erőnek, melyről épp az imént beszéltem és mely a szintedet emeli. Minél magasabb a szint, annál nagyobb a művelési erő és annál erősebb a természetfeletti képesség is.

A természetfeletti képesség csak egy mellékterméke a művelésnek, nem a szintet képviseli, nem mutatja meg egy ember szintjének magasságát vagy művelési erejének erősségét. Egyeseknél talán több merül fel, egyeseknél talán kevesebb. Ezen kívül, ha valaki a művelés során természetfeletti képességekre törekszik, mint főcélra, akkor az nem is kaphatja meg őket. Csak akkor jönnek elő a természetfeletti képességek, ha az ember elhatározza magát, hogy tovább műveli magát, nem tekintheti a művelés főcéljának. Minek gyakorolsz ilyesmit? Szeretnéd bevinni a hétköznapi emberek társadalmába? Nem szabad csak ilyen egyszerűen bevinned a hétköznapi emberek közé, minél jobban törekszel rá, annál kevesebb esélyed van arra, hogy megkapd a természetfeletti képességeket. Mert törekszel, és a törekvés eleve egy ragaszkodás. És az, amit a művelésnél eltávolítunk, az pontosan a ragaszkodás.

Nagyon sokan művelték magukat magas szintre, de még sincs természetfeletti képességük. A mester lezárta őket, hogy így megakadályozza, hogy gonosztetteket kövessenek el, ha nem tudnának magukon uralkodni. Ezért nem alkalmazhatják a képességeiket. Nagyon sok ilyen ember van. A természetfeletti képességeket egy ember tudatával lehet irányítani. Az is lehetséges, hogy valaki alvás közben nem tud magán uralkodni és így az is megtörténhet, hogy a következő reggelen az Ég és a Föld beszakad. Ez nem megengedett. Mivel a hétköznapi emberek között műveljük magunkat, rendszerint nem szabad nagyobb természetfeletti képességeket alkalmaznunk. A legtöbb közülük le van zárva, de ez sem végérvényes. Sokan, akik jól művelték magukat és tudnak magukon uralkodni, rendelkeznek bizonyos természetfeletti képeségekkel. Ha megkérsz egy ilyen embert, hogy mutassa meg a természetfeletti képességeit, semmiféleképpen nem teszi ezt meg, tud magán uralkodni.

A visszafeléművelés és a Gong kölcsönzése

Egyesek nem gyakoroltak csigongot vagy csak valamilyen csigong-tanfolyamon tanultak valamit, de ez csak gyógyítás és egészségmegőrzés és nem művelés. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek nem kapták meg a helyes tanításokat. De hirtelen megkapják a Gongot éjszaka. Elmagyarázzuk, hogy honnan jön ez a fajta Gong és hány fajtája van.

Az egyik fajta a visszafeléművelés. Hogy mi az a visszafeléművelés? Így néz ki: egyes idősebb emberek szeretnék magukat művelni, de nincs elég idejük arra, hogy az elejétől fogva műveljék magukat. Akkor szerették volna művelni magukat, amikor a csigong virágkorát élte. Tudták, hogy a csigong jót tesz másokkal és hogy evvel magasabb szintre tudják magukat emelni, művelni. De a pár évvel ezelőtti csigong-hullámban a csigong-mesterek csak a csigongot népszerűsítették, senki nem terjesztette a magas szintű dolgokat. Máig én vagyok az egyetlen, aki magas szinten terjeszti a csigongot a nyilvánosság előtt, nincs második. Mindenki, aki visszafelé művelte magát, idősebb volt 50 évesnél, idősebb emberek, akiknek alapja és a testükben lévő dolgok is nagyon jók voltak. Majdnem mindegyikőjüket szívesen látták volna mások tanítványként vagy követőként. De ezek az emberek nagyon öregek voltak már és csak most akarták magukat művelni, ez azért nem ilyen egyszerű! Hol találsz mesteredre? De ahogy művelni szerette volna magát, amint kialakult ezen kívánsága, ragyogott mint az arany és megrázta a világot a tíz égtáj irányába. Az emberek a Buddha-természetről beszélnek, ez azt jelenti, hogy megjelent a Buddha-természet.

Magas szintről nézve az ember nem azért él, hogy ember legyen. Mivel az emberi élet a világegyetemben keletkezett és a kozmikus tulajdonságokhoz Zhen, Shan Ren-hez igazodik, természetéből fakadóan könyörületes, jószívű. De miután az élőlények száma megnőtt, társadalmi viszonyokat alakítottak ki. Néhányan egoisták vagy rosszak lettek közülük, aztán már nem maradhattak magas szinten és lesüllyedtek egy másik szintre. Itt még rosszabbak lettek és még alacsonyabb szintre süllyedtek, még alacsonyabbra, végül a hétköznapi emberek szintjére süllyedtek. Aki idáig süllyed, annak elvileg meg kellene itt semmisülnie, de a nagy megvilágosultak megkönyörültek az embereken és adtak nekik még egy esélyt a legfájdalmasabb körülményben, így megteremtették ezt a dimenziót.

Más dimenziók embereinek nem ilyen a teste, ők tudnak lebegni, meg tudják magukat nagyobbítani és le tudják magukat kicsinyíteni. Ebben a térben az ember ezt a hús-vér testet kapta. Evvel a testtel nem bírod ki a hideget; nem bírod elviselni a fáradtságot; nem bírod elviselni az éhséget, minden fájdalmas, legyen az bármi is. Ha beteg vagy, rosszul érzed magad, születés, öregedés, betegségek, halál, kiegyenlítődik a karmád a keserűségben, hogy kiderüljön, vissza tudsz-e térni vagy sem, még egy esélyt adnak neked, ezért süllyedtek az emberek a ködbe. Ezek után teremtenek neked egy szempárt, mellyel nem láthatsz más dimenziókat és az anyag igaz arculatát sem. Ha vissza tudsz térni, akkor a legfájdalmasabb a legértékesebb. Nagyon sokat kell szenvedned, ha a ködből akarod magad visszaművelni; de gyorsan megy a visszaművelés. Ha még rosszabb leszel, megsemmisül az életed. Ezért, a nagy megvilágosultak szemében az ember nem azért van, hogy ember legyen, hanem azért, hogy visszatérjen az eredetéhez, valójához. A hétköznapi emberek ezt nem tudják felfogni, a hétköznapi emberek társadalmában a hétköznapi emberek hétköznapi emberek maradnak, csak arra gondolnak, hogyan haladhatnának előrébb és hogyan lehetne jobbá tenni az életüket. Minél kényelmesebben él, annál egoistább lesz és annál többet akar majd magának. Így távolodik el egyre jobban a kozmikus tulajdonságoktól és rohan egyenesen a megsemmisülés felé.

Magas szinten ugyanígy látjuk. Azt hiszed, hogy előrefelé mész, de valójában hátrafelé. Az emberiség azt hiszi, hogy fejlődik és hogy a tudomány előre halad, valójában csak a kozmikus törvényszerűségek után lohol. A Nyolc Istenség egyike, Zhang Guolao hátrafelé ült a szamarán. Csak nagyon kevesen értik, hogy miért ült hátrafelé. Megállapította, hogy a hátrafelé egyben az előrefelé is. Ezért tartják a nagy megvilágosultak különösen értékesnek, ha valaki művelni szeretné magát és feltétel nélkül tudnak is neki segíteni. Mint azoknak a tanítványoknak, akik ma itt vannak, ha művelni akarod magad, feltétel nélkül tudok neked segíteni. De hétköznapi emberként, ha betegségeket akarsz gyógyítani vagy erre és arra törekszel, ez nem megy és nem segíthet rajtad senki. Hogy miért? Mert hétköznapi ember akarsz maradni. Egy hétköznapi embernek meg kell születnie, meg kell öregednie, betegnek kell lennie és meg kell halnia, ennek így kell lennie, mindennek megvan a sorsszerű összefüggése és ezt a rendet nem lehet felborítani. Eredetileg nem volt betervezve az életedbe a művelés, de most művelni akarod magad, akkor a jövőbeli utad újra rendeződik, akkor rendbe lehet hozni a testedet.

Tehát, ha valaki művelni szeretné magát, ahogy ez a kívánság felmerül, látják őt a megvilágosultak, ő egyszerűen túl értékes. De hogyan segítsünk neki? Hol van egy mester, aki tanítaná? Ezen kívül több mint 50 éves. A nagy megvilágosultak nem taníthatják, mert ha megmutatják létezésüket és tanítanak téged, elmagyaráznák a Fá-t és megtanítanák neked a gyakorlatokat, ezzel elárulnák az égi titkokat és akkor ők is lesüllyednének. Az emberek saját gonosztetteik miatt süllyedtek a ködbe, akkor felismerés által kell művelniük magukat a ködben, ezért nem taníthatják őket a megvilágosultak. Ha látnák az emberek, hogy egy élő Buddha magyarázza el neked a Fá-t és tanítja meg a gyakorlatokat, akkor a legbűnösebb emberek is, akik semmilyen kegyelmet sem érdemelnek meg, jönnének és tanulnának. Mindenki hinne, hol maradna akkor a felismerés, akkor már nem létezne a felismerés kérdése. Az emberek maguk süllyedtek a ködbe, és meg kellett volna semmisülniük. Egy esélyt adnak neked, hogy vissza tudd magad művelni. Ha vissza tudod magad művelni, műveld vissza magad. Ha nem, akkor továbbra is reinkarnálódni fogsz és végül megsemmisülsz.

Csakis magad járod utadat. Mi a teendő, ha művelni akarod magad? Erre is kitaláltak egy módszert. Ekkor a csigong nagyon népszerű volt, és ez az égi jelenségek megváltoztatása volt. Egy nagy megvilágosult Gongot adott neki Xinxingjének magasságának megfelelően, hogy ezekkel az égi jelenségekkel együttműködhessen, egyfajta tömlőszerűséget kapott csappal, ha megnyitják, jön a Gong. Ha át akart adni Gongot, akkor ezt meg is tudta tenni; ha nem adott át Gongot, akkor még saját magának sem volt Gongja. Így volt ez. Ezt nevezzük visszafeléművelésnek, amelynél a beteljesedésig művelheted magad.

Az általános művelésnél a Gong felnyílásáig, a beteljesülés eléréséig művelik magukat az emberek. A fent említett visszafeléművelésnél az idő nem elég a műveléshez a kor miatt, ezért van meggyorsítva számára a művelés. Ez is csak egy jelenség volt, mely régebben fordult csak elő. Egy ilyen embernek nagyon magas szintű Xinxinggel kell rendelkeznie. Xinxingjének állapotának megfelelő mennyiségű energiával látják el. De mi volt ennek a célja? Az egyik: az akkori jelenségekkel való együttműködés. Miközben ez az ember valami jót cselekszik, szenved is. Mivel kapcsolatod van a hétköznapi emberekkel, a hétköznapi emberek mindenféle érzületei zavarni fognak. Néhányan közülük, akiket meggyógyítottál, nem fognak téged megérteni. Bármennyi rossz dolgot is távolítottál el neki a gyógykezelések során, bármilyen mértékben is gyógyítottad meg, a változásokat nem lehet egyértelműen látni. Elégedetlen lesz és meg sem köszöni, talán még meg is sért, hogy hazudtál neki! Ilyen problémák által acélosodik a szíved. Azért kapta meg a Gongot, hogy művelje magát, hogy magasabb szintre jusson. Miközben jót cselekszik, ezzel egy időben felnyitja a természetfeletti képességét és fejleszti a Gongját. De sokan nem ismerik ezt az alapelvet. Nem azt mondtam, hogy ők nem kaphatják meg a Fá-t? Ha felismeri, akkor felismeri. Ez a felismerés kérdése. Ha nem ismeri fel, nem lehet semmit tenni.

Mikor egyesek megkapták a Gongot, éjszaka hirtelen nagy forróság öntötte el őket alvás közben, be sem tudtak takarózni. A következő reggel mikor felébredt, minden elektromos lett, amihez hozzáért. Tudta, hogy megkapta a Gongot. Ha valakinek valahol fájdalma volt, fölé nyújtotta a kezét, a hatás nem volt rossz, hanem nagyon is jó. Tudta, hogy megkapta a Gongot és csigong-mesterré vált, kiakasztott egy cégért, kinevezte magát csigong-mesternek és így tevékenykedett tovább. Kezdetben, mivel nem volt rossz, az emberek szívesen adtak neki pénzt és ajándékokat, ha meggyógyította őket, és nem is fogadta el ezeket. De mégsem tudott ellenállni a hétköznapi emberek negatív beállítottságának, mert ezek az emberek visszafelé művelték magukat és így nem élték meg a Xinxing igazi művelését. Nagyon nehéz a Xinxingjükön uralkodni. Lassan lassan elfogadta a kisebb ajándékokat, majd a nagyobbakat is, végül, amikor az emberek túl keveset adtak, nem is csinálta tovább. A végén azt mondta: "Minek adtok nekem ilyen sok dolgot? Adjatok pénzt!" Ha túl kevés pénzt adtak neki, nem csinálta tovább. Az igaz hagyományok csigong-mesterei sem fogadták el őt. Csak a bókokat hallotta meg, milyen ügyes is ő. Ha valaki azt mondta, hogy nem jó, annak nem örült, a gazdagságra és hírnévre éhes szív életre kelt. Azt hitte, hogy jobb a többieknél és hogy nagyszerű. Azt hitte, hogy azért kapta a Gongot, hogy csigong-mesterként dolgozzon és meggazdagodjon. Valójában művelnie kellett volna vele magát. Ahogy a gazdagságra és hírnévre éhes szív életre kel, máris leesik a Xinxingje.

Azt mondtam, hogy amilyen magas a Xinxing, olyan magas a Gong is. Mivel a Xinxingje leesett, nem kapott már annyi Gongot sem, Xinxingjének megfelelően kapja a Gongot. Amilyen magas a Xinxing, olyan magas a Gong. Minél erősebb a gazdagságra és hírnévre éhes szív, annál mélyebbre zuhan a hétköznapi emberek közé, a Gongja is vele esik. Ha a végén teljesen lent van, nincs is több Gongja, nem marad Gongja. Az utóbbi években ez elég gyakran előfordult, főleg 50 év feletti hölgyeknél. Láthattad, hogy idősebb hölgyek végezték a gyakorlatokat, de nem kapták meg az igazi tanításokat. Talán egy csigong-tanfolyamon tanult néhány mozdulatot, de csak a betegségmegszüntetés és egészségmegőrzés érdekében. Egy nap hirtelen megkapta a Gongot. Aztán a Xinxingje egyre rosszabb lett, ahogy kialakult a gazdagságra és hírnévre éhes szív, máris leesett a szintje, végül egy senkivé vált és nincs is Gongja. Azok közül, akik visszafelé művelik magukat, nagyon sokan leestek, kevesen maradtak csak. Hogy miért? Mert nem tudta, hogy művelnie kell magát vele. Azt hitte, hogy a hétköznapi emberek között kell vele meggazdagodnia és híressé válnia, hogy csigong-mesternővé kell válnia. Valójában művelnie kellett volna magát vele.

Mit jelent a Gong kölcsönzése? Ez nincs korhoz kötve, de van egy követelményünk: ennek az embernek különösen magas szintű Xinxinggel kell rendelkeznie. Tudja, hogy a csigong a művelést szolgálja, szeretné is magát művelni. Szíve kívánsága a művelés, de hol talál egy mestert? Néhány évvel ezelőtt még voltak olyan igaz csigong-mesterek, akik a művelési utakat terjesztették, de amit terjesztettek csak a betegségmegszüntetés és egészségmegőrzés szempontjából voltak jók. Senki nem terjesztette vagy tanította magas szinten.

Ha már a Gongról beszélünk, elmagyarázok még egy dolgot. Az embernek nemcsak tudata (ősszellem), hanem melléktudata (mellék-ősszellem) is van. Néhány embernek egy, kettő, három, négy, sőt, akár öt melléktudata is lehet. A melléktudat nemének nem feltétlenül kell megegyeznie az ember nemével, néhány férfi, néhány női nemű, mindegyik különböző. Valójában a tudat neme sem feltétlenül egyezik meg a hús-vér test nemével. Megállapítottuk, hogy manapság nagyon sok férfi női szellemmel és nagyon sok nő férfi szellemmel rendelkezik, ez pont megfelel a mai taoista rendszerben megnevezett égi jelenségeknek, ahol a yin és yang felcserélődött, a yin erős, a yang gyenge lett.

Rendszerint a melléktudat származik magasabb szintekről, mint a tudat, különösen azoknál, akiknek melléktudata különösen magas szintekről van. De a melléktudat nem a futi, egy időben született veled az anyaméhből és ugyanazzal a névvel rendelkezik, mint te, ez is a tested egyik része. Rendszerint a tudatnak van szava, ha az emberek valamit gondolnak vagy tesznek. A melléktudat megpróbálja megakadályozni, hogy az emberek tudata rosszat cselekedjen. De ha a tudat nagyon akaratos, a melléktudat tehetetlenné válik. A melléktudat nem hagyja magát megtéveszteni a hétköznapi emberek társadalmában, miközben a tudatot elég könnyű megtéveszteni.

Néhány melléktudat nagyon magas szintről származik, valószínűleg nagyon közel van ahhoz, hogy megtartsa a helyes gyümölcs-helyzetet. A melléktudat művelni szeretné magát, de ha a tudat nem akarja magát művelni, akkor ő nem tehet semmit. A csigong-hullám során a tudat egy nap mégis magas szintre akarta magát művelni, természetesen a gondolat nagyon szerény volt, nem akart a gazdagság és hírnév dolgaira törekedni. A melléktudat nagyon örült: “Szeretném magam művelni, de amit mondok nem számít; te is szeretnéd magad művelni, ez pont passzol”. De hol talál mesterére? A melléktudat nagyon ügyes, elhagyja a testet és elindul egy nagy megvilágosult keresésére, akit előző életéből ismert. Mivel néhány melléktudat nagyon magas szintről származik, el tudja hagyni a testet. A melléktudat odament hozzá és azt mondta, hogy szeretné magát művelni és szeretne Gongot kölcsönözni. Látta rajta, hogy ez az ember nem rossz. Szeretné magát művelni, természetes, hogy segít neki. Így a melléktudat Gongot kölcsönzött. Rendszerint ez a Gong vezető energiát hordoz magában és a tömlőn keresztül jön; de vannak kölcsönzött, készre formált dolgok is, ezeknél rendszerint természetfeletti képesség is létezik.

Így talán mindjárt természetfeletti képességekkel is rendelkezhet. Mint ahogy korábban említettem, ez az ember alvás közben nagyon forrónak érezte magát, mikor a következő reggelen felébredt, a Gong ott volt. Amit megérintett, elektromos lett, betegségeket tudott gyógyítani, tudta, hogy megkapta a Gongot. De honnan? Ez nem volt számára világos. Úgy körülbelül tudta, hogy kozmikus terekből, de hogy hogyan is kapta meg, nem tudta. A melléktudat nem mondta meg neki, mert a melléktudat volt, aki művelte magát. Csak annyit tudott, hogy megkapta a Gongot.

Azoknál, akik Gongot kölcsönöznek, általában nincs korhatár. Elég sok fiatal van köztük, ezért jelentek meg egy pár évvel ezelőtt olyanok, akik 20, 30 vagy 40 évesek voltak, voltak egyesek, akik idősebbek voltak. A fiatalabbaknak még nehezebb magukon uralkodniuk. Azt látod, hogy rendszerint elég jó. Ha még nem rendelkezik nagy képességekkel a hétköznapi emberek társadalmában, gazdagságra és hírnévre éhes szíve még nagyon gyenge. Ahogy kicsit többre képes, mint mások, nagyon könnyen megzavarja a gazdagság és a hírnév. Úgy gondolja, hogy még hosszú út áll előtte, mert fiatal, még megerőlteti magát, harcolhat, hogy egy olyan célt érjen el, amit általában a hétköznapi emberek tűznek ki maguk elé. Ezért, ahogy megkapja a természetfeletti képességeket és néhány készséget, csak eszközként használja fel azokat a hétköznapi emberek társadalmában, hogy elérhesse általuk személyes céljait. Ez nem mehet tovább és nem is szabad így használni. Minél többet használják, annál kevesebb lesz a Gong, a végén nem is marad semmi. Ezek közül az emberek közül többen is leestek. Ahogy látom, senki nem maradt közülük.

Mindkét eset, melyekről beszéltem, azokhoz az esetekhez tartozik, melyeknél relatív jó Xinxinggel rendelkező emberek kapták meg a Gongot. A Gong nem gyakorlás által keletkezett, a megvilágosultaktól kapták, ezért jó ez a Gong.

Futi

Talán sokan hallották már közülünk a művelési körben, hogy állatok, rókák, sárga menyétek, szellemek, kígyók stb. az emberi testre tapadnak. De mi ez tulajdonképpen? Egyesek azt mondják, hogy a gyakorlás különleges természetfeletti képességeket nyit fel, de valójában ez nem a különleges természetfeletti képesség felnyitása, a különleges természetfeletti képességek tulajdonképpen az ember ösztönei. Csak éppen az emberi társadalom fejlődése során az emberek egyre jobban ragaszkodtak ezen dimenziónk látható dolgaihoz, és egyre jobban függővé váltak modern eszközeinktől, ezért korcsosultak el az emberek ösztönei, végül teljesen eltűntek az ösztönök.

Ha valaki természetfeletti képességeket szeretne, ki kell művelnie azokat és művelés által vissza kell térnie eredetéhez, valójához. De az állatoknak nincsenek olyan bonyolult gondolataik, ezért vannak kapcsolatban a kozmikus tulajdonságokkal, velük született ösztönökkel rendelkeznek. Egyesek azt mondják, hogy az állatok művelni tudják magukat, a rókák nemesítik az elixírt, a kígyók és más állatok is tudják, hogyan műveljék. De igazából nem tudják magukat művelni. Kezdetben egyáltalán fel sem fogják, mi a gyakorlás és a nem-gyakorlás, egyszerűen csak rendelkeznek ezekkel az ösztönökkel. Bizonyos feltételek között, bizonyos körülmények között lehet, hogy hatni fog, akkor megkapják a Gongot és a természetfeletti képességek is felbukkanhatnak.

Ezáltal képességekhez jut. Korábban azt mondták, hogy intelligens és képességeket is kapott. A hétköznapi emberek szemében az állat ilyen és olyan, sok mindent tud és irányítani tudja az embert. Azt mondom, hogy valójában nem tud sokat tenni. Egy igaz művelő szemében ez semmi. Habár ezer éve műveli magát, még egy kisujj nyomását sem bírja ki. Azt mondjuk, hogy az állatok rendelkeznek született ösztönökkel, rendelkezhetnek képességekkel. De világegyetemünknek van egy alapelve: Az állatoknak nem szabad sikeresnek lenniük a művelésben. Ezért olvashattátok a régi könyvekben, hogy az állatok párszáz évenként kihalnak, egyszer nagy katasztrófa által, máskor kis katasztrófa által. Egy bizonyos időn belül növekszik az állatok Gongja, ezért kell őket megsemmisíteni, villámlás és hasonlók által. Nem művelhetik magukat. Mivel nem rendelkezik emberi természettel, nem is művelheti magát úgy, mint egy ember. Ha úgy műveli magát sikeresen, hogy nem rendelkezik emberi tulajdonságokkal, garantáltan démon lesz belőle. Ezért nem szabad sikeresen művelnie magát és ezért pusztul el az Ég által. De ezt tudja is. Ahogy már említettem, az emberiség társadalma nagyon gyorsan süllyed lefelé, sokan minden elképzelhető gaztettet elkövetnek. Nincs az emberiség társadalma veszélyben, ha már ilyen állapotban van?

Változásnak kell jönnie a csúcs elérése után! Megállapítottuk, hogy mindig, mikor az emberi társadalom a történelem előtti idők különböző ciklusaiban megsemmisült, az emberiség olyan helyzetben volt, amiben az erkölcs különösen romlott volt. Jelenleg az a dimenzió, melyben az emberiség található és sok más dimenzió is, különösen veszélyes helyzetben van. Ezen szint dimenzióinak helyzete is ilyen. Az ottani lények is gyorsan el akarnak szökni, magasabb szintre akarnak jutni. Azt hiszik, hogy el tudnak menekülni a veszély elől, ha emelkedik a szintjük. De hogy lehetne ez ilyen könnyű? Aki művelni akarja magát, emberi testtel kell, hogy rendelkezzen. Ez az egyik ok a sok közül, ami miatt a futi a csigong-gyakorlókra tapad.

Néhányan azt gondolják: “Miért nem törődnek ezzel a nagy megvilágosultak és mesterek?” Világegyetemünknek létezik egy másik alapelve: Ha saját magad törekedsz valamire vagy akarsz valamit, senki nem akar ebbe beleszólni. Azt tanítjuk meg neked, hogyan járd az igaz utat és alaposan elmagyarázzuk neked a Fá-t, az rád van hagyva, hogy felismered-e. Hogy tanulsz-e vagy sem, az végül is a te dolgod. A mester átvezet az ajtón, a művelés tőled függ. Senki nem tart téged nyomás alatt vagy kényszerít arra, hogy műveld magad. Hogy műveled-e magad vagy sem, az a te dolgod. Azaz, hogy melyik úton jársz, mi az, amit akarsz és amit kapni akarsz, abba senki nem fog beleszólni. Csak megmutatni lehet a helyes utat.

Ugyan látod, hogy egyesek csigongot gyakorolnak, valójában azonban mindegyikőjük megkapta a futit. Miért telepszik rájuk a futi? Hány csigong-gyakorlónak van futi a testén az egész országban? Ha megmondanám, sokan nem mernének többé gyakorolni. Számuk ijesztően sok! De miért alakult ki ez a helyzet? Ezek a dolgok szabotálják a hétköznapi emberek társadalmát, hogy keletkezhet ilyen rossz helyzet? Az emberiség húzta ide őket, mindenhol vannak démonok, mert az emberiség romlik. Főleg a hamis csigong-mestereknek van futi a testén, csigongjuk terjesztésénél csak ilyen dolgokat adnak tovább. Az emberiség történelmében soha nem volt megengedett az állatoknak, hogy az emberi testre tapadjanak, ahogy ezt megtették, elpusztultak. Aki ezt látta, nem engedte meg. De mai társadalmunk egyes tagjai, akik erre törekednek, birtokolni akarják és imádják őt. Egyesek azt gondolják: “De nem is törekedtem rá szándékosan!” Nem törekedtél, de természetfeletti képességeket szerettél volna szerezni, adnának neked az igaz utak megvilágosultjai? A törekvés a hétköznapi emberek ragaszkodása, el kell távolítani. De ki adhatja akkor neked? Csak démonok és más dimenziók különböző állatai, ez nem ugyanaz, mintha erre törekednél? Máris jönnek.

Hányan gyakorolják a csigongot helyes gondolatokkal? A gyakorlásnál a De-re kell figyelni, jót kell cselekedni és könyörületesnek kell lenni, minden helyen és minden szituációban így kell viselkedni. Függetlenül attól, hogy parkokban vagy otthon gyakorolnak, hányan gondolkodnak így? Ki tudja, milyen csigongot gyakorol, a gyakorlatok végzése alatt fecseg: “Ah! A menyem egyáltalán nem figyel rám; miért ilyen rossz az anyósom!” Egyesek a munkahelytől a nagy állami ügyekig mindenről locsognak, nem létezik olyan téma, amit meg ne említenének, sőt, fel is idegesítik magukat, ha valami nem illik bele a személyes elképzeléseikbe. Mit gondolsz, ez a gyakorlás? Valaki gyakorolja a karó-állást, lábai remegnek a fáradtságtól, ennek ellenére nem marad nyugodt az agya: "Mostanában minden annyira drága, az árak emelkedtek, a munkahelyemen sem tudják odaadni a fizetéseket. Miért nem kapok természetfeletti képességeket gyakorlás közben? Ha természetfeletti képességeket kapnék, csigong-mester válhatna belőlem és gazdag lehetnék, másokat kezelhetnék és pénzt kereshetnék vele”. Ha látja, hogy más rendelkezik már természetfeletti képességekkel, még nyugtalanabb lesz. Eztán csak természetfeletti képességekre, Égi Szemre, gyógyításra törekszik. Gondolj bele, mennyire eltér ez a világegyetem tulajdonságaitól Zhen, Shan, Ren! Ez teljesen az ellentéte! Pontosabban kifejezve a gonosz művelést űzi! De tudatlanul teszi ezt. Minél jobban így gondolkodik, annál rosszabbak lesznek a gondolatok, amiket kibocsát. Ez az ember nem kapja meg a Fá-t, nem tudja, hogy a De-re kell ügyelni. Azt gondolja, hogy a Gongot csak úgy kéztechnikák gyakorlása által meg lehet kapni, és amit birtokolni akar, azt törekvéssel megszerezheti, úgy gondolja, ez így van.

Éppen azért, mert nem egyenesek a gondolatai, vonzza magához ezeket a rossz dolgokat. De az állat látja: ez az ember gyakorlás által szeretne gazdaggá válni; ez az ember híressé szeretne válni és természetfeletti képességeket akar. Nagyon jó, a teste nem romlott és azok a dolgok, amiket magában hordoz is elég jók, de a gondolatai tényleg nagyon rosszak, természetfeletti képességekre fáj a foga! Talán van mestere, de nem félek. Tudja, hogy ha az igaz utak mestere látja, hogy természetfeletti képességekre törekszik, minél jobban törekszik a természetfeletti képességekre, annál kevesebbet kap. Éppen ez az a ragaszkodás, amit el kell távolítani. Minél több ilyen gondolata van, annál kevesebb természetfeletti képességet kap és annál kevésbé ismeri fel. Minél jobban törekszik rá, annál rosszabbak lesznek a gondolatai. Végül felsóhajt a mester és látja, hogy ez az ember reménytelen, nem is törődik vele többet. Egyeseknek nincs is mesterük, talán törődik majd vele egy éppen arra járó mester. Mert a különböző dimenziókban nagyon sok megvilágosult van, egy megvilágosult látja őt, ráemeli tekintetét és egy napon át követi, aztán látja, hogy ez nem ér semmit és megint elmegy; másnap megint jön egy másik, ráemeli tekintetét, rájön, hogy ez nem ér semmit és ő is elmegy.

Az állat tudja, hogy azokat a dolgokat, amikre az ember törekszik, nem kapja meg az ember a mesterétől, teljesen mindegy, hogy egy mesterről vagy egy átmeneti mesterről van szó. Az állat nem látja azokat a dimenziókat, ahol a nagy megvilágosultak vannak, ezért nem is fél, kihasználja ezt a hiányosságot. Világegyetemünknek van egy alapelve: Ha valaki saját maga törekszik valamire, akar valamit, normál körülmények között a többiek ebbe nem szólhatnak bele. Ezt a hiányosságot használta ki: “Akarja, hát megadom neki, segítek neki, ez nem rossz dolog, vagy?” Odaadja neki. Az elején még nem mer rátapadni, először csak próbaképpen ad neki egy kis Gongot. Egy napon hirtelen törekvés által megkapta a Gongot, még gyógyítani is tud. Látja, hogy minden sikerült, mint egy zenemű nyitánya. „Akarja, hát rátapadok, így közvetlenebbül tudom majd ellátni Gonggal. Nem akarsz talán Égi Szemet? Azt is odaadom neked.” Aztán rátapad.

Törekvő gondolatai éppen ezekre a dolgokra éhesek, az Égi Szem kinyílik, sőt, még Gongot is át tud adni és még ehhez jön az is, hogy kisebb természetfeletti képességeket is kap. Nagyon örül és azt hiszi, hogy ezeket a dolgokat végre a törekvés és gyakorlás által kapta meg, de valójában nem a gyakorlás által kapta meg őket. Azt gondolja, hogy átlát az emberi testen és látja, hol vannak a betegségek. Valójában azonban nincs nyitva az Égi Szeme, az állat irányítja az agyát; az állat lát a szemével és ez visszatükröződik az agyában, azt hiszi, hogy a saját Égi Szeme nyílt ki. „Át akarsz adni Gongot? Tedd azt.” Ahogy kinyújtja a kezét és átadja a Gongot, minden állat kinyújtja kis karmát a teste mögött; ha Gongot ad át, minden kis kígyó kinyújtja nyelvét és elkezdik nyaldosni a betegség vagy a daganat helyét. Ilyesmi elég sűrűn fordul elő, ezek az emberek saját törekvésükkel vonzották magukhoz a futikat.

Tehát törekszik, gazdag akar lenni, híressé akar válni. Jó, természetfeletti képességei már vannak, gyógyítani is tud, lát is az Égi Szemével, nagyon örül. Az állat látja: "Csak nem gazdag akarsz lenni? Jó, gazdaggá teszlek". Egy hétköznapi ember agyát egyszerűen túl könnyű irányítani. Nagyon sok embert tud irányítani úgy, hogy hozzá mennek az emberek magukat kezeltetni és nagyon sokan jönnek, mindig többen. Az egyik oldalon kezeli a betegségeket, a másik oldalon pedig felbuzdítja az újságírókat, hogy reklámozzák őt. Irányítja az embereket, hogy ezt tegyék. Aki kezelésre jön, annak eleget kell fizetnie, különben hagyja, hogy tovább is fejfájásban szenvedjen, minden esetben többet kell fizetnie. Hírnevet és gazdagságot is kap, gazdag lett, híres lett és még csigong-mester is vált belőle. Rendszerint ezek az emberek nem ügyelnek a Xinxingjükre és mondani mernek mindent, az Ég van az első helyen, ő a másodikon. Azt meri mondani, hogy ő az emberi világba lejött Istennő-királynő vagy a Jáde-császár, sőt, azt meri mondani, hogy ő Buddha. Mivel nem élte át a Xinxing művelését, a gyakorlásnál természetfeletti képességekre törekszik, a vége az, hogy ő vonzotta magához az állatot.

Néhányan azt gondolják talán: “De mi ebben a rossz? Bőven elég pénzt keresni és gazdagnak lenni, hírnevet szerezni". Nem is kevés ember gondolkodik így. Azt mondom nektek, valójában megvan ennek is az oka, semmi nem létezik ok nélkül. Világegyetemünknek van egy alaptörvénye: veszteség nélkül nincs nyereség. Mit kap az állat? Nem éppen most beszéltem róla? Csak a tested kis esszenciáját akarja, hogy emberi testben művelhesse magát, ezért gyűjti az ember testének esszenciáját. De az emberi test esszenciájának meghatározott mennyisége van, aki művelni szeretné magát, annak csak ez az adag jut. Ha hagyod, hogy elvegye, nem is kell többé a művelésre gondolnod, mit művelsz akkor? Semmid sincs akkor, egyáltalán nem tudod magad művelni. Egyesek talán azt mondják: “Nem is akarom magam művelni, csak gazdag akarok lenni, elég nekem, ha elegendő pénzem van, a többi nem érdekel!” Megmondom neked, most ugyan gazdag akarsz lenni, de ha elmagyarázom neked az alapelvet, nem fogsz többé így gondolkodni. Hogy miért? Ha előbb elhagyja a testedet, nem lesz semmi erő a végtagjaidban. Onnantól kezdve ez egész életeden át így lesz, mert túl sok emberi esszenciát vett el tőled; ha később hagyja el a tested, csak vegetálni fogsz tudni, az életed hátra levő részét ágyban fogod tölteni és csak lélegezni fogsz tudni. Van pénzed, el is tudod költeni? Híres vagy, tudod élvezni? Ez nem szörnyű?

A mai csigong-gyakorlóknál elég szembetűnő és gyakori ez az eset. Nem csak a testre tapad rá, hanem megöli az ősszellemet is, behatol az ember niván-palotájába és ott marad. Kívülről úgy néz ki, mint egy ember, de nem az, manapság még ilyen is előfordul. Az emberiség morális értékei megváltoztak; ha valaki rosszat cselekszik és ezt megmondod neki, nem hiszi el. Azt hiszi, hogy a pénzkeresés, a pénzre való törekvés, a gazdagság az Ég szabálya és a Föld törvénye, mindez helyes, ezért sebez meg másokat, okoz károkat másoknak; minden elképzelhető gaztettet véghez visz azért, hogy pénzhez jusson, mindent meg mer tenni. Ha nem veszít semmit az állat, nem is kap semmit, gondolod, hogy minden további nélkül ad neked valamit? A testeden lévő dolgok kellenek csak neki. Természetes, hogy akkor azt mondjuk, hogy az emberek saját maguk vonzották oda a problémákat, mert nem volt helyes a magatartásuk, nem volt őszinte a szívük.

A Fálun Dáfá-t magyarázzuk el. Amíg iskolánk művelésénél uralkodni tudsz a Xinxingeden, semmi sem fog veled történni, egy igaz legyőz száz gonoszt. De ha nem tudsz uralkodni a Xinxingeden és erre meg arra törekszel, biztos, hogy problémáid lesznek. Léteznek olyan emberek is, akik nem tudnak felhagyni avval, amit korábban gyakoroltak. Azt mondjuk, hogy a gyakorlásnál csak egyre kell koncentrálni, az igazi művelésnél csak egyre koncentrálni. Ugyan azt láthatod, hogy a csigong-mesterek még könyveket is írnak, azt mondom neked, a könyvekben minden lehetséges megtalálható, ugyanazok a dolgok találhatóak meg benne, mint amiket gyakorol, kígyó, róka, sárga menyét. Ha ilyen könyveket olvasol, ilyen dolgok ugranak ki a szavakból is. Azt mondtam, hogy a hamis csigong-mesterek száma sokkal több, mint az igazi csigong-mestereké, ezt nem tudod felismerni, ezért kell magatokon feltétlenül uralkodni. Nem követelem meg tőletek, hogy feltétlenül a Fálun Dáfá-t műveljétek. Művelhetsz egy másik iskolát is. De régebben létezett egy ilyen mondás: “Ezer évig az igaz tanításokat megtartani, de egyetlen napig sem a vad róka Dhyáná-ját művelni”. Ezért kell magadon uralkodnod, tényleg az igaz tanításokat művelned, nem valami más dologgal együtt művelned magad, sőt, gondolatokat sem szabad hozzátenned. Egyeseknél már eldeformálódott a Fálun. Hogy miért? Azt mondja: “Talán nem is gyakoroltam csigongot?” De ahogy gyakorol, gondolatai korábbi dolgait is hozzácsatolják, nem keveredtek akkor össze? Ennyit a futi kérdéséről.

Kozmikus nyelvek

Mik azok a kozmikus nyelvek? Ez azt jelenti, hogy az ember hirtelen furcsa nyelven kezd el beszélni, dilidulu, dilidulu, saját maga sem érti, mit beszél. Azok az emberek, akik a gondolat-olvasás természetfeletti képességeivel rendelkeznek, körülbelül megértik, de pontosan ők sem értik. Sőt, néhányan több különböző nyelvet beszélnek. Egyesek ezt valami nagy dolognak tartják, azt hiszik, hogy ez egy képesség, természetfeletti képesség. Ez nem természetfeletti képesség, és nem is egy művelő képessége, nem is tükrözi vissza a szintedet. De akkor mi ez? A gondolataidat egy idegen intelligens lény irányítja. Nagyszerűnek tartod, örülsz is neki, de minél jobban örülsz neki, annál jobban irányít téged. Hogy hagyhatod, hogy művelőként irányítson téged? Ezen kívül nagyon alacsony szintről jön, ezért igaz művelőként nem kellene ilyen problémákat okozni saját magunknak.
Az ember a legértékesebb, minden dolog szelleme, hogy hagyhatod, hogy ilyen dolgok irányítsanak? Nem akarod megtartani a testedet, milyen szomorú! Néhányan ezek közül a dolgok közül az emberi testre tapadnak; egyesek nem tapadnak rá, hanem betartanak egy bizonyos távolságot, de így is elterelnek téged, irányítanak. Ha beszélni akarsz, beszélni hagy téged, dilidulu. Sőt, tovább is lehet adni – jön egy ember és meg akarja ő is tanulni, ki meri nyitni a száját, majd elkezdi beszéltetni. Igazság szerint ezek a dolgok is falkában élnek; ha beszélni akarsz, akkor rád tapad egy és beszéltet.

De miért fordul elő ilyesmi? Ez is úgy van, ahogy korábban mondtam, a szintjét szeretné emelni, de a másik oldalon nincs lehetősége szenvedni, és így nem tudja magát művelni, emelni. Ezért kitalált egy módszert: Segíteni akar az embereken, jót akar cselekedni, de nem tudja, hogyan. Csak annyit tud, hogy az általa kibocsátott energia egy bizonyos hatással van a betegre és rövid ideig meg tudja szüntetni a fájdalmakat, de teljesen nem tudja őket meggyógyítani. Azt is tudja, ha az emberi száj által bocsátja ki, akkor annak hatása van. Ez így van. Egyesek égi nyelveknek nevezik, mások Buddha-nyelveknek, ez Buddha megrágalmazása. Azt mondom, ez egyszerűen helytelen!

Mint tudjátok, a Buddhák nem nyitják ki a szájukat olyan könnyen. Ha ebben a dimenziónkban kinyitná a száját és beszélne, földrengést is okozhatna az emberiségnek, hogy lenne ez lehetséges! Ilyen mennydörgő harag. Egyesek azt mondják: “Az Égi Szemem látta őt, beszélt hozzám”. Nem beszélt hozzád. Ez ugyanaz, mikor valaki a Fá-testemet látja, nem beszélt veled, annak a gondolatnak, amit kibocsát van egy térbeli hangzása, úgy hallottad, mintha beszélt volna hozzád. Rendszerint tud beszélni a dimenziójában, de mire a hang ideér, nem hallható már olyan tisztán. A két dimenzió időterének fogalma nem azonos, egy shichen a mi oldalunkon lévő térben manapság két órának felel meg. De a másik nagy térben egy shichen egy évet jelent neki, tehát időnk lassabban telik el, mint máshol.

Régebben így szólt a mondás: “Az Égben egy nap, a Földön ezer év”, ez azokra a világokra tartozik, amikben az idő és tér fogalma nem létezik, vagyis azokra a világokra, amelyekben a nagy megvilágosultak találhatóak, pl. Szukháváti-világ, Majolika-világ, Fálun-világ, Lótusz-világ, stb. ezek a másvilágok. Minden nagyobb térben gyorsabban telik az idő. Ha betudod fogadni a hangot és hallod őt beszélni, - egyesek hallanak az Égi Fülükkel – ha az Égi Füled kinyílt és hallod őt beszélni, ez akkor sem elég tiszta. Minden, amit hallasz olyan, mint a madárcsicsergés, mint mikor a lemezlejátszó gyorsabban fut, nem lehet semmit sem érteni belőle. Egy művelési képességet kell használni hordozóként, amivel ki lehet egyenlíteni a különbséget; csak akkor hallhatod tisztán, ha áttevődik a füledben. Ez így van. Egyesek azt állítják, hogy ez a Buddhák nyelve, de ez egyáltalán nem az.

Ha találkoznak a megvilágosultak, egymásra mosolyognak és máris megértik egymást, mert ez a hangnélküli gondolatátvitel egyik fajtája. Annak, amit befogadsz, van egy térbeli csengése. Abban a pillanatban, ahogy egymásra mosolyognak már ki is cserélték a véleményüket. Nem csak ezt a formát használják, néha más módszereket is alkalmaznak. Mint tudjátok, a tantrizmusban a tibeti Lámák kézmozdulatokat csinálnak, de kérdezd csak meg egyszer a Lámát, mik is azok a kézmozdulatok? Azt fogja mondani, hogy ez a legmagasabb Jugakara. Pontosabban? Azt ő sem tudja. Igazság szerint ez a megvilágosultak nyelve. Ha sokan vannak jelen, a nagy kézmozdulatokat csinálja, nagyon szépek, különböző nagy kézmozdulatok; ha kevesebben vannak ott, a kisebb kézmozdulatokat mutatja be különböző formákban, nagyon bonyolultak, nagyon tartalmasak, mert ezek nyelvek. Korábban ezek égi titkoknak számítottak, most viszont mindegyiket feltártuk. A Tibetben alkalmazottak csak olyan mozdulatok, melyek csak az ottani gyakorlóknak valók, rendszerezve vannak és össze vannak foglalva. Ez csak a gyakorláshoz való nyelv és csak a gyakorlás egyes formáira vonatkozik, az igazi kézmozdulatok elég bonyolultak.

Mit adott a Tanár a tanítványainak?

Mikor egyesek látnak, megfogják a kezemet és nem engedik el. A másik látja, hogy valaki megrázza a kezem, akkor ő is megrázza a kezem. Tudom, mire gondol. Egyesek meg akarják fogni a Tanár kezét és örülnek neki; mások bizonyos információkat szeretnének kapni, és nem engedik el a kezem. Megmondjuk nektek, az igazi művelés a te egyéni ügyed, itt nem a gyógyításról és az egészségmegőrzésről van szó és arról sem, hogy adjunk neked egy kis információt és hogy eltávolítsuk a betegségeidet, nem erről beszélünk. A betegségeidet közvetlenül én távolítom el neked, a gyakorló-tereken a Fá-testem távolítja el, a könyv olvasásánál és a tanulmányozásánál is a Fá-testem távolítja el őket. Azt hiszed, hogy a Gongod növekszik csak azért, mert megérintetted a kezemet? Ez nem vicc?

A Gong a saját Xinxing által művelendő. Ha nem műveled magad rendesen, nem növekedhet a Gongod sem, mert a Xinxingnek vannak ismérvei. Ha a Gongod növekszik, látják azok, akik magas szinten találhatóak, hogy az összetevők eltávolodnak és hogy a mérce a fejed fölé nő. Ezen kívül, ez a mérce a Gong pillérformában létezik, amilyen magas a mérték, olyan magas a Gong pillére, ez megmutatja a Gongodat, amit saját magad műveltél ki, és megmutatja a Xinxinged magasságát is. Teljesen mindegy, ki adott neked és mennyit adnak neked, semmi nem maradhat meg belőle, minden lesüllyed. Hagyhatom, hogy azonnal elérd a “három virág összegyűlik a fej felett (sanhua juding)”-et, de ahogy kilépsz az ajtón, azonnal lecsökken a Gongod. Ez nem a tied és nem te művelted ki, nem maradhat ott, mert a Xinxinged nem olyan magas szintű, senki nem ültethet rá neked semmit, a művelés teljes mértékben csak tőled függ, ahol is a saját szívedet műveled. Ha a Gongodat és magad tartósan emeled és a kozmikus tulajdonságokhoz igazítod magad, csak akkor tudod magad magasabb szintre emelni. Egyesek odajönnek hozzám és autogramot akarnak tőlem, ezt nem nagyon szeretem. Néhányan azt mondják, a Tanár autogramot adott neki, dicsekedni akar vele és a Tanár információival védi magát. Ez nem megint ragaszkodás? A művelés saját magadtól függ, miért beszélsz még mindig információkról? A magas szintű művelésnél még tudsz ilyesmiről beszélni? Ez mi akar lenni? Ezekről csak a gyógyításnál és az egészségmegőrzésnél beszélünk.

Különösen mikroszkopikus szintről nézve tükrözik pontosan a Gong részecskéi a külsődet, amit kiműveltél. Ha kijössz a világi Fá-ból a Buddha-test művelésénél vagy. Minden Gongnak Buddha-formája van, nagyon szép, ahogyan a lótuszvirágon ül, minden kis részecskénél így van. De az állatok minden Gongja olyan, mint a kis rókák és kis kígyók, nagyon mikroszkopikusan nézve minden részecske ilyen. Aztán az úgynevezett információk, teát megkeverni és csak utána meginni, mindenesetre azt mondják ez is Gong. A hétköznapi emberek csak átmenetileg szeretnének megszabadulni a fájdalmaktól és a betegségeket szeretnék eltolni, késleltetni. Egy hétköznapi ember már csak hétköznapi ember marad, hogy hogyan teszi tönkre a testét, azzal nem törődünk. Gyakorlók vagyunk, ezért magyarázom el nektek. A jövőben semmi esetre sem tehettek ilyet, az úgynevezett információkat, ezt meg azt: ilyen dolgokat semmi esetre se fogadjatok be. Egyes csigong-mesterek azt mondják: “Kibocsátom nektek az információkat, és ti fogadjátok őket az egész világon”. De mit fogadnak? Megmondom neked, ennek nincs valami nagy hatása. Feltéve, ha valami jót cselekednének, akkor is csak a gyógyításra és az egészségmegőrzésre lenne jó. De művelőként saját magunk műveljük ki a Gongot. Az úgynevezett információ-Gong, amit mások leadnak, nem tudja emelni a szintet, hanem csak a hétköznapi emberek betegségeit tudja eltávolítani. A szívnek feltétlenül őszintének kell lennie, nem művelheti magát valaki más helyetted, csak ha tényleg műveled magad, tudod emelni a szintedet.

Akkor mit adok nektek? Mint tudjátok, sokan nem gyakoroltak még közülünk, és testük betegséget hordoz magában; sokan ugyan évekig gyakoroltak, de még mindig a csi szintjén találhatóak, nincs is Gongjuk. Természetesen mások gyógyítottak. Nem tudod, hogyan gyógyítottad meg? Amikor a futi kérdéséről beszéltem, el is távolítottam a futit azoknak a testéből, akik tényleg a Dáfá-t művelik, minden kívül és belül lévő rossz dolgot teljesen eltávolítottam a testedből, teljesen mindegy, mik voltak azok. Azok, akik önképzés által tudják magukat művelni, ha ezt a Dáfá-t olvassák, testük megtisztul. Ezen kívül az otthonodban lévő környezetet is meg kell tisztítani. Azokat a régi rókákat és sárga menyéteket, akikhez régen imádkoztál: Dobd el őket gyorsan, mindent ki kell tisztítani, nem léteznek többé. Felnyitjuk neked a legkedvezőbb kaput, mert művelni akarod magad, de ez csak azokra korlátozódik, akik tényleg művelik magukat. Természetes, hogy néhányan nem akarják magukat művelni, ők még mindig nem értették meg. Velük nem törődhetünk, azokkal törődünk, akik tényleg művelni akarják magukat.

Még létezik egy fajta ember: korábban azt mondták, hogy futi van a testén, érezte saját maga is. Miután eltávolították neki, nem tudta aggályait feladni, még mindig érezte, mintha ez az állapot még mindig létezne, azt hitte, hogy még mindig ott van. Ez már ragaszkodás, gyanúnak nevezik. Ha nem vigyáz eléggé, ez ahhoz is vezethet, hogy megint magához vonzza. Saját magadnak kell ezt a szívet levetned, már nincs is ott. Egyeseknek már a korábbi tanfolyamon elintéztük ezt a kérdést, már elintéztem és minden futit eltávolítottam.

A taoizmusban a gyakorlásnál el kell érni egy bizonyos alapot alacsony szinten, kialakul az égi-kör, az elixírmező, más területek néhány dolgát is ki kell még alakítani. Nálunk a Fálun-t, az energia mechanizmusokat, a műveléshez tartozó minden mechanizmust megkapod és még nagyon sok mindent, több mint tízezret, mindezt meg kell kapnod, mintha elvetnénk beléd a magokat. Miután eltávolodtak a betegségeid, mindent megkapsz, amit meg kell kapnod; minden beléd lesz ültetve, amit meg kell kapnod, csak akkor tudod magad ténylegesen iskolánkban sikeresen művelni. Különben nem kapnál semmit, és az csak betegségeltávolítás és egészségmegőrzés lenne. Egyértelműbben kifejezve, egyesek nem ügyelnek a Xinxingjükre és ez még csak tornagyakorlatnak sem elég.

Az igazi művelésnél nekünk kell a felelősséget vállalnunk érted, azok, akik önképzéssel művelik magukat is megkaphatják ezeket a dolgokat, de igaz művelőnek kell lenniük, mindezt csak az igaz művelőknek adjuk. Azt mondtam, hogy tanítványként kell téged vezesselek. Ezen kívül a magas szintű Fá-t feltétlenül alaposan kell tanulnod, hogy tudd, hogy műveld magad; mind az öt gyakorlatot egyszerre kell megtanulnod. A jövőben elég magas szintet fogsz elérni, olyan magasat, hogy el sem tudod képzelni; nem lesz probléma elérni a helyes gyümölcs-helyzetet. Ezt a Fá-t különböző szintekkel összekapcsolva magyarázom el; amíg műveled magad, később mindig észreveszed majd a különböző szintek művelésénél, hogy ez a Fá mindig vezető hatással van rád.

Művelőként megváltozik a jövőbeli életed, a Fá-testem újrarendezi. Hogyan rendezi újjá? Meddig tart egyesek élete még? Ezt ők maguk sem tudják; egyesek talán egy év után vagy egy fél év után súlyos betegek lesznek, a betegség talán évekig is elhúzódhat; egyesek talán szélütést kapnak vagy más betegséget és egyáltalán nem tudnak mozogni. Hogyan művelheted magad további életedben? Mindezt meg kell tisztítanunk neked, hogy ne történjen ilyesmi. De egy valamit megmondanék előre: Ezt csak egy igaz művelőnek tehetjük meg, nem lehet csak úgy a hétköznapi embereknek adni, az rossz cselekedetnek számítana. Születés, öregedés, betegség és halál, ennek mind van sorsszerű összefüggése, nem szabad tetszés szerint megzavarni.

A művelőket tartjuk a legértékesebbeknek, ezért segíthetünk az igaz művelőkön. Hogyan segíthetünk? Ha a mester sok belső értékkel és erénnyel rendelkezik, tehát a mester művelési ereje magas, el tudja távolítani a karmádat. Egy magas Gonggal rendelkező mester sokat el tud neked távolítani, míg egy alacsony Gonggal rendelkező mester csak keveset. Vegyünk egy példát: A karma minden fajtája összegyűlik a jövőbeli életedből, ennek egy része, a fele eltávolodik. A másik felét még mindig nem tudod legyőzni, olyan magas, mint egy hegy. Mit lehet tenni? Ha a jövőben eléred a Taot, nagyon sok embernek kedvez majd ez és így sok ember fog egy kis részt elviselni neked. Természetesen ez nekik nem valami nagy dolog. De te magad is rendelkezel még sok élőlénnyel, akiket te fejlesztettél ki és nemesítettél, ezen kívül tudatodon és melléktudataidon kívül még nagyon sok “te” létezik, akik elviselnek számodra egy részt. Ha legyőzöd a nehézségeket, nem marad semmi. Ugyan azt mondtuk, nem maradt túl sok, de ez még mindig elég sok és még mindig nem tudod legyőzni. Mit lehet ilyenkor tenni? Megszámlálhatatlan kis részre lesz felosztva, művelésed különböző szintjeire lesz letéve, hogy emelhesd a Xinxingedet, átváltoztathasd a karmádat és növelhesd a Gongodat.

Még valami: Ha egy ember művelni akarja magát, az nem egy egyszerű dolog. Azt mondtam, hogy ez egy komoly dolog és ezen kívül túlmegy a hétköznapi emberek szintjén és nehezebb, mint bármi más a hétköznapi emberek között. Ez nem rendkívüli? Ezért állítanak fel magasabb elvárásokat veled szemben, mint a hétköznapi emberekkel szemben, bármilyen ügyről is legyen szó. Mi emberek rendelkezünk ősszellemmel, az ősszellemek halhatatlanok. Ha a tudatok halhatatlanok, gondolj bele, előző életeidben cselekedtek-e rosszat a tudataid a társadalomban? Nagyon valószínűleg, hogy igen. Élőlényeket ölni, valakinek tartozni, valakit zaklatni vagy megsebezni, hasonlókat követhettél el. Ha ez így van és te ezen az oldalon műveled magad, a másik oldalon látja világosan. Ha valamit a gyógyításért és az egészség megőrzéséért teszel, nem törődik veled, tudja, hogy csak későbbre tolod el, ugyan nem most fizeted vissza, de majd a jövőben, és a jövőben még nehezebb lesz a visszafizetés. Ezért nem törődik vele, ha ideiglenesen fizeted vissza.

Ha azt mondod, hogy művelni akarod magad, akkor nem csinálja tovább: “Művelni akarod magad és el fogsz menni. Ha a Gongod növekszik, nem tudlak többet elérni és megfogni”. Akkor nem csinálja többé. Minden eszközzel gátol téged és nem hagyja, hogy műveld magad, azért vet be különböző módszereket, hogy téged zavarjon, sőt, azért fog jönni, hogy megöljön téged. Természetesen nem vágják le a fejed a meditáció közben, ez lehetetlen, mert ennek a hétköznapi emberek társadalmi helyzetének megfelelően kell történnie. Talán elüt egy autó, ahogy kilépsz az ajtón vagy leesel egy épületről, vagy más veszély leselkedik rád, ilyesmi előfordulhat, elég veszélyes. Az igazi művelés nem olyan könnyű, mint amilyennek te azt képzeled. Máris magas szintre tudod magad művelni, ha művelni akarod magad? Ha művelni akarod magad, azonnal veszélybe kerülsz, azonnal belekeveredhetsz ilyen problémákba. Nagyon sok csigong-mester nem meri a művelési utat nagyon magas szinten elmagyarázni és az embereket hozzá vezetni. Hogy miért? Éppen ez az, amit nem tud, téged megvédeni.

Régebben nagyon sokan voltak, akik átadták a Taot, csak egyetlen egy tanítványt tudtak tanítani, egy tanítványt még meg tudtak védeni. De nagyobb mennyiségben nem vállalják a hétköznapi emberek. De most itt megmondom neked, hogy ezt meg tudom tenni, mert megszámlálhatatlan Fá-testem van, amik rendkívül nagy isteni erőkkel és a Fá-erőmmel rendelkeznek, nagyon nagy isteni erőket és nagyon erős Fá-erőt tudnak kibocsátani. Ezen kívül az, amit ma teszünk, nem olyan egyszerű, mint amilyen felületesen nézve tűnik, és nem is egy hirtelen szeszély folyamán határoztam el, hogy kilépek a nyilvánosság elé. Annyit mondhatok, nagyon sok megvilágosult kíséri figyelemmel ezt a folyamatot, ez az utolsó alkalom, hogy a Végső-Dharma Idejében az igaz Fá-t terjesztjük. Amit most teszünk, annak nem szabad rosszul mennie. Ha tényleg az igaz úton műveled magad, senki nem mer majd téged olyan könnyen megérinteni, ezen kívül a Fá-testem védelme alatt állsz, nem kerülhetsz veszélybe.

A tartozást ki kell egyenlíteni, ezért történhetnek veszélyes események a művelés során. De ha előfordulnak ilyen dolgok, nem fogsz félni, nem fog nálad semmi igazán veszélyes dolog előfordulni. Elmesélek nektek néhány példát. Amikor Pekingben tanfolyamot tartottam, volt ott egy tanítvány, átvágott a biciklijével az utcán, a kanyarnál jött egy luxusautó és az éles kanyarban elütötte tanítványunkat. Ez a tanítvány egy 50 év feletti hölgy volt. Az autó hirtelen ütötte el, tényleg nagyon durván nekiütődött a feje az autó tetejének. Ebben a pillanatban a lábfeje még a biciklin volt, a feje nekiütközött, de nem érzett semmilyen fájdalmat. Nemcsak hogy nem érzett semmilyen fájdalmat, hanem nem is vérzett és nem is volt sehol dudor. A vezető nagyon meg volt ijedve, sietve kiugrott a kocsiból és ezt kérdezte: “Megsérültél, vigyelek kórházba?” Erre ő: “Semmi nem történt”. Természetesen ennek a tanítványnak nagyon magas Xinxingje volt és nem okozott másoknak nehézségeket. Ugyan azt mondta, hogy nem történt semmi, de valójában az összeütközés következtében az autón egy nagy horpadás keletkezett.

Ez mind azért van, hogy megöljenek, de nem kerülsz majd veszélybe. Amikor legutóbb a Jilin Egyetemen tanfolyamot adtunk, egy tanítvány kiment a Jilin Egyetem főbejáratánál, tolta a biciklijét, pont, amikor az út közepéhez ért, hirtelen két autó beszorította őt, de egyáltalán nem félt. Ha ilyen helyzetbe kerülünk, rendszerint nem félünk, abban a pillanatban megálltak az autók, semmi nem történt.

Pekingben történt még egy eset. Télen elég korán lesz sötét, az emberek is elég korán vonulnak nyugovóra. Az utcákon nem voltak emberek, nagyon nyugodt volt minden. Egy tanítvány sietett haza, előtte ment egy Jeep, mely hirtelen fékezett. Nem vette észre és lehajtott fejjel ment tovább. De hirtelen elkezdett a Jeep hátrafelé menni, teljes sebességgel hátrafelé. Egyedül ezen két erő összeütközése elég ahhoz, hogy egy élet kimúljon. De az ütközés előtti pillanatban egy erő visszahúzta a biciklistát egy fél méterrel, a Jeep élesen fékezett és megállt a biciklista előtt, valószínűleg észrevette a vezető, hogy valaki hátul volt. Ebben a pillanatban ez a tanítvány sem félt, rendszerint ilyen szituációban nem fél az ember, talán majd utána fél. Azt gondolta először: “Oh, ki húzott vissza az előbb, meg kell neki köszönnöm”. Megfordult, hogy köszönetét nyilvánítsa ki, de senkit nem látott az utcán, minden csendes volt. Aztán vált világossá neki: "A Tanár volt az, aki megvédett!"

Még egy történet Changchun-ból. Egy tanítvány lakása mellett építkezés folyt, manapság a házakat olyan magasra építik, az állványzatok mind 5 centiméter vastagak és 4 méter hosszúak. Amikor ez a tanítvány kilépett a lakásából, nem messze tőle leesett egy acélcső az emeletes házról, direkt a fejét célozva, az emberek meg sem tudtak mozdulni az ijedségtől. Azt mondta: “Ki kopogott?” Azt hitte, hogy valaki a fején kopogott. És abban a pillanatban, ahogy megfordította a fejét, egy nagy forgó Fálun-t látott a feje fölött, az acélcső a feje mellett lecsúszott a földre és ott maradt. Ha belefúródott volna a testébe, gondolj bele, egy ilyen nehéz tárgy, tényleg saslik-nyárs lett volna belőle, egyetlen csapással a földig felnyársalta volna, nagyon veszélyes!

Nagyon sok hasonló esemény történik, megszámlálhatatlan, de nem igazán veszélyes. Ez nem érint feltétlenül mindenkit, csak egyesek kerülnek ilyen helyzetbe. Teljesen mindegy, hogy megesik-e veled vagy sem, garantáltan nem lesz számodra veszélyes, ezt garantálhatom. Egyes tanítványok nem a Xinxing elvárásainak megfelelően cselekszenek, csak a mozdulatokat gyakorolják és nem művelik a Xinxingjüket, ők nem számítanak a gyakorlók közé.

Ha arról beszélünk, hogy mit is ad a Tanár: éppen ezeket a dolgokat adom nektek. A Fá-testem addig védelmez téged, amíg te saját magad is meg tudod majd védeni, addigra már kijöttél a világi Fá műveléséből, és elérted a Taot. De igaz művelőnek kell magad tekintened, csak akkor tehetjük ezt meg neked. Volt egy ember, aki a könyvvel a kezében sétált az utcán és közben hangosan kiabálta: "Li Tanár védelme alatt nem félek, hogy elüt egy autó". Ez a Dáfá szabotálása, az ilyen emberek nem kapnak védelmet, valójában az igazi tanítványok nem így viselkednek.

Energiamező

Ha gyakorlunk, a környezetünkben képződik egy mező. Milyen mező? Egyesek csi-mezőnek, mágnes-mezőnek vagy elektromos-mezőnek nevezik. Valójában ez mind helytelen, teljesen mindegy, hogyan nevezed a mezőt, mert az anyagok, amikből a mező összetevődik, rendkívül tartalmasak. Azon anyagok közül, melyekből világegyetemünk dimenziói épülnek fel, majdnem mindegyik ebben a Gongban megtalálható. Az elég találó, ha energiamezőnek nevezzük, ezért nevezzük rendszerint energiamezőnek.

Hogy milyen hatása van ennek a mezőnek? Mint tudjátok, mi, akik az igaz Fá-t műveljük, ezt tapasztalhatjuk: Mivel egy igaz utat művelünk, könyörületességről beszélünk, és ez a kozmikus tulajdonságokkal, Zhen, Shan, Ren, megegyezik. Ezért érzik azt a tanítványok, akik ebben a mezőben tartózkodnak, hogy nincsenek egyáltalán rossz gondolataik, ezen kívül azok a tanítványok, akik itt ülnek, még a dohányzásra sem gondolnak, egy nagyon harmonikus légkört éreznek és jól érzik magukat. Ez annak az energiának a hatása, ami ennek a mezőnek a területén található, ez azok körül van, akik az igaz utakat művelik. Ha később elhagyjátok ezt a tanfolyamot, sokunknak lesz Gongja Tényleg keletkezik majd Gong, mert az igaz utak műveléseinek dolgait adtam át neked, és te is Xinxinged mértékének megfelelően cselekszel. Miközben állandóan gyakorolsz és a Xinxinggel szemben felállított követelményeink szerint műveled magad, az energiád lassanként erősebb lesz.

Az önmegváltásról beszélünk, más emberek megváltásáról, minden lény egyetemes megváltásáról. A Fálun az önmegváltásra szolgál, ha befelé forog, mások megváltására, ha kifelé forog. Ha kifelé forog, akkor energiát ad le, ez kedvez másoknak, így az energiameződ hatókörében található minden embernek kedvezel, nagyon jól érezhetik magukat. Teljesen mindegy, hogy az utcán mész, a munkahelyeden vagy otthon vagy, mindenhol jelen van ez a hatás. Talán akaratlanul rendbe is hozhatod azoknak a testét, akik meződ területén tartózkodnak, mert ez a mező minden helytelen állapotot kijavít. Az ember testének nem kellene betegséggel rendelkeznie, ha a testben betegség van, az helytelen állapot, éppen az ilyen állapotokat korrigálja. Ha egy ember rossz gondolataival valami helytelenre gondol, még ezen gondolatai meg is változhatnak a meződ erős hatóerejétől, talán ebben a pillanatban nem is gondol semmi rosszra. Lehet, hogy valaki éppen szidni akar valakit, egyszer csak megváltozik a gondolata és nem akar többé szidni senkit sem. Csak az igaz utak művelésénél van az energiamezőnek ilyen hatása. Ezért létezett korábban a buddhizmusban egy mondat, ami így hangzik: “Buddha fénye messze elér, illem és igazságosság, harmonikus és tiszta”, így értendő ez.

Hogyan terjesszék a Fálun Dáfá-tanulók a művelési utat?

Miután a tanítványok hazamentek, nagyon jónak találták a művelési utat és át akarták adni családtagjaiknak és barátaiknak. Továbbadhatod bárkinek. De egyet hangsúlyoznánk: Annyi dolgot adtunk nektek, amit nem lehet semmilyen mértékkel megmérni. Miért adtuk nektek oda őket? Művelésedhez, csak a műveléshez lehet ilyen dolgokat adni. Ez azt jelenti, hogy ha később a művelési utat terjesztitek, nem használhatjátok ezeket a dolgokat, hogy hírnévre és gazdagságra törekedjetek vele, ezért nem tarthatsz tanfolyamokat és szedhetsz be pénzt. Mivel könyveket és anyagokat kell nyomtatnunk és mindenhol terjesztenünk kell a művelési utat, szükségünk van pénzre. Díjaink így is a legkedvezőbbek az egész országban, de mi adjuk a legtöbbet, az embereket tényleg magas szintre vezetjük, ezt magatok is tapasztalhattátok. Ha a jövőben Fálun Dáfá-tanítványként továbbadod a művelési utat, két feltételünk van veled szemben:

Az első feltétel az, hogy nem szedhetsz illetéket. Annyi dolgot adtunk neked, nem azért, hogy gazdag legyél, és hogy hírnévre törekedj, hanem azért, hogy megváltsunk téged, a művelésre ösztönözzünk. Ha illetékeket szedsz be, a Fá-testem mindent visszavesz tőled, és akkor nem is vagy Fálun Dáfá-tanítvány többé, és amit továbbadsz, az nem is a Fálun Dáfá többé. Ha továbbadjátok a művelési utat, ne törekedjetek gazdagságra és hírnévre, hanem díjmentesen adjátok át másoknak. Az összes tanítványunk az országban így csinálja, minden körzet asszisztense példamutatóan viselkedik. Ha meg akarod tanulni művelési utunkat, amíg tanulni szeretnél, jössz és tanulsz, felelősek vagyunk érted, egyetlen fillért sem kérünk tőled.

A második feltétel az, hogy ne keveredjen a Dáfá-ba semmilyen személyes dolog. Azaz: a művelési út terjesztésénél, teljesen mindegy, hogy kinyílt-e az Égi Szemed, hogy láttál-e valamit vagy, hogy valamilyen természetfeletti képesség előfordult-e már nálad, nem magyarázhatod el a Fálun Dáfá-nkat azzal, amit láttál. Az a kis dolog, amit egy másik szinten láttál, nagyon messze van annak a Fá-nak a tartalmától, amit elmagyaráztunk. Ezért, ha később terjeszted majd a művelési utat, feltétlenül ügyelned kell erre, mert csak így lehet biztosítani, hogy Fálun Dáfá-nk ősi dolgai változatlanok maradnak.

Az sem megengedett, hogy a művelési utat az én módszeremmel terjesszétek. Nagy előadás formájában, ahogy azt én teszem, nem magyarázhatod el a Fá-t, mert te nem tudod a Fá-t elmagyarázni. Mert amit elmagyarázok, nagyon mély értelemmel rendelkezik, magas szintű dolgokkal összekapcsolva magyarázom el. Különböző szinteken műveled magad, ha később emelkedsz és visszahallgatod a felvételeket, akkor állandóan emelkedni fogsz. Ha újra meg újra meghallgatod, mindig újabb és újabb felismeréseket teszel és sikereid lesznek, ez az olvasásra még jobban érvényes. Szavaim nagyon magas és mély értelmű dolgokkal vannak összeköttetésben, ezért nem tudod a Fá-t elmagyarázni. Nem megengedett, hogy a szavaimat sajátodnak tekintsd, különben az a Fá lopásának számítana. Csak az eredeti szavaimmal magyarázhatsz, hozzá téve: "Ahogy a Tanár magyarázta, ahogy a könyvben áll". Csak így magyarázható el. Hogy miért? Mert csak akkor, ha így beszélsz, van jelen a Dáfá ereje. Azokat a dolgokat, amiket tudsz, nem adhatod Fálun Dáfá-ként tovább, mert különben az, amit továbbadsz, nem a Fálun Dáfá többé, ez olyan, mintha a Fálun Dáfá-t szabotálnád. Ha véleményed szerint magyarázol és a gondolataidat magyarázod el, az nem a Fá és nem is menthet meg embereket, nem is lehet hatása, ezért nem tudja senki elmagyarázni a Fá-t.

A művelési út terjesztésének módszere az, hogy a kazettákat és a videókat lejátsszátok a tanítványoknak a gyakorlóhelyeken vagy a terjesztés helyszínén, és utána az asszisztensek megtanítják a gyakorlatokat. Megbeszélés keretében eszmét cserélhettek, megvitatás és megbeszélés, ezekre meg is kérnénk titeket. Ezen kívül a gyakorlókat (tanítványokat), akik a Fálun Dáfá-t terjesztik, nem szabad "tanár"-nak vagy "nagymester"-nek nevezni, csak egy mestere van a Dáfá-nak. Teljesen mindegy, ki mikor kezdte a Dáfá-t tanulni, mindenki tanítvány.

Terjesztéseteknél egyesek talán arra a gondolatra juthatnak, hogy: "A Tanár beülteti a Fálun-t és rendbe hozza a testedet, de mi ezt nem tudjuk". Nem tesz semmit, már mondtam neked, hogy minden tanítványom mögött ott van a Fá-testem, nem csak egy, hanem több Fá-testem cselekszik így. Ha sorskapcsolattal rendelkezik, azonnal megkaphatja a Fálun-t, miközben tanítod neki a gyakorlatokat. Ha valamivel gyengébb a sorskapcsolata, később is megkaphatja, miután a teste rendbe lett hozva és gyakorolt, a Fá-testem rendbe hozza a testét. De nem csak ez, megmondom neked, ha a könyveimet olvasod, a videofelvételeimet nézed vagy a kazettáimat hallgatod, a Fá-t és a művelési utat tanulod, és magadat tényleg gyakorlónak tekinted, akkor te is megkapod a dolgokat, amiket meg kell kapjál.

Nem engedjük meg, hogy a tanítványok másokat gyógyítsanak, a Fálun Dáfá-tanítványoknak szigorúan meg van tiltva, hogy másokat gyógyítsanak. Megtanítjuk neked, hogyan műveld magad magasabb szintre, egyáltalán nem hagyjuk, hogy ragaszkodás keletkezzen nálad, és nem hagyjuk, hogy tönkre tedd a tested. Gyakorló-mezőnk a legjobb minden más művelési út gyakorló-mezejéhez képest; amíg gyakorló helyünkre jössz és gyakorolsz, az sokkal jobb, mintha kezeltetnéd magad. A Fá-testeim egy körben ülnek, a gyakorló-mező felett képződik egy ernyő, azon van egy Fálun, egy nagy Fá-test őrzi a mezőt az ernyő felett. Ez a mező nem egy közönséges mező, mint a közönséges gyakorlásnál, hanem az a művelés mezője. Nagyon sokan látták Fálun Dáfá-nk mezőjét természetfeletti képességeikkel, vörös fénnyel van körülvéve, mindenütt vörös.

A Fá-testem közvetlen is beléd tudja ültetni a Fálun-t, de nem támogatjuk a ragaszkodásodat. Ha megtanítottad neki a gyakorlatokat, azt mondja majd: "Oh, megkaptam a Fálun-t". Azt hiszed, hogy te ültetted be neki, de ez nem így van. Azért mondtam el ezt nektek, mert nem akarok ragaszkodást támogatni, mindezt a Fá-testem teszi. Így terjesztik Fálun Dáfá-tanítványaink a művelési utat.

Aki meghamisítja a Fálun Dáfá-gyakorlatait, az szabotálja a Dáfá-t és szabotálja ezt a művelési iskolát. Egyesek rímekbe szedték a gyakorlatokat, ez semmi esetre sem megengedett. Minden igazi művelési módszer a történelem előtti időkből maradt ránk, elég hosszú idő óta maradt ránk, megszámlálhatatlan nagy megvilágosult művelte magát vele sikeresen. Senki nem merte megérinteni, csak a Végső-Dharma Idejében fordult elő ilyesmi. Soha nem fordult még elő ilyesmi a történelem során. Erre feltétlenül ügyelnetek kell.